Hyvinvointitoimiala Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointitoimiala 11.1.2011 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 542-2013"

Transkriptio

1 Hyvinvintitimiala Liite Kuntutumispalvelut/ Vammaispalvelut Dnr Timintasuunnitelma kehitysvammaisten palvelujen tteuttamiseksi 2013

2 1/19 Sisällysluettel Jhdant Kehitysvammaiset henkilöt Kehitysvammapalvelujen määrärahat Palvelujen ja erityishulln järjestäminen Erityishulln jhtryhmä Tutkimus, hjaus ja neuvnta Tutkimus Ohjauspalvelut Asumispalvelut Turun kaupungin vammaispalvelujen asumispalvelut Kuntayhtymiltä ja kunnilta hankittavat asumispalvelut Järjestöiltä, yhdistyksiltä ja muilta yksityisiltä palvelututtajilta hankittavat asumispalvelut Asumispalvelujen kehittämistavitteet Perhehit Perhehidsta perittävät maksut Laitshit Laitshidn kehittämistavitteet Lyhytaikaishit Lyhytaikaishit Kskikdissa Muualta hankittava lyhytaikaishit Lyhytaikaishidsta perittävät asiakas- ja käyttöpäivämaksut Kskikdin kehittämistavitteet Työ- ja päivätiminta Tuettu työtiminta ja tuettu työllistäminen Työtiminta timintakeskuksessa Päivätiminta Ikääntyvien kerhtiminta Työ- ja päivätiminnan kehittämistavitteet Kehitysvammaisten kululaisten iltapäivätiminta Kesätiminta Kululaisten iltapäivätiminnan kehittämistavitteet Muut palvelut Tukihenkilötiminta Kehitysvammaisten harkinnanvarainen avustus Muilta kunnilta perittävät maksut LIITTEET

3 2/19 Jhdant Timintasuunnitelmassa määritellään ne palvelut, jita vammaispalvelujen timintayksikkö Paletti järjestää kehitysvammaisille aikuisille ja lapsille. Kehitysvammaisille henkilöille tarkitettuja palveluja tteutetaan ssiaalihultlain (1982/710), lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitimista (1987/380) ja lain kehitysvammaisten erityishullsta (1976/519) puitteissa. Timintasuunnitelmaan n kirjattu ne kehitysvammaisille henkilöille tarkitetut palvelut, jita vammaispalvelujen yksikkö pystyy tteuttamaan määrärahjen, henkilöstöresurssien ja lemassa levien palvelujen puitteissa. Peruspalvelulautakunta n hyväksynyt Kehitysvammapalvelujen kehittämistavitteet vusille Suunnitelmaan kirjatut kehittämistavitteet vat mm: Asumispalveluiden kehittäminen tarvetta vastaavaksi. Tavitteena n vähentää laitshidn käyttöä ja turvata vanhempiensa luna asuville kehitysvammaisille henkilöille tarvittavat palvelut. Riittävät asumiseen liittyvät palvelut varmistetaan kaupungin man palvelututannn lisäämisellä sekä yhteistyöllä Varsinais- Sumen erityishultpiirin kuntayhtymän ja muiden kuntayhtymien kanssa erityissaamista vaativien palvelujen lisäämiseksi. Muilta hankittavat asumispalvelut kilpailutetaan uudestaan vunna 2014 tai Asiakaslähtöisyyden periaatteet varmistetaan suunnittelussa ja tteutettavissa palveluissa sekä kehitetään yhteistyömutja vammaisten ja kehitysvammaisten lasten palvelukknaisuudessa. Lyhytaikaishidn sekä työ- ja päivätiminnan kehittäminen. 1. Kehitysvammaiset henkilöt Palveluja järjestetään niille henkilöille jiden kehitys tai henkinen timinta n estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuksi (L kehitysvammaisten erityishullsta 1 ). timintakyky n humattavasti rajittunut, mikä näkyy vaikeutena ppia ja ylläpitää päivittäiseen elämään liittyviä timia. Perinteisesti älyllisen kehitysvammaisuuden astetta arviidaan vakiiduilla älykkyystesteillä. Tautilukituksen mukaisesti kehitysvammat jaetaan eri vakavuusasteisiin: lievästi kehitysvammaiset ÄO 50 69, keskivaikeasti kehitysvammaiset ÄO 35-49, vaikeasti kehitysvammaiset ÄO ja syvästi kehitysvammaiset ÄO alle 20. Esimerkiksi keskivaikeasti kehitysvammaiset timivat 6 9 vutiaan lapsen taslla ja vaikeasti kehitysvammaisten timinta vastaa 3 6 vutiaan lapsen timintaa. vammaisuuteen liittyy samanaikaisesti rajituksia kahdessa tai useammassa seuraavissa adaptiivisten taitjen yksilöllisesti svellettavista sa-alueista: kmmunikaati, itsestä hulehtiminen, ktna asuminen, ssiaaliset taidt, yhteisössä timiminen, ppimiskyky, vapaa-aika ja työ. kehitysvammaisuus ja tuen tarve n tullut ilmi ennen 18 vuden ikää. timintakyky vastaa kehitysvammaisen henkilön timintakykyä, jilla n laajaalainen kehitysviive ja jtka tarvitsevat laaja-alaisesti palveluja. tuen tarve n elinikäinen, mutta se saattaa vaihdella eri elämäntilanteissa. Vammaispalvelujen yksikön kehitysvammaisille tarkitettuja palveluja käytti vunna 2012 yhteensä 828 henkilöä, jsta 42 % li alle 25-vutiaita ja 52 % li vutiaita.

4 2. Kehitysvammapalvelujen määrärahat 3/19 Palvelu Tilinpäätös 2011 Talusarvi 2012 Tilinpäätös ARVIO 2012 Talusarvi 2013 Kehitysvammapalvelut yhteensä, jsta asiakaspalvelujen hankinnat muilta palveluntuttajilta (laitshit, asuminen ym. erityishult) Vammaispalvelujen ma timinta, jsta 2.1 asumisyksiköt työ- ja päivätiminta Kehitysvammapalvelujen määrärahista suurin sa, nin 76 % mudstuu asiakaspalvelujen hankinnista muilta palvelujen tuttajilta. Menista nin 36 % n asumispalvelujen ja 40 % laitshidn menja. Kknaisment sisältävät alle 18-vutiaiden pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten maishidn tuen kustannukset. Kehitysvammaisten erityispalvelujen menjen jakaantuminen: Vammaispalvelujen asumisyksiköiden ment vat nin 8 % menista ja ne mudstuvat Ruusukujan palveluasuntjen, Prtsan Kehräkdin, Ktirannan, Kskikdin sekä Vammaispalvelujen asuntjen menista. Työ- ja päivätimintakeskusten ment vat nin 7 % ja ne mudstuvat Prmestarin, Katariinan, Orikedn, Tivlan timintakeskusten, Pmpn päiväkeskuksen sekä tuetun työtiminnan menista. Asiakaspalvelujen stt vat nin 76 % menista ja ne sisältävät palveluntuttajilta ja kuntayhtymiltä hankitut laits- ja asumispalvelut, työ- ja päivätiminnan ja muut erityishulln palvelut. Muut palvelut, nin 9 % sisältää muun muassa maishidn tuen, kululaisten iltapäivätiminnan, perhehidn, tukihenkilötiminnan sekä Paletin kuntutustyöryhmän kustannukset. 3. Palvelujen ja erityishulln järjestäminen Kehitysvammaisille henkilöille järjestetään palvelut ensisijaisesti yleislainsäädännön turvin, esim. päivähitlain, peruspetuslain, kansanterveys- ja erikissairaanhitlain. Sillin kun peruspalvelut eivät le riittäviä, turvataan palvelut ssiaalihultlain, vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishultna annetavan lain (1977/519) mukaan. Erityishultn kuuluvia palveluksia vat kehitysvammaisten erityishullsta annetun lain 2 mukaan: tutkimus, jka käsittää erityishulln yksilöllisen suunnittelun ja tteuttamisen edellyttämät lääketieteelliset, psyklgiset ja ssiaaliset selvitykset sekä sveltuvuuskkeet; terveydenhult; tarpeellinen hjaus, kuntutus sekä timinnallinen valmennus; työtiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista speutumista edistävä timinta;

5 4/19 henkilökhtaisten apuneuvjen ja apuvälineiden järjestäminen; yksilöllinen hit ja muu hulenpit; henkilön avipulisn, vanhempien ja muiden perheenjäsenten, muun hultajan tai hänelle muuten läheisen henkilön hjaus ja neuvnta; tiedtustiminnan harjittaminen erityishultpalveluksista; kehityshäiriöiden ehkäisy; sekä muu vastaava erityishulln tteuttamiseksi tarpeellinen timinta. Sumen vammaispliittisen hjelman mukaan vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämistä jatketaan. Muutksien vaikutuksia n tässä vaiheessa vaikea ennakida. 4. Erityishulln jhtryhmä Peruspalvelulautakunta n nimennyt erityishulln jhtryhmän hitamaan alkaen sille kehitysvammalain mukaan kuuluvia tehtäviä. Jhtryhmän jäseniksi nimettiin vammaispalvelujen timintayksikkö Paletin kuntutustyöryhmän jäsenet. Paletin kuntutustyöryhmään kuuluvat psyklgi, ssiaalityöntekijä sekä kehitysvammaisten asiita hitava terveyskeskuslääkäri. Jhtryhmä hyväksyy lasten iltapäivätiminnan timinnanhjaajan, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten maishidn tuesta vastaavien palveluhjaajien, Paletin ssiaalityöntekijöiden sekä varhaiskasvatuksen erityislastentarhanpettajan valmistamat erityishult-hjelmat. Erityishult-hjelma laaditaan kehitysvammaisille henkilöille, jilla n erityishulln tarve. Erityishult-hjelma vi sisältää muun muassa kehitysvammaisten kululaisten lukan ppilaiden iltapäivätiminnan, kehitysvammaisten aikuisten päivätiminnan sekä muut välttämättömät erityishulln palvelut. Erityishulln tarve arviidaan kuntutus- ja palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Paletin ssiaalityöntekijät laativat yhteistyössä erityishultpiirien kuntayhtymien kanssa erityishult-hjelman siltä sin kuin palvelut tutetaan kuntayhtymän timesta. 5. Tutkimus, hjaus ja neuvnta 5.1 Tutkimus Paletin asiakasmäärä n vusittain henkilöä. Paletin aikuisten palvelujen piiriin hjautuvat ne vutiaat Lastenneurlgisen yksikön asiakkaat, jilla n kehitysvammadiagnsi. Lisäksi muut palveluja järjestävät taht, kuten mielenterveyspalvelut ja lastensujelu lähettävät uusia ssiaalisen tuen tarpeessa levia asiakkaita tutkimuksiin ja palvelujen piiriin. Paletin kuntutustyöryhmä tekee psyklgiset ja ssiaaliset tutkimukset ja selvitykset sekä perusterveydentilan tarkistuksen. Tutkimusten perusteella laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen maisensa kanssa kuntutus- ja/tai palvelusuunnitelma ja hjataan asiakkaat ssiaali- ja terveydenhulln sekä muiden palvelujen piiriin. Tavitteena n, että kaikilla aikuisilla kehitysvammaisilla n vimassaleva kuntutus- ja palvelusuunnitelma. Kuntutus- ja palvelusuunnitelman mukaisesti Paletin ssiaalityöntekijät päättävät timintasuunnitelman mukaisten palvelujen ja erityishulln antamisesta kehitysvammaisille asiakkaille.

6 5.2 Ohjauspalvelut Paletin työntekijät antavat kehitysvammaisille asiakkaille ja heidän perheilleen asiantuntija-apua eri elämänvaiheessa. Palvelujen tteutumista seurataan yhteistyössä kehitysvammaisten palveluja tteuttavien yksiköiden kanssa. Tutkimuksiin ja kehitysvammaisten palvelujen piiriin tulee myös henkilöitä, jilla n ADHD, Aspergerin ireyhtymä tai jtka jnkun muun sairauden tai vamman takia tarvitsevat tukea selviytyäkseen työssä ja asumisessa. Kehitysvammahulln palvelut eivät vastaa heidän yksilöllisen tuen ja hjauksen tarvettaan. Tälle ns. väliinputajaryhmälle tulisikin löytää ensisijainen vastuutah. Ohjauksen tarkituksena n hjata vaikeasti kehitysvammaisten lasten ja nurten perheitä heidän kasvatus- ja kuntutustehtävissään ja tukea perheiden jaksamista. Aikuisille tarkitettu hjaus ja tuki n ensisijaisesti tarkitettu itsenäisesti asuville sekä ikääntyvien vanhempiensa luna asuville kehitysvammaisille eri arkielämän ja elämänhallinnan tilanteisiin. Paletin kuntutustyöryhmä määrittelee yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa hjauspalvelun tavitteet. 5/19 Palvelu vidaan tteuttaa: Paletin hjaajien timesta: Ohjauspalvelun sisällöstä ja timintamudsta laaditaan asiakkaan kanssa yksilöllinen asiakassuunnitelma. Varsinais-Sumen erityishultpiirin timesta erityisperhetyönä: Erityisperhetyö n määräaikainen palvelu, jnka tavitteena n lisätä perheen mia vimavarja ja hyvinvintia, antaa tukea erilaisissa elämäntilanteissa, kannustaa ja humiida kaikkia perheenjäseniä. Erityisperhetyö tukee vanhempia kasvatuksessa ja kuntutuksessa. erityishultpiirien tai muun palveluntuttajan timesta annettavana hjauksena, esim. autismihjauksena. Kyseessä n määräaikainen palvelu, jnka tavitteena n tukea vaikeasti autistisen lapsen/nuren vanhempia kasvatustehtävissä ja arjessa selviytymisessä tai autistisia nuria itsenäistymisessä. 6. Asumispalvelut Pitkäaikaisessa asumispalvelussa asuu nin 330 kehitysvammaista aikuista (lukuun sisältyy myös tukiasumisen asukkaat). Nin 30 henkilöä tarvitsee asumispalvelua 1 3 vuden sisällä. Lisäksi tarvitaan uusia asumispalveluja laitshidsta muuttaville asiakkaille. Asumispalvelujen kilpailutuksen myötä Turkuun n tullut ja n tulssa uusia asumisvaihtehtja, ja tämä n helpttanut jnttavien asiakkaiden tilannetta. Asiakasta ja perhettä tuetaan esim. lyhytaikaishidlla vakituista paikkaa dtellessa. Palvelu n tarkitettu kehitysvammaisille aikuisille, jtka tarvitsevat apua, hita, hjausta ja valvntaa henkilökhtaisissa päivittäistimissa. Asumispalveluja järjestetään ssiaalihultlain ja kehitysvammaisten erityishultlain mukaisesti. Paletin kuntutustyöryhmä arvii yhdessä asiakkaan ja hänen maistensa kanssa sveltuvaa asumisvaihtehta. Yksilöllistä palvelutarvetta arviitaessa tetaan humin kehitysvammaisen henkilön timintakyky sekä avun, hidn ja hjauksen tarve päivittäisissä timinnissa. Palvelut tteutetaan erilaisissa asumisyksiköissä tai palvelutalissa: Ympärivurkautinen asumispalvelu sisältää henkilökunnan tuen ja hjauksen kaikkina vurkauden aikina.

7 6/19 Ohjattu asuminen sisältää päivittäin annettavaa tukea, ei yövalvntaa. Henkilökunta n asukkaiden apuna ja tukena yleensä illalla ja viiknlppuisin. Tuettu asuminen sisältää pitkäaikaista, viikittaista ktna asumiseen ja yleensä elämänhallintaan liittyvää hjausta ja tukea (hygienia, kdinhit, raha-asiiden hit jne.). Tuetun asumisen hjauksesta vastaa Paletin hjaajat, asumisyksikön hjaajat tai eri palveluntuttajat. 6.1 Kaupungin vammaispalvelujen asumispalvelut Tuettu asuminen Ohjattu asuminen Tuetun asumisen piirissä n tällä hetkellä nin 16 kehitysvammaista aikuista. Asumista tuetaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti Paletin hjaajien timesta ja ktihidlla. Vammaispalvelujen asunnt (Kurjenkalli ja Tervahvi) järjestävät hjattua asumista nin 30 asukkaalle. Ohjaajat tukevat ja auttavat asukkaita selviytymään itsenäisesti päivittäisistä timinnista. Henkilökunta n paikalla päivittäin, mutta ei kaikkina vurkaudenaikina. Asukkaat maksavat itse vukransa, vesi- ja sähkömaksunsa, ateriansa sekä muut henkilökhtaiset mennsa. Sillin kun ateriat valmistetaan yhteisesti, niistä peritään makustannushintana 6 eura/vurkausi Ympärivurkautinen asumispalvelu (autettu asuminen) Ruusukujan palveluasunnt, Prtsan Kehräkti ja Ktiranta järjestävät ympärivurkautista asumispalvelua yhteensä 34 kehitysvammaiselle asiakkaalle. Palvelut tteutetaan asukkaan yksilöllisen hit- ja palvelusuunnitelman mukaan. Henkilökunta avustaa päivittäisissä timinnissa ja hulehtii tarvittaessa asukkaiden perushidsta jne. Ruusukujan palveluasunnissa asuu yhteensä 19 vaikeavammaista tai kehitysvammaista henkilöä. Ruusukujan menista nin 53 % khdistuu kehitysvammapalveluihin. Asukkaat vivat käyttää Ruusukrttelin muita palveluja kuten ateriapalveluja. Asukkaiden hidn turvaamiseksi henkilökunta tekee yhteistyötä mm. ktihidn, fysiterapeuttien, timintakeskusten ja Paletin kanssa. Henkilöstömititus n 0,72. Prtsan Kehräkti n 12-paikkainen ja Ktiranta 10-paikkainen, ikääntyville kehitysvammaisille tarkitettu ryhmäkti. Henkilöstömititus n kummassakin yksikössä 0,6. Ktiranta alitti timintansa elkuussa 2012 YH Länsi Oy:n rakennuttamassa, Ktsalla Säätiön seniritalssa. Asuminen ryhmäkdissa n yhteisöasumista; jkaisella asukkaalla n ma hune ja kylpyhune, mutta keittiö, leskelu- ja rukailutilat vat yhteiskäytössä. Asukkaat tarvitsevat hjausta ja tukea päivittäisissä timinnissaan, mutta eivät le jatkuvan hidn, valvnnan ja hulenpidn tarpeessa. Kaikissa yksiköissä asukkaat maksavat itse vukransa, vesi- ja sähkömaksunsa sekä muut henkilökhtaiset mennsa. TVT Asunnt Oy määrittelee Ruusukujan asuntjen vukrat (sis. vesi), sähkö laskutetaan erikseen. Kehräkdin asuntjen vukra perustuu Tilalaitksen ilmittamaan neliöhintaan. Vukraan sisällytetään vesi- ja sähkömaksu. Ktirannan asukkaat slmivat vukraspimukset suraan vukranantajan kanssa, jka n YH-Asunnt. Vukran lisäksi asukkaat maksavat sähkö- ja vesimaksun. Ateriamaksut nudattavat kullinkin ssiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiä vimassa levia ktihidn ateriamaksuja.

8 6.2 Kuntayhtymiltä ja kunnilta hankittavat asumispalvelut 7/19 Kuntayhtymien järjestämissä asumispalveluissa asuu 109 henkilöä ( ). Turun vammaispalvelujen edustajat neuvttelevat vusittain Varsinais-Sumen erityishultpiirin ja Kårkullan kuntayhtymän kanssa seuraavan vuden käytöstä. Lisäksi kuntayhtymät pyytävät vusittain kaupunginhallitukselta lausunta timinta- ja talussuunnitelmiinsa. 6.3 Järjestöiltä, yhdistyksiltä ja muilta yksityisiltä palvelututtajilta hankittavat asumispalvelut Muiden palveluntuttajien järjestämissä asumispalveluissa asuu 167 henkilöä ( ). Kehitysvammaisten asumispalvelut n kilpailutettu ja puitespimukset vat vimassa (+ yksi ptivusi). Turkuun n tullut ja n tulssa uusia asumisyksiköitä. Kilpailutetut palvelut sisältävät tuetun, hjatun, autetun sekä vaativan autetun asumisen palveluja. Paletti hjaa asiakkaat heidän palvelutarvettaan vastaaviin yksiköihin. Asiakkaille, jtka asuvat muualla kuin Turun lähialueella, hankitaan yksilölliseen harkintaan perustuvia asumispalveluja, kun surahankinnan edellytykset täyttyvät. Syynä vi lla esim. pitkään jatkunut hitsuhde tisen kuntayhtymän alueella tai se, ettei sveltuvaa palvelua le lähempänä tarjlla. Tällä hetkellä yksilöllisiin spimuksiin perustuvia asumispalveluja hankitaan mm: Palveluasumisyksikkö Listlta Lkalahdella, Vaisaaren palvelukdilta Raisissa, Nurten Ystävien Rantapirtiltä Muhksella sekä Aivliitn Nurtentallta, Turun seudun vammaisten asunttukiyhdistys ry:ltä, Askelkdeilta ja Mainivire/Ykköskdilta Turussa. Asiakkaat maksavat itse palveluntuttajan/vukranantajan määräämän vukran, ateriat sekä muut asumiseen liittyvät kustannukset. Mikäli palveluntuttaja ei le määrännyt em. maksuja, peritään asumisesta neliömäärän mukainen vukra ja ateriista kullinkin vimassalevan ktihidn ateriamaksujen mukainen maksu. Muista asumiseen liittyvistä kustannuksista palvelututtaja vi periä ainastaan tarvikemaksua esim. siivus- ja hygieniavälineistä ja aineista. 6.4 Asumispalvelujen kehittämistavitteet Peruspalvelulautakunta n hyväksynyt Kehitysvammapalvelujen kehittämistavitteet vusille Suunnitelmaan kirjatut kehittämistavitteet vat mm: Asumispalveluiden kehittäminen tarvetta vastaavaksi: tavitteena n vähentää laitshidn käyttöä ja turvata vanhempiensa luna asuville kehitysvammaisille tarvittavat palvelut. Riittävät asumiseen liittyvät palvelut varmistetaan kaupungin man palvelututannn lisäämisellä sekä yhteistyöllä Varsinais-Sumen erityishultpiirin kuntayhtymän ja muiden kuntayhtymien kanssa erityissaamista vaativien palvelujen lisäämiseksi. Muilta hankittavat asumispalvelut kilpailutetaan uudestaan vunna 2014 tai Asumispalvelujen kehittämisessä tetaan humin mm. Valviran vuden 2012 alussa julkaistun valvntahjelman laatususitukset (Vammaisten henkilöiden ympärivurkautiset asumispalvelut, valtakunnallinen valvntahjelma ) sekä STM:n raprtti Laitksista yksilölliseen asumiseen.

9 7. Perhehit 8/19 Perhehidssa n 11 asiakasta pysyväisluntisessa hidssa ja asiakasta tilapäishidssa. Kehitysvammaisten nurten ja aikuisten perhehit tteutetaan Perhehitlain (312/92) ja Perhehitaja-asetuksen (420/92) mukaan. Vammaisten nurten ja aikuisten perhehidn periaatteet ja maksut n viimeksi tarkistettu peruspalvelulautakunnan päätöksellä Perhehitajille maksettavaa hitpalkkita ja kulukrvausta n sen jälkeen tarkistettu indeksin mukaan. Perhehitajille maksettavan hitpalkkin vähimmäis- ja enimmäismäärästä säädetään perhehitajalle maksettavasta palkkista ja krvauksesta annetussa asetuksessa (1334/2001). Ssiaali- ja terveysministeriön kuntatiedtteen 9/2012 mukaan perhehitajalle maksettava hitpalkki n lukien vähintään 668,13 eura perhehidssa levaa henkilöä khti kuukaudessa. Kulukrvauksen vähimmäismäärä n lukien 401,87 eura hidssa levaa henkilöä khti kuukaudessa. Hitpalkki ja kulukrvaus vidaan kuitenkin maksaa säädettyä vähimmäismäärä pienempänä. Peruspalvelulautakunta päätti hyväksyä Turun kaupungin sallistumisen Ikäihmisten ja kehitysvammaisten seudullisen perhehidn timintamalliin Kaarinan kaupunki timii isäntäkuntana. Turussa nudatetaan sveltuvin sin Varsinais- Sumen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehityksikön susituksia. Liite 1 Kehitysvammaisten ja vammaisten asiakkaiden perhehitpalkkit ja kulukrvaukset alkaen 7.1 Perhehidsta perittävät maksut Perhehidsta peritään seuraavat maksut: Pitkäaikaisesta perhehidsta peritään asiakasmaksulain mukainen maksukyvyn mukaan määräytyvä ylläpitmaksu. Päätös ylläpitmaksusta tehdään tistaiseksi. Maksun suuruus määräytyy kullinkin vimassa levan asiakaskhtaisen laskelman mukaisesti. Erityishultna järjestettävästä lyhytaikaisesta sittaisesta, alle 24 tuntia kestävästä ylläpidsta ei peritä maksua alle 16-vutiailta lapsilta. Lyhytaikaisesta sittaisesta ylläpidsta peritään 16 vutta täyttäneiltä 15 eura/päivä ja ympärivurkautisesta hidsta 32,50 eura/vrk. Yksilöllisesti harkittu maksualennus nudattaa muun lyhytaikaishidn kriteereitä (vrt. lyhytaikaishidn maksut sivulla 10). 8. Laitshit Pysyväisluntisessa laitshidssa n yhteensä nin 100 asukasta, lisäksi asiakasta käyttää vusittain lyhytaikaishitpaikkja. Laitshita järjestetään erityishultna paljn apua ja hita tarvitseville kehitysvammaisille, jiden asumista ei vida tteuttaa avhultna. 8.1 Laitshidn kehittämistavitteet Valtineuvst teki periaatepäätöksen hjelmaksi kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vusina ja n päättänyt hjelman timenpiteiden tteuttamisesta. Ohjelman tavitteena n vusina : vähentää laitspaikkja npeasti, suunnitelmallisesti ja hallitusti sekä mahdllistaa muuttaminen lapsuudenkdeista tuttamalla kehitysvammaisten

10 9/19 henkilöiden tarpeita ja tiveita vastaavia asumisratkaisuja ja tarjamalla yksilöllisiä palveluja ja tukea. Valtineuvst n tehnyt uuden periaatepäätöksen kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta. Tavitteena n määritellä hjelman seuraava vaihe ja linjata laitsasumisen lakkauttamisen timenpiteet sekä asumisen tukemiseksi tarvittavien palvelujen kehittäminen. Päämääränä n, että vuden 2010 jälkeen kukaan ei asu laitksessa. Keskeisiä periaatteita vat myös tietisuuden lisääminen vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisikeuksista sekä hallinnnaljen välinen yhteistyö. Periaatepäätös perustuu ssiaali- ja terveysministeriön jhdlla laadittuun valtakunnalliseen suunnitelmaan Laitksista yksilölliseen asumiseen: Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön. Erityishultpiirien/kuntayhtymien ja alueen kuntien sekä muiden keskeisten timijiden mudstama työryhmä laati syksyllä 2010 suunnitelman siitä, miten alueellisesti edetään laitshidsta kehitysvammaisten henkilökhtaiset tarpeet humin ttaen yksilöllisempiin asumisratkaisuihin. Alueellinen suunnitelma päivitetään alkuvudesta Suunnitelmaan n kirjattu mm. seuraavia periaatteita: 1. Lapsia ja nuria (alle 18 v.) ei enää sijiteta asumaan laitksiin. Lapsille ja nurille järjestetään mahdllisimman npeasti muu asuminen kuin laits. Heille pitää tehdä selkeä yksilöllinen suunnitelma, jta lähdetään npeasti ja hallitusti tteuttamaan. Perheiden tukipalvelut n kuitenkin säilytettävä riittävän mnipulisina esim. lisäämällä tutkimus-, kuntutus- ja kriisipaikkja. 2. Js laitsasumisen vähentäminen halutaan tehdä hallitusti ja harkitusti, yhtenä vaihtehtna n, että laitssijituksia ei enää tulevaisuudessa tehdä, vaan kaikki uudet erityisasumista tarvitsevat asiakkaat sijitetaan ryhmäkteihin ja muihin asuntihin. 3. Asumispaikka arviidaan aina yksilöllisesti yhdessä asiakkaan, hänen perheensä ja kunnan kanssa. Turun salta laitshidn vähentäminen edellyttää mm. seuraavia timenpiteitä: 1. Laitshitn, sekä pitkä- että lyhytaikaiseen, sijitetaan ainastaan sillin, kun muita vaihtehtja ei le ja js henkilö tarvitsee runsaasti hita ja hulenpita. 2. Taludellisten resurssien varaaminen uusien asumispalvelupaikkjen käyttöön ttn. 3. Asumiseen liittyvien tukipalvelujen, kuten työ- ja päivätimintapaikkjen, lisääminen. 4. Terveydenhulln ja kuntutuksen riittävien resurssien ja erityissaamisen varmistaminen. Suunnitelmista, asiakaslukumääristä ja palvelutarpeista tulee erikseen tiedttaa a. tahja. 5. Paletin kuntutustyöryhmän lääkäri- ja ssiaalityöntekijäresurssien lisääminen. 6. Asiakaskhtaisten, yksilöllisten suunnitelmien laatiminen asiakkaan ja hänen maistensa kanssa. Yksilöllisessä suunnitelmassa arviidaan sveltuva asumisratkaisu sekä muiden palvelujen tarve. 9. Lyhytaikaishit Lyhytaikaishit n tarkitettu kehitysvammaisille lapsille, nurille ja aikuisille, jtka tarvitsevat paljn hita ja hulenpita. Palvelulla tuetaan ktna asumista sekä perheen jaksamista. Hitvaihtehtja arviitaessa tetaan humin yksilöllinen hidn tarve ja perheen kknaistilanne. Paletin ssiaalityöntekijät ja palveluhjaajat arviivat lyhytaikaishidn määrää ja tteuttamistapaa yhteistyössä perheen kanssa ja resurssien puitteissa. Ensisijainen vaihteht n Kskikdissa tteutettava hit.

11 10/ Lyhytaikaishit Kskikdissa Kskikti n 10 -paikkainen tilapäishitkti, jka järjestää lyhytaikaishita paljn hita ja hulenpita tai jatkuvaa valvntaa tarvitseville eri-ikäisille kehitysvammaisille tai muulla tavin vammaisille henkilöille. Kskikdin palvelujen piirissä n vusittain llut nin 90 asiakasta ja nin 75 % palvelun käyttäjistä n alle 25-vutiaita lapsia ja nuria. Etusijalla vat kehitysvammaiset lapset sekä lapset, jiden timintakyky vastaa kehitysvammaisen lapsen timintakykyä. Palvelulla tuetaan ktna asumista sekä perheen jaksamista. Hitvaihtehtja arviitaessa tetaan humin yksilöllinen hidn tarve ja perheen kknaistilanne. Paletin ssiaalityöntekijät ja palveluhjaajat arviivat lyhytaikaishidn määrää ja tteuttamistapaa yhteistyössä perheen kanssa ja resurssien puitteissa. Kskikdissa hitjakst suunnitellaan etukäteen kevät- ja syyskaudeksi (tammikuu tukkuu ja syyskuu julukuu), perheiden tarpeet ja tiveet humiiden. Näin halutaan varmistaa perheiden mahdllisimman tasapulinen khtelu sekä humiida erilaisten perheiden ja asiakkaiden lähtökhdat. Kesäkuukausien jakst vat vapaasti varattavissa, kska kesäkuukausina perheiden tarpeet vivat lla hyvin erilaisia kulujen ja vanhempien lmista jhtuen. Kskikdissa järjestetään lisäksi itsenäistymässä leville nurille kehitysvammaisille asumisvalmennusjaksja yhteistyössä ppilaitsten kanssa ja yksilöllistä päivätimintaa muutamalle aikuisille kehitysvammaiselle. 9.2 Muualta hankittava lyhytaikaishit Muita tilapäishitpaikkja käyttää nin 50 asiakasta vudessa. Vaativan tasn hita, apua, hulenpita ja valvntaa tarvitsevalle kehitysvammaiselle lapselle tai aikuiselle järjestetään välttämätöntä lyhytaikaishita laitshitna Varsinais- Sumen erityishultpiirin tteuttamana. Lisäksi hit vidaan järjestää kuntayhtymien asumisyksiköissä, Turun Seudun vammaisten asunttukiyhdistys ry:n Mikistenkdissa sekä perhehitna. Mikäli muuta sveltuvaa hitmuta ei löydy, vidaan yksiköllisesti tarvittaessa järjestää hit ktiin hankkimalla palveluja muun muassa Varsinais-Sumen erityishultpiirin kuntayhtymältä tai Mannerheimin Lastensujeluliitlta. 9.3 Lyhytaikaishidsta perittävät asiakas- ja käyttöpäivämaksut Peruspalvelulautakunta n hyväksynyt kehitysvammaisten lyhytaikaishidsta Kskikdissa, perhehidssa sekä muussa asumisessa perittävät maksut. Lyhytaikaishidn maksut tarkistetaan lukien seuraavasti: Alle 16-vutiaiden kehitysvammaisten lasten lyhytaikaishidsta: Suuren yksilöllisen avun tarpeessa levien kehitysvammaisten lasten sittaisesta ylläpidsta ei peritä asiakasmaksua (alle 24 tuntia kestävä hit). Kehitysvammaisten lasten lyhytaikaisesta ympärivurkautisesta ylläpidsta peritään 10,60 eura/läsnälpäivä (aikaisemmin 8,20 eura). Maksulla katetaan asumisesta, ateriinnista sekä hygienian hidsta aiheutuneita kuluja. Yksilöllisesti harkitun maksualennuksen mukainen hinta n 7 eura läsnälpäivä.

12 11/19 16 vutta täyttäneiden kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten henkilöiden lyhytaikaishidsta: Lyhytaikaisesta ympärivurkautisesta ylläpidsta peritään asumisesta ja hygienian hidsta 14,00 eura/läsnälpäivä (aikaisemmin 12,00 eura). Ateriamaksut nudattavat kullinkin vimassa levia ktihidn ateriamaksuja, jtka tällä hetkellä vat 5,00 eura ja 3.20 eura/ateria. Väliateriat (aamu-, ilta- ja välipala) yhteensä 3,00 eura/läsnälpäivä (aikaisemmin 2,50 eura). Yksilöllisesti harkitun maksualennuksen mukainen hinta n 14 eura/läsnälpäivä. Päivätiminnasta peritään 7,50 eura/päivä ja sapäivätiminnasta 3,50 eura/päivä. Perheet hulehtivat itse lääkkeistä, vaipista sekä kuljetuksista tilapäishitn ja ktiin. Maksu ssiaalipalveluista peritään samanaikaisesti vain yhdestä palvelusta. Tul- ja lähtöpäivistä peritään maksu. Lain ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista 11 :n mukaan maksu vidaan jättää perimättä tai sitä vidaan alentaa, js henkilön elatusvelvllisuus, timeentuledellytykset tai hulllliset näkökhdat humin ttaen siihen n syytä. Perheet vivat hakea etukäteen alennusta lyhytaikaishidn asiakasmaksuihin. Maksualennus myönnetään kalenterivuden lppuun. 9.4 Kskikdin kehittämistavitteet Kskikdin timintaa kehitetään niin, että jatkssa pystytään tarjamaan lyhytaikaishita vaikeammin vammaisille asiakkaille. Tämä vähentää lyhytaikaisen laitshidn tarvetta. 10. Työ- ja päivätiminta Turun kaupungin järjestämän työ - ja päivätiminnan piirissä li vunna 2012 yhteensä nin 290 asiakasta, jista nin 220 kaupungin timintakeskuksissa. Ostpalveluna työ- ja päivätimintaa järjestettiin nin 110 asiakkaalle. Työ- ja päivätiminta n tarkitettu kehitysvammaisille työikäisille asiakkaille. Mielekkään timinnan lisäksi asiakas saa mahdllisuuden sallisuuteen ja ssiaalisten suhteiden lumiseen. Timinnalla tuetaan myös lapsuudenkdissa tai itsenäisesti asumista. Paletin kuntutustyöryhmä arvii kuntutus- ja palvelussuunnitelman yhteydessä asiakkaan timintakykyä ja timintaedellytyksiä ja hjaa sveltuvaan timintayksikköön. Timinta vidaan tteuttaa tuettuna työnä tai työtimintana tavallisella työpaikalla työtimintana timintakeskuksessa päivätimintana ikääntyvien kerhtimintana Tuettu työtiminta ja tuettu työllistäminen Asiakkaiden määrä tuetussa työtiminnassa vaihtelee henkilön välillä. Tuettu työtiminta (entinen avtyötiminta) n henkilön timintakykyä ja elämänhallintaa tukevaa työtimintaa timintakeskusten ulkpulella. Palvelu järjestetään ssiaalihultlain mukaisena timintana. Tuettu työtiminta ei le palkkatyöhön rinnastettava työsuhde, vaan kyse hultsuhteisesta timinnasta. Kaupunki maksaa tuetun työtiminnan työntekijöille työsuusrahaa. Työsuusraha ei vaikuta asiakkaan työkyvyttömyyseläkkeeseen, mutta vi vaikuttaa asumistuen suuruuteen tai vertukseen.

13 12/19 Paletin kuntutustyöryhmä arvii yhteistyössä asiakkaan, ppilaitsten, muiden tahjen ja työhönvalmentajien kanssa asiakkaan timintakykyä ja edellytyksiä selviytyä työstä ns. tavallisella työpaikalla. Tuetun työtiminnan työntekijät vat tänä päivänä sijittuneet kaupungin timipisteisiin kuten päiväkteihin, kulujen keittiöihin sekä ulkpulisiin yrityksiin kuten kauppihin, ravintlaan, liikuntahalliin ja muvialan yritykseen. Timintapaikkja ja vaihtehtja pyritään lisäämään. Peruskulunsa päättäneet kehitysvammaiset nuret sallistuvat ammattikulutukseen ja he visivat paremmin hyödyntää saamistaan ja taitjaan tuetussa työtiminnassa ja tuetussa työssä. Tuetun ja tuetun työtiminnan ja työn kehittäminen n myös taludellisesti perusteltua. Tavitteena n, että kehitysvammaiset henkilöt visivat siirtyä tuettuun työsuhteeseen tai tavalliseen työsuhteeseen, js siihen n edellytyksiä. Kaupungin eri hallintkunnissa ja yksiköissä n erilaisia työtimintaan spivia työtehtäviä. Hyvinvintitimialan tulisikin yhteistyössä eri hallintkuntien kanssa suunnitella, miten timintamahdllisuuksia vidaan lisätä. Tämä edellyttää eri hallintkuntien situtumista asiaan. Tällä hetkellä Vammaispalvelujen yksikkö vastaa työtiminnan kustannuksista, mutta jatkssa yksiköiden tulisi varata määrärahaa näiden kustannusten krvaamiseksi. Tuetussa työtiminnassa nudatetaan ensin 3-6 kuukauden keaikaa. Kkeiluajalta työnantajalta ei peritä krvauksia. Keajan jälkeen arviidaan mahdllisuutta tuettuun työllistymiseen, jllin kustannusvastuu siirtyy työnantajalle. Mikäli työantajan ja työntekijän kanssa arviidaan, että työ kkeiluajan jälkeen jatkuu tuettuna työtimintana, niin työnantajalta peritään krvausta tuetun työtiminnan kustannuksista. Pääsääntöisesti työnantajilta laskutetaan työsuusrahan suuruus. Laskutettavia päiviä vat työtiminnan läsnälpäivät, työhönvalmentajan ilmittamat kulutus- ja kehittämispäivät, enintään 5 yhtäjaksista sairauspäivää sekä svitut lmapäivät. Työnantaja järjestää tuetun työtiminnan työntekijälle ateriat. Tuetussa työtiminnassa työkyvyttömyyseläkkeellä työskentelevälle suritetaan työsuusrahana enintään 8,00 /päivä. Työsuusrahan suuruuteen vaikuttaa mm. työaika ja työtehtävien vaativuus Työtiminta timintakeskuksessa Timinnalla tuetaan erityisesti ktna asuvia kehitysvammaisia ja heidän perheitään, mahdllistetaan hidsta vastaavien vanhempien työssä käyntiä ja tuetaan vanhempien jaksamista. Työtiminta n lunteeltaan ssiaali- tai erityishulln palvelua niille henkilöille, jilla ei le edellytyksiä työsuhteiseen työhön. Kehitysvammaisille henkilöille järjestetään työtimintaa Katariinan, Prmestarin, Orikedn ja Tivlan timintakeskuksissa. Timinnan piirissä levien asiakkaiden ikä vaihtelee vuden välillä. Nin 50 % asiakkaista asuu vanhempiensa luna tai itsenäisesti. Asiakkaat käyvät timintakeskuksissa 1 5 päivänä viikssa. Tilat, henkilökuntamititus sekä kasvava asiakasmäärä vat vaikuttaneet siihen, ettei kaikille pystytä järjestämään palvelua viitenä päivänä viikssa. Annettavan palvelun määrää arviidaan jatkssa entistä tarkemmin. Seuraavilla timenpiteillä varmistetaan mahdllisimman mnelle mahdllisuus sallistua timintaan: Asumispalveluissa leville asiakkaille susitellaan ns. ktipäivää vähintään yhtenä päivä viikssa. Lähtökhtana n, että pysyväisluntisesti asumisyksiköissä asuvilla n enintään neljä timintapäivää viikssa.

14 13/19 Säännöllinen työ- ja päivätiminta päättyy pääsääntöisesti asiakkaan täyttäessä 60 vutta. Mahdllisuuksien mukaan heille järjestetään kerhtimintaa kerran viikssa. Kuljetukset järjestetään niille asiakkaille, jtka eivät pysty käyttämään yleisiä kulkuneuvja tai palvelulinjaa. Välttämättömät kuljetukset vat asiakkaalle maksuttmia Työtiminnasta perittävät maksut Työsuusraha 10.3 Päivätiminta Palvelu n asiakkaille maksutnta ateriita lukuun ttamatta. Timintakeskuksissa peritään ateriapalvelusta kullinkin vimassalevien ktihidn ateriamaksujen mukaan. Ateriamaksu n peruspalvelulautakunnan päätöksen mukaisesti tällä hetkellä 5 eura. Timintakeskusten ja asumisyksiköiden järjestämistä leireistä ja retkistä peritään ateriista ktihidn kullinkin vimassa leva päivämaksu, jka n tällä hetkellä 15 /päivä. Yöpymismaksuna peritään 4 eura. Osallistujat maksavat itse matkjen ja retkien matka-, sallistumis- ja sisäänpääsymaksut. Työtimintaan sallistuvien asiakkaiden timeentulna n työkyvyttömyyseläke. Työtimintaan sallistuvalle vidaan maksaa työsuusrahaa. Työsuusraha ei le tarkitettu työtimintaan sallistuvan henkilön palkaksi, vaan sillä n kuntutuksellinen ulttuvuus. Työtiminta n tärkeä sallistumista ja ssiaalista kanssakäymistä tukeva palvelu niille henkilöille, jilla ei le edellytyksiä työsuhteiseen työhön. Työsuusrahaa suritetaan niille asiakkaille, jtka yksilöllisen suunnitelman mukaisesti aktiivisesti sallistuvat timinta- ja/tai päiväkeskuksen eri timintihin kuten: kknpantehtäviin, kiinteistönhultn ja piha-alueiden hitn, keittiö-, kudnta- ja siivustehtäviin tai timintakeskusten järjestämään muuhun työpajarimintaan. Työsuusrahan suuruus riippuu asiakkaan työtaidista, aktiivisuudesta ja työajasta. Asiakaskhtaisen työsuusrahan suuruudesta päättää timintakeskuksen vastaavaa hjaaja yhteistyössä asiakkaan man hjaajan kanssa. Työsuusrahan suuruus n alkaen 2,50-5,00 /yli neljä tuntia kestävältä läsnälpäivältä. Lmien ajalta ja pissalpäiviltä ei suriteta työsuusrahaa. Päivätimintaan sallistuu vusittain asiakasta. Yli pulet asiakkaista asuu vanhempiensa luna. Päivätiminta n tarkitettu syvästi ja vaikeasti kehitysvammaisille aikuisille, jtka tarvitsevat valvntaa ja/tai paljn apua ja hita päivittäistiminnissa. Tavitteena n järjestää yksilöllisesti suunniteltua kuntutusta, hjausta ja virikkeellistä timintaa ja tukea maishitajia. Asiakkaat käyvät päiväkeskuksessa 2-5 päivänä viikssa. Kskikdin ja Pmpn päiväkeskuksen päivätiminnan asiakkailta peritään ateriamaksuna 7,50 eura/läsnälpäivä. Ateriamaksua ei peritä ilmitetuilta sairauspissalpäiviltä tai js asiakkaan pissalsta n ilmitettu vurkautta aikaisemmin.

15 10.4 Ikääntyvien kerhtiminta 14/19 Kerhtimintaan sallistuu vusittain ikääntyvää kehitysvammaista. Timinta n tarkitettu ikääntyville kehitysvammaisille, jtka eivät enää sallistu timintakeskusten timintaan. Timinta n ensisijaisesti tarkitettu maistensa luna ja itsenäisesti asuville kehitysvammaisille. Paletti hjaa tarvitsijat palvelun piiriin. Timinta pyritään mahdllisuuksien mukaan järjestämään kerran viikssa. Kesäaikana ei järjestetä kerhja. Timinnan käytännön järjestelyistä vastaa timintakeskusten ja asumisyksiköiden henkilökunta resurssien mukaan man timinnan hella. Kerhmaksuna peritään 30 eura/timintakausi. Osallistujat maksavat itse esim. ateriat, kerhkuljetukset ja retkistä aiheutuvia kustannuksia Työ- ja päivätiminnan kehittämistavitteet Tavitteena n kehittää työ- ja päivätiminnan sisältöä tarvetta vastaavasti. Kehittämistyöryhmä laati vunna 2011 työ- ja päivätimintaa kskevan pitkän tähtäimen suunnitelman, jka päivitetään. Turku n edustettua myös valtakunnallisessa kehittämistyössä, kuten Kehitysvamma-alan asumisen neuvttelukunnan (KVANK) työ- ja päivätiminnan valikunnassa. 11. Kehitysvammaisten kululaisten iltapäivätiminta 11.1 Kesätiminta Kululaisten iltapäivätimintaan sallistuu vusittain nin 100 lasta. Kehitysvammaisten kululaisten aamu- ja iltapäivätiminta sekä kesätiminta järjestetään erityishultna: Mikäli esipetuksessa tai ensimmäisen ja tisen lukan ppilas vamman, valvnnan ja kehitysvammasta jhtuvan tarpeen vuksi välttämättä tarvitsee aamu- ja iltapäivätimintaa kuntutuksellisista ja hidllisista syistä. Peruspetuslain 48 mukainen aamu- ja iltapäivätiminta tteutetaan ensisijaisesti peruspetuslain mukaisena palveluna. Kehitysvammaisilla ensimmäisen ja tisen lukan ppilaille n ikeus ikänsä mukaiseen yleislain perusteella järjestettävään timintaan Klmannesta vusilukasta eteenpäin leville kehitysvammaisille erityispetuksen ppilaille, jtka tarvitsevat hita vanhempien työssäl- ja piskeluaikina tai muuten erityisen painavista syistä. Erityishulln jhtryhmä hyväksyy kehitysvammaisten ppilaiden aamu- ja iltapäivätimintaa kskevat erityishult-hjelmat. Hyväksytty erityishult-hjelma vaikuttaa aamuja iltapäivätiminnasta perittäviin asiakasmaksuihin, jita kskevasta päätöksentesta vastaa timinnan järjestävä tah. Iltapäivätiminta järjestetään kulun timinta-aikina ja yksilöllisen tarpeen mukaan kulujen lyhytlmien aikana. Kuljetukset järjestetään timinnasta ktiin ns. klmantena kuljetuksena Harakkakallin, Mäntymäen ja Tivlan iltapäivätiminnasta (petustimi vastaa kahdesta kulukuljetuksesta) sillin, kun perhe välttämättä tarvitsee kuljetusta. Kesäaikana järjestetään kehitysvammaisille kululaisille sekä muille vaikeasti vammaisille hita päivystyslunteisesti. Palvelu vidaan myöntää lapsille, jtka välttämättä tarvitsevat hita vanhempien työssäkäynnin tai muun erityisen painavan syyn takia. Kesätimintaa järjestetään kulujen kesälmien aikana. Heinäkuussa yksiköt vat kiinni. Kesätimintaan järjestetään välttämätön kuljetus, mikäli vanhemmat eivät pysty järjestämään kuljetusta.

16 15/ Iltapäivätiminnasta ja kesätiminnasta perittävät maksut Iltapäivä- ja kesätiminnasta perittävissä maksuissa nudatetaan kullinkin vimassa levia nurisasiainkeskuksen maksuja. Kuljetuksista peritään samansuuruinen maksu kuin vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen mavastuu-suus, jka tällä hetkellä n 2,50 eura/yhdensuuntainen matka. Kehitysvammaisten lasten erityishultna järjestettävästä iltapäivä- ja kesätiminnasta ei peritä sittaista ylläpitmaksua (Laki ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista) Kululaisten iltapäivätiminnan kehittämistavitteet Kehitysvammaisten kululaisten aamu- ja iltapäivätimintaa kehitetään yhteistyössä petustimen kanssa Sumen vammaispliittisen hjelman ja Opetushallituksen peruspetuksen aamu- ja iltapäivätiminnan perusteet 2011 (2011:1) susitusten mukaisesti. Tavitteena n klmen yksikön yhdistäminen yhdeksi suuremmaksi iltapäivätimintayksiköksi 7 15-vutiaille kehitysvammaisille kululaisille. 12. Muut palvelut 12.1 Tukihenkilötiminta Vunna 2012 tukihenkilöpalvelua sai 89 henkilöä (41 henkilöä vunna 2010). Tukihenkilötiminta n tarkitettu kehitysvammaisille henkilöille, jtka tarvitsevat paljn tukea ja hjausta vapaa-ajantimintihin ja itsenäistymiseen. Tukea ja valvntaa tarvitseville kehitysvammaisille lapsille ja nurille vidaan myöntää tukihenkilö kdin ulkpuliseen vapaa-aikaan ja harrastustimintaan sallistumiseen, kun palvelulla vidaan tukea perheen jaksamista ja lapsen sallistumismahdllisuuksia. Määräaikaista tukihenkilöpalvelua myönnetään lapsille (14 v. ja alle) pääsääntöisesti enintään 10 tuntia kuukaudessa. Tukea ja valvntaa tarvitseville kehitysvammaisille nurille vidaan myöntää tukihenkilö kdin ulkpuliseen vapaa-aikaan ja harrastustimintaan sallistumiseen, kun palvelulla vidaan tukea perheen jaksamista ja nuren sallistumismahdllisuuksia. Tukihenkilöpalvelua vidaan myöntää pääsääntöisesti maistensa luna tai itsenäisesti asuville aikuisille kehitysvammaisille. Määräaikaista tukihenkilöpalvelua myönnetään nurille (yli 15-vutiaille) pääsääntöisesti enintään 15 tuntia kuukaudessa. Tukihenkilölle maksetaan palkkita, jka n tällä hetkellä 9,70 eura/tunti. Palkki tarkistetaan kuntasektrilla tehtävien palkantarkistuksien mukaisesti. Palkkin lisäksi timintaan liittyviin kustannuksiin maksetaan kulukrvausta enintään 35 eura/kk. Kulukrvaus n pienempi, js tuntimäärä n viisi tuntia tai vähemmän kuukaudessa. Lisäksi vidaan tapauskhtaisesti surittaa krvausta sellaisiin kuluihin, jiden ei vida katsa sisältyvän edellä mainittuihin kulukrvauksiin. Tukihenkilöt raprtivat timinnastaan kuukausittain. Tukihenkilönä ei vi timia mainen, sukulainen tai läheinen henkilö, jka asuu samassa taludessa kehitysvammaisen henkilön kanssa tai n muutin lähiyhteisöön kuuluvana jatkuvasti kanssakäymisessä kehitysvammaisen henkilön kanssa arjen eri tilanteissa. Tukihenkilön tulee lla täysikäinen.

17 16/ Kehitysvammaisten harkinnanvarainen avustus Yksilökhtainen, harkinnanvarainen avustus myönnetään erityisen painavista syistä tarvittaessa esimerkiksi kehitysvammaisen henkilön lyhytaikaishidn järjestämisestä aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin. 13. Muilta kunnilta perittävät maksut Muilta kunnilta perittävistä käyttöpäivämaksuista sa n tarkistettu viimeksi ja edellisen timintasuunnitelman yhteydessä Timintakeskuksissa, tuetussa työtiminnassa, lyhytaikaishidssa sekä hjatussa asumisessa järjestetään tällä hetkellä palvelua nin 10:lle muusta kunnasta tulevalle asiakkaalle. Käyttöpäivämaksuja tulee tarkistaa, kska henkilöstö- ym. kustannukset vat nusseet. Turku perii muilta kunnilta lukien: 1. Asumispalveluista 48,00 eura (44,50 eura) tai 56,50 eura (50,50 eura) /käyttöpäivä asiakkaan tarvitseman palvelutarpeen mukaan. 2. Työ- ja päivätiminnasta 52 eura (48,50 eura) /käyttöpäivä ja tuetusta työtiminnasta 33 eura (31,80 eura) /käyttöpäivä. Asiakkaan kuljetuskustannukset eivät sisälly käyttöpäivämaksuun, vaan asiakkaan ktikunta vastaa kuljetuskustannuksista. 3. Kskikdin lyhytaikaishidsta muilta kunnilta perittävä käyttöpäivämaksu määräytyy asiakkaan palvelutarpeen mukaan. 155,00 eura (151,80 eura) /käyttöpäivä peritään niiden asiakkaiden palveluista, jille järjestetään perushita sekä avustamista päivittäisissä timinnissa. Asiakas tarvitsee tistuvaa apua, tukea ja hjausta esimerkiksi jissakin seuraavista alueista: liikkuminen, hygienia ja siisteys, ssiaaliset taidt, ihmissuhteet, ilmaisutaidt, viestien ymmärtäminen ja man timinnan hallinta. 203,50 eura (199,40 eura) /käyttöpäivä peritään niiden asiakkaiden palveluista, jille järjestetään paljn hita, valvntaa ja avustamista päivittäisissä timinnissa. Asiakas tarvitsee lähes jatkuvasti ympärivurkautista apua, tukea ja hjausta esimerkiksi jissakin seuraavista alueista: liikkuminen, hygienia ja siisteys, ssiaaliset taidt, ihmissuhteet, ilmaisutaidt, viestien ymmärtäminen ja man timinnan hallinta. 243,00 eura/käyttöpäivä (uusi hitlukka). Asiakas n man/tisen turvallisuuden, fyysisen ja/tai psyykkisen sairauden vuksi jatkuvasti ympärivurkautisen avun, tuen ja hjauksen tarpeessa, liittyen useimpiin seuraaviin alueisiin: liikkuminen, hygienia ja siisteys, ssiaaliset taidt, ihmissuhteet, ilmaisutaidt, viestien ymmärtäminen ja man timinnan hallinta.

18 17/19 Liite 1 Kehitysvammaisten ja vammaisten asiakkaiden perhehitpalkkit ja kulukrvaukset alkaen Ympärivurkautisen perhehidn hitpalkki Jatkuvan ympärivurkautisen perhehidn hitpalkki n alkaen 700 eura kuukaudessa (aikaisemmin 656,50 eura/kk). Hitpalkkin maksetaan seuraavat lisät: Yli viisi vutta perhehitajana timineelle tai ssiaali- tai terveydenhulln kulutuksen saaneelle perhehitajalle maksetaan lisäksi työkkemuksesta 35,42 eura kuukaudessa. Hidn vaativuuteen perustuva prrasteinen lisä vi lla 24,80 eura, 41,33 eura tai 60,21 eura kuukaudessa. Hidn vaativuutta arviitaessa tetaan humin asiakkaan tarvitsema yksilöllinen hit, valvnta ja hulenpit. Arvi tehdään aikuisten erityisneuvlan kuntutus- ja palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä ja tdetaan perhehitajan kanssa tehtävässä timeksiantspimuksessa. Hitn käytettävään aikaan perustuva lisä maksetaan, kun perhehitaja vastaa asiakkaan päivätiminnasta. Lisä n enintään 70,85 eura kuukaudessa. Lisää ei makseta, kun asiakas sallistuu säännöllisen päivittäiseen työtimintaan tai piskeluun vähintään neljänä päivänä viikssa perhehitkdin ulkpulella. Pitkäaikaisen perhehidn palkkit lukien Hittas 1 Hittas 2 Hittas 3 Peruspalkki 700,00 700,00 700,00 Kulutus- tai kkemuslisä 35,42 35,42 35,42 Hidn vaativuus 24,80 41,33 60,21 Hitn käytetty aika enintään 70,85 enintään 70,85 enintään 70,85 Ympärivurkautisen perhehidn kulukrvaus Jatkuvan ympärivurkautisen perhehidn kulukrvaus n 614,93 eura kuukaudessa. Kulukrvauksella katetaan perhehitajalle seuraavat menerät: ravint, asumisesta aiheutuneet ment, henkilökhtaiset tarpeet (henkilökhtainen puhtaus, vaatetus), liikkuminen, nrmaalit sairauden - ja terveydenhidn ment ja virkistys- ja harrastustiminta. Lisäksi perhehitajalle vidaan krvata sellaiset erikseen perustellut hidettavan kulut, jita ei kulukrvaus kata. Kulukrvaus n pienempi, mikäli hitaja ei vastaa kaikista edellä mainituista kuluista: - Kun asiakas sallistuu säännöllisesti perhehitkdin ulkpuliseen timintaan, jhn kuuluu päivittäinen ateria, vähennetään kulukrvauksesta ateriakustannukset. - Kun perhehitajan ktiin tulee sijainen, kulukrvaus suritetaan sittaisena. Kulukrvaus maksetaan sille henkilölle, jka sijaisjärjestelyjen aikana vastaa kustannuksista.

19 18/19 - Kun hidettava n sairaala- tai muussa ympärivurkautisessa hidssa yhtäjaksisesti yli viisi vurkautta, kulukrvausta ei suriteta. Perhehitajalle maksetaan lman ajalta 50 % pienempi kulukrvaus. Perhehitajan ikeus vapaaseen Perhehitajalla, jka n timinut vähintään vuden turkulaisen asiakkaan perhehitajana, n ikeus vapaaseen, jnka pituus n 2,5 arkipäivää sellaista kalenterikuukautta khden, jna hän n timinut timeksiantspimuksen perusteella vähintään 14 vurkautta perhehitajana. Hitpalkki maksetaan k. vapaan ajalta 1,5 -kertaisena. Lyhytaikaisen perhehidn maksut Mni vammaista ja pitkäaikaissairasta lasta hitava perhe hakee lapselleen ensisijaisesti perhehita lyhytaikaishitpaikaksi. Kaikille hita tarvitseville vaikeasti vammaisille lapsille ei le pystytty järjestämään perhehitpaikkaa. Lapsille n juduttu järjestämään humattavasti kalliimpaa tilapäishita esim. laitshidssa. Paljn hita, hulenpita ja valvntaa tarvitsevien alle 16 -vutiaiden kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten lasten lyhytaikaisesta perhehidsta suritettavat palkkit ja kulukrvaukset vat alkaen seuraavat: Hitpalkki - Osavurkautisesta, 3 6 tuntia kestävästä hidsta suritetaan enintään 35,43 eura/päivä - Ympärivurkautisesta hidsta maksetaan 51,71 eura, 63,40 eura tai 76,75 eura vurkaudessa. Hidn vaativuutta arviitaessa tetaan humin lapsen tai nuren tarvitsema yksilöllinen hit, valvnta ja hulenpit. Kulukrvaus - Osavurkautisesta, 3 6 tuntia kestävästä hidsta suritetaan krvausta 13,42 eura/päivä - Ympärivurkautisesta, yli 6 tuntia kestävästä tilapäisestä hidsta maksetaan 27,96 eura vurkaudessa. Lyhytaikaisen perhehidn palkkit lukien (alle 16 v.) Hittas 1 Hittas 2 Hittas 3 Kulukrvaus 3 6 tuntia/jaks 35,43 35,43 35,43 13,42 Yli 6 tuntia ympärivrk. hit/vrk 51,71 63,40 76,75 27,96 Perhehitajalle, jka tulee kehitysvammaisen tai vammaisen lapsen ktiin, maksetaan hitpalkki yllä mainituin perustein. Lyhytaikaisen ympärivurkautisen perhehidn kestäessä 14 vrk/kk tai yli, palkkit ja kulukrvaukset määräytyvät kuukausimaksujen mukaan. Aikuisen kehitysvammaisen tilapäishidssa palkkit ja kulukrvaukset määräytyvät kuukausimaksujen mukaan.

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Kuntakohtaiset palvelut

Kuntakohtaiset palvelut Liite 4 Kuntakhtaiset palvelut Kuntakhtaiset palvelut Ktiin annettavat palvelut Ikäihmisten ktna selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja ktiin. Ktiin annettavia palveluita n ktihit, ktihidn

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella:

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella: 1 Limaan kaupunki PALKKIOT JA KULUKOR VAUS 1.1.2014 ALKAEN LASTENSUOJELULAIN MUKAISESSA PERHEHOIDOSSA HOITOPALKKIO Perushitpalkki 1240 41,33 Hitpalkkin vähimmäismäärä 1.1.2014 alkaen 679,71 22,66 Hitpalkkin

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen

ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen Päätös: Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin hallitus 11.12.2013 Lyhytaikaisen laitshidn maksu alle 18-vutiailta vain seitsemältä

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus Siikalatvan ktihidn palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus 10.06.2019 Sisällys Ktihit n ssiaalihultlain 20 mukaista palvelua... 3 Palvelutarpeen arviinti... 4 Ktihidn palvelujen myöntäminen... 4

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Mitä kuuluu Kansalliselle omaishoidon kehittämisohjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintoviraston auditorio, Pasila Yrjö Mattila

Mitä kuuluu Kansalliselle omaishoidon kehittämisohjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintoviraston auditorio, Pasila Yrjö Mattila Mitä kuuluu Kansalliselle maishidn kehittämishjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintvirastn auditri, Pasila Yrjö Mattila Omaishidn tukemisen haasteita ja tavitteita Omaishidn tuen myöntämisen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen 4.3.2010 HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET 1.4.2010 alkaen Mäntsälä Prnainen yhteistiminta alueella jaetaan pitkäaikaista ja/tai vaikeaa sairautta sairastaville terveyskeskuksen hidssa leville

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015 LUONNOS 11.12.2014 Hallituksen päätös x.12.201x / x 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN MAKSUT

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015 Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015 Hallituksen päätös 17.12.2014 / 269 Tarkennukset 11.02.2015 / 29 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN

Lisätiedot

Vastaus Perussuomalaisten edustaja Leila Myllyojan kysymykseen sotaveteraanien kuntoutuksesta

Vastaus Perussuomalaisten edustaja Leila Myllyojan kysymykseen sotaveteraanien kuntoutuksesta Raisin kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Ssiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 14.12.2016 Ssiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 175 4.10.2016 Asianr 713/00.02.02/2015 221 Vastaus Perussumalaisten edustaja

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

RESETTI perheluokat. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu

RESETTI perheluokat. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu RESETTI perhelukat Oppimis ja hjauskeskus Valteri Piia Ruutu piia.ruutu@valteri.fi 0295335378 RESETTI perhelukat R - rentutus E - empatia S - spimus E - ennakinti T- taitjen harjittelu T tuettu tait I

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 - tavitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Rovaniemen yksityiset palvelutalot ikääntyneille

Rovaniemen yksityiset palvelutalot ikääntyneille Rvaniemen yksityiset palvelutalt ikääntyneille Palveluasuminen Mitä palveluasuminen n? Palveluasuminen n tarkitettu päivittäistä ulkpulista apua tarvitseville vanhuksille. Asukkaat vat vukrasuhteessa kaupunkiin

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 2 Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Timinnan tarkitus... 3 1.2 Timinnan tavitteet... 3 1.3 Timinnan painpistealueet... 3 2 ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallint... 4 2.2 Ohjaustiminta...4

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA MYÖNTÄMISPERUSTEET alkaen

KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA MYÖNTÄMISPERUSTEET alkaen KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2018 alkaen Ktihidn määritelmä Lapinlahden kunnan ktihitn sisältyvät ssiaalihultlain (1301/2014) mukainen ktipalvelu ja terveydenhultlain (1326/2010)

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

ASIAKKAAN VALINTA & ASIAKASSUUNNITELMA

ASIAKKAAN VALINTA & ASIAKASSUUNNITELMA ASIAKKAAN VALINTA & ASIAKASSUUNNITELMA Sari Heikka, palveluesimies Ikäihmisten palveluhjaus Kti n POP 13.11.2018 Valinnan vapaus asiakkaan sallistuminen ja valinnanvapauden vahvistuminen -> uudenlainen

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätoiminta. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu

RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätoiminta. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätiminta Oppimis ja hjauskeskus Valteri Piia Ruutu R - rentutus E - empatia S - spimus E - ennakinti T- taitjen harjittelu T tuettu tait I itsenäinen tait

Lisätiedot

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Uutta vahvistusta palveluhjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakashjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Vukk Lehtimäki, päällikkö vs. Hämeenlinnan Ikäihmisten asiakashjausyksikkö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Elinvoima- ja konsernipalvelut Julkinen Työllisyyspalvelu

Kuopion kaupunki Elinvoima- ja konsernipalvelut Julkinen Työllisyyspalvelu Palvelukuvaus Nr 1 (5) Kupin kaupunki Elinvima- ja knsernipalvelut 17.12.2018 Julkinen Palvelun / tutteen nimi TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ KUNTOUTTAVA TYÖTOI- MINTA kknaisvaltaisena stpalveluna (KUTY

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuodelle 2013. Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuodelle 2013. Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012 Kymenlaaksn alueellinen ravitsemussuunnitelma vudelle 2013 Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012 2 Väestön terveellisten rukatttumusten edistäminen ja ravitsemushidn kehittäminen Kymenlaaksssa Kymenlaaksssa

Lisätiedot