Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten Eduskunnan Pankkivaliokunnalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten Eduskunnan Pankkivaliokunnalle"

Transkriptio

1 Sumen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTMUS Eduskunnan Pankkivalikunnalle vudelta Helsingissä 1909, Sumalaisen Kirjall. Seuran Kirjapainn sakeyhtiö.

2 f V yksyllä vunna 1907 Phjis-Amerikan Yhdysvallissa Jhtava katalkanut ankara pula, jka pian pääsi Eurpankin saus räha- lihin vaikuttamaan, ei llut vielä vuden vaihteessa hei- markkini- Pttunut. Vusi 1908 alki siis tavattman krkeitten kr- hin. K0.]en valhtessa; pankkidisknt li Lntssa 7%, Berlinissä 7 i/2 /0, Köpenhaminassa 8 % j. n. e. Mutta niinkuin varakkaissa maissa n tavallista, ei rahapula Eurpan päämaissa nytkään jäänyt pitkäikäiseksi. Diskntkrk li j vuden ensimäisenä kuukautena alentunut Englannissa 7 /:sta 4 % :iin, Ranskassa -,,J:sta 3 "/riin, Saksassa 7 1/ 2 /0:sta 6 % :iin, ja vuden edellisen, puliskn kuluessa tasapain Eurpan rahamarkkinilla li siinä määrin palannut, että näissä maissa vuden keskivaiheella vallitsevat krt 2 1/2 /0, 3 % ja 4 % Jäivät pysyviksi vuden lppuun asti. Se tuntuva lamautuminen, jka tellisuus- ja kauppa-alalla li llut rahantiukkuuden seurauksena, ja jhn staisten selkkausten pelk saltaan li vaikuttanut, sai aikaan senkin, että Eul0pan pörsseissä li runsaasti tarjna käytettävää päämaa. Meidän maassamme rahanniukkuus n. llut kuluneen k}iden pysyvänä tunnusmerkkinä. Se n pääasiallisesti meutunut siitä, että rautatierakennuksiin, uusien tellisuusyritysten perustamiseen sekä vanhjen laajentamiseen, aupungintaljen rakentamiseen y. m. yrityksiin li edelliinä vusina sijitettu enemmän päämaa kuin ktinen I aämanmudstus li ehtinyt luda, eikä mneen vuteen j. iu saatu maahan vedetyksi ulkmailta päämaa. Tämä ananniukkuus kireytyi vielä kun 1907 vuden tavattman risas syystunti suureksi saksi alussa vutta 1908 ju- 1 maksettavaksi, ja maan tärkeimmän vientitavaran, puuvarain, antama säästö alenevien hintjen tähden jäi ta-- ahista vähemmäksi.

3 4 t nneksi vuden sat yleensä tuli parempi kuin myöhäinen kevät ja hyvin kuiva alkukesä livat antaneet syytä dttaa. Kun lisäksi ulkmaan tavarain tunti useista syistä väheni ja ulkmaan rahamarkkinilla vallitseva runsas rahansaanti ynnä alhaiset krt saattivat ulkmaista päämaa, js khta vähäisessä määrässä, tänne sijitettavaksi, väheni rahanniukkuus meilläkin jhnkin määrin vuden jälkipulisklla. Maan taludelliselle timinnalle n kuitenkin llut haitaksi paitsi hunntuneet liikelt maailmanmarkkinilla vesistöjemme tavatn vedenvähyys, jka n tehnyt metsäntutteiden lauttaamisen vaikeaksi ja useimmissa vesilaitksissa vaikuttanut enemmän tai vähemmän epäedullisesti tutantn, sekä myöskin maamme työmarkkinilla yhä uudistuva levttmuus. Näistä seikista n muun muassa llut seurauksena, että kulutuskyky n maassa alentunut, että kauppiasten tavaranvaiht n supistunut, että knkurssien luku n kasvanut sekä säänstöönpant kauppa- ja säästöpankkeihin vat alkaneet vähentyä. Erittäin ilahuttavaa n sentäheen, että Sumen n vuden lpulla nnistunut, js khta verrattain kvilla ehdilla, saada ulkmainen laina. Lunnllista n että vuden edellisellä pulisklla, jllin rahanniukkuus li suurempi, useimmat maassa timivat yksityispankit entistä enemmän käyttivät lutta Sumen Pankissa. Myöntämistään lainista sekä rediskntatuista vekseleistä li Sumen Pankilla niiltä saatavaa vuden alussa 21,993,420 markkaa sekä 30 päivään Kesäkuuta 24,618,960 markkaa, mutta 31 päivään Julukuuta se li laskeutunut 8,312,095 markaksi. Vittvarjen Vaikka siis rahanniukkuus meillä vuden jälkimäisinä kuukausina n llut keventymässä, ei raha-asemaa käyttäminen. kuitenkaan vielä saata katsa läheskään tyydyttäväksi. Ei vi epäillä, että taludellisen elämän yhä kehittyessä suurempia ja ikeutettuja vaatimuksia tulee asetettavaksi maan ainalle setelinantn ikeutetulle keskuspankille- Tuskin saattaa sana, että Sumen Pankki lisi hyvin varustettu näitä vaatimuksia khtaamaan. Vertaillessa tisiinsa Pankin tilaa 31 päivänä Julukuuta 1907 ja samana päivänä 1908 humaa nimittäin, että Pankin helpimmin käytettävät varat, setelinant-ikeuden arvnvastine, n viime vutena vähentynyt nin 14 x/ 2 miljnalla markkaa, tahi ikeastaan 24 x/ 2 miljnalla, kska' Pankin tilassa 1908 vuden lpussa näihin arvnvastineisim kuuluu mainitun vuden ajalla tettu satunnainen ulkmainen 10 miljnan markan suuruinen kreditivi, jka iankee maksettavaksi ensitulevan Huhtikuun kuluessa. J-ähän tulee vielä lisään, että yksityispankkien ulkmaiset varat bligatsineissa ja tilisaatavissa vat viime Päivästä Julukuuta 1907 Marraskuun lppuun 1908 vähentyneet miljnaa markkaa. Näihin seikkihin katsen pitävät Pankkivaltuusmiehet velvllisuutenaan ausua sutavaksi, että Pankin rahastja edelleen kartutetaan, ja saavat siinä suhteessa ehdttaa, että vararahasta tälläkin kertaa samin kuin viime vutena vahvistetaan Pankin vusivitn määrällä.

4 7 Ulkmainen lereditivi rahanpuutteen hujentamiseksi. Erinäisiä Pankkivaltuusmiesten käsittele» miä asiita. 1 Vaikkakin Sumen Pankin krkmäärät 1907 vuden lpulla livat tuntuvasti krtetut, kireytyi Pankin tila ykä edelleen 1908 vuden alkupulella. Krkeat krt vaikuttivat tsin ehkäisevästi uusien liikeyritysten syntymiseen, mutta eivät ylipäänsä vineet aikaansaada vähennystä j lemassa levien liikkeiden luttfcarpeeseen, jka päinvastin useammissa tapauksissa li lisääntymässä. Pankin tilan kireytymiseen vaikuttivat saltaan mnet seikat, muun muassa viennin varsin epäedullinen asema, kun sitä vastin tunti, erittäinkin lisääntyneen kulutuksen sekä edellisen vuden jkseenkin keskinkertaisen sadn jhdsta samaan aikaan li kasvanut. Että Sumen Pankin varja näin llen li kysytty ja edelleen su u rissa määrin kysyttiin li lunnllista, varsinkin kun yksityispankkien ulkmaiset saamiset j livat suuresti vähentyneet ja vuden vientitiveet livat epävarmat. Tähän tuli vielä lisäksi että, kuten Keisarillisesta Senaatista li ilmitettu, niistä 20,000,000 markasta, jtka Sumen valtilaitksen täytyi surittaa Venäjän valtirahastn stilastarpeitten kustantamista varten vusilta 1906 ja 1907, kknaista 15,000,000 markkaa li suritettava Venäjän tahi muussa ulkmaan arvnvastideessa, jka li Pankin a s e t e t tava valtivarastn käytettäväksi. Sitäpaitsi li tdennäköistä, että Sumen valtilainjen vutuismaksut, jtka valti tavallisesti n milla ulkmaisilla saamisillaan surittanut, tänä vunna suurimmaksi saksi jutuisivat Pankin arvnvastineita käyttämällä maksettaviksi. Näitä asianhaarja harkitessaan ja humin ttaen, että Sumen Pankin asiana n, mikäli mahdllista, vastata sutä, että, maan ulkmaisten maksuvälineiden tarve tulee tyydytetyksi, päättivät Pankkivaltuusmiehet, Jhtkunnan sutä tekemän esityksen mukaisesti, 12 päivänä maaliskuuta 1908 Keisarilliselle Majesteetille alamaisuudessa ehdttaa, että Hallitus, njautuen Sumen Pankille 19 päivänä helmikuuta 1895 annetun hjesäännön 19 :ään, Pankin metallisen kassan vahvistamiseksi Sumen Eduskunnan pulesta takaisi kymmenen miljnan markan suuruisen, kahden vuden kuluessa takaisin maksettavan ulkmaisen kreditivin sekä että Senaatti ikeutettaisiin hallituksen pulasta antamaan tämän takauksen ja ryhtymään niihin timenpiteisiin, jtka kreditivin ttamista varten näyttivät tarpeellisilta. Sittenkuin Keisarillinen Majesteetti li hyväksynyt mainitun ehdtuksen, anti Keisarillinen Senaatti Sumen ankin Jhtkunnan timeksi Sumen valtin pulesta tehdä spimuksen yllämainitusta kreditivistä, pidättäen Senaatti itselleen vallan vahvistaa kreditivin ehdt. Timitettuaan mainitun tehtävän, lähetti Jhtkunta 8 päivänä huhtikuuta 1908 Valtivaraintimituskunnalle asianmukaisesti vahvistettavaksi saman kuun 6 päivänä päivätyn välikarjan, jnka kautta Tukhlmassa leva pankkihune Stckhlms Enskilda Bank li situtunut antamaan 7,200,000 kruunun suuruisen kassakreditivin yhden vuden ajaksi sumen Pankin käytettäväksi. Asiata 9 päivänä santtua mhtikuuta esiteltäessä katsi Keisarillinen Senaatti hyväksi vahvistaa tehdyn spimuksen. Tämän kreditivin njalla, jsta ei le tarvittu mitään j^staa, Pankin käyttämätön setelinant-ikeus, alimmillaanllen, 15 päivänä kesäkuuta teki 22,220,000 markkaa, eikä le llut tarvis turvautua Sumen Pankin hjesäännön 18 ;n määräykseen setelinant-ikeuden väliaikaisesta krttamisesta Keisarillisen Senaatin myönnytyksellä. 2.. Sittenkuin Eduskunta 1907 vuden valtipäivillä li Valtilainan päättänyt ttaa rautatierakennuksia varten kuletuslainan, hankkiminen. J ka lisi nimellisarvltaan niin suuri, että se vastaisi 56, uden ajaksi vahvistettua 2,250,000 markan vutuismaksua, i.e,. valtuuttaa hallituksen tarpeen vaatiessa lainaamaan aninnä tarvittavan rahamäärän lyhempiaikaisena velkana, mitti Keisarillinen Senaatti kirjeessä 23 päivältä tammi-

5 9 kuuta 1908 Eduskunnan päätöksen vahvistamisen lähimmässä tulevaisuudessa levan dtettavissa ja anti sen jhdsta Sumen Pankille timeksi viipymättä ryhtyä timenpiteisiin knsrtsin aikaansaamiseksi, jka ttaisi hankkiakseen santun valtilainan. Kun li kuulusteltu lainansaannin mahdllisuuksia eri tahilla rahamaailmaa ja aikaisemmin tehdyt tarjukset maalle vähemmin edullisina li hyljätty, hyväksyttiin 17 päivänä julukuuta 1908 Englannissa tarjttu 4 1/2 /0 laina, jnka ttivat Sumelle hankkiakseen timinimi C. J. Hambr & Sn Lntssa, Swiss Bankverein, Aktieblaget Stckhlms Handelsbank, Stckhlms Enskilda Bank ja Vereinsbank in Hamburg sekä bumen Pankki, Sumen Yhdyspankki ja Kansallis-sake- Pankki. Pankkivaltuusmiesten lausunnt näistä tarjuksista vat merkityt Valtuusmiesten pöytäkirjihin 23 ja 24 päivältä huhtikuuta, 5 ja 20 päivältä marraskuuta sekä 17 päivältä julukuuta Sumen Pan- Siinä kertmuksessa, jnka Pankkivaltuusmiehet vat kin saatava antaneet Pankkivalikunnalle Sumen Pankin timinnasta timinimeltä vudelta 1907, n Pankin Hampurissa lleen kirjeenvaih- Haller, Söhle tajan timinimi Haller, Söhle & C:n maksunlakkautuk- & C.lta. sesta mainittu m. m., että Saksan lain mukaan kulleen henkilön ikeudenmistajat vielä viiden vuden kuluessa hänen kulemansa jälkeen vat vastuunalaiset hänen elinaikanaan tekemistänsä situmuksista. Tämän njalla siis timinimen Haller, Söhle & C:n entisen sakkaan Thtri Martin Shien kultua huhtikuussa 1904 livat vastuunalaisia siitä määrästä timinimen velkaa, jka li lemassa Thtri M. Shien kullessa, ei ainastaan timinimen nykyiset sakkaat, vaan myöskin Thtri M. Shien lapset, jista mu at paitsi yksi isänsä kultua livat ernneet timmimestä. Kun suuri sa Sumen Pankin saatavasta Haller, Söhle & C:lta eli yhteensä Emk 1,366,118: 67 li syntynyt ennen Thtri M. Shien kulemaa, käski Pankki valtuuttamansa asiamiehen Thtri Nlten, samalla kuin Pankin kk saatava Eink. 1,938,401: 10 li valvttava Haller, Söhle & C:n sittemmin knkurssiin luvutetussa pesässä, vaatimaan Thtri M. Shien ikeudenmistajia maksamaan edellämainitun Emk. 1,366,118: 67 su u ru isen määrän. Kska kuitenkin muutkin Haller, Söhle & C:n saamamiehet livat mainituilta ikeudenmistajilta samalla syyllä vaatineet määriä, jtka livat Martin Shien ikeu- denmistajain nstamaa perintöä paljn suuremmat, li tumiistuin Hampurissa määrännyt n. k. Nachlassverwaltung in pesän selvitystä ja lppuun suritusta varten. Pesän selvittäjän laatimien pesäluetteljen mukaan nusivat kulinpesän varat Emk:aan 432,751: 27 sekä velat Rmk:ti,an 1,184,126: 92, jhn viimemainittuun määrään ei sisältynyt Sumen Pankin saatava. J siihen aikaan kuin Thtri M. Söhle kuli, li Sumen Pankin saatavasta suurin sa eli Emk 1,000,000 talletuksena Haller Söhle & C:lla, ja tehtiin edelleen kuten ennenkin spimus tämän talletuksen jatkamisesta kuukausittain. Muun muassa viimeksi mainitun seikan jhdsta katsttiin Pankin saatava, mikäli sen surittamista vaadittiin Thtri Shien perillisiltä, riidanalaiseksi, ja kska Pitkällinen ikeudenkäynti uhkasi suurilla kustannuksilla, tarjmatta kulinpesän hunn aseman tähden santtavaa krvausta, vat Pankkivaltuusmiehet erinäisten asiantuntijain lausuntja hankittuansa sekä hyljättyänsä aikaisemmat ehdtukset, sustuneet 130,000 Eeichsmarkan tarjukseen, Pankille pidätetyllä ikeudella sen lisäksi periä ^k saatavastaan iankeavan suuden timinimi Haller ^öhle & C:n knkurssipesästä. Kun nyt j suritettuun ^krdimäärään lisää nykyänsä suunnilleen tietyt singt ttaller Söhle & C:n knkurssista, tulee Sumen Pankki saamaan yhteensä jnkun verran yli 400,000 Sumen tarkkaa eli nin 18 /0 saatavastaan useinmainitulta timiviineltä. Tätä asiaa n käsitelty Pankkivaltuusmiesten kkuksissa 23 päivänä tukkuuta, 16 ja 28 päivänä syyskuuta ja 14 päivänä marraskuuta. Kirjeessä 10 päivältä marraskuuta ilmitti Jhtkunta, Sumen Panttä Banque de TlJnin Parisienne Pariisissa li tarjutu- kin ulkmai- Qut timimaan Sumen Pankin kirjeenvaihtajana Pariisissa set asiamiusaruilla ehdilla kuin n svittu Pankin sillisten asiamies- het. ^ n kanssa santussa kaupungissa. Kska Banque de l Unin arisienxieliä, jka äskettäin li hankkinut Sumen valtiaitkselle lyhytaikaisen 16 miljnan markan lainan, n 0111 '1 miljnaa frangia mia varja sekä se muutenkin n Eanskan ensimäisiä, vat Pankkivaltuusmiehet 11 p. arraskuuta valtuuttaneet Jhtkunnan ttamaan Pankin Udenneksi asiamieheksi Pariisissa Banque de l Unin Parimennen.

6 lö Pankin vek- Marraskuun 26 päivänä 1907 annettujen määräysten sdi- ja lai- mukaan n Pankin lainanannssa käytetty seuraavia krknaudiikettä määriä: kskevia 6 1/ 2 prsenttia diskntatessa puhtaita liikevekseleitä määräyksiä, sekä irtisanttuja pankintalletustdistuksia, jiden eräpäivään ei le klmea kuukautta pitempi aika; 7 prsenttia diskntatessa samallaisia vekseleitä ja talletustdistuksia, jiden eräpäivään n klmea kuukautta pitempi aika aina kuuteen kuukauteen asti; 7 prsenttia diskntatessa muita vekseleitä hulimatta siitä, nk niiden eräpäivään pitempi tai lyhempi aika; 6 1/2 prsenttia myönnettäessä hypteekkilainja ja kassakreditivejä, jiden vakuutena n kultaa ja hpeata, ulkmaan rahan määräisiä, Sumen valtin ja Sumen Hypteekkiyhdistyksen valtin takuulla varustettuja bligatsineja, niin myös ulkmaisten valtiiden taikka valtitakuulla varustettuja bligatsineja; sekä 7 prsenttia myönnettäessä hypteekkilainja ja kassakreditivejä muunlaista vakuutta vastaan. Kassakreditivien sisäänkirjitusmaksu laskettiin 1/2 prsentin mukaan vudelta, mutta kreditivejä ei myönnetty pitemmäksi ajaksi kuin puleksi vudeksi. Sen hessa li Jhtkunta ikeutettu, kuten ennenkin, sattuvissa tapauksissa diskntatessa vekseleitä, jita ei le pidettävä puhtaina liikevekseleinä, svelluttamaan puhtaita liikevekseleitä varten vimassa levia krkmääriä sekä erityisesti laskemaan nämät viimemainitut krkmäärät yksityispankkien vekseleitä rediskntatessa. Elkuun 7 päivänä 1908 määrättiin, että diskntkrk sellaisista puhtaista liikevekseleistä ja yksityispankkien talletustdistuksista, jilla n klmekuukautinen tahi lyhempi eräytymisaika, li alennettava 6 prsenttiin sekä pitempiaikaisista liikevekseleistä ja talletustdistuksista 6 1/i prsenttiin, jta vastin muunlaatuisten vekselien diskntkrk sekä laina- ja kassakreditivikrk li p y s y te ttä v ä entisellään. Syyskuun 19 päivänä alennettiin krt seuraaviin määriin, jita siitä lähtien n Pankin lainanannssa käytetty: 5 2 prsenttia diskntatessa puhtaita liik e v e k s e le itä sekä irtisanttuja pankin talletustdistuksia, jiden eräpäivään ei le klmea kuukautta pitempi aika; 6 prsenttia diskntatessa samallaisia vekseleitä j a talletustdistuksia, jiden eräpäivään n klmea k u u k a u tta pitempi aika aina kuuteen kuukauteen asti; 5. 6 */2 prsenttia diskntatessa muita vekseleitä, hulimatta siitä nk niiden eräpäivään pitempi tai lyhempi aika; 5 x/2 prsenttia myönnettäessä hypteekkilainja ja kassakreditivejä, jiden vakuutena n kultaa ja hpeata, ulkmaan rahan määräisiä Sumen Valtin ja Sumen hypteekkiyhdistyksen valtin takuulla varustettuja bligatsineja sekä ulkmaisten valtiiden antamia taikka valtitakuulla varustettuja bligatsineja; 6 prsenttia myönnettäessä hypteekkilainja ja kassakreditivejä, jiden vakuutena n muunlaisia bligatsineja, talletustdistuksia ja kiinnityksiä; sekä 6!/2 prsenttia myönnettäessä hypteekkilainja ja kassakreditivejä sakkeita vastaan. Määräykset kassakreditivien sisäänkirjitusmaksusta, kreditivien ajasta ja Jhtkunnan ikeudesta sattuvissa tapauksissa diskntatessa vekseleitä, jita ei vida Pitää puhtaina liikevekseleinä, svelluttaa puhtaita liikevekseleitä varten vimassa levia krkmääriä sekä erityisesti laskea nämät krkmäärät yksityispankkien vekseleitä rediskntatessa vat pysytetyt samanlaisina kuin livat vuden alussa. Vunna 1908 vat Pankkivaltuusmiehet käsitelleet Timenpiteitä, jtka ks yhteensä 6 maksuajan pitennystä, akrdia ja muita helptuksia kskevaa hakemusta, jista n tarkemmin kerrttu kevat yksityisten ;situ helmikuun 10 päivänä, maaliskuun 12, 24 ja 25 päivänä sekä huhtikuun 16 päivänä tehdyissä pöytäkirjissa. Jhtkunnan esityksestä vat Pankkivaltusmiehet julukuun 31 kille. muksia Pan Päivänä 1908 päättäneet, että erinäiset Pankin saatavat, mäkärältään yhteensä 504,820 markkaa, livat siirrettävät epävarmihin. Tämän hessa vat Valtuusmiehet sustuneet siihen, että sa aikaisemmin epävarmihin siirrettyjä saamisia, yhteensä 8,594 markkaa 85 penniä, n kknaan Pistettu tileistä. 7 Sumen Pankin hjesäännössä määrätyn tarkastakin'11 vat vudelta 1907 Eduskunnan valitsemat tilintarkastajat timittaneet maalis- ja huhtikuussa Tarkasajam pultsanan mukaisesti ja Pankin hjesäännön tätä 11 Pankin hallinnn tarkastus.

7 12 kske vain säännösten njalla vat Pankkivaltuusmiehet Eduskunnan pulesta 7 päivänä huhtikuuta 1908 myöntäneet Jhtkunnalle vastuunvapauden Pankin hallinnsta vudelta Pankin lai- Jka kuukausi vat Pankkivaltuusmiehet Pankin kirnausliikkeen jjen ja tililaskujen sekä haaraknttreista tulleiden ilmitarkastus. tusten njalla timittaneet sellaisen Pankin liikkeen ja lainauksen tarkastuksen, kuin Valtuusmiehille annetun jhtsäännön 2 :ssä mainitaan. Myöskin vat Pankkivaltuusmiehet jka kuukausi tarkastaneet Pankin Jhtkunnan lähinnä edellisen kuukauden memriaalipöytäkirjat. 9 Katsastukset: Pankin hjesäännön 40 :n määräyksen mukaisesti a) pääknt- vat Pankkivaltuusmiehet timittaneet pääknttrin kassatrissa. hlvin ja kaikkien rahastjen sekä laina- ja vakuuskirjain ynnä talletusten katsastuksen, jka n tapahtunut marraskuun 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19 ja 25 päivänä. Santussa katsastuksessa saadut tulkset, jtka n annettu Jhtkunnan tiedksi, vat lleet Pankin kirjain mukaiset. b) maaseutu- Mitä Pankin haaraknttreihin tulee vat Pankkivalknttreissa. tuusmiehet antaessaan määräyksiä valitsemillensa diskntkmiteain jäsenille myöskin kehttaneet heitä kerran kuukaudessa mielensä mukaan kullinkin erikseen määrättävinä aikina timittamaan säädetyt katsastukset knttreissa. Sitäpaitsi vat tarkastuksia timittaneet: Turun knttrissa päivänä tammikuuta v. t. Pankinjhtaja Basilier; Jyväskylän knttrissa 27 päivänä huhtikuuta Pankinjhtaja Järnefelt; ulun knttrissa 3 6 päivänä tukkuuta v. t. Pankinjhtaja Basilier; Niklainkaupungin knttrissa 7 8 päivänä tukkuuta v. t. Pankinjhtaja Basilier; Wiipurin knttrissa päivänä kesäkuuta v. t. Pankinjhtaja Basilier; Jensuun knttrissa päivänä syyskuuta v. t. Pankinjhtaja Basilier; Srtavalan knttrissa päivänä syyskuuta v. t. Pankinjhtaja Basilier; Kupin knttrissa 4 ja 5 päivänä julukuuta v. t. Pankinjhtaja Basilier; sekä Mikkelin knttrissa 7 ja 8 päivänä julukuuta v. t. Pankijhtaja Basilier. Pietarin knttrin katsastusmiehenä n timinut Sud e n passivirastn päällikkö, Tdellinen Valtineuvs, Vapaaherra Th. Bruun ja hänen varamiehenään saman virastn ikeudenkäyntiapulainen Kllegineuvs H. J. Helenius. 10 Sikäli kuin kuluneita seteleitä n pääknttriin saapunut ja suurempi määrä niitä kerääntynyt, vat Pankkivaltuusmiehet sitä varten kutsutuilla henkilöillä lasketutta- ^eet sellaiset setelit, jtka sitten n pltettu Pankin talusrakennuksessa levassa uunissa. Tietja siten pltetusta seteleistä n Pankkivaltuusmiesten pöytäkirjissa ^ainmikuun 11, 13 ja 15, tukkuun 11, 13, 16 ja 19, syyskuun 3, 5, 8 ja 12 sekä marraskuun 14, 16, 18, 20 ia 23 Päivältä Sittenkuin Pankkivaltuusmiehet 17 päivänä heinäkuuta 1907 livat päättäneet, että Pankin uusien setelien aattamiseksi taiteellisesti täysin tyydyttävään ulkasuun Paikmtkilpailu li timeenpantava, valitsivat Pankkivalj.!j'snhehet 18 päivänä tammikuuta 1908 palkinttumaeiksx mainittua kilpailua varten Prfessri Gr. Nyströmin J Kauppias M. Hallbergin, jtka Pankin Jhtkunta li ^uän timeen ehdttanut, sekä sen hella vapaaherra E. p - Paimenin, Arkkitehti Armas Lindgrenin ja Sumen Du? 111 ^kkamreerin A. Brbergin. Kun kilpailu ei antaisi i täysin tyydyttävää tulsta, n kysymyksen ratkaisu lykkäytynyt vuteen ]j Sumen Eduskunnan kirjelmässä 30 päivältä lkaldölta 1908 ilmitettiin Pankkivaltuusmiehille, että Su ankin käyttämättömät vittvarat edelliseltä vuc) Pietarin knttrissa. Kuluneiden setelien plttaminen. Pankin uusien setelien mut. Sumen Pankin käyttämättömät vittvarat.

8 Pankin kiinteistöjä ja knttrihuneustja kskevia timenpiteitä. a) Ktkan knttri. b) Jyväskylän knttri. 14 delta, 5,032,092 markkaa 94 penniä, livat Pankin vararahastn siirrettävät, minkä jhdsta Pankkivaltuusmiehet ilmittivat edelläsantun päätöksen Pankin Jhtkunnalle tiedksi ja nudatettavaksi. 13. Kirjeessä 30 päivältä huhtikuuta 1908 ilmitti Jhtkunta, että Sumen Pankille li ilmestynyt erittäin spiva tilaisuus staa talnasema Ktkan kaupungissa, Nr 19 Aleksanterinkadun varrella, mikä talnasema sen pulesta li verrattain edullinen, ettei Pankki tulisi mistamaan maan tarpeeseensa spimattmia rakennuksia. Rakennukset livat siitä äskettäin palaneet ja talnasema, jka li tarjttu Pankille kaupaksi 20,000 markan hinnasta, li Aktieblaget F. A. Cllinin sakeyhtiön mistama ja suuruudeltaan 2,265 neliömetriä. Kska tehty tarjus sekä hintaan että muihinkin seikkhin katsen näytti mnessa suhteessa edulliselta, pyysi Jhtkunta valtuutusta stamaan Sumen Pankille santun talnaseman edellämainitulla hinnalla, pidättäen siinä tapauksessa, että tämä esitys hyväksyttäisiin, itselleen ikeuden vastedes Pankkivaltuusmiehille esittää miten talnasemalle lisi rakennettava. Viimeksimainitusta seikasta humautti Jhtkunta, että knttrin nykyistä huneusta kskeva vukraspimus n vimassa aina vuteen 1921 asti ja kska svittu vusivukra siitä n suhteellisesti alhainen, li Jhtkunta sitä mieltä, ettei liene vaikeuksia saada h u n e u st a ennnen vukraspimuksen päättymistäkin siirretyksi tiselle vukraajalle. Asiata 7 päivänä tukkuuta 1908 käsitellessään katsivat Pankkivaltuusmiehet hyväksi sustua edelläkerrttuun esitykseen. Sen jhdsta, että vukra Sunien Pankin knttrin huneuststa Jyväskylän kaupungissa li krtettu Jhtkunnan mielestä khtuuttmaan määrään, pyysi Jhtkunta valtuutusta man taln hankkimista varten, jhn Pankin huneust vitaisiin sijittaa, stamaan Kihlakunnantumari A. Aejmelaeus en mistaman taln ja taln' aseman Nr 37 santussa kaupungissa, mikä k i i n t e i m i s t li tarjttu myytäväksi 42,000 markan hinnasta. Asiata 28 päivänä syyskuuta 1908 käsitellessään katsivat Pankkivaltuusmiehet levan syytä sustua e d e llä ' kerrttuun esitykseen, mutta sen jhdsta, että S u m en Eduskunnan Pankkivalikunta Eduskunnalle saman kuun 3 päivänä antamassaan mietinnössä Nr 2 Sumen Pankin hallinta ja tilaa vunna 1907 kskevan tarkastuksen j hdsta h lausunut, että Pankkivaltuusmiehillä lisi llut yytä alistaa eräs yhtäläinen asia Eduskunnan ja sen Pankkivalikunnan harkittavaksi, minkä lausunnn Eduskunta h hyväksynyt, päättivät Pankkivaltuusmiehet lähettää Jhtkunnan edellämainitun kirjeen ynnä siihen kuuluvat asiakirjat Pankkivalikunnalle sellaista timenpidettä varten, jhn asia antaisi aihetta. Kirjeessä 10 päivältä seuraavaa lkakuuta ilmitti -Pankkivalikunta levansa sitä mieltä että, kun asia kski ^errattain vähäisen rahamäärän käyttämistä, sitä ei vitu katsa senlaatuiseksi, että se lisi Eduskunnan harkittaviesi alistettava, minkä jhdsta Pankkivaltuusmiehet 15 Päivänä santtua lkakuuta valtuuttivat Jhtkunnan Pankille stamaan puheena levan kiinteimistön edellä mainitulla hinnalla. Jhtkunnan esityksen mukaan valtuuttivat Pankkivaltuusmiehet 10 päivänä helmikuuta ja 7 päivänä tukkuuta 1908 Jhtkunnan käyttämään yhteensä 2,377 markkaa 50 penniä erinäisten krjaustöiden timittamiseen Pan- KlU ulussa mistamassa talssa. Viimeksimainittuna päivänä myönsivät Pankkivaltuusmiehet myöskin Pankin Kupissa levassa knttrissa iuiitettavia krjauksia varten 813 markkaa, i Kirjeessä 15 päivältä huhtikuuta 1908 ehdtti Jlit- 1Unta, että Pankin W iipurin kaupungissa mistamassa tässä timitettaisiin erinäisiä tarpeen vaatimia krjaus- ja ^ Uutstöitä Prfessri G. Nyströmin laatimien piirustusu mukaan sekä että tähän tarkitukseen saataisiin käyt- 15 i a 21,000 markkaan nuseva määräraha. Tämän hessa i, mautti Jhtkunta, että ehdtetulla timenpiteellä saauisiiu rakennuksen fasaadit entistä yhdenmukaisemd lv 1 e ^ a P a ra n n u ste n tultua suritetuiksi lisi mahjyj-.ls.ta saada suurempaa vukratulakin huneustista. ^ aimttuun esityksean sustuivat Pankkivaltuusmiehet 16 ivänä huhtikuuta Sittenkuin Prfessri G. Nyström h laatinut Pankin raj1pur*n kaupungissa levalle talnasemalle tehtävää uutta Pä"tf1^USta varten piirustukset ja kustannusarvin, jka g a tyx Smkraan 580,000, myönsivät Pankkivaltuusmiehet t PaiVanä kesäkuuta 1908, Jhtkunnan esityksestä, mainih,ra^amäärän rakennushankkeeseen käytettäväksi, minkä essa Jhtkunnalle annettiin ikeus rakennustyön piec) ulun knttri. d) Kupin knttri. e) W iipurin knttri.

9 16 nemmissä yksityiskhdissa, mikäli se kullinkin sveliaaksi havaitaan, piketa piirustusten suunnitelmasta. 14. Mikkelin ja Pankin Mikkelissä ja Wiipurissa levien knttrien Wiipurin turvaamiseksi n ryhdytty erinäisiin timiin, ja n Keiknttrien sarillinen Senaatti tehdystä hakemuksesta 4 päivänä tukvartiiminen, kuuta 1908 myöntänyt krvausta Wiipurissa asetettavan ylimääräisen pliisiknstaapelin palkkaamiseksi. Kassöörien käsikassat. 15. Kska se 50,000 markan suuruinen rahamäärä, jka siitä annetun määräyksen mukaan Pankin Tampereen knttrin apulaiskassanhitajalla enintään sai lla käsikassana^ lisääntyneen vaiht- ja diskntliikkeen vuksi li havaittu riittämättömäksi, määräsivät Pankkivaltuusmiehet, Jhtkunnan esityksestä, 11 päivänä tammikuuta 1908 santun käsikassan krkeimman määrän 75,000 markaksi. Samasta syystä krttivat Pankkivaltuusmiehet 14 päivänä julukuuta 1908 Pankin Prin knttrin käsikassan luvallisen krkeimman määrän 100,000 markasta 125,000 markkaan. Kska venäjän rahan vaiht Pankin W iipurin knttrissa vusi vudelta suuresti li lisääntynyt sekä varsinkin kesäkuukausina kasvanut niin suureksi, ettei kassanhitaja vinut tyydyttävästi palvella yleisöä, esitti Jhtkunta, että santtuun knttriin perustettaisiin vaihtkassa venäjän rahan vaihta varten kesä-, heinä-, el- ja syyskuun ajaksi v sekä että asianmaisen kassanhitajan palkkaamiseksi myönnettäisiin Pankin varista 200 markan suuruinen kuukautinen määräraha. Tähän esitykseen sustuivat Pankkivaltuusmiehet 16 päivänä huhtikuuta Samalla määrättiin 7 p:nä tukkuuta 1908 santun vaihtkassan krkeimmaksi rahamääräksi 100,000 markkaa, jnka hessa ylimääräisen vaihtkassan jä rje s tä misen jhdsta vakinaisen kassanhitajan käsikassan krkein määrä alennettiin 200,000 markasta 150,000 markkaan- Kirjeessä 28 päivältä syyskuuta 1908 ilmitti Jhtkunta, että venäjän rahjen vaihtliike W iipurin knttrissa yhä vieläkin li siksi suuri, ettei knttri vinut tulla timeen ilman sitä varten kesäkuukausiksi jä rje s te t tyä ylimääräistä kassaa ja esitti Jhtkunta senvuksi, että mainittu kassa edelleenkin eli jälkeen lkakuun 1 päivän 1908 pysytettäisiin tistaiseksi, ehdttaen sen hessa, että kassanhitajan palkaksi myönnettäisiin 200 markkaa kuukaudessa. Pankkivaltuusmiehet sustuivat 28 päivänä syyskuuta 1908 kerrttuun esitykseen. 16. Jhtkunnan siitä tekemän esityksen jhdsta mää- Ylimääräisräsivät Pankkivaltuusmiehet 11 päivänä tammikuuta 1908, tm apulaisetta. Tampereen knttrin lisääntyneen vaiht- ja disknt- ien palk- Hikkeen vuksi Pankin varista li tistaiseksi myönnet- kiita. tävä 125 markan suuruinen kuukautinen määräraha käytettäväksi knttri apulaisen palkkaamista varten santtuun knttriin. Samana päivänä päättivät Pankkivaltuusmiehet, kska Pankin Ktkassa levan knttrin työmäärä li suuresti lisääntynyt, että Pankin varista li maksettava 250 markan suuruinen kuukautinen määräraha ylimääräisen knttrikirjurin palkkaamiseksi santtuun knttriin 1908 vuden lppuun asti ja että sen jhdsta sillisen knttriapulaisen palkkaamista varten käytetty 125 markan suuruinen kuukautinen määräraha li lakkautettava. Julukuun 31 päivänä 1908 päättivät Pankkivaltuusmiehet, että santtu timi li pysytettävä tistaiseksi eli kunnes vakinainen knttrikirj urin virka tulee perustetuksi Ktkan knttriin, jsta Jhtkunta li ilmittanut aikvansa khdakkin tehdä esityksen. 17. Vusirahasääntöön pantua määrärahaa virkalman Muita määhankkimiseksi virka- ja palvelusmiehille n vunna 1908 rärähakäytetty 18,812 markkaa 53 penniä. Pankkivaltuusmies- a-, ^ärtraha ten päätös virkalmaa varten säädetyn määrärahan käyttä- yfrkalmaa* öisestä n tukkuun 7 päivänä tehdyssä pöytäkirjassa. varten. Jhtkunnan ilmitettua Pankkivaltuusmiehille, että b) Eläkkeitä, jhtkunta hakemuksen njalla li 1 päivänä helmikuuta i908 myöntänyt ern virasta Sumen Pankin Ylikassööjnle I. A. Landtmanille, vat Pankkivaltuusmiehet saman kuun i päivänä päättäneet myöntää Ylikassööri Landtnianille hänen elinajakseen 7,000 markan suuruisen vu hisen eläkkeen, jka Sumen Pankille 12 päivänä huhti- 17 2

10 c) Satunnaisten palkkiitten määräraha. d) Tarverahat. e) Määräraha uusia seteleitä varten. 18 kuuta 1886 annetun vusirahasäännön mukaan vastaa hänen kk palkkaansa. Neiti Selma Lagerspetz ille, jka ltuaan pitemmän aikaa Pankin palveluksessa, julukuussa 1908 ersi pankista, n myönnetty 300 markan suuruinen lahjapalkki. Pietarin knttrin mlemmille rahanlukijille, vahtimestarille ja vahtimestarinapulaiselle n annettu satunnaisten palkkiitten määrärahasta tavanmukaiset lahjapalkkit pääsiäiseksi ia uudeksi vudeksi yhteensä 330 ruplaa. Saman knttrin vahtimestarille A. Wasiljeffille, jka ltuaan kauan aikaa Pankin palveluksessa helmikuun 1 päivänä 1908 ersi timestaan, vat Pankkivaltuusmiehet myöntäneet 150 markan suuruisen lahjapalkkin. Pankin pääknttrin Ylivahtimestarilie H. J. Paulig ille n annettu edelläsantusta määrärahasta 400 markan suuruinen palkki vudelta 1908 ja vudeksi 1909 n myönnetty 33 markan 33 pennin suuruinen kuukautinen lisäys hänen palkkaukseensa. Jhtkunnan ilmitettua, että Prin, Kupin ja Srtavalan knttreja varten vudeksi 1908 määrätyt tarverahat kasvaneen liikkeen jhdsta eivät tulisi riittämään tarkitukseensa, vaan että tehtyjen arvilaskujen mukaan Prin knttri lisi paktettu käyttämään 690 markkaa 52 penniä, Kupin knttri nin 500 markkaa ja Srtavalan knttri nin 375 markkaa mainittujen määrärahani lisäksi, vat Pankkivaltuusmiehet 16 päivänä huhtikuuta sekä 14 päivänä julukuuta myöntäneet tarkitusta varten edellämainitut määrät. Pankille 5 päivänä maaliskuuta 1906 vahvistettuun vusirahansääntöön liitetyn 8:n muistutuksen mukaan vat Pankkivaltuusmiehet Jhtkunnan esityksestä 31 päivänä julukuuta 1908 myöntäneet seuraavat määrät tarverahj» Pankin haaraknttrien käytettäväksi vunna 1909, nimittäin: Turun, Niklainkaupungin ja ulun knttreille kullekin 1,200 markkaa, Prin, Jensuun, Srtavalan, Mikkelin, Hämeenlinnan, Jyväskylän ja Ktkan knttreille kullekin 1,000 markkaa, Kupin knttrille 1,300 markkaa. Wiipurin knttrille 3,200 markkaa ja Pietarin knttrille 2,500 markkaa. Sittenkuin se lautakunta, jnka Pankkivaltuusmiehet 18 päivänä tammikuuta 1908 livat asettaneet arvstelemaan ja palkitsemaan uusia seteleitä kskevassa kilpailussa jätettyjä ehdtuksia, li lpettanut työnsä, m y ö n s i v ä t Pankkivaltuusmiehet 31 päivänä julukuuta 1908 lautakun nan ulkpulella Pankkia leville jäsenille palkkita timestaan 20 markkaa kkukselta, Arkkitehti E. Saariselle aihelmapiirustusten uudestaan mudstelemisesta 1,000 markkaa ja Ylikamreeri A. Brbergille siitä, että hän li timinut lautakunnan sihteerinä 125 markkaa. Sen jhdsta että Sumen Pankin pääknttrin vahtimestarilta K. A. Högström iltä julukuussa 1907 virantimituksessa Pankin huneistssa li tuntemattmalla tavalla kadnnut pankin rahja 5,000 markkaa, minkä vahingn vahtimestari Högström khta sen jälkeen krvasi Pankille, katsivat Pankkivaltuusmiehet, Jhtkunnan esityksen mukaisesti, 14 päivänä julukuuta 1908, humin ttaen tässä tapauksessa levia asianhaarja, khtuulliseksi m yöntää vahtimestari Högström ille krvausta edelläkerrtusta Vahingsta 4,500 markkaa. 18. Sittenkuin Pankkivaltuusmiehet kirjeessä 10 päivältä helmikuuta 1908 livat anneet että, kska avimeksi j u tunut kanslistinvirka ulkmaista kirjeenvaihta varten Sumen Pankissa tulisi pitemmäksi aikaa jäämään täyttämättä, santtuun virkaan kuuluva kk palkka, lukien 1 päivästä maaliskuuta 1908, saataisiin tistaiseksi käyttää Sljaisen palkkaamiseen, n Keisarillinen Senaatti 25 päivä n ä ensiksimaimttua kuuta sustunut kerrttuun esitykseen. 19. Helmikuun 7 päivänä 1908 n Keisarillinen Senaatti kimittänyt Sumen Pankin Tampereen knttrin kassanhitajan A. L. E. Löfgrenin kmisariukseksi Pankin Jensuun knttriin. Sittenkuin Turun knttrin pankinkmisariuksen virka entisen hitajan Hvineuvs A. Gripenbergin kuleman Jhdsta li jutunut avimeksi, asetti Jhtkunta viran Jälleen täyttämistä varten ensimäiselle sijalle Pankin Turussa levan knttrin kassanhitajan Werner Wegeliuksen, tiselle sijalle Sumen Pankin sihteerin, Varatumari Max Aabeliin ja klmannelle sijalle vanhemman Kirjanpitäjän Pankin pääknttrissa, Filsfianmaisteri Jhn Wilhelm Hammarenin. Pankkivaltuusmiehet jättivät asian alamaisella esityksellä 29 päivältä tammikuuta 1908 Keisarillisen 19 f) Ylim ääräinen määräraha. Kanslistin virka ulkmaista kirjeenvaihta varten. Pankinkmisariuksen virat.

11 Diskntkmiteat. 20 Senaatin ratkaistavaksi, pultaen virkaan Kassanhitaja Wegeliusta, jka myös sittemmin 25 päivänä seuraavaa helmikuuta nimitettiin puheenalevaan virkaan. Virkavapautta saksi kivullisuuden ja saksi yksityisten asiain tähden vat vunna 1908 nauttineet allamainittujen knttrien hitajat nimittäin: Jyväskylän knttrin hitaja I.. P. Rutzi kesäkuun ajan; ulun knttrin hitaja E. Rehnbäck heinäkuun ajan; Prin knttrin hitaja K. E. Brms elkuun ajan; Kupin knttrin hitaja. Wallenius 10 päivästä elkuuta saman kuun lppuun saakka; Hämeenlinnan knttrin hitaja B. E. Sundgren 22 päivästä elkuuta 1 päivään syyskuuta; Mikkelin knttrin v. t. hitaja K. G. Äkessn 16 päivästä elkuuta saman kuun lppuun; Ktkan knttrin hitaja W. Krgius 9 päivästä syyskuuta 13 päivään lkakuuta; ja Pietarin knttrin v. t. hitaja. Lindberg 14 päivästä syyskuuta 28 päivään samaa kuuta. Edellämainittujen virkalmien aikana vat Pankkivaltuusmiesten määräysten mukaan pankinkmisariuksen virkja tavallisesti hitaneet asianmaisten knttrien kassanhitajat. Muutin n kesälmaa myönnetty knttrinhitajille kullekin yhden kuukauden aika, jnka hessa Jhtkunta n mainituille hitajille hakemuksesta myöntänyt lyhempää virkavapautta, ei kuitenkaan viikka pitemmäksi ajaksi. 20. Sen jhdsta että Jensuun knttrin diskntkmitean varajäsen Kauppias Kalle Parviainen li ilmittanut levansa estetty ttamasta saa santun diskntkmitean töihin, määräsivät Pankkivaltuusmiehet 7 päivänä elk u u ta 1908 Asemapäällikkö Carl Wäinö Aspelundin vuden lppuun asti lemaan varajäsenenä mainitussa diskntkmiteassa. Diskntkmiteain jäseniksi sekä varajäseniksi vudeksi 1909 valitsivat Pankkivaltuusmiehet 14 päivänä julukuuta 1908; Hämeenlinnan knttrissa jäseniksi Insinööri Jhan Henrik Hlmemn ja Kauppias Anders Gustaf Skgsterin sekä varajäseniksi Tehtailija Gustaf Richard Fältmarsin Ja ikeusneuvsmies Gustaf Lenard Idestamin; Jensuun knttrissa jäseniksi Kauppias Wilhelm Hämäläisen ja Lehtrin, Filsfian Thtri Jhan Wilhelm Rnimuksen sekä varajäseniksi Kauppias Jhan Pitkn Ja Asemapäällikkö Carl Wäinö Aspelundin; Jyväskylän knttrissa jäseniksi Hvineuvs Adlf Wilhelm vn Zweybergin ja Timitusjhtaja Hug Parkaisen sekä varajäseniksi Varatumari Hjalmar Hug ssian Hllmeruksen ja Kruununnimismies Anshelm Rönnebergin; Ktkan knttrissa jäseniksi Varaknsuli laf Bii- l^in ja Kaupunginkamreeri Gösta Nrdgrenin sekä varajäseniksi tisen Kaupunginlääkärin Viktr Hug Alfthanin ja Tullinhitaja Rbert Fredrik Wilhelm Staudingerin; Kupin knttrissa jäseniksi Kihlakunnantumari -r rans skar Möllerin ja Kunnallisneuvsmies Jhan Fredrjk Dahlströmin sekä varajäseniksi Lääninrahastnhitajan Kllegiasessri Herman Werner Sahlsteinin ja Prkuristi Rein Brunilan; Mikkelin knttrissa jäseniksi Kauppaneuvs Carl -Redrik Pöndisen ja Liikennetarkastaja August Fredrik Granfeitin sekä varajäseniksi Kapteeni Vldemar Winterin Ja Varatumari Ernst Edvard Rsenqvistin; Niklainkaupungin knttrissa jäseniksi Kauppaneuvs Carl Jhan Hartmanin ja Prmestari Ivar Wilhelm liasselblattin sekä varajäseniksi Kauppias Jhan Edvard -Backmanin ja Varaknsuli Lennart Eliel Backmanin; ulun knttrissa jäseniksi Kauppaneuvs Fredrik Adlf Riekin ja ikeusneuvsmies Trsten Lundbergin sekä varamiehiksi Kunnallisneuvsmies skar Gustaf Lauettua ja Kauppias Herman Anderssnin; Prin knttrissa jäseniksi Kihlakunnantumari, Laamanni Thedr Lepld Eckin ja Knttripäällikkö Claes tthard vn Rehausenin sekä varajäseniksi Varaknsuli f^ug Rsenlevin ja Kaupunginkamreeri Jhan Leine- Dergin; Srtavalan knttrissa jäseniksi Kihlakunnantumari *^arl Gustaf Bergin ja Kauppias Wilh Srvalin sekä "aramiehiksi Kauppias ssi Evert Kivisen ja Liikemies lexander Jhan Nissinin; ~ Tampereen knttrissa jäseniksi Kunnallisneuvs arl Wilhelm Äkerlundin ja Tehtailija skar Björkellin 21

12 Pankin Jhtkunta. Pankkivaltuusmiesten virantimitus. 22 sekä varajäseniksi Varaknsuli Gösta Sumeliuksen ja Varatumari Walter Björkstenin; Turun knttrissa jäseniksi Kunnallisneuvs Hans Gustaf Hffstedtin ja ikeusneuvsmies Ernst Petter Jllan Thmen sekä varajäseniksi Kauppias Evert Wilhelm Nylundin ja Kapteeni, Vapaaherra R lf Maximilian Carpelanin ; Wiipurin knttrissa jäseniksi Hviikeudenneuvs Egid William Elfvengrenin ja Knsuliagentti Carl Edvin Ekströmin sekä varajäseniksi Kirjakauppias Viktr Hvingin ja Tukkukauppias William tsakrven. 21. Elkuun 24 päivänä vat Pankkivaltuusmiehet myöntäneet Jhtkunnan puheenjhtajalle, Pankintirehtööri C. vn Cllanille yksityisten asiain vuksi virkavapautta syyskuun 1 päivästä saman kuun 16 päivään saakka. 22. Valtipäiväjärjestyksen 74 :n 2:ssa khdassa levan määräyksen jhdsta timitettiin 12 päivänä maaliskuuta 1908 arpminen siitä, ketkä Pankkivaltuusmiehet livat vurssa santtuna vunna eramaan, jllin jutuivat eramisvurn niistä klmesta valtuusmiehestä, jiden tulee lla sallisina kaikissa käsiteltävänä levissa asiissa. Vapaaherra E. G. Paimen sekä niistä klmesta valtuusmiehestä, jiden tulee lla sallisina kaikkien valtuusmiesten yhteisesti ratkaistavissa asiissa, Tilanmistaja H. G- Palheim. Sen jhdsta että entinen SenaattriL. Gripenberg, jka li valittu lemaan sallisena kaikissa Pankkivaltuusmiesten käsiteltävissä asiissa, kesäkuussa 1908 muutti pis paikkakunnalta, kutsuttiin sen jälkeen asianmainen varamies Pankkivaltuusmiesten kkuksiin. Syyskuun 19 päivänä 1908 timitetussa Sumen Pankin pankkivaltuusmiesten ja tilintarkastajain ynnä heidän varamiestensä vaalissa tulivat valituiksi: Pankkivaltuusmieheksi lemaan sallisena kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä levissa asiissa Prfessri, Vapaaherra Ernst Gustaf Paimen; Pankkivaltuusmieheksi lemaan sallisena k aik issa valtuusmiesten käsiteltävinä levissa asiissa siksi ajaksi* Qiikä entisellä Senaattrilla L. Gripenbergillä lisi llut jälellä, Prfessri Kaarl Juh Stählberg; Pankkivaltuusmieheksi lemaan sallisena niiden asiain käsittelyssä, jtka vat kaikkien pankkivaltuusmiesten yhteisesti ratkaistavat, Tilanmistaja Hjalmar Gabriel Palheim ; Pankkivaltuusmiesten varamiehiksi: ensimäiseksi varamieheksi Esittelijäsihteeri Akseli August List, tiseksi varamieheksi Lainvalmistelukunnan tisen sastn vankempi jäsen Lakitiedetten Thtri Gerge Fredrik Granfelt; klmanneksi varamieheksi Lääkintöneuvs Gustaf Rudlf Idman; neljänneksi varamieheksi vakuutustarkastaja, Filsfianmaisteri Gustaf nni Immanuel Hälisten; viidenneksi varamieheksi lysen lehtri, Filsfianthtri Hug Magnus Jhannes Relander; ja kuudenneksi varamieheksi Kauppias Juh Santahlma; Pankin tilintarkastajiksi: Kauppappilaitsten tarkastaja, Prfessri Ernst Jakb Waldemar Bnsdrff, Sanmalehdentimittaja Wäinö Alfred Tanner, Lakitiedetten kandidaatti Jnas Castren ja Maanviljelysneuvs Karl W ilhelm Bruncrna; sekä Tilintarkastajain varamiehiksi: ensimäiseksi varamieheksi Sumen liikemiesten kauppapistn jhtaja, Filsfian maisteri Kyösti Nestr Järvinen, tiseksi varamieheksi Puuseppä Jaakk Emil Perttilä, klmanneksi varamieheksi Filsfianthtri Arvid Nevius ja neljänneksi Varamieheksi Sanmalehdentimifctaja Eer Erkk. Kerrtun vaalin tapahduttua kkntuivat Pankkivaltuusmiehet 21 päivänä syyskuuta 1908, jllin valit-.nn puheenjhtajaksi Vapaaherra Paimen sekä varapuheenjhtajaksi Prfessri Stählberg. Tilapäisen esteen sattuessa vat varamiehinä timineet Herrat List, Relander, Hälisten ja Idman. 23.,.. Sumen Eduskunnan Pankkivalikunnalle lähetetyssä kirjeessä 3 päivältä huhtikuuta 1908 esittivät Pankkival- ^rnsmiehet, kirjeessä tarkemmin kerrtuista syistä, että 1nmen Pankin hjesäännön 18 muutettaisiin siten, että krkein määrä, minkä verran Pankin liikkeessä levat etelit saavat nusta Pankin setelinant-ikeuden vakuuena levaa arvnvastinetta suuremmaksi, krtettaisiin 40 biljnasta 50 miljnaan markkaan. Samalla ehdttivat Pankkivaltuusmiehet perusteilla, 23 Pankin hjesäännön 18 ja 19 :n muuttaminen.

13 24 jista santussa kirjeessä n tehty selka, että Pankin hjesäännön 19, jnka mukaan maan hallituksella li valta Sumen Pankin metallikassan vahvistamiseksi Eduskunnan pulesta taata enintäin 10 miljnan markan suuruinen ulkmaan laina tahi krediitti, muutettaisiin siten, että Senaatin Talussast saisi, Pankkivaltuusmiesten siitä tekemästä ehdtuksesta, ikeuttaa Pankin ttamaan metallikassan vahvistamiseksi enintäin 20 miljnan markan suuruisen ulkmaisen lainan tahi krediitin. Kska Eduskunta 1908 vuden ensimäisillä valtipäivillä ei ehtinyt lpullisesti käsitellä näitä asiita, päättivät Pankkivaltuusmiehet 7 päivänä elkuuta 1908 lähettää Eduskunnan Pankkivalikunnalle uuden kirjelmän asiasta, uudistaen kaikin pulin mitä Pankkivaltuusmiesten ensiksimainitussa kirjeessä li esitetty. Tämä esitys saavutti 22 päivänä syyskuuta Eduskunnan hyväksymisen, mutta armllista ratkaisua ei vielä le saatu. 24. Sumen Pankin hjesäännön Sen jhdsta että Sumen Eduskunta kirjelmällä 2 päivältä marraskuuta 1907 li antanut Pankkivaltuusmiesminensen tarkastaten timeksi ttaa Pankin hjesääntö uudelleen tarkastuk alaiseksi, ja samalla tehdä uudet ehdtukset Pankin setelinanta ja sen vararahasta kskevain määräysten muuttamisesta sekä ylimääräisellä palkkasäännöllä levan jhtajanviran asettamisesta vakinaiseksi, päättävät Pankkivaltuusmiehet 7 päivänä huhtikuuta 1908 kehttaa Pankin Jhtkuntaa asiaa valmistavasti käsittelemään. Tämän käsittelyn perusteella Pankkivaltuusmiehet tulevat ensi valtipäivillä eri kirjelmässä esittämään Sumen Eduskunnalle uuden hjesäännön ehdtuksen. Helsingissä 8 p:nä helmikuuta E. G. Paimen. Heikki Lindrs. K. J. Stählberg. H. G. Palheim. W. A. Lavnius. Gösta Björkenheim. Liite Sumen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten kertmukseen vudelta Yleiskatsaus Sumen Pankin tilaan ja timintaan vusina I. S-, S i V ' Ij 1u m en Pankin tila Juluk. viim. p:nä Hl.' T -,,, aulu sittava Pankin tilaa jka vusineljänneksen lpussa v. ly aulu sittava Pankin käyttämätöntä setelinant-ikeutta jka V kuukauden lpussa v Vj aqkin kassatila vusien lpussa Vl{ ^ k i n rahaliike v ^ llj Pankin liikkeestä v äästyneitä vittvarja v G. E. Winter.

14 I. Sum en Pank<11^ \ sj/*(liun v iim eisen ä päivänä Varat. Setelinantci vastaavia metallivarja. Metallikassa: Sumen kultarahaa..... Venäjän ja ulkmaan kultarahaa rahaksi lyöm ätöntä kultaa.. kultaa ra h a p a ja ssa... Sumen hpearahaa.... bligatsineja ulkmaan rahassa Ulkmaisia kirjeenvaihtajia.. Ulkmaan setelirahaa ja kupnkeja Ulkmaisia v e k s e l e i t ä... 16,302,120 8,750, ,796 19,166 25,392,732 1,805,192 27,591,299 57,903, ,297 2,198, ,1 7 V ei a t. llj^ aadittaessa maksettavia situmuksia: 6essä levia s e t e le it ä... p sti vekseleitä ,021 *,, stuksia Pietarin knttrit; triin ,023 Ni,}' Pan- ja tt tilillä 27,825,798 jmt*.*.. * 6,780,112 n'tii v.ekse)eitä.. 171,551 'Jftrj^ain vusimaksuja 6,247 f kirjeenvaihtajia 994,559 v«itt ,708 Varista varattu 95,026, ,045 34,605,911 1,691,066 7,789, ,381, Saamisia. rtrahast 25,000,000 Vekseleitä Sumen rahassa Hypteekkilainja.... Alkuperäislainja.... Kassakreditiivejä ,655,880 24,168,678 5,700 4,960, ,6?5 jhn sisältyy pankin kiin teistöjen ja 011 ai'v0...sm k 1,739,855: 46 ittömiä vittvarja... 31,739, ,739, ,032, Muita varja. Rahaksi lyöm ätöntä hpeata... Vaskirahaa... bligatsineja Sumen rahassa.. Eri t i l e j ä... Prtestattuja ktimaisia vekseleitä Kasvaneita krkja, sald.... P a n k k ik iin te is tö t... K a lu s t ,739, ,053 69, ,278 16,069 15, ,815 1,739,855 I vastaavat MS k 8i*rat ,168: 72 C, «Pankki t 88tei V^ttu antamaan 40,000,000: i Taaditiaessa h *%et Tat 8itu- K S e t r t. 139,381,239: 27 N i t i i? * tä kassa- 155,107,168: 72 ^ r»i ls^ä nsta- 2,153,885: ,535,124: 28 ^ va m äärä ät8n setelinant-ikeus Sm k 13,572,044: 44 4a,» Smk Smk (201,153,187 67

15 II. Sumen Pank<n 0 "lukuun v iim eisen ä päivänä Varat. Velat. Setelinanta vastaavia metallivarja. Metalli kassa: Sumen kultarahaa... Venäjän ja ulkmaan kultarahaa rahaksi lyöm ätöntä kultaa.. kultaa ra h apajassa... Sumen h p e a r a h a a... bligatsineja ulkmaan rahassa Ulkmaisia kirjeenvaihtajia.. Ulkmaan setelirahaa ja kupnkeja Ulkmaisia vekseleitä.... Ulkmainen kreditiivi, nstamatta 16,276,720 7,254, ,105 20,070 23,802,537 2,649,998 22,966,524 39,312, ,020 1,523,201 10,000, ,52Sl 144 Sudittaessa maksettavia situmuksia: essä levia s e t e le it ä... pstivekseleitä.... stuksia Pietarin knt- Valt. t r i i n... Pan- ja tttilillä... Perji.»... v e k s e l e i t ä... U^ 0jv^a.^ain v u s im a k s u ja... 6fi k ir je e n v a ih t a jia... ^ a i '.... 'öen kreditiivi 85,989, , , ,965, ,682, , , ,509, , ,000 13,648, ,787, ,000,000 Saamisia. ^hast. 25,000,000 Vekseleitä Sumen rahassa H ypteekkilainja.... Alkuperäislainja... Kassakreditiivejä.... Muita varja. Rahaksi lyömätöntä hpeata... V askirahaa... bligatsineja Sumen rahassa.. Eri tilejä... Prtestattuja ktimaisia vekseleitä Kasvaneita krkja, sald.... Pankkikiinteistöt... K a lu s t... 1,927, ,234,378 22,409,027 1,416 4,720,493 17, ,498 18,030 12, , ,527 1,927,852 78,365: «JS,533: gl1 jhn sisältyy pankin kiinteistöjen ja a i v... Smk 1,927,852: 06 S tt( iättöm iä vittvarja Hi], TRs t a a v a t.. 100,528,144 : 33 iw,n Pankki b»>aan u >stet set«leita.. 40,000,000» ^aitgpf^adittaessa *set iassan]eistä nsta- situ-. 101,787,634: ,528,144: 33 2,616,506 : ,404,111:29 ät<m setelinant-ikeus Smk 36,124,003: 04 36,959,945 61,959,945 7,679, Smk 181,*2' Smk 181,427,271 10

16 6 7 CM rh C rh» rh C i d 00 l (M r-t es «rh CM rh t H rh Cv] C» H J cm" cm" cm" 00 c" C l CM" M (M C N 0 5 N C 0 5 rh rh r rh C 0 5 C !> " CM rh C C t>» I> c, cm^ c^, CM rh «t>t i d c ct i>t III. Taulu sittava Sumen Pankin tilaa jka vusineljänneksen lp u ssa vusina «S b Ä 03 i. S.3 2 b 1g 5 S rt > g <D 3.5 ^ ^ ^ > S-g, [S a M P r/) rt d 0 > - M CD a 43 a rt (h ) 3 P h C 3 M 3 M «.C, c" C TH rh J2 *3 > T 00 TH G" CD 00" C i 05 t» i 05 CM i d r * 00 C" c" rh I r H i C 00 C rh cm 05 CM 0 5 Ck t>r ^ c t H C 00 T 3 M (M ^ 0 5 t>- 0 5 t>- t>- C c i 0 5 C c" ' CM* C 0 0 l"» C c rh CM CG i t-h C i i d " C t>* C rh (M C 05 CM» -H 0 5 C 0 0 t H id cc C, u 0 5 rh C rh 05 rh, 0 5 C 0 5 -H -rh T^ C cm" cm" C 0 0 C C C r-tf 0 5 C 00, c " c d (M CM s ies J C " 3 0 V elat *CG CÖ CÖ s CÖ C 03» Cl -tj rt CÖ M M P C C C C i u L'- i d l u i n rh l l G , "c cc' 00 CC c" 05" 05" T 05" T rt C C C C H r > rh l>- r>^ L^» D» 0 5 rt C" C C" c" c " c" c " C" s-1 rh th rh rh l i i C 7 : r- <D? 1 1 :c3 '2 2 c.sjj *.2. - C ««3 S S 0 5 C - «. S 3 S S l C rh c '3 g S S -> Hcc s 0, G rt h 5 S ' ö rh» C 0 5 t>- rh C 0 5 CM < 0 C C, 0 5 CM C rh cm" id c d c" r-t t>t c i" -H CM C^ 05, " f c " -h " 05" c T c" C C C C C C 1 C C c C 05 l l 0 5 ic rh CM i - " rh 0 5 TH C rh CM" t>* G0 CM00 00 C, C th" 00 l>» rh C 0 5 rh t>- ^ C C ^ l rh l>> * <C t>- t>- i in c 0 5 C C r>-* r-t T rh C CM C CM C C C C -M C C c " ^ H rh C l>- 0 5 t H 00" cm" C C CM rhccmcmcmcmcmcm C C r H r H C 5 H r H t, Q r t c n ^ CM, CM^r-^ t>- rh r ( C'] th C 03" c" c" c" cm" 05" i" r^ rccccmciia C, C, CM, C, CM C C 05 S Sf! S f '# « i i 0 i 0 i 0 i M P ä i v ä. > ^ H rh rh Q ^ C C CM C C C C c c C t> G >-5 :rt CA. M c b r ^ i < r n r - ( C C CM C C C C C C c 05

17 8 9 IV. Taulu sittava Pankin käyttämätöntä seteliant-ikeutta jka kuukauden lpussa vusina Pankin kk setelin ant- ikeus. Setelistö yhteensä. 'finf. SSv/C 3htf Myönnetyistä I kassakreditiiveistä nstamatta. Käyttämätön seteli0' ant-ikeus Stmf r* C C 0 C 1 C C C»0 I > * C C ö»ö ä 00 A h Ö 05 <m 00 i 05 -H CM C C 0 5 C C,_ r i" rjt cd c" c" L -»0 t T H r 1 CM» C \ < i-h cq_ <M T-H cd <M~ «est 0 5 CM (M > - t R R * R R V. i m viim. p:nä Juluk.. 164,468, ,752,604 2,385, n Yl Tammik. 161,852, ,602,698 1,503,863 Y> r> n Helmik.. 160,613, ,752,997 2,519,928 Y> 7) Y) M aalisk.. 161,398, ,055,685 2,778,298 Y) V Yl Huhtik.. 163,463, ,938,580 2,959,425 Y) Y> Y> T u k k.. 162,888, ,931,511 2,641,192 r> y> n n Kesäk.. 165,955, ,548,660 3,282,250 n fi n n Heinäk.. 169,242, ,763,250 2,228,187 n n w Elk ,249, ,418,746 1,934,609 n y>» Syysk.. 169,275, ,026,923 2,204,085» n n Lkak.. 164,497, ,630,390 2,295,537 y> n n» Marrask. 156,202, ,630,489 1,820,971 V)» n Juluk.. 155,107, ,381,239 2,153,885 Y! 1908 n V Tammik. 154,083, ,966,240 1,637,391 r> n Yl Helmik.. 151,925, ,637,867 1,266,588»»»» Maalisk. 145,169, ,987,397 2,252,899 V» >? Huhtik.. 147,779, ,993,100 2,250,331 n» Y> Y> Tukk. 144,051, ,851,452 1,330,210 Y Kesäk.. 140,586, ,009,124 1,228,819 n» Yl Heinäk.. 143,299, ,093,089 1,419,350 V Y> Elk ,230, ,290,780 1,671,792 n n Y> Syysk.. 153,952, ,984,873 2,152,539 rt V Y>» Lkak.. 152,887, ,537,658 2, y> Y>» Marrask. 148,400, ,906,121 2,766,740» n» Juluk.. 140,528, ,787,634 2,616,507 31,330,029 29,746,037 27,340,463 26,564,632 29,565,562 27,316,211 29,125,049 35,250,67 34,896,09* 33,044,73^ 23,572,0^4 15,751,1 9 13,572,044 18,479,629 14,020,601 11,929,14 22,536,52 23,869,66^ 23,348,325 30,786,682 35,267,626 39,815,54 35,635,3^ 33,727,436 36,124,003 m : I» t - I!> ö 1 C 0 5 rh u V) P h Ö D CÖ CÖ cvi!> 3 CM 0 5»0 0 5 (M C 0 5 CU C 1>» 0 T l CVI H i 0 ct c d l i C!, H * 0 l CVl 0 C > c t '- C r-h I CS. 05 C 0 0 r-h 0» 24 r * 1 < CM 0 ' 3 K K J- R R K N l>» n CÖ C/3 MJ S cd Cu ci - f l a p CÖ s 2 «s ' 3 g J a «? Ö CG * > K :0 ieö a :0 ) Ph r s -. CÖ.2 s Pj ^ca: -a > c r f l CÖ aph ,

18 10 11 Rahaliike kassatilin debet ja kredit pulilla li yhteensä vunna »/ 1,964,991,388: 17 «l 0 5 c f > : a : <X> r f l 3 > <M C _ I 03 (M C r C l r > rh 00 l rh C C 05 C *^H 1 I C» C ö i i C ö rh eri > CÖ rh l> ö 05 > c rh I>T CC C r t» 1 C r-h I rh t rh l C rh T 4 rh t - 00 rh rh C ct [>r c^r c" 00 f cd C rh f f f rh t>r CD (M c i rh rh C» t L'- t>- 05 CD 05 CM 00 C C 00 C rh C 00 CM r-h»n c c f T T " rh c' rh C N rh 00" l (M t>* r-h t>* C rh C r-h CM (M rh T ( rh rh k c y. r R K r r s r f. r R C i C» rh C t>- rh rh rh C 0- C 05 rh c I C ö i rh!> ö i 05 CÖ ö ö i ö i 0 00 C 0 05 «-H rh»0 < rh r-h C i rh ^ 00 J c d cd f c' cd c d h' cd id" td 05*' 05 rh 0 C «I C 0 0 C 0 01 rh en 00 L- 1- rh i 03 c l>- 00» rh C 00 C I>- C_ T t>t 03 0 cd* l T»0 I>? cd" ud *0" -H rh C *0 C C C I rh r 1 K R R *.3 *5b <p a A EH CM R - R R R *.5 5> a a. <D S g a" ^.2 2 ph CÖ.S 3 "3 r-h 0) CD ä s t- f R : VII. Tuls Pankin liikkeestä vusina K r e d i t. Vunna Vunna /in. Sthy' im. K rkja ktimaisesta lainausliikkeestä 3,991, ,260, ulkmaisilta kirjeenvaihtajilta 2,925, ,543, b lig a t s i n e is t a... 1,053, ,088, , ,295, P r v is i n e ja... 91, , Maksettuja epävarmja saamisia.. 128, , D e l i e t. Yhteensä 8,918, ,647, Palkkja ja p a lk k i ita , , E lä k k e itä... 32, , Pankkivaltuusmiesten palkkit ja ku- 29, , Setelien valmistus.... 7, Eri k u lu n k e ja , , A gi (bl. tiliarva alennettu) 385, Epävarmihin saamisiin siirretty.. 2,342, ,300 Pankin puhdas v i t t... 5,692, ,896, Puhtaasta vitsta n siirretty: Yhteensä 8,918, ,647, vararahastn (pankkikiinteist. tiliin). 660, , vittvarjen t i l i i n... 5,032, ,679,691 62

19 12 Q <sr> N N N C3.S (/ > s #cd * i- cc > > > s > > -4-* t s I t i CT).rt Cö rh c i (M "4h»-Ö!> 00 i rh L>- (M 05 J T r T 00 f-h i i>t rh rh cst C eö 9 h 3 S " > 2 : C S * 05 :c i P h Ö 2 P J4 2 3 * K > SS CM 0 5 :cö :eö l> - C 05 s 05 ph * Ö 0 -*-> C 01 rcj eö C* S0 5 p > cä t> ^3 a e3 r*l : : P^ «5 ö 3 en & "d : P P- M J3 3 :cö S :e6 -P : M ikaisu: Siv. 4, viim. rivi, pitää lla 181,427,271: 10. Siv. 7, neljäs sareke, tinen rivi, pitää lla 97,375,213.

KERTOMUS. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. E d uskun nan P ankkivaliokunn alle. H E L S IN K I 1914, vuodelta 1913

KERTOMUS. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. E d uskun nan P ankkivaliokunn alle. H E L S IN K I 1914, vuodelta 1913 Sumen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTUS vudelta 1913 E d uskun nan P ankkivalikunn alle. H E L S IN K I 1914, SUALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN KIRJAPAINN SAKEYHTIÖ. Eurpan rahamarkkinilla vallitsi

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Taulu N:o 211. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina

Taulu N:o 211. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 235* Taulu N: 2. Telefniverkn kehitys Helsingissä vusina 897 904. V u s i 897 898 899 900 90 902 903 904 Kaupungissa. Telefniverkn langanpituus vuden lpussa; kilmetriä...,95,6 2,23,0 2,235,5 2,360,5 2,436,5

Lisätiedot

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902.

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902. Taulu N: 98. Telefniverkn kehitys Helsinissä vusina 897 902. V u s i! 897 898 899 900 90 902 Kaupunissa. Telefniverkn lananpituus vuden lpussa; kilmetria,9,6 2,2 2,2, 2,60, 2,46, 2,8,6 Ilmakaapelin pituus

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta HELSIN K I i 91 7.

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta HELSIN K I i 91 7. Sumen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTMUS vudelta 1916 Eduskunnan Pankkivalikunnalle HELSIN K I i 91 7. SUMAT,. K IRJATX. SEURAN KIRJAPAIN N SAKEYHTIÖ Yllä suuremmassa määrässä kävivät vunna 1916 edelleen

Lisätiedot

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1911 H E L S IN K I 1912,

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1911 H E L S IN K I 1912, Sumen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTMUS vudelta 1911 Eduskunnan Pankkivalikunnalle. H E L S IN K I 1912, s t i m a l. k i r j a l l i s, s e u r a n k i r j a p a i n n s a k e y h t i ö. Vilkastuvaa

Lisätiedot

Oulun konttorissa maaliskuun 29 ja 30 päivänä pankinjohtaja

Oulun konttorissa maaliskuun 29 ja 30 päivänä pankinjohtaja 13 ulun knttrissa maaliskuun 29 ja 30 päivänä pankinjhtaja v. Cllan; Hämeenlinnan knttrissa kesäkuun 17 päivänä v. t. pankinjhtaja Brberg; Jyväskylän knttrissa kesäkuun 18 ja 19 päivänä v. t. pankinjhtaja

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: kl 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kkuksessa livat läsnä tai edustettuina kkuksessa liitetystä ääniluettelsta (Liite 1) ilmenevät sakkeenmistajat. 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz il tl Y-tunnus: O277t7t-9 Sivu 1 ASUNTO OY ]USSINLIN]AN YHTIö]ÄR]ESTYS L 5 Yhtiön timinimi n Asunt Oy Jussinlinja ja ktipaikka Helsingin kaupunki. 2 5 Yhtiön timialana n mistaa ja hallita tnttia n 11 Helsingin

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (6) Ssiaali- ja terveyslautakunta Step/14 381 Oikaisuvaatimus viranhaltijan siirtämisestä Hyvösen lastenkdin jhtajan virkaan HEL 2013-012495 T 01 01 00 Päätös Perustelut:

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7.

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. kesäkuuta 2006 (01.08) (OR. fr) 10225/06 ADD 1 PV/CONS 32 ECON 205 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Eurpan uninin neuvstn 2734. istunt (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT)

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus.

VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus. VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus. Kaupungin yleisten töiden hallituksen vudelta 1917 antama kertmus li seuraavaa sisällystä: Kaupungin yleisten töiden hallitukseen kuuluivat vunna 1918 Hallituksen

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Kirj. Pankkivaltuusmiesten johtosääntö. Suomen Eduskunnan alamainen kirjelmä Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännöstä. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! Sen muutoksen

Lisätiedot

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan osat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin.

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan osat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin. Cnseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. helmikuuta 2000 (24.02) (OR. fr) 5593/00 ADD 1 PUBLIC LIMITE PV/CONS 2 AGRI 9 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Neuvstn 2240. istunt (maatalus), Bryssel,

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

14775/00 ADD 1 pmm/pmm/tk 1 CAB

14775/00 ADD 1 pmm/pmm/tk 1 CAB EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. helmikuuta 2001 (12.02) (OR. fr) 14775/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 89 TRANS 239 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvstn 2324. istunt (LIIKENNE),Bryssel, 20. 21.

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS Glf Resrt Knpiste GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS KOSKI ARI Henkilömäärä: Nimi: 5 + PRO KOSKI ARI Sähköpsti: ari.kski@utlk.cm FINNAIRIN SUORAT LENNOT Lähtöpäivä Lähtöaika Saapuminen Lennn numer Reitti 26.4.2015

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907.

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Eduskunnan Pankkivaliokunnalle vuodelta 1907. Helsingissä 1908, Suomalaisen Kirjall. Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö. y u o s i 1907 on maailmanmarkkinoilla

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C Eurpan uninin neuvst Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Timielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7920/16 ILMOITUS Asia: Äänestystuls VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Eurpan parlamentin ja neuvstn

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

-::::::::::::~:; t{ A I ::: c: ...,- '"0 ... z - ~ Z. :;:0... > ["T'l ~ ...,c :;:0. Suomen Aliopseeriliiton vuoden 1931 tulo- ja menoarvio.

-::::::::::::~:; t{ A I ::: c: ...,- '0 ... z - ~ Z. :;:0... > [T'l ~ ...,c :;:0. Suomen Aliopseeriliiton vuoden 1931 tulo- ja menoarvio. Liite N: 3. Sumen Alipseeriliitn vuden 1931 tul- ja menarvi. T u j a: 1) Jäsenmaksut 2,3 jäsentä a 1:- 2) Urheilutult. 3) Laatikkkeräys. 4) Alasastjen liitn vusipäivänä liitn hyväksi pitämistä juhlista

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP Ajankhtaista eurparlamentista Bienergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Krhla, MEP Sisältöä Bienergian kestävyyskriteereistä EU:n energia- ja ilmastplitiikka 2030 mututumassa EU:n päästökaupan ajankhtaiset

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KERTOMUS. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. vuodelta 1915 HBLSINGISSÄ 1916,

KERTOMUS. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. vuodelta 1915 HBLSINGISSÄ 1916, Sumen Euskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTMUS vuelta 1915 Euskunnan Pankkivalikunnalle HBLSINGISSÄ 1916, SUMAL. K IRJA LL. SEURAN K IRJAPAIN SAKEYHTIÖ. Vunna 1915 jatkuneen san vaikutukset ulttuivat taluellisen

Lisätiedot

Neuvoston säädösten lopullista hyväksymistä koskevat pöytäkirjan osat, joihin yleisöllä on oikeus tutustua, ovat tämän pöytäkirjan lisäyksessä 1.

Neuvoston säädösten lopullista hyväksymistä koskevat pöytäkirjan osat, joihin yleisöllä on oikeus tutustua, ovat tämän pöytäkirjan lisäyksessä 1. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. julukuuta 2001 (20.12) (OR. fr) 14235/01 LIMITE PV/CONS 68 AGRI 235 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvstn 2387. istunt (maatalus) Bryssel, 20. marraskuuta 2001 1 Neuvstn

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Taulu N:o 221. Torille tuotujen tavarain keskihinnat Helsingissä vuosina

Taulu N:o 221. Torille tuotujen tavarain keskihinnat Helsingissä vuosina Taulu N:. Trille tutujen tavarain keskihinnat Helsingissä vusina 9. * T a v a r a l a j i Yksikkö Vunna Vunna 9 Vunna 9 Mnf Naudanliha, ture kg 6 6 6 palvattu 78 7 Lampaanliha, ture 8 8 8 99 9 palvattu

Lisätiedot

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin Helsingin kaupunki Urheilu- ja ulkilulaitsrahast HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR SaapunuVlnkmmit O 9, 01. 2015 Onr/Dnr TsHtävälUkka U ipfllflakia»8 Lainahakemus Natura

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirast, kirjaam PL 2100 00099 Helsingin kaupunki TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Tapulikaupunki- Seura ry. esittää seuraavaa: Yleistä

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen 2012 Vaaratilanteet - ilmittaminen ja hyödyntäminen Tilastllisesti yhtä vakavaa tapaturmaa khden sattuu samankaltaisessa työssä: 1 10 30 600 Vakava tapaturma Lievä tapaturma Materiaalivahink Vaaratilanne

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

Joensuun kaupunki. Joensuun kaupunki Rakennusvalvonta. Hakemus

Joensuun kaupunki. Joensuun kaupunki Rakennusvalvonta. Hakemus Eltel Netwrks Oy Hakemus 27.10.2016 Jensuun kaupunki Jensuun kaupunki Rakennusvalvnta Hakemus Olemme yrittäneet saada Elisa Oyj:n telekaapelille (valkuitukaapeli) tulksetta sijituslupaa Jensuun kaupungissa

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

5577/17 1 DPG LIMITE FI

5577/17 1 DPG LIMITE FI Eurpan uninin neuvst Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 5577/17 LIMITE CO EUR-PREP 3 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvstn pääsihteeristö Vastaanttaja: Pysyvien edustajien kmitea / Neuvst Asia: Eurppa-neuvst

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle.

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle. 1907. - Edusk. Kirj. - H. F. Antellin kokoelmat. Suomen Eduskunnan kirjelmä sen kertomuksen johdosta, minkä lääketieteen lisensiaatti H. F. Anteli vainajan testamenttaamia kokoelmia hoitamaan asetettu

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Asiat, joista käydään keskustelu (II)

Asiat, joista käydään keskustelu (II) Eurpan uninin neuvst Bryssel, 14. marraskuuta 2017 14278/1/17 REV 1 OJ CRP2 38 ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Creper II) Eurpa-rakennus, Bryssel 15. ja 16. marraskuuta 2017 (kl 15.00,

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA Mika Siisknen Tiethallint tulstus_piskelijat.dcx 1 / 4 Sisällys 1. Yleistä tulstamisesta... 2 2. Vanha tulstusjärjestelmä (lasertulstimet ym.)... 3 3. Uusi tulstusjärjestelmä

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015 Rukajätteen vähentäminen Tiina Tivnen Ekkkkikurssi 21.11.2015 Ravinnepankki rukahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Tteutusaika: 2015-2016 Tavitteet: rukahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen ravinteiden

Lisätiedot

HELSINGIN RAVINTOLATYON.

HELSINGIN RAVINTOLATYON. LKO HOL. PO LT KK NSO UR TYÖVOMN TRJONT J KYSYNT HLSNGN RVNTOLTYON. VLTYKSSS Helsingin ravintlatyönvälitys ennen ia nyt Vunna perustettiin silliseen Helsingin kaupungin työnvälitystimistn erikissast hitamaan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

Osake, rahasto, vakuutus vai PS-tili verotuksen kannalta? Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Osake, rahasto, vakuutus vai PS-tili verotuksen kannalta? Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Osake, rahast, vakuutus vai PS-tili vertuksen kannalta? Juha-Pekka Huvinen Vernmaksajain Keskusliitt + Vertiet Oy Sijituskhteet Hajautus vaatii päämaa. Hajautus tehtävissä pienellä päämalla. Riippuu palveluntarjajasta.

Lisätiedot

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET RATTJUOPUMUKSEN ALKOHOLMAARTYKSET SUOMESSA - ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET P,]T.]R T]RKSSON Alkhlihumala heikentää ajtaita j a aiheuttaa nnettmuuksia. Humala-asteen nustessa riskit kasvavat. Aikaisemmin

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot