VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015"

Transkriptio

1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014

3 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys 5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana 5 Vahinkovakuutus 6 Vakuutusmaksutulo Suomessa Henkivakuutus 9 Lakisääteinen eläkevakuutus 10 Vakuutusyhtiöiden uudet sijoitukset vuonna Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Sijoitustoiminnan tuottojen kehitys Liitetaulukot VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

4 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 LYHYESTI Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo kasvoi 5 prosenttia yli 23miljardiin euroon. Korvausten kasvu oli 3 prosenttia. Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi 10 prosenttia. Sijoitussidonnaiset vakuutukset olivat edelleen kasvukärkinä. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde heikkeni 1,4 prosenttiyksiköllä 96,9 prosenttiin. Vahinkosuhde oli 77,1 prosenttia, liikekulusuhde 19,8 prosenttia. Sijoitusten tuotto oli hyvä 6,7 prosenttia. Yhtiöiden vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla Mrd Henkivakuutus Työeläkevakuutus Vahinkovakuutus 5 0 Vakuutusmaksutulon jakauma VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014

5 VAKUUTUSMARKKINOIDEN YLEINEN KEHITYS Vuosi 2014 jatkoi edellisen vuoden positiivista linjaa. Liikevoitot ja kokonaistulokset olivat hyviä. Yhtiöiden vakavaraisuus säilyi vahvana. Myös sijoitusmarkkinoilla vuosi oli hyvää aikaa. Vakuutusyhtiöille se näkyi edelleen hyvinä tuottoina osakesijoituksista. Kaikkien muidenkin sijoituserien tuotot olivat positiivisia. Työllisyys valitettavasti heikkeni edelleen, mikä painoi maksutulon kehitystä työeläkevakuutuksessa. Toinen tyypillinen piirre Suomen vakuutusmarkkinoille on vahva keskittyneisyys. Neljän suurimman henki- ja vahinkovakuutusyhtiön/yhtiöryhmän osuus maksutulosta oli 87 prosenttia. Myös työeläkevakuutus on keskittynyttä, kolmen suurimman yhtiön osuus oli yhteensä lähes 91 prosenttia. Vuonna 2014 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi 5 prosenttia yli 23 miljardiin euroon. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi 10 prosenttia sijoitussidonnaisten vakuutusten hyvän myyntituloksen ansiosta. Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 6 prosenttia. Työeläkevakuutuksen maksutulo kasvoi runsaat 2 prosenttia. Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2014 yhteensä 20,2 miljardia euroa, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. YHTIÖIDEN MÄÄRÄT JA TAPAHTUMAT VUODEN AIKANA Vuoden 2014 lopussa Suomessa toimi 57 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 38, henkivakuutusyhtiöitä 13 ja työeläkevakuutusyhtiöitä 6. Yhtiöiden palveluksessa oli vuonna 2014 keskimäärin henkeä. Määrä laski edellisvuodesta noin 370 hengellä. Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisistä vakuutuksista kerättyjen maksujen suuri osuus alan koko maksutulosta. Viime vuonna maksutulosta 61 prosenttia saatiin lakisääteisistä vakuutuksista: lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Suomessa toimi vuoden 2014 lopussa 14 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Näiden lisäksi noin 660 ulkomaista yhtiötä oli tehnyt Finanssivalvonnalle ilmoituksen vakuutuspalvelujen tarjoamisesta rajan yli. Finanssivalvonnan ylläpitämässä vakuutusmeklarirekisterissä oli vuoden 2014 lopussa 68 vakuutusmeklariyritystä. Mrd Henkivakuutusyhtiöt Työeläkevakuutusyhtiöt Vahinkovakuutusyhtiöt Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

6 VAHINKOVAKUUTUS Koko vahinkovakuutuksen maksutulo nousi 6 prosenttia 4,5 miljardiin euroon. Korvauksia kotimaiset yhtiöt maksoivat 2,9 miljardia euroa, 3 prosenttia enemmän kuin vuonna Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (maksutuotoista vähennetään korvauskulut ja liikekulut) oli 130 miljoonaa euroa. Suurin vaikutus maksutulon kasvuun oli potilasvakuutuspoolin lakimuutoksella, jonka johdosta yhtiöt kertaluonteisesti täydensivät potilasvakuutuksen korvausvastuuta yli 150 miljoonalla eurolla. Koska potilasvakuutus on täysomavastuinen vakuutus, niin tuo vastuun täydennys kasvatti vastuuvakuutuksen maksutuloa liki samalla määrällä. Kotimaisten vahinkovakuutusyhtiöiden yhdistetty kulusuhde, joka sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, nousi ja siis heikkeni 1,4 prosenttiyksiköllä 96,9 prosenttiin. Vahinkosuhde (korvauskulut/maksutuotot) nousi 74,7 prosentista 77,1 prosenttiin. Liikekulusuhde (liikekulut/maksutuotot) parani selvästi ja oli 19,8 prosenttia. Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua oli 75,5 prosenttia ja vastaava yhdistetty kulusuhde 95,3 prosenttia. Vahinkosuhteeseen vaikuttivat eniten edellä mainitun potilasvakuutusmuutoksen lisäksi lakisääteisiin lajeihin tehdyt laskuperustemuutokset. Useimmat yhtiöt alensivat diskonttauskorkoaan, jonka takia vastuuvelka kasvoi yli 200 miljoonalla eurolla. Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin kasvoivat neljänneksen, ja niiden määrä oli 683 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle oli käyvin arvoin 4,8 prosenttia. Yhtiöiden liikevoitto oli yhteensä 688 miljoonaa euroa. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, oli 779 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma kasvoi 5,8 miljardiin euroon. Vakavaraisuuspääoman kasvusta huolimatta yhtiöiden vastuunkantokyky aleni hieman 137 prosenttiin. Vahinkoyhtiöiden toimintapääoma oli 4,5-kertainen suhteessa vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Vahinkovakuutuksen luokkaryhmistä suurin oli edelleen palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus. Tämä luokkaryhmä pitää sisällään sekä yritysten että yksityisten omaisuusvakuuttamisen. Sen maksutulo kasvoi 4 prosenttia noin 1 miljardiin euroon. Vahinkosuhde laski 66,3 prosenttiin, mikä johtui hyvästä vahinkokehityksestä % Yhdistetty kulusuhde Vahinkosuhde Liikekulusuhde 20 0 Vahinkovakuutuksen kulusuhteet VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014

