VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013"

Transkriptio

1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

2 III VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

3 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys 5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana 6 Vakuutusmaksutulo Suomessa Vahinkovakuutus 8 Henkivakuutus 10 Lakisääteinen eläkevakuutus 12 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset 13 Liitetaulukot VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

4 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 LYHYESTI Sijoitusten tuotto mainio 8,6 prosenttia. Yhtiöiden vakavaraisuus nousi hyvälle tasolle. Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo kasvoi 9 prosenttia yli 20 miljardiin euroon. Korvausten kasvu oli 7 prosenttia. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani 8 prosenttiyksiköllä 99,2 prosenttiin. Vahinkosuhde oli 78,3 prosenttia, liikekulusuhde 20,8 prosenttia. Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi yli 18 prosenttia. Sijoitussidonnaiset vakuutukset olivat kasvukärkinä. Mrd Henkivakuutus Työeläkevakuutus Vahinkovakuutus Kuvio 1. Vakuutusmaksutulon jakauma VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

5 VAKUUTUSMARKKINOIDEN YLEINEN KEHITYS Euroalueen talouden epävarmuus synkisti vakuutusyhtiöiden taloutta vuoden alkupuoliskolla. Kesällä EKP onnistui toimillaan luomaan markkinoille jonkin verran vakautta, ja EU:ssa tehdyt päätökset mm. pankkiunionista vahvistivat osaltaan tätä kehitystä. Vuoden loppupuolisko olikin sijoitusmarkkinoilla vahvaa kasvuaikaa. Vakuutusyhtiöille se näkyi hyvinä sijoitustuottoina. Työllisyys parani, mikä näkyi positiivisesti maksutulossa. Vuonna 2012 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi 9 prosenttia yli 20 miljardiin euroon. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi yli 18 prosenttia. Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 5 prosenttia ja työeläkevakuutuksen maksutulo 7 prosenttia. Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2012 yhteensä 18,6 miljardia euroa, mikä on yli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen nähden sijoitustoiminta oli erittäin tuottoisaa. Liikevoitot ja kokonaistulokset olivat vahvasti positiivisia. Yhtiöiden vakavaraisuus parani selvästi, osin jopa vahvalle tasolle. Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisistä vakuutuksista kerättyjen maksujen suuri osuus alan koko maksutulosta. Viime vuonna maksutulosta 68 prosenttia saatiin lakisääteisistä vakuutuksista: lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Toinen tyypillinen piirre Suomen vakuutusmarkkinoille on vahva keskittyneisyys. Neljän suurimman henki- ja vahinkovakuutusyhtiön/yhtiöryhmän osuus maksutulosta oli yli 85 prosenttia. Myös työeläkevakuutus on keskittynyttä, neljän suurimman yhtiön osuus oli yhteensä lähes 91 prosenttia. Mrd Henkivakuutusyhtiöt Työeläkevakuutusyhtiöt Vahinkovakuutusyhtiöt Kuvio 2. Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

6 YHTIÖIDEN MÄÄRÄT JA TAPAHTUMAT VUODEN AIKANA Vuoden 2012 lopussa Suomessa toimi 43 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 23, henkivakuutusyhtiöitä 13 ja työeläkevakuutusyhtiöitä 7. Vakuutusyhdistyksiä oli vuoden lopussa 57. Yhtiöiden palveluksessa oli vuonna 2012 keskimäärin henkeä. Määrä on noussut edellisvuodesta jälleen noin 200 hengellä. Vuoden suurin tapahtuma oli eittämättä LähiTapiolaryhmän synty. Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö sulautettiin Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolaan ja uuden yhtiön nimeksi tuli LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Samassa yhteydessä Lähivakuutusryhmän jäsenyhdistykset lakkautettiin ja niistä muodostettiin 19 keskinäistä alueyhtiötä. Tapiola-ryhmän muiden osien nimet mukautettiin uuteen ryhmänimeen: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö. Vuoden aikana toimintansa on aloittanut neljä uutta vakuutusyhtiötä: Suomen Vahinkovakuutus Oy (POP Vakuutus), Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö, Aurum Sijoitusvakuutus Oy ja SHB Liv Försäkringsaktiebolag. Finanssivalvonta peruutti Vakuutusosakeyhtiö Ingo-Nordin toimiluvan Ruotsalainen Folksam Sak konserni osti enemmistön Aktia Skadeförsäkring Ab:stä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy osti Tryg A/S:n Suomen sivuliikkeen vahinkovakuutusliiketoiminnan Suomessa toimi vuoden 2012 lopussa 25 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Näiden lisäksi 644 ulkomaista yhtiötä oli tehnyt Finanssivalvonnalle ilmoituksen vakuutuspalvelujen tarjoamisesta rajan yli. Finanssivalvonnan ylläpitämässä vakuutusmeklarirekisterissä oli vuoden 2012 lopussa 72 vakuutusmeklariyritystä. Vakuutusmeklarien välittämien vakuutusten osuus alan maksutulosta oli vuoden 2012 lopussa noin 7 prosenttia Ulkomaiset yhtiöt Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Työeläkeyhtiöt Kuvio 3. Vakuutusyhtiöiden lukumäärä Suomessa, kehitys vuosina VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

7 Vakuutusyhtiöiden* vakuutusmaksutulo Suomessa vuonna 2012 sekä vahinkosuhde ja maksetut korvaukset Vakuutus- Vahinko- Maksetut maksutulo muutos-% suhde korvaukset muutos-% milj. % 1) milj. 1) Eläkevakuutus - lakisääteinen eläkevakuutus , ,9 Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus ,0 - kapitalisaatiosopimus ,7 - muu henkivakuutus ,3 - työntekijäin ryhmähenkivakuutus 43 7,4 - muu ryhmähenkivakuutus ,7 - sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 427-4,4 - muu yksilöllinen eläkevakuutus 162-8,8 - sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 96 31,6 - muu ryhmäeläkevakuutus 224-9,0 - jälleenvakuutus 5 6,8 Henkivakuutus yhteensä , ,0 Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma 620 6,1 95, ,7 - muu tapaturma ja sairaus 400 8,4 82, ,9 - maa-ajoneuvot 719 5,8 76, ,7 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 124 5,7 47, ,0 - palo- ja muu omaisuusvahinko 896 5,8 79, ,3 - moottoriajoneuvon vastuu 793 3,9 70, ,3 - vastuu 204 5,8 72, ,9 - luotto ja takaus 33-13,2 14,4 4-50,7 - oikeusturva 77 7,0 71,7 42 6,5 - muu ensivakuutus 58-2,1 93, ,8 Vahinkoensivakuutus yhteensä ,4 78, ,2 - kotimainen jälleenvakuutus 60-10,2 88, ,0 - ulkomainen jälleenvakuutus 72 3,1 61, ,0 Vahinkovakuutus yhteensä ,1 78, ,4 YHTEENSÄ , ,3 * ml. kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset sekä ne ulkomaiset yhtiöt, joiden tiedot toimitettu FK:lle 1) korvauskulut / vakuutusmaksutuotot ja maksetut korvaukset, vain kotimaiset yhtiöt VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

8 VAHINKOVAKUUTUS Koko vahinkovakuutuksen maksutulo nousi 5 prosenttia 4,1 miljardiin euroon. Korvauksia kotimaiset yhtiöt maksoivat 2,7 miljardia euroa, eli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (maksutuotoista vähennetään korvauskulut ja liikekulut) oli 29 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma kasvoi 4,9 miljardiin euroon. Vakavaraisuuspääoman kasvu paransi yhtiöiden vastuunkantokykyä 140 prosenttiin. Vahinkoyhtiöiden toimintapääoma oli 4,3-kertainen suhteessa vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Kotimaisten vahinkovakuutusyhtiöiden yhdistetty kulusuhde, joka sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, parani 8 prosenttiyksiköllä 99,2 prosenttiin. Vahinkosuhde (korvauskulut/maksutuotot) laski 86,2 prosentista 78,3 prosenttiin. Liikekulusuhde (liikekulut/maksutuotot) parani hieman ja oli 20,8 prosenttia. Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua oli 75,1 prosenttia ja vastaava yhdistetty kulusuhde 95,9 prosenttia. % Yhdistetty kulusuhde Vahinkosuhde Liikekulusuhde Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin kuusinkertaistuivat, ja niiden määrä oli 1049 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle oli käyvin arvoin 8,6 prosenttia. Yhtiöiden liikevoitto oli yhteensä 648 miljoonaa euroa. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, oli 1,1 miljardia euroa. 0 Kuvio 4. Vahinkovakuutuksen kulusuhteet Mrd * Vastuunkantokyky-% = vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot *140% *149% *144% *134% *145% *137% *132% *126% *130% *131% Tasoitusmäärä Arvostuserot ja muut erät Oma pääoma ja pääomalainat 0 Kuvio 5. Vakavaraisuuspääoman kehitys vahinkoyhtiöissä VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

9 Vahinkovakuutuksen luokkaryhmistä suurin oli edelleen palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus. Tämä luokkaryhmä pitää sisällään sekä yritysten että yksityisten omaisuusvakuuttamisen. Sen maksutulo kasvoi 6 prosenttia 896 miljoonaan euroon. Korvauksia maksettiin 6 prosenttia enemmän kuin vuonna Vahinkosuhde laski 79,2 prosenttiin, mikä johtui korvausvastuun huomattavasta, yhteensä 63 miljoonan euron purkautumisesta. Liikennevakuutuksen (moottoriajoneuvon vastuu) maksutulo kasvoi 4 prosenttia 793 miljoonaan euroon. Liikennevakuutuksen vahinkosuhde laski 70,3 prosenttiin. Samalla yhdistetty kulusuhde laski alle 100 prosentin, mitä ei ole tapahtunut koskaan ennen koko alan tasolla. Hyvä kehitys johtui siitä, että vahinkojen määrä pysyi liki ennallaan, mutta vakavien vahinkojen määrä väheni. Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin liikennevahinkoja kappaletta, mikä oli vain 0,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen määrä väheni selvästi. Tilastokeskuksen mukaan onnettomuuksissa sai surmansa 254 (292) henkilöä. Myös loukkaantuneiden määrä väheni huomattavasti ja oli yhteensä 7075 (7919) henkeä. Hieman edellisvuotta parempi työllisyys näkyi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulossa, joka oli 620 miljoonaa euroa. Se oli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna Korvauksia maksettiin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Elinajan pitenemiseen varauduttiin edelleen ja tämä näkyi jonkin verran kasvaneena korvausvastuuna. Vastuun suurin kasvu nähtiin kylläkin jo vuonna 2011, joten nyt vahinkosuhde parani ja oli 95,2 prosenttia. Vapaaehtoisen autovakuutuksen (maa-ajoneuvot) maksutulo kasvoi 6 prosenttia 719 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde heikkeni lievästi ja oli 76,8 prosenttia. Liikenteessä olevien henkilöautojen määrä oli vuonna 2012 runsaan prosentin suurempi kuin vuonna Autovahinkojen määrä nousi 8 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, ilmoituksia tehtiin kappaletta. Vapaaehtoisen tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 400 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli runsaat 8 prosenttia. Vahinkosuhde pysyi liki ennallaan ja oli 82,9 prosenttia. Vastaanotetun jälleenvakuutuksen maksutulo väheni 3 prosenttia yhteensä 132 miljoonaan euroon. Maksutulo jakautui siten, että 72 miljoonaa euroa saatiin ulkomaisesta jälleenvakuutuksesta ja 60 miljoonaa euroa kotimaisesta jälleenvakuutuksesta. Vahinkovakuutusyhtiöiden kotimaisen ensivakuutuksen maksutulo nousi 5,5 prosenttia 3,9 miljardiin euroon. Muutokset markkinaosuuksissa syntyivät lähinnä yritysjärjestelyillä. Selkein muutos oli LähiTapiola-ryhmän synty, joka toi kuvioon kolmannen suuren toimijan. OP-Pohjolaryhmän markkinaosuus nousi 29,4 prosenttiin, jolla se säilytti markkinajohtajan asemansa. LähiTapiola nousi uudella ryhmällään toiseksi suurimmaksi, markkinaosuus oli 26,7 prosenttia. If:n osuus nousi Tryg-hankinnalla 26,0 prosenttiin. Fennian osuus laski 9,6 prosenttiin. Viiden suurimman yhtiöryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli lähes 92 prosenttia. OP-Pohjola-ryhmä LähiTapiola-ryhmä If-konserni Fennia 29,4 % 26,7 % 26,0 % 9,6 % Pohjantähti Turva Aktia Vahinkovakuutus Alandia-bolagen Muut 2,3 % 2,1 % 1,8 % 1,1 % 1,0 % Kuvio 6. Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet 2012, kotimaisen ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo yhteensä milj. VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

10 HENKIVAKUUTUS Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi 18 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, yhteensä 3,9 miljardiin euroon. Riskihenkivakuutusten, sijoitussidonnaisten henkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten maksutulot kasvoivat vahvasti, mutta yksilöllisen eläkesäästämisen maksutulo väheni. Maksutulo on muutaman vuoden ajan painottunut yhä vahvemmin sijoitussidonnaisiin tuotteisiin. Henkivakuutuksesta maksetut korvaukset kasvoivat 9 prosenttia 3,9 miljardiin euroon. Korvauksista oli takaisinostoja 1,7 miljardia, säästösummien takaisinmaksuja 0,9 miljardia, eläkkeitä 1,1 miljardia ja muita korvauksia 0,2 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 10 prosenttia enemmän kuin vuonna Säästösummien takaisinmaksut kasvoivat vain lievästi. Takaisinostojen kasvu oli 20 prosenttia. Vakuutussäästöjen määrä kasvoi 7 prosenttia 34,5 miljardiin euroon. Säästöjen rakenne on muuttumassa voimakkaasti. Perustekorkoisten vakuutusten osuus on ollut aiemmin selvästi suurempi, mutta nyt niitä on vain vähän yli puolet säästöistä. Perustekorkoiset säästöt vähenivät 9 prosenttia 17,6 miljardiin euroon. Sijoitussidonnaisten vakuutusten säästöt kasvoivat 31 prosenttia ja ne olivat 16,8 miljardia euroa. Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten maksutulo kasvoi huikeat 43 prosenttia ja oli yhteensä 1,4 miljardia euroa. Riskivakuutusten maksutulo kasvoi 7 prosenttia 331 miljoonaan euroon ja ryhmähenkivakuutusten maksutulo 12 prosenttia 123 miljoonaan euroon. Kapitalisaatiosopimusten maksutulo kasvoi 31 prosenttia ja oli 1,1 miljardia euroa. Uusia sopimuksia tehtiin 61 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, yhteensä kappaletta. Lähes kaikki uudet sopimukset olivat sijoitussidonnaisia. Vapaaehtoisten eläkesäästämiseen tehdyt uudet eläkkeen nostoikärajoitteet vaikuttivat loppuvuonna vakuutusten myyntiin positiivisesti. Yksilöllisten eläkevakuutusten uusmyynti kasvoi, kun vanhan lain mukaan myytäviä vakuutuksia oli viimeisen kerran kaupan. Uusia eläkevakuutussopimuksia tehtiin viime vuonna kappaletta, kun edellisvuonna niitä tehtiin kappaletta. Uuteen eläkevakuutukseen keskimäärin maksettu jatkuva maksu oli 223 euroa kuukaudessa. Silti yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo aleni 6 prosenttia ja oli 589 miljoonaa euroa. 6 5 Mrd Laskuperustekorkoiset Sijoitussidonnaiset 1 0 Kuvio 7. Henkivakuutuksen maksutulo VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

11 Vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo kasvoi hivenen. Maksutulo oli yhteensä 320 miljoonaa euroa, josta oli sijoitussidonnaista 96 miljoonaa euroa. Viime vuonna isoja eläkesäätiöiden vastuunsiirtoja ei tehty lainkaan. Kun niiden vaikutus poistetaan myös vertailuvuodesta, oli kasvu 26 prosenttia. Työmarkkinaosapuolten sopima työntekijäin ryhmähenkivakuutus keräsi maksutuloa 43 miljoonaa euroa, mikä oli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkiyhtiöiden sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 9,7 prosenttia, yhteensä sijoitukset tuottivat 2,4 miljardia euroa. Liikekulut kasvoivat 3 prosenttia 282 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto oli 830 miljoonaa euroa. Arvostuserot kasvoivat 780 miljoonalla eurolla, joten kokonaistulos oli 1,6 miljardia euroa. Asiakashyvityksiä maksettiin yhteensä 120 miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus nousi 24 prosenttiin. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 24 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Tämä omaisuuserä toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma kasvoi 30 prosenttia 5,9 miljardiin euroon. Toimintapääoma kasvoi 5,4-kertaiseksi verrattuna vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Henkivakuutuksen markkinaosuutta mitataan kahdella suureella, maksutulolla ja vakuutussäästöillä. Molemmilla tavoilla laskettuna kolme suurta yhtiötä/ryhmää hallitsivat markkinoita. Vuonna 2012 järjestys oli maksutulon mukaan Nordea Henkivakuutus, Mandatum Life ja OP-Pohjola-ryhmä. Nordea Henkivakuutus 30,8 % 26,1 % Mandatum Life OP-Pohjola-ryhmän henkivakuutusyhtiöt 24,6 % 21,9 % 23,0 % 25,0 % Maksutulosta Vakuutussäästöistä Muut 21,6 % 27,0 % Kuvio 8. Henkivakuutuksen markkinaosuudet 2012 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

12 LAKISÄÄTEINEN ELÄKEVAKUUTUS Lakisääteisen työeläkevakuutuksen maksutulo on vahvasti riippuvainen palkkasummasta. Palkkasumma kasvoi vuoden joka neljänneksellä vahvasti. Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulo nousi 7,4 prosenttia 12,3 miljardiin euroon. Eläkkeitä työeläkeyhtiöt maksoivat yhteensä 12,0 miljardia euroa. Eläkeyhtiöiden sijoitusten arvo nousi käyvin arvoin laskettuna 6,7 prosenttia 86,5 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden tulos muodostuu valtaosin sijoitustoiminnan kautta. Työeläkeyhtiöiden koko sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 8,2 prosenttia. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuotto oli 3,4 miljardia euroa. Vakuutusliikkeen tulos oli -15 miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 83 miljoonaa euroa. Näin kokonaistulokseksi muodostui 3,5 miljardia euroa. Tulos käytettiin vahvistamaan toimintapääomaa, joka kasvoi yhteensä 3,3 miljardia euroa. Asiakashyvityksiin käytettiin 202 miljoonaa euroa. Eläkeyhtiöiden vakavaraisuus vahvistui ja oli 26 prosenttia vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta. Toimintapääoma kasvoi 23 prosenttia 18,6 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden markkinaosuuksissa muutokset olivat pienehköjä ja suhteelliset asemat säilyivät ennallaan. Varman asema markkinajohtajana heikkeni jälleen hieman, sen osuus oli nyt 34,4 prosenttia. Toiseksi suurimman, Ilmarisen, markkinaosuus nousi 32,7 prosenttiin. Eläke-Tapiolan markkinaosuus laski 12,7 prosenttiin, Eläke-Fennian osuus nousi ja oli 11,0 prosenttia. Eteran markkinaosuus laski 5,2 prosenttiin. Eläke-Veritaksen (3,7 prosenttia) ja Pensions-Alandian (0,3 prosenttia) osuudet säilyivät ennallaan. 25 * Toimintapääoma % vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävästä vastuuvelasta 20 *31% *30% *29% *26% Mrd *22% *28% *23% *23% *15% *20% Arvostuserot ja muut erät Osittamaton lisävakuutusvastuu Oma pääoma Kuvio 10. Toimintapääoman kehitys työeläkeyhtiöissä VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

13 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUKSET Vuoden 2012 sijoitusympäristö oli jälleen selvästi kaksijakoinen. Alkuvuonna taloutta varjosti epävarmuus euroalueen kehityssuunnasta, mutta kesällä EKP onnistui vakauttamaan markkinat. Osakkeiden markkina-arvot lähtivät vahvaan nousuun. Kun muutkin sijoituserät tuottivat vähintään kohtuullisesti, olivat koko vuoden sijoitustuotot hyvällä tasolla. Käyvin arvoin laskettu sijoituskannan arvo kasvoi 5 prosenttia ja oli 124 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia, 87 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli 25 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 12 miljardia euroa. Osakkeet olivat selvästi suurin sijoituserä. Osakkeiden markkina-arvo suhteessa edellisvuoteen kasvoi 11 prosenttia ja oli yhteensä 57 miljardia euroa. Niiden osuus nousi 46 prosenttiin, kun edellisvuonna se oli 43 prosenttia. Osakkeiden käypäarvoinen tuotto oli 11,5 prosenttia. Rahoitusmarkkinavälineitä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 47 miljardia euroa. Näistä suurin osa oli joukkovelkakirjalainoja. Niiden määrä kasvoi 1 prosentin, ja osuus sijoituksista laski 38 prosenttiin. Tuotto sijoituksista rahoitusmarkkinavälineisiin oli 8,1 prosenttia. Kiinteistöjen osuus sijoituksista oli edelleen 10 prosenttia, ja niiden arvo nousi 4 prosenttia vajaaseen 13 miljardiin euroon. Kiinteistöt tuottivat 5,8 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen määrä väheni edelleen. Lainoja oli runsaat 6 miljardia euroa, josta takaisinlainoja runsaat 3 miljardia euroa. Lainojen suhteellinen osuus sijoituskannasta laski, nyt se oli 5 prosenttia, kun edellisvuoden osuus oli 6 prosenttia. Lainojen tuotto oli 3,3 prosenttia Mrd Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Lainat Muut sijoitukset 10 0 Kuvio 11. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys käyvin arvoin VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

14 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 1 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo luokkaryhmittäin 2012 (1000 ) Markkina- Muu tapa- Meri- ja Palo- ja muu Moottori- Kotimainen Ulkomainen osuus Kotimainen Vakuutus- Lakisäät. turma ja Maa-ajo- lentoalukset, omaisuus- ajoneuvon Luotto ja Oikeus- Muu ensi- jälleen- jälleen- % ensivak. maksutulo tapaturma sairaus neuvot kuljetus vahinko vastuu Vastuu takaus turva vakuutus vakuutus vakuutus Pohjola Vakuutus Oy 25, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 23, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 17, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 9, Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö 3, A-Vakuutus Oy 2, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2, Aktia Skadeförsäkring Ab 1, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 1, Försäkringsaktiebolaget Alandia 0, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Vakuutusosakeyhtiö Garantia 0, Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 0, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Suomen Vahinkovakuutus Oy 0, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara 0, Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Muutos-% 5,8 5,5 6,5 8,6 6,8 5,8 6,1 4,1 5,8-13,2 7,1-2,3-4,4 3,1 Vakuutusyhdistykset 5, Tryg Forsikring A/S, Ssl 2, If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl 0, Yhteensä , Yhteensä , Muutos-% 5,5 5,1 6,1 8,4 5,8 5,7 5,8 3,9 5,8-13,2 7,0-2,1-10,2 3,1

15 LIITE 2 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja 2012 Liike- Vahinko- Liikekulu- Yhdistetty Liike- Liikevoitto vaihto suhde suhde kulusuhde voitto % liike % % % 1000 vaihdosta Pohjola Vakuutus Oy ,2 20,4 100, ,3 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ,7 15,9 94, ,4 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ,3 25,5 99, ,2 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ,9 24,2 110, ,9 Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö ,6 18,9 97, ,4 A-Vakuutus Oy ,4 16,4 99, ,1 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,7 23,0 101, ,6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ,6 24,5 104, ,9 Aktia Skadeförsäkring Ab ,3 24,3 103, ,6 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ,6 19,5 71, ,1 Försäkringsaktiebolaget Alandia ,1 21,8 92, ,1 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ,1 17,2 98, ,8 Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,4 41,3 71, ,8 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,0 13,1 128, ,3 Vakuutusosakeyhtiö Garantia ,7 31,7 43, ,4 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö ,8 19,8 43, ,3 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,2 33,2 158, ,5 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara ,1 25,2 73, ,1 Suomen Vahinkovakuutus Oy Kotimaiset yhtiöt yhteensä ,3 20,8 99, ,9 Vakuutusyhdistykset ,3 27,2 97, ,7 If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl 49,1 18,0 67,1 Kaikki yhteensä ,8 21,2 99, ,5

16 LIITE 3 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2012 (1000 ) Tasoitus- Sijoitus- Muut Poistoeron Vakuutus- Korvaus- määrän toiminnan tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutuotot kulut Liikekulut muutos nettotuotot ja kulut verot muutos voitto (tappio) Pohjola Vakuutus Oy If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö A-Vakuutus Oy Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Aktia Skadeförsäkring Ab Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Försäkringsaktiebolaget Alandia Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vakuutusosakeyhtiö Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Suomen Vahinkovakuutus Oy VAHINKOVAKUUTUS YHTEENSÄ

17 LIITE 4 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2012 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka yhteensä siirtovelat yhteensä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Pohjola Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö A-Vakuutus Oy Aktia Skadeförsäkring Ab Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Vakuutusosakeyhtiö Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Alandia Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Suomen Vahinkovakuutus Oy Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara VAHINKOVAKUUTUS YHTEENSÄ

18 LIITE 5 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Henkivakuutusyhtiöiden maksutulot Suomessa vuonna 2012 (1000 ) Markkinaosuus Sijoitussid. Muu Sijoitussid. Muu Vakuutus ensivakuu- Sijoitussid. Kapitalisaatio- Muu Työntekijäin Muu yksilöllinen yksilöllinen ryhmä- ryhmä- Ensi- Jälleen- maksutulo tuksesta henki sopimus henki ryhmähenki ryhmähenki eläke eläke eläke eläke vakuutus vakuutus yhteensä % Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,6 OP-Henkivakuutus Oy ,8 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ,5 Aktia Henkivakuutus Oy ,9 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ,3 Henkivakuutusosakeyhtiö Duo ,8 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ,5 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ,5 Aurum Sijoitusvakuutus Oy ,2 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia ,2 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro ,0 Kotimaiset yhteensä ,0 Kotimaiset yhteensä Kasvu-% 48,0 30,7-11,3 7,4 11,7 7,8-8,8 31,6-9,1 21,5 6,8 21,5 Skandia Life Assurance Co Ltd, Ssl ,2 SHB Liv Forsikringsaktieselskab, Ssl ,8 Kaikki yhteensä ,0 Kaikki yhteensä Kasvu-% 43,0 30,7-11,3 7,4 11,7-4,4-8,8 31,6-9,0 18,4 6,8 18,4

19 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 6 Henkivakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2012 (1000 ) Sijoitus- Sijoitusten Vakuutus- Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan arvonkor. Korvaus- maksuvas- toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot ja oikaisut kulut tuun muutos Liikekulut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Aurum Sijoitusvakuutus Oy Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä Henkivakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2012 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Sijoitussid. Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Sijoitussid. Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä katteena yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka vastuuvelka yhteensä siirtovelat yhteensä Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Aurum Sijoitusvakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä

20 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 7 Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulot vuonna 2012 (1000 ) Vakuutus Markkina- Ensi- Jälleen- maksutulo osuus 2012 TyEL YEL vakuutus vakuutus yhteensä % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ,4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,7 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,0 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,2 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,7 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia ,3 Eläkeyhtiöt yhteensä ,0 Eläkeyhtiöt yhteensä Kasvu-% 7,1 11,0 7,4-60,0 7,4 Työeläkevakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2012 (1000 ) Sijoitus- Vakuutus- Liikekulut, Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan Korvaus- maksuvas- lakisäät. toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot kulut tuun muutos maksut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä Työeläkevakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2012 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä velka yhteensä siirtovelat yhteensä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä

21 Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Studia monetaria 25.10.2011 Esityksen sisältö Mitä henkivakuutuksella tarkoitetaan? Erilaisia henkivakuutuksia Riskihenkivakuutuksen ottamisesta Edunsaajamääräyksestä

Lisätiedot

2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI 2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Eläkesäätiön perustaminen nyt ajankohtaista Eläkekilpailun kivinen pelto ESY-TIETO 2/2006 1 2/2006 Sisältö 3 Pääkirjoitus: Pitkä, kuuma kesä 4 Heikki Halkilahti

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 5 Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä Mahdottomasta mahdollinen Sisältö Gudrun-myrsky ja sen vaikutukset 7 ASKELMA

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tulot ja kulutus 2014 Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Keskustelualoite 2/2011 Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Mikko Spolander Toukokuu 2011 Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia, eivätkä siten välttämättä vastaa valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI ss. VUOSIKIRJA 1974

SUOMEN PANKKI ss. VUOSIKIRJA 1974 SUOMEN PANKKI ss. VUOSIKIRJA 1974 SNELLMANINAUKIO, HELSINKI HELSINKI 1975 SISÄLLYS Vuoden 1974 taloudellinen kehitys Kokonaiskysyntä ja -tarjonta... 4 Vienti... 4 Kotimainen kysyntä... 4 Tuotanto... 6

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Siirtyvän toimintapääoman määrä Karhisen kauden kovin kulmakivi

Siirtyvän toimintapääoman määrä Karhisen kauden kovin kulmakivi 1/ 2 0 0 6 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Siirtyvän toimintapääoman määrä Karhisen kauden kovin kulmakivi Onko nyt osakesijoittamisen aika? Heikki Halkilahti ESY:n hallituksen johtoon ESY-TIETO 1/2006

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Suomen Autovakuus Oy. Uudistuva ja innovatiivinen rahoitusyhtiö

Suomen Autovakuus Oy. Uudistuva ja innovatiivinen rahoitusyhtiö Suomen Autovakuus Oy Uudistuva ja innovatiivinen rahoitusyhtiö Yhtiöesite First North 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO Disclaimer 3 Kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen tavoitteet 3 Hallituksen vastuulausunto 3

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

Verson metsässä raikkaat tuulet Tasoitusvastuu puhuttaa

Verson metsässä raikkaat tuulet Tasoitusvastuu puhuttaa 3/2007 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Verson metsässä raikkaat tuulet Tasoitusvastuu puhuttaa Pääkirjoitus Työeläkelaitosten tasoitusvastuusta ja muista varauksista Vaikka vastausta sulta kuinka anelen

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen pääkohdat: - Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen laimennettu

Lisätiedot