KERTOMUS. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. E d uskun nan P ankkivaliokunn alle. H E L S IN K I 1914, vuodelta 1913

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. E d uskun nan P ankkivaliokunn alle. H E L S IN K I 1914, vuodelta 1913"

Transkriptio

1 Sumen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTUS vudelta 1913 E d uskun nan P ankkivalikunn alle. H E L S IN K I 1914, SUALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN KIRJAPAINN SAKEYHTIÖ.

2 Eurpan rahamarkkinilla vallitsi vunna 1913 jät- Jhdattava kuvaa rahanni u k kuutta. Vuden lppukuukausina tsin katsaus rahali humattavana merkkejä sutuisammasta pääman markkinihin. saannin ja kysynnän keskinäisestä suhtautumisesta. utta Vuden alussa vallineet krkeat krkmäärät pysyivät kuitenkin miltei seinmisinaan vuden lppuun. Niinpä li pankkidiskntt Ranskassa vuden umpeen 4 /, jta vastin se Englannissa aleni huhtikuussa 5:stä /0:iin, lkakuussa jälleen khtakseen 5 /0:i n- Sakessa sitä vastin aleni diskntt lkakuussa 6:sta 5 1j 2 /;iin ja julukuussa edelleen 5 /0:iin. Venäjällä h ahn Pankkikrk vuden varrella 6 /0. Rutsissa ja Nrjassa diskntt niinikään li vuden umpeen 5 */2 /> j ta A stin se Tanskassa heinäkuussa khsi ö^ ^ sta 6 / 0:iirL. Sumen Pankin ahn krkmäärä li 1913 vuden Sumen Panalussa 6 /0, jhn se li lähinnä edellisen marraskuun km liike. kuluessa khnnut 5 /0:sta. Tämän krnnusun aiheena Hvat Pankin lainaushikettä khdannut suurempi kysyntä sekä P ankin käy ttämättömän setelinant-ikeuden vähenemineu. Nämä seikat ynnä Pankin ulkmaisen arvnvastineen väheneminen saattivatkin Pankkivaltuusmiehet julu - kuussa Pankkijhtkunnan ehdtuksesta tekemään maamme Hallitukselle esityksen, että Pankin vimassalevan hjesäännön 19 :n njalla Pankin metallikassan vahvistamiseksi saataisiin yhden vuden ajaksi ttaa 10 miljnan juarkan ulkmainen kreditiivi, jhn esitykseen helmikuulla saatiin sustumus. ainittua kreditiiviä ei tsin le ensinkään tarvittu käyttää, mutta se n kuitenkin täyttänyt tehtävänsä, tankkiin khdistuneet vaatimukset kasvivat nimittäin edelleenkin, niin että käyttämätön setehnant-ikeus helmikuussa, ennenkuin spimus kreditiivin ttamisesta li tehty, li vähentynyt 14,6 miljnaan markkaan ja kesäkuussa, jllin Pankin lainanant vuden alussa lleesta määrästä 115,2 miljnasta markasta li khn-

3 4 / 5 nut 126,4 miljnaan markkaan, li käyttämätön setelinant-ikeus, vaikka ulkmainen kreditiivi sillä välin li tullut lisään, ainastaan 17,9 miljnaa markkaa. Viimeksi mainittuun aikaan setelinannn arvnvastine, jka vuden alussa li nussut 127,? miljnaan markkaan, li 126,3 miljnaa markkaa, kreditiivillä nstamatta levat 10 miljnaa markkaa siilien luettuina. Vuden jälkipulisklla rahatila kuitenkin, vaikkei uutta päämaa myöskään vunna 1913 maaliamme tullut ttamalla bligatsinilainja ulkmailta, alki vähitellen parantua, pääasiallisesti sen jhdsta että maamme suurimmat vientitellisuudet ja laivanvarustusliike työskentelivät edullisissa lissa, vudentul li keskinkertainen ja edellisinä vusina vallinnut vilkas rakennustiminta h tuntuvasti vähentynyt. Niinpä li Pankin lainanant marraskuun 15 päivänä vähentynyt 102,9 miljnaan markkaan, setelinannn arvnvastineen ja käyttämättömän setelinant-ikeuden samaan aikaan llessa, edellisen 153,2 ja jälkimäisen 45,4 miljnaa markkaa. Tähän nähden ja kun yksityispankkienkin tila li parantunut, päättivät Pankkivaltuusmiehet marraskuun 24 päivänä hyväksyä Pankkijhtkunnan ehdtuksen Pankin krkmääräin alentamisesta pulella prsentilla; Pankin alin krkmäärä n siitä lähtien llut 5 1/ 2 /0. Julukuun 31 päivänä li Sumen Pankin setelinannn arvnvastine 146,6 miljnaa markkaa, jsta määrästä 36,i miljnaa markkaa li kultarahaa ja rahaksi lyömätöntä kultaa sekä 108,3 miljnaa markkaa ulkmaisia arvnvastineita, (näihin luettuna ulkmailta tettu kreditiivi); käyttämätön setelinant-ikeus li 41,2 miljnaa markkaa ja Pankin lainanant 110, miljnaa markkaa, jsta määrästä 17,3 miljnaa markkaa li annettu yksityispankeille. Liikkeessä levain setelien määrä, jka vunna 1913 li llut vähin eli 104,8 miljnaa m arkkaa lkakuun 23 päivänä ja suurin eli 119,6 miljnaa markkaa helmikuun 28 päivänä, li julukuun 31 päivänä 113, miljnaa markkaa. Ne yksityispankkien varat, jita ulkmaan r a h a n määräiset vekselit sekä ulkmaiset saamiset edustavat, vat vuden varrella lisääntyneet 17,25 miljnasta markasta tammikuun 1 päivänä 30,2 miljnaan markkaan marraskuun 30 päivänä, niiden ktimaisen lainanannn samaan aikaan khtessa 733,2 miljnasta 745,3 miljnaan mark- kaan eli 12,i miljnaa markkaa, lisäännyksen llessa 38,3 miljnaa markkaa vastaavaan aikaan vunna 1912, minkä hessa talletus- ja juksevan tilin käyttäjäin saamiset pankeissa vat lisääntyeet 623,9 miljnasta 640,9 miljnaan markkaan eli 17, miljnaa markkaa, lisäännyksen llessa 0,03 miljnaa markkaa tammi marraskuulla aamme säästöpankeissa lisääntyivät säästöönpanijain saamiset 1913 vuden tammi syyskuulla 279,4 miljnasta 286,i miljnaan markkaan eli 6,7 miljnaa markkaa, lisäännyksen llessa 12,4 miljnaa markkaa vastaavaan aikaan vunna Yksityispankkien saminkuin säästöpankkienkin lainanttkrk li vuden umpeen 5 /0. Sumen Pankin 1913 vuden tilinpäätöksen mukaan Vittvarain Pankin puhdas vitt 8,659,408 markkaa 92 penniä käyttö. sekä mainitulta vudelta käytettävänä levain vittvarain määrä 8,256,151 markkaa 94 penniä. Sen jhdsta että samat syyt, mitkä Eduskunta n edellisinä vusina ttanut humin, edelleen pultavat Sumen Pankin varain kartuttamista, ja kun viime Eduskunnan päätös Pankin setelinant-ikeuden krttamisesta 30 miljnalla markalla ei vielä le saanut vahvistusta, saavat Pankkivaltuusmiehet ehdttaa, että mainituista käytettävänä levista vittvarista mahdllisimman suuri määrä siirrettäisiin Pankin vararahastn.

4 7 keleinä, svelluttaa puhtaita liikevekseleitä varten vimaassa levia krkmääriä sekä erityisesti laskea nämä krkmäärät kksityispankkien vekseleitä rediskntattaessa. 2 Erinäisiä Pankkivaltuusm iesten käsittelem iä asiita. i Pankin vek- itä krkmääriä, jita marraskuun 9 päivänä 1912 seli- ja lai- annettujen määräysten mukaan käytettiin Pankin lainannamliikettä annssa, alennettiin marraskuun 24 päivänä kauttaaltaan kskevia mää- puli prsenttia, niin että krkmäärät tulivat lemaan: räyksiä. 5 i 2 prsenttia diskntattaessa puhtaita liikevekseleitä ja talletustdistuksia, jilla maksupäivään ei le klmea kuukautta pitempi aika; 6 prsenttia diskntattaessa samallaisia vekseleitä ja talletustdistuksia, jilla maksupäivään n klmea kuukautta pitempi aika, aina kuuteen kuukauteen asti; 6 1/2 prsenttia diskntattaessa muita vekseleitä, hulimatta siitä, nk niillä maksupäivään pitempi tai lyhempi aika; 5 1/ 2 prsenttia myönnettäessä hypteekkilainja ja kassakreditiivejä, jiden vakuutena n kultaa ja hpeata, Sumen valtin ja Sumen Hypteekkiyhdistyksen valtin takuulla varustettuja bligatsineja ulkmaan rahalle sekä ulkmaisia, valtiiden antamia taikka valtin takuulla varustettuja bligatsineja; 6 prsenttia myönnettäessä hypteekkilainja ja kassakreditiivejä, jiden vakuutena n muunlaisia bligatsineja, talletustdistuksia ja kiinnityksiä, sekä 6 1/2 prsenttia myönnettäessä hypteekkilainja ja kassakreditiivejä sakkeita vastaan. Entisellään pysytettiin määräykset kassakreditiivien sisäänkirjitusmaksusta, jka teki 1/ 2 prsenttia vudelta ja Jhtkunnan ikeudesta sattuvissa tapauksissa diskntattaessa vekseleitä, jita ei vida pitää puhtaina liikevek- Sen jälkeen kuin Pankkivaltuusmiehet 27 päivänä Ulkmainen julukuuta' 1912 livat tehneet esityksen, että Hallitus kreditiivi Su- Sumen Pankin 19 päivänä helmikuuta 1895 annetun mm Pankin hjesäännön 19 :n njalla Eduskunnan pulesta takaisi metallikassan kymmenen miljnan markan suuruisen ulkmaisen kre- vahvistamiditiivin Pankin metallikassan vahvistamiseksi, n Pank- seksi. k) valtuusmiehille saapunut 7 päivänä helmikuuta annettu ftrrnllinen määräys, jnka mukaan Keisarillisen Senaatin n sallittu Sumen Eduskunnan pulesta taata kymmenen biljnan markan suuruinen ulkmainen laina yhdeksi vudeksi, ehdlla että Sumen Pankki situtuu vastaamaan lainan takaisin maksamisesta yllämainittuna määräaikana; ja n Pankin Jhtkunnan timeksi jätetty Sumen Valtin pulesta tehdä spimus santusta kreditiivistä sekä jättää Keisarillisen Senaatin vahvistettavaksi Ue ehdt, jtka kreditiivin saamista varten määrätään. Tämän ilmittivat Pankkivaltuusmiehet Jhtkunnalle tiedksi ja nudatettavaksi. Kirjeessä helmikuun 18 päivältä n Keisarillisen Senaatin Valtivaraintimituskunta ilmittanut että Keisarillinen Senaatti mainittuna päivänä n hyväksynyt Sumen Pankin Jhtkunnan Tukhlmassa levan Stckhlms Enskilda Bank nimisen pankin kanssa tekemän välipuheen, jnka mukaan viimemainittu pankki n sustunut antamaan 7,200,000 kruunun suuruisen kreditiivin yhden vuden ajaksi Sumen Pankin käytettäväksi. Tästä kreditiivistä ei kuitenkaan, kuten edellä n mainittu, le tarvittu mitään määrää nstaa. 3 Kska maan raha-asiain vakavalla kannalla pitämi- Pankin sete- Seen lisi, tilapäisesti käytettävän apuneuvn hessa, tar- linant-ikeu- Peellista saada Pankin setelinant-ikeudesta nudatettavat den laajentamääräykset kehitetyiksi, vat Pankkivaltuusmiehet maa- minen. iskuun 26 päivänä Sumen Eduskunnan Pankkivali-

5 8 kunnalle lähettämässään kirjelmässä esittäneet, että Eduskunta pulestaan hyväksyisi ja anisi armllista vahvistusta sellaiselle Pankin hjesäännön 18 :n muutkselle, että se määrä, mihin Pankin liikkeessä levat setelit enintään saavat nusta, krtettaisiin 40 miljnasta 70 miljnaan markkaan yli Pankin setelinannn vakuutena levan arvnvastineen. Timenpitei- Vunna 1913 vat Pankkivaltuusmiehet käsitelleet tä, jtka ks- yhteensä 7 akrtia kskevaa hakemusta, jista n tarkevat yksityis- kemmin kerrttu helmikuun 6, maaliskuun 12, kesäkuun ten situmuk- 4, elkuun 2 ja 12 sekä syyskuun 16 ja 30 päivänä tehdyissä siä Pankille, pöytäkirjissa. Pankin Jhtkunnan esityksestä vat Pankkivaltuusmiehet päättäneet kknaan tileistä pistettaviksi erinäiset j aikaisemmissa tilinpäätöksissä epävarmjen jukkn siirretyt saatavat, jista ei enää mitään vida saada takaisin, yhteensä 61,877 markkaa, sekä erään väärennetyn pstivekselin njalla Pankista perityt 21,311 markkaa 67 penniä. Siitä krkeintaan 500,000 markkaan lasketusta määrästä, jnka Pankkivaltuusmiehet 1912 vuden kertmuksessa ilmittivat varanneensa etusijassa Sumen Y h dyspankin Tampereen knttrin jhtajan Nils Idmanin kavallusten ja vararikn Sumen Pankille ehkä aiheuttavien tappiiden krvaamiseksi, ei le tähän tarkitukseen tarvittu käyttää mitään. Tiset vunna 1913 sattuneet häiriöt, etupäässä Pietarsaaren knepajan sekä Aktieblaget Karamell-, Chklad- & armelad-fabriken Westerlund & C: timinimen vararikt tulevat sitä vastin tuttamaan Pankille tappiita, jiden suuruutta ei vielä vida määrätä. Pankkivaltuusmiehet vat Jhtkunnan esityksestä sustuneet siirtämään Pankin puheenalaisia saatavia kaikkiaan 498,748 markkaa 22 penniä epävarmjen saamisten tilille. 4-5 ahdllisten Kska Pankilla n eräitä saamisia, jtka, jskin ne tappiiden tätä nykyä vat varmina pidettävät, kuitenkin vat eri krvaaminen, spimusten kautta asetetut siksi pitkälle maksuajalle että, kun tetaan humin ehkä muuttuvat lsuhteet, ei vida sana levan täyttä varmuutta mainittujen saamisten lunastamisesta, vat Pankkivaltuusmiehet sustuneet Jhtkunnan esitykseen, että saataisiin varata krkeintaan 600,000 markkaa niiden siirta varten epävarmihin saamisiin. 6 Sumen Pankin hjesäännössä määrätyn tarkastuksen Pankin halvudelta 1912 vat Eduskunnan valitsemat tilintarkastajat linnn tarkastimittaneet, maalis- ja huhtikuussa Tarkastajain tus. pultsanan mukaisesti ja Pankin hjesäännön tätä kskevain säännösten njalla vat Pankkivaltuusmiehet Eduskunnan pulesta 11 päivänä huhtikuuta 1913 myöntäneet Jhtkunnalle vastuunvapauden Pankin hallinnsta vudelta Pankkivaltuusmiehet vat Pankin kirjjen ja tililas- Pankin laikujen sekä haaraknttreista tulleiden ilmitusten njalla nauslitkkeen jka kuukaudelta timittaneet sellaisen Pankin liikkeen ja tarkastus. lainauksen tarkastuksen, kuin Valtuusmiehille annetun jhtsäännön 2 :ssä mainitaan. Niinikään vat Pankkivaltuusmiehet tarkastaneet Pankin Jhtkunnan phja- Pöytäkirjat. 8 Sumen Pankin hjesäännön 40 :n määräyksen mu- Katsastukset kaisesti vat Pankkivaltuusmiehet timittaneet pääknt- a) pääknttr i n kassahlvien ja kaikkien rahastjen sekä laina- ja rissa. vakuuskirjain ynnä talletusten katsastuksen syyskuun 9> 10, 11, 13 ja.16 sekä lkakuun 6 ja 7 päivänä. Santussa katsastuksessa saadut tulkset, jtka n annettu Jhtkunnan tiedksi, vat lleet Pankin kirjain mukaiset. itä Pankin haaraknttreihin tulee, vat Pankki- b) haarakntvaltuusmiehet antaessaan määräykset valitsemillensa dis- treissa, knttkmiteain jäsenille myöskin kehttaneet heitä kerrau kuukaudessa mielensä mukaan kullinkin erikseen määrättävinä aikina timittamaan säädetyt katsastukset knttreissa.

6 10 11 Sitä paitsi vat tarkastuksia timittaneet: Turun knttrissa helmikuun 12, 13, 14 ja 15 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basiher; Pietarin knttrissa maaliskuun 3 päivänä Pankinjhtaja vn Cllan; Jensuun knttrissa huhtikuun 22 ja 23 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basiher; Srtavalan knttrissa huhtikuun 24 ja 25 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basilier; ikkelin knttrissa syyskuun 17 ja 18 päivänä v. t. Pankinjhtaja Brberg; Ktkan knttrissa syyskuun 19 ja 20 päivänä v. t. Pankinjhtaja Brberg; K upin knttrissa lkakuun 30 ja 31 päivänä sekä marraskuun 1 päivänä Pankinjhtaja Järnefelt; W iipurin knttrissa lkakuun 9, 10 ja 11 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basilier; ulun knttrissa marraskuun 27 ja 28 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basiher; Niklainkaupungin knttrissa marraskuun 30 ja julukuun 1 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basilier; Jyväskylän knttrissa julukuun 2 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basiher; Prin knttrissa julukuun 18 ja 19 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basilier; sekä Tampereen knttrissa julukuun 20, 21 ja 22 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basiher. Pietarin knttrissa vat katsastusmiehinä timineet Sumen passivirastn päällikkö Tdellinen Valtineuvs, Vapaaherra Thedr Bruun ja hänen varamiehenään saman virastn ikeudenkäyntiapulainen Valtineuvs Hug Julius Helenius. 9 Kuluneiden Sikäli kuin suurempi määrä kuluneita seteleitä n setelienpnltta- pääknttriin kerääntynyt, vat Pankkivaltuusmiehet lasrninen. ketuttaneet nämät setelit, jtka sitten n pltettu. Tietja pltetuista seteleistä n Pankkivaltuusmiesten pöytäkirjissa helmikuun 13 ja 15, tukkuun 26, 28 ja 31, kesäkuun 2 ja 4, syyskuun 10,.12, 15, 17, 19, 22 ja 24 sekä julukuun 11, 13, 15, 18 ja 20 päivältä. Sitä paitsi n kuluneita seteleitä pltettu Pankin tilintarkastajain timesta- 10. Kirjelmällä huhtikuun 17 päivältä n Pankkivali- Sumen Pankunta pyytänyt Pankkivaltuusmiesten lausunta edus- kin vittvakuntaesityksestä, että Sumen Pankin vittvarista myön- i t kettäisiin avustusta ehkä perustettavalle Lutt-sakeyhtiö Sumen pienviljelystilja varten nimiselle yhtiölle, sekä Eduskunnan täysi-istunnssa tehdystä ehdtuksesta, että santuista vittvarista annettaisiin avustusta suuskassjen Keskuslainarahast sakeyhtiölle. Sittenkuin Jhtkunnan mieltä li asiasta kuulusteltu, antivat Pankkivaltuusmiehet huhtikuun 21 päivänä siitä lausuntnsa. Sumen Eduskunnan kirjelmässä 29 päivältä huhtikuuta 1913 ilmitettiin sittemmin Pankkivaltuusmiehille, että Eduskunta Sumen Pankin käyttämättömistä vittvarista vudelta 1912 li päättänyt: 1. että, js Eduskunnan tekemä päätös 10 päivänä tukkuuta 1886 yhtiön harjittamasta pankkiliikkeestä annetun asetuksen 18 :n muuttamisesta tulee vahvistetuksi, mahdllisesti perustettavalle lutt-sakeyhtiölle Sumen pienviljelystilja varten sen yleishyödyllisen tarkituksen tteuttamiseksi, Sumen Pankille annettavaa situmusta vastaan, jnka sanamudn valmistaminen jätetään -Pankin Jhtkunnan tehtäväksi, Sumen Pankin vittyarista annetaan 4 miljnan markan suuruinen laina, j ka ensimäisten kymmenen vuden aikana n krtn, mutta jsta sitä seuraavina kymmenenä vutena maksetaan 1 % ja sen jälkeen 2 % krk, ehdlla että yhtiön sakepääma n leva vähintään 1 miljna markkaa, ettei sakkaille saada jakaa 6 % krkeampaa sinka keskimäärin kk kuluneelta timiajalta, että sakepäämaa lisättäessä uudet sakkeet vat täysin maksettavat, että yhtiön hallituksen yhtenä jäsenenä ja kahtena tilintarkastajana tulee lla Sumen Pankin Jhtkunnan määräämät henkilöt, että yhtiön purkautuessa ne varat, jtka jäävät jä älle, kun yhtiön velat n maksettu ja sakepääma krkineen takaisin suritettu, vat luvutettavat Sumen Pankille;

7 Pankin kiinteistöjä ja knttrihu- neustja kskevia timen piteitä. a) Turun knttri. 12 että Hallitus vi Eduskunnan tekemän päätöksen njalla siinä tapauksessa, että yhtiö ei täytä niitä tehtäviä, jihin se n situtunut, tai timii vastin yhtiöjärjestyksen määräyksiä taikka js irtisanminen muutin katstaan tarpeen vaatimaksi, irtisana myönnetyn lainan maksettavaksi kahden vuden kuluessa irtisanmisesta, millin ei pitempää maksuaikaa myönnetä; sekä että puheena levaa lainaa varten lisi käytettävä ne 2 miljnaa markkaa, jtka vuden 1912 valtipäivillä n Sumen Pankin vittvarista varattu ehkä perustettavan maalaisväestön asutusrahastn phjapäämaa varten, ja lisäksi 2 miljnaa markkaa vuden 1912 vittvarista; II. Sumen Pankin käyttämättömistä vittvarista sttaa suuskassjen Keskuslainarahast sakeyhtiö nimiselle yhtiölle 1 miljnan markan suuruisen krttman lainan, ehdlla että laina n Sumen Pankille takaisin suritettava, js nykyisen yhtiöjärjestyksen vitt-sinka kskevia määräyksiä muutetaan sakkaille edullisemmiksi, js uusia sakkeita annetaan ilman täyttä maksua tai js yhtiö puretaan, llen laina viimemainitussa tapauksessa takaisin suritettava siitä ylijäämästä, jka jää jälelle, kun yhtiön muut velat n maksettu; sekä että jälellä levat vittvarat 4,182,566 markkaa 42 penniä ynnä 1912 vuden valtipäivillä budjetin tasittamiseksi stetut 370,000 markkaa, eli yhteensä 4,552,566 markkaa 42 penniä siirretään Pankin vararahastn. Tämän ilmittivat Pankkivaltuusmiehet Pankin Jhtkunnalle tiedksi ja nudatettavaksi. 11 Tammikuun 15 päivänä myönsivät Pankkivaltuusmiehet, Jhtkunnan esityksestä, aittua uudisrakennusta varten Sumen Pankin mistamalle tntille Linnan- ja Kristiinankatujen kulmassa Turun kaupungissa krkeintaan 370,000 markkaa sekä krkeintaan 80,000 markkaa lunnn kiven käyttämistä varten rakennuksen julkisivuun, eli siis yhteensä krkeintaan 450,000 markkaa. Prfessri G. Nyströmin laatimien piirustusten mukaan tulisi rakennukseen sijitettavaksi, ensimmäiseen kerrkseen huneust Pankin Turun knttrille, tiseen kerrkseen huneust Turun elinkrklaitkselle ja asuin- huneust, klmanteen kerrkseen kaksi asuinhuneusta sekä ullakkn vahtimestarin asunt. Kirjeessä helmikuun 21 päivältä ilmitti Jhtkunta, b) Niklainettä Pankin Niklainkaupungin knttrin huneust n ahdas ja muutenkin puutteellinen, sekä esitti, että man taln hankkimista varten mainitulle knttrille stettaisiin Pankinjhtaja E.. Söderströmin mistama tal ynnä 3092,41 neliömetrin suuruinen tntti N: 36 neljännessä krttelissa Niklainkaupungin 2:ssa kaupunginsassa markan hinnalla. Pitäen kauppatarjusta Pankille edullisena ja kun h mahdllisuus saada Pankin nykyistä huneusta kskeva vukraspimus puretuksi, sustuivat Pankkivaltuusmiehet helmikuun 21 päivänä Jhtkunnan esitykseen. aaliskuun 12 päivänä myönsivät Pankkivaltuus- ) Prin miehet, Jhtkunnan esityksestä, Pankin Prin knttrin knttri, kalustn uusimiseksi sekä tarpeellisiin sisustustöihin mainitun knttrin uudessa huneustssa yhteensä 8,000 markkaa. Tarpeellisten krjaustöiden surittamiseksi Pankin d) Kupin Kupin kaupungissa levassa talssa myönsivät Pankki- knttri, valtuusmiehet, jhtkunnan esityksestä, tukkuun 8 Päivänä 2,366 markkaa. Kska Pankin Kupin kaupungissa mistaman taln rakennuskustannukset nusevat 2,000 markkaan, eli markkaa tähän tarkitukseen myönnettyä määrää suuremmiksi, myönsivät Pankkivaltuusmiehet, Jhtkunnan esityksestä, kesäkuun 2 päivänä Pankin varista tarvittavan lisämäärän 5,000 markkaa. Kirjeessä tukkuun 6 päivältä esitti Jhtkunta että, e) Srtavalan kun Pankin Srtavalan knttrin huneustn vukra-aika knttri, seuraavan kesäkuun 1 päivänä lppuu ja syyllä vi lettaa että vukravälipuhetta uudistettaessa vukra tulisi melkisesti suuremmaksi, man taln hankkimista varten mainitulle knttrille stettaisiin pulet Kauppias K. Nissisen mistamasta tntista N: 6 Pietari Brahen kadun varrella, jka» tnttipulisk n pinta-alaltaan 1,250 neliömetriä ja sijaitsee hyvällä liikepaikalla, ja että tätä tarkitusta varten myönnettäisiin Pankin varista 20,000 markkaa. Tähän esitykseen sustuivat Pankkivaltuusmiehet tukkuun 10 Päivänä. 13

8 14 f) Pankin Jhtkunnan esityksestä myönsivät Pankkivaltuuspaäknttn. jxiiehet heinäkuun 15 päivänä Pankin talssa Helsingissä välttämättömiksi käyneiden krjaustöiden surittamiseen 13,600 markkaa. 12. Erinäisiä Vusirahasääntöön pantua määrärahaa virkalman määrärahja, hankkimiseksi Pankin virkamiehille n vunna 1913 käya) ääräraha tetty 19,920 markkaa 4 penniä. Pankkivaltuusmiesten virkalmaa päätökset virkalmaa. varten säädetyn määrärahan käytvarten. tämisestä n merkitty tukkuun 26 päivänä tehtyyn pöytäkirjaan. b) Eläkkeitä. Sittenkuin Keisarillinen Senaatti tukkuun 28 päivänä h myöntänyt Pankin Tampereen knttrin Pankinkmisariukselle Adlf Lindebladille hänen pyytämänsä virkaern, vat Pankkivaltuusmiehet kesäkuun 4 päivänä, Jhtkunnan esityksen mukaisesti, myöntäneet Pankin - kmisarius Lindebladille Sumen Pankin hjesäännön 63 :n njalla tulevan 3,000 markan suuruisen vutuisen eläkkeen. Jhtkunnan myönnettyä klainkaupungin knttrin Kassanhitajalle Carl Jhan Kyntzellille sekä ulun knttrin vahtimestarille Giden Niinimäelle heidän pyynnöstään virlcaern, vat Pankkivaltuusmiehet, Jhtkunnan esityksestä, syyskuun 16 päivänä asetuksenmukaisesti myöntäneet Kassanhitaja Kyntzellille 3,600 markan ja vahtimestari Niinimäelle 200 markan suuruisen vutuisen eläkkeen. Sittenkuin Keisarillinen Senaatti syyskuun 19 päivänä pyynnöstä li myöntänyt Sumen Pankin Jhtkunnan jäsenelle Valtineuvs Karl Fridlf Steniukselle ern mainitusta virastaan, myönsivät Pankkivaltuusmiehet saman kuun 30 päivänä Valtineuvs Steniukselle tulevan 8,000 markan suuruisen vutuisen.eläkkeen. c) Satunnais- Pietarin knttrin mlemmille rahanlukijille, vahtiten palkkiit- mestarille ja vahtimestarinapulaiselle n annettu satun- <Draha***" naisten palkkiitten määrärahasta tavanmukaiset lahjapalkkit pääsiäiseksi ja uudeksi vudeksi, yhteensä 430 ruplaa, sekä vanhemmalle rahanlukijalle Niklai Sasnffille sitä paitsi tunnustuksena 50 vuden palveluksesta Sumen Pankissa 1,200 markan lahjapalkki. Jhtkunnan esityksestä vat Pankkivaltuusmiehet myöntäneet Pankin Tampereen knttrin vahtimestarille. p. Ekströmille 200 markan ja pääknttrin vaihtkassan vahtimestarille Berndt Sundellille 150 markan suuruisen lahjapalkkin. Vudeksi 1914 vat Pankkivaltuusmiehet, Jhtkun- d)tarverahat. nan esityksestä, myöntäneet seuraavat määrät tarverahja Pankin haaraknttrien käytettäviksi nimittäin: Turun, Niklainkaupungin, Kupin, ikkelin ja Ktkan knttreille kullekin 1,500 markkaa, Prin, ulun ja Jyväskylän knttreille kullekin 1,200 markkaa, Jensuun, Srtavalan ja Hämeenlinnan knttreille kullekin 1,000 markkaa, Wiipurin knttrille 3,500 markkaa, Tampereen knttrille 2,000 markkaa sekä Pietarin knttrille 2,500 markkaa. 13. Sittenkuin Keisarillinen Senaatti syyskuun 19 päivänä li myöntänyt Pankin Jhtkunnan jäsenelle Valtineuvs Karl Fridlf Steniukselle hänen pyytämänsä ern, n Pankin Ylikamreeri Arthur Brberg, Pankkivaltuusmiesten antaman määräyksen mukaan, vuden lppuun hitanut a,vnaista Jhtkunnan jäsenen virkaa. äärätyn ajan kuluessa vat alempana- mainitut henkilöt hakeneet sijaa siihen alamaiseen ehdtukseen, jka Pankkivaltuusmiesten li tehtävä santun viran jälleen täyttämistä varten, nimittäin: Prtkllasihteeri Keisarillisessa Sumen Senaatissa Valter Filip Xrdlund, Sumen Pankin Ylikamreeri Un Arthur Alexander Brberg, virkaa tekevä Pankinjhtaja Sumen Pankissa Pankinkmisarius Kaarl Alexander Rafael Leander Basilier, Pankinkmisarius Karl skar Lindberg ja Sumen Valtiknttrin Ylitirehtööri, entinen Senaattri Juh Kusti Paasikivi. arraskuun 24 päivänä päättivät Pankkivaltuusmiehet äänestyksen jälkeen alamaiselle ehdtukselle puheenalaisen viran täyttämistä varten panna: ensimmäiselle Ajalle virkaa tekevän Pankinjhtajan Basilierin, tiselle sijalle Pankinkmisarius Lindbergin ja klmannelle sijalle Ylikamreeri Brbergin. Tämä virkaehdtus lähetettiin Keisarilliselle ajesteetille. 15 Jhtkunta.

9 Pankin kmi- Tampereen knttrin pankinkmisarin virkaan, jka sarinvirat. entisen hitajan saatua ern virasta, li jutunut avimeksi, asetti Jhtkunta ehdlle viran täyttämistä varten ensimmäiselle sijalle Pankin Wiipurin knttrin kassanhitajan, Filsfian maisteri Viktr Eurik Petreliuksen, tiselle sijalle Pankin Turun knttrin kassanhitajan Trsten Einar Sereniuksen ja klmannelle sijalle Pankin Prin knttrin pankinkmisarin Karl Ernst Brmsin. Alamaisessa kirjeessä syyskuun 3 päivältä 1913 pulsivat Pankkivaltuusmiehet mainittuun virkaan Kassanhitaja Petreliusta. Virkavapautta saksi kivullisuuden tähden, saksi muista syistä vat vunna 1913 nauttineet allamainitut knttrien hitajat, nimittäin: Tampereen knttrin hitaja Adlf Lindeblad tammikuun 1 päivästä kunnes hän tukkuun 28 päivänä pyynnöstä sai ern mainitusta virastaan; Prin knttrin hitaja Ernst Brms helmikuun 13 päivästä sen 27 päivään; Kupin knttrin hitaja ssian Wallenius maaliskuun 1 päivästä sen 10 päivään ja elkuun 4 päivästä sen 18 päivään; Ktkan knttrin hitaja Walter Krgius maaliskuun 26 päivästä huhtikuun 26 päivään; klainkaupungin knttrin hitaja Axel Timgren huhtikuun 11 päivästä tukkuun 9 päivään ja heinäkuun 16 päivästä elkuun 16 päivään; ulun knttrin hitaja Jhan Edvard Rehnbäek elkuun 1 päivästä sen 16 päivään; sekä ikkelin knttrin v. t. hitaja Gustaf Äkessn kesäkuun ajan. Edellä mainittujen virkavapauksien aikana vat Pankkivaltuusmiesten määräysten mukaan pankinkmisariiden virkja tavallisesti hitaneet asianmaisten knttrien kassanhitajat. Tampereen knttrin Pankinkmisarin virkaa vat hitaneet Turun knttrin kassanhitaja Einar Serenius tammikuun 1 päivästä syyskuun 1 päivään, Tampereen knttrin v. t. kassanhitaja Budlf Bäckman syyskuun 1 päivästä lkakuun 1 päivään sekä kassanhitaja Serenius lkakuun 1 päivästä vuden lppuun. uuten n kesälmaa myönnetty knttrinhitajille kullekin yhden kuukauden aika, jnka hessa Jhtkunta hakemuksesta n eräille heistä myöntänyt lyhempää virkavapautta, ei kuitenkaan viikka pitemmäksi ajaksi kullinkin. 15. Vudeksi 1914 vat Pankkivaltuusmiehet valinneet Disknttkdisknttkmitean jäseniksi sekä varamiehiksi: miteat. Hämeenlinnan knttriin jäseniksi Insinööri Jhan Henrik Hlmenin ja Kauppias Anders Gustaf Skgsterin sekä varamiehiksi Tehtailija Gustaf Richard Pältmarsin ja entisen Lääninsihteerin Karl Un Chydeniuksen; Jensuun knttriin jäseniksi Lehtri Aar arkkasen ja Varatumari Taun Edvard Bernerin sekä varamiehiksi Kultaseppä Arthur auritz Kivulan ja Liikemies Niil Suihkn; Jyväskylän knttriin jäseniksi Hvineuvs Adlf W ilhelm vn Zweygbergin ja Timitusjhtaja Hug Wilhelm Parviaisen sekä varamiehiksi Varatumari Hjalmar Hug ssian Hllmeruksen ja Apteekkari Lrentz Splanderin; Ktkan knttriin jäseniksi Henkikirjuri Gösta Nrdgrenin ja Ensimäisen kaupunginlääkärin Victr Hug Alfthanin sekä varamiehiksi Isännöitsijä Carl Cnrad Lönnströmin ja Isännöitsijä Erik Emil Saxellin; K upin knttriin jäseniksi Tumari Frans skar bilerin ja Kunnallisneuvsmies Jhan Fredrik Dahlströmin sekä varamiehiksi Prkuristi Kein Brunilan ja ^aralääninsihteeri Ukk Emil Hjalmar Andersinin; ikkelin knttriin jäseniksi Kauppaneuvs Carl Fredrik Pöndisen ja Liikennetarkastaja August Fredrik Granfeltin sekä varamiehiksi Kapteeni Wldemar Winterin ja ^ariknesimies Edvin Alleenin; Niklainkaupungin knttriin jäseniksi Prmestari Ivar Wilhelm Hasselblattin ja Kauppias Tumas Laurellin sekä varamiehiksi Kauppias Jhan Edvard Backmanin ja ^ijaisknsuli Lennart Eliel Backmanin; ulun knttriin jäseniksi Kauppaneuvs Fredrik Adlf liek in ja ikeusneuvsmies Trsten Lundbergin sekä varamiehiksi Kunnallisneuvsmies skar Gustaf Laurinin ja Kauppias Herman Anderssnin; 17

10 18 Prin knttriin jäseniksi Tumarin, Laamanni Thedr Lepid Eckin ja Knttripäällikkö Claes Gtthard vn Eehausenin sekä varamiehiksi Kauppias Fritz Arthur Juseliuksen ja Kaupunginkamreefi Jhan Leinebergin; Srtavalan knttriin jäseniksi Tumari Karl Gustaf Bergin ja Kauppias Wilhelm Srvalin sekä varamiehiksi Kauppias ssian Evert Kivisen ja Liikemies Alexander Jhan Nissinin; Tampereen knttriin jäseniksi ikeusneuvsmies Kaarl Haljalan ja Kauppaneuvs Fabian Klingendahlin sekä varamiehiksi Tehtailija Jhan Niklas Salmisen ja Kauppias Antn Hahlin; Turun knttriin jäseniksi Kunnalhsneuvs Hans Gustaf Hffstedtin ja Kunnallisneuvsmies Ernst Petter Jhan Thmen sekä varamiehiksi Kauppias Evert Wilhelm N y lundin ja Kapteenin, Vapaaherra Rlf aximihan Carpelanin; W iipurin knttriin jäseniksi Knsuliagentti Carl Edvin Ekströmin ja ikeusprmestari Ivar Gerhard Alpaeuksen sekä varamiehiksi Kauppias Paul Sergejeffin ja ikeusneuvsmies atts Viktr Björkin. Pietarin knttrissa n katsastusmieheksi määrätty Sumen passivirastn päällikkö Tdelhnen Valtineuvs Vapaaherra Tedr Bruun ja hänen varamiehekseen Vanhempi Timitussihteerinapulainen Hänen ajesteettinsa Keisarin Sumen kansliassa, Lakitiedetten kandidaatti Knstantin Lisitzin. 16. Pankkivaltuusmiesten eramaan, niistä klmesta valtuusmiehestä, jiden tulee lla Pankkivaltuusmiehistä livat vunna 1913 vurssa virantimitussri Kaarl Juh Stählberg sekä niistä klmesta valtuus sallisina kaikissa käsiteltävinä levissa asiissa, Prfesmiehestä, jiden tulee lla sallisina kaikkien Valtuusmiesten yhteisesti ratkaistavissa asiissa, Kauppaneuvs Gösta Björkenheim. Huhtikuun 24 päivänä 1913 valtipäivillä timitetussa Sumen Pankin pankkivaltuusmiesten ja tilintarkastajain ynnä heidän varamiestensä vaalissa tulivat valituiksi: pankkivaltuusmieheksi lemaan sallisena kaikissa Valtuusmiesten käsiteltävinä levissa asiissa Prfessri Kaarl Juh Stählberg; paijkkivaltimsmieheksi lemaan sallisena asiain käsittelyssä, jtka vat kaikkien pankkivaltuusmiesten yhteisesti ratkaistavat, Kauppaneuvs Gösta Björkenheim; Pankkivaltuusmiesten varamiehiksi: ensimäiseksi varamieheksi Esittehjäsihteeri Akseli August List; tiseksi varamieheksi aanviljelijä skari Lahdensu; klmanneksi varamieheksi Filsfian maisteri Gustaf nni Immanuel Hälisten; neljänneksi varamieheksi Hviikeuden asessri Lakitiedetten thtri Gerge Fredrik Granfelt; viidenneksi varamieheksi Lääkintöneuvs Gustaf Rudlf Idman, ja kuudenneksi varamieheksi Timitusjhtaja Wilhelm Alexander Lavnius; Pankin tilintarkastajiksi: Prfessri Ernst Jakb W aldemar Bnsdrff, Timittaja Eer Erkk, Hviikeudenauskultantti Väinö Alfred Tanner ja aanviljelijä Kyösti Kalli; Tilintarkastajain varamiehiksi: ensimäiseksi varamieheksi aanviljelysneuvs Karl Vilhelm Bruncrna; tiseksi varamieheksi Kauppias Evert Viktr Sellgren; klmanneksi varamieheksi Filsfian thtri Arvid -Nevius; ja neljänneksi varamieheksi Filsfian thtri Hug agnus Jhannes Relander. ainitun vaalin tapahduttua kkntuivat Pankkivaltuusmiehet huhtikuun 28 päivänä, jllin puheenjhtajaksi valittiin Vapaaherra, Paimen sekä varapuheenjhtajaksi Prfessri Stählberg. Tilapäisten esteiden sattuessa vat varamiehinä timineet Herrat List, Lahdensu, Hälisten, Granfelt ja Lavnius. 17. Sen njalla että Sumen Eduskunta 18 päivänä tuk- Ylimääräisiä nuta 1911 li ikeuttanut Pankkivaltuusmiehet, santun määrärahja vuden alusta lukien, Sumen Pankin virka- ja palvelus-^'" nesten taludellisen aseman parantamiseksi sekä muihin miesten palkeilkä tarvittaviin hallintmenihin käyttämään Piirikin kauksen pa- ^arja aina 80,000 markkaan asti vudelta, n Pankkival- ^fftipend^- Uusmiesten julukuun 27 päivänä 1912 tekemän päätök- jä varten. 8en mukaan vunna 1913 santusta määrärahasta käytetty 19

11 20 Pankin virka- ja palvelusmiesten palkkauksen parantamiseksi 56,364 markkaa, knttrikirjurille Ktkan knttrissa 3,600 markkaa, ylimääräisten apulaisten palkkaamiseksi 8,000 markkaa ja stipendeiksi 6,000 markkaa, eli siis yhteensä 73,964 markkaa tavalla kuin Pankkivaltuusmiesten kertmuksessa vudelta 1912 mainitaan. Puheenalevia stipendejä, jiden tarkituksena n hankkia Pankin virkamiehille tilaisuutta kartuttaa tietjaan pankkialalla sellaisissa paikissa ulkmailla, jissa pankkiliike n krkeimmilleen kehittynyt, n Jhtkunta antanut Pankin nuremmalle kirjanpitäjälle Adlf Werner Rundqvistille ja Wiipurin knttrin kassanhitajalle Viktr Rurik Petreliukselle. Vudeksi 1914 vat Pankkivaltuusmiehet tistaiseksi julukuun 30 päivänä myöntäneet Pankin virka- ja palveluskunnan palkkauksen parantamiseksi 56,784 markkaa käytettäväksi pääasiallisesti samaten kuin vunna 1913 sekä stipendejä varten 6,000 markkaa, eli siis yhteensä 62,784 markkaa. Helsingissä 11 päivänä helmikuuta Liite Sumen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten kertmukseen vudelta Yleiskatsaus Sumen Pankin tilaan ja timintaan vusina E. G. Paimen. K. J. Stählberg. K. Söderhlm. Heikki Renvall. G. Björkenheim. G. Granfelt. Axel Th. öller. I. Sumen Pankin tila Juluk. viim. p:nä n.,,,,. i9i3 4 III. Taulu sittava Pankin tilaa jk a vusineljänneksen lpussa v IV. Taulu sittava Pankin käyttämätöntä setelinantikeutta jk a kuukauden lpussa v V. Pankin kassatila vusien l p u ssa... 9 VI. Pankin rahaliike v Y li. Tuls Pankin timinnasta v H VIII. Vittvarjen tili v Siv.

12 2 3 I. Sumen Pankin «I» ' "''"'Uun viimeisenä päivänä V a r a t. Setelinanta vastaavia metallivarja- etallikassa: sumen kultarahaa... venäjän ja ulkmaan kultarahaa... rahaksi lyömätöntä kultaa... kultaa rahapajassa... Sumen h p ea ra h a a... bligatsineja ulkmaan rahassa... Ulkmaisia kirjeenvaihtajia... Ulkmaan setelirahaa ja kupnkeja.. Ulkmaisia vekseleitä... 23,820,260 3,071,843 7,6,597 1,406,460 35,355,162 2,168,709 23,153,807 60,392, ,999 5,940, ,742,769 Velat. ^Qadittaessa maksettavia situmuksia. Rikkeessä levia seteleitä... -> pstivekseleitä....» stuksia Pietarin knttriin... Valtivarastn pan- ja tttilillä... 41, ,111,095 uiden j>» " 4,713,167 ^ttyjä, vekseleitä ,1 lainain vutuism aksuja... naaisia kirjeenvaihtajia... ri... 0lttvarista v a r a ttu , , ,551 1,251, ,498, ,318 27,824,263 2,168,761 2,370, ,219, Saamisia. Vekseleitä Sumen rahassa... H ypteek kilain ja... Kassakreditiivejä... uita varja. 74,493,870 36,312,810 4,418, ,225,234 k antarahast... arahast, jhn sisältyy pankin kiinteistöjen kalustn arv,.. Smk 2,713,499: 61. ^lttvarja; altitarkituksiin ehdllisesti varattu käyttämättä... 25,000,000 63,330, ,000,000 7,182, ,330, ,182, Rahaksi lyömätöntä hpeata... Sumen vaskirahaa... bligatsineja Sumen rahassa.... Eri t i l e j ä... Prtestattuja ktimaisia vekseleitä... Prtestattuja ulkmaisia vekseleitä.. Kasvaneita krkja, sald... Pankkikiinteistöt... K a lu s t... Smk 2,713, ,6 88, ,9 14,275 4, , ,066 2,713,499 =,764,11 247,732,H 9 m'!n^ta vastaavat Sen, IlTarat...127,742,769:85. n Pankki set6]1*-6^11 an^amaan T itä. 40,000,000: -167,742,769:85. gj* *aan: vaadittaes t< C?WtaTat Bl" -150,219,470:34. Ä 6tyiatäka8Sa-»att nsta Jp. 1,493,246:77.151,712,717:11. ytt&matön setelinant-ikeus Smk 16,030,2:74. Smk 247,732,119 22

13 4 5 II. Sumen Pankin t> a J u,ukuun viimeisenä päivänä V a ra t. Setelinanta vastaavia metallivarja. etallikassa: sumen kultarahaa... 31,265,540 venäjän ja ulkmaan kultarahaa... 4,026, rahaksi lyömätöntä kultaa , kultaa rahapajassa... 12, ,127, Sumen h p e a ra h a a... 2,156, bligatsineja ulkmaan rahassa... 22,258, Ulkmaisia kirjeenvaihtajia... 58,536, Ulkmaan setelirahaa ja kupnkeja.. 1,359, Ulkmaisia vekseleitä... 16,133, Kreditiivi ulkmaalla... 10,000, ,571,032 5 Saamisia- Vekseleitä Sumen rahassa... 78,720, H ypteek kilain ja... 26,376, Kassakreditiivejä... 4,908, ,0,278 uita varja- Rahaksi lyömätöntä h p e a t a... 25, Sumen vaskirahaa... 66, bligatsineja Sumen rahassa ,044 Eri t i l e j ä , Prtestattuja ktimaisia vekseleitä... 36,750 Kasvaneita krkja, sald... 37, Pankkikiinteistöt... 3,061, K a lu s t ,061, ,034,47^. Smk ,610,780" Velat. tuudittaessa maksettavia situmuksia- *kkeessä levia sete le itä...» pstivekseleitä....» stuksia Pietarin - knttriin... ivarastn pan- ja tttilillä... ^ id e n )»»» * * * y vek seleitä... l0lainain v u tu ism a k su ja... 0naaisia k irjeen va ih ta jia l^varista v a r a t t u... äitiini ulkm aalla... antaraha s t... ^ araha s t... ^kiinteistöjen ia kalustn arv. ^tarkituksiin ehdllisesti varattu 8 äyttänaättä...»«tam!98 VastaaTat V u,a r -146' :53- ik. 1 n pankki s«tele't tuantamaad & ' 40,000,000: 186,571,032:53. L T i t t a a , 9i- J a öiyönn.148,124,297:07. kre(j j.. e y*stä kassansta- J r - '~ ~ J! ^ a m äärä. 2,259,682:08.145,383,979:15. tilttät« ~ setelinant-ikeus Smk 41,187,3:38. Smk 418, , ,662,599 5,729, ,397 1,653 1,208,589 1,111,740 65,169,149 3,061, ,003, ,409 26,391,894 2,446, ,000 25,000,000 68,230, ,000,000 8,256, ,124, ,000,000 93,230, ,256, ,610,786 22

14 I I I. T a u l u s i t t a v a S u m e n P a n k i n t i l a a j k a v u s i n e l j ä n n e k s e n l p u s s a C r - I r - a\ (A n > C l 0 C i l C i c3 C C th C C C t - C H C 3 rh i d C i» r*t " I>r 00" C 0 l>» 00 C 0 C l 00 C ä > C» l>» 0 C r jt C C TiT ci a -j3 r 00 t>. l 00 Cl * ' 5 : T*»0»!>. c C CD C d C C I> 00 I'- i>- Tfl 0. CÖ fl C ~ " ct cf c" u 00" t-h fl rt 0 C 10 rh -rh I>- C C t> d> 0. I> 0 ^ 0 ca C -t-> CÖ c" >0 rjt rh rh c d C p d> m CÖ C > I d A S fl 0 > B 0?! 2 ö <D B 3 m T3AIT2J a CU 0 0 < C i cs C L-~ C 0 0 ^ ( C N N ^. itt C* ( ( ( 00 H C ^ I -. C c C i~ k ^ T-H f>} C C C C l C ( -rh rh 1 1 t-h t-h H t-h. 00" C t T I 00 CD C ( c i c f 00^ C C ( 2 2 r* J3 "3 Ha 2 r*j 00 ( ^ ct b S < CD =* T I C r>- t- h 00 C CD C l t-h ( ( ^ C I> i-t >0 C 2 p p h 2 >i m» t - ( t ( ' c c c i c c c c c c V e la t. r* ci S T3 ci ci :, a :S 2 a.-s +3 : S? * * s rt ä * rö S 3.2 Ö r - ( <D (U ~G> ^ > > cc * r-h ^ C t *T C 00 i X en-ti <r> r-1*s ^ ^ <u c C ( S f l P h * «Ö 0 SSl-SSa^? - I a 0 Ph rv r 03 C 3 -H ) A 0 en(li +» wi «ffl > j 5 J 8 B S S - "! g s 3 s :3 a) s t l t C rh C crj i>- >- i C3 r-t c T l> N C c i c 00 t - ( L - C >0 C l CJ Cl Cl 00 c 00 C _ cq. c f " C c c ca ^ cd m 00 d1 c c c 00 c CC I I I I I l>- 00 C 00. N N N H ö " t» *0 C 00 00» rh L -. C. c' rft l 00 C I C3^» -^r $ & ct ct ~» C l T* C c C - 00 ^ C rh 0 Cl rjt C C r-, ca C ^ C ( rjt 00!>. C. C t>-» ^ C C. >0 H C N rh H C l c C C rh Cl C 00 C ( t ( 00 C ^ Tf< ^ c T Cl (N C 00 i_ rj^. l l G. r-t 2 Ä :rt S ^ ^ c I C Ha » < 'r r H C C l C C C C C C > L

15 9 IV. Ta u lu sittava Pankin käyttäm ätöntä setelinant- ikeutta Jka kuukauden lpussa vu sina P-<.. C S P th > ( C 00 C I r a q q A c l a d I A r r l P - yönnetyistä Käyttämä Pankin kk setelinant- ikeus. Setelistö yhteensä. ditiiveis- tä nstamatta. tön seteli0' ant-ikeus S tm f. SSv f ifln f. S m f V.1911 viim. p:nä Juluk.. 186,036, ,857,770 1,848,064 29,331, »» Tammik.. 174,004, ,560,579 1,603,218 29,840,6»» Helmik.. 174,034, ,343,818 1,371,512 28,319,195»» aalisk.. 175,149, ,157,087 1,915,691 28,076,979 5»»» n Huhtik.. 165,116, ,650,629 2,019,175 27,446,304» y> Tukk.. 164,370,1 138,885,738 1,481,754 24,002,559»» n n Kesäk ,750, ,751,813 1,5,159 23,493,175»»» Heinäk.. 167,023, ,369,218 1,583,097 29,070,712» n r> Elk ,956, , ,499,531 27,763,769 n n Syysk ,712, ,156,263 2,081,724 29,474,868»» Lkak. 172,958, ,330,326 2,834,118 22,793,618 n» arrask.. 170,698, ,496,803 2,081,1 19,120,606 n» Juluk.. 167,742, ,219,470 1,493,247 16,030,3» 1913 n Tammik.. 162,828, ,274,127 1,353,882 17,200,3»» Helmik.. 171,300, ,365,448 1,328,243 23,606,835 aalisk.. 171,076, ,873,665 1,983,815 22,218,680 n Huhtik.. 166,949, ,772,589 1,185,197 22,991,375»» Tukk.. 166,182, ,360,445 1,269,675 18,552,531»»» y> Kesäk ,065, ,707,862 1,167,727 26,190,199»» n n Heinäk.. 173,155, ,722,854 1,598,231 32,834,379 n» n Elk ,581, ,288,350 1,545,248 37,748,034 n y> y> S yysk ,238, ,071,414 1,266,469 42,900,577 n»? n» Lkak. 192,668, ,509,396 1,912,931 45,246,142 n» arrask.. 190,619, ,435,841 1,741,289 46,441,968»»»» Juluk.. 186,571, ,124,297 2,259,682 41,187,3 Pankin kassatila vusien lpussa. : P P4 C ( ( C» crt <.d C r* Q.d p P CÖ CÖ s 9 p CD u c- rh 3 &pd J 00 " "' t-t C 00 C C^l.p <D P h 44 p P h P 44 CÖ CÖ rp c" 44 a * p sd > P <D S P C I Ph

16 10 VI. Pankin rahaliike vusina C z 0 0» ct c Z C C i>- N C r0 CÖ 3 0 P-t r <D Ti ci r0 CÖ 03 C ci > R * C r H 1 D :eö S :cö rd r*l 0 fl 5 *"3 t H ( ( C I < (» C C C «1 ( rh rh f* 00.i ; Z cm ib* c ö esi»h C C C C ( ( C C C C t - N *1 cq_ 00 cc l C i C rh^ c rh C t «i>t cvt 00 l>t C rh. c ( esi rh rh C l C i «0 C iq. C^ C r -^ C 00 T C c" *n»ct C* 0 0 C c' 00 C C C c" i-h C th C i» ( l C rh rh rh C Cvl C ( C ( * ' rh *Hl R R R R R R R R R * S R R C rh rh C C C i C rh 00 ia C '-H C» H l>» C r H C r * C!> th r H C C ^ r H 0 0 r } i c i C<j c i 0 5 ^ H ^ H 0 0 CÖ h r H 0 5 t>» C 0 5 r H C» H r H C i C l i- 1 r H C 00 C T H CÖ cm 00 r H CD i H * H h T l 0 5 r # r i t T r -T 0 C i l C C C t>. C rh 0 ^ C 00 x ( cq_ H rh C 0 0 D - i. T l T t e C T c~ T i> T T_J' i~ i-h " C* rft as 2 C c i» r H C C C r H r H i-h r H r H r H > r H ä :P h fl *5b d (D w fl R R R R R R R R R R R R R R ' 1 CL, 0 CÖ p Ö g 0 S CUJS * - ^5 fr ö - 02 C s *ö > ö <D s.. s es 3 -S V E3 s a 3 VII. Tuls Pankin tim innasta vusina K r e d it Vunna Vunna mfi ym Sfmfi 74Ä K rkja ktimaisestalainausliikkeestä 5,471, ,968, ulkmaisilta kirjeenvaihtajilta 2,460, ,177, b lig a ts i n e is t a... 1,102, ,072, A g i , , P rvisin eja , , aksettuja epävarmja saamisia.. 103, , D e b e t. Yhteensä 9,999, ,824, Palkkja ja p a lk k i ita , , Ylimääräisiä määrärahja, käytetty 62, ,964 E lä k k e itä... 41, , Pankkivaltuusmiesten palkkiita ja 16, , Setelien v a lm istu s , , Erinäisiä k u l u j a , , bligatsinien tiliarva alennettu.. 874, , Epävarmihin saamisiin siirretty.. 9, ahdllisia tappiita varten varattu 500, ,000 Pankin puhdas v i t t... 7,4, ,659, Puhtaasta vitsta n siirretty: Yhteensä 9,999, ,824, y arahastn (pankkikiinteist. tiliin).. 222, , vittvarjen t iliin... 7,182, ,256,151 94

17 12 VIII. Vittvarjen tili vusina C ö 00 : S Ai : :c6 : a 3 2 > 3 CD rh C l cvt cd' r r < a cc t>t 00 <N C 0 5 * 0 e3 r<s P-i 0 5 (^ 00 CD rh < CD CD C i l " en c-» c I rh c i ^r rh 1 " R R R S ^ c eä ^3 c3 a ö -4-J en es r j <3 2.2 C C i I 0 5 :c3 aä 3 > d xö :c6 m jsta n y ja 1913 valtitarkituksiin ehdllisesti v a r a t t u... 6,000,000: K ä y ttä m ä ttä... Helsinki Hufvudstadsbladetin Uusi Kirjapain.

Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten Eduskunnan Pankkivaliokunnalle

Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten Eduskunnan Pankkivaliokunnalle Sumen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTMUS Eduskunnan Pankkivalikunnalle vudelta 1908. Helsingissä 1909, Sumalaisen Kirjall. Seuran Kirjapainn sakeyhtiö. f V yksyllä vunna 1907 Phjis-Amerikan Yhdysvallissa

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta HELSIN K I i 91 7.

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta HELSIN K I i 91 7. Sumen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTMUS vudelta 1916 Eduskunnan Pankkivalikunnalle HELSIN K I i 91 7. SUMAT,. K IRJATX. SEURAN KIRJAPAIN N SAKEYHTIÖ Yllä suuremmassa määrässä kävivät vunna 1916 edelleen

Lisätiedot

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz il tl Y-tunnus: O277t7t-9 Sivu 1 ASUNTO OY ]USSINLIN]AN YHTIö]ÄR]ESTYS L 5 Yhtiön timinimi n Asunt Oy Jussinlinja ja ktipaikka Helsingin kaupunki. 2 5 Yhtiön timialana n mistaa ja hallita tnttia n 11 Helsingin

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Taulu N:o 211. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina

Taulu N:o 211. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 235* Taulu N: 2. Telefniverkn kehitys Helsingissä vusina 897 904. V u s i 897 898 899 900 90 902 903 904 Kaupungissa. Telefniverkn langanpituus vuden lpussa; kilmetriä...,95,6 2,23,0 2,235,5 2,360,5 2,436,5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Oulun konttorissa maaliskuun 29 ja 30 päivänä pankinjohtaja

Oulun konttorissa maaliskuun 29 ja 30 päivänä pankinjohtaja 13 ulun knttrissa maaliskuun 29 ja 30 päivänä pankinjhtaja v. Cllan; Hämeenlinnan knttrissa kesäkuun 17 päivänä v. t. pankinjhtaja Brberg; Jyväskylän knttrissa kesäkuun 18 ja 19 päivänä v. t. pankinjhtaja

Lisätiedot

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902.

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902. Taulu N: 98. Telefniverkn kehitys Helsinissä vusina 897 902. V u s i! 897 898 899 900 90 902 Kaupunissa. Telefniverkn lananpituus vuden lpussa; kilmetria,9,6 2,2 2,2, 2,60, 2,46, 2,8,6 Ilmakaapelin pituus

Lisätiedot

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1911 H E L S IN K I 1912,

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1911 H E L S IN K I 1912, Sumen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTMUS vudelta 1911 Eduskunnan Pankkivalikunnalle. H E L S IN K I 1912, s t i m a l. k i r j a l l i s, s e u r a n k i r j a p a i n n s a k e y h t i ö. Vilkastuvaa

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: kl 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kkuksessa livat läsnä tai edustettuina kkuksessa liitetystä ääniluettelsta (Liite 1) ilmenevät sakkeenmistajat. 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

KERTOMUS. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. vuodelta 1915 HBLSINGISSÄ 1916,

KERTOMUS. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. vuodelta 1915 HBLSINGISSÄ 1916, Sumen Euskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTMUS vuelta 1915 Euskunnan Pankkivalikunnalle HBLSINGISSÄ 1916, SUMAL. K IRJA LL. SEURAN K IRJAPAIN SAKEYHTIÖ. Vunna 1915 jatkuneen san vaikutukset ulttuivat taluellisen

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan osat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin.

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan osat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin. Cnseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. helmikuuta 2000 (24.02) (OR. fr) 5593/00 ADD 1 PUBLIC LIMITE PV/CONS 2 AGRI 9 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Neuvstn 2240. istunt (maatalus), Bryssel,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (6) Ssiaali- ja terveyslautakunta Step/14 381 Oikaisuvaatimus viranhaltijan siirtämisestä Hyvösen lastenkdin jhtajan virkaan HEL 2013-012495 T 01 01 00 Päätös Perustelut:

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

14775/00 ADD 1 pmm/pmm/tk 1 CAB

14775/00 ADD 1 pmm/pmm/tk 1 CAB EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. helmikuuta 2001 (12.02) (OR. fr) 14775/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 89 TRANS 239 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvstn 2324. istunt (LIIKENNE),Bryssel, 20. 21.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7.

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. kesäkuuta 2006 (01.08) (OR. fr) 10225/06 ADD 1 PV/CONS 32 ECON 205 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Eurpan uninin neuvstn 2734. istunt (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT)

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

-::::::::::::~:; t{ A I ::: c: ...,- '"0 ... z - ~ Z. :;:0... > ["T'l ~ ...,c :;:0. Suomen Aliopseeriliiton vuoden 1931 tulo- ja menoarvio.

-::::::::::::~:; t{ A I ::: c: ...,- '0 ... z - ~ Z. :;:0... > [T'l ~ ...,c :;:0. Suomen Aliopseeriliiton vuoden 1931 tulo- ja menoarvio. Liite N: 3. Sumen Alipseeriliitn vuden 1931 tul- ja menarvi. T u j a: 1) Jäsenmaksut 2,3 jäsentä a 1:- 2) Urheilutult. 3) Laatikkkeräys. 4) Alasastjen liitn vusipäivänä liitn hyväksi pitämistä juhlista

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP Ajankhtaista eurparlamentista Bienergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Krhla, MEP Sisältöä Bienergian kestävyyskriteereistä EU:n energia- ja ilmastplitiikka 2030 mututumassa EU:n päästökaupan ajankhtaiset

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus.

VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus. VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus. Kaupungin yleisten töiden hallituksen vudelta 1917 antama kertmus li seuraavaa sisällystä: Kaupungin yleisten töiden hallitukseen kuuluivat vunna 1918 Hallituksen

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

I'(tilitärahan lyönti.

I'(tilitärahan lyönti. 1I tämän virkailijan palkkaamiseen 18,000 markkaa vuosittain. Kuitenkin oli Eduskunta sitä mieltä, että toistaiseksi ja kunnes saadaan kokemusta siitä, miten ehdotettu tilasto virkailijan toimi tulee vastaamaan

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Kirj. Pankkivaltuusmiesten johtosääntö. Suomen Eduskunnan alamainen kirjelmä Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännöstä. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! Sen muutoksen

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst. - Esitys N:o 11. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen varain osottamisesta valtiopäiväkustannusten suorittamiseen. Suurivaltaisin, Armollisin

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirast, kirjaam PL 2100 00099 Helsingin kaupunki TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Tapulikaupunki- Seura ry. esittää seuraavaa: Yleistä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA Mika Siisknen Tiethallint tulstus_piskelijat.dcx 1 / 4 Sisällys 1. Yleistä tulstamisesta... 2 2. Vanha tulstusjärjestelmä (lasertulstimet ym.)... 3 3. Uusi tulstusjärjestelmä

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin Helsingin kaupunki Urheilu- ja ulkilulaitsrahast HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR SaapunuVlnkmmit O 9, 01. 2015 Onr/Dnr TsHtävälUkka U ipfllflakia»8 Lainahakemus Natura

Lisätiedot

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) Välitystalus tasapuliset kilpailulsuhteet 30.6.2016 Tim Lappi KUVA (krkeus vi vaihdella) Työtä ja hyvinvintia kk Sumeen

Lisätiedot

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle.

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle. Lunais-Sumen Ajkirayhdistys ry 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Lunais- Sumen Ajkirayhdistyksen sääntömääräinen vusikkus pidetään keskiviikkna 12.3.2014 kl 18.00 Pöytyällä, Riihiksken mets.yhdistyksen Riistatuvalla

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Osavusikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Knsernijhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 24.4.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

Taulu N:o 221. Torille tuotujen tavarain keskihinnat Helsingissä vuosina

Taulu N:o 221. Torille tuotujen tavarain keskihinnat Helsingissä vuosina Taulu N:. Trille tutujen tavarain keskihinnat Helsingissä vusina 9. * T a v a r a l a j i Yksikkö Vunna Vunna 9 Vunna 9 Mnf Naudanliha, ture kg 6 6 6 palvattu 78 7 Lampaanliha, ture 8 8 8 99 9 palvattu

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994 RUOKASUOLA- JA RASVAPTOSUUS OULULASTEN KOULUJEN YM. VASTAAVEN LATOSKETTÖiDEN LAATKKORUOASSA 1994 kaupunki Ympäristövirast Raprtti 2 /1994. - Oulun Oulu 1 RUOKASUOlA- JA RASVAPTOSUUS OULUlASTEN KOULUJEN

Lisätiedot

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C Eurpan uninin neuvst Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Timielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7920/16 ILMOITUS Asia: Äänestystuls VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Eurpan parlamentin ja neuvstn

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907.

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Eduskunnan Pankkivaliokunnalle vuodelta 1907. Helsingissä 1908, Suomalaisen Kirjall. Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö. y u o s i 1907 on maailmanmarkkinoilla

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Toimitsijaohjeet. Kilpailusäännöt 34 Toimitsijat. Kilpailusäännöt 35 Pelaajaluettelo. Kilpailusäännöt 36 Ottelupöytäkirja

Toimitsijaohjeet. Kilpailusäännöt 34 Toimitsijat. Kilpailusäännöt 35 Pelaajaluettelo. Kilpailusäännöt 36 Ottelupöytäkirja Timitsijahjeet Kilpailusäännöt 34 Timitsijat Vastuujukkueen n nimettävä kuhunkin tteluun pätevät, 15 vutta täyttäneet timitsijat, jista vähintään yksi n käynyt liitn timitsijakulutuksen. Liitn timitsijakulutuksen

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot