Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet. myyntilupien ehtojen muuttamiselle (suun kautta otettavat valmisteet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet. myyntilupien ehtojen muuttamiselle (suun kautta otettavat valmisteet)"

Transkriptio

1 Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien ehtjen muuttamiselle (suun kautta tettavat valmisteet) ja myyntilupien peruuttamiselle (parenteraaliset valmisteet) 9

2 Tieteelliset jhtpäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arviinnista, jka kskee tlperisnia sisältäviä valmisteita (ks. liite I) Tlperisni n keskushermstn vaikuttava lihasrelaksantti, jka syntetisitiin ensimmäisen kerran vunna 1956, ja se n llut kliinisessä käytössä 1960-luvulta alkaen. Tarkkaa vaikutusmekanismia ei täysin tunneta. Se situtuu hermkudkseen suurella affiniteetilla, ja suurimmat pitisuudet saavutetaan aivrungssa, selkäytimessä sekä ääreishermstn kudksissa. Tlperisnin kemiallinen rakenne n samankaltainen kuin lidkaiinin, ja sillä n lidkaiinin tavin slukalva vakauttavia vaikutuksia. Tlperisni vähentää natriumin virtausta hermslun eristetyn slukalvn läpi annsriippuvaisesti. Tämä pienentää aktiptentiaalien amplitudia ja taajuutta. Lisäksi sillä n sitettu levan jänniteherkkiä Ca 2+ -kanavia estäviä vaikutuksia, mikä viittaa siihen, että slukalva vakauttavan vaikutuksensa lisäksi tlperisni saattaa vähentää myös välittäjäaineen vapautumista. Tlperisni vaikuttaa klmella taslla: Perifeerinen tas Tlperisni vakauttaa hermslujen slukalva ja pienentää siten aktiptentiaalien amplitudia ja taajuutta. Se pystyy estämään kivun aiheuttamaa patlgista perifeerisistä hermista nusevaa impulssia, jka saattaa käynnistää erilaisia mtrisia tai vegetatiivisia refleksejä, jtka pulestaan lisäävät lihasjänteyttä. Keskushermstn/selkäytimen tas Tlperisni laskee lisääntyneen mn- ja plysynaptisen refleksitiminnan nrmaalille taslle annsriippuvaisesti. Tämä vaikutus n sitettu hyvin useissa eläinkemalleissa. Keskushermstn ja retikulaarisen järjestelmän tas Supraspinaalisen kiihdyttävän ja estävän kntrllin epätasapain saattaa myös lisätä refleksiaktiivisuutta ja lihasjänteyttä. Tlperisni vähentää retikulaaris-spinaalista fasilitaatita aivrungssa, ja sen n kkeellisesti sitettu lievittävän tehkkaasti retikulaarisen järjestelmän välittämää gammamtneurneihin liittyvää kipua. Tlperisnia sisältäviä valmisteita n tällä hetkellä hyväksytty seuraavissa EU:n jäsenvaltiissa: Bulgaria, Kyprs, Latvia, Liettua, Pula, Rmania, Saksa, Slvakian tasavalta, Tšekin tasavalta ja Unkari. Seuraavat käyttöaiheet n hyväksytty ainakin yhdessä jäsenvaltissa (käyttöaiheen sanamut saattaa vaihdella valmistekhtaisesti): elimellisistä neurlgisista häiriöistä jhtuvan, patlgisesti lisääntyneen luustlihasten jänteyden akuutti tai krninen hit liikuntaelinten sairauksiin (esimerkiksi spndylsiin, selkärangan nivelrikkn, kaula- ja lannerankaireyhtymiin, suurten nivelten nivelrikkn) liittyvän liiallisen lihasjänteyden ja lihaskuristusten hit rtpedisten ja traumatlgisten leikkausten jälkeinen kuntutus bliteratiivisten verisunitautien sekä verisunten hermtuksen häiriöistä (esimerkiksi akrsyansi, dysbasia angineurtica intermittens) jhtuvien ireyhtymien hit Littlen tauti (diplegia spastica infantilis) ja muut aivsairauksiin liittyvät lihasjänteyshäiriöt. Saksa alitti 15. heinäkuuta 2011 direktiivin 2001/83/EY 31 artiklan mukaisen menettelyn. Saksa katsi, että useat lääkkeen markkinille tuln jälkeen saadut ilmitukset yliherkkyysreaktiista viittaavat sellaiseen turvallisuuteen liittyvään hulenaiheeseen, jka ei le ikeasuhteinen tehsta saatuun rajalliseen näyttöön nähden. Lääkevalmistekmiteaa pyydettiin antamaan lausunt siitä, tulisik tlperisnia sisältävien lääkevalmisteiden ja muiden kauppanimien myyntiluvat säilyttää, tulisik niitä muuttaa tai tulisik ne peruuttaa tai evätä. 10

3 Kliininen teh Luustlihasten patlgisesti lisääntyneen lihasjänteyden hit elimellisissä neurlgisissa sairauksissa Tätä käyttöaiheetta tukee pääasiassa Stamenvan (2005) tekemä tutkimus, jka n laadultaan hyväksyttävä. Tutkimus n satunnaistettu, kaksisskkutettu, lumelääkekntrllitu mnikeskustutkimus, jssa tlperisnin sitettiin levan tehkas aivhalvauksesta jhtuvasta lihasjäykkyydestä kärsivien ptilaiden ireenmukaisessa hidssa. Tässä tutkimuksessa käytetty Ashwrthin asteikk n validitu mittari, jka n yleisesti hyväksytty lihasjäykkyyden kliiniseen arviintiin. Stamenvan tutkimuksessa Ashwrth-asteiklla havaittu keskimääräinen paraneminen li 32 prsenttia ITT-ppulaatissa ja 42 prsenttia siinä ptilasryhmässä, jka sai mg lääkettä vurkaudessa. Van Denburg ja muut (2008) havaitsivat, että 33 prsentin muuts Ashwrth-asteiklla krreli yhden pisteen muutsta Physician s glbal assessment -arviintiasteiklla, jta käytetään aivhalvauksen jälkeisen lihasjäykkyyden arviimiseen. Tämä viittaa kliiniseen merkittävyyteen. Ashwrth-asteiklla tapahtuneeseen paranemiseen liittyi myös tilastllisesti merkitsevä er tutkijan tehsta tekemässä yleisarvissa; tämä er li tlperisnille sutuisa. Myös muut tissijaiset timinnalliset parametrit (esimerkiksi muutettu Barthelin indeksi (jlla arviidaan päivittäisiä perustimintja), valmius surittaa rutiinitehtäviä ja kävelykestävyys) pulsivat jhdnmukaisesti tlperisnia lumelääkkeeseen verrattuna. Tlperisniryhmässä keskimääräinen enimmäiskävelymatka kahden minuutin kuluttua li nin 70 metriä; lumelääkeryhmässä se li 40 metriä. Stamenvan tutkimuksessa ptilaiden annksia vitiin titrata 900 milligrammaan päivässä, eli vain yhtä tlperisniryhmän alaryhmää (35 prsenttia) hidettiin nykyisellä valmisteyhteenvedn mukaisella hyväksytyllä annksella ( mg). Tehn salta päivittäin 450 mg:n tlperisniannksen saaneen alaryhmän tulkset livat kuitenkin yhdenmukaiset kk ITTppulaatin tulsten kanssa. Stamenvan tutkimusta vidaan pitää myönteisenä, sillä sen tulkset viittaavat siihen, että tlperisnin vaikutus aivhalvauksen jälkeisestä lihasjäykkyydestä kärsivien ptilaiden hidssa n kliinisesti merkittävä. Sen sijaan ennenaikaisesti keskeytetyssä Avigen-tutkimuksessa AV (2007) ei pystytty sittamaan minkäänlaista vaikutusta multippelisklersia sairastavassa ppulaatissa. Väliaikaisen analyysin tulsten perusteella vaikuttaa siltä, ettei tutkimuksessa pystytty saavuttamaan tilastllista merkitsevyyttä minkään arviidun tehn päätetapahtuman salta. Feherin tutkimuksessa (1985) käytettiin Rivermeadin asteikka, jnka validiteetti ja reliabiliteetti vat sittautuneet erittäin hyviksi aivhalvausptilaiden mtrisen timinnan arviimisessa. Vaikka tulksia n vaikea tulkita, kska arviinnin ikeellisuuden varmistamiseen tarvittava lumelääkekntrlliryhmää ei le, tämä satunnaistettu kaksisskkutettu aktiivisesti kntrllitu tutkimus tarjaa kuitenkin tlperisnin teha tukevaa näyttöä, sillä neurlgisista häiriöistä jhtuvasta lihasjäykkyydestä kärsivien ptilaiden liikkuvuus parani. Melkan tutkimuksessa (1997) lihasjänteyden pienenemisen (Ashwrth-asteiklla mitettuna) kanssa yhdenmukaisesti myös timinnalliset parametrit khenivat jatkuvasti, mikä viittaa kliiniseen merkittävyyteen. Tutkimuksessa li kuitenkin ainastaan ptilaita, jiden jäykkyys jhtui latyrismista. Latyrismiin sairastuu pääasiassa nuria aikuisia miehiä nälänhädän aikana, eikä sitä yleensä esiinny Eurpan maissa. Sen vuksi tämän tutkimuksen tulsten yleistäminen nykyiseen käyttöaiheeseen n kyseenalaista. Melkan tutkimuksesta vidaan katsa saatavan lääkkeen teha tukevaa näyttöä ainastaan neurlgisista häiriöistä jhtuvan lihasjäykkyyden hidssa. Yhteenvetna vidaan siis tdeta, että nykyisten tietjen perusteella tlperisnin teh neurlgisista häiriöistä jhtuvan lihasjäykkyyden hidssa n vaatimatn. On tärkeää muistaa, että näyttö tehsta perustuu valtasin Stamenvan tutkimuksen tulksiin, ja tässä tutkimuksessa tutkittiin vain aivhalvauksen jälkeisestä lihasjäykkyydestä kärsiviä ptilaita. 11

4 Liikuntaelinsairauksiin liittyvän liiallisen lihasjänteyden ja lihaskuristusten hit Ainassa tätä käyttöaihetta kskevassa tutkimuksessa (Pratzel 1995) tlperisnin sitettiin levan parempi kuin lumelääke ensisijaisten tulsmuuttujien salta. Tämä tuls saatiin käyttämällä laskentakaavassa uutta parametria, jta ei llut määritetty ennalta vaan jka tettiin käyttöön jälkitestien tehkkuusanalyysissa. Uudet parametrit n kuitenkin validitava etukäteen, js näyttö tehsta n tarkitus jhtaa tutkimuksesta. Lisäksi painekipukynnysarvn parantumiseen ei liittynyt vastaavaa paranemista ptilaiden liikkuvuudessa. Näin llen ei vida pitää tdennäköisenä, että painekipukynnyksen paraneminen lisi vitu muuntaa kliinisesti merkittäväksi vaikutukseksi ptilailla, jtka kärsivät kivuliaasta refleksien aiheuttamasta lihaskuristuksesta. Struckin vuden 2002 tutkimuksessa ei pystytty sittamaan merkittävää parannusta ensisijaisessa päätetapahtumassa, ja kaksi tissijaista parametria, jiden vitiin havaita parantuneen tilastllisesti merkitsevästi, vat subjektiivisia. Niitä ei pidetä kliinisesti merkittävinä, kska niihin ei liity kliinisesti merkittävien parametrien, kuten kivun intensiteetin, liikkuessa ilmenevän kivun ja liikkuvuuden, vastaavaa paranemista. Myöskään Struckin vuden 2004 tutkimuksessa ei vitu sittaa merkitsevää paranemista ensisijaisessa päätetapahtumassa. Lisäksi kaikki ptilaat alittivat hidn hyväksyttyä annsta suuremmalla annksella. Niin ikään Hdinkan vuden 2001 tutkimuksessa ei nnistuttu sittamaan merkittävää era ensisijaisessa päätetapahtumassa. Aina himenevä er, jka li merkitsevä, havaittiin Rland-Mrrisin timintakykyasteiklla 7. päivänä, mutta tämä er li hävinnyt 14. päivänä. Näin llen vidaan tdeta, että tätä käyttöaihetta kskevasta neljästä päätutkimuksesta, jtka tulivat saataville sen jälkeen, kun ensimmäinen myyntilupa li myönnetty, yhdessä n merkittäviä puutteita ja klmessa muussa ei pystytty sittamaan tehn liittyvää vaikutusta. Ortpedisten ja traumatlgisten leikkausten jälkeinen kuntutus Tätä käyttöaihetta varten saatavilla levat tiedt vat peräisin kahdesta havainttutkimuksesta (1986 ja 1989). Niihin sallistui yhteensä 166 ptilasta, jille annettiin 450 mg tlperisnia päivittäin muutaman viikn ajan. Kummassakin tutkimuksessa tlperisnia annettiin hyvin hetergeeniselle ppulaatille erään kuntutushjelman sana, jten tlperisnin vaikutusta ei vida erttaa muista hidista. Tämän vuksi nämä tiedt eivät tue tehn liittyvää näyttöä tässä nimenmaisessa käyttöaiheessa. Obliteratiivisten verisunitautien sekä verisunten hermtuksen häiriöistä jhtuvien ireyhtymien hit Tlperisnin tehsta tässä käyttöaiheessa n hyvin rajallisesti tieta. Hyvien kliinisten tutkimustapjen mukaisia tutkimuksia ei le; n yksi aktiivisesti kntrllitu tutkimus ja muutama havainttutkimus. Aktiivisesti kntrllitu tutkimus li avin tutkimus, jssa käytettiin pentksifylliiniä verrkkina. Tähän tutkimukseen sallistui yhteensä 70 ptilasta. Littlen tauti ja muut aivsairauksiin liittyvät lihasjänteyshäiriöt Tlperisnin tehsta tässä käyttöaiheessa n hyvin rajallisesti tieta. Ainat tutkimukset vat havainttutkimuksia, ja niiden tutkimusppulaati n hetergeeninen ja ne sisältävät pikkeuksellisen rajallisesti tieta. Parenteraalinen lääkemut On lemassa muutamia tutkimuksia, jissa käytettiin parenteraalista lääkemuta. Nämä vat enimmäkseen havainttutkimuksia, ja niistä n saatavilla erittäin rajallisesti dkumentaatita. Ainat löydetyt kaksisskkutetut lumelääkekntrllidut tutkimukset, jissa käytettiin parenteraalisesti annsteltavaa tlperisnia ja hyväksyttäviä menetelmiä, tteutettiin sellaisissa käyttöaiheissa, jiden salta teha ei le sitettu ja jissa tutetta ei le hyväksytty käytettäväksi, tai jissa li vain hyvin vähän ptilaita tutkitun käyttöaiheen salta. Annstussusituksia tukevia tietja ei timitettu. 12

5 Kliininen turvallisuus Kulemaan jhtaneita yliherkkyystapauksia ei le ilmitettu, mutta kaikista tlperisnista ilmitetuista tapauksista nin 10 prsentin katsttiin levan hengenvaarallisia. Yliherkkyysreaktiiden suus n yli pulet lääkkeen valmistajan tietkantaan tehdyistä spntaaneista haittavaikutusilmituksista. Elinjärjestelmittäin ilmitetut haittavaikutukset kskevat seuraavia lukkia: ruansulatuselimistö, yleisireet, antpaikassa tdettavat haitat ja hermst. Spntaanien ilmitusten analyysin perusteella vaikuttaa siltä, että yliherkkyysreaktit vat yleisempiä naisilla ja ptilailla, jilla n tai n llut allerginen sairaus tai jtka käyttävät tulehduskipulääkkeitä tai muita kipulääkkeitä samanaikaisesti. Tlperisniin liittyvän kausaalisen suhteen arviitiin levan ainakin mahdllinen 90 prsentissa kaikista yliherkkyysreaktiista. Spntaanien ilmitusten ja tutkimuksista peräisin levien ilmitusten välillä n eravuuksia. Timitetuissa tutkimuksissa li vain vähän ilmituksia havaituista yliherkkyysreaktiista, mutta niiden suus n yli pulet kaikista spntaaneista ilmituksista. Yliherkkyys vi lla merkittävä haittatapahtuma, ja tapauksia, jihin liittyi anafylaktisia reaktiita / anafylaktinen skki, n ilmitettu. Nykyisin hyväksytyt valmistetiedt eivät tunnu kuvaavan tätä riskiä riittävästi, eikä siitä tiedteta ptilaille, jtta he saisivat tunnistaa yliherkkyyden ireet varhain. Tdettakn myös, että ilmitusten määrä Saksassa vaikuttaa levan humattavasti suurempi kuin myyntiluvanhaltijan tietkannasta laskettujen ilmitusten. Tlperisniin liittyvän yliherkkyyden mekanismia ei tunneta. Erään hypteesin mukaan tlperisnin metabliitit aktivivat hapteenimudstelmina ptilaan immuunijärjestelmän prteiinien kvalenttisen mdifikaatin kautta. Tisen hypteesin mukaan se jhtuu rakenteellisesta samankaltaisuudesta paikallispuudutusaine lidkaiinin kanssa. Asianmukaisten tietjen puuttumisen vuksi pitäviä päätelmiä munuaisten tai maksan timintaan khdistuvista vaikutuksista ei vida tehdä, vaikka lemassa levat tiedt eivät sinänsä anna aihetta huleen. Valmisteyhteenvedn tiedissa yhteisvaikutuksista, vaikutuksista ajkykyyn ja kneiden käyttökykyyn sekä aterian vaikutuksista farmakkineettisiin parametreihin ei llut tettu humin uusimpia käytettävissä levia tietja. Lisäksi tdettiin, että kaikkien valmisteiden valmistetiedissa ei mainittu haittavaikutuksia sekavuus ja liikahikilu ja että valmistetiedt lisi yhtenäistettävä. Tiedetään hyvin, että lääkevalmisteen turvallisuusprfiili saattaa vaihdella lääkemudn mukaan. Kska yliherkkyys n kuitenkin vaikuttavaan aineeseen eikä niinkään lääkemutn liittyvä minaisuus, suun kautta tettavista valmisteista määritetyt hulenaiheet vat leellisia myös parenteraalisten valmisteiden kannalta. Yritystä, jka n käsiteltävänä levan lääkkeen myyntilupien haltija, pyydettiin timittamaan kaikki saatavilla levat tiedt, jtka tukevat lääkkeen turvallisuutta ja annstussusituksia. Olennaisia tietja ei kuitenkaan timitettu arviitavaksi, kska myyntiluvan haltija katsi itse, että tiedt eivät riitä sen sittamiseen, että hyödyt vat suuremmat kuin riskit, ja ehdtti, että parenteraalisten valmisteiden myyntiluvat perutaan. Jhtpäätökset Lääkevalmistekmitea arvii kaikki saatavilla levat tiedt tlperisnin turvallisuudesta ja tehsta. Kulemaan jhtaneita yliherkkyystapauksia ei le ilmitettu, mutta kaikista tlperisnista ilmitetuista tapauksista nin 10 prsentin katsttiin levan hengenvaarallisia. Yliherkkyysreaktiiden suus n yli pulet lääkkeen valmistajan tietkantaan tehdyistä spntaaneista haittavaikutusilmituksista. Elinjärjestelmittäin ilmitetut haittavaikutukset kskevat seuraavia lukkia: ruansulatuselimistö, yleisireet, antpaikassa tdettavat haitat ja hermst. Spntaanien ilmitusten analyysin perusteella vaikuttaa siltä, että yliherkkyysreaktit vat yleisempiä naisilla ja ptilailla, jilla n tai n llut allerginen sairaus tai jtka käyttävät tulehduskipulääkkeitä tai muita kipulääkkeitä samanaikaisesti. 13

6 Tlperisniin liittyvän kausaalisen suhteen arviitiin levan ainakin mahdllinen 90 prsentissa kaikista yliherkkyysreaktiista. Spntaanien ilmitusten ja tutkimuksista peräisin levien ilmitusten välillä n eravuuksia. Timitetuissa tutkimuksissa li vain vähän ilmituksia havaituista yliherkkyysreaktiista, mutta niiden suus n yli pulet kaikista spntaaneista ilmituksista. Yliherkkyys vi lla merkittävä haittatapahtuma, ja tapauksia, jihin liittyi anafylaktisia reaktiita / anafylaktinen skki, n ilmitettu. Vaikuttaa siltä, että nykyisin hyväksytyissä valmistetiedissa tätä riskiä ei kuvata riittävästi eikä siitä tiedteta ptilaille, jtta yliherkkyysireet sattaisiin tunnistaa varhain. Tdettakn myös, että ilmitusten määrä Saksassa tuntuu levan humattavasti suurempi kuin myyntiluvanhaltijan tietkannasta laskettujen ilmitusten. Kska tieta ei le riittävästi, pitäviä päätelmiä munuaisten tai maksan timintaan khdistuvista vaikutuksista ei vida tehdä, vaikka lemassa levat tiedt eivät sinänsä anna aihetta huleen. Tlperisniin liittyvän yliherkkyyden mekanismia ei tunneta. On esitetty esimerkiksi hypteesi rakenteellisesta samankaltaisuudesta paikallispuudutusaine lidkaiinin kanssa, jten ristireaktiiden riski n kuvattava valmistetiedissa yhdenmukaisesti. Valmistetiedt n myös päivitettävä siten, että kaikissa valmisteissa n yhtenäiset ja päivitetyt tiedt yhteisvaikutuksista, vaikutuksista ajkykyyn ja kykyyn käyttää kneita, aterian vaikutuksesta bilgiseen hyötysuuteen, munuaisten tai maksan timintaan khdistuvista vaikutuksista sekä haittavaikutuksista. Tehn salta lemassa levat tiedt viittaavat tlperisnin vaatimattmaan tehn neurlgisten häiriöiden aiheuttaman lihasjäykkyyden hidssa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että näyttö tehsta perustuu valtasin Stamenvan tutkimuksen tulksiin, jssa tutkittiin vain aivhalvauksen jälkeisestä lihasjäykkyydestä kärsiviä ptilaita. Saatavilla n leellisia tutkimuksia myös liikuntaelinsairauksiin liittyvästä käyttöaiheesta, mutta suurimmassa sassa niistä valmisteen teha ei vitu sittaa. Tämän käyttöaiheen salta aina tutkimus, jnka tuls n myönteinen, sisältää merkittäviä metdlgisia puutteita, jiden vuksi valmisteen tehsta ei vida tehdä minkäänlaisia päätelmiä. Muiden käyttöaiheiden (rtpedisten tai traumatlgisten leikkausten jälkeinen kuntutus, bliteratiivisten verisunisairauksien sekä verisunten hermtuksen heikkenemisestä jhtuvien ireyhtymien hit sekä Littlen tauti ja muut aivsairauksiin liittyvät lihasjänteyshäiriöt) salta näyttö tehsta n erittäin rajallista. Pääsin näyttö perustuu pieniin tutkimuksiin, jiden tutkimussuunnitelma n riittämätön ja jiden tutkimusppulaati n hetergeeninen. Sen vuksi katstaan, ettei valmisteen teha näissä käyttöaiheissa le sitettu. Tältä sin lääkevalmistekmitea pani merkille, että niiden valmisteiden, jiden salta nämä käyttöaiheet vat hyväksyttyjä, myyntiluvan haltija katsi, että näyttö tehsta ei riitä sittamaan valmisteeseen liittyvien riskien ikeasuhteisuutta, ja ehdtti, että käyttöaiheet pistetaan valmistetiedista. Kaikkien tlperisnin turvallisuudesta ja tehsta saatavien tietjen perusteella lääkevalmistekmitea katsi, että yliherkkyyden riski n merkittävämpi kuin tähän mennessä määritetty riski ja että sitetut kliiniset hyödyt vat sen vuksi riskejä suuremmat ainastaan rajitetussa käyttöaiheessa aikuisten aivhalvauksen jälkeisen lihasjäykkyyden ireenmukainen hit. Tiedetään hyvin, että lääkevalmisteen turvallisuusprfiili saattaa vaihdella lääkemudn mukaan. Kska yliherkkyys n kuitenkin vaikuttavaan aineeseen eikä niinkään lääkemutn liittyvä minaisuus, suun kautta tettavista valmisteista määritetyt hulenaiheet vat leellisia myös parenteraalisten valmisteiden kannalta. Yritystä, jka n näiden myyntilupien haltija, pyydettiin timittamaan kaikki saatavilla levat tiedt, jtka tukevat lääkkeen turvallisuutta ja annstussusituksia. Olennaisia tietja ei kuitenkaan timitettu arviitavaksi, kska myyntiluvan haltija katsi itse, että tiedt vat riittämättömät sen sittamiseen, että hyödyt vat suuremmat kuin riskit, ja ehdtti, että parenteraalisten valmisteiden myyntiluvat perutaan. 14

7 Lääkevalmistekmitea hyväksyi terveydenhulln ammattilaisille lähetettävän kirjeen (DHPC), jssa tiedtetaan tämän arviinnin tulksesta. Hyöty-riskisuhde Kmitea katsi, että tlperisnia sisältävien suun kautta tettavien valmisteiden hyöty-riskisuhde n sutuisa nrmaaleissa käyttölsuhteissa ainastaan aikuisten aivhalvauksen jälkeisen lihasjäykkyyden ireenmukaiseen hidssa edellyttäen, että valmistetietihin tehdään svitut muutkset. Lisäksi kmitea katsi, ettei tlperisnia sisältävien parenteraalisten valmisteiden riski-hyötysuhde le sutuisa, ja susittelee, että niiden myyntiluvat peruutetaan. Uudelleenarviintimenettely Sen jälkeen, kun lääkevalmistekmitean lausunt ja susitukset li hyväksytty kesäkuussa 2012, Geden Richter PLC ja PP Nature Balance Lizenz GmbH esittivät uudelleenarviintipyynnöt, kska niiden mielestä li riittävästi tieta tukemaan teha käyttöaiheessa liikuntaelinsairauksiin liittyvän liiallisen lihasjänteyden ja lihaskuristusten hit. Myyntiluvan haltijat livat myös erimielisiä lääkevalmistekmitean tlperisnin turvallisuusprfiilista tekemästä arvista. Geden Richter PLC ehdtti, että käyttöaiheeksi rajattaisiin lihaskuristusten lyhytaikainen hit aikuisilla ptilailla, jilla n äkillinen määrittelemätön alaselän kipu ja hidn kestksi enintään seitsemän päivää. Lääkevalmistekmitea arvii uudelleen tiedt tehsta asianmaisessa käyttöaiheessa. Kmitea arvii uudelleen erityisesti neljä yhdistettyä analyysia (Alken-2005, Farkas-2011, Varga-2011a jad Varga- 2011b) satunnaistetuista kliinisistä tutkimuksista (Pratzel 1995, Struck 2002 ja Struck 2004) ja pyysi bimetriaa käsittelevää työryhmää (BSWP) antamaan näkemyksensä yhdistetyistä analyysitiedista. Lääkevalmistekmitea pani merkille BSWP:n arvin ja ttesi, että yhdistetyissä analyyseissa käytetyn tilastmenetelmän asianmukaisuudesta li vakavia epäilyjä lähinnä siksi, että analyysit phjautuivat kiinteiden vaikutusten malleihin ilmeisestä hetergeenisyydestä hulimatta, mutta erityisesti siksi, että pääasialliset perusteet näytön hylkäämiselle liittyivät siihen, ettei kmitean Humin tettavia näkökhtia sisältäneessä asiakirjassa (CPMP/EWP/2330/99) määriteltyjä keskeisiä kriteerejä llut nudatettu. Tämän seurauksena lääkevalmistekmitea ttesi, ettei minkään sille esitetyn yhdistetyn analyysin vitu katsa tukevan näyttöä tlperisnin tehsta liikuntaelinsairauksiin liittyvän liiallisen lihasjänteyden ja lihaskuristusten hidssa eikä ehdtetussa rajitetussa käyttöaiheessa. Lääkevalmistekmitea kuuli myös neurlgian tieteellistä neuva-antavaa ryhmää (SAG). SAG ilmitti, että sen mielestä neljän yhdistetyn analyysin tulkset eivät tukeneet tlperisnin teha. Yleisesti ttaen SAG katsi, ettei analyysejä llut tehty asianmukaisesti eikä timitettujen tietjen perusteella vinut arviida, miten erilaiset ppulaatin ja hidn minaisuudet li tettu humin analyyseissä. SAG li myös sitä mieltä, ettei tlperisnin tehsta vinut tehdä mitään jhtpäätöksiä eikä mitään sellaista eritystä ptilasryhmää vinut yksilöidä, jka hyötyisi enemmän hidsta tlperisnilla kuin muista hidista. Lääkevalmistekmitea tarkasteli myös hiljattain tehtyä meta-analyysiä, jka esitettiin lkakuussa 2012 pidetyssä suullisessa käsittelyssä, mutta siinä hulta herättivät analyysin menetelmä ja mukaan tettujen yksittäisten tutkimusten laatu, jten kmitea katsi, ettei meta-analyysi tarjnnut mitään lisätukea tlperisnin tehlle. Lääkevalmistekmitea myös pani merkille myyntiluvan haltijan ehdtuksen kliinisen tutkimuksen tekemisestä lisänäytön saamiseksi tlperisnin tehsta ehdtetussa alaselän kipuun rajittuvassa käyttöaiheessa lausuntpyyntömenettelyn jälkeisenä situmuksena sekä siihen liittyvän lunnksen tutkimustiivistelmäksi. Kmitea kuitenkin katsi, ettei ehdtettu tutkimus riittänyt tumaan pitävää näyttöä tlperisnin mahdllisesta tehsta ehdtetussa käyttöaiheessa, etenkään ehdtetun hidn lyhyen kestn vuksi. Tlperisnin turvallisuuden salta lääkevalmistekmitea kävi läpi saatavilla levat turvallisuustiedt ja pitäytyi aiemmassa päätelmässään, jnka mukaan tlperisniin liittyi riski yliherkkyysreaktiista, 15

8 kun tietjen mukaan 10 prsenttia kaikista ilmitetuista yliherkkyystapauksista li llut hengenvaarallisia. Kausaalinen suhde tlperisniin arviitiin vähintään mahdlliseksi 90 prsentissa kaikista yliherkkyysreaktiista. Kaikkien tlperisnin turvallisuudesta ja tehsta saatavilla levien tietjen perusteella ja BSWP:n ja SAG:n lausunnt humin ttaen lääkevalmistekmitea vahvisti alkuperäisen päätelmänsä, jnka mukaan yliherkkyysriski n merkittävämpi kuin ensimmäisen myyntiluvan myöntämisen aikaan li määritelty ja näin llen käyttöaiheessa liikuntaelinsairauksiin liittyvän liiallisen lihasjänteyden ja lihaskuristusten hit samin kuin rajitetussa käyttöaiheessa lihaskuristusten lyhytaikainen hit aikuisilla ptilailla, jilla n äkillinen määrittelemätön alaselän kipu tlperisnin riskit vat suuremmat kuin sen hyödyt. Näin llen lääkevalmistekmitea katsi, että tlperisnia sisältävien suun kautta tettavien valmisteiden hyöty-riskisuhde n nrmaaleissa käyttölsuhteissa sutuisa ainastaan aikuisten aivhalvauksen jälkeisen lihasjäykkyyden ireenmukaisessa hidssa edellyttäen, että valmistetietihin tehdään svitut muutkset. Perusteet myyntiluvan ehtjen muuttamiselle tai peruuttamiselle Ottaen humin, että kmitea piti yliherkkyysreaktiiden riskiä aiemmin määritettyä riskiä merkittävämpänä; kmitea kats, että näyttö tlperisnin kliinisesti merkittävästä tehsta nykyisin hyväksytyissä käyttöaiheissa n erittäin rajallista, minkä vuksi ptilaille mahdllisesti kituva hyöty n tunnistettua riskiä suurempi näissä käyttöaiheissa; kmitea tteaa, että tlperisnin kliinisesti merkittävästä tehsta n näyttöä aikuisten aivhalvauksen jälkeisen lihasjäykkyyden ireenmukaisessa hidssa; kmitea katsi, että tlperisnia sisältävien suun kautta tettavien valmisteiden hyötyriskisuhde nrmaaleissa käyttölsuhteissa n sutuisa aikuisten aivhalvauksen jälkeisen lihasjäykkyyden ireenmukaisessa hidssa ei le sutuisa liikuntaelinsairauksiin liittyvän liiallisen lihasjänteyden ja lihaskuristusten hidssa ei le sutuisa rtpedisten ja traumatlgisten leikkausten jälkeisessä kuntutuksessa ei le sutuisa bliteratiivisten verisunitautien eikä verisunten hermtuksen häiriöistä jhtuvien ireyhtymien hidssa ei le sutuisa Littlen taudin eikä muiden aivsairauksiin liittyvien lihasjänteyshäiriöiden hidssa. Lisäksi kmitea katsi, että kska lennaisia tietja hyväksyttyjen annssusitusten tehn tukemiseksi ei le, tlperisnia sisältävien parenteraalisten valmisteiden mahdllinen hyöty n pienempi kuin yliherkkyyden tunnistettu riski. Näin llen kmitea katsi, että tlperisnia sisältävien suun kautta tettavien valmisteiden hyötyriskisuhde n sutuisa nrmaaleissa käyttölsuhteissa ainastaan aikuisten aivhalvauksen jälkeisen lihasjäykkyyden ireenmukaisessa hidssa edellyttäen, että valmistetietihin tehdään svitut muutkset. 16

9 Lisäksi kmitea katsi, ettei tlperisnia sisältävien parenteraalisten valmisteiden riski-hyötysuhde le sutuisa, ja susittelee sen vuksi niiden myyntilupien peruuttamista. Lääkevalmistekmitea susittelee siis direktiivin 2001/83/EY 32 artiklan 4 khdan d alakhdan mukaisesti seuraavaa: Niiden liitteessä I määriteltyjen suun kautta tettavien lääkevalmisteiden myyntilupien ehtja muutetaan, jita kskevat valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen khdat esitetään lausunnn liitteessä III. Liitteessä I määriteltyjen parenteraalisten lääkevalmisteiden myyntiluvat peruutetaan. Myyntilupia kskevat ehdt esitetään liitteessä IV. Eriävät kannat n liitetty tähän lausuntn. 17

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin Hum! Liite III Muutksia valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen tiettyihin khtiin Kyseessä levat valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen khdat vat lausuntpyyntömenettelyn tulksia. Jäsenvaltin timivaltaiset

Lisätiedot

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet. Osa A: Johdanto ohjeasiakirjaan

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet. Osa A: Johdanto ohjeasiakirjaan Tietvaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviintia kskevat hjeet Osa A: Jhdant hjeasiakirjaan Versi 1.1 Julukuu 2011 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa selstetaan REACH-lainsäädännön mukaiset vaatimukset

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

LIITE I EMEA:N ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA VALMISTEYHTEENVEDON MUUTTAMISEN PERUSTEET

LIITE I EMEA:N ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA VALMISTEYHTEENVEDON MUUTTAMISEN PERUSTEET LIITE I EMEA:N ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA VALMISTEYHTEENVEDON MUUTTAMISEN PERUSTEET TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET MULTIHANCEN TIETEELLISEN ARVIOINNIN YLEISTIIVISTELMÄ (ks. liite II) Myyntiluvan

Lisätiedot

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C Eurpan uninin neuvst Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Timielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7920/16 ILMOITUS Asia: Äänestystuls VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Eurpan parlamentin ja neuvstn

Lisätiedot

Liite III. Muutokset tuotetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset tuotetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutkset tutetietjen asianmukaisiin khtiin Hum. Nämä valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen asianmukaisiin khtiin tehtävät muutkset n laadittu lausuntpyyntö- eli referraalimenettelyssä. Direktiivin

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7.

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. kesäkuuta 2006 (01.08) (OR. fr) 10225/06 ADD 1 PV/CONS 32 ECON 205 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Eurpan uninin neuvstn 2734. istunt (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT)

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsenvaltio EU/ETA Myyntiluvan haltija nimi, osoite (Kauppanimi) Nimi

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi 1 (5) LUUNTIHEYSMITTAUS Hakusanat/synnyymit: fysilgia, steprsi, luukat, DEXA, DXA, luuntiheys, murtuma, lnkkamurtuma, T-scre, Z-scre, murtumariski, seulnta, D-vitamiini. 1. YLEISTÄ Osteprsi eli luukat

Lisätiedot

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirast, kirjaam PL 2100 00099 Helsingin kaupunki TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Tapulikaupunki- Seura ry. esittää seuraavaa: Yleistä

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talusarvin valvntavalikunta 4.9.2013 TYÖASIAKIRJA erityiskertmuksesta nr 7/2013 (vastuuvapaus 2012) Onk Eurpan glbalisaatirahast tunut EU:n lisäarva integritaessa irtisanttuja

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

14775/00 ADD 1 pmm/pmm/tk 1 CAB

14775/00 ADD 1 pmm/pmm/tk 1 CAB EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. helmikuuta 2001 (12.02) (OR. fr) 14775/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 89 TRANS 239 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvstn 2324. istunt (LIIKENNE),Bryssel, 20. 21.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Vaniqa 11,5 % emulsivide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsividetta sisältää 115 mg eflrnitiinia (hydrklridimnhydraattina). Apuaineet:

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

6.5.2014 Dnro 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI ERVA-YHTEISTYÖNÄ

6.5.2014 Dnro 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI ERVA-YHTEISTYÖNÄ 1 (10) 6.5.2014 Dnr 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI ERVA-YHTEISTYÖNÄ Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja arviintiylilääkäreiden verkstn ehdtus timintatavaksi.

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Neuvoston säädösten lopullista hyväksymistä koskevat pöytäkirjan osat, joihin yleisöllä on oikeus tutustua, ovat tämän pöytäkirjan lisäyksessä 1.

Neuvoston säädösten lopullista hyväksymistä koskevat pöytäkirjan osat, joihin yleisöllä on oikeus tutustua, ovat tämän pöytäkirjan lisäyksessä 1. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. julukuuta 2001 (20.12) (OR. fr) 14235/01 LIMITE PV/CONS 68 AGRI 235 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvstn 2387. istunt (maatalus) Bryssel, 20. marraskuuta 2001 1 Neuvstn

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2010 1(13) Kdistpalvelun jhtryhmän kkus Aika Maanantai 7.6.2010 kl 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvinnin laits (THL), Kkushune Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjhtaja

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle / myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle / myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle / myyntilupien ehtjen muuttamiselle 37 Tieteelliset jhtpäätökset Tiivistelmä sellaisten lääkevalmisteiden tieteellisestä arviinnista,

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

IV tai IM Ampulli 10 mg/ml 1. IV tai IM Ampulli 3 mg/ml 10. liuos. liuos. liuos. Leucovorin 10 mg/1 ml Injektioneste,

IV tai IM Ampulli 10 mg/ml 1. IV tai IM Ampulli 3 mg/ml 10. liuos. liuos. liuos. Leucovorin 10 mg/1 ml Injektioneste, LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITISTÄ, PAKKAUKSESTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsenvalti Myyntiluvan haltija Itävalta Wyeth

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Ajankohtaista laboratoriorintamalla

Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ajankhtaista labratririntamalla Näytteentt, raja-arvt ja tulsten tulkinta elintarviketutkimuksissa Valvntaviranmaisen näkökulma 9.10.2013 Leea Kultanen jhtava terveystarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen 4.3.2010 HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET 1.4.2010 alkaen Mäntsälä Prnainen yhteistiminta alueella jaetaan pitkäaikaista ja/tai vaikeaa sairautta sairastaville terveyskeskuksen hidssa leville

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit.

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN Lisäkysymyksiä ja vastauksia 1 (5) SIIVOUSAINEET JA -VÄLINEET TARJOUSPYYNTÖ nr 20/2012, 15.8.2012 KYSYMYS 83 Js peritään rahti "pudtusmaksuna", nk tämä vaikuttava tekijä

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 7. toukokuuta 2001 (06.06) (OR. fr) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 6824/01 LIMITE PV/CONS 9 SOC 96

PUBLIC. Bryssel, 7. toukokuuta 2001 (06.06) (OR. fr) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 6824/01 LIMITE PV/CONS 9 SOC 96 Cnseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. tukkuuta 2001 (06.06) (OR. fr) 6824/01 LIMITE PUBLIC PV/CONS 9 SOC 96 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Neuvstn 2333. istunt (Työllisyys ja ssiaaliplitiikka),

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattilaisten opas

Terveydenhuollon ammattilaisten opas Tähän lääkkeeseen khdistuu lisäseuranta. Terveydenhulln ammattilaisten pas Tämä pas kuuluu valpraatin riskinhallintamenetelmiin ja sen tarkitus n antaa valpraattia määrääville lääkäreille tieta riskeistä,

Lisätiedot

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET RATTJUOPUMUKSEN ALKOHOLMAARTYKSET SUOMESSA - ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET P,]T.]R T]RKSSON Alkhlihumala heikentää ajtaita j a aiheuttaa nnettmuuksia. Humala-asteen nustessa riskit kasvavat. Aikaisemmin

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio PÖYTÄKIRJA Prjekti Talvivaaran kaivksen laajennuksen YVA hjausryhmän kkus 3/2012 Asiakas Talvivaara Stkam Oy Päivämäärä 11.9.2012 kl 14-15.15 Osallistujat Pissa Sari Myllyja, Kainuun ELY-keskus Inkeri

Lisätiedot

Rokkotaudit ja raskaus. Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset

Rokkotaudit ja raskaus. Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset Rkktaudit ja raskaus Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset Vesirkk Vihurirkk Parvrkk Tuhkarkk Vauvarkk Enterrkk Rkktaudit Rkktaudit Tarttuvia

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT KA102_2015 Liite III Rahitus- ja spimussäännöt I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

kriisiviestintäohjeistus esimiehille

kriisiviestintäohjeistus esimiehille . Espn kaupungin 11.2.2009 kriisiviestintähjeistus esimiehille 1 (5) Espn kriisiviestintähje esimiehille Kun ikävää sattuu Pelasta ja varita välittömässä vaarassa levia. Estä lisävahinkjen syntyminen.

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN KAUPPANIMI Puregn 50 IU. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Puregn -valmiste sisältää kylmäkuivatun injektikuiva-aineen ja liuttimen injektinesteen valmistamista

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510012658 Asikkalan kunta Saitan asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10.6.2014, tark. 29.9.2014, tark. 13.2.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis-

Lisätiedot