SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 5 KIRJALLISUUSLUETTELO 19 LYHENTEET 21 KIINTEISTÖN- JA VUOKRAVÄLITYS 23. Välitystoiminnan harjoittaminen 23

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 5 KIRJALLISUUSLUETTELO 19 LYHENTEET 21 KIINTEISTÖN- JA VUOKRAVÄLITYS 23. Välitystoiminnan harjoittaminen 23"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 5 KIRJALLISUUSLUETTELO 19 LYHENTEET 21 KIINTEISTÖN- JA VUOKRAVÄLITYS 23 Välitystoiminnan harjoittaminen 23 Aiempi lainsäädäntö...24 Välitysliikelaki Kiinteistönvälitys...25 Vuokrahuoneiston välitys...25 Satunnainen välitys...26 Luottolaitosten välitystoiminta...26 Asianajotoimeksianto...27 Muu toimeksianto...27 Majoitustilojen välitys...28 Välityslaki Soveltamisalan rajoitukset...29 Toimeksiantosopimuksen kohde...30 Kuluttajan suojaaminen...30 Välitysliike Välitysliikerekisteri 35 Muutoksista ilmoitettava...35 Rekisteri-ilmoituksen tekeminen Rekisteri-ilmoituksen sisältö...36 Rekisteröinnin edellytykset Vastuuvakuutus Välitysliikerekisterin sisältö Rekisteriin merkittävät toimipaikat...40 LKV ja LVV 42 Kiinteistönvälittäjäkokeet Vastaava hoitaja 45 Kelpoisuusvaatimukset Vastaavan hoitajan luotettavuus...46 Vastaavan hoitajan tehtävät Välitystoimintaan osallistuvien ammattitaito...50 Vastaavan hoitajan poissaolot

2 Seuraamukset vastaavaa hoitajaa koskevien säännösten rikkomisesta 53 Pakkokeinot...53 Korvausvastuu...53 Valvonta 54 Kehotus, varoitus ja toimintakielto Rekisteristä poistaminen Muutoksenhaku Rangaistussäännökset Hyvä välitystapa 60 Toimeksiantosopimus 66 Toimeksiantosopimuksen muoto Vakiosopimukset Kuluttaja-asiamiehen hyväksymät ehdot Selostusliite...68 Sähköinen toimeksiantosopimus Etämyynti Peruuttamisoikeus...73 Rahanpesusäännösten vaikutus...73 Kotimyynti Kotimyyntiasiakirja...74 Peruuttamisoikeus...74 Vastoin muotosäännöstä tehty toimeksiantosopimus Toimeksiantosopimuksen voimassaoloaika Toimeksiantosopimuksen irtisanominen Erityistilanteissa irtisanomisoikeus...79 Toimeksiantopäiväkirja 81 Asiakasvarat 83 Laiminlyönnin seuraamukset...83 Välitystehtävän suorittaminen 85 Kiinteistönvälittäjän vastuu Ammattitaitoisuus...85 Huolellisuus

3 Rahanpesu KRP:n ohje...86 Ilmoitusvelvolliset...87 Tunnistamisvelvollisuus...87 Luonnollinen henkilö...88 Oikeushenkilö...88 Huolellisuusvelvollisuus...90 Ilmoitusvelvollisuus...91 Vahingonkorvausvastuu...92 Rikossäännökset...92 VAHINGONKORVAUSVASTUU 95 Vahingonkorvausvastuun perusta Syy-yhteys...95 Täyden korvauksen periaate Vahingonkärsijän myötävaikutus...97 Sovittelu...98 Todistustaakka Reklamaatio Virheen seuraamukset Vanhentuminen Toimeksiantajan korvaussaatava Toimeksiantajan vastapuolen korvaussaatava Kanneaika Vastuutahot 104 Vastaavan hoitajan korvausvastuu Välitysliikkeen toimielinten jäsenten vastuu Välitystehtävää hoitavan henkilön vastuu Vastuu toimeksiantajalle 110 Virheen seuraamukset Hinnanalennus Vahingonkorvaus Sopimuksen purkaminen Välitysliikkeen ja toimeksiantajan keskinäinen vastuu 114 Välitysliikkeen takautumisoikeus Toimeksiantajan takautumisoikeus Perusteeton etu Vastuu toimeksiantajan vastapuolelle Elinkeinonharjoittaja toimeksiantajan vastapuolena KIINTEISTÖNVÄLITYS 125 Toimeksiantajana omistaja

4 12 Lainhuutotodistus kiinteistöstä Kuolinpesä Vuokraoikeus rakennuksineen Isännöitsijäntodistus Tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle 128 Hinta-arvio Ratkaisukäytäntöä hinta-arviosta Myyntiaika Luovutusvoittovero Tietojen antaminen toimeksiannon aikana 138 Ostajan maksukyky Olosuhteiden muuttuminen Kauppa omaan lukuun erityinen etu valvottavana Kauppa välitysliikkeen omaan lukuun 139 Ilmoitus toimeksiantajalle Välityspalkkio Välitysliikkeen palveluksessa olevat Sukulaiset Tilintarkastaja Ostajana yritys Emoyhtiö ostajana Erityinen etu valvottavana 149 Ilmoitus toimeksiantajalle Välityspalkkio Lähipiiri Lähipiiriyritykset Tilintarkastaja Lähipiiriin kuuluvat henkilöt Läheiset henkilöt Ystävät Taloudellinen riippuvuus Objektiivinen arviointi Kiinteistönvälitystehtävän hoitaminen 155 Välitystehtävän aloittaminen Katselmus Ristiriitaisuudet ja viat Rakennustekniset ongelmat Kiinteistö Asunto-osakkeet Tiedonantovelvollisuus ostajalle 158

5 Kauppaan vaikuttavat tiedot Tietojen oikaiseminen Ostajan erityistarpeet Tiedon antaminen myyjän velkajärjestelystä Ostajan ennakkotarkastus- ja selonottovelvollisuus Kiinteistöstä hankittavat asiakirjat 176 Lainhuutotodistus Kuolinpesä Vuokraoikeus rakennuksineen Kiinteistörekisterinote Rasitustodistus Kartta Kaavaote Rakennuslupa-asiakirjat Lopputarkastusasiakirja Pohjapiirros Remonttien lupa-asiakirjat Asunto-osakkeista hankittavat asiakirjat 192 Omistusoikeus Kuolinpesä Isännöitsijäntodistus Velkaosuus KH-kortti PTS Selonottovelvollisuus välittäjällä Yhtiöjärjestys Tilinpäätösasiakirjat Talousarvio Pohjapiirros Osakkeiden panttaus Huoneenvuokrasopimus Kiinteistön omistus Kauppa rakentamisvaiheessa Markkinointi 203 Myyty / varattu-merkintä Myyty-merkinnän käyttö ei sallittu Poikkeukset Kiinteistön markkinointi Ilmoittelu kiinteistöstä Asunto-osakkeen markkinointi Ilmoittelu asunto-osakkeesta

6 14 Esittely 209 Esite kiinteistöstä Lämmityskustannukset Poikkeaminen normaalitasosta Muut kiinteistön esittelyssä nähtävillä olevat asiakirjat Esite asunto-osakkeesta Poikkeaminen normaalitasosta Ratkaisukäytäntöä esitteestä Muut asunto-osakkeiden esittelyssä nähtävillä olevat asiakirjat Ennen ostopäätöstä annettavat tiedot 225 Ostajalle annettavat asiakirjat Kohtuullinen aika tutustua Tietojen selittäminen Valtuus ottaa vastaan rahasuorituksia Muut tiedot Kiinteistöstä annettavat asiakirjat Asunto-osakkeesta annettavat asiakirjat Toimeksiantajalle annettavat tiedot Välittäjän erityinen selonottovelvollisuus 229 Virheelliset tai puutteelliset tiedot Katselmus Julkiset rekisterit Epäselväksi jäävä tieto Ristiriitaiset tiedot Isännöitsijäntodistuksen tietojen tarkastaminen Ratkaisukäytäntöä välittäjän erityisestä selonottovelvollisuudesta Kaavoitus ja rakennuslupa Lohkomismaksu Rasite Maa-ainesten ottolupa Kosteus-, home- ja lahovauriot Julkisivu-, katto- tai putkiremontti Vesi ja viemäröinti Sopimus rakentamisesta Radon Ainesosat ja tarpeisto Irtaimisto...257

7 Pinta-ala Asuinpinta-ala Ikkunan koko SFS Pinta-alavirhe kiinteistössä Pinta-ala asunto-osakeyhtiössä Pinta-alatieto esitteessä Välittäjän vastuu Ostajan asiantuntemus 278 Tarjousvaihe 282 Sopimus Tarjous ja vastaus Esisopimus Käsiraha Ostotarjous asunto-osakkeista Käsiraha asunto-osakkeen kaupassa Käsirahan menetys Hyvitys Menetys enintään 4 % kauppahinnasta Esisopimus asunto-osakkeista Ostotarjous ja käsiraha kiinteistöstä Vapaamuotoinen sopimus ei sido Esisopimus kiinteistöstä Tarjouksen vastaanottaminen Järkevät tarjoukset vastaanotettava Useita ostajaehdokkaita Aikaisempi tarjous ei saa etusijaa Päällekkäisten käsirahojen kielto Tarjouksien esittäminen toimeksiantajalle Aiemmasta tarjouksesta kertominen Myyjän vastatarjous Hyväksytty tarjous Kiinteistön ostotarjous hyväksytty Kirjallinen menettely Epäselvä ostotarjous Ostajan oma-aloitteisesti lähettämä tarjous Epäselvä voimassaoloaika Käsirahan palauttaminen Sopimussakko Osapuolten avustaminen 311 Kauppakirjan laatiminen

8 Kauppahinnan maksaminen Panttauksien selvittäminen Osakekirjan siirtäminen ostajalle Varainsiirtoveron maksaminen Käytetyn asunnon kauppa Uuden asunnon kauppa Kiinteistön kauppa Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus Omistusoikeuden rekisteröinti Lunastuslauseke Kuntotarkastus ja kuntotarkastajan valinta 319 Välityspalkkio 328 Välityspalkkion ilmoittaminen markkinoinnissa Maksullisen numeron kielto Sopimus välityspalkkiosta Edellytyksenä kaupan syntyminen Välityspalkkion määrä Perusteena kauppahinta Välityspalkkion kohtuullisuus Tapauskohtainen harkinta Edellytyksenä voimassa oleva sopimus Toimeksiantosopimuksen irtisanominen Toimeksiannon huolellinen suorittaminen Kaupasta vetäytyminen Omaan lukuun tehdyt kaupat Erityinen etu valvottavana Jälkipalkkio Edellyttää sopimusta Kuuden kuukauden takaraja Olennainen vaikuttaminen Välityspalkkion jakaminen Välitysliikkeiden suoritusten arviointi VUOKRAHUONEISTON VÄLITYS 353 Huoneenvuokrasopimus Välityslain mukainen vuokravälitys Välitysliikelain soveltaminen vuokravälitykseen Vastaava hoitaja LVV-nimike Toimeksiantosopimus Asuntotietolomake Välityspalkkio

9 Markkinoinnin aloittaminen Hyvän välitystavan vastainen menettely Päiväkirjaaminen Tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle 357 Toimeksiantajana vuokranantaja Toimeksiantajana vuokralainen Välitysliike sopijapuolena ja erityinen etu Vuokravälitystehtävän hoitaminen 359 Vuokrauskohteesta hankittavat asiakirjat ja selvitykset Huoneisto Kiinteistö Rakennus vuokramaalla Vuokranantajan oikeus vuokrata Vuokranantajatoimeksiantajalta hankittavat tiedot Vuokranantajatoimeksiantajalle annettavat tiedot Asuntotietolomake Vuokranantaja toimeksiantajana Vuokralainen toimeksiantajana Vuokralaistoimeksiantajalta hankittavat tiedot Katselmus Erityinen selonottovelvollisuus Isännöitsijäntodistuksen tietojen tarkistaminen Havainnot katselmuksessa Virheelliset tai puutteelliset tiedot Tiedonantovelvollisuus toimeksiantajan vastapuolelle Markkinointi 366 Ilmoittelu vuokrattavasta asunnosta Vuokrakohteen esittely 368 Vuokranantajan suostumus Esite Poikkeaminen normaalitasosta Muutokset Varaustarjous Varausmaksu Ennen sopimuksen tekemistä annettavat asiakirjat ja muu selvitys 371 Ratkaisukäytäntöä toimeksiannon huolellisesta suorittamisesta 372 Vuokrasopimuksen toteuttamiseen liittyvät tehtävät

10 Vuokrasopimuksen laatiminen Vuokralaisen luottotiedot Vuokravakuus Asiakirja huoneiston kunnosta Välityspalkkio 378 Välityspalkkion ilmoittaminen Välityspalkkion määrä Välityspalkkion kohtuullisuus Kulujen korvaaminen Yksi toimeksiantosopimus Sopimus omaan lukuun ja erityinen etu Toimeksiantosopimuksen todellisuus Lain kiertäminen Korotettu vuokra Lain sisältö Valvontatoimet liittyen korotettuun vuokraan Kuluttajavalituslautakunnan käytäntö Muita kannanottoja korotetusta vuokrasta Määräaikaiset vuokrasopimukset Jälkipalkkio OIKEUSTAPAUSHAKEMISTO 395 ASIAHAKEMISTO

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1. VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 4 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA...

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet...3. Esipuhe...5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta...27

Sisällys. Lyhenteet...3. Esipuhe...5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta...27 Sisällys Lyhenteet...3 Esipuhe...5 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta...27 1.1. Välitystoimintaan sovellettavat säädökset...27 1.2. Välitysliiketoiminnan harjoittaminen...28 1.2.1. Laki

Lisätiedot

Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27

Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27 Sisältö Esipuhe 5 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27 1.1. Välitystoimintaan sovellettavat säädökset 27 1.2. Välitysliiketoiminnan harjoittaminen 28 1.2.1. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä

Lisätiedot

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA...

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 5 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA... 5 1.3 ASIAKASVARAT... 5 1.4 RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMINEN...

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Pro gradu -tutkielma Johanna Kanniainen (0160623) Kevät 2013 II Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa

Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa Tarkki, Eerik 2013 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa Eerik Tarkki Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö 2. Asuntokauppa 1 2 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö Asuntokaupalla tarkoitetaan irtainta asuntokauppaa vastakohtana kiinteistönkaupalle. Keskeisimpiä asuntokaupan kohteita ovat asunto-osakkeet. Asunto-osakkeen

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA 2 Johdanto OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA Hyvää vuokravälitystapaa koskevan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat

Lisätiedot

LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8)

LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8) LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8) Kysymys 1 Asunnossa on hoitovastikkeen osalta asuntokauppalain 6 luvun 20 :n 1 mom:n 2 kohdassa tarkoitettu tiedonantovirhe. Myyjän on täytynyt olettaa tienneen

Lisätiedot

Paikallinen. kulmat. OPAS. asunnonostajalle ja -myyjälle

Paikallinen. kulmat. OPAS. asunnonostajalle ja -myyjälle Paikallinen SKVL-jäsenyritys tuntee kulmat. OPAS asunnonostajalle ja -myyjälle Vuodesta 1946! Onnistuneiden asuntokauppojen puolella! 2 Asuminen koskettaa jokaista ihmistä ja se on osa jokaisen perustarpeita.

Lisätiedot

Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt

Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt 1. Johdanto Kiinteistönvälittäjä palvelee yhteiskuntaa ja sen jäseniä kaikille tärkeissä asumiseen ja oman kodinhankkimiseen liittyvissä kysymyksissä. Kiinteistönvälittäjä

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Tehtävä 1 A) Mitä kotimyynti tarkoittaa vuokravälitystoiminnassa ja mitä tapahtuu, jos välittäjä ei toimi kotimyyntitilanteessa sille asetettujen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA I TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Joel Kokko KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2013 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kahta varausmaksua ei saa olla samanaikaisesti samasta välityskohteesta.

Kahta varausmaksua ei saa olla samanaikaisesti samasta välityskohteesta. LVV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 KYSYMYS 1 1. Varausmaksu Välitysliike saa ottaa vastaan varausmaksun, jos niin on sovittu toimeksiantosopimuksessa. Sen vastaanottamisen jälkeen välitysliike ei

Lisätiedot

Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan

Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan Marko Vasankari 0276562 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Syksy 2014 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA USEAT PÄÄLLEKKÄISET TARJOUKSET Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetussa laissa (15.12.2000/1074) eli ns. välityslaissa on säännökset siitä, kuinka välitysliikkeen

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 7.5.2011

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 7.5.2011 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (6) VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 7.5.2011 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-3 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 4 vastataan koepaperille. (HUOM!

Lisätiedot

LKV-koe 4.5.2013 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (10)

LKV-koe 4.5.2013 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (10) LKV-koe 4.5.2013 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (10) Kysymys 1 Kohta A max 5 p - Myös pelkän maapohjan myyntiin sovelletaan oman asunnon myyntivoiton verovapaussääntelyä, kun verovelvollinen on käyttänyt tulipalossa

Lisätiedot

LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1

LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 KYSYMYS 1 1 Rantaviivaa koskeva laatuvirhe. KiintVälL 9.1 :n mukaan välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Antti Säynäslahti 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu I

Lisätiedot

SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20

SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20 SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 Oikeuslähteet 10 Oikeussubjekti 11 Oikeuskelpoisuus 12 Oikeustoimikelpoisuus 12 Edunvalvonta 13 Oikeudellinen vastuunalaisuus 15 Oikeushenkilöt 16 Yhteisöt 18 Säätiöt 18 2 OIKEUSTOIMI

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) Välittäjälautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) Välittäjälautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 12.5.2012 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä laki koskee vakuutusedustusta. Vakuutusedustuksella tarkoitetaan korvausta

Lisätiedot