7 Vakuutusyhtiöiden* vakuutusmaksutulo Suomessa vuonna 2014 sekä vahinkosuhde ja maksetut korvaukset Vakuutus- Vahinko- Maksetut maksutulo muutos-% suhde korvaukset muutos-% milj. % 1) milj. 1) Eläkevakuutus - lakisääteinen eläkevakuutus , ,8 Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus ,7 - kapitalisaatiosopimus ,4 - muu henkivakuutus 297-7,0 - työntekijäin ryhmähenkivakuutus 40-6,0 - muu ryhmähenkivakuutus 145 9,5 - sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus ,3 - muu yksilöllinen eläkevakuutus ,7 - sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 96 9,5 - muu ryhmäeläkevakuutus 183-4,2 - jälleenvakuutus 10 26,0 Henkivakuutus yhteensä , ,7 Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma 589-5,4 100, ,6 - muu tapaturma ja sairaus 487 9,0 76, ,5 - maa-ajoneuvot 794 4,3 68, ,5 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 129 0,3 63,6 66-7,2 - palo- ja muu omaisuusvahinko ,4 66, ,1 - moottoriajoneuvon vastuu 831 2,4 80, ,1 - vastuu ,7 84, ,3 - luotto ja takaus 27-11,9 11,1 5 15,1 - oikeusturva 87 4,6 63,1 56 8,0 - muu ensivakuutus 66 4,7 60, ,1 Vahinkoensivakuutus yhteensä ,2 76, ,1 - kotimainen jälleenvakuutus 69 16,2 96, ,0 - ulkomainen jälleenvakuutus 65-18,3 105, ,0 Vahinkovakuutus yhteensä ,8 77, ,9 YHTEENSÄ , ,2 * ml. kotimaiset yhtiöt ja ne ulkomaiset yhtiöt, joiden tiedot toimitettu FK:lle 1) korvauskulut / vakuutusmaksutuotot ja maksetut korvaukset, vain kotimaiset yhtiöt VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

8 Liikennevakuutuksen (moottoriajoneuvon vastuu) maksutulo kasvoi 2 prosenttia 831 miljoonaan euroon. Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin liikennevahinkoja kappaletta, mikä oli 4,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen määrä väheni selvästi. Tilastokeskuksen mukaan onnettomuuksissa sai surmansa 223 (258) henkilöä. Sen sijaan loukkaantuneiden määrä pysyi ennallaan ja oli yhteensä 6669 (6670) henkeä. Hyvästä vahinkokehityksestä huolimatta liikennevakuutuksen vahinkosuhde nousi selvästi 80,1 prosenttiin. Syynä tähän oli diskonttauskoron alentaminen. Vapaaehtoisen autovakuutuksen (maa-ajoneuvot) maksutulo kasvoi 4 prosenttia 794 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde parani ja oli 68,7 prosenttia. Liikenteessä olevien henkilöautojen määrä oli vuonna 2014 vajaan prosentin suurempi kuin vuonna Autovahinkojen määrä nousi 5 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, ilmoituksia tehtiin kappaletta. Työllisyyden huono kehitys näkyi vahvasti lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulossa, joka oli 589 miljoonaa euroa. Se oli yli 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna Vahinkosuhde heikkeni selvästi ja oli 100,5 prosenttia. Heikkenemisen syitä oli kaksi, pienentyneet vakuutusmaksutuotot ja diskonttokoron muutoksen takia kohonneet korvauskulut. Vapaaehtoisen tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 487 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 9 prosenttia. Vahinkosuhde parani lievästi ja oli 76,5 prosenttia. Vastuuvakuutuksen maksutulon kasvu oli poikkeuksellisen korkea, se kasvoi peräti 63 prosenttia. Kasvuun vaikutti edellä mainittu potilasvakuutuksen lakimuutos. Koska korvauskulut kasvoivat maksutuloakin enemmän, heikkeni vahinkosuhde 84,1 prosenttiin. Vastaanotetun jälleenvakuutuksen maksutulo väheni 4 prosenttia yhteensä 134 miljoonaan euroon. Maksutulo jakautui siten, että 69 miljoonaa euroa saatiin kotimaisesta jälleenvakuutuksesta ja 65 miljoonaa euroa ulkomaisesta jälleenvakuutuksesta. Vahinkovakuutusyhtiöiden kotimaisen ensivakuutuksen maksutulo nousi 6 prosenttia 4,4 miljardiin euroon. OP- Pohjola-ryhmä kuroi taas hiukan lisää etumatkaa kahteen seuraavaan, jotka menettivät osuuksiaan. OP-Pohjolaryhmän markkinaosuus nousi 31,7 prosenttiin. LähiTapiola oli niukasti toinen, markkinaosuus oli 24,9 prosenttia. If:n osuus oli vain pari kymmenystä vähemmän, eli 24,7 prosenttia. Fennian osuus nousi 9,8 prosenttiin. Viiden suurimman yhtiöryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli lähes 94 prosenttia. OP-Pohjola-ryhmä LähiTapiola-ryhmä If-konserni 24,9 % 24,7 % 31,7 % Fennia 9,8 % Pohjantähti Turva Folksam Alandia-bolagen Muut 2,3 % 2,3 % 1,8 % 1,0 % 1,5 % Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet 2014, kotimaisen ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo yhteensä milj. 8 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014

9 HENKIVAKUUTUS Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi 10 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, yhteensä 5,9 miljardiin euroon. Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten maksutulot kasvoivat poikkeuksellisen vahvasti, kun taas eläkevakuuttamisen maksutulot pääsääntöisesti vähenivät. Maksutulo on muutaman vuoden ajan painottunut yhä vahvemmin sijoitussidonnaisiin tuotteisiin, nyt niiden osuus oli jo 87 prosenttia koko maksutulosta. Henkivakuutuksesta maksetut korvaukset vähenivät pari prosenttia, määrä oli 3,8 miljardia euroa. Korvauksista oli takaisinostoja 1,7 miljardia, säästösummien takaisinmaksuja 0,7 miljardia, eläkkeitä 1,1 miljardia ja muita korvauksia 0,3 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 3 prosenttia enemmän kuin vuonna Säästösummien takaisinmaksut vähenivät 7 prosenttia ja takaisinostot 3 prosenttia. Vakuutussäästöjen määrä kasvoi 12 prosenttia 42,9 miljardiin euroon. Säästöjen rakenne on muuttunut voimakkaasti. Perustekorkoisten vakuutusten osuus on ollut aiemmin selvästi suurempi, mutta nyt sijoitussidonnaisten vakuutusten säästöt olivat jo 63 prosenttia koko määrästä. Perustekorkoiset säästöt vähenivät 5 prosenttia 15,9 miljardiin euroon. Sijoitussidonnaisten vakuutusten säästöt kasvoivat 25 prosenttia ja ne olivat 26,9 miljardia euroa. Mrd Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten maksutulo kasvoi 17 prosenttia ja oli yhteensä 2,5 miljardia euroa. Muun henkivakuutuksen maksutulo väheni 2 prosenttia yhteensä 442 miljoonaan euroon. Kapitalisaatiosopimusten maksutulo kasvoi 14 prosenttia ja oli 2,2 miljardia euroa. Uusia sopimuksia tehtiin 109 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, yhteensä kappaletta. Käytännössä kaikki uudet sopimukset olivat sijoitussidonnaisia. Yksilöllisten eläkevakuutusten uusmyynti aleni edelleen. Uusia eläkevakuutussopimuksia tehtiin viime vuonna 565 kappaletta, kun edellisvuonna niitä tehtiin 841 kappaletta. Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo aleni 11 prosenttia ja oli 477 miljoonaa euroa. Vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo pysyi ennallaan yhteensä 279 miljoonassa eurossa, josta oli sijoitussidonnaista 96 miljoonaa euroa. Työmarkkinaosapuolten sopima työntekijäin ryhmähenkivakuutus keräsi maksutuloa 40 miljoonaa euroa, mikä oli noin 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkiyhtiöiden sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 7,5 prosenttia, yhteensä sijoitukset tuottivat 1,8 miljardia euroa. Liikekulut kasvoivat 5 prosenttia 315 Kapitalisaatiosopimukset Ryhmäeläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Säästöhenkivakuutus Henkivakuutuksen vakuutussäästöt VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

10 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto oli 477 miljoonaa euroa. Arvostuserot kasvoivat 192 miljoonalla eurolla, joten kokonaistulos oli 669 miljoonaa euroa. Asiakashyvityksiä maksettiin yhteensä 215 miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus aleni hieman 22 prosenttiin. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 22 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Tämä omaisuuserä toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma kasvoi lievästi 5,8 miljardiin euroon. Toimintapääoma oli 5,1-kertainen verrattuna vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Henkivakuutuksen markkinaosuutta mitataan kahdella suureella, maksutulolla ja vakuutussäästöillä. Molemmilla tavoilla laskettuna kolme suurta yhtiötä/ryhmää hallitsivat markkinoita. Vuonna 2014 selvä markkinajohtaja molemmilla tavoilla laskettuna oli Nordea Henkivakuutus, muut suuret olivat OP-Pohjola-ryhmä ja Mandatum Life. LAKISÄÄTEINEN ELÄKEVAKUUTUS Lakisääteisen työeläkevakuutuksen maksutulo on vahvasti riippuvainen palkkasummasta. Palkkasumman kasvu oli koko vuoden hyvin niukkaa. Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulo nousi 2 prosenttia 12,7 miljardiin euroon. Eläkkeitä työeläkeyhtiöt maksoivat yhteensä 13,4 miljardia euroa. Eläkeyhtiöiden sijoitusten arvo nousi käyvin arvoin laskettuna 5,2 prosenttia 99,4 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden tulos muodostuu valtaosin sijoitustoiminnan kautta. Työeläkeyhtiöiden koko sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 6,8 prosenttia. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuotto oli 2,4 miljardia euroa. Vakuutusliikkeen tulos oli 147 miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 104 miljoonaa euroa. Näin kokonaistulokseksi muodostui 2,7 miljardia euroa. Tulos käytettiin vahvistamaan toimintapääomaa, joka kasvoi yhteensä 2,4 miljardia euroa. Asiakashyvityksiin käytettiin 283 miljoonaa euroa. Eläkeyhtiöiden vakavaraisuus vahvistui ja oli 30 prosenttia vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta. Vakavaraisuuspääoma kasvoi 23,8 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden markkinaosuuksissa muutokset olivat pienehköjä ja suhteelliset asemat säilyivät ennallaan. 25 * Vakavaraisuuspääoma % vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävästä vastuuvelasta *30% *28% 20 *31% *30% *29% *26% Mrd *22% *28% *23% *15% Arvostuserot ja muut erät Osittamaton lisävakuutusvastuu Oma pääoma Vakavaraisuuspääoman kehitys työeläkeyhtiöissä VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014

11 VAKUUTUSYHTIÖIDEN UUDET SIJOITUKSET VUONNA 2014 Sijoitusten käypään arvoon tulee muutoksia kahta kautta. Uusia sijoituksia tehdään jatkuvasti ja vanhoista kohteista luovutaan. Näin syntyy uutta sijoitusvirtaa. Tämän virran määrää mittaavat nettosijoitukset, jotka ovat kokonaan uusien sijoitusten ja poistuvien sijoituskohteiden erotuksia. Toinen käypään arvoon vaikuttava tekijä on markkinoiden aikaansaama arvonmuutos. Tällainen arvonkehitys koskee erityisesti osakkeita ja osuuksia, mutta ei esimerkiksi suoria lainoja. Joukkovelkakirjalainasijoitukset olivat eniten vaihdettu sijoituskohde. Uusia sijoituksia tehtiin yli 30 miljardia euroa mutta nettosijoitukset jäivät negatiivisiksi. Joukkovelkakirjalainoissa tapahtui lievä siirtymä kohti kotimaisia kohteita. Osakekauppakin oli edellisvuotta aktiivisempaa. Osakkaita hankittiin 14,1 miljardilla eurolla, realisointeja oli 15,0 miljardia euroa. Suora osakesijoittaminen painottui hyvin selvästi ulkomaisiin kohteisiin. Kotimaisten osakkeiden nettosijoitukset vähenivät 1,6 miljardia euroa ja ulkomaisten lisääntyivät 690 miljoonaa euroa. Rahastosijoittaminen oli vuonna 2014 suurin nettosijoituskohde ja samalla ainoa kohde, jonka nettosijoitukset olivat positiiviset. Uusia rahasto-osuuksia hankittiin 12,5 miljardilla eurolla, kun myyntejä oli 12,1 miljardia euroa. Näin nettosijoitukset olivat 0,4 miljardia euroa. Rahastosijoitukset painottuivat vahvasti ulkomaisiin rahastoihin. Vakuutusyhtiöiden uudet sijoitukset vuonna 2014, mrd. Uudet Myynnit Erotus/Netto Rahasto-osuudet 12,5 12,1 0,4 Kiinteistöt ja -osakkeet 0,6 1,1-0,5 Joukkovelkakirjalainat 30,4 31,0-0,6 Velkakirjasaamiset 1,7 2,3-0,6 Osakkeet 14,1 15,0-0,9 Yhteensä 59,2 61,5-2,2 Uusiin suoriin kiinteistöomistuksiin tehtiin sijoituksia 700 miljoonalla eurolla ja kiinteistörahastoihin 320 miljoonalla eurolla. Varsinaiset kiinteistösijoitukset olivat kotimaisia, kiinteistörahastosijoituksista sen sijaan noin puolet tehtiin ulkomaisiin kohteisiin. Nettomääräisesti kiinteistörahastoihin tehdyt sijoitukset vähenivät samoin kuin suorat kiinteistösijoituksetkin. Kokonaan uudet kiinteistösijoitukset ovat edelleen suuntautuneet pääosin liike- ja toimistorakennuksiin, joihin sijoitettiin 375 miljoonaa euroa. Asuntosijoituksia tehtiin 59 miljoonalla eurolla ja teollisuustiloihin investoitiin 20 miljoonaa euroa. Uusia lainoja annettiin yhteensä 1,7 miljardia euroa. Uusia takaisinlainoja annettiin 0,1 miljardia euroa ja muita lainoja 1,6 miljardia. Lainojen kuoletukset olivat 2,3 miljardia euroa, joten lainojen nettovähennys oli 0,6 miljardia euroa. Uusien lainojen keskikorko aleni hieman 3,4 prosenttiin Mrd Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Lainat Muut sijoitukset 10 0 Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys käyvin arvoin VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

12 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUKSET Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettujen sijoitusten käypä arvo oli yhteensä 137 miljardia euroa. Sijoitukset kasvoivat 4 prosenttia edellisvuoden lopusta. Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia, lähes 100 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli 23 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 14 miljardia euroa. Kaikista sijoituksista liki kaksi kolmasosaa oli tehty ulkomaille. Joukkovelkakirjalainoja oli ulkomaisista sijoituksista 37 miljardia, rahasto-osuuksia 29 miljardia ja osakkeita 20 miljardia euroa. Muita sijoituksia oli noin 4 miljardia euroa. pankkien sijoitustodistuksia ja kotimaisten yritysten yritystodistuksia. Tuotto sijoituksista rahoitusmarkkinavälineisiin oli 4 prosenttia. Kiinteistösijoituksia yhtiöillä oli runsaan 12 miljardin euron arvosta. Määrä laski hiukan, samoin kiinteistöjen osuus sijoituksista laski 9 prosenttiin. Suorat kiinteistösijoitukset ovat lähes kokonaan kotimaisia. Kokonaissummassa ovat mukana myös vakuutusyhtiöiden omille kiinteistöyhtiöilleen antamat lainat. Kiinteistörahastoihin oli vuoden 2014 lopussa sijoitettuna 3,1 miljardia euroa. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 5 prosenttia. Osakkeet ja osuudet olivat vakuutusyhtiöiden suurin sijoituskohde, ja niiden paino kasvoi yhä lisää arvonnousun myötä. Osakkeiden ja osuuksien markkina-arvo suhteessa edellisvuoteen kasvoi 9 prosenttia ja oli 70 miljardia euroa. Markkina-arvon nousu selittyy arvonmuutoksella. Rahasto-osuuksia oli hieman enemmän kuin suoria osakesijoituksia. Rahasto-osuuksien yhteenlaskettu määrä oli noin 36 miljardia euroa. Osakkeiden käypäarvoinen tuotto oli 10 prosenttia. Rahoitusmarkkinavälineet olivat toiseksi suurin sijoituserä. Niiden määrä säilyi ennallaan 49 miljardissa eurossa, mutta osuus sijoituksista laski 36 prosenttiin. Suurin osa niistä on joukkovelkakirjalainoja, yhteensä 44 miljardia euroa. Rahoitusmarkkinavälineet olivat sijoituksista kaikkein ulkomaapainoitteisimpia, 83 prosenttia niistä oli sijoitettu ulkomaille, lähinnä valtioiden ja rahalaitosten joukkovelkakirjalainoihin. Rahamarkkinavälineitä, joita ovat yritys- ja sijoitustodistukset, oli 4 miljardia euroa. Nämä lyhytaikaiset sijoitukset olivat valtaosaltaan kotimaisten Vuoden 2014 lopussa yhtiöillä oli suorassa omistuksessaan asuntoa, joka on 84 asuntoa vähemmän kuin vuonna Yhtiöiden omistamien asuntojen keskikoko oli 59 neliömetriä. Yhtiöt ovat jo muutamia vuosia siirtäneet omistustaan välilliseksi, eli ne omistavat asuntoja ja muita kiinteistöjä kiinteistösijoitusyhtiöiden ja kiinteistörahastojen kautta. Arvio välillisesti omistettujen asuntojen määrästä on noin kappaletta. Liike- ja teollisuustilaa yhtiöillä oli suorassa omistuksessaan viime vuoden lopussa yhteensä 4,7 miljoonaa neliömetriä. Lisäksi välillisesti liike- ja teollisuustilaa oli omistettuna 4,4 miljoonaa neliömetriä. Vakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen määrä väheni. Lainoja oli vajaat 4,6 miljardia euroa, josta takaisinlainoja 1,6 miljardia euroa. Lainoissa eivät ole mukana vakuutusyhtiöiden konsernien sisäiset lainat. Lainojen suhteellinen osuus sijoituskannasta laski, nyt se oli 3,4 prosenttia, kun edellisvuoden osuus oli 4,1 prosenttia. Lainojen tuotto oli 3,4 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden sijoitukset käyvin arvoin Eläkeyhtiöt Henkiyhtiöt Vahinkoyhtiöt Yhteensä mrd. % mrd. % mrd. % mrd. % Osakkeet ja osuudet 57,5 57,9 8,3 35,5 4,4 31,2 70,2 51,3 Rahoitusmarkkinavälineet 28,0 28,2 12,7 54,5 7,9 56,7 48,6 35,6 Kiinteistösijoitukset 9,9 9,9 1,4 6,0 1,2 8,3 12,4 9,1 Muut lainasaamiset 3,9 3,9 0,4 1,6 0,3 2,5 4,6 3,4 Muut sijoitukset 0,1 0,1 0,6 2,5 0,2 1,4 0,8 0,6 Yhteensä 99,4 100,0 23,3 100,0 14,0 100,0 136,7 100,0 - tästä kotimaisia 32,7 49,5 50,0 37,5 12 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014

13 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTTOJEN KEHITYS 2014 Tuloslaskelmassa oleva sijoitusten nettotuotto lasketaan tuottojen ja kulujen erotuksena, johon lisätään arvonkorotukset ja vähennetään arvonkorotusten oikaisut. Nettotuotto oli yhteensä 6,5 miljardia euroa. Käyvin arvoin olevaa tuottoa laskettaessa otetaan huomioon lisäksi arvostuserojen muutos. Arvostuserot kasvoivat 3,1 miljardia euroa. Tuotosta poistetaan henkivakuutuksessa myös sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus, jonka vaikutus vuonna 2014 oli 0,5 miljardia euroa. Näillä korjauksilla päädytään 9,1 miljardin euron käypäarvoiseen tuottoon. Vastaava tuotto oli vuotta aiemmin 9,2 miljardia euroa. Sijoitusten nettotuottoon vaikuttivat vuonna 2014 eniten 29 prosenttia kasvaneet myyntivoitot. Samalla kuitenkin kulut muista sijoituksista, arvonalentumiset ja myyntitappiot kasvoivat vahvasti, joten tuloslaskelman mukaisen sijoitustoiminnan nettotuoton kehitys jäi selvästi negatiiviseksi. Arvostuserojen kasvun ansiosta käypäarvoinen nettotuotto päätyi liki edellisvuoden tasolle. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuottoprosentti, eli suhde sitoutuneeseen pääomaan, oli 6,7 prosenttia. Parhaan tuoton antoivat osakkeet ja osuudet, joiden tuotto oli 10,3 prosenttia. Tuotto joukkovelkakirjasijoituksista oli 5,0 prosenttia ja tuotto kiinteistöistä 5,0 prosenttia. Lainojen tuotto oli 3,4 prosenttia ja muiden sijoitusten tuotto 9,6 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten nettotuotto sijoituserittäin käyvin arvoin 2014 Sitoutunut Nettopääoma tuotot Tuotto milj. milj. % Joukkovelkakirjalainat ,0 Osakkeet ja osuudet ,3 Kiinteistösijoitukset ,0 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ,3 Lainasaamiset ,4 Muut sijoitukset ,6 Yhteensä ,7 % Vahinkoyhtiöt Työeläkeyhtiöt Henkiyhtiöt Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin % sitoutuneesta pääomasta VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

14 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 2014 milj. Eläke Henki Vahinko Yhteensä Yhteensä Muutos Sijoitustoiminnan tuotot % Tuotot sijoituksista konserniyrityksiin ,6 Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin ,7 Tuotot kiinteistösijoituksista ,1 Tuotot muista sijoituksista ,3 Yhteensä ,3 Osinkotuotot yhteensä ,8 Korkotuotot yhteensä ,1 Muut tuotot yhteensä ,3 Yhteensä ,3 Arvonalentumisten palautukset ,1 Myyntivoitot ,5 Yhteensä ,4 Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista ,2 Kulut muista sijoituksista ,6 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut ,9 Yhteensä ,9 Arvonalentumiset ,8 Rakennusten suunnitelmapoistot ,5 Arvonalentumiset ja poistot yhteensä ,5 Myyntitappiot ,5 Yhteensä ,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkor ,4 Sijoitusten arvonkorotus ,3 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa ,6 Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus tuotosta ,5 Arvostuserojen muutos ,3 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin ,4 Sitoutunut pääoma ,2 Sijoitusten nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % 6,8 7,5 4,8 6,7 7,1 14 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014

15 Liite 1 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo luokkaryhmittäin 2014 (1000 ) Lisätieto Markkina- Muu tapa- Meri- ja Palo- ja muu Moottori- Kotimainen Ulkomainen Ulkomainen osuus Kotimainen Vakuutus- Lakisäät. turma ja Maa-ajo- lentoalukset, omaisuus- ajoneuvon Luotto ja Oikeus- Muu ensi- jälleen- jälleen- ensi- % ensivak. maksutulo tapaturma sairaus neuvot kuljetus vahinko vastuu Vastuu takaus turva vakuutus vakuutus vakuutus vakuutus Pohjola Vakuutus Oy 27, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 24, LähiTapiola alueyhtiöt 13, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 11, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 9, A-Vakuutus Oy 2, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2, Folksam Skadeförsäkring Ab 1, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 1, Försäkringsaktiebolaget Alandia 0, Suomen Vahinkovakuutus Oy 0, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Vakuutusosakeyhtiö Garantia 0, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 0, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Muutos-% 7,1 6,7-4,6 9,8 5,4 0,6 5,1 3,4 63,6-12,0 5,4 4,8 16,3-17,9 If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl 0, Yhteensä , Yhteensä , Muutos-% 6,2 5,9-5,4 9,0 4,2 0,1 4,3 2,4 63,3-12,0 4,6 4,7 16,3-17,9

16 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 2 Vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja 2014 Liike- Vahinko- Liikekulu- Yhdistetty Liike- Liikevoitto Vakavaraisuus- Vastuun- Sijoitusten tuotto vaihto suhde suhde kulusuhde voitto % liike- pääoma kantokyky käyvin arvoin milj. % % % milj. vaihdosta milj. % % Pohjola Vakuutus Oy 1420,7 77,3 15,9 93,2 248,0 17,5 847,9 71,9 7,2 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 1174,0 79,1 14,6 93,7 135,6 11,6 745,8 69,1 2,5 LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 791,0 87,6 26,0 113,7 72,3 9,1 1685,7 307,8 4,1 LähiTapiola alueyhtiöt yhteensä 641,7 64,9 27,2 92,1 78,8 12,3 835,6 155,0 4,5 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 507,8 78,6 23,8 102,4 73,9 14,6 559,2 133,8 6,2 A-Vakuutus Oy 122,9 79,0 16,1 95,1 19,1 15,5 105,3 97,7 5,8 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 103,0 76,4 21,7 98,2 5,1 4,9 72,7 128,8 5,3 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 101,7 79,9 22,3 102,2 0,2 0,2 48,0 51,9 3,5 Folksam Vahinkovakuutus Oy 81,7 73,2 23,7 96,9 6,8 8,4 75,7 101,3 7,4 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 56,9 53,9 17,3 71,2 16,7 29,3 28,8 51,3 1,2 Försäkrings Ab Alandia (Alandia) 42,3 82,7 23,9 106,6 1,8 4, ,0 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 35,8 64,0 20,1 84,1 8,7 24,2 114,5 559,6 8,0 Suomen Vahinkovakuutus Oy 22,8 93,8 50,1 143,9-9,2-40,1 7,2 34,2 0,7 Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22,7 27,8 48,4 76,2 15,0 66,0 341,0 3360,4 2,4 Vakuutusosakeyhtiö Garantia 18,1 3,7 42,0 45,7 11,4 62,9 100,6 909,0 6,9 Försäkringsaktiebolag Alandia (Redarnas) 15,5 127,3 20,8 148,1 1,3 8,1 147,7 3603,7 18,7 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 5,6 31,7 20,4 52,2 2,3 41,2 13,1 342,5 7,8 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2,5 110,4 31,3 141,7 0,4 16,4 17,0 1146,6 7,8 Kotimaiset yhtiöt yhteensä 5166,6 77,1 19,8 96,9 688,2 13,3 5745,8 135,4 4,8

17 LIITE 3 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2014 (milj. ) Tasoitus- Sijoitus- Muut Vakuutus- Korvaus- määrän toiminnan tuotot Välittömät Tilikauden maksutuotot kulut Liikekulut muutos nettotuotot ja kulut verot voitto (tappio) Pohjola Vakuutus Oy If Vahinkovakuutusyhtiö Oy LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola alueyhtiöt yhteensä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia A-Vakuutus Oy Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Folksam Vahinkovakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Försäkrings Ab Alandia (Alandia) Suomen Vahinkovakuutus Oy Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Vakuutusosakeyhtiö Garantia Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Försäkringsaktiebolag Alandia (Redarnas) Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö VAHINKOVAKUUTUS YHTEENSÄ

18 LIITE 4 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2014 (milj. ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka yhteensä siirtovelat yhteensä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia LähiTapiola alueyhtiöt yhteensä Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö A-Vakuutus Oy Folksam Vahinkovakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Försäkringsaktiebolag Alandia (Redarnas) Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Vakuutusosakeyhtiö Garantia Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Suomen Vahinkovakuutus Oy Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö VAHINKOVAKUUTUS YHTEENSÄ

19 LIITE 5 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Henkivakuutusyhtiöiden maksutulot Suomessa vuonna 2014 (milj. ) Markkinaosuus Sijoitussid. Muu Sijoitussid. Muu Vakuutus ensivakuu- Sijoitussid. Kapitalisaatio- Muu Työntekijäin Muu yksilöllinen yksilöllinen ryhmä- ryhmä- Ensi- Jälleen- maksutulo tuksesta henki sopimus henki ryhmähenki ryhmähenki eläke eläke eläke eläke vakuutus vakuutus yhteensä % Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,4 OP-Henkivakuutus Oy ,6 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,9 LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ,5 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ,6 Aktia Henkivakuutus Oy ,1 Sp-Henkivakuutus Oy ,7 Aurum Sijoitusvakuutus Oy ,2 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ,0 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ,7 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia ,1 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro ,0 Kotimaiset yhteensä ,9 Kotimaiset yhteensä Kasvu-% 16,3 14,3-7,0-6,0 9,5-10,4-14,7 9,5-4,4 10,2 26,0 10,2 Handelsbanken Henkivakuutus ,1 Kaikki yhteensä ,0 Kaikki yhteensä Kasvu-% 16,7 14,4-7,0-6,0 9,5-10,3-14,7 9,5-4,2 10,4 26,0 10,4

20 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 6 Henkivakuutusyhtiöiden tunnuslukuja 2014 Liike- Kokonaispää- Vakavaraisuus- Vakavaraisuus- Sijoitusten tuotto Liikekustannussuhde voitto oman tuotto pääoma aste käyvin arvoin % kuormitustulosta milj. % milj. % % Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 213,1 6,7 1098,2 21,2 7,5 51,5 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 125,6 4,8 1459,7 23,0 5,4 100,3 LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 85,6 4,0 654,0 26,3 5,3 120,2 OP-Henkivakuutus Oy 81,7 14,7 633,9 13,4 14,3 107,5 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 43,1 6,9 579,7 62,4 5,5 68,1 Aurum Sijoitusvakuutus Oy 25,6 51,7 40,3 10,9 0,0 62,9 Aktia Henkivakuutus Oy 15,2 8,6 144,1 23,3 8,0 81,5 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 10,2 7,8 160,6 23,4 7,4 122,8 Sp-Henkivakuutus Oy 2,9-49,5 24,1 5,3 69,6 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro -2,5-6,4 35,1 5,5 - Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi -111,5 6,6 901,8 23,7 6,8 100,0 Kotimaiset yhteensä 489,0 5728,2 22,2 7,5

21 LIITE 7 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Henkivakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2014 (milj. ) Sijoitus- Sijoitusten Vakuutus- Sijoitus- Vakuutus- toiminnan arvonkor. Korvaus- maksuvas- toiminnan Muut tuotot Välittömät Tilikauden maksutulo tuotot ja oikaisut kulut tuun muutos Liikekulut kulut ja kulut verot voitto (tappio) Nordea Henkivakuutus Suomi Oy OP-Henkivakuutus Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Aktia Henkivakuutus Oy Sp-Henkivakuutus Oy Aurum Sijoitusvakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä Henkivakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2014 (milj. ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Sijoitussid. Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Sijoitussid. Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä katteena yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka vastuuvelka yhteensä siirtovelat yhteensä Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Aurum Sijoitusvakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Aktia Henkivakuutus Oy Sp-Henkivakuutus Oy Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä

22 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 8 Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulot ja tunnusluvut vuonna 2014 (milj. ) Vaka- Vaka- Sijoitusten Vakuutus Markkina- Kokonais- varaisuus- varaisuus- tuotto maksutulo osuus 2013 tulos pääoma aste käyvin arvoin TyEL YEL yhteensä % milj. milj. % % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma , ,7 7,1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen , ,7 6,8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo , ,0 6,2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera , ,2 6,3 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas , ,3 6,5 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia ,3 Eläkeyhtiöt yhteensä , ,8 6,8 Eläkeyhtiöt yhteensä ,0 8,3 Kasvu-% 2,2 5,3 2,4-18,2 10,9 Työeläkevakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2014 (milj. ) Sijoitus- Vakuutus- Liikekulut, Sijoitus- Vakuutus- toiminnan Korvaus- maksuvas- lakisäät. toiminnan Muut tuotot Välittömät Tilikauden maksutulo tuotot kulut tuun muutos maksut kulut ja kulut verot voitto (tappio) Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä Työeläkevakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2014 (milj. ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä velka yhteensä siirtovelat yhteensä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä

23 Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki 16 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 1 III VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 31.05.2017 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys 5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009 Vakuutusyhtiöt Suomessa 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008 Vakuutusyhtiöt Suomessa 28 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Kansantalouden kehitys vuonna 2006... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 3 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 17.12.2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 1 III ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS LYHYESTI...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2009 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...7

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys Lyhyesti...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2011 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...6

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Säästö- ja henkivakuutusselvitys

Säästö- ja henkivakuutusselvitys FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund SISÄLLYS Henkivakuutusmarkkinat Suomessa... 1 Maksutulo on pysynyt vakaana... 2 Vakuutussäästöt kasvavat tasaisesti... 2 Vakuutussäästäminen...

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Merja Stenberg Puhelin 010 831 5537 merja.stenberg@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2010 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Juhani Peltola Puhelin 010 8315538 juhani.peltola@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2008 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS LEHDISTÖTIEDOTE 2/2005 6.6.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 4/2007 1 (6) 8.6.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 LEHDISTÖTIEDOTE 3/2005 9.9.2005 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2016

Vakuutustoiminta 2016 Rahoitus ja vakuutus 217 Vakuutustoiminta 216 Vakuutusyhtiöiden maksutulot pienenivät ja maksetut korvaukset kasvoivat vuonna 216 Vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlasketut vakuutusmaksutulot

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 TIEDOTE Lehdistötiedote 9.3.2005 1/2005 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 Vakuutusyhtiöitä ja -yhdistyksiä koskevat toimintapääomavaatimukset muuttuivat 31.12.2004.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 8/2007 13.12.2007 1 (6) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kasvoi tammi-syyskuussa. Syyskuun jälkeen yhtiöiden vakavaraisuuden voidaan arvioida heikentyneen

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2012

Vakuutustoiminta 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 108,5 mrd. euroa Vakuutustoiminnan suurimmat sijoitustoiminnan kohteet ovat osakkeet ja osuudet sekä rahoitusmarkkinavälineet,

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2013

Vakuutustoiminta 2013 Rahoitus ja vakuutus 2014 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 114,5 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 114,5 miljardia

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2014

Vakuutustoiminta 2014 Rahoitus ja vakuutus 2015 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 116,2 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 116,2 miljardia

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo KATSAUS ELON TOIMINTAAN 1.1. 30.6.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ERINOMAINEN ALKUVUOSI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,6 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat 967 miljoonaa euroa ja tuotto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) N:o 1263 3435 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot