OHJE VUODEN 2009 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN KOULUTUSTIETOJÄRJESTELMÄÄN KOULUTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE VUODEN 2009 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN KOULUTUSTIETOJÄRJESTELMÄÄN KOULUTA"

Transkriptio

1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OHJE /012/2008 Voimassaoloaika: alkaen toistaiseksi Säädökset, joihin ohje perustuu: Laki Opetushallituksesta 182/1991, 7 Lukiolaki 629/1998, 33 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 43 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998, 16 Asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta 30/2008, 3 Kumoaa ohjeen 1/012/2007/ Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät VUODEN 2009 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN KOULUTUSTIETOJÄRJESTELMÄÄN KOULUTA Koulutuksen järjestäjät vastaavat koulutustarjontatietojen päivittämisestä, ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta KOULUTA -järjestelmässä. Pyydämme tiedottamaan tästä ohjeesta organisaatiossanne, oppilaitoksillenne ja KOULUTAn vastuukäyttäjillenne. Hakijoiden ja koulutuksen järjestäjien yhdenvertainen kohtelu edellyttää tämän ohjeen noudattamista. Tämä ohje tulee voimaan Sitä sovelletaan tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. Opetushallitus antaa koulutuksen järjestäjille opiskelijavalintojen toteutukseen liittyen määräaikoja ja ohjeistuksia. Jotta opiskelijavalinnat voidaan suorittaa määritellyissä aikatauluissa on koulutuksen järjestäjän omalta osaltaan vastattava siitä, että annetut toimenpiteet on tehty määräajassa. Mikäli koulutuksen järjestäjä ei noudata annettuja määräaikoja ja ohjeistuksia, ja tästä aiheutuu ylimääräisiä ajoja sekä korjauksia liittyen valintojen toteutukseen, on koulutuksen järjestäjä velvollinen vastaamaan aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista. Koulutuksen järjestäjän on päivitettävä Opetushallituksen koulutustietojärjestelmään KOULUTA vuonna 2009 alkava nuorille ja aikuisille tarkoitettu - lukiokoulutus - ammatilliseen perustutkintoon johtava ja valmistava koulutus - kotitalousopetus - valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus - ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus - maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus - ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus - ei tutkintoon johtava aikuisten ammatillinen lisäkoulutus Opetushallitus Kumpulantie 3, PL 380, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09) , Utbildningsstyrelsen Gumtäktsvägen 3, PB 380, Helsingfors, telefon (09) , fa (09) ,

2 2 (10) - vapaan sivistystyön vähintään 12 opintoviikkoa kestävä koulutus - perusopetus (muissa kuin peruskouluissa) - perusopetuksen lisäopetus Koulutuksen järjestäjän on tarkistettava ja päivitettävä organisaatioidensa yhteystiedot. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen koulutustietojärjestelmä, KOULUTA Aiemmat OPTI-tietojärjestelmä sekä ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakurekisteri yhdistettiin KOULUTA-tietojärjestelmäksi, joka otettiin käyttöön osoitteessa Koulutuksen järjestäjän on päivitettävä jatkossakin koulutustarjontatiedot ja opiskelijaksi ottamisen perusteet. KOULUTA on Opetushallituksen valtakunnallinen koulutustietojärjestelmä jonka tietoja käytetään koulutustiedotuksessa, yhteishakujärjestelmissä, seurannassa ja arvioinnissa seuraavalla tavalla: - Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun toteuttamisessa. - Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen sähköisessä hakupalvelussa - Valtakunnallisiin koulutusoppaisiin otetaan alkavan koulutuksen tiedot ja yhteystiedot KOULUTAsta - KOULUTAn tietoja näytetään Opetushallituksen Koulutusnetti-palvelussa ( joka on kaikille avoin, koulutustiedon ja koulutukseenhakeutumisen palvelu. Koulutusnettiä käyttävät koulutukseen hakeutuvat, työvoimatoimistojen asiakaspalvelu sekä eri neuvonta- ja ohjaustahot. - Opetusministeriö, Opetushallitus, lääninhallitukset ja Tilastokeskus käyttävät toiminnassaan KOULUTAssa olevia koulutuksen tietoja. - KOULUTAn tietoja siirretään Opetushallituksen WERA-web raportointipalveluun ( > Oikopolkuja OPH:n sivuille > Tilastopalvelut) - Opetushallitus käyttää postituksissaan KOULUTAssa olevien organisaatioiden yhteystietoja ja myy niitä ulkopuolisille asiakkaille. - Kansaneläkelaitos siirtää KOULUTAn tietoja omaan tietojärjestelmäänsä ja hyödyntää niitä opintotuen, kuntoutuksen ja koulumatkatuen asiakaspalvelussa sekä niihin liittyvissä ratkaisuissa. - Oppilaitosten opetuspisteiden yhteystiedot siirretään KOULUTAsta Opintoluotsi.fi portaaliin, josta kansalaiset voivat etsiä koulutusasioissa neuvontaa antavia tahoja ( > Oppilaitokset). - Lukioiden rehtorien KOULUTAssa olevia sähköpostiosoitteita käytetään Ylioppilastutkintolautakunnan ja lukioiden välisessä tiedonsiirrossa. 1. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA JA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS Koulutuksen järjestäjän on lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjonnan ja aloituspaikkojen päättämisessä noudatettava opetusministeriön myöntämää koulutuksen järjestämislupaa ja siihen sisältyvää koulutustehtävää. Opetusministeriö on lähettänyt koulutuksen järjestäjille kirjeen opiskelijamäärien lisäämisestä alkaen. Päätökset tästä asiasta opetusministeriö tekee mennessä.

3 3 (10) Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien on lisäksi noudatettava opetusministeriön myöntämää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämislupaa. Myös opetuspisteen perustamisessa on noudatettava opetusministeriön myöntämää järjestämislupaa tai ylläpitämislupaa, esimerkiksi sijaintikunnan ja opetuskielen suhteen. Opetusministeriön koulutuksen järjestäjälle antama ammatillisen koulutuksen järjestämislupa ja koulututehtävä on tulostettavissa KOULUTAsta. Näyttötutkintoja saavat järjestää vain ne oppilaitokset, joilla on järjestämissopimus tutkintotoimikunnan kanssa. 2. NUORTEN JA AIKUISTEN KOULUTUSTARJONTATIETOJEN PÄIVITYS 2.1 Lukiokoulutus KOULUTAan päivitetään opetushallinnon rahoittama koulutus. KOULUTAan ei kuitenkaan päivitetä: - oppisopimuskoulutusta - alle yhden opintoviikon mittaista koulutusta - vapaan sivistystyön alle 12 opintoviikon mittaista koulutusta - avoimen yliopiston opetusta - avoimen ammattikorkeakoulun opetusta - täydennyskoulutusta - tutkintotilaisuuksia Myöskään työvoimakoulutusta eikä henkilöstökoulutusta päivitetä KOULUTAan. Koulutustarjonnan päivitys on selostettu yksityiskohtaisesti KOULUTAsta löytyvässä Käyttäjän oppaassa. Koulutuksen järjestäjän on päivitettävä KOULUTAan sekä nuorille että aikuisille tarkoitettu lukiokoulutus. Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus on mukana ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa. Opetushallitus suorittaa automaattisen eräajon , jolloin kopioidaan vuoden 2008 nuorten lukiokoulutustiedot vuodelle Tämä menettely helpottaa erityisesti niiden lukioiden päivitystyötä, joilla tiedot pysyvät lähes samanlaisina vuodesta toiseen. Kopioinnin jälkeen ( alkaen) koulutuksen järjestäjän on vahvistettava koulutuksen toteutuminen muuttamalla koulutuksen tila päätetyksi ja samalla tarkistettava tiedot. Koulutuksen järjestäjän on poistettava koulutus, jota ei tarjota vuonna Samoin on lisättävä uusi koulutus, jos sellaista tarjotaan. Jos koulutuksen järjestäjä on ennen itse kopioinut nuorten lukiokoulutustiedot vuodelle 2009, tulee huomioida, että eräajo tällöin kaksinkertaistaa ao. koulutustarjonnan ja ylimääräiset on poistettava. Opiskelijaksi ottamisen perusteet Opetusministeriö on antanut asetuksen lukiokoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteista (856/ , muutosasetus 948/2007, ). Asetuksen mukaan nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opiskelijat otetaan pääsääntöisesti keskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Koulutuksen järjestäjä voi tämän lisäksi päättää käyttävänsä opiskelijaksi ottamisessa myös muita päätöksessä mainittuja perusteita. Koulutuksen järjestäjän on

4 4 (10) vuosittain päivitettävä käyttämänsä perusteet KOULUTAan. Tietoja käytetään muun muassa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa ja Koulutusnetti palvelussa. Opetusministeriön asetus lukiokoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteista löytyy KOULUTAsta. Lukioiden kielivalikoima Koulutuksen järjestäjän on päivitettävä sekä nuorille että aikuisille tarkoitettu lukuvuoden lukion kielivalikoima KOULUTAan. Päivitys tehdään opetuspisteen Lukion kielivalikoima -välilehdelle. 2.2 Ammatillinen peruskoulutus Koulutuksen järjestäjän on päivitettävä KOULUTAan sekä nuorille että aikuisille tarkoitetut ammatilliset perustutkinnot, kotitalousopetus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus sekä maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Nuorten ammatillinen peruskoulutus Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja yhteishaku Opetusministeriö on antanut asetuksen nuorille tarkoitetun ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteista (167/2002/ ) ja siihen tehdyt asetusmuutokset (1248/2003/ ja 772/2006/ ). Perusteet löytyvät KOULUTAsta. Em. asetusten mukaan ammatillisten perustutkintojen valintayksikkö voi olla - ammatillinen perustutkinto, - asetuksessa erikseen määrätty koulutusohjelma, - perustutkintoa laajempi yksikkö, josta koulutuksen järjestäjä päättää tai - käsi- ja taideteollisuusalan, audiovisuaalisen viestinnän, kuvallisen ilmaisun, tanssialan ja musiikkialan perustutkintoihin koulutuksen järjestäjän päätöksellä myös muut kuin yllä mainitut valintayksiköt. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa ovat mukana nuorille tarkoitetut ammatilliset perustutkinnot ja kotitalousopetus. Yhteishaussa ei ole mukana vieraskielinen koulutus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, ammatillisten erityisoppilaitosten koulutus eikä maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus. Tanssialan perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon sekä liikunnanohjauksen perustutkintoon johtava koulutus kuuluvat ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakuun 1. päivänä elokuuta 2009 alkavasta koulutuksesta lukien (Valtioneuvoston asetus 30/2008 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta.) Koulutuksen järjestäjän on päivitettävä jokaiselle yhteishakuun kuuluvalle koulutukselle yhteishaun koulutuskoodi. Jos ammatillisen perustutkinnon ohessa suoritetaan myös lukion oppimäärä, tälle kokonaisuudelle on mahdollista ottaa käyttöön erillinen yhteishaun koulutuskoodi. Ellei koulutuskoodia löydy KOULUTAsta, tulee ottaa yhteys Opetushallitukseen.

5 Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun koulutuskoodin on vastattava ilmoitettua pohjakoulutusvaatimusta 5 (10) Yhteishaun koulutuskoodi valitaan KOULUTAsta sen perusteella, mikä on koulutukselle ilmoitettu pohjakoulutusvaatimus. Koulutuskoodin lopussa näkyvän pohjakoulutuslyhenteen (pk, er, tai yo) on vastattava koulutuksen perustiedoissa ilmoitettua pohjakoulutusta. Ammatillinen perustutkinto lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneille Opiskelijaksi ottamisen perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä voi oman päätöksensä mukaan varata osan aloituspaikoista perustutkintoon johtavassa koulutuksessa lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneille (pohjakoulutusvaatimus YO = ylioppilas). Tällöin koulutuksen järjestäjän on päivitettävä peruskoulu- ja ylioppilaspohjaiset aloituspaikat erikseen, eri koulutuksina ja omille yhteishaun koulutuskoodeille Aikuisten ammatillinen peruskoulutus Aikuisille tarkoitettu ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus on päivitettävä KOULUTAan. Myös tutkinnon osat on päivitettävä käyttäen virallista tutkinnon nimeä. Tutkinnon osan/osien nimet on kirjoitettava Painotus-kenttään ja Osatutkinto-kenttään tehdään merkintä. Myös aikuisille tarkoitettu kotitalousopetus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus on päivitettävä KOULUTAan. 2.3 Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus Koulutuksen järjestäjän on päivitettävä KOULUTAan aikuisten ammatillinen lisäkoulutus. Ammatillista lisäkoulutusta ovat ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistava koulutus sekä tutkintoon johtamaton lisäkoulutus. Tutkintotilaisuuksia ei päivitetä KOULU- TAan. Ammatillinen lisäkoulutus on päivitettävä KOULUTAan seuraavalla tavalla: - Tutkintoon valmistava lisäkoulutus Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on päivitettävä käyttäen virallisia tutkinnon nimiä. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osatutkinnot on päivitettävä käyttäen virallista tutkinnon nimeä. Tutkinnon osan/osien nimet on kirjoitettava Painotuskenttään. Osatutkinto-kenttään on tehtävä merkintä. - Tutkintoon johtamaton lisäkoulutus: Päivitetään käyttäen opintoaloittaisia nimikkeitä, esimerkiksi Maatilatalouden amma tillinen lisäkoulutus, Käsi- ja taideteollisuuden ammatillinen lisäkoulutus. Koulutuk sen varsinainen nimi on kirjoitettava Painotus-kenttään.

6 2.4 Vapaan sivistystyön koulutus 6 (10) Oppilaitoksen ylläpitäjän on päivitettävä KOULUTAan sekä nuorille että aikuisille tarkoitettu vapaan sivistystyön vähintään 12 opintoviikkoa kestävä koulutus. Vapaan sivistystyön koulutus ei kuulu ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakuun. Vapaan sivistystyön koulutus on päivitettävä nuorten tai aikuisten koulutuksena riippuen siitä, kenelle se on ensisijaisesti tarkoitettu. Koulutuksen nimikkeenä on käytettävä aina Vapaan sivistystyön koulutus ja Painotus-kenttään on kirjoitettava koulutuksen oikea nimi. Painotus-kentässä olevaa tietoa käytetään Koulutusnetti-hakupalvelussa hakusanana ja tieto julkaistaan Koulutusoppaassa. 2.5 Perusopetus ja perusopetuksen lisäopetus Koulutuksen järjestäjän on päivitettävä KOULUTAan muiden kuin peruskoulujen perusopetustarjonta sekä peruskoulujen ja muiden oppilaitosten perusopetuksen lisäopetus. Perusopetus ja perusopetuksen lisäopetus ei Valtioneuvoston asetuksen mukaan kuulu ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakuun. 3. YHTEYSTIETOJEN PÄIVITYS Koulutuksen järjestäjän on pidettävä omat, oppilaitostensa ja opetuspisteidensä yhteystiedot (osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, www-osoite, koulutuksen järjestäjän johtajan nimi, rehtorin nimi, muu yhteyshenkilö) jatkuvasti ajan tasalla KOULUTAssa. KOULUTAn yhteystietoja käytetään koulutustiedotuksessa, yhteishakujärjestelmässä ja Opetushallituksen viestinnässä. Esimerkiksi opetuspisteiden yhteystiedot tulostetaan KOULUTAsta koulutusoppaisiin ja välitetään näkymään Koulutusnetissä ja Opintoluotsissa. Oppilaitosten KOULUTAn yhteystietoja käytetään yhteishakuun liittyvässä postituksessa. Opetushallitus myös myy yhteystietoja. Opetushallitus siirtyy enenevässä määrin viranomaistiedotuksessa sähköpostin käyttöön. Osoitetietolähteenä käytetään KOULUTAa. 4. ERITYISEN KOULUTUSTEHTÄVÄN PÄIVITYS Koulutuksen järjestäjän on päivitettävä tieto opetusministeriön koulutuksen järjestämisluvassa mainitusta erityisestä koulutustehtävästä niiden opetuspisteiden tietoihin, joissa sitä toteutetaan. Päivitys tehdään opetuspisteen Perustiedot-välilehdelle. Koulutuksen järjestäjän omaan päätökseen perustuvaa painotusta ei ilmoiteta erityisenä koulutustehtävänä, vaan siitä voi kirjoittaa opetuspisteen tai koulutuksen kuvauksiin. 5. PÄIVITETTYJEN TIETOJEN TARKISTUS Vastuu päivitettyjen tietojen oikeellisuudesta on koulutuksen järjestäjällä. Tätä varten on KOULUTAsta tulostettavissa tarkistusraportteja.

7 6. VUODEN 2009 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYKSEN AIKATAULU 7 (10) Päivitys KOULUTAan on jatkuvaa. Tiedot näkyvät ajantasaisina Koulutusnettihakupalvelussa. Opetushallituksen valtakunnallisten koulutusoppaiden julkaisua sekä ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun toteuttamista varten koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia, että oppilaitos-, opetuspiste- ja koulutustiedot ovat ajan tasalla viimeistään alla olevan aikataulun mukaisesti. Opetushallitus ei sitoudu julkaisemaan painetuissa koulutusoppaissa näiden päivämäärien jälkeen päivitettyjä uusia koulutuksia. Hakijoiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää koulutustietojen olevan samat sekä sähköisessä hakujärjestelmässä että painetussa materiaalissa. Lukiokoulus Lukiokoulutus ⑴ Nuorten koulutus Keväällä 2009 alkava viimeistään Syksyllä 2009 alkava viimeistään Aikuisten koulutus Keväällä 2009 alkava viimeistään Syksyllä 2009 alkava viimeistään Ammatillinen koulutus ⑵ Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus Ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus Kotitalousopetus Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Ammatilliseen perustutkintoon ohjaava ja valmistava koulutus Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Ammatillinen lisäkoulutus Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus Ei tutkintoon johtava ammatillinen lisäkoulutus Vapaan sivistystyön koulutus Vapaan sivistystyön vähintään 12 opintoviikkoa kestävä koulutus Perusopetus Perusopetus (muissa kuin peruskouluissa) Perusopetuksen lisäopetus (3) (1) Lukiokoulutuksen lukuvuoden kielivalikoima tulee päivittää nuorten koulutuksen osalta viimeistään ja aikuisten koulutuksen osalta viimeistään (2) Ammattikorkeakoulujen yhteishaussa ammatillisesta koulutuksesta hakeneiden päättötodistusten arvosanatietojen tallentamisesta ja sen aikataulusta annetaan erillinen ohje.

8 (3) Aikuisille suunnattu, syksyllä 2009 alkava vapaan sivistystyön koulutus päivitetään viimeistään (10) 7. OPPILAITOSVERKOSTON JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MUUTOKSET Koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava Opetushallitukselle päättämistään oppilaitosverkoston muutoksista (nimenmuutos, perustaminen, yhdistäminen ja lakkauttaminen). Opetushallitus päivittää tiedot KOULUTAan. Opetuspisteverkoston muutokset (nimenmuutos, perustaminen,lakkauttaminen) koulutuksen järjestäjä tekee suoraan KOULUTAan. Koulutuksen järjestäjän omien tietojen muutoksista on vastaavalla tavalla ilmoitettava Opetushallitukselle. Muutoksista ilmoitetaan lomakkeella, joka on tämän ohjeen liitteenä ja löytyy KOULU- TAsta. Koulutuksen järjestäjää ja oppilaitoksia koskevissa muutoksissa Opetushallitukselle on toimitettava ote virallisesta päätöksestä lomakkeen liitteenä. Opetuspisteen nimeäminen sähköisessä nettihakupalvelussa HAENYTissä Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen nettihakupalvelussa HAENYTIssä käytetään opetuspisteen nimenä 40 merkkiä pitkää opetuspisteen nimen lyhennettä. Koulutuksen järjestäjien on tarkistettava ja päivitettävä nimen lyhenne KOULUTAssa opetuspisteen perustiedot -välilehdellä 8. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN KOULUTAN VASTUUKÄYTTÄJÄT Vastuukäyttäjien on tarkistettava KOULUTAn päivitysoikeuksien haltijat omassa organisaatiossa ja poistettava ne henkilökohtaiset tunnukset, joiden omistajat eivät enää tee päivitystyötä. Vastuukäyttäjä näkee kaikki omassa organisaatiossa käytössä olevat käyttäjätunnukset käyttäjätunnusraportilta. 9. KÄYTTÄJÄKOULUTUS Opetushallitus järjestää koulutustarjonnan päivityksen käyttökoulutusta uusille KOULU- TAn käyttäjille. Tarkempaa tietoa koulutustilaisuuksista ja niihin ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse. Ruotsinkielinen koulutustilaisuus järjestetään tarvittaessa. Pyydämme ilmoittamaan halukkuudesta osallistua ruotsinkieliseen koulutukseen sähköpostilla osoitteeseen 10. LISÄTIEDOT JA TIEDUSTELUT Lisätietoja Opetushallituksessa antavat: Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalvelu: Ryhmäsähköposti KOULUTA-asioissa: KOULUTAn palvelunumero:

9 9 (10) Yhteishaku- ja koulutusopasasioissa: Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen Markku Hartonen puh yhteishaku Syksyn yhteishaun hakuohje Ansöknings- Satu Hornborg puh anvisningar för gemensam ansökan på hösten Christian Seger puh Koulutusopas Satu Hornborg Utbildningsguiden, Utbildning för vuna Regina Westermarck puh Aikuiskoulutusopas Sampo Utriainen puh Aikuiskoulutuslinjat Linjer för vuna Sampo Utriainen / Christian Seger Järjestämissopimusasioissa: Ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen -yksikkö Heidi Huhtala puh Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa Pääjohtaja Timo Lankinen Laatujohtaja Ritva Jakku-Sihvonen LIITTEET Luettelo koulutustarjonnan päivitykseen liittyvästä ohjeistuksesta KOULUTAn organisaatiotietojen muutoslomake KOULUTAn päivitystunnusten ilmoituslomake TIEDOKSI Opetusministeriö Opetushallituksen toimintayksiköt Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus Lääninhallitukset ja aluetoimipisteet Suomen Kansanopistoyhdistys Suomen Kuntaliitto Tilastokeskus Työ- ja elinkeinoministeriö/henkilöasiakkaan palvelut Ålands landskapsregering TietoEnator Oyj/GMR Logica Oy Ylioppilastutkintolautakunta

10 LUETTELO KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYKSEEN LIITTYVÄSTÄ OHJEISTUKSESTA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE, kevät 2008 kevät (10) Asia Kohderyhmä Lähetysajankohta Lähetysmuoto Vuoden 2009 koulutustarjonnan päivittäminen Lukiokoulutuksen ja ammatillisen Toukokuu 2008 Virallisena kirjeenä, sähkö- KOULUTAan koulutuksen järjestäjät, Vapaan postina KOULUTAn tarjonsivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät tapääkäyttäjille ja KOULUTAan Vuonna 2008 ammatillisen perustutkinnon suorit- Ammatillista peruskoulutusta Toukokuu 2008 Kirjeenä ja sähköpostina taneiden arvosanatietojen päivittäminen OPTIn kautta järjestävät koulutuksen järjestäjät KOULUTAn tarjontapääammattikorkeakoulujen yhteishakurekisteriä varten käyttäjille Muistutus syksyn toisen asteen yhteishaun hakuohjeeseen Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Heinäkuu 2008 Sähköpostina KOULUTAn tulostettavien tietojen tarkistamisesta ja tietoa ohjeen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten tarjontapääkäyttäjille julkaisuajankohdasta. ylläpitäjät Muistutus Koulutusopas 2009 ja Utbildningsguiden Kaikki koulutuksen järjestäjät Elokuu 2008 Sähköpostina KOULUTAn 2009 oppaisiin tulostettavien tietojen tarkistamisesta tarjontapääkäyttäjille ja KOUja tietoa oppaiden julkaisuajankohdista. LUTAan Muistutus Aikuiskoulutuslinjat Linjer för vuna 2009 Kaikki koulutuksen järjestäjät Elokuu 2008 Sähköpostina KOULUTAn -oppaaseen tulostettavien tietojen tarkistamisesta ja tarjontapääkäyttäjille ja KOUtietoa oppaan julkaisuajankohdasta. LUTAan Yhteys- ja vuosiluokkatietojen ja päättöluokkalaisten Perusopetusta ja lukiokoulutusta Syyskuu 2008 Virallisena kirjeenä ja sähkölukumäärän sekä perusopetuksen lisäopetuksen järjestävät koulutuksen järjestäjät postina KOULUTAn tarjontapäivittäminen. pääkäyttäjille Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen Kaikki koulutuksen järjestäjät Syksyllä 2008 Sähköpostina KOULUTAn yhteishaun toteutuksen aikataulut vuonna 2009 yhteyshenkilöille Muistutus Aikuiskoulutusopas 2009 ja Utbildning för Kaikki koulutuksen järjestäjät Tammikuu 2009 Sähköpostina KOULUTAn vuna 2009 oppaisiin tulostettavien tietojen tarkista- yhteyshenkilöille ja KOUmisesta ja tietoa oppaiden julkaisuajankohdista. LUTAan

27.5.2009 VUODEN 2010 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN KOULUTUSTIETOJÄRJESTELMÄÄN KOULUTA

27.5.2009 VUODEN 2010 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN KOULUTUSTIETOJÄRJESTELMÄÄN KOULUTA OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OHJE 1/012/2009 27.5.2009 Voimassaoloaika: 27.5.2009 alkaen toistaiseksi Säädökset, joihin ohje perustuu: Laki Opetushallituksesta 182/1991, 7 Lukiolaki 629/1998, 33

Lisätiedot

7.4.2006 1/012/2006 VUODEN 2007 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄÄN (OPTI)

7.4.2006 1/012/2006 VUODEN 2007 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄÄN (OPTI) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OHJE 7.4.2006 1/012/2006 Voimassaoloaika: 7.4.2006 alkaen toistaiseksi Säädökset, joihin ohje perustuu: Laki Opetushallituksesta 182/1991, 7 Lukiolaki 629/1998, 33 Laki

Lisätiedot

OHJE 10.6.2004. Tämä ohje tulee voimaan 10.6.2004. Sitä sovelletaan 1.1.2005 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen.

OHJE 10.6.2004. Tämä ohje tulee voimaan 10.6.2004. Sitä sovelletaan 1.1.2005 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 2 / 012 / 2004 OHJE 10.6.2004 Voimassaoloaika: 10.6.2004 alkaen toistaiseksi Säädökset, joihin ohje perustuu: Laki Opetushallituksesta 182/1991, 7 Asetus ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

16.4.2007 1/012/2007

16.4.2007 1/012/2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OHJE 16.4.2007 1/012/2007 Voimassaoloaika: 16.4.2007 alkaen toistaiseksi Säädökset, joihin ohje perustuu: Laki Opetushallituksesta 182/1991, 7 Lukiolaki 629/1998, 33

Lisätiedot

OHJE 13.6.2006. Tämä ohje tulee voimaan 13.6.2006. Sitä sovelletaan 1.1.2007 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen.

OHJE 13.6.2006. Tämä ohje tulee voimaan 13.6.2006. Sitä sovelletaan 1.1.2007 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 2/012/2006 OHJE 13.6.2006 Voimassaoloaika: 13.6.2006 alkaen toistaiseksi Säädökset, joihin ohje perustuu: Laki Opetushallituksesta 182/1991, 7 Asetus ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

OHJE LUKIOKOULUTUKSEN, AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN JA VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUSTARJONTA VUONNA 2004

OHJE LUKIOKOULUTUKSEN, AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN JA VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUSTARJONTA VUONNA 2004 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OHJE 7.4.2003 2 /012/2003 Voimassaoloaika: 7.4.2003 alkaen toistaiseksi Säädökset, joihin ohje perustuu: Laki Opetushallituksesta 182/1991, 7 Lukiolaki 629/1998, 33

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 5.8. 2008 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT. Tilastoissa on. Tutkintoon johtava ja valmistava koulutus

ALOITUSPAIKAT. Tilastoissa on. Tutkintoon johtava ja valmistava koulutus ALOITUSPAIKAT Aloituspaikkatilastot sisältävät tiedot vuosittaisesta koulutustarjonnasta. Koulutuksen järjestäjät, oppilaitosten ylläpitäjät, ammattikorkeakoulut, yliopistot ja lääninhallitukset vastaavat

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Katariina Männikkö Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun esittelyvideo http://www.youtube.com/watch?v=yjfkp9xl8cq Nykytila Tavoitetila

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 9.12.2013 OPPIJAN VERKKOPALVELUT SEMINAARI Sari Ellonen Palvelulupaus Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan Koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta (), josta löytyvät

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Mikä muuttuu kotitalousopetuksen järjestäjien kannalta? Kotitalousopetus poistuu

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2011

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2011 OPETUSHALLITUS 1.3.2011 WERA web-raportointipalvelu WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2011 1. ALOITUSPAIKAT, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulutus Yliopistokoulutus 2. YHTEISHAKU Aloituspaikat

Lisätiedot

Antti Ylä-Jarkko. Oppijan palvelut

Antti Ylä-Jarkko. Oppijan palvelut 7.9.2012 Antti Ylä-Jarkko Oppijan palvelut Omat palvelunäkymät hakijoille ja virkailijoille Virkailijan käyttöliittymä (näkymä) Virkailija voi hoitaa kaikki hakuihin, valintoihin ja tiedotukseen liittyvät

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu)

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu) OPETUSHALLITUS 8.3.2010 WERA web-raportointipalvelu WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu) 1. ALOITUSPAIKAT, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulutus

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Mitä on perusopetuksen jälkeinen koulutus?

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen sähköinen hakujärjestelmä

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen sähköinen hakujärjestelmä Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen sähköinen hakujärjestelmä Yhteishaku siirtyi nettiin miten 2.vaiheeseen? www.koulutusnetti.fi www.haenyt.fi www.kouluta.fi Ritva Sammalkivi Kansanopisto ja

Lisätiedot

MAARAYS X. Opetushallituksen pddtcis opiskelijavalintarekisterin pitoon liittyviistd tarkemmasta aikataulusta vuonna 2015

MAARAYS X. Opetushallituksen pddtcis opiskelijavalintarekisterin pitoon liittyviistd tarkemmasta aikataulusta vuonna 2015 OPETUSHAtLIlUS UTBILDNINGSSTYRELSSN DNO MAARAYS X OHJE PAIVAMAARA 103/011t2014 Velvoittavana noudatettava Eivelvoittava 19.11.2014 SAAN NOKSET, JOI HI N TOIMIVALTA MAARAYKSEN ANTAM ISEEN PERUSTUU Valtioneuvoston

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen hakupalvelu

Aikuiskoulutuksen hakupalvelu Aikuiskoulutuksen hakupalvelu SADe-hankkeen tilannekatsaus Opintopolun vastuukäyttäjille 5.6.2014 erityisasiantuntija Sari Ellonen, Opetushallitus Vastuukäyttäjien nimeämistilanne Koulutuksen järjestäjiä

Lisätiedot

Haku aikuiskoulutukseen

Haku aikuiskoulutukseen Haku aikuiskoulutukseen Opetushallitus 17.10.2014 Tiedosta ohjaajana, että Linkkilista aikuiskoulutuksen järjestäjien www-sivuille avattiin tammikuussa -14. Linkkilista poistetaan joulukuussa -14. Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. Tilastoissa on

TAUSTATIEDOT. Tilastoissa on TAUSTATIEDOT Tilastot taustatiedoista sisältävät väestön määrän ja väestön koulutusrakenteen, oppivelvollisten määrät sekä koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja opetuspisteiden määrät ja luettelot

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Kainuun maakunnan hakutoimisto Maija-Liisa Valtanen Ketunpolku 1 (Tieto 2) 87100 Kajaani Puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi 1 Yhteishaku keväällä

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset 29.10.2013 Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uusi perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Opetushallitus / ALPE-tiimi Päivän ohjelma 9:30-10:00 Aamukahvi 10:00-10:15

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki 16.9.2014 Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Agendalla Uudistuvat valmentavat koulutukset Koulutukseen

Lisätiedot

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10. Opintopolku Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014 Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.2014 Turku Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut

Lisätiedot

Poimintoja yhteishakuinfosta

Poimintoja yhteishakuinfosta Poimintoja yhteishakuinfosta 2013 2014 Rajamäen yläasteella ensisijaisesti haettiin ammatillinen koulutus 74 lukiokoulutus 61 valittiin opiskelijaksi ammatillinen koulutus 62 lukiokoulutus 60 Yhteishaku

Lisätiedot

OPO-paketti. Ohjeita kevään 2010 sähköiseen yhteishakuun. Osaamisen ja sivistyksen asialla. 13.08.2009 www.oph.fi

OPO-paketti. Ohjeita kevään 2010 sähköiseen yhteishakuun. Osaamisen ja sivistyksen asialla. 13.08.2009 www.oph.fi OPO-paketti Ohjeita kevään 2010 sähköiseen yhteishakuun Osaamisen ja sivistyksen asialla 13.08.2009 www.oph.fi Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? www.haenyt.fi ja www.studieval.fi Hakuaika

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettely

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettely Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettely 25.11.2013 Katariina Männikkö Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi- ja perusopetukseen Haku

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus-

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

1. OPPILAITOSTIETOJEN TARKISTAMINEN (PERUSKOULUREKISTERI)

1. OPPILAITOSTIETOJEN TARKISTAMINEN (PERUSKOULUREKISTERI) DNO 3/012/2006 MÄÄRÄYS - OHJE X PÄIVÄMÄÄRÄ 17.10.2006 SÄÄNNÖKSET, JOIHIN TOIMIVALTA OHJEEN ANTAMISEEN PERUSTUU Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998 1 ja 4 ) Asetus

Lisätiedot

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015 Yhteishaku keväällä 2015 Linnainmaan koulu 13.1.2015 Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? Hakemus täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-17.3.2015 Hakuaika päättyy viimeisenä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 27.5.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Ajankohtaista Amiksesta 2017 Laura Linnavuori 13.10.2017 Salpauksen hakutoimisto Hakutoimisto tarjoaa tietoa Koulutuskeskus Salpauksen monipuolisesta

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Opiskelijavalintapalvelut 1.11.2007. 1.1. Syksyllä 2008 alkavan yhteishakuun kuuluvan koulutuksen koulutustarjontatietojen päivittäminen

Opiskelijavalintapalvelut 1.11.2007. 1.1. Syksyllä 2008 alkavan yhteishakuun kuuluvan koulutuksen koulutustarjontatietojen päivittäminen Opiskelijavalintapalvelut 1.11.2007 KOULUTA-JÄRJESTELMÄ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISHAKUJÄRJESTELMÄN AIKATAULUT VUONNA 2008 1. KEVÄÄN 2008 YHTEISHAKU: 1.1. Syksyllä 2008 alkavan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Valintojen toteutus Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus, muu perusopetuksen jälkeinen koulutus Katariina Männikkö

Valintojen toteutus Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus, muu perusopetuksen jälkeinen koulutus Katariina Männikkö Valintojen toteutus Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus, muu perusopetuksen jälkeinen koulutus 18.1.2013 Katariina Männikkö Esityksen sisältö Esityksessä käsitellään Valintojen toteuttamista seuraavista

Lisätiedot

Opintopolku ja hakeutuminen maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen

Opintopolku ja hakeutuminen maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen Opintopolku ja hakeutuminen maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen 23.1. 2014 Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan verkkopalvelukokonaisuus

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Hakijat ja aloituspaikat 2009-2012 hakijat 2012 2011 2010 2009 Aloituspaikat 2012 2011 2010 2009 Ammatillinen koulutus 68 531 69 658 67 283 62 268

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPO-paketti. Ohjeita kevään 2012 sähköiseen yhteishakuun. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi. 21.09.2011 www.oph.fi

OPO-paketti. Ohjeita kevään 2012 sähköiseen yhteishakuun. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi. 21.09.2011 www.oph.fi OPO-paketti Ohjeita kevään 2012 sähköiseen yhteishakuun 21.09.2011 www.oph.fi Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? www.haenyt.fi ja www.studieval.fi Hakuaika 27.2.-16.3.2012 Hakuaika päättyy

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 21.5.2014 Sanna Penttinen Ammattikoulutuksen tutkintorakenne 52 perustutkintoa 190 ammattitutkintoa 132 erikoisammattitutkintoa Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Lisätiedot

KOSKI-palvelu 11/2017

KOSKI-palvelu 11/2017 KOSKI-palvelu 11/2017 KOSKI pähkinänkuoressa KOSKI - Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnalliseen palveluun 2018 09/11/2017 Opetushallitus 3 4 Tietosisällöt ylätasolla Opetuksen ja

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Ajankohtaista Amiksesta -

Ajankohtaista Amiksesta - Ajankohtaista Amiksesta - infotilaisuus Kokemuksia vuoden 2015 yhteishausta ja uudistukset vuonna 2016 9.10.2015 Arja Inkiläinen Koulutustarjonta Koulutuskeskus Salpauksessa (varsinainen haku) 2015/2014

Lisätiedot

Ervapäivä 6.11.2012. Anneli Muuronen Jamk / Aokk Jamk / ammatillinen

Ervapäivä 6.11.2012. Anneli Muuronen Jamk / Aokk Jamk / ammatillinen Ervapäivä 6.11.2012 Anneli Muuronen Jamk / Aokk Jamk / ammatillinen 11 Erva-päivän ohjelma 10.00 12.15 Tervetuloa! Mitä ajankohtaista ammatillisessa erityisopetuksessa valtakunnallisesti? Yhteisvalinnan

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 Yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saman hakulomakkeen kautta Yhteinen hakuaika 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan

Lisätiedot

Päätös muuttaa edellä mainittua määräystä seuraavasti:

Päätös muuttaa edellä mainittua määräystä seuraavasti: DNO 3/011/2009 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Esiopetuksen järjestäjille PÄIVÄMÄÄRÄ 16.3.2009 Voimassaoloaika 16.3.2009 alkaen toistaiseksi Säännökset joihin toimivalta määräyksen Perusopetuslaki antamisesta

Lisätiedot

Outi Kivipelto. Oppijan verkkopalvelu 7.11.2012

Outi Kivipelto. Oppijan verkkopalvelu 7.11.2012 Outi Kivipelto Oppijan verkkopalvelu 7.11.2012 Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun esittelyvideo http://www.youtube.com/watch?v=yjfkp9xl8cq Oppijan verkkopalvelu tukee elinikäistä oppimista Oppijan

Lisätiedot

1. OPPILAITOSTIETOJEN TARKISTAMINEN (PERUSKOULUREKISTERI)

1. OPPILAITOSTIETOJEN TARKISTAMINEN (PERUSKOULUREKISTERI) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 3/012/2004 MÄÄRÄYS - OHJE X PÄIVÄMÄÄRÄ 12.10.2004 SÄÄNNÖKSET, JOIHIN TOIMIVALTA OHJEEN ANTAMISEEN PERUSTUU Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä

Lisätiedot

KOSKI-palvelu 11/2017

KOSKI-palvelu 11/2017 KOSKI-palvelu 11/2017 KOSKI pähkinänkuoressa KOSKI - Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnalliseen palveluun 2018 22/11/2017 Opetushallitus 3 4 Tietosisällöt ylätasolla Opetuksen ja

Lisätiedot

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN 2016 Koulutusjärjestelmä PERUSKOULUN JÄLKEEN Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen erityisopetus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET 24.7.2006 2/440/2006 Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET Asetuksessa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5 ) säädetään niistä asioista, joista

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2010

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2010 Koulutus 211 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 21 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä yhä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,25 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku ALPE Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku Käsiteltävät asiat Taustaa Tiivistelmä keskeisistä muutoksista Muutokset hakijan kannalta Muutokset virkailijan kannalta Avoimet

Lisätiedot

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2014 ja Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin Kevään yhteishaku: Nettihaku missä

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.- 24.4. Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uudet

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaika 24.2.-17.3.2015 haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty & ohjaa tarvittaessa lomakkeen jokaisessa kohdassa demo on harjoitteluohjelma:

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2013. Langinkosken koulu

YHTEISHAKU KEVÄT 2013. Langinkosken koulu YHTEISHAKU KEVÄT 2013 Langinkosken koulu 1 Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? www.haenyt.fi : Hakuaika on 25.2. 15.3.2013. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.15. Nettihakulomake

Lisätiedot

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku TIEDOTE Julkaisuvapaa 19.3.2012 heti Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 16.3.2012. Kainuussa ensisijaisia hakijoita

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi LAUSUNTO 30.3.2015 1(1) Opetus-ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö OKM 15/010/2015 Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Lausunnon keskeinen sisältö

Lisätiedot

DNO 4/012/2002 OHJE PÄIVÄMÄÄRÄ

DNO 4/012/2002 OHJE PÄIVÄMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 4/012/2002 OHJE PÄIVÄMÄÄRÄ 30.9.2002 SÄÄNNÖKSET, JOIHIN TOIMIVALTA OHJEEN ANTAMISEEN PERUSTUU Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Opintopolku.fi palvelun järjestelmäkoulutus

Opintopolku.fi palvelun järjestelmäkoulutus palvelun järjestelmäkoulutus Toukokuu 2013 Päivän ohjelma :n palvelut Vastuukäyttäjien tehtävät Käyttäjähallinta (esittely + demo) Organisaatiotiedot (esittely + demo) Lounas (henkilötunnusten kerääminen

Lisätiedot

Toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutus Toisen asteen koulutus Kymenlaakson maakuntapäivä 13.5.2015 Johtaja, opetus ja kulttuuri Terhi Päivärinta Nykytila Hallituksen esitykset lukion ja ammatillisen koulutuksen rahoituksesta ja järjestämisluvista

Lisätiedot