2. Mitä asuntokauppalaissa tarkoitetaan ennakkomarkkinoinnilla? Mitä ennakkomarkkinointivaiheen aikana maksetusta varausmaksusta säädetään?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Mitä asuntokauppalaissa tarkoitetaan ennakkomarkkinoinnilla? Mitä ennakkomarkkinointivaiheen aikana maksetusta varausmaksusta säädetään?"

Transkriptio

1 ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPPA (1) Miten laissa rajoitetaan vastuunrajoitusehtojen käyttöä (a) kiinteistönkaupassa ja (b) asuntokaupassa? (10 p) (2) Mitä eroa on hinnanalennuksella ja vahingonkorvauksella kiinteistönkaupan virheen seuraamuksina? Mitä asioita ostajan on otettava huomioon harkitessaan, mitä näistä myyjältä vaatii? (15 p) (3) Mitä velvollisuuksia kiinteistönvälittäjällä kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain mukaan on suhteessa (a) toimeksiantajaansa ja (b) toimeksiantajansa vastapuoleen? (c) Mitä seuraamuksia näiden velvollisuuksien laiminlyönnistä on? (15 p) (4) Selvitä oman vakituisen asunnon korkojen vähennysoikeus, myös siinä tapauksessa, että kyse on ensi asunnosta, sekä sijoitusasunnon velkaan liittyvän koron vähennysoikeus TVL:n mukaan? (5) Selvitä, millaiset ovat asunnon hankintaan liittyvät varainsiirtoveroseuraamukset sekä ensi asunnon hankinnan varainsiirtoverovapauden edellytykset? Maakaaren 2:10:ssä säädetään asuinkiinteistön hankkimisesta elinkeinonharjoittajalta. Millaisiin kauppoihin säännöstä sovelletaan, ja miten säännöksen soveltamisalaan kuuluvia kauppoja koskevat säännöt eroavat muita kiinteistönkauppoja koskevista säännöistä? (10 p) 2. Mitä asuntokauppalaissa tarkoitetaan ennakkomarkkinoinnilla? Mitä ennakkomarkkinointivaiheen aikana maksetusta varausmaksusta säädetään? (10 p) 3. Myyjä myi ostajalle kiinteistön, johon kuuluu omakotitalo. Kiinteistöllä oli ennen kauppaa asunut myyjän tytär. Kiinteistönvälittäjän laatimassa asunnon myyntiesitteessä oli ilmoitettu rakennuksen pinta-ala viisitoista prosenttia todellista suuremmaksi. (1) Millä edellytyksillä ostaja voi kaupan jälkeen vaatia myyjältä hinnanalennusta? (2) Millä edellytyksillä ostaja voi kaupan jälkeen vaatia virheellisen tiedon perusteella kiinteistönvälitysliikkeeltä vahingonkorvausta? (3) Jos myyjä tuomitaan maksamaan ostajalle hinnanalennusta ja kiinteistönvälitysliike vahingonkorvausta, miten vastuu asiaa koskevien säännösten ja oikeuskäytännön perusteella jakautuu myyjän ja välitysliikkeen välisessä suhteessa? (20 p) ***

2 4. A on myymässä tyttärelleen asunto-osakeyhtiön osakkeet, joiden käypä arvo on euroa. Selvitä mikä on alin mahdollinen hinta, jolla A voi sen myydä ilman lahjaveroseuraamuksia. Mikäli A myy alle määrittelemäsi rajan, selvitä tyttären lahjaverokohtelun perusteet? 5. A on hankkimassa yhdessä puolisonsa B:n kanssa hankkimassa ensi asuntoa. Selvitä mitä verotuksellisia kysymyksiä hänen tulee ottaa huomioon hankinnassa, millaisia veroja tulee mahdollisesti maksettavaksi ja miten asunnon hankintaan otettun luonton korot vähennetään verotuksessa? Kasiraha ja sen merkitys asuntokauppalain mukaan? 2. Purkava ja lykkäävä ehto kiinteistön kaupassa? 3. Oman asunnon luovutusvoittoverovapauden edellytykset? 4. Kiinteistökaupan esisopimus? Panttina olevan asunnon myynti? (Nevala) 2. Vallintavirhe ja ostajan oikeussuojakeinot? (Tepora ym.) 3. Oman asunnon luovutusvoittoverovapauden edellytykset? (Kasso) 4. Kiinteistökaupan esisopimus? (Kasso) Kasiraha ja sen merkitys asuntokauppalain mukaan? 2. Purkava ja lykkäävä ehto kiinteistön kaupassa?

3 3. Millä edellytyksillä myyjällä on oikeus oikaista virhe asunnon tai kiinteistön kaupassa? 4. Ensi asunnon varainsiirtoverovapauden edellytykset? Ostaja oli vuonna 2003 ostanut myyjältä kiinteistön vuokraoikeuden ja kiinteistöllä olevan omakotitalon. Enne kaupantekoa oli tehty kuntotarkastus, josta annetun raportin mukaan vuonna 1992 uusitussa vesikatteessa oli katteen alustasta irtoamisesta johtuvia poimuja, joiden väliin sadevedet lammikoituivat. Veden jäätymisestä aiheutui raportin mukaan katteen vaurioitumisen riski syksyisin. Raportissa todettiin myös, ettei savuhormin juurihuopa ollut tiivis hormia vasten. Jatkotoimenpiteenä kehotettiin tiivistämään juurihuovan reuna, seuraamaan vesikatteen kuntoa ja harkitsemaan vesikatteen uusimista muutaman vuoden päästä. Kuntotarkastusraportin mukaan yläpohjatilaa ei ollut voitu tarkastaa rakennetta rikkomattomilla toimenpiteillä tarkistusluukun puuttumisen vuoksi. Kauppakirjassa rajoitettiin myyjän vastuuta viittaamalla kuntotarkastusraporttiin: Ostaja on tutustunut kuntotarkastusraporttiin ennen kaupan päättämistä ja ilmoittaa olevansa tietoinen siinä mainituista vioista, puutteista ja korjausehdotuksista. Myyjä ei vastaa kuntotarkastuksessa ilmenneistä vioista, eikä niistä mahdollisesti rakenteille tai muille vastaaville aiheutuneista vahingoista. Ostaja ottaa rakennuksen vastaan siinä kunnossa kuin missä se viimeksi ennen kauppaa esiteltäessä oli ja mitä se kuntotarkastusraportin mukaan on." Ostaja oli tiivistänyt juurihuovan reunan raportin suosituksen mukaisesti. Kaksi ja puoli vuotta kaupan jälkeen ostaja oli myynyt kaupan kohteen edelleen. Uusi ostaja oli remonttia tehdessään havainnut kosteusvaurioita rakennuksen yläpohjassa. Rakennuksen yläpohjassa oli todettu laaja kosteusvaurio, jonka syynä oli ollut rakenteen höyrynsulun epätiiveys, vesikatteen lävistysten vuodot ja rakentamisen aikainen kastuminen. Höyrynsulussa oli reikiä ja repeämiä, jotka olivat peräisin rakentamisajalta. Ostaja vaati myyjältä hinnanalennusta ja vahingonkorvausta kolme kuukautta sen jälkeen, kun uusi ostaja oli ilmoittanut hänelle kaupan kohteessa havaitsemistaan puutteista. Hänen mukaansa kiinteistö ei vastannut sovittua, myyjä oli laiminlyönyt sitä koskevien tietojen antamisen tai ainakin se oli huonompi kuin ostajalla oli oikeus odottaa. Myyjä myönsi kosteusvaurion olemassaolon, mutta kiisti vaatimukset väittäen, että sopimukseen otettu vastuunrajoitusehto esti ostajaa vetoamasta väitettyyn virheeseen. Lisäksi ostaja oli laiminlyönyt tarkastusvelvollisuutensa, kun ei ollut tutkinut tarkemmin tarkastuksessa puutteelliseksi havaittuja rakennuksen osia. Myyjä ei ollut tiennyt eikä hänen mielestään olisi pitänytkään tietää virheestä eikä hän ollut muutenkaan toiminut huolimattomasti, vaan puutteet olivat seurausta häntä edeltäneen omistajan tekemästä ilmeisesti huonosti toteutetusta kattoremontista. Ostaja oli myös laiminlyönyt reklamaatiovelvollisuutensa, kun reklamoi lähes kolmen vuoden kuluttua kaupasta. Tänä aikana kosteusvauriokin oli ehtinyt pahentua huomattavasti siitä, mitä se oli kaupantekohetkellä ollut.

4 Esitä perusteltu käsityksesi siitä, onko kiinteistössä virhe, ja voiko myyjä sen perusteella joutua maksamaan hinnanalennusta ja/tai vahingonkorvausta. Ota erityisesti kantaa niihin väitteisiin, joita myyjä esittää kiistämisensä tueksi. (20 p) 2. Kiinteistönvälittäjän velvollisuudet toimeksiantajan vastapuolta kohtaan ja niiden rikkomisen seuraamukset? (10 p) 3. Millä edellytyksillä myyjällä on oikeus oikaista virhe asunnon tai kiinteistön kaupassa? (10 p) 4. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja sen osakkaan verokohtelu? 5. Ensi asunnon varainsiirtoverovapaus? Ostaja oli ostanut myyjältä järven rannalla sijaitsevan kiinteistön eurolla Kiinteistöä ostajalle esiteltäessä sillä oli sijainnut asuinrakennuksen lisäksi pieni saunamökki terasseineen ja grillikatos. Kiinteistö oli kaupanteon aikaan ollut vuokrattuna, mutta vuokrasopimuksen oli määrä päättyä ennen sovittua hallinnan luovutusta Ostajan saadessa myyjältä kiinteistön hallinnan sovittuna päivänä häntä odotti yllätys. Asuinrakennus oli samanlainen kuin esittelyn aikaan, mutta sekä grillikatos että saunamökki olivat kadonneet. Pienen selvittelyn jälkeen kävi ilmi, että vuokralainen oli vienyt ne mukanaan. Ostaja vaati myyjältä selitystä. Hieman vaivautuneen oloinen myyjä vetosi siihen, ettei kaupasta sovittaessa ollut ollut puhetta, että ostaja halusi myös saunarakennuksen ja grillikatoksen. Ostajahan oli itse voinut havaita niiden kevytrakenteisuuden ja siirrettävyyden, minkä vuoksi hänen olisi tullut nimenomaisesti ottaa puheeksi niiden kuuluminen kauppaan, jos se oli hänelle olennaista. Jos ostaja oikeasti halusi rakennelmat takaisin, hänen olisi syytä keskustella entisen vuokralaisen kanssa. Myyjästä oli ihmeellistä, että ostaja nipotti asiasta, kun rakennelmien arvo oli kuitenkin melko vähäinen suhteessa kauppahintaan. Tuskin kauppaan olisi vaikuttanut, vaikka ostaja olisi tajunnut (kuten hänen myyjän mielestä olisi pitänyt), että rakennelmat eivät seuraa kiinteistön mukana. Vuokralainen kertoi, että hän oli vuokrasuhteen aikana itse rakentanut grillikatoksen myyjän suostumuksella ja oli selvää, että katos oli hänen ja hän sai ottaa sen mukaansa. Jos ostaja

5 välttämättä haluaisi katoksen, hän voisi kyllä myydä sen käypään hintaan eli noin 2500 eurolla. Sauna oli aiemmin kuulunut myyjälle, mutta vuokralainen oli ostanut sen vuokrasuhteen päättymisen lähestyessä Hän oli siirtänyt saunan ja katoksen pois vuokrasuhteen päättyessä Saunankin vuokralainen olisi valmis myymään käypään hintaan 5000 eurolla. Ostaja kääntyy puoleesi. Hän oli koko ajan kuvitellut rakennelmien kuuluvan kauppaan. Nyt hän haluaisi tietää, miten hänen pitäisi menetellä, että hän saisi joko rakennelmat itselleen tai ainakin asianmukaisen rahallisen hyvityksen. Vuokralaisen kertomus tapahtumien kulusta ja käsitys rakennelmien arvoista pitävät paikkansa. Esitä ostajalle perusteltu vastauksesi seuraaviin kysymyksiin: (1) Onko ostajalla oikeus vaatia (a) grillikatosta ja/tai (b) saunamökkiä vuokralaiselta? (2) Voiko ostaja esittää joitakin vaatimuksia suhteessa myyjään? Mitä ja millä perusteella? Miten ostajan ja myyjän välisessä suhteessa vaikuttaa se, onko ostajalla suhteessa vuokralaiseen oikeus vaatia rakennelmien siirtämistä takaisin kiinteistölle? (20 p) 2. Ostajan oikeus purkaa kauppa myyjän viivästyksen vuoksi uuden asunnon kaupassa? (10 p) 3. Maakaaren 2 luvun 1 :n muotosäännöksen soveltamisala ja muotosäännöksen noudattamatta jättämisen vaikutukset? (10 p) 4. A aikoo ostaa teollisuushallin. Selvitä A:lle miten teollisuushallin vuokrauksesta saatuja tuloja ja menoja käsitellään verotuksessa tuloverolain mukaan? (10 p) 5. A on ostanut vuosi sitten omakotitalon. Nyt hänen on tarkoitus myydä se. Kauppahinta oli tuolloin euroa. Lisäksi hänelle tuli maksettavaksi varainsiirtovero. Nyt A:n taloudellinen tilanne on sellainen, että hänen on pakko myydä se, vaikka luovutuksesta tuleekin tappiota. Kauppahinnaksi on nyt sovittu euroa. Miten tappiota käsitellään verotuksessa? Kun Sinulla ei ole tietoa siitä, onko A käyttänyt kyseistä omakotitaloa myös vakituisena asuntonaan, selvityksessä tulee ottaa kantaa sekä siihen, että omakotitalo ei ole ollut vakituisena asuntona että siihen, että omakotitaloa on käytetty A:n tai hänen perheensä vakituisena asuntona. (10 p)

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Antti Säynäslahti 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu I

Lisätiedot

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset 1. JOHDANTO 1.1. Taustaa Asunnon hankinta on usein suurin kauppa, mitä koko ihmiselämän aikana tehdään. Asuntokaupalla on kaupan osapuolille suuri taloudellinen merkitys. Koska kyse on isosta asiasta ja

Lisätiedot

TUNNE TALOSI, TURVAA KAUPPASI

TUNNE TALOSI, TURVAA KAUPPASI Kuvat: YHA kuvapankki/pentti Hokkanen TUNNE TALOSI, TURVAA KAUPPASI Opas ostajalle ja myyjälle kiinteistön kunnon arviointiin ja turvallisempaan kaupantekoon A. Johdanto Kuva: YHA kuvapankki/pentti Hokkanen

Lisätiedot

Muista: vastaus eri paperille ja oma nimi selvästi jokaiseen paperiin!

Muista: vastaus eri paperille ja oma nimi selvästi jokaiseen paperiin! Tehtävä 1 / LKV-koe 12.5.2007 Tilan X alue kuului osittain vuonna 1997 vahvistettuun rantaosayleiskaavaan. Tilan X omistaja myi vuonna 2002 A:lle ja B:lle toisiinsa rajoittuvat määräalat, jotka yleiskaavassa

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (8) Välittäjälautakunta KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (8) Välittäjälautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (8) Välittäjälautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 7.5.2011 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan koepaperille.

Lisätiedot

LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1

LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 KYSYMYS 1 1 Rantaviivaa koskeva laatuvirhe. KiintVälL 9.1 :n mukaan välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2005 N:o 795 797. Laki. N:o 795. asuntokauppalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2005 N:o 795 797. Laki. N:o 795. asuntokauppalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2005 N:o 795 797 SISÄLLYS N:o Sivu 795 Laki asuntokauppalain muuttamisesta... 3973 796 Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

Lisätiedot

Salainen virhe kiinteistön kaupassa ja piilovirhevakuutus

Salainen virhe kiinteistön kaupassa ja piilovirhevakuutus Salainen virhe kiinteistön kaupassa ja piilovirhevakuutus Jussi Makkonen Pro gradu tutkielma Velvoiteoikeus Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2014 II Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8)

LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8) LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8) Kysymys 1 Asunnossa on hoitovastikkeen osalta asuntokauppalain 6 luvun 20 :n 1 mom:n 2 kohdassa tarkoitettu tiedonantovirhe. Myyjän on täytynyt olettaa tienneen

Lisätiedot

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö 2. Asuntokauppa 1 2 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö Asuntokaupalla tarkoitetaan irtainta asuntokauppaa vastakohtana kiinteistönkaupalle. Keskeisimpiä asuntokaupan kohteita ovat asunto-osakkeet. Asunto-osakkeen

Lisätiedot

Tuija Mäkinen ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPAN OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Tuija Mäkinen ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPAN OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Tuija Mäkinen ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPAN OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä.

Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. LKV-koe 16.5.2015 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Vastaa selkeällä käsialalla. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. Tehtävien 1-5 vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 16.11.2013 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

LKV-koe 12.5.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (7)

LKV-koe 12.5.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (7) LKV-koe 12.5.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (7) Kysymys 1 a) Heikin luovutuskompetenssi toteamiseksi on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin ja asiakirjoihin: Testamentti on muodon puolesta tehty oikein

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan

Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan Marko Vasankari 0276562 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Syksy 2014 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Tehtävä 1 Sukulaiset tarkoittavat sitä, että palstan edustalla on mahdollisesti vesijättöä, joka on muodostunut maan nousemisen seurauksena

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LKV 16.5.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LKV 16.5.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Ostaja Ostajalla on ennakkotarkastusvelvollisuus (asuntokauppalaki 6:12). Niihin vikoihin, jotka olisi tarkastuksessa pitänyt havaita, ei voi vedota virheenä myöhemmin. Tällaisia vikoja kohteessa

Lisätiedot

KYSYMYS 3. 1) Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus

KYSYMYS 3. 1) Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus KYSYMYS 1 a. Kyse on asemakaava-alueella olevasta kiinteistöstä. Tällöin tulee kunnan rakennusvalvonnasta selvittää asemakaavan ja kunnan rakennusjärjestyksen pohjalta ensiksi, onko kiinteistöllä kaksi

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) Välittäjälautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) Välittäjälautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 12.5.2012 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

VÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1

VÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1 VASTAUS 1 a) Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto eikä kaavaa enää alisteta valtion viranomaisen vahvistettavaksi. Valtuuston asemakaavan hyväksymispäätöksestä kuulutetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Pro gradu -tutkielma Johanna Kanniainen (0160623) Kevät 2013 II Lapin yliopisto,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotus Hallituksen esitykseksi laeiksi asuntokauppalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisäyksiä ja muutoksia asuntokauppalakiin

Lisätiedot

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Eveliina Ahlsten 0237585 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA I TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Joel Kokko KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2013 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan koepaperille. (HUOM! Kysymys numero 6 on kaksisivuinen.

Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan koepaperille. (HUOM! Kysymys numero 6 on kaksisivuinen. KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 19.11.2011 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan koepaperille.

Lisätiedot

3/ 2009. Jäsenmäärä kovassa kasvussa. Jäsentyytyväisyyskysely aloitettu. Viime talvi oli edellistä kylmempi. Syksyllä runsaasti jäsenkoulutusta

3/ 2009. Jäsenmäärä kovassa kasvussa. Jäsentyytyväisyyskysely aloitettu. Viime talvi oli edellistä kylmempi. Syksyllä runsaasti jäsenkoulutusta 3/ 2009 Jäsenmäärä kovassa kasvussa Jäsentyytyväisyyskysely aloitettu Viime talvi oli edellistä kylmempi Syksyllä runsaasti jäsenkoulutusta Helena Kinnunen Raklin toimitusjohtajaksi OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS

Lisätiedot