Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3)"

Transkriptio

1 1 Kauppakirja 1. Myyjä 2. Ostaja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y ) Perustettavan yhtiön lukuun, omistajinaan Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki 3. Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään Mikkelin kaupungin NN kaupunginosan korttelissa xx oleva tontti xx sekä tontilla olevat myyjän omistamat rakennukset liittymineen. Kaupan kohteen kiinteistörekisteritunnus on Moisio päivätyn kiinteistörekisteriotteen mukaan kaupan kohteen pinta-ala on 23,85 hehtaaria, joka sisältää erottamattomat määräalat Royal House 7460 m2 (Pistetalo 2058 m2, Perhetalo 2729 m2, Autotalli 2034 m2, Pysäköintialue 289 m2, lämmönjakohuone 350 m2) ja Mikkelin kaupunki C- rakennus noin m2, kaikki yhteensä 1,746 ha. Kohteen osoite on Moisiontie 10, Mikkeli. Alueella, jolla myytävä kiinteistö sijaitsee on valmisteilla yleiskaava ja asemakaava. 4. Kauppahinta ja sen maksaminen Kauppahinta on (kaksimiljoonaa satatuhatta) euroa, joka maksetaan mennessä, mikäli valtuuston kaupan hyväksymistä koskeva päätös on saanut siihen mennessä lainvoiman, muussa tapauksessa 30 vuorokauden kuluessa sen jälkeen kun päätös on saanut lainvoiman, ei kuitenkaan ennen Omistusoikeuden siirtyminen Omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle sen jälkeen kun kauppaa koskeva valtuuston päätös on lainvoimainen.

2 2 6. Hallintaoikeuden siirtyminen Osa kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista on vuokrattu myyjälle erillisellä vuokrasopimuksella. Ostaja saa vuokratulon siitä alkaen kun kauppahinta on maksettu ja kaupan hyväksymistä koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman. Ostaja ja myyjä sitoutuvat tämän kauppakirjan allekirjoituksin allekirjoittamaan Liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen, jonka kuntayhtymän hallitus hyväksyy sillä ehdolla, että valtuusto hyväksyy kaupan. Hallintaoikeus vuokrattuihin alueisiin ja rakennuksiin jää myyjälle vuokrasopimuksen voimassaoloajaksi. Muilta osin hallintaoikeus siirtyy ostajalle kun kauppahinta on maksettu. 7. Vaaranvastuu Vaaranvastuu kaupan kohteen vahingoittumisesta siirtyy ostajalle, kun omistusoikeus siirtyy. Myyjä sitoutuu pitämään kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten vakuutukset voimassa kaksi viikkoa vaaranvastuun siirtymisestä lukien, jonka jälkeen ostaja sitoutuu vakuuttamaan ne. 8. Vuokraoikeudesta ja rakennuksista aiheutuvat kustannukset Myyjä vastaa kaupan kohteen kaikista hoito- ja ylläpitokustannuksista omistusoikeuden siirtymiseen saakka. Kaupantekovuodelta maksettavasta kiinteistöverosta vastaa myyjä. Muilta osin vuokrattavien rakennusten ja alueiden kustannusvastuista on sovittu osapuolten välisessä vuokrasopimuksessa. 9. Kiinteistörasitteet 10. Rasitukset Myyjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että kaupan kohteeseen ei kohdistu muita rasitteita, kuin mitä päivätystä kiinteistörekisteriotteesta ilmenee. Lisäksi myyjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei kaupan kohteeseen kohdistu myöskään mitään muita sopimukseen tai suostumukseen perustuvia käyttöoikeuksia. Myyjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei kaupan kohteeseen kohdistu muita rasitteita kuin mitä päivätystä rasitustodistuksesta ilmenee. Ostaja on tietoinen alueen vesi-, viemäri-, lämpö- ja sähköjohdoista, jotka ilmenevät ostajalle luovutetuista piirustuksista.

3 3 Ostaja hyväksyy, että myyjä hakee ostajaa enempää kuulematta kaupanteon jälkeen omalla kustannuksellaan erityisen vuokraoikeuden kirjauksen kaupan kohteeseen erillisessä vuokrasopimuksessa sovitun vuokraoikeutensa pysyvyyden varmistamiseksi. Vuokraoikeuden kirjauksella myyjä varmistaa, että se saa olla vuokralla vuokrasopimuksen kohteessa (liiteluettelon mukaisesti, yhteinen huoneistoala m2) 7 vuoden ajan omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Vuokrasopimus on tämän kauppakirjan liitteenä. 11. Kaupan kohteen kunto Ostaja on huolellisesti tutustunut kaupan kohteeseen ja ottaa sen vastaan siinä kunnossa, kuin se viimeksi ostajalle esiteltäessä oli. Myyjä on ilmoittanut kaupan kohteen kunnosta seuraavaa: Rakennukset vaativat huomattavia korjauksia ja ovat osittain alkuperäisessä kunnossaan. Osa rakennuksista on suojelukohteita. Rakennusten kuntoon ja tekniikkaan sisältyy merkittäviä riskejä, joista ostaja on tietoinen. Ostajalle on luovutettu rakennuksia koskeva historiallis-museaalinen selvitys ja sairaanhoitopiirin teknisen puolen aiemmat selvitykset kiinteistön korjaussuunnitelmista. Myyjä ei ole vastuussa sellaisista kaupan kohteen virheistä, vaurioista tai puutteellisuuksista, jotka on ostajalle ilmoitettu tai jotka ostaja on muutoin havainnut tai jotka tämän olisi pitänyt ammattikokemuksensa mukaan havaita. 12. Ostajalle annetut tiedot Ostajalle on luovutettu seuraavat asiakirjat, joihin tämä ilmoittaa tutustuneensa: Lainhuutotodistus KTJ (2 sivua) Kiinteistörekisteriote KTJ kaupan kohteesta (2 sivua) Kiinteistörekisterin karttaote (3 sivua) Rasitustodistus (1) - Moision sairaala-alueen vuokrattavat rakennukset 2015, Moision yksityistien osakasluettelo Sairaanhoitopiirin vuokrattava maa-aluekartta Moision sairaala-alueen tie- ja piha-alueiden kunnossapito Moision sairaala-alueen kaukolämpö ja sähköverkosto , päivitys Moision sairaala-alueen vesi- ja viemäriverkosto , päivitys Moision rakennusten kulutus- ja mittaritiedot Pohjapiirrokset kaikista rakennuksista toimitettu sähköisesti välittäjälle kevät 2014

4 4 Myyjä on kertonut tiedossa olevat myytävän alueen ja sitä lähellä olevan maa-alueen saastumista koskevat tiedot ja näiden korjaamista koskeneet aiemmat toimenpiteet. Myyjä vastaa siitä, että alueella ei tämän hetkisen tiedon mukaan ole saastunutta ja pilaantunutta maata. Myyjä vastaa hallinta-aikanaan syntyneistä maan saastumisesta aiheutuneista puhdistuskustannuksista omalta osaltaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 13. Myötävaikuttaminen alueen jatkokaavoitukseen Myyjä sitoutuu vuokralaisena edesauttamaan myydyn alueen mahdollista kaavoittamista niissä rajoissa kuin sen voidaan katsoa kuuluvan vuokralaisen myötävaikutusmahdollisuuksiin, ottaen kuitenkin huomioon, että kaavoitus ei voi rajoittaa vuokralaisen oikeutta käyttää vuokran kohdetta vuokrasopimuksessa tarkoitettuun käyttöön. 14. Rakennusten pinta-alatiedot Ostaja on tietoinen, että rakennusten pinta-aloista annetut tiedot perustuvat rakennusvalvonnan käytössä oleviin tietoihin, eikä niitä ole tarkistusmitattu, joten ne saattavat poiketa olennaisestikin nykymääräysten mukaan mitattavista pinta-aloista. Mikäli pinta-alatiedoissa kaupanteon jälkeen havaittaisiin poikkeamia ilmoitettuihin tietoihin, ei osapuolilla ole oikeutta esittää niiden perusteella vaatimuksia toista osapuolta kohtaan. 15. Veroseuraamukset Osapuolet ovat tietoisia tästä kaupasta aiheutuvista veroseuraamuksista. Tästä kaupasta menevästä varainsiirtoverosta ja kirjaamiskustannuksista vastaa ostaja. Mahdollisista välisaannoista menevästä varainsiirtoverosta vastaa myyjä. 16. Sähköliittymän siirto, kaukolämpöliittymäsopimukset sekä vesi- ja viemäriliittymäsopimukset Myyjä siirtää tällä kauppakirjalla Etelä-Savon Energian kanssa solmittuun liittymissopimukseen perustuvat kaikki oikeutensa ostajalle ilman eri korvausta. Sama koskee kaukolämpöliittymäsopimuksia ja vesi- ja viemäriliittymäsopimuksia. Myyjä vakuuttaa, että kaikki mainittuun liittymissopimukseen perustuvat, myyjän hallinta-aikaan kohdistuvat maksut on kaupantekopäivään asti maksettu.

5 5 17. Etuostolain mukainen vakuutus Myyjä ja ostaja vakuuttavat, etteivät he kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana ole tehneet sellaisia kiinteistökauppoja, jotka olisi otettava huomioon etuostolain 5 :ssä mainitussa tarkoituksessa. 18. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tästä kaupasta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Etelä- Savon käräjäoikeudessa. Tätä kauppakirjaa on laadittu kolme samasanaista kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. Mikkeli x.x.201x Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Allekirj.) Ostaja (allekirj.) LIITTEET Liite 1 Vuokrasopimus Kaupanvahvistajan todistus

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 8.7.2014, ver 1 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Kaunismäen alue / vuokratontti) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000

Lisätiedot

( Myyjä ) ( Ostaja )

( Myyjä ) ( Ostaja ) 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet WH2005/NIAM III East (Asset Oy) Y-tunnus 2080130-7 Korkeavuorenkatu 45, PL 940 00101 Helsinki ( Myyjä ) ja Hyrynsalmen kunta Y-tunnus 0185075-2 PL 5 89401 Hyrynsalmi

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 NAANTALIN KAUPUNKI RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 Merimaskun Rantamakasiini, tontti ja vierasvenesatama Rakennus Naantalin kaupunki myy tarjousten perusteella Merimaskun Kirkonsalmen rannassa sijaitsevan

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä )

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) 1/5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) OSTAJA: Maija Meikäläinen [hlö-tunnus]

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Apporttiomaisuuden luovutuskirja Luonnos Luovuttaja Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki Luovutuksensaaja Kunta aravat Oy (jäljempänä KA Oy) Toinen linja 14, 00530 Helsinki 2/9

Lisätiedot

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I Sepänkannas III Smedsede III 25 25 5 Metriä K 55 57 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2. Asunto Oy Helsingin Ilmatar y-ti~mus 2048857-6

Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2. Asunto Oy Helsingin Ilmatar y-ti~mus 2048857-6 KAUPPAKIRJA Ostajat Asunto Oy Helsingin Vainhoincn y-tunnus 2048870-1 Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2 Asunto Oy Helsingin llmarinen y-tunnus 204886 1-3 Asunto Oy Helsingin Ilmatar

Lisätiedot

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Kaupan osapuolet... 3 2. Omaisuuden luovutuksen tausta

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA KAUPAN OSAPUOLET Talla esisopimuksella osapuolet sopivat myohemmin tehtavasta kiinteiston kaupasta seuraavasti: Myyja Ostaja Ferraria Oy Ab Y-tunnus 0107936-3 10470FISKARS

Lisätiedot

3. KAUPAN EHDOT 3.1. Kauppahinta Kauppahinta on seitsemäntuhattaneljäsataaviisikymmentäviisi (7.455,-) euroa.

3. KAUPAN EHDOT 3.1. Kauppahinta Kauppahinta on seitsemäntuhattaneljäsataaviisikymmentäviisi (7.455,-) euroa. KAUPPAKIRJA 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Hlö-tunnus Myöhemmin: 'Myyjä'. Erkki Estola Isokatu 14 85800 Haapajärvi Ostaja Haapajärven kaupunki Y-tunnus 0209756-3 Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Myöhemmin: 'Ostaja'.

Lisätiedot

MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA

MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen tontin ostohakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. SAMMALISTO (19) NOKIAN KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS MYYTÄVINÄ OLEVAT

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä

Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä KUOPION KAUPUNKI Maaomaisuuden hallintapalvelut Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä Tarjousten jättöaika 1.10-26.10.2012 KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1.

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1. LEIRINTÄALUEEN VUOKRASOPIMUS Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Kiinteistö Oy Papinniemen Leirintäalue Yritys- ja yhteisötunnus: ei perustettu/rekisteröity Kotipaikka ja osoite: Parikkala, c/o Parikkalan

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***.12.2014

LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***.12.2014 LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA Siikajoen kunnan ja Ruukin Yrityspuisto Oy:n välillä ***.12.2014 2 (9) LIITTEET Liite 3.1 Ruukin Yrityspuisto Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot