Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut"

Transkriptio

1 Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut ja ilmoitusmenettely Mika Huhtamäki varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy

2 Sisältö 1. Suomen Tilaajavastu Oy, taustaa 2. Rakennusalan velvoitteista 3. Rakennusalan palvelut ja tietojen keräysprosessi 4. Raportointimalli ja urakkatiedot 5. Työmaakohtaiset henkilötiedot

3 Suomen Tilaajavastuu Oy Kiinteistö-ja rakennusalan järjestöt omistavat Suomen Tilaajavastuu Oy:n Tarjottavat palvelut liittyvät harmaan talouden torjuntaan ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen Ensimmäinen palvelu, Tilaajavastuu.fi, avattiin 2008 Palvelu yhtiöitettiin 2010, jolloin perustajien lisäksi mukaan lähtivät Rakentamisen Laatu RALA Ry ja Sähkö- ja Teleurakoitsijat STUL Ry Omistus siirtyi kokonaan liitoille Vuodenvaihteessa mukaan tulleet uudet omistajat: Kiinteistöliitto ry Rakennusteollisuus RT ry Talonrakennusteollisuus ry Aikaisemmat omistajat (omistajina edelleen): Rakentamisen Laatu RALA ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

4 Yhteistyö Palveluiden toteuttamiseksi Suomen Tilaajavastuu Oy tekee aktiivista yhteistyötä liittojen, yritysten ja viranomaisten kanssa Viranomaisyhteistyö: Verohallinto Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Yhteistyö ja tiedontoimittajat: Työeläkeyhtiöt Kaupparekisteri ja YTJ Tapaturmavakuutusyhtiöt Aalto-yliopisto Real-Time Economy(RTE) Taloushallintoliitto RFIDLab Finland Verkkolaskufoorumi / Finanssialan keskusliitto Suomen Yrittäjät

5 Veronumerolaki, työturvallisuuslaki ja verotusmenettelylaki RAKENNUSALAN VELVOITTEISTA

6 Lain velvoitteet Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden ilmoittaminen rakennusalan veronumerorekisteriin Veronumeroiden tarkastus rekisteristä työmaalle perehdytettäessä Urakka-ja henkilötiedot Verotusmenettelylaki / Urakkatietojen raportointi Tilaajien velvollisuus raportoida työmaakohtaiset urakkahinnat ja urakkalaskut Koskettaa käännetyn ALV alaista työtä Kuukausittaisessa tapahtuvassa raportoinnissa ilmoitetaan hinnat ja toteutunut laskutus Verotusmenettelylaki / Henkilötietojen raportointi Kuukausitason työmaakohtainen raportointi Verohallinnolle työmaalla toimineista henkilöistä Päätoteuttajan velvollisuus Henkilökortit Työturvallisuuslaki ja veronumerolaki Kaikilta työntekijöiltä edellytetään veronumerolla varustetut kuvalliset henkilökortit työmailla Kulkulupalista Työturvallisuuslaki Päätoteuttajan velvollisuus ylläpitää työmaan henkilölistaa Tieto ketkä ovat työmaalla tällä hetkellä

7 Työmaalta tehtävä raportointi (Työmaarekisteri) Veronumerolaki on suurin yksittäinen Kiinteistö-ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus. Laki tulee koskettamaan sekä yrityksiä, että yksityisiä henkilöitä rakennusluvan vaativissa urakoissa. Verohallinnolle tapahtuva raportointi: 1. Urakkatiedot (sopimussummat ja ostolaskut) Koskettaa kaikkia työn tilaajia, jokainen raportoi toimittajiaan koskevat tiedot Sopimuskohtaiset urakkahinnatkohdennettuna työmaittain Toteutunut laskutus kohdennettuna työmaittain Raportoidaan kuukausittain 2. Työntekijätiedot (työmaan kulkutiedot) (tulossa 2014) Koskettaa kaikkia päätoteuttajia Työmaalla työskentelevät henkilöt ja työnantajat kohdennettuna työmaittain Raportoidaan kuukausittain Työmaalla on lisäksi velvollisuus ylläpitää kulkulupalistaa koko työmaan keston ajalta, valvovana viranomaisena AVI

8 Maksujen ja urakkasummien raportointi tilaajaketjussa Raportoitavat työtekijätiedot

9 Raportointivelvoitteet Raportointi vaatii yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Alla yleiskuva veronumeroon liittyvästä raportoinnista. Työnte -kijä Päätoteuttaja Taloushallinto Työnte -kijä Tilaajien suorittamat urakkamaksut aliurakoitsijoille kuukausitasolla (aikaisemmin vapaaehtoismenettelynä kvartaaleittain) Työnte -kijä Aliurakoitsija Työmaan johto Verohallinto Pääaliurakoitsija Työnte -kijä Työnte -kijä Työmaan johto tunnistaa ja kerää kaikkien työntekijöiden veronumerot. Veronumerojen oikeellisuus tulee varmistaa. Jatkossa Verohallinnolle tulee raportoida kuukausittain työmaalla liikkuneet henkilöt Jatkossa Verohallinnolle tulee raportoida kuukausittain työmaalla liikkuneet henkilöt (kulkulupaluettelo).

10 Veronumero.firatkaisut veronumero-, työturvallisuus. ja verotusmenettelylain käytäntöihin yhdessä partnereiden kanssa VERONUMERO.FIPALVELUT JA TYÖMAAN TIETOJEN KERÄYSPROSESSI

11 Veronumero.fi-palvelukokonaisuus Ilmoita Veronumerolaki VALTTI älykortit Työturvallisuus-ja veronumerolaki Henkilöt ja työnantajat Auktorisoidut henkilökortit Työmaarekisteri Työmaa-avain Verotusmenettelylaki Työmaat, urakkahinnat ja laskut sekä kulkutiedot Työmaan kulkupalista Vahti Työmaan henkilölista Työturvallisuuslaki

12 Työmaan vaiheet ja palvelut Työmaan perustaminen Ennen työmaalle saapumista Työmaalle saavuttaessa Työmaalla työskenneltäessä Työmaarekisteri Ilmoita-palvelu Partnerit Partnerit Työmaa-avain Valtti Valtti ja Vahti Työmaarekisteri

13 TYÖMAAREKISTERIIN PERUSTETAAN TYÖMAA Työmaarekisteri TYÖMAAN PERUSTAMINEN Rakennuttaja tai päätoteuttaja luo työmaan Työmaalle saadaan Työmaaavain Työmaa-avainta käytetään ilmoittautumisessa ja raportoinnissa

14 Yhteinen rakennustyömaa (AVI:n määrittelemä) = Työmaa-avain Kyseessä on yhteinen rakennustyömaa, kun tehdään rakennustyötä jasamanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja. Yhteisen työmaan muodostumisessa oleellista on tieto siitä, että kyseinen työmaa on suunniteltu tehtäväksi monen työnantajan toimesta, vaikka vain yksi työnantaja aloittaisi työt ja vasta myöhemmin tulisi seuraavat työnantajat työmaalle.

15 Ennakkoilmoittautuminen työmaalle (Ilmoita-palvelu ja Työmaarekisteri) TYÖMAAREKISTERIN KAUTTA URAKOITSIJA HOITAA TIEDONANTOVELVOLLISUUTENSA URAKOITSIJA ILMOITTAUTUU ENNEN TYÖMAALLE SAAPUMISTA Ilmoittautuminen Työmaaavaimella Ilmoitettavat tiedot Ilmoittaa työntekijöiden työsuhteen laadun Ilmoittaa oman tilaajan Ilmoittaa työntekijät

16 Veronumero.fityömaakäytännöt 1) Työmaan perustaminen Työmaarekisteri Päätoteuttaja tai rakennuttaja perustaa työmaan Työmaalle yhteinen tunniste Työmaa-avain 2) Ennen sopimusta Ilmoita-palvelu Työnantajan perustietojen ilmoittaminen Työntekijätietojen ilmoittaminen Veronumerojen siirto rakennusalan veronumerorekisteriin VALTTI-henkilökorttien tilaus samalla kertaa 3) Sopimus Ilmoittautuminen työmaalle (Ilmoita -palvelu) Työnantajan ennakko ilmoittautuminen työmaalle Ilmoittautumisen yhteydessä määritellään samalla kertaa myös sopimussuhde (Verohallinnon 5 työsuhdetyyppiä) Ilmoitus voidaan tehdä maksuttomasta Ilmoita-palvelusta 3) Perehdytys VAHTI / partnerin järjestelmä Perehdytyksen yhteydessä työmaarekisteristä noudetaan työntekijöiden tiedot Samalla noudetaan myös työnantajan tiedot Pääsynvalvonta partnereiden ratkaisuilla Työmaan työajanseuranta partnereiden järjestelmillä 4) Ilmoitusmenettely Työmaarekisteri Taloushallinto Partnerin järjestelmä Työmaarekisteri voi hoitaa raportoinnin Työmaarekisterin aineisto voidaan noutaa omaan raportointijärjestelmään Raportit arkistoidaan Työmaarekisteriin mikäli ne on lähetetty sen kautta

17 Verotusmenettelylaki ja urakkaraportointi RAPORTOINTIMALLI JA URAKKATIEDOT

18 Raportoinnin jaksotus Tiedot on toimitettava Verohallinnolle kuukausittain työmaakohtaisesti. Raportointipäivä on aina kuukauden 5. päivä Raportti toimitetaan viimeistään raportointikuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. (Esimerkiksi heinäkuun tiedot on annettava 5.9. mennessä) Raportoitava kuukausi Raportoinnin jälkeinen kuukausi Raportoitava viimeistään 5. päivänä

19 Urakkatietue Tiedonantovelvollisia ovat kaikki tilaajat, jotka tilaavat rakentamispalvelua Rakennuttajaon ainatiedonantovelvollinentilaaja Rakennuttajan tiedonantovelvollisuus koskee niitä urakoita, joista hän on tehnyt sopimuksen Alihankintaketjussakukintilaajaon omalta osaltaan tiedonantovelvollinen aliurakoitsijoistaan Tiedonantovelvollisia tahoja ovat niin valtio, kunnat, yhdistykset kuin yrityksetkin, samoin kuin ulkomaiset yritykset silloin, kun he tilaavat Suomessa tehtävää rakennustyötä. Raportissa on sekä pakollisia, että vapaaehtoisia ja ehdollisesti pakollisia tietoja Läpikäynti päivitetyn version 1.0E mukaan

20 Ilmoitustyypit Ilmoitustyypit on jaettu kolmeen vaihtoehtoon (koskee sekä urakka-, että työntekijäilmoitusta) P = Perusilmoitus, K = Korjausilmoitus (korvaa koko aikaisemman lähetetyn tiedoston ja sen kaikki ilmoitukset), D = Poistoilmoitus (poistaa koko aikaisemmin lähetetyn tiedoston ja sen kaikki ilmoitukset). Kohdekuukauden ensimmäinen ilmoitus on perusilmoitus (ilmoitustyyppi P) Perusilmoituksen jälkeen saadaan ilmoituskanavalta ilmoitukseen ohjelmallisesti muodostettu yksilöllinen ilmoitustunnisteja ilmoituksen antamisajankohta Ilmoitustunnistetta on käytettävä, jos tietoja myöhemmin korjataan tai poistetaan(aikaa 12 kuukautta ilmoituksen jättämisen jälkeen)

21 Vaaditut tietotyypit Tiedot ovat joko pakollisia (P) Vapaaehtoisia (V) Ehdollisesti pakollisia () Ehdollisesti pakollinen tieto tarkoittaa, että tieto on Ehdollisesti pakollinen tieto tarkoittaa, että tieto on pakollinen vain tietyissä tilanteissa. Ehdollisesti pakollisissa tiedoissa tiedon täyttäminen tai laskennan tulos tekee toisesta tiedosta pakollisen.

22 Tietueen rakenne Urakkailmoitustiedosto koostuu 2 eri tietovirrasta: Tiedonantovelvollisen tiedot, jossa tietovirran nimi on VSRAKYHT Ilmoitetaan ainoastaan yhden kerran per työmaaraportti Työmaakohtaiset urakkatiedot, jossa tietovirran nimi on VSURAKKA. Ilmoitetaan jokaisesta sopimuskumppanista

23 Merkintöjen selitykset Tieto tulee Työmaarekisteriin Tiedon keräämisen tarve / mahdollisuus epäselvä Tieto voidaan tarvittaessa kerätä Tiedon muoto määritellään formaatissa kirjaimilla ja numeroilla. Kirjaimilla määritellään tiedon laatu: A -aakkostietoa AN - aakkosnumeerista tietoa, sallii erikoismerkit N -numeerista tietoa, kokonaisluku. Numerolla kirjaimen perässä määritellään tiedon maksimimerkkimäärä.??

24 Urakkatietueen aineistoryhmät Jokainen aineistoryhmä sisältää yhdestä useampaan tietokenttää Ryhmät Tietuetunniste (=VSTYONTE) Ilmoitustyyppi (P,K,D) Ilmoitustunniste Ilmoitusajankohta Tiedonantovelvollisen tunnistetietokentät Tiedonantovelvollisen osoite Suomessa - tietokentät Tiedonantovelvollisen osoite kotivaltiossa tietokentät Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön- tietokentät Työmaan sijainti tietokentät Urakoitsija tietokentät Urakoitsijan osoite Suomessa tietokentät Urakoitsijan osoite kotivaltiossa tietokentät Urakkasumma tietokentät Urakan alku- ja loppupäivämäärät Ensimmäisen työntekijän aloituspäivämäärä työmaalla (vuokratyössä) Kenen tilaajan urakoitsijana Tiedonantovelvollinen toimii - tietokentät

25 Tiedonantovelvollisen tiedot Ilmoittajakohtaiset tiedot Ilmoitustyyppi ja ajankohta tietuekuvaus Tiedonantovelvollisen tunnistetiedot Tiedonantovelvollisen osoite kotivaltiossa Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön osoite Työmaan tiedot

26 Työmaakohtaiset urakkatiedot Ilmoittajakohtaiset tiedot Tiedonantovelvollisen TYÖMAAKOHTAINEN yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön osoite Työmaan tiedot Ei toimintaa ilmoitus työmaakohtaisesti Urakoitsijan tunnistetiedot Urakoitsijan osoite kotivaltiossa Ei toimintaa ilmoitus urakoitsijakohtaisesti Urakkaa koskevat tiedot Vuokratyönteettäjän antama tieto vuokratyövoiman käytön aloituksesta Urakanantajan tunnistetiedot

27 Ilmoitustyyppi ja ajankohta 000 VSRAKYHT P AN8 Korjaus- ja poistoilmoituksiin liittyvät säännöt on kuvattu kohdassa 3 Tietojen korjaaminen. 100 ILMOITUSTYYPPI Sallitut arvot: P = Perusilmoitus, K = Korjausilmoitus (korvaa aiemmin lähetetyn tiedoston ja sen kaikki ilmoitukset) D = Poistoilmoitus (poistaa aiemmin lähetetyn tiedoston ja sen kaikki ilmoitukset). P AN1 087 llmoitustunniste Ilmoituskanava luo ilmoitustunnisteen perusilmoitukselle automaattisesti. Ilmoitustyypillä perusilmoitus (P) tietoa ei anneta. Sisältää vastaanottavan palvelun tunnisteen: V = Ilmoitin.fi E = Suomi.fi AN ILMOITUSHETKI Muodossa ppkkvvvvhhmmss Ilmoituskanava luo ilmoitushetken, asiakkaan ei tarvitse antaa tietoa. P N KOHDEVUOSI Esitettävä muodossa vvvv (esim. 2014) Ilmoita se vuosi, jota ilmoituksen tiedot koskevat. Kohdevuosi ei voi olla tulevaisuudessa. P N4 052 KOHDEKUUKAUSI Esitettävä muodossa kk (esim. 06) Ilmoita se kuukausi, jota ilmoituksen tiedot koskevat. Kohdekuukausi ei voi olla tulevaisuudessa. Pienin sallittu kohdekuukausi, ks. tietuekuvauksen kohta 3 Tietojen korjaaminen. P N2

28 Tiedonantovelvollisentunnistetiedot TIEDONANTOVELVOLLISEN NIMI Rakennuttaja / tilaaja / pääurakoitsija / sivu-urakoitsija / aliurakoitsija / vuokratyön teettäjä. Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai henkilön virallinen sukunimi ja etunimet, silloin kun henkilö on yksityinen elinkeinoharjoittaja. TIEDONANTOVELVOLLISEN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS P AN200 AN13 TIEDONANTOVELVOLLISEN ULKOMAINEN TUNNUS AN30 TIEDONANTOVELVOLLISEN ULKOMAISEN TUNNUKSEN TYYPPI Sallitut arvot: 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4 = Ulkomainen henkilötunnus TIEDONANTOVELVOLLISEN KOTIVALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. TIEDONANTOVELVOLLISEN KOTIVALTION NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. N1 A2 A35

29 Tiedonantovelvollisen osoite kotivaltiossa 154 TIEDONANTOVELVOLLISEN C/O TARKENNE KOTIVALTIOSSA V AN TIEDONANTOVELVOLLISEN LÄHIOSOITE KOTIVALTIOSSA Ilmoita joko lähiosoite tai PL. 156 TIEDONANTOVELVOLLISEN PL KOTIVALTIOSSA Ilmoita joko lähiosoite tai PL. AN100 AN9 157 TIEDONANTOVELVOLLISEN POSTINUMERO KOTIVALTIOSSA AN TIEDONANTOVELVOLLISEN POSTITOIMIPAIKKA AN190 KOTIVALTIOSSA 159 TIEDONANTOVELVOLLISEN OSOITTEEN MAATUNNUS ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. 160 TIEDONANTOVELVOLLISEN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A2 A35

30 Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön osoite 200 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN SUKUNIMI Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön sukunimi. P A TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN ETUNIMI Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön etunimi. P A TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN PUHELINNUMERO Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. Suomen suuntanumero puhelinnumeron edessä on Ilmoita joko puhelinumero tai sähköpostiosoite AN TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN SÄHKÖPOSTIOSOITE Kentästä pitää löytyä Ilmoita joko puhelinumero tai sähköpostiosoite AN TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN C/O TARKENNE V AN TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN LÄHIOSOITE Ilmoita joko lähiosoite tai PL. AN TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN PL Ilmoita joko lähiosoite tai PL. AN9 207 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN POSTINUMERO AN TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN POSTITOIMIPAIKKA AN TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN OSOITTEEN MAATUNNUS ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. A2 210 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A35

31 Työmaantiedot 250 TYÖMAA-AVAIN Veronumero.fi palvelun työmaa-avain. 251 TYÖMAAN NUMERO Päätoteuttajan työmaan numero, jossa työtä tehdään. 252 TYÖMAAN LÄHIOSOITE Katuosoite = kadun tai tien nimi, talo, porras, huoneisto, jakokirjain. AN35 AN50 AN VAPAAMUOTOINEN TEKSTI TYÖMAAN SIJAINNISTA AN TYÖMAAN POSTINUMERO AN5 255 TYÖMAAN POSTITOIMIPAIKKA AN TYÖMAAN ALKUPÄIVÄMÄÄRÄ Muoto ppkkvvvv 257 TYÖMAAN LOPPUPÄIVÄMÄÄRÄ Muoto ppkkvvvv Työmaan loppupäivä ei voi olla ennen työmaan alkupäivää. V V N8 N8

32 Ei toimintaa ilmoitus työmaakohtaisesti 258 EI-TOIMINTAA KOHDEKUUKAUTENA TYÖMAAKOHTAISESTI Tieto siitä, jos yhteisen rakennustyömaan osalta ei ole kohdekuukaudelta ilmoitettavia työntekijätietoja. Sallitut arvot: 1 = Työmaa keskeytynyt 2 = Työmaa päättynyt V N1?

33 Urakkaraportointi ja urakoitsijat Urakkaraportoinnissa toimeksiannot luokitellaan 1="Urakointi", 2="Työvoiman vuokraus", 3= Jatkuvaluonteinen kunnossapitotyö Urakan laskutettu ja maksettu määrä tiedot ovat vapaaehtoisia vain jos kyseessä on työvoiman vuokraus Huomioi nyt myös ennakkomaksut ja negatiiviset suoritukset (hyvitykset) Sopimuksen mukaisen urakkasumman ilmoittaminen Sopimuksen mukainen urakkasumma ilmoitetaan kokonaisuudessaan. Tuntilaskutus-ja vuosisopimustapauksissa vain arvio. Muutoksia ei tarvitse ilmoittaa.

34 Urakoitsijan tunnistetiedot Jos tiedonantovelvollisen ja urakoitsijan välisen toimeksiannon laji on työvoiman vuokraus, urakoitsijan tietoina on annettava työntekijän vuokralle antaneen yrityksen tai yrittäjän tiedot. 400 TOIMEKSIANNON LAJI Sallitut arvot 1 = Urakointi 2 = Työvoiman vuokraus 3 = Jatkuvaluonteinen kunnossapitotyö 300 URAKOITSIJAN NIMI Pääurakoitsija / urakoitsija / sivu-urakoitsija / aliurakoitsija / vuokratyönantaja. Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai henkilön virallinen sukunimi ja etunimet, silloin kun henkilö on yksityinen elinkeinonharjoittaja. 301 URAKOITSIJAN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS P P N1 A200 AN URAKOITSIJAN ULKOMAINEN TUNNUS AN URAKOITSIJAN ULKOMAISEN TUNNUKSEN TYYPPI Sallitut arvot: 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4 = Ulkomainen henkilötunnus N1 304 URAKOITSIJAN KOTIVALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei ole, käytä tunnusta XX. 305 URAKOITSIJAN KOTIVALTION NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A2 A35

35 Urakoitsijan osoite kotivaltiossa 306 URAKOITSIJAN C/O TARKENNE KOTIVALTIOSSA V AN URAKOITSIJAN LÄHIOSOITE KOTIVALTIOSSA Ilmoita joko lähiosoite tai PL. 308 URAKOITSIJAN PL KOTIVALTIOSSA Ilmoita joko lähiosoite tai PL. AN100 AN9 309 URAKOITSIJAN POSTINUMERO KOTIVALTIOSSA AN URAKOITSIJAN POSTITOIMIPAIKKA KOTIVALTIOSSA AN URAKOITSIJAN OSOITTEEN MAATUNNUS ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnuksta ei löydy, käytä tunnusta XX. 312 URAKOITSIJAN OSOITTEEN MAAN NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A2 A URAKOITSIJAN YHTEYSHENKILÖN SUKUNIMI A URAKOITSIJAN YHTEYSHENKILÖN ETUNIMI A URAKOITSIJAN YHTEYSHENKILÖN PUHELINNUMERO Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. Suomen suuntanumero puhelinumeron edessä on AN35

36 Ei toimintaa ilmoitus työmaakohtaisesti 258 EI-TOIMINTAA KOHDEKUUKAUTENA TYÖMAAKOHTAISESTI Tieto siitä, jos yhteisen rakennustyömaan osalta ei ole kohdekuukaudelta ilmoitettavia työntekijätietoja. Sallitut arvot: 1 = Työmaa keskeytynyt 2 = Työmaa päättynyt V N1?

37 Urakkaa koskevat tiedot 402 KÄÄNNETTY ALV Käännetyn verovelvollisuuden soveltaminen. P N1 Sallitut arvot: 1 = kyllä 2 = ei.? 403 URAKAN LASKUTETTU MÄÄRÄ Laskutettu määrä kohdekuukauden aikana sisältäen sekä tavarat että palvelut (ilman arvonlisäveroa, verollisissa suorituksissa veron peruste). Jos on maksettu ennakkoa, se ei sisälly urakan laskutettuun määrään. N15? Ilmoitettava täysinä euroina. Esim. 403:17000= euroa. Jos laskutettavaa määrää ei ole, anna arvoksi nolla. Miinusmerkkinen luku on sallittu. 404 URAKAN MAKSETTU MÄÄRÄ Maksettu määrä kohdekuukauden aikana sisältäen sekä tavarat että palvelut (ilman arvonlisäveroa, verollisissa suorituksissa veron peruste). Jos on maksettu ennakkoa, se ei sisälly urakan maksettuun määrään. Ilmoitettava täysinä euroina. Esim. 404:17000 = euroa. Jos maksettua määrää ei ole, anna arvoksi nolla. Myös miinusmerkkinen luku on sallittu. N15? 405 ENNAKKOMAKSU Ennen urakan alkua maksetut suoritukset. Ilmoitettava täysinä euroina. Esim. 405:17000 = euroa. Myös miinusmerkkinen luku on sallittu. V N15? 406 URAKKASUMMA KOKONAISUUDESSAAN Sopimuksen mukainen urakkasumma kokonaisuudessaan. Tuntilaskutus- ja vuosisopimustapauksissa arvio. Jos on maksettu ennakkomaksua, sisällytä summat mukaan tähän tietoon. Ilmoitettava täysinä euroina. Esim. 406:17000 = euroa. Jos urakalla ei ole kokonaissummaa, anna arvoksi nolla. Myös miinusmerkkinen luku on sallittu. N15? 407 URAKAN ALKUPÄIVÄMÄÄRÄ Muoto ppkkvvvv. P N8? 408 URAKAN LOPPUPÄIVÄMÄÄRÄ Muoto ppkkvvvv. Loppupäivä ei voi olla ennen alkupäivää. Jos toimenksiannon laji on jatkuvaluonteinen kunnossapitotyö, urakan loppupäivä ei ole pakollinen. N8?

38 Vuokratyönteettäjän antama tieto vuokratyövoiman käytön aloituksesta 409 ENSIMMÄINEN TYÖNTEKIJÄ ALOITTI TYÖSKENTELYN TÄLLÄ TYÖMAALLA PÄIVÄMÄÄRÄ Muoto ppkkvvvv. N8?

39 Urakanantajantunnistetiedot Urakanantaja on taho, jonka urakoitsijana tiedonantovelvollinen itse toimii. 450 URAKANANTAJAN NIMI Rakennuttaja / tilaaja / pääurakoitsija / urakoitsija / sivuurakoitsija / aliurakoitsija; jolta tiedonantovelvollinen on saanut urakan Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai henkilön virallinen sukunimi ja etunimet, silloin kun henkilö on yksityinen elinkeinonharjoittaja. 451 URAKANANTAJAN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS V V AN200 AN URAKANANTAJAN ULKOMAINEN TUNNUS V AN URAKANANTAJAN ULKOMAINEN TUNNUKSEN TYYPPI Sallitut arvot: 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4 = Ulkomainen henkilötunnus V N1 454 URAKANANTAJAN KOTIVALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus esim. FI=Suomi ja SE=Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. 455 URAKANANTAJAN KOTIVALTION NIMI Kotivaltion nimi on kirjoitettava jos maatunnus on XX. V V A2 A35

40 Ilmoitusmenettelyn tietuekuvaukset TYÖNTEKIJÄTIETUE

41 Työntekijätietue Työntekijätietojen tiedonantovelvollinen on rakennustyömaan päätoteuttaja. Päätoteuttaja antaa tiedot omistatyöntekijöistäänja työmaalla toimivien muidenurakoitsijoiden työntekijöistä. Tiedot annetaan myös itsenäisistä työnsuorittajista ja vuokratyöntekijöistä. Raportoidaan myös työsuhteen laatu Vuokratyöntekijöiden osalta raportoidaan myös vuokratyönteettäjä Raportissa on sekä pakollisia, että vapaaehtoisia tietoja, riippuen työsuhteen laadusta Esim. lähetyn työntekijän osalta pitää raportoida enemmän tietoja, kuin suomalaisen työntekijän Läpikäynti päivitetyn version 1.0E mukaan

42 Tietueen rakenne Työntekijäilmoitustiedosto koostuu 2 eri tietovirrasta: Tiedonantovelvollisen tiedot, jossa tietovirran nimi on VSRAKYHT Ilmoitetaan ainoastaan yhden kerran per työmaaraportti Työmaakohtaiset työntekijätiedot, jossa tietovirran nimi on VSTYONTE. Ilmoitetaan jokaisesta työntekijästä Jos kyse on vuokratyöntekijöistä, ilmoitetaan vuokratyönantajakohtaisesti vuokratyöntekijätiedot omalla VSTYONTE-tietueella.

43 Työsuhteen laatu Työsuhteen laatu 1=työsuhteinen, 2=vuokratyöntekijä, 3=ammatinharjoittaja, 4=harjoittelija, 5=talkootyö Työntekijän työskentelyn alkupäivä raportoidaan Samalla raportoidaan arvioitu päättymispäivä Tehdyt työtunnit ja työpäivät ovat vapaaehtoisia tietoja Lähetetyn työntekijän todistus, löytyykö E101,E102 tai A1

44 Työmaakohtaiset työntekijätiedot Ilmoittajakohtaiset tiedot Työnantajan tiedot Työnantajan edustaja tai yhteyshenkilö Työnantajan osoite Vuokratyönteettäjän tiedot Ei työntekijätietoja työnantajalta Työntekijän tiedot Työntekijän tunnistetiedot Työntekijän osoite kotivaltiossa Työntekijän osoite Suomessa Työsuhteen tiedot

45 Merkintöjen selitykset Tieto tulee Työmaarekisteriin Tiedon keräämisen tarve / mahdollisuus epäselvä Tieto voidaan tarvittaessa kerätä Tiedon muoto määritellään formaatissa kirjaimilla ja numeroilla. Kirjaimilla määritellään tiedon laatu: A -aakkostietoa AN - aakkosnumeerista tietoa, sallii erikoismerkit N -numeerista tietoa, kokonaisluku. Numerolla kirjaimen perässä määritellään tiedon maksimimerkkimäärä.??

46 Työnantajan tiedot 500 TYÖNANTAJAN NIMI Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai henkilön virallinen sukunimi ja etunimet, silloin kun henkilö on yksityinen elinkeinonharjoittaja. 501 TYÖNANTAJAN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS P AN200 AN TYÖNANTAJAN ULKOMAINEN TUNNUS AN TYÖNANTAJAN ULKOMAISEN TUNNUKSEN TYYPPI N1 Sallitut arvot: 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4 = Ulkomainen henkilötunnus 504 TYÖNANTAJAN KOTIVALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. 505 TYÖNANTAJAN KOTIVALTION NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A2 A35

47 Työnantajanedustajatai yhteyshenkilö 550 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN SUKUNIMI Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön sukunimi. P A TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN ETUNIMI Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön etunimi. P A TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN PUHELINNUMERO Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. Suomen suuntanumero puhelinnumeron edessä on Ilmoita joko puhelinnumero tai sähköpostiosoite. AN TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN SÄHKÖPOSTIOSOITE Kentästä pitää löytyä Ilmoita joko puhelinnumero tai sähköpostiosoite. AN TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN C/O TARKENNE V AN TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN LÄHIOSOITE Ilmoita joko lähiosoite tai PL. AN TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN PL Ilmoita joko lähiosoite tai PL. AN9 557 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN POSTINUMERO AN TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN POSTITOIMIPAIKKA AN TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN OSOITTEEN MAATUNNUS ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. A2 560 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on kirjoitettava, jos maatunnus on XX. A35

48 Työnantajanosoite 506 TYÖNANTAJAN C/O TARKENNE V AN TYÖNANTAJAN LÄHIOSOITE Ilmoita joko lähiosoite tai PL. AN TYÖNANTAJAN PL Ilmoita joko lähiosoite tai PL. AN9 509 TYÖNANTAJAN POSTINUMERO AN TYÖNANTAJAN POSTITOIMIPAIKKA AN TYÖNANTAJAN OSOITTEEN VALTIO A2 ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. 512 TYÖNANTAJAN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A35

49 Vuokratyönteettäjäntiedot 600 VUOKRATYÖNTEETTÄJÄN NIMI AN VUOKRATYÖNTEETTÄJÄN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS AN VUOKRATYÖNTEETTÄJÄN ULKOMAINEN TUNNUS AN VUOKRATYÖNTEETTÄJÄN ULKOMAISEN TUNNUKSEN TYYPPI Sallitut arvot: 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4 = Ulkomainen henkilötunnus 604 VUOKRATYÖNTEETTÄJÄN KOTIVALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi jne. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. 605 VUOKRATYÖNTEETTÄJÄN KOTIVALTION NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. N1 A2 A35

50 Eityöntekijätietojatyönantajalta 513 EI TYÖNTEKIJÄTIETOA TYÖNANTAJALTA V N1 Sallitut arvot: 1= kaikki työntekijätiedot puuttuvat 2= osa työntekijätiedoista puuttuvat.?

51 Työntekijäntunnistetiedot 650 TYÖNTEKIJÄN SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS AN TYÖNTEKIJÄN VERONUMERO N TYÖNTEKIJÄN SYNTYMÄAIKA Muodossa ppkkvvvv. N8 653 TYÖNTEKIJÄN SUKUNIMI Muoto kuten työntekijän passissa. A TYÖNTEKIJÄN ETUNIMI Muoto kuten työntekijän passissa. A TYÖNTEKIJÄN PUHELINNUMERO Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. Suomen suuntanumero puhelinnumeron edessä on V AN35? 656 TYÖNTEKIJÄN SÄHKÖPOSTIOSOITE Kentästä pitää löytyä V AN70? 657 TYÖNTEKIJÄN KOTIVALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. P A2 658 TYÖNTEKIJÄN KOTIVALTION NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A35

52 Työntekijänosoitekotivaltiossa 659 TYÖNTEKIJÄN C/O TARKENNE KOTIVALTIOSSA V AN TYÖNTEKIJÄN LÄHIOSOITE KOTIVALTIOSSA AN TYÖNTEKIJÄN POSTINUMERO KOTIVALTIOSSA AN TYÖNTEKIJÄN POSTITOIMIPAIKKA KOTIVALTIOSSA 663 TYÖNTEKIJÄN OSOITTEEN MAATUNNUS ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. 664 TYÖNTEKIJÄN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. AN190 A2 A35

53 TyöntekijänosoiteSuomessa 665 TYÖNTEKIJÄN C/O TARKENNE V AN TYÖNTEKIJÄN LÄHIOSOITE AN TYÖNTEKIJÄN POSTINUMERO AN5 668 TYÖNTEKIJÄN POSTITOIMIPAIKKA AN30

54 Työsuhteentiedot 669 LÄHETETYN TYÖNTEKIJÄN TODISTUS (E101,E102 tai A1) Sallitut arvot: 1 = Kyllä 2 = Ei N1? 670 TYÖSUHTEEN LAATU Sallitut arvot: 1 = työsuhteinen 2 = vuokratyöntekijä 3 = ammatinharjoittaja tai muu vastaava 4 = harjoittelija 5 = talkootyö P N1 671 TYÖNTEKIJÄN TYÖMAALLA TYÖSKENTELY ALKANUT Muodossa ppkkvvvv Päivän on oltava sama tai pienempi kuin työntekijän työmaalla työskentelyn arvioidun päättymispäivän. P N8 672 TYÖNTEKIJÄN TYÖMAALLA TYÖSKENTELYN ARVIOITU PÄÄTTYMISPÄIVÄ Muodossa ppkkvvvv Päättymispäivän on oltava sama tai suurempi kuin työntekijän työmaalla työskentelyn alkupäivän. P N8 673 TYÖNTEKIJÄN TEHDYT TYÖPÄIVÄT Ilmoita ne työpäivät, jotka kuuluvat tälle kohdekuukaudelle. Ilmoita kokonaisina päivinä. V N3 674 TYÖNTEKIJÄN TEHDYT TYÖTUNNIT Ilmoita ne työtunnit, jotka kuuluvat tälle kohdekuukaudelle. Ilmoita kokonaisina tunteina. V N4

55 Kiitos! Mika Huhtamäki puh Asiakaspalvelu (1,51 /min + pvm)

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot EROHALLINTO 3.10.2014 A76/200/2013 versio 1.2H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (18) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TIEDONANTOVELVOLLISEN (ILMOITTAJAKOHTAISET) TIEDOT (VSRAKYHT)

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TIEDONANTOVELVOLLISEN (ILMOITTAJAKOHTAISET) TIEDOT (VSRAKYHT) VEROHALLINTO 7.5.2018 versio 1.5 RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TIEDONANTOVELVOLLISEN (ILMOITTAJAKOHTAISET) TIEDOT (VSRAKYHT) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 3 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Veronumero.fi Ilmoitusmenettely, palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. 31.1.2014 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki

Veronumero.fi Ilmoitusmenettely, palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. 31.1.2014 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Veronumero.fi Ilmoitusmenettely, palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt 31.1.2014 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Lain velvoitteet Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden

Lisätiedot

Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista

Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista Sähköurakoitsijapäivät 19.4.2013 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN URAKKATIEDOT (VSURAKKA)

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN URAKKATIEDOT (VSURAKKA) VEROHALLINTO 7.5.2018 versio 1.5 RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN URAKKATIEDOT (VSURAKKA) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 3 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 3 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Rakentamisilmoitukset Muutokset 11/2019

Rakentamisilmoitukset Muutokset 11/2019 Rakentamisilmoitukset Muutokset 11/2019 Taustaa rakentamisilmoitukset viedään Verohallinnon Valmis-ohjelmistoon käyttöönoton 4B yhteydessä 11/2019 1.5. on käynnistynyt projekti valmistelemaan tavoitetilan

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TYÖNTEKIJÄILMOITUKSEN JA URAKKAILMOITUKSEN ILMOITUSTA JA TIEDONANTOVELVOLLISTA KOSKEVAT TUNNISTETIEDOT(VSRAKYHT)

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TYÖNTEKIJÄILMOITUKSEN JA URAKKAILMOITUKSEN ILMOITUSTA JA TIEDONANTOVELVOLLISTA KOSKEVAT TUNNISTETIEDOT(VSRAKYHT) VEROHALLINTO 26.04.2019 versio 2.0 RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TYÖNTEKIJÄILMOITUKSEN JA URAKKAILMOITUKSEN ILMOITUSTA JA TIEDONANTOVELVOLLISTA KOSKEVAT TUNNISTETIEDOT(VSRAKYHT) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN URAKKATIEDOT (VSURAKKA)

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN URAKKATIEDOT (VSURAKKA) VEROHALLINTO 26.04.2019 versio 2.0 RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN URAKKATIEDOT (VSURAKKA) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 3 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 3 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Rakentamisilmoittamisen muutokset 11/2019 alkaen. Rakentamisilmoitukset - Ohjelmistotalopäivä Vallila Tanja Runonen

Rakentamisilmoittamisen muutokset 11/2019 alkaen. Rakentamisilmoitukset - Ohjelmistotalopäivä Vallila Tanja Runonen Rakentamisilmoittamisen muutokset 11/2019 alkaen Rakentamisilmoitukset - Ohjelmistotalopäivä 15.1.2019 Vallila Tanja Runonen Taustaa Rakentamisilmoitukset viedään Verohallinnon Valmis-ohjelmistoon käyttöönoton

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot EROHALLINTO 10.1.2014 A75/200/2013 versio 1.1H Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja SURAKKA EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (17) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt 15.1.2014 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Lain velvoi@eet Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot EROHALLINTO 19.2.2016 A48/200/2014 versio 1.4H Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja SURAKKA EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (20) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TYÖNTEKIJÄTIEDOT (VSTYONTE)

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TYÖNTEKIJÄTIEDOT (VSTYONTE) VEROHALLINTO 7.5.2018 versio 1.5 RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TYÖNTEKIJÄTIEDOT (VSTYONTE) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 3 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 3 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia Ohjelmistotalopäivät 26.11.2015 Rakentamisilmoituksissa on ollut liian paljon puutteellisuuksia Urakkatiedot Tilaaja on antanut ilmoituksen vain toiminnan

Lisätiedot

Rakentamisilmoittamisen muutokset

Rakentamisilmoittamisen muutokset Rakentamisilmoittamisen muutokset 11/2019 alkaen Ohjelmistotalopäivä 20.11.2018 Vallila Tanja Runonen Taustaa Rakentamisilmoitukset viedään Verohallinnon Valmis-ohjelmistoon käyttöönoton 4B yhteydessä

Lisätiedot

Rakentamisilmoitukset Ylitarkastaja Tanja Runonen (Verohallinto)

Rakentamisilmoitukset Ylitarkastaja Tanja Runonen (Verohallinto) Rakentamisilmoitukset 23.11.2017 Ylitarkastaja Tanja Runonen (Verohallinto) Muutoksia tietosisältöön: VSURAKKA ja VSTYONTE Rakentamisilmoitusten tietosisältöä tarkastellaan uudelleen Tavoitteena keventää

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TYÖNTEKIJÄTIEDOT (VSTYONTE)

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TYÖNTEKIJÄTIEDOT (VSTYONTE) VEROHALLINTO 26.04.2019 versio 2.0 RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TYÖNTEKIJÄTIEDOT (VSTYONTE) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 3 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 3 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Käsiteltävät aiheet Urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisen perusteet mistä tiedot annetaan kenen vastuulla on tietojen antaminen mitä tietoja ilmoitetaan ilmoittamisen

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot EROHALLINTO 23.11.2015 A48/200/2014 versio 1.3H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (18) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn?

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Suomen Tilaajavastuu Oy Lakivelvoitteet kunnialla kuntoon! Tarjoamme tarvittavat palvelut sekä tilaajavastuulain että veronumerolain noudattamista varten.

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Yhtenäiset käytännöt luovat sujuvuutta Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukanaan

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot EROHALLINTO 19.2.2016 A48/200/2014 versio 1.3H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (19) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus

Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus 1 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Uuden tiedonantovelvollisuuden taustat lainmuutoksien voimaantulo seuraukset jos tietoja ei anneta Rakennustyön tilaajan tiedonantovelvollisuus (urakkatiedot)

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot U-H Rakennus Oy Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot Ohje Excel-tiedoston täyttöön Sisällys 1 Yleistä... 1 1.1 Työnantajan perustiedot... 1 1.2 Työntekijätiedot... 4 1 Yleistä Rakennustyömaan päätoteuttajana

Lisätiedot

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero. Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.fi Veronumerolaki Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita

Lisätiedot

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Tarjoaa palvelut rakennustoimialalla toimiville yrityksille viranomaisvelvoitteiden noudattamista varten. Tuoteperheeseen kuuluvat Tilaajavastuu.fi - ja Veronumero.fipalvelukokonaisuudet.

Lisätiedot

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä uudistus Voimaan 1.7.2014 alkaen Jatkoa veronumeromenettelylle

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Muutokset 1.7.2014 alkaen 4.6.2014 Raahe KETÄ MENETTELY KOSKEE JA MITÄ ILMOITETAAN? Suurin yksittäinen Kiinteistö- ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus.

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Tietoa tilaajavastuu- ja veronumerolaista sekä käytännön palveluista

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Tietoa tilaajavastuu- ja veronumerolaista sekä käytännön palveluista Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Tietoa tilaajavastuu- ja veronumerolaista sekä käytännön palveluista RFID rakennusalalla seminaari 7.5.2013 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Pajadata Oy Rantatie 27 33250 Tampere Y-tunnus: 0981392-1 Kotipaikka: Tampere Puhelin: +358 (0) 207 434 455 Faksi: +358 (0) 207 434 460 pajadata@pajadata.fi Sisällys Xpaja

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Esi$elyssä Työmaarekisteri ja Työmaa- avain 12.5.2014

Esi$elyssä Työmaarekisteri ja Työmaa- avain 12.5.2014 Esi$elyssä Työmaarekisteri ja Työmaa- avain 12.5.2014 Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 400 616 252 mika.huhtamaki@dlaajavastuu.fi www.veronumero.fi partnerit.veronumero.fi

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausi-ilmoitus (HE 92/2012) Hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuussa Presidentti vahvisti

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuntakeinot 2014 vaikutukset työturvallisuuteen. VT Ville Wartiovaara

Harmaan talouden torjuntakeinot 2014 vaikutukset työturvallisuuteen. VT Ville Wartiovaara Harmaan talouden torjuntakeinot 2014 vaikutukset työturvallisuuteen VT Ville Wartiovaara Lakiuudistukset veronumeroon liittyen Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Urakka- ja henkilöraportoinnit Päivitetty 07/2017 Movenium Oy www.movenium.com Rakentamisen tiedonantovelvollisuus veroviranomaiselle Tiedonantovelvollisuus koskee rakennusalalla

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy Riskienhallintaa ja lakivelvoitteita TALOYHTIÖN PUTKIREMONTTI-ILTA Mika Huhtamäki 4.10.2016 varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy 00358400 616 253 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN (VSRALVYV)

ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN (VSRALVYV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A90/200/2016 1.2 ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN (VSRALVYV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO... 3 4 KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Taustatietoa aiheesta 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot Tietojen ilmoittaminen ja korjaaminen

Lisätiedot

Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi. 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu.

Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi. 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu. Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu.fi 2 Laki veronumerorekisteristä (HE 58/2011) Veronumero ja veronumerorekisteri

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Rakentamisen uudet velvoitteet Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Käsiteltävät aiheet 1. Taustaa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Tilaajan velvollisuudet / urakkatiedot Päätoteuttajan

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Rakentamisen uudet velvoitteet Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Veronumero.fi Helpoin tapa hoitaa urakoiden seuranta

Veronumero.fi Helpoin tapa hoitaa urakoiden seuranta Veronumero.fi Helpoin tapa hoitaa urakoiden seuranta Miten säästää aikaa, rahaa ja hermoja Palvelujen käy9ö eri toimijoille Suomen Tilaajavastuu Oy tarjoaa tarvi9avat palvelut sekä >laajavastuulain e9ä

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan?

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? http://www.tilaajavastuu.fi Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Tilaajavastuu.fi +358 400 616 252 mika.huhtamaki@aspida.com Suomen

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Taloyhtiö 2014 Päälakimies, VT Jenni Hupli Kiinteistöliitto Mistä on kysymys? Talousrikollisuuden torjuntaan uusi lisäkeino Verotusmenettelylain (18.12.1995/1558)

Lisätiedot

Erilaisia kirjeitä asiakkaille

Erilaisia kirjeitä asiakkaille Erilaisia kirjeitä asiakkaille Selvityspyyntökirje Kyseessä on ilmoitettujen yritysten ja työntekijöiden tunnuksiin liittyviä tilanteita Työntekijätiedoista ja urakkatiedoista lähtee omat selvityspyyntökirjeet

Lisätiedot

Tyomaakorttiheti.com Tiedonantovelvollisuus

Tyomaakorttiheti.com Tiedonantovelvollisuus Tiedonantovelvollisuus KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE (Työmaakortti) Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille Alihankkija, jolta Eltel Networks Oy / Eltel Networks Pohjoinen Oy tilaa työtä tulisi, täyttääkseen veroviranomaisten vaatimat raportointi vaateet, toimia seuraavalla tavalla. 1. Käydä ilmaiseksi rekisteröitymässä

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus urakoista Kuka on tiedonantovelvollinen? Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa Ts. keneltä on tilannut

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 2.1.2018 A103/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2019

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2019 VEROHALLINTO 23.1.2019 VH/2705/00.01.00/2018 1.0 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2019 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A151/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice

Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 400 616 252 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A118/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1.

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1.2014 Karri Kivioja Lähtökohta Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2019

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2019 VEROHALLINTO 23.1.2019 VH/2727/00.01.00/2018 1.0 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2019 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A104/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Uudet ilmoitusvelvollisuudet voimaan 1.7.2014 rakentamispalveluiden tilaajille Rakentamispalveluihin liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

VEROHALLINTO A115/200/

VEROHALLINTO A115/200/ VEROHALLINTO 2.1.2018 A115/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä, valtiota sekä kaikkia yrityksiä toimialasta

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 26.6.2014 1 Työmaatunnisteen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa 4. heinäuuta 2014 Tämän materiaalin tarkoitus Tässä ohjeessa opastetaan vaiheittain kuinka veroviranomaisen 1.7.2014

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE)

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KO. TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VEROHALLINTO VH/2718/ /

VEROHALLINTO VH/2718/ / VEROHALLINTO 26.3.2019 VH/2718/00.01.00/2018 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2019

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Näytesivut. Marraskuu

Näytesivut. Marraskuu Marraskuu Marraskuussa päivitetään kiinteistöstrategia ja sen pohjalta käynniste tään seuraavan vuoden talousarvion valmistelu. Huoltoyhtiö valmistelee kiinteistön tulevaan talveen. Hallinto Päivitetään

Lisätiedot

Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla

Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla Ville Lappalainen Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 10.12.2018 A114/200/2017 1.2 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3

Lisätiedot

Ajankohtaista tiedonantomenettelystä ja vuodenvaihteen muutokset. Ylitarkastaja Petri Lindroos / Verohallinto

Ajankohtaista tiedonantomenettelystä ja vuodenvaihteen muutokset. Ylitarkastaja Petri Lindroos / Verohallinto Ajankohtaista tiedonantomenettelystä ja vuodenvaihteen muutokset Ylitarkastaja Petri Lindroos / Verohallinto Tilastoista Lukumääriä: Urakka- ja työntekijätiedot syyskuulta Urakkailmoituksia annettu 36536

Lisätiedot

Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä

Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä Rakennuskonepäivä 6.11.2014 Pekka Muinonen, Verohallinto Rakentamisilmoitukset - urakka- ja työntekijätiedot Rakennustöistä on

Lisätiedot

Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille. Katariina Kempe

Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille. Katariina Kempe Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille Katariina Kempe Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tekijä Katariina

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

VEROHALLINTO A94/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A94/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 2.1.2018 A94/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO... 2 5 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT... 2

Lisätiedot