VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013"

Transkriptio

1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

2 III VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

3 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys 5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana 6 Vakuutusmaksutulo Suomessa Vahinkovakuutus 8 Henkivakuutus 10 Lakisääteinen eläkevakuutus 12 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset 13 Liitetaulukot VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

4 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 LYHYESTI Sijoitusten tuotto mainio 8,6 prosenttia. Yhtiöiden vakavaraisuus nousi hyvälle tasolle. Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo kasvoi 9 prosenttia yli 20 miljardiin euroon. Korvausten kasvu oli 7 prosenttia. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani 8 prosenttiyksiköllä 99,2 prosenttiin. Vahinkosuhde oli 78,3 prosenttia, liikekulusuhde 20,8 prosenttia. Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi yli 18 prosenttia. Sijoitussidonnaiset vakuutukset olivat kasvukärkinä. Mrd Henkivakuutus Työeläkevakuutus Vahinkovakuutus Kuvio 1. Vakuutusmaksutulon jakauma VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

5 VAKUUTUSMARKKINOIDEN YLEINEN KEHITYS Euroalueen talouden epävarmuus synkisti vakuutusyhtiöiden taloutta vuoden alkupuoliskolla. Kesällä EKP onnistui toimillaan luomaan markkinoille jonkin verran vakautta, ja EU:ssa tehdyt päätökset mm. pankkiunionista vahvistivat osaltaan tätä kehitystä. Vuoden loppupuolisko olikin sijoitusmarkkinoilla vahvaa kasvuaikaa. Vakuutusyhtiöille se näkyi hyvinä sijoitustuottoina. Työllisyys parani, mikä näkyi positiivisesti maksutulossa. Vuonna 2012 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi 9 prosenttia yli 20 miljardiin euroon. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi yli 18 prosenttia. Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 5 prosenttia ja työeläkevakuutuksen maksutulo 7 prosenttia. Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2012 yhteensä 18,6 miljardia euroa, mikä on yli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen nähden sijoitustoiminta oli erittäin tuottoisaa. Liikevoitot ja kokonaistulokset olivat vahvasti positiivisia. Yhtiöiden vakavaraisuus parani selvästi, osin jopa vahvalle tasolle. Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisistä vakuutuksista kerättyjen maksujen suuri osuus alan koko maksutulosta. Viime vuonna maksutulosta 68 prosenttia saatiin lakisääteisistä vakuutuksista: lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Toinen tyypillinen piirre Suomen vakuutusmarkkinoille on vahva keskittyneisyys. Neljän suurimman henki- ja vahinkovakuutusyhtiön/yhtiöryhmän osuus maksutulosta oli yli 85 prosenttia. Myös työeläkevakuutus on keskittynyttä, neljän suurimman yhtiön osuus oli yhteensä lähes 91 prosenttia. Mrd Henkivakuutusyhtiöt Työeläkevakuutusyhtiöt Vahinkovakuutusyhtiöt Kuvio 2. Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

6 YHTIÖIDEN MÄÄRÄT JA TAPAHTUMAT VUODEN AIKANA Vuoden 2012 lopussa Suomessa toimi 43 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 23, henkivakuutusyhtiöitä 13 ja työeläkevakuutusyhtiöitä 7. Vakuutusyhdistyksiä oli vuoden lopussa 57. Yhtiöiden palveluksessa oli vuonna 2012 keskimäärin henkeä. Määrä on noussut edellisvuodesta jälleen noin 200 hengellä. Vuoden suurin tapahtuma oli eittämättä LähiTapiolaryhmän synty. Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö sulautettiin Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolaan ja uuden yhtiön nimeksi tuli LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Samassa yhteydessä Lähivakuutusryhmän jäsenyhdistykset lakkautettiin ja niistä muodostettiin 19 keskinäistä alueyhtiötä. Tapiola-ryhmän muiden osien nimet mukautettiin uuteen ryhmänimeen: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö. Vuoden aikana toimintansa on aloittanut neljä uutta vakuutusyhtiötä: Suomen Vahinkovakuutus Oy (POP Vakuutus), Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö, Aurum Sijoitusvakuutus Oy ja SHB Liv Försäkringsaktiebolag. Finanssivalvonta peruutti Vakuutusosakeyhtiö Ingo-Nordin toimiluvan Ruotsalainen Folksam Sak konserni osti enemmistön Aktia Skadeförsäkring Ab:stä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy osti Tryg A/S:n Suomen sivuliikkeen vahinkovakuutusliiketoiminnan Suomessa toimi vuoden 2012 lopussa 25 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Näiden lisäksi 644 ulkomaista yhtiötä oli tehnyt Finanssivalvonnalle ilmoituksen vakuutuspalvelujen tarjoamisesta rajan yli. Finanssivalvonnan ylläpitämässä vakuutusmeklarirekisterissä oli vuoden 2012 lopussa 72 vakuutusmeklariyritystä. Vakuutusmeklarien välittämien vakuutusten osuus alan maksutulosta oli vuoden 2012 lopussa noin 7 prosenttia Ulkomaiset yhtiöt Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Työeläkeyhtiöt Kuvio 3. Vakuutusyhtiöiden lukumäärä Suomessa, kehitys vuosina VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

7 Vakuutusyhtiöiden* vakuutusmaksutulo Suomessa vuonna 2012 sekä vahinkosuhde ja maksetut korvaukset Vakuutus- Vahinko- Maksetut maksutulo muutos-% suhde korvaukset muutos-% milj. % 1) milj. 1) Eläkevakuutus - lakisääteinen eläkevakuutus , ,9 Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus ,0 - kapitalisaatiosopimus ,7 - muu henkivakuutus ,3 - työntekijäin ryhmähenkivakuutus 43 7,4 - muu ryhmähenkivakuutus ,7 - sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 427-4,4 - muu yksilöllinen eläkevakuutus 162-8,8 - sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 96 31,6 - muu ryhmäeläkevakuutus 224-9,0 - jälleenvakuutus 5 6,8 Henkivakuutus yhteensä , ,0 Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma 620 6,1 95, ,7 - muu tapaturma ja sairaus 400 8,4 82, ,9 - maa-ajoneuvot 719 5,8 76, ,7 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 124 5,7 47, ,0 - palo- ja muu omaisuusvahinko 896 5,8 79, ,3 - moottoriajoneuvon vastuu 793 3,9 70, ,3 - vastuu 204 5,8 72, ,9 - luotto ja takaus 33-13,2 14,4 4-50,7 - oikeusturva 77 7,0 71,7 42 6,5 - muu ensivakuutus 58-2,1 93, ,8 Vahinkoensivakuutus yhteensä ,4 78, ,2 - kotimainen jälleenvakuutus 60-10,2 88, ,0 - ulkomainen jälleenvakuutus 72 3,1 61, ,0 Vahinkovakuutus yhteensä ,1 78, ,4 YHTEENSÄ , ,3 * ml. kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset sekä ne ulkomaiset yhtiöt, joiden tiedot toimitettu FK:lle 1) korvauskulut / vakuutusmaksutuotot ja maksetut korvaukset, vain kotimaiset yhtiöt VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

8 VAHINKOVAKUUTUS Koko vahinkovakuutuksen maksutulo nousi 5 prosenttia 4,1 miljardiin euroon. Korvauksia kotimaiset yhtiöt maksoivat 2,7 miljardia euroa, eli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (maksutuotoista vähennetään korvauskulut ja liikekulut) oli 29 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma kasvoi 4,9 miljardiin euroon. Vakavaraisuuspääoman kasvu paransi yhtiöiden vastuunkantokykyä 140 prosenttiin. Vahinkoyhtiöiden toimintapääoma oli 4,3-kertainen suhteessa vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Kotimaisten vahinkovakuutusyhtiöiden yhdistetty kulusuhde, joka sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, parani 8 prosenttiyksiköllä 99,2 prosenttiin. Vahinkosuhde (korvauskulut/maksutuotot) laski 86,2 prosentista 78,3 prosenttiin. Liikekulusuhde (liikekulut/maksutuotot) parani hieman ja oli 20,8 prosenttia. Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua oli 75,1 prosenttia ja vastaava yhdistetty kulusuhde 95,9 prosenttia. % Yhdistetty kulusuhde Vahinkosuhde Liikekulusuhde Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin kuusinkertaistuivat, ja niiden määrä oli 1049 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle oli käyvin arvoin 8,6 prosenttia. Yhtiöiden liikevoitto oli yhteensä 648 miljoonaa euroa. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, oli 1,1 miljardia euroa. 0 Kuvio 4. Vahinkovakuutuksen kulusuhteet Mrd * Vastuunkantokyky-% = vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot *140% *149% *144% *134% *145% *137% *132% *126% *130% *131% Tasoitusmäärä Arvostuserot ja muut erät Oma pääoma ja pääomalainat 0 Kuvio 5. Vakavaraisuuspääoman kehitys vahinkoyhtiöissä VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

9 Vahinkovakuutuksen luokkaryhmistä suurin oli edelleen palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus. Tämä luokkaryhmä pitää sisällään sekä yritysten että yksityisten omaisuusvakuuttamisen. Sen maksutulo kasvoi 6 prosenttia 896 miljoonaan euroon. Korvauksia maksettiin 6 prosenttia enemmän kuin vuonna Vahinkosuhde laski 79,2 prosenttiin, mikä johtui korvausvastuun huomattavasta, yhteensä 63 miljoonan euron purkautumisesta. Liikennevakuutuksen (moottoriajoneuvon vastuu) maksutulo kasvoi 4 prosenttia 793 miljoonaan euroon. Liikennevakuutuksen vahinkosuhde laski 70,3 prosenttiin. Samalla yhdistetty kulusuhde laski alle 100 prosentin, mitä ei ole tapahtunut koskaan ennen koko alan tasolla. Hyvä kehitys johtui siitä, että vahinkojen määrä pysyi liki ennallaan, mutta vakavien vahinkojen määrä väheni. Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin liikennevahinkoja kappaletta, mikä oli vain 0,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen määrä väheni selvästi. Tilastokeskuksen mukaan onnettomuuksissa sai surmansa 254 (292) henkilöä. Myös loukkaantuneiden määrä väheni huomattavasti ja oli yhteensä 7075 (7919) henkeä. Hieman edellisvuotta parempi työllisyys näkyi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulossa, joka oli 620 miljoonaa euroa. Se oli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna Korvauksia maksettiin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Elinajan pitenemiseen varauduttiin edelleen ja tämä näkyi jonkin verran kasvaneena korvausvastuuna. Vastuun suurin kasvu nähtiin kylläkin jo vuonna 2011, joten nyt vahinkosuhde parani ja oli 95,2 prosenttia. Vapaaehtoisen autovakuutuksen (maa-ajoneuvot) maksutulo kasvoi 6 prosenttia 719 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde heikkeni lievästi ja oli 76,8 prosenttia. Liikenteessä olevien henkilöautojen määrä oli vuonna 2012 runsaan prosentin suurempi kuin vuonna Autovahinkojen määrä nousi 8 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, ilmoituksia tehtiin kappaletta. Vapaaehtoisen tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 400 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli runsaat 8 prosenttia. Vahinkosuhde pysyi liki ennallaan ja oli 82,9 prosenttia. Vastaanotetun jälleenvakuutuksen maksutulo väheni 3 prosenttia yhteensä 132 miljoonaan euroon. Maksutulo jakautui siten, että 72 miljoonaa euroa saatiin ulkomaisesta jälleenvakuutuksesta ja 60 miljoonaa euroa kotimaisesta jälleenvakuutuksesta. Vahinkovakuutusyhtiöiden kotimaisen ensivakuutuksen maksutulo nousi 5,5 prosenttia 3,9 miljardiin euroon. Muutokset markkinaosuuksissa syntyivät lähinnä yritysjärjestelyillä. Selkein muutos oli LähiTapiola-ryhmän synty, joka toi kuvioon kolmannen suuren toimijan. OP-Pohjolaryhmän markkinaosuus nousi 29,4 prosenttiin, jolla se säilytti markkinajohtajan asemansa. LähiTapiola nousi uudella ryhmällään toiseksi suurimmaksi, markkinaosuus oli 26,7 prosenttia. If:n osuus nousi Tryg-hankinnalla 26,0 prosenttiin. Fennian osuus laski 9,6 prosenttiin. Viiden suurimman yhtiöryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli lähes 92 prosenttia. OP-Pohjola-ryhmä LähiTapiola-ryhmä If-konserni Fennia 29,4 % 26,7 % 26,0 % 9,6 % Pohjantähti Turva Aktia Vahinkovakuutus Alandia-bolagen Muut 2,3 % 2,1 % 1,8 % 1,1 % 1,0 % Kuvio 6. Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet 2012, kotimaisen ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo yhteensä milj. VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

10 HENKIVAKUUTUS Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi 18 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, yhteensä 3,9 miljardiin euroon. Riskihenkivakuutusten, sijoitussidonnaisten henkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten maksutulot kasvoivat vahvasti, mutta yksilöllisen eläkesäästämisen maksutulo väheni. Maksutulo on muutaman vuoden ajan painottunut yhä vahvemmin sijoitussidonnaisiin tuotteisiin. Henkivakuutuksesta maksetut korvaukset kasvoivat 9 prosenttia 3,9 miljardiin euroon. Korvauksista oli takaisinostoja 1,7 miljardia, säästösummien takaisinmaksuja 0,9 miljardia, eläkkeitä 1,1 miljardia ja muita korvauksia 0,2 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 10 prosenttia enemmän kuin vuonna Säästösummien takaisinmaksut kasvoivat vain lievästi. Takaisinostojen kasvu oli 20 prosenttia. Vakuutussäästöjen määrä kasvoi 7 prosenttia 34,5 miljardiin euroon. Säästöjen rakenne on muuttumassa voimakkaasti. Perustekorkoisten vakuutusten osuus on ollut aiemmin selvästi suurempi, mutta nyt niitä on vain vähän yli puolet säästöistä. Perustekorkoiset säästöt vähenivät 9 prosenttia 17,6 miljardiin euroon. Sijoitussidonnaisten vakuutusten säästöt kasvoivat 31 prosenttia ja ne olivat 16,8 miljardia euroa. Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten maksutulo kasvoi huikeat 43 prosenttia ja oli yhteensä 1,4 miljardia euroa. Riskivakuutusten maksutulo kasvoi 7 prosenttia 331 miljoonaan euroon ja ryhmähenkivakuutusten maksutulo 12 prosenttia 123 miljoonaan euroon. Kapitalisaatiosopimusten maksutulo kasvoi 31 prosenttia ja oli 1,1 miljardia euroa. Uusia sopimuksia tehtiin 61 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, yhteensä kappaletta. Lähes kaikki uudet sopimukset olivat sijoitussidonnaisia. Vapaaehtoisten eläkesäästämiseen tehdyt uudet eläkkeen nostoikärajoitteet vaikuttivat loppuvuonna vakuutusten myyntiin positiivisesti. Yksilöllisten eläkevakuutusten uusmyynti kasvoi, kun vanhan lain mukaan myytäviä vakuutuksia oli viimeisen kerran kaupan. Uusia eläkevakuutussopimuksia tehtiin viime vuonna kappaletta, kun edellisvuonna niitä tehtiin kappaletta. Uuteen eläkevakuutukseen keskimäärin maksettu jatkuva maksu oli 223 euroa kuukaudessa. Silti yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo aleni 6 prosenttia ja oli 589 miljoonaa euroa. 6 5 Mrd Laskuperustekorkoiset Sijoitussidonnaiset 1 0 Kuvio 7. Henkivakuutuksen maksutulo VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

11 Vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo kasvoi hivenen. Maksutulo oli yhteensä 320 miljoonaa euroa, josta oli sijoitussidonnaista 96 miljoonaa euroa. Viime vuonna isoja eläkesäätiöiden vastuunsiirtoja ei tehty lainkaan. Kun niiden vaikutus poistetaan myös vertailuvuodesta, oli kasvu 26 prosenttia. Työmarkkinaosapuolten sopima työntekijäin ryhmähenkivakuutus keräsi maksutuloa 43 miljoonaa euroa, mikä oli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkiyhtiöiden sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 9,7 prosenttia, yhteensä sijoitukset tuottivat 2,4 miljardia euroa. Liikekulut kasvoivat 3 prosenttia 282 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto oli 830 miljoonaa euroa. Arvostuserot kasvoivat 780 miljoonalla eurolla, joten kokonaistulos oli 1,6 miljardia euroa. Asiakashyvityksiä maksettiin yhteensä 120 miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus nousi 24 prosenttiin. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 24 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Tämä omaisuuserä toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma kasvoi 30 prosenttia 5,9 miljardiin euroon. Toimintapääoma kasvoi 5,4-kertaiseksi verrattuna vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Henkivakuutuksen markkinaosuutta mitataan kahdella suureella, maksutulolla ja vakuutussäästöillä. Molemmilla tavoilla laskettuna kolme suurta yhtiötä/ryhmää hallitsivat markkinoita. Vuonna 2012 järjestys oli maksutulon mukaan Nordea Henkivakuutus, Mandatum Life ja OP-Pohjola-ryhmä. Nordea Henkivakuutus 30,8 % 26,1 % Mandatum Life OP-Pohjola-ryhmän henkivakuutusyhtiöt 24,6 % 21,9 % 23,0 % 25,0 % Maksutulosta Vakuutussäästöistä Muut 21,6 % 27,0 % Kuvio 8. Henkivakuutuksen markkinaosuudet 2012 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

12 LAKISÄÄTEINEN ELÄKEVAKUUTUS Lakisääteisen työeläkevakuutuksen maksutulo on vahvasti riippuvainen palkkasummasta. Palkkasumma kasvoi vuoden joka neljänneksellä vahvasti. Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulo nousi 7,4 prosenttia 12,3 miljardiin euroon. Eläkkeitä työeläkeyhtiöt maksoivat yhteensä 12,0 miljardia euroa. Eläkeyhtiöiden sijoitusten arvo nousi käyvin arvoin laskettuna 6,7 prosenttia 86,5 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden tulos muodostuu valtaosin sijoitustoiminnan kautta. Työeläkeyhtiöiden koko sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 8,2 prosenttia. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuotto oli 3,4 miljardia euroa. Vakuutusliikkeen tulos oli -15 miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 83 miljoonaa euroa. Näin kokonaistulokseksi muodostui 3,5 miljardia euroa. Tulos käytettiin vahvistamaan toimintapääomaa, joka kasvoi yhteensä 3,3 miljardia euroa. Asiakashyvityksiin käytettiin 202 miljoonaa euroa. Eläkeyhtiöiden vakavaraisuus vahvistui ja oli 26 prosenttia vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta. Toimintapääoma kasvoi 23 prosenttia 18,6 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden markkinaosuuksissa muutokset olivat pienehköjä ja suhteelliset asemat säilyivät ennallaan. Varman asema markkinajohtajana heikkeni jälleen hieman, sen osuus oli nyt 34,4 prosenttia. Toiseksi suurimman, Ilmarisen, markkinaosuus nousi 32,7 prosenttiin. Eläke-Tapiolan markkinaosuus laski 12,7 prosenttiin, Eläke-Fennian osuus nousi ja oli 11,0 prosenttia. Eteran markkinaosuus laski 5,2 prosenttiin. Eläke-Veritaksen (3,7 prosenttia) ja Pensions-Alandian (0,3 prosenttia) osuudet säilyivät ennallaan. 25 * Toimintapääoma % vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävästä vastuuvelasta 20 *31% *30% *29% *26% Mrd *22% *28% *23% *23% *15% *20% Arvostuserot ja muut erät Osittamaton lisävakuutusvastuu Oma pääoma Kuvio 10. Toimintapääoman kehitys työeläkeyhtiöissä VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

13 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUKSET Vuoden 2012 sijoitusympäristö oli jälleen selvästi kaksijakoinen. Alkuvuonna taloutta varjosti epävarmuus euroalueen kehityssuunnasta, mutta kesällä EKP onnistui vakauttamaan markkinat. Osakkeiden markkina-arvot lähtivät vahvaan nousuun. Kun muutkin sijoituserät tuottivat vähintään kohtuullisesti, olivat koko vuoden sijoitustuotot hyvällä tasolla. Käyvin arvoin laskettu sijoituskannan arvo kasvoi 5 prosenttia ja oli 124 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia, 87 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli 25 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 12 miljardia euroa. Osakkeet olivat selvästi suurin sijoituserä. Osakkeiden markkina-arvo suhteessa edellisvuoteen kasvoi 11 prosenttia ja oli yhteensä 57 miljardia euroa. Niiden osuus nousi 46 prosenttiin, kun edellisvuonna se oli 43 prosenttia. Osakkeiden käypäarvoinen tuotto oli 11,5 prosenttia. Rahoitusmarkkinavälineitä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 47 miljardia euroa. Näistä suurin osa oli joukkovelkakirjalainoja. Niiden määrä kasvoi 1 prosentin, ja osuus sijoituksista laski 38 prosenttiin. Tuotto sijoituksista rahoitusmarkkinavälineisiin oli 8,1 prosenttia. Kiinteistöjen osuus sijoituksista oli edelleen 10 prosenttia, ja niiden arvo nousi 4 prosenttia vajaaseen 13 miljardiin euroon. Kiinteistöt tuottivat 5,8 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen määrä väheni edelleen. Lainoja oli runsaat 6 miljardia euroa, josta takaisinlainoja runsaat 3 miljardia euroa. Lainojen suhteellinen osuus sijoituskannasta laski, nyt se oli 5 prosenttia, kun edellisvuoden osuus oli 6 prosenttia. Lainojen tuotto oli 3,3 prosenttia Mrd Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Lainat Muut sijoitukset 10 0 Kuvio 11. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys käyvin arvoin VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

14 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 1 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo luokkaryhmittäin 2012 (1000 ) Markkina- Muu tapa- Meri- ja Palo- ja muu Moottori- Kotimainen Ulkomainen osuus Kotimainen Vakuutus- Lakisäät. turma ja Maa-ajo- lentoalukset, omaisuus- ajoneuvon Luotto ja Oikeus- Muu ensi- jälleen- jälleen- % ensivak. maksutulo tapaturma sairaus neuvot kuljetus vahinko vastuu Vastuu takaus turva vakuutus vakuutus vakuutus Pohjola Vakuutus Oy 25, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 23, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 17, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 9, Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö 3, A-Vakuutus Oy 2, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2, Aktia Skadeförsäkring Ab 1, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 1, Försäkringsaktiebolaget Alandia 0, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Vakuutusosakeyhtiö Garantia 0, Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 0, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Suomen Vahinkovakuutus Oy 0, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara 0, Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Muutos-% 5,8 5,5 6,5 8,6 6,8 5,8 6,1 4,1 5,8-13,2 7,1-2,3-4,4 3,1 Vakuutusyhdistykset 5, Tryg Forsikring A/S, Ssl 2, If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl 0, Yhteensä , Yhteensä , Muutos-% 5,5 5,1 6,1 8,4 5,8 5,7 5,8 3,9 5,8-13,2 7,0-2,1-10,2 3,1

15 LIITE 2 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja 2012 Liike- Vahinko- Liikekulu- Yhdistetty Liike- Liikevoitto vaihto suhde suhde kulusuhde voitto % liike % % % 1000 vaihdosta Pohjola Vakuutus Oy ,2 20,4 100, ,3 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ,7 15,9 94, ,4 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ,3 25,5 99, ,2 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ,9 24,2 110, ,9 Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö ,6 18,9 97, ,4 A-Vakuutus Oy ,4 16,4 99, ,1 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,7 23,0 101, ,6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ,6 24,5 104, ,9 Aktia Skadeförsäkring Ab ,3 24,3 103, ,6 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ,6 19,5 71, ,1 Försäkringsaktiebolaget Alandia ,1 21,8 92, ,1 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ,1 17,2 98, ,8 Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,4 41,3 71, ,8 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,0 13,1 128, ,3 Vakuutusosakeyhtiö Garantia ,7 31,7 43, ,4 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö ,8 19,8 43, ,3 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,2 33,2 158, ,5 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara ,1 25,2 73, ,1 Suomen Vahinkovakuutus Oy Kotimaiset yhtiöt yhteensä ,3 20,8 99, ,9 Vakuutusyhdistykset ,3 27,2 97, ,7 If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl 49,1 18,0 67,1 Kaikki yhteensä ,8 21,2 99, ,5

16 LIITE 3 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2012 (1000 ) Tasoitus- Sijoitus- Muut Poistoeron Vakuutus- Korvaus- määrän toiminnan tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutuotot kulut Liikekulut muutos nettotuotot ja kulut verot muutos voitto (tappio) Pohjola Vakuutus Oy If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö A-Vakuutus Oy Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Aktia Skadeförsäkring Ab Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Försäkringsaktiebolaget Alandia Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vakuutusosakeyhtiö Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Suomen Vahinkovakuutus Oy VAHINKOVAKUUTUS YHTEENSÄ

17 LIITE 4 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2012 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka yhteensä siirtovelat yhteensä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Pohjola Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö A-Vakuutus Oy Aktia Skadeförsäkring Ab Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Vakuutusosakeyhtiö Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Alandia Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Suomen Vahinkovakuutus Oy Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara VAHINKOVAKUUTUS YHTEENSÄ

18 LIITE 5 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Henkivakuutusyhtiöiden maksutulot Suomessa vuonna 2012 (1000 ) Markkinaosuus Sijoitussid. Muu Sijoitussid. Muu Vakuutus ensivakuu- Sijoitussid. Kapitalisaatio- Muu Työntekijäin Muu yksilöllinen yksilöllinen ryhmä- ryhmä- Ensi- Jälleen- maksutulo tuksesta henki sopimus henki ryhmähenki ryhmähenki eläke eläke eläke eläke vakuutus vakuutus yhteensä % Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,6 OP-Henkivakuutus Oy ,8 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ,5 Aktia Henkivakuutus Oy ,9 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ,3 Henkivakuutusosakeyhtiö Duo ,8 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ,5 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ,5 Aurum Sijoitusvakuutus Oy ,2 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia ,2 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro ,0 Kotimaiset yhteensä ,0 Kotimaiset yhteensä Kasvu-% 48,0 30,7-11,3 7,4 11,7 7,8-8,8 31,6-9,1 21,5 6,8 21,5 Skandia Life Assurance Co Ltd, Ssl ,2 SHB Liv Forsikringsaktieselskab, Ssl ,8 Kaikki yhteensä ,0 Kaikki yhteensä Kasvu-% 43,0 30,7-11,3 7,4 11,7-4,4-8,8 31,6-9,0 18,4 6,8 18,4

19 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 6 Henkivakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2012 (1000 ) Sijoitus- Sijoitusten Vakuutus- Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan arvonkor. Korvaus- maksuvas- toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot ja oikaisut kulut tuun muutos Liikekulut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Aurum Sijoitusvakuutus Oy Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä Henkivakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2012 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Sijoitussid. Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Sijoitussid. Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä katteena yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka vastuuvelka yhteensä siirtovelat yhteensä Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Aurum Sijoitusvakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä

20 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 7 Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulot vuonna 2012 (1000 ) Vakuutus Markkina- Ensi- Jälleen- maksutulo osuus 2012 TyEL YEL vakuutus vakuutus yhteensä % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ,4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,7 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,0 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,2 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,7 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia ,3 Eläkeyhtiöt yhteensä ,0 Eläkeyhtiöt yhteensä Kasvu-% 7,1 11,0 7,4-60,0 7,4 Työeläkevakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2012 (1000 ) Sijoitus- Vakuutus- Liikekulut, Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan Korvaus- maksuvas- lakisäät. toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot kulut tuun muutos maksut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä Työeläkevakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2012 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä velka yhteensä siirtovelat yhteensä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä

21 Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009 Vakuutusyhtiöt Suomessa 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008 Vakuutusyhtiöt Suomessa 28 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 31.05.2017 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys 5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Kansantalouden kehitys vuonna 2006... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 3 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 17.12.2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 1 III ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys Lyhyesti...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2011 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...6

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS LYHYESTI...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2009 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...7

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Merja Stenberg Puhelin 010 831 5537 merja.stenberg@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2010 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

Säästö- ja henkivakuutusselvitys

Säästö- ja henkivakuutusselvitys FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund SISÄLLYS Henkivakuutusmarkkinat Suomessa... 1 Maksutulo on pysynyt vakaana... 2 Vakuutussäästöt kasvavat tasaisesti... 2 Vakuutussäästäminen...

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS LEHDISTÖTIEDOTE 2/2005 6.6.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Juhani Peltola Puhelin 010 8315538 juhani.peltola@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2008 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 TIEDOTE Lehdistötiedote 9.3.2005 1/2005 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 Vakuutusyhtiöitä ja -yhdistyksiä koskevat toimintapääomavaatimukset muuttuivat 31.12.2004.

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 LEHDISTÖTIEDOTE 3/2005 9.9.2005 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 4/2007 1 (6) 8.6.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 8/2007 13.12.2007 1 (6) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kasvoi tammi-syyskuussa. Syyskuun jälkeen yhtiöiden vakavaraisuuden voidaan arvioida heikentyneen

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2012

Vakuutustoiminta 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 108,5 mrd. euroa Vakuutustoiminnan suurimmat sijoitustoiminnan kohteet ovat osakkeet ja osuudet sekä rahoitusmarkkinavälineet,

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2013

Vakuutustoiminta 2013 Rahoitus ja vakuutus 2014 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 114,5 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 114,5 miljardia

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2014

Vakuutustoiminta 2014 Rahoitus ja vakuutus 2015 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 116,2 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 116,2 miljardia

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2016

Vakuutustoiminta 2016 Rahoitus ja vakuutus 217 Vakuutustoiminta 216 Vakuutusyhtiöiden maksutulot pienenivät ja maksetut korvaukset kasvoivat vuonna 216 Vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlasketut vakuutusmaksutulot

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 2/2008 10.3.2008 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 Vakuutuslaitosten suhteellisten vakavaraisuuksien kehitys oli epäyhtenäistä eri laitosryhmien

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 5/2007 Lehdistötiedote 7.9.2007 1 (8) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2007 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kasvoi tammi-kesäkuussa. Osakemarkkinoiden

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2009

Finanssialan vuositilasto 2009 Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2011

Finanssialan vuositilasto 2011 Finanssialan vuositilasto 2011 5.7.2012 Pankit 31.12.11 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 576-1,8 kotimaiset pankit 1 506-2,0 ulkomaiset pankit 70 +2,9 Pankkikonsernien henkilöstö kotimaiset

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 1 (7) 7.9.2004 7/2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui hieman alkuvuonna 2004. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2015

Vakuutustoiminta 2015 Rahoitus ja vakuutus 2016 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 119,3 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 119,3 miljardia

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta 401 Työeläkevakuutusyhtiö Frekvenssi VD: Vakavaraisuus VA01a Tuloslaskelma työeläkevakuutusyhtiöille VB01 Epäsuora rahoituslaskelma VB02a Työeläkevakuutusyhtiön tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot VD01

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot