Esipuhe Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27"

Transkriptio

1 Sisältö Esipuhe 5 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta Välitystoimintaan sovellettavat säädökset Välitysliiketoiminnan harjoittaminen Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä Välitystoiminnan harjoittamisen edellytykset Välitysliikerekisteri Vastaava hoitaja Välitystoiminnan harjoittamista koskevat välitysliikelain määräykset Valvonta Välityspalvelujen tarjoaminen ja markkinointi Yleistä välityspalvelujen tarjoamisesta ja markkinoinnista Kuluttajansuojalaki Markkinoinnin sääntely Kotimyynti ja etämyynti Välityspalvelun hinnan ilmoittaminen Kiinteistönvälitystoimeksianto Yleistä Välitystoiminnan harjoittaminen / välityslaki Toimeksiantosopimus Tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle Asiakkaan tunnistaminen ja myyntioikeuden selvittäminen Tunnistaminen Myyntioikeuden selvittäminen Päiväkirjaaminen Huolellisuusvelvollisuus Salassapitovelvollisuus Kohteen selvittäminen / välitysliikkeen selonottovelvollisuus Toimeksiantajan haastattelu Katselmus Asiapapereiden hankkiminen Erityinen selonottovelvollisuus Ostajalle annettavat tiedot 89

2 Asuntojen markkinointi Ostoneuvotteluvaiheessa annettavat tiedot Ostotarjous Asunto-osakkeen ostotarjous Kiinteistön ostotarjous Vuokraoikeutta koskeva ostotarjous Välitysliikkeen vastuu tarjoustilanteessa Kaupan tekeminen Ennen asunto-osakkeen kaupantekoa varmistettavat asiat Ennen kaupantekoa kiinteistöstä varmistettavat asiat Kauppakirjan laatiminen Kaupantekotilaisuus Kaupanteon jälkeen Välityspalkkio Vuokrahuoneiston välitystoimeksianto Yleistä Välitystoiminnan harjoittaminen / välityslaki Toimeksiantosopimus Tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle Tietojen hankkiminen toimeksiantajalta Vuokranantaja toimeksiantajana Vuokralainen toimeksiantajana Välitystehtävän suorittaminen Päiväkirjaaminen Kohteen selvittäminen / välitysliikkeen selonottovelvollisuus Yleinen selonottovelvollisuus Erityinen selonottovelvollisuus Markkinointi Vuokra-asunnon markkinointi Vuokralaista koskevien tietojen hankkiminen Vuokrausneuvotteluvaiheessa annettavat tiedot Vuokraustarjous Vuokrasopimuksen tekeminen Välityspalkkio Välitystoiminnan vastuut Vastuu suhteessa toimeksiantajaan / välityslaki Vastuu suhteessa toimeksiantajan vastapuoleen / välityslaki Virheilmoitus Vastaavan hoitajan korvausvastuu Takautumisoikeus Maksusuoja Rahanpesu Asiakkaan tunteminen Riskiperusteinen arviointi Alhaisen riskin toimet = yksinkertaistettu asiakkaan tunteminen Tavanomaisen riskin toimet = asiakkaan tunteminen Tavanomaista suuremman riskin toimet = tehostettu asiakkaan tunteminen Tuntemistietojen säilyttäminen Ilmoitusvelvollisuus ja liiketoimen keskeyttäminen Ilmoitusvelvollisuus Asuntokauppa Asuntokaupan lainsäädäntö Asuntokauppalaki Asuntokaupan kohde = Mitä myydään? Asunto-osakkeet Yhtiöjärjestys Pinta-ala Asuintilojen ja muiden tilojen pinta-ala Tarpeisto Asunnon kunto Omistamiseen liittyvät taloudelliset seikat Vuokrattu huoneisto Erilaiset asunto-osakkeet kaupan kohteena Kauppaneuvottelut / Ostajalle annettavat tiedot Myyjän tiedonantovelvollisuus Ennakkomarkkinointi Varsinainen markkinointi Ostoneuvotteluvaihe Ostajan selonottovelvollisuus Tarjoukset ja esisopimus Ostotarjous Eri tarjoustyypit Käsirahallinen ostotarjous Tarjous vakiokorvausehdolla Muu tarjous Varaus ja varausmaksu Esisopimus Sopijapuolet kuka myy Käytetyn asunnon kauppa Yleistä käytetyn asunnon kaupasta Kauppakirja Kaupan kohteesta Kauppahinta 211

3 Omistusoikeuden siirtyminen Osakekirjan luovutus Kauppahinnan vakuusjärjestelyt Omistusoikeus siirtyy heti Omistuksenpidätys Huoneiston vapautuminen Vastuu maksuista Vaaranvastuu Selvitys tietojen saamisesta Kohteen kunto ja vastuuvapauslausekkeet Kaupanteon jälkeen Kaupan peruuttaminen Varainsiirtoveron maksu Saannon rekisteröinti Sopimusrikkomukset Viivästykset Kaupan kohteen virheet Ensimmäisen myyjän ym. vastuu Kiinteistönvälitysliikkeen vastuu Myyjän takautumisoikeus Rakentamisvaiheessa olevan ja valmiin uuden asunnon kauppa Yleistä Osakkeenostajan suoja rakentamisvaiheessa Ostettavaksi tarjoaminen Rakentamisvaihe Ennakkomarkkinointi RS-järjestelmä Turva-asiakirjat Turva-asiakirjojen tarkastaminen ja säilyttäminen Tietojen antaminen turva-asiakirjoista Taloussuunnitelma Vakuudet Vakuus rakentamisvaiheen aikana Vakuus osaomistusyhtiössä Suorituskyvyttömyysvakuus Vakuus rakentamisvaiheen jälkeen Vakuus rakentamisvaiheen päättymisen jälkeen tehtävissä kaupoissa Rakennustyön tarkkailija ja tilintarkastaja Osakkeenostajien kokous Rakennustyön tarkkailija Tilintarkastaja Luovutusyhtiökokous Vuositarkastus Asunto-osakkeen markkinointi Käsiraha Varausmaksu Ennakkomarkkinointi Rangaistussäännös Kauppakirja Kauppakirja rakentamisvaiheen aikana Kauppakirja rakentamisvaiheen jälkeen Rakentamisvaiheen kauppakirjaan perustuvien oikeuksien eteenpäin myynti Kaupan sitovuus Kauppahinta ja kauppahinnan maksaminen Asunto-osakkeen panttaus Osakekohtainen luettelo Asunnon hallinnan luovutus Osakekirjan luovutus Rakentamisvaiheen kauppa Valmiin uuden asunnon kauppa Sopimusrikkomukset Myyjän viivästys Ostajan viivästys Vahingonkorvauksen sovittelu Kaupan peruuttaminen Virheet uuden asunnon kaupassa Yleinen virhesäännös Taloudellinen virhe Oikeudellinen virhe Ostajan ennakkotarkastus Takuu Reklamaatio Virheen seuraamukset Asunto-osakeyhtiölaki Yleistä Asunto-osakeyhtiölain soveltamisala Osakeyhtiölain soveltaminen asunto-osakeyhtiöön Asunto-osakeyhtiö Oikeushenkilöys Osakehuoneisto Osakepääoma Enemmistöperiaate 268

4 3.8. Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus Johdon tehtävä Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestyksen sisältö (pakolliset määräykset) Yhtiöjärjestyksen sisältö (valinnaiset määräykset) Osakkeenomistajalle kuuluvien oikeuksien käyttäminen Osakkeen siirrettävyys Osakekirja Osakekirjan sisältö Väliaikaistodistus Omistajaolettama Osakeluettelo Hallintaoikeuden rajoitusten merkitseminen Omistusoikeuden siirron merkitseminen osakeluetteloon Tietojen saaminen osakeluettelosta Yhtiövastike Yhtiövastikkeen maksuperuste Huoneiston käytön estyminen Uuden omistajan vastuu yhtiövastikkeesta Kunnossapito- ja muutostyöt Kunnossapitotyön teettäminen osakehuoneistossa Kunnossapitotyön teettäminen yhtiön tiloissa Yhtiön ilmoitusvelvollisuus Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapitotyöstä Ilmoitusvelvollisuus yhtiölle kuuluvasta kunnossapidosta Kunnossapitotyön valvonta Viranomaisen lupa kunnossapitotyöhön Huoneistossa tehtävät muutokset Yhdenvertaisuusperiaate Viranomaisen lupa muutostyöhön Ilmoitus muutostyöstä Suostumus muutostyöhön Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja viranomaisen lupa Yhtiökokous Päätösvalta Varsinainen yhtiökokous Ylimääräinen yhtiökokous Oikeus vaatia ylimääräistä yhtiökokousta Oikeus saada asia käsiteltäväksi Osallistumisoikeus Muiden osallistuminen Asukkaiden osallistumisoikeus Äänimäärä Osakkeenomistajan esteellisyys Kokouspaikka ja osallistuminen kokouspaikan ulkopuolelta Kutsuaika Päätöksenteko yhtiökokouksessa Pääsääntönä enemmistöperiaate Vaalit Määräenemmistö Suostumus yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeamiseen Kunnossapitoa tai uudistuksia koskevat päätökset Maksuvelvollisuuden muuttaminen kunnossapidon ja uudistuksen osalta Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen Hallitus ja sen tehtävät Hallituksen pöytäkirja Isännöitsijä Isännöitsijäntodistus Isännöitsijäntodistuksen antaminen Isännöitsijäntodistuksen sisältö Kunnossapitoa tai muutostyötä koskevien ilmoitusten säilyttäminen Takautumisoikeus asuntoyhteisön edustajan antamien tietojen perusteella Huoneistoon pääsy Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan Hallintaanottoperusteet Varoituksen antaminen Hallintaanottopäätös Yhtiökokouksen päätöksestä tiedottaminen Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen Yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpano Hallintaanotetun huoneiston vuokraaminen Uuden omistajan oikeus saada huoneisto hallintaansa Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen Yhtiökokouksen päätöksen mitättömyys Osakkeen lunastaminen Yleistä Lunastuslausekkeen tarkoitus Lunastuksen alaiset saannot Lunastuksen kohde Osakkeenomistaja lunastajana Yhtiön oikeus lunastaa omia osakkeitaan Lunastusmenettely Lunastushinta 313

5 Lunastusilmoitus Lunastusvaatimus Lunastushinnan suorittaminen Oikeuksien käyttäminen lunastuksen aikana Osakekaupan peruuntuminen Yhteisomistajat Kiinteistönvälitysliikkeen velvollisuudet Suostumuslauseke Kiinteistönkauppa Kiinteistönkaupan lainsäädäntö Kiinteistönkaupan kohde mitä myydään Eri kohdetyypit Mitä kauppaan kuuluu Kauppaneuvottelut Myyjän tiedonantovelvollisuus Kiinteistön laatua koskevat seikat Kiinteistön vallintaan liittyvät seikat Oikeudelliset seikat Kiinteistönvälitysliikkeen antamat tiedot Kiinteistönkaupan elinkeinonharjoittajan antamat tiedot Ostajan selonottovelvollisuus Ostotarjous Esisopimus Sopijapuolet Kuka saa myydä kiinteistön Myyjän omistusoikeus Avioliitto vallintarajoitukset Kuolinpesä Vajaavaltaiset ja toimintakelpoisuuden rajoitukset Yhteisöt Kaupan muoto Luovutuksen ehdot Kauppakirjan rakenne ja ehdot Kaupan kohde Kauppahinta Omistusoikeuden siirtyminen Vakuusjärjestelyt Käteiskauppa Omistuksenpidätys ja purkava ehto Panttaukseen perustuva myyjän vakuus omistusoikeus siirretään heti Panttikirjojen luovuttaminen Hallintaoikeus Muut rasitukset ja rasitteet Muita ehtoja Sopimusrikkomukset Viivästykset Myyjän viivästys Ostajan viivästys Virhevastuu Yleistä Laatuvirhe Vallintavirhe Oikeudellinen virhe Kiinteistönvälittäjän antamat tiedot Virheen määräytymisen ajankohta Reklamaatio Virheen oikeusseuraamukset Virheen korjaaminen Suorituksesta pidättyminen Hinnanalennus Kaupan purku Vahingonkorvaus Vaatimuksen kohdistaminen elinkeinonharjoittajaan Luovutusrajoitukset Yleistä Etuostolaki Kirjaamisasiat Yleistä Lainhuudatus Erityisten oikeuksien kirjaaminen Yleistä Kirjauskelpoiset oikeudet Vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus Hallintasopimus Rakennusta tai laitetta koskeva oikeus Ainesosan ja tarpeiston kirjaaminen Kirjaamisen oikeusvaikutukset Erityisen oikeuden kirjauksen poistaminen Kiinteistöpanttioikeus Yleistä Kiinnityksen hakeminen Panttikirja Panttaus Lakisääteinen panttioikeus 401

6 Kiinnitysten etusija Kiinnitysten muuttaminen Maanvuokra Maanvuokralain taustaa Tavoitteet Maanvuokralain keskeinen sisältö Maanvuokralaissa määritellyt sopimustyypit Tontinvuokra Muu asuntoalueen vuokra Rakennetun viljelmän vuokra Maatalousmaan vuokra Muu maanvuokra Maanvuokrasopimuksen tekeminen Muotovaatimus Maanvuokrasopimuksen päättyminen Sopimuksen enimmäis- ja vähimmäisajat Irtisanominen Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus Vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus Vuokrasuhteessa tapahtuneet muutokset Vuokra-alueen osan hallinnan menetys Muutokset vuokra-alueen käyttömahdollisuuksissa Vuokra-alueen omistajanvaihdos Maanvuokrasopimuksen päättymisen seuraamukset Rakennusten lunastusoikeus Lunastus eri vuokratyypeissä Lunastettava omaisuus eri vuokratyypeissä Lunastushinnan määräytyminen Maanvuokrasopimuksen siirtäminen Vuokraoikeuden luovutuksen muoto Maanvuokraoikeuden kirjaaminen Kiinnitys ja panttioikeus käyttöoikeuteen ja rakennuksiin Kaavoitus ja rakentaminen Kaavoitus ja rakentamista koskeva lainsäädäntö Kaavajärjestelmä Maakuntakaava Yleiskaava Yleiskaavan oikeusvaikutukset Asemakaava Yleistä Oikeusvaikutukset asemakaavaa laadittaessa Tonttijako Ranta-asemakaava Vanhan rakennuslain aikaiset yksityiskohtaiset kaavat Kaavoitusmenettely Rakentamisen edellytykset Rakentamista koskevia määritelmiä Rakentamisen yleiset edellytykset Rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset Tekniset vaatimukset Rakentamisen erityiset edellytykset erityyppisillä alueilla Rakentaminen asemakaava-alueella Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella yleensä Rakentaminen suunnittelutarvealueella Rakentaminen ranta-alueella Rakentamisen lupajärjestelmä Erilaiset luvat ja ilmoitusmenettely Rakennuslupa Toimenpidelupa Rakennuksen purkamislupa Maisematyölupa Ilmoitusmenettelyn käyttäminen Lupien hakeminen ja lupamenettely Rakennuslupa ja rakentaminen Rakennuslupamääräykset ja luvan voimassaolo Rakennustyönjohto Viranomaisvalvonta rakentamisessa Poikkeaminen Poikkeamisvalta Poikkeamisen edellytykset Poikkeamismenettely Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä Asemakaavan toteuttamisen erityiskysymyksiä Vastuu asemakaavan toteuttamisesta Kunnan lunastusoikeudet Rakentamiskehotus Kehittämisalueet Kehittämiskorvaus Rakentamisen järjestelyt Leikkipaikat, autopaikat ja jätehuolto Rakennusrasitteet Yhteisjärjestelyt 471

7 6.8. Muuta maankäyttöä ja rakentamista koskevaa lainsäädäntöä Maa-aineslaki Rakennussuojelu Kiinteistönmuodostaminen Kiinteistöjärjestelmä Kiinteistötietojärjestelmä ja KTJ Kiinteistötietojärjestelmän historiaa Kiinteistöt ja muut kiinteistörekisteriyksiköt Kiinteistörekisteri ja sen luotettavuus Määräala ja määräosa Kiinteistönmuodostamislainsäädäntö Kiinteistön ulottuvuus Kiinteistön alue Rasitteet Osuudet yhteisiin alueisiin Erityiset etuudet Kiinteistötoimitukset Yleistä Kiinteistötoimitusmenettely Lohkominen Halkominen Tilusvaihto Kiinteistönmuodostamislain mukaiset lunastamiset Kiinteistönmääritys Rasitetoimitus Muita kiinteistötoimituksia ja kiinteistörekisterinpitäjän päätöksiä Valtuutus ja oikeustoimen pätemättömyys Valtuutus Yleistä Valtuutetun kelpoisuus Valtuutetun toimivalta Valtuutuksen eri muodot Valtakirjavaltuutus Suullinen valtuutus Erityiseen tiedonantoon perustuva valtuutus Asemavaltuutus Sallimisperusteinen valtuutus Toimeksiantovaltuutus Julkinen valtuutus Prokura Valtuutuksen lakkaaminen Toiminta ilman valtuutusta Oikeustoimen pätemättömyys Yleistä Oikeustoimikelpoisuuden puute Muotovirhe Tahtovirhe Pakko Petollinen viettely Kiskominen Valeoikeustoimi Erehdys Kunnianvastainen ja arvoton menettely Muita pätemättömyyden jakoperusteita Oikeustoimen kohtuullistaminen Perhe- ja perintöoikeus sekä holhous Avioliitto ja rekisteröity parisuhde Yleistä Omaisuuden erillisyys Avio-oikeus Ositus Avio-oikeuden ajallinen ulottuvuus Velkojen erillisyys Omaisuuden vallinta Vallintarajoitukset ennen Omaisuuden vallinta puolison kuoleman jälkeen Kuolleen puolison omaisuuden vallinta Lesken omaisuuden vallinta Puolisoiden väliset oikeustoimet Avoliitto Perintöoikeuden keskeisiä kohtia Kuolinpesä Perilliset Yleistestamentin saaja Lesken perintöoikeus Lesken hallintaoikeus Avopuolisot Valtion oikeus perintöön Testamentin tekeminen Perunkirjoitus 544

8 Perinnönjako Esine- ja perintöosuuden luovutus Holhouslainsäädäntö Holhousviranomainen Toimintakelpoisuuden rajoitukset ja vajaavaltaisuus Pelkkä edunvalvojan määrääminen Toimintakelpoisuuden rajoittaminen Vajaavaltaiset Muu edunvalvojan määrääminen Edunvalvoja Holhousviranomaisen lupaa edellyttävät oikeustoimet Holhousasioiden rekisteri Edunvalvontavaltuutus Huoneenvuokra Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta Lain soveltamisala Vuokrasopimuksen tekeminen Säännösten pakottavuus Vuokrasopimuksen kesto Vuokrasopimuksen muoto Kohtuuttoman sopimusehdon sovittelu Kilpailevat asuinhuoneistoa koskevat sopimukset Vakuus asuinhuoneiston vuokrasuhteessa Puolisoiden vastuu asuinhuoneiston vuokrasopimuksesta Määräajan päättyminen Asuinhuoneiston luovuttaminen toisen käytettäväksi Asuinhuoneiston kunto ja sen puutteellisuus Huoneiston korjaus- ja muutostyöt Vuokranantajan oikeus päästä asuinhuoneistoon Vuokranantajan vastuu toimenpiteistään Vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus Vuokralaisen vastuu huoneiston vahingoittumisesta Vuokran määräytyminen Vuokran kohtuullisuuden selvittäminen Vuokran maksaminen Ennakkovuokra Vuokranantajan vaihtuminen Hallintaanotto Pakkohuutokauppa Vuokraoikeuden siirtäminen Vuokralaisen kuoleman vaikutus Avioeron vaikutus huoneiston vuokrasuhteeseen Vuokrasopimuksen päättyminen Määräaikainen vuokrasopimus Toistaiseksi tehdyn vuokrasopimuksen irtisanominen Vuokrasopimuksen irtisanomisaika Puolison suostumus vuokrasopimuksen irtisanomiseen Irtisanomisilmoitus Vuokralaisen irtisanomissuoja Vahingonkorvaus vuokrasopimuksen irtisanomisen johdosta Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus Vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus Vuokrasopimuksen lakkaaminen Muuttopäivä vuokrasopimuksen päätyttyä Jälleenvuokrasuhde ja ensivuokrasuhde Jälleenvuokrasuhteen päättyminen Alivuokrasuhde Ilmoittamisvelvollisuus Irtisanomisaika Vahingonkorvaus irtisanomisen johdosta Alivuokranantajan vuokrasopimuksen päättyminen Työsuhdeasunto Vuokraoikeuden siirto ja luovuttaminen toisen käytettäväksi Vuokralaisen irtisanomisoikeus Vuokranantajan irtisanomisoikeus Liikehuoneiston vuokraus Lain soveltamisala Vuokrasopimuksen tekeminen Säännösten pakottavuus Vuokrasopimuksen kesto Vuokrasopimuksen muoto Sopimusehtojen ja vahingonkorvauksen sovittelu Kilpaileva sopimus Vuokravakuus Kielletyt ehdot Määräajan päättyminen Tiedoksiantovelvollisuuden täyttäminen Liikehuoneiston käytöstä sopiminen Hallinnan luovuttaminen Luovuttaminen kolmannen osapuolen käyttöön Huoneiston kunto Ilmoittamisvelvollisuus Korjaus- ja muutostyöt sekä hoitotoimenpiteet Vuokranantajan oikeus päästä liikehuoneistoon Vuokranantajan vastuu toimenpiteistään Vuokralaisen vastuu liikehuoneiston vahingoittumisesta 589

9 Vuokran suuruus Vuokran korottaminen ja tarkistaminen Vuokran kohtuullisuuden selvittäminen Vuokran maksaminen Vuokran periminen ennakolta Vuokranantajan vaihtuminen Omistusoikeuden luovutuksen vaikutus vuokrasuhteeseen Hallintaanotto Pakkohuutokaupan vaikutus Lunastusoikeuden vaikutus Vuokraoikeuden siirto Vuokralaisen kuolema Vuokralaisen konkurssi Vuokrasopimuksen päättyminen Määräaikainen vuokrasopimus Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Vuokrasopimuksen irtisanominen Vuokrasopimuksen purkaminen Vuokranantajan purkuoikeus Vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus Purkamisilmoitus Vuokrasopimuksen muu lakkaaminen Muuttopäivä Muuttopäivän siirtäminen Liikehuoneiston edelleenvuokraus Päävuokralaisen vastuu sopimuksen pysyvyydestä edelleenvuokrauksessa Päävuokranantajan oikeus purkaa edelleenvuokrausta koskeva sopimus Liikehuoneiston alivuokraus Irtisanomisaika Alivuokranantajan vuokrasopimuksen päättyminen Verolainsäädäntö Verotuksen määritelmiä Tuloverolaki Yleistä Pääomatulot Korkotulot Osinkotulo Pörssiyhtiöltä saatu osinko Muulta kuin pörssiyhtiöltä saatu osinko Voitto-osuus Henkivakuutuksen tuotto Nautintaoikeudet Syytinki Maa-aineksista saadut tulot Verohallinnon ohjeet Metsäverotus Puun myyntitulon verotus Metsävähennys Menovaraus Vuokratulojen verotus Luovutusvoiton verotus Yleistä Pääsääntö Kauppahintaan lisättävät erät Vahingonkorvaus Myyjän velat Luovutusvoittoon lisättävät erät Hankintameno-olettama Osituksessa saadun omaisuuden myynti Kuolinpesä Hallintaoikeus Alihintaiset luovutukset Lahjana saadun omaisuuden luovutus Osittain verovapaat luovutusvoitot Verovapaat luovutusvoitot Pienet luovutusvoitot Tavanomainen koti-irtaimisto Sukupolvenvaihdos Luonnonsuojelutarkoitus Oman asunnon luovutusvoitto Pienet luovutustappiot Kaupan purkaminen Verohallinnon ohjeet Korkojen vähennysoikeus Asuntolaina Tulonhankkimisvelka Kulutuslaina Korkojen alijäämä Alijäämähyvitys Ensiasunto Verohallinnon ohjeet Pääomatulolajin tappio 637

10 11.9. Ennakkoratkaisu Verohallinnon ohje Varallisuuden arvostaminen Perintö- ja lahjaverotus Yleistä Veroluokat Perintöverotus Omaisuuden arvo Vähennykset Lahjaverotus Alihintainen kauppa Kumulointisäännös Ennakkoratkaisu Verohallinnon ohjeet Varainsiirtoverolaki Varainsiirtovero kiinteistön luovutustilanteissa Vaihto Irtain omaisuus Liittymät Kiinteistövero Useita kiinteistöjä Määräala Vuokrakiinteistö Rakennuksen luovutus Yhtiön perustamisoikeus Varainsiirtovero siirtolapuutarhakaupoissa Vastikkeettomat saannot ja yhteisomistussuhteen purkaminen Viivästysseuraamukset Väliluovutukset Ensiasunnon verovapaus Eräät maanhankintatilanteet Varainsiirtoveron palauttaminen Kaupan vapaaehtoinen purkaminen Varainsiirtovero arvopaperin luovutustilanteissa Yleistä Veron peruste Yhtiölaina asuntokauppalain 6 luvun mukaisissa kaupoissa Isännöitsijäntodistus Yhtiölaina asuntokauppalain 4 luvun mukaisissa kaupoissa Vaihto Veron suorittamisajankohta Kiinteistönvälittäjän välityksin tehdyt kaupat Ilmoitus varainsiirtoverosta Lunastuslauseke Uuden asunnon kauppa Rakentamisvaiheessa tehdyn kaupan kauppakirjaan perustuvien oikeuksien edelleenmyynti eli siirtosopimus Asunto-osakkeen kaupan peruuttaminen Yhtiön perustamisoikeus Ensiasunnon verovapaus Yhdistettyjen asuntojen varainsiirtoverovapaus Vastuu verosta Veron palauttaminen Lykkääväehtoinen kauppa Veronlisäys Kauppakirjan oikaiseminen Veron vanhentuminen Verohallinnon ohjeet Kiinteistövero Kiinteistöveron kohde Verovapaa Verovelvollinen Omistajan vaihdos Verovastuu Veron peruste Veron määräytyminen Verotuksen toimittaminen Vähennyskelpoisuus Verohallinnon ohjeet Arvonlisävero Verohallinnon ohjeet Kiinteistöarviointi Arvioinnista yleisesti Lakisääteinen arviointi Vapaaehtoinen arviointi Arvo Hyöty Muun omaisuuden arvo Hinnanmuodostus Erikoispiirteet Kysyntä ja tarjonta Kansainvälinen arviointistandardikomitea Arvioijan pätevyys Arvioijan auktorisointi Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija Arviointimenetelmät 677

11 Kauppa-arvomenetelmä Vertailukelpoisuus Markkina-analyysi Kauppa-arvomenetelmän vaiheet Tuottoarvomenetelmä Kustannusarvomenetelmä Yhdistelmämenetelmä Summa-arvomenetelmä Arvioinnin tarkkuus ja luotettavuus Arviointitoimeksianto Arviointipalkkio Asuntojen arviointi Asunto-osakkeen arviointi Omakotitalon arviointi Arviointilausunnon jäsentely Arviointiin liittyvä vastuu Vahingonkorvausvelvollisuuden perusteista Tuottamusvastuu Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu Vahingonkorvauslaki Varallisuusvahinko Työnantajan vastuu (ns. isännänvastuu) Työntekijän vastuu Vahingonkorvausvastuu sopimussuhteessa Vastuu edellyttää tuottamusta Työntekijä ei suoraan vastuussa Kuluttajansuojalaki Rikosoikeudellinen vastuu Kurinpidollinen vastuu Eettinen vastuu Vastuuvakuutus 689 Lomakemallit 690 Valmiin uuden asunnon kauppakirja 690 Asuinhuoneiston rakentamisvaiheen kauppakirja 694 Kuluttajille asunnon yhteydessä myytävä autotallin, autopaikan, varaston ym. kauppakirja 700 Asiahakemisto 704

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

Esipuhe Lyhenteet Perhe- ja perintöoikeus sekä holhous...23

Esipuhe Lyhenteet Perhe- ja perintöoikeus sekä holhous...23 Sisällys Esipuhe... 3 Lyhenteet... 5 1. Perhe- ja perintöoikeus sekä holhous...23 1.1. Avioliitto ja rekisteröity parisuhde... 23 1.1.1. Yleistä... 23 1.1.2. Omaisuuden erillisyys... 24 1.1.3. Avio-oikeus...

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 Lyhenteet 13 1 Johdanto 2 Osakkeet Lait 14 15 1.1 Yleistä............................................... 15 1.1.1 Asunto-osakeyhtiön peruspiirteet.............. 15 1.1.2 Asunto-osakeyhtiölaki........................

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus:

Lisätiedot

Asuntokauppalaki. Tapio Nevala

Asuntokauppalaki. Tapio Nevala Asuntokauppalaki Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2011 2., uudistettu painos Copyright 2011 Talentum Media Oy ja Tapio Nevala Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors TALENTUM Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 6., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Juha-Matti Moilanen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: Avenue ISBN 978-952-14-1470-1

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä EV 156/2000 vp - HE 58/2000 vp EDUSKUNNANVASTAUS 156/2000 vp Hallituksen esitys laiksi kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kiinteistöjen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja)

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11 II Perustaminen 13 1. Lähtökohdat 13 1.1.

Lisätiedot

Näytesivut. Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599. 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet

Näytesivut. Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599. 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku. Lain soveltamisala

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Näytesivut Kiinteistönkaupan lainsäädäntö

Näytesivut Kiinteistönkaupan lainsäädäntö 8. Kiinteistönkauppa 8.1. Kiinteistönkaupan lainsäädäntö Maakaari Keskeisin kiinteistönkauppaa koskeva laki on maakaari (540/1995; MK), joka tuli voimaan 1.1.1997. Lakia muutettiin joiltakin, lähinnä kirjaamisasioihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 1 Johdanto 2 Osakeyhtiön Lyhenteet 13 15 1.1 Osakeyhtiön olennaiset piirteet........................ 17 1.1.1 Oikeushenkilöllisyys.......................... 17 1.1.2 Rajoitettu vastuu.............................

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Vuokravalvonnan tutkinto (VVT)

Vuokravalvonnan tutkinto (VVT) Koulutuksen sisältö: 1. lähiopetusjakso 7.-8.2.2017 1.päivä Ilmoittautuminen, aineiston jako Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristön Optiman käytön esittely Huoneenvuokralait

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa

Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa Tiina Koskinen-Tammi, AA, OTT, VT Asianajotoimisto Alfa Oy Asukkaan oikeusturva sisäilmaasioissa Esityksen sisältö 1. Asukkaan oikeudet yksityisoikeudellisessa lainsäädännössä

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Puutteet: a. markkinointi ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä (hyvä vuokranvälitystapa) 2 p. b. selvitys vuokranantajan oikeudesta vuokrata huoneisto jäi tekemättä, vuokralaiselle ei esitetty

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa.

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa. KAUPPAKIRJALUONNOS KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Ly-tunnus: 0973110-9 Osoite: Toripuistikko 5-7, 3. krs 96200 ROVANIEMI Ostaja: Osoite: Evo Tek Oy / perustettavan yhtiön lukuun

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto Työsopimuslaki käytännössä Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2013 Viides, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus:

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat 1 FI A) Oikeudelliset asiakirjat Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat Citação-asiakirjalla (haaste) saatetaan vastaajan tietoon, että häntä koskeva asia on viety oikeuteen, ja kutsutaan

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS. RAAHEPOLIS OY, Y-tunnus Rantakatu 8, Raahe

VAIHTOSOPIMUS. RAAHEPOLIS OY, Y-tunnus Rantakatu 8, Raahe VAIHTOSOPIMUS SOPIJAPUOLET: RAAHEN KAUPUNKI, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe RAAHEPOLIS OY, Y-tunnus 0830284-7 Rantakatu 8, 92100 Raahe VAIHDON KOHTEET: Raahen kaupunki luovuttaa Raahepolis Oy:lle

Lisätiedot

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittajat 17. Esipuhe 19. Lyhenteet 21. Johdanto

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittajat 17. Esipuhe 19. Lyhenteet 21. Johdanto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 Yleiset Teoksen kirjoittajat 17 Esipuhe 19 Lyhenteet 21 23 1. Osakeyhtiöt ja niiden sääntely....................... 23 1.1 Osakeyhtiölaki..................................... 23 1.2

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

RAJANKÄYNTIÄ: MISSÄ KULKEE JATKAMISEN JA PÄÄTTÄMISEN RAJA. Juha Niskanen Kiinteistöjohtaja Y-Säätiö

RAJANKÄYNTIÄ: MISSÄ KULKEE JATKAMISEN JA PÄÄTTÄMISEN RAJA. Juha Niskanen Kiinteistöjohtaja Y-Säätiö RAJANKÄYNTIÄ: MISSÄ KULKEE JATKAMISEN JA PÄÄTTÄMISEN RAJA Juha Niskanen Kiinteistöjohtaja Y-Säätiö 1 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA 481/95 2 LAIN SOVELTAMINEN, AHVL 1 rakennus tai sen osa käyttötarkoitus

Lisätiedot

LKV-KOE 22.11.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(7)

LKV-KOE 22.11.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(7) LKV-KOE 22.11.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(7) KYSYMYS 1 Vastaus on kaksijakoinen, toinen osa liittyy 1) määräalaan liittyvään problematiikkaan, toinen osa 2) sen selvittämiseen, mitkä tekijät vaikuttavat

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

Turku Kasarminkatu 7 a D 13, Turku. Lautalattiat, eteisessä laminaatti, kylpyhuone kaakeloitu Ikkunoiden suunnat ja näkymät

Turku Kasarminkatu 7 a D 13, Turku. Lautalattiat, eteisessä laminaatti, kylpyhuone kaakeloitu Ikkunoiden suunnat ja näkymät MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 24.04.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

Turku Runosmäki Raskinpolku 6 C 60, Turku. Väestönsuoja, mankeli, ulk.välinevarasto, pesutupa, sauna Pysäköintitilat

Turku Runosmäki Raskinpolku 6 C 60, Turku. Väestönsuoja, mankeli, ulk.välinevarasto, pesutupa, sauna Pysäköintitilat MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 06.06.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS )

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA ARKK

Lisätiedot

I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1

I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenneluettelo xvii I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1 1. Johdanto 1 1.1. Osuuskunta yritysmuotona 1 1.2. Osuuskuntalain tavoitteet 2 1.3. Osuuskuntamuodot 4 2. Osuuskunnan

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Oikeusjärjestys Suomessa

Oikeusjärjestys Suomessa Yrittäjien välisten kaupallisten sopimusten ja sopimusoikeuden pääperiaatteita Suomessa on: sopimusvapauden periaate, päätäntävapaus, sopimuskumppanin valitsemisvapaus, muotovapaus, tyyppi- ja sisältövapaus.

Lisätiedot

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti.

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti. 1 1 Osapuolet 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Haukantupa Oy, y-tunnus 2296247-0 Haukka, 21195 Velkua. puh. 045 635 2800 2 Vuokra-alue 2.1 Vuokrakohde Naantalin

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiön kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys per ovat liitteinä 3.1 a ja 3.1 b.

Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiön kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys per ovat liitteinä 3.1 a ja 3.1 b. OSAKKEIDEN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä N.N Y-tunnus Osoite: Jäljempänä: Myyjä. 1.2 Ostaja Taaleritehtaan Kiinteistökehitysrahasto Ky Y-tunnus 2690937-8 Osoite: Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki Jäljempänä:

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 31.12.2015, ver 2 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Nikinoja / huoltorakennus) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala SISÄLLYS Esipuhe 11 1 Johdanto 2 Soveltamisala 3 Yhteistoiminnan Lyhenteet 13 15 1.1 Vuoden 1978 yhteistoimintalaki....................... 15 1.2 Uusi yhteistoimintalaki...............................

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN AJANKOHTAISSEMINAARI KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET Päätöksenteko, kustannusvastuu ja kunnossapitovastuu asoy:ssä

RAKENNUSVALVONNAN AJANKOHTAISSEMINAARI KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET Päätöksenteko, kustannusvastuu ja kunnossapitovastuu asoy:ssä RAKENNUSVALVONNAN AJANKOHTAISSEMINAARI 2.12.2014 KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET Päätöksenteko, kustannusvastuu ja kunnossapitovastuu asoy:ssä Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari HUONEISTON KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

Vuokraustoiminnan syventävä koulutussarja 2012

Vuokraustoiminnan syventävä koulutussarja 2012 Vuokraustoiminnan syventävä koulutussarja 2012 Asuinhuoneistojen vuokrasopimukset ja vuokranmääritys 19.9.2012, Helsinki Liikehuoneistojen vuokrasopimukset ja vuokranmääritys 27.9.2012, Helsinki Häiriötilanteiden

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Pekka Nykänen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2013 3., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Kaupan kohteena on ¼ koko Otahalli Oy:n jäljempänä Yhtiö osakekannasta (jäljempänä Osakkeet ).

Kaupan kohteena on ¼ koko Otahalli Oy:n jäljempänä Yhtiö osakekannasta (jäljempänä Osakkeet ). LUONNOS 16.12.2016 OSAKKEIDEN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Suomen Urheiluliitto r.y. Y-tunnus: Osoite: Omistusosuus ¼ Jäljempänä: Myyjä. 1.2 Ostaja Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos Y-tunnus:

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALOKOLMIO RUNOSMÄESSÄ VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU Huutokauppa - aika - paikka

MYYNTIESITE KERROSTALOKOLMIO RUNOSMÄESSÄ VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU Huutokauppa - aika - paikka MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 12.03.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALOKOLMIO

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä.

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä. 1. VUOKRANANTAJA 2. VUOKRALAINEN Nimi/Organisaatio Organisaation edustaja/yhteyshenkilö ja asema organisaatiossa Puhelin/Fax Y-tunnus Lähiosoite Pankkiyhteys Luottamuksellisuus (_) Sopimus on luottamuksellinen

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto Työsopimus ja johtajasopimus Harri Hietala Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2012 Talentum Media Oy ja tekijät 5., uudistettu painos Taitto: Notepad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN 978-952-14-1411-4

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y-tunnus: 0536307-0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot