TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I , Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki"

Transkriptio

1 TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET Scandic Continental Hotel, Senator I , Helsinki

2 ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO - Painopistealueet Yhtiöoikeus Yritysjärjestelyt Julkiset hankinnat Sopimusoikeus Vero-oikeus, verosuunnittelu Työoikeus Riita-asiat Oikeudenkäynnit

3 TILAAJAVASTUULAKI TIUKENTUU - Tilaajavastuulakia sovelletaan tilaajaan; joka Suomessa käyttää vuokrattua työvoimaa; jonka Suomessa olevissa työtiloissa tai työkohteessa työskentelee työntekijä, joka on tilaajan kanssa alihankintasopimuksen tehneen työnantajan palveluksessa ja joiden työtehtävät liittyvät tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin; Rakennusalalla rakennuttajat ja kaikki sopimusketjussa toimivat yritykset ja itsenäiset työnsuorittajat; Kotimaiset ja ulkomaiset sopijakumppanit: Ei sovelleta jos; 1. Työntekijän tai työntekijöiden työskentely kestää yhteensä enintään 10 päivää 2. Alihankintasopimuksen arvo on vähemmän kuin (ALV 0%) Työ on yhtäjaksoista, jos työ muodostuu peräkkäisistä, keskeytymättömänä, tai vain lyhtyaikaisin keskeytyksin jatkuvista määräaikaisista sopimuksista.

4 TILAAJAVASTUULAKI TIUKENTUU Tilaajan selvitysvelvollisuus: tilaajan pyydettävä ennen sopimuksen tekoa; (Suunnitellut muutokset tummennetulla sekä kursiivilla) 1. Ennakkoperintärekisteri- työnantajarekisteri- ja arvonlisäverorekisteriote ( YTJ-ote) 2. Kaupparekisteriote, tai vastaavat tiedot sähköisesti 3. Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai maksusuunnitelma 4. Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja maksujen suorittamisesta tai maksusopimus 5. Selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 6. Rakennusalalle ; Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta Tiedot 3 kk tuoreempia ja pyydetään 12 kk:n välein

5 TILAAJAVASTUULAKI TIUKENTUU Ei selvitysvelvollisuutta, jos on perusteltu syy luottaa siihen, että sopimusosapuoli täyttää lakisääteiset velvollisuutensa; (Tummennetulla ja kursiivilla merkityt poistumassa rakennusalalla) 1.Valtio, kunnat, seurakunnat, Kela, Oyj, valtion liikelaitos yms. 2. Sopimusosapuolen toiminta on vakiintunut ( 3v) 3. Tilaajan ja sopimusosapuolen sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneen aikaisempien sopimussuhteiden johdosta ( 2 v) 4. Muun vastaavan syyn perusteella

6 TILAAJAVASTUULAKI TIUKENTUU Laiminlyöntimaksu määrätään, jos tilaaja; 1. Laiminlyö selvitysvelvollisuuden 2. Tekee sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan kanssa 3. Tekee sopimuksen käsittäen, että osapuolella ei tarkoitus täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan Rakennusalalle kohtien 2- ja 3 rikkomisesta tulossa korotettu laiminlyöntimaksu ( ) Suomessa jo käytössä rekistereitä, joiden kautta kaikki tilaajavastuulain tiedot sähköisesti keskitetysti ja ajantasaisena, esim. Luotettava Kumppani- Ohjelma

7 RAKENNUSALAN VERONUMERO Uusi laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä Hallituksen esitys Laki tullut voimaan Menettely ei vielä alkanut / veronumerot toimitettu kaikille

8 MITÄ VERONUMERO TARKOITTAA? - Kysymys on siitä, että jokainen verohallinnon asiakasrekisterissä oleva luonnollinen henkilö saa veronumeron. Pysyvä 12 merkkinen numero Ei voi päätellä hetua tai syntymäaikaa Verohallinto ylläpitää julkista rakennusalan veronumerorekisteriä ts. kuka tahansa voi tarkistaa nimen ja veronumeron vastaavuuden palvelusta Verohallinnolle toimivalta tallentaa Suomessa tilapäisesti työskentelevää ulkomaalaista koskevat tiedot oikeus myöntää henkilötunnuksia ( rinnakkaisoikeus maistraatin kanssa) Veronumero merkitään jo nyt pakolliseen kuvalliseen tunnistekorttiin Aluehallintoviraston työsuojeluviranomaiset valvovat

9 MITÄ VERONUMERO TARKOITTAA? Rakennuttajan, pääurakoitsijan, päätoteuttajan tai muun työnantajan vastuulla on pitää huoli, että kaikilla on kuvallinen tunniste Veronumero tulee uutena tietona tunnistekorttiin koskee uusia jälkeen aloittavia työmaita vanhoilla työmailla puolen vuoden siirtymäaika = Velvollisuus koskee yhteisiä rakennustyömaita työmaa, jossa samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. tyypillisesti työmaa, jossa on useita aliurakoita Sillä, mitä työtä tehdään ei ole merkitystä siivooja, suunnittelija, vartija, toimistotyöntekijä yms. joka tekee työtä rakennustyömaalla

10 MITÄ VERONUMERO TARKOITTAA? Rakennustyö VN:n asetuksessa; Maan alla ja päällä ja vedessä tapahtuva rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentaminen ja kunnossapito sekä niihin liittyvä asennustyö, purkaminen ja maa- ja vesirakentaminen laajempi kuin käännetyn ALV:n määritelmä Tunnistetta ei tarvitse jos kuljettaa tilapäisesti tavaraa työmaalle Tunnistekorttia ei vaadita omakotityömailla (vielä) Mikäli veronumeroa ei ole kuvallisessa kortissa, ei oikeutta työskennellä rakennustyömaalla Laiminlyönnistä voi seurata työturvallisuusrikkomuksesta sanktio Työntekijä ei ole itse vastuussa eikä sitä ole sanktioitu Kaikki saivat veronumeron vuodenvaihteessa. Muutosverokortissa numeroa ei ole. Työnantaja saattoi hakea ennakonpidätystietojen suorasiirron yhteydessä. Työntekijä voi pyytää. Ei työnantaja (toistaiseksi)

11 VERONUMERO JA ULKOMAISET TYÖNTEKIJÄT Ensimmäistä kertaa Suomeen tulevan pitää hakea veronumero verotoimistosta ( myös vaikka tulee vain yhdeksi päiväksi) Saa siis samalla henkilötunnuksen ja veronumeron ( kun tilapäisesti Suomeen) Menettely alkaa Asioitava henkilökohtaisesti, työnantaja ei voi asioida Samassa yhteydessä henkilöstä kerätään muutakin, verotuksen toimittamiseksi tarpeellista tietoa; osoite Suomessa, asuinvaltio ja osoite siellä, oleskeluaika, työnantajan tiedot, lähetyn työntekijän todistus, millä statuksella tulee Suomeen, palkan määrä jne.

12 JULKINEN VERONUMEROREKISTERI Tallennetaan nimi, henkilötunnus ja veronumero Tiedot merkitään omasta, työnantajan tai päätoteuttajan pyynnöstä tai verohallinto omaaloitteisesti Palvelusta saa tiedon, onko henkilö merkitty verohallinnon asiakasrekisteriin Tarkoituksena mahdollistaa rakennusalalla työskentelevien henkilötunnisteen oikeellisuuden tarkistaminen ja työntekijän sekä työnantajan verotukseen liittyvien velvollisuuksien valvonta Tiedon saa kuka tahansa kysyä, mutta kyllä tai ei vastauksen saa vain etu- ja sukunimellä sekä veronumerolla Tieto voidaan poistaa vain omasta pyynnöstä tai verohallinto oma-aloitteisesti

13 TILAAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN ILMOITUSVELVOLLISUUS TULEE MYÖHEMMIN Urakkatiedot ( ei vielä vahvistettu) Tilaaja joka voi olla rakennuttaja, pääurakoitsija, aliurakoitsija kukin antaa tiedon omista urakoistaan tarkoituksena saada koko ketjun kattavat ilmoitukset Tiedot annetaan ilmoittajasta, mm. aliurakoitsijasta ja urakasta; 1. Työmaatiedot 2. Urakan tai työvoiman vuokraustiedot 3. Urakan alku- ja loppupäivä tai urakka-aika 4. Laskutettu määrä ilmoitusajanjaksona ( = kuukauden aikana) 5. Urakkasumma kokonaisuudessaan 6. Maksuerätaulukko 7. Käännetyn ALV:n soveltamistiedot 8. Vastuuhenkilötiedot

14 TYÖNTEKIJÄTIEDOT (EI VIELÄ VAHVISTETTU) Päätoteuttaja antaa verohallinnolle Kukin urakoitsija antaa päätoteuttajalle Tiedot; 1. Nimi ja hetu tai ulkomainen tunnus 2. Kotikunta / asuinvaltio, osoitteet 3. Ulkomaisen työntekijän osalta E101/ E102, A1 4. Työnantajan tiedot ( Kuka maksaa palkan), osoitetiedot, kotivaltio jne. 5. Työntekijän statustiedot 6. Työlupatiedot 7. Oleskelulupatiedot 8. Arvioitu rahapalkan määrä kuukaudessa tai tunnilta ja päivärahat ym. Tiedot annettava kuukausittain Myös sanktiointi vielä auki

15 KYSYMYKSET JA KESKUSTELU

16 KIITOS! Arto Kaikkonen Asianajaja p. (09) GSM Silja Takalo-Eskola OTM, lakimies p. (09) GSM

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Työelämän säännöt www.mol.fi Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Khkj 11.11.2013 77, liite nro 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Sisällysluettelo 1 Määritelmiä ja soveltamisala... 1 1.1 Harmaan talouden määritelmä...

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta,

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä Muistio 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Sisältö Johdanto... 1 1 Mikä on rakennustyötä?... 3 2 Yhteinen rakennustyömaa... 4

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle Julkisten hankintojen pisteytysperiaatteet Pori 6.2.2013 Specialist Partner, AA, VT, KTM

Lisätiedot

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Tarjoaa palvelut rakennustoimialalla toimiville yrityksille viranomaisvelvoitteiden noudattamista varten. Tuoteperheeseen kuuluvat Tilaajavastuu.fi - ja Veronumero.fipalvelukokonaisuudet.

Lisätiedot

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Infotilaisuus tilitoimistoille Päivitetty 9.12.2011

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Infotilaisuus tilitoimistoille Päivitetty 9.12.2011 Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Infotilaisuus tilitoimistoille Päivitetty Sisältö Hallitusohjelman keskeiset veroratkaisut Veronumero Vuosi-ilmoitukset Verokortit vuodelle 2012 Vero.fi uutiskirje

Lisätiedot

Ennakkoperintä 2014 ja rakentamiseen liittyvä tiedonantomenettely. Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto

Ennakkoperintä 2014 ja rakentamiseen liittyvä tiedonantomenettely. Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Ennakkoperintä 2014 ja rakentamiseen liittyvä tiedonantomenettely Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Tuloveroasteikko 2014 (HE 105/2013 täydennys) Progressiivinen tuloveroasteikko 2013 2014 Verotettava

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Rakentamisen uudet velvoitteet Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Käsiteltävät aiheet 1. Taustaa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Tilaajan velvollisuudet / urakkatiedot Päätoteuttajan

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Helmikuu 2014 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima rakennusalalla

Ulkomainen työvoima rakennusalalla Ulkomainen työvoima rakennusalalla 22.10.2012 VT, KTM Esityksen sisältö Ulkomaisen työvoiman käytön ongelmia Luvaton työvoima Alipalkkaus Lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturva Käteinen palkanmaksu

Lisätiedot

TEM raportteja 23/2013

TEM raportteja 23/2013 TEM raportteja 23/2013 Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Pajadata Oy Rantatie 27 33250 Tampere Y-tunnus: 0981392-1 Kotipaikka: Tampere Puhelin: +358 (0) 207 434 455 Faksi: +358 (0) 207 434 460 pajadata@pajadata.fi Sisällys Xpaja

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon valvonta

Työsuojeluhallinnon valvonta Työsuojeluhallinnon valvonta harmaaseen talouteen liittyen SAK, työympäristöseminaari 23.3.2013 1 Työsuojeluvalvonnasta yleisesti Vuoden 2010 aluehallintouudistuksen myötä työsuojeluvalvontaan tullut muutoksia:

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa

Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa Sairaalatekniikan päivät Finlandia-talo 12.2.2014 Pekka Muinonen Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita

Lisätiedot