VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013"

Transkriptio

1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

2 III VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

3 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys 5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana 6 Vakuutusmaksutulo Suomessa Vahinkovakuutus 8 Henkivakuutus 10 Lakisääteinen eläkevakuutus 12 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset 13 Liitetaulukot VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

4 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 LYHYESTI Sijoitusten tuotto mainio 8,6 prosenttia. Yhtiöiden vakavaraisuus nousi hyvälle tasolle. Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo kasvoi 9 prosenttia yli 20 miljardiin euroon. Korvausten kasvu oli 7 prosenttia. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani 8 prosenttiyksiköllä 99,2 prosenttiin. Vahinkosuhde oli 78,3 prosenttia, liikekulusuhde 20,8 prosenttia. Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi yli 18 prosenttia. Sijoitussidonnaiset vakuutukset olivat kasvukärkinä. Mrd Henkivakuutus Työeläkevakuutus Vahinkovakuutus Kuvio 1. Vakuutusmaksutulon jakauma VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

5 VAKUUTUSMARKKINOIDEN YLEINEN KEHITYS Euroalueen talouden epävarmuus synkisti vakuutusyhtiöiden taloutta vuoden alkupuoliskolla. Kesällä EKP onnistui toimillaan luomaan markkinoille jonkin verran vakautta, ja EU:ssa tehdyt päätökset mm. pankkiunionista vahvistivat osaltaan tätä kehitystä. Vuoden loppupuolisko olikin sijoitusmarkkinoilla vahvaa kasvuaikaa. Vakuutusyhtiöille se näkyi hyvinä sijoitustuottoina. Työllisyys parani, mikä näkyi positiivisesti maksutulossa. Vuonna 2012 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi 9 prosenttia yli 20 miljardiin euroon. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi yli 18 prosenttia. Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 5 prosenttia ja työeläkevakuutuksen maksutulo 7 prosenttia. Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2012 yhteensä 18,6 miljardia euroa, mikä on yli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen nähden sijoitustoiminta oli erittäin tuottoisaa. Liikevoitot ja kokonaistulokset olivat vahvasti positiivisia. Yhtiöiden vakavaraisuus parani selvästi, osin jopa vahvalle tasolle. Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisistä vakuutuksista kerättyjen maksujen suuri osuus alan koko maksutulosta. Viime vuonna maksutulosta 68 prosenttia saatiin lakisääteisistä vakuutuksista: lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Toinen tyypillinen piirre Suomen vakuutusmarkkinoille on vahva keskittyneisyys. Neljän suurimman henki- ja vahinkovakuutusyhtiön/yhtiöryhmän osuus maksutulosta oli yli 85 prosenttia. Myös työeläkevakuutus on keskittynyttä, neljän suurimman yhtiön osuus oli yhteensä lähes 91 prosenttia. Mrd Henkivakuutusyhtiöt Työeläkevakuutusyhtiöt Vahinkovakuutusyhtiöt Kuvio 2. Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

6 YHTIÖIDEN MÄÄRÄT JA TAPAHTUMAT VUODEN AIKANA Vuoden 2012 lopussa Suomessa toimi 43 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 23, henkivakuutusyhtiöitä 13 ja työeläkevakuutusyhtiöitä 7. Vakuutusyhdistyksiä oli vuoden lopussa 57. Yhtiöiden palveluksessa oli vuonna 2012 keskimäärin henkeä. Määrä on noussut edellisvuodesta jälleen noin 200 hengellä. Vuoden suurin tapahtuma oli eittämättä LähiTapiolaryhmän synty. Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö sulautettiin Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolaan ja uuden yhtiön nimeksi tuli LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Samassa yhteydessä Lähivakuutusryhmän jäsenyhdistykset lakkautettiin ja niistä muodostettiin 19 keskinäistä alueyhtiötä. Tapiola-ryhmän muiden osien nimet mukautettiin uuteen ryhmänimeen: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö. Vuoden aikana toimintansa on aloittanut neljä uutta vakuutusyhtiötä: Suomen Vahinkovakuutus Oy (POP Vakuutus), Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö, Aurum Sijoitusvakuutus Oy ja SHB Liv Försäkringsaktiebolag. Finanssivalvonta peruutti Vakuutusosakeyhtiö Ingo-Nordin toimiluvan Ruotsalainen Folksam Sak konserni osti enemmistön Aktia Skadeförsäkring Ab:stä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy osti Tryg A/S:n Suomen sivuliikkeen vahinkovakuutusliiketoiminnan Suomessa toimi vuoden 2012 lopussa 25 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Näiden lisäksi 644 ulkomaista yhtiötä oli tehnyt Finanssivalvonnalle ilmoituksen vakuutuspalvelujen tarjoamisesta rajan yli. Finanssivalvonnan ylläpitämässä vakuutusmeklarirekisterissä oli vuoden 2012 lopussa 72 vakuutusmeklariyritystä. Vakuutusmeklarien välittämien vakuutusten osuus alan maksutulosta oli vuoden 2012 lopussa noin 7 prosenttia Ulkomaiset yhtiöt Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Työeläkeyhtiöt Kuvio 3. Vakuutusyhtiöiden lukumäärä Suomessa, kehitys vuosina VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

7 Vakuutusyhtiöiden* vakuutusmaksutulo Suomessa vuonna 2012 sekä vahinkosuhde ja maksetut korvaukset Vakuutus- Vahinko- Maksetut maksutulo muutos-% suhde korvaukset muutos-% milj. % 1) milj. 1) Eläkevakuutus - lakisääteinen eläkevakuutus , ,9 Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus ,0 - kapitalisaatiosopimus ,7 - muu henkivakuutus ,3 - työntekijäin ryhmähenkivakuutus 43 7,4 - muu ryhmähenkivakuutus ,7 - sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 427-4,4 - muu yksilöllinen eläkevakuutus 162-8,8 - sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 96 31,6 - muu ryhmäeläkevakuutus 224-9,0 - jälleenvakuutus 5 6,8 Henkivakuutus yhteensä , ,0 Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma 620 6,1 95, ,7 - muu tapaturma ja sairaus 400 8,4 82, ,9 - maa-ajoneuvot 719 5,8 76, ,7 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 124 5,7 47, ,0 - palo- ja muu omaisuusvahinko 896 5,8 79, ,3 - moottoriajoneuvon vastuu 793 3,9 70, ,3 - vastuu 204 5,8 72, ,9 - luotto ja takaus 33-13,2 14,4 4-50,7 - oikeusturva 77 7,0 71,7 42 6,5 - muu ensivakuutus 58-2,1 93, ,8 Vahinkoensivakuutus yhteensä ,4 78, ,2 - kotimainen jälleenvakuutus 60-10,2 88, ,0 - ulkomainen jälleenvakuutus 72 3,1 61, ,0 Vahinkovakuutus yhteensä ,1 78, ,4 YHTEENSÄ , ,3 * ml. kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset sekä ne ulkomaiset yhtiöt, joiden tiedot toimitettu FK:lle 1) korvauskulut / vakuutusmaksutuotot ja maksetut korvaukset, vain kotimaiset yhtiöt VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

8 VAHINKOVAKUUTUS Koko vahinkovakuutuksen maksutulo nousi 5 prosenttia 4,1 miljardiin euroon. Korvauksia kotimaiset yhtiöt maksoivat 2,7 miljardia euroa, eli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (maksutuotoista vähennetään korvauskulut ja liikekulut) oli 29 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma kasvoi 4,9 miljardiin euroon. Vakavaraisuuspääoman kasvu paransi yhtiöiden vastuunkantokykyä 140 prosenttiin. Vahinkoyhtiöiden toimintapääoma oli 4,3-kertainen suhteessa vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Kotimaisten vahinkovakuutusyhtiöiden yhdistetty kulusuhde, joka sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, parani 8 prosenttiyksiköllä 99,2 prosenttiin. Vahinkosuhde (korvauskulut/maksutuotot) laski 86,2 prosentista 78,3 prosenttiin. Liikekulusuhde (liikekulut/maksutuotot) parani hieman ja oli 20,8 prosenttia. Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua oli 75,1 prosenttia ja vastaava yhdistetty kulusuhde 95,9 prosenttia. % Yhdistetty kulusuhde Vahinkosuhde Liikekulusuhde Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin kuusinkertaistuivat, ja niiden määrä oli 1049 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle oli käyvin arvoin 8,6 prosenttia. Yhtiöiden liikevoitto oli yhteensä 648 miljoonaa euroa. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, oli 1,1 miljardia euroa. 0 Kuvio 4. Vahinkovakuutuksen kulusuhteet Mrd * Vastuunkantokyky-% = vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot *140% *149% *144% *134% *145% *137% *132% *126% *130% *131% Tasoitusmäärä Arvostuserot ja muut erät Oma pääoma ja pääomalainat 0 Kuvio 5. Vakavaraisuuspääoman kehitys vahinkoyhtiöissä VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

9 Vahinkovakuutuksen luokkaryhmistä suurin oli edelleen palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus. Tämä luokkaryhmä pitää sisällään sekä yritysten että yksityisten omaisuusvakuuttamisen. Sen maksutulo kasvoi 6 prosenttia 896 miljoonaan euroon. Korvauksia maksettiin 6 prosenttia enemmän kuin vuonna Vahinkosuhde laski 79,2 prosenttiin, mikä johtui korvausvastuun huomattavasta, yhteensä 63 miljoonan euron purkautumisesta. Liikennevakuutuksen (moottoriajoneuvon vastuu) maksutulo kasvoi 4 prosenttia 793 miljoonaan euroon. Liikennevakuutuksen vahinkosuhde laski 70,3 prosenttiin. Samalla yhdistetty kulusuhde laski alle 100 prosentin, mitä ei ole tapahtunut koskaan ennen koko alan tasolla. Hyvä kehitys johtui siitä, että vahinkojen määrä pysyi liki ennallaan, mutta vakavien vahinkojen määrä väheni. Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin liikennevahinkoja kappaletta, mikä oli vain 0,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen määrä väheni selvästi. Tilastokeskuksen mukaan onnettomuuksissa sai surmansa 254 (292) henkilöä. Myös loukkaantuneiden määrä väheni huomattavasti ja oli yhteensä 7075 (7919) henkeä. Hieman edellisvuotta parempi työllisyys näkyi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulossa, joka oli 620 miljoonaa euroa. Se oli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna Korvauksia maksettiin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Elinajan pitenemiseen varauduttiin edelleen ja tämä näkyi jonkin verran kasvaneena korvausvastuuna. Vastuun suurin kasvu nähtiin kylläkin jo vuonna 2011, joten nyt vahinkosuhde parani ja oli 95,2 prosenttia. Vapaaehtoisen autovakuutuksen (maa-ajoneuvot) maksutulo kasvoi 6 prosenttia 719 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde heikkeni lievästi ja oli 76,8 prosenttia. Liikenteessä olevien henkilöautojen määrä oli vuonna 2012 runsaan prosentin suurempi kuin vuonna Autovahinkojen määrä nousi 8 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, ilmoituksia tehtiin kappaletta. Vapaaehtoisen tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 400 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli runsaat 8 prosenttia. Vahinkosuhde pysyi liki ennallaan ja oli 82,9 prosenttia. Vastaanotetun jälleenvakuutuksen maksutulo väheni 3 prosenttia yhteensä 132 miljoonaan euroon. Maksutulo jakautui siten, että 72 miljoonaa euroa saatiin ulkomaisesta jälleenvakuutuksesta ja 60 miljoonaa euroa kotimaisesta jälleenvakuutuksesta. Vahinkovakuutusyhtiöiden kotimaisen ensivakuutuksen maksutulo nousi 5,5 prosenttia 3,9 miljardiin euroon. Muutokset markkinaosuuksissa syntyivät lähinnä yritysjärjestelyillä. Selkein muutos oli LähiTapiola-ryhmän synty, joka toi kuvioon kolmannen suuren toimijan. OP-Pohjolaryhmän markkinaosuus nousi 29,4 prosenttiin, jolla se säilytti markkinajohtajan asemansa. LähiTapiola nousi uudella ryhmällään toiseksi suurimmaksi, markkinaosuus oli 26,7 prosenttia. If:n osuus nousi Tryg-hankinnalla 26,0 prosenttiin. Fennian osuus laski 9,6 prosenttiin. Viiden suurimman yhtiöryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli lähes 92 prosenttia. OP-Pohjola-ryhmä LähiTapiola-ryhmä If-konserni Fennia 29,4 % 26,7 % 26,0 % 9,6 % Pohjantähti Turva Aktia Vahinkovakuutus Alandia-bolagen Muut 2,3 % 2,1 % 1,8 % 1,1 % 1,0 % Kuvio 6. Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet 2012, kotimaisen ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo yhteensä milj. VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

10 HENKIVAKUUTUS Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi 18 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, yhteensä 3,9 miljardiin euroon. Riskihenkivakuutusten, sijoitussidonnaisten henkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten maksutulot kasvoivat vahvasti, mutta yksilöllisen eläkesäästämisen maksutulo väheni. Maksutulo on muutaman vuoden ajan painottunut yhä vahvemmin sijoitussidonnaisiin tuotteisiin. Henkivakuutuksesta maksetut korvaukset kasvoivat 9 prosenttia 3,9 miljardiin euroon. Korvauksista oli takaisinostoja 1,7 miljardia, säästösummien takaisinmaksuja 0,9 miljardia, eläkkeitä 1,1 miljardia ja muita korvauksia 0,2 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 10 prosenttia enemmän kuin vuonna Säästösummien takaisinmaksut kasvoivat vain lievästi. Takaisinostojen kasvu oli 20 prosenttia. Vakuutussäästöjen määrä kasvoi 7 prosenttia 34,5 miljardiin euroon. Säästöjen rakenne on muuttumassa voimakkaasti. Perustekorkoisten vakuutusten osuus on ollut aiemmin selvästi suurempi, mutta nyt niitä on vain vähän yli puolet säästöistä. Perustekorkoiset säästöt vähenivät 9 prosenttia 17,6 miljardiin euroon. Sijoitussidonnaisten vakuutusten säästöt kasvoivat 31 prosenttia ja ne olivat 16,8 miljardia euroa. Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten maksutulo kasvoi huikeat 43 prosenttia ja oli yhteensä 1,4 miljardia euroa. Riskivakuutusten maksutulo kasvoi 7 prosenttia 331 miljoonaan euroon ja ryhmähenkivakuutusten maksutulo 12 prosenttia 123 miljoonaan euroon. Kapitalisaatiosopimusten maksutulo kasvoi 31 prosenttia ja oli 1,1 miljardia euroa. Uusia sopimuksia tehtiin 61 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, yhteensä kappaletta. Lähes kaikki uudet sopimukset olivat sijoitussidonnaisia. Vapaaehtoisten eläkesäästämiseen tehdyt uudet eläkkeen nostoikärajoitteet vaikuttivat loppuvuonna vakuutusten myyntiin positiivisesti. Yksilöllisten eläkevakuutusten uusmyynti kasvoi, kun vanhan lain mukaan myytäviä vakuutuksia oli viimeisen kerran kaupan. Uusia eläkevakuutussopimuksia tehtiin viime vuonna kappaletta, kun edellisvuonna niitä tehtiin kappaletta. Uuteen eläkevakuutukseen keskimäärin maksettu jatkuva maksu oli 223 euroa kuukaudessa. Silti yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo aleni 6 prosenttia ja oli 589 miljoonaa euroa. 6 5 Mrd Laskuperustekorkoiset Sijoitussidonnaiset 1 0 Kuvio 7. Henkivakuutuksen maksutulo VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

11 Vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo kasvoi hivenen. Maksutulo oli yhteensä 320 miljoonaa euroa, josta oli sijoitussidonnaista 96 miljoonaa euroa. Viime vuonna isoja eläkesäätiöiden vastuunsiirtoja ei tehty lainkaan. Kun niiden vaikutus poistetaan myös vertailuvuodesta, oli kasvu 26 prosenttia. Työmarkkinaosapuolten sopima työntekijäin ryhmähenkivakuutus keräsi maksutuloa 43 miljoonaa euroa, mikä oli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkiyhtiöiden sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 9,7 prosenttia, yhteensä sijoitukset tuottivat 2,4 miljardia euroa. Liikekulut kasvoivat 3 prosenttia 282 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto oli 830 miljoonaa euroa. Arvostuserot kasvoivat 780 miljoonalla eurolla, joten kokonaistulos oli 1,6 miljardia euroa. Asiakashyvityksiä maksettiin yhteensä 120 miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus nousi 24 prosenttiin. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 24 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Tämä omaisuuserä toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma kasvoi 30 prosenttia 5,9 miljardiin euroon. Toimintapääoma kasvoi 5,4-kertaiseksi verrattuna vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Henkivakuutuksen markkinaosuutta mitataan kahdella suureella, maksutulolla ja vakuutussäästöillä. Molemmilla tavoilla laskettuna kolme suurta yhtiötä/ryhmää hallitsivat markkinoita. Vuonna 2012 järjestys oli maksutulon mukaan Nordea Henkivakuutus, Mandatum Life ja OP-Pohjola-ryhmä. Nordea Henkivakuutus 30,8 % 26,1 % Mandatum Life OP-Pohjola-ryhmän henkivakuutusyhtiöt 24,6 % 21,9 % 23,0 % 25,0 % Maksutulosta Vakuutussäästöistä Muut 21,6 % 27,0 % Kuvio 8. Henkivakuutuksen markkinaosuudet 2012 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

12 LAKISÄÄTEINEN ELÄKEVAKUUTUS Lakisääteisen työeläkevakuutuksen maksutulo on vahvasti riippuvainen palkkasummasta. Palkkasumma kasvoi vuoden joka neljänneksellä vahvasti. Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulo nousi 7,4 prosenttia 12,3 miljardiin euroon. Eläkkeitä työeläkeyhtiöt maksoivat yhteensä 12,0 miljardia euroa. Eläkeyhtiöiden sijoitusten arvo nousi käyvin arvoin laskettuna 6,7 prosenttia 86,5 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden tulos muodostuu valtaosin sijoitustoiminnan kautta. Työeläkeyhtiöiden koko sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 8,2 prosenttia. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuotto oli 3,4 miljardia euroa. Vakuutusliikkeen tulos oli -15 miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 83 miljoonaa euroa. Näin kokonaistulokseksi muodostui 3,5 miljardia euroa. Tulos käytettiin vahvistamaan toimintapääomaa, joka kasvoi yhteensä 3,3 miljardia euroa. Asiakashyvityksiin käytettiin 202 miljoonaa euroa. Eläkeyhtiöiden vakavaraisuus vahvistui ja oli 26 prosenttia vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta. Toimintapääoma kasvoi 23 prosenttia 18,6 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden markkinaosuuksissa muutokset olivat pienehköjä ja suhteelliset asemat säilyivät ennallaan. Varman asema markkinajohtajana heikkeni jälleen hieman, sen osuus oli nyt 34,4 prosenttia. Toiseksi suurimman, Ilmarisen, markkinaosuus nousi 32,7 prosenttiin. Eläke-Tapiolan markkinaosuus laski 12,7 prosenttiin, Eläke-Fennian osuus nousi ja oli 11,0 prosenttia. Eteran markkinaosuus laski 5,2 prosenttiin. Eläke-Veritaksen (3,7 prosenttia) ja Pensions-Alandian (0,3 prosenttia) osuudet säilyivät ennallaan. 25 * Toimintapääoma % vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävästä vastuuvelasta 20 *31% *30% *29% *26% Mrd *22% *28% *23% *23% *15% *20% Arvostuserot ja muut erät Osittamaton lisävakuutusvastuu Oma pääoma Kuvio 10. Toimintapääoman kehitys työeläkeyhtiöissä VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012

13 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUKSET Vuoden 2012 sijoitusympäristö oli jälleen selvästi kaksijakoinen. Alkuvuonna taloutta varjosti epävarmuus euroalueen kehityssuunnasta, mutta kesällä EKP onnistui vakauttamaan markkinat. Osakkeiden markkina-arvot lähtivät vahvaan nousuun. Kun muutkin sijoituserät tuottivat vähintään kohtuullisesti, olivat koko vuoden sijoitustuotot hyvällä tasolla. Käyvin arvoin laskettu sijoituskannan arvo kasvoi 5 prosenttia ja oli 124 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia, 87 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli 25 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 12 miljardia euroa. Osakkeet olivat selvästi suurin sijoituserä. Osakkeiden markkina-arvo suhteessa edellisvuoteen kasvoi 11 prosenttia ja oli yhteensä 57 miljardia euroa. Niiden osuus nousi 46 prosenttiin, kun edellisvuonna se oli 43 prosenttia. Osakkeiden käypäarvoinen tuotto oli 11,5 prosenttia. Rahoitusmarkkinavälineitä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 47 miljardia euroa. Näistä suurin osa oli joukkovelkakirjalainoja. Niiden määrä kasvoi 1 prosentin, ja osuus sijoituksista laski 38 prosenttiin. Tuotto sijoituksista rahoitusmarkkinavälineisiin oli 8,1 prosenttia. Kiinteistöjen osuus sijoituksista oli edelleen 10 prosenttia, ja niiden arvo nousi 4 prosenttia vajaaseen 13 miljardiin euroon. Kiinteistöt tuottivat 5,8 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen määrä väheni edelleen. Lainoja oli runsaat 6 miljardia euroa, josta takaisinlainoja runsaat 3 miljardia euroa. Lainojen suhteellinen osuus sijoituskannasta laski, nyt se oli 5 prosenttia, kun edellisvuoden osuus oli 6 prosenttia. Lainojen tuotto oli 3,3 prosenttia Mrd Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Lainat Muut sijoitukset 10 0 Kuvio 11. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys käyvin arvoin VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

14 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 1 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo luokkaryhmittäin 2012 (1000 ) Markkina- Muu tapa- Meri- ja Palo- ja muu Moottori- Kotimainen Ulkomainen osuus Kotimainen Vakuutus- Lakisäät. turma ja Maa-ajo- lentoalukset, omaisuus- ajoneuvon Luotto ja Oikeus- Muu ensi- jälleen- jälleen- % ensivak. maksutulo tapaturma sairaus neuvot kuljetus vahinko vastuu Vastuu takaus turva vakuutus vakuutus vakuutus Pohjola Vakuutus Oy 25, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 23, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 17, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 9, Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö 3, A-Vakuutus Oy 2, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2, Aktia Skadeförsäkring Ab 1, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 1, Försäkringsaktiebolaget Alandia 0, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Vakuutusosakeyhtiö Garantia 0, Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 0, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Suomen Vahinkovakuutus Oy 0, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara 0, Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Muutos-% 5,8 5,5 6,5 8,6 6,8 5,8 6,1 4,1 5,8-13,2 7,1-2,3-4,4 3,1 Vakuutusyhdistykset 5, Tryg Forsikring A/S, Ssl 2, If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl 0, Yhteensä , Yhteensä , Muutos-% 5,5 5,1 6,1 8,4 5,8 5,7 5,8 3,9 5,8-13,2 7,0-2,1-10,2 3,1

15 LIITE 2 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja 2012 Liike- Vahinko- Liikekulu- Yhdistetty Liike- Liikevoitto vaihto suhde suhde kulusuhde voitto % liike % % % 1000 vaihdosta Pohjola Vakuutus Oy ,2 20,4 100, ,3 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ,7 15,9 94, ,4 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ,3 25,5 99, ,2 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ,9 24,2 110, ,9 Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö ,6 18,9 97, ,4 A-Vakuutus Oy ,4 16,4 99, ,1 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,7 23,0 101, ,6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ,6 24,5 104, ,9 Aktia Skadeförsäkring Ab ,3 24,3 103, ,6 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ,6 19,5 71, ,1 Försäkringsaktiebolaget Alandia ,1 21,8 92, ,1 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ,1 17,2 98, ,8 Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,4 41,3 71, ,8 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,0 13,1 128, ,3 Vakuutusosakeyhtiö Garantia ,7 31,7 43, ,4 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö ,8 19,8 43, ,3 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,2 33,2 158, ,5 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara ,1 25,2 73, ,1 Suomen Vahinkovakuutus Oy Kotimaiset yhtiöt yhteensä ,3 20,8 99, ,9 Vakuutusyhdistykset ,3 27,2 97, ,7 If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl 49,1 18,0 67,1 Kaikki yhteensä ,8 21,2 99, ,5

16 LIITE 3 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2012 (1000 ) Tasoitus- Sijoitus- Muut Poistoeron Vakuutus- Korvaus- määrän toiminnan tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutuotot kulut Liikekulut muutos nettotuotot ja kulut verot muutos voitto (tappio) Pohjola Vakuutus Oy If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö A-Vakuutus Oy Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Aktia Skadeförsäkring Ab Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Försäkringsaktiebolaget Alandia Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vakuutusosakeyhtiö Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Suomen Vahinkovakuutus Oy VAHINKOVAKUUTUS YHTEENSÄ

17 LIITE 4 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2012 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka yhteensä siirtovelat yhteensä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Pohjola Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö A-Vakuutus Oy Aktia Skadeförsäkring Ab Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Vakuutusosakeyhtiö Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Alandia Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Suomen Vahinkovakuutus Oy Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara VAHINKOVAKUUTUS YHTEENSÄ

18 LIITE 5 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Henkivakuutusyhtiöiden maksutulot Suomessa vuonna 2012 (1000 ) Markkinaosuus Sijoitussid. Muu Sijoitussid. Muu Vakuutus ensivakuu- Sijoitussid. Kapitalisaatio- Muu Työntekijäin Muu yksilöllinen yksilöllinen ryhmä- ryhmä- Ensi- Jälleen- maksutulo tuksesta henki sopimus henki ryhmähenki ryhmähenki eläke eläke eläke eläke vakuutus vakuutus yhteensä % Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,6 OP-Henkivakuutus Oy ,8 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ,5 Aktia Henkivakuutus Oy ,9 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ,3 Henkivakuutusosakeyhtiö Duo ,8 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ,5 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ,5 Aurum Sijoitusvakuutus Oy ,2 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia ,2 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro ,0 Kotimaiset yhteensä ,0 Kotimaiset yhteensä Kasvu-% 48,0 30,7-11,3 7,4 11,7 7,8-8,8 31,6-9,1 21,5 6,8 21,5 Skandia Life Assurance Co Ltd, Ssl ,2 SHB Liv Forsikringsaktieselskab, Ssl ,8 Kaikki yhteensä ,0 Kaikki yhteensä Kasvu-% 43,0 30,7-11,3 7,4 11,7-4,4-8,8 31,6-9,0 18,4 6,8 18,4

19 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 6 Henkivakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2012 (1000 ) Sijoitus- Sijoitusten Vakuutus- Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan arvonkor. Korvaus- maksuvas- toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot ja oikaisut kulut tuun muutos Liikekulut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Aurum Sijoitusvakuutus Oy Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä Henkivakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2012 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Sijoitussid. Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Sijoitussid. Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä katteena yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka vastuuvelka yhteensä siirtovelat yhteensä Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Aurum Sijoitusvakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä

20 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 7 Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulot vuonna 2012 (1000 ) Vakuutus Markkina- Ensi- Jälleen- maksutulo osuus 2012 TyEL YEL vakuutus vakuutus yhteensä % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ,4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,7 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,0 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,2 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,7 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia ,3 Eläkeyhtiöt yhteensä ,0 Eläkeyhtiöt yhteensä Kasvu-% 7,1 11,0 7,4-60,0 7,4 Työeläkevakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2012 (1000 ) Sijoitus- Vakuutus- Liikekulut, Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan Korvaus- maksuvas- lakisäät. toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot kulut tuun muutos maksut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä Työeläkevakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2012 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä velka yhteensä siirtovelat yhteensä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä

21 Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 1 (7) 7.9.2004 7/2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui hieman alkuvuonna 2004. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2015

Vakuutustoiminta 2015 Rahoitus ja vakuutus 2016 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 119,3 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 119,3 miljardia

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2012 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2012 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2012 Liikevoitto nousi 48,6 milj. euroa 86,5 milj. euroon (37,9 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tilintarkastamaton 15.2.2012 Eläke-Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Kokonaistulos oli - 521,2

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista ; B-osasto Vakuutusmaksutulo/ Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ¹) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA 95. toimintavuosi TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA VUODELTA 215 2 AVAINLUKUJA Vuosi 215 214 213 212 211 VEK, A-osasto, lisäeläkevakuutus Työnantajia 11 12 11 12 12 Jäseniä 257 294 325 348 378 Jäsenten palkat

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 780,2 758,5 1 490,5 Maksutulon muutos

Lisätiedot

VAKUUTUSVUOSI 2015. Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus 11.05.2016

VAKUUTUSVUOSI 2015. Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus 11.05.2016 VAKUUTUSVUOSI 2015 Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus 11.05.2016 VAKUUTUSVUOSI 2015 1 VAKUUTUSVUOSI 2015 Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus http://www.finanssiala.fi/materiaalit/vakuutusvuosi 2015.pdf 2 VAKUUTUSVUOSI

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj ostaa Vakuutusosakeyhtiö Garantian 60 miljoonalla eurolla

Taaleritehdas Oyj ostaa Vakuutusosakeyhtiö Garantian 60 miljoonalla eurolla Yhtiötiedote 12.12.2014 klo 9.00 Taaleritehdas Oyj ostaa Vakuutusosakeyhtiö Garantian 60 miljoonalla eurolla Suomeen syntyy uusi riippumaton finanssiryhmä. Taaleritehdas tarjoaa asiakkailleen uudella tavalla

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2016 Toimitusjohtaja Timo Ritakallio @ritakti 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2016 Suomen talous- ja työllisyyskehitys oli vaatimatonta, mikä heijastui

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS , ALUSTAVAT TIEDOT

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS , ALUSTAVAT TIEDOT LEHDISTÖTIEDOTE 1(10) 9.3.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2003, ALUSTAVAT TIEDOT Vakuutusvalvontavirasto julkaisee neljännesvuosittaisen katsauksen vakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä.

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ SÄÄSTÖ PÄIVÄKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. 2. Edellisen vuoden vuokrasaamiset 4.000

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta , tilastot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta , tilastot kannattavuudesta 26 215, tilastot 2.1.217 1 (9) Sisällysluettelo Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastot 1 Vakuutusmaksutulo 1 Luottotappiot 2 Korvaukset 3 Liikekulut 5 Vastuuvelka 5 Ammattitaudit

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2016 Kari Stadigh Konsernijohtaja Hyvä tulos kaikilla liiketoiminta-alueilla Milj. 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 Sampo-konsernin tulos ennen

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2016

Varman tilinpäätös 2016 Varman tilinpäätös 2016 15.2.2017 Tasapainoinen ja vahva vuosi 2016 Vakavaraisuuspääoma, 10,2 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 42,9 mrd. Sijoitusten tuotto 4,7 % Suomalaisen työeläketurva 870 000 Maksutulo,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 30.6.2011

Osavuosikatsaus 30.6.2011 Eläke-Fennian avainlukuja..-30.6.20..-30.6.200..-3.2.200 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj. e ) Sijoitustuotot,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4314 N:o 1046 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus Q1/2010

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus Q1/2010 Pankkisektorin vakavaraisuus pysynyt vakaana Pankkisektorin vakavaraisuus ennallaan Pankkisektorin 1 vakavaraisuus on pysynyt vahvana, sillä pankkisektori on pysynyt voitollisena eivätkä luottoriskit ole

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2010

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2010 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2010 Pitkän aikavälin tavoite Mandatum Lifen tavoitteena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oikeutetuille vakuutussäästöille

Lisätiedot

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 11.11.2011 VH Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla VH-tiedonkeruussa kerätään vuosittaisia tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden ulkomaisista rahavirroista. Tiedot kerätään

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen.

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen. SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 22.5.2008 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tehtävässä käyttävien tilien nimien ja ryhmittelyn tulee vastata virallisen

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 1.1.2016 VN Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.2013 1(7) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2013 Sijoitustoiminnan tuotto oli 1,9 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 20,9 % vastuuvelasta ja vakavaraisuuspääoma 2,2-kertainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009 Pitkän aikavälin tavoite Mandatum Lifen tavoitteena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oikeutetuille vakuutussäästöille

Lisätiedot

Vahinkovakuutussektorin Solvenssi II -vakavaraisuus heikkeni alkuvuonna

Vahinkovakuutussektorin Solvenssi II -vakavaraisuus heikkeni alkuvuonna Verkkoartikkeli 1 (7) Vahinkovakuutussektorin Solvenssi II -vakavaraisuus heikkeni alkuvuonna Kirjoittajat: Kirsti Svinhufvud, analyytikko; Mikko Sinersalo, riskiasiantuntija Korkotason lasku pienensi

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

10 vuoden korkotasoja

10 vuoden korkotasoja Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta Pitkän aikavälin tavoite Mandatum Lifen tavoitteena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oikeutetuille vakuutussäästöille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote klo Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008

Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote klo Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008 Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote 8.4.2009 klo 16.00 Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008 1.1.2009 alkaen liiketoiminta-alueiden segmenttijakoa on muutettu niin, että segmentit

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali OP Pohjola ryhmän Q1 2011 taustamateriaali OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä n

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

JÄSENYHTEISÖT MEMBERS (Yhteensä - total 187) I LUOTTOLAITOKSET BANKS (74) LIIKEPANKIT (22)

JÄSENYHTEISÖT MEMBERS (Yhteensä - total 187) I LUOTTOLAITOKSET BANKS (74) LIIKEPANKIT (22) 1 (6) JÄSENYHTEISÖT MEMBERS (Yhteensä - total 187) I LUOTTOLAITOKSET BANKS (74) LIIKEPANKIT (22) Aktia Pankki Oyj Aktia Hypoteekkipankki Oyj Bonum Pankki Oy Carnegie Investment Bank Ab, Finland Branch

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 15.8.2016 1 Sijoitussalkun hajautus vaimensi riskejä Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten markkina-arvo, Sijoitusten tuotto 9,1 mrd. 41,2 mrd. -0,3 % 2 Hyvä tuotto noteeraamattomista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Sampo-konsernin tammi kesäkuun 2016 tulos. Konsernijohtaja Kari Stadigh

Sampo-konsernin tammi kesäkuun 2016 tulos. Konsernijohtaja Kari Stadigh Sampo-konsernin tammi kesäkuun 2016 tulos Konsernijohtaja Kari Stadigh Sampo-konsernin tulos ennen veroja ennusteiden mukainen Milj. 1 200 1 000 800 Tulos ennen veroja ja nettotulos 1 015 894 893 783 600

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot