SUOMEN TILAAJAVASTUU OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TILAAJAVASTUU OY"

Transkriptio

1

2 SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Tarjoaa palvelut rakennustoimialalla toimiville yrityksille viranomaisvelvoitteiden noudattamista varten. Tuoteperheeseen kuuluvat Tilaajavastuu.fi - ja Veronumero.fipalvelukokonaisuudet. ü Tilaajavastuu.fi Suomen suurin ja kattavin yrityksille suunnattu tilaajavastuulain edellyttämien tietojen rekisteri. Luotettavia Kumppaneita on , Raportit-käyttäjiä ja Valvoja-käyttäjiä ü Veronumero.fi Palvelulla tiedonantovelvollisuutensa hoitavat kaikki yritykset koosta tai toimialasta huolimatta: rakennuttaja, päätoteuttaja, tilaaja kuin urakoitsijakin. 80 partnerin verkostomme tarjoaa asiakkailleen palvelujamme joko kokonais- tai palveluratkaisuina. ü Suomen Tilaajavastuu Oy Suomen Tilaajavastuu Oy:n omistaa Rakentamisen Laatu RALA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Talonrakennusteollisuus ry.

3 TULKINNAT Tilaajavastuutiedot eivät ole kunnossa! Tilaajavastuutiedoissa on selvitettävää! YRITYSRAPORTTI Sisältää tiedon kaikista tilaajavastuulain edellyttämistä selvityksistä ja lain perusteella tehtävän tulkinnan. Raportissa tilaajavastuulain mukainen tulkinta esitetään selkeästi etusivulla yhdessä yrityksen perustietojen kanssa. Ei velvollisuutta kuulua rekisteriin Tietoja puuttuu tai tietoja odotetaan tietolähteestä Tilaajavastuutiedot ovat kunnossa TILAAJAVASTUU.FI -PALVELUT

4 TIETOSISÄLTÖ JA -LÄHTEET YTJ-tiedot Bisnode Finland Oy Verohallinnon perustiedot Arvonverovelvollisuus Ennakkoperintärekisteri Kaupparekisteri Työnantajarekisteri Liiketoimintakiellot Yrityksen ilmoittamat ja tietopyyntöjen kautta kerättävät tiedot Veronmaksutiedot Verohallinto Eläkevakuutus TyEL / YEL / MyEL Eläkevakuutusyhtiö Tapaturmavakuutus Vakuutusyhtiö Työterveyshuolto Terveysasema Vastuuvakuutus Vakuutusyhtiö Noudattavat työehtosopimukset Yritys RALA-pätevyys ja RALA-sertifiointi Rakentamisen Laatu RALA ry Tiedot päivitetään vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Päivityssykli on riippuvainen tietolähteistä. Yritys on itse velvollinen ilmoittamaan mahdollisista vakuutuksiin liittyvistä muutoksista.

5 ROOLI RAKENNUSTYÖMAALLA Rakennuttaja Sivuurakoitsija VALVOJA Valvoja-palvelu antaa yritykselle välineet tilaajavastuulain automaattiseen seurantaan, erityisesti alihankkijoiden sopimuskelpoisuuden varmentamiseen ennen sopimuksen voimaan astumista. TILAAJAVASTUU.FI -PALVELUT VALVOJA Päätoteuttaja Urakoitsija Aliurakoitsija

6 VERONUMERO.FI -PALVELUT Veronumero.fi -palvelu on suunnattu rakennustoimialan yrityksille helpottamaan verotusmenettely- ja työturvallisuuslakien ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä. Ilmoita-palveluun tuodaan työntekijätiedot yhteisellä rakennustyömailla työskentelevistä henkilöistä ja Tilataan VALTTI-kortit, jotka ovat työturvallisuuslain mukaiset henkilötunnisteet. VALTTI-kortin avulla hoidetaan myös työmaan kulunseuranta. Työmaarekisteri kokoaa työmaakohtaisen tiedon kaikista urakkaketjuun osallistuvista yrityksistä, urakkatiedoista ja työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Kerätyn tiedon pohjalta palvelussa on raportoitavissa ilmoitusmenettelyn mukaiset viranomaisvelvoitteet. Yrityksen raportoimat tiedot arkistoituvat palvelussa vaadittavat 7 vuoden ajan. Työmaa-avain toimii yhteisen rakennustyömaan tunnisteena. Vahti-palvelu on työkalu päätoteuttajalle työturvallisuuslain vaatimusten mukaisen henkilölistan sekä perehdytystietojen ylläpitoa varten.

7 Mitä ilmoitusvelvollisuuksia on rakennuttajalla, sivu-urakoitsijalla, päätoteuttajalla, urakoitsijalla tai aliurakoitsijalla?

8 MITÄ SINUN PITÄÄ TEHDÄ Rekisteröidy ja luo tunnukset. Ilmoita omien työntekijöiden tiedot Ilmoita-palvelussa ja tilaa työntekijöille VALTTI-kortit. Sovi selkeästi kuka on työmaan päätoteuttaja. Perusta työmaa Työmaarekisteriin. Jaa työmaakohtainen Työmaa-avain urakkaketjun sopimuskumppaneille. Raportoi urakkatiedot Verohallinnolle Työmaarekisterin kautta. Pidä työnantaja- ja työntekijätiedot aina ajan tasalla. HYÖDYT Palvelu on koko toimitusketjun tiedot yhdistävä tietopankki ja kanava viranomaisvelvoitteiden noudattamiseen.

9 MITÄ SINUN PITÄÄ TEHDÄ Rekisteröidy ja luo tunnukset. Ilmoita työntekijöidesi tiedot Ilmoita-palvelussa. Tilaa heille VALTTI-kortit. Jaa työmaakohtainen Työmaa-avain urakkaketjun sopimuskumppaneille. Rekisteröidy työmaalle Työmaaavaimella. Raportoi urakkatiedot Verohallinnolle Työmaarekisterin kautta. Pidä työnantaja- ja työntekijätiedot aina ajan tasalla. HYÖDYT Kun olet rekisteröitynyt ja syöttänyt tiedot kerran, ei sinun tarvitse tehdä sitä uudelleen. Tiedot ovat kaikkien työmaiden hyödynnettävissä sähköisesti. Palvelu on koko toimitusketjun tiedot yhdistävä kanava viranomaisvelvoitteiden noudattamiseen.

10 MITÄ SINUN PITÄÄ TEHDÄ Rekisteröidy ja luo tunnukset. Ilmoita omien työntekijöiden tiedot Ilmoita-palvelussa ja tilaa työntekijöille VALTTI-kortit. Sovi rakennuttajan kanssa työmaan perustamisesta Työmaarekisteriin ja tee se. Jaa työmaakohtainen Työmaa-avain urakkaketjun sopimuskumppaneille. Kerää Työmaarekisteriin tiedot kaikista työmaalla perehdytetyistä ja työskentelevistä työntekijöistä. Raportoi urakka- ja työntekijätiedot Verohallinnolle Työmaarekisterin avulla. Pidä työnantaja- ja työntekijätiedot aina ajan tasalla. HYÖDYT Palvelu on koko toimitusketjun tiedot yhdistävä tietopankki ja kanava viranomaisvelvoitteiden noudattamiseen. Tiedot ovat kaikkien työmaiden hyödynnettävissä sähköisesti.

11 MITÄ SINUN PITÄÄ TEHDÄ Rekisteröidy ja luo tunnukset. Ilmoita omien työntekijöiden tiedot Ilmoita-palvelussa ja tilaa työntekijöille VALTTI-kortit. Jaa työmaakohtainen Työmaa-avain urakkaketjun sopimuskumppaneille. Rekisteröidy työmaalle Työmaaavaimella. Raportoi omien sopimuskumppaniesi urakkatiedot Verohallinnolle Työmaarekisterin kautta. Hyödynnä Työmaaavainta kohdistamaan työmaakohtaiset urakkasummat omassa laskutuksessasi. Pidä työnantaja- ja työntekijätiedot aina ajan tasalla. HYÖDYT Kun olet rekisteröitynyt ja syöttänyt tiedot kerran, ei sinun tarvitse tehdä sitä uudelleen. Tiedot ovat kaikkien työmaiden hyödynnettävissä sähköisesti. Palvelu on koko toimitusketjun tiedot yhdistävä kanava viranomaisvelvoitteiden noudattamiseen.

12 MITÄ SINUN PITÄÄ TEHDÄ? Rekisteröidy ja luo tunnukset. Ilmoita työntekijöidesi tiedot Ilmoita-palvelussa. Tilaa heille VALTTI-kortit. Jos toimit yksin, niin tilaa itsellesi VALTTI-kortti. Rekisteröidy työmaalle Työmaaavaimella. Pidä työnantaja- ja työntekijätiedot aina ajan tasalla. HYÖDYT Kun olet rekisteröitynyt ja syöttänyt tiedot kerran, ei sinun tarvitse tehdä sitä uudelleen. Tiedot ovat kaikkien työmaiden hyödynnettävissä sähköisesti.

13 ROOLI RAKENNUSTYÖMAALLA Rakennuttaja Sivuurakoitsija ILMOITA Yritystunnusten luominen Päätoteuttaja Työntekijätietojen ilmoittaminen VALTTI-korttien tilaaminen omille työntekijöille Urakoitsija VERONUMERO.FI PALVELUT ILMOITA VALTTI-KORTIT Aliurakoitsija

14 ROOLI RAKENNUSTYÖMAALLA Rakennuttaja TYÖMAAREKISTERI Työmaan perustaminen Järjestelmä antaa Työmaa-avaimen, joka jaetaan urakkaketjun sopimuskumppaneille Sopimuskumppanit rekisteröityvät työmaalle sähköisen Työmaaavaimen avulla Päätoteuttaja ylläpitää työmaakohtaista perehdytystietoa ja työntekijäluetteloa Vahti-palvelussa ja raportoi Työmaarekisterin avulla työmaakohtaiset työntekijätiedot Urakkatietojen raportointi Verohallinnolle Työmaarekisterin avulla. Jokainen tilaaja ilmoittaa alihankkijan sopimussummat ja maksetut maksut kun sopimuksen arvo ylittää euroa. Työmaarekisteristä on poimittavissa kaikki sen kautta Verohallinnolle raportoidut urakka- ja työntekijätiedot VAHTI TYÖNTEKIJÄRAPORTOINTI Päätoteuttaja Urakoitsija Aliurakoitsija VERONUMERO.FI PALVELUT TYÖMAAREKISTERI Sivuurakoitsija URAKKARAPORTOINTI

15 RAKENTAMISPALVELUT URAKKATIETOJEN ILMOITTAMINEN Työn tilaaja/ rakennuttaja Sivuurakoitsija Päätoteuttaja/ pääurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Lähde: STUL Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Kukin työn tilaaja ilmoittaa sähköisesti tilaamansa työurakan urakkatiedot Verohallinnolle, jos urakkahinta ylittää euroa (alv 0 %).

16 YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA TYÖNTEKIJÄTIETOJEN ILMOITTAMINEN Työn tilaaja/ rakennuttaja Sivuurakoitsija Päätoteuttaja/ pääurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Lähde: STUL Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Jos koko rakennustyömaan arvo ylittää euroa (alv 0 %), jokainen yhteiseen rakennustyömaahan osallistuva ilmoittaa omat työntekijänsä ja vuokratyöntekijänsä päätoteuttajalle/ pääurakoitsijalle, joka ilmoittaa tiedot sähköisesti Verohallinnolle. Yhteinen rakennustyömaa syntyy, kun useampi kuin yksi yritys työskentelee samanaikaisesti tai peräkkäin rakennustyömaalla.

17 MITÄ EI TARVITSE ILMOITTAA Suunnittelu ja valvonta, jos erikseen hankittu Tavaran kauppa, paitsi jos urakkatietoihin sisältyy materiaalin osuutta ei tarvitse eritellä pois Kiinteistönhoito ja huoltotyöt Huolto ja ennakoivat toimenpiteet, kuten nuohous tai ilmanvaihtolaitteiden tarkastukset ja testaukset Kiinteistönhoitopalvelut, kuten esim. siivous, lumenauraus, hiekoitus ja pienet korjaukset Kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevien laiteiden korjaus ja kunnossapitotyöt kun eivät kuulu osaksi kiinteistöä Esim. tuotantolaitosten prosesseihin kuuluvien koneiden kunnossapitotyöt, kuten painotalon painokoneet, jos ei ole kyse seisokkityöstä Seisokkityö = laitteistot pysäytetään pitkäksi ajaksi, tuotantolaitteisto ajetaan alas esim. kuukaudeksi ja sillä välin korjataan ja rakennetaan

18 Yhtenä sopimuksena pidetään kutakin erillistä tilausta, josta vastike määräytyy erikseen Huom. kunnossapidon vuosisopimukset, riippuu kunkin erillisen tilauksen arvosta tarkastellaan erillisinä sopimuksina Jos työ perustuu useisiin peräkkäisiin, keskeytymättömiin tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuviin sopimuksiin, tulkitaan yhdeksi sopimukseksi

19 KÄYTTÖÖNOTTO Perustiedot Työntekijätiedot VALTTI-kortit

20 Rekisteröityminen Suomen Tilaajavastuun palveluihin rekisteröidytään joko Tilaajavastuu.fi- tai Veronumero.fi-sivuilta. Mikäli yrityksellä on liiketoimintoja eri y-tunnusten alla tulee jokainen y-tunnus rekisteröidä Tilaajavastuu/ Veronumero-palveluihin erikseen. Huom! Yhdellä sähköpostiosoitteella voi olla vain yksi tunnus palveluun. Käyttäjätunnusten luominen Veronumero.fi-palvelun käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoite. Yrityksen pääkäyttäjän on huolehdittava, että käyttöoikeuksia jaetaan muille yrityksen käyttäjille. Myös myöhemmin lisätyt käyttäjät pystyvät jakamaan käyttöoikeuksia Veronumero-palveluun.

21 Työtekijöiden lisääminen Ilmoita/Työntekijätvälilehdellä lisätään ja muokataan työntekijätietoja. Pakolliset tiedot ovat sukunimi ja etunimi veronumero henkilötunnus työsuhteen laatu Kotivaltio Mikäli työntekijän kotivaltio on muu kuin Suomi, tulee tämän henkilön osalta täyttää myös Osoite kotivaltiossa ja Osoite Suomessa kohdat.

22 VALTTI-korttien tilaaminen Työnantaja tilaa omille työntekijöilleen VALTTI-kortit. Tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla Tilausta varten tarvitaan työntekijöiden tiedot: nimi ja kansallisuus henkilötunnus valokuva veronumero Henkilökorttitilausten toimitusaika on noin 14 työpäivää. VALTTI-kortin voimassaoloajaksi viisi vuotta. VALTTI-kortin hinta on 24 euroa + alv. Liittojen jäsenalennushinnasto

23 TYÖMAAREKISTERI Työmaan perustaminen Toimitusketju Sopimus- ja urakkatiedot Työntekijä- ja kulunseuranta Raportointi Vahti-palvelu

24 Luo uusi työmaa 1. Työmaa perustetaan työmaarekisteriin. 2. Työmaan perustiedot syötetään järjestelmään. 3. Järjestelmä antaa työmaa-avaimen, joka jaetaan urakkaketjun sopimuskumppaneille.

25 Työmaalle rekisteröityminen 1. Sopimuskumppanit rekisteröityvät työmaalle saamallaan työmaaavaimella. 2. Työmaa-avain jaetaan edelleen omille aliurakoitsijoille.

26 Työmaan tietojen syöttäminen: tilaajan y-tunnus urakan tyyppi urakan alku- ja loppupäivämäärä.

27 Toimittajaketju Yhteiselle rakennustyömaalle rekisteröityneet yritykset. Koko urakkaketju näkyvissä.

28 Urakkatiedot Sopimuskohtaiset urakkatiedot työmaakohtaisesti, kun sopimuksen arvo ylittää euroa.

29 Urakkatiedot 1. Jokainen tilaaja ilmoittaa alihankkijan sopimussummat ja maksetut maksut, kun sopimuksen arvo ylittää euroa. 2. Raportointi tapahtuu kuukausittain.

30 Työntekijätiedot 1. Jokainen työnantaja varmistaa, että omilla työntekijöillä on kuvallinen henkilötunniste näkyvissä työmaalla. 2. Päätoteuttaja raportoi kuukausittain työmaalla työskennelleet henkilöt OY PÄÄTOTEUTTAJA ABB REIPAS HANNU PUTKI OY LEIVO LIISA

31 Työntekijätiedot 1. Työmaakohtaiset kulunvalvonnan ohjeet ja käytännöt määrittää päätoteuttaja. 2. Työntekijätietojen raportointi edellyttää, että päätoteuttajalla on tieto kaikista raportointikuukauden aikana työmaalla työskennelleistä henkilöistä. 3. Työntekijätieto voi perustua joko sähköisen kulunvalvonnan leimatietoihin tai käsin kerättyyn tietoon.

32 Ilmoitukset verottajalle 1. Raportointi kerran kuukaudessa (kuun 5. päivä) Verohallinnolta saatavilla KATSOtunnisteilla. 2. Työmaarekisteristä poimittavissa kaikki sen kautta Verohallinnolle lähetetyt raportit.

33 VELVOITTEIDEN TAUSTAA Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden ilmoittaminen rakennusalan veronumerorekisteriin Veronumeroiden tarkastus rekisteristä, kun perehdytetään työmaalle Ulkomaalaisen lähetetyn työntekijän ilmoittautuminen Urakka- ja työntekijätiedot Verotusmenettelylaki/Urakkatietojen raportointi Tilaajien velvollisuus on raportoida työmaakohtaiset urakkahinnat ja urakkalaskut Koskee käännetyn ALV:n alaista työtä Kuukausittaisessa tapahtuvassa raportoinnissa ilmoitetaan hinnat ja toteutunut laskutus Verotusmenettelylaki/Työntekijätietojen raportointi Kuukausitason työmaakohtainen raportointi Verohallinnolle työmaalla toimineista henkilöistä Päätoteuttajan velvollisuus Henkilötunnisteet Työturvallisuuslaki ja veronumerolaki Kaikilta työntekijöiltä edellytetään työmaalla veronumerollisia kuvallisia henkilötunnisteita Työntekijäluettelo Työturvallisuuslaki Päätoteuttajan velvollisuus ylläpitää työmaan työntekijäluetteloa Ajantasainen tieto tällä hetkellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä

34

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice

Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 400 616 252 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio 01 Työmaarekisteri 1 Sisältö 1. Työmaarekisteri... 2 2. Ilmoita-palvelu... 2 3. Käyttäjätunnukset... 3 4. Käyttöoikeudet... 3 5. Työmaan perustaminen... 6 6. Työmaan perusnäkymä...

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.4

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.4 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.4 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8. Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi Huomioitavaa

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.6 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8.2014 Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.7

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.7 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.7 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8.2014 Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt 15.1.2014 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Lain velvoi@eet Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä

Lisätiedot

Esi$elyssä Työmaarekisteri ja Työmaa- avain 12.5.2014

Esi$elyssä Työmaarekisteri ja Työmaa- avain 12.5.2014 Esi$elyssä Työmaarekisteri ja Työmaa- avain 12.5.2014 Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 400 616 252 mika.huhtamaki@dlaajavastuu.fi www.veronumero.fi partnerit.veronumero.fi

Lisätiedot

Veronumero.fi Helpoin tapa hoitaa urakoiden seuranta

Veronumero.fi Helpoin tapa hoitaa urakoiden seuranta Veronumero.fi Helpoin tapa hoitaa urakoiden seuranta Miten säästää aikaa, rahaa ja hermoja Palvelujen käy9ö eri toimijoille Suomen Tilaajavastuu Oy tarjoaa tarvi9avat palvelut sekä >laajavastuulain e9ä

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Pajadata Oy Rantatie 27 33250 Tampere Y-tunnus: 0981392-1 Kotipaikka: Tampere Puhelin: +358 (0) 207 434 455 Faksi: +358 (0) 207 434 460 pajadata@pajadata.fi Sisällys Xpaja

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Muutokset 1.7.2014 alkaen 4.6.2014 Raahe KETÄ MENETTELY KOSKEE JA MITÄ ILMOITETAAN? Suurin yksittäinen Kiinteistö- ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus.

Lisätiedot

Käyttöönoton vaiheet. Työmaarekisteri & laskupoimuri

Käyttöönoton vaiheet. Työmaarekisteri & laskupoimuri Käyttöönoton vaiheet Työmaarekisteri & laskupoimuri Laskupoimuri pähkinänkuoressa Verkkolasku Rakennustyön laskuosoite Poimuri Työn tilaajan oma sähköinen laskutusosoite Asiakkaan taloushallinnon järjestelmä

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta,

Lisätiedot

VALVOJA. esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. käyttöohje 10.02.2015 10/02/15. Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo

VALVOJA. esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. käyttöohje 10.02.2015 10/02/15. Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA käyttöohje 10.02.2015 Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo Puh: 010 309 3589 Y-tunnus: 2327327-1 www.tilaajavastuu.fi Asiakaspalvelu Puh: 0600

Lisätiedot

Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus

Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus 1.7.2014 Mikä on rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus? Rakentamiseen liityvä tedonantovelvollisuus on toimintamalli, jonka avulla pyritään kitkemään

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa

Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa Sairaalatekniikan päivät Finlandia-talo 12.2.2014 Pekka Muinonen Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus urakoista Kuka on tiedonantovelvollinen? Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa Ts. keneltä on tilannut

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014 Niko Hämäläinen Taitotekniikka 1.7.2014 jälkeen raportoitava verottajalle: URAKKATIEDOT: Koskee kaikkia rakennustöiden tilaajia: Rakennuttajaa,

Lisätiedot

Talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus AUTOMATISOIDUSTI ADMINETILLÄ

Talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus AUTOMATISOIDUSTI ADMINETILLÄ Talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia Rakennusalan tiedonantovelvollisuus AUTOMATISOIDUSTI ADMINETILLÄ VELVOLLISUUS lyhyesti automatisoitu raportointi 1.7.2014 voimaanastuva rakennustyömaiden

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä Muistio 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Sisältö Johdanto... 1 1 Mikä on rakennustyötä?... 3 2 Yhteinen rakennustyömaa... 4

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot