Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän."

Transkriptio

1 HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän selviytymispaketti - USL ry:n kevätkkus la Vantaa - Kuljettajien palkat ja päivärahat Yrittäjien päivärahat Lmauttaminen - Kuljettajakulutus SKAL tarjus - Trukin käyttöön kirjallinen lupa - Kuljetusyrittäjien kuntutusrahastn apurahat KUSTANNUSINDEKSI JOULUKUU 2008 Ammattimaisen kurma-autliikenteen kustannukset nusivat 1,7 prsenttia vuden 2007 julukuusta vuden 2008 julukuuhun. Pakettiautjen ja kevyiden kurmaautjen kustannukset khsivat 4,3 prsenttia, keskiraskaiden ja raskaiden kurmaautjen 3,1 prsenttia ja perävaunuyhdistelmien 0,8 prsenttia. Indeksin vusimuutsta n lunnllisesti alentanut plttnesteiden hintjen putaminen. Mikäli indeksin vusimuutsta arviidaan ilman plttainekustannuksia niin vidaan tdeta, että kustannusmuuts pakettiautjen ja keveiden kurma-autjen salta li 6,2 %, keskiraskaiden ja raskaiden kurma-autjen 6 % ja perävaunuyhdistelmien 5 %. SKAL KULJETUSBAROMETRI Tavaraliikenteen kuljetussurite väheni lppuvunna jka tisessa SKAL:n kuljetusbarmetriin vastanneessa jäsenyrityksessä. Keväällä kuljetussuritteiden arviidaan edelleen vähenevän. Lisäystä dttaa vain jka kymmenes vastaaja. Liikevaihdn kehitys nudattaa kuljetussuritteen muutksia. Lppuvunna tapahtui merkittävä muuts kasvun taituttua laskusuuntaan. Yli 40 % vastaajista arvii liikevaihtnsa laskevan kevään aikana jnkin verran ja nin 15 % leellisesti. Samin kannattavuuden arviidaan heikentyvän lähes jka tisessa jäsenyrityksessä. Silti yli 10 % vastanneista ennaki liikevaihdn kasvua ja kannattavuuden parantumista. Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvii kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja jka neljäs vähentyvän. Kuljetusbarmetrin ajankhtaiskysymyksillä selvitettiin tiestön talvihidn laatua sekä Litra päivässä -klubin tunnettavuutta ja energiatehkkuustavitteiden siirtymistä käytännön timiksi jäsenyrityksissä. Enemmistö vastanneista arvii tiestön liukkauden trjunnan ja aurauksen tasn vain tyydyttäväksi ja jpa 20 % hunksi. Litra päivässä -klubi n tettu hyvin vastaan ja kaksi klmassaa vastaajista ilmittaakin j ttavansa humin säästö- ja tehstamistavitteet timinnassaan. Kuljetusbarmetriin vastasi 510 jäsenyritystä. Vastaajat edustivat kaikkia SKAL:n alue- ja suritealayhdistyksiä sekä eri timialja. Sähköinen kysely lähetettiin Ulkmaan- ja Spimusliikenteen Kuljetusyrittäjät - USL ry Utrikes- ch Avtalstransprtföretagarna - USL rf Sumen Kuljetus ja Lgistiikka PL38 / Nuijamiestentie 7 Internatinal and Cntract Rad Carries f Finland SKAL ry:n jäsenjärjestö / Helsinki Bx 38 / Nuijamiestentie 7, FIN Helsinki, Finland Member f Finnish Transprt Puhelin: (09) , Faksi: (09) Tel , Fax and Lgistics SKAL Sähköpsti:

2 jäsenyritykselle. Kuljetusbarmetri tteutetaan klme kertaa vudessa (tammi-, kesä- ja syyskuussa). KABOTAASI MÄÄRÄYKSIÄ KIIREHDITÄÄN SUOMESSA Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntja maantieliikenteen kansallista kabtaasimääräyksistä. Hallituksen esityslunnksen mukaan Sumen sisäistä liikennettä vitaisiin jatkssa harjittaa vain yhden viikn ajan kerrallaan. Maahantula ja maastalähtöä valvttaisiin tehkkaasti. Kabtaasi vitaisiin yhdistää vain Sumeen saapuvaan kuljetukseen, jten tyhjillä ajneuvilla maahan tultaessa kabtaasia ei visi harjittaa lainkaan. Säädös lisi tulssa vimaan keväällä. Kabtaasi mahdllisuus n ainastaan tisesta EU- tai ETA -maasta tulevalla kuljetuskalustlla. TALOUDEN NÄKYMÄT VUOSILLE Niin kuin edellisessä jäsentiedtteessa kirjitimme, ennaki Sumen Pankki inflaatin hidastuvan tämän ja ensi vuden aikana 1,7 1,8 prsenttiin. Sumen Pankin pankinjhtaja Sinikka Sal arvii maailmataluden kehittyvän jnkun alla levan kehitysplun mukaisesti. Hänen ma veikkauksensa Paluu nrmaaliin eri valtiiden timenpiteiden seurauksena pankkien välinen luttamus palautuu ja luttmekanismi alkaa uudelleen timimaan taantuman jälkeen palataan nrmaaliin parissa vudessa ( ?) Menetetty vusikymmen pitkäaikainen nllakasvu maisuushintjen lasku jatkuu pitkään nllakrt ja aleneva hintatas (deflaati) kuten esim. Japani 1990-luvulla Suuri lama luttmekanismi ei timi ja sirpalituu kansallisesti kansainvälisesti krdinimatn talusplitiikka ja prtektinismi KULJETUSYRITTÄJÄN SELVIYTYMISPAKETTI Kuljetusalalle n valmisteltu hjeistusta taludellisen tilanteen heikkenemisen varrelle. Ohjeistus lähetetään helmikuun Kuljetusyrittäjä lehden mukana jäsenistölle. Lisäksi siihen pystyy tutustumaan USL ry:n nettisivuilla. YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS LA VANTAA Yhdistyksen kevätkkus pidetään lauantaina Kkuspaikka n Sks htelli Vantaa. Vusikkusviiknlppu n yhteinen Elintarvikealan Kuljetusyrittäjien, Metsäalan Kuljetusyrittäjien sekä Sumen Säiliöautliitn kanssa. Yhteisessä aamupäivän seminaarissa vat lupautuneet esitelmöimään valtivarainministeri Jyrki Katainen, Metsätellisuus ry:n timitusjhtaja Anne Brunila, Vlv Eurpan kurma-aut divisina jhtaja Markku Olkinura sekä Phjla Pankin talusja rahitusjhtaja Juk Pölönen. Esitelmäsuuden jälkeen pidetään kunkin yhdistyksen viralliset kevätkkukset ja ilta päättyy yhteiseen illalliseen. KULJETTAJIEN PALKAT JA PÄIVARAHAT Palkkja krtetaan tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskrtuksella, jnka suuruus n 59 senttiä tunnilta. Palkkataulukt tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ( ):

3 3 tunti 2-viikk Täysperävaununkuljettaja alle 4 vutta 12,33 986, vutta 12,48 998, vutta 12, ,60 yli 12 vutta 13, ,20 Puliperävaununkuljettaja alle 4 vutta 11,86 948, vutta 12,01 960, vutta 12,42 993,60 yli 12 vutta 12, ,00 Kurma autn, pumppuautn ja pyöräkurmaajankuljettaja alle 4 vutta 11,58 926, vutta 11,73 938, vutta 12,13 970,40 yli 12 vutta 12,40 992,00 Henkilö ja pakettiautnkuljettaja alle 4 vutta 11,32 905, vutta 11,45 916, vutta 11,85 948,00 yli 12 vutta 12,08 966,40 Autnapumies alle 4 vutta 11,20 896, vutta 11,34 907, vutta 11,72 937,60 yli 12 vutta 11,97 957,60 Ulkmaanliikenteen palkkataulukt 13, ,00 8 % krtettuna 14, ,20 Kuljettajien päivärahat TES:n mukaiset kuljettajien päivärahat lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien: Ktimaa: - sapäiväraha 12,60 - kkpäiväraha 28,10 - krtettu kkpäiväraha 35 Ulkmaat: - Eurppa 57,30 - muu kuin Eurppa 61,30 - rukaraha 32,70 - ½ rukaraha 16,35 Yrittäjien päivärahat ja kilmetrikrvaukset Verttaja hyväksymät yrittäjän vervapaat matkakustannukset vudelle 2009 vat:

4 4 - kkpäiväraha 35 (työmatkankest yli 10 tuntia) - pulipäiväraha 16 (työmatkankest yli 6 tuntia) - ulkmaanpäivärahat erillisen maakhtaisen taulukn mukaan - kilmetrikustannukset malla autlla 0,45 /km Päivärahan maksaminen edellyttää, että varsinainen työntekemispaikka n yli 15 kilmetrin etäisyydellä jk kta tai varsinaisesta työpaikasta. LOMAUTTAMINEN Kertauksena vielä edellisessä jäsentiedtteessa llut lmauttamiseen liittyvää asiaa, jka valitettavasti n tullut yhä ajankhtaisemmaksi yrityksissä. Lmauttamisella tarkitetaan työnantajan päätökseen tai hänen alitteestaan tehtävään spimukseen perustuvaa työnten ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutin vimassa. Työnantaja saa laissa säädettyjen perusteiden (ks. alla) täyttyessä lmauttaa työntekijän jk määräajaksi tai tistaiseksi keskeyttämällä työnten kknaan tai lyhentämällä työntekijän lain tai spimuksen mukaista säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se lmauttamisen perusteen kannalta n välttämätöntä. Mikäli työnantajan palveluksessa n säännöllisesti vähintään 30 työntekijää n työnantajan käytävä yhteistimintalain mukaiset neuvttelut ennen lmautusilmituksen antamista. Lmauttamisen perusteet Työnantaja saa lmauttaa työntekijän, js 1) hänellä n taludellinen tai tutannllinen peruste työspimuksen irtisanmiseen tai 2) työ tai työnantajan edellytykset tarjta työtä vat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja vi khtuudella järjestää työntekijälle muuta spivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa kulutusta; työn tai työn tarjamisedellytysten katstaan lmauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, js niiden vidaan arviida kestävän enintään 90 päivää. Määräaikaisessa työsuhteessa levan työntekijän saa lmauttaa vain, js tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla lisi ikeus lmauttaa vakituinen työntekijä, js hän lisi työssä. Luttamusmiehen, luttamusvaltuutetun ja työsujeluvaltuutetun lmauttaminen vidaan lain mukaan tehdä vain sillin kun hänen tekemänsä työ kknaan päättyy, eikä hänelle vida järjestää muuta spivaa työtä. Ennakkselvitys ja työntekijän kuuleminen Työnantajan n käytettävissään levien tietjen perusteella esitettävä työntekijälle ennakkselvitys lmautuksen perusteista sekä sen arviidusta laajuudesta, tteuttamistavasta, alkamisajankhdasta ja keststa. Js lmautus khdistuu useaan työntekijään, selvitys vidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai työntekijöille yhteisesti. Selvitys n esitettävä viipymättä lmautuksen tarpeen tultua työnantajan tietn. Selvityksen antamisen jälkeen, ennen lmautusilmitusta työnantajan n varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä. Ennakkselvitystä ei tarvitse esittää, js työnantajan n muun lain, spimuksen tai

5 5 muun häntä sitvan määräyksen perusteella esitettävä vastaava selvitys tai neuvteltava lmauttamisesta työntekijöiden tai heidän edustajansa kanssa. Lmautusilmitus Työnantajan n ilmitettava lmauttamisesta työntekijälle henkilökhtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lmautuksen alkamista. Js ilmitusta ei vida timittaa henkilökhtaisesti, sen saa timittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmitusaikaa nudattaen. Ilmituksessa n mainittava lmautuksen peruste, sen alkamisaika ja kest tai arviitu kest. Kirjeitse tai sähköisesti lähetetty ilmitus tulee lla perillä viimeistään 14 päivää ennen lmautuksen alkua. Mikäli kirje n pstitettu kirjattuna kirjeenä sen katstaan levan perillä seitsemäntenä päivänä lähettämisestä. Pääsääntö n kuitenkin ilmituksen antaminen henkilökhtaisesti. Ilmitusvelvllisuutta ei le, js työnantajalla ei le kk lmautusaikaan khdistuvaa velvllisuutta maksaa työntekijälle palkkaa muun työstä pissaln vuksi. Ilmitus n annettava tiedksi lmautettavien työntekijöiden edustajalle. Js lmautus khdistuu vähintään 10 työntekijään, työnantajan n ilmitettava tästä myös työvimaviranmaiselle, paitsi js hänellä n muun lain perusteella vastaava velvllisuus. Useissa työehtspimuksissa n erilliset määräykset siitä, millin j ilmitettua lmautusta vidaan siirtää tai se keskeyttää ilmenneen lyhyen työn ajaksi. Tdistus lmauttamisesta Työnantajan n työntekijän pyynnöstä annettava lmautuksesta kirjallinen tdistus, jsta käyvät ilmi ainakin lmautuksen syy, alkamisaika sekä sen kest tai arviitu kest. Työhön paluu Tistaiseksi vimassaleva lmautuksen päättyessä työntekijä n velvllinen tulemaan takaisin työhön seitsemän päivän kuluttua ilmituksesta. Työntekijällä n ikeus ttaa muuta työtä lmautusajaksi, mutta hänellä n tällöin 5 päivän irtisanmisaika. Työsuhteen päättyminen lmautuksen aikana Työntekijä saa irtisana työsuhteen päättyväksi lmautuksen aikana ilman irtisanmisaikaa. Tätä ikeutta ei kuitenkaan le enää sillin kun päättymisaika n hänen tiedssaan, seitsemän päivän aikana ennen lmautuksen päättymistä. Mikäli työnantaja haluaa päättää työsuhteen lmautuksen aikana n hänen maksettava työtekijälle täysi irtisanmisajan palkka. Työntekijä n velvllinen tekemään nrmaalia työtään irtisanmisajalla. Mikäli lmautus n tapahtunut laissa tai spimuksessa levan määräyksen mukaan yli 14 päivän ilmitusaikaa käyttäen vidaan irtisanmisajasta tällöin vähentää 14 päivää. Sillin kuin tistaiseksi vimassa leva lmautus n kestänyt 200 kalenteripäivää n työntekijällä ikeus irtisana työsuhteensa päättymään heti ja saada irtisanmisajan palkkansa sen mukaan kuin työnantaja lisi irtisannut työsuhteen. Työntekijä ei le velvllinen tekemään työtä irtisanmisaikana kun hän päättää tällä perusteella työsuhteen. Yt-lain sveltaminen lmautustilanteessa Yrityksen, jnka työsuhteessa levien työntekijöiden määrä n säännöllisesti vähin-

6 6 tään 20, n käsiteltävä lmauttamista kskevat asiat yhteistimintamenettelyssä. KULJETTAJAKOULUTUS SKAL TARJOUS Sumen Kuljetus ja Lgistiikka SKAL ry:n tarjaa järjestämilleen avimille kurmaautnkuljettajien jatkkulutustilaisuuksiin sallistuville jäsenyrittäjilleen ja näiden kuljettajille 20 % alennusta tämän kevään kulutustilaisuuksista. Etu n vimassa tukkuun lppuun asti. Tiedt tilaisuuksista näette TRUKIN KÄYTTÖÖN KIRJALLINEN LUPA Vuden 2009 alusta lukien n trukin- ja henkilönstimen käyttäjällä ltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan n pulestaan ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla n riittävät kyvyt ja taidt työvälineen käyttämiseen. Nämä kskevat siis myös kuljetusyrityksiä! Työnantaja vastaa työntekijänsä saamisesta myös siinä tapauksessa, että kuljettajat jutuvat työssään käyttämään muiden kuin varsinaisen työnantajansa mistamia ja hallinnimia trukkeja. SKAL:n netistä tai yhdistyksen timiststa saatte trukin käyttölupamallin, jta vitte käyttää phjana lupia kirjittaessanne. Muistakaa, että kyseistä lupaa ei tule kirjittaa täysin perusteettmasti. KULJETUSYRITTÄJIEN KUNTOUTUSRAHASTON APURAHAT HAETTAVISSA Reumasäätiön hallitus n päättänyt julistaa haettavaksi klme 600 eurn suuruista kuntutusapurahaa käytettäviksi erityisesti reumasta tai muusta tuki- ja liikuntaelinsairaudesta kärsivien ammattimaisen tavaraliikenteen kuljetusyrittäjien työ- ja timintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tarkitettuun laitskuntutukseen, sumalaisessa kuntutuslaitksessa. HAKUMENETTELY Asiasta kiinnstuneita pyydämme lähettämään Kurma-autilijain Reumasäätiölle perustellun hakemuksen, jnka liitteenä tulee lla lääkärinlausunt kuntutuksen tarpeesta sekä kuntutuslaitsjaksa kskevat tiedt, jlle hakija aik sallistua. Hakemukset tulee lähettää mennessä sitteella: Kurma-autilijain Reumasäätiö Esa Näätänen Nuijamiestentie Helsinki ULKOMAAN- JA SOPIMUSLIIKENTEEN KULJETUSYRITTÄJÄT USL RY

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Lyhyesti... Matkakustannusten verotukseen muutos. Päivärahat ja kilometrikorvaukset 2006. Tupo-työryhmä ehdotti uusia keinoja pitkäaikaistyöttömyyden

Lyhyesti... Matkakustannusten verotukseen muutos. Päivärahat ja kilometrikorvaukset 2006. Tupo-työryhmä ehdotti uusia keinoja pitkäaikaistyöttömyyden Lyhyesti... Palstan jutut kksi Kirsti Levander, kirsti.levander@tek.fi Matkakustannusten vertukseen muuts n Julukuun lpussa tehtiin tulverlakiin muuts, jka kskee matkakustannusten vertusta pitkillä kmennuksilla.

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Kuljetusalalla konkursseja pantiin vireille tammi-maaliskuussa 45 kpl (vuotta aikaisemmin 29)

Kuljetusalalla konkursseja pantiin vireille tammi-maaliskuussa 45 kpl (vuotta aikaisemmin 29) HYVÄ USL JÄSEN Jäsentiedote nro 5 OSA A 27.5.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ Sisältö - Talouteen liittyvää - Kuljetusbarometri 2/2009 - Kotimaanliikenteen tavarakuljetusmäärät - Maantiekuljetusalojen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Kalajoen maaseututiedote 2/2015

Kalajoen maaseututiedote 2/2015 1 Kalajen maaseututiedte 2/2015 Maataluden päätukihaku 2015 HAKEMUKSET ON PALAUTETTAVA viimeistään.. hum. aika!!! SÄHKÖISESTI tiistaihin 12.5.2015 kell 23.59 mennessä (hum! sähköinen päätukihaku aukeaa

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

Työ- ja virkasuhteen keskeiset erot

Työ- ja virkasuhteen keskeiset erot Työ- ja virkasuhteen keskeiset ert Käytännön työtehtävissä ja khtelussa ei le välttämättä lennaisia erja riippumatta palvelusuhteen lajista. Viime vusina virka- ja työsuhdetta ja virka ja työsuhteen palvelussuhteen

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnr 30968/06/2009 Kulemaan jhtanut sähkötapaturma Pedersöressä 27.7.2009 Tutkijaryhmä: Sakari Hatakka Björn Jhanssn ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTIN TIIVISTELMÄ Onnettmuustapaus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS Glf Resrt Knpiste GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS KOSKI ARI Henkilömäärä: Nimi: 5 + PRO KOSKI ARI Sähköpsti: ari.kski@utlk.cm FINNAIRIN SUORAT LENNOT Lähtöpäivä Lähtöaika Saapuminen Lennn numer Reitti 26.4.2015

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015 Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015 Hallituksen päätös 17.12.2014 / 269 Tarkennukset 11.02.2015 / 29 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN

Lisätiedot