Esipuhe Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27"

Transkriptio

1 Sisältö Esipuhe 5 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta Välitystoimintaan sovellettavat säädökset Välitysliiketoiminnan harjoittaminen Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä Välitystoiminnan harjoittamisen edellytykset Välitysliikerekisteri Vastaava hoitaja Välitystoiminnan harjoittamista koskevat välitysliikelain määräykset Valvonta Välityspalvelujen tarjoaminen ja markkinointi Yleistä välityspalvelujen tarjoamisesta ja markkinoinnista Kuluttajansuojalaki Markkinoinnin sääntely Kotimyynti ja etämyynti Välityspalvelun hinnan ilmoittaminen Kiinteistönvälitystoimeksianto Yleistä Välitystoiminnan harjoittaminen / välityslaki Toimeksiantosopimus Tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle Asiakkaan tunnistaminen ja myyntioikeuden selvittäminen Tunnistaminen Myyntioikeuden selvittäminen Päiväkirjaaminen Huolellisuusvelvollisuus Salassapitovelvollisuus Kohteen selvittäminen / välitysliikkeen selonottovelvollisuus Toimeksiantajan haastattelu Katselmus Asiapapereiden hankkiminen Erityinen selonottovelvollisuus Ostajalle annettavat tiedot 89

2 Asuntojen markkinointi Ostoneuvotteluvaiheessa annettavat tiedot Ostotarjous Asunto-osakkeen ostotarjous Kiinteistön ostotarjous Vuokraoikeutta koskeva ostotarjous Välitysliikkeen vastuu tarjoustilanteessa Kaupan tekeminen Ennen asunto-osakkeen kaupantekoa varmistettavat asiat Ennen kaupantekoa kiinteistöstä varmistettavat asiat Kauppakirjan laatiminen Kaupantekotilaisuus Kaupanteon jälkeen Välityspalkkio Vuokrahuoneiston välitystoimeksianto Yleistä Välitystoiminnan harjoittaminen / välityslaki Toimeksiantosopimus Tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle Tietojen hankkiminen toimeksiantajalta Vuokranantaja toimeksiantajana Vuokralainen toimeksiantajana Välitystehtävän suorittaminen Päiväkirjaaminen Kohteen selvittäminen / välitysliikkeen selonottovelvollisuus Yleinen selonottovelvollisuus Erityinen selonottovelvollisuus Markkinointi Vuokra-asunnon markkinointi Vuokralaista koskevien tietojen hankkiminen Vuokrausneuvotteluvaiheessa annettavat tiedot Vuokraustarjous Vuokrasopimuksen tekeminen Välityspalkkio Välitystoiminnan vastuut Vastuu suhteessa toimeksiantajaan / välityslaki Vastuu suhteessa toimeksiantajan vastapuoleen / välityslaki Virheilmoitus Vastaavan hoitajan korvausvastuu Takautumisoikeus Maksusuoja Rahanpesu Asiakkaan tunteminen Riskiperusteinen arviointi Alhaisen riskin toimet = yksinkertaistettu asiakkaan tunteminen Tavanomaisen riskin toimet = asiakkaan tunteminen Tavanomaista suuremman riskin toimet = tehostettu asiakkaan tunteminen Tuntemistietojen säilyttäminen Ilmoitusvelvollisuus ja liiketoimen keskeyttäminen Ilmoitusvelvollisuus Asuntokauppa Asuntokaupan lainsäädäntö Asuntokauppalaki Asuntokaupan kohde = Mitä myydään? Asunto-osakkeet Yhtiöjärjestys Pinta-ala Asuintilojen ja muiden tilojen pinta-ala Tarpeisto Asunnon kunto Omistamiseen liittyvät taloudelliset seikat Vuokrattu huoneisto Erilaiset asunto-osakkeet kaupan kohteena Kauppaneuvottelut / Ostajalle annettavat tiedot Myyjän tiedonantovelvollisuus Ennakkomarkkinointi Varsinainen markkinointi Ostoneuvotteluvaihe Ostajan selonottovelvollisuus Tarjoukset ja esisopimus Ostotarjous Eri tarjoustyypit Käsirahallinen ostotarjous Tarjous vakiokorvausehdolla Muu tarjous Varaus ja varausmaksu Esisopimus Sopijapuolet kuka myy Käytetyn asunnon kauppa Yleistä käytetyn asunnon kaupasta Kauppakirja Kaupan kohteesta Kauppahinta 211

3 Omistusoikeuden siirtyminen Osakekirjan luovutus Kauppahinnan vakuusjärjestelyt Omistusoikeus siirtyy heti Omistuksenpidätys Huoneiston vapautuminen Vastuu maksuista Vaaranvastuu Selvitys tietojen saamisesta Kohteen kunto ja vastuuvapauslausekkeet Kaupanteon jälkeen Kaupan peruuttaminen Varainsiirtoveron maksu Saannon rekisteröinti Sopimusrikkomukset Viivästykset Kaupan kohteen virheet Ensimmäisen myyjän ym. vastuu Kiinteistönvälitysliikkeen vastuu Myyjän takautumisoikeus Rakentamisvaiheessa olevan ja valmiin uuden asunnon kauppa Yleistä Osakkeenostajan suoja rakentamisvaiheessa Ostettavaksi tarjoaminen Rakentamisvaihe Ennakkomarkkinointi RS-järjestelmä Turva-asiakirjat Turva-asiakirjojen tarkastaminen ja säilyttäminen Tietojen antaminen turva-asiakirjoista Taloussuunnitelma Vakuudet Vakuus rakentamisvaiheen aikana Vakuus osaomistusyhtiössä Suorituskyvyttömyysvakuus Vakuus rakentamisvaiheen jälkeen Vakuus rakentamisvaiheen päättymisen jälkeen tehtävissä kaupoissa Rakennustyön tarkkailija ja tilintarkastaja Osakkeenostajien kokous Rakennustyön tarkkailija Tilintarkastaja Luovutusyhtiökokous Vuositarkastus Asunto-osakkeen markkinointi Käsiraha Varausmaksu Ennakkomarkkinointi Rangaistussäännös Kauppakirja Kauppakirja rakentamisvaiheen aikana Kauppakirja rakentamisvaiheen jälkeen Rakentamisvaiheen kauppakirjaan perustuvien oikeuksien eteenpäin myynti Kaupan sitovuus Kauppahinta ja kauppahinnan maksaminen Asunto-osakkeen panttaus Osakekohtainen luettelo Asunnon hallinnan luovutus Osakekirjan luovutus Rakentamisvaiheen kauppa Valmiin uuden asunnon kauppa Sopimusrikkomukset Myyjän viivästys Ostajan viivästys Vahingonkorvauksen sovittelu Kaupan peruuttaminen Virheet uuden asunnon kaupassa Yleinen virhesäännös Taloudellinen virhe Oikeudellinen virhe Ostajan ennakkotarkastus Takuu Reklamaatio Virheen seuraamukset Asunto-osakeyhtiölaki Yleistä Asunto-osakeyhtiölain soveltamisala Osakeyhtiölain soveltaminen asunto-osakeyhtiöön Asunto-osakeyhtiö Oikeushenkilöys Osakehuoneisto Osakepääoma Enemmistöperiaate 268

4 3.8. Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus Johdon tehtävä Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestyksen sisältö (pakolliset määräykset) Yhtiöjärjestyksen sisältö (valinnaiset määräykset) Osakkeenomistajalle kuuluvien oikeuksien käyttäminen Osakkeen siirrettävyys Osakekirja Osakekirjan sisältö Väliaikaistodistus Omistajaolettama Osakeluettelo Hallintaoikeuden rajoitusten merkitseminen Omistusoikeuden siirron merkitseminen osakeluetteloon Tietojen saaminen osakeluettelosta Yhtiövastike Yhtiövastikkeen maksuperuste Huoneiston käytön estyminen Uuden omistajan vastuu yhtiövastikkeesta Kunnossapito- ja muutostyöt Kunnossapitotyön teettäminen osakehuoneistossa Kunnossapitotyön teettäminen yhtiön tiloissa Yhtiön ilmoitusvelvollisuus Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapitotyöstä Ilmoitusvelvollisuus yhtiölle kuuluvasta kunnossapidosta Kunnossapitotyön valvonta Viranomaisen lupa kunnossapitotyöhön Huoneistossa tehtävät muutokset Yhdenvertaisuusperiaate Viranomaisen lupa muutostyöhön Ilmoitus muutostyöstä Suostumus muutostyöhön Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja viranomaisen lupa Yhtiökokous Päätösvalta Varsinainen yhtiökokous Ylimääräinen yhtiökokous Oikeus vaatia ylimääräistä yhtiökokousta Oikeus saada asia käsiteltäväksi Osallistumisoikeus Muiden osallistuminen Asukkaiden osallistumisoikeus Äänimäärä Osakkeenomistajan esteellisyys Kokouspaikka ja osallistuminen kokouspaikan ulkopuolelta Kutsuaika Päätöksenteko yhtiökokouksessa Pääsääntönä enemmistöperiaate Vaalit Määräenemmistö Suostumus yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeamiseen Kunnossapitoa tai uudistuksia koskevat päätökset Maksuvelvollisuuden muuttaminen kunnossapidon ja uudistuksen osalta Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen Hallitus ja sen tehtävät Hallituksen pöytäkirja Isännöitsijä Isännöitsijäntodistus Isännöitsijäntodistuksen antaminen Isännöitsijäntodistuksen sisältö Kunnossapitoa tai muutostyötä koskevien ilmoitusten säilyttäminen Takautumisoikeus asuntoyhteisön edustajan antamien tietojen perusteella Huoneistoon pääsy Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan Hallintaanottoperusteet Varoituksen antaminen Hallintaanottopäätös Yhtiökokouksen päätöksestä tiedottaminen Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen Yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpano Hallintaanotetun huoneiston vuokraaminen Uuden omistajan oikeus saada huoneisto hallintaansa Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen Yhtiökokouksen päätöksen mitättömyys Osakkeen lunastaminen Yleistä Lunastuslausekkeen tarkoitus Lunastuksen alaiset saannot Lunastuksen kohde Osakkeenomistaja lunastajana Yhtiön oikeus lunastaa omia osakkeitaan Lunastusmenettely Lunastushinta 313

5 Lunastusilmoitus Lunastusvaatimus Lunastushinnan suorittaminen Oikeuksien käyttäminen lunastuksen aikana Osakekaupan peruuntuminen Yhteisomistajat Kiinteistönvälitysliikkeen velvollisuudet Suostumuslauseke Kiinteistönkauppa Kiinteistönkaupan lainsäädäntö Kiinteistönkaupan kohde mitä myydään Eri kohdetyypit Mitä kauppaan kuuluu Kauppaneuvottelut Myyjän tiedonantovelvollisuus Kiinteistön laatua koskevat seikat Kiinteistön vallintaan liittyvät seikat Oikeudelliset seikat Kiinteistönvälitysliikkeen antamat tiedot Kiinteistönkaupan elinkeinonharjoittajan antamat tiedot Ostajan selonottovelvollisuus Ostotarjous Esisopimus Sopijapuolet Kuka saa myydä kiinteistön Myyjän omistusoikeus Avioliitto vallintarajoitukset Kuolinpesä Vajaavaltaiset ja toimintakelpoisuuden rajoitukset Yhteisöt Kaupan muoto Luovutuksen ehdot Kauppakirjan rakenne ja ehdot Kaupan kohde Kauppahinta Omistusoikeuden siirtyminen Vakuusjärjestelyt Käteiskauppa Omistuksenpidätys ja purkava ehto Panttaukseen perustuva myyjän vakuus omistusoikeus siirretään heti Panttikirjojen luovuttaminen Hallintaoikeus Muut rasitukset ja rasitteet Muita ehtoja Sopimusrikkomukset Viivästykset Myyjän viivästys Ostajan viivästys Virhevastuu Yleistä Laatuvirhe Vallintavirhe Oikeudellinen virhe Kiinteistönvälittäjän antamat tiedot Virheen määräytymisen ajankohta Reklamaatio Virheen oikeusseuraamukset Virheen korjaaminen Suorituksesta pidättyminen Hinnanalennus Kaupan purku Vahingonkorvaus Vaatimuksen kohdistaminen elinkeinonharjoittajaan Luovutusrajoitukset Yleistä Etuostolaki Kirjaamisasiat Yleistä Lainhuudatus Erityisten oikeuksien kirjaaminen Yleistä Kirjauskelpoiset oikeudet Vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus Hallintasopimus Rakennusta tai laitetta koskeva oikeus Ainesosan ja tarpeiston kirjaaminen Kirjaamisen oikeusvaikutukset Erityisen oikeuden kirjauksen poistaminen Kiinteistöpanttioikeus Yleistä Kiinnityksen hakeminen Panttikirja Panttaus Lakisääteinen panttioikeus 401

6 Kiinnitysten etusija Kiinnitysten muuttaminen Maanvuokra Maanvuokralain taustaa Tavoitteet Maanvuokralain keskeinen sisältö Maanvuokralaissa määritellyt sopimustyypit Tontinvuokra Muu asuntoalueen vuokra Rakennetun viljelmän vuokra Maatalousmaan vuokra Muu maanvuokra Maanvuokrasopimuksen tekeminen Muotovaatimus Maanvuokrasopimuksen päättyminen Sopimuksen enimmäis- ja vähimmäisajat Irtisanominen Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus Vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus Vuokrasuhteessa tapahtuneet muutokset Vuokra-alueen osan hallinnan menetys Muutokset vuokra-alueen käyttömahdollisuuksissa Vuokra-alueen omistajanvaihdos Maanvuokrasopimuksen päättymisen seuraamukset Rakennusten lunastusoikeus Lunastus eri vuokratyypeissä Lunastettava omaisuus eri vuokratyypeissä Lunastushinnan määräytyminen Maanvuokrasopimuksen siirtäminen Vuokraoikeuden luovutuksen muoto Maanvuokraoikeuden kirjaaminen Kiinnitys ja panttioikeus käyttöoikeuteen ja rakennuksiin Kaavoitus ja rakentaminen Kaavoitus ja rakentamista koskeva lainsäädäntö Kaavajärjestelmä Maakuntakaava Yleiskaava Yleiskaavan oikeusvaikutukset Asemakaava Yleistä Oikeusvaikutukset asemakaavaa laadittaessa Tonttijako Ranta-asemakaava Vanhan rakennuslain aikaiset yksityiskohtaiset kaavat Kaavoitusmenettely Rakentamisen edellytykset Rakentamista koskevia määritelmiä Rakentamisen yleiset edellytykset Rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset Tekniset vaatimukset Rakentamisen erityiset edellytykset erityyppisillä alueilla Rakentaminen asemakaava-alueella Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella yleensä Rakentaminen suunnittelutarvealueella Rakentaminen ranta-alueella Rakentamisen lupajärjestelmä Erilaiset luvat ja ilmoitusmenettely Rakennuslupa Toimenpidelupa Rakennuksen purkamislupa Maisematyölupa Ilmoitusmenettelyn käyttäminen Lupien hakeminen ja lupamenettely Rakennuslupa ja rakentaminen Rakennuslupamääräykset ja luvan voimassaolo Rakennustyönjohto Viranomaisvalvonta rakentamisessa Poikkeaminen Poikkeamisvalta Poikkeamisen edellytykset Poikkeamismenettely Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä Asemakaavan toteuttamisen erityiskysymyksiä Vastuu asemakaavan toteuttamisesta Kunnan lunastusoikeudet Rakentamiskehotus Kehittämisalueet Kehittämiskorvaus Rakentamisen järjestelyt Leikkipaikat, autopaikat ja jätehuolto Rakennusrasitteet Yhteisjärjestelyt 471

7 6.8. Muuta maankäyttöä ja rakentamista koskevaa lainsäädäntöä Maa-aineslaki Rakennussuojelu Kiinteistönmuodostaminen Kiinteistöjärjestelmä Kiinteistötietojärjestelmä ja KTJ Kiinteistötietojärjestelmän historiaa Kiinteistöt ja muut kiinteistörekisteriyksiköt Kiinteistörekisteri ja sen luotettavuus Määräala ja määräosa Kiinteistönmuodostamislainsäädäntö Kiinteistön ulottuvuus Kiinteistön alue Rasitteet Osuudet yhteisiin alueisiin Erityiset etuudet Kiinteistötoimitukset Yleistä Kiinteistötoimitusmenettely Lohkominen Halkominen Tilusvaihto Kiinteistönmuodostamislain mukaiset lunastamiset Kiinteistönmääritys Rasitetoimitus Muita kiinteistötoimituksia ja kiinteistörekisterinpitäjän päätöksiä Valtuutus ja oikeustoimen pätemättömyys Valtuutus Yleistä Valtuutetun kelpoisuus Valtuutetun toimivalta Valtuutuksen eri muodot Valtakirjavaltuutus Suullinen valtuutus Erityiseen tiedonantoon perustuva valtuutus Asemavaltuutus Sallimisperusteinen valtuutus Toimeksiantovaltuutus Julkinen valtuutus Prokura Valtuutuksen lakkaaminen Toiminta ilman valtuutusta Oikeustoimen pätemättömyys Yleistä Oikeustoimikelpoisuuden puute Muotovirhe Tahtovirhe Pakko Petollinen viettely Kiskominen Valeoikeustoimi Erehdys Kunnianvastainen ja arvoton menettely Muita pätemättömyyden jakoperusteita Oikeustoimen kohtuullistaminen Perhe- ja perintöoikeus sekä holhous Avioliitto ja rekisteröity parisuhde Yleistä Omaisuuden erillisyys Avio-oikeus Ositus Avio-oikeuden ajallinen ulottuvuus Velkojen erillisyys Omaisuuden vallinta Vallintarajoitukset ennen Omaisuuden vallinta puolison kuoleman jälkeen Kuolleen puolison omaisuuden vallinta Lesken omaisuuden vallinta Puolisoiden väliset oikeustoimet Avoliitto Perintöoikeuden keskeisiä kohtia Kuolinpesä Perilliset Yleistestamentin saaja Lesken perintöoikeus Lesken hallintaoikeus Avopuolisot Valtion oikeus perintöön Testamentin tekeminen Perunkirjoitus 544

8 Perinnönjako Esine- ja perintöosuuden luovutus Holhouslainsäädäntö Holhousviranomainen Toimintakelpoisuuden rajoitukset ja vajaavaltaisuus Pelkkä edunvalvojan määrääminen Toimintakelpoisuuden rajoittaminen Vajaavaltaiset Muu edunvalvojan määrääminen Edunvalvoja Holhousviranomaisen lupaa edellyttävät oikeustoimet Holhousasioiden rekisteri Edunvalvontavaltuutus Huoneenvuokra Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta Lain soveltamisala Vuokrasopimuksen tekeminen Säännösten pakottavuus Vuokrasopimuksen kesto Vuokrasopimuksen muoto Kohtuuttoman sopimusehdon sovittelu Kilpailevat asuinhuoneistoa koskevat sopimukset Vakuus asuinhuoneiston vuokrasuhteessa Puolisoiden vastuu asuinhuoneiston vuokrasopimuksesta Määräajan päättyminen Asuinhuoneiston luovuttaminen toisen käytettäväksi Asuinhuoneiston kunto ja sen puutteellisuus Huoneiston korjaus- ja muutostyöt Vuokranantajan oikeus päästä asuinhuoneistoon Vuokranantajan vastuu toimenpiteistään Vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus Vuokralaisen vastuu huoneiston vahingoittumisesta Vuokran määräytyminen Vuokran kohtuullisuuden selvittäminen Vuokran maksaminen Ennakkovuokra Vuokranantajan vaihtuminen Hallintaanotto Pakkohuutokauppa Vuokraoikeuden siirtäminen Vuokralaisen kuoleman vaikutus Avioeron vaikutus huoneiston vuokrasuhteeseen Vuokrasopimuksen päättyminen Määräaikainen vuokrasopimus Toistaiseksi tehdyn vuokrasopimuksen irtisanominen Vuokrasopimuksen irtisanomisaika Puolison suostumus vuokrasopimuksen irtisanomiseen Irtisanomisilmoitus Vuokralaisen irtisanomissuoja Vahingonkorvaus vuokrasopimuksen irtisanomisen johdosta Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus Vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus Vuokrasopimuksen lakkaaminen Muuttopäivä vuokrasopimuksen päätyttyä Jälleenvuokrasuhde ja ensivuokrasuhde Jälleenvuokrasuhteen päättyminen Alivuokrasuhde Ilmoittamisvelvollisuus Irtisanomisaika Vahingonkorvaus irtisanomisen johdosta Alivuokranantajan vuokrasopimuksen päättyminen Työsuhdeasunto Vuokraoikeuden siirto ja luovuttaminen toisen käytettäväksi Vuokralaisen irtisanomisoikeus Vuokranantajan irtisanomisoikeus Liikehuoneiston vuokraus Lain soveltamisala Vuokrasopimuksen tekeminen Säännösten pakottavuus Vuokrasopimuksen kesto Vuokrasopimuksen muoto Sopimusehtojen ja vahingonkorvauksen sovittelu Kilpaileva sopimus Vuokravakuus Kielletyt ehdot Määräajan päättyminen Tiedoksiantovelvollisuuden täyttäminen Liikehuoneiston käytöstä sopiminen Hallinnan luovuttaminen Luovuttaminen kolmannen osapuolen käyttöön Huoneiston kunto Ilmoittamisvelvollisuus Korjaus- ja muutostyöt sekä hoitotoimenpiteet Vuokranantajan oikeus päästä liikehuoneistoon Vuokranantajan vastuu toimenpiteistään Vuokralaisen vastuu liikehuoneiston vahingoittumisesta 589

9 Vuokran suuruus Vuokran korottaminen ja tarkistaminen Vuokran kohtuullisuuden selvittäminen Vuokran maksaminen Vuokran periminen ennakolta Vuokranantajan vaihtuminen Omistusoikeuden luovutuksen vaikutus vuokrasuhteeseen Hallintaanotto Pakkohuutokaupan vaikutus Lunastusoikeuden vaikutus Vuokraoikeuden siirto Vuokralaisen kuolema Vuokralaisen konkurssi Vuokrasopimuksen päättyminen Määräaikainen vuokrasopimus Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Vuokrasopimuksen irtisanominen Vuokrasopimuksen purkaminen Vuokranantajan purkuoikeus Vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus Purkamisilmoitus Vuokrasopimuksen muu lakkaaminen Muuttopäivä Muuttopäivän siirtäminen Liikehuoneiston edelleenvuokraus Päävuokralaisen vastuu sopimuksen pysyvyydestä edelleenvuokrauksessa Päävuokranantajan oikeus purkaa edelleenvuokrausta koskeva sopimus Liikehuoneiston alivuokraus Irtisanomisaika Alivuokranantajan vuokrasopimuksen päättyminen Verolainsäädäntö Verotuksen määritelmiä Tuloverolaki Yleistä Pääomatulot Korkotulot Osinkotulo Pörssiyhtiöltä saatu osinko Muulta kuin pörssiyhtiöltä saatu osinko Voitto-osuus Henkivakuutuksen tuotto Nautintaoikeudet Syytinki Maa-aineksista saadut tulot Verohallinnon ohjeet Metsäverotus Puun myyntitulon verotus Metsävähennys Menovaraus Vuokratulojen verotus Luovutusvoiton verotus Yleistä Pääsääntö Kauppahintaan lisättävät erät Vahingonkorvaus Myyjän velat Luovutusvoittoon lisättävät erät Hankintameno-olettama Osituksessa saadun omaisuuden myynti Kuolinpesä Hallintaoikeus Alihintaiset luovutukset Lahjana saadun omaisuuden luovutus Osittain verovapaat luovutusvoitot Verovapaat luovutusvoitot Pienet luovutusvoitot Tavanomainen koti-irtaimisto Sukupolvenvaihdos Luonnonsuojelutarkoitus Oman asunnon luovutusvoitto Pienet luovutustappiot Kaupan purkaminen Verohallinnon ohjeet Korkojen vähennysoikeus Asuntolaina Tulonhankkimisvelka Kulutuslaina Korkojen alijäämä Alijäämähyvitys Ensiasunto Verohallinnon ohjeet Pääomatulolajin tappio 637

10 11.9. Ennakkoratkaisu Verohallinnon ohje Varallisuuden arvostaminen Perintö- ja lahjaverotus Yleistä Veroluokat Perintöverotus Omaisuuden arvo Vähennykset Lahjaverotus Alihintainen kauppa Kumulointisäännös Ennakkoratkaisu Verohallinnon ohjeet Varainsiirtoverolaki Varainsiirtovero kiinteistön luovutustilanteissa Vaihto Irtain omaisuus Liittymät Kiinteistövero Useita kiinteistöjä Määräala Vuokrakiinteistö Rakennuksen luovutus Yhtiön perustamisoikeus Varainsiirtovero siirtolapuutarhakaupoissa Vastikkeettomat saannot ja yhteisomistussuhteen purkaminen Viivästysseuraamukset Väliluovutukset Ensiasunnon verovapaus Eräät maanhankintatilanteet Varainsiirtoveron palauttaminen Kaupan vapaaehtoinen purkaminen Varainsiirtovero arvopaperin luovutustilanteissa Yleistä Veron peruste Yhtiölaina asuntokauppalain 6 luvun mukaisissa kaupoissa Isännöitsijäntodistus Yhtiölaina asuntokauppalain 4 luvun mukaisissa kaupoissa Vaihto Veron suorittamisajankohta Kiinteistönvälittäjän välityksin tehdyt kaupat Ilmoitus varainsiirtoverosta Lunastuslauseke Uuden asunnon kauppa Rakentamisvaiheessa tehdyn kaupan kauppakirjaan perustuvien oikeuksien edelleenmyynti eli siirtosopimus Asunto-osakkeen kaupan peruuttaminen Yhtiön perustamisoikeus Ensiasunnon verovapaus Yhdistettyjen asuntojen varainsiirtoverovapaus Vastuu verosta Veron palauttaminen Lykkääväehtoinen kauppa Veronlisäys Kauppakirjan oikaiseminen Veron vanhentuminen Verohallinnon ohjeet Kiinteistövero Kiinteistöveron kohde Verovapaa Verovelvollinen Omistajan vaihdos Verovastuu Veron peruste Veron määräytyminen Verotuksen toimittaminen Vähennyskelpoisuus Verohallinnon ohjeet Arvonlisävero Verohallinnon ohjeet Kiinteistöarviointi Arvioinnista yleisesti Lakisääteinen arviointi Vapaaehtoinen arviointi Arvo Hyöty Muun omaisuuden arvo Hinnanmuodostus Erikoispiirteet Kysyntä ja tarjonta Kansainvälinen arviointistandardikomitea Arvioijan pätevyys Arvioijan auktorisointi Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija Arviointimenetelmät 677

11 Kauppa-arvomenetelmä Vertailukelpoisuus Markkina-analyysi Kauppa-arvomenetelmän vaiheet Tuottoarvomenetelmä Kustannusarvomenetelmä Yhdistelmämenetelmä Summa-arvomenetelmä Arvioinnin tarkkuus ja luotettavuus Arviointitoimeksianto Arviointipalkkio Asuntojen arviointi Asunto-osakkeen arviointi Omakotitalon arviointi Arviointilausunnon jäsentely Arviointiin liittyvä vastuu Vahingonkorvausvelvollisuuden perusteista Tuottamusvastuu Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu Vahingonkorvauslaki Varallisuusvahinko Työnantajan vastuu (ns. isännänvastuu) Työntekijän vastuu Vahingonkorvausvastuu sopimussuhteessa Vastuu edellyttää tuottamusta Työntekijä ei suoraan vastuussa Kuluttajansuojalaki Rikosoikeudellinen vastuu Kurinpidollinen vastuu Eettinen vastuu Vastuuvakuutus 689 Lomakemallit 690 Valmiin uuden asunnon kauppakirja 690 Asuinhuoneiston rakentamisvaiheen kauppakirja 694 Kuluttajille asunnon yhteydessä myytävä autotallin, autopaikan, varaston ym. kauppakirja 700 Asiahakemisto 704

Sisällys. Lyhenteet...3. Esipuhe...5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta...27

Sisällys. Lyhenteet...3. Esipuhe...5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta...27 Sisällys Lyhenteet...3 Esipuhe...5 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta...27 1.1. Välitystoimintaan sovellettavat säädökset...27 1.2. Välitysliiketoiminnan harjoittaminen...28 1.2.1. Laki

Lisätiedot

Esipuhe Lyhenteet Perhe- ja perintöoikeus sekä holhous...23

Esipuhe Lyhenteet Perhe- ja perintöoikeus sekä holhous...23 Sisällys Esipuhe... 3 Lyhenteet... 5 1. Perhe- ja perintöoikeus sekä holhous...23 1.1. Avioliitto ja rekisteröity parisuhde... 23 1.1.1. Yleistä... 23 1.1.2. Omaisuuden erillisyys... 24 1.1.3. Avio-oikeus...

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

I Osa Yleiset periaatteet, osakkeet ja

I Osa Yleiset periaatteet, osakkeet ja Sisällys ESIPUHE 5 Lyhenteet 15 Säädökset 17 Kirjallisuus 19 I Osa Yleiset periaatteet, osakkeet ja yhtiövastike 1 Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet 23 Soveltamisala

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 5 KIRJALLISUUSLUETTELO 19 LYHENTEET 21 KIINTEISTÖN- JA VUOKRAVÄLITYS 23. Välitystoiminnan harjoittaminen 23

SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 5 KIRJALLISUUSLUETTELO 19 LYHENTEET 21 KIINTEISTÖN- JA VUOKRAVÄLITYS 23. Välitystoiminnan harjoittaminen 23 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 5 KIRJALLISUUSLUETTELO 19 LYHENTEET 21 KIINTEISTÖN- JA VUOKRAVÄLITYS 23 Välitystoiminnan harjoittaminen 23 Aiempi lainsäädäntö...24 Välitysliikelaki... 24 Kiinteistönvälitys...25

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys 1 ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys Huhtikuu 2015 Tapio Nevala Välitystoimintaa koskeva lainsäädäntö Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä = välitysliikelaki Laki kiinteistöjen

Lisätiedot

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 SISÄLLYS ALKUSANAT 6. PAINOKSEEN 5 EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ JA SEN HALLINTO 17 1.1 Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asunto-osakeyhtiölain soveltamisala 17 1.1.1 Mikä on asunto-osakeyhtiö?

Lisätiedot

1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15

1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15 Sisällys Alkusanat 5 1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15 1.1 Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asuntoosakeyhtiölain soveltamisala 16 1.1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

JOHDANTO. Kirjailijat 2 ESIPUHE 5 SÄÄDÄNNÖN KEHITYS 21

JOHDANTO. Kirjailijat 2 ESIPUHE 5 SÄÄDÄNNÖN KEHITYS 21 Sisällys Kirjailijat 2 ESIPUHE 5 LYHENTEET 17 I JOHDANTO 1 HUONEENVUOKRALAIN- SÄÄDÄNNÖN KEHITYS 21 1.1 Varhainen kehitys 21 1.2 Vuoden 1925 huoneenvuokralaki 21 1.3 Vuoden 1961 huoneenvuokralaki 22 1.4

Lisätiedot

Asuntokauppalaki. Tapio Nevala

Asuntokauppalaki. Tapio Nevala Asuntokauppalaki Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2011 2., uudistettu painos Copyright 2011 Talentum Media Oy ja Tapio Nevala Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5)

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) KYSYMYS 1 a) Asunto-osakeyhtiössä tapahtuvaan huoneiston hallintaanottoon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Ko. lain 85 :n mukaisesti yhtiön on vuokrattava

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 Lyhenteet 13 1 Johdanto 2 Osakkeet Lait 14 15 1.1 Yleistä............................................... 15 1.1.1 Asunto-osakeyhtiön peruspiirteet.............. 15 1.1.2 Asunto-osakeyhtiölaki........................

Lisätiedot

LVV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (5)

LVV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (5) LVV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (5) Kysymys 1 a) Välityspalkkion maksuvelvollisuus syntyy, kun vuokrasopimus saadaan solmituksi tai toimeksiantaja kieltäytyy toimeksiannon mukaisen vuokrasopimuksen

Lisätiedot

(Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä) 2 p.

(Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä) 2 p. KYSYMYS 1 a) Toimeksiantosopimus on oltava kirjallinen tai sähköinen asiakirja, joka on tehty niin, ettei sen ehtoja saa muutettua yksipuolisesti. Välittäjä ei voi vedota ehtoon, joka ei ole sopimuksessa.

Lisätiedot

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus:

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

SISÄLLYS 2 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA SEN MERKITTÄVIMMÄT EROT AIEMPAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN 33

SISÄLLYS 2 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA SEN MERKITTÄVIMMÄT EROT AIEMPAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN 33 SISÄLLYS ESIPUHE 5 LYHENTEET 21 I JOHDANTO 1 HUONEENVUOKRALAIN KEHITYS 25 1.1 Varhaisin kehitys 25 1.2 Vuoden 1925 huoneenvuokralaki 26 1.3 Vuoden 1961 huoneenvuokralaki 28 1.4 Vuoden 1987 huoneenvuokralaki

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors TALENTUM Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 6., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

Muuttopäivä saadaan siirtää vain jos työsuhteen päättymisen syy on ollut vuokralaisen sairaus, työkyvyttömyys tai siirtyminen eläkkeelle.

Muuttopäivä saadaan siirtää vain jos työsuhteen päättymisen syy on ollut vuokralaisen sairaus, työkyvyttömyys tai siirtyminen eläkkeelle. KYSYMYS 1 a) Työsuhdeasunnolla tarkoitetaan työ- tai virkasuhteen perusteella vuokrattua asuinhuoneistoa, johon työnantajalla on määräämisvalta vuokranantajana, yhteisön jäsenyyden tai osuuden perusteella

Lisätiedot

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs.

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 18.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALOHUONEISTO

Lisätiedot

/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE

/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset

Lisätiedot

LVV-KOE 9.5.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1

LVV-KOE 9.5.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 LVV-KOE 9.5.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 KYSYMYS 1 a) Vuokrasuhteen alkamispäivä on se päivä, jolloin vuokrasuhde ja vuokranmaksuvelvollisuus alkavat. Vuokrasuhteen päättymispäivä on vuokrasuhteen viimeinen

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen Maakaari Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 5., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) Tehtävä 1 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa korjausten suorittamisvuonna (1 p) Jos korjaustoimet

Lisätiedot

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä EV 156/2000 vp - HE 58/2000 vp EDUSKUNNANVASTAUS 156/2000 vp Hallituksen esitys laiksi kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kiinteistöjen

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Juha-Matti Moilanen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: Avenue ISBN 978-952-14-1470-1

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20

SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20 SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 Oikeuslähteet 10 Oikeussubjekti 11 Oikeuskelpoisuus 12 Oikeustoimikelpoisuus 12 Edunvalvonta 13 Oikeudellinen vastuunalaisuus 15 Oikeushenkilöt 16 Yhteisöt 18 Säätiöt 18 2 OIKEUSTOIMI

Lisätiedot

Kahta varausmaksua ei saa olla samanaikaisesti samasta välityskohteesta.

Kahta varausmaksua ei saa olla samanaikaisesti samasta välityskohteesta. LVV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 KYSYMYS 1 1. Varausmaksu Välitysliike saa ottaa vastaan varausmaksun, jos niin on sovittu toimeksiantosopimuksessa. Sen vastaanottamisen jälkeen välitysliike ei

Lisätiedot

Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. Kunta, kaupunginosa / alue Kiinteistön osoite Tunnus. Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekohetkellä.

Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. Kunta, kaupunginosa / alue Kiinteistön osoite Tunnus. Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekohetkellä. TARJOUS, vuokraoikeus Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön vuokraoikeuden ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja

Lisätiedot

Turku Runosmäki Majoitusmestarinkatu 3 A 6, 20360 Turku Runosmäen kaupunginosa

Turku Runosmäki Majoitusmestarinkatu 3 A 6, 20360 Turku Runosmäen kaupunginosa MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 24.09.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja)

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Sovellettava laki: Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä a) Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei tietoja voi yksipuolisesti muuttaa ja ne

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä.

Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. LVV-koe 16.5.2015 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Vastaa selkeällä käsialalla. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. Tehtävien 1-3 vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

Näytesivut Kiinteistönkaupan lainsäädäntö

Näytesivut Kiinteistönkaupan lainsäädäntö 8. Kiinteistönkauppa 8.1. Kiinteistönkaupan lainsäädäntö Maakaari Keskeisin kiinteistönkauppaa koskeva laki on maakaari (540/1995; MK), joka tuli voimaan 1.1.1997. Lakia muutettiin joiltakin, lähinnä kirjaamisasioihin

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) Kysytty 10-04-2015. Voimassa 10-04-2015 lähtien YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY HELSINGIN PESTIKUJA 1 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Tehtävä 1 A) Mitä kotimyynti tarkoittaa vuokravälitystoiminnassa ja mitä tapahtuu, jos välittäjä ei toimi kotimyyntitilanteessa sille asetettujen

Lisätiedot

Miten jakaa autopaikat taloyhtiössä?

Miten jakaa autopaikat taloyhtiössä? Miten jakaa autopaikat taloyhtiössä? Kiinteistömessut 14.11.2013 Kristel Pynnönen, Vanhempi lakimies Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Autopaikkojen jakamisesta Autopaikat: pihapaikat,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3)

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) 1 Kauppakirja 1. Myyjä 2. Ostaja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) Perustettavan yhtiön lukuun, omistajinaan Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS Voimaan 1.1.2013 (HE 125/2012) Muutoksia sovelletaan 1.3.2013 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Näytesivut. Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599. 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet

Näytesivut. Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599. 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku. Lain soveltamisala

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ. Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö

KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ. Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö 1 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA 481/95 2 LAIN SOVELTAMINEN, AHVL

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

VIISI HUONETTA JA KEITTIÖN HALLINTAAN OIKEUTTAVAT KIINTEISTÖYHTIÖN OSAKKEET SAUVOSSA

VIISI HUONETTA JA KEITTIÖN HALLINTAAN OIKEUTTAVAT KIINTEISTÖYHTIÖN OSAKKEET SAUVOSSA MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 21.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa

YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa YHTIÖKOKOUKSEN PITOAIKA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Varsinainen kokous pidettävä 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä

Lisätiedot

Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet. Vuokralaisella on Suomessa sekä oikeuksia että velvollisuuksia.

Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet. Vuokralaisella on Suomessa sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet Vuokralaisella on Suomessa sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Vuokralaisen tärkein velvollisuus on vuokran maksaminen. Vuokran maksutapa ja päivä on syytä merkitä

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

ESIPUHE... ESIPUHE VUODEN 2012 LAITOKSEEN... ESIPUHE VUODEN 2007 LAITOKSEEN... LYHENTEET... XXIII

ESIPUHE... ESIPUHE VUODEN 2012 LAITOKSEEN... ESIPUHE VUODEN 2007 LAITOKSEEN... LYHENTEET... XXIII LUETTELO ESIPUHE... V ESIPUHE VUODEN 2012 LAITOKSEEN... VII ESIPUHE VUODEN 2007 LAITOKSEEN... IX LYHENTEET... XXIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Asuntokaupan merkitys Suomessa... 1 1.2 Teoksen tavoitteet... 3 2

Lisätiedot

Välittäjän vastuut ja velvollisuudet asuntokaupassa

Välittäjän vastuut ja velvollisuudet asuntokaupassa Välittäjän vastuut ja velvollisuudet asuntokaupassa Taloyhtiön osakkaan koulutusilta 29.10.2014 Jaana Anttila Kangas Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry Esityksen sisältö Lyhyesti kiinteistönvälitysalan

Lisätiedot

3. KAUPAN EHDOT 3.1. Kauppahinta Kauppahinta on seitsemäntuhattaneljäsataaviisikymmentäviisi (7.455,-) euroa.

3. KAUPAN EHDOT 3.1. Kauppahinta Kauppahinta on seitsemäntuhattaneljäsataaviisikymmentäviisi (7.455,-) euroa. KAUPPAKIRJA 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Hlö-tunnus Myöhemmin: 'Myyjä'. Erkki Estola Isokatu 14 85800 Haapajärvi Ostaja Haapajärven kaupunki Y-tunnus 0209756-3 Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Myöhemmin: 'Ostaja'.

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: Kemijärven kaupunki Pl 5 98101 Kemijärvi Y-tunnus Vuokranantaja: Lappi Timber Oy Y-tunnus PL 4 72600 KEITELE 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 Sisältö ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4 OSAKEHUONEISTO...

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 19.11.2011

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 19.11.2011 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (6) VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 19.11.2011 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-3 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 4 vastataan koepaperille. (HUOM!

Lisätiedot

2. Mitä asuntokauppalaissa tarkoitetaan ennakkomarkkinoinnilla? Mitä ennakkomarkkinointivaiheen aikana maksetusta varausmaksusta säädetään?

2. Mitä asuntokauppalaissa tarkoitetaan ennakkomarkkinoinnilla? Mitä ennakkomarkkinointivaiheen aikana maksetusta varausmaksusta säädetään? ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPPA 14.9.2011 - - (1) Miten laissa rajoitetaan vastuunrajoitusehtojen käyttöä (a) kiinteistönkaupassa ja (b) asuntokaupassa? (10 p) (2) Mitä eroa on hinnanalennuksella ja vahingonkorvauksella

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11 II Perustaminen 13 1. Lähtökohdat 13 1.1.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY myyjänä ja KEMIN KAUPUNKI ostajana kaupan kohteena VERKKOKARINKATU 11 VUOKRAOIKEUDET JA NIILLÄ SIJAITSEVAT RAKENNUKSET 24.10.2017 1 OSAPUOLET Kemin Teollisuuskylä Oy

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA. SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA. SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009 Asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistus Pääosin nykykäytäntö kirjattu lakiin Eriytetään

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 9.5.2009

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 9.5.2009 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (6) Välittäjälautakunta Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 9.5.2009 Kysymysten 1-3 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 4 vastataan

Lisätiedot

Alennettu tontin. 2h+kt+s+ viherhuone+ parvi 85,0 0 85,0 15707-16695 989 224 450 494 500 718 950 107 357 331,50 1 493,39 455,18 2 280,07

Alennettu tontin. 2h+kt+s+ viherhuone+ parvi 85,0 0 85,0 15707-16695 989 224 450 494 500 718 950 107 357 331,50 1 493,39 455,18 2 280,07 A 4 Asunto Asunto Oy Helsingin Emmy Myyntihinnasto pvm 16.01.2014 Osoite Mechelininkatu 3 00100 Helsinki Voimassa toistaiseksi päivitys 13.08.2015 Osuus Kokonais Alennettu Alennettu tontin Huoneisto Pintaala

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1 VASTAUS 1 a) Vuokra määräytyy sen mukaan mikä siitä on sovittu; AHVL 27. Vaikka leskirouva Anni A on asunut kauan samassa vuokra-asunnossa ilman että vuokraa olisi kertaakaan korotettu, noudatetaan vuokrasopimuksessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 1 Johdanto 2 Osakeyhtiön Lyhenteet 13 15 1.1 Osakeyhtiön olennaiset piirteet........................ 17 1.1.1 Oikeushenkilöllisyys.......................... 17 1.1.2 Rajoitettu vastuu.............................

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

LKV-KOE 22.11.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(7)

LKV-KOE 22.11.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(7) LKV-KOE 22.11.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(7) KYSYMYS 1 Vastaus on kaksijakoinen, toinen osa liittyy 1) määräalaan liittyvään problematiikkaan, toinen osa 2) sen selvittämiseen, mitkä tekijät vaikuttavat

Lisätiedot

LKV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (7)

LKV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (7) LKV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (7) Tehtävä 1 Leski Maijan puoliosuuden luovutus (3 p): Voiton määrä 250 000-125 000 = 125 000 (1 p; pisteen saaminen edellyttää laskentakaavan esittämistä, josta

Lisätiedot

LVV-koe 12.5.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (5)

LVV-koe 12.5.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (5) LVV-koe 12.5.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (5) Kysymys 1 a) Holhoustoimesta annetun lain mukaan alaikäisen edunvalvojina ovat hänen huoltajansa, mikäli tuomioistuin ei ole vapauttanut huoltajaa. Tuomioistuin

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa

Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa Tiina Koskinen-Tammi, AA, OTT, VT Asianajotoimisto Alfa Oy Asukkaan oikeusturva sisäilmaasioissa Esityksen sisältö 1. Asukkaan oikeudet yksityisoikeudellisessa lainsäädännössä

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 17.11.2012

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 17.11.2012 KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 17.11.2012 1 (6) VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 17.11.2012 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-3 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 4 vastataan

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Puutteet: a. markkinointi ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä (hyvä vuokranvälitystapa) 2 p. b. selvitys vuokranantajan oikeudesta vuokrata huoneisto jäi tekemättä, vuokralaiselle ei esitetty

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX -välitysliikeketjuun.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX -välitysliikeketjuun. Päätös 1 (6) ESAVI/10579/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 30.6.2017 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu -välitysliikeketjuun. ILMOITTAJA

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot