SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015 Hallituksen päätös / 269 Tarkennukset / 29

2 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN MAKSUT KOTONA ANNETTAVA PALVELU TUKIPALVELUT OMAISHOITAJAN VAPAAN AIKAISET PALVELUT (Laki 6 b ) 6 2. ASUMISPALVELUT VANHUSTENPALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALINEN KUNTOUTUS VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ASUMISPALVELUT KEHITYSVAMMALAIN MUKAINEN PITKÄAIKAINEN JA LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO SEKÄ PITKÄAIKAI- NEN PERHEHOITO LEIRIMAKSUT KULJETUSPALVELUN ASIAKASMAKSU LAITOSHOIDON MAKSUT LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSUT PÄIVÄKIRURGIAN MAKSU OSASTOLLA KUNTOUTUSHOIDON MAKSUT PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO SOTAINVALIDIT (Stilasvammalaki 6, 6a ja 6b ) MUUT MAKSUT MAKSUTTOMAT TERVEYSPALVELUT TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT SAIRAALAN POLIKLINIKKAMAKSU PÄIVÄKIRURGIA LABORATORIO- JA KUVANTAMISTUTKIMUKSET SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO SAIRAANKULJETUS SARJASSA ANNETTAVA HOITO HENGITYSHALVAUSPOTILAALLE JÄRJESTETTÄVÄ HOITO MAKSU LÄÄKÄRINTODISTUKSESTA MUUALTA KUIN SUOMESSA ASUVALTA PERITTÄVÄ MAKSU KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETYT PALVELUT MAKSUKATTO JA MAKSUJEN SEURANTA LASTENSUOJELUN MAKSUT KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN 22

3 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN 3 (22) Tekstissä mainitut pykäläkhdat viittaavat ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992) ja niihin myöhemmin tehtyihin muutksiin. 1. AVOPALVELUJEN MAKSUT 1.1 Ktna annettava palvelu (Asetus 3 ) Säännöllinen ktihit Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta ktisairaanhidsta ja ssiaalihultasetuksen (607/83) 9 :n 1 mmentin 1 khdassa tarkitetusta ktipalvelusta vidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen kn mukaan määräytyvä khtuullinen kuukausimaksu. ( /1648) Jatkuvasti ja säännöllisesti ktiin annettavista palveluista (4 kertaa tai useammin kuukaudessa) peritään hittuntien ja asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausimaksu. Maksu määräytyy seuraavan taulukn perusteella brutttulista määriteltynä prsenttisuutena. Maksu ei saa ylittää tutantkustannuksia. KUUKAUSIMAKSUTAULUKKO alk h 6-16 h h h 35- Tulraja /kk 1 henkilö % 18 % 24 % 30 % 35 % 2 henkilöä % 14 % 18 % 20 % 22 % 3 henkilöä % 13 % 15 % 17 % 18 % 4 henkilöä % 11 % 13 % 14 % 15 % 5 henkilöä % 10 % 11 % 12 % 13 % 6 henkilöä % 8 % 9 % 10 % 11 % Kun henkilömäärä n suurempi kuin kuusi, tulrajaa krtetaan 342 eurlla ja maksuprsenttia alennetaan 1 prsenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä Säännöllisessä ktihidssa levalta asiakkaalta peritään kuukausimaksutaulukn mukainen maksu ja asiakkaan kanssa laaditaan hit- ja palvelusuunnitelma. Mikäli asiakkaan avun tarve muuttuu siten, että se vaikuttaa kuukausimaksun suuruuteen, maksun muuts tetaan humin siitä päivästä alkaen kun tdetaan muutksen levan pysyvä. Mikäli asiakkaan tult muuttuvat leellisesti maksua tarkistetaan. Asiakasmaksut tarkistetaan kuitenkin vähintään jka tinen vusi (samanaikaisesti lakisääteisten indeksitarkistusten kanssa). Maksukykyä määriteltäessä humin tettavat tult säännöllisessä ktihidssa (Asetus 27 ): palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaludessa aviliitssa tai aviliitnmaisissa lsuhteissa elävän henkilön: vernalaiset ansi- ja päämatult (js tul yli /kk) versta vapaat tult (esim. hittuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräinen rintamalisä, elatusapu ja -tuki) metsätul (Asetus 28 a ) js kuukausittaiset tult vaihtelevat, kuukausitulina tetaan humin viimeksi kuluneen vuden keskimääräinen kuukausitul

4 Tult, jita ei teta humin (Asetus 29 ): lapsilisä lapsen hittuki kansaneläkelain mukainen lapsikrtus asumistuki vammaistuki rintamalisää eikä muita 29 :ssä mainittuja tukia ja avustuksia Tilapäinen ktihit (vähemmän kuin 4 kertaa kuukaudessa) Lääkärin, hammaslääkärin ktikäynti 14,70 /käynti Muun henkilön surittama ktikäynti 9,30 /käynti Tilapäinen ktihit, arviintijaks 9,30 /vrk Tilapäinen ktipalvelu 0 2 tuntia 12, tuntia 16, tuntia 22,00 yli 6 tuntia 25, Ktihidn maksua ei peritä stainvalideilta, jiden vammaisuusaste n vähintään 20 %. Krvaus palvelusta peritään Valtiknttrilta. Vammaisuusaste alkaen n 15 %. 1.2 Tukipalvelut Tukipalvelujen maksuista ei le erikseen säädetty asiakasmaksulaissa (734/1992) tai - asetuksessa, jten kunta vi periä niistä päättämänsä maksun. Ktna annettavan palvelun maksut eivät saa ylittää palvelun tuttamisesta aiheutuvia kustannuksia Turvapuhelinpalvelut Turva-auttajakäynti 16,00 Asiakkaalta laskutetaan enintään 15 käyntiä/kk. Tukipalveluin tuetussa asumisyksikössä tai muussa vastaavassa turvapuhelinpalveluista velitetaan 15,00 /kk Siivuspalvelu 4 (22) Ktihit ei pääsääntöisesti anna siivuspalvelua. Hithenkilöstö avustaa asiakasta muun palveluntuttajan hankkimisessa. Tarvittaessa siivus kirjataan hit- ja palvelusuunnitelmaan. Js muuta palveluntuttajaa ei le saatavissa, siivusmaksu n 40,00 /tunti/työntekijä Pyykkipalvelu Tukipalveluin tuetussa asumisyksiköissä siivuspalveluista velitetaan 40,00 /kk. Ktihit ei pääsääntöisesti anna pyykkipalvelua. Hithenkilöstö avustaa asiakasta muun palveluntuttajan hankkimisessa. Tarvittaessa pyykkipalvelu kirjataan hit- ja palvelusuunnitelmaan. Js muuta palveluntuttajaa ei le saatavissa, pyykkipalvelumaksu n 40,00 /tunti Saunapalvelu Tukipalveluin tuetussa asumisyksiköissä pyykkipalvelusta velitetaan 30,00 /kk. Saunamaksu asiakas tulee malla kyydillä, ei sisällä avustamista Sauna/kylvetys asiakas tulee malla kyydillä, avustetaan sauntuksessa / kylvetyksessä tarvittaessa Kylpy/sauna, avustus ja kuljetus 5,00 /kerta 9,00 /kerta 15,00 /kerta

5 1.2.5 Päivätiminta 5 (22) Vanhusten päivätiminta (6 h/päivä) ei kerrytä maksukatta 20,00 Lunas ja päiväkahvi sisältyvät hintaan, sauna tarvittaessa, lisäksi Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin järjestämästä kuljetuksesta peritään linja-auttaksan mukainen alin kertamaksu. Vanhusten päivätiminta (enintään 4 h/päivä) ei kerrytä maksukatta 15,00 Lunas sisältyy hintaan, sauna tarvittaessa, lisäksi Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin järjestämästä kuljetuksesta peritään linja-auttaksan mukainen alin kertamaksu. Omaishidettavien lyhytaikainen päivähit (enintään 4 h/päivä) 7,50 Ei sisällä ateriita, sauntusta ja kuljetusta. Ei kerrytä maksukatta Kuljetuspalvelun asiakasmaksut Asiinti- ja virkistysmatkat Asiakasmaksu n julkisen liikenteen kilmetrien määrän mukaan määräytyvä taksa, jnka asiakas maksaa suraan taksiyrittäjälle (mavastuu). Kimppakyyti Kahden tai useamman SHL:n kuljetuspalveluun ikeutetun henkilön matkustaessa yhdessä, asiakasmaksu n pulet julkisen liikenteen kilmetrien määrän mukaan määräytyvästä taksasta, jnka jkainen asiakas maksaa suraan taksiyrittäjälle. Jkaiselta kyydissä levalta vähenee yksi matka. Palvelulinjjen ja kutsutaksin käyttö SHL:n mukaisen kuljetuspalvelupäätöksen saaneet henkilöt vivat käyttää Lappeenrannassa liikennöiviä palvelulinjja ja muissa Eksten kunnissa liikennöiviä kutsutakseja maksutta. Ekste maksaa taksiyrittäjälle/liikennöitsijälle asiakkaan mavastuusuuden. Palvelulinjan/kutsutaksin käyttö vähentää asiakkaan matkja. Kuljetuspalvelukrtin hinta Ktiin kuljetetut ateriat Ensimmäinen kuljetuspalvelukrtti n asiakkaalle maksutn. Uuden krtin timittamisesta kadnneen tai rikkutuneen tilalle peritään 10 eurn maksu. Ktiin kuljetetun aterian myöntämisperusteet Ktiin kuljetettu ateria myönnetään henkilölle, jka ei itse sairauden tai alentuneen timintakyvyn takia pysty jk tilapäisesti tai pysyvästi valmistamaan rukaansa eikä kykene järjestämään rukailuaan muulla tavin. Ktihidn tukipalveluihin kuuluvan ateriapalvelun järjestämisessä nudatetaan yhdenvertaisuutta ja tasapulisuutta. Palvelujen järjestämistapaan vaikuttavat kuitenkin maantieteelliset lsuhteet ja käytettävissä levat muut palvelut. Ktiin kuljetettu lunas myönnetään pääsääntöisesti lämpimänä 5 7 kertaa / viikk. Tarpeen mukaisesti myönnetään kylmäateriita/pakasteateriita. Lunas sisältää pääruuan, raasteen/salaatin ja jälkiruuan. Lämpimän ktiinkuljetusaterian kuljetusmatka n enintään km aterian tuttamisyksiköstä. Eksten ateriapalvelu vidaan myöntää yli 14 vurkautta kestävään ateriapalvelutarpeeseen. Lyhyemmälle ajalle (esim. ktiutuminen sairaalasta) asiakas vi halutessaan tilata aterian suraan ateriatuttajalta makustanteisesti, mikäli ateriantuttaja siihen sustuu. Tällöin ateriantuttaja laskuttaa suraan asiakasta.

6 Ktiin kuljetetun aterian asiakasmaksu Asiakasmaksun määräytymisperusteet vat samat kuin säännöllisessä ktihidssa. Maksun määräytymisessä tetaan humin varallisuuden salta vain sen tuttama tul. Maksutaulukk n seuraava: Tult / henkilö Maksu / ateria alle 900 7, , , ,20 yli ,30 6 (22) Ktiin kuljetetusta ateriasta asiakkaalta peritään taulukn mukainen maksu. Taulukn mukainen maksu peritään myös niiltä asiakkailta, jille palvelutarpeenarvin perusteella myönnetään ktiin kuljetettu ateria-autmaattiphjainen ateriapalvelu, lunas ateriantuttajan tilissa, palvelutalssa tai vastaavassa. Maksua tarkistetaan, mikäli asiakkaan tult muuttuvat leellisesti. Asiakasmaksu tarkistetaan kuitenkin vähintään jka tinen vusi samanaikaisesti lakisääteisten indeksitarkistusten kanssa Ateriamaksut ktihidlla tuetuissa palveluyksiköissä Kkpäivämaksu (aamupala, lunas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala) 13,50 Osapäivämaksu (aamupala tai iltapala ja lunas tai päivällinen, sis. tarv. päiväkahvin) 7, Omaishitajan vapaan aikaiset palvelut (Laki 6 b ) Maksu n päivältä enintään kullinkin maishitajalaissa määritellyiltä vapaapäiviltä. 11,30 /vrk

7 7 (22) 2. ASUMISPALVELUT 2.1. VANHUSTENPALVELUT Tilapäinen asumispalvelumaksu Ei kerrytä maksukatta 38,10 /vrk Palveluasumisessa, tehstetussa palveluasumisessa ja tuetussa asumispalvelussa nudatetaan lyhytaikaisen laitshidn asiakasmaksua Päivä- ja yöhidn maksut asumispalveluissa Ei kerrytä maksukatta Turvapuhelinmaksu Palvelumaksu päivähidsta enintään 10 h 30,00 /vrk Lunas, päivällinen, päiväkahvi ja aamu-/ tai iltapala sisältyvät maksuun Palvelumaksu päivähidsta enintään 5 h 15,00 /vrk Lunas tai päivällinen, päiväkahvi tai aamu-/tai iltapala sisältyvät maksuun Palvelumaksu yöhidsta, enintään 12 h 17,60 /vrk Aamu-/ ja iltapala sisältyvät maksuun Asiakkaalta peritään kustannuksia vastaava krvaus (esim. Saunakivenkadun palvelutalssa 15,00 /kk) Tukipalveluin tuettu asumispalvelu Palvelu mudstuu hivasta ja hidsta ja erikseen hankittavista tukipalveluista. Asiakkaan maksettavat maksut kstuvat vukrasta, ktihidn maksusta (hiva ja hit) ja tukipalvelujen maksuista. Asiakas maksaa vukran erikseen vukraspimuksen perusteella. Hivan ja hidn maksu määräytyy ktihidn maksun periaatteita nudattaen brutttulista ktihidn kuukausitaulukn phjalta. Palvelumaksua peritään 35 % tulrajan ylittävältä suudelta. Yhden henkilön tulraja n 563,00 /kk. Tukipalvelumaksut (ateria, siivus, pyykkihult yms.) asiakkaat maksavat erikseen (ks. edellä). Palvelumaksua ja tukipalvelumaksua määrätessä humiidaan, että asiakkaan maan käyttöön jää vähintään käyttövarja 250,00 /kk, jtka kattavat mm. lääkement, vaatement, henkilökhtaisesta puhtaudesta aiheutuvat ment, parturi- ja kampaamkulut, jalkahidt, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat ment. Tukipalvelumaksut (ateriat, siivus, pyykkihult yms.) asiakkaat maksavat erikseen (ks. edellä). Harkinnanvaraisena vähennyksenä vidaan humiida entisen asunnn ylläpitkustannuksia enintään 3 kk:n ajan tuetun asumispalvelun alkamisesta Palveluasuminen Palvelu mudstaa kknaispaketin. Palvelupakettiin kuuluu ateriat, kdinhit, hulenpit, hiva ja hit. Asiakas maksaa vukran erikseen vukraspimuksen perusteella. Muun palvelun maksu määräytyy netttuljen mukaan. Tulna humiidaan asiakkaan säännölliset netttult: eläkkeet asumistuki hittuki (sisältää mahdllisen veteraanilisän) 16 vutta täyttäneen vammaistuki ylimääräinen rintamalisä muu jatkuva henkilökhtainen tul päämasta ja muusta maisuudesta saatavat krk- (myös määräaikaistalletusten krt), sink- ja vukratult (kulut vähennettyinä), mikäli netttul ylittää 10,00 /kk. Tulna ei humiida laskennallisia tulja (metsätula) eikä kertalunteisia myyntitulja (esim. sake-, kiinteistö- tai metsän myynti).

8 Vähennyksenä netttulista humiidaan: 8 (22) Palveluasunnn vukra, mahdllinen erillinen sähkön suus 20,00 /kk, Kelan sv-krvattavien lääkemenjen kk-määrä, apteekin annsjakelupalkki sekä harkinnanvaraisina vähennyksinä asiakkaan taludellinen tilanne humin ttaen muut henkilökhtaisista tarpeista aiheutuvat ment (mm. julkisen terveydenhulln tai palvelukdin lääkärin määräämä fysiterapia, hammashidt, suuret lääkement, jita Kela ei krvaa, edunvalvntapalkki enintään 30,00 /kk, entisen asunnn ylläpitkustannuksia humiidaan enintään 3 kk:n ajan palveluasumisen alkamisesta. yms.). Asiakkaan maan käyttöön jää käyttövarja 200 /kk, jka kattaa tavanmaiset ja vähäiset (alle 30,00 /kk) lääkement, jita Kela ei krvaa, vaatement, henkilökhtaisesta puhtaudesta aiheutuvat ment, parturi- ja kampaamkulut, jalkahidt, matkakulut, puhelinkulut, harrastesekä muut vastaavat ment. Js henkilö n välittömästi ennen palveluasuntn muuttamista elänyt yhteistaludessa av- tai aviliitnmaisissa lsuhteissa, nudatetaan palveluasumisen maksussa ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksulain 7 c :ää ktiin jäävän pulisn timeentuln turvaamiseksi. Asiakasmaksuksi määritellään pulisiden yhteenlasketuista netttulista 42,5 %, jsta vähennysten jälkeen ktiin jäävälle pulislle tulee jäädä asumiskustannusten jälkeen maan käyttöön n. 600,00 /kk Tehstettu palveluasuminen Palvelu mudstaa kknaispaketin. Palvelupakettiin kuuluu ateriat, kdinhit, hulenpit, hiva ja hit. Asiakas maksaa vukran erikseen vukraspimuksen perusteella. Muun palvelun maksu määräytyy netttuljen mukaan. Tulna humiidaan asiakkaan säännölliset netttult: eläkkeet asumistuki hittuki (sisältää mahdllisen veteraanilisän) 16 vutta täyttäneen vammaistuki ylimääräinen rintamalisä muu jatkuva henkilökhtainen tul päämasta ja muusta maisuudesta saatavat krk- (myös määräaikaistalletusten krt), sink- ja vukratult (kulut vähennettyinä), mikäli netttul ylittää 10,00 /kk. Tulna ei humiida laskennallisia tulja (metsätula) eikä kertalunteisia myyntitulja (esim. sake-, kiinteistö- tai metsän myynti). Vähennyksenä netttulista humiidaan: Palveluasunnn vukra, mahdllinen erillinen sähkön suus 20,00 /kk, Kelan sv-krvattavien lääkemenjen kk-määrä, apteekin annsjakelupalkki sekä harkinnanvaraisina vähennyksinä asiakkaan taludellinen tilanne humin ttaen muut henkilökhtaisista tarpeista aiheutuvat ment (mm. julkisen terveydenhulln tai palvelukdin lääkärin määräämä fysiterapia, hammashidt, suuret lääkement, jita Kela ei krvaa, edunvalvntapalkki enintään 30,00 /kk entisen asunnn ylläpitkustannuksia humiidaan enintään 3 kk:n ajan tehstetun palveluasumisen alkamisesta, yms.). Asiakkaan maan käyttöön jää käyttövarja 180 /kk, jka kattaa tavanmaiset ja vähäiset (alle 30,00 /kk) lääkement, jita Kela ei krvaa, vaatement, henkilökhtaisesta puhtaudesta aiheutuvat ment, parturi- ja kampaamkulut, jalkahidt, matkakulut, puhelinkulut, harrastesekä muut vastaavat ment. Js henkilö n välittömästi ennen palveluasuntn muuttamista elänyt yhteistaludessa av- tai aviliitnmaisissa lsuhteissa, nudatetaan palveluasumisen maksussa ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksulain 7 c :ää ktiin jäävän pulisn timeentuln turvaamiseksi. Asiakasmaksuksi määritellään pulisiden yhteenlasketuista netttulista 42,5 %, jsta vähennykset humiidaan ja ktiin jäävälle pulislle tulee jäädä asumiskustannusten jälkeen maan käyttöön n. 600 /kk.

9 2.2 AIKUISTEN PSYKOSOSIAALINEN KUNTOUTUS Palveluasuminen ja tehstettu palveluasuminen Asiakas n vukra- tai asumisspimussuhteessa palveluntuttajaan, jlle maksaa vukran / asumismaksun. Muun palvelun maksu määräytyy netttuljen mukaan. Tulna humiidaan asiakkaan säännölliset netttult: 9 (22) eläkkeet asumistuki hittuki (sisältää mahdllisen veteraanilisän) 16 vutta täyttäneen vammaistuki ylimääräinen rintamalisä muu jatkuva henkilökhtainen tul päämasta ja muusta maisuudesta saatavat krk- (myös määräaikaistalletusten krt), sink- ja vukratult (kulut vähennettyinä), mikäli netttul ylittää 10,00 /kk. Tulna ei humiida laskennallisia tulja (metsätula) eikä kertalunteisia myyntitulja (esim. sake-, kiinteistö- tai metsän myynti). Vähennyksenä netttulista humiidaan: Tuettu asuminen Palveluasunnn vukra, mahdllinen erillinen sähkön suus 20,00 /kk, Kelan svkrvattavien lääkemenjen kk-määrä, apteekin annsjakelupalkki sekä harkinnanvaraisina vähennyksinä asiakkaan taludellinen tilanne humin ttaen muut henkilökhtaisista tarpeista aiheutuvat ment (mm. julkisen terveydenhulln tai palvelukdin lääkärin määräämä fysiterapia, hammashidt, suuret lääkement, jita Kela ei krvaa, edunvalvntapalkki enintään 30,00 /kk, kuntuttavasta timinnasta aiheutuvat kustannukset yms.). Asiakkaan maan käyttöön jää käyttövarja tehstetussa palveluasumisessa 180 /kk ja palveluasumisessa 200 /kk, jka kattaa tavanmaiset ja vähäiset (alle 30,00 /kk) lääkement, jita Kela ei krvaa, vaatement, henkilökhtaisesta puhtaudesta aiheutuvat ment, parturi- ja kampaamkulut, jalkahidt, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat ment. Js henkilö n välittömästi ennen palveluasuntn muuttamista elänyt yhteistaludessa av- tai aviliitnmaisissa lsuhteissa, nudatetaan palveluasumisen maksussa ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksulain 7 c :ää ktiin jäävän pulisn timeentuln turvaamiseksi. Asiakasmaksuksi määritellään pulisiden yhteenlasketuista netttulista 42,5 %. Asiakasmaksu määräytyy netttuljen mukaan. Vähennyksenä netttulista humiidaan vukra sekä asiakkaan maan käyttöön jäävä käyttövara seuraavasti: Omaan käyttöön jäävä käyttövara 200 /kk + valittuun ateriapakettiin kuulumattmiin ateriihin varattava suus, jka n määritelty 2015 timeentultuen perussasta. Perussan määrä vunna 2015 n 485,50 /kk em. summasta ravinnn suus 49 % = 238,00 /kk: (aamupala 16 % =38,00, lunas 45 % = 107,00 ja päivällinen 39 % = 93,00 ) ateriapalveluna aamupala ja lunas, maan käyttöön jää yht. 293,00 /kk ateriapalveluna lunas, maan käyttöön jää yht. 331,00 /kk ateriapalveluna aamupala, lunas ja päivällinen, maan käyttöön jää yht. 200,00 /kk ei ateriapalvelua, maan käyttöön jää 438,00 /kk Tilapäinen palveluasuminen / tehstettu palveluasuminen Asiakasmaksu svelletaan asiakasmaksuasetuksen ,60 /hitpäivä

10 2.2.4 Ktikuntutus ja valmentava tukiasuminen Tukiasunnt Hivan ja hidn maksuna peritään hittuntien ja asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausimaksu. Maksu määräytyy säännöllisen ktihidn maksutaulukn mukaisesti (khta 1.1.1). Asiakas maksaa vukran vukraspimuksen perusteella. Hivasta ja hidsta peritään ktihidn asiakasmaksu (khta 1.1.1) siltä sin, kuin se ei le psykiatrista hita Tilapäismajitus Tilapäismajitusyksikkö (Harapaisentie) 8,00 /vrk ympärivurkautista, tilapäistä, lyhytaikaista asumista, jka sisältää majituksen liinavaatteineen. Tilissa mahdllisuus maan hygieniahitn, pyykinpesuun sekä makustanteiseen ateriitten valmistukseen Päivätiminta, sittainen ylläpit Ateriat Stainvalidit Pissalt Kkpäivätiminta, yli 4 h Osapäivätiminta, alle 4 h 9,50 /päivä 4,75 /päivä Psykiatrisen avhidn timintayksikössä annettu hit siihen liittyvää sittaista ylläpita lukuun ttamatta n maksutnta. (Laki ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista 5 1 mm. 2 khta) 10 (22) Mikäli asiakas haluaa käyttää ateriapalveluita Eksten Aikuisten psykssiaalisten palvelujen kuntuttavassa päivätiminnassa, asiakkailta peritään ateriamaksu kussakin timintayksikössä ateriapalvelujentuttajan hinnan mukaisesti. Stainvalideilta, jiden vammaisuusaste n vähintään 20 %, ei peritä asumispalvelujen asiakasmaksua. Vammaisuusaste alkaen n 15 %. Asiakkaalta peritään palveluasumisen maksu läsnälpäiviltä. Mahdlliselta sairaalassalajalta ei maksua peritä (mukaan lukien palvelukdista lähtö- ja tulpäivä). Etukäteen svituista lmista maksua ei peritä 5 vrk ylittävältä ajalta (mavastuuaika lähtöpäivä + 4 seuraavaa päivää).

11 3. VAMMAISPALVELUT 11 (22) Asiakasmaksujen lainsäädännöllinen perusta: Ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 4 :n 5 khdan mukaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitimista maksuttmia vat päivätiminta kuljetusta ja ateriita lukuun ttamatta sekä palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut. Palveluasumisen erityiskustannuksista vidaan kuitenkin periä maksu sillin, kun henkilö saa niihin krvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitimista annetun lain (380/1987) njalla, kuten tapaturma- tai liikennevakuutuslakiin perustuen. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitimista annetun lain 8 :n 2 mmentissa tarkitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista vidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä levan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa leva khtuullinen maksu (Asetus ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista 912/1992). Asiakasmaksulain 4 :n 2 khdan mukaan kehitysvammaisten erityishullsta annetussa laissa (519/1977) tarkitettu erityishult ja erityishulln saamiseksi välttämätön kuljetus vat maksuttmia. Kehitysvammaisen henkilön ylläpidsta vidaan kuitenkin periä maksu lukuun ttamatta alle 16-vutiaalle annettua sittaista ylläpita sekä ppivelvllisen nuren sittaista ylläpita sen lukuvuden lppuun, jnka aikana hän täyttää 16 vutta. Asiakasmaksua ei peritä alle 16-vutiaalle annetusta sittaisesta ylläpidsta. Kehitysvammaisten erityishullsta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidsta vidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitshidssa siten kuin asetuksessa ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista (912/1992) ja pitkäaikaisessa laitshidssa siten kuin lain ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista (734/1992) 7 c :ssä säädetään. Ylläpidlla tarkitetaan tavanmaisia asumis-, ravint- ja muita elinkustannuksia vastaavia menja eli sellaisia menja, jista henkilölle aiheutuisi kustannuksia jka tapauksessa. Täydeksi ylläpidksi tulkitaan palvelu, jssa asiakkaan palveluun sisältyy nk. täysihit (majitus, päivän ateriat, tiljen käyttö, tarvittava muu kuluva päivittäistavara). Ylläpitmaksuun sisältyy: infrmaatikuluja (yhteisissä tilissa käytössä levien infrmaatilähteiden salta, kuten esim. sanmalehti, TV-lupa, kaapeli TV, ATK ja puhelin) yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (sisustustarvikkeet) siivusvälineet ja puhdistusaineet vaatehult (pyykkikne) ja pesuaineet kdin pientarvikkeet (WC-tarvikkeet, energiasäästölamput, bipussit ym.) Maksua ei peritä henkilökunnan antamasta hivasta ja hulenpidsta. Millin kunta n järjestänyt henkilölle laitshita tai -hulta taikka perhehita, vi kunta periä ja nstaa hänelle tulevat eläkkeet, elinkrt, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tult, krvaukset tai saamiset siltä ajalta, jnka laitshit tai perhehit kestää. Kunta vi periä ja nstaa mainitut tult, krvaukset ja saatavat sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään sekä käyttää niitä hidsta, ylläpidsta tai hullsta määrätyn maksun krvaamiseen ttaen kuitenkin humin, mitä sellaisten varjen käyttämisestä muualla lailla tai asetuksella säädetään. Pitkäaikaisessa laitshidssa ja perhehidssa alle 16-vutiaalta peritään krvauksena hidsta, ylläpidsta tai hullsta lapsilisä ja vammaistuki siltä ajalta, jnka laitshit tai perhehit kestää. Lapsilisä peritään kknaisuudessaan ja vammaistuki peritään siten, että alle 16-vutiaalle jätetään käyttövaraksi 15 % vammaistuesta. Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti ssiaalihultlain (710/1982) mukaan. Mikäli ssiaalihultlain mukaiset palvelut eivät le riittäviä tai spivia, palvelut järjestetään vammaispalvelulain tai erityishultlain mukaan.

12 12 (22) Ssiaalihultlain mukaisen asumispalvelun tai lyhytaikaisen hidn maksuista ei le erikseen säädetty lainsäädännössä, jllin näistä palveluista vidaan asiakasmaksulain 1 2 :ien njalla periä kunnan määräämä, enintään palvelun tuttamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu. 3.1 Kehitysvammaisten päivä- ja työtiminta, 16 vutta täyttäneet Erityishultlain mukaisessa työ- ja päivätiminnassa asiakasmaksuna peritään ateriamaksu tteutuman mukaan aamupala / välipala 1,38 lunas 2,69 Erityishultlain mukaiseen päiväaikaiseen timintaan liittyvät kuljetukset vat maksuttmia. 3.2 Asumispalvelun maksut vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja ssiaalihultlain mukaisessa asumisessa Asiakas maksaa vukran suraan vukranantajalle. Vukra sisältää esim. sähkö- ja vesimaksut, kiinteistön hultment ja yhteisten tiljen jyvitetyn suuden Kehitysvammahulln asumispalveluissa tulee asiakkaan maan käyttöön jäävä käyttövara lla vähintään 190,00 eura/kk Vukraa krvaava asumismaksu kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaisessa asumispalvelussa Vukraa krvaavana asumismaksuna peritään 16 vutta täyttäneiltä asiakkailta 322,00 kuukaudessa mikäli vukraspimusta ei le tehty. Sähkö ja vesi sisältyvät maksuun. Vukraa krvaavaa asumismaksua svelletaan kehitysvammalain mukaisessa vakinaisessa autetussa ja hjatussa asumisessa sekä asumisharjittelussa sillin, kun asumisharjittelu kestää yhtäjaksisesti vähintään kuukauden. Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa vukraa krvaavaa asumismaksua svelletaan asumisvalmennuksessa vähintään kuukauden kestävässä asumisvalmennuksessa. Maksua ei peritä, mikäli asiakkaalla n ma asunt, jsta hän j maksaa vukran ja asumiskustannukset. Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa asiakas maksaa itse vukran, ateriat ja muut jkapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset Kehitysvammalain mukainen asumisen ylläpitmaksu ja ateriamaksu Kehitysvammalain mukaisesta asumisesta peritään ylläpitmaksua. Ylläpitmaksuun sisältyvät kulut n lueteltu edellä. Ylläpitmaksu (Asiakasmaksulaki 4 ) 55,00 Ateriakulut raaka-aineiden salta aamupala / välipala 1,38 lunas 2,69 päivällinen 2, Ssiaalihultlain mukainen ympärivurkautinen asumispalvelu Yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu vimassa levien pitkäaikaisen ympärivurkautisen asumispalvelun maksuperusteiden mukaisesti n 85 % asiakkaan netttulista. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, jka n 15 % netttulista, kuitenkin vähintään 190,00 /kk. Mikäli asiakas n ennen asumispalveluun tulemistaan asunut yhteistaludessa aviliitssa tai aviliitnmaisissa lsuhteissa ja hänen kuukausitulnsa vat suuremmat kuin pulisn kuukausitult, asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten netttuljen perusteella ja n 42,5 % yhteenlasketuista netttulista. Mikäli asiakas maksaa vukran suraan vukranantajalle, irrtetaan se asiakasmaksusta.

13 3.3 Kehitysvammalain mukainen pitkäaikainen ja lyhytaikainen laitshit sekä pitkäaikainen perhehit Pitkäaikainen laitshit, 16 vutta täyttäneet Pitkäaikaisesta laitshidsta peritään asiakkaan tuljen mukainen kuukausimaksu (maksu enintään 85 % hidssa levan asiakasmaksulaissa tarkitetuista tulista). Asiakkaalle tulee jäädä käyttövaraa 15 % netttulista, kuitenkin vähintään 105,00 kuukaudessa Pitkäaikainen perhehit, 16 vutta täyttäneet Pitkäaikaisesta perhehidsta peritään asiakkaan tuljen mukainen kuukausimaksu (maksu enintään 85 % hidssa levan asiakasmaksulaissa tarkitetuista tulista). 16 vutta täyttäneelle asiakkaalle tulee jäädä käyttövaraa 15 % netttulista, kuitenkin vähintään 190,00 /kk Pitkäaikainen laitshit ja perhehit, alle 16-vutiaat 13 (22) Pitkäaikaisessa laitshidssa ja perhehidssa alle 16-vutiaalta peritään krvauksena hidsta, ylläpidsta tai ylläpidsta tai hullsta lapsilisä ja vammaistuki siltä ajalta, jnka laitshit tai perhehit kestää. Lapsilisä peritään kknaisuudessaan ja vammaistuki peritään siten, että alle 16-vutiaalle asiakkaalle jätetään käyttövaraksi 15 % vammaistuesta, kuitenkin vähintään 105,00 /kk Tilapäisen asumisen maksu 38,10 /vrk Ympärivurkautista asumista, jka sisältää ateriat, majituksen ja muut kulut hidn ajalta Tilapäinen perhehit 11,30 /vrk Osittaisen ylläpidn maksu (= savurkautista) Krvauksena peritään ateriiden hinnat. Kehitysvammaisten ylläpidsta vidaan kuitenkin periä maksu lukuun ttamatta alle 16-vutiaalle annettavaa sittaista ylläpita ja lain 28 :ssä tarkitettua petusta saavan lapsen sittaista ylläpita sen lukuvuden lppuun, jnka aikana hän täyttää 16 vutta Asumisvalmennus 15,00 /vrk Ympärivurkautista asumista, jka sisältää ateriat, majituksen ja muut kulut asumisen ajalta. Asiakkaan maan ktiin annettava asumisvalmennus n maksutnta Kuntutushidn maksut 13,20 /vrk Lääkinnällisestä kuntutuksesta annetun asetuksen (1015/1991) 3 :n 2 mmentin 6 khdassa tarkitetusta vammaiselle henkilölle laitshitna annetusta kuntutushidsta tai kehitysvammaisten erityishultna annetusta kuntutushidsta vidaan periä enintään 13,20 eura hitpäivältä. Maksua ei saa periä alle 18-vutiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen timintayksikössä siltä sin kuin hitpäiviä n kalenterivudessa kertynyt yli seitsemän. Kerryttää maksukatta. 3.4 Leirimaksut Maksukatn täyttymisen jälkeen maksua ei peritä. Asiakas maksaa ateriat ja tilapäisen majituksen kustannukset suraan palveluntuttajalle. 3.5 Kuljetuspalvelun asiakasmaksut Asiinti- ja virkistysmatkat Asiakasmaksu n julkisen liikenteen kilmetrien määrän mukaan määräytyvä taksa, jnka asiakas maksaa suraan taksiyrittäjälle (mavastuu) Työ- ja piskelumatkat Asiakasmaksuna asiakkaalta laskutetaan kaupunki- tai seutukrtin hinta. Mikäli asiakkaalla n kuukaudessa vähemmän matkja, asiakasmaksu n julkisenliikenteen kilmetrimäärien mukaan määräytyvä taksa, jnka asiakas maksaa suraan taksiyrittäjälle (mavastuu).

14 3.5.3 Vaikeavammaisten päivätiminnan kuljetuspalvelu Kimppakyyti Asiakasmaksu n julkisen liikenteen kilmetrien määrän mukaan määräytyvä taksa, jnka asiakas maksaa suraan taksiyrittäjälle (mavastuu). Kahden tai useamman VpL:n ja SHL:n kuljetuspalveluun ikeutetun henkilön matkustaessa yhdessä asiinti- ja virkistysmatkilla ei peritä mavastuuta Jkaiselta kyydissä levalta vähennetään yksi matka. (Hallituksen kkus hyväksytyt muutkset, vimaan ) Palvelulinjjen ja kutsutaksin käyttö VpL:n ja SHL:n mukaisen kuljetuspalvelupäätöksen saaneet henkilöt vivat käyttää Lappeenrannassa liikennöiviä palvelulinjja ja muissa Eksten kunnissa liikennöiviä kutsutakseja maksutta. Ekste maksaa taksiyrittäjälle/liikennöitsijälle asiakkaan mavastuusuuden. Palvelulinjan/kutsutaksin käyttö vähentää asiakkaan matkja Kuljetuspalvelukrtin hinta Ensimmäinen kuljetuspalvelukrtti n asiakkaalle maksutn. Uuden krtin timittamisesta kadnneen tai rikkutuneen tilalle peritään 10 maksu. 14 (22)

15 4. LAITOSHOIDON MAKSUT 4.1 Lyhytaikainen laitshit (Asetus 12 ) Maksu hidsta ja ylläpidsta hitpäivältä, Psykiatrian timintayksikössä Asetus ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista 12 1 mm.: 38,10 /hitpv 17,60 /hitpv 15 (22) Lyhytaikaisessa laitshidssa levalta vidaan periä hidsta ja ylläpidsta psykiatrian timintayksikössä enintään 17,60 hitpäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitshidssa enintään 38,10 hitpäivältä. Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen timintayksikössä alle 18-vutiaalta siltä sin kuin hitpäiviä n kalenterivudessa kertynyt yli seitsemän. Maksuja ei saa myöskään periä mielenterveyslain (1116/1990) 9 :n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, js tarkkailtavaksi tettua ei tarkkailun perusteella määrätä mielenterveyslain 8 :ssä tarkitettuun tahdsta riippumattmaan hitn. Hitpäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivurkaudelta. Js asiakas siirtyy välittömästi tiseen laitkseen, lähettävä laits ei saa periä maksua siltä päivältä, jna asiakas siirtyy. Kerryttävät maksukatta. Maksukatn ylittymisen jälkeen lyhytaikaisessa laitshidssa peritään (Asetus 26 a ) 4.2 Päivä- ja yöhidn maksut (Asetus 13 ) Maksu päivä- tai yöhidsta Asetus ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista 13 2 mm.: 17,60 /hitpv 17,60 /vrk "Edellä levaa maksua ei saa periä psykiatrisen avhidn timintayksikössä annetusta hidsta, kehitysvammaisten erityishullsta annetun lain (519/77) tarkittamasta erityishullsta, plikliinisesta päihdehullsta eikä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitimista annetun lain 22 :n 2 mmentissa tarkitetusta sujatyöstä. Maksua ei saa periä myöskään alle 18-vutiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen timintayksikössä siltä sin kuin hitpäiviä n kalenterivudessa kertynyt yli seitsemän. Kerryttää maksukatta. Maksukatn ylittymisen jälkeen maksua ei peritä. 4.3 Päiväkirurgian maksu sastlla (Asetus 8 a ) 105,50 Kerryttää maksukatta. Maksukatn ylittymisen jälkeen maksua ei peritä. 4.4 Kuntutushidn maksut (Asetus 14 ) 13,20 /hitpv Lääkinnällisestä kuntutuksesta annetun asetuksen (1015/1991) 3 :n 2 mm. 6 khdassa tarkitetusta vammaiselle henkilölle laitshitna annetusta kuntutushidsta tai kehitysvammaisten erityishultna annetusta kuntutushidsta vidaan periä enintään 13,20 hitpäivältä. Maksua ei saa periä alle 18-vutiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen timintayksikössä siltä sin kuin hitpäiviä n kalenterivudessa kertynyt yli seitsemän. Kerryttää maksukatta. Maksukatn täyttymisen jälkeen maksua ei peritä. 4.5 Pitkäaikainen laitshit Pitkäaikaisessa laitshidssa leva henkilö (Laki 7 b ): Pitkäaikaisessa laitshidssa levaksi katstaan laitshidn alkamisesta lukien (terveyskeskuksen vudesastt, sairaalat, vanhainkdit ja kehitysvammalaitkset) henkilö, jnka hidn arviidaan kestävän yli klme kuukautta ja henkilö, jnka hidn laitkseen tettaessa n arviitu kestävän enintään klme kuukautta, mutta hit n jatkunut klme kuukautta ja hänen timintakykynsä n katsttu heikentyneen siten, että häntä n tämän vuksi hidettava edelleen laitksessa

16 16 (22) Pitkäaikaisesta laitshidsta perittävän maksun perusteet (Laki 7 c 1-3 mm.): Pitkäaikaisessa laitshidssa levalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu vi lla enintään 85 % hidssa levan tässä laissa tarkitetusta kuukausitulsta, jllei tässä laissa tisin säädetä. Maksu vidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hita saavan henkilökhtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105,00 eura. Js pitkäaikaisessa laitshidssa leva n välittömästi ennen laitshidn alkamista elänyt yhteistaludessa av- tai aviliitnmaisissa lsuhteissa ja hänen kuukausitulnsa vat suuremmat kuin pulisn kuukausitult, maksu määräytyy pulisjen yhteenlaskettujen kuukausituljen perusteella. Pitkäaikaisessa laitshidssa levalta perittävä maksu vi lla enintään 42,5 % edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausitulista. Laitshidssa levan henkilökhtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 105,00 eura kuukaudessa. Js mlemmat tässä mmentissa tarkitetut pulist vat pitkäaikaisessa laitshidssa, maksu määräytyy kuitenkin siten kuin 1 mmentissa säädetään. Edellä 1 mmentissa säädettyä maksua ei saa periä pitkäaikaisessa laitshidssa terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen timintayksikössä levalta alle 18-vutiaalta siltä sin kuin hitpäiviä n kalenterivudessa kertynyt yli seitsemän. Maksukykyä määriteltäessä humin tettavat tekijät (Laki 10 ): Maksukykyä arviitaessa ja maksun suuruutta määrättäessä vidaan, sen estämättä mitä muussa laissa säädetään, ttaa humin henkilön eläminen yhteistaludessa av- tai aviliitnmaisessa lsuhteissa, alaikäisen lasten elämisen samassa taludessa, henkilön tsiasiallisista perhesuhteista jhtuvat muut maksukykyyn vaikuttavat seikat sekä lapsen elatuksesta annetussa laissa tarkitettu elatusvelvllisuus siten kuin niistä tässä laissa tai sen njalla annetussa asetuksessa tarkemmin säädetään. Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä tetaan humin palvelua käyttäneiden henkilöiden tult siten kuin tässä laissa tai sen njalla annetussa asetuksessa tarkemmin säädetään. Asiakasmaksua määrättäessä netttulina tetaan humin (Laki 10 b ): palkkatult eläkkeet ja jatkuvat etuudet hittuki (sisältää mahdllisen veteraanilisän) 16 vutta täyttäneen vammaistuki ylimääräinen rintamalisä elinkrt rahasyytinki muut jatkuvat henkilökhtaiset tult päämasta ja muusta maisuudesta saatavat krk- (myös määräaikaistilien krt), sink ja vukratult (kulut vähennettyinä), mikäli netttul ylittää 10,00 /kk. maataluden ja elinkeintiminnan pääma- ja ansitul-suudet sekä vervelvllisen suus yhtymän tulsta (viimeksi timitetussa vertuksessa vahvistettu) metsätul, laskennallinen (L 10 a 2 mm., A28 a ) Js kuukausittaiset tult vaihtelevat, kuukausitulna tetaan humin viimeksi kuluneen vuden keskimääräinen kuukausitul. Asiakasmaksua määrättäessä tulina ei teta humin (Laki 10 b ) lapsilisää ja lapsen hittukea asumistukea tapaturvavakuutuksen perusteella suritettavia sairaanhit- ja tutkimuskuluja tai haittarahaa rintamalisää elatusapua tai elatustukea, jta maksetaan pitkäaikaisessa laitshidssa levan pulisn alaikäiselle lapselle eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tulihin sisältyviä hullettavista aiheutuvia krtuksia muita lain 10 a 3 mm. tarkitetuttuja tukia ja avustuksia

17 17 (22) Tulista tehtävät lain mukaiset vähennykset (Laki 10 c ) suritettavaksi vahvistetut elatusavut (ei kske pulisa) tsiasiallisista perhesuhteista jhtuvat muut vastaavat kustannukset kiinteistön luvutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana maksettava etuus, jka n hänen suritettavanaan Asiakasmaksuista tehtävät harkinnanvaraiset vähennykset: Asunnn ylläpitkustannuksia vidaan humiida enintään 3 kk:n ajan pitkäaikaisen laitshidn alkamisesta. Edunvalvntapalkki, enintään 30,00 /kk Ulstt Ktiin jäävän pienempitulisen pulisn menja vidaan ttaa harkinnanvaraisena vähennyksenä humin siten, että hänen asumisensa pystytään turvaamaan hänen muuta timeentulaan vaarantamatta. Ktiin jäävälle pulislle tulee jäädä asumiskustannusten jälkeen maan käyttöön n. 600 /kk. Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään tistaiseksi (A 31 ). 4.6 Stainvalidit (Stilasvammalaki 6, 6 a ja 6 b ) Vähintään 20 %:n stainvalideilta ei peritä asiakasmaksua pitkäaikaishidsta eikä kuntuttavasta lyhytaikaisesta laitshidsta.

18 5. MUUT MAKSUT 5.1 Maksuttmat terveyspalvelut (Laki 5 ) 5.2 Terveyskeskuksen avhidn maksut (Asetus 7 ) Kerryttävät maksukatta. 18 (22) Avsairaanhidn lääkäripalvelut Vusimaksu terveyskeskuksen avsairaanhidn lääkäripalveluista 32,10 /kalenterivusi (vimassa kalenterivuden siinä terveyskeskuksessa, jhn maksu n suritettu) Js asiakas ei surita vusimaksua, peritään kertakäynnistä (käyntikertjen määrästä riippumatta) (Asetus 7 1 mm. 1-khta) veteraanitunnuksen maaville ja alle 18-vutiaille maksutn Avsairaanhidn ja tehstetun ktisairaanhidn hitajapalvelut vastaantlla Hitajan antama i.v.-lääkehit Hitajan tekemä haavahit veteraanitunnuksen maaville ja alle 18-vutiaille maksutn Tehstettu ktisairaanhit Kerryttää maksukatta 16,10 /kertakäynti /vrk 8,80 /käynti Tehstetun ktisairaanhidn palvelu, ktikäynteinä, 2 viikn ajan (14 vrk) 17,60 /vrk js hit jatkuu yli 2 viikka (14 vrk) muuttuu viikklaskutukseksi 17,60 /viikk maksu n sama lipa 14 vrk:n ylitys yhden päivän tai kknaisen viikn. Js asiakas n välillä sairaalassa ja TeHSan hit keskeytyy, mutta asiakas palaa samalla hitsyyllä TeHSan hitn maksu n edelleen 17,60 /viikk Js asiakkaan aiempi hitsuhde TeHSaan n j päättynyt ja asiakas tulee uudelleen TeHSan asiakkaaksi peritään häneltä 17,60 /vrk TeHSan ensimmäinen arvikäynti asiakkaan luna ilman timenpiteitä n maksutn. Js käynnillä tehdään timenpide, laskutetaan 17,60 /vrk Tilapäisen ktipalvelun ja TeHSan maksut eivät le tisiaan pissulkevia, asiakasta laskutetaan mlemmista. veteraanitunnuksen maaville ja alle 18-vutiaille maksutn Yksilökhtainen fysi- ja timintaterapia 8,80 /hitkerta apuvälinearvikäynnit maksuttmia alle 18-v hjaus ja neuvntakäynnit maksuttmia Fysiterapian ryhmäjakst Ei kerrytä maksukatta jaksn 3 yksilökäyntiä maksun perusteena (3 x 8,80 ) 26,40 /jaks Tehstettu ktikuntutus Ei kerrytä maksukatta 17,60 /viikk 5.3 Sairaalan pliklinikkamaksu (Asetus 8 ) Kerryttävät maksukatta Erikissairaanhidssa (keskussairaala) pliklinikkamaksu lääkärikäynnin pliklinikkamaksu 32,10 /käynti asiantuntijahitajalla käynti, krvaa lääkärillä käynnin 32,10 /käynti asiantuntijahitajalla käynti, mm. hjaus, neuvnta, 23,00 /käynti preperatiivinen timinta veteraanitunnuksen maaville maksutn Armilan pliklinikkamaksu lääkärikäynnin pliklinikkamaksu 32,10 /käynti asiantuntijahitajalla käynti, krvaa lääkärillä käynnin 32,10 /käynti asiantuntijahitajalla käynti, mm. hjaus ja neuvnta 23,00 /käynti hitajan antama IV-antibittihit 17,60 /vrk hitajan tekemä haavahit 8,80 /käynti veteraanitunnuksen maaville maksutn

19 5.3.1 Päivystys Kerryttää maksukatta. Terveyskeskuspäivystys sairaalassa (EKKS) Arkisin ma pe kl 20 asti veteraanitunnuksen maaville ja alle 18-vutiaille maksutn 19 (22) 32,10 /kalenterivusi tai 16,10 /kertakäynti Erikissairaanhidn päivystys (EKKS) Arkisin ma pe kl 20 asti lääkärikäynnin pliklinikkamaksu 32,10 /käynti asiantuntijahitajalla käynti, krvaa lääkärillä käynnin 32,10 /käynti asiantuntijahitajalla käynti, mm. hjaus, neuvnta, 23,00 /käynti preperatiivinen timinta veteraanitunnuksen maaville maksutn Arkisin kl 20-08, la ja su sekä pyhinä lääkärikäynnin pliklinikkamaksu 32,10 /käynti asiantuntijahitajalla käynti, krvaa lääkärillä käynnin 32,10 /käynti asiantuntijahitajalla käynti, mm. hjaus, neuvnta, 23,00 /käynti preperatiivinen timinta veteraanitunnuksen maaville maksutn alle 18-vutiaille maksutn erikisalalla yleislääketiede (98) Nvasastlla Kerryttää maksukatta 32,10 /käynti 5.4 Päiväkirurgia (Asetus 8 a ) Kerryttää maksukatta Plikliininen päiväkirurgia 105,50 Päiväkirurgisesta timenpiteestä, jka tehdään leikkaussalissa ja jka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai sunensisäisesti annettavaa lääkitystä, vidaan periä 8 :ssä säädetyn maksun sijasta enintään 105, Labratri- ja kuvantamistutkimukset (Asetus 8b ) Ei maksua Yksityislääkärin tai yksityisen terveydenhultyksikön lähetteellä Erillinen hinnast tehtävistä labratri- ja kuvantamistutkimuksista, jtka eivät le sa muuta laskutettavaa hitkäyntiä, peritään enintään palvelun tuttamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu erillisen hinnastn mukaan. 5.6 Suun ja hampaiden tutkimus ja hit (Asetus 9 ) Asetuksen mukaiset maksut: perusmaksu/suuhygienisti 8,00 /käynti perusmaksu/hammashitajalla 8,00 /käynti perusmaksu/hammaslääkäri 10,20 /käynti perusmaksu/erikishammaslääkäri 14,90 /käynti Perusmaksun lisäksi vimassa levan terveydenhulln timenpidelukituksen tutkimus- ja hitmaksut vaativuuden mukaan 6,60 173,90 Suun ja leukjen erikissairaanhidn tutkimus ja hit (A 9a ) 32,10 /käynti - alle 18-vutiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hit maksutn - rintamastilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnuksen ja tdistuksen miinanraivaustehtäviin sallistumisesta maavilta ei peritä maksua hampaiden tarkistuksesta, ehkäisevästä hidsta eikä prtetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä - dttavan äidin sylkitutkimus maksutn 5.7 Sairaankuljetus (Asetus 10 ) Sairaankuljetusajneuvlla suritetusta sairaankuljetuksesta vidaan periä enintään valtineuvstn asetuksella vahvistetun taksan mukainen maksu. Tämä maksu vidaan periä myös sillin, kun annetun ensihidn ansista ptilaan tila n krjaantunut siinä määrin, että kuljetusta hitpaikkaan ei le tarvinnut surittaa.

20 Maksua ei saa periä lääkärin määräämästä sairaankuljetusajneuvlla tapahtuvasta kuljetuksesta terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta tiseen hitlaitkseen tai ktihitn. Sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaan vakuutetulla n ikeus saada sairaankuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista krvausta siten kuin mainitussa laissa säädetään. 5.8 Sarjassa annettava hit (Asetus 11 ) Kerryttää maksukatta Sarjassa annettavasta hidsta (esim. fysiterapia, timintaterapia jalkjenhit, hypsensibilisaati-, puhe- ja äänihäiriöhit, säde- ja sytstaattihit, jatkuva dialyysihit) alle 18-vutiaalle maksutn maksua ei peritä terveyskeskuksessa annettavasta hypsensibilisaati-, puhe- ja äänihäiriö, säde- ja sytstaattihidsta tai vastaavasta muusta hidsta maksu enintään 45 hitkerralta/vusi 5.9 Hengityshalvausptilaalle järjestettävä hit (A 22 ) Hengityshalvausptilaalle järjestettävä kunnallinen hit ja hitn liittyvät kuljetukset 5.10 Maksu lääkärintdistuksesta (Asetus 23 ) 8,80 /hitkerta Maksuttmia Lääkärin ja hammaslääkärin tdistus ja lausunt 39,60 Ajkrttilaissa säädetyn aj-ikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintdistus (ajkrttitdistus) 47, Erikissairaanhidssa seuraavat hitn liittyvät tdistukset vat maksuttmia: 20 (22) tdistus työnantajalta haettavaa sairauslmaa varten tdistus tiseen sairaanhitlaitkseen pääsemistä varten tdistus sairaanhidn vuksi tarpeellisen lääkinnällisen timenpiteen surittamista varten (esim. raskauden keskeyttäminen ja steriliminen) Muista tdistuksista ja lausunnista peritään 39,60 Ajkrttitdistus 47, Kansanterveystyössä (terveyskeskuksessa) seuraavat hitn liittyvät tdistukset ja lausunnt vat maksuttmia: A-tdistus Ptilaan välittömään hitn liittyvä B-tdistus (kuntutus, SV-päiväraha) Nurisn terveystdistus Tdistus lääkinnälliseen kuntutukseen liittyviä apuvälineitä varten Lähete sairaalaan Sairaanhidn vuksi tarpeelliset tdistukset (esim. raskaudenkeskeytys, sterilisaati) Jukkrktustdistus Tdistus lapsen sairaudesta Neuvla- ja kuluterveydenhulln tdistukset (esim. jälkitarkastustdistus äitiyspäivärahaa varten) Tdistus ptilaan kuljetuksesta = matkatdistus Kutsuntatarkastustdistus = lääkärinlausunt pulustusvimia varten Kulintdistus Matkatdistus/kulukyytilausunt sairauden perusteella Tdistus kululiikuntaa/kulurukailua varten Tdistus isyysveritutkimuksen surittamisesta Lääkärinlausunt hlhusasiissa Tdistus veteraanien kuntutushakemusta varten

21 Kansanterveystyössä (terveyskeskuksessa) seuraavista hitn liittymättömistä lääkärintdistuksista peritään 39,60 Tdistus muuhun kuin lääkinnälliseen kuntutukseen liittyviä apuvälineitä varten Tdistus asunnnhakua varten Tdistus vapaaehtista asevelvllisuutta varten Tdistus vanhainktipaikka-anmusta varten Tdistus turvapuhelinanmusta varten Lausunt työvimatimista varten Muut lausunnt etuuden hakemista varten C-tdistus hittuen/vammaistuen hakemista varten T-tdistus (tdistus terveydentilasta) B-tdistus (eläkkeet, erityiskrvattavat lääkkeet jne.) Tdistus terveydentilasta ulkmaille lähtöä varten Tdistus vertusta varten E-lausunt Harrastuksiin liittyvät lääkärinlausunnt (purjelent, sukellus, laskuvarjhyppy jne.) Tdistus veripalvelua varten Tdistus kertausharjituksesta vapauttamiseksi Tdistus autvern alennusta varten Muut terveystarkastustdistukset HIV-tdistus Keltakuume- ja muu rktustdistus Muut lausunnt terveydentilasta Asiakkaan itsensä pyytämät muut lausunnt, jtka eivät liity hitn Ajkrttitdistus 47, Valmiiksi laadituista tdistuksista peritään maksu asiakkaalta, vaikka hän myöhemmin sen peruisi Muualta kuin Sumessa asuvalta perittävä maksu (Asetus 24 ) Enintään palvelun tuttamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jllei Sumea sitvasta kansainvälisestä spimuksesta muuta jhdu Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (A 25 ) 15 vutta täyttäneiltä 39,60 terveyskeskuslääkärin luna käynti Armilan pliklinikan lääkärin luna käynti mielenterveyskeskuksessa käynti hammashullssa käynti erikissairaanhidn avhidn käynti kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanttkäynti 5.13 Maksukatt ja maksujen seuranta (Asetus 26 a-b ) Nudatetaan asetuksessa päätettyjä periaatteita alkaen 679,00 /vusi 5.14 Lastensujelun maksut (Asetus 20 ) 21 (22) Asiakasmaksulain 7 :n 1 mmentin perusteella lastensujelulain mukaisena sijaishultna, avhulln tukitimena tai jälkihultna järjestetystä perhehidsta tai laitshullsta taikka asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän keskensä maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksulain 7 :n 2 ja 3 mmentin perusteella lastensujelulain mukaisena avhulln tukitimena, sijaishultna tai jälkihultna järjestetystä perhehidsta, laitshullsta tai asumispalveluista lapsen tai nuren tulista peritään enintään 1 432,40 /kk.

22 Tapaamispaikkatiminta Arkipäivänä Lauantaina Sunnuntaina Tuettu tapaaminen 40,00 /h 50,00 /h 60,00 /h Valvttu tapaaminen 60,00 /h 70,00 /h 80,00 /h Valvttu vaiht tunti TAI haku 40,00 /h tunti ja haku 60,00 /h 22 (22) Peruutus n maksutn 7 vrk ennen varattua aikaa, sen jälkeen 15,00. Palvelu n maksutnta mikäli lapsi /lapset asuvat Eksten alueella ja asiasta n tehty viranmaisen vahvistama spimus. 6. KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN 6.1 Maksun enimmäismäärä (Laki 2 ): Palvelusta perittävä maksu saa lla enintään palvelun tuttamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 6.2 Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen (Laki 11 ): Ssiaalihulln palveluista määrätty maksu ja terveydenhulln palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu n jätettävä perimättä tai sitä n alennettava, siltä sin kun maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen timeentuln edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvllisuuden tteutumista. 6.3 Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitshit, ktna annettavan palvelun kk-maksu, asumispalvelut) määrätään tistaiseksi. Maksu tarkistetaan kuitenkin sillin, kun palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky n lennaisesti muuttunut kun n ilmeistä, että maksua määrättäessä humin tettavat perheen lsuhteet vat muuttuneet maksu sittautuu virheelliseksi tai palvelu- ja hitsuunnitelmaa muutetaan. Osa ssiaali- ja terveydenhulln maksuista n sidttu indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään jka tinen vusi. Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan vähintään jka tinen vusi samanaikaisesti indeksitarkistusten kanssa. Ekste n kilpailuttanut apteekkien lääkeannsjakelupalkkit. Kilpailutuksesta tehdyn päätöksen jälkeen lääkeannsjakelupalkkin maksaa Ekste, jllin tulsidnnaiset maksupäätökset tarkistetaan niiden asiakkaiden salta jilla vähennys humiitu. Kaikki tulsidnnaiset maksupäätökset tarkistetaan seuraavan kerran vunna 2016 indeksitarkistuksien yhteydessä.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Hallituksen päätös 11.12.2013 / 289 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN MAKSUT 3 1.1 KOTONA ANNETTAVA

Lisätiedot

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Yhtymähallitus 28.1.2014, liite 6 Yhtymähallitus 25.2.2014, liite 26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sisällys PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN

Lisätiedot

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos. Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos. Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki SUORITE- KÄSIKIRJA Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits SUORITEKÄSIKIRJA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 17.12.2013 155 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 2 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT... 2 2.1. Säännöllisen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Hyv. Perusturvalautakunta 19.12.2012 (115 ) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 14.12.2010 / LIITE 136 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2011 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2013 Alkaen 1.4.2013 PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Ateriapalvelumaksut... 2 2. Kuljetuspalvelut... 2 3. Palveluseteli siivoukseen... 3 4. Saunapalvelumaksut (Kaariranta, Palvelukeskus

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA LAITOSHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA LAITOSHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA LAITOSHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT Päivitys hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.5.2015 71 2 SISÄLLYS 1 ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO... 5 1.1

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA Soveltamisohje Sotel 21.1.2010 1 ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA SOVELTAMISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Pitkäaikainen laitoshoito 2.1. Kuka on pitkäaikaisessa laitoshoidossa?

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 1 SOSIAALITYÖ LASTENSUOJELU Lastensuojelun asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän

Lisätiedot