Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus"

Transkriptio

1 1 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Uuden tiedonantovelvollisuuden taustat lainmuutoksien voimaantulo seuraukset jos tietoja ei anneta Rakennustyön tilaajan tiedonantovelvollisuus (urakkatiedot) verotusmenettelylain 15 c ja Verohallinnon päätös ketkä ovat tilaajia? mistä hankinnoista tietoja on annettava? mitkä tiedot? tietojen antamisen tapa tietojen antamisen aikataulut tietojen säilyttämisaika Päätoteuttajan tiedonantovelvollisuus (työntekijätiedot) verotusmenettelylain 15 b ja Verohallinnon päätös työturvallisuuslain 52 b päätoteuttaja? yhteinen rakennustyömaa? mistä työntekijöistä tietoja on annettava mitkä tiedot? aliurakoitsijan tiedonantovelvollisuus tietojen antamisen tapa tietojen antamisen aikataulut tietojen säilyttämisaika Kotitalouksia ja rakennusvalvontaa koskeva tiedonantovelvollisuus verotusmenettelylain 15 d ja Verohallinnon päätös mistä rakennushankkeista tiedot on annettava mitkä tiedot? kunnan rakennusvalvonnan velvollisuudet

2 Verohallinnon päätös rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta Tausta HE 92/2012 hyväksytty eduskunnassa Verotusmenettelylain ja työturvallisuuslain muutokset astuvat voimaan Verohallinnon ohje Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

3 3 Uudet pykälät: Verotusmenettelylain uusi 15 c Urakkatiedoista Verotusmenettelylain uusi 15 b Työntekijätiedoista Työturvallisuuslain uusi 52 b Pääurakoitsijan velvollisuudesta pitää työntekijäluettelo Verotusmenettelylain uusi 15 d Kotitalouksien ja rakennusvalvontaviranomaisen tiedonantovelvollisuudesta

4 4 Voimaantulo Tiedonantovelvollisuus koskee tai sen jälkeiseltä ajalta annettavia tietoja. Vaikka työmaa olisikin alkanut jo ennen , tiedot on annettava heinäkuun ensimmäisen päivän jälkeen tapahtuneesta työntekijän työskentelystä ja sen jälkeen tehdyistä työtehtävistä sekä maksetuista urakkasuorituksista.

5 5 Sanktiot Jos tiedonantovelvollinen ei täytä tiedonantovelvollisuuttaan, hänelle voidaan määrätä VML 22 a :n mukaan enintään euron laiminlyöntimaksu. Samoin laiminlyöntimaksu voidaan määrätä, jos tiedonantovelvollinen toimittaa tiedot väärällä välineellä, esimerkiksi paperilla.

6 6 Uudet velvoitteet: 1. Rakentamispalvelujen tilaajan tiedonantovelvollisuus (urakkatiedot) Tiedot annettava kuukausittain 2. Pääurakoitsijan tiedonantovelvollisuus (työntekijätiedot) Tiedot annettava kuukausittain 2.a Pääurakoitsijan velvollisuus ylläpitämään työmaakohtainen työntekijärekisteri 2.b Aliurakoitsijan raportointivelvollisuus 3. Kotitalouksien tiedonantovelvollisuus

7 7 Urakka- ja työntekijätiedot: Kuka ilmoittaa ja kenelle? Sivu-urakoitsija Rakennuttaja Pääurakoitsija Verohallinto Aliurakoitsija I Aliurakoitsija II Urakkatiedot = Työntekijätiedot =

8 8 Rakentamispalvelujen tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja Verotusmenettelylain 15 c : Tilaajan on toimitettava kuukausittain Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset yksilöinti- ja yhteystiedot niistä yrityksistä, jotka suorittavat tilaajalle arvonlisäverolain 31 :n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettua rakentamispalvelua taikka rakennustelineiden pystytys- tai purkutyötä tai jotka vuokraavat tilaajalle työvoimaa edellä mainittuihin tarkoituksiin.

9 9 Ilmoitettavat lisätiedot Lisäksi tilaajan on toimitettava tiedot toimeksiannon lajista, kestosta ja työmaan sijainnista sekä tilaajan näille yrityksille maksamista vastikkeista.

10 10 Verohallinnon toimivalta Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisen ajankohdasta ja tavasta sekä oikeudesta olla antamatta tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja tilanteissa, joiden merkitys on taloudellisesti tai verovalvonnallisesti vähäinen.

11 11 Verohallinnon päätös Rakentamispalvelun tilaajan on annettava Verohallinnolle tiedot niistä yrityksistä, jotka suorittavat tilaajalle arvonlisäverolaissa tarkoitettua rakentamispalvelua taikka rakennustelineiden pystytys- tai purkutyötä tai jotka vuokraavat tilaajalle työvoimaa edellä mainittuihin tarkoituksiin, jos sopimuksen yhteenlaskettu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa ylittää euroa. Tiedot on annettava työmaakohtaisesti kuukausittain viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

12 12 Mitkä tilaajat? Rakennuttaja on aina tiedonantovelvollinen tilaaja niistä urakoista, joista hän on tehnyt sopimuksen. Alihankintaketjussa kukin tilaaja on omalta osaltaan tiedonantovelvollinen aliurakoitsijoistaan ja vuokratyövoiman käytöstä Ulkomailla toimiva yritys on tiedonantovelvollinen silloin, kun se tilaa Suomessa tehtävää rakentamistyötä.

13 13 Muut kuin yritykset Myös valtio, kunta, kuntayhtymä, seurakunta, seurakuntayhtymä, muu uskonnollinen yhdyskunta, muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö, yhdistys, yhteisetuus (kuten esim. tiekunta) ja säätiö voi toimia rakennusurakan tilaajana. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiö ovat rakennustyön tilaajina vastaavalla tavalla tiedonantovelvollisia.

14 14 Asunto-osakeyhtiöt Asunto-osakeyhtiöt ovat samalla tavalla ilmoitusvelvollisia urakkatiedoista kuin muutkin tilaajat, jos tilaavat arvonlisäverolaissa tarkoitettua rakentamispalvelua, vaikka asunto-osakeyhtiöihin ei sovelletakaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tyypillisiä rakentamispalveluja ovat asuntoosakeyhtiön teettämät putki- ja sähköremontit, vesikaton uusiminen, julkisivuremontit, rakennuksen ulko- ja sisäpuoliset maalaustyöt, piha-alueen ja ajoliuskojen päällystystyöt, hissin huoltotyöt sekä lämmitysjärjestelmän tai ilmanvaihtojärjestelmän säätäminen

15 15 Esimerkki Yhtiömme hoitaa monta asunto-osakeyhtiötä. Saako kaikkien asunto-osakeyhtiöiden tiedot ilmoittaa yhdessä tiedostossa vai pitääkö jokaisella tilaajalla olla oma tiedostonsa? Ilmoitin.fi palvelussa voi antaa vain yhden tiedonantovelvollisen tiedot kerrallaan. Kukin asunto-osakeyhtiö, joka on teettänyt tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia töitä, on yksi tiedonantovelvollinen ja muodostaa siten oman kokonaisuutensa.

16 16 Yksityishenkilöt Tilaajana voi olla myös luonnollinen henkilö silloin, kun rakentaminen liittyy hänen harjoittamaansa yritystoimintaa. Esimerkiksi: henkilö toimii yksityisenä liikkeen- tai ammatinharjoittajana ja rakennuttaa liikkeelleen toimitilan maataloudenharjoittaja rakennuttaa uuden navetan.

17 17 Tiedonantovelvollisuuden siirto Tilaaja voi siirtää tiedonantovelvollisuuden täyttämiseen liittyvät tehtävät toiselle taholle, esim. rakennuttaja konsulttiyhtiölle siitä erikseen sopimalla. Viime sijassa tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä on kuitenkin vastuussa tilaaja itse. Samoin asunto-osakeyhtiötä edustava isännöitsijä voi toimia tiedonantovelvollisena tahona. Tällöinkin tiedonantovelvollisuudesta vastuussa on viimesijassa asunto-osakeyhtiön johto.

18 18 Mistä töistä urakkatietoja ei tarvitse toimittaa? Suunnittelu ja valvonta Tavaran kauppa ja muut palvelut jotka eivät ole arvonlisäverolain tarkoittamia rakentamispalveluja Kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevien laitteiden korjaaminen ja kunnossapitotyöt Kiinteistönhoito ja huoltotyöt Alle euron työt

19 19 Suunnittelu ja valvonta Tiedonantovelvollisuus ei koske rakennustyöhön liittyvää suunnittelua, valvontaa ja muuta niihin verrattavaa palvelua. Suunnittelu ja valvonta eivät näin ollen erikseen hankittuina kuulu tiedonantovelvollisuuden piiriin Jos kuitenkin urakka- tai rakentamissopimuksessa on sovittu, että suunnittelu tilataan rakentamispalvelun suorittavalta yhtiöltä, myös suunnittelu kuuluu tiedonantovelvollisuuden piiriin.

20 20 Tavaran kauppa ja palvelut jotka eivät ole rakentamispalveluja Tiedonantovelvollisuus ei koske tavaran kauppaa, eikä rakennustoimialaan liittyviä muita palveluja kuin rakentamispalveluja. Tiedonantovelvollisuutta ei siten sovelleta esimerkiksi rakennusalan yrityksen ostaessa tavarantoimittajalta rakennusmateriaaleja tai alihankkijalta muita palveluja kuin rakentamispalveluja eli esimerkiksi konsultointipalveluja tai työterveydenhuoltoon liittyviä palveluja.

21 21 Jos pääsuorite on rakentamispalvelu Tiedonantovelvollisuutta kuitenkin sovelletaan silloin, kun pääsuorite on rakentamispalvelu. Sivusuoritteen osuutta, esimerkiksi rakennusurakkaan kuuluvien rakennusmateriaalien osuutta ei tarvitse eritellä pois, vaan tiedot voidaan antaa sekä rakentamispalveluista että rakennusmateriaaleista

22 22 Kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevien laitteiden korjaaminen ja kunnossapitotyöt Kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevat koneet, laitteet ja kalusteet ei katsota osaksi kiinteistöä. Näin ollen tällaisten laitteiden asennustyön, korjaamisen ja huoltamisen ei ole arvonlisäverolaissa tarkoitettua rakentamispalvelua. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi tuotantolaitosten prosessiin kuuluvien koneiden ja laitteiden kunnossapitotyöt

23 23 Kiinteistönhoito ja huoltotyöt Kiinteistönhoito ja huoltotyöt eivät ole rakentamispalvelua, eivätkä siten kuulu tiedonantovelvollisuuden piiriin. Huoltoon kuuluvat pääosin ennakoivat toimenpiteet, joilla etsitään ja estetään mahdollisten vikojen syntyminen. Kiinteistönhoitopalvelulla tarkoitetaan tavanomaisesti jatkuvaluonteista palvelukokonaisuutta

24 24 Huoltotöinä pidetään esimerkiksi nuohous, kiinteistön lv-järjestelmän erilaiset tarkastukset ja puhdistukset kiinteistön jäähdytyslaitteiden erilaiset tarkastukset, mittaukset ja testaukse.

25 25 Kiinteistönhoito on esimerkiksi: siivous, tilojen kunnossapito, lumenauraus, hiekoitus, lämmitysjärjestelmän,ilmanvaihdon ja ilmastoinnin hoito ja pienet korjaukset.

26 26 Kiinteistönhoitoon liittyvät pienet korjaustyöt Pienet korjaukset ovat usein osa tavanomaista kiinteistönhoitosopimusta eikä niitä veloiteta erikseen. Jos kiinteistönhoitoa harjoittava yritys veloittaa korjauspalvelut erikseen, niitä pidetään rakentamispalveluna ja näin ollen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvana

27 27 Ei alle euron töistä Tietoja ei tarvitse antaa, jos sopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on enintään euroa. Jos euron raja-arvo ylittyy vasta työn aikana, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä kuukaudesta, jolloin raja-arvo ylittyy.

28 28 Rajanveto Raja-arvoa laskettaessa yhtenä sopimuksena pidetään kutakin erillistä rakentamispalvelua koskevaa tilausta, josta suoritettava vastike määräytyy erikseen. Esimerkiksi vuosisopimukseen perustuvien kunnossapitotöidenkin osalta urakkatietojen tiedonantovelvollisuus riippuu kunkin yksittäisen, erillisen tilauksen arvosta. On kuitenkin huomattava, että jos tilaajalle tehty työ tai aikaansaatu työtulos perustuu useisiin peräkkäisiin, keskeytymättömiin tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuviin sopimuksiin, sitä pidetään raja-arvoa laskettaessa kuitenkin yhtenä sopimuksena.

29 29 Tiedonantovelvollisuuden sisältö: Verohallinnon päätös Tiedonantovelvollisen on ilmoitettava: 1. tiedonantovelvollista koskevat yksilöintitiedot sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen; 2. työmaan sijainti; 3. urakoitsijaa koskevat yksilöintitiedot sekä urakoitsijan yhteyshenkilö yhteystietoineen; 4. urakan laskutettu määrä tai maksettu määrä ilmoitusjakson aikana; 5. sopimuksen mukainen urakkasumma; 6. tieto, sovelletaanko urakkaan arvonlisäverolain 8 c :ssä tai 9 :n 1 momentissa tarkoitettua käännettyä verovelvollisuutta; 7. tieto, onko kyseessä urakointi, työvoiman vuokraus vai jatkuvaluontoinen kunnossapitotyö; 8. sopimuksen mukainen urakan alku- ja loppupäivämäärä.

30 30 Tietojen antamisen tapa Yrityksessä voi olla urakka- tai työntekijäilmoituksia antavia tahoja useita tai tiedot voidaan antaa keskitetysti yhden tahon toimesta. Kukin ilmoittaja antaa kohdekuukauden tiedot sisältävän ilmoituksensa niin sanotulla perusilmoituksella (P). Perusilmoituksen annettuaan ilmoittaja saa yksilöllisen ilmoitustunnuksen ja ilmoituksen antamisajankohdan. Tunniste on ilmoituskohtainen, sisälsipä ilmoitus yhden tai useamman työmaan tiedot. Perusilmoituksen tunniste vaihtuu joka kuukausi, vaikka ilmoittaja (ja työmaat) pysyisikin samana. Tätä ilmoitustunnusta on käytettävä, jos tietoja myöhemmin korjataan.

31 31 Sähköinen ilmoittaminen Tiedot voidaan toimittaa Verohallinnolle vain sähköisesti joko verkkolomakkeella suomi.fipalvelun kautta tai Ilmoitin.fi-palvelun kautta. Ilmoitin.fi-palvelun kautta lähetetään ohjelmistojen tuottamia tiedostoja. Tiedonantovelvollinen voi pääsääntöisesti käyttää aiempaa ilmoitustaan seuraavan ilmoituksensa pohjana.

32 32 Tietojen ilmoittaminen verkkolomakkeella Sähköinen verkkolomake täytetään Suomi.fi-palvelussa. Vero.fi-sivuille tulee linkki, jonka kautta ilmoittaja pääsee täyttämään lomakkeen. Verkkolomaketta käytettäessä asiakkaan on tunnistauduttava. Lomake aukeaa tunnistautumisen jälkeen. Sähköisessä verkkolomakkeessa voidaan käyttää aiemmin annetun ilmoituksen tietoja uuden ilmoituksen pohjatietona. Lomakkeen täyttämisen jälkeen lomake lähtee suoraan Verohallinnon sähköiseen järjestelmään, kun ilmoittaja painaa lähetä-painiketta. Verohallinto tekee yksityiskohtaiset ohjeet tietojen ilmoittamisesta verkkolomakkeella.

33 33 Oltava katso-tunniste Yrityksen tai yhteisön puolesta toimivat tarvitsevat sähköisiin palveluihin kirjautumista varten Katso-tunnisteen. Yksityishenkilöt, kuten yksityinen elinkeinonharjoittaja tai alkutuottaja, voivat käyttää kirjautuessaan myös pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia (ns. HST-korttia). Katso-tunnisteella kirjautuneena ilmoituksilla tulee käyttää Y-tunnusta. Henkilötunnisteella kirjautuneena ilmoituksilla käytetään ilmoittajan henkilötunnusta.

34 34 Urakkailmoituksen tiedostot Urakkailmoitustiedosto koostuu kahdesta eri tietovirrasta: 1. tiedonantovelvollisen tiedot, jossa tietovirran nimi on VSRAKYHT 2. työmaakohtaiset urakkatiedot, jossa tietovirran nimi on VSURAKKA. Yhdessä urakkailmoitustiedostossa voi olla yhden tiedonantovelvollisen yhden kohdekuukauden ilmoituksia sisältäen yhden tai useamman työmaan urakkatietoja.

35 35 Ilmoituksen sisältö: Ilmoitustyyppi Kun tiedot ilmoitetaan asianomaiselta kaudelta ensimmäisen kerran, merkitään perusilmoitus (P). Perusilmoitus voi sisältää kaikki ilmoittajan eri työmaiden tiedot tai perusilmoituksia voi tulla hajautetusti eri työmailta. Perusilmoituksen yhteydessä ilmoittaja saa Verohallinnolta ilmoitustunnuksen, jota käytetään, jos tietoa korjataan tai se poistetaan kokonaan.

36 36 Ilmoituksen sisältö: korjaukset Jos ilmoittaja korjaa ilmoitustaan, annetaan korjausilmoitus (K). Korjausilmoitukseen on sisällytettävä kaikki tiedot uudestaan ja se korvaa aiemmin annetun ilmoituksen. Korjausilmoitusta ei voi antaa, ellei samalla anneta aiemmin samaan kuukauteen kohdistuvan perusilmoituksen ilmoitustunnistetta.

37 37 Ilmoituksen poisto Jos ilmoittaja haluaa poikkeuksellisesti poistaa koko aiemmin antamansa tiedoston, annetaan poistoilmoitus (D). Poistoilmoitusta ei voi antaa, ellei samalla anneta aiemmin samaan kuukauteen kohdistuvan perusilmoituksen ilmoitustunnistetta.

38 38 Ilmoituksen sisältö: Ilmoitusvuosi Kohdekuukausi jakso Kohdekuukaudeksi merkitään se kuukausi, jolta tietoja annetaan, esimerkiksi joulukuussa ilmoitetaan lokakuun tiedot. Kohdekuukaudeksi merkitään silloin 10 (lokakuu). Tietoa ei voida antaa etukäteen, ts. voidaan ilmoittaa vain kohdekuukauden tiedot, esimerkiksi helmikuun perusilmoitus voidaan antaa oikea-aikaisena välisellä ajalla

39 39 Ilmoituksen sisältö: ilmoittaja Nimi Ilmoittajaksi merkitään aina se taho, joka on ilmoitusvelvollinen eli rakentamispalvelun tilaaja Valtuutettu tietojen antaja (esim. konsulttiyhtiö, tilitoimisto, päätoteuttaja tai isännöitsijä) tulee Verohallinnon tietoon Katso valtuutuksen kautta, joten valtuutettua ei koskaan merkitä ilmoittajaksi. Y-tunnus tai henkilötunnus Jos ilmoittaja on kotimainen yhteisö, tietoja ei voida ilmoittaa ilman y-tunnusta. Kotivaltio Merkitään kotivaltion maatunnus. Suomalaisen yhtiön kotipaikaksi merkitään FI. Osoitetiedot Suomessa ja kotivaltiossa (jos ulkomaalainen ilmoittaja) Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoitetiedot

40 40 Ulkomaalainen ilmoittaja antaa lisäksi seuraavat tiedot: Ulkomainen tunniste jos ilmoittajalla ei ole suomalaista y-tunnusta. Ulkomaiselle ilmoittajalle annetaan tarvittaessa y-tunnus viranomaisaloitteisesti. Jos ilmoittaja saa suomalaisen y-tunnuksen, hänelle lähetetään tieto asiasta. Ulkomaisen tunnuksen tyyppi, etusijajärjestyksessä numeroituna: 1=Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 2=Ulkomainen kaupparekisterimerkintää vastaava tunnus 3=TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4=Ulkomainen henkilötunnus

41 41 Ilmoituksen sisältö: työmaa Työmaa-avain Jos yritys käyttää ilmoittamisessa veronumero.fipalvelukanavaa, ilmoitetaan palvelun muodostama työmaa-avain identifioimaan työmaata Työmaan numero Suositellaan päätoteuttajan työmaanumeron käyttöä. Jollei päätoteuttajan työmaan numeroa ole, käytetään tilaajan omaa työmaan numeroa, jolle urakka kohdistuu Verohallinto suosittelee kummankin, sekä työmaa-avaimen että päätoteuttajan työmaanumeron, antamista

42 42 Työmaan osoitetiedot Jollei työmaa-avainta tai työmaan numeroa ole, Verohallinto suosittelee työmaan tarkan lähiosoitteen antamista. Näin ilmoittaja välttyy Verohallinnon selvityspyynnöiltä / myöhemmiltä yhteydenotoilta Työmaan sijainti Osoite ja kunta Jos työmaalla ei ole vielä osoitetta, annetaan vapaamuotoinen selvitys työmaan kohteesta, esim. alue tai työmaan nimi

43 43 Ilmoituksen sisältö: Nimi urakoitsija Y-tunnus tai henkilötunnus Kotivaltio kotivaltion maatunnus. Suomalaisen yhtiön kotipaikaksi merkitään FI. Osoitetiedot Suomessa Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero

44 44 Ulkomaalaisesta urakoitsijasta lisäksi Osoitetiedot kotivaltiossa Ulkomainen tunniste Annetaan jos urakoitsijalla ei ole suomalaista y- tunnusta Ulkomaisen tunnuksen tyyppi 1= VAT-numero 2=Ulkomainen kaupparekisterimerkintää vastaava tunnus 3=TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4=Ulkomainen henkilötunnus

45 45 Ilmoituksen sisältö: laskutettu määrä Urakan laskutettu/maksettu määrä ilmoitusjakson aikana Pääsääntöisesti urakan laskutettu määrä ilmoitetaan sen kohdekauden urakkailmoituksella, kun tuote/palvelu on laskutettu riippumatta siitä, milloin maksu on maksettu Summa ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa Maksettu määrä ilmoitetaan vain, jos kyseessä maksuperusteinen kirjanpito tai kirjallista laskutusta ei ole ollut Ennakkomaksu Ilmoitetaan ennen töiden aloittamista ennakkoon maksetut suoritukset

46 46 Ilmoituksen sisältö: urakkasumma Urakkasumma kokonaisuudessaan Muutoksia ei tarvitse ilmoittaa, mutta jos urakkasumma muuttuu, Verohallinto suosittelee ilmoittamaan seuraavan kohdekauden ilmoituksella uuden summan Tunti- ja vuosisopimustapauksissa ilmoitetaan arvio kyseisen vuoden summasta

47 47 Ilmoituksen sisältö: tiedot toimeksiannosta Toimeksiannon laji 1 = urakointi, Urakoinnilla tarkoitetaan rakentamispalvelua, joka on tilattu toiselta yritykseltä 2 = työvoimanvuokraus tai 3 = jatkuvaluonteinen kunnossapitotyö Jatkuvaluontoisella kunnossapitotyöllä tarkoitetaan sellaista kunnossapitotyötä, jolla ei ole täsmällistä loppumisaikaa Käännetyn verovelvollisuuden soveltaminen 1 = kyllä, 2 = ei

48 48 Ilmoituksen sisältö: urakka-aikataulu Urakan alkupäivämäärä sopimuksen mukainen työn alkupäivämäärä muodossa ppkkvvvv (esimerkiksi ) Urakan loppupäivämäärä Todellinen loppupäivämäärä, jos tiedossa, muutoin arvio loppupäivämäärästä Jos kiinteistöllä tehdään ympärivuotisesti jatkuvaluonteisia kunnossapitotöitä ja toimeksiannon lajiksi on merkitty kunnossapitotyö, voidaan loppupäivämäärä jättää tyhjäksi Verohallinto suosittelee korjaamaan seuraavaan kuukauden ilmoituksella, jos loppupäivämäärä muuttuu. Tieto on tärkeä ulkomaisten yritysten verovalvonnassa.

49 49 Ilmoituksen sisältö: työ keskeytynyt Ei toimintaa- ilmoitus urakoitsijakohtaisesti Ilmoitetaan, jos ilmoituksen kohteena olevan urakoitsijan tekemä työ on 1 = tilapäisesti keskeytynyt tai 2 = päättynyt Verohallinto suosittelee Ei toimintaa-ilmoituksen antamista, jos työ on tilapäisesti keskeytynyt ja urakan loppupäivämäärä on edelleen avoinna. Näin ilmoittaja välttyy tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä koskevalta selvityspyynnöltä

50 50 Ilmoituksen sisältö: urakka keskeytynut Ei toimintaa- ilmoitus työmaakohtaisesti Ilmoitetaan, jos kaikki työmaalla tehtävä työ 1 = tilapäisesti keskeytynyt tai 2 = päättynyt Verohallinto suosittelee Ei toimintaa-ilmoituksen antamista, jos työ on tilapäisesti keskeytynyt ja urakan loppupäivämäärä on edelleen avoinna. Näin ilmoittaja välttyy tiedonvelvollisuuden laiminlyöntiä koskevalta selvityspyynnöltä

51 51 Tietojen antamisajankohta Urakkatiedot on annettava Verohallinnolle kuukausittain. Tiedot annetaan viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivä, Perusilmoitus voidaan antaa oikea-aikaisena kohdekauden alusta kohdekautta toiseksi seuraavan kuukauden viidenteen päivään saakka. Jos määräpäivä on viikonloppu tai muu pyhäpäivä, siirtyy määräpäivä seuraavaksi arkipäiväksi.

52 52 Tiedonantovelvollisuuden alkaminen Urakkaa koskeva tiedonantovelvollisuus alkaa silloin, kun työmaa alkaa. Rakennustyö katsotaan alkaneeksi silloin, kun rakennustyöt työmaalla tosiasiallisesti aloitetaan, esim. rakennuspaikan raivaamisella. Näin myös silloin, vaikka lupia tai ilmoituksia ei olisikaan vielä tehty, mutta työmaalla tehdään ensimmäistä työtehtävää. Tiedot on annettava, vaikkei työtä olisi vielä ehditty laskuttaa.

53 53 Esimerkki Työmaa alkaa heinäkuussa, mutta ensimmäinen maksuposti on sovittu marraskuuksi. Syyskuussa tilaaja ilmoittaa heinäkuun tiedoissa tilaamastaan urakoitsijasta ja urakasta tiedot yhteystiedot, työmaan tiedot, urakkasumma kokonaisuudessaan sekä urakan alku- ja loppupäivämäärä vaikka laskutuksen määrä ko. kuukautena onkin vielä 0 euroa.

54 54 Urakkatietojen ennakkomaksut Jos tilaaja maksaa ennakkomaksuja ennen töiden aloittamista, niistäkin on annettava tieto, vaikkei töitä olisi vielä aloitettukaan. Tietuekuvauksessa on oma kohtansa ennakkomaksuille. Ennakkomaksun jälkeisiltä kuukausilta (ns. välikuukausilta), jolloin töitä ei vielä ole aloitettu, ei tietoja tarvitse toimittaa. Urakan aikana etukäteen maksetut suoritukset ilmoitetaan kohdassa laskutettu määrä

55 55 Tiedonantovelvollisuuden päättyminen Tiedonantovelvollisuus päättyy kun työmaan katsotaan päättyneen, siis kun työ on vastaanotettu ja luovutettu tilaajalle. Tiedonantovelvollisuus vaikka sen jälkeen tehtäisiinkin takuuajan jälkitöitä ja korjauksia. Jos työ on päättynyt, mutta päättymisen jälkeen laskutetaan edelleenkin urakkasuorituksia, jotka kohdistuvat aikaan ennen työmaan päättymistä, suorituksista on kuitenkin annettava urakkatietoja Verohallinnolle. Urakkatietojen tiedonantovelvollisuuden päättymistä tarkastellaan sopimuskohtaisesti. Aliurakoitsija luovuttaa työn pääurakoitsijalle, pääurakoitsija ja sivu-urakoitsija puolestaan rakennuttajalle.

56 56 Esimerkki Työmaalla aloitetaan työt heinäkuun alussa Tiedonantovelvollisuus alkaa heinäkuun alusta lukien. Urakoitsija luovuttaa työmaan tilaajalle maaliskuun 15. päivä Jos urakoitsija laskuttaa toukokuussa helmikuussa tehtyjä töitä, näistä on annettava tieto Verohallinnolle. Maaliskuun tiedoissa ilmoitetaan urakkatiedot ja työntekijätiedot kuun alusta maaliskuun puoleen väliin saakka. Tilaaja ilmoittaa heinäkuun 5. päivään mennessä toukokuun tiedoissa kaikki itseään ja urakoitsijaa koskevat yhteystiedot, sekä sen, mihin työmaahan urakka kohdistuu, toukokuussa laskutetun määrän, urakka-ajaksi , ja sen, että työmaa on päättynyt.

57 57 Tietojen korjaaminen Jos ilmoittajalla on korjattavaa, annetaan kyseiselle kuukaudelle korjausilmoitus (K). Korjausilmoituksissa on aina annettava kaikki tiedot uudestaan, vaikka se sisältäisi samalla useamman työmaan virheettömät tiedot. Korjausilmoituksessa on aina ilmoitettava perusilmoituksen yhteydessä saatu ilmoitustunnus..

58 58 Esimerkki Rakennusliike Z on lähettänyt määräpäivänä tiedoston (P), joka sisältää urakkatiedot kolmelta eri työmaalta. Kohteessa A ilmoittaja on tilannut työtä kahdelta eri yritykseltä, kohteessa B neljältä yritykseltä ja kohteessa C yhdeltä yritykseltä. Ilmoittaja saa lähetyksen yhteydessä sähköisen ilmoitustunnuksen. Ilmoittaja havaitsee 14. päivä samaa kuuta, että kohteesta B ilmoitettu erään yrityksen laskutettu euromäärä on ollut virheellinen.

59 59 Seuraus Z antaa kaikilta kolmelta työmaalta uudet tiedot ja merkitsee korjausilmoitukseen (K), joka sisältää aiemmin saman kohdekuukauden tietojen yhteydessä saadun ilmoitustunnuksen. Ilmoittaja ilmoittaa kaikki tiedot uudelleen. Korjaus sisältää yhteensä seitsemän eri urakkatietoa.

60 60 Korjauksia enintään 12 kk:n ajalta Ilmoittaja voi korjata tietojaan taannehtivasti edeltävän 12 kuukauden ajalta. Esimerkki: Toukokuun 2015 tiedossa, jotka ilmoittaja on antanut , on ollut virhe. Ilmoittaja voi korjata tietoa viimeistään

61 61 Milloin on käytettävä korjausilmoitus? Tiedot voidaan korjata seuraavan kuukauden ilmoituksella, eikä erillistä korjausilmoitusta tarvita, paitsi jos kyseessä on virheelliset tunnistetiedot y-tunnus henkilötunnus, veronumero, syntymäaika tai ulkomainen tunniste työmaanumero laskutetut (tai maksetut) määrät toimeksiannon laji onko sovellettu käännettyä ALVia Kaikki muut urakkatiedot voidaan korjata seuraavan kuukauden ilmoituksella.

62 62 Esimerkki Laskutetut määrät on korjattava oikealle kohdekuukaudelle. Onko näin tehtävä myös siinä tapauksessa, jos laskutettu määrä pienenee, esim. hyvityslaskun johdosta? Jos annetun kohdekuukauden urakkailmoituksen ilmoitettu urakkasumma on liian pieni, on urakkasumma korjattava alkuperäiselle kohdekuukaudelle. Jos annetun kohdekuukauden urakkailmoituksen urakkasumma on liian suuri (esimerkiksi kohdekuukauden ilmoitettu urakkasumma on pienentynyt hyvityslaskun johdosta), voi urakkasumman korjata seuraavan kohdekuukauden urakkailmoituksessa (tai kalenterivuoden myöhemmissä urakkailmoituksissa). Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos esimerkiksi hyvityslaskusta johtuva virhe urakkasummassa huomataan ennen tilikauden tai kalenterivuoden päättymistä. Toinen vaihtoehto on antaa korjausilmoitus sille kohdekuukaudelle, jonka urakkasummaa on esimerkiksi hyvityslaskun johdosta pienennetty

63 63 Tietojen säilyttämisaika Urakkatietojen säilyttämisaika on 6 vuotta työmaan valmistumisvuoden päättymisestä. Tietoja voidaan säilyttää myös sähköisessä muodossa. Jos tiedonantovelvollinen käyttää Ilmoitin.fipalvelua, palvelu arkistoi tiedot 1,5 vuoden ajaksi.

64 64 Pääurakoitsijan velvollisuus antaa työntekijätietoja Verotusmenettelylain 15 b Työturvallisuuslain 7 :ssä tarkoitetun yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on toimitettava kuukausittain Verohallinnolle verovalvontaa varten yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista samoin kuin työnantajista ja vuokratyönteettäjistä tarpeelliset yksilöinti- ja yhteystiedot sekä tiedot työnantajan kotivaltiosta, työ- ja toimeksiantosuhteen laadusta sekä työskentelyä ja Suomessa oleskelua samoin kuin vakuuttamista koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan toimiteta tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavista henkilöistä

65 65 Aliurakoitsijan tiedonantovelvollisuus Yhteisellä rakennustyömaalla toimivan yrityksen on toimitettava työmaan pääurakoitsijalle tai muulle päätoteuttajalle työmaalla työskentelevistä työntekijöistään 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Itsenäisen työnsuorittajan on annettava itseään koskevat vastaavat tiedot. Tiedot on annettava ennen työskentelyn aloittamista, ja niissä tapahtuneista muutoksista on annettava tieto viipymättä.

66 66 Tietojen säilyttäminen Tässä pykälässä tarkoitetun tiedonantovelvollisen on säilytettävä ne tiedot ja asiakirjat, joista tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja on saatavissa, kuuden vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui, ellei muualla laissa säädetä pidempää säilytysaikaa

67 67 Jos pääurakoitsijaa ei ole Mitä tässä pykälässä säädetään pääurakoitsijasta tai muusta päätoteuttajasta, sovelletaan rakennuttajaan, jos työmaalla ei ole pääurakoitsijaa tai muuta päätoteuttajaa

68 68 Verohallinnon toimivalta Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisen ajankohdasta ja tavasta sekä oikeudesta olla antamatta tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja tilanteissa, joiden merkitys on taloudellisesti tai verovalvonnallisesti vähäinen.

69 69 Verohallinnon päätös Yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijan, muun päätoteuttajan tai jos päätoteuttajaa ei ole, rakennuttajan, on toimitettava Verohallinnolle tiedot rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista samoin kuin työnantajista ja vuokratyönteettäjistä, jos rakennushankkeen työmaakohtainen yhteenlaskettu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa ylittää euroa. Tiedot on annettava kuukausittain viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

70 70 Kuka on tiedonantovelvollinen? Rakennustyömaan työntekijätiedot antaa päätoteuttaja. Päätoteuttaja on määritelty rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 :n 4 kohdassa. Päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa tai sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään.

71 71 Jos päätoteuttajaa ei ole Työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuus siirtyy rakennuttajalle tai tilaajalle, jos työmaalla ei ole pääurakoitsijaa tai muuta päätoteuttajaa

72 72 Rakennuttaja/tilaaja on vastuussa työn luovutuksen jälkeen Normaalitapauksessa pääurakoitsija toimii päätoteuttajana. Jos kuitenkin pääurakoitsijan työ on luovutettu ja vastaanotettu ja pääurakoitsijan työmaahallinto työmaalla päättyy, voi työmaalle jäädä työskentelemään sivu-urakoitsijoita. Suhteessa rakennuttajaan työmaa päättyy vasta, kun sivu-urakoitsijoidenkin työt on vastaanotettu ja luovutettu. Päätoteuttajan luovuttaessa työnsä tilaajalle, rakennuttajasta tulee päätoteuttaja ja työntekijätietojen tiedonantovelvoitteet siirtyvät rakennuttajalle

73 73 Yhteinen rakennustyömaa? Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 1 kohdan mukaan työpaikkaa, jolla tehdään asetuksen soveltamisalassa tarkoitettua työtä ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. Jos työn suorittaa vain yhden yrityksen työntekijät tiedonantovelvollisuutta työntekijätiedoista ei ole.

74 74 Ei koske yhden yrityksen työmaita Jos työn suorittaa vain yhden yrityksen työntekijät tiedonantovelvollisuutta työntekijätiedoista Verohallinnolle ei ole esimerkiksi maalaus- tai muu pintakäsittelytyö Tällöinkin tilaajan on kuitenkin toimitettava työmaan urakkatiedot Verohallinnolle

75 75 Työmaan luonne saattaa muuttua Jos työmaa on suunniteltu tehtäväksi yhden työnantajan toimesta, mutta työn aikana siellä tosiasiallisesti on usean työnantajan palveluksessa olevia työntekijöitä, se muuttuu yhteiseksi työmaaksi. Tiedonantovelvollisuus alkaa siitä hetkestä lukien, kun työmaasta tulee yhteinen.

76 76 Rakennustyömaan käsite Rakennustyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettuna rakentamistyönä pidetään maan alla, päällä tai vedessä tapahtuvaa rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamista ja kunnossapitoa sekä niihin liittyvää asennustyötä, purkamista, maa- ja vesirakentamista sekä rakentamista koskevaa suunnittelua, samoin kuin näihin töihin koskevaa rakennushankkeen valmistelua ja suunnittelua

77 77 Rakennustyömaan käsite; esimerkit talonrakennustyöt sillan, padon, sataman, laiturin, kanavan, maantien, kadun, rautatien, lentokentän ja kaukolämpöverkoston rakentaminen, raakavedenottamoiden ja puhdistamojen sekä viemärin ja kaikenlaisten vesi- ja muiden johtoverkkojen sekä muiden sanotun kaltaisten rakennelmien rakennus- ja korjaustyöt maarakennustyöt täyttö- ja pengerrystyöt

78 78 Maanalaiset työt Maan alla tapahtuvan rakennustyön osalta on selvä raja rakennusteknisen louhinnan ja kaivostoiminnan välillä. Rakennustyötä on esimerkiksi liikenneväyläksi, maanalaiseksi varastoksi, raakavesiverkoston tai viemärilinjan osaksi tai muuhun vastaavaan käyttöön tulevan kalliotilan rakentaminen. Asetuksen ja myös rakennustyö -käsitteen ulkopuolelle jää kaivoskivennäisten hyväksikäyttöä tarkoittava työ, josta on säädetty kaivoslaissa

79 79 Muut rakennustyöt Vedessä tapahtuvaa rakennustyötä on esimerkiksi laiva- tai muun väylän ruoppaus, patojen rakentaminen ja vedenalainen louhinta. Rakennustöinä pidetään myös erilaisten johtoverkkojen rakentamiseen. Tien, kadun tai vastaavan kunnossapito sekä päällysteen osittainenkin korjaaminen tai uusiminen tai muut vastaavat rakenteeseen kohdistuvat toimenpiteet ovat myös rakennustöitä.

80 80 Asennustyöt Rakennustyöksi katsotaan asennustyöt silloin, kun ne liittyvät rakentamiseen ja kunnossapitoon. Tämä koskee myös esimerkiksi voimalaitosten ja paperitehtaiden koneasennuksia. Rakennustyöksi katsotaan myös erilaisten LVISlaitteistojen asentamisessa samoin kuin hissien ja vastaavien laitteiden asentamisessa rakennuksen tai muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamisen ja kunnossapidon yhteydessä.

81 81 Omakotityömaat Vaikka sellaisella työmaalla, jossa rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan rakennuttajana olevan yksityishenkilön omaan käyttöön, ei edellytetä kuvallisen henkilötunnisteen käyttöä, työntekijätiedot on toimitettava kuukausittain, jos työmaalla on päätoteuttajaksi katsottava urakoitsija, kuten esimerkiksi rakennusliike tai talotoimittaja. Kukin urakoitsija on myös ilmoitusvelvollinen päätoteuttajalle omista työntekijöistään myös omakotityömaalla

82 82 Milloin omakotityömaalla toimiva yritys on kuukausi-ilmoittamisen piirissä? Jos työmaalla on talotoimittajan tai rakennusyrityksen edelleen tilaamia töitä, on yritys tilaajana velvollinen toimittamaan tiedot kuukausittain. Omakotityömaalla toimiva talotoimittaja voi olla useassa roolissa työmaalla. Jos talotoimittaja on pelkkä materiaalitoimittaja, ei yrityksen tällöin tarvitse antaa tietoja Verohallinnolle. Jos talotoimittaja toimittaa runkomateriaalit ja hoitaa asennustyön joko runkovalmiiksi, vesikattovalmiiksi tai muuttovalmiiksi, talotoimittajan on toimitettava tiedot asennustyöstä, jos muodostuu yhteinen työmaa tai yritys edelleen tilaa asennus- sähkö-, putki- tai muut rakentamispalvelun mukaiset työt muulta yritykseltä.

83 83 Mistä töistä työntekijätietoja ei tarvitse toimittaa? Prosessin käynnissä pitämiseen liittyvät kunnossapitotyöt Alle euron työmaat

84 84 Prosessin käynnissä pitämiseen liittyvät kunnossapitotyöt Prosessin käynnissä pitämiseen liittyvät kunnossapitotyöt on rajattu pois rakennustyön käsitteestä. Näin ollen esimerkiksi teollisten tuotantolaitosten koneisiin ja laitteisiin kohdistuvat kunnossapitotyöt sekä koneiden osien uusiminen on rajattu tiedonantovelvollisuuden ulkopuolelle. Sen sijaan seisokkityöt sisältävät olennaiselta osin sellaisia tuotantolaitokseen tai sen rakennelmiin kohdistuvia korjaamis- ja kunnossapitotöitä sekä asennuksia, että näiden töiden on katsottu kuuluvan tiedonantovelvollisuuden piiriin.

85 85 Alle euron työmaat Tietoja ei tarvitse antaa, jos työmaakohtaisesti hankkeen kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on enintään euroa. Jos kuitenkin tilaajalle tehty työ tai aikaansaatu työtulos perustuu useisiin peräkkäisiin, keskeytymättömiin tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuviin sopimuksiin, sitä pidetään raja-arvoa laskettaessa kuitenkin yhtenä sopimuksena

86 86 Ilmoitukset muille yrityksille Jos pääurakan arvo ylittää euroa, pääurakoitsijan on ilmoitettava raja-arvon ylittymisestä muille työmaalla toimiville yrityksille. Jos raja-arvon ylittyminen on tiedossa jo sopimuksen tekovaiheessa, tiedonantovelvollisuudesta voidaan tiedottaa jo sopimuksessa. Jos taasen raja-arvo ylittyy vasta työn aikana, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä kuukaudesta, jolloin raja-arvo ylittyy.

87 87 Esimerkki Jos pääurakan arvo on euroa ja kolmen rakennuttajan sivu-urakan arvo kukin on euroa, rakennuttajan on ilmoitettava pääurakoitsijalle ja muille yrityksille raja-arvon ylittymisestä.

88 88 Mitkä työntekijätiedot Päätoteuttaja antaa tiedot omista työntekijöistään ja työmaalla toimivien muiden urakoitsijoiden työntekijöistä. Tiedot annetaan myös itsenäisistä työnsuorittajista ja vuokratyöntekijöistä sekä kaikista muista henkilöistä joilla ko. työmaalla on oltava kuvallinen henkilökortti Omakotityömaallakin tiedot on ilmoitettava, vaikka siellä ei tarvita henkilökorttia Jos työmaalla on pääurakoitsija tai pääasiallinen toteuttaja

89 89 Tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavat Tiedonantovelvollisuus ei koske tilapäisesti tavaraa työmaalle toimittavia. Jos tavarantoimitukseen liittyy vähäinenkin rakennus- tai asennustyö, tiedot on ilmoitettava. Samoin silloin, jos tavarantoimitus työmaalle on säännöllistä. Työmaalla käyminen on säännöllistä, jos se tapahtuu vähintään kaksi kertaa kuukaudessa vähintään kahden perättäisen kuukauden aikana. Tätä harvempaa käyntiä työmaalla pidetään tilapäisenä

90 90 Tiedonantovelvollisuuden sisältö: Verohallinnon päätös Tiedonantovelvollisen on ilmoitettava: 1. tiedonantovelvollista koskevat yksilöintitiedot sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen; 2. työmaan sijainti; 3. työntekijää koskevat yksilöintitiedot, työntekijän työmaalla työskentelyn alkupäivämäärä ja arvioitu loppupäivämäärä; 4. ulkomaisen työntekijän vakuuttamista koskevat tiedot; 5. tieto, onko työntekijä työsuhteinen, vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja, harjoittelija vai talkootyön tekijä; 6. työnantajaa koskevat yksilöintitiedot sekä työnantajan edustaja tai yhteyshenkilö yhteystietoineen; 7. vuokratyönteettäjää koskevat yksilöintitiedot.

91 91 Ilmoitustiedosto Työntekijäilmoitustiedosto koostuu 2 eri tietovirrasta: 1. tiedonantovelvollisen tiedot, jossa tietovirran nimi on VSRAKYHT 2. työmaakohtaiset työntekijätiedot, jossa tietovirran nimi on VSTYONTE. Työntekijäilmoitustiedostossa tulee olla yhden kerran VSRAKYHT-tietue (ensimmäinen tietue) ja tämän jälkeen yksi tai useampi työmaakohtainen VSTYONTE-tietue. Työmaa- ja työnantajakohtaiset työntekijätiedot ilmoitetaan omissa VSTYONTE - tietueissaan. Yhdessä työntekijäilmoitustiedostossa voi olla yhden tiedonantovelvollisen yhden kohdekuukauden ilmoituksia sisältäen yhden tai useamman työmaan työntekijätietoja.

92 92 Ilmoituksen sisältö: Ilmoitustyyppi, ilmoitusjakso, ilmoittaja sekä työmaatiedot samalla tavalla kuin urakkatietojen osalta

93 93 Ilmoituksen sisältö: Työntekijätiedot Työntekijän henkilötunnus TAI Työntekijän veronumero ja syntymäaika Verohallinto suosittelee ilmoittamisessa henkilötunnuksen käyttöä Työntekijän etunimet ja sukunimi Työntekijän puhelinnumero Osoitetiedot asuinvaltiossa Tieto, onko henkilöllä A1-todistus tai muu lähetetyn työntekijän todistus, joka osoittaa vakuuttamista kotivaltiossa

94 94 Ilmoituksen sisältö: Tiedot työsuhteesta Työ- tai palvelussuhteen laatu Onko työntekijä 1= työsuhteinen, 2= vuokratyöntekijä, 3 = ammatinharjoittaja tai muu vastaava (esim. tavarantarkastaja tai näyttötutkinnon arvioija), 4 = harjoittelija vai 5 = talkootyön tekijä. Työmaalla työskentely alkanut Muodossa ppkkvvvv Työmaalla työskentelyn arvioitu päättymispäivä Työntekijän tietoja ei ilmoiteta sellaisilta kuukausilta, jolloin hän ei ole tosiasiallisesti työskennellyt työmaalla Tehdyt työtunnit ja päivät Vapaaehtoinen tieto

95 95 Ilmoituksen sisältö Tiedot työnantajasta Työnantaja Yritys, joka maksaa työntekijän palkan Ammatinharjoittajan osalta merkitään ammatinharjoittaja Työnantajan y-tunnus tai henkilötunnus Työnantajan kotivaltio Merkitään kotivaltion maatunnus. Suomalaisen yhtiön kotipaikaksi merkitään FI. Työnantajan edustajan nimi, puhelinnumero ja osoite Työnantajan osoite, ellei edustajaa asetettu Vuokratyönteettäjän nimi, y-tunnus tai henkilötunnus Vuokratyönteettäjän kotivaltio

96 96 Ilmoituksen sisältö: Jos on ulkomaalainen työnantaja Ulkomainen tunniste Annetaan jos työnantajalla ei ole suomalaista y-tunnusta Ulkomaisen tunnuksen tyyppi, etusijajärjestyksessä numeroituna: 1= VAT-numero 2=Ulkomainen kaupparekisterimerkintää vastaava tunnus 3=TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4=Ulkomainen henkilötunnus Vuokratyönteettäjän ulkomainen tunniste ja tunnisteen tyyppi

97 97 Ilmoituksen sisältö: Ei toimintaa Työmaakohtaisesti Ilmoitetaan 1 = jos työmaa on keskeytynyt 2 = jos työmaa on päättynyt

98 98 Ilmoituksen sisältö: työnantajan laiminlyönti Ei työntekijäilmoitusta työnantajalta Ilmoitetaan, 1 = jos kaikki työntekijätiedot puuttuvat tai 2 = jos osa työntekijätiedoista puuttuu

99 99 Pääurakoitsijan velvollisuus luettelon pitämiseen Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on pidettävä työturvallisuuden varmistamiseksi ja tässä laissa säädettyjen velvoitteiden valvontaa varten ajantasaista luetteloa yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista.

100 100 Luettelosta on käytävä ilmi: 1. henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero; 2. työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä; 3. työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste; 4. lähetetyn työntekijän edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa.

101 101 Lisäksi Myös työturvallisuuslain mukaan työnantaja ja itsenäinen työnsuorittaja on velvollinen toimittamaan luettelon pitämiseksi tarpeelliset tiedot pääurakoitsijalle.

102 102 Tietojen antamisajankohta Ttyöntekijätiedot on annettava Verohallinnolle kuukausittain. Tiedot annetaan viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivä, Perusilmoitus voidaan antaa oikea-aikaisena kohdekauden alusta kohdekautta toiseksi seuraavan kuukauden viidenteen päivään saakka. Jos määräpäivä on viikonloppu tai muu pyhäpäivä, siirtyy määräpäivä seuraavaksi arkipäiväksi.

103 103 Tiedonantovelvollisuuden alkaminen Työntekijöitä koskeva tiedonantovelvollisuus alkaa silloin, kun työmaa alkaa. Rakennustyö katsotaan alkaneeksi silloin, kun rakennustyöt työmaalla tosiasiallisesti aloitetaan, esim. rakennuspaikan raivaamisella. Näin myös silloin, vaikka lupia tai ilmoituksia ei olisikaan vielä tehty, mutta työmaalla tehdään ensimmäistä työtehtävää.

104 104 Tiedonantovelvollisuuden päättyminen Tiedonantovelvollisuus päättyy kun työmaan katsotaan päättyneen, siis kun työ on vastaanotettu ja luovutettu tilaajalle. Tiedonantovelvollisuus vaikka sen jälkeen tehtäisiinkin takuuajan jälkitöitä ja korjauksia.

105 105 Tietojen korjaaminen Jos ilmoittajalla on korjattavaa, annetaan kyseiselle kuukaudelle korjausilmoitus (K). Korjausilmoituksissa on aina annettava kaikki tiedot uudestaan, vaikka se sisältäisi samalla useamman työmaan virheettömät tiedot. Korjausilmoituksessa on aina ilmoitettava perusilmoituksen yhteydessä saatu ilmoitustunnus..

106 106 Korjauksia enintään 12 kk:n ajalta Ilmoittaja voi korjata tietojaan taannehtivasti edeltävän 12 kuukauden ajalta. Esimerkki: Toukokuun 2015 tiedossa, jotka ilmoittaja on antanut , on ollut virhe. Ilmoittaja voi korjata tietoa viimeistään

107 107 Milloin on käytettävä korjausilmoitus? Tiedot voidaan korjata seuraavan kuukauden ilmoituksella, eikä erillistä korjausilmoitusta tarvita, paitsi jos kyseessä on virheelliset tunnistetiedot y-tunnus henkilötunnus, veronumero, syntymäaika tai ulkomainen tunniste työmaanumero työntekijätietojen työsuhteen laatu Kaikki muut työntekijätiedot voidaan korjata seuraavan kuukauden ilmoituksella.

108 108 Esimerkki Työntekijän työskentelyn alkamisaika on ilmoitettu virheellisesti kaksi kuukautta myöhempänä kuin todellinen työskentelyn alkamisaika oli. Miten tieto korjataan? Ilmoittaja voi korjata tiedon seuraavan kuukauden ilmoituksella ja merkitsee aloituspäivän tässä ilmoituksessa oikeaksi.

109 109 Tietojen säilyttämisaika Työntekijätietojen säilyttämisaika on 6 vuotta työmaan valmistumisvuoden päättymisestä. Tietoja voidaan säilyttää myös sähköisessä muodossa. Jos tiedonantovelvollinen käyttää Ilmoitin.fipalvelua, palvelu arkistoi tiedot 1,5 vuoden ajaksi.

110 110 Luonnollisen henkilön tiedonantovelvollisuus Verotusmenettelylain 15 c Rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön, jonka lukuun rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan taikka maapohjaan kohdistuvaa työtä suoritetaan, on silloin, kun rakennustyö ei liity hänen harjoittamaansa yritystoimintaan, 15 b ja 15 c :ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden sijasta toimitettava Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä yksilöinti- ja yhteystietoineen. Lisäksi hänen on toimitettava tiedot näille maksamistaan palkoista ja muista vastikkeista. Tiedonantovelvollisuus ei koske rakentamista, johon maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ei ole haettava rakennuslupaa.

111 111 Aikataulu Rakennuttajan on annettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot Verohallinnolle ennen maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta.

112 112 Sanktiot Rakennuttajan on esitettävä katselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antama todistus tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. Jos 2 momentissa tarkoitettua todistusta ei ole esitetty 2 momentissa tarkoitetun katselmuksen yhteydessä, rakennusvalvontaviranomaisen on viipymättä ilmoitettava asiasta Verohallinnolle.

113 113 Verohallinnon päätös Rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön, jonka lukuun rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan, taikka maapohjaan kohdistuvaa työtä suoritetaan, on edellä 1 ja 2 :ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden sijasta annettava Verohallinnolle tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä sekä näille maksetuista palkoista ja muista vastikkeista. Tiedot on annettava ennen rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta. Tiedonantovelvollisuutta ei ole, jos rakentamista varten ei maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ole haettava rakennuslupaa

114 114 Verohallinnon päätös Tiedonantovelvollisen on ilmoitettava: 1.tiedonantovelvollista koskevat yksilöintitiedot; 2.tieto, onko rakennuskohde kiinteistö vai osakehuoneisto; 3.kiinteistön kiinteistötunnus tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön Y-tunnus; 4.rakennuskohteen asunto-osakeyhtiön tai kiinteistön nimi ja osoite; 5.tieto, onko kyseessä uudisrakentaminen vai korjausrakentaminen; 6.rakentamistyön suorittaneita työntekijöitä ja yrityksiä koskevat yksilöintitiedot; 7.tieto maksetuista suorituksista; 8.työskentelyn alku- ja loppupäivämäärä; 9.tieto, jos rakentamistyöstä ei ole maksettu palkkoja tai muita vastikkeita

115 115 Yrityksiltä tilatut työt Jos työ on tilattu yritykseltä täytyy siis ilmoittaa tilaajan yhteystiedot sekä muun muassa: missä rakennustyö on tehty työn suorittaneen yrityksen yksilöintitiedot kuinka paljon yritykselle on maksettu suorituksia

116 116 Palkkatyönä suoritetut työt Jos ilmoittaja on itse palkannut työntekijän tekemään rakennusluvan alaista rakennustyötä, hänen täytyy siis ilmoittaa omien yhteystietojesi lisäksi muun muassa: missä rakennustyö on tehty työn suorittaneen työntekijän yksilöintitiedot kuinka paljon työntekijälle on maksettu palkkaa Talkootöihin osallistuneista henkilöistä ei tarvitse ilmoittaa tietoja.

117 117 Ilmoitusmenettely Tiedot ilmoitetaan sähköisesti verkkolomakkeella suomi.fi-palvelun kautta tai paperilomakkeella Ilmoituksen perusteella Verohallinto antaa todistuksen tietojen toimittamisesta. Todistus on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle viimeistään loppukatselmuksessa.

118 118 Rakennusvalvontaviranomaisen tiedonantovelvollisuus Jos edellä tarkoitettu rakennuttaja ei ole esittänyt loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antamaa todistusta tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä, on rakennusvalvontaviranomaisen ilmoitettava asiasta Verohallinnolle kuukausittain viimeistään loppukatselmusta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

119 119 Rakennusvalvontaviranomaisen on ilmoitettava 1. loppukatselmuksen suorittajaa koskevat yksilöintitiedot ja työnantajakunta; 2. laiminlyönyttä luonnollista henkilöä koskevat yksilöintitiedot; 3. loppukatselmuksen päivämäärä; 4. rakennuskohteen kiinteistötunnus.

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Käsiteltävät aiheet Urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisen perusteet mistä tiedot annetaan kenen vastuulla on tietojen antaminen mitä tietoja ilmoitetaan ilmoittamisen

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Muutokset 1.7.2014 alkaen 4.6.2014 Raahe KETÄ MENETTELY KOSKEE JA MITÄ ILMOITETAAN? Suurin yksittäinen Kiinteistö- ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausi-ilmoitus (HE 92/2012) Hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuussa Presidentti vahvisti

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Rakentamisen uudet velvoitteet Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Käsiteltävät aiheet 1. Taustaa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Tilaajan velvollisuudet / urakkatiedot Päätoteuttajan

Lisätiedot

Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut

Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut ja ilmoitusmenettely 16.1.2014 Mika Huhtamäki varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 400 616 252 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi Sisältö 1. Suomen

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot EROHALLINTO 3.10.2014 A76/200/2013 versio 1.2H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (18) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus urakoista Kuka on tiedonantovelvollinen? Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa Ts. keneltä on tilannut

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Taloyhtiö 2014 Päälakimies, VT Jenni Hupli Kiinteistöliitto Mistä on kysymys? Talousrikollisuuden torjuntaan uusi lisäkeino Verotusmenettelylain (18.12.1995/1558)

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä

Lisätiedot

Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla

Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla Ville Lappalainen Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen

Lisätiedot

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia Ohjelmistotalopäivät 26.11.2015 Rakentamisilmoituksissa on ollut liian paljon puutteellisuuksia Urakkatiedot Tilaaja on antanut ilmoituksen vain toiminnan

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä, valtiota sekä kaikkia yrityksiä toimialasta

Lisätiedot

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA 1 2 HOIDA PAKOLLINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS KUSTANNUSTEHOKKAASTI PALVELULLA Mitä ilmoitusvelvollisuus pitää sisällään? Heinäkuussa2014 voimaanastuneen uudistuksen mukaan työmaalla toimivan työnantajan tai

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Päätoteuttajan nimeäminen Työntekijätietojen kuukausittaista tiedonantovelvollisuutta ei ole yksityishenkilön omaan käyttöön rakennuttamassa kohteessa, mikäli työmaalle

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Taustatietoa aiheesta 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot Tietojen ilmoittaminen ja korjaaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä uudistus Voimaan 1.7.2014 alkaen Jatkoa veronumeromenettelylle

Lisätiedot

Entistä Parempi korjausrakentamisilta. 27.5.2014 Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy

Entistä Parempi korjausrakentamisilta. 27.5.2014 Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Entistä Parempi korjausrakentamisilta 27.5.2014 Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Uusia tuulia määräyksissä Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verottajalle Rakennusvalvontojen yhdistyminen Lupapiste.fi

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Urakka- ja henkilöraportoinnit Päivitetty 07/2017 Movenium Oy www.movenium.com Rakentamisen tiedonantovelvollisuus veroviranomaiselle Tiedonantovelvollisuus koskee rakennusalalla

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

Erilaisia kirjeitä asiakkaille

Erilaisia kirjeitä asiakkaille Erilaisia kirjeitä asiakkaille Selvityspyyntökirje Kyseessä on ilmoitettujen yritysten ja työntekijöiden tunnuksiin liittyviä tilanteita Työntekijätiedoista ja urakkatiedoista lähtee omat selvityspyyntökirjeet

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Rakentamisen uudet velvoitteet Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 Yhteistyössä urakoitsijan asialla Paremman rakentamisen puolesta! Sähköisen taloushallinnon edelläkävijä! Suomen Rakennusmestarit lyhyesti! Rakentamisen PROJEKTINJOHTO

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1.

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1.2014 Karri Kivioja Lähtökohta Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Pajadata Oy Rantatie 27 33250 Tampere Y-tunnus: 0981392-1 Kotipaikka: Tampere Puhelin: +358 (0) 207 434 455 Faksi: +358 (0) 207 434 460 pajadata@pajadata.fi Sisällys Xpaja

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Sari Wulff PL 325 0052 VERO sari.wulff@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Lausunnonantajasta Suomen Isännöintiliitto

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot Lisätietoa

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot

Lisätiedot

Näytesivut. Marraskuu

Näytesivut. Marraskuu Marraskuu Marraskuussa päivitetään kiinteistöstrategia ja sen pohjalta käynniste tään seuraavan vuoden talousarvion valmistelu. Huoltoyhtiö valmistelee kiinteistön tulevaan talveen. Hallinto Päivitetään

Lisätiedot

Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille. Katariina Kempe

Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille. Katariina Kempe Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille Katariina Kempe Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tekijä Katariina

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot EROHALLINTO 10.1.2014 A75/200/2013 versio 1.1H Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja SURAKKA EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (17) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot EROHALLINTO 19.2.2016 A48/200/2014 versio 1.4H Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja SURAKKA EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (20) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero. Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.fi Veronumerolaki Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä

Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä Rakennuskonepäivä 6.11.2014 Pekka Muinonen, Verohallinto Rakentamisilmoitukset - urakka- ja työntekijätiedot Rakennustöistä on

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Työmaarekisteri ja työmaaavain Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena on tehostaa verotulojen

Lisätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot U-H Rakennus Oy Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot Ohje Excel-tiedoston täyttöön Sisällys 1 Yleistä... 1 1.1 Työnantajan perustiedot... 1 1.2 Työntekijätiedot... 4 1 Yleistä Rakennustyömaan päätoteuttajana

Lisätiedot

ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN (VSRALVYV)

ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN (VSRALVYV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A90/200/2016 1.2 ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN (VSRALVYV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO... 3 4 KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit

Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 18.9.2012 Tilaajan muistilista: 1. Halvin ei ole aina kokonais kustannuksiltaan

Lisätiedot

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014 VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2015 Oikeusyksikkö/Tietopalvelu 00052 VERO 8.8.2014 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Visma Liikkuvan työn ratkaisut Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Lakimuutos veromenettelyyn, voimaan 1.7.2014 Koskettavat yhteisiä työmaita, joissa

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014 Niko Hämäläinen Taitotekniikka 1.7.2014 jälkeen raportoitava verottajalle: URAKKATIEDOT: Koskee kaikkia rakennustöiden tilaajia: Rakennuttajaa,

Lisätiedot

LAUSUNTO: VEROHALLINNON OHJE RAKENTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA

LAUSUNTO: VEROHALLINNON OHJE RAKENTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA Lausunto 1 (6) Verohallinto Henkilöverotus, ohjaus- ja kehittämisyksikkö HEVEOKY Sari Wulff PL 325 00052 Vero sari.wulff@vero.fi Diaarinumero A48/200/2014 LAUSUNTO: VEROHALLINNON OHJE RAKENTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 2.1.2018 A103/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen... 2 3. Web-liittymä... 2 3.1 Yrityksen tiedot... 2 3.2 Omat suomalaiset työntekijät... 3 Uuden työntekijätiedon lisääminen...

Lisätiedot

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Tarjoaa palvelut rakennustoimialalla toimiville yrityksille viranomaisvelvoitteiden noudattamista varten. Tuoteperheeseen kuuluvat Tilaajavastuu.fi - ja Veronumero.fipalvelukokonaisuudet.

Lisätiedot

Hankeprosessi. Järjestelmien käyttötarkoitus -ohje konsulteille

Hankeprosessi. Järjestelmien käyttötarkoitus -ohje konsulteille 19.1.2016 1 / 7 Hankeprosessi Järjestelmien käyttötarkoitus -ohje konsulteille Tämän ohjeen tarkoitus on kuvata in järjestelmäprosesseja liittyen PTS-korjauksiin sekä hankkeisiin. Ohjeessa kuvataan järjestelmien

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO - Painopistealueet Yhtiöoikeus Yritysjärjestelyt Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Ajankohtaista tiedonantomenettelystä ja vuodenvaihteen muutokset. Ylitarkastaja Petri Lindroos / Verohallinto

Ajankohtaista tiedonantomenettelystä ja vuodenvaihteen muutokset. Ylitarkastaja Petri Lindroos / Verohallinto Ajankohtaista tiedonantomenettelystä ja vuodenvaihteen muutokset Ylitarkastaja Petri Lindroos / Verohallinto Tilastoista Lukumääriä: Urakka- ja työntekijätiedot syyskuulta Urakkailmoituksia annettu 36536

Lisätiedot

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Varatuomari Roger Lehtonen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ROGER LEHTONEN 2011 Sähköinfo Oy Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus 1.4.2011

Lisätiedot

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa 4. heinäuuta 2014 Tämän materiaalin tarkoitus Tässä ohjeessa opastetaan vaiheittain kuinka veroviranomaisen 1.7.2014

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta SATOssa

Harmaan talouden torjunta SATOssa Harmaan talouden torjunta SATOssa Harmaan talouden torjunta SATOssa 2016 1(12) Sisällys 1 Miksi tätä tarvitaan? 3 2 Missä ja milloin käytetään? 3 3 Asiakirjojen arkistointi 4 4 Tilaajavastuulaki 4 5 Työturvallisuus

Lisätiedot

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille Alihankkija, jolta Eltel Networks Oy / Eltel Networks Pohjoinen Oy tilaa työtä tulisi, täyttääkseen veroviranomaisten vaatimat raportointi vaateet, toimia seuraavalla tavalla. 1. Käydä ilmaiseksi rekisteröitymässä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A118/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Uudet ilmoitusvelvollisuudet voimaan 1.7.2014 rakentamispalveluiden tilaajille Rakentamispalveluihin liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Urakkatietojen ilmoittaminen verottajalle

Urakkatietojen ilmoittaminen verottajalle 1 / 5 14.5.2014 Vastaanottaja Rakennuttamistiedon asiakkaat Aihe Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Urakkatietojen ilmoittaminen verottajalle Rakennuttamistiedon vuoden 2014 vuosipäivitys lähestyy

Lisätiedot

102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY

102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY 102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY Sisällysluettelo: Uudistamisen taustaa Uudistamisen päämäärät Uudistuva menettely / vuosi 2015 Uudistuva menettely 2016 Tietojen ilmoittaminen verkkolomakkeella Ilmoittamisvelvollisuus

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014 Ohje asunto-osakeyhtiöille 1 (10) Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014 1. Taustaksi Talousrikollisuuden torjunta on yksi hallituksen painopistealueista. Veronumeromenettelyyn

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

VEROHALLINTO A115/200/

VEROHALLINTO A115/200/ VEROHALLINTO 2.1.2018 A115/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LAKIASIAA LUENNON SISÄLTÖ

AJANKOHTAISTA LAKIASIAA LUENNON SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA LAKIASIAA Tampuuri-Käyttäjäpäivät 2014 Lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm LUENNON SISÄLTÖ Ilmoitusvelvollisuus urakkasopimuksen tiedoista Ensikokemukset ja esimerkit Harmaan talouden

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan tulevat

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

Ennakkoperintä 2014. Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto

Ennakkoperintä 2014. Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Ennakkoperintä 2014 Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Sisältö: Veroperusteet 2014 lakimuutokset luontoisedut ja kustannusten korvaukset Ennakkoperintä 2014 verokortit ja suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla

Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla Oskari Paukku Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Rakennusalan työnjohto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto PAUKKU, OSKARI: Tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Veronumero.fi Ilmoitusmenettely, palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. 31.1.2014 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki

Veronumero.fi Ilmoitusmenettely, palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. 31.1.2014 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Veronumero.fi Ilmoitusmenettely, palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt 31.1.2014 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Lain velvoitteet Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen SISÄLLYS 1 Miten tiedot korjataan jatkossa - yleistä?... 1 2 Sähköisesti tiedostona

Lisätiedot

Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 19.-20.5.2011. Eräitä lakimuutoksia Tilintarkastus ja kirjanpito Käännetty alv

Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 19.-20.5.2011. Eräitä lakimuutoksia Tilintarkastus ja kirjanpito Käännetty alv Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 19.-20.5.2011 Eräitä lakimuutoksia Tilintarkastus ja kirjanpito Käännetty alv MO päätös koskien perusmaksua VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS, MAAOIKEUS, TUOMIOT DN:ot M

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä 24.3.2011

Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä 24.3.2011 Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä Veroasiantuntija Mika Jokinen Taustaa Käännetty verovelvollisuus otetaan käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 L 686/2010, 16.7.2010 (HE 41/2010) perustana alv -direktiivin

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot