Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus voimaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014"

Transkriptio

1 Ohje asunto-osakeyhtiöille 1 (10) Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus voimaan Taustaksi Talousrikollisuuden torjunta on yksi hallituksen painopistealueista. Veronumeromenettelyyn siirtyminen oli ensimmäinen vaihe rakennusalan harmaan talouden torjuntaan liittyvistä, hallitusohjelman mukaisista lainsäädäntöhankkeista. Veronumeromenettely ei kuitenkaan yksinään mahdollista riittävän tehokasta valvontaa. Sen lisäksi katsottiin tarpeelliseksi säätää rakennusurakoita ja yhteisen työmaan työntekijätietoja koskeva tiedonantovelvollisuus. Tiedonantovelvollisuus perustuu pääosin seuraaviin säädöksiin, viranomaismääräyksiin ja ohjeisiin: - Verotusmenettelylain ( /1558) 15b-d - VHp rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta ( /131) - Verohallinnon ohje ( ) Yllä mainittua normistoa täydentää aluehallintoviraston (AVI) työsuojeluhallinnon antama muistio rakennustyön sisällöstä ja yhteisen rakennustyömaan muodostumisesta ( ). Tiedonantovelvollisuus koskee urakkatietoja ja yhteisen työmaan työntekijätietoja. Urakka- ja työntekijätiedot annetaan eri perusteilla. Onkin mahdollista, että tiedonantovelvollisuus koskee molempia tietoryhmiä tai vain toista tietoryhmää. Tässä ohjeessa käsitellään tiedonantovelvoitteen pääasiallinen sisältö. Verohallinto täydentää ohjetta sekä muuta tiedonantovelvollisuuteen liittyvää viranomaisaineistoa jatkuvasti. Tiedonantovelvollisuuden sisältö kannattaakin tarkistaa aina Verohallinnon kotisivuilta ( 2. Ohjeen sisältö Tämä ohje sisältää seuraavat kohdat: 1. Taustaksi 2. Ohjeen sisältö 3. Kiinteistöliiton suositus 4. Tiedonantovelvoitteen sisältö 4.1. Kuka raportoi? 4.2. Mistä töistä raportoidaan? 4.3. Mitä tietoja verottajalle raportoidaan? 4.4. Milloin raportoidaan? 4.5. Miten tiedot toimitetaan? 4.4. Sanktiot 5. Erityistilanteita 5.1. Tiedonantovelvollisuus osakkaiden kotitalouksia koskevista remonteista 5.2. Osakasremontit ja yhteinen työmaa 5.3. Tiedonantovelvoitteesta sopiminen uusissa sopimuksissa 5.4. Voimassaoleva isännöintisopimus onko isännöitsijällä oikeus hinnankorotukseen velvoitteen täyttämisestä? 5.5. Verohallinnon jousto laiminlyöntimaksun soveltamiskäytäntö menettelyn alkuvaiheessa

2 Ohje asunto-osakeyhtiöille 2 (10) 3. Kiinteistöliiton suositus Kiinteistöliitto suosittaa seuraavia toimenpiteitä asunto-osakeyhtiöille: 1. Käsittele hallituksessa. Hallituksen tulisi käsitellä kokouksessaan viivytyksettä, mitä tiedonantovelvollisuus merkitsee asunto-osakeyhtiölle. 2. Tilaa palvelu ulkopuoliselta. Hallituksen kannattaa tehdä päätös tiedonantovelvoitteen täyttämiseen liittyvän palvelun tilaamisesta urakoitsijalta/rakennuttajakonsultilta/valvojalta/isännöitsijältä. Sovittaessa velvoitteen täyttämisestä, kannattaa sopia myös palvelun mahdollisesta hintavaikutuksesta sekä vastuista. Sopimus ja sitä koskeva muutos kannattaa tehdä kirjallisesti ja käsitellä hallituksessa. Esitoimena kannattaa varmistaa, onko velvoitteen täyttämisestä jo sovittu esimerkiksi isännöintisopimuksessa. 3. Huolehdi ohjeistuksesta. Osakkeenomistajille tulisi laatia selkeät ohjeet siitä, mitä tiedonantovelvollisuus merkitsee yhtiön ja osakkeenomistajan kannalta. Erityisen tärkeää ohjeistuksen laatiminen on yhteisen työmaan muodostumisen varalta. Hallituksen kannattaa huolehtia, että palveluntuottaja laatii tiedonantovelvoitteesta asianmukaisen ohjeistuksen. 4. Veronumero.fi: Kiinteistöliitto suosittaa käyttämään tiedonantovelvoitteen täyttämisessä Tilaajavastuu Oy:n Veronumero.fi-palvelua ( Palvelun käyttö aloitetaan rekisteröitymisellä. 5. Seuraa velvoitteen täyttämistä: Tiedonantovelvoitteen asianmukaisen täyttämisen seuranta kannattaa lisätä hallituksen kokouksissa säännöllisesti käsiteltäväksi asiaksi. Hallituksen kannattaa huolehtia, että sillä on käytössään asoy:n käyttäjätunnukset tarpeen vaatiessa. 6. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa tiedonantovelvoite kannattaa täyttää laiminlyöntimaksun välttämiseksi. 4. Tiedonantovelvoitteen sisältö 4.1. Kuka raportoi? Asunto-osakeyhtiökin on rakennuttajana lähtökohtaisesti vastuussa tilaamiinsa urakoihin liittyvien urakkatietojen raportoinnista Verohallinnolle. Alihankintaketjussa kukin urakoitsija on omalta osaltaan tiedonantovelvollinen tilaamistaan aliurakoista. Yhteisen työmaan työntekijätietojen antamisesta verottajalle vastaa pääsääntöisesti työmaan päätoteuttaja. Huomionarvoista kuitenkin on, että asuntoosakeyhtiö on velvollinen toimittamaan myös työntekijätiedot, jollei yhteisellä työmaalla ole päätoteuttajaa. Asunto-osakeyhtiö voi ja yhtiön myös kannattaa siirtää tiedonantovelvollisuuden täyttämiseen liittyvät käytännön toimet sopimusehdoin esimerkiksi isännöitsijän, urakoitsijan tai rakennuttajakonsultin tehtäväksi. Velvoitteen täyttämisen siirto kolmannelle ei kuitenkaan vapauta asunto-osakeyhtiötä tiedonantovelvoitteen rikkomiseen liittyvästä vastuusta viranomaisiin nähden. Jos sopimuskumppani laiminlyö sopimusvelvoitteensa, voi asunto-osakeyhtiö kuitenkin vaatia sopimuskumppaniltaan vahingonkorvausta sopimusrikkomuksesta aiheutuneista vahingoista.

3 Ohje asunto-osakeyhtiöille 3 (10) 4.2. Mistä töistä raportoidaan? Lain voimaantulohetki ratkaiseva Verohallinnolle on toimitettava tiedot lukien tapahtuvasta työskentelystä, työsuorituksesta ja maksettavista urakkasuorituksista (ja ennakkomaksuista). Urakkatiedot - Jos työmaa on alkanut ennen , tiedot on siis annettava heinäkuun ensimmäisen päivän jälkeen tapahtuvasta työntekijän työskentelystä ja sen jälkeen suoritetuista työtehtävistä sekä maksetuista urakkasuorituksista. Tietoja ei tarvitse toimittaa taannehtivasti. - Yhteisen työmaan työntekijätietojen osalta oleellista on muun muassa se, että työmaa on suunniteltu tehtäväksi useamman kuin yhden työnantajan toimesta. Tiedonantovelvollisuus alkaa tällaisessa tapauksessa ensimmäisen työnantajan aloittaessa työt työmaalla. Tiedonantovelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettuja, rakennukseen, maapohjaan tai vesialueeseen kohdistuvia rakentamispalveluja. Kyllä: - Uudisrakentamis-, perusparannus-, korjausrakennus-, muutos-, laajennus- ja kunnossapitotyöt - Rakennukseen kiinteästi kuuluvien, rakennuksen yleistä käyttöä palvelevien varusteiden ja laitteiden kuten hissien sekä yleisten valvonta- ja hälytysjärjestelmien asentaminen, korjaus ja huoltaminen - Rakennustelineiden pystytys ja purkutyöt, työvoiman vuokraus näitä töitä varten - Urakoitsijan suunnittelu- ja valvontatehtävät, jos nämä on sovittu urakoitsijan vastuulle urakkasopimuksessa - Kiinteistöhoitoyrityksen suorittamat korjauspalvelut, jos palvelut veloitetaan erikseen Ei: - Rakennuksen yleistä käyttöä palvelevien varusteiden ja laitteiden testaus - Tavaran tai rakennusmateriaalien hankinta - Rakennustoimialaan liittyvien muiden palvelujen kuin rakentamispalvelujen hankinta (kuten esim. konsultointipalvelut tai työterveyshuollon palvelut) - Kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevien koneiden, laitteiden ja kalusteiden asennus, korjaaminen ja huoltaminen - Huollon ennakoivat toimenpiteet, kuten nuohous, kiinteistön iv-järjestelmän erilaiset tarkastukset ja puhdistukset sekä kiinteistön jäähdytyslaitteiden erilaiset tarkastukset, mittaukset ja testaukset - Kiinteistöhoitotyöt ja kiinteistönhoitoyrityksen suorittamat, kiinteään veloitukseen kuuluvat korjauspalvelut Urakkatietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos sopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on enintään euroa. Yhtenä sopimuksena pidetään kutakin erillistä rakentamispalvelua koskevaa tilausta, josta suoritettava vastike määräytyy erikseen. - Jos euron raja-arvo ylittyy vasta työn aikana, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä kuukaudesta, jolloin raja-arvon tiedetään ylittyvän. Tietoja ei siten tarvitse ilmoittaa takautuvasti ajalta ennen raja-arvon ylittymistä. - Työntulosta ei saa keinotekoisesti pilkkoa useisiin peräkkäisiin, keskeytymättömiin tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuviin sopimuksiin. Tällaisia suoritteita pidetään raja-arvoa laskettaessa yhtenä sopimuksena. - Jos urakan edetessä sovitaan töistä, jotka eivät kuulu alkuperäiseen sopimukseen, mutta jotka liittyvät jo tehtyyn urakkaan, näitä töitä pidetään samaan sopimukseen kuuluvana.

4 Ohje asunto-osakeyhtiöille 4 (10) Yhteisen työmaan työntekijätiedot Päätoteuttajalla on velvollisuus toimittaa tiedot yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä. Päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa tai sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään. Epäselvyyksien välttämiseksi asuntoosakeyhtiön kannattaa urakkasopimuksessa nimetä päätoteuttajana toimiva urakoitsija. Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla tehdään rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen soveltamisalassa tarkoitettua rakentamistyötä ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. - Toimiminen samanaikaisesti: Yhtäaikaisesti ja samalla hetkellä tapahtuva työskentely. - Toimiminen peräkkäin: Toinen työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja tulee työmaalle lähes välittömästi siellä jo työskennelleen toimijan jälkeen. Peräkkäin toimimiselta on edellytetty ajallista tai sopimukseen perustuvaa yhteyttä. - Tiedonantovelvollisuus voi koskea yhteisellä työmaalla työskenteleviä, vaikka nämä eivät tekisi varsinaista rakentamistyötä. - Tiedonantovelvollisuus ei kuitenkaan koske esim. tavaraa työmaalle kuljettavia tai vierailijoita, jotka eivät työskentele kohteessa sopimuksen perusteella. Yhteisen työmaan työntekijätietoja ei tarvitse antaa, jos työmaan kokonaisarvo on enintään euroa ilman arvonlisäveroa. - Yhteinen työmaa voi muodostua asunto-osakeyhtiön ja osakkaan teettäessä remonttia samanaikaisesti eri urakoitsijoilla (ks. tämän ohjeen kohta 5.2). Raja-arvoa laskettaessa ratkaisevaa on asunto-osakeyhtiön työmaan kokonaisarvo Mitä tietoja verottajalle raportoidaan? Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus pitää sisällään esimerkiksi seuraavat tiedot: - Ilmoitustyyppi, kohdevuosi ja -kuukausi - Tiedonantovelvollista koskevat perustiedot - Työmaasta työmaa-avainta sekä työmaan numeroa ja sijaintia koskevat tiedot - Urakoitsijaa koskevat perustiedot - Urakan tiedot pitäen sisällään tiedot urakan laskutetuista ja maksetuista määristä, ennakkomaksuista, urakkasummasta, toimeksiannon lajista, käännetyn arvonlisäveron soveltamisesta, urakan alku- ja loppupäivämäärästä ja muista ohjeessa yksilöidyistä seikoista. Yhteisen työmaan työntekijätietojen toimitusvelvollisuus pitää sisällään esimerkiksi seuraavat tiedot: - Ilmoitustyyppi, kohdevuosi ja -kuukausi - Tiedonantovelvollista koskevat perustiedot - Työmaan numeroa ja sijaintia koskevat tiedot - Työntekijän henkilö- ja työsuhdetiedot

5 Ohje asunto-osakeyhtiöille 5 (10) 4.4. Milloin raportoidaan? Tiedot on toimitettava kuukausittain, kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 5. päivään mennessä. Tietoja ei voi ilmoittaa etukäteen. - Heinäkuun tiedot voidaan toimittaa oikea-aikaisesti aikavälillä Jos määräpäivä on viikonloppu tai muu pyhäpäivä, siirtyy määräpäivä seuraavaksi arkipäiväksi. Työmaan katsotaan päättyvän silloin kun työ on luovutettu tilaajalle ja tilaaja on sen vastaanottanut. Tähän hetkeen päättyy tiedonantovelvollisuus urakkatietojen osalta. Verohallinnolle ei tarvitse toimittaa urakkatietoja takuuajan jälkitöiden tai urakkasuoritteeseen liittyvien korjausten suorittamisesta. Jos takuuajan jälkitöiden tai korjausten suorittamisen aikana yhteinen työmaa on edelleen käynnissä, on työntekijätiedot toimitettava myös näiden töiden suorittamisajalta. Jos päätoteuttaja on jo luovuttanut työnsä, eikä enää toimi työmaalla, tiedonantovelvollisuus yhteisen työmaan työntekijätiedoista siirtyy rakennuttajana toimivalle asunto-osakeyhtiölle, jollei asuntoosakeyhtiö ole siirtänyt tai siirrä velvoitetta sopimusehdoin jollekin muista asunto-osakeyhtiön käyttämistä urakoitsijoista, konsultille tai vaikkapa isännöitsijälle Miten tiedot toimitetaan? Asunto-osakeyhtiön tiedot toimitetaan Verohallinnolle verkkolomakkeella joko suomi.fi-palvelun kautta tai Ilmoitin.fi-palvelun kautta. Yrityksen tai yhteisön puolesta toimivat tarvitsevat sähköisiin palveluihin kirjautumista varten Katsotunnisteen. Katso-tunnisteen saannin edellytyksenä on se, että asunto-osakeyhtiön kaupparekisteritiedot ovat ajantasalla. Tiedot voidaan toimittaa myös esimerkiksi Tilaajavastuu Oy:n Veronumero.fi-palvelun kautta Sanktioista Tiedonantovelvoitteen rikkojalle voidaan määrätä enintään euron laiminlyöntimaksu. Laiminlyöntimaksu on ilmoituskohtainen. Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä myös, jos tiedot toimitetaan Verohallinnolle väärää toimitustapaa noudattaen. - Laiminlyöntimaksun määrääminen tuleekin yhteisön osalta kyseeseen esimerkiksi, jos tiedot toimitetaan postitse tai faksitse. Laiminlyöntimaksua ei määrätä yhteisen työmaan työntekijätietojen osalta päätoteuttajalle tai velvoitteen täyttämisestä vastaavalle asunto-osakeyhtiölle, jos tietoja ei ole voitu toimittaa asianmukaisesti yhteisen työmaan toisen työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan laiminlyönnin johdosta. Edellytyksenä kuitenkin on, että päätoteuttaja tai tiedonantovelvoitteesta vastaava asunto-osakeyhtiö ilmoittaa laiminlyönnistä

6 Ohje asunto-osakeyhtiöille 6 (10) Verohallinnolle. Tällainen ilmoitusvelvollisuus päätoteuttajalle ja/tai asunto-osakeyhtiölle voidaan asettaa kuitenkin vain, jos päätoteuttaja / asoy ei ole lainkaan saanut tietoja tai jos tiedon virheellisyys on päätoteuttajalle tai asunto-osakeyhtiölle muutoin ilmeinen. 5. Erityistilanteita 5.1. Tiedonantovelvollisuus osakkaiden kotitalouksia koskevista remonteista Kotitalouksien osalta tiedonantomenettely on kevennetympi kuin tässä ohjeessa muutoin kuvattu yhteisöjen menettely, jos kyse on yksityishenkilön muusta kuin omaan elinkeinotoimintaan liittyvästä remontista. Kevennetyssä menettelyssä yksityishenkilö on velvollinen toimittamaan Verohallinnolle tiedot teettämistään töistä vain, jos työt edellyttävät rakennuslupaa. Verohallinnolle ilmoitetaan lähtökohtaisesti tai sen jälkeen tehdyt työt. - Jos yksityishenkilö omistaa esimerkiksi liiketilan hallintaan oikeuttavat osakkeet ja suoritettava remontti liittyy hänen ko. tiloissa harjoittamaan elinkeinotoimintaan, kuuluu osakkeenomistaja yhteisöjä koskevan kuukausittaisen tiedonantovelvoitteen piiriin. - Jos työ on edellyttänyt vain toimenpide- tai purkamisluvan (eikä siten vaadi rakennuslupaa), tietoja ei tarvitse toimittaa. - Tiedot on toimitettava rakennuslupaa edellyttävistä töistä vaikka työstä ei olisi maksettu korvausta (esim. talkootyö) - Vaikka asunto-osakeyhtiö hakee rakennusluvan, tiedonantovelvollisuudesta vastaa osakkeenomistaja. - Jos työ on tehty ennen , mutta loppukatselmusta ei ole ehditty pitää ennen heinäkuuta 2014, osakkaan on kuitenkin hankittava Verohallinnolta tarvittava todistus. Tässä tapauksessa osakas toimittaa Verohallinnolle vain tiedot rakennuskohteesta ja siitä, ettei maksusuorituksia ole. Osakkaan tulee toimittaa Verohallinnolle tiedot mm. rakennustyön suorittaneista yrityksistä ja näille maksetuista suoritteista samoin kuin esimerkiksi työntekijöilleen maksamistaan palkoista. Tiedot toimitetaan Verohallinnolle kertaluonteisesti. Yksityishenkilöt voivat toimittaa tiedot paitsi sähköisesti, myös postitse paperilomakkeella. Yksityishenkilöt voivat kirjautua sähköisiin ilmoitusjärjestelmiin pankkitunnuksilla. Ilmoittaja saa Verohallinnolta postitse todistuksen tietojen toimittamisesta. Todistus on esitettävä loppukatselmuksessa rakennusvalvonnalle. Jos osakas ei esitä todistusta katselmuksessa, raportoi rakennusvalvonta Verohallinnolle puutteellisuudesta, joka voi määrätä osakkaalle laiminlyöntimaksun. Todistuksen puuttumisella ei ole vaikutusta loppukatselmuksen pitämiseen Osakasremontit ja yhteinen työmaa Osakasremonttienkin yhteydessä voi syntyä velvollisuus yhteisen työmaan työntekijätietojen ilmoittamiseen. Yhteinen työmaa voi muodostua pelkästään osakkaan suorittamien remonttien johdosta, esimerkiksi jos osakas teettää samanaikaisesti kahdella eri urakoitsijalla töitä huoneistossaan. Jos päätoteuttaja on osakkaan ja urakoitsijoiden sopimuksissa nimetty, työntekijätiedot on raportoitava. Tietojen raportoinnista vastaa tällöin päätoteuttaja.

7 Ohje asunto-osakeyhtiöille 7 (10) - Jos päätoteuttajaa ei ole nimetty tai työn tilannut kotitalous on nimetty päätoteuttajaksi, tiedonantovelvoitetta työntekijätiedoista ei ole. Yhteinen työmaa voi muodostua myös tilanteissa, joissa osakas teettää huoneistossaan remonttia omalla urakoitsijaan samanaikaisesti kun rakennuksessa on käynnissä asunto-osakeyhtiön teettämä saneeraushanke. Yhteinen työmaa muodostuu kuitenkin vain, jos asunto-osakeyhtiön ja osakkaan urakoitsijat tekevät samanaikaisesti työtä samalla urakka-alueella. Muodostuu yhteinen työmaa: - A-rapussa on samanaisesti käynnissä asoy:n teettämä linjasaneeraus ja osakkaan käyttämän urakoitsijan toimesta keittiöremontti. - Asoy teettää julkisivuremonttia urakoitsijallaan ja samanaikaisesti osakas asennuttaa omalla urakoitsijallaan parvekelasituksia. Ei muodostu yhteistä työmaata: - A-rapussa on saatu päätökseen asoy:n urakoitsijan linjasaneeraus. Tämän jälkeen osakkaan urakoitsija käynnistää keittiöremontin A-rapussa sijaitsevassa huoneistossa. - Asoy teettää julkisivuremonttia omalla urakoitsijallaan. Samanaikaisesti osakkaan urakoitsija tekee huoneiston sisäpuolella pintaremonttia. Päätoteuttaja vastaa työntekijätietojen toimittamisesta Verohallinnolle. Jollei pääurakoitsijaa tai päätoteuttajaa ole, vastaa yhteisen työmaan työntekijätietojen raportoinnista taloyhtiö. Urakka-alueen määritys on tärkeässä asemassa arvioitaessa yhteisen työmaan muodostumista. Asunto-osakeyhtiön kannattaa ehdottomasti huolehtia siitä, että mahdollinen yhteisen työmaan työntekijätietojen raportointi siirretään sopimusehdoin pääurakoitsijan tai muun urakoitsijan, rakennuttajakonsultin tai isännöitsijän suoritettavaksi, nimetä urakkasopimuksissa joka tapauksessa päätoteuttaja sekä kiinnittää erityistä huomiota urakka-alueen rajaukseen Tiedonantovelvoitteesta sopiminen uusissa sopimuksissa Kiinteistöliitto suosittaa asunto-osakeyhtiöiden hallituksia siirtämään tiedonantovelvoitteen täyttämisen isännöitsijän, urakoitsijan, rakennuttajakonsultin ja/tai muun konsultin tehtäväksi. Urakoiden yhteydessä asunto-osakeyhtiön halukkuus ilmoituspalvelun hankkimiseen kannattaa nostaa esiin niin aikaisin kuin mahdollista, mielellään jo tarjouspyyntövaiheessa. Urakkatarjouksia voidaan pyytää toimittamaan myös kahdella hinnoitteluvaihtoehdolla (palvelun hinta ilman yksilöityjä tiedonantovelvoitteita / palvelun hinta sisältäen yksilöityjen tiedonantovelvoitteiden täyttämisen). Kiinteistöliitto suosittelee sopimaan ilmoittamiseen liittyvästä palvelusta ja mahdollisesta kustannusvaikutuksesta nimenomaisesti ja kirjallisesti. Seuraavaksi tässä ohjeessa on listattu sopimuskohtaisesti muutamia esimerkkiehtoja, joilla tiedonantovelvoitetta voidaan siirtää palveluntuottajalle tai urakoitsijalle. Kiinteistöliitto korostaa, että ehdot ovat laadultaan esimerkkiehtoja. Asunto-osakeyhtiön kannattaa varmistaa esimerkkiehtojen soveltuvuus taloyhtiön tilanteeseen ja tarpeisiin tarvittaessa juridisen konsultin toimesta.

8 Ohje asunto-osakeyhtiöille 8 (10) Urakkasopimus: Esimerkki 1. Yhteisen työmaan työntekijätiedot + urakkatiedot taloyhtiön urakoitsijoiden ja urakoitsijan omien urakoitsijoiden osalta Urakoitsija on päätoteuttaja. Urakoitsija vastaa päätoteuttajan vastuulle kuuluvasta yhteisen työmaan työntekijätietojen raportoinnista Verohallinnolle kulloinkin voimassa olevan verotusmenettelylain ja lakia alemmanasteisten viranomaissäädösten, -määräysten ja -ohjeiden mukaisesti. Samoin urakoitsija vastaa tilaajan puolesta sekä osaltaan mahdollisesti käyttämiensä (ali)urakoitsijoiden urakkatietojen ilmoittamisesta vastaavasti. Urakoitsija vastaa tiedonantovelvoitteen rikkomisesta tilaajalle mahdollisesti aiheutuvan vahingon korvaamisesta täysimääräisesti riippumatta siitä, mitä vastuun rajoittamisesta on urakkasopimuksessa muutoin mahdollisesti sovittu. Korvaus tehtävien hoitamisesta sisältyy sovittuun urakkahintaan. Esimerkki 2. Yhteisen työmaan työntekijätiedot + urakkatiedot urakoitsijan käyttämien urakoitsijoiden osalta Urakoitsija on päätoteuttaja. Urakoitsija vastaa päätoteuttajan vastuulle kuuluvasta yhteisen työmaan työntekijätietojen raportoinnista Verohallinnolle kulloinkin voimassa olevan verotusmenettelylain ja lakia alemmanasteisten viranomaissäädösten, -määräysten ja -ohjeiden mukaisesti. Urakoitsija vastaa osaltaan myös mahdollisesti käyttämiensä (ali)urakoitsijoiden urakkatietojen ilmoittamisesta vastaavasti. Urakoitsija vastaa tiedonantovelvoitteen rikkomisesta tilaajalle mahdollisesti aiheutuvan vahingon korvaamisesta täysimääräisesti riippumatta siitä, mitä vastuun rajoittamisesta on urakkasopimuksessa muutoin mahdollisesti sovittu. Korvaus tehtävien hoitamisesta sisältyy sovittuun urakkahintaan. Huom! Tätä ehtoa käytettäessä asoy:n vastuulle jää urakkatietojen raportointi Verohallinnolle käyttämänsä urakoitsijan osalta. Esimerkki 3: Yhteisen työmaan työntekijätiedot Urakoitsija on päätoteuttaja. Urakoitsija vastaa päätoteuttajan vastuulle kuuluvasta yhteisen työmaan työntekijätietojen raportoinnista Verohallinnolle kulloinkin voimassa olevan verotusmenettelylain ja lakia alemmanasteisten viranomaissäädösten, -määräysten ja -ohjeiden mukaisesti. Urakoitsija vastaa tiedonantovelvoitteen rikkomisesta tilaajalle mahdollisesti aiheutuvan vahingon korvaamisesta täysimääräisesti riippumatta siitä, mitä vastuun rajoittamisesta on urakkasopimuksessa muutoin mahdollisesti sovittu. Korvaus tehtävien hoitamisesta sisältyy sovittuun urakkahintaan. Huom! Tätä ehtoa käytettäessä asoy:n vastuulle jää urakkatietojen raportointi Verohallinnolle käyttämänsä urakoitsijan osalta. Vastaavasti urakoitsijan vastuulle jää mahdollisesti käyttämiensä (ali)urakoitsijoiden urakkatietojen raportointi. Isännöintisopimus: Esimerkki 1: Isännöitsijä vastaa tiedonantovelvoitteista. Tehtävien hoito sisältyy kiinteään palkkioon. Isännöitsijä vastaa tilaajan puolesta urakkatietojen [ja yhteisen työmaan työntekijätietojen] antamisvelvoitteen asianmukaisesta täyttämisestä kulloinkin voimassa olevan verotusmenettelylain ja lakia alemmanasteisten viranomaissäädösten, -määräysten ja -ohjeiden mukaisesti. Isännöitsijä vastaa tiedonantovelvoitteen rikkomisesta tilaajalle mahdollisesti aiheutuvan vahingon korvaamisesta täysimääräisesti riippumatta siitä, mitä vastuun rajoittamisesta on muutoin isännöintisopimuksessa mahdollisesti sovittu. Korvaus tehtävien hoitamisesta sisältyy kiinteään palkkioon. Esimerkki 2: Isännöitsijä vastaa tiedonantovelvoitteista tilaajan puolesta. Tehtävien hoito on erillisveloitettavaa työtä. Isännöitsijä vastaa tilaajan puolesta urakkatietojen [ja yhteisen työmaan työntekijätietojen] antamisvelvoitteen asianmukaisesta täyttämisestä kulloinkin voimassa olevan verotusmenettelylain ja lakia alemmanasteisten viranomaissäädösten, -määräysten ja -ohjeiden mukaisesti. Isännöitsijä vastaa tiedonantovelvoitteen rikkomisesta tilaajalle mahdollisesti aiheutuvan vahingon korvaamisesta täysimääräisesti riippumatta siitä, mitä vastuun rajoittamisesta on muutoin isännöintisopimuksessa mahdollisesti sovittu. Isännöitsijällä on oikeus periä tehtävien hoitamisesta erillisveloitus liitteenä [x] olevan hinnaston mukaisesti. Huom! Tätä ehtoa käytettäessä asoy:n kannattaa kiinnittää erityistä huomiota palvelun hinnoitteluun sekä mahdollisiin hinnantarkistusehtoihin.

9 Ohje asunto-osakeyhtiöille 9 (10) Konsulttisopimus: Esimerkki 1: Konsultti vastaa tiedonantovelvoitteista. Tehtävien hoito sisältyy kiinteään palkkioon. Konsultti vastaa tilaajan puolesta urakkatietojen [ja yhteisen työmaan työntekijätietojen] antamisvelvoitteen asianmukaisesta täyttämisestä kulloinkin voimassa olevan verotusmenettelylain ja lakia alemmanasteisten viranomaissäädösten, -määräysten ja -ohjeiden mukaisesti. Konsultti vastaa tiedonantovelvoitteen rikkomisesta tilaajalle mahdollisesti aiheutuvan vahingon korvaamisesta täysimääräisesti riippumatta siitä, mitä vastuun rajoittamisesta on konsulttisopimuksessa muutoin mahdollisesti sovittu. Korvaus tehtävien hoitamisesta sisältyy sovittuun kiinteään palkkioon. Esimerkki 2: Konsultti vastaa tiedonantovelvoitteista. Tehtävien hoito on erillisveloitettavaa työtä. Konsultti vastaa tilaajan puolesta urakkatietojen [ja yhteisen työmaan työntekijätietojen] antamisvelvoitteen asianmukaisesta täyttämisestä kulloinkin voimassa olevan verotusmenettelylain ja lakia alemmanasteisten viranomaissäädösten, -määräysten ja -ohjeiden mukaisesti. Konsultti vastaa tiedonantovelvoitteen rikkomisesta tilaajalle mahdollisesti aiheutuvan vahingon korvaamisesta täysimääräisesti riippumatta siitä, mitä vastuun rajoittamisesta on konsulttisopimuksessa muutoin mahdollisesti sovittu. Konsultilla on oikeus periä tehtävien hoitamisesta erillisveloitus liitteenä [x] olevan hinnaston mukaisesti. Huom! Tätä ehtoa käytettäessä asoy:n kannattaa kiinnittää erityistä huomiota palvelun hinnoitteluun sekä mahdollisiin hinnantarkistusehtoihin. Sopiminen palvelusopimukseen liitettävässä tehtäväluettelossa Tiedonantovelvoitteen täyttämiseen liittyvät tehtävät veloitusperusteineen voidaan yksilöidä myös sopimukseen liitettävässä tehtäväluettelossa. Varsinaisessa pääsopimuksessa kannattaa sopia tehtävän täyttämiseen liittyvistä vastuista. Esimerkki vastuuehdosta: Palveluntuottaja vastaa tehtäväluettelon kohdassa [x-y] yksilöityjen tiedonantovelvoitteiden rikkomisesta tilaajalle mahdollisesti aiheutuvan vahingon korvaamisesta täysimääräisesti riippumatta siitä, mitä vastuun rajoittamisesta on sopimuksessa muutoin mahdollisesti sovittu Voimassaoleva isännöintisopimus onko isännöitsijällä oikeus hinnankorotukseen velvoitteen täyttämisestä? Isännöitsijän oikeus korottaa palkkiotaan riippuu lähtökohtaisesti osapuolten välillä voimassa olevasta isännöintisopimuksesta ja sopimukseen mahdollisesti sovellettavista yleisistä sopimusehdoista. Voimassaoleva isännöintisopimus kannattaa käydä tarkoin läpi hallituksessa käsiteltäessä tiedonantovelvoitteen täyttämistapaa asunto-osakeyhtiöissä. Sopimus sitoo lähtökohtaisesti sopimusosapuolia. Sopimus voi sisältää ehtoja, joiden mukaan toisella osapuolella on yksipuolisesti oikeus muuttaa sovittua. Jollei tällaisia ehtoja sopimuksessa ole, edellyttää sopimuksen muuttaminen aina osapuolten sopimusta. Kuuluuko velvoitteen täyttäminen jo isännöitsijän tehtäväksi? Jos ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen on jo sovittu isännöitsijän tehtäväksi isännöintisopimuksessa, on isännöitsijällä lähtökohtaisesti oikeus vain sovittuun palkkioon. Osapuolet voivat toki sopia hinnankorotuksista ja muista sopimusmuutoksista milloin tahansa. Yksipuolinen hinnankorotusoikeus isännöitsijällä on vain, jos näin on sovittu/sovitaan.

10 Ohje asunto-osakeyhtiöille 10 (10) Onko kyseessä kuitenkin uusi tehtävä? Mikäli tehtävän täyttämisestä ei ole sopimuksessa lainkaan sovittu, kannattaa tehtävän täyttämisestä mahdollisine hintavaikutuksineen sopia osapuolten kesken viivytyksettä. Jos isännöintisopimus on sidottu isännöinnin yleisiin sopimusehtoihin, kannattaa huomioida yleisten sopimusehtojen mahdolliset hinnantarkistusta ja siihen liittyvää menettelyä koskevat ehdot. Esimerkiksi uusimpien ISE ehtojen 12 :n mukaan isännöitsijällä on oikeus hinnantarkistukseen, jos 1) hinnantarkistuksen peruste on uusi eli syntynyt annetun tarjouksen jälkeen ja 2) peruste vaikuttaa välittömästi isännöintisopimuksen mukaiseen suorittamiseen. Jos hinnantarkistusoikeus on olemassa, tulee ISE ehtojen 12 :n mukaan toimia seuraavalla tavalla: - Isännöitsijä toimittaa tarkistusehdotuksen kirjallisesti tilaajalle riittävän ajoissa ennen esitettyä hinnantarkistusaikaa - Jos tilaaja ei hyväksy ehdotusta, vastustuksesta on ilmoitettava isännöitsijälle kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa tarkistusilmoituksesta - Osapuolten on käynnistettävä mahdolliset tarkistusneuvottelut välittömästi. Jollei hinnasta tällaisessa tilanteessa päästä sopimukseen, voi toimeksisaaja ISE ehtojen 12 :n mukaan irtisanoa sopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisajalla riippumatta siitä, mitä sopimuksen kestosta tai irtisanomisesta on sovittu. Irtisanomisoikeus koskee siten myös määräaikaisia isännöintisopimuksia, jos sopimus on sidottu ISE ehtoihin Verohallinnon jousto laiminlyöntimaksun soveltamiskäytäntö menettelyn alkuvaiheessa Verohallinto tulee ilmoituksensa mukaan noudattamaan alkuvaiheessa varovaista käytäntöä laiminlyöntimaksun määräämisessä. Verohallinto onkin julkistanut urakkatietojen ja työntekijätietojen osalta tietuekuvaukset, joista ilmenee, miltä osin puutteellisia tietoja voidaan antaa. Poikkeamia noudatetaan vielä tammikuun 2015 tietojen kohdalla. Kiinteistöliitto korostaa, että Verohallinnon jousto soveltuu vain tilanteisiin, joissa kaikki tarvittavat tiedot eivät ole tiedonantovelvollisen saatavilla. Jos tiedot kuitenkin on saatavilla, on ne raportoitava. Jos tietojen toimittaminen laiminlyödään kokonaan, tulee Verohallinto ilmoituksensa mukaan määräämään laiminlyöntimaksun.

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Taloyhtiö 2014 Päälakimies, VT Jenni Hupli Kiinteistöliitto Mistä on kysymys? Talousrikollisuuden torjuntaan uusi lisäkeino Verotusmenettelylain (18.12.1995/1558)

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Rakentamisen uudet velvoitteet Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Käsiteltävät aiheet 1. Taustaa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Tilaajan velvollisuudet / urakkatiedot Päätoteuttajan

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Päätoteuttajan nimeäminen Työntekijätietojen kuukausittaista tiedonantovelvollisuutta ei ole yksityishenkilön omaan käyttöön rakennuttamassa kohteessa, mikäli työmaalle

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Muutokset 1.7.2014 alkaen 4.6.2014 Raahe KETÄ MENETTELY KOSKEE JA MITÄ ILMOITETAAN? Suurin yksittäinen Kiinteistö- ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus.

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä, valtiota sekä kaikkia yrityksiä toimialasta

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Näytesivut. Marraskuu

Näytesivut. Marraskuu Marraskuu Marraskuussa päivitetään kiinteistöstrategia ja sen pohjalta käynniste tään seuraavan vuoden talousarvion valmistelu. Huoltoyhtiö valmistelee kiinteistön tulevaan talveen. Hallinto Päivitetään

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausi-ilmoitus (HE 92/2012) Hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuussa Presidentti vahvisti

Lisätiedot

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA 1 2 HOIDA PAKOLLINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS KUSTANNUSTEHOKKAASTI PALVELULLA Mitä ilmoitusvelvollisuus pitää sisällään? Heinäkuussa2014 voimaanastuneen uudistuksen mukaan työmaalla toimivan työnantajan tai

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 Yhteistyössä urakoitsijan asialla Paremman rakentamisen puolesta! Sähköisen taloushallinnon edelläkävijä! Suomen Rakennusmestarit lyhyesti! Rakentamisen PROJEKTINJOHTO

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus urakoista Kuka on tiedonantovelvollinen? Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa Ts. keneltä on tilannut

Lisätiedot

LAUSUNTO: VEROHALLINNON OHJE RAKENTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA

LAUSUNTO: VEROHALLINNON OHJE RAKENTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA Lausunto 1 (6) Verohallinto Henkilöverotus, ohjaus- ja kehittämisyksikkö HEVEOKY Sari Wulff PL 325 00052 Vero sari.wulff@vero.fi Diaarinumero A48/200/2014 LAUSUNTO: VEROHALLINNON OHJE RAKENTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Urakka- ja henkilöraportoinnit Päivitetty 07/2017 Movenium Oy www.movenium.com Rakentamisen tiedonantovelvollisuus veroviranomaiselle Tiedonantovelvollisuus koskee rakennusalalla

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Visma Liikkuvan työn ratkaisut Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Lakimuutos veromenettelyyn, voimaan 1.7.2014 Koskettavat yhteisiä työmaita, joissa

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Rakentamisen uudet velvoitteet Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Entistä Parempi korjausrakentamisilta. 27.5.2014 Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy

Entistä Parempi korjausrakentamisilta. 27.5.2014 Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Entistä Parempi korjausrakentamisilta 27.5.2014 Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Uusia tuulia määräyksissä Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verottajalle Rakennusvalvontojen yhdistyminen Lupapiste.fi

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Sari Wulff PL 325 0052 VERO sari.wulff@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Lausunnonantajasta Suomen Isännöintiliitto

Lisätiedot

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Työmaarekisteri ja työmaaavain Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena on tehostaa verotulojen

Lisätiedot

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero. Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.fi Veronumerolaki Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LAKIASIAA LUENNON SISÄLTÖ

AJANKOHTAISTA LAKIASIAA LUENNON SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA LAKIASIAA Tampuuri-Käyttäjäpäivät 2014 Lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm LUENNON SISÄLTÖ Ilmoitusvelvollisuus urakkasopimuksen tiedoista Ensikokemukset ja esimerkit Harmaan talouden

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1.

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1.2014 Karri Kivioja Lähtökohta Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla

Lisätiedot

Remontin toteutus ja valvonta. 4.1 Omatoiminen remontti vs. urakoitsijan palkkaaminen

Remontin toteutus ja valvonta. 4.1 Omatoiminen remontti vs. urakoitsijan palkkaaminen 4 Remontin toteutus ja valvonta 4.1 Omatoiminen remontti vs. urakoitsijan palkkaaminen Osakas voi tehdä suunnittelemansa remontin itse tai palkata ulkopuolisen urakoitsijan sitä tekemään. Jos taitoa ja

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014 Niko Hämäläinen Taitotekniikka 1.7.2014 jälkeen raportoitava verottajalle: URAKKATIEDOT: Koskee kaikkia rakennustöiden tilaajia: Rakennuttajaa,

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Käsiteltävät aiheet Urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisen perusteet mistä tiedot annetaan kenen vastuulla on tietojen antaminen mitä tietoja ilmoitetaan ilmoittamisen

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus

Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus 1 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Uuden tiedonantovelvollisuuden taustat lainmuutoksien voimaantulo seuraukset jos tietoja ei anneta Rakennustyön tilaajan tiedonantovelvollisuus (urakkatiedot)

Lisätiedot

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä uudistus Voimaan 1.7.2014 alkaen Jatkoa veronumeromenettelylle

Lisätiedot

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Tarjoaa palvelut rakennustoimialalla toimiville yrityksille viranomaisvelvoitteiden noudattamista varten. Tuoteperheeseen kuuluvat Tilaajavastuu.fi - ja Veronumero.fipalvelukokonaisuudet.

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Uudet ilmoitusvelvollisuudet voimaan 1.7.2014 rakentamispalveluiden tilaajille Rakentamispalveluihin liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä

Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä Rakennuskonepäivä 6.11.2014 Pekka Muinonen, Verohallinto Rakentamisilmoitukset - urakka- ja työntekijätiedot Rakennustöistä on

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO - Painopistealueet Yhtiöoikeus Yritysjärjestelyt Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremontin valmisteluun. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola

Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremontin valmisteluun. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremontin valmisteluun Neuvontainsinööri Jaakko Laksola Minä keskityn tänään hallinnolliseen hankesuunnitteluun Tuote-esittelijät kertovat putkiremontin teknistä toteutusmahdollisuuksista

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuntakeinot 2014 vaikutukset työturvallisuuteen. VT Ville Wartiovaara

Harmaan talouden torjuntakeinot 2014 vaikutukset työturvallisuuteen. VT Ville Wartiovaara Harmaan talouden torjuntakeinot 2014 vaikutukset työturvallisuuteen VT Ville Wartiovaara Lakiuudistukset veronumeroon liittyen Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Yhtenäiset käytännöt luovat sujuvuutta Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukanaan

Lisätiedot

SKH-ISÄNNÖINTI OY SOPIMUSEHDOT

SKH-ISÄNNÖINTI OY SOPIMUSEHDOT SKH-ISÄNNÖINTI OY SOPIMUSEHDOT SKH-Isännöinti Oy SKH-Isännöinti Oy, y-tunnus 0494478-9 Beckerintie 8, 00410 Helsinki Puh. 09 530 8860, www.skh.fi Sisältö 1 SKH-ISÄNNÖINTI OY:SSÄ SOVITAAN ISÄNNÖINTITEHTÄVIEN

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia Ohjelmistotalopäivät 26.11.2015 Rakentamisilmoituksissa on ollut liian paljon puutteellisuuksia Urakkatiedot Tilaaja on antanut ilmoituksen vain toiminnan

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot Lisätietoa

Lisätiedot

Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit

Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 18.9.2012 Tilaajan muistilista: 1. Halvin ei ole aina kokonais kustannuksiltaan

Lisätiedot

Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa

Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa Sairaalatekniikan päivät Finlandia-talo 12.2.2014 Pekka Muinonen Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa 4. heinäuuta 2014 Tämän materiaalin tarkoitus Tässä ohjeessa opastetaan vaiheittain kuinka veroviranomaisen 1.7.2014

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ?

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? Tavoitteet ja aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 työryhmän selvittämään uudistustarpeita Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätiedot

Oikeusyksikkö PL VERO Valtiovarainministeriö VM077:00/2012 (VM) A46/ /2012 (Verohallinto)

Oikeusyksikkö PL VERO Valtiovarainministeriö VM077:00/2012 (VM) A46/ /2012 (Verohallinto) VEROHALLINTO LAUSUNTO Oikeusyksikkö PL 325 00052 VERO 8.8.2012 Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Viite / Diaarinumero VM077:00/2012 (VM) A46/00 00 01/2012 (Verohallinto) Verohallinto

Lisätiedot

Talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus AUTOMATISOIDUSTI ADMINETILLÄ

Talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus AUTOMATISOIDUSTI ADMINETILLÄ Talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia Rakennusalan tiedonantovelvollisuus AUTOMATISOIDUSTI ADMINETILLÄ VELVOLLISUUS lyhyesti automatisoitu raportointi 1.7.2014 voimaanastuva rakennustyömaiden

Lisätiedot

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko KESKEISTÄ Päätöksenteko ja kustannusten jakautuminen Korjaukset Perusparannukset, uudistukset Tilaajan vastuu Tilaajavastuulaki

Lisätiedot

Käyttöönoton vaiheet. Työmaarekisteri & laskupoimuri

Käyttöönoton vaiheet. Työmaarekisteri & laskupoimuri Käyttöönoton vaiheet Työmaarekisteri & laskupoimuri Laskupoimuri pähkinänkuoressa Verkkolasku Rakennustyön laskuosoite Poimuri Työn tilaajan oma sähköinen laskutusosoite Asiakkaan taloushallinnon järjestelmä

Lisätiedot

ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot

ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot Sivu 1 / 6 ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot 1 YLEISTÄ Tämä ILVE Oy:n ("Palvelun tarjoaja") rakentamispalveluiden ilmoitusvelvollisuus - palvelun ("Palvelu") käyttöä koskevat käyttöehdot (

Lisätiedot

Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille. Katariina Kempe

Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille. Katariina Kempe Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille Katariina Kempe Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tekijä Katariina

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Mikä on tilaajavastuulaki? Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremonttiprosessiin. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola

Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremonttiprosessiin. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremonttiprosessiin Neuvontainsinööri Jaakko Laksola Projektipankki= Projektin sisäinen tiedotus = pääsääntöisesti ammattilaiset Tulee lisätä sopimuksiin = Hankkeen kannalta

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut

Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut ja ilmoitusmenettely 16.1.2014 Mika Huhtamäki varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 400 616 252 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi Sisältö 1. Suomen

Lisätiedot

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 10150 jäsentä Jäsenistö pääosin asunto-osakeyhtiöitä

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa

Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015 Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinti Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä? Yhtiöjärjestys määrää Yhtiökokous niin

Lisätiedot

Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista

Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista Sähköurakoitsijapäivät 19.4.2013 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

Veronumero.fi Ilmoitusmenettely, palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. 31.1.2014 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki

Veronumero.fi Ilmoitusmenettely, palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. 31.1.2014 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Veronumero.fi Ilmoitusmenettely, palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt 31.1.2014 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Lain velvoitteet Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden

Lisätiedot

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Työntekijätiedot Urakkatiedot Verohallinto 2 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Työntekijätietojen ilmoittaminen

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010. Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri

Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010. Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010 Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri SKH Isännöinnin taustat Perustettu vuonna 1982 Työntekijöitä n. 50 hlöä Isännöintikohteita pääkaupunkiseudulla n. 200, joissa asuntoja

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Pajadata Oy Rantatie 27 33250 Tampere Y-tunnus: 0981392-1 Kotipaikka: Tampere Puhelin: +358 (0) 207 434 455 Faksi: +358 (0) 207 434 460 pajadata@pajadata.fi Sisällys Xpaja

Lisätiedot

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi Harmaan talouden kokonaismääräksi on arvioitu 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki Ote tilaajavastuulaista: tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty Korjaushankkeen läpivienti päätöksenteon näkökulmasta Taloyhtiö tilaajana

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto Isännöintipalkkiot 2010 kyselytutkimus Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat

Suomen Kiinteistöliitto Isännöintipalkkiot 2010 kyselytutkimus Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat Isännöintipalkkiot 2010 Suomen Kiinteistöliitto Isännöintipalkkiot 2010 kyselytutkimus 17.1.2011 LUOTTAMUKSELLINEN Isännöintipalkkiot 2010 -kyselytutkimus, (n=1303) SISÄLLYSLUETTELO TAUSTATIEDOT Kuinka

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ- JA YHTEYSTIEDOT (Osakas täyttää) Taloyhtiön nimi Huonston osoite Osakkeenomistaja Puhelinnumero, koti Osakkeenomistajan osoite Puhelinnumero,

Lisätiedot