Talousarvion toteutuminen Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo"

Transkriptio

1 Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko klo Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest j ottmistoiminnn vlvonnst suoritettvt mksut Svukosken kunnss Tlousrvion toteutuminen Vuoden 2012 tlousrvion trkistminen Mnostotrjous Mnink Rimo Mnostotrjous Tossvinen Sirkk j Mikko Mnostotrjous Kretkoski-Lkel Jenni j Lkel Jouni Kunnn poistosuunnitelmn trkistminen Pelkosenniemen-Svukosken knsnterveystyön kuntyhtymän poistosuunnitelmn trkistminen Koillis-Lpin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintsopimuksen hyväksyminen Vuoden 2013 tuloveroprosentti Vuoden 2013 kiinteistöveroprosentit Vesi- j jätevesimksutksn trkistminen Lämpölitoksen energimksu vuodelle Mseutuhllinnon yhteistoimint-lueen perustminen j sen toimintperitteet Muut mhdolliset sit Pöytäkirjn nähtävänä pito Puheenjohtj Ilmoitusmenettely Kokouksen trkstettu pöytäkirj, johon on liitetty vlitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä perjntin Svukosken kunnnvirstoll virston ukiolojn. Reijo Kilpelä kunnnvltuuston pj Tämä kokouskutsu on julkipntu julkisten kuulutusten ilmoitustululle torstin Ilmoitustulun hoitj Timi Kuosku

2 KOUSPÖYTÄKIRJA nro 04/2012 sivu 65 Kunnnvltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (j merkintä siitä kuk toimi puheenjohtjn ) POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (j läsnäolon peruste) Svukosken kunnnvirsto Altonen Reij Hpkoski Rimo Hlonen Jouni Hst Erkki Kmmonen Osmo Krvonen Tuovi Kilpelä Reijo Kilpim Kri Mrtin Heidi Niemelä Hnnu Peltoniemi Helen Posti Hnnu Pulsk Päivi Svukoski Esko Svukoski Jouko Schwrtz-Mtero Susnn Särkelä Heikki Arrevr Muri Krjlinen Ktj jäsen jäsen jäsen, I vpj jäsen jäsen jäsen puheenjohtj jäsen jäsen jäsen jäsen, poistui klo jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, II vpj kunnnjohtj pöytäkirjnpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ( trkstuspikk j -ik sekä trkstjien vlint tikk merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjn trkstmisest ) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Tämän kokouksen pöytäkirjn trkstjiksi vlittiin Jouni Hlonen j Reij Altonen. Puheenjohtj Reijo Kilpelä Pöytäkirjnpitäjä Ktj Krjlinen Pöytäkirj on trkistettu j todettu kokouksen kulun mukiseksi. Pöytäkirjn käsittelylehdet on smll vrustettu nimikirjimillmme. Trkstusik Svukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Jouni Hlonen Aik j pikk Svukoski, Virk-sem Reij Altonen llekirjoitus ilmoitustulun hoitj Timi Kuosku

3 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnvltuusto JÄRJESTÄYTYMISASIAT Kvlt 24 Puheenjohtj totesi kikkien 17 vltuutetun olevn pikll. Puheenjohtj ilmoitti jäsenille jetun lisäsin Mseutuhllinnon yhteistoimint-lueen perustminen j sen toimintperitteet. Puheenjohtj tiedusteli vltuustolt, ottko se kunnnhllituksen vlmistelemn sin tässä kokouksess käsiteltäväksi. Vltuusto päätti yksimielisesti käsitellä sin :nä 38. Puheenjohtj ilmoitti, että kokouksen luss terveysvlvonnn johtj Hnn Nurmi selvittää trkemmin :n 33 Koillis-Lpin ympäristö-terveydenhuollon yhteistoimintsopimuksen peritteit. Puheenjohtj onnitteli kukksin vltuutettu Susnn Schwrtz-Mtero lpsen syntymän johdost. Pidettiin kokoustuko klo Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

4 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 134 Kunnnvltuusto MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SAVUKOSKEN KUNNASSA Kvlt 25 Liite 1 Khll Vs. elinkeinosimies-mseutusihteeri M-ineslin mukisen luphkemuksen j ottmissuunnitelmn trkstmisest sekä ottmistoiminnn vlvonnst j muist virnomistehtävistä luvn hkij ti toimenpiteen suorittj on velvollinen suorittmn m-ineslin (555/81) 23 :n sekä mnkäyttö- j rkennuslin (132/99) 145 :n nojll kunnlle tämän tksn mukn määräytyvän mksun. Svukosken kunnn m-inestkst on viimeksi hyväksynyt kunnnvltuusto j ne tulivt voimn 1. päivänä tmmikuut 2002 lken. Tksojen vhvistmisest on kulunut jo yli kymmenen vuott. Tänä ikn kulut ovt nousseet, joten tks pitää trkist vstmn tämän hetkistä tilnnett. Uusi tks liitteenä j vnh tks oheismterilin. Kunnnjohtj: Kunnnhllitus esittää edelleen vltuustolle vhvistettvksi liitteen mukiset uudet tkst. Kvlt 25 Kunnnhllitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnnvltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

5 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 145 Kunnnvltuusto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kvlt 26 Liite 2 Khll Tloussihteeri Tlousrvion toteutumisest rportoidn kunnn sisäisen vlvonnn ohjeen mukisesti kunnnhllitukselle neljännesvuosittin j vltuustolle puolivuosittin. Liitteenä on tuloslskelm j rhoituslskelm tmmi-kesäkuult 2012 sekä käyttötlouden toteutumvertilu ensimmäiseltä vuosipuoliskolt Puolen vuoden tilikuden tulos on noin euro lijäämäinen, kun se edellisvuonn oli euro ylijäämäinen. Vuosikte jäi miinukselle yli euro. Edellisvuonn vuosikte oli positiivinen euro. Käyttötlouden toiminttuotot ovt toteutuneet 44,8% j toimintkulut 50,9%, joten toimintkte on 52,0%. Toimintkte on ksvnut edellisvuodest 10,9%. Toiminttuotot ovt pienentyneet edellisvuodest työllistämistuen oslt, kosk työllisyysohjelm ei ole tukipäätöksistä johtuen voitu toteutt. Toimintkuluiss ovt lisääntyneet henkilöstömenot 7,6%, siksplvelujen ostot 11,3%, ineiden j trvikkeiden ostot 13,9% sekä vuokr- j vstikemenot 33,6%. Suurin menojen lisäys on terveydenhuollon siksplvelujen ostoiss euro j henkilöstömenoiss euro. Verotulojen kertymä on jäänyt lle rvioiduist ollen 46,9%. Yhteisöverotulokertymä on toteutunut 34,8% rvioidust j jäänyt edellisvuott pienemmäksi 37,4% eli euro. Kunnn toteutunut verotulokertymä on yli 10% edellisvuott pienempi. Vltionosuuksi on kertynyt hiemn yli rvion, mutt lopullinen esi- j perusopetuksen oppilsmäärä vikutt vltionosuuden vuositsukseen. Investoinneiss Su-Srvi III:n peruskorjus on siirretty myöhemmin toteutettvksi. Pelikentän suunnittelu on suoritettu j toteutus loitettu heinäkuuss. Koulukeskuksen D-rkennuksen keittiön lttin korjus on toteutettu kesä-heinäkuuss. Investointimenot ovt toteutuneet 4,7%. Investointituloiss on käsityökeskuksen myynti m-lueineen sekä leirintäluerkenteiden myynti Nltio Oy:lle. Lin on nostettu tlousrvion puitteiss euro. Kunnnvltuusto myönsi lisää linnottovltuutt euro (yhteensä 1,2 milj euro). Uutt lin on nostettu heinäkuun lopuss euro. Kunnnhllituksen menojen puolivuotistoteum on 52,6% j tulojen 23,9%. Työllisyydenhoidon meno- j tulorviot ovt jääneet suurelt osin toteutumtt. Terveydenhuollon menot ovt ksvneet 13,0% edellisvuodest j tlousrviost ne ovt toteutuneet 58,4%../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

6 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 145 Kunnnvltuusto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Khll 145./.. Sosililutkunnn menojen puolivuotistoteum on 48,3% j tulojen 52,3%. dellisvuoteen verrttun sosililutkunnn menot ovt nousseet euro eli 23,9% johtuen osin plvelutlo Sukodin käyttöönotost kesällä Sivistystoimen menojen puolivuotistoteum on 49,7% j tulojen 73,2%. Sivistyslutkunnn menot ovt vähentyneet edellisvuodest 0,3%. Opetustoimen menot ovt ksvneet 0,7% j vp-iktoimen menot ovt vähentyneet 8,7%. Oppilsmäärä kokonisuudessn on pysynyt edellisvuoden kevään tsoll. Lukion oppilsmäärä on vähentynyt viidellä, mutt perusopetuksen oppilsmäärä on vstvsti ksvnut. Teknisen toimen käyttömenot ovt toteutuneet 49,7% j tulot 45,9%. Vesihuoltolitoksen toimintkte on prntunut yli euro toimintmenojen pienentyessä j tulojen ksvess edellisvuodest. Lämpölitoksen toimintkte on lskenut yli euro. Lämpölitoksen menot ovt ksvneet 19,1% j tulot pienentyneet 17,6%. Lämpölitoksen menoiss on euron hkevrston kulukirjus, tuloiss sisäiset lämmityksen myyntitulot ovt euro edellisvuott pienemmät. Tiltoimen meno- j tulokehitys on ollut oiken suuntinen, menot ovt edellisvuodest ksvneet 3,2% j tulot 6,2%. Kunnnjohtj: Kunnnhllitus merkitsee tiedoksi tlousrvion toteutumisen tmmi-kesäkuult 2012 j stt sen myös vltuustolle tiedoksi. Kvlt 26 Kunnnhllitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnnvltuusto: Kunnnjohtj selvitti tlousrvion toteum syyskuun lopun tilnteen mukn. Osmo Kmmonen j Erkki Hst tiedustelivt jo iemmin vltuuston kokouksess esitetyn yhteistyö-neuvottelutyöryhmän perustmisen etenemistä. Esko Svukosken mukn kunnnhllituksell tulee oll suunnitelm tlouden tspinottmisest. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

7 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 175 Kunnnvltuusto VUODEN 2012 TALOUSARVION TARKISTAMINEN Kvlt 27 Liite 3 Khll Tloussihteeri Kunnnvltuusto on hyväksynyt kunnlle tlouden sopeuttmistoimenpiteet vuosille Yhtenä sopeuttmis-toimenpiteenä hyväksyttiin tämän vuoden tlousrvion nettomenojen vähentäminen noin 1 % eli euroll. Nettomenojen säästö jettiin eri hllintokunnille: kunnnhllitus (pl. terveystoimi) euro, sosilitoimi euro, sivistystoimi euro j tekninen toimi euro. Kunnnhllituksen oslt säästö sdn työllisyysohjelmn nettosäästönä yhteensä euro lkuvuoden toteumst. Kunnnhllituksen oslt yleishllintoon trvitn euron lisämäärärh Kevn vrhe-mksun kttmiseksi sekä euron määrärh uuden edullisemmn puhelinplvelu-sopimuksen rhoitukseen. Edellisvuosin puhelinmksut menivät suorn hllintokunnille, mutt mrrskuun 2011 lust on tehty uusi keskitetty puhelinplvelusopimus. Tämä säästää kunnn kokonispuhelinkuluiss j siirtää hllintokunnilt puhelinkuluj keskitettyyn viestintäplveluun. Yleishllinnon tuloj lisätään euro poikkemisluplusunnoist stujen tulojen perusteell. Kunnnhllitus on osltn hyväksynyt sivistyslutkunnn esityksen euron määrärhn siirtämisestä kunnnhllituksen työllisyysvroist sivistystoimen opetustoimen määrärhoihin kouluvustjn huhti-toukokuun plkkusmenojen kttmiseksi. Edellä olevill muutoksill tämän vuoden tlousrvioss kunnnhllituksen toimintmenot vähenevät euro j tulot vähenevät euro, joten kunnnhllituksen kokonissäästö on euro. Sosililutkunt on päätynyt kokouksessn esittämään tämän vuoden tlousrvioon seurvt trkistukset: Menojen lisäykset: 4120 Lstensuojelu euro 4200 Perhepäivähoito ryhmis euro 4210 Lsten kotihoidontuki euro 4310 Avo- j litosplvelut euro Tulojen lisäykset: 4310 Avo- j litosplvelut euro 4900 Keskuskeittiö euro Nettomenojen vähennys on yhteensä euro../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

8 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 175 Kunnnvltuusto VUODEN 2012 TALOUSARVION TARKISTAMINEN Khll 175./.. Sivistyslutkunt on käsitellyt osltn tlouden sopeuttmistoimi kokouksissn j Sivistyslutkunt on esittänyt tlousrvioon seurvt säästöt: Opetustoimi ,46 euro Nuorisotoimi 1 201,72 euro Liikunttoimi 1 201,72 euro Kulttuuritoimi 279,10 euro Knslisopisto 250,00 euro Sivistyslutkunnn menojen säästö on yhteensä euro. Tekninen lutkunt ei ole käsitellyt tlousrvion trkistuksi, mutt rkennusmestri on esittänyt euron säästötvoitteen svuttmisen säästössä, jok syntyy siivoojn j litosmiehen jäämisestä eläkkeelle kesken vuoden. Siivoojn j litosmiehen toimi ei ole jtkoss täytetty. Investoinneiss kunnnvltuusto päätti tlouden sopeuttmistoimenpiteenä luopu tälle vuodelle suunnitellust Su-Srvi III:n peruskorjuksest, joten määrärhvrus euro poistetn. Investoinneist voidn poist lisäksi euron määrärhvrus kunnn osuudeksi ljkistn rkentmiseen, kosk operttoreilt ei ole stu rkentmistrjouksi. Kunnnjohtj: Kunnnhllitus esittää vltuustolle liitteenä olevn erittelyn mukiset trkistukset vuoden 2012 tlousrvioon. Tlousrviomuutoksess käyttötlousmenot pienenevät euro j tulot lisääntyvät euro sekä investointimenot pienenevät euro. Kvlt 27 Kunnnhllitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnnvltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

9 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 176 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS MAANINKA RAIMO Kvlt 28 Liite 4 Khll Vs. rkennusmestri Mnink Rimo on jättänyt kuntn seurvnsisältöisen ostotrjouksen: Trjoudun ostmn Svukosken kunnlt liitekrtll osoitetun j rjtun tontin. Tontin pint-l on 1598 m 2. Trjon tontist Tontti sijitsee vstpäätä tlomme. Kiinteistöllä sijitsee ns. supp, sellisen se olisi huono rkennuspikk. Ostokohteen olev kiinteistö j kiinteistön os ovt kortteli 86 lueell kvmerkintä AOI tontti 1 j os tontti 2. Ostotrjousliitteenä olevss krtss on osoitettu tontti 2 osuus edellä minittuun kuppn. Tontti 2 oslt rj kulkisi siten, että Korttelin 92 pohjoispuolisest rjlinjst kulkisi ostettvn lueen rj suorn kortteli 86 tonttien 1 j 2 väliseen pyykkiin. Tällöin os tontist 2 j ns. supp tulisivt myös ostotrjouksen kohteeksi. Ostotrjouksen kohteen olevn tontin itäpuolinen rj rjoittuu vplueeseen (VP), jonk omist Metsähllitus. Krttliitteessä olevst vp-lueest on vireillä kupt. Oston toteutuess kortteli 92 tontist 2 j kortteli 86 tontist 1 tulisi yhtenäinen lue. Kortteli 86 tonteill 1 j 2 on vesi j viemäriliittymät. Osto edellyttää semkvmuutoksen. Vltuustostrtegiss kirkonkylän kv-lueiden hinnksi vhvistettiin 1 /m 2, jok sisältää sopimusskkoon perustuvn kolmen vuoden rkentmisvelvoitteen kupntekohetkestä j sitoutumisen luopu rkentmttomn tontin edelleen myynnistä ilmn kunnnhllituksen erillistä suostumust. Rkennustontin myynnistä muuhun kuin suntorkentmistrpeisiin peritään puolitoistkertinen hint sekä kunnnhllituksen tpuskohtisen hrkinnn perusteell mhdolliset kvmuutoskulut, sekä tonteille tuodut kunnllistekniikn liittymät. Liitteenä krttpiirros myytävästä lueest. Kunnnjohtj: Hllitus päättää esittää vltuustolle, että kunt myy Rimo Mninglle lisämksi oheisest krttliitteestä ilmenevän m-lueen Kotsmo -nimisestä tilst RN:o 1: euron kupphintn. Kupss ei peritä tontin kunnllistekniikn rkentmiskuluj, jotk ovt rvioitun mukn kupphinnss. Kvnmuutoskulut peritään ostjlt../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

10 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 176 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS MAANINKA RAIMO Khll 176./.. Kuppkirjn otetn ehto, ettei ostj s myyjän suostumuksett luovutt myytävää m-luett rkentmttomn edelleen. Mkren 2:11:n 2 momentin mukn tämä rjoitus on voimss viisi vuott kupnteost. Kupphint peritään kolminkertisen, jos ostj myy lueen rkentmttomn ehdon voimssoloikn. Virstolle nnetn oikeus kuppn liittyvistä muist ehdoist sopimiseen j kuppkirjn ltimiseen. Kvlt 28 Kunnnhllitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnnvltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

11 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 177 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS TOSSAVAINEN SIRKKA JA MIKKO Kvlt 29 Vs. rkennusmestri Liite 5 Sirkk j Mikko Tossvinen ovt jättäneet kuntn Khll seurnsisältöisen ostotrjouksen: Trjomme ostotrjoust Kuoskun kylässä sijitsevst Kolsnsivu 10:12 kiinteistöstä kunnn päättämällä hinnll hj-sutuslueell 0,50 /m 2. Asumme viereisellä kiinteistöllä j kiinteistö Kouluhrju 10:12 on ollut meillä vuokrll porotrhust vrten jo vuodest 1983 Hlumme purk kyseisen vuokrsopimuksen päättyvän vuokrsopimuskuteen j vstvsti ost krttliitteessä merkityn lueen lisämksi. Kiinteistölle Kolsnsivu ei ole trkoitus rkent mitään oston jälkeen. Ostettvn kiinteistön pint-l on 3250,0 m 2. Ostotrjoushint 1625,00. Kunnnvltuusto on päättänyt vltuustostrtegissn mnomisuuden luovutuksest, että kunt myy momisuutt rkentmiseen kyläkeskuksiss 0,50 /m 2 hintn. Kiinteistöllä ei ole kunnllistekniikn liittymiä. Liitteenä krttpiirros myytävästä lueest. Kunnnjohtj: Hllitus esittää vltuustolle, että kunt myy Sirkk j Mikko Tossviselle Kolsnsivu 10:12 -nimisestä tilst lisämksi oheiseen krttpiirrokseen merkityn noin 3250 m 2 :n suuruisen m-lueen hintn 0,50 /m 2. Lohkomiskustnnukset mks ostj. Virstolle nnetn oikeus kuppn liittyvistä muist ehdoist sopimiseen j kuppkirjn ltimiseen. Hllitus hyväksyy m-lueen vuokrsopimuksen päättymisen Kvlt 29 Kunnnhllitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnnvltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

12 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 183 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS KAARETKOSKI-LAKELA JENNI JA LAKELA JOUNI Kvlt 30 Liite 6 Khll Vs. rkennusmestri Jenni Kretkoski-Lkel j Jouni Lkel ovt jättäneet kuntn ostotrjouksen, jonk mukn he hluvt ost Svukosken kunnn omistmn Sot Roopen pikn RN:o 4:29 Kunnnkri, mpint-l m 2, kiinteistötunnus He ilmoittvt trvitsevns m-luett lisämksi elinkeinon hrjoittmiseen j tulevi mtkilutoiminnn kviluj vrten. Kiinteistöstä trjotn Kunt joutuu vrmn mhdollisen myönteisen Sokli -päätöksen tulless rkennusmt itselleen j ehdott myytäväksi krttliitteessä olevn noin 1,2 h lueen. Kunnnvltuusto on päättänyt vltuustostrtegissn mnomisuuden luovutuksest, että kunt myy momisuutt rkentmiseen kyläkeskuksiss 0,50 /m 2 hintn. Lohkomiskustnnukset peritään ostjlt täysimääräisenä. Kiinteistöllä ei ole kunnllistekniikk. Liitteenä krttpiirros myytävästä lueest Ostotrjouksen tehneet ovt uusineet ikisemmn esityksensä j esittävät, että si viedään kunnnvltuuston käsiteltäväksi lkuperäisen esityksen mukisesti. Liitteenä trjojien kirje. Kirjeen johdost on todettv seurv muun muss seurv: Kunnn omisuuden myynnissä on kyse yksityisoikeudellisest oikeustoimest, jok trkoitt mm. sitä, että kunnll on lj hrkintvlt päättää siitä, millä ehdoill kunnn omisuutt myydään. Tätä rjoitt kuitenkin se, että virnomisen kunnn on kohdeltv hllinnoss sioivi j kuntlisi tspuolisesti j yhdenvertisesti. Kunnn on perustettv päätöksensä sen omiin etukäteen vhvistettuihin perusteisiin. Tämän tki kunnn vltuustostrtegiss on määritelty ennkkoon momisuuden luovutus j vuokrusperitteist. Toisin snoen noudtetn kunnnvltuuston päättämiä tiettyjä tonttien hintoj, edellytetään rkentmisvelvoitett j määrätään snktio sen noudttmtt jättämisestä. Lisäksi käytetään sopimusskkopykälää sen turvmiseksi, että kunnn normli huokemmll hinnll, 0,50 e/m 2, ei voi keinotell niin, että myydään mt rkentmttomn edelleen../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

13 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 183 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS KAARETKOSKI-LAKELA JENNI JA LAKELA JOUNI Khll 183./.. Poikkeuksen on todettu, että yritystoiminnn kehittämiseksi kunt voi myydä kiinteää omisuutt ti momisuutt normli edullisemmin erikseen tehtävin päätöksin, jos yritystoiminnll rvioidn olevn merkittävä vikutus kunnn elinkeinojen kehittymiseen j yritystoimint tukee merkittävästi työllisyyttä. Vähintään omisuuden kirjnpitorvo tulisi kupoiss sd, ettei iheutet myyntitppiot kunnlle. Omisuuden luovutuksi ei voi tehdä niin, että joisskin tpuksiss noudtetn määriteltyjä perusteit j joisskin tpuksiss ts ei, kosk silloin rikotn yleisiä yhdenvertisuus- j tspuolisuuskriteerejä. Nyt tehty mnostotrjous trkoittisi neliömetrihintn 0,16 euro/m 2. Tämä poikkeisi huomttvsti mnmyyntiperusteist, jotk kunnll ovt. Lisäksi myyntihint olisi hyvin epäts-rvoinen verrttun muihin kunnn tehtyihin j tekeillä oleviinkin mkuppoihin, joiss pääsääntöisesti on noudtettu yhdenvertisi perusteit. Yritystoiminnn käyttäminen perusteen voisi tull kyseeseen, jos ostjill olisi konkreettisi suunnitelmi iotust yritystoiminnst, jonk perusteell voitisiin rvioid hnkkeen merkitystä. Ostjt eivät ole esittäneet minkäänlist vlmist liiketoimintsuunnitelm, vn lähtevät päinvstoin siitä, että suunnittelun käynnistyminen j suunnitelmien ltiminen on riippuvinen siitä, myykö kunt mt esitetyillä ehdoill. Kunt ei siten voisi etukäteen edes rvioid hnkkeen vikutuksi, kun ei ole käytettävissä trkemp tieto tulevst yritystoiminnst j siihen liittyvistä investoinneist. Kunnnkri 4:29 kiinteistö on Mrtin kylälueell ino kunnn omistm mlue, jost voidn lohko trvittess tonttimt usemp suntotontti vrten. Pinett tähän ei ole ollut, mutt kunnll olisi hyvä oll Mrtiss rkentmiskelpoist mt myös mhdollisille hlukkille tulevisuudess. Jos yhdelle ostjlle myydään koko m-lue, ei kunnlle enää jää trjottv. Ostjien ehdottm kupp j hint voitisiin hrkit, jos kyseessä olisi ns. ei-rkentmiskelpoinen m-lue, joll ei selvästikään ole tuloss muut käyttöä. On myös huomttv, että kunt on ikoinn ostnut tiln mrkn kupphinnll ( ). Os tilst on myyty Mrtin metsästysseurlle yleishyödylliseen trkoitukseen. Jäljellä olevn tontin kirjnpitorvo on euro eli jos sen lle lähdetään myymään, joudutn tppiokirjukseen, mikä kunnn nykyinen tlous huomioiden ei ole perusteltu../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

14 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 183 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS KAARETKOSKI-LAKELA JENNI JA LAKELA JOUNI Khll 183./.. Kunnnjohtj: Hllitus päättää esittää vltuustolle, että Jenni Kretkoski-Lkeln j Jouni Lkeln ostotrjoust j Kunnnkri RN:o 4:29-nimisestä tilst ei void sellisenn hyväksyä. Vltuustolle esitetään, että tilst myydään pienempi, noin 1,2 h:n suuruinen oheisest krttliitteestä ilmenevä m-lue käyttötrkoituksen porotlouden j tulevien mtkilutoimintojen hrjoittminen. Kupphintn peritään 0,50 e/m2. Lisäksi peritään lohkomiskustnnukset. Virstolle nnetn oikeus kuppn liittyvistä muist ehdoist sopimiseen j kuppkirjn ltimiseen. Kunnnhllitus: Helen Peltoniemi esitti, että si viedään vltuustolle ostjien lkuperäisen ostotrjouksen mukisesti. Perustelunn Peltoniemi tähdensi, ettei iemmisskn mkupoiss ole noudtettu yhdenmukisuutt. Lisäksi hän korosti ostjien yritystoiminnn loittmist. Heidi Mrtin, Esko Svukoski j Tuovi Krvonen knnttivt tehtyä esitystä. Keskustelun jälkeen puheenjohtj totesi hllituksen yksimielisesti hyväksyneen Helen Peltoniemen esityksen. Kunnnjohtj jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä, kosk tehty päätös ei kohtele kuntlisi tspuolisesti Kvlt 30 Kunnnvltuusto: Osmo Kmmonen viittsi puheenvuorossn edellä tehtyihin mkuppoihin, joiss mt myytiin korkemmll hinnll kuin nyt tässä käsittelyssä olevss mkupss. Kmmonen esitti, että ostjille myydään n. 1,2 h:n m-lue 0,50 euron neliöhintn kunnnjohtjn tekemän esityksen mukisesti. Esko Svukoski toi esille iemmin tehdyt mkupt, joiss on tuettu yritystoimint j myyty momisuutt lle käypien hintojen. Hän knntti kunnnhllituksen päätösehdotust. Helen Peltoniemi ilmoitti olevns kunnnhllituksess tekemänsä esityksensä knnll. Erkki Hst j Reij Altonen knnttivt kunnnhllituksen päätösehdotust. Myös Heidi Mrtin knntti kunnnhllituksen päätösehdotust, korosten ostjien ilmoittm purkv ehto sekä ikomust kunnost kiinteistöllä olev vnh tlo yritys- j juhlkäyttöön../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

15 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 183 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS KAARETKOSKI-LAKELA JENNI JA LAKELA JOUNI Kvlt 30./.. Kunnnjohtj ilmoitti, ettei tässä mkupss noudtet yhdenvertisuutt. Puheenjohtj pyysi kunnnjohtj selvittämään kunnn momisuuden myyntiin liittyviä lkitustoj. Kunnnjohtj ilmoitti luksi, ettei kunnss luonnollisestikn vstustet yritystoimint suunnittelevi, mutt trjouksen tehneitten yritystoimintkvilut ovt kupp jtellen liin ylimlkisesti esitettyjä. Hän ilmoitti vltuustolle, että kuntlin 2 :n toimilsäännös edellyttää kunnn kohtelevn tspuolisesti sukkit eikä se s sett toisi suositumpn semn ntmll tloudellist hyötyä yksittäiselle kuntliselle. Sm snotn myös perustusliss, jok edellyttää yhdenvertist kohtelu. Kunnnjohtj viittsi edellä tehtyihin mnmyyntipäätöksiin. Edelleen hän minitsi, että yrittäjälle voidn myydä kunnn momisuutt käypää hint hlvemmll, jos kysymyksessä on erityisen pinv syy, j tälliseksi on ktsottu mm. yrityksen merkittävä työllistäminen ti työpikkojen turvminen. Lisäksi hän toi esille, että kunt sitoo myös EU:n kutt tulev linsäädäntö muun muss siten, ettei elinkeinotoimint s tuke niin, että yrittäjälle myydään kunnn kiinteistö lle mrkkinhinnn. Ain pitäisi ensin selvittää myytävästä lueest mrkkinoiden käypä hint j nt mhdollisuus muillekin tehdä trjous. Tässä tpuksess ei ole voitu selvittää suunnitellun yrityksen työllistävyyttä, kosk ostjien ilmoittm yritystoimint on hyvin ylimlkisesti trjouspyynnössä kerrottu eikä siihen ole stu trkennust. Yrittäjille on myös trjottu mhdollisuutt vuokrt 1-2 vuodeksi ko. m-lue hyvin edullisell hinnll j niin, että kunt sitoutuu vuokrsopimuksess myöhemmin myymään lueen, jos suunniteltu yritystoimint lähtee käyntiin. Kunt on omll päätöksellään vltuustostrtegin yhteydessä vhvistnut mnmyyntihinnt, joten vltuuston tulisi niitä noudtt tspuolisesti kikkien kohdll. Mrtin kylän oslt kunnnjohtj piti huonon sitä, että nyt myydään yhdellä kert iso lue, johon sopisi useit rkennuspikkoj../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

16 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 183 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS KAARETKOSKI-LAKELA JENNI JA LAKELA JOUNI Kvlt 30./.. Lisäksi kunnnjohtj piti esitettyä myyntiä huonon myös sikäli, että kunt joutuu lihintisen kupn vuoksi tekemään kirjnpidoss tppiokirjuksen. Viitten Esko Svukosken minitsemiin ikisempiin mkuppoihin, joiss on tuettu yritystoimint j myyty mt hlvemmll, kunnnjohtj vstsi, että lähes kikiss näissä tpuksiss on ollut kyseessä kunnlle tärkeän elinkeinotoiminnn jtkuminen, mutt totesi lisäksi, että jos vltuusto on tehnyt virheitä, ei sen trvitse tehdä niitä toistuvsti. Kri Kilpim knntti mkupp todeten, että kyseessä on kunnn tlousvikeuksiin nähden mitätön summ. Keskustelun kuluess Heidi Mrtin teki kunnnhllituksen päätösesitykseen lisäesityksen purkvst ehdost, että mikäli ostjt eivät ole toteuttneet tontill olevn vnhn tlon sneerust j loittneet siinä pitoplvelutoimintn liittyvää mtkilu- j juhlkäyttötoimint 3 vuoden sisällä kupn teost, tulln sopimusskkon koko myytävästä lueest perimään 0,50 euron neliöhint, j mikäli tätä hint ei heti mkset, purkutuu kupp. Susnn Schwrtz-Mtero j Kri Kilpim knnttivt Mrtinin tekemää esitystä. Osmo Kmmonen muutti esitystään niin, että ostjille myydään heidän esittämänsä m-lue, mutt 0,50 euron neliöhintn kuluineen. Kokous keskeytettiin j pidettiin tuko klo Useiss puheenvuoroiss tuli esille, että purkv ehto tulee sito vnhn tlon kunnostukseen mtkilu-, juhl- j pitoplvelukäyttöön. Puheenjohtj Reijo Kilpelä totesi, että kuntlisi tulee kohdell tspuolisesti viitten edellä tehtyihin mkuppoihin. Kilpelä knntti Osmo Kmmosen muutettu esitystä. Keskustelun jälkeen puheenjohtj totesi Osmo Kmmosen tehneen kunnnhllituksen esityksestä poikkevn knntetun esityksen j Heidi Mrtinin./.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

17 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 183 Kunnnvltuusto MAANOSTOTARJOUS KAARETKOSKI-LAKELA JENNI JA LAKELA JOUNI Kvlt 30./.. tehneen kunnnhllituksen päätösesitykseen knntetun lisäesityksen purkvst ehdost. Puheenjohtj totesi, että sist tulee äänestää. Äänestysesitykseksi hän esitti nimenhuutoäänestystä j teki äänestysesityksen siten, että ensin äänestetään Heidi Mrtinin täydennetyn esityksen j Osmo Kmmosen tekemän muutetun esityksen välillä. Tämän jälkeen äänestetään kunnnhllituksen päätösesityksen j edellisen äänestyksen voittneen esityksen kesken. Ensimmäisessä äänestyksessä ne, jotk knnttvt Heidi Mrtinin tekemää esitystä, vstvt JAA j ne, jotk knnttvt Osmo Kmmosen tekemää esitystä, vstvt EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetuss äänestyksessä JAA ääniä nnettiin 15 (Altonen, Hpkoski, Hlonen, Hst, Krvonen, Kilpim, Mrtin, Niemelä, Peltoniemi, Posti, Pulsk, Svukoski Esko, Svukoski Jouko, Schwrtz-Mtero, Särkelä) j EI ääniä 2 (Kmmonen, Kilpelä), joten ensimmäisen äänestyksen voitti Heidi Mrtinin esitys, jok sisälsi kunnnhlltuksen esitykseen tehdyn lisäyksen purkvst ehdost. Toisess äänestyksessä ne, jotk knnttvt kunnnhllituksen päätösehdotust, vstvt JAA j ne, jotk knnttvt Heidi Mrtinin esitystä, vstvt EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetuss äänestyksessä JAA ääniä nnettiin 1 (Kmmonen), EI ääniä 15 (Altonen, Hpkoski, Hlonen, Hst, Krvonen, Kilpim, Mrtin, Niemelä, Peltoniemi, Posti, Pulsk, Svukoski Esko, Svukoski Jouko, Schwrtz-Mtero, Särkelä) j tyhjiä ääniä 1 (Kilpelä), joten kunnnvltuuston päätökseksi tuli Heidi Mrtinin tekemä täydennetty esitys. Reijo Kilpelä jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. Hän viittsi eriävässä mielipiteessään ikisemmin todetun lisäksi KHO:n päätökseen t. 2186, joss kunnn päätös oli kumottu hrkintvlln väärinkäyttönä, kosk kunt oli myynyt omisuuttn ilmeiseen lihintn ilmn siihen oikeuttv perustett. Osmo Kmmonen yhtyi Reijo Kilpelän eriävään mielipiteeseen Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

18 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 186 Kunnnvltuusto KUNNAN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN Kvlt 31 Tloussihteeri Liite 7 Kunnnvltuusto on hyväksynyt kunnn poistosuunnitelmn Khll Poistosuunnitelm on ldittu tuolloin voimss olleen suosituksen mukisen. Poistosuunnitelm on muutettu lämpölitosverkoston (muiden putki- j kpeliverkot) oslt Kunnn hllintosäännön mukn vltuusto hyväksyy suunnitelmpoistojen perusteet, joiden pohjlt kunnnhllitus hyväksyy hyödyke- ti hyödy-keryhmäkohtiset poistosuunnitelmt. Kunnnhllitus vhvist poisto-lskennn pohjksi pienhnkintrjn. Pysyviin vstviin kuuluvien ineellisten j ineettomien hyödykkeiden hnkintmenot tulee poist vikutusiknn. Vikutusjll trkoitetn hyödykkeen tloudellist pitoik, ik, jon hyödykkeen ennkoidn hyödyttävän kunt tulo tuottmll ti ik, jon hyödykkeen ennkoidn hyödyttävän kunnn plvelujen tuottmist. Kirjnpitolutkunnn kuntjosto on ntnut uuden yleisohjeen kunnn j kuntyhtymän suunnitelmn mukisist poistoist vuonn Kuntliitto on ntnut muistion poistosuunnitelmien trkistmisest, muisto on julkistu Kunnn trkstuslutkunt käsitteli kokouksessn Kuntliiton muistiot poistosuunnitelmien trkistmisest. Kunnn voimss olev poistosuunnitelm noudtt nykyistäkin suositust. Hllintosäännön mukn perusprnnusmeno lisätään poistmttomn hnkintmenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmn ole erityistä syytä. Suosituksen mukn hyödykkeen perusprnnus-meno voidn lisätä sen poistmttomn hnkintmenoon ti kirjt erilliseksi pysyvien vstvien hyödykkeen hnkintmenoksi. Perusprnnusmeno poistetn sen vikutusikn. Nykyiset poistojt huomioiden erilliseksi hyödykkeeksi kirjtun perusprnnuksen poistojksi voidn vhvist lyhyempikin poistoik kuin vstvn uudisrkennuksen ti rkennelmn poistoik on. Oskehuoneistoon kohdistuv perusprnnusmeno ktivoidn pitkävikutteisiin menoihin j se poistetn tspoistoin vuodess. Kunnnjohtj: Kunnnhllitus esittää kunnnvltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevn yleisohjeen suunnitelmn mukisist poistoist. Yleisohjeen mukiset poistojt otetn käyttöön vuoden 2012 lun jälkeen käyttöönotettuun pysyviin vstviin ktivoituun omisuuteen. Kvlt 31 Kunnnhllitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnnvltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

19 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 199 Kunnnvltuusto PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN Kvlt 32 Kuntyhtymän hllitus Liite 8 Toimistonhoitj: Khll Kuntyhtymän poistosuunnitelm on vuodelt 1996 j siihen on tehty täydennys oskehuoneistojen peruskorjusten oslt. Poistosuunnitelm on ldittu tuolloin voimss olleen suosituksen mukisen. Hllintosäännön mukn jäsenkuntien vltuustot hyväksyvät suunnitelmpoistojen perusteet, joiden pohjlt kuntyhtymän hllitus hyväksyy hyödyke- ti hyödykeryhmäkohtiset poistosuunnitelmt. Yhtymähllitus vhvist poistolskennn pohjksi pienhnkintrjn. Pysyviin vstviin kuuluvien ineellisten j ineettomien hyödykkeiden hnkintmenot tulee poist vikutusiknn. Vikutusjll trkoitetn hyödykkeen tloudellist pitoik, ik, jon hyödykkeen ennkoidn hyödyttävän kunt tulo tuottmll ti ik, jon hyödykkeen ennkoidn hyödyttävän plvelujen tuottmist. Kirjnpitolutkunnn kuntjosto on ntnut uuden yleisohjeen kunnn j kuntyhtymän suunnitelmn mukisist poistoist vuonn Kuntliitto on ntnut muistion poistosuunnitelmien trkistmisest, muistio on julkistu Kuntyhtymän voimss olev poistosuunnitelm noudtt nykyistäkin suositust. Hllintosäännön mukn perusprnnusmeno lisätään poistmttomn hnkintmenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmn ole erityistä syytä. Suosituksen mukn hyödykkeen perusprnnusmeno voidn lisätä sen poistmttomn hnkintmenoon ti kirjt erilliseksi pysyvien vstvien hyödykkeen hnkintmenoksi. Perusprnnusmeno poistetn sen vikutusikn. Nykyiset poistojt huomioiden erilliseksi hyödykkeeksi kirjtun perusprnnuksen poistojksi voidn vhvist lyhyempikin poistoik kuin vstvn uudisrkennuksen ti rkennelmn poistoik on. Oskehuoneistoon kohdistuv perusprnnusmeno ktivoidn pitkävikutteisiin menoihin j se poistetn tspoistoin vuodess. Ehdotus: Jl. Hllitus esittää jäsenkuntien kunnnvltuustoille, että ne hyväksyvät liitteenä 1 olevn yleisohjeen pysyvien vstvien suunnitelmn mukisist poistoist. Yleisohjeen mukiset poistojt otetn käyttöön vuoden 2012 lun jälkeen käyttöönotettuun pysyviin vstviin ktivoituun omisuuteen. Päätös: Hllitus esittää jäsenkuntien kunnnvltuustoille, että ne hyväksyvät liitteenä 1 olevn yleisohjeen pysyvien vstvien suunnitelmn mukisist poistoist../.. Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

20 virnominen kokouspäivämäärä sivu: Kunnnhllitus 199 Kunnnvltuusto PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN Ky:n hllitus 86./.. Khll 199 Yleisohjeen mukiset poistojt otetn käyttöön vuoden 2012 lun jälkeen käyttöönotettuun pysyviin vstviin ktivoituun omisuuteen Pelkosenniemen-Svukosken knsnterveystyön kuntyhtymä esittää jäsenkuntien vltuustoille hyväksyttäväksi liitteenä olevn yleisohjeen pysyvien vstvien suunnitelmn mukisist poistoist. Kunnnjohtj: Kunnnhllitus esittää vltuustolle hyväksyttäväksi Pelkosenniemen-Svukosken knsnterveystyön kuntyhtymän yleisohjeen pysyvien vstvien suunnitelmn mukisist poistoist. Yleisohjeen mukiset poistojt otetn käyttöön vuoden 2012 lun jälkeen käyttöönotettuun pysyviin vstviin ktivoituun omisuuteen. Kunnnhllitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kvlt 32 Pöytäkirj trkstettiin tämän pykälän oslt kokouksess Kunnnvltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin Pöytäkirjntrkstjien nimikirjimet Lutkunt Hllitus Vltuusto

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 17/2006 545 (- 566) KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588)

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 14/2007 550 (- 588) KOKOUSAIKA Mnntin 17. syyskuut 2007 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9/2012 1 Kokousaika To 29.11.2012 klo 15.00-16.39. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2007 521 (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 13/2007 521 (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2007 521 (- 549) KOKOUSAIKA Mnntin 10. syyskuut 2007 klo 18.30-19.20 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16/2006 508 (- 544) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 16/2006 508 (- 544) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 16/2006 508 (- 544) KOKOUSAIKA Mnntin 16. lokkuut 2006 klo 18.30-21.00 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien KTPO/Ammtillisen koulutuksen yksikkö PM 4.12.29 1 25 opiskelijpikn lisääminen mmtillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.21 lukien Tust Aikisemmt opiskelijmäärälisäykset Hllitusohjelmn j vltiontlouden

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

6 Kertausosa. 6 Kertausosa

6 Kertausosa. 6 Kertausosa Kertusos Kertusos. ) b). ) b). ) ( ( ) : ) ( : ) b) { : [ ( ) ]} { :[ - ]} { : } -{ - } -{} c) ( ) : - ( ) ( ) ( ) ( 9) 9 9 Kertusos. ) ( ) b) ( ). ) ) ) b) / / c) : 7 7. ) ) ) b) Kertusos c) : 7 ( 9)

Lisätiedot

ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ)

ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ) Hllitus 117 17.10.2014 Hllitus 136 14.11.2014 ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ) 719/06.061.610/2014 Hllitus 117 Esittelijä Toimitusjohtj Rimo Inkinen Vlmistelijt Toimiljohtj

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Keskiviikkona 31.10.2012 kello 12.50-14:40

KOKOUSAIKA Keskiviikkona 31.10.2012 kello 12.50-14:40 PELKOSENNIEMEN KUNTA KUNNANHALLITUS KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikkona 31.10.2012 kello 12.50-14:40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 113

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Numeerinen integrointi

Numeerinen integrointi Pitkärnt: Lj mtemtiikk IX9 Numeerinen integrointi IX9 Numeerinen integrointi Numeerisell integroinnill trkoitetn määrätyn integrlin, eli reliluvun I(f,,b) = f(x)dx lskemist numeerisin keinoin (likimäärin)

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA 507) KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Mnntin 25. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtj Muut

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Maanantai 9.11.2015 klo 15.00-15.30. Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtajan sekä kuntayhtymien hallitusten ja valtuuston varajäsenten valinta

Maanantai 9.11.2015 klo 15.00-15.30. Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtajan sekä kuntayhtymien hallitusten ja valtuuston varajäsenten valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Maanantai 9.11.2015 klo 15.00-15.30 Savukosken kunnanvirasto 1 34 Järjestäytymisasiat 2 35 Kunnanvaltuuston II

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2011 37 Kokousaika Keskiviikko 27.04.2011 klo 17.00 18.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 5.2.2015 klo 17-18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013 Preliminäärikoe Pitkä Mtemtiikk 5..0 Kokeess s vstt enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä ( * ) merkittyjen tehtävien mksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien mksimipistemäärä on 6.. ) Rtkise yhtälö b)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 48 39 Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.11.2011 kello 18.00 18.13 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA 1 TRENDIKATSAUS 3/215 (31.12.215) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 215-217 IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN VÄESTÖN IKÄÄNTYMISKEHITYKSEEN Tähän ktsukseen on koottu

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä 2.4 Pienimmän neliösummn menetelmä Optimointimenetelmiä trvitn usein kokeellisen dtn nlysoinniss. Mittuksiin liittyy virhettä, joten mittus on toistettv useit kertoj. Oletetn, että mittn suurett c j toistetn

Lisätiedot

5.6.201,5 28/0L1,/201,5

5.6.201,5 28/0L1,/201,5 OPETUSHATIITUS UTBITDNINGSSTYRETSEN uaanavs 5.6.201,5 28/0L1,/201,5 Koulutuksen jrlestlt Voimssoloik:7.8.2075 lken toistiseksi Sidnnokset, joihin toimivlt mddrdyksen ntmiseen pefustuu: L 637/7998,11 $:n

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

Mikrotalousteoria 2, 2008, osa III

Mikrotalousteoria 2, 2008, osa III Sisältö Mikrotlousteori 2, 2008, os III Yrityksen tuotntofunktiost 2 Pnosten substituoitvuus 2 3 Yrityksen teori 3 4 Mittkvedut tuotnnoss 5 5 Yksikkökustnnusten j skltuottojen steen välinen yhteys 5 6

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 832/02.03.01/2014 331 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 66 :n mukaan "viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot