Välittäjän vastuut ja velvollisuudet asuntokaupassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välittäjän vastuut ja velvollisuudet asuntokaupassa"

Transkriptio

1 Välittäjän vastuut ja velvollisuudet asuntokaupassa Taloyhtiön osakkaan koulutusilta Jaana Anttila Kangas Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry Esityksen sisältö Lyhyesti kiinteistönvälitysalan järjestäytymisestä Hyvä välitystapa Välittäjän huolellisuus, selonotto ja tiedonantovelvollisuus asuntokaupassa Eettiset ohjeet Hyvän välittäjän valinta Vuodesta 1946 lähtien 1

2 Kiinteistönvälitysalan keskusliitto KVKL ry Välitystoimintaa koskeva lainsäädäntö Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä = välitysliikelaki Pätevyysvaatimukset LKV pätevyyden osalta kiristyvät lukien Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä = välityslaki Asuntomarkkinointiasetus Kuluttajansuojalaki KSL Kotimyyntisäännökset Asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa = Hintamerkintäasetus Rahanpesun estämistä koskeva lainsäädäntö RahanpesuL Hyvä välitystapa Välitysliikelaki ja välityslaki edellyttävät hyvän välitystavan noudattamista Välitystehtävä on suoritettava ammattitaitoisesti huolellisesti hyvää välityspalaa noudattaen molempien osapuolten etua valvoen Suorituksen on vastattava markkinoinnissa annettuja tietoja Toimimisvelvollisuus / ryhdyttävä välittömästi suorittamaan 2

3 Hyvä välitystapa HVT Kyseessä on joustava normi, johon katsotaan yleisesti kuuluvan 1. toiminnan luotettavuus ja avoimuus, 2. tunnollisuus tehtävien hoitamisessa sekä 3. lojaalisuus molempia sopimuspuolia kohtaan Hyvän välitystavan lähteet Lain esityöt ja perustelut Tuomioistuinten ratkaisut Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut Aluehallintovirastojen ratkaisut Alan sisäiset käytännöt ja ohjeet Hyvän välitystavan ohje KVKL:n laki ja lausuntovaliokunta laatinut Edustettuna kaikki alan keskeiset toimijat Antanut aiemminkin kannanottoja ja ohjeita hyvästä välitystavasta Koottu ohjeistus hyvästä välitystavasta Kaikki KVKL:n jäsenet sitoutuneet noudattamaan hyvän välitystavan ohjetta toiminnassaan Muut hyvän välitystavan ohjeet Ohjeistus hyvästä vuokravälitystavasta (2008) Erillinen ohje rahanpesun estämisestä (2010) Erillinen ohje vuokraukseen liittyvien henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä, säilyttämisestä ja luovuttamisesta ( ) Erillinen ohje asuinhuoneiston tavanomaisesta kulumisesta ja siivouksesta (2012), Löytyvät täältä: > Asumisen lainsäädäntö 3

4 Toimeksiantosopimuksen tekeminen Tehtävä kirjallisesti tai siten, että tietoja ei voida yksipuolisesti muuttaa Sopimusosa + selostusliite = toimeksiantosopimus Maksimi voimassaoloaika 4 kk, jatkosta sovittava erikseen ja aikaisintaan 1 kk ennen sopimuksen päättymistä Määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva Kotimyyntisäännökset Kotimyynnistä on kysymys AINA, kun toimeksiantosopimus tehdään jossain muualla kuin välitysliikkeen toimitiloissa Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän ajan sopimuksen tekemisestä Välittäjän on annettava asiakkaalle peruuttamisohje ja lomake Jos ei anna, asiakkaan peruuttamisoikeus voimassa 12 kk Välitystehtävän suorittaminen voidaan aloittaa peruuttamisajan kuluessa, jos Asiakas on sitä nimenomaisesti pyytänyt Lisäksi on sovittava korvauksesta ennen peruuttamista suoritetuista tehtävistä Voidaan sopia myös siitä, että toimeksiannon suorittaminen aloitetaan heti, mutta kohteen markkinointi vasta peruuttamisajan jälkeen Välitysliikkeen tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle Ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä annettava kaikki ne tiedot, jotka saattavat vaikuttaa asiasta päättämiseen Esimerkkejä, HVT Hinta ja siihen vaikuttavat seikat Arvio toimeksiannon suorittamisajasta Luovutusvoiton verotukseen liittyvät seikat Muut: pinta alamittaus, kuntoa koskevat selvitykset, stailaus 4

5 Välitysliikkeen selonottovelvollisuus Yleinen selonottovelvollisuus Toimeksiantajan haastattelu / selostusliitteen täyttäminen Kohteen katselmus Asiakirjat ja selvitykset Erityinen selonottovelvollisuus Tietojen vertailu Ristiriitaisuudet saaduissa tiedoissa Tiedon oikaiseminen Tiedon epävarmuudesta kerrottava osapuolille Välitysliikkeen tiedonantovelvollisuus toimeksiantajan vastapuolelle Ostajalle annettavat tiedot Markkinointi Ilmoittelu Asuntomarkkinointiasetus määrittelee annettavat vähimmäistiedot Esittely Ostoneuvotteluvaihe Ennen kaupan päättämistä ts. ennen ostotarjouksen tekemistä Välitysliikkeen tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle Myyjälle annettavat tiedot Ennen kaupan tekemistä kaikki ne tiedot, jotka voivat vaikuttaa asiasta päättämiseen Myös kaikki toimeksiannon hoitamisen aikana välitysliikkeen tietoon tulleet seikat Kerrottava, jos välitysliike tai sen palveluksessa oleva aikoo päättää sopimuksen omaan lukuunsa tai valvottavana on muu erityinen etu Vastuurajoituslausekkeiden merkitys 5

6 Ostotarjousvaihe Vain kirjallisia tarjouksia otetaan vastaan Jo tehdystä, sisällä olevasta vielä avoimesta tarjouksesta kerrottava ostajille Välitysliikkeellä ei ole velvollisuutta (mutta voi) kertoa aiemman tarjouksen rahamäärää tai muita ehtoja Kaikki tarkoituksenmukaiset tarjoukset otettava vastaan ja esitettävä toimeksiantajalle Välitysliike voi siis kieltäytyä vastaanottamasta tarjousta Ostotarjouksen tekijää EI saa painostaa Myyjä päättää hyväksymisestä Ei välittäjä ilman eri valtuutusta Eri tarjoustyypit ja tarjouskilpailu Eri tarjoustyypit Käsirahallinen ostotarjous Vakiokorvausehtoinen ostotarjous Muu tarjous Useat haluavat tarjota täyden hinnan tai enemmän Ensimmäisenä jätetty tarjous ei tuo etusijaa Hinnan nousu pyydetystä on mahdollinen Käsirahallinen ostotarjous Välitysliike saa ottaa käsirahan vastaan vain jos tästä sovittu toimeksiantosopimuksessa Ei uutta tarjousta vastaan, jos käsirahallinen tarjous sisällä Tällöin ei myöskään tule markkinoida aktiivisesti Välitysliike voi merkitä muistiin muiden kiinnostuneiden mahdolliset yhteydenotot Välitysliikkeen huolehdittava siitä, että tarjouksesta laaditaan asiakirja, johon sisällytetään kaikki tarjouksen ehdot ja mahdollinen ehto käsirahan menettämisestä Menetettävän käsirahan maksimi 4 % kauppahinnasta Säilytetään asiakasvaratilillä 6

7 Vakiokorvausehtoinen ostotarjous Sovitaan käsirahan sijasta tietyn vakiokorvauksen maksuvelvollisuudesta Menetettävän vakiokorvauksen maksimi 4 % kauppahinnasta Rahaa ei käytetä tarjouksen tekohetkellä, vaan vasta jos jompikumpi osapuolista rikkoo sopimusta Jos kauppa jää syntymättä tarjouksen tekijästä johtuvasta syystä, on myyjällä oikeus sovittuun vakiokorvaukseen Vakiokorvauksen saaminen ei edellytä näyttöä siitä, että myyjä olisi kärsinyt vahinkoa Ei oikeutta muihin korvauksiin Jos myyjä kieltäytyy, on myyjän suoritettava tarjouksen tekijälle hyvityksenä sovittua vakiokorvausta vastaava rahamäärä Muu ostotarjous Ostotarjous, johon ei sisälly vakiokorvauslauseketta tai käsirahaa Myyjä voi vedota siihen, että sopimus on syntynyt, ja vaatia ostajaa saattamaan kaupan loppuun Kumpikaan osapuoli ei voi vapautua sopimuksesta käsirahalla tai vakiokorvauksella jos osapuoli ei täytä sopimusta, voi hän joutua korvaamaan toiselle sopijapuolelle sopimuksen rikkomisesta aiheutuneet vahingot täysimääräisinä Hyvä välitystapa vs. Eettiset säännöt Hyvä välitystapa Hyvä välitystapa on käsitteenä laajempi kuin kuluttajansuojalain mukainen hyvä markkinointitapa tai hyvä liiketapa hyvää välitystapaa arvioidaan erityisesti välitysliikkeen asiakaskunnan, sekä myyjän, että ostajan näkökulmasta Eettiset säännöt ja hyvä liiketapa Suhtautuminen kollegoihin ja omaan ammattikuntaan Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa tarkoitettua hyvää liiketapaa arvioidaan kilpailevien elinkeinonharjoittajien näkökulmasta 7

8 Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt Kiinteistönvälittäjän ammatin arvostus Ammattitaito Hyvä välitystapa Kohteeseen perehtyminen Asiantuntijan neuvot Markkinatuntemus Ilmoittelu ja muu markkinointi Arviolausunnot Ammattietiikka Ammatillinen hienovaraisuus Rehellisyys Oikeudenmukaisuus Vastuu omasta ja palveluksessa olevien henkilöiden toiminnasta Vaitiolovelvollisuus ja henkilötietojen käsittely Toiset kiinteistönvälittäjät Yhteistoiminta Vastuuvakuutus Asiakkaiden omaisuus Rahanpesun estäminen Koulutus Erimielisyyksien sopiminen Hyvän välittäjän valinta Selvitä noudattaako hyvän välitystavan ohjetta Haastattele kokemuksesta Pyydä perustelemaan välittäjän antama hinta arvio ja arvio myyntiajasta Kysy tuttavilta kokemuksia hyvistä välittäjistä Älä usko kuuta taivaalta lupaavia Kohteen ylihinnoittelu pidentää myyntiaikaa Saako halvalla hyvää? Mieti, mitä tarjotulla välityspalkkiolla luvataan tehdä Älä anna pankkien painostaa päätöksessäsi! KIITOS! Jaana Anttila Kangas Toimitusjohtaja, VT, LKV Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry Puh jaana.anttila 8

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1. VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 4 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA...

Lisätiedot

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA...

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 5 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA... 5 1.3 ASIAKASVARAT... 5 1.4 RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMINEN...

Lisätiedot

Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt

Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt 1. Johdanto Kiinteistönvälittäjä palvelee yhteiskuntaa ja sen jäseniä kaikille tärkeissä asumiseen ja oman kodinhankkimiseen liittyvissä kysymyksissä. Kiinteistönvälittäjä

Lisätiedot

Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa

Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa Tarkki, Eerik 2013 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa Eerik Tarkki Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA 2 Johdanto OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA Hyvää vuokravälitystapaa koskevan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Pro gradu -tutkielma Johanna Kanniainen (0160623) Kevät 2013 II Lapin yliopisto,

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA USEAT PÄÄLLEKKÄISET TARJOUKSET Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetussa laissa (15.12.2000/1074) eli ns. välityslaissa on säännökset siitä, kuinka välitysliikkeen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Tehtävä 1 A) Mitä kotimyynti tarkoittaa vuokravälitystoiminnassa ja mitä tapahtuu, jos välittäjä ei toimi kotimyyntitilanteessa sille asetettujen

Lisätiedot

Paikallinen. kulmat. OPAS. asunnonostajalle ja -myyjälle

Paikallinen. kulmat. OPAS. asunnonostajalle ja -myyjälle Paikallinen SKVL-jäsenyritys tuntee kulmat. OPAS asunnonostajalle ja -myyjälle Vuodesta 1946! Onnistuneiden asuntokauppojen puolella! 2 Asuminen koskettaa jokaista ihmistä ja se on osa jokaisen perustarpeita.

Lisätiedot

LKV-koe 12.5.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (7)

LKV-koe 12.5.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (7) LKV-koe 12.5.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (7) Kysymys 1 a) Heikin luovutuskompetenssi toteamiseksi on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin ja asiakirjoihin: Testamentti on muodon puolesta tehty oikein

Lisätiedot

(Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä) 2 p.

(Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä) 2 p. KYSYMYS 1 a) Toimeksiantosopimus on oltava kirjallinen tai sähköinen asiakirja, joka on tehty niin, ettei sen ehtoja saa muutettua yksipuolisesti. Välittäjä ei voi vedota ehtoon, joka ei ole sopimuksessa.

Lisätiedot

LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8)

LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8) LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8) Kysymys 1 Asunnossa on hoitovastikkeen osalta asuntokauppalain 6 luvun 20 :n 1 mom:n 2 kohdassa tarkoitettu tiedonantovirhe. Myyjän on täytynyt olettaa tienneen

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5)

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) KYSYMYS 1 a) Asunto-osakeyhtiössä tapahtuvaan huoneiston hallintaanottoon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Ko. lain 85 :n mukaisesti yhtiön on vuokrattava

Lisätiedot

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö 2. Asuntokauppa 1 2 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö Asuntokaupalla tarkoitetaan irtainta asuntokauppaa vastakohtana kiinteistönkaupalle. Keskeisimpiä asuntokaupan kohteita ovat asunto-osakkeet. Asunto-osakkeen

Lisätiedot

7/2007 Teemana asuminen

7/2007 Teemana asuminen 7/2007 Teemana asuminen 30.11.2007 Tutkassa nyt Asuntomarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä...2 Kolumni Uudet myynti- ja rahoitusmallit törmäyskurssilla hinnan ilmoittamisvelvollisuuden

Lisätiedot

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) Tehtävä 1 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa korjausten suorittamisvuonna (1 p) Jos korjaustoimet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja sähkömarkkinalain 88 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalakia ja sähkömarkkinalakia. Muutoksilla pantaisiin

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Tehtävä 1 Sukulaiset tarkoittavat sitä, että palstan edustalla on mahdollisesti vesijättöä, joka on muodostunut maan nousemisen seurauksena

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2011

SKVL:n syystiedote 2011 SKVL:n syystiedote 2011 Syksy 2011 1 Sisältö Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton sininen lanka... 3 Katsaus historiaan... 3 Vuosikymmenten läpi jäseniä palvellen ja jäsenten etuja valvoen... 3 Juhlat koittavat...

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITYSALAN AMMATTITUTKINTO 2011

KIINTEISTÖVÄLITYSALAN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖVÄLITYSALAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 3/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:2 Määräykset ja ohjeet 2011:2 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖVÄLITYSALAN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 5 KIRJALLISUUSLUETTELO 19 LYHENTEET 21 KIINTEISTÖN- JA VUOKRAVÄLITYS 23. Välitystoiminnan harjoittaminen 23

SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 5 KIRJALLISUUSLUETTELO 19 LYHENTEET 21 KIINTEISTÖN- JA VUOKRAVÄLITYS 23. Välitystoiminnan harjoittaminen 23 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 5 KIRJALLISUUSLUETTELO 19 LYHENTEET 21 KIINTEISTÖN- JA VUOKRAVÄLITYS 23 Välitystoiminnan harjoittaminen 23 Aiempi lainsäädäntö...24 Välitysliikelaki... 24 Kiinteistönvälitys...25

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

KYSYMYS 3. 1) Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus

KYSYMYS 3. 1) Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus KYSYMYS 1 a. Kyse on asemakaava-alueella olevasta kiinteistöstä. Tällöin tulee kunnan rakennusvalvonnasta selvittää asemakaavan ja kunnan rakennusjärjestyksen pohjalta ensiksi, onko kiinteistöllä kaksi

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1. Mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoittamisella

Lisätiedot

Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot

Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy:n asiakkailleen tarjoamiin palveluihin ellei asiakkaan kanssa ole nimenomaisesti toisin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot