parvauaanq VUODEN 2014 KOULUTUSTARTONNAN PIiIVITYS OPETUSHALLITUKSEN OPINTOPOLKU.PALVELUUN DNO 5tor2t20r3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "parvauaanq VUODEN 2014 KOULUTUSTARTONNAN PIiIVITYS OPETUSHALLITUKSEN OPINTOPOLKU.PALVELUUN DNO 5tor2t20r3"

Transkriptio

1 h?** OPETUSHALLTUS UTBLDN NGSSTYR ELS EN DNO 5tor2t20r3 OHJE parvauaanq S 2iiinnrikset, j oihin toimivlt miiiiriiysten ntmisest perustuu Lki Opetushllituksest 182/1991, 7 $ Lukiolki , 33 S Lki mmtillisest koulutuksest 63Ol 1998, 43 $ Lki mmtillisest ikuiskoulutuksest 631/1998, 16 $ Asetus mmtillisen koulutuksen j lukiokoulutuksen yhteishust 30/2008, 3 $ Voimssoloik lken toistiseksi Kumo ohjeen Opetushllituksen ohje 4/O Lukiokoulutuksen j mmtillisen koulutuksen jiirjestiijiit, perusopetuksen j?irjestajt j vpn sivistystyrin oppilitosten ylliipitiij 2it VUODEN 2014 KOULUTUSTARTONNAN PiVTYS OPETUSHALLTUKSEN OPNTOPOLKU.PALVELUUN Opetushllituksen KOuluTA-jiirjestelmd korvtn uudell Opintopolkuplvelull kesiin 2013 ikn. Uuden plvelun kiiyttiiiinotto tuo muutoksi koulutuksenjiirjestiijien tllennuksiin kesiillii j syksyllii Merkittiivimmiit muutokset koskevt keviiiillii j syksyllii 2014 lkv nuorten koulutust sekli ikuiskoulutust. Aikuiskoulutuksen trjont voi tllent Opintopolkuun syksystii 2014 lken. Siihen sti koulutuksen jiirjestiijiit tiedottvt ikuiskoulutuksest omill sivuilln. Kikki orgnistiot piiivittiiviit jntsiset orgnistiotietons Opintopolkuun. Koulutuksen jiirjestiijiit vstvt orgnistiotietojens j koulutustrjonttietojen pliivittiimisestii, jntsisuudest j oikeellisuudest Opintopolku-plveluss. Pyydlimme tiedottmn t?istli ohjeest orgnistiossnne, oppilitoksillenne j Opintopolun vstuukayttjiilenne. T2im ohje tulee voimn Sitii sovelletn ti sen jiilkeen lkvn koulutukseen. Mikiili koulutuksen jiirjestiijii ei noudt nnettuj miiiiriiikoj j ohjeistuksi, voi tiistii iheutu ylimiiiiriiisiii kustnnuksi, joist koulutuksen jiirjestiijii on velvollinen vsttutmn. Opetushllitus Hkniemenrnt 6, PL 380, Helsinki, puhelin , fksi , Utbildningsstyrelsen Hgniiskjen 6, PB 380, Helsingfors, telefon , fx ,

2 2 (10) organtsaattottbtojen parvrrys Koulutuksen jiirjestiijiin on pidettiiv[ omt, oppilitostens j opetuspisteidensii, oppisopimustoimipisteen yhteystiedot (osoitetiedot, puhelinnumerot, siihkdpostiosoitteet, wwwosoite, koulutuksen jlirjestajiin johtjn nimi, rehtorin nimi, muu yhteyshenkilci, kriisitiedotuksen siihkripostiosoite) j tkuvsti j n tsll. Opetushllitus kawa postituksissn inostn Opintopoluss olevi yhteystietoj. Erikseen ylliipidettiiviii postituslistoj Opetushllituksess ei ole. Opintopolun orgnistiotiedoss ilmoitettuj yhteystietoj kaytetaiin koulutustiedotuksess, yhteishuss, Opetushllinnon kriisiviestinniissii j muuss viestinniiss?i. Oppilitosten yhteystietoj kiiytetiiiin mm. yhtei shkuun liittyviis sii postitukses s. Orgnistiotiedot tulee oll piiivitettyn[ trjonnn mukisess iktuluss (liite 1). Orgnistiotietojen pliivitysohje ldytyy ) kytttidnotto )ohjeet. Aikuiskoulutuksen oslt orgnistiotietojen piiivityksestii on nnettu erillinen iktulu ikuiskoulutuksen vstuukflyttiijien nimeiimispyynn6n yhteydessli kesiillii OPPLATOSVERKOSTON JA KOULUTUKSEN JARESTAJAN MUUTOKSBT Koulutuksen jiirjestiij?in on ilmoitettv Opetushllitukselle p?iiittiimist[iin oppilitosverkoston muutoksist (nimenmuutos, perustminen, yhdistiiminen j lkkuttminen). Muutoksist ilmoitetn lomkkeell, jonk voi pyytifi Opetushllituksest ti tulost toistiseksi KOULUTAst. Koulutuksen jiirjestljiiii j oppilitoksi koskeviss muutoksiss Opetushllitukselle on toimitettv ote virllisest p?i?itriksestii lomkkeen liitteenli. Opetushllitus piiivittd tiedot Opintopolkuun. Opetuspisteverkoston muutokset (nimenmuutos, perustminen, lkkuttminen) koulutuksen j?irjestiij li tekee suorn Opintopolkuun. r. niyttajatunnustbn HALLNTA Vstuukiiytt?ij?in on trkistettv Opintopolun piiivitysoikeuksien hltijt omss orgnistioss j pssivoitv ne tunnukset, joiden hltijt eiviit eniiii tee pliivitystyritii. VstuukftAjA niikee kikki omss orgnistioss kliyt<issri olevt kiiyttiijiitunnukset kay$ajahllinnss. Vstuukiifirilj nt kiiyttiij?itunnuksi j mycintiiii kiiyttdoikeuksi omn orgnistion uusille Opintopolun kayftiijille. Aikuiskoulutuksen oslt vstuukiiyttajt pyydetii?in nimeiim?iiin erikseen. Asist on liihetetty kirje kesiill z0l3. 4. KOULUTUKSEN AR.TSTiVTTST,UPE JA TUTKNTOJEN ANruSTAVTTSSOPTMUS Koulutuksen jlirjestiijiin on lukiokoulutuksen, mmtillisen peruskoulutuksen j perusopetuksen lisiiopetuksen koulutustrjonnn j loituspikkojen piiiittiimisessil noudtettv opetus- j kulttuuriministerirjn (OKM) myrintiimiiii koulutuksen jlirjest?imislup j siihen sis?iltyviiii koulutustehtiiviiii. Myds opetuspisteen perustmisess on noudtettv OKMn mycintiim?iii jiirjestiimislup ti ylliipitmislup, esimerkiksi kotipikn j opetuskielen suhteen.

3 3 (10) Vpn sivistystydn oppilitosten ylliipitiijien on noudtettv OKMn perusopetuksen, perusopetuksen lis?iopetuksen j lukiokoulutuksen jlirjestiimislup. Myds opetuspisteen perustmisess on noudtettv OKMn my<intiimii jiirjestlimislup ti ylliipitlmislup, esimerkiksi kotipikn j opetuskielen suhteen. 5. KOULUTUSTARONNAN PAVTYS Koulutuksen jiirjestiijiin on piiivitettiivi Opetushllituksen Opintopolku-plveluun vuonn 2014 lkv nuorille trkoitettu koulutustrjont seurvist: o lukiokoulutus o mmtilliseen perustutkintoonjohtv koulutus o kotitlousopetus o vlmentv j kuntouttv opetus j ohjus o mmtilliseen peruskoulutukseen ohjv j vlmistv koulutus o mhnmuuttjien mmtilliseen peruskoulutukseen vlmistv koulutus o mhnmuuttjien lukiokoulutukseen vlmistv koulutus o vpn sivistystyrin lukuvuoden mittinen koulutus. perusopetus (muiss kuin peruskouluiss). perusopetuksenlisiiopetus ' Opintopolkuun ei piiivitetii seurvien koulutusten trjont:. perusopetusikuisille o ikuistenlukiokoulutus o mmtillinenikuiskoulutus. vpn sivistystycin ikuisille trkoitettu koulutus. vpn sivistystycin lle lukuvuoden mittinen koulutus ' oppisopimuskoulutus o voimen yliopiston opetus o voimen mmttikorkekoulun opetus o t?iydennyskoulutus o tutkintotilisuudet o tydvoimkoulutus o henkilcistrikoulutus 6. NUORTEN KOULUTUSTARONTATETOJEN PATVTTYS 6.1 Nuorten lukiokoulutus Koulutuksen jiirjestiij?in on pliivitettiivii Opintopolkuun nuorille trkoitettu lukiokoulutus. Opintopolkuun piiivitetaiin vin yhteishuss mukn olev lukiokoulutus. Yhteishun ulkopuolist lukiokoulutust ei piiiviteti vielii vuonn2014 Opintopolkuun vn koulutuksen jiirjestljiit tiedottvt siitii omien knviens kutt. Opetushllitus siirtiiii KOULUTAst Opintopolkuun kuluvn woden nuorille trkoitettujen lukiokoulutusten tiedot vuodelle 2014.

4 4 (10) Siirron jiilkeen koulutuksen jiirjestiijin on vhvistettv koulutuksen toteutuminen muuttmll koulutus vlmis -tiln j piiivitettiivi opiskelijksi ottmisen perusteet viimeistiiiin Piiivityksen on voinut loitt ikisintn Koulutuksen jiirjestjiin on poistettv Opintopolust koulutus, jot ei toteutet vuonn Yht e i shku j o p i ske lij ks i o tt mi s en o e rus t e e t Opetus- j kulttuuriministerici on ntnut setuksen opiskelijksi ottmisen perusteist lukiokoulutuksess ( , muutossetus948l2n ). Asetuksen mukn nuorille trkoitetun lukiokoulutuksen opiskelijt vlitn piifisiiiintciisesti keskirvon mukisess j?irjestyksessii. Koulutuksen j?irjestjii voi tiimiin lisliksi kiiyttliii opiskelijksi ottmisess mycis muit setuksess minittuj perusteit kuten piilisy- j soveltuvuuskokeit ti muit lisiiniiyttrijii. Koulutuksen jfiestiijiin on piiivitettiiv kyttiim?insa trkemmt vlintperusteet hkukohteen tietoihin. Yhteishnkuun kuulumton lukioko ulutus Koulutuksen jiirjestiijiit eiviit piiivitii Opintopolkuun yhteishkuun kuulumtont lukiokoulutust vielii vuonn2}l4. Yhteishkuun kuulumttomn lukiokoulutukseen hetn erillishuill suorn oppilitoksiin. Yhteishun ulkopuoliset lukiokoulutuksen jiirjest[jlt tiedottvt hkujoist omien knviens kutt. Yhteishku ei kiiytetii hettess Helsingin sksliseen kouluun, nterntionl School of Helsinki-nimiseen kouluun, Helsingin eurooppliseen kouluun sekii Steiner-kouluihin (30/2008, muutossetu s lo ). Lukio iden ki e liv liko im Koulutuksen jiirjes6jiin on piiivitett?ivii nuorille trkoitettu lukuvuoden lukion kielivlikoim Opintopolkuun. Piiivitys tehd[iin trjonnss Koulutuksen kuvilevt tiedot -vlililehdelle viimeistii?in Nuorten mmtillinen koulutus Koulutuksen jfiestiijln on p?iivitettiivii Opintopolkuun nuorille trkoitettu mmtillinen koulutus. Opintopolkuun piiivitet2in yhteishuss mukn olev mmtillinen koulutus sekii erityisopetuksen j?irjestettiivii mmtillinen koulutus. Vierskielistii mmtillist koulutust ei piiivitet?i Opintopolkuun. Opetushllitus siirtiiii KOULUTAst Opintopolkuun kuluvn vuoden nuorten mmtillisen koulutuksen tiedot syksyn 2013 yhteishku vrten. Siirron jiilkeen koulutuksen jflrjes: tiijiin on vhvistettv koulutuksen toteutuminen muuttmll koulutus vlmis - tiln j piiivitettiivii opiskelijksi ottmisen perusteet viimeist56n l3. Piiivityksen on voinut loitt ikisintn Opetushllitus siirtiiii KOULUTAst Opintopolkuun kuluvn vuoden nuorten mmtillisen koulutuksen tiedot kevliiin 2014 yhteishku vrten. Siirron jiilkeen koulutuksen jlirjesfiijnn on vhvistettvkoulutuksen toteutuminen muuttmll koulutus vlmis - tiln j pfiivitettiivii opiskelijksi ottmisen perusteet viimeistiiiin Piiivityksen on voinut loitt ikisintn Koulutuksen jfiestiijlin on poistettv koulutus Opintopolust, jot ei toteutet vuonn 2014.

5 Yht e i shku j o p i ske lij ks i o tt mi s en p e ru s t e e t s (10) Opetus- j kulttuuriministericj on ntnut setuksen nuorille trkoitetun mmtillisen peruskoulutuksen opiskelij ksi ottmisen peru steist ( l2). Yhteishuss mhdolliset mmtillisen koulutuksen hkukohteet on miiiiritelty em. setuksess. Hkukohteet voivt oll joko perustutkintoj ti tiettyjen perustutkintojen oslt myds erikseen miiiiritettyj ii koulutusohj elmi. Ammtillisen koulutuksen j lukiokoulutuksen yhteishuss ovt mukn nuorille trkoitetut mmtilliset perustutkinnot (pois lukien seurvss kppleess "Yhteishkuun kuu* lumton mmtillinen koulutus" minittv koulutus). Ammtillisten perustutkintojen j lukioiden lisiiksi myris kotitlousopetus on mukn yhteishuss syksylla2013j keviiiillii Opiskelijksi ottmisen perusteiden mukn koulutuksen jiirjestaj voi omn piiiitriksensii mukn vrt osn loituspikoist perustutkintoon johtvss koulutuksess lukion oppimiiiir?in ti ylioppilstutkinnon suorittneille. T?ilkiin koulutuksen j?irjestiij[n on piiivitettiivii peruskoulu- j ylioppilspohjiset loituspikt erikseen eri koulutuksin omiksi hkukohteiksi. Koulutuksen jlirjestajn on pifivitettiivii jokiselle yhteishkuun kuuluvlle koulutukselle yhteishun hkukohde. Hkukohteen lopuss n?ikyviin pohjkoulutuslyhenteen (pk ti yo) on vstttv koulutuksen perustiedoiss ilmoitettu pohj koulutust. Yhteishkuun kuulumton mmtillinen koulutus Yhteishku ei kiiytetii hettess erityisopetuksen jfiestettlvliiin mmtilliseen koulutukseen ti vierskieliseen mmtilliseen koulutukseen. Yhteishkuun kuulumttomn mmtilliseen koulutukseen hetn erillishuill suorn oppilitoksiin. Koulutuksen jiirjestljien on piiivitettiivii Opintopolkuun erityisopetuksen jiirjestettiivii mmtillinen koulutus. Koulutuksen jlirjestiijiit eiviit piiivit?i vierskielistii mmtillist koulutust Opintopolkuun vielii vuonn2ol4. Koulutuksen jiidestdjat dedottvt vierskielisen mmtillisen koulutuksen hkujoist omien knviens kutt. 6.3 Perusopetuksen jiilkeinen vlmistv koulutus Koulutuksen jiirjestlijiin on p?iivitettiivii Opintopolkuun perusopetuksen jlilkeiset vlmistvt koulutukset. Perusopetuksen jiilkeisiii vlmistvi koulutuksi ovt perusopetuksen lisiiopetus, mmtilliseen koulutukseen ohjv j vlmistv koulutus, mhnmuuttjien mmtilliseen koulutukseen vlmistv koulutus, mhnmuuttjien lukiokoulutukseen vlmistv koulutus sekii vlmentv j kuntouttv opetus j ohjus. Syksyllii 2014 lkvn perusopetuksen lisiiopetukseen, mmtilliseen koulutukseen ohjvn j vlmistvn koulutukseen, mhnmuuttjien mmtilliseen koulutukseen vlmistvn koulutukseen sekzi mhnmuuttjien lukiokoulutukseen vlmistvn koulutukseen hetn yhden hun kutt yhtenii hkuikn kesiillli Piiivitysiktulu liiytyy liitteestii 1. Vlmentvn jkuntouttvn opetukseen j ohjukseen hetn erillishull suorn oppilitokseen.

6 6.4 Vpn sivistystyiin koulutus 6 (10) Vpn sivistystyrin koulutuksen jiirjestiijiin on piiivitettiivli Opintopolkuun nuorille trkoitettu vpn sivistystyrin viihintiiiin yhden lukuvuoden kestlivii koulutus. Vpn sivistystycin koulutus ei kuulu mmtillisen koulutuksen j lukiokoulutuksen yhteishkuun. Vpn sivistystyrin koulutukseen hetn erillishull suorn oppilitokseen. 6.5 Perusopetus Koulutuksen jfiestajiin on piiivitettivii Opintopolkuun muiden kuin peruskoulujen perusopetustrjont. 7. VUODEN 2014 NUORTEN KOULUTUSTARONNAN PAVTYKSBN AKATAULU Koulutustrjont on pliivitettlvii iktulun mukisesti sen jiilkeen, kun koulutuksen jiirjest?ijii on tehnyt p?i?itciksen koulutuksen loittmisest. Kikki tllennettu yhteishuss ti perusopetuksen jiilkeisen vlmistvn koulutuksen huss olev koulutus niiytetiiiin Opetushllituksen plveluss. Koulutustrjonnn tllennusohje kiytyy nplvelut ) kyttd0notto ) ohjeet. Annettuihin miiiirfiikoihin mennessi tllennettu, vlmis-tilss olev koulutus julkistn :ssii. Trkempi iktulu on liitteessii AKUSKOULUTUS Toisen steen yleissivistiiv?in j mmtillisen ikuiskoulutuksen sekii vpn sivistystytin oppilitosten trjomn ikuiskoulutuksen trjont tllennetn Opintopolkuun syksystii 2014l[htien. Sit ennen ikuiskoulutuksen trjont ei tllennett Opintopolkuun, vn koulutuksen jfiestiijiit tiedottvt ikuiskoulutuksest omill verkkosiwilln. Opintopolkuun tllennetn tiedot ikuiskoulutust jiirjestiivistii oppilitoksist syksyn 2Ol3 ikn. Asi ohjeistetn ikuiskoulutuksen vstuukiiyttlijien nimeiimispyynnrin yhteydessii kes[ll[ 2013.

7 7 (10) 9. LSATET)T JA TEDUSTELUT Opintopolun kirj utumisosoite: http ://virkilij.opintopolku.fv Lisiitietoj Opetushllituksess ntvt: Ammtillisen koulutuksen j lukiokoulutuksen ohjus- j neuvontplvelu Puhelinnumero on rkisin klo Siihkiiposti: lken opintopolku.fi Piiiijohtj 6"l^-'<-'-. Aulis Pitkiil Johtj 4* Q-n"- Rkel Tiihonen LtrTTEET Vuoden 2014 koulutustrjonnn iktulu Opintopolun tietojen kiiyttti Luettelo koulutustrjonnn piiivitykseen liittyv[stii ohjeistuksest TEDOKS Opetus- j kulttuuriministerici Opetushllituksen toimintyksikdt Aluehllintovirstot (AV) Elinkeino-, liikenne - j ympiiristcikeskukset (ElY-keskukset) Suomen Knsnopistoyhdistys Suomen Kuntliitto Tyci- j elinkeinoministeririftrenkildsikkn plvelut Alnds lndskpsregering Ylioppilstutkintolutkunt

8 LtrE 1 8 (10) Vuoden 2014 suomenkielisen nuorten koulutustrjonnn piiivityksen iktulu Lukiokoulutus Keviiiillii 2014 lkv yhteishuss mukn olev nuorten koulutus Piiivitys loitetn ikisintn , viimeistiiin Syksyllii 2Ol4 lkv yhteishuss mukn olev nuorten koulutus Pliivitys loitetn ikisintn , viimeistiiiin Syksyllii 2014 lkv erityisopetuksen jiirjestettiivii mmtillinen koulutus seki vlmentv j kuntouttv opetus j ohjus Piiivitys loitetn ikisintn ,viimeistSiin Syksyltii 2014 lkv perusopetuksen jiilkeisen vlmistvn koulutuksen huss olev koulutus sekii vpn sivistystyiin pitkikestoiset linjt Piiivitys loitetn ikisintn , viimeistiiiin Ammtilliseen perustutkintoon johtv koulutus Kotitlousopetus x x x Erityisopetuksen j fi estettiivli mmtillinen peruskoulutus Vlmentv j kuntouttv opetus i ohius Ammtilliseen perustutkintoon ohiv i vlmistv koulutus Mhnmuuttj ien mmtilliseen peru skoulutukseen vlmi stv koulutus Mhnmuuttjien lukiokoulutukseen vlmistv koulutus Vpn sivistystycin lukuvuoden mittinen koulutus Perusopetus (muiss kuin peruskouluiss) x Perusopetuksen lisiiopetu s

9 LE 2 e (10) Opintopolun tietoj kiiytetiiiin.: Ammtillisen koulutuksen j lukiokoulutuksen yhteishun toteutukseen. Opintopolun hkukoneess ( Opintopolku k?iyttliviit koulutukseen hkeutuvt, tyci- j elinkeinotoimistojen siksplvelu sekii eri neuvont- j otrjusthot Opetushllitus kiiyttiiii postituksissn j muuss yhteydenpidossn orgnistioiden yhteystietoj (ehdottomn tiirkelili pit[[ jn tsll) Opetushllinnon kriisitiedotuksess (ehdottomn tiirkeiiii pitiiii j n tsll) Opetus- j kulttuuriministerio, Opetushllitus j Tilstokeskus kayttvt tietoj seurntn j rviointiin Knsnellikelitokselle siirretiiiin tietoj hyddynnettiiv?iksi eri tukimuotoihin liittyviissii piiiitdksenteoss Lukioiden rehtorien Opintopoluss olevi tietoj (mm. siihkcipostiosoitteit) k[yetli2in Ylioppilstutkintolutkunnn j lukioiden viilisessii tiedonsiirross.

10 ( H F t (\l ).,t r N 6),r( :t hl :< Fr.t :{ z U) v P F th o!gl l - 4l z8 >:F 5c E92.lJ5 tr;i A= r& ic EO FEE v) &i= -9 ct) - 2 >.!' 5c :i q) = u - t^=.j iz.> E9o-t!=?^ (t) 20 >.:' 5tr 7() o. ri 15P tr;i A= J E<s tz q),ve #.2.-g.,y:+ Fl v 3F u) l4 PF u) & 6t c h ( ) Ll c c.t J1 J1 F c N - v) C) t4 c C. >l +4 >' fi F ( :< F Fl z U) g Fr ti (l) G' v (.) {:.2 ^'A = Eg 6 Q>l E'.E.,E tr?j e s'+ i:eb" Edr-r E 9'6 =Jh. J.)vt =:>' 'l--f, EF.i- Y.J.d -\ F] -\4 ui.'= o :C) 't-: -() cn,\1 J4..il g g.f M +f if. C) '!-l o U) J4 \t 7 E 6 sc Q> F9 =F - jo <z s'z r F= 3- -FOt :{ z zz 3 PFp Fl p r. F{ F{ rd Fl h H-.=5!'J :Y 'A E J4 l/ =+d C orf h:q o> > 'H. ro - 5-5Z _ <.= v tr =A A -VS 5.9; E()i 6 hi J4g* 44 9/-5z = -l Cg Fi/J <! H (/) E '2=j H :. E>q >9# OG.2ni 6c= sie9 jq-c 6 -'c+l!);g,"jr -+ EEb= EEE *J-- A vv-- -\V N}4E E trc=o o(so= O- >-!l >

5.6.201,5 28/0L1,/201,5

5.6.201,5 28/0L1,/201,5 OPETUSHATIITUS UTBITDNINGSSTYRETSEN uaanavs 5.6.201,5 28/0L1,/201,5 Koulutuksen jrlestlt Voimssoloik:7.8.2075 lken toistiseksi Sidnnokset, joihin toimivlt mddrdyksen ntmiseen pefustuu: L 637/7998,11 $:n

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien KTPO/Ammtillisen koulutuksen yksikkö PM 4.12.29 1 25 opiskelijpikn lisääminen mmtillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.21 lukien Tust Aikisemmt opiskelijmäärälisäykset Hllitusohjelmn j vltiontlouden

Lisätiedot

VUONNA 2015 ALKAVAN VAPAAN SIVISTYSTYON KOULUTUSTARJONNAN PAIVITYS

VUONNA 2015 ALKAVAN VAPAAN SIVISTYSTYON KOULUTUSTARJONNAN PAIVITYS ,r!t-?" op lushar.iltus -id^-- UIB I IDN I NGSSTY RETSEN? ohje 2.4.201.5 2/012/2015 Sdinnokset, j oihin toimivalta ohjeen antamiseen pefl.rstuu: Laki Opetushallituksesta, 182 / 199 l, 2 ja 7 \ Laki opiskelijavalintarekisteristi,

Lisätiedot

Tampereen konservatorio

Tampereen konservatorio VALINTAKOEOPAS 2016 - MUUSIKKO Tmpereen konservtorio 1. TAMPEREEN KONSERVATORIO Konservtoriost Tmpereen konservtorio on tnssin j tiemusiikin oppilitos, jok elää intensiivisesti omss jssmme. Tmpereen konservtorion

Lisätiedot

MAARAYS X. Opetushallituksen pddtcis opiskelijavalintarekisterin pitoon liittyviistd tarkemmasta aikataulusta vuonna 2015

MAARAYS X. Opetushallituksen pddtcis opiskelijavalintarekisterin pitoon liittyviistd tarkemmasta aikataulusta vuonna 2015 OPETUSHAtLIlUS UTBILDNINGSSTYRELSSN DNO MAARAYS X OHJE PAIVAMAARA 103/011t2014 Velvoittavana noudatettava Eivelvoittava 19.11.2014 SAAN NOKSET, JOI HI N TOIMIVALTA MAARAYKSEN ANTAM ISEEN PERUSTUU Valtioneuvoston

Lisätiedot

27.5.2009 VUODEN 2010 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN KOULUTUSTIETOJÄRJESTELMÄÄN KOULUTA

27.5.2009 VUODEN 2010 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN KOULUTUSTIETOJÄRJESTELMÄÄN KOULUTA OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OHJE 1/012/2009 27.5.2009 Voimassaoloaika: 27.5.2009 alkaen toistaiseksi Säädökset, joihin ohje perustuu: Laki Opetushallituksesta 182/1991, 7 Lukiolaki 629/1998, 33

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

OHJE VUODEN 2009 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN KOULUTUSTIETOJÄRJESTELMÄÄN KOULUTA

OHJE VUODEN 2009 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN KOULUTUSTIETOJÄRJESTELMÄÄN KOULUTA OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OHJE 27.5.2008 3/012/2008 Voimassaoloaika: 27.5.2008 alkaen toistaiseksi Säädökset, joihin ohje perustuu: Laki Opetushallituksesta 182/1991, 7 Lukiolaki 629/1998, 33

Lisätiedot

LAUSUNTO t000t2013

LAUSUNTO t000t2013 ,-. opetushar.iltus dzz -

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Mikä muuttuu kotitalousopetuksen järjestäjien kannalta? Kotitalousopetus poistuu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 17/2006 545 (- 566) KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 5.8. 2008 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 9.12.2013 OPPIJAN VERKKOPALVELUT SEMINAARI Sari Ellonen Palvelulupaus Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan Koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta (), josta löytyvät

Lisätiedot

Päätös muuttaa edellä mainittua määräystä seuraavasti:

Päätös muuttaa edellä mainittua määräystä seuraavasti: DNO 3/011/2009 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Esiopetuksen järjestäjille PÄIVÄMÄÄRÄ 16.3.2009 Voimassaoloaika 16.3.2009 alkaen toistaiseksi Säännökset joihin toimivalta määräyksen Perusopetuslaki antamisesta

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Opintopolku.fi uusi kansallinen koulutustiedon ja haun verkkopalvelu. Aikuiskoulutuksen asiakirjat 24.1.2013 Helsingin Messukeskus Sari Ellonen

Opintopolku.fi uusi kansallinen koulutustiedon ja haun verkkopalvelu. Aikuiskoulutuksen asiakirjat 24.1.2013 Helsingin Messukeskus Sari Ellonen Opintopolku.fi uusi kansallinen koulutustiedon ja haun verkkopalvelu Aikuiskoulutuksen asiakirjat 24.1.2013 Helsingin Messukeskus Sari Ellonen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet Laatukriteerit

Lisätiedot

?"Wtu/ilt4, //,/ i,,/l.l. tz, -?r?- v

?Wtu/ilt4, //,/ i,,/l.l. tz, -?r?- v tz, -?r?- v opetushatlttus utbr LDN TNGSSTYRELSEN PAATOS 1Q) 1,5.6.201,5 17 /516/2015 Joensuun kaupunki Rantakatu 31 80100 Joensuu?"Wtu/ilt4, //,/ Valtionar.'ustushakemu s 15.4.2015 VALTI ONAVUSTUKSEN

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Tuloksia Opetushallituksen kyselystä syksyllä 2016 Opetusneuvos Ulla Aunola 14.3.2017 Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Valma-kyselyn tausta Valma-koulutus =

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi LAUSUNTO 30.3.2015 1(1) Opetus-ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö OKM 15/010/2015 Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Lausunnon keskeinen sisältö

Lisätiedot

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 33 09.06.2015 SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Tietoisku Oppijan verkkopalveluista ja uusista hakujärjestelmistä

Tietoisku Oppijan verkkopalveluista ja uusista hakujärjestelmistä Tietoisku Oppijan verkkopalveluista ja uusista hakujärjestelmistä Kansanopistojen rehtoripäivä 14.3.2013 Finlandia-talo Sari Ellonen ja Katariina Männikkö SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM)

Lisätiedot

Sivistystoimien PKS-yhteistyö. Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous

Sivistystoimien PKS-yhteistyö. Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous Sivistystoimien PKS-yhteistyö Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous 12.12.08 Perusopetus: Sivistystoimien PKS-yhteistyö Selvitetään vuosittain raja-alueiden yhteisiä oppilasalueita

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Mitä on perusopetuksen jälkeinen koulutus?

Lisätiedot

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Opetushallitus / ALPE-tiimi Päivän ohjelma 9:30-10:00 Aamukahvi 10:00-10:15

Lisätiedot

Opintopolku ja hakeutuminen maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen

Opintopolku ja hakeutuminen maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen Opintopolku ja hakeutuminen maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen 23.1. 2014 Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan verkkopalvelukokonaisuus

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Agendalla Uudistuvat valmentavat koulutukset Koulutukseen

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen

2 Kokouksen järjestäytyminen Pöytäkirj 212017 1 (5) Leen Siirl 22.9.2017 YLI MIIÄRÄI N EN YHTI ökokous Aik 14.9.2017 klo 1 0.00-1 0.45 Pikk Läsnä llmrinen, Porkklnktu 1, Helsinki Kokouksess olivt läsnä henkilökohtisesti ti edustettuin

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Katariina Männikkö Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun esittelyvideo http://www.youtube.com/watch?v=yjfkp9xl8cq Nykytila Tavoitetila

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31 Säännöt 8 9 Rules B tyhjä suositusruutu krtt rhmittri vesiruutu viinitrhruutu utio viinitrhruutu Sisällys C pelilut Viiniyhdistyksen suositus -ltt hintmerkkiä Ltikoit: punviiniltikko vlkoviiniltikko smppnjltikko

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588)

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 14/2007 550 (- 588) KOKOUSAIKA Mnntin 17. syyskuut 2007 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16/2006 508 (- 544) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 16/2006 508 (- 544) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 16/2006 508 (- 544) KOKOUSAIKA Mnntin 16. lokkuut 2006 klo 18.30-21.00 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.- 24.4. Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uudet

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015 MÄÄRÄYS 18.5.2017 OPH-662-2017 Aikuisten lukiokoulutuksen järjestäjille Voimassaoloaika 18.5.2017 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 ja 4 mom.

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä

Koulutukseen osallistuja(t): ammattiryhmä tai amm.nimikkeet. Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri. Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Hekilöstökoulutukse suuittelulomke (mmtillise osmise kehittäe) v. 2015 (Koulutuksee osllistumisest tehdää lisäksi yksilöity web-päätös.) perust, rvio koko hekilöstö mmtillisest osmisest sekä mmtillise

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

7.4.2006 1/012/2006 VUODEN 2007 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄÄN (OPTI)

7.4.2006 1/012/2006 VUODEN 2007 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄÄN (OPTI) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OHJE 7.4.2006 1/012/2006 Voimassaoloaika: 7.4.2006 alkaen toistaiseksi Säädökset, joihin ohje perustuu: Laki Opetushallituksesta 182/1991, 7 Lukiolaki 629/1998, 33 Laki

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(12) Perustiedot 20.9.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi 9kpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Li iketlouden perustutki nto, Asiksplvelun j myynnin osmisl sekä Tlous j toimistoplvelujen osmisl Merkonomi ldittu: 12.06.2015 Pirjo Koski hyväksytty:

Lisätiedot

SOPIMUKSEN TAUSTA TALOUS- JA KOULUTUS. KUNTIEN VALINEN SOPIMUS TALOUS JA velkaneuvonnan JARJESTAnnrsnsrA OSAPUOLET

SOPIMUKSEN TAUSTA TALOUS- JA KOULUTUS. KUNTIEN VALINEN SOPIMUS TALOUS JA velkaneuvonnan JARJESTAnnrsnsrA OSAPUOLET KUNTIEN VALINEN SOPIMUS TALOUS JA velkaneuvonnan JARJESTAnnrsnsrA OSAPUOLET Kirkkonummen kunta ja Hangon kaupunki Inkoon kunta Karjaan kaupunki Pohjan kunta Tammisaaren kaupunki SOPIMUKSEN TAUSTA Talous-

Lisätiedot

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015 Yhteishaku keväällä 2015 Linnainmaan koulu 13.1.2015 Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? Hakemus täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-17.3.2015 Hakuaika päättyy viimeisenä

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset 29.10.2013 Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uusi perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot