Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa"

Transkriptio

1 Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa 4. heinäuuta 2014

2 Tämän materiaalin tarkoitus Tässä ohjeessa opastetaan vaiheittain kuinka veroviranomaisen voimaan tulevan asetuksen mukainen raportointi tehdään Moveniumin palvelun avulla. Ohje on tarkoitettu Moveniumin palvelun pääkäyttäjälle yrityksessänne. Ohje ei koske yrityksiä jotka eivät ole raportointivelvollisia (katso sivu 5)

3 Sisältö 1. Uusi ilmoitusmenettely pähkinänkuoressa 2. Työntekijäilmoituksen tekeminen 3. Urakkailmoituksen tekeminen 4. Hinnoittelumuutos maksun poistuminen passiivisten käyttäjien osalta

4 Uusi ilmoitusmenettely Tiivistelmä keskeisistä asioista 4

5 Urakka- ja henkilötiedot lähtien on verottajalle kuukausittain ilmoitettava kahden tyyppistä tietoa: 1. tiedot työmaalla työskennelleistä henkilöistä päätoteuttajan työntekijäilmoitus ) 2. tiedot tilatuista urakoista ja käytetystä vuokratyövoimasta ( rakennustyön tilaajan urakkailmoitus ) Näiden vaatimat verottajaraportit voi luoda Movenium TimeTracker palvelussa.

6 Päätoteuttajan työntekijäilmoitus Kuukausi-ilmoitus kohteen työntekijöistä verottajalle on tehtävä, kun 1. Yrityksenne tuottaa arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua (www.rakennusteollisuus.fi); ja 2. Yrityksenne on nimetty päätoteuttaja tai urakoitsija yhteisellä työmaalla; ja 3. Urakkasopimuksen arvo ylittää euroa Ensimmäinen raportoitava kuukausi on heinäkuu, ja sitä koskeva raportti on jätettävä verottajalle viimeistään

7 Rakennustyön tilaajan urakkailmoitus Kuukausi-ilmoitus urakasta verottajalle on tehtävä, kun 1. Olette tilanneet urakkatyötä tai käyttäneet vuokratyövoimaa; ja 2. Tilaamanne palvelu on arvonlisälain tarkoittamaa rakentamispalvelua; ja 3. Tilatun palvelun arvo on vähintään euroa Ensimmäinen raportoitava kuukausi on heinäkuu, ja sitä koskeva raportti on jätettävä verottajalle viimeistään

8 Päätoteuttajan työntekijäilmoitus 8

9 Päätoteuttajan työntekjäilmoitus TimeTrackerin toimintaperiaate TimeTrackerin toimintaperiaate verottajaraportoinnissa on se, että ohjelma tarkistaa löytyykö työntekijältä yhtään työaikamerkintää raportointikuukauden aikana verottajalle ilmoitettavalle työmaalle. Jos työntekijällä on yksikin työaikamerkintä kuukauden aikana, ottaa ohjelma hänen tietonsa mukaan verottajaraporttiin. Työpäivä- tai työtuntitietoja ei lähetetä verottajalle. Työaikamerkinnät voidaan tehdä joko nfc-lukijalaitteella, puhelimella tai tietokoneella. Verottajaraporttia varten työaikamerkinnät voidaan siis luoda myös jälkikäteen tietokoneelta käsin. Riittää, että työmaalla työskenneille tehdään yksi työaikamerkintä ko. työmaalle ko. kuukauden mille tahansa päivälle. Jos työaikoja merkitään usealle työntekijälle tai usealle työmaalle samalla kertaa, kannattaa ne tehdä Raportti-näkymästä (Ylävalikosta Raportointi Työajanseuranta Lisää työaika Valitse kohde valitse mikä tahansa pvm ja kellonaika raportointikuukaudelta valitse työntekijä Lisää rivi - Valitse seuraava työntekijä Lisää rivi )

10 Olennaiset uudet toiminnot Ohjelmistopäivityksen myötä TimeTrackerissä on määritelty pakollisiksi kentiksi kaikki sellaiset tiedot, jotka on raportoitava verottajalle. Lisäkenttiä tuli: Käyttäjätietoihin (veronumero, syntymäaika, kotivaltio, työnantaja) Kohdetietohin (työmaan numero, yhteyshenkilö tiedot) Työnantajarekisteriin (kokonaan uusi toiminto, joka helpottaa työntekijätietojen antamista)

11 Työvaiheet 1. Lisää työnantajat työnantajarekisteriin 2. Lisää / täydennä käyttäjätiedot 3. Lisää / täydennä kohdetiedot 4. Lisää vähintään yksi työaikamerkintä (puhelimella, nfc-lukijalaitteella tai tietokoneella) jokaiselle työmaalla työskenneelle (Huom. Jos työaikoja merkitään usealle työntekijälle tai usealle työmaalle samalla kertaa, kannattaa ne tehdä Raportti-näkymästä (Ylävalikosta Raportointi Työajanseuranta Lisää työaika Valitse kohde valitse mikä tahansa pvm ja kellonaika raportointikuukaudelta valitse työntekijä Lisää rivi - Valitse seuraava työntekijä Lisää rivi ) 5. Lisää verottajan kk-ilmoitus 6. Lataa ilmoitus verottajan palveluun

12 Työnantajarekisteri (sivu 1/2) Tausta Työnantajatieto vaaditaan verottajan raportilla ja se tulee antaa kaikille työntekijöille. Uusille työntekijöille tämä tehdään henkilön perustamisen yhteydessä. Järjestelmässä jo olemassa oleville henkilöille työnantaja lisätään jälkikäteen. Ennen työnantajatiedon määrittämistä henkilöille, lisää järjestelmään tiedot kaikista työnantajista.

13 Työnantajarekisteri (2/2) Näin lisäät järjestelmään tiedot työnantajista: 1. Valitse Lisää-valikosta Työnantaja 2. Täytä työnantajan tiedot Syötettyäsi työnantajatiedot, pääset tarkastelemaan niitä Asetukset valikon Työnantajatkohdasta.

14 Henkilötietojen täydentäminen (1/3) Käyttäjille on määritettävä seuraavat verottajan raportin edellyttämät tiedot Veronumero Työnantaja Kotivaltio Syntymäaika Työsuhteen tyyppi

15 Henkilötietojen täydentäminen (2/3) 1. Aloita syöttämällä työntekijän veronumero. Jos henkilön tiedot löytyvät Tilaajavastuun henkilörekisteristä, ohjelma tuo rekisterin henkilötiedot automaattisesti. Jos tietoja ei löydy, niin syötä tiedot manuaalisesti (Huom! Ohjelma ei tarkista onko veronumero rekisteröity verottajan palveluun. Ohjelma ainoastaan palauttaa henkilötiedot Tilaajavastuun palvelusta. Veronumerorekisteriin kuulumisen voi tarkistaa täältä: Jos työntekijällä on VALTTI-kortti, voit vaihtoehtoiseti lukea kortin viivakoodin tai syöttää kortin numeron ylimpään kenttään. Henkilötiedot palautuvat Tilaajavastuulta edellä kuvatulla tavalla. 2. Tarkista tiedot ja päivitä mahdolliset puuttuvat tiedot.

16 Henkilötietojen täydentäminen (3/3) Täytä verottajan vaatimat lisätiedot jos henkilö on vuokratyöntekijä tai hänen kotivaltionsa on joku muu kuin Suomi Jos työntekijän kotivaltio ei ole Suomi, verottaja vaatii että hänen yhteystietonsa ilmoitetaan. Vuokratyöntekijän kohdalta verottajalle on ilmoitettava vuokratyön teettäjän tiedot.

17 Kohdetietojen täydentäminen Valitse kohteen ilmoitusvelvollisuus Jos kohde on ilmoitusvelvollisuuden piirissä, on sille määritettävä seuraavat tiedot: Yhteyshenkilö Kohteen arvioitu valmistumisajankohta Aiemmin perustetut kohteet kannattaa käydä järjestelmässä läpi ja varmistaa että ilmoitusvelvollisuus on niiden kohdalla asianmukaisesti määritetty.

18 Kuukausiraportin tekeminen 1. Aloita kuukausiraportin luominen Rajapinnatvalikon kautta 2. Lisää ilmoitusvelvollisen yhteystiedot (lisätään vain ensimmäisen ilmoituksen yhteydessä)

19 Kuukausiraportin tekeminen 3. Määritä raportoitava kuukausi ja anna luotavalle raportille nimi 4. Lataa valmis raportti (tiedosto) Rajapinnatnäytössä (katso kuva seuraavalla sivulla)

20 Kuukausiraportin tekeminen Voit ladata valmiin kuukausiraportin koneellesi klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella tiedoston nimeä ja valitsemalla Tallenna linkki nimellä. Tallenna tiedosto esim. tietokoneen työpöydälle tai muuhun helposti löytyvään paikkaan.

21 Kuukausiraportin lataaminen verottajan palveluun Kuukausiraportti jätetään verottajalle lataamalla Moveniumin järjestelmän luoma tiedosto Ilmoitin.fi-palveluun (www.ilmoitin.fi) Moveniumissa luodun raportin lataamista voi kokeilla Ilmoitintestipavelussa https://testi.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/esittelysivu

22 Kuukausiraportin lataaminen verottajan palveluun Kirjauduttuasi sisään (*) valitse Moveniumin järjestelmän luoma tiedosto

23 Rakennustyön tilaajan urakkailmoitus 23

24 Urakkailmoituksen vaiheet 1. Perusta aliurakoitsija jolta tilaat työtä: Lisää-valikko -> Lisää työnantaja 2. Lisää kohde: Lisää -> Lisää kohde 3. Lisää urakka (urakat): Lisää > Lisää urakkatiedot verottajalle 4. Luo kuukausi-ilmoitus: Rajapinnat > Urakkatiedot 5. Lataa raportti Ilmoitin.fi-palveluun kuten työntekijäilmoitus

25 Urakkatietojen lisääminen Lisää ensin urakkatiedot verottajalle Lisäävalikosta

26 Urakkatietojen lisääminen 1. Valitse aliurakoitsija jolta olet tilannut urakan (ohjelma käyttää työnantajarekisteriä jos aliurakoitsijaa ei löydy valikosta, lisää tiedot työnantajarekisteriin) 2. Valitse kohde ja muut pakolliset tiedot (voit katsoa kysymysmerkkien takaa tarkempia tietoja) 3. Syötä urakan kokonaissumma ja ilmoituskuukauden laskutettu määrä HUOM! Tallennuksen jälkeen voit valita toiminnon Lisää edellisillä tiedoilla Ilmoitukset on annettava aliurakoitsija- ja työmaakohtaisesti, joten lisää kaikki tarvittavat urakat erikseen!

27 Kuukausiraportin tekeminen Tee kuukausi-ilmoitus samaan tapaan kuin henkilötietojen osalta. 1. Rajapinnat Verottajan kkilmoitus, urakkatiedot 2. Luo verottajan kk-ilmoitus, urakkatiedot 3. Lataa tiedosto verottajan palveluun (Hiiren oikea nappi: Tallenna linkki nimellä tallenna koneelle ja lataa verottajan palveluun. ks henkilöilmoitus)

28 Hinnoittelu 28

29 Palvelun hinnoittelun muuttuminen Muutamme hinnoitteluamme paremmin asiakaskuntamme todellista käyttöä vastaavaksi. Laskutuskäytäntöämme muuttuu siten että laskutamme vain aktiivisesti palvelua hyödyntävät käyttäjät. Käyttäjästä, joka ei raportoi, leimaa tai kirjaudu web-palveluun laskutuskauden aikana, ei siis makseta käyttäjämaksua. Tämän muutoksen johdosta pääkäyttäjän ei tarvitse poistaa järjestelmästä satunnaisia käyttäjiä, esimerkiksi aliurakoitsijan työntekijöitä.

30 LISÄTIETOJA Vero- ja henkilötietoilmoitusasiat Henri Ojala Movenium Oy p Moveniumin palvelun käyttöön liittyvät tiedustelut Asiakaspalvelu Movenium Oy p

31

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Pajadata Oy Rantatie 27 33250 Tampere Y-tunnus: 0981392-1 Kotipaikka: Tampere Puhelin: +358 (0) 207 434 455 Faksi: +358 (0) 207 434 460 pajadata@pajadata.fi Sisällys Xpaja

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.7

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.7 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.7 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8.2014 Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.4

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.4 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.4 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8. Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi Huomioitavaa

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio 01 Työmaarekisteri 1 Sisältö 1. Työmaarekisteri... 2 2. Ilmoita-palvelu... 2 3. Käyttäjätunnukset... 3 4. Käyttöoikeudet... 3 5. Työmaan perustaminen... 6 6. Työmaan perusnäkymä...

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.6 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8.2014 Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi

Lisätiedot

Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus

Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus 1.7.2014 Mikä on rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus? Rakentamiseen liityvä tedonantovelvollisuus on toimintamalli, jonka avulla pyritään kitkemään

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje Sisältö 1. Yleistä... 4 1.1. Tekniset vaatimukset... 4 2. Ylläpito... 5 2.1. Käyttäjäprofiilit... 6 2.1.1. Valmiin profiilin muokkaaminen... 7 2.1.2. Uuden

Lisätiedot

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1. Tekniset vaatimukset... 3 2. Ylläpito... 4 2.1. Käyttäjäprofiilit... 5 2.1.1. Valmiin profiilin muokkaaminen... 6 2.1.2. Uuden

Lisätiedot

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava. 6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi Sisältö Sivu 1. Yleistä 2 2. Valikot ja niiden toiminta

Lisätiedot

Talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus AUTOMATISOIDUSTI ADMINETILLÄ

Talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus AUTOMATISOIDUSTI ADMINETILLÄ Talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia Rakennusalan tiedonantovelvollisuus AUTOMATISOIDUSTI ADMINETILLÄ VELVOLLISUUS lyhyesti automatisoitu raportointi 1.7.2014 voimaanastuva rakennustyömaiden

Lisätiedot

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Basware Supplier Portal Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Baswaren toimittajaportaali on tarkoitettu sellaisille toimittajille, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja omasta

Lisätiedot

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENNAN PIKAOPAS 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Luetpalkanlaskentaohjelmiston pikaopasta, jossa käsitellään palkanlaskennan perustoimintoja. Varsinaisessa palkanlaskennan

Lisätiedot

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Tarjoaa palvelut rakennustoimialalla toimiville yrityksille viranomaisvelvoitteiden noudattamista varten. Tuoteperheeseen kuuluvat Tilaajavastuu.fi - ja Veronumero.fipalvelukokonaisuudet.

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

Laskun lähettäjän opas. 26.2.2014 v 0.1 Sivu 1 / 23. Laskuportaali

Laskun lähettäjän opas. 26.2.2014 v 0.1 Sivu 1 / 23. Laskuportaali Sivu 1 / 23 Laskun lähettäjän opas Laskuportaali Sisällysluettelo Sivu 2 / 23 1 Portaaliin rekisteröityminen... 3 2 Portaaliin kirjautuminen... 4 3 Etusivu... 5 4 Omien perustietojen muokkaus... 5 5 Hallitse

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Peruskäyttäjät...3 Pääkäyttäjät...7 Tuntinetin käyttö ja perusasetukset...7 Tuntinetin maksullisten lisäominaisuuksien hallinta...8 Käyttäjien ja yksiköiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot

RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA

RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA 20.4.2010 RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA SISÄLTÖ: 1 YLEISTÄ RAP4LEO -RAPORTOINNISTA...2 2 VASEMMAN VALIKON TOIMINNOT...4 3 APURAHANSAAJIEN JA ULKOMAANJAKSOJEN REKISTERÖINTI...5-8

Lisätiedot

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Kuljetus-Lastu Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Myynti/Tuki 050 491 3771 petri.lahtiluoma@itapu-lahtiluoma.fi TERVETULOA TUTUSTUMAAN KULJETUS-LASTU-LASKUTUSOHJELMAAN!

Lisätiedot

VALVOJA. esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. käyttöohje 10.02.2015 10/02/15. Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo

VALVOJA. esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. käyttöohje 10.02.2015 10/02/15. Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA käyttöohje 10.02.2015 Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo Puh: 010 309 3589 Y-tunnus: 2327327-1 www.tilaajavastuu.fi Asiakaspalvelu Puh: 0600

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

VERKKOLASKU.FI. Käyttäjän käsikirja

VERKKOLASKU.FI. Käyttäjän käsikirja VERKKOLASKU.FI Käyttäjän käsikirja Päivitetty 10.2.2010 HUOM! LUE TÄMÄ. Verkkolasku.fi -palvelun avulla pienyrittäjät voivat helposti, nopeasti ja edullisesti aloittaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanoton.

Lisätiedot

3 Toimeksiantojen rakenne ja hinnoittelu... 10 3.1 Asiakastoimeksiannon rakenne... 10 3.1.1 Toimeksianto ja palvelut... 10

3 Toimeksiantojen rakenne ja hinnoittelu... 10 3.1 Asiakastoimeksiannon rakenne... 10 3.1.1 Toimeksianto ja palvelut... 10 Käyttöohje Sivu 2(85) Sisällysluettelo Arvo... 1 Käyttöohje... 1 1 Johdanto... 4 1.1 Procountor Arvon hyödyntämiskohteita... 4 2 Asiakastietojen hallinta... 5 2.1 Asiakastietojen käyttötarpeet... 5 2.2

Lisätiedot

A - TÄRKEÄÄ...02 B - JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET...03 C ASENNUS...05 D TIETOKANTA-AVAIN...16 E OHJEET VERSIONVAIHTOON...20

A - TÄRKEÄÄ...02 B - JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET...03 C ASENNUS...05 D TIETOKANTA-AVAIN...16 E OHJEET VERSIONVAIHTOON...20 SISÄLTÖ A - TÄRKEÄÄ...02 B - JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET...03 C ASENNUS...05 Yhden käyttäjän järjestelmä...05 Usean käyttäjän järjestelmä...07 Linux ja Macintosh OS X -palvelinasennus...08 Windows Service

Lisätiedot

Ostokorin hintasäännöt

Ostokorin hintasäännöt Ostokorin hintasäännöt Tilaussumman ylittyessä ilmainen toimitus Ensimmäisessä esimerkissä ei asikkaan tarvitse lisätä ostoskorissa alennuskoodia vaan se lasketaan automaattisesti, kun sääntö astuu voimaan

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot