Talousarvion toteutuminen Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo"

Transkriptio

1 Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko klo Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest j ottmistoiminnn vlvonnst suoritettvt mksut Svukosken kunnss Tlousrvion toteutuminen Vuoden 2012 tlousrvion trkistminen Mnostotrjous Mnink Rimo Mnostotrjous Tossvinen Sirkk j Mikko Mnostotrjous Kretkoski-Lkel Jenni j Lkel Jouni Kunnn poistosuunnitelmn trkistminen Pelkosenniemen-Svukosken knsnterveystyön kuntyhtymän poistosuunnitelmn trkistminen Koillis-Lpin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintsopimuksen hyväksyminen Vuoden 2013 tuloveroprosentti Vuoden 2013 kiinteistöveroprosentit Vesi- j jätevesimksutksn trkistminen Lämpölitoksen energimksu vuodelle Mseutuhllinnon yhteistoimint-lueen perustminen j sen toimintperitteet Muut mhdolliset sit Pöytäkirjn nähtävänä pito Puheenjohtj Ilmoitusmenettely Kokouksen trkstettu pöytäkirj, johon on liitetty vlitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä perjntin Svukosken kunnnvirstoll virston ukiolojn. Reijo Kilpelä kunnnvltuuston pj Tämä kokouskutsu on julkipntu julkisten kuulutusten ilmoitustululle torstin Ilmoitustulun hoitj Timi Kuosku

2 KOUSPÖYTÄKIRJA nro 04/2012 sivu 65 Kunnnvltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (j merkintä siitä kuk toimi puheenjohtjn ) POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (j läsnäolon peruste) Svukosken kunnnvirsto Altonen Reij Hpkoski Rimo Hlonen Jouni Hst Erkki Kmmonen Osmo Krvonen Tuovi Kilpelä Reijo Kilpim Kri Mrtin Heidi Niemelä Hnnu Peltoniemi Helen Posti Hnnu Pulsk Päivi Svukoski Esko Svukoski Jouko Schwrtz-Mtero Susnn Särkelä Heikki Arrevr Muri Krjlinen Ktj jäsen jäsen jäsen, I vpj jäsen jäsen jäsen puheenjohtj jäsen jäsen jäsen jäsen, poistui klo jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, II vpj kunnnjohtj pöytäkirjnpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ( trkstuspikk j -ik sekä trkstjien vlint tikk merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjn trkstmisest ) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Tämän kokouksen pöytäkirjn trkstjiksi vlittiin Jouni Hlonen j Reij Altonen. Puheenjohtj Reijo Kilpelä Pöytäkirjnpitäjä Ktj Krjlinen Pöytäkirj on trkistettu j todettu kokouksen kulun mukiseksi. Pöytäkirjn käsittelylehdet on smll vrustettu nimikirjimillmme. Trkstusik Svukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Jouni Hlonen Aik j pikk Svukoski, Virk-sem Reij Altonen llekirjoitus ilmoitustulun hoitj Timi Kuosku

3 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnvltuusto JÄRJESTÄYTYMISASIAT Kvlt 24 Puheenjohtj totesi kikkien 17 vltuutetun olevn pikll. Puheenjohtj ilmoitti jäsenille jetun lisäsin Mseutuhllinnon yhteistoimint-lueen perustminen j sen toimintperitteet. Puheenjohtj tiedusteli vltuustolt, ottko se kunnnhllituksen vlmistelemn sin tässä kokouksess käsiteltäväksi. Vltuusto päätti yksimielisesti käsitellä sin :nä 38. Puheenjohtj ilmoitti, että kokouksen luss terveysvlvonnn johtj Hnn Nurmi selvittää trkemmin :n 33 Koillis-Lpin ympäristö-terveydenhuollon yhteistoimintsopimuksen peritteit. Puheenjohtj onnitteli kukksin vltuutettu Susnn Schwrtz-Mtero lpsen syntymän johdost. Pidettiin kokoustuko klo Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

4 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 134 Kunnnvltuusto MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SAVUKOSKEN KUNNASSA Kvlt 25 Liite 1 Khll Vs. elinkeinosimies-mseutusihteeri M-ineslin mukisen luphkemuksen j ottmissuunnitelmn trkstmisest sekä ottmistoiminnn vlvonnst j muist virnomistehtävistä luvn hkij ti toimenpiteen suorittj on velvollinen suorittmn m-ineslin (555/81) 23 :n sekä mnkäyttö- j rkennuslin (132/99) 145 :n nojll kunnlle tämän tksn mukn määräytyvän mksun. Svukosken kunnn m-inestkst on viimeksi hyväksynyt kunnnvltuusto j ne tulivt voimn 1. päivänä tmmikuut 2002 lken. Tksojen vhvistmisest on kulunut jo yli kymmenen vuott. Tänä ikn kulut ovt nousseet, joten tks pitää trkist vstmn tämän hetkistä tilnnett. Uusi tks liitteenä j vnh tks oheismterilin. Kunnnjohtj: Kunnnhllitus esittää edelleen vltuustolle vhvistettvksi liitteen mukiset uudet tkst. Kvlt 25 Kunnnhllitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnnvltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

5 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 145 Kunnnvltuusto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kvlt 26 Liite 2 Khll Tloussihteeri Tlousrvion toteutumisest rportoidn kunnn sisäisen vlvonnn ohjeen mukisesti kunnnhllitukselle neljännesvuosittin j vltuustolle puolivuosittin. Liitteenä on tuloslskelm j rhoituslskelm tmmi-kesäkuult 2012 sekä käyttötlouden toteutumvertilu ensimmäiseltä vuosipuoliskolt Puolen vuoden tilikuden tulos on noin euro lijäämäinen, kun se edellisvuonn oli euro ylijäämäinen. Vuosikte jäi miinukselle yli euro. Edellisvuonn vuosikte oli positiivinen euro. Käyttötlouden toiminttuotot ovt toteutuneet 44,8% j toimintkulut 50,9%, joten toimintkte on 52,0%. Toimintkte on ksvnut edellisvuodest 10,9%. Toiminttuotot ovt pienentyneet edellisvuodest työllistämistuen oslt, kosk työllisyysohjelm ei ole tukipäätöksistä johtuen voitu toteutt. Toimintkuluiss ovt lisääntyneet henkilöstömenot 7,6%, siksplvelujen ostot 11,3%, ineiden j trvikkeiden ostot 13,9% sekä vuokr- j vstikemenot 33,6%. Suurin menojen lisäys on terveydenhuollon siksplvelujen ostoiss euro j henkilöstömenoiss euro. Verotulojen kertymä on jäänyt lle rvioiduist ollen 46,9%. Yhteisöverotulokertymä on toteutunut 34,8% rvioidust j jäänyt edellisvuott pienemmäksi 37,4% eli euro. Kunnn toteutunut verotulokertymä on yli 10% edellisvuott pienempi. Vltionosuuksi on kertynyt hiemn yli rvion, mutt lopullinen esi- j perusopetuksen oppilsmäärä vikutt vltionosuuden vuositsukseen. Investoinneiss Su-Srvi III:n peruskorjus on siirretty myöhemmin toteutettvksi. Pelikentän suunnittelu on suoritettu j toteutus loitettu heinäkuuss. Koulukeskuksen D-rkennuksen keittiön lttin korjus on toteutettu kesä-heinäkuuss. Investointimenot ovt toteutuneet 4,7%. Investointituloiss on käsityökeskuksen myynti m-lueineen sekä leirintäluerkenteiden myynti Nltio Oy:lle. Lin on nostettu tlousrvion puitteiss euro. Kunnnvltuusto myönsi lisää linnottovltuutt euro (yhteensä 1,2 milj euro). Uutt lin on nostettu heinäkuun lopuss euro. Kunnnhllituksen menojen puolivuotistoteum on 52,6% j tulojen 23,9%. Työllisyydenhoidon meno- j tulorviot ovt jääneet suurelt osin toteutumtt. Terveydenhuollon menot ovt ksvneet 13,0% edellisvuodest j tlousrviost ne ovt toteutuneet 58,4%../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

6 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 145 Kunnnvltuusto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Khll 145./.. Sosililutkunnn menojen puolivuotistoteum on 48,3% j tulojen 52,3%. dellisvuoteen verrttun sosililutkunnn menot ovt nousseet euro eli 23,9% johtuen osin plvelutlo Sukodin käyttöönotost kesällä Sivistystoimen menojen puolivuotistoteum on 49,7% j tulojen 73,2%. Sivistyslutkunnn menot ovt vähentyneet edellisvuodest 0,3%. Opetustoimen menot ovt ksvneet 0,7% j vp-iktoimen menot ovt vähentyneet 8,7%. Oppilsmäärä kokonisuudessn on pysynyt edellisvuoden kevään tsoll. Lukion oppilsmäärä on vähentynyt viidellä, mutt perusopetuksen oppilsmäärä on vstvsti ksvnut. Teknisen toimen käyttömenot ovt toteutuneet 49,7% j tulot 45,9%. Vesihuoltolitoksen toimintkte on prntunut yli euro toimintmenojen pienentyessä j tulojen ksvess edellisvuodest. Lämpölitoksen toimintkte on lskenut yli euro. Lämpölitoksen menot ovt ksvneet 19,1% j tulot pienentyneet 17,6%. Lämpölitoksen menoiss on euron hkevrston kulukirjus, tuloiss sisäiset lämmityksen myyntitulot ovt euro edellisvuott pienemmät. Tiltoimen meno- j tulokehitys on ollut oiken suuntinen, menot ovt edellisvuodest ksvneet 3,2% j tulot 6,2%. Kunnnjohtj: Kunnnhllitus merkitsee tiedoksi tlousrvion toteutumisen tmmi-kesäkuult 2012 j stt sen myös vltuustolle tiedoksi. Kvlt 26 Kunnnhllitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnnvltuusto: Kunnnjohtj selvitti tlousrvion toteum syyskuun lopun tilnteen mukn. Osmo Kmmonen j Erkki Hst tiedustelivt jo iemmin vltuuston kokouksess esitetyn yhteistyö-neuvottelutyöryhmän perustmisen etenemistä. Esko Svukosken mukn kunnnhllituksell tulee oll suunnitelm tlouden tspinottmisest. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

7 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 175 Kunnnvltuusto VUODEN 2012 TALOUSARVION TARKISTAMINEN Kvlt 27 Liite 3 Khll Tloussihteeri Kunnnvltuusto on hyväksynyt kunnlle tlouden sopeuttmistoimenpiteet vuosille Yhtenä sopeuttmis-toimenpiteenä hyväksyttiin tämän vuoden tlousrvion nettomenojen vähentäminen noin 1 % eli euroll. Nettomenojen säästö jettiin eri hllintokunnille: kunnnhllitus (pl. terveystoimi) euro, sosilitoimi euro, sivistystoimi euro j tekninen toimi euro. Kunnnhllituksen oslt säästö sdn työllisyysohjelmn nettosäästönä yhteensä euro lkuvuoden toteumst. Kunnnhllituksen oslt yleishllintoon trvitn euron lisämäärärh Kevn vrhe-mksun kttmiseksi sekä euron määrärh uuden edullisemmn puhelinplvelu-sopimuksen rhoitukseen. Edellisvuosin puhelinmksut menivät suorn hllintokunnille, mutt mrrskuun 2011 lust on tehty uusi keskitetty puhelinplvelusopimus. Tämä säästää kunnn kokonispuhelinkuluiss j siirtää hllintokunnilt puhelinkuluj keskitettyyn viestintäplveluun. Yleishllinnon tuloj lisätään euro poikkemisluplusunnoist stujen tulojen perusteell. Kunnnhllitus on osltn hyväksynyt sivistyslutkunnn esityksen euron määrärhn siirtämisestä kunnnhllituksen työllisyysvroist sivistystoimen opetustoimen määrärhoihin kouluvustjn huhti-toukokuun plkkusmenojen kttmiseksi. Edellä olevill muutoksill tämän vuoden tlousrvioss kunnnhllituksen toimintmenot vähenevät euro j tulot vähenevät euro, joten kunnnhllituksen kokonissäästö on euro. Sosililutkunt on päätynyt kokouksessn esittämään tämän vuoden tlousrvioon seurvt trkistukset: Menojen lisäykset: 4120 Lstensuojelu euro 4200 Perhepäivähoito ryhmis euro 4210 Lsten kotihoidontuki euro 4310 Avo- j litosplvelut euro Tulojen lisäykset: 4310 Avo- j litosplvelut euro 4900 Keskuskeittiö euro Nettomenojen vähennys on yhteensä euro../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

8 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 175 Kunnnvltuusto VUODEN 2012 TALOUSARVION TARKISTAMINEN Khll 175./.. Sivistyslutkunt on käsitellyt osltn tlouden sopeuttmistoimi kokouksissn j Sivistyslutkunt on esittänyt tlousrvioon seurvt säästöt: Opetustoimi ,46 euro Nuorisotoimi 1 201,72 euro Liikunttoimi 1 201,72 euro Kulttuuritoimi 279,10 euro Knslisopisto 250,00 euro Sivistyslutkunnn menojen säästö on yhteensä euro. Tekninen lutkunt ei ole käsitellyt tlousrvion trkistuksi, mutt rkennusmestri on esittänyt euron säästötvoitteen svuttmisen säästössä, jok syntyy siivoojn j litosmiehen jäämisestä eläkkeelle kesken vuoden. Siivoojn j litosmiehen toimi ei ole jtkoss täytetty. Investoinneiss kunnnvltuusto päätti tlouden sopeuttmistoimenpiteenä luopu tälle vuodelle suunnitellust Su-Srvi III:n peruskorjuksest, joten määrärhvrus euro poistetn. Investoinneist voidn poist lisäksi euron määrärhvrus kunnn osuudeksi ljkistn rkentmiseen, kosk operttoreilt ei ole stu rkentmistrjouksi. Kunnnjohtj: Kunnnhllitus esittää vltuustolle liitteenä olevn erittelyn mukiset trkistukset vuoden 2012 tlousrvioon. Tlousrviomuutoksess käyttötlousmenot pienenevät euro j tulot lisääntyvät euro sekä investointimenot pienenevät euro. Kvlt 27 Kunnnhllitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnnvltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

9 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 176 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS MAANINKA RAIMO Kvlt 28 Liite 4 Khll Vs. rkennusmestri Mnink Rimo on jättänyt kuntn seurvnsisältöisen ostotrjouksen: Trjoudun ostmn Svukosken kunnlt liitekrtll osoitetun j rjtun tontin. Tontin pint-l on 1598 m 2. Trjon tontist Tontti sijitsee vstpäätä tlomme. Kiinteistöllä sijitsee ns. supp, sellisen se olisi huono rkennuspikk. Ostokohteen olev kiinteistö j kiinteistön os ovt kortteli 86 lueell kvmerkintä AOI tontti 1 j os tontti 2. Ostotrjousliitteenä olevss krtss on osoitettu tontti 2 osuus edellä minittuun kuppn. Tontti 2 oslt rj kulkisi siten, että Korttelin 92 pohjoispuolisest rjlinjst kulkisi ostettvn lueen rj suorn kortteli 86 tonttien 1 j 2 väliseen pyykkiin. Tällöin os tontist 2 j ns. supp tulisivt myös ostotrjouksen kohteeksi. Ostotrjouksen kohteen olevn tontin itäpuolinen rj rjoittuu vplueeseen (VP), jonk omist Metsähllitus. Krttliitteessä olevst vp-lueest on vireillä kupt. Oston toteutuess kortteli 92 tontist 2 j kortteli 86 tontist 1 tulisi yhtenäinen lue. Kortteli 86 tonteill 1 j 2 on vesi j viemäriliittymät. Osto edellyttää semkvmuutoksen. Vltuustostrtegiss kirkonkylän kv-lueiden hinnksi vhvistettiin 1 /m 2, jok sisältää sopimusskkoon perustuvn kolmen vuoden rkentmisvelvoitteen kupntekohetkestä j sitoutumisen luopu rkentmttomn tontin edelleen myynnistä ilmn kunnnhllituksen erillistä suostumust. Rkennustontin myynnistä muuhun kuin suntorkentmistrpeisiin peritään puolitoistkertinen hint sekä kunnnhllituksen tpuskohtisen hrkinnn perusteell mhdolliset kvmuutoskulut, sekä tonteille tuodut kunnllistekniikn liittymät. Liitteenä krttpiirros myytävästä lueest. Kunnnjohtj: Hllitus päättää esittää vltuustolle, että kunt myy Rimo Mninglle lisämksi oheisest krttliitteestä ilmenevän m-lueen Kotsmo -nimisestä tilst RN:o 1: euron kupphintn. Kupss ei peritä tontin kunnllistekniikn rkentmiskuluj, jotk ovt rvioitun mukn kupphinnss. Kvnmuutoskulut peritään ostjlt../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

10 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 176 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS MAANINKA RAIMO Khll 176./.. Kuppkirjn otetn ehto, ettei ostj s myyjän suostumuksett luovutt myytävää m-luett rkentmttomn edelleen. Mkren 2:11:n 2 momentin mukn tämä rjoitus on voimss viisi vuott kupnteost. Kupphint peritään kolminkertisen, jos ostj myy lueen rkentmttomn ehdon voimssoloikn. Virstolle nnetn oikeus kuppn liittyvistä muist ehdoist sopimiseen j kuppkirjn ltimiseen. Kvlt 28 Kunnnhllitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnnvltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

11 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 177 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS TOSSAVAINEN SIRKKA JA MIKKO Kvlt 29 Vs. rkennusmestri Liite 5 Sirkk j Mikko Tossvinen ovt jättäneet kuntn Khll seurnsisältöisen ostotrjouksen: Trjomme ostotrjoust Kuoskun kylässä sijitsevst Kolsnsivu 10:12 kiinteistöstä kunnn päättämällä hinnll hj-sutuslueell 0,50 /m 2. Asumme viereisellä kiinteistöllä j kiinteistö Kouluhrju 10:12 on ollut meillä vuokrll porotrhust vrten jo vuodest 1983 Hlumme purk kyseisen vuokrsopimuksen päättyvän vuokrsopimuskuteen j vstvsti ost krttliitteessä merkityn lueen lisämksi. Kiinteistölle Kolsnsivu ei ole trkoitus rkent mitään oston jälkeen. Ostettvn kiinteistön pint-l on 3250,0 m 2. Ostotrjoushint 1625,00. Kunnnvltuusto on päättänyt vltuustostrtegissn mnomisuuden luovutuksest, että kunt myy momisuutt rkentmiseen kyläkeskuksiss 0,50 /m 2 hintn. Kiinteistöllä ei ole kunnllistekniikn liittymiä. Liitteenä krttpiirros myytävästä lueest. Kunnnjohtj: Hllitus esittää vltuustolle, että kunt myy Sirkk j Mikko Tossviselle Kolsnsivu 10:12 -nimisestä tilst lisämksi oheiseen krttpiirrokseen merkityn noin 3250 m 2 :n suuruisen m-lueen hintn 0,50 /m 2. Lohkomiskustnnukset mks ostj. Virstolle nnetn oikeus kuppn liittyvistä muist ehdoist sopimiseen j kuppkirjn ltimiseen. Hllitus hyväksyy m-lueen vuokrsopimuksen päättymisen Kvlt 29 Kunnnhllitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnnvltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

12 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 183 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS KAARETKOSKI-LAKELA JENNI JA LAKELA JOUNI Kvlt 30 Liite 6 Khll Vs. rkennusmestri Jenni Kretkoski-Lkel j Jouni Lkel ovt jättäneet kuntn ostotrjouksen, jonk mukn he hluvt ost Svukosken kunnn omistmn Sot Roopen pikn RN:o 4:29 Kunnnkri, mpint-l m 2, kiinteistötunnus He ilmoittvt trvitsevns m-luett lisämksi elinkeinon hrjoittmiseen j tulevi mtkilutoiminnn kviluj vrten. Kiinteistöstä trjotn Kunt joutuu vrmn mhdollisen myönteisen Sokli -päätöksen tulless rkennusmt itselleen j ehdott myytäväksi krttliitteessä olevn noin 1,2 h lueen. Kunnnvltuusto on päättänyt vltuustostrtegissn mnomisuuden luovutuksest, että kunt myy momisuutt rkentmiseen kyläkeskuksiss 0,50 /m 2 hintn. Lohkomiskustnnukset peritään ostjlt täysimääräisenä. Kiinteistöllä ei ole kunnllistekniikk. Liitteenä krttpiirros myytävästä lueest Ostotrjouksen tehneet ovt uusineet ikisemmn esityksensä j esittävät, että si viedään kunnnvltuuston käsiteltäväksi lkuperäisen esityksen mukisesti. Liitteenä trjojien kirje. Kirjeen johdost on todettv seurv muun muss seurv: Kunnn omisuuden myynnissä on kyse yksityisoikeudellisest oikeustoimest, jok trkoitt mm. sitä, että kunnll on lj hrkintvlt päättää siitä, millä ehdoill kunnn omisuutt myydään. Tätä rjoitt kuitenkin se, että virnomisen kunnn on kohdeltv hllinnoss sioivi j kuntlisi tspuolisesti j yhdenvertisesti. Kunnn on perustettv päätöksensä sen omiin etukäteen vhvistettuihin perusteisiin. Tämän tki kunnn vltuustostrtegiss on määritelty ennkkoon momisuuden luovutus j vuokrusperitteist. Toisin snoen noudtetn kunnnvltuuston päättämiä tiettyjä tonttien hintoj, edellytetään rkentmisvelvoitett j määrätään snktio sen noudttmtt jättämisestä. Lisäksi käytetään sopimusskkopykälää sen turvmiseksi, että kunnn normli huokemmll hinnll, 0,50 e/m 2, ei voi keinotell niin, että myydään mt rkentmttomn edelleen../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

13 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 183 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS KAARETKOSKI-LAKELA JENNI JA LAKELA JOUNI Khll 183./.. Poikkeuksen on todettu, että yritystoiminnn kehittämiseksi kunt voi myydä kiinteää omisuutt ti momisuutt normli edullisemmin erikseen tehtävin päätöksin, jos yritystoiminnll rvioidn olevn merkittävä vikutus kunnn elinkeinojen kehittymiseen j yritystoimint tukee merkittävästi työllisyyttä. Vähintään omisuuden kirjnpitorvo tulisi kupoiss sd, ettei iheutet myyntitppiot kunnlle. Omisuuden luovutuksi ei voi tehdä niin, että joisskin tpuksiss noudtetn määriteltyjä perusteit j joisskin tpuksiss ts ei, kosk silloin rikotn yleisiä yhdenvertisuus- j tspuolisuuskriteerejä. Nyt tehty mnostotrjous trkoittisi neliömetrihintn 0,16 euro/m 2. Tämä poikkeisi huomttvsti mnmyyntiperusteist, jotk kunnll ovt. Lisäksi myyntihint olisi hyvin epäts-rvoinen verrttun muihin kunnn tehtyihin j tekeillä oleviinkin mkuppoihin, joiss pääsääntöisesti on noudtettu yhdenvertisi perusteit. Yritystoiminnn käyttäminen perusteen voisi tull kyseeseen, jos ostjill olisi konkreettisi suunnitelmi iotust yritystoiminnst, jonk perusteell voitisiin rvioid hnkkeen merkitystä. Ostjt eivät ole esittäneet minkäänlist vlmist liiketoimintsuunnitelm, vn lähtevät päinvstoin siitä, että suunnittelun käynnistyminen j suunnitelmien ltiminen on riippuvinen siitä, myykö kunt mt esitetyillä ehdoill. Kunt ei siten voisi etukäteen edes rvioid hnkkeen vikutuksi, kun ei ole käytettävissä trkemp tieto tulevst yritystoiminnst j siihen liittyvistä investoinneist. Kunnnkri 4:29 kiinteistö on Mrtin kylälueell ino kunnn omistm mlue, jost voidn lohko trvittess tonttimt usemp suntotontti vrten. Pinett tähän ei ole ollut, mutt kunnll olisi hyvä oll Mrtiss rkentmiskelpoist mt myös mhdollisille hlukkille tulevisuudess. Jos yhdelle ostjlle myydään koko m-lue, ei kunnlle enää jää trjottv. Ostjien ehdottm kupp j hint voitisiin hrkit, jos kyseessä olisi ns. ei-rkentmiskelpoinen m-lue, joll ei selvästikään ole tuloss muut käyttöä. On myös huomttv, että kunt on ikoinn ostnut tiln mrkn kupphinnll ( ). Os tilst on myyty Mrtin metsästysseurlle yleishyödylliseen trkoitukseen. Jäljellä olevn tontin kirjnpitorvo on euro eli jos sen lle lähdetään myymään, joudutn tppiokirjukseen, mikä kunnn nykyinen tlous huomioiden ei ole perusteltu../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

14 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 183 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS KAARETKOSKI-LAKELA JENNI JA LAKELA JOUNI Khll 183./.. Kunnnjohtj: Hllitus päättää esittää vltuustolle, että Jenni Kretkoski-Lkeln j Jouni Lkeln ostotrjoust j Kunnnkri RN:o 4:29-nimisestä tilst ei void sellisenn hyväksyä. Vltuustolle esitetään, että tilst myydään pienempi, noin 1,2 h:n suuruinen oheisest krttliitteestä ilmenevä m-lue käyttötrkoituksen porotlouden j tulevien mtkilutoimintojen hrjoittminen. Kupphintn peritään 0,50 e/m2. Lisäksi peritään lohkomiskustnnukset. Virstolle nnetn oikeus kuppn liittyvistä muist ehdoist sopimiseen j kuppkirjn ltimiseen. Kunnnhllitus: Helen Peltoniemi esitti, että si viedään vltuustolle ostjien lkuperäisen ostotrjouksen mukisesti. Perustelunn Peltoniemi tähdensi, ettei iemmisskn mkupoiss ole noudtettu yhdenmukisuutt. Lisäksi hän korosti ostjien yritystoiminnn loittmist. Heidi Mrtin, Esko Svukoski j Tuovi Krvonen knnttivt tehtyä esitystä. Keskustelun jälkeen puheenjohtj totesi hllituksen yksimielisesti hyväksyneen Helen Peltoniemen esityksen. Kunnnjohtj jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä, kosk tehty päätös ei kohtele kuntlisi tspuolisesti Kvlt 30 Kunnnvltuusto: Osmo Kmmonen viittsi puheenvuorossn edellä tehtyihin mkuppoihin, joiss mt myytiin korkemmll hinnll kuin nyt tässä käsittelyssä olevss mkupss. Kmmonen esitti, että ostjille myydään n. 1,2 h:n m-lue 0,50 euron neliöhintn kunnnjohtjn tekemän esityksen mukisesti. Esko Svukoski toi esille iemmin tehdyt mkupt, joiss on tuettu yritystoimint j myyty momisuutt lle käypien hintojen. Hän knntti kunnnhllituksen päätösehdotust. Helen Peltoniemi ilmoitti olevns kunnnhllituksess tekemänsä esityksensä knnll. Erkki Hst j Reij Altonen knnttivt kunnnhllituksen päätösehdotust. Myös Heidi Mrtin knntti kunnnhllituksen päätösehdotust, korosten ostjien ilmoittm purkv ehto sekä ikomust kunnost kiinteistöllä olev vnh tlo yritys- j juhlkäyttöön../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

15 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 183 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS KAARETKOSKI-LAKELA JENNI JA LAKELA JOUNI Kvlt 30./.. Kunnnjohtj ilmoitti, ettei tässä mkupss noudtet yhdenvertisuutt. Puheenjohtj pyysi kunnnjohtj selvittämään kunnn momisuuden myyntiin liittyviä lkitustoj. Kunnnjohtj ilmoitti luksi, ettei kunnss luonnollisestikn vstustet yritystoimint suunnittelevi, mutt trjouksen tehneitten yritystoimintkvilut ovt kupp jtellen liin ylimlkisesti esitettyjä. Hän ilmoitti vltuustolle, että kuntlin 2 :n toimilsäännös edellyttää kunnn kohtelevn tspuolisesti sukkit eikä se s sett toisi suositumpn semn ntmll tloudellist hyötyä yksittäiselle kuntliselle. Sm snotn myös perustusliss, jok edellyttää yhdenvertist kohtelu. Kunnnjohtj viittsi edellä tehtyihin mnmyyntipäätöksiin. Edelleen hän minitsi, että yrittäjälle voidn myydä kunnn momisuutt käypää hint hlvemmll, jos kysymyksessä on erityisen pinv syy, j tälliseksi on ktsottu mm. yrityksen merkittävä työllistäminen ti työpikkojen turvminen. Lisäksi hän toi esille, että kunt sitoo myös EU:n kutt tulev linsäädäntö muun muss siten, ettei elinkeinotoimint s tuke niin, että yrittäjälle myydään kunnn kiinteistö lle mrkkinhinnn. Ain pitäisi ensin selvittää myytävästä lueest mrkkinoiden käypä hint j nt mhdollisuus muillekin tehdä trjous. Tässä tpuksess ei ole voitu selvittää suunnitellun yrityksen työllistävyyttä, kosk ostjien ilmoittm yritystoimint on hyvin ylimlkisesti trjouspyynnössä kerrottu eikä siihen ole stu trkennust. Yrittäjille on myös trjottu mhdollisuutt vuokrt 1-2 vuodeksi ko. m-lue hyvin edullisell hinnll j niin, että kunt sitoutuu vuokrsopimuksess myöhemmin myymään lueen, jos suunniteltu yritystoimint lähtee käyntiin. Kunt on omll päätöksellään vltuustostrtegin yhteydessä vhvistnut mnmyyntihinnt, joten vltuuston tulisi niitä noudtt tspuolisesti kikkien kohdll. Mrtin kylän oslt kunnnjohtj piti huonon sitä, että nyt myydään yhdellä kert iso lue, johon sopisi useit rkennuspikkoj../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

16 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 183 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS KAARETKOSKI-LAKELA JENNI JA LAKELA JOUNI Kvlt 30./.. Lisäksi kunnnjohtj piti esitettyä myyntiä huonon myös sikäli, että kunt joutuu lihintisen kupn vuoksi tekemään kirjnpidoss tppiokirjuksen. Viitten Esko Svukosken minitsemiin ikisempiin mkuppoihin, joiss on tuettu yritystoimint j myyty mt hlvemmll, kunnnjohtj vstsi, että lähes kikiss näissä tpuksiss on ollut kyseessä kunnlle tärkeän elinkeinotoiminnn jtkuminen, mutt totesi lisäksi, että jos vltuusto on tehnyt virheitä, ei sen trvitse tehdä niitä toistuvsti. Kri Kilpim knntti mkupp todeten, että kyseessä on kunnn tlousvikeuksiin nähden mitätön summ. Keskustelun kuluess Heidi Mrtin teki kunnnhllituksen päätösesitykseen lisäesityksen purkvst ehdost, että mikäli ostjt eivät ole toteuttneet tontill olevn vnhn tlon sneerust j loittneet siinä pitoplvelutoimintn liittyvää mtkilu- j juhlkäyttötoimint 3 vuoden sisällä kupn teost, tulln sopimusskkon koko myytävästä lueest perimään 0,50 euron neliöhint, j mikäli tätä hint ei heti mkset, purkutuu kupp. Susnn Schwrtz-Mtero j Kri Kilpim knnttivt Mrtinin tekemää esitystä. Osmo Kmmonen muutti esitystään niin, että ostjille myydään heidän esittämänsä m-lue, mutt 0,50 euron neliöhintn kuluineen. Kokous keskeytettiin j pidettiin tuko klo Useiss puheenvuoroiss tuli esille, että purkv ehto tulee sito vnhn tlon kunnostukseen mtkilu-, juhl- j pitoplvelukäyttöön. Puheenjohtj Reijo Kilpelä totesi, että kuntlisi tulee kohdell tspuolisesti viitten edellä tehtyihin mkuppoihin. Kilpelä knntti Osmo Kmmosen muutettu esitystä. Keskustelun jälkeen puheenjohtj totesi Osmo Kmmosen tehneen kunnnhllituksen esityksestä poikkevn knntetun esityksen j Heidi Mrtinin./.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

17 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 183 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS KAARETKOSKI-LAKELA JENNI JA LAKELA JOUNI Kvlt 30./.. tehneen kunnnhllituksen päätösesitykseen knntetun lisäesityksen purkvst ehdost. Puheenjohtj totesi, että sist tulee äänestää. Äänestysesitykseksi hän esitti nimenhuutoäänestystä j teki äänestysesityksen siten, että ensin äänestetään Heidi Mrtinin täydennetyn esityksen j Osmo Kmmosen tekemän muutetun esityksen välillä. Tämän jälkeen äänestetään kunnnhllituksen päätösesityksen j edellisen äänestyksen voittneen esityksen kesken. Ensimmäisessä äänestyksessä ne, jotk knnttvt Heidi Mrtinin tekemää esitystä, vstvt JAA j ne, jotk knnttvt Osmo Kmmosen tekemää esitystä, vstvt EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetuss äänestyksessä JAA ääniä nnettiin 15 (Altonen, Hpkoski, Hlonen, Hst, Krvonen, Kilpim, Mrtin, Niemelä, Peltoniemi, Posti, Pulsk, Svukoski Esko, Svukoski Jouko, Schwrtz-Mtero, Särkelä) j EI ääniä 2 (Kmmonen, Kilpelä), joten ensimmäisen äänestyksen voitti Heidi Mrtinin esitys, jok sisälsi kunnnhlltuksen esitykseen tehdyn lisäyksen purkvst ehdost. Toisess äänestyksessä ne, jotk knnttvt kunnnhllituksen päätösehdotust, vstvt JAA j ne, jotk knnttvt Heidi Mrtinin esitystä, vstvt EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetuss äänestyksessä JAA ääniä nnettiin 1 (Kmmonen), EI ääniä 15 (Altonen, Hpkoski, Hlonen, Hst, Krvonen, Kilpim, Mrtin, Niemelä, Peltoniemi, Posti, Pulsk, Svukoski Esko, Svukoski Jouko, Schwrtz-Mtero, Särkelä) j tyhjiä ääniä 1 (Kilpelä), joten kunnnvltuuston päätökseksi tuli Heidi Mrtinin tekemä täydennetty esitys. Reijo Kilpelä jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. Hän viittsi eriävässä mielipiteessään ikisemmin todetun lisäksi KHO:n päätökseen t. 2186, joss kunnn päätös oli kumottu hrkintvlln väärinkäyttönä, kosk kunt oli myynyt omisuuttn ilmeiseen lihintn ilmn siihen oikeuttv perustett. Osmo Kmmonen yhtyi Reijo Kilpelän eriävään mielipiteeseen Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

18 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 186 Kunnnvltuusto KUNNAN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN Kvlt 31 Tloussihteeri Liite 7 Kunnnvltuusto on hyväksynyt kunnn poistosuunnitelmn Khll Poistosuunnitelm on ldittu tuolloin voimss olleen suosituksen mukisen. Poistosuunnitelm on muutettu lämpölitosverkoston (muiden putki- j kpeliverkot) oslt Kunnn hllintosäännön mukn vltuusto hyväksyy suunnitelmpoistojen perusteet, joiden pohjlt kunnnhllitus hyväksyy hyödyke- ti hyödy-keryhmäkohtiset poistosuunnitelmt. Kunnnhllitus vhvist poisto-lskennn pohjksi pienhnkintrjn. Pysyviin vstviin kuuluvien ineellisten j ineettomien hyödykkeiden hnkintmenot tulee poist vikutusiknn. Vikutusjll trkoitetn hyödykkeen tloudellist pitoik, ik, jon hyödykkeen ennkoidn hyödyttävän kunt tulo tuottmll ti ik, jon hyödykkeen ennkoidn hyödyttävän kunnn plvelujen tuottmist. Kirjnpitolutkunnn kuntjosto on ntnut uuden yleisohjeen kunnn j kuntyhtymän suunnitelmn mukisist poistoist vuonn Kuntliitto on ntnut muistion poistosuunnitelmien trkistmisest, muisto on julkistu Kunnn trkstuslutkunt käsitteli kokouksessn Kuntliiton muistiot poistosuunnitelmien trkistmisest. Kunnn voimss olev poistosuunnitelm noudtt nykyistäkin suositust. Hllintosäännön mukn perusprnnusmeno lisätään poistmttomn hnkintmenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmn ole erityistä syytä. Suosituksen mukn hyödykkeen perusprnnus-meno voidn lisätä sen poistmttomn hnkintmenoon ti kirjt erilliseksi pysyvien vstvien hyödykkeen hnkintmenoksi. Perusprnnusmeno poistetn sen vikutusikn. Nykyiset poistojt huomioiden erilliseksi hyödykkeeksi kirjtun perusprnnuksen poistojksi voidn vhvist lyhyempikin poistoik kuin vstvn uudisrkennuksen ti rkennelmn poistoik on. Oskehuoneistoon kohdistuv perusprnnusmeno ktivoidn pitkävikutteisiin menoihin j se poistetn tspoistoin vuodess. Kunnnjohtj: Kunnnhllitus esittää kunnnvltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevn yleisohjeen suunnitelmn mukisist poistoist. Yleisohjeen mukiset poistojt otetn käyttöön vuoden 2012 lun jälkeen käyttöönotettuun pysyviin vstviin ktivoituun omisuuteen. Kvlt 31 Kunnnhllitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnnvltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

19 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 199 Kunnnvltuusto PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN Kvlt 32 Kuntyhtymän hllitus Liite 8 Toimistonhoitj: Khll Kuntyhtymän poistosuunnitelm on vuodelt 1996 j siihen on tehty täydennys oskehuoneistojen peruskorjusten oslt. Poistosuunnitelm on ldittu tuolloin voimss olleen suosituksen mukisen. Hllintosäännön mukn jäsenkuntien vltuustot hyväksyvät suunnitelmpoistojen perusteet, joiden pohjlt kuntyhtymän hllitus hyväksyy hyödyke- ti hyödykeryhmäkohtiset poistosuunnitelmt. Yhtymähllitus vhvist poistolskennn pohjksi pienhnkintrjn. Pysyviin vstviin kuuluvien ineellisten j ineettomien hyödykkeiden hnkintmenot tulee poist vikutusiknn. Vikutusjll trkoitetn hyödykkeen tloudellist pitoik, ik, jon hyödykkeen ennkoidn hyödyttävän kunt tulo tuottmll ti ik, jon hyödykkeen ennkoidn hyödyttävän plvelujen tuottmist. Kirjnpitolutkunnn kuntjosto on ntnut uuden yleisohjeen kunnn j kuntyhtymän suunnitelmn mukisist poistoist vuonn Kuntliitto on ntnut muistion poistosuunnitelmien trkistmisest, muistio on julkistu Kuntyhtymän voimss olev poistosuunnitelm noudtt nykyistäkin suositust. Hllintosäännön mukn perusprnnusmeno lisätään poistmttomn hnkintmenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmn ole erityistä syytä. Suosituksen mukn hyödykkeen perusprnnusmeno voidn lisätä sen poistmttomn hnkintmenoon ti kirjt erilliseksi pysyvien vstvien hyödykkeen hnkintmenoksi. Perusprnnusmeno poistetn sen vikutusikn. Nykyiset poistojt huomioiden erilliseksi hyödykkeeksi kirjtun perusprnnuksen poistojksi voidn vhvist lyhyempikin poistoik kuin vstvn uudisrkennuksen ti rkennelmn poistoik on. Oskehuoneistoon kohdistuv perusprnnusmeno ktivoidn pitkävikutteisiin menoihin j se poistetn tspoistoin vuodess. Ehdotus: Jl. Hllitus esittää jäsenkuntien kunnnvltuustoille, että ne hyväksyvät liitteenä 1 olevn yleisohjeen pysyvien vstvien suunnitelmn mukisist poistoist. Yleisohjeen mukiset poistojt otetn käyttöön vuoden 2012 lun jälkeen käyttöönotettuun pysyviin vstviin ktivoituun omisuuteen. Päätös: Hllitus esittää jäsenkuntien kunnnvltuustoille, että ne hyväksyvät liitteenä 1 olevn yleisohjeen pysyvien vstvien suunnitelmn mukisist poistoist../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

20 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 199 Kunnnvltuusto PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN Ky:n hllitus 86./.. Khll 199 Yleisohjeen mukiset poistojt otetn käyttöön vuoden 2012 lun jälkeen käyttöönotettuun pysyviin vstviin ktivoituun omisuuteen Pelkosenniemen-Svukosken knsnterveystyön kuntyhtymä esittää jäsenkuntien vltuustoille hyväksyttäväksi liitteenä olevn yleisohjeen pysyvien vstvien suunnitelmn mukisist poistoist. Kunnnjohtj: Kunnnhllitus esittää vltuustolle hyväksyttäväksi Pelkosenniemen-Svukosken knsnterveystyön kuntyhtymän yleisohjeen pysyvien vstvien suunnitelmn mukisist poistoist. Yleisohjeen mukiset poistojt otetn käyttöön vuoden 2012 lun jälkeen käyttöönotettuun pysyviin vstviin ktivoituun omisuuteen. Kunnnhllitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kvlt 32 Pöytäkirj trkstettiin tämän pykälän oslt kokouksess Kunnnvltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään Keskustsuunnitelm Kellokosken kylään Dilomityö - TKK - Arkkitehtiossto - Arkkitehtuurin koulutusohjelm 3.12.2007 Tekijä: Eil Lhdenerä Vlvoj: Aij Stffns Dilomityön tiivistelmä Tekijä: Eil Lhdenerä Pääine:

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot