YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2020"

Transkriptio

1 Kyselytutkimuksen tulokset Nurmijärvi.. Heikki Miettinen

2 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista Kadut Puistojen hoito Jätehuolto 2 Katuvalaistus Palo- ja pelastustoimi Liikuntapaikkojen hoito 2 Vesi- ja viemärihuolto Ongelmat vesi- ja viemärihuollossa Katujen panostuskohteet Katujen viihtyvyystekijät 1 Puistojen panostuskohteet 2 1 Puistojen viihtyvyystekijät 1 Keskustan ympäristön viihtyvyystekijät 0 1 Asuinalueen ympäristön viihtyvyystekijät 1 Asiointi teknisen toimen kanssa 1 Tiedottaminen 1 Lopuksi Liite 1 Vastausjakaumat Liite 2 Mittareiden tulokset

3 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna. Kyselylomake määriteltiin kuntien yhteisessä TEKPA -projektissa, jonka keskeinen tavoite oli teknisen sektorin tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmän kehittäminen. Kysely tehdään parillisina vuosina laajalla lomakkeella ja parittomina vuosina suppeammalla lomakkeella, jossa ei ole kysymyksiä panostuskohteista eikä asioinnista. Tutkimuksessa oli nyt mukana 1 kuntaa. Vastaajat poimittiin satunnaisesti VRK:n väestötietojärjestelmästä. Kysely postitettiin suomen- ja ruotsinkielisenä huhti-toukokuussa. Vastaajille lähetettiin aktivointikirje, jossa jo vastanneita kiitettiin vastaamisesta ja vastaamattomia pyydettiin vastaamaan. Paperilomakkeen saaneille tarjottiin vastausvaihtoehtona verkkovastaamista. Lappeenrannassa, ssä, ssa, Turussa ja Ylöjärvellä vastaaminen tapahtui pelkästään verkossa. Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi- ja viemärihuoltoa ja palo- ja pelastustoimea koskeviin lukuihin. Osa raportoitavista tuloksista perustuu useampien kysymysten yhdistämisen avulla laskettuihin summamuuttujiin (mittareihin). Kaikki asteikot on indeksoitu välillä 1- siten, että neutraalin arvon alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista. Kuntien yhteinen tulos ('Kaikki') on laskettu kunakin vuonna mukana olleiden kuntien tulosten keskiarvona. Esimerkiksi tämän vuoden raportissa näkyvät edellisten vuosien yhteen lasketut tulokset ovat niiden kuntien tulosten keskiarvoja, jotka ovat mukana tutkimuksessa tänä vuonna. Tästä johtuen esitetty kuntien yhteinen tulos vaihtelee eri vuosien raporteissa, kun osallistujajoukko vaihtuu.

4 Otos ja vastaukset Kunnat valitsivat itse otoskoon. Vastaajat valittiin satunnaisesti 1- vuotiaista henkilöistä. Kyselykutsut lähetettiin aina kirjeellä. Yleensä vastattiin ensisijassa paperilomakkeella, verkkovastausmahdollisuus tarjottiin vaihtoehtoisena tapana. Joissakin kunnissa vastattiin vain verkon kautta. Verkkovastaus oli joissakin kaupungeissa mahdollista myös kaupungin omilla sivuilla olleen linkin kautta. Nurmijärvellä vastattiin ensisijassa paperilomakkeella, verkkovastausmahdollisuus tarjottiin vaihtoehtoisena tapana. Otokset ja vastaaminen Otoksen kautta Vastaukset Kunta Otos Vastaukset paperilla Vastaukset verkkoon Yhteensä Vastaus-% julkisen linkin kautta* Vastaukset yhteensä % % % Lappeenranta % % % % Ylöjärvi Kaikki 1 % * linkki kyselyyn kaupungin omien sivujen kautta, käytössä vain osalla kaupungeista.

5 Vastanneet Nurmijärvellä miehet ja nuoret olivat vastanneissa aliedustettuina. Vastaajakato on samankaltainen muissakin kunnissa eikä tilanne ole juuri muuttunut tutkimusvuosina, joten tulosten ajallinen ja kuntien välinen vertailu on mahdollista. Vastanneiden taustatiedot Nurmijärvellä lkm % Sukupuoli Ikäryhmä Asuintalotyyppi Asuinalue Mies Nainen 1-2 vuotta % 2- vuotta - vuotta 2% 0 vuotta tai yli Omakoti- tai paritalo Rivitalo Kerrostalo 1% Muun tyyppinen talo 1% Keskusta 2% Lähiö tai taajama 0 % Haja-asutusalue % Vastaajilta kysyttiin miten he käyttävät asuinkunnassa katuja ja niiden yhteydessä olevia jalankulku- ja pyöräteitä. Asteikko oli viisiportainen, alla olevassa kuviossa luokat 'Harvoin', 'Joskus' ja 'Melko usein' on yhdistetty luokaksi 'Joskus'. Vastanneista % oli käyttänyt liikenneväyliä usein jalankulkijana, % henkilöautolla ja pyöräillen. Kuvio 1. Vastanneiden liikkumistavat Nurmijärvellä Usein Joskus Ei lainkaan 0% % 0% 0% 0% 0% Jalankulkijana, n=2 % % %. Pyöraillen, n=2 1% % % Henkilöautolla, n= % 1% %

6 2 Yhteenveto tuloksista/kaikki Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset tutkimuskunnissa keskimäärin verrattuna kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen. Lisäksi esitetään muutos samojen kuntien keskiarvoihin vuodesta 1. Kuvio 1. Mukana olleiden kuntien tulos vuonna, muutos edellisestä ja vertailukuntien paras ja heikoin tulos. Parhaan kunnan tulos näytetään myös.. Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop. katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku- ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk. johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied. toimivuus Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku- ja pyöräteillä Tarkastus- ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus- ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Urheilu- ja pelikentät Uimarannat ja maauimalat Kuntoradat ja ulkoilureitit Kaikki Heikoin tulos Paras tulos 1,00 2,00,00,00,0, 2,,1,2,,0,2,1,,0,,,,,,2,1,2,,1,2,,,2,,1,2,,,0,2,0,,,0,,,0,,1,,2,,2,,,00,,1,,0,,0,,0,,,,0,0,0,1,1,00,1,,1,2,1,00,2 1-0, 0,0-0,0-0,0 0,0 0, 0, 0,1 0,1 0, -0,0 0,00 0,02 0,0 0,0 0,1 0,01 0,01 0, 0,0 0, 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,00-0,0-0,02 0, 0,1 0,1 0,1 0,01 0,0 0,0 muutos tai ero muutos tai ero >0,1 <-0,1

7 Yhteenveto tuloksista: Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Nurmijärvellä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen. Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon. Kuvio 2. Nurmijärven tulos vuonna, muutos edellisestä ja vertailukuntien paras ja heikoin tulos. Parhaan kunnan tulos näytetään myös.. Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop. katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku- ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk. johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied. toimivuus Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku- ja pyöräteillä Tarkastus- ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus- ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Urheilu- ja pelikentät Uimarannat ja maauimalat Kuntoradat ja ulkoilureitit Heikoin tulos Paras tulos 1,00 2,00,00,00,, 2, 2,,1,1,,1,,2,,2,0,,0 2,,0, 2,,1,,0,,,,,,,,,,0,,,,,2,1,0,,1,,2,,,,,00,,1,,0,,0,,0,,,,0,0,0,0,1,00,,,1,2,1,02,2 Ero kuntien 1- keskiarvoon -0,0-0, -0,0-0,2 0,0-0,1-0,02-0,0 0,0-0,0 0, 0,1 0,1 0,0 0,2 0, 0,2 0,2 0, 0,1-0,0-0, -0,02-0,1 0,01-0,1-0,0-0, -0, -0,1 0,02-0, 0,00-0,2 0,1-0, -0,0-0,0 0,0-0, 0,0-0,2 0,0-0,2-0, -0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,02-0,0 0,02 0,0-0,0 0,02 0,01-0,0-0, -0,0 0,0-0,1 0,0-0, 0,01 0,0 0,0 0,1-0,01-0,0 muutos tai ero muutos tai ero >0,1 <-0,1

8 Kadut Katujen hoidon ja kunnossapidon tehtävät vaihtelevat suuresti vuodenaikojen mukaan ja siten niitä on käsiteltävä itsenäisinä osa-alueinaan. Katujen auraus ja liukkauden torjunta liittyvät talvikunnossapitoon, kun taas muut tässä käsiteltävät seikat voivat koskea yhtä hyvin kesä- kuin talviaikaakin. Vuosittaiset vaihtelut talvikunnossapidon olosuhteista ja tarpeesta vaihtelevat suuresti. Talvella lunta ei ollut Etelä-Suomessa ja sitä oli hyvin vähän Keski-Suomesssa, mutta hyvin runsaasti Pohjois-Suomessa. Kuvio. Lumen syvyys maaliskuun alussa (Ilmatieteenlaitos) Kaduista kokonaisuutena sekä katujen talvihoidosta tehtiin summamuuttujat. Katujen talvihoitoa koskevassa muuttujassa olivat mukana kysymykset nro -. Katujen hoitoa kokonaisuudessaan käsittelevässä asteikossa olivat edustettuna kaikki katujen hoitoon liittyvät osa-alueet eli kysymykset nro 1 -. Molemmat muuttujat indeksoitiin välille 1 -. Indeksin arvo tarkoittaa erittäin hyvää asioiden hoitoa, arvo 1 erittäin huonoa hoitoa. Raportissa talvihoidon indeksin nimi on katujen talvihoito - mittari ja kaikki katujen hoidon osa-alueet sisällään pitävä indeksi liikennealueiden ylläpito -mittari. Seuraavan sivun kuvassa esitetään liikennealueiden ylläpito -mittarin tulos.

9 Kuvio. Liikennealueiden ylläpito -mittari vuonna keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00, Ylöjärvi,,2,,,,,,2,0,,,0,,, Lappeenranta,2,2,2,0,2,2,,,0 2,1 Kaikki,0 Keskiarvot eri vuosina edell.,,,,,, 0,1 Ylöjärvi - - -,2,1, 0,2,1, -,2,2,2 0,,,,,1,, 0,2,2,,,1,0, 0,1,,,, -, 0,,2,0,2,0,, 0,,,1,1,,, 0,0,,2,0,,,2 0,0 -, -,2 -,0 0,2,1,2,1,1,1, 0,1, - -,2,2, 0, ,0,0 0,00 -,,1,1,2, 0, -,,2 -,2, 0,0 -,,2,,, -0, Lappeenranta,0,,0,0,1,2 0,1 -,,2,,2,2 0,0 -, -,1 -,2 0,1 -, -,1 -,0-0, ,01,,2 0,0 -, -,0 -,2 0, -, -,1 -, 0, , 0,00 -,01 2, - 2,,0 0,2 -, -,1-2,1-0,2 Kaikki,1,,,2,2,0 0,1 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

10 Seuraavassa kuviossa on esitetty liikennealueiden ylläpito -mittarin tulokset sen mukaan miten vastaajat ovat ilmoittaneet käyttävänsä liikenneväyliä jalankulkijana, pyöräillen tai autoillen. Erot käyttäjäryhmien välillä eivät yleensä ole merkittäviä, suurimmat ne olivat lla ja pienimmät ssa. Kuvio. Liikennealueiden ylläpito -mittari vuonna eri käyttäjäryhmissä, keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) Lappeenranta Ylöjärvi Usein jalankulkijana 1 2,,,0,,,2,1,2,0,0,1,1,2,,,2,,0,0,1,,2 2,,,1, Lappeenranta Ylöjärvi Usein pyöräilijänä 1 2,,,0,1,,2,2,1,,2,,0,,,2,,0, 2,,1,, 2,2,1,2,0 Lappeenranta Ylöjärvi Usein henkilöautolla 1 2,1,2,,0,2,1,,,2,2,1,2,,1,,0,, 2,,1,,1 2,,,, KAIKKI, KAIKKI,1 KAIKKI,

11 Kuvio. Talvihoito -mittari vuonna keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00, Ylöjärvi,1,,,,,,0,,,2,1,,,,,2,1,2 Lappeenranta,1,1,2,2,2,,02 Kaikki, Keskiarvot eri vuosina edell.,0,2,0,,, 0, Ylöjärvi - - -,2,,1 0,,1,2,,,2, 0,,1,,,,, 0,,1, -,2,, 0,0,,,2,1,2, 0,,0,,,,1, 0,1 -,, -,,0 0,1,,,, -, 0,2,0,,,,1, 0,, - -,,1,2 0, -, -,2 -,1 0,,,0,, 2,, 0, ,, -0,0 -,2,2,1,2, 0,1 -,2,,1,0, -0,0 -,2,,2,2,2 0,1 -,2 -,2 -,1 0, ,00,,2 0, Lappeenranta,1,1,0,0,1,1 0,1 -,2 -, -,1 0, ,2 0,00 -,1 -, -,2-0,1 -,2 -,0 -,2 0,1 -, 2, - 2,, 0,2 -,2 -,1 -,02-0,2 Kaikki,1,2,,0,, 0, 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

12 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä keskustan katujen puhtauteen ja siisteyteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Ylöjärvellä, ssa ja lla. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Turussa, Ylöjärvellä ja ssa. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAN KATUJEN PUHTAUS JA SIISTEYS on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. Ylöjärvi - - -,,,2 0, 2,,2,0,0,, 0, -, -, -, 0, -, -,0 -,01 0,,1,,0,02,0, 0,0,2,2,,0,,02 0,0 1,0,0 -,0,, 0, ,, 0,0,0,,,,, 0,1 -,0 -,2 -,2 0,0 Lappeenranta,1,1,,0,1,02 0, -,,0,0,0, 0,0,,,,,,0 0,0 -,0 -,1 -, 0, 1, - -,0,, 0, 2,,,,1,, 0,0,1,2,0,1 -, 0,1 -,1,0,,, 0, ,,, 0,0 2 -, -, -,2 0,1,1,2,,0,2,1 0, -,,,,, 0, ,2 0,00 1 -,,1 -,, 0,2 2 -,,2 -,1, -0,0 -, -,1 -,0-0, N KAIKKI 1 KAIKKI,,,0,,,00 0,1 1 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

13 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä keskustan ulkopuolisten katujen puhtauteen ja siisteyteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Ylöjärvellä, ssa ja lla. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAN ULKOP. KATUJEN PUHTAUS JA SIISTEYS on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Turussa, Ylöjärvellä ja ssa. Keskiarvot eri vuosina edell. Ylöjärvi - - -,2,,1 0, 2,,,,,, 0, 2,2, -,2,, 0, 1,,,,2 -, 0, 0,,,,,1, 0,0 00 -,1 -, -, 0,2 1,1,,1,,, 0,1,2,0,2,0,,0 0, -,2 -, -, 0,2,2,2,,,, 0,1,,,2,1,2, 0, ,,0 0,0 1 -, -,2 -, 0, 0,2,2,1,2,, 0,, - -,,1, 0,1 -,2,1,,, 0,1 0 -, -,1 -,1 0, 2 Lappeenranta,, 2,,0,, 0,1 -,2,,,, 0,02 -,1 -, -,2 0, ,0,2, 0, -,, -,2, -0,0 0 -,0,1,2,, -0,2 1-2,2 2, - 2,,0 0, ,1 0,00 -,1 -,2 -,0-0,1 N KAIKKI 1 1 KAIKKI,1,,0,2,,1 0,2 1 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

14 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä asuinkadun kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Helsingissä, Turussa ja lla. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Ylöjärvellä, Turussa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin ASUINKADUN KUNTO on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell.,1,,1,,2,0 0,,1,,2,,0,0 0,0 0,, -,0,1, 0,1,,2,2,1 -, 0,1 1,2,1,2,2,1,2 0,1 1 Ylöjärvi ,1 2,,2 0, ,0,1 0,1 0,,1,1,1,2,1-0, 1 -,01-2, -, 0,1 2, - - 2, 2,,0 0,0 -,1-2, -,0 0,2 1,0,1 2, 2, 2,,0 0, 1 2,0 2,,00 2,2,1 2, -0,1 1-2, 2,2 2, 2,,00 0,00 Lappeenranta 2,,0 2, 2, 2,,00 0, , 2, 2, 0,1 2,0,1 2,2 2,2 2,0 2, 0,1 1-2,1-2, - 2,2 0,1 2-2, 2, - 2, 2, 0,0-2,0 2,0 2,,02 2, -0,2 1-2, 2,1 2, 2,1 2,1-0,0-2, - 2, - 2,1 0,1-2, 2,2-2,1 2,1 0, 2-2, - 2, - 2, -0, , 0,00 2-2, - 2, - 2,0-0,0 2 N KAIKKI 1 1 KAIKKI,,1,0 2,,0,1 0,1 0 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

15 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä keskustaan johtavien pääkatujen kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Turussa, lla ja Helsingissä. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Turussa, ssa ja Ylöjärvellä. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAAN JOHTAVIEN PÄÄKATUJEN KUNTO on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell.,,,,,2, 0,2 2,, -,2,, 0, 1,,2,2,,, 0, 2 Ylöjärvi ,,, 0, 00,0,2,,2 -, 0,1 0,,1,2,1,, -0,02 1 2, 2,,0 2,,, 0,1 1,2,,1,,, -0,0 2,2 2, 2,2,1,0,1 0,2 -,0 -, -,1 0, 1 -,0 2,,02,,2 0,0 0,2,2 2, 2, 2,,1 0, -,0,0 2,,1,2 0,0 Lappeenranta 2,,0 2,0 2,2 2,,1 0,1 -,2 -,01 -,1 0,1,1 - -,0,0,1 0, ,0,1 0, - 2, 2,0 2,,, -0, , 2, 2, 0,00 2-2, -,0 -,0-0,01-2,2-2, -,00 0,2 -,00-2,1-2, 0, 1 -, 2, - 2,1 2, -0, ,1 0,00-2,0-2,1-2, -0,1 2-2, 2, - 2, 2, 0,1 2 N KAIKKI 1 KAIKKI,2,2,1,1,, 0,1 1 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

16 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä jalankulku- ja pyöräteiden kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, lla ja Turussa. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Ylöjärvellä, Turussa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin JALANKULKU- JA PYÖRÄTEIDEN KUNTO on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta 1 2 Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell.,,0,2,,,1 0,2,,2 -,1,1, 0,1,,,2,2,,0 0,,,1,,2,, 0,,2,,0, -,1 0,2 Ylöjärvi - - -,0,,1 0,1 2 -,1 -,1 -, 0,1,1,,2,2,, 0,0 -,2,0,1,2, 0,1 1,2 - -,2,2, 0,0 -, -,0 -,2 0,2 -,2 -,0 -, 0,2,, 2, 2,2 2,,2 0,2 1,1,0 2,1 2,,0, 0,1 -,01,0 -,1,1 0, ,,2 0,1 -,02 2,,00,, -0, Lappeenranta 2,2,0 2, 2, 2,,0 0, ,,1, 0,0,0 2, 2, 2,,0, 0,0 1-2, 2, 2,,1,1-0, ,1 0,00 0 -,0 -,02 -,01 0,00 -,01-2, -,02 0,0 2-2,1 2, - 2, 2,0 0,01 2-2, - 2, - 2,2-0,0 2 N KAIKKI 2 2 KAIKKI,2,2,1,1,2, 0,1 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

17 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä lumenauraukseen asuntokadulla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Ylöjärvellä. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Turussa, lla ja ssa. Kuvio. Miten hyvin LUMENAURAUS ASUNTOKADULLA on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. -, -, -, 0,2 2,,1,0,0,1, 0,1 1 Ylöjärvi - - -,,2, 0,1 0,0,,,,0, 0,2,,0,1,2,0, 0,,,,,2,1, 0,1 1,,,1, -, 0,,,,1,,2, 0, , 0,00 -,1, -,1,1 0, 1, - -,0,1, 0,2 2,0, -,0 2,,2 0, 1,,2,, 2,, 0,2,,2,, 2,, 0, 2 -, -,0 -, 0,2 -,0,2,0,,0 0, ,, -0, ,,1, 0,1 2 -,02,0 2,,0, 0,1 -,1 -,0 -,1 0, -,2-2, -,1 0,2 -,1,,2,2,1-0, 1 -,0-2,0 -,0 0,1 Lappeenranta 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0,2 -,2 -,1-2, -0,0 2-2, 2,0-2,0 2, 0, 2 N KAIKKI 1 2 KAIKKI,2,,,1,1, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

18 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä lumenauraukseen keskustaan johtavilla pääkaduilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Turussa, ssa ja ssa. Kuvio 1. Miten hyvin LUMENAURAUS KESK. JOHTAVILLA PÄÄKADUILLA on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell.,1,1,,02,02,2 0,,,,2,,,1 0,,2,01,,1 -,1 0,2 2,0, -,,,0 0, 2 -,0 -, -, 0, 2 Ylöjärvi - - -,,,0 0,2 2 -, -,1 -,0 0,2 0,,,0,,,0 0,,02 - -,,, 0, -,, -,1, 0,1 1 -,,,,1,1 0,,1,,2,,, 0,1 1,1,,2,1,,2 0,0,,,0,,0, -0,0,,,0,,0, 0, ,,, 0,1 2 -,,,1,0, 0,1 2 -,1 -,1 -, 0,2 -, -,0 -, 0, -,,0,,,0-0,1 1 -, -, -,0 0, , 0, ,,1-0,0 Lappeenranta,0,,2,,,2 0,0 0 -,, -,, 0, 2 -, -, -,1-0,2 2 N KAIKKI 1 KAIKKI,,,1,,0,0 0,2 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

19 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Ylöjärvellä ja ssa. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Turussa, Ylöjärvellä ja Helsingissä. Kuvio 1. Miten hyvin LUMENAURAUS JALANKULKU- JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell.,,,1,1,, 0,1 Ylöjärvi - - -,0,2, 0,1,,2,2,1,2, 0,2, - - 2,,2,1 0,1 1,,1,1 2,,0, 0, 1,,0 -,,1, 0,2 1 -,1 -,2 -, 0,1,2,2,2,0,02, 0, -,2, -,1,1 0,2 -,, - 2,2,1 0, 2,2,2,1,,, 0,0 1 -,0,02 2,,1, 0,2 2 -,0,,0,,2 0, ,2,2 0,0 -, -,1 -, 0,1 2, 2,, 2, 2,,2 0,,0,,1 2, -,2 0,2 2, 2,0,02 2,1 2,, 0, 1 -,2 -,1 -, 0,02 1 -,01,1,1,0,2 0,1 Lappeenranta 2, 2, 2, 2,,02,0 0, ,,0,1 0, 0 -,01-2, -,0 0,2 0 -, - 2, -,0 0, ,0 0,00 0 -,0-2, - 2, -0,1 N KAIKKI 2 KAIKKI,2,2,2,1,, 0,2 0 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

20 1 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä liukkauden torjuntaan jalankulku- ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Ylöjärvellä, ssa ja ssa. Kuvio 1. Miten hyvin LIUKKAUDEN TORJUNTA JALANKULKU- JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Turussa, ssa ja Ylöjärvellä. Keskiarvot eri vuosina edell. Ylöjärvi - - -,,1, 0,,,,,,2,2 0,2,,2,,,, 0,1 2,2,,1,1,1,1 0, -,,2 -,2, 0,2,1,1 -,0,2,2 0, 1,1,2,0,0 -,2 0, 2,2,2,,1,, 0, 1 -,0 -,2 -, 0,1,1,1, 2,,0, 0, 1, ,2,01, 0, ,, 0,0 1 -, -,1 -, 0,1 2 -,2,,1,, -0,0 1 -,,0 2,,1,0 0,1 Lappeenranta,1,,01,00,, 0, 2 -,1,2,1,1,2 0,1 -, -,0 -,0 0,2-2, 2, - 2,0,1 0, 2 -,2 -,0 -,2 0,1 2,,0,1 2, 2,,2 0, 2, 2,1 2, 2, 2,,1 0, 1 -,1-2,2 -,0 0, ,0 2,,02 0, ,0 0,00 -,02 -,1-2,2-0, 2 N KAIKKI 2 2 KAIKKI,,2,0,1,2, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

21 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä liukkauden torjuntaan katujen ajoradoilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, lla ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Turussa, ssa ja ssa. Kuvio 1. Miten hyvin LIUKKAUDEN TORJUNTA KATUJEN AJORADOILLA on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell.,0,1,0, -, 0,2 2,, -,,,0 0,2 1,,2,,0,, 0,1 Ylöjärvi - - -,,1,0 0,2 02,,0,2,,2,1 0, -, -, -,0 0,2,,,,,, 0, -,2, -,1,2 0,,,,,2,, 0, 1 -, -, -,0 0,2, - -,1,, 0,,,,,,, 0,00,2,1,,,,1 0,1,,0,,,,2 0,0 0 -,,2,,2, -0,0 Lappeenranta,,,2,2,1, 0,1 2 -,,,2,, 0,1 -,,,0,0,2 0, -, -,1 -, 0,2 2 -,1 -,2 -,1 0, ,,2-0,1 0 -, -, -, 0, ,02,2,2 0, ,1 0,00 2 -,2 -,0 -,1-0,2 2 -,1 2, - 2,1, 0,0 N KAIKKI 2 1 KAIKKI,2,2,1,,1, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

22 Kuvio 1. Puistojen hoito -mittari vuonna keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,0,, Ylöjärvi,,1,, Lappeenranta,,,,2,0,,,,1,,,,2,0,2,,,1,0 Kaikki, Keskiarvot eri vuosina edell.,,,1,,,0 0,0,,,1,2,, 0, -,2 -, -, 0,2 Ylöjärvi - - -,2,, 0,,,,,1,,1 0,0 -,2 -, -, 0,0,,,0,,2, 0,2 Lappeenranta,,,,,, 0,,, -,,, 0,0, - -,,0, 0,0 -,0,1,,,2-0,1,2,,, -,0 0, -,0,1,,, 0,,,,,0,1, 0,0 -, -, -, 0,1 -, -, -,1 0,0,,,,,, -0,0,2,,2,,0, 0,1 -,,2,,, -0, ,1,,2-0, ,0,0-0, -,2,1 -,1,2 0,1 -,1 -,2 -, -0,02 -, -, -, -0,1 -,2,1 -,2,1-0, ,0 0,00 Kaikki,,,,,0, 0,0 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

23 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä keskustan puistoihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Lappeenrannassa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, Ylöjärvellä ja ssa. Kuvio 1. Miten hyvin KESKUSTAN PUISTOT on hoidettu Lappeenranta Ylöjärvi Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell.,,2,,1,2, 0,2,,,,2,,1 0,1 Lappeenranta,1,1,0,1,2, 0,,1,1 -,,,0 0,0 1 -, -,00 -,2 0,2 Ylöjärvi - - -,,,2 0,2,0,0,0,0,, -0,01 -, -,0 -,0-0,0 -, -, -, 0,02 0, - -,,0,1 0, ,,0,0 0,00,01,01,0,02,0,1 0,,,,1,2,2,0 0, 0 -,0,,,02, -0,0 01 -,0,0,1,,0-0,1 1 -,,0 -,1, 0,1 2 -,,2,,, 0, -, -, -, 0, ,0, 0,0 1,,,, -, 0,,1,0,1,1,, 0,0 -,1 -,0 -, 0,0 1,,0,0,01,, -0, ,0 0,00 -,1 -,0 -, -0,2 -,,2 -,, -0,0 N KAIKKI 1 KAIKKI,,0,,0,1, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

24 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä asuntoalueiden puistoihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Ylöjärvellä ja Helsingissä. 2 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, Ylöjärvellä ja lla. Kuvio 1. Miten hyvin ASUNTOALUEIDEN PUISTOT on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell.,,2,,,,00 0, Ylöjärvi - - -,,0, 0,,,2,2,,2, 0,,0,,0,,,1 0,1 2 -, -, -, 0, -, -, -, 0,,, -,,0,2 0, 1,,1,1,2 -, 0,1 0,0,2,0,,, 0,1,0 - -,2,, 0,01 1 -, -, -,2 0,2 1 Lappeenranta,1,,2,,1, 0,1,2,,1,2,2,2 0, -,,,1,, 0,0 1 -,,0,,, 0,00 -,,0,,, 0,00 2,1,2,,1,1, 0, ,,0, -0, ,, -0,0 -, -, -, 0,02,,,,,,1-0,0 -,1,2 -,2,2-0,02 -, -,1 -,1 0, ,1 0,00-2, 2, -,0 2, -0,0 -, -, -,1-0,2 N KAIKKI 2 1 KAIKKI,,,1,1,,2 0,1 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

25 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä asuntoalueiden läheisten metsiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Helsingissä, ssa ja ssa. 2 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Ylöjärvellä, lla ja ssa. Kuvio. Miten hyvin ASUNTOALUEIDEN LÄHEISET METSÄT on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti Keskiarvot eri vuosina 1 N Ylöjärvi Lappeenranta 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % edell.,1,0,,,0, 0,0 -,2 -, -, 0,1 1,2 - -,1,2, 0, 1 Ylöjärvi ,2,01, 0, 2,1,2 -,0,2,0 0, 1 -,0 -,1 -, 0,,0,00,0,1,1, 0,1 0,1,2,2,2 -, 0,1,,,,,, -0,0 Lappeenranta 2, 2, 2, 2, 2,,2 0,2,2,2,2,,2, 0,,0,0,0,0 2,,1 0, 1,0,2 2,,,, 0,2 1 -,1,2,2,, -0,2 -, -,0 -, 0,1 2 -,01,0,0,0,1 0,1 1 2, 2,,1,1,1, 0, ,,1,0-0,0-2, -,00 -,1 0,1 1-2,,0,1,0,0 0,01 0 -,0 2,2 -,0,0 0, ,0 0, ,1,0-0,0 1-2,1 2,1-2,2 2, 0,00-2,0 -,0-2,1-0, 2-2, - 2,0-2,0-0, 1 KAIKKI 2 2 KAIKKI,1,,1,1,2, 0,1 2 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

26 2 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Ylöjärvellä ja lla. Kuvio. Miten hyvin LEIKKIPAIKKOJEN SIISTEYS JA VARUSTEIDEN KUNTO on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Ylöjärvellä, ssa ja ssa. Keskiarvot eri vuosina edell.,2,2,,,,1 0, Ylöjärvi - - -,2,0, 0, 0 -, -,1 -, 0,1,,,1,0 -, 0,0 2,,2,,,, 0, 1 -,,1,,2, 0,1 2,,,,0,1, 0,0 0,,,0,,, 0,2 2,1,,,,,2 0,1 Lappeenranta,,,2,2,, 0, 2,0, -,2,, 0,00 1 -,1 -,0 -, 0,0 2,1,1,,,2, 0,0 1,2,,,,, 0,0 -,1,,1,, -0, 2, - -,0,2, 0,02 1 -, -, -, -0,1 0 -,1 -,1 -, 0, ,, -0,1 1 -, -, -,0-0,0 0 -,2,0 -,02,2 0,2 1 -,2,0 -,, -0,0 0 -,1,0,,0, 0,0 2-2, -,1 -,1 0, ,,1,1-0, ,0 0,00 N KAIKKI KAIKKI,,,,,,2 0,1 2 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

27 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä -mittari vuonna keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,,0,,,1,,, Lappeenranta,,,,,,,1,,,,2,0,,,,, Kaikki, Keskiarvot eri vuosina edell. -,0,,0,, 0,00,,,0,,1,0 0,,2,,,,, 0,0 -,,,,, 0,0 -,1 -, -,1-0,0, - -,,, 0, - - -,,, -0,0 -, -,1 -, -0,0 Lappeenranta,,,,,, 0,02 -, -, -, 0, -, -, -, 0, , 0,00,2,,,,, -0,01 -,1,0 -,1, 0,2 -,,,,,1 0,0,,,,,1, 0,0 -, -,0 -, 0,0,2,,,,2, 0,2,,2 -,,,2 0,1 -,2 -, -,0 0,0,,,,,, -0, ,2, -0,0,,,,0 -, 0,0,,0,,,, 0,0 -,, -,2, -0, ,00 Kaikki,,2,,0,0, 0,0 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

28 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuuteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. 2 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssa. Kuvio 2. Miten hyvin JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN TOIMIVUUS on hoidettu Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. -,1,0,2,, -0,0,,2,,2,, 0,00 2,0 - -,0,,2 0, Lappeenranta,,1,0,1,2, 0,,1,1,0,01,,2 0,0 -,2 -, -,0-0,0,,,1,2,0,2 0,1 -,0 -,1 -,1 0,0,, -,,00,2 0, ,2 0,00,,0,0,,, 0,2 -,,1,,, 0, ,0,0 0, ,,, -0,0 1 -,1,2,1,1,1 0,01 -,1 -,1 -,1 0,0 1 -,0,01 -,, 0, 2 -, -,1 -,1-0,02 -, -, -,0-0,1,,0,,0,, -0,01 1 -, -,2 -, -0,02,1,0,0,,0,02-0,0,,,0,0,,0 0,1 1 -,, -,1,0-0, 1,0,1,1,0 -,0 0,01 N KAIKKI KAIKKI,0,1,1,1,1,2 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

29 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä suurista jätteistä eroon pääsyyn. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Rovaniemellä. 2 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssa. Kuvio 2. Miten hyvin SUURISTA JÄTTEISTÄ EROON PÄÄSY on hoidettu Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. -,0 -, -,0 0,0 -,,,,2, 0, 2 -, -,1 -, 0,0 -,2 -,2 -, 0, ,,, 0, 0,1,1,0,2,0,1 0, -,1 -, -, 0, ,0, -0,0 1,1,1,,1,, 0, , 0,00 -,,,0,, 0,1 2,,2,1,,,1 0,0,,2,,1,, -0,0 1 -,1 -,2 -,2 0,1 1 -,1,0-2,,2 0,2 -,1,2,2,, 0,00 1,0 - -,1,1, 0,1 1 Lappeenranta,0,1,1,1,2,1-0,1 2 -,2-2, -,0 0,,0 2, 2,,01 2,,0 0,2 1-2,,0-2, 2, 0,02, 2, - 2,0 2,, 0,2 1 2, 2, 2, 2, -,00 0,1 2, 2, 2,0 2, 2, 2, 0,00 2, 2,2 2,2 2, 2, 2, 0, 1 N KAIKKI 1 2 KAIKKI,1,,0,,,1 0,1 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

30 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä paperin keruupisteen sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Helsingissä. 2 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, Turussa ja ssa. Kuvio 2. Miten hyvin PAPERIN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell.,2,0,2,2,2, 0,1 -,2,,,, -0,0 0,1,,,,,0-0,0 Lappeenranta,1,2,0,2,2, 0,0 -,2,,0,1, 0,0,2,,2,2,, -0,02,,0,,2,, -0,02 1 -,, -,, 0, 2, - -,1,,2-0,0,, -,,, 0,1 -,2 -,2 -,2 0,0 -, -,2 -,0 0,02 2 -,2 -, -, 0, - - -,2,2,2-0,02 2 -,00 -,1 -,1 0,00 2,,,0,1,,2 0, 1,1,2,2,2 -,1 0,0 2 -,0 -,1 -,2 0,0 -, -,1 -, 0,0 -,,2,2,0,2-0,0,2,1,0,1,1, 0, ,1 0,00 -,0,1 -,0,0 0,00,,0,,0,00,02 0, ,, -0,1 2 N KAIKKI KAIKKI,,2,2,2,0, 0,0 1 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

31 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä lasin keruupisteiden sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Lappeenrannassa. 0 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, ssa ja ssa. Kuvio 2. Miten hyvin LASIN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell.,1,,2,2,,0 0,1 -,2,,2,, -0,0 0 Lappeenranta,0,1,0,,2, 0,,,0 -,2,,1 0,2,1,,0,1,2,0 0,0 -, -,1 -,2 0,0 0 -,0,,1,,2 0,02 -,1,2,,2,2 0,02 -,0 -,1 -,1-0,0 2,1,,2,1,,2-0, -, -,0 -,1 0,2,1,,02,0,0,2 0, ,1,1,1-0,0 2,,2,1,1,,2 0,0 0 -,0, -,,1 0,2 2,,0,1,0 -,1 0,0 2 -, -,0 -,1 0, , 0,00 -, -, -,0 0,,1 - -,,2, -0,1 -,02 -, -,0-0,0 -,0,01 -,2, 0,1,,,,,00, -0,01 1,,,0,0,, 0, ,,0-0,1 N KAIKKI KAIKKI,0,02,1,1,1,2 0,0 2 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

32 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä ongelmajätteiden keruupisteiden sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Rovaniemellä. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja Turussa. Kuvio 2. Miten hyvin ONGELMAJÄTTEIDEN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. -,0,,,0, 0,0 -, -,1 -, 0,2 1 -,2 -, -, 0, 2, 2,1,01,0 2,2, 0, -, -,2 -,0 0, ,,, -0,0 2, 2,,0,0,1,1 0,2,2,0,2,2,1, 0,1 -,,2,1,, 0,1 -,1 -,2 -,2 0, ,1 0,00,1 2,0,1 2,,1,1 0, ,,1 0,0 1-2, 2, - 2,,0 0,1-2, - 2, -,0 0, - 2,1,0,0 2,1,0 0,1 1 Lappeenranta 2,,0,02,,1 2,1-0,2 0 2, 2, - 2, 2, 2, 0,2 -, - 2, - 2,1 0,0, ,2 2,2 2, 0,00 1 2, 2, 2,2 2,0 2, 2, 0,2 1 2, 2,1 2, 2,1-2, 0,0 1 2,2 2,2 2, 2, 2, 2, -0,0 2, 2,0 2, 2,2 2,2 2, 0, 2-2,0 2, - 2, 2, -0,0 2 N KAIKKI 1 KAIKKI,0,1,1,2,1, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

33 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä jätehuollon neuvontaan ja tiedotuksen toimivuuteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Lappeenrannassa ja ssa. 2 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, Turussa ja lla. Kuvio 2. Miten hyvin JÄTEHUOLLON NEUVONNAN JA TIED. TOIMIVUUS on hoidettu Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. -,0,,,,0 0,1 Lappeenranta,,,,,1, 0,1,2,,,,, 0, 1 -,01,,,1, -0,02 -,2 -, -,2-0,1 2,,,2,,, 0, -,2 -,0 -, 0, ,,, -0,1, - -,0,0, 0,2 -,0, -,, 0, 2 -,2 -, -, 0,00 1,2,0,,,, 0,00 1,,,,,2, 0, 1,1,,0,,, 0,2 -, -, -, 0, ,1 0, ,, 0,00,0, -,1,2, 0,2 -, -, -,0 0,1 -,,,,2,1-0,01 1,,2,2,1 -,0 0,,,,2,,, 0,1,2,,,1,,2 0,0-2, -,2 -,2-0,0 1-2,, -,0,1 0,0 2 N KAIKKI KAIKKI,,,,,, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

34 Kuvio 2. Katuvalaistus -mittari vuonna keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,1, Lappeenranta,0,0 Ylöjärvi,0,0,0,0,0,02,00,00,,,,,2,0,,,2,,,1,1, Kaikki,02 Keskiarvot eri vuosina edell. -, -, -,1 0,1,,1,,0,, 0,00 Lappeenranta,1,,,0,01,0 0,0 -,0 -, -,0 0,0 Ylöjärvi - - -,,1,0 0,,01,02,0,0,,0-0,0, - -,,00,0 0,0,0,01,1,,1,0-0,1,0,,, -,0 0,1,,,,,,02 0,1 -, -, -,00 0,0 -,,0,2,00,00 0,00 -,2 -, -, 0,01 -,,,,0, -0,0 -, -,0 -, -0, -, -, -, -0,0 -,,2 -,2,2 0,00,,,,,2,0-0,02,, -,,, -0,0 -,,,,, -0,2,,2,1,,2,2 0,0,,2,2,,1, 0, ,,, -0, ,,1-0, -,,2 -,,1 0, , 0,00 Kaikki,2,,,,,02 0,0 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

35 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä katuvalaistukseen keskustan kaduilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Ylöjärvellä ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Ylöjärvellä, ssa ja ssa. Kuvio 0. Miten hyvin KATUVALAISTUS KESKUSTAN KADUILLA on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. -,1 -,1 -,1 0,1 Ylöjärvi - - -,,, 0,,,2,2,2,, -0,0,0 - -,,,2 0,0,2,2,,,1, -0,0 -,2 -,2 -, 0,0 01 -,0,1,1,,2 0,0,1,1,,2,,2 0,1 1 Lappeenranta,2,1,1,,,0 0,0 -,2 -,2 -,2-0,0 -,1 -, -,1-0,0 2,,1,,,,2-0,0 -, -, -, 0,,0,0,, -, 0, 2 -,1,1,1,2, -0,0,1,,1,0,,1 0,0 1,0,1 -,02,, -0, -,0 -,0 -,1-0,1 2,1,,,02,,1 0,2 1 -,1,1,2,,1-0,1 1 -,,0 -,1, -0,02,2,1,,0,,1 0, ,,2, -0,2 2 -,, -,, 0, ,,0-0, ,2 0,00 2 N KAIKKI KAIKKI,2,2,2,,2,2 0,0 0 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

36 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä katuvalaistukseen asuntokadulla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Helsingissä ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Ylöjärvellä, ssa ja ssa. Kuvio 1. Miten hyvin KATUVALAISTUS ASUNTOKADULLA on hoidettu Lappeenranta Ylöjärvi Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. -,0 -, -,1 0,1 2,02,02,,0,0,0 0,00 -,01 -, -,0 0, 0 Lappeenranta,2,,2,0,0,0 0,1 2 Ylöjärvi - - -,2,1, 0, 02, - -,,, 0,01 2,,,,,,01 0,1,,,,2 -,0 0, -, -, -, -0,01 2 -,1 -, -, 0,1 0,0,,,02,0,0-0,0 -,1,1,,2,1-0,01 2 -, -,1 -, 0,,,,,0,1, -0,2 -,,1 -,, 0,02 -,1,,,,2-0,0 -,1 -,0 -,0 0,01,,,1,0,, 0, 1,, -,0,, -0,0 -,1,,,0, -0, 1,,,,,0,2-0, ,,, -0, ,1, -0, 1,0,,,,0, 0,0 0-2,,0 -,1, 0, ,2 0,00 N KAIKKI 1 KAIKKI,,,,,, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

37 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä katuvalaistukseen jalankulku- ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Ylöjärvellä ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Ylöjärvellä, ssa ja ssa. Kuvio 2. Miten hyvin KATUVALAISTUS JALANKULKU- JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. -, -, -,00 0,1 Ylöjärvi - - -,2,, 0, -,0 -,2 -, 0, -,,,,,1 0,0,0 - -,1,, 0,00 2,,,1,,, 0,02,,,,,0,1-0, 2,1,,, -, 0, -,0 -, -,1-0,0 Lappeenranta,,1,,,0, 0,0,,,0,0,2, 0,01 -,2,0 -,1, -0,0 2 -, -, -, -0, 2 -, -, -,2 0,0,0,0,,0,, 0,1 2,,,,0,, 0, 1 -,,,1,, -0,1 -,,,,, -0,2 -, -, -, -0,02 2,, -,2,, -0,0 1,1,,,,,0-0, ,,0, -0, ,1,0-0,2 1,,,2,,2, 0, , 0,00-2,,0 -,1,2 0, 2 N KAIKKI KAIKKI,,,,,1, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

38 Kuvio. Palo- ja pelastustoimi -mittari vuonna keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,1,1,1,1,,0,0,0,0,0,0,0,0,01,01,01,,, Lappeenranta,,,2,1,, Kaikki,0 Keskiarvot eri vuosina edell.,,,,00,0,1 0, -,, -,,1 0,,,00,,00,2,1 0,2 -,1 -, -,1 0,1 -,1 -,0 -, 0, -,00 -,1 -,0 0,1,,0,0,,02,0 0,0 -,1 -,1 -,0 0,1 -,,,,,0 0, -,,,,02,0 0,0,0,,0,,0,0 0,00,1,,, -,0 0,0 -, -, -,0 0,0,1,,1,,,01 0,2,1, -,1,0,01 0,,0,0,,2,,01 0,0 -,,2,1,, 0,,2,,2,,, 0,0, - -,,, 0, Lappeenranta,2,,1,,, 0, , 0,00 -,1 -, -,2-0, ,0,1-0, - - -,2,, -0,0 -,1,01 -,, -0, ,00 Kaikki,1,,,,0,0 0,1 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

39 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä tarkastus- ja neuvontapalveluihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin TARKASTUS- JA NEUVONTAPALVELUT on hoidettu Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. -, -, -,2 0,0 1,,,2,,, 0,,,,2,,1, -0,02 0 -,2 -, -, 0,0 -,,,0,, 0,1 -,1 -, -, 0,,,1 -,0,, 0,1 2,,,2,1,,0 0,2 2,,,,0,, 0,1 2,,0,,,,0 0, , 0,00 0,2,,,2,, 0,0 -,,,,,0 0, 2, - -,,, 0,0 -,0 -, -, 0, ,, -0, -,0 -,2 -, 0, -,2, -,, 0, 1,,,,,, 0,1 Lappeenranta,,,2,,, 0,0 -,,0 -,, 0,01 -,0,,,, 0,01,,,,2 -, -0, ,,, -0, 2 -, -, -,1-0,2 1 N KAIKKI 2 KAIKKI,,,0,,, 0,1 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

40 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä nuohoukseen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja Turussa. Kuvio. Miten hyvin NUOHOUS on hoidettu Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell.,2,1,2,1,1, 0, 1 -,0 -, -,2 0,1 -,2 -,1 -,0 0, -,01, -,0,2 0, 1 -,0,0,1,0,1 0, 2 -, -,0 -,1 0,1 1 -,0 -,0 -, 0, , 0,00 -,0,0,,0,1 0,0 2 -,0 -,0 -,1 0,0 1,,2,2,1,2, -0,02,,1,1,,00,0 0,0 1 -, -,00 -,0 0, ,0, -0, 1 -,2,,,, -0,0 1,0,,0,1,,0 0,2 0 -,0,1 -,0, -0, 1,2 - -,,, 0,0 2,,0,0,0,, 0,0 2,,,0,,, -0, Lappeenranta,,,,,,0 0,0,0,,2,1,, 0,0,,2 -,,, 0,0,,,, -,2-0, ,,, -0,0 01 N KAIKKI 1 KAIKKI,2,0,0,0,0,1 0, 00 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

41 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä sammutus- ja pelastuspalveluihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Rovaniemellä, ssa ja ssa. 0 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin SAMMUTUS- JA PELASTUSPALVELUT on hoidettu Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. -, -,0 -, 0,2 1 -,1,1 -,1,1 0,2 1,0,0,1,0,2, 0,,0,0,0,,, 0,2 0,0,,,,, 0, -,02 -,1 -,2 0,1 1,,1,1,,,2 0,0 0 -,02,,1,2, 0, -,1 -,0 -,2 0,2 -,2 -, -, 0, 1 -,1,,0,1, 0,0 2 Lappeenranta,,,,0,1,2 0,,0,,,,,2 0, ,1, 0,0 2 -,,0,,00, 0, 2,0,,,0,,1 0,0,01,,1,1,,1-0,0 1,,0,1, -,2 0,0 2 -,01 -,1 -, 0,1, - -,2,0,1 0,0 0,,0 -,0,, 0, ,1 0, ,1,,0-0,0 02 -,, -,00,0 0,0 -,02 -,1 -, -0,1 N KAIKKI 2 KAIKKI,0,0,,,,2 0,1 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

42 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä ensihoitopalveluihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Turussa, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin ENSIHOITOPALVELUT on hoidettu Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % huom! vuoteen saakka asia on ollut lomakkeella 'sairaankuljetuspalvelut' Keskiarvot eri vuosina edell. -,,,,, 0,,0,0,00,2,0,2 0,1 2 -,0 -,2 -, 0,0 2,0,,0,0,0,2 0,1 2,2,,, -,2 0, ,1,1 0,0 1 -,0 -, -, 0,2 1 -, -, -,1 0,1 1,01,01,0,,, 0, 2,0 - -,,,0 0,2,1,00,,,,1 0,,00,1,1,0,1, -0,0 01 -,00,0,0,,2 0,0 -,, -,,1 0,0 1,0,0,,,,1 0,0 1 -, -,0 -,0-0,01 -, -, -, 0, 2 -,01,0 -,, 0,0,,01 -,,, 0, ,0,2, 0,0 2,,,,,, 0,0 -,,0,,, 0,1 Lappeenranta,2,,,2,,0-0, , 0,00 0 -, -, -, -0,2 N KAIKKI 2 KAIKKI,00,00,01,,,1 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

43 2 Kuvio. Liikuntapaikkojen hoito -mittari vuonna keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,1 Ylöjärvi,0,0,01,,,,2,2,,, Lappeenranta,,,,2,,,,0,,,1,,,2 Kaikki,2 Keskiarvot eri vuosina edell..,0,0,0,,1 0,02 Ylöjärvi - - -,2,,0 0,2.,,, -,0 0, ,1,01 0,., -,,, 0,.,,1,,2, 0,0.,1,,1,, 0, -, -, -,2-0,0.,1,,,,2 0,2.,,,2,, 0, -, -,2 -, 0, -,, -,, -0,02 Lappeenranta.,,1,,, 0,. - -,0,0, 0,0 -, -, -, 0,1 -,,1,2,,2 0,0 -,1, -,, 0, -,2,,0,0, 0,0.,2,,,, -0,02 -, -, -,0 0, ,,, -0,0.,,,,, -0, -, -, -,1-0, , 0,00 -,,,2,, -0, -,1 -, -,2-0,1 Kaikki -,,,,,2 0,1 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

44 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä urheilu- ja pelikenttien hoitoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Valkeakoskella ja Ylöjärvellä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin URHEILU- JA PELIKENTÄT on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. -,1,2,2,,1-0, ,0,1 0, 1 Ylöjärvi - - -,,1,0 0,2 1 -,,2,2 -,0 0,1 -,1,,1,,0 0, - - -,,,0 0, 1 -, -,0 -,0 0,01 -,0 -,,, 0, 1 -,0,,,,0 0,0 -, -,2 -, 0, 2 -,1,0 -,, 0,01 Lappeenranta -,,2,,, 0,0 2 -, -, -,1 0,1 -,1,,2,,1 0,2 01 -,,2,,,2 0,0 -,2,,2,, 0, , -, -, 0,2 1 -,,0,,, 0,0 0 -,,1,1,1, 0, 1 -,,,,,0-0, ,,, -0,01 1 -,0,0 -,, 0, , 0,00 1 -,2 -, -,1-0,0 -,0,2,2,, -0,1 2 -,0 -, -,1-0,2 1 N KAIKKI 1 KAIKKI #####,,1,,,02 0,1 0 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

45 Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä uimarantojen ja maauimaloiden hoitoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Ylöjärvellä ja lla. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssa. Kuvio 0. Miten hyvin UIMARANNAT JA MAAUIMALAT on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. -,,,00,01,00-0,01 Ylöjärvi - - -,2,,02 0,2 -, -,,, 0, ,1, 0, 1 -, -, -, 0,1 -,,,,, 0,0 -,,2,,, 0, 1 -,2, -,, 0,0 2 -,,,0,,1 0, -,,,0 -, 0,1 0 -,, -,, 0,0 -,,,0,, 0,2 1 -, -, -, 0,1 -,,,,, 0,0 -,2 -, -, 0, 1 -,1,,,,1 0, -,1,,,,2 0,0 1 Lappeenranta -,1,00,,, 0,1 1 -,,,,, -0, ,1,, -0,0 1 -,0,,2,, -0,0 2 -, -, -,0 0,01-2, -,1 -, 0, ,0,,1-0, , 0,00 -, -,0 -,1-0,1 N KAIKKI 0 1 KAIKKI #####,0,0,2,2, 0,1 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

46 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä kuntoratojen ja ulkoilureittien hoitoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Ylöjärvellä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, lla ja ssa. Kuvio 1. Miten hyvin KUNTORADAT JA ULKOILUREITIT on hoidettu Ylöjärvi Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. -, -,0 -,1 0, -,0,1,01,1,2 0, 0 Ylöjärvi - - -,1,, 0,2 2 -,,, -,1 0,1 2 -, -,,,02 0, ,, 0,00 1 -,,,,,02 0,0 2 -,,2,,2,02 0, 1 -, -, -,0 0,1 -,,,,,02 0,2 1 Lappeenranta -,,2,,, 0,2 1 -,1,,,,0 0, ,,, -0,0 1 -,,2,,, 0,0 -,,0,0,1, 0, ,0,, 0,0 -, -, -, 0, 0 -,0 -, -,0 0,1 1 -,0 -,2 -, 0,1 2 -,0, -,,1 0, 2 -,,2 -,, -0,01 0 -,,,,, -0,0 1 -,1,,,, -0,0 0 -,,,,,2-0, , 0,00 -, -, -,1-0,2 1 N KAIKKI 1 KAIKKI #####,2,,,,02 0,1 02 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

47 Kuvio 2. Veden laatu -mittari vuonna 1,00 keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) Keskiarvot eri vuosina 2,00,00,00, edell., -,1 -, -, 0,, -, -, -, 0,02, -, -, -, -0,02,,,,,,, 0,1,,, -,2,, -0,0, -, -, -, -0,0,2 -,1,,,2,2 0,00,2,1,,1,2,0,2 0,02, ,1 0,00,0,,,1, -,0 0,0,,,,,,, -0,0,,,,2,,0, -0,0,,1,2,0,1,, -0,01,1,,,,1,,1 0,0, -,,,,0, -0,, -,,,,, 0,00,, ,,, -0,02, -, -, -, -0,1, -,,1 -,, 0,0,2 -,, -,,2 0,0,,2,,,2,, 0,1, - - -,1,, -0,01, ,2, 0,,2 -, -,02 -,2 0, ,00 Kaikki, Kaikki,,,,,, 0,0 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

48 Kuvio. Veden toimitusvarmuus -mittari vuonna Kaikki keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,2,0,,,1,0,0,0,0,,,,,,,,2,2,1,1,,,2,, Keskiarvot eri vuosina edell. -,0 -, -,2 0,0,2, -,,,0-0,0,0,,0,,, -0,01 -, -, -, 0, -,,,,,1 0,0,1,0,,0,,0 0,0 -, -,0 -,0 0,00 -, -, -,0-0, ,,,0-0,0 -,,,,2, -0,0,,2,,1,1, -0,1,,,,,, 0,0 -,2, -,1, 0,0,,,,2,, 0,2, - - 2,0,, 0, -,2 -, -, -0,1 -, -, -,2-0,1,2,0,,1,0,2-0, ,1 0,00,2,0,, -,1-0, ,1, -0,02 -,1,,,, -0,,,,,,,2-0,1 -,, -,, -0, ,00 Kaikki,,0,,,, 0,0 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

49 Kuvio. JV-viemärien toiminta -mittari vuonna keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,,,,,0,,,,,,,,,,,2,1,1,0,,,,, Kaikki, Keskiarvot eri vuosina edell.,,,0,,, 0,1 -,1 -, -, -0, , 0,00,,,,,0, 0,0, - - 1,0,2,0-0,02,,,,2,, -0,0 -,2 -,1 -, -0,0 -,,0,2,2, 0,0 -,,,,, -0,0,2,,,,, 0,00,, -,,2, -0,0 -, -,1 -, 0,0 -,, -,1, -0, ,2, 0,0 -, -,0 -, -0,0,,,0,,,2 0,0 -,0 -,0 -,1-0,0 -,2,,1,,1 0,0,,,,2 -,0-0,02,,1,,2,, 0, ,,, 0,00 -,, -,, -0,0 -, -, -, 0,00,,,,,, -0, ,00 Kaikki,1,,,,, 0,01 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

50 Kuvio. SV-viemärien toiminta -mittari vuonna keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,,,,,,,2,1,0,,,,,1,,,,,,,1,,,2 Kaikki, Keskiarvot eri vuosina edell ,, 0,0 -, -, -, 0,0,,0,2,,1, 0,1,, -,,, -0,0,,,00,1,, -0,1 -, -, -, 0,0 -, -, -,2 0,1,,0,,,0,1 0,,,,,0,,0-0,0, - -,2,, -0,1,0,,1, -, -0,01,1,,,1,, 0,00,2,,2,,2, 0,01,,,2,,2,1-0, -,,0 -,, 0, -,1,,,, 0, -, -, -, -0, -,2,,,, 0, , 0,00 -,,,,1, -0,1 -,, -,,1-0,1 -, -, -, -0,0 -,0 -, -, -0, - - -,,1,2-0, ,00 Kaikki,,,,2,, 0,0 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

51 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä juomaveden laatuun. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli lla, ssa ja ssa. 0 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, Turussa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin VESILAITOKSEN TOIMITTAMAN JUOMAVEDEN LAATU on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell.,, -,0,0, 0,0,,,,,, 0,1 -,2 -, -, 0, -,0 -,0 -, 0,0 2,0,,0,0,0, 0,1 0 -,0 -, -,1 0, 0,,0,,2,,2 0,0,,0,,,, 0, , 0,00,,2,2,,, -0,0,2,,, -, 0,0 -, -,0 -, -0,01 2 -,,,,, 0,00,2 - -,0,2, 0, 2 -,1,1,,2, -0,0,,1,2,0,2,0 0,2 0 -,2 -, -,2-0,0 -,, -,, 0,1 2 -,1,2,,0,1 0,01,2,1,1,,,2 0, ,,1 0,0 -,,1 -,1, 0, ,0,, -0,02 -,0 -, -, 0,2 0 N KAIKKI 2 KAIKKI,,,,1,,1 0,0 02 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

52 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä jätevedenpuhdistamojen toimintaan. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja lla. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, lla ja ssa. Kuvio. Miten hyvin JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN TOIMINTA on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell.,2,2,,2,02,0 0, -, -,1 -, 0,2 1,1,1 -,2,1, 0,0,2,2,,2,, 0,0 -,2,0 -,0, 0,0 1,,2,,2 -,2 0,0,,,1,,, 0, -,0 -,1 -,2 0,1 -,0,01,,1,1 0,0 -,,0,0,1,1 0,0,0,1,1,2,1, 0,1,1,1,,,1,1 0,0 0 -,2 -,1 -, 0,0,,1,2,0,0,0-0,01 1,1,0,1,,2,1-0,0 0 -, -,2 -,2 0, ,0,0-0,01 1 -,2 -,0 -,1 0, -, -, -, -0, ,,, 0,0 01,1 - -,,1,02-0,1 1 -,,1,,0,0-0, , 0,00 -,, -,2,0 0,0 2 N KAIKKI 1 KAIKKI,1,1,1,1,,1 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

53 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä sadevesien viemäröintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Valkeakoskella, lla ja ssa. 2 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin SADEVESIEN VIEMÄRÖINTI on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell ,, 0, 1,, -,,, -0,02 1 -, -, -, 0,0 1 -, -, -, 0,,,,,0,, 0,01,,0,2,,1, 0,1,,,2,,2, 0,01 1 -, -, -, 0,0 02,0,,1, -, -0,01 -,2,,,, 0,, - -,2,, -0,1,1,,,1,, 0,00,2,,2,,2, 0,0 0,,,00,1,, -0,1 -,,,,1, -0,0 2 -,1,,,, 0, -,, -,, -0, 0 -,,0 -,, 0,,,0,,,0,1 0, 1 -, -, -, -0,0 -, -, -, -0,1 1 -,0 -, -, -0, , 0, ,,1,0 0,0 N KAIKKI KAIKKI,,2,,,0,2 0,02 2 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

54 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä vesihuollon asiakaspalveluun. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja lla. Kuvio. Miten hyvin VESIHUOLLON ASIAKASPALVELU on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. -, -, -, 0, -, -, -,0 0,1 0,,2,,,, 0,2 1 -, -, -, 0,0 1 -, -,2 -,1 0,1 -,,1,,, 0, 2,,01 -,2,0, -0,0,,,,,, 0,00 -, -, -, 0, ,2, -0,0,2,,,,,2 0,2 -,,1 -,, 0,, - -,,, -0,0,,,0,,, 0,,,,,,2,2 0, , 0,00 -,, -,0, -0,0 -,,,2,, 0,01,1,,,,2,1-0,01 1 -, -, -,2 0,0,,,,,0, -0, 2,1,1,, -, 0,0 -,1,1,,2, 0, ,,1,1 0,00 N KAIKKI 2 KAIKKI,2,,,,1,0 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

55 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä vesihuollon tiedotuksen toimivuuteen yleensä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja lla. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja lla. Kuvio 0. Miten hyvin VESIHUOLLON TIEDOTUS YLEENSÄ on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. -,1 -,0 -, 0,2 -, -, -, 0, 1,, -,,,0 0,2,,,,,,0 0,1 2,,,,0,, -0,0 0,2,,,,, -0,01,,,,1,, 0,0 -,,,2,2, 0,01,2,,2,2,2, 0, -,1,0 -,, -0,0 02, - -,0,,0 0,01,,,,,, 0, -,,,1,, -0,02 2,,,2,0,, 0, 1 -,2,1 -,2,1 0,1 1 -, -,2 -, -0,1 -,02 -, -, -0,02,,2,2, -, 0, , 0,00 -,2,1,2,0, -0, ,, -0, 1 -, -, -,2-0, ,1,2,1-0, -,2 -,0 -,0 0,01 N KAIKKI 2 1 KAIKKI,,,,,,1 0, 0 ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

56 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä vesihuollon tiedotukseen häiriötilanteissa. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssa. Kuvio 1. Miten hyvin VESIHUOLLON TIEDOTUS HÄIRIÖTILANTEISSA on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell.,,,,1,,0 0, 1 -,2 -, -, 0,,,,,2,2, 0,01 -,0 -, -,2 0,2,,1,,,, 0, 1,0,1,,,,1-0,1 -,0, -,, -0,0 1 -,0 -, -, 0,0,,1,,1 -, 0,2 2,1,,0,,0,1 0, -, -, -,2 0,0 1 -,,,,1, 0,0 2,,1,2,,, 0, ,, 0,00 1, ,,2, 0,0 1 -,,,,0, 0,0 1,, -,,, 0, -,1,1 -,0, 0,2 1,,,,2,, -0,02 1 -,2 -,1 -, -0, , 0,00 -, -,0 -,2 0,1 -,,1,0,,2-0, - - -,0,1, 0,0 1 N KAIKKI 2 1 KAIKKI,,,0,,, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä -0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

57 Ongelmat vesi- ja viemärihuollossa Keskimäärin %:lla vastaajista oli ollut ongelmana vähintään joskus katkokset vedensaannissa edellisten kuukauden aikana, 0 %:lla niitä ei ollut ollut lainkaan. Vähiten ongelmia oli ollut lla, ssa ja Turussa. Kuvio 2. Ongelmana katkokset vedensaannissa edellisten kuukauden aikana. Vastausvahtoehdot 1, 2 ja on yhdistetty luokaksi 'Usein, melko usein tai joskus' Ei lainkaan Hyvin harvoin Usein, melko usein tai joskus 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Edellisestä tutkimuskerrasta ongelmat ovat vähentyneet eniten ssa, ssa ja ssa. Huom! Arviot eivät koske aina kunnallisia vesilaitoksia Ei lainkaan ongelmia edell. % 0 % - % % 0 % - % - 0 % - % - % % % % % % - % - % - % - % % % % % % - % - % - % - % % % % % % 0 % % % % % - % 1-0 % - 0 % - % % % - % 2 % % % % 0 % - - % 0 % % % % % 0 % 0 % - % 1 % % % % % % 1 - % % % % - % - 0 % - % - % - % - % - % - % - % 1 % % % % - % - - % - % % - % % 0 % % % % % % % - % 0 - % % - % - % KAIKKI 0 KAIKKI 0 % % % 0 % Parannus vähintään 1 prosenttiyksikköä ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. - Heikennys vähintään 1 prosenttiyksikköä N

58 Keskimäärin %:lla vastaajista oli ollut ongelmana vähintään joskus veden huono väri tai sameus edellisten kuukauden aikana, %:lla niitä ei ollut ollut lainkaan. Vähiten ongelmia oli ollut ssa, lla ja ssa. Kuvio. Ongelmana veden huono väri tai sameus edellisten kuukauden aikana. Vastausvahtoehdot 1, 2 ja on yhdistetty luokaksi 'Usein, melko usein tai joskus' Ei lainkaan Hyvin harvoin Usein, melko usein tai joskus edell % % % % - % % % - % % % 0 % % % % 1 - % - 0 % - % % - % - % % - % % % % % % 1 - % - - % - % 2 % % 0 % 0 % % - % 1 % % % % % % % % % 0 % % % % - % % % - % 0 % % 0 % - 0 % % % % - - % 0 % % % % % % - 0 % 0 % % % % % % % % 0 % - - % - % - - % % - 0 % 0 % KAIKKI KAIKKI % 0 % % 0 % % % 0 Parannus vähintään 1 prosenttiyksikköä ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. - Heikennys vähintään 1 prosenttiyksikköä #N/A 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Huom! Arviot eivät koske aina kunnallisia vesilaitoksia 2 Ei lainkaan ongelmia N

59 Keskimäärin %:lla vastaajista oli ollut ongelmana vähintään joskus veden haju edellisten kuukauden aikana, %:lla niitä ei ollut ollut lainkaan. Vähiten ongelmia oli ollut ssa, ssa ja Rovaniemellä. Kuvio. Ongelmana veden haju edellisten kuukauden aikana. Vastausvahtoehdot 1, 2 ja on yhdistetty luokaksi 'Usein, melko usein tai joskus' Huom! Arviot eivät koske aina kunnallisia vesilaitoksia Ei lainkaan Hyvin harvoin Usein, melko usein tai joskus edell. - % - - % % - 0 % - % - % % % % - % % 0 % % - % - % % % % % 1 - % % % 0 % - % % % 0 % - % % % 0 % 0 % 0 % 0 % % % - % % % % % % 1 0 % % % % - % 1-0 % % % % % 2 % % % % % % 0 % % % % % % % - - % 0 % - % % - % % - - % - - % - % - % % % 2 - % % % KAIKKI KAIKKI % % % % % % % Parannus vähintään 1 prosenttiyksikköä ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. - Heikennys vähintään 1 prosenttiyksikköä 1 #N/A 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Ei lainkaan ongelmia N

60 Keskimäärin %:lla vastaajista oli ollut ongelmana vähintään joskus veden huono maku edellisten kuukauden aikana, %:lla niitä ei ollut ollut lainkaan. Vähiten ongelmia oli ollut ssa, Rovaniemellä ja ssa. Kuvio. Ongelmana veden huono maku edellisten kuukauden aikana. Vastausvahtoehdot 1, 2 ja on yhdistetty luokaksi 'Usein, melko usein tai joskus' Ei lainkaan Hyvin harvoin Usein, melko usein tai joskus 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Edellisestä tutkimuskerrasta ongelmat ovat vähentyneet eniten ssa, ssa ja ssa. Huom! Arviot eivät koske aina kunnallisia vesilaitoksia Ei lainkaan ongelmia edell. - % - % - % % % - % - % - - % % - % % 0 % - % % 0 % % % % % % % 1 % % % % % 1 - % - - % - % 1 - % 0 % % % % - 0 % % % 0 % % - % 1 0 % % % - % - % % % % % - % % % % % % - % 0 % - - % 0 % - % - - % - % 0 % % % % % 0 - % - % % 0 % 2-0 % % - % % 2 % 0 % 0 % % % % - % % % 0 % % - % % % % 2 - % % % KAIKKI KAIKKI 0 % 0 % % % Parannus vähintään 1 prosenttiyksikköä ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. - Heikennys vähintään 1 prosenttiyksikköä N

61 0 Keskimäärin %:lla vastaajista oli ollut ongelmana vähintään joskus huono vedenpaine edellisten kuukauden aikana, 0 %:lla niitä ei ollut ollut lainkaan. Vähiten ongelmia oli ollut ssa, lla ja ssa. Kuvio. Ongelmana huono vedenpaine edellisten kuukauden aikana. Vastausvahtoehdot 1, 2 ja on yhdistetty luokaksi 'Usein, melko usein tai joskus' Ei lainkaan Hyvin harvoin Usein, melko usein tai joskus 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Edellisestä tutkimuskerrasta ongelmat ovat vähentyneet eniten ssa, ssa ja lla. Huom! Arviot eivät koske aina kunnallisia vesilaitoksia Ei lainkaan ongelmia edell. - % - % - 0 % % % - % % % % % 0 % 0 % % % 1 - % - 0 % - % - % % 0 % % % % - 1 % % % % % - % - % % - % - % - % - - % - % % % % % 0 % - % 2 % - - % % % % % % % % % 1 - % % % % % 2 0 % % 0 % % % - % - % - % - % % % % - % - % 0 % % % - % % % % % % % % % - % 0 % % 0 % - % % - % - % KAIKKI 0 KAIKKI % 0 % 0 % % % 0 % 1 Parannus vähintään 1 prosenttiyksikköä ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. - Heikennys vähintään 1 prosenttiyksikköä N

62 1 Keskimäärin %:lla vastaajista oli ollut ongelmana vähintään joskus viemärin tukkeutuminen edellisten kuukauden aikana, 0 %:lla niitä ei ollut ollut lainkaan. Vähiten ongelmia oli ollut ssa, ssa ja Kalajoella. Kuvio. Ongelmana viemärin tukkeutuminen edellisten kuukauden aikana. Vastausvahtoehdot 1, 2 ja on yhdistetty luokaksi 'Usein, melko usein tai joskus' Ei lainkaan Hyvin harvoin Usein, melko usein tai joskus 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Edellisestä tutkimuskerrasta ongelmat ovat vähentyneet eniten ssa, ssä ja lla. Huom! Arviot eivät koske aina kunnallisia vesilaitoksia Ei lainkaan ongelmia edell. - % - 0 % - % - 2 % % % % % % % % 0 % - % % % % % % % % % 0 % % % % % % - % 1 - % % % - % % % - % - - % 0 % - % - 0 % - - % % - % 0 % - % 0 - % % - - % 0 % % % 0 % % % % % % 0 % % 0 % % - % 2 - % - % - % % % - % % - % % % % % - - % - % - % - % - % - % - % % % % - % - % % % % % % - % 02 KAIKKI 0 KAIKKI % % 0 % % 0 % - 2 Parannus vähintään 1 prosenttiyksikköä ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. - Heikennys vähintään 1 prosenttiyksikköä N

63 2 Keskimäärin %:lla vastaajista oli ollut ongelmana vähintään joskus hajua viemäristä edellisten kuukauden aikana, %:lla niitä ei ollut ollut lainkaan. Vähiten ongelmia oli ollut ssa, ssa ja ssa. Kuvio. Ongelmana hajua viemäristä edellisten kuukauden aikana. Vastausvahtoehdot 1, 2 ja on yhdistetty luokaksi 'Usein, melko usein tai joskus' Ei lainkaan Hyvin harvoin Usein, melko usein tai joskus 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Edellisestä tutkimuskerrasta ongelmat ovat vähentyneet eniten ssa, ssa ja ssa. Huom! Arviot eivät koske aina kunnallisia vesilaitoksia Ei lainkaan ongelmia edell. - % - % - % - % 2 % % % 0 % % % 1 0 % % % % % - % - % - % % 0 % - 0 % % % 0 % % - - % % % - % % % % % % - % - 0 % - % - % - % - 0 % - % % - % % 0 % - % - % % - % - - % % % % % - % % % % % % % 1 - % % % % % % % % % - % - - % - % - % % % - % % - % % 0 % % 2 % % % % - % 02 KAIKKI KAIKKI % % % % % % 0 Parannus vähintään 1 prosenttiyksikköä ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. - Heikennys vähintään 1 prosenttiyksikköä N

64 Keskimäärin :lla vastaajista oli ollut ongelmana vähintään joskus viemärin tulviminen kellariin edellisten kuukauden aikana, %:lla niitä ei ollut ollut lainkaan. Vähiten ongelmia oli ollut ssa, ssa ja ssa. Kuvio. Ongelmana viemärin tulviminen kellariin edellisten kuukauden aikana. Vastausvahtoehdot 1, 2 ja on yhdistetty luokaksi 'Usein, melko usein tai joskus' Ei lainkaan Hyvin harvoin Usein, melko usein tai joskus 0 % 0 % Edellisestä tutkimuskerrasta ongelmat ovat vähentyneet eniten ssa, ssa ja ssa. Huom! Arviot eivät koske aina kunnallisia vesilaitoksia Ei lainkaan ongelmia edell. % % % % % % % - % - % - % % - % % % % % 1 % % - % % % 0 % % % % % - % - % % - % % % % % % % % % 1 - % % % % % - % % % % % % 0 % % 0 % - % - % - % - 2 % % % % % % 02 - % - % - % 0 % % % % % % % - - % % % 0 % % % % 2 - % - % - % - % % % % % % - % 0 - % % % % % - % - % - % % - % % 0 % - - % - % - KAIKKI 2 2 KAIKKI % % % 0 % % % Parannus vähintään 1 prosenttiyksikköä ¹Keskiarvo asteikolla 1-, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. - Heikennys vähintään 1 prosenttiyksikköä N

65 Katujen panostuskohteet (1) Kysymysryhmässä 2 vastaajilta tiedusteltiin, mihin kunnan tulisi katuasioissa ensisijaisesti panostaa. Valittavaksi oli annettu yhdeksän vastausvaihtoehtoa, joista vastaaja sai valita enintään kolme. Useimmin tärkeiksi panostuskohteiksi valittiin päällysteiden kunnossapito, lumen poisto kaduilta tai kevyenliikenteen väylien lumenpoisto ja hiekoitus. Kuvasarja a. Mihin kunnan tulisi mielestänne katuasioissa ensisijaisesti panostaa? % vastauksista 1 Päällysteiden kunnossapito 0 % % 2 Katujen lumen poisto % % % Katujen hiekoitus % % % % Jalankulku- ja pyöräteiden lumen poisto tai hiekoitus Katujen, jalankulku- ja pyöräteiden puhtaanapito % % Hidasteet töyssyillä ja kavennuksilla % % % % Liikennevalot % % % % Katujen valaistus % % % % Pysäköinnin helpottaminen % % % % 1 Päällysteiden kunnossapito 2 Katujen lumen poisto % Katujen hiekoitus % % % % Jalankulku- ja pyöräteiden lumen poisto tai hiekoitus % Katujen, jalankulku- ja pyöräteiden puhtaanapito % % % % Hidasteet töyssyillä ja kavennuksilla % % % Liikennevalot % % % Katujen valaistus % % % % Pysäköinnin helpottaminen % % % %

66 Katujen panostuskohteet (2) Kysymysryhmässä 2 vastaajilta tiedusteltiin, mihin kunnan tulisi katuasioissa ensisijaisesti panostaa. Valittavaksi oli annettu yhdeksän vastausvaihtoehtoa, joista vastaaja sai valita enintään kolme. Useimmin tärkeiksi panostuskohteiksi valittiin päällysteiden kunnossapito, lumen poisto kaduilta tai kevyenliikenteen väylien lumenpoisto ja hiekoitus. Kuvasarja b. Mihin kunnan tulisi mielestänne katuasioissa ensisijaisesti panostaa? % vastauksista Lappeenranta 1 Päällysteiden kunnossapito 0 % 2 Katujen lumen poisto % Katujen hiekoitus % % % % Jalankulku- ja pyöräteiden lumen poisto tai hiekoitus Katujen, jalankulku- ja pyöräteiden puhtaanapito % % % % Hidasteet töyssyillä ja kavennuksilla % % % % Liikennevalot % % % Katujen valaistus % % % % Pysäköinnin helpottaminen % % % % Nurmijärvi 1 Päällysteiden kunnossapito 2 Katujen lumen poisto % % Katujen hiekoitus Jalankulku- ja pyöräteiden lumen poisto tai hiekoitus % % % % % % Katujen, jalankulku- ja pyöräteiden puhtaanapito % % % % Hidasteet töyssyillä ja kavennuksilla % % % % Liikennevalot % % % % Katujen valaistus % % % % Pysäköinnin helpottaminen % % % %

67 Katujen panostuskohteet () Kysymysryhmässä 2 vastaajilta tiedusteltiin, mihin kunnan tulisi katuasioissa ensisijaisesti panostaa. Valittavaksi oli annettu yhdeksän vastausvaihtoehtoa, joista vastaaja sai valita enintään kolme. Useimmin tärkeiksi panostuskohteiksi valittiin päällysteiden kunnossapito, lumen poisto kaduilta tai kevyenliikenteen väylien lumenpoisto ja hiekoitus. Kuvasarja c. Mihin kunnan tulisi mielestänne katuasioissa ensisijaisesti panostaa? % vastauksista 1 Päällysteiden kunnossapito % % 2 Katujen lumen poisto Katujen hiekoitus % % % % Jalankulku- ja pyöräteiden lumen poisto tai hiekoitus % Katujen, jalankulku- ja pyöräteiden puhtaanapito % % % % Hidasteet töyssyillä ja kavennuksilla % % % % Liikennevalot % % % Katujen valaistus % % % % Pysäköinnin helpottaminen % % % % 1 Päällysteiden kunnossapito % 2 Katujen lumen poisto % % % % Katujen hiekoitus Jalankulku- ja pyöräteiden lumen poisto tai hiekoitus % % % % % Katujen, jalankulku- ja pyöräteiden puhtaanapito % % Hidasteet töyssyillä ja kavennuksilla % % Liikennevalot % % % Katujen valaistus % % % % Pysäköinnin helpottaminen % % % %

68 Katujen panostuskohteet () Kuvasarja d. Mihin kunnan tulisi mielestänne katuasioissa ensisijaisesti panostaa? Kysymysryhmässä 2 vastaajilta tiedusteltiin, mihin kunnan tulisi katuasioissa ensisijaisesti panostaa. Valittavaksi oli annettu yhdeksän vastausvaihtoehtoa, joista vastaaja sai valita enintään kolme. Useimmin tärkeiksi panostuskohteiksi valittiin päällysteiden kunnossapito, lumen poisto kaduilta tai kevyenliikenteen väylien lumenpoisto ja hiekoitus. % vastauksista Ylöjärvi 1 Päällysteiden kunnossapito % 2 Katujen lumen poisto Katujen hiekoitus Jalankulku- ja pyöräteiden lumen poisto tai hiekoitus Katujen, jalankulku- ja pyöräteiden puhtaanapito Hidasteet töyssyillä ja kavennuksilla % % % % % % Liikennevalot Katujen valaistus % % Pysäköinnin helpottaminen % % KAIKKI 1 Päällysteiden kunnossapito 2 Katujen lumen poisto Katujen hiekoitus Jalankulku- ja pyöräteiden lumen poisto tai hiekoitus Katujen, jalankulku- ja pyöräteiden puhtaanapito Hidasteet töyssyillä ja kavennuksilla Liikennevalot Katujen valaistus Pysäköinnin helpottaminen % % % % % %

69 Katujen viihtyvyystekijät (1) Kysymysryhmässä vastaajille annettiin mahdollisuus nimetä kymmenestä vaihtoehdosta enintään kaksi toimenpidettä, joilla voidaan vaikuttaa eniten katuympäristön yleiseen viihtyvyyteen. Katupäällysteen kunnon parantaminen oli useimmin tärkeimmäksi toimenpiteeeksi valittu, toiseksi useimmin valittiin katujen reuna-alueiden kunto ja istutusten hoito. Kuvasarja a. Millä toimenpiteillä voidaan parhaiten vaikuttaa katuympäristön yleiseen viihtyvyyteen? % vastauksista 1 Katupäällysteen kunnon parant. 2 Reuna-alueiden kunn. ja ist. hoito Kaivuutöiden vähentäminen % % % % Hiekan poisto nopeammin keväällä % % % % Pölyämisen esto pesemällä % % % % Katujen ja reuna-al. roskien poisto % Liikennemerkkien ja ym. kunto Töhrimisten poistaminen % % % Melun vähentäminen % % % % Liikenneturvallisuuden parantaminen % % % 1 Katupäällysteen kunnon parant. % 2 Reuna-alueiden kunn. ja ist. hoito Kaivuutöiden vähentäminen % % % Hiekan poisto nopeammin keväällä % % % Pölyämisen esto pesemällä % % % % Katujen ja reuna-al. roskien poisto Liikennemerkkien ja ym. kunto % Töhrimisten poistaminen % Melun vähentäminen % % % Liikenneturvallisuuden parantaminen % % % %

70 Katujen viihtyvyystekijät (2) Kysymysryhmässä vastaajille annettiin mahdollisuus nimetä kymmenestä vaihtoehdosta enintään kaksi toimenpidettä, joilla voidaan vaikuttaa eniten katuympäristön yleiseen viihtyvyyteen. Katupäällysteen kunnon parantaminen oli useimmin tärkeimmäksi toimenpiteeeksi valittu, toiseksi useimmin valittiin katujen reuna-alueiden kunto ja istutusten hoito. Kuvasarja b. Millä toimenpiteillä voidaan parhaiten vaikuttaa katuympäristön yleiseen viihtyvyyteen? % vastauksista Lappeenranta 1 Katupäällysteen kunnon parant. 2 Reuna-alueiden kunn. ja ist. hoito Kaivuutöiden vähentäminen % % Hiekan poisto nopeammin keväällä % % % % Pölyämisen esto pesemällä % % % % Katujen ja reuna-al. roskien poisto % Liikennemerkkien ja ym. kunto Töhrimisten poistaminen % % % % Melun vähentäminen % % % % Liikenneturvallisuuden parantaminen % % % Nurmijärvi 1 Katupäällysteen kunnon parant. % 2 Reuna-alueiden kunn. ja ist. hoito % Kaivuutöiden vähentäminen % % Hiekan poisto nopeammin keväällä % % % Pölyämisen esto pesemällä % % % % Katujen ja reuna-al. roskien poisto % Liikennemerkkien ja ym. kunto % Töhrimisten poistaminen % % % Melun vähentäminen % % % Liikenneturvallisuuden parantaminen % % %

71 Katujen viihtyvyystekijät () 0 Kysymysryhmässä vastaajille annettiin mahdollisuus nimetä kymmenestä vaihtoehdosta enintään kaksi toimenpidettä, joilla voidaan vaikuttaa eniten katuympäristön yleiseen viihtyvyyteen. Katupäällysteen kunnon parantaminen oli useimmin tärkeimmäksi toimenpiteeeksi valittu, toiseksi useimmin valittiin katujen reuna-alueiden kunto ja istutusten hoito. Kuvasarja c. Millä toimenpiteillä voidaan parhaiten vaikuttaa katuympäristön yleiseen viihtyvyyteen? % vastauksista 1 Katupäällysteen kunnon parant. % 2 Reuna-alueiden kunn. ja ist. hoito % Kaivuutöiden vähentäminen % % Hiekan poisto nopeammin keväällä % % % Pölyämisen esto pesemällä % % % % Katujen ja reuna-al. roskien poisto % Liikennemerkkien ja ym. kunto % Töhrimisten poistaminen Melun vähentäminen % % % Liikenneturvallisuuden parantaminen % % % 1 Katupäällysteen kunnon parant. % 2 Reuna-alueiden kunn. ja ist. hoito Kaivuutöiden vähentäminen % % % Hiekan poisto nopeammin keväällä % % Pölyämisen esto pesemällä % % % Katujen ja reuna-al. roskien poisto Liikennemerkkien ja ym. kunto Töhrimisten poistaminen % % Melun vähentäminen % % % Liikenneturvallisuuden parantaminen % % %

72 Katujen viihtyvyystekijät () Kuvasarja d. Millä toimenpiteillä voidaan parhaiten vaikuttaa katuympäristön yleiseen viihtyvyyteen? Kysymysryhmässä vastaajille annettiin mahdollisuus nimetä kymmenestä vaihtoehdosta enintään kaksi toimenpidettä, joilla voidaan vaikuttaa eniten katuympäristön yleiseen viihtyvyyteen. Katupäällysteen kunnon parantaminen oli useimmin tärkeimmäksi toimenpiteeeksi valittu, toiseksi useimmin valittiin katujen reuna-alueiden kunto ja istutusten hoito. 1 % vastauksista Ylöjärvi 1 Katupäällysteen kunnon parant. 2 Reuna-alueiden kunn. ja ist. hoito Kaivuutöiden vähentäminen Hiekan poisto nopeammin keväällä Pölyämisen esto pesemällä Katujen ja reuna-al. roskien poisto Liikennemerkkien ja ym. kunto Töhrimisten poistaminen Melun vähentäminen Liikenneturvallisuuden parantaminen % % % % % % % % % % KAIKKI 1 Katupäällysteen kunnon parant. 2 Reuna-alueiden kunn. ja ist. hoito Kaivuutöiden vähentäminen % Hiekan poisto nopeammin keväällä Pölyämisen esto pesemällä % % Katujen ja reuna-al. roskien poisto Liikennemerkkien ja ym. kunto Töhrimisten poistaminen Melun vähentäminen Liikenneturvallisuuden parantaminen % % %

73 1 Puistojen panostuskohteet (1) 2 Myös puistoista pyydettiin mielipidettä, mihin puistoissa niiden hoidossa tulisi keskittyä. Kysymysryhmässä oli vastausvaihtoehtoa, joista vastaajat valitsivat enintään kolme. Kuvasarja 0a. Mihin puistoissa pitäisi ensisijassa panostaa? % vastauksista 1 Puistojen käytäviin 2 Penkkeihin tai istuimiin Lasten leikkipaikkoihin Palloilualueisiin Luisteluratoihin Koirapuistoihin Viljelypalstoihin Vesiaiheisiin % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Puistojen valaistukseen % % % As.al. lähimetsien hoitoon Puistojen kasvillisuuteen Kelkkamäkiin 1 Puistojen käytäviin 2 Penkkeihin tai istuimiin Lasten leikkipaikkoihin Palloilualueisiin Luisteluratoihin Koirapuistoihin Viljelypalstoihin Vesiaiheisiin Puistojen valaistukseen As.al. lähimetsien hoitoon % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Puistojen kasvillisuuteen Kelkkamäkiin

74 1 Puistojen panostuskohteet (2) Myös puistoista pyydettiin mielipidettä, mihin puistoissa niiden hoidossa tulisi keskittyä. Kysymysryhmässä oli vastausvaihtoehtoa, joista vastaajat valitsivat enintään kolme. Kuvasarja 0b. Mihin puistoissa pitäisi ensisijassa panostaa? % vastauksista Lappeenranta 1 Puistojen käytäviin 2 Penkkeihin tai istuimiin Lasten leikkipaikkoihin Palloilualueisiin Luisteluratoihin % % % % % % % % % % % % Koirapuistoihin % % % % Viljelypalstoihin Vesiaiheisiin % % % % Puistojen valaistukseen % % % % As.al. lähimetsien hoitoon Puistojen kasvillisuuteen Kelkkamäkiin Nurmijärvi 1 Puistojen käytäviin % % % % 2 Penkkeihin tai istuimiin % Lasten leikkipaikkoihin Palloilualueisiin % % % % Luisteluratoihin % % % Koirapuistoihin % % % % Viljelypalstoihin Vesiaiheisiin % % % % Puistojen valaistukseen % % % % As.al. lähimetsien hoitoon % Puistojen kasvillisuuteen Kelkkamäkiin 0 %

75 1 Puistojen panostuskohteet () Myös puistoista pyydettiin mielipidettä, mihin puistoissa niiden hoidossa tulisi keskittyä. Kysymysryhmässä oli vastausvaihtoehtoa, joista vastaajat valitsivat enintään kolme. Kuvasarja 0c. Mihin puistoissa pitäisi ensisijassa panostaa? % vastauksista 1 Puistojen käytäviin 2 Penkkeihin tai istuimiin Lasten leikkipaikkoihin Palloilualueisiin Luisteluratoihin Koirapuistoihin Viljelypalstoihin % % % % 0 % % % % % % % % % % % % % 0 % % % Vesiaiheisiin % % % % Puistojen valaistukseen % % % As.al. lähimetsien hoitoon % % Puistojen kasvillisuuteen % Kelkkamäkiin 1 Puistojen käytäviin 2 Penkkeihin tai istuimiin Lasten leikkipaikkoihin Palloilualueisiin Luisteluratoihin Koirapuistoihin Viljelypalstoihin Vesiaiheisiin Puistojen valaistukseen As.al. lähimetsien hoitoon Puistojen kasvillisuuteen Kelkkamäkiin % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

76 1 Puistojen panostuskohteet () Myös puistoista pyydettiin mielipidettä, mihin puistoissa niiden hoidossa tulisi keskittyä. Kysymysryhmässä oli vastausvaihtoehtoa, joista vastaajat valitsivat enintään kolme. Kuvasarja 0d. Mihin puistoissa pitäisi ensisijassa panostaa? % vastauksista Ylöjärvi 1 Puistojen käytäviin 2 Penkkeihin tai istuimiin Lasten leikkipaikkoihin Palloilualueisiin Luisteluratoihin Koirapuistoihin Viljelypalstoihin Vesiaiheisiin Puistojen valaistukseen As.al. lähimetsien hoitoon Puistojen kasvillisuuteen Kelkkamäkiin % % % % % % % % % % % % % KAIKKI 1 Puistojen käytäviin 2 Penkkeihin tai istuimiin Lasten leikkipaikkoihin Palloilualueisiin Luisteluratoihin Koirapuistoihin Viljelypalstoihin Vesiaiheisiin Puistojen valaistukseen As.al. lähimetsien hoitoon Puistojen kasvillisuuteen Kelkkamäkiin % % % % % %

77 1 Puistojen viihtyvyystekijät (1) Kysymysryhmän vastausten mukaan puistojen puhtaanapidolla ja siivouksella voidaan vaikuttaa eniten puistojen viihtyvyyteen. Kuvasarja 1a. Millä toimenpiteillä voidaan parhaiten vaikuttaa puistojen yleiseen viihtyvyyteen? % vastauksista 1 Kukkaistutukset % 2 Rikkaruohojen torjunta % % % Leikkipaikkojen välineet % % % Lonnonmukaisuuden lisääminen % % % % Nurmikon hoito % % % Puhtaanapito ja siivous % % 0 % Pensaiden hoito % % % % 1 Kukkaistutukset % % % 2 Rikkaruohojen torjunta % % Leikkipaikkojen välineet % Lonnonmukaisuuden lisääminen % % % % Nurmikon hoito % Puhtaanapito ja siivous % % % Pensaiden hoito % % % %

78 1 Puistojen viihtyvyystekijät (2) Kysymysryhmän vastausten mukaan puistojen puhtaanapidolla ja siivouksella voidaan vaikuttaa eniten puistojen viihtyvyyteen. Kuvasarja 1b. Millä toimenpiteillä voidaan parhaiten vaikuttaa puistojen yleiseen viihtyvyyteen? % vastauksista Lappeenranta 1 Kukkaistutukset % 2 Rikkaruohojen torjunta % % Leikkipaikkojen välineet % % % % Lonnonmukaisuuden lisääminen % % % % Nurmikon hoito % % Puhtaanapito ja siivous 0 % % % % Pensaiden hoito % % % % Nurmijärvi 1 Kukkaistutukset 2 Rikkaruohojen torjunta % % Leikkipaikkojen välineet % Lonnonmukaisuuden lisääminen 0 % % % % Nurmikon hoito % Puhtaanapito ja siivous % Pensaiden hoito % % % %

79 1 Puistojen viihtyvyystekijät () Kysymysryhmän vastausten mukaan puistojen puhtaanapidolla ja siivouksella voidaan vaikuttaa eniten puistojen viihtyvyyteen. Kuvasarja 1c. Millä toimenpiteillä voidaan parhaiten vaikuttaa puistojen yleiseen viihtyvyyteen? % vastauksista 1 Kukkaistutukset 2 Rikkaruohojen torjunta % % Leikkipaikkojen välineet % % Lonnonmukaisuuden lisääminen % 0 % % Nurmikon hoito Puhtaanapito ja siivous % 0 % % Pensaiden hoito % % % % 1 Kukkaistutukset % % 2 Rikkaruohojen torjunta % % % Leikkipaikkojen välineet % Lonnonmukaisuuden lisääminen % 0 % % 0 % Nurmikon hoito % Puhtaanapito ja siivous % % 0 % Pensaiden hoito % % % %

80 1 Puistojen viihtyvyystekijät () Kysymysryhmän vastausten mukaan puistojen puhtaanapidolla ja siivouksella voidaan vaikuttaa eniten puistojen viihtyvyyteen. Kuvasarja 1d. Millä toimenpiteillä voidaan parhaiten vaikuttaa puistojen yleiseen viihtyvyyteen? % vastauksista Ylöjärvi 1 Kukkaistutukset 2 Rikkaruohojen torjunta % Leikkipaikkojen välineet % % Lonnonmukaisuuden lisääminen % 0 % Nurmikon hoito % Puhtaanapito ja siivous % % Pensaiden hoito % % KAIKKI 1 Kukkaistutukset % 2 Rikkaruohojen torjunta % Leikkipaikkojen välineet Lonnonmukaisuuden lisääminen Nurmikon hoito % % Puhtaanapito ja siivous % Pensaiden hoito %

81 0 1 Keskustan ympäristön viihtyvyystekijät (1) Vastaajilta kysyttiin, mistä seikoista keskustan ympäristön viihtyisyys koostuu. Koko aineistossa keskustan osalta tärkeimäksi koettiin jälleen ympäristön puhtaus ja toiseksi tarkeimmäksi ympäristön rauhallisuus ja turvallisuus. Kuvasarja 2a. Mistä seikoista keskustan viihtyvyys koostuu? % vastauksista 1 Ymp. siisteys ja puhtaus 0 % 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus % % Tapahtumien runsaus % Palvelujen runsaus % % % % Liikenteen sujuvuus % % % % Pysäköinti lähellä palveluja % % % Asunnot lähellä palveluja % % % % Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. % % % Ympäristön kauneusarvot % % % % Kävelykadut % % % % Vanhat rakennukset % % % % Vanhat puistot, vanha kasvillisuus % % % % 1 Ymp. siisteys ja puhtaus 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus Tapahtumien runsaus % % % Palvelujen runsaus % % % % Liikenteen sujuvuus % % % % Pysäköinti lähellä palveluja % % % Asunnot lähellä palveluja % % % Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. % % % % Ympäristön kauneusarvot % % % % Kävelykadut % % % % Vanhat rakennukset % % % % Vanhat puistot, vanha kasvillisuus % % %

82 1 1 Keskustan ympäristön viihtyvyystekijät (2) Vastaajilta kysyttiin, mistä seikoista keskustan ympäristön viihtyisyys koostuu. Koko aineistossa keskustan osalta tärkeimäksi koettiin ympäristön puhtaus ja toiseksi tarkeimmäksi ympäristön rauhallisuus ja turvallisuus. Kuvasarja 2b. Mistä seikoista keskustan viihtyvyys koostuu? % vastauksista Lappeenranta 1 Ymp. siisteys ja puhtaus 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus Tapahtumien runsaus Palvelujen runsaus Liikenteen sujuvuus Pysäköinti lähellä palveluja Asunnot lähellä palveluja % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. % % % % Ympäristön kauneusarvot % % % Kävelykadut % % % % Vanhat rakennukset % % % % Vanhat puistot, vanha kasvillisuus % % % % Nurmijärvi 1 Ymp. siisteys ja puhtaus 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus Tapahtumien runsaus % 0 % % Palvelujen runsaus % % % % Liikenteen sujuvuus % % % Pysäköinti lähellä palveluja % % % % Asunnot lähellä palveluja 0 % % % Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. % % % Ympäristön kauneusarvot % % % Kävelykadut % % % % Vanhat rakennukset % % % % Vanhat puistot, vanha kasvillisuus 0 % % % %

83 2 1 Keskustan ympäristön viihtyvyystekijät () Vastaajilta kysyttiin, mistä seikoista keskustan ympäristön viihtyisyys koostuu. Koko aineistossa keskustan osalta tärkeimäksi koettiin ympäristön puhtaus ja toiseksi tarkeimmäksi ympäristön rauhallisuus ja turvallisuus. Kuvasarja 2c. Mistä seikoista keskustan viihtyvyys koostuu? % vastauksista 1 Ymp. siisteys ja puhtaus 0 % 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus % Tapahtumien runsaus 0 % % % % Palvelujen runsaus % % % % Liikenteen sujuvuus % % % % Pysäköinti lähellä palveluja % % % % Asunnot lähellä palveluja % % Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. % % % % Ympäristön kauneusarvot % % % % Kävelykadut % % % % Vanhat rakennukset % % % % Vanhat puistot, vanha kasvillisuus % % 0 % 1 Ymp. siisteys ja puhtaus 0 % 0 % 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus % Tapahtumien runsaus % % Palvelujen runsaus % % % % Liikenteen sujuvuus % % % % Pysäköinti lähellä palveluja % % % % Asunnot lähellä palveluja % Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. % % % % Ympäristön kauneusarvot % % % % Kävelykadut % % % % Vanhat rakennukset % % % Vanhat puistot, vanha kasvillisuus % 0 % % %

84 1 Keskustan ympäristön viihtyvyystekijät () Vastaajilta kysyttiin, mistä seikoista keskustan ympäristön viihtyisyys koostuu. Koko aineistossa keskustan osalta tärkeimäksi koettiin ympäristön puhtaus ja toiseksi tarkeimmäksi ympäristön rauhallisuus ja turvallisuus. Kuvasarja 2d. Mistä seikoista keskustan viihtyvyys koostuu? % vastauksista Ylöjärvi 1 Ymp. siisteys ja puhtaus 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus Tapahtumien runsaus Palvelujen runsaus Liikenteen sujuvuus Pysäköinti lähellä palveluja Asunnot lähellä palveluja Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. Ympäristön kauneusarvot Kävelykadut Vanhat rakennukset Vanhat puistot, vanha kasvillisuus % % % % % % % % % 0 % % % % % % % 0 % % KAIKKI 1 Ymp. siisteys ja puhtaus 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus Tapahtumien runsaus Palvelujen runsaus Liikenteen sujuvuus Pysäköinti lähellä palveluja Asunnot lähellä palveluja Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. Ympäristön kauneusarvot Kävelykadut Vanhat rakennukset Vanhat puistot, vanha kasvillisuus % % % % % % % % % %

85 1 Asuinalueen ympäristön viihtyvyystekijät (1) Vastaajilta kysyttiin, mistä seikoista asuinalueen ympäristön viihtyisyys koostuu. Yleensä tärkeimmiksi koettiin ympäristön siisteys, rauhallisuus ja turvallisuus. Kuvasarja a. Mistä asuinalueen ympäristön viihtyvyys koostuu? % vastauksista 1 Ymp. siisteys ja puhtaus % 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus % Tapahtumien runsaus 0 % 0 % 0 % Palvelujen saatavuus % % % % Liikenteen sujuvuus % % % Pysäköinti lähellä palveluja Asunnot lähellä palveluja % % % % Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. % Luonnonmuk. ja vehreys Virkistysa. ja leikkik. lähellä % % % Alueen väljyys % % % % 1 Ymp. siisteys ja puhtaus % % % 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus % Tapahtumien runsaus 0 % 0 % 0 % Palvelujen saatavuus % % % % Liikenteen sujuvuus % % % Pysäköinti lähellä palveluja Asunnot lähellä palveluja % % % % Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. % % % Luonnonmuk. ja vehreys % Virkistysa. ja leikkik. lähellä % % % % Alueen väljyys % % % %

86 1 Asuinalueen ympäristön viihtyvyystekijät (2) Vastaajilta kysyttiin, mistä seikoista asuinalueen ympäristön viihtyisyys koostuu. Yleensä tärkeimmiksi koettiin ympäristön siisteys, rauhallisuus ja turvallisuus. Kuvasarja b. Mistä asuinalueen ympäristön viihtyvyys koostuu? % vastauksista Lappeenranta 1 Ymp. siisteys ja puhtaus % % 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus % Tapahtumien runsaus 0 % 0 % Palvelujen saatavuus % % % % Liikenteen sujuvuus % % % Pysäköinti lähellä palveluja Asunnot lähellä palveluja % % % % Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. % % % % Luonnonmuk. ja vehreys Virkistysa. ja leikkik. lähellä % % % % Alueen väljyys % % % % Nurmijärvi 1 Ymp. siisteys ja puhtaus % % % 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus Tapahtumien runsaus 0 % 0 % Palvelujen saatavuus % % % % Liikenteen sujuvuus % % % % Pysäköinti lähellä palveluja Asunnot lähellä palveluja % % % % Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. % % Luonnonmuk. ja vehreys Virkistysa. ja leikkik. lähellä % % % % Alueen väljyys % % % %

87 1 Asuinalueen ympäristön viihtyvyystekijät () Vastaajilta kysyttiin, mistä seikoista asuinalueen ympäristön viihtyisyys koostuu. Yleensä tärkeimmiksi koettiin ympäristön siisteys, rauhallisuus ja turvallisuus. Kuvasarja c. Mistä asuinalueen ympäristön viihtyvyys koostuu? % vastauksista 1 Ymp. siisteys ja puhtaus % % 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus Tapahtumien runsaus 0 % 0 % Palvelujen saatavuus % % % % Liikenteen sujuvuus % % % % Pysäköinti lähellä palveluja 0 % Asunnot lähellä palveluja % % % Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. % % % % Luonnonmuk. ja vehreys % Virkistysa. ja leikkik. lähellä % % % % Alueen väljyys % % % % 1 Ymp. siisteys ja puhtaus % % % 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus % Tapahtumien runsaus 0 % 0 % 0 % Palvelujen saatavuus % % % % Liikenteen sujuvuus % % % % Pysäköinti lähellä palveluja Asunnot lähellä palveluja % % % % Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. % % % Luonnonmuk. ja vehreys Virkistysa. ja leikkik. lähellä % % % % Alueen väljyys % % % %

88 1 Asuinalueen ympäristön viihtyvyystekijät () Vastaajilta kysyttiin, mistä seikoista asuinalueen ympäristön viihtyisyys koostuu. Yleensä tärkeimmiksi koettiin ympäristön siisteys, rauhallisuus ja turvallisuus. Kuvasarja d. Mistä asuinalueen ympäristön viihtyvyys koostuu? % vastauksista 1 Ymp. siisteys ja puhtaus 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus Tapahtumien runsaus Palvelujen saatavuus Liikenteen sujuvuus Pysäköinti lähellä palveluja Asunnot lähellä palveluja Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. Luonnonmuk. ja vehreys Virkistysa. ja leikkik. lähellä Alueen väljyys 0 % % % % % % % Ylöjärvi 0 % % % % % % KAIKKI 1 Ymp. siisteys ja puhtaus 2 Ymp. rauh. ja turvallisuus Tapahtumien runsaus Palvelujen saatavuus Liikenteen sujuvuus Pysäköinti lähellä palveluja Asunnot lähellä palveluja Ulk.-, urh.-, harrastusmahd. Luonnonmuk. ja vehreys Virkistysa. ja leikkik. lähellä Alueen väljyys % % % % % %

89 1 Asiointi teknisen toimen kanssa Suurin osa vastaajista ei ollut asioinut kunnan teknisen hallinnon kanssa edellisten kuukauden aikana. Koko aineistossa yhteydenottajia oli kolmasosa kyselyyn vastanneista. Eniten yhteydenottajia oli katuasioissa. Kuva. Jos olette ollut yhteydessä kuntaan katuja, liikennettä, puistoja, vesihuoltoa tai jätehuoltoa koskevissa asioissa edellisten kuukauden aikana, mitä asiaa viimeisin yhteydenottonne koski? Kaikki kunnat keskimäärin. % vastanneista 0% % % 0% 0% Tulos kaikissa tutkimuskunnissa keskimäärin. Kuntakohtaiset jakaumat oon esitetty tämän raportin liitteessä. Katuja Seuraavien sivujen kuvissa esitetään yhteydenottoon tyytyväisten ja tyytymättömien osuudet kunnittain. Koska arvion antoivat vain kuntaan yhteydessä olleet, on vastaajien määrä osassa kunnista pieni ja tulokset siten vain suuntaa antavia. Liikennettä Puistoja Vesihuoltoa % % % Jätehuoltoa % Asemakaavoitusta %. Tonttijakoa tai maakauppaa Kartta- tai osoiteasiaa Rakennuspaikan mittaamista rak.hankkeessa % Ympäristöasiaa % Palotarkastusta Rakennuslupaa %

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2019

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2019 Kyselytutkimuksen tulokset Mikkeli 2.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito Jätehuolto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kotka..01 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot Yhteenveto tuloksista Kadut Puistojen hoito 0 Jätehuolto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksentulokset1kunnassa Kuopio..1HeikkiMiettinen&JarnoParviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otosjavastaukset 3 Vastaajientaustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen Kaupunkiomaisuuden ylläpito 2008 3.9.2008 Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla Osastopäällikkö Raimo K Saarinen KATUJEN JA VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU yhteistyötä ja vuorovaikutusta selvitämme

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP 1.1.01 HM ja JP Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä. Tutkimuksen toteutti Turun kaupungin toimeksiannosta. Kysely lähettiin

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria 2010 2016, Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 Talousarvio 2017 Tilakeskus vastaa Kajaanin kaupungin kautta aikojen suurimman investoinnin, Lehtikankaan monitoimikeskuksen,

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2015 ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI

TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI 31.12.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM ..HM Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen toteutti n kaupungin toimeksiannosta. Otokseen valittujen

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/ (8)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/ (8) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-16:30 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Antti Tapaninaho,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Talvi 2018 Koko maa

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Talvi 2018 Koko maa Koko maa Johdanto Talven - tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukseen vastasi koko maassa 9786 yksityishenkilöä ja 133 ammattikuljettajaa. Yksityishenkilöiden vastausprosentiksi muodostui 35 % (v. : 36 %; v.

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti 14.1.2014 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2014 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Tutkimuksien

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

Kuntien tuottavuusvertailu Teknisen toimen tuottavuus:

Kuntien tuottavuusvertailu Teknisen toimen tuottavuus: Kuntien tuottavuusvertailu Teknisen toimen tuottavuus: Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto INFO KATUJEN TALVIHOITO Tuotos = Katujen pituus (km) tai pinta-ala (m 2 )

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Kesä 2018 Lapin ELY

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Kesä 2018 Lapin ELY Lapin ELY.. Sisällys Johdanto Tyytyväisyys tienhoitoon Liikennetiedotus Tietyömaat Yksityishenkilöiden taustatiedot Raskaan liikenteen taustatiedot Trendikuviot 8- Johdanto Johdanto Tässä raportissa esitellään

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus:

20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus: 20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus: Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto Tulkintaohjeet KATUJEN TALVIHOITO Tuotos = Katujen pituus (km) tai pinta-ala (m

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

INFO: Tekninen toimi Yleistä Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto

INFO: Tekninen toimi Yleistä Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto INFO: Tekninen toimi Yleistä Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa. Tuottavuuden

Lisätiedot

Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikysely 2016

Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikysely 2016 Tekninen ja ympäristötoimiala Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikysely 2016 Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat Selin Essi Isotalo Ida Tiilikainen Anni SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010 PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN Kaikki Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Asuinaika < 5v Asuinaika 5-10 v Asuinaika > 10 v Kauppala Itä-kauppala Porokylä Maaseutu Keskimääräistä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Väyläviraston julkaisuja 31/2019. VÄYLÄVIRASTON TIENKÄYTTÄJÄ- TYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Valtakunnallinen raportti - Talvi 2019

Väyläviraston julkaisuja 31/2019. VÄYLÄVIRASTON TIENKÄYTTÄJÄ- TYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Valtakunnallinen raportti - Talvi 2019 Väyläviraston julkaisuja 31/2019 VÄYLÄVIRASTON TIENKÄYTTÄJÄ- TYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Valtakunnallinen raportti - Talvi 2019 Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Valtakunnallinen raportti - Talvi

Lisätiedot

KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 MUU KYMENLAAKSO (IITTI, PYHTÄÄ, VIROLAHTI, MIEHIKKÄLÄ)

KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 MUU KYMENLAAKSO (IITTI, PYHTÄÄ, VIROLAHTI, MIEHIKKÄLÄ) KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 MUU KYMENLAAKSO (IITTI, PYHTÄÄ, VIROLAHTI, MIEHIKKÄLÄ) 7.10.2019 SISÄLLYS Kyselyn toteutus ja tulokset Otos ja vastausmäärät alueittain Liikkumisen tunnuslukuja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 KOUVOLA

KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 KOUVOLA KYMENLAAKSON KEVENNETTY LIIKKUMISTUTKIMUS 2019 KOUVOLA 7.10.2019 SISÄLLYS Kyselyn toteutus ja tulokset Otos ja vastausmäärät alueittain Liikkumisen tunnuslukuja (matkojen pituudet, tarkoitus ja kulkutapa)

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2 / 2013 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA 1.3.2017 1 TAUSTAA 1.3.2017 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Neljättä vuotta mukana

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2017

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2017 Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2017 Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2017 Helsinki, Espoo & Turku.2.2018 Finnish Consulting Group Oy Sisältö 1 1 Johdanto Yleistä LiikuntaVertti

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2015

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2015 LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Projektityö 13.12.2015 Hämäläinen Lääveri Mäkelä SISÄLLYS JOHDANTO 1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 3 Jakautuminen

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa 2.12.2016 Finnish Consulting Group Oy Sisältö 1 Johdanto 1.1 Yleistä 1.2 LiikuntaVertti 2 Asiakaspalaute liikuntapaikoilla 2.1

Lisätiedot

Vanha-Espoon asukasfoorumi Kuntapalvelut Espoossa Minna Joensuu, erityisasiantuntija

Vanha-Espoon asukasfoorumi Kuntapalvelut Espoossa Minna Joensuu, erityisasiantuntija Vanha-Espoon asukasfoorumi 14.5.2019 Kuntapalvelut Espoossa Minna Joensuu, erityisasiantuntija 14.5.2019 Keskeisiä havaintoja lähivuosista Espoo on vahvasti kasvava kaupunki, jossa asukkaita nyt 284 000.

Lisätiedot

Siilinjärven vesilaitoksen asiakastyytyväisyystutkimus VVCEM 2018 YHTEENVETO

Siilinjärven vesilaitoksen asiakastyytyväisyystutkimus VVCEM 2018 YHTEENVETO Siilinjärven vesilaitoksen asiakastyytyväisyystutkimus VVCEM 2018 YHTEENVETO Servitium Oy Asiakkuuspäällikkö Samu Pellikka puh. 045 128 7477 samu.pellikka@servitium.fi Kehityspäällikkö Kari Junnola kari.junnola@servitium.fi

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Sirkkavuori Asukaskysely 2017 TULOKSET

Kiinteistö Oy Sirkkavuori Asukaskysely 2017 TULOKSET Kiinteistö Oy Sirkkavuori Asukaskysely 2017 TULOKSET 12.12.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 30.10.-19.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Paperi- ja web-lomakekysely VASTAUSMÄÄRÄ 18 vastausta VASTAUSPROSENTTI

Lisätiedot

Yleistä. Tiedonkeruuaika Kyselylomakkeen y jakelu kaikkiin alueen talouksiin Vastauksia saatiin yhteensä 232

Yleistä. Tiedonkeruuaika Kyselylomakkeen y jakelu kaikkiin alueen talouksiin Vastauksia saatiin yhteensä 232 Lehtisaari-Kuusisaari-Kaskisaari i i i K i käyttäjäkysely 009 1 Yleistä Tiedonkeruuaika 7.9.-1.10.009 Kyselylomakkeen y jakelu kaikkiin alueen talouksiin Vastauksia saatiin yhteensä Kyselyalue Lehtisaari,

Lisätiedot

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys 21.11.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 23.10.-3.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Lomakekysely ja sähköinen kysely (2107 kpl) VASTAUSMÄÄRÄ 538 vastausta

Lisätiedot

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Rautateiden käyttäjätutkimus 2017 Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Tutkimuksen taustat Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää junaliikenteen käyttämistä ja tyytyväisyyttä junaliikenteeseen

Lisätiedot

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus. Valtakunnallinen raportti - talvi 2018

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus. Valtakunnallinen raportti - talvi 2018 2018 Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Valtakunnallinen raportti - talvi 2018 7 Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Valtakunnallinen raportti talvi 2018 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta Katajanokka-Kruunuhaka K k käyttäjäkysely 010 1 Yleistä Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä 1.9.-1.11.010 1000 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 8 - Otantakyselyyn

Lisätiedot

1. Ikä. Vastaajien määrä: 605. Asukastyytyväisyyskysely

1. Ikä. Vastaajien määrä: 605. Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely 2018 1. Ikä Vastaajien määrä: 605 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 18-25 7% 26-35 22% 36-45 32% 46-60 26% 61-13% N Prosentti 18-25 43 7,11% 26-35

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2016 Raportti

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2016 Raportti Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2016 Raportti 10.11.2016 Ritva Lindroos Riitta Haapavaara ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD

Lisätiedot