Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa"

Transkriptio

1 Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa Sairaalatekniikan päivät Finlandia-talo Pekka Muinonen

2 Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita ü Harmaa talous aiheuttaa merkittävät veromenetykset ja heikentää rehellisesti toimivien yritysten kilpailukykyä sekä yleistä veromoraalia ü Rakennusalan vuosittaisesta verokertymästä yli 10 mrd jopa joka viides euro kuuluu riskivyöhykkeeseen ü Harmaata taloutta torjutaan parhaiten minimoimalla siitä saatavia hyötyjä, kasvattamalla kiinnijäämisen riskiä ja ennen kaikkea luomalla veronmaksumyönteistä ilmapiiriä ü Uusi rakennusalan lainsäädäntö antaa laajan mahdollisuuden torjua harmaa taloutta ja tukea rehellistä liiketoimintaa ü Kyse on toisaalta kilpailuedusta, mutta myös jokaisen kansalaisen, yrityksen ja yhteisön valinnoista 2

3 Aikataulu Veronumerot pakollisiksi kuvallisissa tunnisteissa yhteisillä työmailla Verohallinnon ohje tiedonantomenettelystä Aluehallintoviranomaisen ohje Tietuekuvaukset syyskuussa Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus alkaa Luonnollisen henkilön ilmoittamisvelvollisuus alkaa Urakka- ja työntekijätiedot annetaan ensimmäisen kerran 3

4 LAINMUUTOSTEN TAVOITE q Harmaan talouden vähentäminen rakennusalalla q Kotimaisen työvoiman työllisyystilanteen parantaminen q milj. euron puuttuvien verotulojen ja työnantajamaksujen kerääminen 4 2/14/14

5 q Tilaajavastuulaki q Käännetty arvonlisävero q veronumero ja veronumerorekisteri q Työturvallisuuslaki: Kuvalliset tunnisteet, kortin tietosisältö q Urakka- ja työntekijätietojen ilmoitusmenettely 5

6 Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen ja noudattamisen valvonta eri lakien näkökulmasta on perusta harmaan talouden torjunnalle q Uusi lainsäädäntö mahdollistaa ja velvoittaa harmaan talouden torjuntaan suunnaten valvontaa reaaliaikaiseksi q Veroriski ilmentää lähes aina muita riskejä q Harmaan talouden torjunnassa viranomaisvalvonta ja rakennusalan yhteiskunnallisten velvoitteiden tuloksellinen valvonta vaatii yhteistyötä ja reagointikyvykkyyttä q VEROHALLINTO on keskeinen viranomainen harmaan talouden torjunnassa 6

7 q Riskienhallinta ja verovalvonta korostuvat ja tehostuvat q Kilpailuetu luotettaville yrityksille imago q Sähköisyydestä apu toimialalle hallinnollisen taakan purkamiseen q Hallinnollinen kustannustehokkuus, koskee virkakuntaa ja toimialaa 7

8 Uusi lainsäädäntö on tarkoitettu tehostamaan harmaan talouden torjuntaa Verohallinnon tavoitteena kehittää ja ottaa käyttöön menettelyt, joilla torjutaan harmaata taloutta mahdollisimman reaaliaikaisesti ja siten kuin hallitusohjelmasta johdetussa lainsäädäntöhankkeessa edellytetään. Verokertymän turvaaminen Tax Gapin pienentäminen 8

9 Verohallinnon raksa-hankkeen ) tuloksia ajalta q Hankkeessa noin verotarkastusta (keskimäärin 700 kpl/vuosi) q Harmaata taloutta löydetty joka kolmannessa kohteessa q Harmaasta taloudesta yli 90 % yrityksissä, joiden liikevaihto on alle 6 m q Pimeät palkat: yli 90 % tapauksista yrityksissä, joiden liikevaihto alle 3 m q Kohteista 33 % on Uudellamaalla q Mustia palkkoja yli 200 m q Vääräsisältöisiä tositteita yli kpl (kuitit) q Hankkeessa maksuunpannut verot noin 200 m Verohallinnolle on annettu vääriä palkkojen vuosi-ilmoitustietoja. Yrityksen antamassa vuosi-ilmoituksessa on ollut jopa kaikki annetut tiedot väärin. Pilotit: Rakennusalan luovuttamia vertailutietoja hyödyntämällä on havaittu jopa 40 %:n poikkeamia vuosi-ilmoitustiedoissa. Hankkeen loppuraportti julkaistaan viikolla 8/2014 9

10 Vaikuttavuuden arviointi Raksahankkeessa ja hankkeiden jatkaminen Onko hankkeella ollut vaikuttavuutta harmaan talouden torjunnassa? q Kyllä, mutta harmaata taloutta ei ole saatu suitsittua q Keinot ovat purreet pienehköön joukkoon q Iso osa harmaan talouden toimijoista on jäänyt valvonnan ulkopuolelle q Kiinnijäämisen riskiä on kasvatettu reaaliaikaista valvontaa kehittämällä, mutta se ei ole ollut (vielä) todennäköinen Vasta uuden lainsäädännön uskotaan luovan uudet realistiset mahdollisuudet tehokkaaseen harmaan talouden vastaiseen veroa kerryttävään toimintaan. q Uusi lainsäädäntö koskee kaikkea rakentamista q Konkretia ja reaaliaikaisuus 10

11 KEINOT q Veronumeroiden kattava käyttö ja veronumerorekisteri (I vaihe ) q Reaaliaikainen kattava tiedonkeruu sivullistiedonantajilta (II vaihe ) yrityksistä, urakoista ja työntekijöistä q Verohallinnon reaaliaikainen valvonta: tietojen vertailu ja velvoitteiden täyttäminen 11 2/14/14

12 TIEDONANTOVELVOLLISUUS q Rakennustyötä tilaavien yritysten tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista - kuukausittain q Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan tiedonantovelvollisuus työmaan työntekijöistä - kuukausittain q Kotitalouksien tiedonantovelvollisuus rakennusluvan alaisista rakennustöistä - ennen loppukatselmusta 12

13 TIEDONANTOVELVOLLISUUS KUUKAUSITTAIN Urakkatiedot peruste: arvonlisäverolain tarkoittama rakennuspalvelu tiedonantovelvollinen: kukin rakennustyön tilaaja rajaus: kunkin urakan arvo on enintään Työntekijätiedot peruste: yhteisellä rakennustyömaalla toimii samanaikaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tiedonantovelvollinen: päätoteuttaja, pääurakoitsija, rajaus: koko työmaan rakennushankkeen kokonaisarvo enintään /14/14

14 TIEDONANTOVELVOLLISUUS URAKOISTA mitä työtä se koskee? Kaikista arvonlisäverolaissa tarkoitettua rakentamispalvelua sekä rakennustelineiden pystytys- ja purkutyötä tai työvoiman vuokrausta suorittavista yrityksistä annetaan tiedot rakentaminen voi olla uudisrakentamista, perusparannusta, korjausrakentamista sekä muutos-, laajennus- tai kunnossapitotyötä ei kuitenkaan rakentamispalveluun liittyvistä erillisistä suunnittelu-, valvonta- ja muista niihin verrattavista palveluista 14 2/14/14

15 TIEDONANTOVELVOLLISUUS URAKOISTA kuka ilmoittaa? Rakentamispalvelun tilaaja ilmoittaa tiedot yrityksistä, jotka ovat suorittaneet tilaajalle rakentamispalvelua sekä näille yrityksille maksamistaan vastikkeista. Tilaaja = rakennuttaja, pääurakoitsija ja aliurakoitsija Kukin tilaaja antaa tiedon yrityksistä, joilta on tilannut rakentamispalvelua Tuloksena on kattava ilmoittaminen koko ketjusta 15 2/14/14

16 Tiedonantovelvollisuus urakkatiedoista Työn tilaaja Verohallinto Työn tilaaja tilaa työsuorituksen Kattoliike Katto Oy:ltä Kattoliike Katto Oy Rakennustyömaa Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja. Jos urakkahinta on enintään euroa ei työn tilaajalla ole tiedonantovelvollisuutta. Jos urakkahinta ylittää euroa on työn tilaajalla velvollisuus ilmoittaa urakkatiedot Verohallinnolle. 16

17 Tiedonantovelvollisuus urakkatiedoista Työn tilaaja Verohallinto Työn tilaaja tilaa työsuorituksen Kattoliike Katto Oy:ltä Kattoliike Katto Oy tilaa alihankintana työsuorituksen Nostofirma Nosto Oy:ltä. Kattoliike Katto Oy Yhteisellä rakennustyömaalla ei ole merkitystä urakkatietojen ilmoittamisen kannalta Nostofirma Nosto Oy Yhteinen rakennustyömaa Työn tilaaja ja Kattoliike Katto Oy ovat kummatkin velvollisia ilmoittamaan itse tilaamansa työurakan urakkatiedot Verohallinnolle, jos urakkahinta ylittää euroa. 17

18 TYÖNTEKIJÄTIEDOT - keitä työntekijöitä se koskee? Kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä annetaan tiedot yhteinen rakennustyömaa = useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja toimii samanaikaisesti tai peräkkäin rakennustyömaalla 18 2/14/14

19 TYÖNTEKIJÄTIEDOT - kuka ilmoittaa? Päätoteuttaja / pääurakoitsija tai viime kädessä rakennuttaja on ilmoitusvelvollinen päätoteuttaja = rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai sellaisen puuttuessa rakennuttaja itse 19

20 Tiedonantovelvollisuus työntekijätiedoista Työn tilaaja Verohallinto Työn tilaaja tilaa työsuorituksen Kattoliike Katto Oy:ltä Kattoliike Katto Oy käyttää työsuoritukseen neljää (4) työntekijää. Kattoliike Katto Oy Rakennustyömaa Kattoliike Katto Oy ei ole velvollinen ilmoittamaan työntekijätietoja Verohallinnolle, koska yhteistä rakennustyömaata ei synny. 20

21 Tiedonantovelvollisuus työntekijätiedoista Työn tilaaja Päätoteuttaja Verohallinto Työn tilaaja tilaa työsuorituksen Pääurakoitsijalta. Pääurakoitsija tilaa rakennustyön työsuorituksen Kattoliike Katto Oy:ltä ja muita työmaahan kohdistuvia työsuorituksia Siivousfirma Sanko Oy:ltä. Kattoliike Katto Oy tilaa työsuorituksen Nostofirma Nosto Oy:ltä. Työn tilaaja tilaa muita työmaahan kohdistuvia työsuorituksia Vartiointiliike Vartio Oy:ltä. 2 3 Kattoliike Katto Oy Nostofirma Nosto Oy Vartiointiliike Vartio Oy 5 Siivousfirma Sanko Oy 3 Yhteinen rakennustyömaa Yhteinen rakennustyömaa syntyy kun useampi kuin yksi yritys työskentelee samanaikaisesti tai peräkkäin rakennustyömaalla. Kattoliike Katto, Siivousfirma Sanko, Nostofirma Nosto ja Vartiointiliike Vartio Oy ovat velvollisia ilmoittamaan Pääurakoitsijalle yhteisellä työmaalla käyttämänsä työntekijöiden tiedot. Pääurakoitsija on on velvollinen ilmoittamaan kaikkien työmaalla työskentelevien työntekijöiden tiedot Verohallinnolle. 21

22 Tiedonantovelvollisuus työntekijätiedoista Työn tilaaja Päätoteuttaja Verohallinto Yhteisen rakennustyömaan työntekijätiedot on ilmoitettava vain jos työmaan rakennushankkeen kokonaisarvo ylittää euroa. Vartiointiliike Vartio Oy:n suorittama vartiointityö (8.000 ) huomioidaan vain, jos se kuuluu rakennushankkeeseen. Kattoliike Katto Oy Nostofirma Nosto Oy Siivousfirma Sanko Oy Vartiointiliike Vartio Oy Yhteinen rakennustyömaa 22

23 Veronumero-fi Ilmoitusmenettely tilaajaketjussa 23

24 SANKTIOT Tiedonantovelvollisen laiminlyöntimaksu enintään euroa jos ei anna tietoja jos tiedot antaa paperilla Päätoteuttajan on ilmoitettava työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan laiminlyönnistä, jos tietojen virheellisyys tai puutteellisuus on päätoteuttajalle ilmeinen 24

25 Tietojen hyödyntäminen

26 Tietojen hyödyntäminen - Verotuksen näkökulma q Parannetaan ohjauksen osuvuutta, ennalta ehkäisevyyttä q Lisätään valvonnan osuvuutta hyvällä kohdevalinnalla ja reaaliaikaisin keinoin q Voidaan pureutua harmaaseen talouteen; suuren riskin toimijat q Vähennetään raskaan valvonnan tarvetta ja verovelkojen määrää (tax cap) q Tavoitteena positiivinen vaikutus verokertymän kasvuun 26

27 Tietojen hyödyntäminen - Verotuksen näkökulma q Kaikki verolajit q Tieto suhteessa ilmoitukseen (summaarinen, suhteellinen, ajallinen) q Rekisteröinti (koti- ja ulkomaiset: on oikein perustein rekisterissä) q Ilmoitus- ja maksuvalvonta (hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteet) q Verotus (tulot, laillinen liiketoiminta, ilmoitusten valvonta, alv) q Verotarkastus (kohdevalinta - valmistautuminen - resurssit) q Perintä (perinnän reaaliaikaisuus, jos häiriö - tieto liiketoiminnasta) q Viranomaisyhteistyö (tietojenvaihto, valvonnan laajentaminen) q Kansainvälinen tietojen vaihto (kiinteä toimipaikka, verotuksen perusteet) q Tilannekuvan luominen; menettelyjen jatkuva kehittäminen q Resurssien hyödyntäminen - tiedon käsittelyn automaattisuus (kriteerit) 27

28 Reaaliaikaisuus merkitsee q Tietojen ristiin ajoa reaaliajassa ja yhdistämistä verotustietoihin, muihin vertailutietoihin ja mm. suhdetietoihin q Vertailutiedot analysoidaan kunkin ilmoituskuukauden aikana q Vertailutiedot analysoidaan aikajänteellä (kumulatiivisuus) q Käytetään erityisiä valikointiehtoja q Analyysissa nousevat esille asiakkaat, joihin liittyy tietojen ristiriita, puute tai häiriö; ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisärekisteröinti, kaikki ilmoitukset, maksaminen ja maksuhäiriöt sekä perintä ja tarkastusasiat q Nopea 360 asteen analyysi q Välittömiä toimenpiteitä vaativat asiakkaat käsitellään heti q Ei ilmoita, ei maksa, kertyy verovelkaa (suuri tai kohonnut riski) q Osa asiakkaista vaatii seurantaa ja osa ohjausta 28

29 Reaaliaikaisuus merkitsee valvonnassa mm. q Reaaliaikaisuuteen kohdistuvaa verotarkastustoimintaa q Rakennustyömaalla tehtäviä reaaliaikaisia verotarkastuksia q Verovalvonnan laajentamista Verohallinnon sisällä q Tehostuvaa yhteistoimintaa ja tietojen vaihdon lisääntymistä viranomaisten kesken q Tehostuvaa sidosryhmäyhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa q Reaaliaikaista tietojen hyödyntämistä kontakteja jo urakan aikana q Kansainvälisen tietojen vaihdon vilkastumista q Riskien hallinnan ymmärtäminen ja laajeneminen q Sähköiset menetelmät - kehittäminen q Yhteistoimintaa ilmoittajatahojen kanssa q

30 Vertailutietojen hyödyntäminen Rakennusalan luovuttamat vertailutiedot Muut vertailutiedot Verotiedot Vertailutiedot Tietojen yhdistäminen ja analysointi; riskit ja häiriöt COMPLIENCE Reaaliaikaisuus - ilmoitus- ja maksukäyttäytyminen - tietojen oikeellisuus - analysoinnin ja valvonnan säännöllisyys 30

31 Vertailutietojen hyödyntäminen Rakennusalan luovuttamat vertailutiedot Muut vertailutiedot Verotiedot Vertailutiedot Tietojen yhdistäminen ja analysointi; riskit ja häiriöt Nopea reagointi, menettelyjen reaaliaikaisuus, toimintojen samanaikaisuus Reaaliaikaisuus - ilmoitus- ja maksukäyttäytyminen - tietojen oikeellisuus - analysoinnin ja valvonnan säännöllisyys 31

32 Vertailutietojen hyödyntäminen Rakennusalan luovuttamat vertailutiedot Muut vertailutiedot Verotiedot Vertailutiedot Tietojen yhdistäminen ja analysointi; riskit ja häiriöt Analysoidut tiedot; verotuksen riskit Tietovarasto Reaaliaikaisuus v analysoinnin ja valvonnan säännöllisyys v kaikki verotustoiminnot v tietojen oikeellisuus v tietojen hyödynnettävyys v tietojen luonteva yhdistettävyys v tulokset 32

33 Tietojen hyödyntäminen: Yhteiskunnallinen näkökulma VAIKUTTAVUUS! A:lla tulee olla käytössä oikeat ja luotettavat tiedot sopimuskumppanistaan omassa riskien hallinnassa ja lakisääteisissä menettelyissä tilaajavastuulain kannalta. Työmaa Sopimus A<>B Verohallinto Ytj.fi Tilaajavastuu.fi Veronumero.fi RALA Vain nopeasti reagoiva toimintaketju varmistaa, että kaikilla sopimusosapuolilla on käytössään mahdollisimman oikeat, reaaliaikaiset ja lakisääteiset tiedot erilaisten riskien hallintaan. VEROKERTYMÄ! Tietojen hyödyntäminen: Nopeasti reagoiva reaaliaikainen ohjaus/valvonta Sähköinen tietojen vastaanotto ja käsittely: Analyysi Ilmoitusmenettely - urakkatiedot - työmaan työntekijätiedot 33

34 Rakennusalan harmaan talouden torjunnan kehittyminen Suomi on edelläkävijämaa harmaan talouden torjunnassa! Lainsäädäntömme on valtiotasolla esimerkillinen ja kokonaisuutena ilmeisesti pisimmälle viety verrattuna muihin maihin (EU). ü Vapaaehtoiset menettelyt ja joustavuus ü Rakentamisen standardit ü Kansallinen lainsäädäntö kehittynyt ennakkoluulottomasti ü Sidosryhmäyhteistyö toimivaa ü Viranomaisyhteistyö mahdollistunut ü Tahtotilassa mukana kaikki osapuolet Lähtökohtana toimialaan liittyvien suurten riskin torjunta ü Verotus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ü Kilpailuedun säilyttäminen ja liiketoiminnan riskien hallinta ü Yhteinen tahtotila ja imago! 34

35 Kuinka asiakkaita tiedotetaan ja ohjataan? Sidosryhmätilaisuuksia keväällä 2014 ympäri Suomea 16 tilaisuutta + omat tilaisuudet kunnille, as.oy:ille ja tilitoimistoille tilaisuudet löytyy vero.fi sivuilta Uudistuksesta tiedotetaan liittojen kautta ja asiakaskirjeillä Ohjeet Omat sivut vero.fi-sivuille tiedonantovelvollisuudelle Syventävä ohje ja Usein Kysytyt kysymykset-osio Lyhyet tiedotteet vero.fi-sivuille tulostettavaksi Malli-demot / animaatiot tietojen toimittamiseen Step-by-step -toimintaohjeet Puhelintuki asiakkaille Puhelinsarja Tekninen asiakastuki tiedonsiirto(at)vero.fi 35 2/14/14

36 Rakennusalan kuukausi-ilmoitus - ohjeita (HE 92/2012) Verohallinnon ohje tiedonantovelvollisuudesta, linkki: (27845) (myös in English) Rakennusalan tiedonantovelvollisuus UKK: Etusivu > Syventävät veroohjeet > Usein kysyttyä > Rakennusalan tiedonantovelvollisuus usein kysyttyä (myös in English) Verohallinnon ohje Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus (kohta 2), linkki: (20031) Lista rakentamispalveluista, johon sovelletaan käännettyä alv:a (sama käsite kuin urakkatiedoissa), linkki RT:n sivulle: Tietuekuvaukset urakka- ja työntekijätiedoista julkaistaan lähipäivinä ssä (Etusivu > Syventävät vero-ohjeet > Sähköinen asiointi > Kehittäjät > Tietuekuvaukset > Tietuekuvaukset - Suorasiirrot ja muut ilmoitukset) Tietuekuvaukset Suorasiirrot_ja_muut_il(15904) (myös in English) Lisäksi AVI julkaissut muistion, jossa julkaistu tulkintoja mm. työmaa- ja työskentelykäsitteisiin liittyen, linkki: 36 Espoo

37 Pekka Muinonen, ylitarkastaja Verohallinto Verotarkastus Ohjaus ja kehittämisyksikkö PL 325, VERO Puh , ja / vaihde Verohallinto: 37

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus urakoista Kuka on tiedonantovelvollinen? Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa Ts. keneltä on tilannut

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Muutokset 1.7.2014 alkaen 4.6.2014 Raahe KETÄ MENETTELY KOSKEE JA MITÄ ILMOITETAAN? Suurin yksittäinen Kiinteistö- ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus.

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaa talous rakennusalalla Vuosittaiset veromenetykset alalla ovat noin 400-500 miljoonaa

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta,

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Helmikuu 2014 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot

Lisätiedot

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uskoa yrittäjyyteen Kevät on jo takanapäin ja kesä sekä kesälomat tekevät jo tuloaan. Maaliskuussa hallitus teki kehysriihipäätöksen, jolla tähdätään yritysten kasvumahdollisuuksien

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus TAX & LEGAL Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Lääke harmaan talouden torjuntaan vai lisävelvoite? kpmg.fi SISÄLLYS Johdanto 4 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen toteutus Mitä tiedonantovelvollisuus tarkoittaa?

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä Ympäristöministeriön raportteja 2 2015 Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä Mikko Wennberg, Olli Oosi ja Nita Korhonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 2 2015 Selvitys rakennusalan

Lisätiedot

Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta

Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta Kuntaliiton koulutustilaisuus: Julkishallinto harmaan talouden torjujana Janne Marttinen Johtaja Harmaan talouden Selvitysyksikkö Verohallinto Harmaan talouden

Lisätiedot

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012 2 Johdanto Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten valvontaan

Lisätiedot

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1 efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 s. 1 Pääkirjoitus Anne Karppinen-Salonpää Kari Salonpää Taloushallinto on ammattilaisen hommaa Luotettavat ja täsmälliset

Lisätiedot

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ // HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 214 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ 2 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 3 // SISÄLLYSLUETTELO 5 // VEROHALLINNON TILASTOJA

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE 18.12.2009. VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: Hanke VM0151:00/07/02/2000

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE 18.12.2009. VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: Hanke VM0151:00/07/02/2000 Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE Hanke VM0151:00/07/02/2000 18.12.2009 VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: JULKINEN - Työvoiman vuokraus on ollut kasvava toimiala 2000 luvulla. Kotimaisten

Lisätiedot

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Infotilaisuus tilitoimistoille Päivitetty 9.12.2011

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Infotilaisuus tilitoimistoille Päivitetty 9.12.2011 Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Infotilaisuus tilitoimistoille Päivitetty Sisältö Hallitusohjelman keskeiset veroratkaisut Veronumero Vuosi-ilmoitukset Verokortit vuodelle 2012 Vero.fi uutiskirje

Lisätiedot

TEM raportteja 23/2013

TEM raportteja 23/2013 TEM raportteja 23/2013 Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice

Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 400 616 252 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Maksaminen digitalisoituvassa

Maksaminen digitalisoituvassa Julkinen Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa Maksuneuvoston työryhmä 2 Tämä työpaperi ei ole Suomen Pankin virallinen julkaisu eikä siinä esitettyjä näkemyksiä pidä tulkita tai esittää Suomen Pankin

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Talvi 2014 Omataloyhtiö.fi Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Kuka saa tehdä sähkötöitä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Huono >> >> >> sisäilma Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin.

Lisätiedot

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä Muistio 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Sisältö Johdanto... 1 1 Mikä on rakennustyötä?... 3 2 Yhteinen rakennustyömaa... 4

Lisätiedot