OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus

2 VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj. YEL-työtulo 257,5 milj. Sijoitukset tuottivat yhteensä 5,8 prosenttia. Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, 13,3 prosenttia. Vakavaraisuuspääoma nousi 676,0 miljoonaan euroon, joka on 31,8 prosenttia vastuuvelasta. Suhde vakavaraisuusrajaan on 2,4. TyEL-palkkasumma nousi 1 618,6 miljoonaan euroon ja YEL-työtulo 257,5 miljoonaan euroon. 2

3 VAKUUTUSLIIKKEEN AVAINLUVUT 1-6/ / Vakuutusmaksutulo, milj. 238,7 232,1 470,2 TyEL-palkkasumma, milj , , ,3 YEL-työtulosumma, milj. 257,5 254,0 255,1 TyEL-vakuutuksia YEL-vakuutuksia Eläkkeensaajia Eläkevarat 1), milj , , ,1 1) Vastuuvelka + arvostuserot. 3

4 POSITIIVINEN KEHITYS TyEL- JA YEL-KANNOISSA ,5 1601,1 1597,3 1618, ,9 249,4 252,4 255,1 257, , ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ Arvio koko vuodelle

5 ELÄKKEENSAAJIEN MÄÄRÄ LASKI Eläkkeensaajien määrä laski pitkän nousujohteisen ajanjakson jälkeen Lähinnä tämä johtuu työkyvyttömyyseläkkeiden tuntuvasta laskusta Hakemusmäärät ovat vähentyneet Suuret ikäluokat ovat nyt jääneet eläkkeelle ja uusien vanhuuseläkkeiden kasvu on taittunut 5

6 SIJOITUKSET 6

7 SIJOITUKSET TUOTTIVAT 5,8 PROSENTTIA Korkosijoitukset 1,1 % Osakkeet 12,9 % Kiinteistöt 5,0 % Muut sijoitukset 3,6 % Kokonaistuotto 5,8 % Sijoitukset tuottivat yhteensä 5,8 prosenttia Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, 13,3 prosenttia Kiinteistösijoitusten tuotto oli erittäin hyvä Sola Business Valley toimistorakennus myytiin heinäkuun alussa RREEF-kiinteistösijoitusyhtiölle Yhtiön vuotuinen nimellistuotto on ollut 6,2 prosenttia vuodesta ,2 % Vuotuinen nimellistuotto vuodesta

8 SIJOITUSJAKAUMA, milj. 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 49,2 358,1 528,0 59,9 367,0 678,2 48,4 168,0 426,9 418,4 886,3 893,9 199,5 427,4 973,2 Muut sijoitukset Kiinteistösijoitukset Osakesijoitukset 1000,0 1076,6 1169,8 1085,1 1119,4 1165,9 Korkosijoitukset 500,0 0,

9 SIJOITUSJAKAUMA, % 100 % 90 % 80 % 2,4 % 2,6 % 2,0 % 17,8 % 16,1 % 17,4 % 6,5 % 7,2 % 16,1 % 15,5 % 70 % 60 % 26,2 % 29,8 % 36,2 % 34,4 % 35,2 % Muut sijoitukset 50 % Kiinteistösijoitukset 40 % 30 % 20 % 53,5 % 51,4 % 44,3 % 43,1 % 42,2 % Osakesijoitukset Korkosijoitukset 10 % 0 %

10 SIJOITUKSET JA SIJOITUSTUOTOT KÄYVIN ARVOIN Volatiliteetti / / (24 kk) milj. %⁸ milj. % milj. euro %⁸ % % % % Korkosijoitukset 1 160,4 42, ,1 46, ,4 43,1 1,1 4,2 5,3 Lainasaamiset¹ 37,0 1,3 22,7 0,9 15,9 0,6 2,3 1,8 3,3 Joukkovelkakirjalainat 1 008,1 36, ,4 41, ,5 39,9 1,2 4,6 5,9 2,4 Julk isyhteisöjen jouk k ovelk ak irjalainat 246,0 8,9 236,6 9,2 264,8 10,2-1,2 3,5 6,2 Muiden yhteisöjen jouk k ovelk ak irjalainat 762,1 27,6 837,8 32,6 772,8 29,7 2,0 5,1 5,8 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset¹² 115,2 4,2 91,1 3,5 66,0 2,5 0,0 0,1 0,2 Osakesijoitukset 973,2 35,2 859,4 33,5 893,9 34,4 12,9 6,7 9,1 Noteeratut osakkeet 810,0 29,3 707,3 27,6 726,7 28,0 13,3 6,7 9,0 8,8 Pääomasijoitukset³ 104,1 3,8 100,8 3,9 107,3 4,1 11,8 5,4 9,1 Noteeraamattomat osakkeet⁴ 59,0 2,1 51,2 2,0 59,9 2,3 9,2 10,0 9,9 Kiinteistösijoitukset 427,4 15,5 427,3 16,6 418,4 16,1 5,0 3,0 5,7 Suorat kiinteistösijoitukset 374,6 13,5 366,6 14,3 365,9 14,1 5,4 3,1 5,5 Kiinteistösijoitusrahastot 52,8 1,9 60,7 2,4 52,5 2,0 2,0 2,2 6,7 Muut sijoitukset 199,5 7,2 48,8 1,9 168,0 6,5 3,6-3,2 3,2 4,3 Hedge-rahastosijoitukset⁵ 136,0 4,9 0,0 0,0 112,1 4,3 2,7 0,0 0,5 Muut sijoitukset⁶ 63,5 2,3 48,8 1,9 55,9 2,1 5,9-3,2 4,9 Sijoitukset yhteensä 2 760,4 99, ,6 98, ,7 100,0 5,8 4,6 6,5 3,1 Johdannaisten vaikutus⁷ 5,6 0,2 43,5 1,7 0,0 0,0 Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 2 766,0 100, ,0 100, ,7 100,0 Jvk-salkun modifioitu duraatio 4,2 Riskijakauma Tuotto ¹ Sisältää kertyneet korot ² Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat ³ Sisältää pääoma- ja mezzanine-rahastot ⁴ Sisältää noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt ⁵ Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta ⁶ Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin ⁷ Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen. Johdannaisten vaikutus voi olla +/-. Eron korjauksen jälkeen riskijakauman loppusumma täsmää perusjakaumaan. ⁸ Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana "Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä" -rivin loppusummaa. Taulukko on laadittu Työeläkevakuuttajat Tela ry:n suositusten mukaisesti.

11 HYVÄ KESKIMÄÄRÄINEN TUOTTO KAUTTA AIKAIN Vuotuinen sijoitustuotto (%) ,6 8,8 12,3 8,6 11,4 10,7 10,8 7,3 10,8 11,5 11,3 7,4 6,5 5,8 6,2 5 2,3 4,4 4, ,9-4,9 18,5 vuotta = Vuotuinen keskimääräinen tuotto / ,

12 PITKÄN AJAN TUOTTO YLITTÄÄ ETK:N REAALITUOTTO-ODOTUKSEN 3,5 PROSENTILLA Vuotuinen tuotto ,2 % 10 vuotta 5,3 % 5 vuotta 6,6 % Reaalituotto ,4 % 10 vuotta 3,5 % 5 vuotta 4,8 % 12

13 MARKKINANÄKYMÄT Markkinoiden levottomuus jatkuu syksyllä Erityisesti Kiina huolestuttaa, talous ei ole terveellä pohjalla Varovaisuus on tärkeää 13

14 TULOS JA VAKAVARAISUUS 14

15 TULOS Tuloksen synty, milj. 1-6/ / Vakuutusliikkeen tulos 4,5 4,1 8,8 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 75,3 59,8 51,2 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 151,1 113,3 159,4 - Vastuuvelan tuottovaatimus -75,8-53,6-108,2 Hoitokustannustulos 0,6 0,8 1,7 Kokonaistulos 80,4 64,7 61,7 Vakuutusmaksun hoitokustannusosalla katetut liikekulut, milj. 9,0 8,5 16,7 % vakuutusmaksun hoitokustannusosista 93,8 91,2 90,6 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

16 VAKAVARAISUUDEN KEHITYS 60% 50% 40% 30% Vakavaraisuuspääoma 1) 20% Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä 10% Vakavaraisuusraja 0%

17 VAKAVARAISUUS VAHVISTUI Vastuuvelka, milj , , ,4 Vakavaraisuuspääoma, milj. 1) 676,0 595,9 604,4 % vastuuvelasta 2) 31,8 28,9 30,2 suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,4 2,2 2,4 Vakavaraisuusraja (% vastuuvelasta) 2) 13,4 13,0 12,8 Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä (% vastuuvelasta) 2) 53,5 52,0 51,2 Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää, milj. 547,8 471,7 484,9 Tasoitusmäärä, milj. 128,2 124,2 119,5 1) Sisältää tasoitusmäärän. 2) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta. 17

18 VERITAS PARAS VAIHTOEHTO PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE SEKÄ YRITTÄJILLE 110 VUODEN KOKEMUKSELLA 18

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 1 (10) Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Vertailuluvut suluissa ovat 30.6.2014 mukaiset, ellei toisin ole ilmoitettu. Kokonaistulos oli 700 (1 149) miljoonaa euroa. Sijoitusten kuuden kuukauden tuotto

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014 Riskienhallinta Vakuutusyhtiöllä tulee olla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmä, joka on riittävän kattava yhtiön toimintaan nähden. Sisäinen valvonta on prosessi, johon kuuluu paitsi vakuutusyhtiön

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2014-31.12.2014. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2014-31.12.2014. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo 2 6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 7 Tuloslaskelma 8 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 11 12 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 13 15 Tuloslaskelman

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA

ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA Arvopaperin Rahapäivä 17.9.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ESITYKSEN SISÄLTÖ Ilmarinen lyhyesti Sijoitusmarkkinoiden pitkän aikavälin

Lisätiedot

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen MÄÄRÄYS/OHJE 19.02.2009 Dnro 3/101/2009 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 77 Voimassaoloaika: 22.12.2008 31.12.2010 Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen 3 2008 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2007 Miten työeläkevarat on sijoitettu luokkiin? Reijo Vanne

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Vain muutos on pysyvää

Vain muutos on pysyvää 2014 Vain muutos on pysyvää Eläkekassa Verson 50-vuotisjuhlavuoden 2014 toiminnassa näkyivät vahvasti työeläkealan yhteiset hankkeet. Työmarkkinajärjestöt sopivat eläkeuudistuksesta, jonka valmistelu

Lisätiedot

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tunnusluvut ja analyysit Sijoitusjakauma

Lisätiedot

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosikertomus 2013 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6-21 Toimintakertomus 7-13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2006 2005 Vakuutusmaksutulo, 1 000 45 530 45 066 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1 000 1) 41 101 39

Lisätiedot

Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Sijoitustoiminnan tuotot 21 016 820,73 17 793 998,60. Maksetut korvaukset -908 944 331,34-893 577 947,66

Sijoitustoiminnan tuotot 21 016 820,73 17 793 998,60. Maksetut korvaukset -908 944 331,34-893 577 947,66 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 Vakuutusmaksutulo ja lakisääteiset rahoitusosuudet Vakuutusmaksutulo 207 936 408,25 207 468 006,86 Valtion osuus 705 966 691,14 698 299 918,11 Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Sisältö. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22 32 Toimintakertomus 23 25 Tuloslaskelma 26

Sisältö. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22 32 Toimintakertomus 23 25 Tuloslaskelma 26 Vuosikertomus 2014 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6 21 Toimintakertomus 7 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 27 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 27 SISÄLTÖ Yhteystiedot 3 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri 6 Hallinto 7 Hallinto ja riskienhallinta 8 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus 09 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2 KESKON ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 2009 3 09 Sisältö 4 Toimintakertomus 2009 6 Keskon Eläkekassan toimintakertomus 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Tuloslaskelma osastoittain

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2014

Hallituksen toimintakertomus 2014 Hallituksen toimintakertomus 2014 Yhä useampi pieni ja keskisuuri yritys valitsi Veritaksen työeläkevakuuttajaksi, ja sekä TyEL-vakuutuksen ottaneiden työnantajien että TyEL-vakuutettujen työntekijöiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot