TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014"

Transkriptio

1 1 TOIMINTASUUNNITELMA

2 2 Sisällys 1 YLEISTÄ Timinnan tarkitus Timinnan tavitteet Timinnan painpistealueet ORGANISAATIO Hallint Ohjaustiminta TOIMIALAT Vimistelutiminta Lasten vimistelu ja perheliikunta Harraste- ja kilpailutiminta Lajitiminta Aikuisten vimisteluliikunta Ikääntyvien vimistelu Valtakunnalliset ja kansainvälisettapahtumat Seuratiminta ja alueellinen timinta Seuratiminta Laatuseuratiminta Kiltatiminta Nuret vaikuttajat, NuVa Alueellinen timinta Sumen Vimisteluliitt Yhteiset timinnt Kulutus Viestintä ja markkininti Suhdetiminta, PR Tiethallint TALOUS... 10

3 3 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE YLEISTÄ Vusi 2015 n Riihimäen Vimistelu ja Liikunta ry:n 94. timintavusi. Seura n Sumen Vimisteluliitt Svli ry:n, Etelä-Sumen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUn sekä SVUL:n Uudenmaan piiri ry:n jäsen. Seuran tavitteena n jatkaa ja kehittää mnipulista liikuntatarjntaa Riihimäellä. Nurten ja uusien hjaajien ja timijiden sallistumista seuratiminnan eri sa-alueilla rhkaistaan ja tuetaan. Rekrytintia tehstetaan ja seuratimijita kannustetaan kuluttautumaan. 1.1 Timinnan tarkitus Missi RiVLi edistää jäsenten liikunnan harrastamista ja tarjaa ila ja elämyksiä sekä mahdllisuuksia fyysisen kunnn kehittämiseen, ssiaaliseen vurvaikutukseen sekä seuratimintaan ja vapaaehtistyöhön sallistumiseen. Seuran timinnan tarkituksena n tarjta eri-ikäisille jäsenilleen mahdllisuuksia harrastaa mnipulista terveyttä ja hyvää la edistävää vimisteluliikuntaa harrastus- ja kilpaurheilutaslla harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan, sekä järjestää jäsentilaisuuksia varsinkin lasten ja seniri-ikäisten harrastajien virkistykseksi ja tapaamismahdllisuuksiksi. Seuran timinnan perustana vat liikunnan eettiset arvt ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä Nuren Sumen ja Vimisteluliitn Sinettiseurille ja Priima-seurille asettamat laatuvaatimukset. Seuran ktisivuilla levassa RiVLin Timintalinjassa kerrtaan tarkemmin seuran arvista ja eettisistä periaatteista. 1.2 Timinnan tavitteet Visi RiVLi halutuinta vimisteluliikuntaa ja timintaa yhdessä. Seuran timinnan tavitteena n laaja-alaisen ja tasa-arvisen liikuntakulttuurin ja yhteistiminnan kehittäminen sekä seuran sisällä että yhteistyökumppaneiden kanssa. 1.3 Timinnan painpistealueet Vuden 2015 painpiste Sumen Vimisteluliitssa n Make the earth mve - Gymnaestrada 2015 Helsinki. Tavitteena seurassa n sallistua suurella juklla ensimmäistä kertaa Sumessa järjestettävään kansainväliseen 15th Wrld Gymnaestra 2015 tapahtumaan kesällä Helsingissä. Laatuseuratiminnassa haetaan uudelleen Sumen Vimisteluliitn Priima- aikuisliikunnan laatuseura sertifikaattia. Ohjaustiminnan laatua ja hjaajien ammattitaita kehitetään mnipulisella kulutuksella. Jukkuevimisteluryhmien (JV) tavitteellista harjittelua ja man tasnsa mukaisiin kilpailuihin sallistumista tuetaan. Vimisteluryhmiä kannustetaan sallistumaan Vimistelu Asema tapahtumiin ja tanssillisen vimistelun tapahtumiin. Osallistumista kilpailuihin ja tapahtumiin tuetaan. Järjestetään seuran ma Julu Asema.

4 4 2 ORGANISAATIO 2.1 Hallint Seuran hallinnssa ylin päättävä elin n seuran varsinainen kkus. Sääntöjen mukaan kevätkkus pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskkus marras-julukuussa. Seuran hallinta ja talutta jhtaa syyskkuksen valitsema hallitus, jhn kuuluu vudeksi kerrallaan valitun puheenjhtajan lisäksi klmeksi vudeksi kerrallaan valitut 6-8 hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan järjestäytymiskkuksessa vudeksi kerrallaan varapuheenjhtajan ja nimeää muut tarvittavat vastuu- ja timihenkilöt. Hallituksen timenkuvat svitaan vusittain. Hallituksen jäsenten mnipulista asiantuntemusta eri timialilla hyödynnetään. Hallitus kkntuu kuukausittain tai tarvittaessa useammin. Hallituksen kkuksiin kutsutaan tarvittaessa Nurten Vaikuttajien ryhmän (RiVLin NuVa) jäseniä tai muita asiantuntijita. Seuran timitiljen ja siten hallituksen kkusten paikka muuttuu tulevana vunna, kska kaupungin aikeissa n myydä Mäkikuja 15 kiinteistö. Seuran n etsittävä uudet timitilat. 2.2 Ohjaustiminta Seuran vimisteluryhmien hjaajat kutsutaan yhteispalaveriin hallituksen kanssa kevätkauden ja syyskauden alussa. Palavereissa käsitellään uuden kauden käynnistämiseen ja mahdllisiin timinnan muutksiin liittyviä asiita. Tavitteena n yhteisen tietisuuden lisääminen seuran timintaperiaatteista ja muista timinnan kannalta tärkeistä ajankhtaisista asiista. Ohjaajakirje lähetetään sähköisesti 2-3 kertaa vudessa. 3 TOIMIALAT Timialat vat Vimistelutiminta, Seuratiminta ja alueellinen timinta sekä Yhteiset timinnt. RiVLin timialat ja timinnt 2015

5 5 3.1 Vimistelutiminta Seuran vimistelutimintaa tteutetaan viidellä eri sa-alueella: perheliikunta, lasten- ja nurten vimistelu, kilpa- ja harrastevimistelu, lajitiminta, aikuisten vimisteluliikunta, sekä ikääntyvien vimistelu. Perusryhmissä harrastajien tulee pärjätä ilman erityistä tukea. Kehitysvammaisten erityisliikuntaa jatketaan massa ryhmässään. Liikuntaryhmät harjittelevat pääsääntöisesti kerran viikssa, treeniryhmät ja jukkuevimisteluryhmät (JV) useammin, kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatimelta anttavissa liikuntatilissa Riihimäen kaupunkialueella. Jukkuevimisteluryhmät harjittelevat myös kesäkaudella. Seuran vimistelutimintaa esitellään avimien vien tunneilla Jumppaviiklla, mahdllisissa esittelytilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä näytöksissä ja kesäjumpissa Lasten vimistelu ja perheliikunta Lasten vimistelussa timintaa hjaavat Nuren Sumen ja Sumen Vimisteluliitn Sinettiseurille asettamat timintaperiaatteet ja laatuvaatimukset. Ohjeet n luettavissa nettisitteessa: Lasten liikunnan ryhmiä kehitetään ja elinvimaisten perheliikunnan ryhmien timintaa jatketaan. Ryhmät timivat hjaajiensa laatimien kausi- ja tuntisuunnitelmien mukaisesti nudattaen Sinettiseurille annettuja hjeita. Ohjaajat vivat hankkia Jumppakuluryhmilleen uudistettuja vimistelupasseja harkintansa mukaan. Vimisteluryhmiä kannustetaan sallistumaan seuran Julu Asema-tapahtumaan ja lähiseutujen Vimistelu Asema- tapahtumiin. Osallistumisia tuetaan harkinnan mukaan. Lapset ja perheliikunnan aikuiset lapsensa kanssa sallistuvat mille ikäryhmille suunnattuihin kenttähjelmiin kesällä 15thWrld Gymnaestradassa Helsingissä. Lasten ja nurten (LANU) liikunnan hjaajavastaava timii krdinaattrina LANU -hjaajien ja hallituksen välillä. Hän hjaa kulutukseen ja auttaa käytännön järjestelyissä sekä vastaa lasten liikunnan tapahtumista yhdessä NuVan kanssa. LANU- hjaajapalavereja pidetään yleisten hjaajakkusten lisäksi tarvittaessa Harraste- ja kilpailutiminta Nurten vimistelussa vimistelun, tanssillisen vimistelun ja jukkuevimistelun (JV) tavitteellista timintaa kehitetään ja hjaajien timintaa tuetaan aktiivisella kulutuksella. Seurassa timiville jukkuevimisteluryhmille sekä esiintyville ja kilpaileville treeniryhmille ja tanssillisen vimistelun ryhmille annetaan mahdllisuus treenata useamman kerran viikssa. Seura tukee nurten esiintymis- ja kilpailutilaisuuksia sekä harjitusleirejä. Myös nurten pukuhankintja tuetaan harkinnan mukaan. Esiintyvät ja kilpailevat ryhmät sallistuvat harrastamiensa lajien kannalta virikkeitä antavaan Gymnaestradatapahtumaan kenttänäytösten ja kaupunkilavjen esiintyjinä. Elämyksiä vi kkea myös hallinäytösten ja maailman huippujen vimisteluesitysten katsjana eri maiden Ilta- ja Gaalanäytöksissä.

6 6 Nuria kannustetaan jatkamaan vimisteluharrastusta nurten ja aikuisten vimisteluryhmissä sekä timimaan apuhjaajina ja/ tai Nurten Vaikuttajien -ryhmässä. Nurten vimistelutimintaa krdini kilpa- ja harrastevimisteluvastaava. Harraste- ja kilpailutiminnan hjaajapalavereja pidetään yleisten hjaajakkusten lisäksi tarvittaessa Lajitiminta Jukkuevimisteluryhmät (JV) jatkavat kilpailuihin tähtäävää tavitteellista harjitteluaan mien tunti- ja kausisuunnitelmiensa mukaan. Ryhmillä n tavitteena sallistua ainakin kahteen kilpailuun vudessa ja tehdä samalla maa seuraa tunnetuksi kilpailevien jukkueiden keskuudessa. Telinevimistelun alkeis- ja jatkryhmillä n yhteinen esiintyvä treeniryhmä Aikuisten vimisteluliikunta Aikuisten vimisteluliikunnassa paintetaan terveys- ja kuntliikuntaa. Ryhmät timivat hjaajiensa laatimien tunti- ja kausisuunnitelmien mukaan. Timinnassa nudatetaan edelleen Vimisteluliitn Priima-seurjen laatukriteerejä. Tavitteena n saada seuralle takaisin Priima- laatuseurasertifikaatti. Julun jälkeen järjestetään Kinkkujumppa ja vuden vaihteen jälkeen Nakkijumppa. Kesä-, heinä- ja elkuussa järjestetään kesäjumppaa kerran tai kaksi viikssa. Helmikuussa tteutetaan svituissa ryhmissä Ystävänpäiväjumppa, jhn myös jumppareiden ystävät vat tervetulleita mukaan. Lkakuussa järjestetään j perinteinen kymmenes RiVLin Ripaus-juksutapahtuma Varuskunnan pururadalla. Aikuisten eri ryhmien vimistelijita kannustetaan sallistumaan seuran nimissä vimistelutapahtumiin. Kesällä sallistutaan Gymnaestrada- tapahtuman kenttähjelmiin. Aikuisten vimisteluryhmien sallistumista tapahtumiin ei tueta taludellisesti. Aikuisten liikunta- ja terveysliikuntavastaavat timivat linkkeinä hallituksen ja hjaajien välillä. He vastaavat aikuisten hjaustiminnasta ja liikuntatapahtumista. Aikuisten liikunnan hjaajapalavereja pidetään yleisten hjaajakkusten lisäksi tarvittaessa Ikääntyvien vimistelu Seuran seniri-ikäisiä vimistelijita n mukana man tulijumpparyhmänsä lisäksi myös muissa seuran kuntja terveysliikuntaryhmissä. Seniritunneilla humiidaan ikääntyvien erityispiirteet tuntien tteutuksessa Valtakunnalliset ja kansainväliset tapahtumat Timintavuden suurin tapahtuma n Helsingissä järjestettävä kansainvälinen vimistelutapahtuma 15th Wrld Gymnaestrada 2015 Helsinki teemalla Make the earth mve. Sumen Vimisteluliitn järjestämään tapahtumaan dtetaan n ulkmaalaista sallistujaa yli 50 maasta. Tavitteena n että seurasta sallistuu eri-ikäisiä vimistelijita kenttänäytöksiin ja mahdllisesti myös kaupunkilaville. Tapahtumaan vi sallistua myös vapaaehtistyöntekijänä. Seuran Gymnaestrada-yhteyshenkilö, gymppi hitaa Gymnaestrada-asiita Vimisteluliitn kanssa ja krdini tapahtumaan sallistumista.

7 7 3.2 Seuratiminta ja alueellinen timinta Seuratiminta Seuratiminnan tavitteena n aktiivinen jäsentiminta. Seuran jäsenille tarjtaan mnipulista ja laadukasta liikuntaa ja erilaisia jäsentapahtumia. Seuran timinnasta tiedtetaan paikallislehdissä, kaupungin liikuntaesitteessä, nettisivuilla ja jäsenkirjeessä. Seuran hallituksen jäsenten seurasaamista vahvistetaan kuluttamalla heitä seuratiminnan eri sa-alueilla. Mahdllisuuksien mukaan sallistutaan Vimisteluliitn ja sen Etelä-Sumen alueen, ESLUn ja muiden tahjen järjestämiin kulutuksiin ja seminaareihin, jtka käsittelevät jäsen-, yhdistys- ja sääntökysymyksiä, seuratiminnan laki- ja viranmaisasiita ja vimistelun lsuhdeasiita sekä muita seuratiminnan sa-alueita. Paikallisella taslla sallistutaan Riihimäen kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin ja timitaan yhteistyössä kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatimen ja paikkakunnan eri seurjen kanssa. Seuratiminnan vastaava timii yhteyshenkilönä seuran ja kunnan liikuntatimen välillä Laatuseuratiminta Seuran vunna 2008 saama Nuren Sumen laatusertifikaatti, Sinetti n tuls vastuullisesta ja tavitteellisesta seuratiminnasta. Seuran timinta n audititu uudelleen vunna 2013 ja tdettu edelleen Sinetin arviseksi. Lasten ja nurten vimistelussa timintaa hjaavat Nuren Sumen ja Sumen Vimisteluliitn Sinettiseurjen timintaperiaatteet ja laatuvaatimukset. Sinettikriteerit Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys Lapsen ja nuren parhaaksi Kannustava ilmapiiri Yhdessä tekemisen kulttuuri Harjitteleminen ja kilpaileminen Mnipulisuus, riittävä määrä ja kehitystasn humiinti Elämykset ja haasteet Oppimisen ja kehittymisen mittaaminen Ohjaaminen ja valmentaminen Osaava ja innstava ilmapiiri Erilaisten yksilöiden humiinti Urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen Viestintä ja rganisinti Avimuus ja vurvaikutus Selkeät rlit ja timintatavat Timinnan aktiivinen kehittäminen Aikuisliikunnan Priima- sertifikaatti haetaan uudelleen. Aikuisten vimisteluryhmissä nudatetaan Vimisteluliitn laatuvaatimuksia. Priima-laatuseurakriteerit 1. Seuralla n säännöllistä aikuisten kunt- ja terveysliikuntatimintaa. Tarjnta n mnipulista ja lutettavaa. Jumppatunneista n hyvät tuntikuvaukset, jtka auttavat liikkujaa löytämään itselleen spivat tunnit. 2. Seura tarjaa aikuisliikkujille mahdllisuuden sallistua myös tapahtumatimintaan, kuten näytöksiin tai jumppatapahtumiin. 3. Seuran hjaajilla n aikuisten harrasteliikunnan hjaamiseen kulutus. He vat käyneet jk Vimisteluliitn aikuisten hjaajakulutuksen 1-tasn tai heillä n muu ryhmäliikunnan hjauksen kulutus täydennettynä vimistelun lajisaamisella.

8 8 4. Seura järjestää liikuntaa turvallisessa timintaympäristössä ja hjaajilla n perusensiapuvalmiudet. 5. Seura n situtunut jatkuvaan timinnan kehittämiseen, ja se kerää säännöllisesti asiakaspalautetta sekä arvii timintaansa Kiltatiminta Seuramme Uskllisuuden Kilta n perustettu ja täyttää 25 vutta. Kiltatiminta n sa Riihimäen Vimistelu ja Liikunta ry:n timintaa ja phjautuu Sumen Vimisteluliitn Uskllisuuden kiltjen sääntöihin. Timinnasta vastaa Killan emännistö (hallitus). Killan tarkituksena n kta seuran pitkäaikaisia vimistelijita yhteen, perinteistä kilta-ajatusta nudattaen, ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. Killan timintaan sisältyy mm. tapaamisia, esitelmiä, liikuntaa ja retkiä. Kilta jatkaa timintaansa man suunnitelmansa mukaisesti. (Liite 1) Uskllisuuden Killan timintaa tuetaan ja uusia jäseniä kannustetaan mukaan. Seuran hallituksessa timii Killan yhteyshenkilö Nuret vaikuttajat, NuVa Seurassa timii Nurten Vaikuttajien ryhmä, NuVa. Ryhmä kstuu nurista seuran aktiivivimistelijista, hjaajista ja apuhjaajista. Timintaan vi sallistua jkainen seuran vutias jäsen. Ryhmä kkntuu man suunnitelmansa mukaan. Ryhmän jäsenet järjestävät timintaa seuran lapsille ja nurille ja vat apuna seuran muissa tapahtumissa mm. Kevätnäytöksen tteuttamisessa. NuVan vastuulla n järjestää seuran Julu Asema tapahtuma, jssa n mukana myös Shw tyylinen näytössarja. Ryhmä vi sallistua myös kaupungin järjestämiin lasten liikuntatapahtumiin esim. rakentamallaan temppuradalla. Seuran hallitus kuuntelee NuVa:n mielipiteitä erityisesti lapsiin ja nuriin liittyvissä asiissa. NuVa vi myös tehdä hankinta- ja timenpide-ehdtuksia hallitukselle. NuValla n ma Facebk ryhmä. Seuran hallituksen nimeämä henkilö timii NuVan ja hallituksen välisenä linkkinä ja ryhmän tukihenkilönä NuVan timinnassa Alueellinen timinta Riihimäen Vimistelu ja Liikunta ry n Vimisteluliitn Etelä-Sumen alueen ja Etelä-Sumen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU:n sekä SVUL:n Uudenmaan piirin jäsen. Seuran nimetyt edustajat sallistuvat kkuksiin ja seuratapaamisiin. Alueilta haetaan mahdllisia stipendejä ja avustuksia. Seuran hjaajat ja hallituksen jäsenet sallistuvat alueella tteutettaviin kulutustilaisuuksiin, tapaamisiin ja seminaareihin. Seuran edustaja n ehdlla Etelä- Sumen alueen asiantuntijatyöryhmään ja ESLUn hallitukseen. Hallituksessa n nimetty Vimisteluliitn Etelä-Sumen alueen ja ESLUn yhteyshenkilöt.

9 Sumen Vimisteluliitt Riihimäen Vimistelu ja Liikunta ry kuuluu jäsenseurana Sumen Vimisteluliitt Svliin. Seuran syyskkus n nimennyt edustajat Vimisteluliitn varsinaisiin kkuksiin; kevätkkukseen maalis-huhtikuussa ja syyskkukseen marras-julukuussa. Killan edustaja sallistuu Valtakunnalliseen Kiltapäivään marraskuussa. 3.3 Yhteiset timinnt Kulutus Seuratimijiden kulutuksessa käytetään hyväksi Sumen Vimisteluliitn kulutuskknaisuuden kursseja sekä Etelä-Sumen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUn, Valtakunnallisen liikunta- ja urheilurganisaati Val ry:n ja muiden tahjen järjestämää mnipulista kulutustarjntaa. Nurille hjaajille laaditaan henkilökhtainen kulutussuunnitelma. Nuria tuetaan hjaustiminnan alittamisessa ja kannustetaan sallistumaan kulutuksiin. Ohjaajien n mahdllista hakeutua seuran kustantamana pääasiassa man vimistelun sa-alueensa kulutukseen ja ideapäivään. Aikuisten hjaajat hjataan hjaustiminnan peruskursseille tai ideapäiville. Ohjeet kulutukseen hakeutumisesta n kirjattu RiVLin Timintalinjaan. Hallituksen jäseniä kannustetaan sallistumaan Vimisteluliitn ja ESLUn järjestämiin seuratimintakulutuksiin ja seminaareihin. Aikuisten liikunnan vastaava (AILI) ja lasten ja nurten liikunnan vastaava (LANU) hulehtivat hjaajien pastuksesta kulutusasiissa Viestintä ja markkininti Viestinnän ja markkininnin avulla tavitetaan uusia khderyhmiä ja liikunnan harrastajia sekä pidetään nykyinen jäsenistö ajan tasalla seuran timinnasta. Tiedtustiminnan avulla seuraa tehdään tunnetuksi paikallistaslla ja jäsenistön keskuudessa. Seuran tärkein ja pääasiallisin tiedtus- ja viestintäkanava n seuran internet-sivut sitteessa löytyvät tiedt seurasta ja seuran timinnasta, kauden aikana kkntuvista ryhmistä, ryhmien tuntikuvauksista ja ilmittautumisesta ryhmiin sekä yhteystiedt. Sisäinen viestintä hidetaan pääasiassa sähköpstin ja puhelimen välityksellä. Seuran sähköpstisite n yleisissä asiissa ja jäsenrekisteriä kskevissa asiissa Seuran puhelinnumert vat ja Pikaiset ja leelliset asiat hidetaan henkilökhtaisesti tai sittamalla. Riihimäen Vimistelu ja Liikunta ry:llä n ma Facebk-sivu. Seuran timinnasta tiedtetaan paikallislehti Aamupstissa ja Riihimäen Viikkuutisissa syksyn ja kevään timinnan käynnistyessä sekä erilaisten tapahtumien, näytösten ja kilpailujen yhteydessä. Näiden lisäksi timinnasta kerrtaan kaupungin liikuntaesitteessä, nettisivuilla ja Facebkissa. Vimisteluliitn yhteisten tapahtumien (esim. Jumppaviikk) ja kansainvälisten tapahtumien (esim. Gymnaestrada) viestinnässä käytetään apuna mallijulisteita, mainksia ja esimerkkitiedtteita lehdistölle. Seuran hallitukseen n nimetty viestintä ja markkinintivastaava.

10 Suhdetiminta, PR Ohjaajia ja hallituksen jäseniä muistetaan Vimisteluliitn palkitsemisjärjestelmän mukaisilla hjaaja- ja seuratiminnan ansimerkeillä seuran suurten juhlien yhteydessä. Seuran hallituksessa n svittu seuran masta palkitsemisjärjestelmästä ja muistamisesta erilaisten merkkipäivien, perhetapahtumien ja muiden juhlatilaisuuksien yhteydessä. Seurassa pitkään timineita hjaajia ja hallituksen jäseniä muistetaan erivärisillä mariskleilla viiden vuden välein ja nuria hjaajia minimarisklilla klmen ensimmäisen vuden jälkeen. Marisklit luvutetaan kevään päätöstilaisuudessa. Kevätnäytöksessä luvutetaan hjaajalautanen vuden hjaajaksi valitulle nurelle hjaajalle. Yhteistimintatahja muistetaan julutervehdyksin ja tervehdyksin juhlatilaisuuksissa Tiethallint Seuralla n käytössään ilmittautumis- ja jäsenrekisterihjelma Neptn, jnka välityksellä jäsenet vivat ilmittautua ryhmiin. Seuran vusitilastt Vimisteluliittn hidetaan myös Neptnin kautta. Seuran nettisivuilla sitteessa julkaistaan seuran timintaa hjaavia asiapapereita esim. seuran säännöt, rekisteriselste, timintasuunnitelma, turvallisuussuunnitelma ja timintahjeet. Nettipäivityksestä hulehtii siihen nimetty henkilö. 4 TALOUS Seuran timinta katetaan pääasiassa jäsenmaksu- ja harjitusmaksutulin. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskkus, harjitusmaksuista seuran hallitus. Jäsenmaksut maksetaan kerran vudessa ja harjitusmaksut kaksi kertaa vudessa pääasiassa Neptnin kautta. Uusilta jäseniltä ei peritä liittymismaksua. Tukkuussa järjestetään maksullinen kevätnäytös. Riihimäen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatimelta antaan timinta-avustusta ja Sujeluskunnan lahjitusrahastlta perushankinta-avustusta. Lisäksi antaan avustuksia eri tahilta ja neuvtellaan mahdllisista yhteistyöspimuksista alueen yritysten kanssa. Talusarvissa n erityisesti tettu humin Riihimäen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajastn tekemä esitys salivukrien perimisestä urheiluseurjen lasten ja nurten harjitusvurilta sekä aikuisten harjitusryhmien salivukrien nstamisesta vunna Lpullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuust päättäessään kaupungin tulevan vuden talusarvista julukuussa Vuden 2015 talusarvi (Liite 2)

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Versio 3

TOIMINTASUUNNITELMA Versio 3 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 20.11.2014 Versi 3 2 Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Timinnan tarkitus... 3 1.2 Timinnan tavitteet... 3 1.3 Timinnan painpistealueet... 3 2 ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallint... 4 3 TOIMIALAT...

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Kurikan Invalidit ry Timintasuunnitelma vudelle 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 VARSINAINEN TOIMINTA... 3 JÄSENPALVELUT... 3 Alue- ja paikallisjärjestöjen neuvntapalvelutiminta...

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

16.4.2015 Kantokasken koulu

16.4.2015 Kantokasken koulu 16.4.2015 Kantkasken kulu Yleistä Kuullaan seuran timinnasta Keskustellaan lasten urheilun perusteista Svitaan yhdessä ryhmän / jukkueen Pelisäännöistä Nuristiminta 2015 Tavitteena tarjta iästä, taittassta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Jigotai ry / judojaosto Toimintalinja 2013

Jigotai ry / judojaosto Toimintalinja 2013 JIGOTAI RY:N JUDOJAOKSEN TOIMINTALINJA 1. JOHDANTO Jigtai ry n 1970 perustettu budlajien erikisseura, jssa nykyisellään n 8 jasta. Tällä hetkellä Jigtaissa vi harrastaa juda, karatea, ju-jutsua, aikida,

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE UINTIJAOSTON TOIMINTAOHJE 1 Sisältö SEURAN JA UINTIJAOSTON ESITTELY... 3 TOIMINTAOHJEET... 4 UINTIKAUSI... 4 VAKUUTUKSET... 5 BLUE CARD LISENSSI... 5 KAUSIMAKSUT... 5 VALMENTAJIEN JA HUOLTAJIEN VUOROVAIKUTUS...

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty liittkkuksessa 1. Edunvalvnta 1.1 Valtakunnallinen edunvalvnta 1 Lukilaisten Liitn kannat edustavat lukilaisten näkemyksiä. 2 Sumen Lukilaisten Liitn edunvalvnta n ennakivaa

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Seuran toimintaopas 2014 2015

Seuran toimintaopas 2014 2015 Seuran timintapas 2014 2015 1 Sisällysluettel M-Team seurana s. 3 Strategia 2018 s. 4 Hallint s. 4 Talus s. 5 Timihenkilöt s. 6 Seuran timintatavat s. 9 Käyttäytyminen s. 9 Terveys ja päihteet s. 9 Ongelmatilanteet

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Aamupäivän hjelma Kuulumisten vaiht & UTS- ja terveysprfiilien tilannekatsaukset Sprts Club fr Health kuulumiset Sumen ryhmän SCfH

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Mutku ry:n hallituksen puheenjohtaja Raakel Jaloniemi avasi syyskokouksen klo 16:30 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

1. Kokouksen avaus Mutku ry:n hallituksen puheenjohtaja Raakel Jaloniemi avasi syyskokouksen klo 16:30 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Maaperän tutkimus- ja kunnstusyhdistys ry Yhdistyksen syyskkuksen pöytäkirja MU KU Aika Trstai 30.11.2017 kl 16:00 Paikka Urbansauna Kalli, Aleksis Kiven katu 22, 00500 Helsinki Läsnä Hdju Sanna, Hppnen

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Yleisurheilujaosto

Toimintakäsikirja Yleisurheilujaosto VAASAN VASAMA- Yleisurheilu 1 (13) Timintakäsikirja 2 (13) 1. JOHDANTO... 4 2. VISIO... 4 2.1 YLEISTÄ... 4 2.2 LÄHITULEVAISUUDEN TAVOITTEET 2014-2017... 4 3. JAOSTON ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄNJAOT... 4 3.1

Lisätiedot

Läsnäolijat: Kokoukseen osallistui 11 henkilöä. Osallistujalista liitteenä.

Läsnäolijat: Kokoukseen osallistui 11 henkilöä. Osallistujalista liitteenä. PÖYTÄKIRJA MU KU Asia: Maaperän tutkimus- ja kunnstusyhdistys ry:n syyskkus Aika ja paikka: 16.11.2007, Sumen ympäristökeskus Läsnälijat: Kkukseen sallistui 11 henkilöä. Osallistujalista liitteenä. 1.

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo + Vapaaehtistiminnan jhtaminen Saara Jäämies Sal 14.3.2017 + Kuka len? Saara Jäämies Helsingin kaupunginkansliassa vapaaehtistiminnan mallin prjektisuunnittelija Vapaaehtis- ja kansalaistiminnan kehittäjä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Sääntömuutos esitykset

Sääntömuutos esitykset Sääntömuuts esitykset Asiakirja 8 Sisältää myös muutksen taustan sekä partineuvstn lausunnn Hallituksen 11.10.2012 päättämät sääntöjen muutsesitykset jäsenkkukselle - Jäsenkkukselle 2012 ehdtettavat lisäykset

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon linjaukset tiedon sijainnista ja hallinnasta työryhmän asettaminen

Julkisen hallinnon linjaukset tiedon sijainnista ja hallinnasta työryhmän asettaminen 1 (5) Päätös VM/276/00.01.00.01/2018 JulkICT-sast 16.2.2018 Julkisen hallinnn linjaukset tiedn sijainnista ja hallinnasta työryhmän asettaminen Tarkitus Valtivarainministeriön (VM) Julkisen hallinnn tiet-

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA 1 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA Visi Kuluttaja haluaa sumalaisia elintarvikkeita ja rukapalveluita sekä luttaa sumalaisen

Lisätiedot

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 Vusisuunnitelma 2014 PRCF:n Trphy jast 17.10.2013, Hämeenlinna 2 TOIMINTA-AJATUS Kilpailemisesta ja rata-ajsta kiinnstuneita Prsche harrastajia varten perustettiin vunna

Lisätiedot

Kalatalousalueen ensimmäinen kokous ja vuosi

Kalatalousalueen ensimmäinen kokous ja vuosi Kalatalusalueen ensimmäinen kkus ja vusi Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen kalastusaluepäivä perjantaina 23.11.2018 Hannu Sal ELY-keskus Järvi-Sumen kalataluspalvelut Uuden kalatalusalueen alku

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Terveyttä edistävä Vapaaehtoistyötä arvostava TNV:n arvot ja visio Ihmisläheinen ja positiivinen Luotettava ja osaava VANTAAN KAUPUNKI/ LIIKUNTAPALVELUT JÄSENET OHJAAJAT Valo,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ

PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ 1 PIIRIJAKO ALUEJAKO PIIRI-id PIIRI Suluissa lyhenne 10342305 Etelä-Karjalan Hiiht ry (E-K) 10342318 Etelä-Phjanmaan Hiiht ry (E-P) 10342486

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2017-2018 Seuran organisaatio Johtokunta Kilta Valmentajat Ohjaajat Nuorisoklubi Jumppakummit Seuran toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät Aikuisten

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

juniorilukko.fi Rauman Lukko Nortamonkatu 23 C Rauma Y-tunnus:

juniorilukko.fi  Rauman Lukko Nortamonkatu 23 C Rauma Y-tunnus: LUKON JA SATEENVARJOSEUROJEN YHTEISTYÖ ARKIKIELESSÄ YHTEISTYÖN SOPINEISTA SEUROISTA JA YHTEISÖLLISYYDEN KUVAAMISESTA KÄYTETÄÄN ILMAISUA SATEENVARJOSEURAT. YHTEISTYÖN OSAPUOLET 1. 2. Eurajen Lätkä 3. Kkemäen

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunnan teemaryhmä L iikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunnan teemaryhmä L iikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunnan teemaryhmä 2.6.2016 L iikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Esittäytymiset, kuulumisten vaiht & kertaus teemaryhmän timinnasta Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lisää

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle.

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle. 4event Matkapas 4event n perustettu vunna 2001 tumaan hyödyllistä ja innstavaa sisältöä työikäiselle väestölle. Tapaamme vusittain yli 40 000 ihmistä palveluissamme. Jkainen khtaaminen n meille mahdllisuus

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 3.12.2018 / Saara Nykänen & Rbert Sundman, lunns 16.12.2018 / Snja Miettinen, lunns päivitetty esitykseksi hallituksen päätöksen mukaisesti 26.1.2019 / Partineuvstn järjestäytymiskkuksen käsittely PARTION

Lisätiedot

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkitutant ja tiedtus Laatu-hankkeen teemaryhmä D:n kkus 23.4.2013 kl 9.30-14.30 Hämeenlinnan kaupunginkirjastn musiikkisalissa Kkuksen agenda tälle

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

D 107-N. Toimikuntien esittely: IR- ja ystävyystyöryhmä. IR- ja 107-L,111-OS ja 306-A2 piirien ystävyystyöryhmän toimintasuunnitelma

D 107-N. Toimikuntien esittely: IR- ja ystävyystyöryhmä. IR- ja 107-L,111-OS ja 306-A2 piirien ystävyystyöryhmän toimintasuunnitelma D 107-N Timikuntien esittely: IR- ja ystävyystyöryhmä IR- ja 107-L,111-OS ja 306-A2 piirien ystävyystyöryhmän timintasuunnitelma Mikä n työryhmän päämäärä? Työryhmän timinta alitettiin vunna 2006, jllin

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Julkisen hallinnon tietoliikennepalvelulinjaukset työryhmän asettaminen

Julkisen hallinnon tietoliikennepalvelulinjaukset työryhmän asettaminen 1 (5) Päätös VM/275/00.01.00.01/2018 JulkICT-sast 16.2.2018 Julkisen hallinnn tietliikennepalvelulinjaukset työryhmän asettaminen Tarkitus Valtivarainministeriön (VM) Julkisen hallinnn tiet- ja viestintäteknisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 HL7 Finland ry. Bard 2015: c/ Juha Mykkänen, THL, P.O.B. 95, FI-70701 Kupi, Finland tel: +358295248038 Tim Kistinen, FiHTA Juha Mykkänen, THL (chair) Jaakk Lähteenmäki, VTT Jani Kariniemi, Medi-IT Jyrki

Lisätiedot

-Liedon nuva 27.3.15. Pöytäkirjat vuosi 2014 28.1 26.2 16.3 8.4 16.8 4.9 9.10 20.11

-Liedon nuva 27.3.15. Pöytäkirjat vuosi 2014 28.1 26.2 16.3 8.4 16.8 4.9 9.10 20.11 Liedn nurisvaltuust -Liedn nuva 27.3.15 t vusi 2014 28.1 26.2 16.3 8.4 16.8 4.9 9.10 20.11 Liedn nurisvaltuust 1 -Liedn nuva 3.2.14 Liedn nurisvaltuustn pöytäkirja tammikuu-14 Aika: 28.1.-14 kl 18 Paikka:

Lisätiedot