Remontin toteutus ja valvonta. 4.1 Omatoiminen remontti vs. urakoitsijan palkkaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Remontin toteutus ja valvonta. 4.1 Omatoiminen remontti vs. urakoitsijan palkkaaminen"

Transkriptio

1 4 Remontin toteutus ja valvonta 4.1 Omatoiminen remontti vs. urakoitsijan palkkaaminen Osakas voi tehdä suunnittelemansa remontin itse tai palkata ulkopuolisen urakoitsijan sitä tekemään. Jos taitoa ja aikaa riittää, remonttihommiin voi ryhtyä itse, kun taloyhtiö on antanut luvan remonttiin ja tarvittavat suunnitelmat on tehty sekä luvat haettu. Mikäli remonttiin tarvitaan rakennuslupa, on syytä harkita vakavasti pätevän urakoitsijan palkkaamista (ks. 4.2). Etenkin lvi- ja sähkötyöt tulee aina teettää alan ammattilaisilla. KIKU-OsakasR-18-itse-vs-palkkaaminen.pdf Remontin toteutus ja valvonta 39

2 4.2 Urakoitsijan valinta Urakoitsijan pätevyys Remontin urakoitsijaa valittaessa kannattaa pyytää tarjouksia useilta urakoitsijoilta. Vertailun helpottamiseksi urakoitsijoilta kannattaa pyytää kunnollisten tarjousten ohella referenssejä eli esimerkkejä vastaavista remonteista, joita he ovat toteuttaneet. Remontti kannattaa antaa tehtäväksi pätevälle ja hyvämaineiselle urakoitsijalle. Urakoitsijan valinnassa suuri painoarvo tulee olla paitsi urakkahinnalla myös urakoitsijan riittävällä pätevyydellä. Jos osakas ei koe itse osaavansa arvioida urakoitsijan pätevyyttä, taloyhtiön valvojaa voi pyytää tarkastamaan sen. Tarvittaessa urakoitsijan pätevyyden voi arvioida myös paikkakunnan rakennusvalvontaviranomainen. Putkitöissä urakoitsijan työnjohtajalla on oltava KVV-pätevyys eli kiinteistöjen vesi- ja viemäriasennuspätevyys. Vesieristystöissä tiettyä pätevyyttä ei vaadita, mutta on suositeltavaa teettää työ henkilöllä, jolla on vesieristysasioissa VTT:n henkilöpätevyys (ks. Sähkötyöt on teetettävä pätevällä henkilöllä, joka suorittaa ne asianmukaisesti ja turvallisesti. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pitää luetteloa pätevistä urakoitsijoista (ks. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenurakoitsijat löytyvät osoitteesta Osakkaan on aina valittava pätevä urakoitsija, vaikka remontti ei olisikaan rakennusluvan alainen. Lisäksi on tarkistettava, että urakoitsija on huolehtinut työnantaja- ja verovelvoitteistaan. Tällöin ei tule vahingossa suosineeksi pimeätä työvoimaa tai harmaata taloutta. Lisätietoa löytyy osoitteista ja 40 Osakkaan remontit taloyhtiössä

3 Myös urakoitsijan luottotiedot tulee aina selvittää ennen remonttia. Remontin onnistumiselle on eduksi, jos valitulla urakoitsijalla on tapana suorittaa oman työnsä vastaanotto eli itselleluovutus. Tämä tarkoittaa, että urakoitsija on listannut itselleen valmiiksi, mitä hän tekemästään remontista tarkistaa ja miten hän suorittaa tarkistuksen. Itselleluovutuksella urakoitsija varmistaa oman työnsä onnistumisen. Suositeltavaa on tehdä sopimus vain sellaisen urakoitsijan kanssa, joka voi esittää jo ennen urakkasopimuksen tekemistä oman työnsä vastaanottosuunnitelman. Urakkasopimus Hyviä rakennusalan yrityksiä voi hakea esimerkiksi Rakentamisen Laatu RALA ry:n Yrityshaulla (www.rala.fi). Urakoitsijan kanssa tulee tehdä aina kirjallinen sopimus. Jos kirjallinen sopimus puuttuu, jälkeenpäin on vaikeaa esimerkiksi ongelmatilanteissa todistaa, mitä töitä on sovittu tehtäväksi, mitä niistä on lupa laskuttaa, miten mahdollisten yllätysten ja lisätöiden kanssa menetellään ja miten mahdollinen viivästyminen korvataan. Remontin toteutus ja valvonta 41

4 Urakkasopimus tehdään kuluttajaurakkasopimuslomakkeelle RYS-9 tai RE- YS-8 taikka pienurakkasopimuslomakkeelle RT tiedonantovel- Rakennusalan vollisuus Rakentamista koskevat tiedot voi ilmoittaa Verohallinnolle fi-palvelussa verkkolomakkeella tai paperilomakkeella. Rakennuttajana toimivan osakkaan on esitettävä loppukatselmuksen yhteydessä ra- Urakkasopimuslomakkeita voi ostaa sähköisinä, tulostettavina versioina osoitteesta Rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta koskevat verotusmenettelylain ja työturvallisuuslain säännökset tulevat voimaan Tiedonantovelvollisuus koskee urakkatietoja ja toisaalta työntekijätietoja. Urakkatietoja koskeva tiedonantovelvollisuus koskee myös osakasta, joka teettää huoneistossaan remontin ulkopuolisella urakoitsijalla ja toimii siten rakennuttajana. Osakas on kuitenkin velvollinen ilmoittamaan tiedot vain rakennusluvan alaisista töistä. Osakkaan tulee ilmoittaa Verohallinnolle tiedot rakennustyön suorittaneista yrityksistä ja näille maksetuista maksuista. Myös työntekijöille mahdollisesti maksetuista palkoista on annettava tiedot. Kaikista rakennusluvan alaisista töistä on annettava tieto Verohallinnolle, vaikka työstä ei maksettaisi suorituksia. Mikäli työ on tehty talkoilla, ei talkoolaisten nimiä tarvitse kuitenkaan ilmoittaa Verohallinnolle. Tällöin ilmoitetaan ainoastaan se, ettei työstä ole maksettu suorituksia. Osakkaan on ilmoitettava työntekijätiedot Verohallinnolle silloin, kun hän palkkaa itse työntekijän. Jos osakas on tilannut rakennustyön yritykseltä, ilmoitetaan vain yritykselle maksettu suoritus, ei yrityksen käyttämiä työntekijöitä. 42 Osakkaan remontit taloyhtiössä

5 kennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antama todistus tiedonantovelvollisuutensa täyttämisestä. Mikäli osakas ei todistusta esitä, rakennusvalvontaviranomainen ilmoittaa siitä Verohallinnolle. Osakkaalle voidaan tällöin määrätä laiminlyöntimaksu, joka voi olla jopa euron suuruinen. Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia jälkeen tehtyjä töitä, vaikka rakennuslupa olisikin haettu aiemmin. 4.3 Osakkaan valvonta- ja korvausvastuu Osakkaan valvontavastuu Rakentamista koskevat tiedot voi ilmoittaa Verohallinnolle osoitteessa Osakas vastaa siitä, että hänen huoneistonsa remontti suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti. Toisin sanoen osakkaan tulee huolehtia, että remontti suunnitellaan, toteutetaan ja valvotaan siten, ettei siitä aiheudu yhtiölle tai toiselle osakkaalle vahinkoa. Jos osakas teettää työn ulkopuolisella, kuten urakoitsijalla, hänen tulee huolehtia siitä, että tämä noudattaa hyvää rakennustapaa. Jos osakkaan remontti vaatii rakennusluvan, sille täytyy ilman muuta hankkia valvoja. Taloyhtiö määrää remontille oman valvojansa, mutta myös osakkaan kannattaa ehdottomasti palkata oma valvoja. Valvojana voi toimia rakennusalan ammattilainen tai muu pätevä henkilö. Osakas voi myös pyytää yhtiön valvojaa toimimaan samalla hänen valvojanaan. Valvoja kannattaa hankkia kaikkiin, myös pienempiin, remontteihin. Asiansa osaava ja taitava puolueeton valvoja voi auttaa välttämään monet riitatapaukset sekä jälkipyykin pesemisen. Osakkaan oma valvoja voi lisäksi huolehtia remontin lopputuloksen esteettisestä tarkistamisesta (esim. kylpyhuoneremontissa saumojen suoruuden, laattojen siistin Remontin toteutus ja valvonta 43

6 asennuksen ja värisävyjen tarkistaminen) osakkaan puolesta. Taloyhtiön valvojan tehtäviin tällainen ei kuulu. Ohjeita remontin suorittamiseen ja laadun varmistamiseen löytyy muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaista kunnan rakennusjärjestyksestä Suomen rakentamismääräyskokoelmasta RT-, LVI-, KH- ja Ratu- kortistoista Rakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista (RYL) Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n julkaisuista Korjaustöiden laatu KTL -julkaisusta. Remonttikatselmus Osakas voi osoittaa taloyhtiölle tehneensä remontin hyvän rakennustavan mukaisesti myös siten, että järjestää tarvittavat remonttikatselmukset ja kutsuu niihin taloyhtiön edustajan. Remonttikatselmuksia pidetään remonteissa, joissa rakenteet ja laitteet jäävät piiloon. Tyypillisiä remonttikatselmuksia ovat vesieristystarkastus, vesi- ja viemärijohtojen asennustapatarkastus, purkutöiden jälkeinen rakennekatselmus sekä mahdollinen pintakosteus mittaus. Remonttikatselmuksien määrä määräytyy remontin laajuuden ja tason mukaan. Remonttikatselmuksissa kannattaa ottaa mahdollisimman paljon valokuvia, ja katselmuksesta on hyvä tehdä myös muistio. Kun remontti on valmis, kaikista asiakirjoista tulee ottaa kopio. Kopiot luovutetaan joko paperi- tai sähköisessä muodossa taloyhtiölle. Remonttikatselmuksessa kannattaa ottaa kuvia ja tehdä muistiinpanoja. 44 Osakkaan remontit taloyhtiössä

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Sisältö SUUNNITTELU JA KUSTANNUSARVIO 3 Kustannussuunnittelu 3 TONTIN HANKINTA 4 RAHOITUS

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Muutokset 1.7.2014 alkaen 4.6.2014 Raahe KETÄ MENETTELY KOSKEE JA MITÄ ILMOITETAAN? Suurin yksittäinen Kiinteistö- ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus.

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä Muistio 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Sisältö Johdanto... 1 1 Mikä on rakennustyötä?... 3 2 Yhteinen rakennustyömaa... 4

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointi

Näyttötutkintojen arviointi Liite 12 Päivitetty 1.11.07 Näyttötutkintojen arviointi NÄYTTÄVÄ-PROJEKTI 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 1. Mitä ovat näyttötutkinnot?... 2 2. Miten ammattitaito osoitetaan?... 2 3. Ketkä arvioivat?...

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN

UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN 1 Vaikka ajatus voi kauhistuttaa, putkiremontti on mahdollisuus entistä parempaan viihtyvyyteen. NCC:n toimintamallissa asukastyytyväisyydellä on suuri painoarvo. 2 NCC:N SUUNNITTELU-

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot