TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN"

Transkriptio

1 TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN

2 VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS

3 VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS Voimaan (HE 125/2012) Muutoksia sovelletaan tai sen jälkeen tehtyihin luovutuksiin Asunto-osakkeiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutus: Varainsiirtovero nousee 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin Vastikkeeseen luetaan myös osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus. Verovelvollinen on luovutuksensaaja eli ostaja.

4 VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietintö (VaVm 33/2012). Lakiesitys on vaikeatulkintainen Muutos kohdistuu tavallisiin asunto-osakkeiden ostajiin - ns. itseverotusta Verovastuu myös kiinteistönvälittäjillä ja asuntoosakeyhtiöillä Verohallinto julkaisee helppokäyttöiset ohjeet veron määräytymisestä ja maksamisesta. Kiinteistöliitto antanut lausunnon

5 VARAINSIIRTOVEROLAKI TAUSTA Varainsiirtoveroa on ollut velvollisuus suorittaa aiemminkin asuntoosakkeiden luovutuksesta. Osakkeisiin kohdistuvaa yhtiölainaosuutta ei ole aiemmin luettu veron perusteeseen Velkasuhde ei ole ostajan ja myyjän välinen vaan perustuu ostajan ja asunto-osakeyhtiön väliseen suhteeseen KHO taltio 2743

6 MISTÄ VARAINSIIRTOVERO JATKOSSA LASKETAAN? Varainsiirtovero lasketaan huoneiston velattomasta hinnasta Luovutuksensaaja eli ostaja ottaa vastattavakseen yhtiölainaosuuden eli yhtiölainaosuus siirtyy kaupassa myyjältä ostajalle. Arvioidaan luovutushetken eli kaupantekohetken tilanteen mukaan Vero määrätään kauppakirjan ja isännöitsijäntodistuksen tietojen perusteella!!

7 VARAINSIIRTOVEROLAKI 20 Vastikkeeseen luetaan myös osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus, joka osakkaalla on yhtiöjärjestysmääräyksen, yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksen tai sopimuksen mukaan oikeus tai velvollisuus maksaa yhtiölle

8 MITKÄ VELAT OTETAAN HUOMIOON? Koskee vain yhtiölainoja, jotka osakkaalla on oikeus maksaa (kertasuorituksena) tai pääomavastikkeena (rahoitusvastike) yhtiölle Yhtiöjärjestyksen määräys Yhtiökokouksen tai hallituksen päätös Lainat, jotka kohdistuvat luovutettuihin osakkeisiin.

9 VELVOLLISUUS MAKSAA VEROA Vero maksettava myös silloin kun ostaja on maksanut yhtiölainosuuden osuuden pois kaupantekohetkellä.

10 MISTÄ LAINOISTA EI MAKSETA VEROA? Ei koske sellaisia taloyhtiön lainoja, joita osakas ei ole oikeutettu/velvoitettu maksamaan pois lainaosuutena Limiittilainat Yhtiön hoitolainat Esim. taloyhtiön hoitotalouden tasapainottamiseen otetut yhtiön lainat

11 VERON MAKSAMINEN PERUSKORJAUSLAINASTA Peruskorjausten rahoittamiseksi otetun yhtiölainan lukeminen vastikkeeseen määräytyy luovutussopimuksen tekohetken mukaisen tilanteen mukaan. Ratkaisevaa on, että yhtiökokous tai hallitus on tehnyt kaupantekopäivään mennessä päätöksen, poismaksuoikeudesta joko kertasuorituksena tai rahoitusvastikkeen muodossa. Jos päätöstä ei tehty kaupantekopäivään mennessä, yhtiölainaa ei lueta veron perusteeseen.

12 VERON MAKSUVELVOLLISUUDEN EDELLYTYS Yhtiölainan poismaksuoikeus tulee olla olemassa ja päätetty. Perustuu yhtiöjärjestykseen tai yhtiökokouksen päätökseen Osakaskohtaiset lainaosuudet tulee olla määritelty Yleensä hallitus päättää määrää ajankohdan (iss.laskee) Eli osakkaan osuuden euromäärä tulee olla tiedossa. Yhtiö laina on olemassa

13 ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUKSEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pintaalan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta (6 365/2010). Isännöitsijäntodistukseen on merkittävä: Osakehuoneistoa koskevat lainaosuudet, jos osakkeenomistajalla on oikeus maksaa lainaosuutensa pois, eriteltynä lainoittain ja ottaen huomioon pääomavastikkeeseen liittyvä maksuhetken alijäämä tai ylijäämä.

14 ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUKSEN MERKITYS Riittävää ei ole todistuksesta ilmenevä viimeinen lainosuustieto (esim. vuodenvaihde). Veron määrittäminen edellyttää tietoa kaupantekopäivältä. Lainaosuuslaskelma Verohallinnon ohjeluonnoksen mukaan yhtiölainatieto olisi kuitenkin isännöitsijäntodistuksen antamiskuukauden viimeisen päivän tieto?? Em. täsmentyy lopullisessa ohjeistuksessa.

15 VASTUU VARAINSIIRTOVEROSTA Varainsiirtoverolaki 24 Kun osakkeen siirtyminen ilmoitetaan merkittäväksi osakeluetteloon, on ilmoittajan samalla esitettävä selvitys siitä, että luovutuksesta on suoritettu säädetty vero. Jos osakkeen siirtyminen merkitään osakeluetteloon, vaikka selvitystä suoritetusta verosta ei ole esitetty, luovutuksesta suoritettavasta verosta vastaa myös asuntoosakeyhtiö.

16 VASTUU VARAINSIIRTOVEROSTA Kiinteistövälittäjän välityksin tapahtuvat kaupat, vastuu verosta välittäjällä Ostajan ohella veron oikeamääräisestä maksamisesta on vastuussa myös asuntoosakeyhtiö, jos osakkeen siirtyminen merkitään osakeluetteloon. Jos veron maksun laiminlyönti johtuu isännöitsijäntodistuksessa olevasta virheellisestä tiedosta ja ostaja merkitään osakeluetteloon, kohdistetaan vastuu asunto-osakeyhtiöön. Yhtiö kohdistaa vaatimuksen isännöitsijään.

17 OSAKELUETTELOMERKINTÄÄ TEHTÄESSÄ HALLITUKSEN HUOMIOITAVA Osakeluettelon ylläpitäminen kuuluu hallitukselle. Käytännössä ylläpito annettu isännöitsijän tehtäväksi. Tekemänsä luettelomerkinnät isännöitsijä tuo tiedoksi jälkikäteen hallituksen kokoukseen. Hallituksen kannattaa muistuttaa isännöitsijää, että vero suoritettu kauppahinnasta ja yhtiölainasta. Hallituksella ei ole edellytyksiä tarkistaa isännöitsijäntodistuksen tiedon perusteella, että yhtiölainaosuus on oikein laskettu.

18 ESIMERKKI 1. Ostaja allekirjoittaa luovutussopimuksen helmikuussa Omistusoikeus siirtyy ostajalle maaliskuussa Vero suoritetaan 1.6 prosentin mukaan. Yhtiölainaosuudesta ei suoriteta veroa

19 ESIMERKKI 2. Yhtiö päättää putkistosaneerauksesta. Saneeraus rahoitetaan lainalla. Yhtiössä tehdään päätös vasta hankkeen valmistuttua siitä, että osakkaalla on oikeus maksaa kertasuorituksena osuutensa lainasta tai rahoitusvastikkeena yhtiölainaosuus yhtiölle. Asunnosta tehdään saneerauksen aikana kauppa. Koska päätöstä yhtiölainaosuudesta ei ole tehty kaupantekohetkellä, ei yhtiölainaosuudesta ei suoriteta veroa.

20 ESIMERKKI 3. Yhtiössä päätetään ikkunaremontista. Osakkaalla ei ole lainan poismaksuoikeutta yhtiöjärjestyksen mukaan. Yhtiö ei ole antanut oikeutta maksaa osuutta pois Hanke rahoitetaan hoitovastikkeella. Hankkeesta ei makseta veroa.

21 UUDISKOHTEET Kun kauppa rakentamisvaiheen aikana, vero suoritettava kauppahinnan lisäksi myös yhtiölainaosuudesta. Veroa maksetaan uudiskohteen valmistumis- ja käyttöönottoajankohdan mukaisen velattoman hinnan perusteella. Veroa suoritettava vaikka poismaksuoikeudesta ei olisi päätetty tai sitä ei ole annettu.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja 1 (8) Euroopan yhteisöjen komissio (Pääsihteeri) Rue de la Loi, 200 / Wetstraat 200 B-1049 BRUXELLES / BRUSSEL Kantelu Kantelija Rakennusteollisuus RT ry PL 381 (Unioninkatu 14), FI-00131 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta 1 (7) Valtiovarainvaliokunnan mietintö 33/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 9 päivänä lokakuuta 2012 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan

Lisätiedot

8.8.2012 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI VARAINSIIRTOVEROLAIN MUUTTAMISESTA

8.8.2012 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI VARAINSIIRTOVEROLAIN MUUTTAMISESTA Lausunto VM055:00/2012 8.8.2012 Valtiovarainmiministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Viite: Lausuntopyyntönne 26.6.2012, VM055:00/2012 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI VARAINSIIRTOVEROLAIN

Lisätiedot

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö 2. Asuntokauppa 1 2 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö Asuntokaupalla tarkoitetaan irtainta asuntokauppaa vastakohtana kiinteistönkaupalle. Keskeisimpiä asuntokaupan kohteita ovat asunto-osakkeet. Asunto-osakkeen

Lisätiedot

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) ja osakkeiden lukumäärä 31 688 osaketta.

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) ja osakkeiden lukumäärä 31 688 osaketta. As Oy Helsingin Gunillankartano Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on As Oy Helsingin Gunillankartano 2 Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungissa

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2939 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 2013: ISÄNNÖITSI- JÄT

KYSELYLOMAKE: FSD2939 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 2013: ISÄNNÖITSI- JÄT KYSELYLOMAKE: FSD2939 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 213: ISÄNNÖITSI- JÄT QUESTIONNAIRE: FSD2939 LIMITED LIABILITY HOUSING COMPANIES ACT S FUNCTIO- NALITY AND EFFECTS 213: PROPERTY MANAGERS Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Alennettu tontin. 2h+kt+s+ viherhuone+ parvi 85,0 0 85,0 15707-16695 989 224 450 494 500 718 950 107 357 331,50 1 493,39 455,18 2 280,07

Alennettu tontin. 2h+kt+s+ viherhuone+ parvi 85,0 0 85,0 15707-16695 989 224 450 494 500 718 950 107 357 331,50 1 493,39 455,18 2 280,07 A 4 Asunto Asunto Oy Helsingin Emmy Myyntihinnasto pvm 16.01.2014 Osoite Mechelininkatu 3 00100 Helsinki Voimassa toistaiseksi päivitys 13.08.2015 Osuus Kokonais Alennettu Alennettu tontin Huoneisto Pintaala

Lisätiedot

LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1

LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 KYSYMYS 1 1 Rantaviivaa koskeva laatuvirhe. KiintVälL 9.1 :n mukaan välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

Hakija kysyy, onko oikea menettelytapa:

Hakija kysyy, onko oikea menettelytapa: Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 69 23.9.2005 Lausunto vuokratun ja myöhemmin ostettavan osakehuoneiston hankintahinnan ja korjauskustannusten sekä teollisuushallin varastotilan hankintahinnan

Lisätiedot

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (9) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Päivitetty 09/2013 Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa vuokranantajille, isännöitsijöille sekä asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille tietoa

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Opinnäytetyö UUSI ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS YH LÄNSI OY:SSÄ Työn ohjaaja: Työn teettäjä: DI Petri Murtomaa YH Länsi Oy,

Lisätiedot

OMAKOTITALON YHTIÖITTÄMINEN ASUNTO- OSAKEYHTIÖKSI

OMAKOTITALON YHTIÖITTÄMINEN ASUNTO- OSAKEYHTIÖKSI Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 2013 Jyrki Ylisoivio OMAKOTITALON YHTIÖITTÄMINEN ASUNTO- OSAKEYHTIÖKSI OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 1 (5) KIINTEISTÖ OY HAKANIEMEN TORIPARKKI -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia

Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia Helsinki 19.3.2011 Mauri Marttila Kiinteistöliiton tutkimusjohtaja Suomen Kiinteistöliitto ry Esityksen pääsisältö Taloyhtiön talouskäsitteistä

Lisätiedot

TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI

TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI Mitä taloyhtiöstä kannattaa huomioida asuntoa ostaessa? Voit tehdä uuden kodin ostopäätöksen turvallisemmalla mielellä kun olet kartoittanut keskeiset asiat myös taloyhtiön

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 16.11.2013 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1 VASTAUS 1 a) Vuokra määräytyy sen mukaan mikä siitä on sovittu; AHVL 27. Vaikka leskirouva Anni A on asunut kauan samassa vuokra-asunnossa ilman että vuokraa olisi kertaakaan korotettu, noudatetaan vuokrasopimuksessa

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ

ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA TALOUS- JA TILINPÄÄTÖSILTAPÄIVÄ 15.1.2008 KTM Antti Suulamo BDO FinnPartners Oy KIINTEISTÖNLUOVUTUSTEN VEROLLISUUS AVL:n kiinteistökäsite

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot