Rovaniemen yksityiset palvelutalot ikääntyneille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen yksityiset palvelutalot ikääntyneille"

Transkriptio

1 Rvaniemen yksityiset palvelutalt ikääntyneille

2 Palveluasuminen Mitä palveluasuminen n? Palveluasuminen n tarkitettu päivittäistä ulkpulista apua tarvitseville vanhuksille. Asukkaat vat vukrasuhteessa kaupunkiin tai palveluita tarjavaan yhdistykseen. Asukas maksaa itse vukran, aterian, vaatetuksen, lääkkeet sekä palvelumaksun, mikä perustuu asukkaan tulihin. Sairaanhidsta palvelutalssa vastaa yksikön ma henkilökunta. Asuinhuneet asukas kalustaa pääsääntöisesti itse, muutamilla palvelutalilla n huneissaan peruskalustus. Jkaiselle asukkaalle laaditaan hit- ja palvelusuunnitelma yksilöllisyyttä ja matimisuutta tukien. Miten hakeutua palvelutaln asukkaaksi? Ensin aina kartitetaan ktihidn mahdllisuudet. Uudet hakijat esitellään aina SAS-työryhmälle (=selvitä, arvii, sijita), jka valitsee palvelutaljen asukkaat. SAS-työryhmään kuuluu ktipalvelun ja ktisairaanhidn henkilökuntaa, lääkäreitä, ssiaalityöntekijä ja SAShitaja. Palveluasumishakemus täytetään kun ktihit ei le enää riittävää. Jkkakallin, Lunakdin, Saarenkdin ja Veljestuvan palvelutalihin vi hakeutua suraan myös itse maksavana asiakkaana. Näihin yksikköihin n mat hakemuslmakkeensa.

3 Mitä tukia palveluasumiseen n mahdllista saada? Palvelutaljen asukkaat vat ikeutettuja tiettyihin tukiin. Näistä yleisimpiä vat eläkkeensaajan hittuki, lääkekrvaukset, asumistuki ja kuljetustuki. Eläkkeensaajan hittukea saadakseen tulee kunnn lla heikentynyt sairauden tai vamman vuksi. Tukiasiista lisää tieta löydät sivuilta Palveluasuminen Rvaniemellä Palveluasumista tarjavat Rvaniemellä kaupungin mat yksiköt sekä yksityiset palvelutalt. Rvaniemen mia palvelutalja vat Näsmänkieppi, Aaltranta, Kaartkti ja Rautisaari. Tämä esite käsittelee yksityisiä palvelutalja jilla n maksusitumus kaupungin kanssa. Lähde: Rvaniemen kaupunki 2012

4 Sanasta palveluasumiseen liittyen - Palveluasuminen jaetaan ns. tehstettuun ja tavalliseen palveluasumismutn. Tehstetun palveluasumisen yksiköitä vat ne ikääntyneille tarkitetut palveluasumisyksiköt, jissa henkilökunta n paikalla ympäri vurkauden. Tavallisessa palveluasumisessa henkilökunta n paikalla vain päiväsaikaan. - Hit- ja palvelusuunnitelma n tiivistelmä asiakkaan yksilöllisestä tilanteesta ja hänen tarvitsemistaan palveluistaan. - Omahitaja vastaa asukkaan kanssa hidn suunnittelusta ja tteutuksesta työvurjensa aikana. - Dementiayksikkö n ryhmäkti, jka n erikistunut muistisairaisiin. - Palvelu- tai hivakdit vivat lla jateltu ryhmäkteihin eri asukaskuntisuuden mukaan. - Palvelusetelillä kunta myöntää asukkaalleen situmuksen maksaa tietyn kunnan päättämän san yksityisen palveluntuttajan antamasta palvelusta. - Saatthidn tavitteena n hitaa ptilasta niin, että hänen jäljellä levan elämänsä laatu n mahdllisimman hyvää ilman kipuja ja muita haittaavia ireita - Intervallipaikka eli jakspaikka n tarkitettu tilapäisesti palveluasumispaikkaa tarvitseville.

5 - Eläkkeensaajan hittuki n tarkitettu eläkkeensaajalle, jnka timintakyky n heikentynyt sairauden tai vamman takia yhdenjaksisesti ainakin vuden ajaksi. Lisäksi vaaditaan, että henkilö tarvitsee myös tisen henkilön apua henkilökhtaisissa timinnissa, ktitalustöissä ja asiinnissa. - Turvapalvelu n sa tukipalveluita. Niistä yleisimmin käytetty n turvapuhelin. Sillä tarkitetaan jk lisälaitetta jka asennetaan lankapuhelimeen, rannehälytintä tai kaulassa riippuvaa hälytintä. - Kuljetuspalvelut n tarkitettu niille ikääntyneille, jilla n vaikeuksia liikkumisessa ja jtka eivät vi käyttää julkisia liikennevälineitä. - Kuntuttava hittyö n vanhuksen fyysisen timintakyvyn tukemista ja tavitteellista timintaa jnka avulla tuetaan vanhusta mahdllisimman itsenäiseen suriutumiseen ja terveyden ylläpitämiseen. Tuula Hvilainen Kilpinen, Heli Oksanen. Lähihitajan käsikirja Tammi. Sivu 318. Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen. Ikäihmisten hit- ja palvelusuunnitelma Stakes ppaita.

6 Sisällysluettel Tehstettu palveluasuminen Hivakti Etelärinne 1 Tainantupa 3 Palvelukti Aihki 5 Hitkti Tivnpuist 7 Seutulanharjun hivakti 9 Palvelukti Pahtaja 11 Palvelukeskus Lunakti 13 MedOne Hillankukka 15 Hivakti Lapinvukk 17 Palsalmi Kti 19 Palvelukti Veitikanharju 21 Saarenkylän vanhustenktiyhdistys ry - Dementiayksikkö Ktipihlaja 23 - Saarentupa 24 Jkkakallin asumispalvelukeskus - Dementiayksikkö Muistla 27 - Arvla 28 Palvelukti Aarnenpiha

7 - Dementiayksikkö Akseli 31 Tavallinen palveluasuminen Saarenkylän vanhustenktiyhdistys ry - Saarenkti 25 Jkkallin asumispalvelukeskus - Jkkakallin palvelutal 29 Palvelukti Aarnenpiha - Elina 31 Palvelukti Veljestupa 33

8 Hivakti Etelärinne Etelärinne Rvaniemi. puh Hivakti Etelärinne n perustettu vunna Se sijaitsee lähellä rautatieasemaa keskustan tuntumassa. Etelärinteen perusarvna n asiakaslähtöinen hittyö, jssa asiakkaalle n taattu turvalliset ja kdinmaiset asuinlt. ASUMINEN Asukaspaikkja Etelärinteellä n 10 vakituista ja 2 jakspaikkaa. Huneet vat kltaan 12 neliötä ja ne vat valmiiksi kalustettuja. Vakituiselle paikalle tulevat vivat tuda myös mat kalusteet. Wc/pesutilat sijaitsevat yhteisissä tilissa. Muina tilina n yhteinen rukailutila sekä leskelutila jssa n mahdllista katsa TV:tä, sittaa piana tai kuntilla. Hivakdissa n neljän viikn kiertävä rukalista. Se n tehty asukkaiden tiveiden perusteella ja se sisältää paljn perinnerukia. 1

9 Henkilökunta valmistaa ruuat itse. HOITOTYÖ Kulutettua henkilökunta n paikalla ympäri vurkauden. Heidän erikissaamisenaan n vanhustyö, mielenterveys- ja päihdetyö sekä muistisairaudet. Hit- ja hulenpitpalvelut 24h/vrk. Oman sairaanhitajan palvelut. Jkaiselle asukkaalle nimetään mahitaja. Hivakti Etelärinteessä n mahdllisuus saada saatthita. VIRIKETOIMINTA Etelärinne tarjaa mnenlaista viriketimintaa, mm. - jumppa kerran viikssa - ulkilua - kirjjen lukua - retkiä lähiympäristöön MAKSUT Asukas maksaa itse vukran sekä rukamaksun. Maksettava määrä määräytyy vurkautta khden. 2

10 Tainan Tupa Ttntie 9, rak. 1, kerrs 5. Muurla puh Tainan Tupa n Muurlan sairaalan yhteydessä timiva hivakti, jnka arvina vat kdinmaisuus, asiakaslähtöisyys ja kuntuttava hit. Tainan Tuvassa hidetaan asukkaita timintakykyisistä muistisairaista ikäihmisistä aina liikuntarajitteisiin vudeptilaisiin. ASUMINEN Asukaspaikkja Tainan Tuvalla n 19, jista 1 n jakspaikka. 2-hengen huneita n kaksi pariskunnille tai sisaruksille. Yhteiset wc- ja pesutilat. Huneet vi kalustaa itse tai tarvittaessa tal kalustaa. Tainan tupaan kuuluu yhteisiä tilja kuten rukasali, kirjast, kappeli, musiikkihune ja kesäisin parveke. Ruka Tainan Tuvalle tudaan Muurlan kulun keittiöltä. 3

11 HOITOTYÖ Asukkaiden hit perustuu henkilökhtaiseen palvelusuunnitelmaan, jta mahitaja ylläpitää. Timintasuunnitelmaa muutetaan asukkaan terveydentilan muutsten mukaan. Hit- ja hulenpitpalvelut 24h/vrk. Oman sairaanhitajan palvelut. VIRIKETOIMINTA Tainan Tuvan viriketimintaan kuuluu mm. ryhmäjumppa fysiterapeuttien pitämänä 1-2 viikssa, hartauksia, askartelua sekä ulkilua aina sään salliessa. MAKSUT Asukas maksaa itse vukran, ruuan, sekä mahdllisen hygieniatarvikemaksun. 4

12 Palvelukti Aihki Klpeneentie Rvaniemi. puh Palvelukti Aihki sijaitsee Rvaniemellä, nin klmen kilmetrin päästä kaupungin keskustasta Klpeneenharjulla. Aihkin asukkaat vat ikääntyneitä vanhuksia, jtka timintakyvyn alenemisen vuksi tarvitsevat ympärivurkautista hivaa ja hulenpita. Aihkin arvina vat mm. lutettavuus, yksilöllisyys ja turvallisuus. ASUMINEN Asukaspaikkja Aihkissa n 20. Kaikki vat 1-hengen huneita. Yhteiset wc/suihkutilat. Huneet vi kalustaa itse tai tarvittaessa tal kalustaa. Aihkiin kuuluu yhteisiä tilja kuten rukailutilat, leskelutilat ja sauna. Ruka Aihkissa valmistetaan taln massa keittiössä. 5

13 HOITOTYÖ Hit perustuu hit- ja palvelusuunnitelmaan, jta mahitaja ylläpitää. Hit- ja hulenpitpalvelut 24h/vrk. Oman sairaanhitajan palvelut. VIRIKETOIMINTA Viriketimintaa Aihkissa ylläpitävät mm. 2 virikevastaavaa hitajaa. Viriketimintaan kuuluu mm. lehden lukua, karakea, muisteluja ja askartelua. Jumpparit käyvät kerran viikssa. Ulkpulisten vierailijiden esiintymisiä. Järjestetään retkiä esimerkiksi Vaattunkikönkäälle, risteilyille ja markkinille kunnn mukaan. Lisäksi asukkailla mahdllisuus sallistua päivittäisiin taln timintihin man jaksamisen ja mielenkiinnn mukaan. MAKSUT Asukas maksaa itse vukran ja ruan. 6

14 Hitkti Tivnpuist Jukklantie 5, 96300, Rvaniemi, Puh Hitkti Tivnpuist sijaitsee Alakrkalssa 6km Rvaniemen keskustasta. Se tarjaa ympärivurkautista apua vanhuksille sekä muille hitpalveluita tarvitseville. Hittyössä Tivnpuistssa arvstetaan yksilöllisyyttä, turvallisuutta ja kdinmaisuutta. ASUMINEN Tivnpuistssa asukaspaikkja n 13, jista 2 n jakspaikkja. Yhteiset wc/suihkutilat. Huneet 15-20m². Taln pulesta hivasänky, mutta tarvittaessa muutkin kalusteet. Tivnpuistn yhteisiä tilja vat mm. lhune, rukasali, piha ja terassi. Ruka Tivnpuistssa valmistetaan taln massa keittiössä. 7

15 HOITOTYÖ Hit- ja hulenpitpalvelut 24h/vrk. Oman sairaanhitajan palvelut. Hitajilla n kaikilla hitalan kulutus. Jkaiselle asukkaalle laaditaan henkilökhtainen hit- ja kuntutussuunnitelma, jta tteutetaan mahitajan timesta. Tivnpuistssa n mahdllisuus saatthitn. VIRIKETOIMINTA Tivnpuist tarjaa viriketimintja päivittäin. Niihin kuuluu mm. runtukiita, binga, muisteluhetkiä, jumppaa ja askartelua. MAKSUT Asukas maksaa itse vukran ja rukamaksun. 8

16 Seutulanharjun hivakti Seutulankuja 33, 96800, Rvaniemi Seutulanharjun hivakti sijaitsee 6 km Rvaniemeltä phjiseen, Ylikylässä, Ounasjen rannalla. Hivakti tarjaa turvallista asumista vimien vähetessä. Asukkaat selviytyvät pääsääntöisesti yhden hitajan avustuksella päivittäisistä timista. ASUMINEN Asukaspaikkja Seutulanharjulla n 17, jista 1 n jakspaikka. Asunnt vat yhden hengen huneita. Lisäksi huneita pariskunnille. 14 huneessa n wc/suihku, neljässä huneessa yhteinen wc-tila. Huneet vi kalustaa itse tai tarvittaessa tal kalustaa. Seutulanharjulla yhteisiä tilja vat mm. rukasali, sauna ja kaksi leskelutilaa. Ruka valmistetaan hivakdin massa keittiössä. HOITOTYÖ Asukkaiden hit perustuu henkilökhtaiseen palvelusuunnitelmaan, jta mahitaja ylläpitää. 9

17 Timintasuunnitelmaa muutetaan asukkaan terveydentilan muutsten mukaan. Hit- ja hulenpitpalvelut 24h/vrk. Oman sairaanhitajan palvelut. VIRIKETOIMINTA Seutulanharjulla järjestetään päivittäin viriketimintaa. Erityisesti kesällä ulkillaan paljn. Ulkpulisia esiintyjiä käy mm. neuvkkaasta ja seurakunnasta. Lisäksi henkilökunta järjestää esimerkiksi jumppatukiita. MAKSUT Asukas maksaa itse vukran, ruan ja vaatehultmaksun. 10

18 Palvelukti Pahtaja Piittisentie 9, 96440, Rvaniemi Palvelukti Pahtaja sijaitsee Kemijen itäpulentien varressa Pahtajalla. Sen palvelun tarkituksena n tarjta vudesasttasista hita, kuitenkin antamalla laitshidlle kdinmainen vaihteht. Kaikki asukkaat Pahtajalle tulevat vudesastilta tai tisista palvelukdeista. - laitshidlle tarjtaan kdinmainen vaihteht ASUMINEN Asukaspaikkja Pahtajalla n 39, jista 1 n jakspaikka. 1-hengen huneita. Yhteiset wc/suihkut. Kahdessa huneessa ma wc. Taln pulesta sairaalasänky ja yöpöytä, muuten ma kalustusmahdllisuus. Taln kuuluu yhteisiä tilja kuten rukasali ja kaksi leskeluaulaa. Ruka valmistetaan massa keittiössä. 11

19 HOITOTYÖ Asukkaiden hit perustuu henkilökhtaiseen hit- ja palvelusuunnitelmaan. Timintasuunnitelmaa muutetaan asukkaan terveydentilan muutsten mukaan. Hit- ja hulenpitpalvelut 24h/vrk. Oman sairaanhitajan palvelut. VIRIKETOIMINTA Palvelukti Pahtajan viriketimintaan kuuluu mm. leivntaa, muistelutukiita, sanmanlehden lukua, elkuvahetkiä, maalaustukita, yhteislaulua, jumppa ja bingn pelaamista. MAKSUT Asukas maksaa itse vukran ja ateriamaksun 12

20 Palvelukeskus Lunakti Phjatuulentie 2, 96900, Saarenkylä, Rvaniemi. puh Lunakti sijaitsee Napapiirin tuntumassa Rvaniemellä. Lunakti tarjaa erityisryhmien asumispalveluita ikääntyville ja kehitysvammaisille ympärivurkautisesti. Lunakdissa timitaan kuntuttavalla työtteella, jka painttaa liikuntaan, ssiaaliseen yhteiselämään ja virikkeellisyyteen ASUMINEN Asukaspaikkja ikääntyneille n 20, sekä 4 jakshitpaikkaa 10-paikkainen ryhmäkti kehitysvammaisille ihmisille. Asunnt vat kltaan 32,5m²-33,5m² ja ne vat kalustamattmia. Kaikissa invamititetut tilat sekä ma wc. Yhteisinä tilina rukailu- ja leskelutilat. Ruka Lunakdille tulee Näsmäntien keskuskeittiöltä. 13

21 HOITOTYÖ Taln henkilökunta n paikalla ympäri vurkauden. Käytössä n myös turvapuhelinjärjestelmä, jlla saa avun lukseen npeasti. Lunakdissa laaditaan jkaiselle asukkaalle yksilöllinen hit- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä asukkaan, maisen ja mahitajan kanssa. Suunnitelma tarkistetaan aina tarvittaessa ja vähintään vusittain. VIRIKETOIMINTA Lunakdissa järjestetään viriketimintaa päivittäin mm. man henkilökunnan, vapaaehtistyöntekijöiden, seurakunnan, piskelijiden ja päiväkdin timesta ja eri järjestöjen kanssa. MAKSUT Asukas maksaa asumiseensa liittyvät kustannukset, ateriat, lääkkeet sekä muut henkilökhtaiseen elämäänsä liittyvät kustannukset. 14

22 MedOne Hillankukka Hangaspist 2, 96400, Rvaniemi Hivakti Hillankukka n tarkitettu vanhuksille, jtka tarvitsevat eritasista hivaa ja tukea asumisessa sekä päivittäisessä elämässä. Hillankukassa kiinnitetään erityistä humita asukkaidemme viihtyvyyteen ja ssiaalisuuden tukemiseen. Hillankukka kstuu neljästä ryhmäkdista. ASUMINEN Asukaspaikkja Hillankukassa n 60, jista 1 n jakspaikka. Jka huneessa ilmamititettu wc ja suihku. Nrmaalihuneen kk n 22m². Taln pulesta mtrinen sänky. Hillankukan yhteisiä tilja vat mm. leskelutila, rukailutila ja päiväsali. Ruka Hillankukassa valmistetaan taln massa keittiössä. HOITOTYÖ Hillankukassa timitaan asiakaslähtöisesti, sekä asukkaiden vimavarja tukien tai niitä säilyttäen. 15

23 Jkaiselle asukkaalle laaditaan henkilökhtainen hit- ja kuntutussuunnitelma. Hit- ja hulenpitpalvelut 24h/vrk. Oman sairaanhitajan palvelut. VIRIKETOIMINTA Hillankukassa asukkaiden viriketimintaan kuuluu mm. lehdenlukua, musiikkitukiita, seurakunnan hartauksia, pelejä sekä ryhmäjumppa kerran viikssa. MAKSUT Hillankukassa asukas maksaa vukran lisäksi sähkön, ruan ja pyykkihulttarvikkeet. 16

24 Hivakti Lapinvukk Opinplku 12, 97340, Meltaus Lapinvukk sijaitsee Meltauksessa 55km Rvaniemeltä phjiseen. Se tarjaa ympärivurkautista tehstettua palveluasumista Meltauksen kulun ppilasasuntlan tilissa. Hivakdin timintaa hjaavat asiakkaan kunniitus ja itsemääräämisikeus, turvallisuus, yksilöllisyys ja luttamuksellisuus. ASUMINEN Asukaspaikkja Lapinvukssa n 19, jista 9 n päihdekuntutujille. Eri kkisia 1-hengen huneita, jissa sassa ma wc. Lisäksi yhteiset wc/suihkutilat. Taln pulesta sairaalasänky ja kaappi, muuten kalustettava itse. Lapinvukkn kuuluu yhteisiä tilja kuten rukailutilat, leskelutilat, invamititettu sauna sekä kulun rukasali ja liikuntasali. Ruka Lapinvukssa valmistetaan itse asukkaiden tiveita mukaillen. 17

25 HOITOTYÖ Asukkaiden hit perustuu henkilökhtaiseen palvelusuunnitelmaan, jta mahitaja ylläpitää. Suunnitelmaa muutetaan asukkaan terveydentilan muutsten mukaan. Hit- ja hulenpitpalvelut 24h/vrk. Oman sairaanhitajan palvelut. VIRIKETOIMINTA Lapinvukssa järjestetään viriketimintaa päivittäin. Siihen kuuluu mm. liikuntaa, elkuvien katselua, askartelua, laulua sekä retkiä esim. teatteriin ja ravintlihin. Lisäksi hivakdilla käy ulkpulisia esiintyjiä ja asukkailla n mahdllisuus sallistua taln askareisiin. MAKSUT Asukas maksaa itse vukran, ruan ja kalustemaksun. 18

26 Palsalmi - Kti Palsalmentie 108, 97240, Snka Palsalmi-kti sijaitsee Paljärven rannalla, 40 km Pelln menevän tien varrella. Palsalmi-kti tarjaa yksilöllistä ja turvallista palveluasumista ikäihmisille sekä ikääntyville mielenterveys- ja päihdekuntutujille. Palsalmi-kdissa tteutetaan asiakaslähtöistä, yhteisöllistä ja kuntuttavaa hittyötä. ASUMINEN Palsalmella asukaspaikkja n 27. Huneet vat 1-hengen huneita sekä 3 kaksita. Jka asunnssa ma wc/suihku. Taln pulesta n mahdllista saada kalusteet. Yhteisinä tilina kaikkien asukkaiden käytettävissä vat rukasali, kirjast, useita leskelu/ryhmätilja, askartelu/käsityötilat, puutyöverstas ja nahkapaja, perinne/musehuneet sekä rantasauna ja takkatupa. Ruka Palsalmella valmistetaan massa keittiössä. 19

27 HOITOTYÖ Asukkaiden hit perustuu henkilökhtaiseen hit- ja palvelusuunnitelmaan/kuntutumissuunnitelmaan. Hit- ja hulenpitpalvelut 24h/vrk. Oman sairaanhitajan palvelut. VIRIKETOIMINTA Palsalmella viriketimintaan kuuluu mm. hjattua ryhmätimintaa viikk-hjelman mukaisesti, ulkilua ja kalastusta lunnnkauniissa ympäristössä, retkiä, matkja ja vierailijiden käyntejä, man kirjastn ja Rvaniemen kaupungin kirjastautn palvelut sekä kauppa-autn palvelut. MAKSUT Asukas maksaa itse vukran, ruan sekä turvapuhelinmaksun. 20

28 Palvelukti Veitikanharju Veitikantie 9, 96100, Rvaniemi Palvelukti Veitikanharju tarjaa ympärivurkautista hita ja palveluasumista. Se sijaitsee Lappia-taln ja kaupungin kirjastn läheisyydessä, keskustan tuntumassa. Veitikanharjulla tteutetaan kknaisvaltaista, yksilön tarpeet humiivaa, kuntuttavaa hita. ASUMINEN Asukaspaikkja Veitikanharjulla n 22, jtka jakaantuvat kahteen kerrkseen, Veitikkaan ja Harjuun. Huneessa ma wc/suihkutilat. Taln pulesta sairaalasänky ja yöpöytä. Muuten ma kalustusmahdllisuus. Yhteisinä tilina päivä/rukasali, parvekkeet, pyykkitupa ja sauna. Ruka Veitikanharjulle tulee palvelutal Näsmänkiepin keittiöltä. 21

29 HOITOTYÖ Asukkaiden hit perustuu henkilökhtaiseen hit- ja palvelusuunnitelmaan, jta mahitaja ylläpitää. Timintasuunnitelmaa muutetaan tarvittaessa. Hit- ja hulenpitpalvelut 24h/vrk. Oman sairaanhitajan palvelut. VIRIKETOIMINTA Veitikanharjun viriketimintaan kuuluu mm. jumppa henkilökunnan pitämänä kerran viikssa, hartaushetkiä, lehtien lukua, bing. Lisäksi ulkpulisia vieraita mm. neuvkkaasta ja rauhanyhdistyksestä. MAKSUT Asukas maksaa itse vukran, ruuan ja kalustemaksun jka sisältää hunekalut sekä hygieniatarvikkeet. 22

30 Saarenkylän vanhustenktiyhdistys ry Pulkamntie 4, 96900, Saarenkylä Saarenkylän vanhustenktiyhdistys sijaitsee Pulkamntien terveyskeskuksen vieressä. Saarenkylän vanhustenktiyhdistyksen tarkituksena n timia vanhusten terveyden ja elämänlaadun edistämiseksi sekä timintakyvyn ylläpitämiseksi. Yhdistykseen kuuluu klme yksikköä; Saarenkti, Saarentupa ja Ktipihlaja. Sen eettisinä periaatteina vat mm. kdinmaisuus, tasaarvisuus ja turvallisuus. Ktipihlaja Ktipihlaja tarjaa ympärivurkautista tehstettua palveluasumista dementiaa sairastaville. ASUMINEN Ktipihlaja n 12-paikkainen ryhmäkti. Asukkailla ma n. 20 m² hune, jssa wc/suihku. Huneissa valmiina hivasänky ja yöpöytä, muuten kalustetaan itse. Yhteisinä tilina leskelu- ja rukailutilat. 23

31 HOITOTYÖ Annettava hiva määritellään yhdessä asiakkaan, maisten, mahdllisen muun verkstn ja henkilökunnan kanssa laadittavassa hit- ja palvelusuunnitelmassa. Annettavalla hivalla pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin jkaisen vimavarat yksilöllisesti humiiden ja jäljellä levaa timintakykyä tukien. Hit- ja hulenpitpalvelut 24h/vrk. Oman sairaanhitajan palvelut. Saarentupa Saarentupa tarjaa ympärivurkautista tehstettua palveluasumista dementiaa sairastaville. ASUMINEN Saarentupa n 13-paikkainen ryhmäkti. Asukkailla mat 19,2 m² 38,4 m² huneet, jissa wc/kylpyhune. Huneissa valmiina hivasänky ja yöpöytä, muuten kalustetaan itse. Yhteisinä tilina leskelu- ja rukailutilat, sekä sauna. HOITOTYÖ Yhdessä asiakkaan, maisten ja henkilökunnan kanssa laaditaan hitja palvelusuunnitelma, jnka avulla pyritään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Hit- ja hulenpitpalvelut 24h/vrk. Oman sairaanhitajan palvelut. 24

32 Saarenkti Saarenkti tarjaa tavallista palveluasumista tukemalla asiakkaiden itsenäistä asumista eri palveluin. ASUMINEN Saarenkdissa n 14 asunta, kltaan 38,4 m² 45 m². Kaikissa asunnissa ma wc/suihku ja tupakeittiö. Huneissa valmiina hivasänky ja yöpöytä, muuten kalustetaan itse. Yhteisinä tilina rukasali ja pienryhmätila. HOITOTYÖ Tavallisessa palveluasumisessa annettava palvelu määritellään yhdessä asiakkaan ja henkilökunnan kanssa laadittavassa hit- ja palvelusuunnitelmassa. Annettavalla hivalla pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin jkaisen vimavarat yksilöllisesti humiiden ja jäljellä levaa timintakykyä tukien. Hit- ja hulenpitpalvelut 24h/vrk. Oman sairaanhitajan palvelut. Saarenkdissa n käytössä turvarannekejärjestelmä. 25

33 VANHUSTENKOTIYHDISTYKSEN VIRIKETOIMINTA Niin Ktipihlajassa, Saarentuvassa kuin Saarenkdissakin järjestetään erilaista viriketimintaa mm. käsitöitä, musiikin kuuntelua, askartelua ja leipmista. Fysiterapia ja kampaampalvelut tilauksesta. Henkilökunnassa liikunnanhjaaja, jka järjestää jumppahetkiä, sekä jalkahitaja. Lisäksi tallla käy esimerkiksi päiväkdilta lapsia esiintymässä. Tavitteena saada ympäristöä värikkäämmäksi asukkaiden ja hitajien yhteistyönä mnien taideprjektien tiimilta. Pihatilja llaan uudistamassa. Tällä hetkellä siellä mm. kta, jta käytetään aktiivisesti. MAKSUT Asukas maksaa itse vukran ja muut asumisen kulut. Ateriapäivämaksu. Ruka Saarenkylän vanhustenktiyhdistykselle tulee Näsmänkiepin keittiöltä. Vaatehultmaksu. 26

34 Jkkakallin asumispalvelukeskus Teerikatu 17B, 96100, Rvaniemi Jkkakalli n Rvala setlementti ry:n ylläpitämä asumispalvelukeskus, jka sijaitsee Rvalan läheisyydessä kaupungin keskustan tuntumassa. Siihen kuuluu klme yksikköä; Arvla, Muistla ja Jkkakallin palvelutal. Sen tarkituksena n edistää ja tukea mm. vanhusten hyvinvintia ja timintakykyä tuttamalla ja kehittämällä yksilöllisiä palveluasunt-, ryhmäasumis- ja palvelukeskuspalveluja. Asumispalvelukeskuksen arvihin kuuluvat avimuus, asiakaslähtöisyys, yksilön ikeuksien kunniittaminen ja yhteisöllisyys. Muistla Muistla n dementiakti, jka tarjaa ympärivurkautisen hivan ja yksilöllisen hulenpidn kdinmaisessa ympäristössä. ASUMINEN Muistlassa n 10 asukaspaikkaa. Asukkailla ma hune, jssa wc/suihku. Huneen vi kalustaa itse. 27

35 Yhteisinä tilina leskelu- ja rukailutilat. HOITOTYÖ Hit perustuu hit- ja palvelusuunnitelmaan. Asukkaalle nimetään mahitaja. Hit- ja hulenpitpalvelut 24h/vrk. Oman sairaanhitajan palvelut. Arvla Arvla tarjaa tehstettua palveluasumista kdinmaisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. ASUMINEN Arvlassa n 15 asukaspaikkaa. Asukkailla mat huneet, jissa ma wc/suihku. Huneen vi kalustaa itse. Yhteisinä tilina leskelu- ja rukailutilat, sekä sauna. HOITOTYÖ Yksilöllinen, tarpeisiin vastaava hit- ja palvelusuunnitelma. Asukkaalle nimetään mahitaja. Henkilökuntaan kuuluu vastaava hitaja, sairaanhitaja ja 7 lähihitajaa. 28

36 Jkkakallin palvelutal Jkkakallin palvelutal tarjaa man kdin turvallisessa ympäristössä, jssa apua n aina tarvittaessa saatavilla. ASUMINEN Palvelutalssa n 36 asunta, jista 30 n yksiöitä (40 m²) ja lput 6 kaksiita (50 m²) Kaikki asunnt vat inva-mititettuja ja ne n varustettu turvapuhelimilla Asunnt kalustetaan itse. Asunnissa ma wc/suihku ja tupakeittiö. Yhteisinä tilina timivat mm. takkahuneet, kirjast, rukasali, kuntsalit, terapiasalit ja ryhmähunetilat. Ruka valmistetaan Jkkakallin malla keittiöllä. Palvelukdissa n mahdllisuus tehdä myös itse rukaa. HOITOTYÖ Asukkaat saavat hit- ja palvelusuunnitelman mukaiset ktihitpalvelut Jkkakallin ktihidsta. Jkkakallin ktihidssa timii vastaava hitaja, sairaanhitaja ja 8 lähihitajaa. 29

37 ASUMISPALVELUKESKUKSEN VIRIKETOIMINTA Niin Muistlassa, Arvlassa kuin palvelutalllakin viriketimintaa hjaa viikk-hjelma. Palvelutallla järjestään esimerkiksi juhlia, retkiä ja stsreissuja jihin ryhmäkdinkin asukkaat vivat sallistua. Tallla n ma fysiterapeutti ja asukkaat käyvät itse kuntutuksessa. Fysiterapian hella n myös mahdllisuus allasjumppaan ja tallla timii ma kuntsali. Muistlassa ja Arvlassa mat jumppatukit viikittain. Seurankunta järjestää hartaushetkiä. Lisäksi tallla käy vapaaehtisia vetämässä erilaisia timintapiirejä. MAKSUT Asukas maksaa itse vukran. Asukas maksaa myös ateriapäivämaksun tai maksun sen mukaan mitä ateriita päivässä ttaa. Palveluasunnissa vi asua jk kunnan maksusitumuksella tai itse maksavana asukkaana. Itse maksavan erikseen maksettava palvelukeskusmaksu. Lisäksi turvapalvelumaksu, jka peritään muilta paitsi Muistlan asukkailta. 30

38 Palvelukti Aarnenpiha Kaartkatu 16, 96100, Rvaniemi Palvelukti Aarnenpiha kstuu dementiayksikkö Akselista ja palvelukti Elinasta. Aarnenpiha sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa. Tavitteena n turvallinen ja lutettava asuminen kdinmaisessa yksikössä, humiiden asukkaan timintakyvyn ja yksilöllisyyden. ASUMINEN Akselissa n 31 asuinhuneista, jista 1 n kaksi. Asukkaat tarvitsevat paljn hita ja hulenpita päivittäisissä timinnissa, sekä heillä n muistisairaus. Elinassa n 30 asuinhuneista, jista 8 n kaksita. Asukkaiden fyysinen timintakyky tai muisti n alentunut. Yhteisinä tilina rukailu/leskelutilat ja sauna. Huneet tulee kalustaa itse. 31

39 Huneissa n ma wc ja suihku. Ateriat valmistetaan palvelukdin massa keittiössä. HOITOTYÖ Palveluiden antaminen perustuu yhdessä laadittavaan hit- ja palvelusuunnitelmaan. Hit- ja hulenpitpalvelut 24h/vrk. Oman sairaanhitajan palvelut. VIRIKETOIMINTA Viriketimintana n ulkilua, lehdenlukua, Neuvkkaan esityksiä, Rvaniemen seurakunnan ja Käpymetsän päiväkdin lapsien pitämä pyhäkulu, seurakunta hartaushetkiä, liikunnanhjaajapiskelijiden liikuntatukiita ym. hjelmaa MAKSUT Asukkaat maksavat Aarnenpihaan vukran, ateriamaksun, pyykkiainemaksun, sekä kaupungille palvelumaksun. 32

40 Palvelukti Veljestupa Kunttie 1, Rvaniemi, Puh. (016) Palvelukti Veljestupa n v timintansa alittanut palvelutal, jka n tarkitettu ensisijaisesti Rvaniemen seudun stainvalideille ja veteraaneille, sekä heidän pulisilleen. Se sijaitsee kaupungin keskustan läheisyydessä Ounasvaaran tuntumassa. Sen timinnan ajatuksena n tarjta laadukasta, hyvää palveluasumista stiemme veteraaneille. ASUMINEN Asukaspariskunnasta tisella ltava veteraanitunnus. Veljestuvalle vi hakea itse hakulmakkeella. 21 asunta, niin yksityisille henkilöille kuin pariskunnillekin. Asuntjen kk 35-40m² Asunnissa ma wc/suihkutila ja tupakeittiö. Asunnt kalustetaan itse. 33

41 Yhteisinä tilina Veljestuvan leskeluaulat. Lisäksi Veljessairaskdin kaikki yhteiset tilat myös Veljestuvan asukkaiden käytettävissä, esimerkiksi valvttuna kuntsali, uima-altaat sekä rukasali. Rukailu Veljessairaskdin pulella, jssa ruka tehdään massa keittiössä. HOITOTYÖ Veljestuvalla asuminen n kevyttä palveluasumista. Asukkailla turvarannekkeet. Öisin ei le hitajaa. Hitajia aamuvurssa 1-2, iltavurssa 1. VIRIKETOIMINTA Veljessairaskdin kaikki tilat ja timinnat vat Veljestuvan asukkaiden käytettävissä tietyin rajituksin. Veljessairaskdilla järjestetään mm. aamuverryttely-, kävely-, ja muisteluryhmiä sekä timintatukiita. MAKSUT Asukas maksaa itse vukran, turvapuhelinmaksun ja vesimaksun. Lisäksi asukas vi staa haluamiaan hit- ja ateriapalveluja 34

42 Tekijät: Miikka Aurala Janne Knttinen Eveliina Mäkelä Kansi: Aki Salmela Rvaniemen ammattikrkeakulu 35

Kuntakohtaiset palvelut

Kuntakohtaiset palvelut Liite 4 Kuntakhtaiset palvelut Kuntakhtaiset palvelut Ktiin annettavat palvelut Ikäihmisten ktna selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja ktiin. Ktiin annettavia palveluita n ktihit, ktihidn

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

V I L L A B R E D A 2.VAIHE

V I L L A B R E D A 2.VAIHE Svite ilmakuvaan 1 V I L L A B R E D A 2.VAIHE 13.06.2012 ASEMAPIIRROS 1:500 2 II KRS II-IV KRS III KRS TOIMINTAKAAVIO 1:500 3 TOIMINTAKAAVIO MAANTASOKERROS 1:500 4 KATUJULKISIVU BREDANTIE 1:500 KATUJULKISIVU

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen

ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen Päätös: Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin hallitus 11.12.2013 Lyhytaikaisen laitshidn maksu alle 18-vutiailta vain seitsemältä

Lisätiedot

Hyvinvointitoimiala 11.1.2011 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 542-2013

Hyvinvointitoimiala 11.1.2011 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 542-2013 Hyvinvintitimiala 11.1.2011 Liite Kuntutumispalvelut/ Vammaispalvelut Dnr 542-2013 Timintasuunnitelma kehitysvammaisten palvelujen tteuttamiseksi 2013 1/19 Sisällysluettel Jhdant... 2 1. Kehitysvammaiset

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Vastaus Perussuomalaisten edustaja Leila Myllyojan kysymykseen sotaveteraanien kuntoutuksesta

Vastaus Perussuomalaisten edustaja Leila Myllyojan kysymykseen sotaveteraanien kuntoutuksesta Raisin kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Ssiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 14.12.2016 Ssiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 175 4.10.2016 Asianr 713/00.02.02/2015 221 Vastaus Perussumalaisten edustaja

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

MIESLAHDEN KYLÄSUUNNITELMA 2002 2007 KEHITTÄMISKOHTEITA: Yhteistyö Kainuun Opiston kanssa Luontomatkailu ja Postikallen reitin hyödyntäminen jatkossa

MIESLAHDEN KYLÄSUUNNITELMA 2002 2007 KEHITTÄMISKOHTEITA: Yhteistyö Kainuun Opiston kanssa Luontomatkailu ja Postikallen reitin hyödyntäminen jatkossa MIESLAHDEN KYLÄSUUNNITELMA 2002 2007 KEHITTÄMISKOHTEITA: Yhteistyö Kainuun Opistn kanssa Luntmatkailu ja Pstikallen reitin hyödyntäminen jatkssa Hevsratsastusreitti kylälle ym. Matkailuun panstaminen tai

Lisätiedot

Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu toukokuussa, tervetuloa mukaan!

Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu toukokuussa, tervetuloa mukaan! Kskiktikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu tukkuussa, tervetula mukaan! Ajankhtaista ITE piste n avinna jka arkipäivä kl 9-15 Kyttälän Tuvassa. Vit esim. mitata verenpaineesi, lukea lehtiä tai vain hengähtää

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen 4.3.2010 HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET 1.4.2010 alkaen Mäntsälä Prnainen yhteistiminta alueella jaetaan pitkäaikaista ja/tai vaikeaa sairautta sairastaville terveyskeskuksen hidssa leville

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muisti Asukasilta Tikkaksken mnipalvelupisteestä Aika: kl 18 20, kahvit kl 17.30 alkaen Paikka: Tikkaksken kulu, Kulukatu 10 Osallistujat: nin 70, jista 14 mnipalvelupisteiden valmistelussa

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Kurikan Invalidit ry Timintasuunnitelma vudelle 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 VARSINAINEN TOIMINTA... 3 JÄSENPALVELUT... 3 Alue- ja paikallisjärjestöjen neuvntapalvelutiminta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015 LUONNOS 11.12.2014 Hallituksen päätös x.12.201x / x 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN MAKSUT

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella:

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella: 1 Limaan kaupunki PALKKIOT JA KULUKOR VAUS 1.1.2014 ALKAEN LASTENSUOJELULAIN MUKAISESSA PERHEHOIDOSSA HOITOPALKKIO Perushitpalkki 1240 41,33 Hitpalkkin vähimmäismäärä 1.1.2014 alkaen 679,71 22,66 Hitpalkkin

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

palveluasumisen ja myontamisperusteet Kemiönsaaren kunnan tehostetun laitoshoidon Vanhustenhuolto, Kemiönsaaren kunta

palveluasumisen ja myontamisperusteet Kemiönsaaren kunnan tehostetun laitoshoidon Vanhustenhuolto, Kemiönsaaren kunta Kemiönsaaren kunnan tehstetun palveluasumisen ja laitshidn myntamisperusteet Peruspalvelulautakunnan hyvaksyma20 12 2016 Vanhustenhult, Kemiönsaaren kunta Vanhustenhult, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettel

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA MYÖNTÄMISPERUSTEET alkaen

KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA MYÖNTÄMISPERUSTEET alkaen KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2018 alkaen Ktihidn määritelmä Lapinlahden kunnan ktihitn sisältyvät ssiaalihultlain (1301/2014) mukainen ktipalvelu ja terveydenhultlain (1326/2010)

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

Omaisyhteistyö -kohtaamisia muutostilanteissa

Omaisyhteistyö -kohtaamisia muutostilanteissa Omaisyhteistyö -khtaamisia muutstilanteissa Omaisyhteistyön seminaari 30.1. 2013 Jensuu Järj. Jensuunseudun Omaishitajat ja Läheiset ry 1 Omaisyhteistyö Omaisilla, läheisillä keskeinen asema läheisensä

Lisätiedot

Mitä kuuluu Kansalliselle omaishoidon kehittämisohjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintoviraston auditorio, Pasila Yrjö Mattila

Mitä kuuluu Kansalliselle omaishoidon kehittämisohjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintoviraston auditorio, Pasila Yrjö Mattila Mitä kuuluu Kansalliselle maishidn kehittämishjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintvirastn auditri, Pasila Yrjö Mattila Omaishidn tukemisen haasteita ja tavitteita Omaishidn tuen myöntämisen

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015 Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015 Hallituksen päätös 17.12.2014 / 269 Tarkennukset 11.02.2015 / 29 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN

Lisätiedot

Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 23.1.2015

Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 23.1.2015 Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 23.1. Heinola Heinola - Palveluasuminen Attendo Oy Hoivakoti Tähtiniemi / Lauttaranta 5 18100 Heinola 044 494 4247 anne.vilkman@attendo.fi w w w.attendo.fi

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA Sumen Ssialidemkraattinen Pulue SDP:n vanhuspliittinen hjelma 1 Ikääntyneet vat ssiaalisesti kestävän yhteiskunnan kivijalka Pulueemme vanhusplitiikka perustuu ssialidemkratian

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,

Lisätiedot

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuodelle 2013. Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuodelle 2013. Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012 Kymenlaaksn alueellinen ravitsemussuunnitelma vudelle 2013 Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012 2 Väestön terveellisten rukatttumusten edistäminen ja ravitsemushidn kehittäminen Kymenlaaksssa Kymenlaaksssa

Lisätiedot

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva. Päivitetty 1.6.2015 Laskentasihteeri Tarja Suikki

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva. Päivitetty 1.6.2015 Laskentasihteeri Tarja Suikki SUORITE- KÄSIKIRJA Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva Päivitetty 1.6.2015 Laskentasihteeri Tarja Suikki SISÄLLYSLUETTELO 1 ORGANISAATIO... 4 2 KIRJANPIDON KUSTANNUSPAIKAT... 4 3 SUORITEMÄÄRITTELYT...

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi nettiluent Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätieta: www.dudu.fi Du nettiluent: Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet KT Jaana Anglé Tiistai 28.10.2014

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Hallituksen päätös 11.12.2013 / 289 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN MAKSUT 3 1.1 KOTONA ANNETTAVA

Lisätiedot

Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 26.1.2015

Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 26.1.2015 Vapaudenkatu 23 B, 15140 - (03) 818 5555 26.1. - Palveluasuminen Attendo Oy Hoivakoti Tähtiniemi / Palveluseteli Lauttaranta 5 18100 Heinola 044 494 4247 anne.vilkman@attendo.fi w w w.attendo.fi 30 asuntoa,

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Hoivakoti Kielo Juuan kunta

Hoivakoti Kielo Juuan kunta Hoivakoti Kielo Juuan kunta TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme turvallista asumista viihtyisissä tiloissa sekä yksilöllistä ja asukkaan voimavaroja ja hyvinvointia tukevaa hoivaa juukalaisille ikäihmisille. Hoivakoti

Lisätiedot