Talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus AUTOMATISOIDUSTI ADMINETILLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus AUTOMATISOIDUSTI ADMINETILLÄ"

Transkriptio

1 Talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia Rakennusalan tiedonantovelvollisuus AUTOMATISOIDUSTI ADMINETILLÄ

2 VELVOLLISUUS lyhyesti automatisoitu raportointi voimaanastuva rakennustyömaiden ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkea arvonlisäverolaissa määriteltyä rakentamispalvelua, kun toteutettavan rakennustyömaan yhteisarvo ylittää euroa (alv. 0). Velvollisuus koskee urakoiden lisäksi laskutöitä, huoltoa ja kunnossapitoa sekä tietyissä tapauksissa yksityishenkilöiden rakennustyömaita. Yrityksillä on velvollisuus raportoida urakka- ja työntekijätietoja verottajalle kuukausittain riippuen siitä, mikä rooli yrityksellä on työmaalla (kts. kuva). Raportointi vaati laajimmillaan valtavasti eri tietojen toimittamista verottajalle joka kuukausi ja aiheuttaa yrityksille paljon lisätöitä. Älä tallenna sormiasi kipeäksi, anna järjestelmän koostaa raportit automaattisesti. Katso seuraavilta sivuilta ratkaisumme raportointiin ja kulunvalvontaan. = Työmaan sopimus- ja laskutustiedot = Työntekijätiedot Adminet hoitaa raportoinnin verottajalle automatisoidusti annettujen työmaa- ja työntekijätietojen mukaan. Sopimus- ja laskutustiedot siirtyvät raportille annettujen urakkatietojen ja toteutuneen laskutuksen perusteella, työntekijätiedot kulunvalvonnasta. Raportointikauden lopussa Adminet muodostaa raportin yrityksen työmaaroolin mukaisin tiedoin ja lähettää sen hyväksymisen jälkeen verottajalle. Ei tallentamista ja raporttien koostamista käsin Kun perustiedot ovat ajantasalla, kuukausittain käsin tehtävälle tallennus- tai raportointityölle ei ole tarvetta. Adminet kerää kaikki raportointiin vaadittavat tiedot eri lähteistä, koostaa raportit ja toimittaa ne verottajalle automatisoidusti. Ennen lähetystä raportti tulee vastuuhenkilön tarkastettavaksi, jolloin tietoja voi tarvittaessa vielä muokata. Ulkoiset käyttäjät Adminet-käyttäjä voi myöntää rajattuja käyttöoikeuksia myös ulkopuolisille käyttäjille, joten käsin tehtävää tietojen syöttämistä tai raportointia ei tule näiltäkään osin. Käyttäjä lähettää tunnukset yhteistyökumppanille tietosuojatulla sähköpostiviestillä. Automaatti muodostaa viestiin henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Ulkopuoliselle käyttäjälle myönnettäviä rooleja ovat alihankkija tai valvoja. Valvojalla on oikeus tarkastella tietoja työmaista, mutta hän ei voi muokata niitä. Alihankkija puolestaan voi lisätä ja muokata urakka- ja työntekijätietoja omien työmaidensa osalta. Kun aliurakoitsijan työntekijätiedot on kerran tallennettu, ne pysyvät tallessa myös jatkoa varten. TILAAJA/RAKENNUTTAJA (esim. taloyhtiö) k = Reaaliaikaiset kulunvalvontatiedot VEROHALLINTO PÄÄTOTEUTTAJA (esim. rakennusliike) k Ilmoitusvelvollisuus, kun työmaan yhteisarvo yli Alihankkijalle voidaan lähettää sähköpostitse tunnukset, joilla hän pääsee kirjautumaan Adminettiin ja lisäämään omalta osaltaan urakka- ja työntekijätiedot. Tunnukset oikeuttavat vain omien tietojen tarkasteluun ja lisäämiseen. PÄÄ (esim. LVI-urakointiliike) PÄÄ (esim. sähköurakointiliike) Tiedot voidaan raportoida suoraan verottajalle tai Tilaajavastuu.fi-palveluun. (esim. laatoittaja) (esim. säätöliike) (esim. tmi sähköasentaja) Adminetistä on yhteys Suomen Tilaajavastuun tietokoantaan, joten ennen yhteistyön aloittamista voidaan tarkistaa, ovatko yhteistyökumppanin tilaajavastuutiedot kunnossa. Laki lyhyesti 2 3

3 roolin määrittäminen työmaatiedot Projektin normaaleissa ylläpitotiedoissa on uusi Rakennustyömaa-välilehti, jossa ilmoitusvelvollisuuden raportointiin tarvittavat tiedot määritellään. Kohteen lisäksi tiedot voidaan Adminetissä määritellä yksittäiselle työtilaukselle. Samalle rakennustyömaalle meneviä useita työtilauksia voidaan niputtaa. Ilmoitusvelvollisuuden raporttien ohjaus työtilausten kautta sopii erityisesti lasku- ja huoltotöille. Työmaatietoihin täydennetään sellaista tietoa, joka on oleellista työmaahallinnan kannalta muutenkin kuin tiedonantovelvollisuuden raportoinnissa. Annettujen tietojen pohjalta Adminet kerää raportoitavat asiat ja lähettää rapotin hyväksymisen jälkeen automaattiseti verottajalle. Urakoitsijoiden perustiedot voi hakea Adminet-käyttäjille yhteisestä tietokannasta, josta löytyy yli yrityksen tiedot. Adminet tarkistaa, ovatko valitun yrityksen tilaajavastuutiedot kunnossa. Lisäksi Adminetin asetuksissa voidaan määritellä alihankkijat, jotka lisätään automaattisesti tietyn tyyppiselle työmaalle. Oman yrityksen rooli työmaalla: päätoteuttaja vai tilaaja. Roolin määrittely on tärkeää, koska esimerkiksi päätoteuttajan ja aliurakoitsijan raportointivelvoitteet ovat erilaiset. Adminet kerää ja raportoi tiedot verottajalle kuukausittain valitun roolin mukaisesti. Adminet avaa kaikista rakennustyömaista (kohteista) listauksen, jossa näkyvät kohteen perustiedot. Tässä näkymässä voidaan myös määritellä, kuuluuko työmaa tiedonantovelvollisuuden piiriin vai ei. Työmaa-avain on koodi, jolla kaikkien samalla työmaalla toimivien yritysten raportointitiedot ohjataan Tilaajavastuu.fi-tietokantaan. Valinta raportointivelvollisuudesta. Adminet koostaa raportit, kun tämä on valittuna. Raportit on toimitettava verottajalle myös silloin, kun alun perin alle euron arvoiseksi arvioitu urakka ylittyy kesken projektin. Adminet koostaa raportit automaattisesti myös keskeneräisistä projekteista, kun valinta tiedonantovelvollisuudesta tehdään. Parametriasetukset Asetuksissa voidaan määritellä, perustetaanko uuden kohteen tai työtilauksen yhteydessä aina myös uusi rakennustyömaa. Lisäksi voidaan määritellä oletusasetukset, millä roolilla yritys toimii rakennustyömaalla ja voiko käyttäjä muokata oletusasetuksia käyttöliittymässä. Kohteella voi olla useita työtilauksia, joista raportointi tehdään. Adminet näyttää, ovatko yrityksen tilaajavastuutiedot kunnossa. Urakoitsijat-valinnasta avautuu työmaan urakoitsijatiedot. Tietoihin määritellään yrityksen roolin mukainen listaus aliurakoitsijoista ja sovitut urakkatiedot: Päätoteuttaja listaa koko alihankintaketjun, tilaaja (pääaliurakoitsija) omat alihankkijansa. 4 5

4 työntekijätiedot kulunvalvonta Työntekijätietojen lisääminen työmaalle onnistuu helposti: Oman yrityksen työntekijät voidaan poimia henkilörekisteristä. Alihankkijat syöttävät omat työntekijänsä Adminettiin tietosuojatun yhteyden kautta. Tällä tavalla ne siirtyvät automaattisesti päätoteuttajan käyttöön kaikkine tarvittavine tietoineen. Adminet tarkistaa, että tiedot ovat ajantasaiset. Yrityskohtaisissa asetuksissa voidaan määritellä, ketkä työntekijät Adminet lisää automaattisesti urakoille tai laskutöille. Verottajalle raportoitavien tietojen lisäksi aluehallintovirastolle on pystyttävä toimittamaan reaaliaikainen tieto siitä, ketä työntekijöitä työmaalla milloinkin on. Adminetissä kulunvalvonta voidaan toteuttaa älykorttien lukijalaitteita hyödyntäen tai mobiilisovelluksella. Sovellukset rekisteröivät kirjautumispaikan ja -ajan suoraan Adminettiin. Työntekijä kirjaa saapuessaan itsensä työmaalle helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella ja työpäivän jälkeen ulos. Sovellusta voi käyttää älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Sovellus hyödyntää GPS-paikannustietoja, joten kirjautumispaikka on aina tarkastettavissa. Työmaille voidaan kirjautua myös lukijalaitteilla VALTTI-älykortilla tai muulla RFID-sirukortilla. Kaikkien työntekijöiden ei välttämättä tarvitse käyttää sovellusta. Työmaalle voidaan määritellä kärkimies, joka kirjaa hänelle määritellyt työntekijät sisään työmaalle ja ulos päivän päätteeksi. Työntekijä kirjautuu sisään työmaalle linkkiä klikkaamalla ja vastaavasti ulos päivän päätteeksi. Työmaalle tulevat työntekijät voi poimia yrityksen henkilörekisteristä. Alihankkijat lisäävät itse omat työntekijänsä. Kun henkilön tiedot on kerran lisätty, ne säilyvät Adminetissä myös jatkoa varten. Jos työmaalle on määritelty kärkimies, hän voi valita sisään tai ulos kirjattavan henkilön pudotusvalikosta. Kirjausnäkymässä näkyvät kaikki työmaat, joihin valittu työntekijä on kiinnitetty. Kortinlukijan tiedot siirtyvät Adminettiin, josta niitä voidaan tarkastella käytössä olevalla laitteella. Työntekijöiden tiedoista löytyy kaikki verottajalle raportoitavat tiedot. Adminet tarkistaa, että tiedot ovat oikein. Adminetissä voidaaan tarkastella tällä hetkellä työmaalle kirjautuneena olevia työntekijöitä sekä kaikkia työntekijöitä, joilla on kulkuluvat työmaalle. 6 7

5 admicom oy väinönkatu 26 a jyväskylä toiminnanohjauksen edelläkävijä Admicom on jyväskyläläinen avainhenkilöidensä omistama yritys. Kokemuksen kautta saatu näkemys on tuottanut seuraavan ohjelmistosukupolven luomisen: pitkälle automatisoidut toiminnot yhdistettynä toimialakohtaiseen ohjelmistokokonaisuuteen. Automatisoitujen toimintojen ajansäästö pk-yrityksessä on 1-2 henkilön vuosityömäärä. Adminetin avulla asiakasyrityksen toimintatavat muuttuvat niin, että päivittäisten rutiinien tekeminen helpottuu olennaisesti. Säästämällä työaikaa tuottamattomista rutiineista, asiakasyrityksessä pystytään keskittymään ydinliiketoimintaan. Pyrimme yhteistyössä asiakkaan kanssa löytämään parhaat ratkaisut tavoitteiden saavuttamiseksi. Admicomin vahvuudet perustuvat liiketoiminnan ja toimialan tarpeiden ymmärtämiseen sekä uudenlaisten toimintatapojen läpiviemiseen ja edistyksellisiin sovellusratkaisuihin. Tuotekehitystiimimme koostuu Suomen kokeneimmista toiminnanohjausjärjestelmien kehittäjistä. Asiakkaidemme apuna ovat toimialaa tuntevat, tehokkaasti ja luotettavasti toimivat liiketoimintakonsultoinnin ja asiakastuen ammattilaiset. Kumppani tuloksen tekemiseen LVIS-alan tunteva Asiantunteva asiakastuki Kotimainen ja tekijöidensä omistama Päämääränä auttaa asiakasta menestymään Tehokkain tapa toimia Nettikäyttöinen Jatkuvasti kehittyvä Ei vaadi laiteinvestointeja Pitkälle automatisoidut toiminnot Selkeät sovellukset, helppo käyttää Kokeneiden osaajien suunnittelema Ota yhteyttä! Ilkka Uusi-Maahi toimialajohtaja, rakennusala Antti Noronen Etelä- ja Länsi-Suomi Simo Ratilainen Itä- ja Keski-Suomi Ari Aarniovuori Pohjois-Suomi ja Pohjanmaa Väinönkatu 26 A 29, Jyväskylä

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio 01 Työmaarekisteri 1 Sisältö 1. Työmaarekisteri... 2 2. Ilmoita-palvelu... 2 3. Käyttäjätunnukset... 3 4. Käyttöoikeudet... 3 5. Työmaan perustaminen... 6 6. Työmaan perusnäkymä...

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.6 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8.2014 Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Pajadata Oy Rantatie 27 33250 Tampere Y-tunnus: 0981392-1 Kotipaikka: Tampere Puhelin: +358 (0) 207 434 455 Faksi: +358 (0) 207 434 460 pajadata@pajadata.fi Sisällys Xpaja

Lisätiedot

VALVOJA. esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. käyttöohje 10.02.2015 10/02/15. Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo

VALVOJA. esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. käyttöohje 10.02.2015 10/02/15. Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA käyttöohje 10.02.2015 Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo Puh: 010 309 3589 Y-tunnus: 2327327-1 www.tilaajavastuu.fi Asiakaspalvelu Puh: 0600

Lisätiedot

ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot

ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot Sivu 1 / 6 ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot 1 YLEISTÄ Tämä ILVE Oy:n ("Palvelun tarjoaja") rakentamispalveluiden ilmoitusvelvollisuus - palvelun ("Palvelu") käyttöä koskevat käyttöehdot (

Lisätiedot

LÄHETE LIIMAA KEIKAN

LÄHETE LIIMAA KEIKAN TOUKOKUU 2014 ECOM ASIAKASLEHTI NRO. 3 Hakala Toiminnan keskiössä on kannattavuus Ilmoitusvelvollisuus Urakoiden raportointi mullistuu heinäkuussa mitä pitää tietää? LÄHETE LIIMAA KEIKAN HUHTIKUU 2014

Lisätiedot

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT.

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT. AUTOKAL II Autokal II on kaluston ja työntekijöiden sekä näihin liittyvien varausten ja toteutumien hallintajärjestelmä. Se sisältää koko logistisen ketjun varauksen kirjauksesta ja todentamisesta kentällä

Lisätiedot

Hallittua kasvua UVL-hengessä

Hallittua kasvua UVL-hengessä LVIS-Maailma Admicomin Admicomin asiakaslehti asiakaslehti 1/2012 4/2011 Potkua liikevaihtoon s. 4 Rahoitusennuste auttaa päivittäisessä päätöksenteossa s. 7 Sähköinen kirjanpito on nykyaikaa s. 10 Hallittua

Lisätiedot

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 efekto Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Pääkirjoitus Anne Karppinen-Salonpää Kari Salonpää Muutokset ympärillämme heijastelevat

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 HSK Sähkö Oy Arki pyörii Adminetillä, henkilöstö keskittyy kasvuun Paratec Oy Enemmän rahaa vähemmällä työllä PeLVI Oy Jos jokin menee pieleen, hälytyskellot

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 HSK Sähkö laskee tarjoukset tarkalla työkalulla s.4 Asentajan UUSI tehotyökalu Asentajan Mobiili s. 6 Rindessolla on laskutus ajan tasalla s. 8 Tutkitusti toimiva

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

ZEF LIVEZHAT. Käyttöohje

ZEF LIVEZHAT. Käyttöohje ZEF LIVEZHAT Käyttöohje Tervetuloa tutustumaan LiveZhatin käyttöön. Jos et löydä apua ongelmaasi tästä käyttöohjeesta, ota yhteys asiakaspalveluumme. Sisällysluettelo: ZEF LIVEZHAT...1 KÄYTTÖOHJE...1 LIVEZHATIN

Lisätiedot

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa Hallitse palvelutuotanto myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että tilitoimisto

Lisätiedot

Extranet-ohjeet Sydänmerkki-kumppaneille

Extranet-ohjeet Sydänmerkki-kumppaneille 1 Extranet-ohjeet Sydänmerkki-kumppaneille Sisällys 1 TERVETULOA SYDÄNMERKIN EXTRANET-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Etusivunäkymä... 4 1.3 Oman organisaation tiedot Sydänmerkki-rekisterissä...

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

LVIS-Maailma. Spaa Oy Ville Ranne. Kuopion Putki & Säätö Oy:ssä. Adminet kulkee mukana missä tahansa s.4. Adminetillä säästöä 30 000 /v! s.

LVIS-Maailma. Spaa Oy Ville Ranne. Kuopion Putki & Säätö Oy:ssä. Adminet kulkee mukana missä tahansa s.4. Adminetillä säästöä 30 000 /v! s. Admicom -asiakaslehti 3/2010 Spaa Oy Ville Ranne Adminet kulkee mukana missä tahansa s.4 Kuopion Putki & Säätö Oy:ssä Adminetillä säästöä 30 000 /v! s.8 Adminetillä palkkojen maksu on helppoa ja nopeaa

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1 MIKÄ ON SKYPE?... 2 Mitä tarvitset Skypen käyttöä varten?... 2 KUVALLISET OHJEET SKYPEN LATAUKSEEN JA KÄYTTÖÖN... 4 Tunnuksen luominen ja Skypen lataaminen... 4 Sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Peruskäyttäjät...3 Pääkäyttäjät...7 Tuntinetin käyttö ja perusasetukset...7 Tuntinetin maksullisten lisäominaisuuksien hallinta...8 Käyttäjien ja yksiköiden

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~

OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~ OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~ OHJAAJAKOHTAINEN KURSTASO Rakenteen ensimmäisellä tasolla opiskelijat siirtyvät vaiheeseen, jonka suorittamisessa jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013 NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi Kemin Vesipiste Oy Adminet kasvun tukena DigiControl Ky Ei tarvetta paperinpyörittelijälle MTO-Sähkö Oy Eroon jälkilaskennasta

Lisätiedot