Veronumero.fi Ilmoitusmenettely, palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veronumero.fi Ilmoitusmenettely, palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. 31.1.2014 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki"

Transkriptio

1 Veronumero.fi Ilmoitusmenettely, palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki

2 Lain velvoitteet Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden ilmoittaminen rakennusalan veronumerorekisteriin Veronumeroiden tarkastus rekisteristä työmaalle perehdytettäessä Urakka ja henkilötiedot Verotusmenettelylaki / Urakkatietojen raportointi Tilaajien velvollisuus raportoida työmaakohtaiset urakkahinnat ja urakkalaskut Koskettaa käännetyn ALV alaista työtä Kuukausittaisessa tapahtuvassa raportoinnissa ilmoitetaan hinnat ja toteutunut laskutus Verotusmenettelylaki / Henkilötietojen raportointi Kuukausitason työmaakohtainen raportointi Verohallinnolle työmaalla toimineista henkilöistä Päätoteuttajan velvollisuus Henkilökortit Työturvallisuuslaki ja veronumerolaki Kaikilta työntekijöiltä edellytetään veronumerolla varustetut kuvalliset henkilökortit työmailla Kulkulupalista Työturvallisuuslaki Päätoteuttajan velvollisuus ylläpitää työmaan henkilölistaa Tieto ketkä ovat työmaalla tällä hetkellä

3 URAKKA JA TYÖNTEKIJÄTIETUE VEROTUSMENETTELYLAIN MUKAINEN RAPORTOINTI

4 Verotusmenettelylain tulevat velvoitteet (HE 92/2012) Veronumerolaki on suurin yksittäinen Kiinteistö ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus. Laki tulee koskettamaan sekä yrityksiä, että yksityisiä henkilöitä rakennusluvan vaativissa urakoissa. Verohallinnolle tapahtuva raportointi: 1. Urakkatiedot (tulossa 2014) Koskettaa kaikkia työn tilaajia, jokainen raportoi toimittajiaan koskevat tiedot Sopimuskohtaiset urakkahinnat kohdennettuna työmaittain Toteutunut laskutus kohdennettuna työmaittain Raportoidaan kuukausittain 2. Työntekijätiedot (työmaan kulkutiedot) (tulossa 2014) Koskettaa kaikkia päätoteuttajia Työmaalla työskentelevät henkilöt ja työnantajat kohdennettuna työmaittain Raportoidaan kuukausittain Työmaalla on lisäksi velvollisuus ylläpitää kulkulupalistaa koko työmaan keston ajalta, valvovana viranomaisena AVI

5 Raportoinnin jaksotus Tiedot on toimitettava Verohallinnolle kuukausittain työmaakohtaisesti. Raportointipäivä on aina kuukauden 5. päivä Raportti toimitetaan viimeistään raportointikuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. (Esimerkiksi heinäkuun tiedot on annettava 5.9. mennessä) Raportoitava kuukausi Raportoinnin jälkeinen kuukausi Raportoitava viimeistään 5. päivänä

6 Ilmoitustyypit Ilmoitustyypit on jaettu kolmeen vaihtoehtoon (koskee sekä urakka, että työntekijäilmoitusta) P = Perusilmoitus, K = Korjausilmoitus (korvaa koko aikaisemman lähetetyn tiedoston ja sen kaikki ilmoitukset), D = Poistoilmoitus (poistaa koko aikaisemmin lähetetyn tiedoston ja sen kaikki ilmoitukset). Kohdekuukauden ensimmäinen ilmoitus on perusilmoitus (ilmoitustyyppi P) Perusilmoituksen jälkeen saadaan ilmoituskanavalta ilmoitukseen ohjelmallisesti muodostettu yksilöllinen ilmoitustunniste ja ilmoituksen antamisajankohta Ilmoitustunnistetta on käytettävä, jos tietoja myöhemmin korjataan tai poistetaan (aikaa 12 kuukautta ilmoituksen jättämisen jälkeen)

7 Raportointivelvoitteet Raportointi vaatii yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Alla yleiskuva veronumeroon liittyvästä raportoinnista. Työnte kijä Työnte kijä Päätoteuttaja Taloushallinto Tilaajien suorittamat urakkamaksut aliurakoitsijoille kuukausitasolla (aikaisemmin vapaaehtoismenettelynä kvartaaleittain) Aliurakoitsija Työmaan johto Työnte kijä Verohallinto Työnte kijä Pääaliurakoitsija Työnte kijä Työmaan johto tunnistaa ja kerää kaikkien työntekijöiden veronumerot. Veronumerojen oikeellisuus tulee varmistaa. Jatkossa Verohallinnolle tulee raportoida kuukausittain työmaalla liikkuneet henkilöt Jatkossa Verohallinnolle tulee raportoida kuukausittain työmaalla liikkuneet henkilöt (kulkulupaluettelo).

8 Maksujen ja urakkasummien raportointi tilaajaketjussa Raportoitavat työtekijätiedot

9 Urakkatietueen aineistoryhmät Jokainen aineistoryhmä sisältää yhdestä useampaan tietokenttää Ryhmät Tietuetunniste (=VSTYONTE) Ilmoitustyyppi (P,K,D) Ilmoitustunniste Ilmoitusajankohta Tiedonantovelvollisen tunnistetietokentät Tiedonantovelvollisen osoite Suomessa tietokentät Tiedonantovelvollisen osoite kotivaltiossa tietokentät Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön tietokentät Työmaan sijainti tietokentät Urakoitsija tietokentät Urakoitsijan osoite Suomessa tietokentät Urakoitsijan osoite kotivaltiossa tietokentät Urakkasumma tietokentät Urakan alku ja loppupäivämäärät Ensimmäisen työntekijän aloituspäivämäärä työmaalla (vuokratyössä) Kenen tilaajan urakoitsijana Tiedonantovelvollinen toimii tietokentät

10 Työntekijätietueen tietoryhmät työsuhteen laatu Työsuhteen laatu 1=työsuhteinen, 2=vuokratyöntekijä, 3=ammatinharjoittaja, 4=harjoittelija, 5=talkootyö Työntekijän työskentelyn alkupäivä raportoidaan Samalla raportoidaan arvioitu päättymispäivä Tehdyt työtunnit ja työpäivät ovat vapaaehtoisia tietoja Lähetetyn työntekijän todistus, löytyykö E101,E102 tai A1

11 Työntekijätietueen tietoryhmät Jokainen aineistoryhmä sisältää yhdestä useampaan tietokenttää Ryhmät Tietuetunniste (=VSTYONTE) Ilmoitustyyppi (P,K,D) Ilmoitustunniste Ilmoitusajankohta Tiedonantovelvollisen tunnistetietokentät Tiedonantovelvollisen osoite Suomessa tietokentät Tiedonantovelvollisen osoite kotivaltiossa tietokentät Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön tietokentät Työmaan yksilöinnin tietokentät Työnantaja tietokentät Työnantajan edustajan tietokentät Työnantajan osoite tietokentät, ellei edustajaa Vuokratyönteettäjää koskevat tietokentät Toistuva osatietoryhmä Työntekijän tiedot, 0 n kpl

12 Veronumero.fi ratkaisut veronumero, työturvallisuus. ja verotusmenettelylain käytäntöihin yhdessä partnereiden kanssa VERONUMERO.FI PALVELUT

13 Työmaan vaiheet ja palvelut Työmaan perustaminen Ennen työmaalle saapumista Työmaalle saavuttaessa Työmaalla työskenneltäessä Työmaarekisteri Työmaa-avain Ilmoita-palvelu Valtti Partnerit Valtti ja Vahti Partnerit Työmaarekisteri

14 Veronumero.fi palvelukokonaisuus VALTTI älykortit Ilmoita Työturvallisuus ja veronumerolaki Veronumerolaki Henkilöt ja työnantajat Auktorisoidut henkilökortit Työmaarekisteri Työmaa avain Vahti Työmaan henkilölista Verotusmenettelylaki Työturvallisuuslaki Työmaat, urakkahinnat ja laskut sekä kulkutiedot Työmaan kulkupalista https://raportit.tilaajavastuu.fi/tilaajavastuu.fi/heli/

15 Veronumero.fi tuoteperhe Veronumero.fi tarjoaa vaiheittain ratkaisut rakennusalan suurimman hallinnollisen muutoksen käytäntöjen hoitoon Ilmoita palvelu (veronumerolaki) Henkilöiden veronumerojen ilmoitus Verohallinnolle Urakoitsijan työnantaja ja työntekijätietojen toimittaminen tilaajille ja päätoteuttajille Kytkeytyy osaksi työmaan järjestelmiä (partnerit) VALTTI (työturvallisuus ja veronumerolaki) Henkilökorttien tilaus ja sähköinen jakelu Tulevaisuudessa myös erikoistyöluvat Kytkeytyy osaksi työmaan järjestelmiä (partnerit) Työmaarekisteri ja Työmaa avain (verotusmenettelylaki) Palvelu tulossa keväällä 2014 Yhdistää VALVOJAn ja VAHDIN (työturvallisuuslain mukainen henkilölista) AVI:n määrittelemän yhteisen työmaan tietojen kerääminen, varastointi ja raportointi Työmaan työnantaja ja henkilötietojen kerääminen päätoteuttajalle ja tilaajalle Mahdollisuus työmaan urakka ja henkilöraportointiin Verohallinnolle Kytkeytyy osaksi työmaan järjestelmiä (partnerit) Vahti (työmaan henkilölista, työturvallisuuslaki) Työmaalle perehdytetyt henkilöt Henkilölista AVI:n tarkastajille työmaakäyntiä varten Yksinkertainen kulunseuranta pienille työmaille Kytkeytyy osaksi työmaan järjestelmiä (partnerit) Tulossa 2014 kesällä

16 Työmaan perustaminen Ennen työmaalle saapumista Työmaalle saavuttaessa Työmaalla työskenneltäessä Työmaarekisteri Työmaa-avain Ilmoita-palvelu Valtti Partnerit Valtti ja Vahti Partnerit Työmaarekisteri TYÖMAAN PERUSTAMINEN

17 TYÖMAAREKISTERIIN PERUSTETAAN TYÖMAA Työmaarekisteri TYÖMAAN PERUSTAMINEN Rakennuttaja tai päätoteuttaja luo työmaan Työmaalle saadaan Työmaaavain Työmaa avainta käytetään ilmoittautumisessa ja raportoinnissa

18 Yhteinen rakennustyömaa = Työmaa avain Kyseessä on yhteinen rakennustyömaa, kun tehdään rakennustyötä ja samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja. Yhteisen työmaan muodostumisessa oleellista on tieto siitä, että kyseinen työmaa on suunniteltu tehtäväksi monen työnantajan toimesta, vaikka vain yksi työnantaja aloittaisi työt ja vasta myöhemmin tulisi seuraavat työnantajat työmaalle.

19 Työmaan perustaminen Ennen työmaalle saapumista Työmaalle saavuttaessa Työmaalla työskenneltäessä Työmaarekisteri Työmaa-avain Ilmoita-palvelu Valtti Partnerit Valtti ja Vahti Partnerit Työmaarekisteri ENNEN TYÖMAALLE SAAPUMISTA

20 ILMOITA Rekisteriin merkintä ja työmaalle ilmoittautuminen ILMOITA palvelu, ennen työskentelyn aloittamista Urakoitsija ilmoittautuu työmaalle ennen töiden aloittamista Kaikki työntekijät ja veronumerot ilmoitetaan KERTAALLEEN Veronumero.fi ilmoita palveluun Samalla työntekijöiden veronumerot ilmoitetaan Verohallinnon rekisteriin Kaikki tarkastetut veronumerot, työntekijä ja työnantajatiedot ovat päätoteuttajan käytettävissä Tietoja käytetään verotusmenettelylain mukaiseen raportointiin Valmiit tiedot tehostavat työmaan käytäntöjä, kuten perehdytystä Tietoja hyödynnetään työmaan kulkulupalistalla ja ne voidaan tarkastaa myös maksuttomalla Veronumero.fi Mobi palvelulla

21 VALTTI henkilökortit (2 korttia) VALTTI henkilökortin edut: Samassa korttipaketissa tulee 2 korttia, tavallinen henkilökortti ja älykortti Sama henkilökortti toimii useammalla eri työmaalla ja eri järjestelmissä Kortinhaltijan veronumero on aina ilmoitettu rakennusalan veronumerorekisteriin Kortin tiedot voidaan siirtää suoraan työmaan järjestelmiin esimerkiksi perehdytyksen yhteydessä Työnantajan nimi ja y tunnus Valokuva, henkilön nimi ja veronumero Korin alkuperäinen PDF kappale Kortit voidaan sulkea (esimerkiksi kortin kadotessa tai työsuhteen päättyessä) Kaikki kortin tiedot ovat sähköisesti tarkastettavissa Korteilla on voimassaoloaika, sulkeutuu automaattisesti jakson päättyessä 5. vuoden kortti 24 + ALV Valtti henkilökortti, sininen raita Valtti älykortti, oranssi raita

22 VALTTI RFID henkilökortit kulunseurantaan www selain Tilaa kortit Alekirjoita tilaus pankkitunnuksilla Internet Sähköinen korttivarasto Korttivarasto ja Sulkulistat (jatkossa erikoistyöluvat) Kortin tiedot luetaan työmaalle sähköisesti esimerkiksi perehdytyksen yhteydessä Kortinhaltijan valokuva Kortinhaltijan nimi ja veronumero Työnantajan nimi ja y-tunnus Kortit voidaan sulkea keskitetysti, jolloin niitä ei voi enää käyttää. Korttivarastoa voidaan laajentaa jatkossa erikoistyölupien tiedoilla (esimerkiksi sähkötyöt)

23 Ennakkoilmoittautuminen työmaalle (Ilmoita palvelu ja Työmaarekisteri) TYÖMAAREKISTERIN KAUTTA URAKOITSIJA HOITAA TIEDONANTOVELVOLLISUUTENSA URAKOITSIJA ILMOITTAUTUU ENNEN TYÖMAALLE SAAPUMISTA Ilmoittautuminen Työmaaavaimella Ilmoitettavat tiedot Oma tilaaja Urakan laatu (urakointi, jatkuva, hlö vuokraus) Urakan kesto, alku ja loppu

24 Työmaan perustaminen Ennen työmaalle saapumista Työmaalle saavuttaessa Työmaalla työskenneltäessä Työmaarekisteri Työmaa-avain Ilmoita-palvelu Valtti Partnerit Valtti ja Vahti Partnerit Työmaarekisteri TYÖMAALLE SAAVUTTAESSA

25 VALTTI älykortti Nimi Yrityksen logo Logo Oy Ab Veronumero RFID/NFC tunniste Työnantaja Valokuva Voimassa saakka päivämäärä Viivakoodi Kolme tunnistetta: Viivakoodi, myös luettavissa numerosarjana RFID UID, korttiin ohjelmoitu tunniste Kryptattu aitoustunniste (sähköinen hologrammi) VALTTI-älykortin mukana tulee myös henkilökortti

26 Perehdytys, työmaan henkilölista ja Valtti

27 Työmaan henkilölista ja kulunseuranta, partnerit Perehdytyksen yhteydessä, PARTNEREIDEN järjestelmissä Lisätään työntekijä työmaan henkilölistalle (kulkulupalista), osa partnerin järjestelmää Tiedot voidaan noutaa Ilmoita palvelusta TAI VALTTI älykortin perusteella Tiedot ovat aina ennakkoon työnantajan ilmoittamia Veronumero on aina tarkastettu ja rekisteröity kun se noudetaan Veronumero.fi:n palveluista Edellytyksenä on, että työnantaja on ilmoittanut tiedot etukäteen Veronumero.fi:n Ilmoita palvelulla Partnereiden järjestelmät tarjoavat kulunseurannan ja pääsynvalvonnan käytännön ratkaisut Kulunseuranta tai pääsynvalvonta tapahtuu VALTTI älykortilla, työmaalla rintapielessä käytetään esimeriksi VALTTI henkilökorttia tai vastaavaa kuvallista tunnistetta

28 Työmaan perustaminen Ennen työmaalle saapumista Työmaalle saavuttaessa Työmaalla työskenneltäessä Työmaarekisteri Työmaa-avain Ilmoita-palvelu Valtti Partnerit Valtti ja Vahti Partnerit ja Valtti Työmaarekisteri TYÖMAALLA TYÖSKENNELTÄESSÄ

29 Tietojen kerääminen Työmaarekisteriin Verohallinnolle tehtävää raportointia varten Työmaarekisteriin kerätään tietoja automaattista raportointia varten, kohdennus Työmaa avaimella Kulunseuranta Laskut Verohallinto

30 Maksujen ja urakkasummien raportointi tilaajaketjussa Raportoitavat työtekijätiedot

31 Työmaan perustaminen Ennen työmaalle saapumista Työmaalle saavuttaessa Työmaalla työskenneltäessä Työmaarekisteri Työmaa-avain Ilmoita-palvelu Valtti Partnerit Valtti ja Vahti Partnerit ja Valtti Työmaarekisteri YHTEENVETO

32 Veronumero.fi työmaakäytännöt 1) Työmaan perustaminen Työmaarekisteri Päätoteuttaja tai rakennuttaja perustaa työmaan Työmaalle yhteinen tunniste Työmaa avain 2) Ennen sopimusta Ilmoita palvelu Työnantajan perustietojen ilmoittaminen Työntekijätietojen ilmoittaminen Veronumerojen siirto rakennusalan veronumerorekisteriin VALTTI henkilökorttien tilaus samalla kertaa 3) Sopimus Ilmoittautuminen työmaalle (Ilmoita palvelu) Työnantajan ennakko ilmoittautuminen työmaalle Ilmoittautumisen yhteydessä määritellään samalla kertaa myös sopimussuhde (Verohallinnon 5 työsuhdetyyppiä) Ilmoitus voidaan tehdä maksuttomasta Ilmoita palvelusta 3) Perehdytys VAHTI / partnerin järjestelmä Perehdytyksen yhteydessä työmaarekisteristä noudetaan työntekijöiden tiedot Samalla noudetaan myös työnantajan tiedot Pääsynvalvonta partnereiden ratkaisuilla Työmaan työajanseuranta partnereiden järjestelmillä 4) Ilmoitusmenettely Työmaarekisteri Taloushallinto Partnerin järjestelmä Työmaarekisteri voi hoitaa raportoinnin Työmaarekisterin aineisto voidaan noutaa omaan raportointijärjestelmään Raportit arkistoidaan Työmaarekisteriin mikäli ne on lähetetty sen kautta

33 Miten tästä eteenpäin Varmistakaa ainakin seuraavat asiat: 1. Työntekijöiden ilmoittaminen rakennusalan veronumerorekisteriin Ilmoita palvelulla 2. Kuvalliset henkilökortit kaikille, lokakuusta alkaen rakennusalan auktorisoidut henkilökortit 3. Päätoteuttajana toimiessanne hyödyntäkää Henkilölista ja MOBI palveluita 4. Työmaarekisterin käyttöönotto (päätoteuttajat / tilaajat) 5. Ohjatkaa omat taloushallinnon ja kulunseurannan järjestelmätoimittajat mukaan Partneriohjelmaan

34 Kiitos! Mika Huhtamäki puh Asiakaspalvelu (1,51 /min + pvm)

35

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt 15.1.2014 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Lain velvoi@eet Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Yhtenäiset käytännöt luovat sujuvuutta Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukanaan

Lisätiedot

Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice

Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 400 616 252 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Tietoa tilaajavastuu- ja veronumerolaista sekä käytännön palveluista

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Tietoa tilaajavastuu- ja veronumerolaista sekä käytännön palveluista Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Tietoa tilaajavastuu- ja veronumerolaista sekä käytännön palveluista RFID rakennusalalla seminaari 7.5.2013 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

Esi$elyssä Työmaarekisteri ja Työmaa- avain 12.5.2014

Esi$elyssä Työmaarekisteri ja Työmaa- avain 12.5.2014 Esi$elyssä Työmaarekisteri ja Työmaa- avain 12.5.2014 Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 400 616 252 mika.huhtamaki@dlaajavastuu.fi www.veronumero.fi partnerit.veronumero.fi

Lisätiedot

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Tarjoaa palvelut rakennustoimialalla toimiville yrityksille viranomaisvelvoitteiden noudattamista varten. Tuoteperheeseen kuuluvat Tilaajavastuu.fi - ja Veronumero.fipalvelukokonaisuudet.

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla

Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla Oskari Paukku Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Rakennusalan työnjohto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto PAUKKU, OSKARI: Tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014 Niko Hämäläinen Taitotekniikka 1.7.2014 jälkeen raportoitava verottajalle: URAKKATIEDOT: Koskee kaikkia rakennustöiden tilaajia: Rakennuttajaa,

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio 01 Työmaarekisteri 1 Sisältö 1. Työmaarekisteri... 2 2. Ilmoita-palvelu... 2 3. Käyttäjätunnukset... 3 4. Käyttöoikeudet... 3 5. Työmaan perustaminen... 6 6. Työmaan perusnäkymä...

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.4

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.4 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.4 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8. Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi Huomioitavaa

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.7

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.7 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.7 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8.2014 Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.6 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8.2014 Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Pajadata Oy Rantatie 27 33250 Tampere Y-tunnus: 0981392-1 Kotipaikka: Tampere Puhelin: +358 (0) 207 434 455 Faksi: +358 (0) 207 434 460 pajadata@pajadata.fi Sisällys Xpaja

Lisätiedot

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa 4. heinäuuta 2014 Tämän materiaalin tarkoitus Tässä ohjeessa opastetaan vaiheittain kuinka veroviranomaisen 1.7.2014

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Muutokset 1.7.2014 alkaen 4.6.2014 Raahe KETÄ MENETTELY KOSKEE JA MITÄ ILMOITETAAN? Suurin yksittäinen Kiinteistö- ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus.

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Ennakkoperintä 2014 ja rakentamiseen liittyvä tiedonantomenettely. Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto

Ennakkoperintä 2014 ja rakentamiseen liittyvä tiedonantomenettely. Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Ennakkoperintä 2014 ja rakentamiseen liittyvä tiedonantomenettely Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Tuloveroasteikko 2014 (HE 105/2013 täydennys) Progressiivinen tuloveroasteikko 2013 2014 Verotettava

Lisätiedot

Käyttöönoton vaiheet. Työmaarekisteri & laskupoimuri

Käyttöönoton vaiheet. Työmaarekisteri & laskupoimuri Käyttöönoton vaiheet Työmaarekisteri & laskupoimuri Laskupoimuri pähkinänkuoressa Verkkolasku Rakennustyön laskuosoite Poimuri Työn tilaajan oma sähköinen laskutusosoite Asiakkaan taloushallinnon järjestelmä

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Rakentamisen uudet velvoitteet Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Käsiteltävät aiheet 1. Taustaa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Tilaajan velvollisuudet / urakkatiedot Päätoteuttajan

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Rakentamisen uudet velvoitteet Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Marjut Jaakola & Liisa Majuri RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Toimenpiteet ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Toimenpiteet ilmoitusvelvollisuuden

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO - Painopistealueet Yhtiöoikeus Yritysjärjestelyt Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Veronumero.fi Helpoin tapa hoitaa urakoiden seuranta

Veronumero.fi Helpoin tapa hoitaa urakoiden seuranta Veronumero.fi Helpoin tapa hoitaa urakoiden seuranta Miten säästää aikaa, rahaa ja hermoja Palvelujen käy9ö eri toimijoille Suomen Tilaajavastuu Oy tarjoaa tarvi9avat palvelut sekä >laajavastuulain e9ä

Lisätiedot

Harmaan talouden seurantaraportti

Harmaan talouden seurantaraportti 4 2013 Harmaan talouden seurantaraportti Kaupunginkanslia Harmaan talouden seurantaraportti 4/2013 Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2014:18 ISBN 978-952-272-690-2 (verkkojulkaisu) ISSN-L

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 Yhteistyössä urakoitsijan asialla Paremman rakentamisen puolesta! Sähköisen taloushallinnon edelläkävijä! Suomen Rakennusmestarit lyhyesti! Rakentamisen PROJEKTINJOHTO

Lisätiedot