EURAJOEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAJOEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014"

Transkriptio

1 EJOEN KNA AVOSSAS

2 EJOEN KNA AVOSSAS EJOEN KNA AVOSSAS YLESÄ ASAA AVOKSESA Kvoitusktsus Kvoitust ohj mnkäyttö- j rkennuslki (RL) RL:n :n mukn kunnn tulee vähintään kerrn vuodess lti ktsus kunnss j mkunnn liitoss vireillä olevist j lähiikoin vireille tulevist kvsioist, jotk eivät ole merkitykseltään vähäisiä ässä kvoitusktsuksess esitellään lyhyesti erustietoj kvoituksest sekä kerrotn tietoj Eurjoen kv-sioist j niiden käsittelyviheist sekä sellisist äätöksistä j muist toimist, joill on välitöntä vikutust kvoituksen lähtökohtiin, tvoitteisiin, sisältöön j toteuttmiseen Kvoituksen ohjusvikutus Kvoituksell (mnkäytön suunnittelull) ohjtn lueiden käyttöä j rkentmist voitteen on luod edellytykset hyvälle elinymäristölle sekä edistää ekologisesti, tloudellisesti, sosilisesti j kulttuurisesti kestävää kehitystä nkäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvt vltkunnlliset lueidenkäyttötvoitteet, mkuntkv, yleiskv j semkv Kunnt voivt myös lti yhteisen yleiskvn Pääsiss lom-sutuksen järjestämiseksi rnt-lueelle ldittv semkv kutsutn rnt-semkvksi kuntkv j yleiskv ovt yleisiirteisiä kvoj, jotk ohjvt yksityiskohtisemien kvojen ltimist Ne voivt ohjt myös suorn rkentmist j muut mnkäyttöä kunnn liitto ltii j hyväksyy mkuntkvn Kunnt ltivt j hyväksyvät yleis- j semkvt Rnt-semkvn ltimisest voi huolehti myös mnomistj Rnt-semkvnkin käsittely j hyväksyminen kuuluu kunnlle kuntkvn j kuntien yhteisen oikeusvikutteisen yleiskvn vhvist ymäristöministeriö Lähde: Ymäristöministeriön nternet-sivut wwwymristofi/fi-f/elinymristo_j_kvoitus Knslisen vikutusmhdollisuudet Jokinen voi vikutt om elinymäristöään koskevn suunnitteluun j sitä koskevn äätöksentekoon nkäyttö- j rkennuslin tvoitteen on turvt knslisten tiedonsnti mnkäyttöä j rkentmist koskevist sioist j mhdollisuus osllistu niiden vlmisteluun ätä vrten liss on säännökset osllistumisest kvojen vlmisteluun, ktujen, uistojen j muiden yleisten lueiden suunnitteluun sekä kuulemisest rkentmiseen liittyvissä lumenettelyissä Kvt vlmistelln vuorovikutuksess osllisten knss Osllisi ovt mnomistjt sekä kikki ne, joiden sumiseen, työntekoon ti muihin oloihin kv stt huomttvsti vikutt Osllisi ovt myös virnomiset j yhteisöt, joiden toimil suunnitteluss käsitellään

3 EJOEN KNA AVOSSAS Ajnkohtisist kv-sioist s tieto kunnn kvoitusktsuksest Kvoituksen lkmisest ilmoitetn ikllisiss snomlehdissä (Länsi-Suomi j usi Rum) ti kvoitusktsuksess Yksittäisen kvn vlmistelun ikn: - kvoitustyön loittmisest eli vireille tulost kuulutetn - kvoitusmenettely käy ilmi osllistumis- j rviointisuunnitelmst - kvluonnos setetn yleensä nähtäville j/ti sitä esitellään yleisötilisuudess Luonnoksen nähtävillä olon ikn voi jättää sitä koskevn knnnoton - kvehdotus setetn virllisesti nähtäville yleensä äivän jksi Ehdotust vstn voi jättää ehdotuksen nähtävilläolon ikn kirjllisen muistutuksen Kunnn jäsenillä, eräillä yhteisöillä j vltion virnomisill on oikeus hke muutost kvn hyväksymisäätökseen Yleiskv j semkv koskevst kunnn äätöksestä vlitetn hllinto-oikeuteen kuntkvn j kuntien yhteisen yleiskvn hyväksymisestä vlitetn ensi viheess ymäristöministeriöön Jtkovlitukset tehdään Korkeimn hllinto-oikeuteen Liite, b j c: Kviot kvoitusrosesseist AVOSJÄRJESELÄ Vltkunnlliset lueidenkäyttötvoitteet Vltioneuvosto äätti vltkunnllisist lueidenkäyttötvoitteist j niiden trkistmisest rkistetut tvoitteet tulivt voimn nkäyttö- j rkennuslin :n momentin mukn lueidenkäytön suunnitteluss on huolehdittv vltkunnllisten lueidenkäyttötvoitteiden huomioon ottmisest siten, että edistetään niiden toteuttmist ämä velvoite koskee oikeudellisesti kikke kvoitust Vltkunnllisten lueidenkäyttötvoitteiden knnlt keskeisimiä lkej ovt luonnonsuojelulki, metsälki, vesilki, m-ineslki, rkennussuojelulki, muinismuistolki j ymäristönsuojelulki Näissä leiss säädetään muiden tvoitteiden ohell myös suojelust kyseisellä toimilll j setetn rjoituksi ymäristön muuttmiselle Näiden lkien huomioon ottminen on kvoituksen lähtökoht Kolmitsoinen kvoitusjärjestelmä Kvhierrki Suomess kvoitus erustuu kolmeen eri suunnittelutsoon Yleisesti: kuntkv Yleiskv Asemkv Rnt-lueill: kuntkv Rntyleiskv Rnt-semkv

4 EJOEN KNA AVOSSAS kuntkvoitus kuntkvoj (ent seutukv) lditn mkunnn ti sen osn lueelle kuntkvn lue käsittää useit kunti kuntkvn hyväksyy Stkunnss Stkuntliiton mkuntvltuusto j kvn vhvist ymäristöministeriö Yleiskvoitus Yleiskvn trkoituksen on kunnn ti sen osn yhdyskuntrkenteen j mnkäytön yleisiirteinen ohjminen sekä toimintojen yhteen sovittminen Yleiskv voidn lti myös mnkäytön j rkentmisen ohjmiseksi määrätyllä lueell Yleiskvss esitetään tvoitellun kehityksen eritteet j osoitetn treelliset lueet yksityiskohtisen kvoituksen j muun suunnittelun sekä rkentmisen j muun mnkäytön erustksi (RL ) Yleiskv voidn lti myös viheittin ti os-lueittin, jolloin kvn nimi on osyleiskv Rnt-lueille lditn rntyleiskvoj ti rntosyleiskvoj Niissä keskeisenä sisältönä on rntrkennusoikeuden osoittminen, v-lueiden järjestäminen sekä luonnon- j misemnsuojelu Yleiskvt j rntyleiskvt hyväksyy kunnnvltuusto Asemkvoitus Asemkvoitus (ent rkennuskvoitus) on yksityiskohtisin suunnittelun tso Alueiden käytön yksityiskohtist järjestämistä, rkentmist j kehittämistä vrten lditn semkv, jonk trkoituksen on osoitt treelliset lueet eri trkoituksi vrten j ohjt rkentmist j muut mnkäyttöä ikllisten olosuhteiden, kuunki- j misemkuvn, hyvän rkentmistvn, olemss olevn rkennusknnn käytön edistämisen j kvn muun ohjustvoitteen edellyttämällä tvll (RL ) Rnt-semkv on ääsiss lom-sutuksen järjestämiseksi rnt-lueelle ldittv semkvn muoto Rnt-semkv lditn yleensä mnomistjn loitteest Asemkvt j rnt-semkvt hyväksyy kunnnvltuusto VOASSA OLEVA AVA EJOEN ALEELLA kuntkv Eurjoen lueell mkuntkvoitus kuuluu Stkuntliitolle Ymäristöministeriö vhvisti Stkunnn mkuntkvn Kyseessä on kokonismkuntkv, jok kumosi mkunnn lueell voimss olleet seutukvt Stkunnn mkuntkv on snut linvoimn korkeimmn hllintooikeuden (KHO) äätöksellä Lähde: wwwstkuntliittofi/vhvistetut-j-linvoimiset-sikirjt Liite : Ote Stkunnn mkuntkvst

5 EJOEN KNA AVOSSAS Yleiskvt j rntyleiskv Oikeusvikutteiset yleiskvt Koko kunnn merenrnt-lueet kttv Eurjoen rntyleiskv on vhvistettu Liite : Rntyleiskv Oikisunluonteinen rntyleiskvn muutos hyväksyttiin Vuojoen kylän Lohiluomn tiln lueelle uutoksell trkistettiin yksi lom-sunnon rkennusikk omkotitlon rkennusikksi rkennuslutilnteen mukisesti Auvin kylän Ykstmmen tiln lueelle hyväksyttiin rntyleiskvn muutos Kvll muutettiin yksi lom-sunnon rkennusikk nykyisen käyttötrkoituksen mukiseksi ymärivuotisen sunnon rkennusikksi Olkiluodon osyleiskv hyväksyttiin j linvoimn se si kesällä Eurjoen kunnnvltuusto on hyväksynyt Keskustn osyleiskvn (ks koht ) Kv tulee voimn kuulutuksen jälkeen rviolt tmmikuuss Oikeusvikutuksettomt yleiskvt Keskustn-Lijoen osyleiskv on hyväksytty kunnnvltuustoss vuonn Liite : Keskustn-Lijoen osyleiskv Asemkvt Eurjoen keskustn j Lijoen semkvt on ldittu viheittin usen vuoden ikn Voimss olevt semkvt on koottu numeeriseksi semkvyhdistelmäksi Olkiluodoss nykyisten ydinvoimlitosyksiköiden lueell on voimss semkvt, jotk on vhvistettu vuosin j Vuonn hyväksyttiin kksi semkv, joill osoitettiin Olkiluodon kkkoisosn mjoituskylän lue sekä muutmi toimitilrkennusten rkennusikkoj m käytetyn ydinolttoineen lousijoituslueen semkv hyväksyttiin urun hllinto-oikeus hylkäsi kvst tehdyn vlituksen j linvoimn kv si Vuoden ikn ovt tulleet voimn seurvt semkvt: - Kirkonseudun semkvn muutos, korttelin os - Kirkonseudun semkvn muutos, korttelin os Asemkvt on koottu tulukkoon Liite, b j c: Asemkvyhdistelmä keskustn j Lijoen lueelt Liite : Luettelo semkvoist Rnt-semkvt Kunnn lueelle on ldittu mnomistjien loitteest rnt-semkvoj Voimss olevt rnt-semkvt on koottu tulukkoon Liite : Luettelo rnt-semkvoist

6 EJOEN KNA AVOSSAS VRELLÄ OLEVA AVOSHANKKEE kuntkvoitus Ymäristöministeriö vhvisti Stkunnn mkuntkvn Kyseessä on kokonismkuntkv, jok kumosi mkunnn lueell voimss olleet seutukvt Stkunnn mkuntkv on snut linvoimn korkeimmn hllintooikeuden (KHO) äätöksellä Stkuntliitoss on vireillä Stkunnn vihemkuntkvn ltiminen, joss osoitetn tuulivoimrkentmiseen soveltuvi lueit Stkunnss Kvehdotus oli nähtävillä lokkuuss Kvehdotus oli nähtävillä - Lisätietoj: Stkuntliiton nternet-sivut, wwwstkuntliittofi, jost linkki Alueiden käyttö Liite : Ote Stkunnn mkuntkvst Yleiskvoitus Vireillä ovt seurvt yleiskvtyöt: Keskustn osyleiskv Vuonn loitettiin oikeusvikutteisen Keskustn-Lijoen osyleiskvn ltiminen Vlmisteluviheess suunnittelulueen lounisos oistettiin Poistettv os käsitti Lijoen tjmn j kylälueen voimjohtolueen lounisreunst Rumn rjlle skk Kvn nimeksi tuli tällöin Keskustn osyleiskv Eurjoen kunnnvltuusto on hyväksynyt Keskustn osyleiskvn Kv tulee voimn kuulutuksen jälkeen rviolt tmmikuuss Liite : Keskustn osyleiskv Rntyleiskvn muutos Eurjoen rntyleiskv trkistetn jn tslle rkistukset erustuvt mm myönnettyihin rkennusluiin j oikkemisluiin, Ntur -verkoston lueisiin, uuteen voimjohtovrukseen, uuden yhteystreen osoittmiseen Olkiluodon j vlttie :n välillä voitteen on lomrkennusikkojen rkennusoikeuden lisääminen Kvehdotus oli nähtävillä - Lemlhden tuuliuiston osyleiskv Kvn tvoitteen on khdeksn tuulivoimln rkentminen Eurjoen j Luvin rjmstoss sijitsevlle Lemlhden lueelle uuliuiston kikki rkenteet sijoittuvt Luvin uolelle j Eurjoen uolelle sijoittuu voimloiden suojvyöhykeluett Kvehdotus oli nähtävillä syksyllä Asemkvoitus Kunnss on tällä hetkellä vireillä seurv semkv: Ketunesän lueen kvoitus Ketunesän j Köyryn lueen kvoitus on todettu vuoden kvoitusktsuksess Kvll ljennetn Eurjoen eteläuolist semkv-luett itään Juvjoen j Sydänmntien välisellä lueell voitteen on osoitt ensisijisesti suinrkennusten korttelilueit ktu- j viherlueineen

7 EJOEN KNA AVOSSAS Kv kuulutettiin vireille keväällä ähän mennessä lueest on tehty erusselvityksiä j luonnosvihtoehtoj luerkenteest Asemkvn vlmisteluvihe jtkuu vuoden ikn Lähiikoin vireille tulevt semkvt: Kirkonseudun semkvn muutos, korttelin os Kirkkotien j Eurjoen väliin sijoittuv suin-, liike- j toimistorkennusten korttelilueen mnkäyttöä suunnitelln vstmn tulevi mnkäytön treit Alue ulottuu lännessä ohkntiehen j idässä entiseen K-kun rkennusikkn Kirkonseudun semkvn muutos, Jäähllintie-Energiolku Jäähllintien j Energiolun luett on trve suunnitell vstmn tulevi mnkäytön treit voitteen on mm mhdollist tekojäärdn rkentminen sekä liikenne- j ysäköintirtkisujen rntminen Jäähllin ymärillä Rnt-semkvt Rnt-semkvoj ei ole vireillä KENNSJÄRJESYS Eurjoen kunnnvltuuston hyväksymä Eurjoen rkennusjärjestys tuli voimn Rkennusjärjestykseen voi tutustu kunnn internet-sivull: wwweurjokifi/html/fi/eurjoen_kunnn_rkennusjrjestyshtml AANKÄYÖSOPKSE nkäyttösoimuksi ti kvoitussoimuksi ei kunnss ole vlmisteill SNNELA JA SEYKSE KNNAN ALEELLA iestö, liikenne Kunnn lueell on vireillä seurvi Vrsinis-Suomen ELY-keskuksen urku-pori - yhteysvälihnkkeeseen liittyviä hnkkeit ti suunnitelmi: - Vlttie :n kevyen liikenteen väylä välillä Sorkn t - Lijoki ie- j rkennussuunnitelm ovt vlmiit j tiesuunnitelm on hyväksyttävänä Liikennevirstoss - Vlttie, Eurjoki-Luvi ohituskistt, Eurjoki, Luvi iesuunnitelm on vlmis j se on hyväksyttävänä Liikennevirstoss Rkennussuunnitelm on vlmistunut vuonn - iesuunnitelm vlttie :n rntmiseksi Kämän liittymän kohdll on vlmis j se on hyväksytty Liikennevirstoss joulukuuss Rkennussuunnitelm on vlmistunut vuonn - Vlttie :n Eurjoen ohitustien yleissuunnitelm on vlmis j se on hyväksyttävänä Liikennevirstoss iesuunnitelmn ldint ei käynnistetä toistiseksi (tiedot Vrsinis-Suomen ELY-keskuksest, joulukuu ) Kunnn lueelle ldittiin ti on vireillä seurvi luetekniikn suunnitelmi:

8 EJOEN KNA AVOSSAS - Lvilnmetsä kvlue: Jtkettiin kv-lueen ktujen j vesihuollon suunnitelmien ldint Alueelle suunniteltiin yhteensä, km tieverkosto sekä kunnn olemss oleviin verkostoihin liitettävä uusi jätevesi-, sdevesiviemäri- j vesijohtoverkosto Suunnitelm vlmistui joulukuuss - Hiettien/Korelntien sneerustrvetrkstelu j kevyen liikenteen väylän suunnittelu: Hiettien j Korelntien joväylän sneerustrve trksteltiin toukokuuss Hevy-Lodmn udotusinomittuksill Smll loitettiin Hiettien/Korelntien joväylän eteläuolelle sijoitettvn, n, km ituisen, kevyen liikenteen väylän rkentmissuunnitelmn ldint Väylän udotusinomittuksiss todettiin että joväylän sneerus on kntvuusmittusten erusteell välttämätön, minkä johdost myös joväylän sneeruksen suunnittelu lisättiin loitettuun kevyen liikenteen väylän suunnittelutoimeksintoon Suunnitelm vlmistui joulukuuss - Sydänmntien kevyen liikenteen väylän tilntreen trkstelu: Huhtitoukokuuss tehtiin krtttrkstelun uuden kevyen liikenteen väylän tilntrvetrkstelu Sydänmntien vrteen - Jlkllokentän hrjoituskentän suunnittelu: Eurjoen keskustn yleisurheilukentän j Kirkkotien väliselle lueelle on suunniteltu jlkllon hrjoituskenttä Suunnitelm vlmistui joulukuuss Vesi- j viemäriverkko Vesihuollon kehittämissuunnitelm nt suuntviivt vesihuollon suunnittelulle Suunnitelmn ltii kunt Eurjoen vesihuollon kehittämissuunnitelmn viimeisin äivitys j vesihuoltolitoksen toimint-lueet on hyväksytty kunnnvltuustoss Kehittämissuunnitelmss esitellään linsäädäntöä, kerrotn vesihuollon nykytilst sekä nnetn esitys tulevist vesihuollon kehittämiskohteist iktuluineen ärkein kehittämissuunnitelmn tehtävä on esitellä lueet, jotk stetn keskitetyn vesihuollon iiriin Sen erusteell keskitetyn vesihuollon ulkouolell suvt kunnn sukkt voivt suunnitell vesihuollon järjestämistä kiinteistöillään Kehittämissuunnitelm ei ole juridisesti sitov sikirj Keskitetty vedenjkelu ktt Eurjoell lähes koko kunnn lueen Vesi hnkitn omilt ohjvedenottmoilt Pohjvedenottoksiteetin lisäämiseksi on suunniteltu uutt vedenottmo ulliln Olemss olevien vesilitosten vedenltu vrmistetn V-litteistoill rjnteelt Keskustn tulevn syöttövesijohdon sneerus on käynnissä Kunnn verkosto on yhteydessä Rumn kuungin verkostoon Kuivlhdell on om ohjvedenottmo j verkosto, jok on yhdistetty kunnn muuhun verkostoon Vesijohtoverkoston sneerust jtketn Keskitetty viemäröinti ktt ääosin kvoitetut suinlueet sekä Lijoen eteläosn Lisäksi viemäriverkosto on ljennettu viime vuosin rjnteen, den, ulliln, Piln, rvoln j Ketunesän lueille Vuonn rkennettiin siirtoviemäri Kuivlhden kylään Kuivlhden kylän sisäisen viemäriverkoston suunnitelmt ovt vlmiit j rkentminen thtuu vuonn Lisäksi Lutn kylään j Lijoen koululle on osuuskuntien j kunnn yhteistyönä rkennettu viemäri Viemäriverkoston vuotovesien vähentämiseksi on tehty verkoston sneerust, jot jtketn myös tulevin vuosin Kehittämissuunnitelmn mukn kunnn viemäriverkosto esitetään rkennettvksi uusien kv-lueiden lisäksi useille kunnn kylälueist Kuivlhden kylän lisäksi Huhdn j Kohnn kylien viemäröintisuunnitelmt on ldittu j rkentminen käyn-

9 EJOEN KNA AVOSSAS nistynyt uit kehittämissuunnitelmss minittuj viemäröitäviä lueit ovt Luhtu, Rnnnkulm, Koivuniemi, Auvi, Kukomäki, Hnkkil, Linnm, Jkonkulm, Sydänm, Kinu, Rikntil j Sri Hnkkeiden tvoitteellinen toteutusik on ennen vuott Näiden lisäksi muill lueill viemäriverkosto voidn ljent vesiosuuskuntien j -yhtymien toimest LSÄEDO Neuvont kunnss Kvoitukseen j mnkäyttöön liittyvissä sisällöllisissä j teknisissä sioiss tieto nt Eurjoen kunnss kunnnjohtj Hrri Hiitiö, uh Kvojen käsittelytilnteest ym hllinnollisist sioist tietoj nt hllintojohtj Anne Ahlsten, uh Kvoitukseen j mnkäyttöön liittyvää ineisto j lisätietoj nkäyttöä, kvoitust j linsäädäntöä koskevi julkisuj voi tilt Edit Oyj:st, uhelin, nternet: wwweditublishingfi Ymäristöministeriö Puhelin nternet: wwwymristofi Alueiden käyttö, luonnonsuojelu, mntiet, elinkeinot kuntkvoitus Rkennussuojelu Arkeologi nmittustoimitukset Vrsinis-Suomen j Stkunnn elinkeino-, liikenne- j ymäristökeskukset (ELY-keskus) urku (lueiden käyttö, luonnonsuojelu, liikenne) Pori (elinkeinot) uhelin (urku), (Pori) nternet: wwwely-keskusfi Stkuntliitto uhelin () nternet: wwwstkuntliittofi Stkunnn museo uhelin () nternet: wwworifi/kulttuuri/stkunnnmuseohtml useovirsto uhelin () nternet: wwwnbfi nmittuslitos Pirknmn-Stkunnn mnmittustoimisto uhelin Porin toimistoon nternet: wwwmnmittuslitosfi

10 EJOEN KNA AVOSSAS Eurjoki, EJOEN KNNANHALLS Liitteet, b j c: Kviot kvoitusrosesseist : Ote Stkunnn mkuntkvst : Rntyleiskv : Keskustn-Lijoen osyleiskv : Asemkvyhdistelmä (kolme krttlehteä) : Luettelo semkvoist : Luettelo rnt-semkvoist : Keskustn osyleiskv (hyväksytty )

11 YLESAVAN LAADNA JA KÄSELY LE yleiskvn oikeusvikutteisuudest äättäminen: oikeusvikutteinen, oikeusvikutukseton yleiskv vireille RL rkennuskielto RL mukisesti ti ei toimeniderjoitus RL mukisesti ti ei virnomisneuvottelu kvoitukseen ryhdyttäessä RL, osllistumis- j rviointisuunnitelm RL kvluonnoksen ldint - sisältövtimukset RL j määräykset RL - esityst RL,, vuorovikutus kv vlmisteltess (ltimisviheen kuuleminen) RL osllisell mhdollisuus esittää ymäristö- keskukselle neuvottelu osllistumis- j rviointisuunnitelmn riittävyydestä RL kvehdotuksen ldint kunnnhllitus nähtävillä olo vähintään v lusuntoyynnöt RL, ilmoitusvelvollisuus mukisesti jos kv lditn suunnittelutrvelueelle RL ti RL mukisesti muistutukset lusunnot muistutusten j lusuntojen käsittely virnomisneuvottelu RL, lusuntojen j muistutusten käsittely, trkistukset kvn kunnnhllitus hyväksyy Kunnnvltuusto hyväksyy RL ilmoittminen kvn hyväk- äätös nähtäville symisestä RL, KunL, RL muutoksenhkumhdollisuus vlittmll hllinto-oikeuteen RL, KunL vlituksen hylkääminen sin luttminen kunnnvlt muutoksenhkumhdollisuus korkeimn hllinto-oikeuteen vlituksen hylkääminen sin luttminen kunnnvlt Voimntulo, kuuluttminen Kvn lähettäminen tiedoksi virnomisille RL= nkäyttö- j rkennuslki = nkäyttö- j rkennussetus KunL= Kuntlki

12 ASEAAVAN LAADNA JA KÄSELY LE b kvn vireilletulost ilmoittminen RL osllistumis- j rvointisuunnitelm RL trvittess neuvottelu ymäristökeskuksen knss osllistumis- j rviointisuunnitelmn riittävyydestä RL virnomisneuvottelu kvoitukseen ryhdyttäessä, jos kv merkittävä, RL kvluonnoksen ldint - sisältövtimukset RL j selostus - esityst vuorovikutus kv vlmisteltess (ltimisviheen kuuleminen) RL kvehdotuksen ldint kunnnhllitus osllisell mhdollisuus esittää ymäristökeskukselle neuvottelu osllistumis- j rviointisuunnitelmn riittävyydestä RL nähtävillä olo vähintään v lusuntoyynnöt (vähäinen k-muutos väh v) RL, ilmoitus kv-lueen muistutukset lusunnot mnomistjille virnomisneuvottelu trvittess, RL muistutusten j lusuntojen käsittely kvehdotuksen ldint: trkistukset muistutusten j lusuntojen erusteell jos olennisi muutoksi: uusi nähtävillä olo ti osllisten kuuleminen kvehdotuksen ldint kunnnhllitus hyväksyy kunnnvltuusto hyväksyy RL ilmoittminen kvn hyväk- äätös nähtäville symisestä RL, KunL, RL muutoksenhkumhdollisuus vlittmll hllinto-oikeuteen RL, KunL vlituksen hylkääminen sin luttminen kunnnvltuustoon muutoksenhkumhdollisuus korkeimn hllinto-oikeuteen vlituksen hylkääminen sin luttminen kunnnvltuustoon Voimntulo, kuuluttminen Kvn lähettäminen tiedoksi virnomisille

13 NA-ASEAAVAN LAADNA JA KÄSELY LE c kvn vireilletulost ilmoittminen RL mnomistj yhteydessä kuntn RL osllistumis- j rvointisuunnitelm kuntn RL trvittess neuvottelu ymäristökeskuksen knss osllisumis- j rviointisuunnitelmn riittävyydestä RL kunnn hrkint lueen trkoituksenmukisuudest RL kvn ltijn ätevyyden toteminen RL, virnomisneuvottelu kvoitukseen ryhdyttäessä RL,,, kvluonnoksen ldint - sisältövtimukset RL - erityiset sisältövtimukset RL vuorovikutus kv vlmisteltess (ltimisviheen kuuleminen) kvehdotuksen ldint osllisell mhdollisuus esittää ymkeskukselle neuvottelu os:n riittävyydestä RL kvehdotuksen sttminen hyväksyttäväksi kunnnhllitus nähtävillä olo vähintään v lusuntoyynnöt (vähäinen k-muutos väh v) RL, muistutukset lusunnot muistutusten j lusuntojen käsittely virnomisneuvottelu trvittess, RL kvehdotuksen ldint: trkistukset muistutusten j lusuntojen erusteell, Jos olennisi muutoksi, niin uusi nähtävillä olo ti osllisten kuuleminen kunnnhllitus hyväksyy Kunnnvltuusto hyväksyy RL ilmoittminen kvn hyväk- äätös nähtäville symisestä RL, KunL, RL muutoksenhkumhdollisuus vlittmll hllinto-oikeuteen RL, KunL vlituksen hylkääminen sin luttminen kunnnvlt muutoksenhkumhdollisuus korkeimn hllinto-oikeuteen Voimntulo, kuuluttminen Kvn lähettäminen tiedoksi virnomisille

14 LE Ote Stkunnn mkuntkvst

15 C AAGS AAGS Hvsten Pitkäkri LVA A Pullinkri Lmoori Alsm{ki Koolholmi Slmenkri Aluetunnus EJOK Osyleiskv-lueen rj NAYLESAVA : Korttelin, korttelinosn j lueen rj Slmenrnt so Lmoori LVA Ltokri Sntketo Eri kvmääräysten listen lueenosien välinen rj erkinnät j -määräykset: Slornt Ohjeellinen rkennusikn rj Aluetunnus uttenumiit Krlenniemi Loukkeentol Sntkri {ntym{ki Nummi LVA Erillisientlojen lue Lemlhti iironkri Kr{hy Prmi Le m l hd Kuusisto oj A Krviniittu Rntvinio : : Yht : Yht : : Yht : Kuivlhti : : : : : : : : : : : K t v k r i V : : : : : : : B AAGS : : : : : : : A-K : : /s Kivirnt sr : Loukkeenkirkko : : : sr : K o t i r: n t : Pääkrt : : jluoto Kolo Yht : : : : : : : : : : sklinm : : : Kksoskrit : sr : Yht : : : S : : : : Yht : : : : : : Jkkolnsuo Hisevniittu R : : Hvnen : : : RL : L V : : Ltokri : : : : Kuivlhti Kuusensuunslmi : : : : : : : : : : : : : Ämmänniittu : : : : : : : Ltoniittu Rkentminen sllittu vin virkistyksen treisiin : : : Hirvensri : : : : Käenkri : : : : : : : : toniemener{ Kuivlhti : : h Yht : : : : Pujonnokk : : : : : : : : : : EJOK : : : : : : : : : v : : Läiskyvätkivet h L V /s Pujonkulm sr Pujo : : Yht : : Yht : : : : : lkos{ikk{ : Aluetunnus : : : : : : : Kouklstunkivet : : Yht : : : : : /s : : : Niemenm : : : : : : : : : : : Sntm: { n t y r n t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Yht : : Vähäkri Vähä Pyrekri : : : : : : : Finmtl S : : : Vähä Svikrt : Niitunrint : : : : : : V n t k u: lju : Koskenvinio : : : : : : : : Yht : : : : : : : : : : : sr A /s Rntm{ki Kiilinkri Kllio ll{ : Linnm Puolivesikrt : Vuojoki Kirkonkylä : Auvi Koivistonkulm : : : :: A/s Koivisto : Linnm : Kuokkm : : Linnm Yht : : Yht : : : : EJOK : : Leorvonen : Liiklnsuo : : : : : : Yht : : : Keskleto Yht : : : : : : : : Kovkynsi Keskivedenkrit : : : Runel : : : : Yht : : VY : : : : Kovkynsi Kukonkri Le{kri Liskri Kukkllio Yht : : : : : : : : : Vhokri lvinen : Aluetunnus : : : Yht : Yht : Yht : : : : : : : : : : : : Yht : : : : : ilinenm Vehk-Alho : : : : : : : : Yht : Yht : : : : : : Yht : : : : Köykkä : hkoniemi Knninkri : : : : : : : : : : : : : : : {mmielto : : : : Rikntil : Lijoki : : : : Kylänää : : : : : : Hnkkil : : : : Koulu : Elolhti : : : : so-lnki : Soumäki : Sorro : : : : : : : : : : : : : Prilo : : : usterkko : : Päivärint : Kukenieli Slornt : : : : : : : : Kukonieli : : : : : : Junnl : : : Väkkärä : : : : : : : :: : : Yht : : : : : : : unkkil :: Knni : Knninklliot : Hnkkil : Srvniittu Antti Yht : Yht : : Yht : : : Väkkärä : : : : Yht : : : : : Ksnkllio : : : Koivisto : : Alhokllio : : : Hnkkil : Pihvh Juurus Niemi : : : : : : Heikkilä : : : : : : Nurmel : : : : : : ikol : : : : : : : : : : AN LK : : : : : : : : : Lukkrinnokk : : Kunismäki Lijoki uomisto J{rven{{ Lijoki : : : :: Puulunj{rvi : Rumn mlk Vuorenerkko : : : EJOK : : : : : : Jsu : : : : : : : : : : : : Koivuniemi : unol : : : : Anttil Puulunkulm Hkkri : : : : : : Yht : : : : : : : : : Yht : : : : : : : : ri : : : : Koivuniemi : : Yht : : : : Vuorinen :: ornivuori : Litrenvuori : : Lutkri : : Sorknlhti : : : : Loukku : :: : : : Se{ : : : : : : : : Hyörtti Krrnm : : : : Huhdnää Ruhlue : : : : : Nummenvinio Linnm Ltoerkko : : : ile ile : Yht :: : Rumn mlk unkki Vuojoki : : : : Klttil : : : : : : : : : : : Heikku Siili : : : : : : : : : : : : : : AAGS V{h{-Lnki : : : : : : : : : : : EJOK : : : : : : : Kurum : : : : : : Nornho : : : : : : : : : : : : : : : Sirkkniemi : : : : : : : : : : Yht : : : Hnkkil : : : : Lijoki Lijoki : : Pykil{ : Huknmäki : Väkkärä : : : Klliorint : : : : : : Yht :: : : : : : : Aluetunnus : : ile : : erim EJOK : Helmilä : : : : : : : : Yht : v : sosrv : ile : : : : : : : : :: : : : : Rikntil : : : : : : : : : Suomel : : : : : : : L{htel{ : : nkk : : : : Peltol : : : Linnm : Kukonieli : : : : : : : : : Yht :: Vuojoki Linnm : : : S-s : Yht :: : : : : : : : : : A Rntl : hkoniemi : : : Linnmäki S : S : : Lijoki : ile : Rikntil : Linnl : : Kirkonkylä Kukonieli : : : S-s : Heikkilä : : Keskiikinen linn : Kirkonkylä Kirkonkylä Yht :: : : B : : : : : Yht :: : Kukonieli : : : : : : Hkl : : : : : : : :: : : : : : : : Yht ::: Yht : Lmmi Slmenrnt : Pinomäki : : : : : Yht : nterenää Kivirnt : : : Yht :: : : : : Linnm : Yht :: : RL Eurjoki : : Kirkonkylä : : : : : : : : : : : : Koivuniemi : P r o t i n k: r t : S : Lijoki : sr : : EJOK : Yht :: : : : : Heoluoto Yht : Voitk : V{kev{ Kij Yht : : : : : : : : : : Yht : Voitk : : rvol Yht :: Lijoki : Yht :: : : : : : : : Pil : : : Vkskrit : : : : : : Frinkrt : : : : : : : : : : : : : : RL : : RL : : : Lijoki : Lijoki : : : : Kirkonkylä Yht :: : : /s : k Yht : : : : : Jokirnt Yht : : : : : : hkoniemi : : : Sikniittu Lijoki : : : : Kirkonkylä : Yht :: Pukkiluoto (Puukhulmi) : : : : : lvinen : Lijoki : elluoto : iiro : Yht :: Luoto : : : : AAGS : : : Jusonkrt VY : : : Luodonmnnokk k : Koivuniemi : : Lijoki : : : Koivukri : : Yht :: : Kirkonkylä : : : : : EJOK : : : kh Yht :: : Yht : Rikntil : : : : : : : : : : : : : : Yht :: : Kyläsri : : : S Kuusikri ile : Kyl{m : K Yht :: : : : : Kri Eurkri : Luodonm : Rikntil : : kh :: : ets{rnt Vuojoki : Lijoki Hnkkil : Vuojoki Yht : : ile Hnkkil : ile : Hnkkil ile : Lijoki : : A : : : : : : Yht : : sr : : : : : : : : : : Päivärint : : : : Herhulmi : : : : Antinkri uomikri : : : : : Vähäkri Yht Yht : : Vhtol Vuojoki : Yht : : : : Vimol A : Yht : A : : : : Pil Leäkri /s S Yht :: : A :: : : Verkkokri : : : : EJOK Yht : : : : : : : : sr : : Auvi : Leäkri : : : : : : : : :: : : : : : : : : : Vrvinnokk : : : : Yht : : : Yht :: sr : A Olli Kekokri D / / A/s : Yht : : sr /s : Kirkonkylä : : : Orjnsri Yht : : : rskinkrit Ruokokrt RL : : : Yht : Juhol A Lukkri /s : : : : : Yht : : : Auvi : Rumn mlk P{skri : Nokk : v : Rntere : : : : : ormkri Aluetunnus : : AN LK Hulnm : : Yht : Yht : lvinen : V V R R L V V Vuojoki Orjnsri : : : : : : : : lvinen : : : : : : : : Vuojoki : : : :: : : A : V u o j o k i : : :: : : : Rntl : Auvi Linnm : : : : : Yht :: : : : : : : : : Klkkivuorenkllio : : : Linnm Yht : : : Vuojoki : Verkkokri : : Auvi : : Yht : : : : : : Auvi Vuojoki Syväkllio : : : : : : Vuojoki : : : : : Auvi : : : : A Oinnlhti : : Yht : : : : : : : : : Yht : : : : Svilhti : lvinen : : ykk{l{ : : : Yht : : : : : Kirkonkylä : : : : Auvi Linnm srl e { r n t /s V u o r e l Veikkol : : : Auvi : : Jronnokk : : e t s { r n t : : : : Kirkonkylä : : : Nnninkri : Slmel : : : : : : : : : : : Syöävuori : Koskelonkri : : : Siilä Lehtol : : Kksoskivet Risuinnokk : EJOK : Linnm Kuokkmnkllio : Yht : : : : : V : AN LK : : : : : Psk-Aikko V A : : : : Vuojoki : Lohiluomnnokk : : : Yht : : : Vuojoki Linnm : : : Yht : : : : : : : : : Kukonieli : : : : : : : : : : : EJOK : Yht : : : Kirkonkylä V : : Kunism{ki : : Nousiinen Olkiluoto : : : : : Vuojoki : : : : : : : : : : : : Kirkonkylä Sntlhdenkri : Aikon Pihlvkri : Yht : Niemelä EJOK : : yrnikri A /s sr : : P e n t t i l ä : Yht :: Vähä Kunissri Krhunlk : : Kirkonkylä Vuojoki : rvol : : Vuojoki Yht : : Lhdenerä : Liiklnkri Kngs : : RL Le{krt Vuojoki Kirkonkylä : : : : : Linnm : : : : Yht : : : : Vuojoki V{h{ Kivikkokri : : Vuojoki : : Vuojoki : : : : : Aluetunnus : Yht : Lio Linnm V V : Vuojoki Linnm : : v Ktvnkri : EJOK : eurniemi : : : Kunissri Kirkonkylä : Kori : : : : S Kylmäkri : : Kirkonkylä : : : : : : : : Kuusisenm : Kukonieli : : Viholiiskrt Auvi Yht : V : Olkiluodonj{rvi Kirkonkylä Liiklnkllio : Vuojoki : Kirkonkylä : Vuojoki Yht : Kirkonkylä : Linnm : Kukonieli : tärnt Olkiluoto Kirkonkylä : : Yht : : : : Rntm : Kirkonkylä EJOK : : : : : : : : : : : : : :: Yht :: : Yht : : : : Rnnnkulm : Yht : : Yht : EJOK : : Linnm : : Yht : : : : Lomkoti rvol : : : : : : : Ot{{ : : : Linnm : : Puskkrt : : : uomisto : Linnm Kirkonkylä : Auvi : : : Kirkonkylä ustkrt : : Linnm : : : Yht :: : Vuojoki : : : Kuivlhti : : AN LK : : Linnm : : Heliskllio : : : Lundgreninkllio : : sokllio Auvi : m Auvi : : : : Auvi Auvi : : Kirkonkylä : : :: : : : Kornm : : rvol : : : : : lko{{ : : Auvi : : : Auvi : : : : : : Kuivlhti : : : : : : : : Kirkonkylä Vul : : : : : Auvi : Ruskikrt : : : : Hvisto Sntl : Auvi Selk{nummenhrju : : : {kel{nkulm Yht : rikrinnokk Kivilhdenvuori Vuoren{{ : : : Vuojoki : : Yht : Yht : : Kllioer{ : : : : : : nkrit Kivilhdenkulm : : rvol : : : : sr : {kel{ usim P{iv{rint: : : : : : : Auvi : Kivilhti : : : sr Hlkoniemi Linnm P{iv{rint : : Yht : : : : Sudenkllio : Viitslo : : Hl : : : Vuojoki Yht : : /s : : : {ki-koivistovirkm : : : {kirinne : rvol : Kiskri : : : : : : : : : : : : : : : : Keskikllio : : : Kiilinkri Ruohom : : : Auvi : : : : : : : enninsuo : : : : : ttilnklliot : : : : : Kuivlhti : : : :: : : : : AN LK Kunism{ki Kuivlhti : : Kuivlhti Yht :: yrniemi : : : : : : : : : : J{rvenkulm : : äntykri : :: : : : Hlkokri : : : Antol unkri : : Linnm : : : : : : Linnm : : : : Yht : : : : : : : : Runel soniittu : : Vuojoki : Syk : : Hluksensuo : : : Huhtl : : : : : : Yht : : : Hluksenkllio : Hluoto Vhonkri nonkrrt : : Auvi : : EJOK : : : : : : : : : Yht : : : : : : : : : : : yrniemenkri : : : Vlkikri V { h {Yht R: uokkrt : : : Ruokkrt : Kirkonkylä Yht : EJOK Kinteri : : : : : Ahtol : : : Yht :: : : : : : : : : : Piurikrit Vuojoki Lehtol : Yht : R{{inkivet Eurjoen kunnnvltuusto on hyväksynyt rntyleiskvn : : : : : : : : : : uutettu kunnnvltuuston äätöksen mukiseksi : : : Kirkonkylä P ll{ : : oj : : : : : AAGS Jrmo Lukk, rkkitehti : : : : Yht : Huhtm{ki : : sr : : : Vähäniemi Peri : : : Vntkuljunkllio : : : Kuivlhti mj{rvi EJOK -Prinkk : : : : A/s Kuivlhti KKEHOSO LK OY : : lko-prinkk Poriss Vesilue : : : : Yht : V{h{ Susikri : : : urkistrh : P: eri n : : C : : : : : : Kuivlhti so Susikri Snj{rvi : : : : : : : Keskivedenkivi VESPRJANKÄYNOS NRO - ON KESKEN : : Yht : : : : Kuivlhti v : EJOK EJOK EJOK : Asunnon ti lom-sunnon kerroslst s rkent enintään k-m erillisenä viersmjn, jonk on sijittv smss ihiirissä j noudtettv yhtenäistä rkennust muiden rkennusten knss Yht : Yht : : : hkoluoto : : : : Kntkouli : : : Pihl tj-sutust RkL :n nojll määrätään, että lueelle ei s rkent rkennuksi Alueell ei s suoritt vohkkuit uutkin lueen luonnontil muuttvt toimeniteet ovt kiellettyjä ilmn kunnnhllituksen lu ihinnousu lueeseen sisältyville srille voidn trvittess rjoitt : : : - j metsätlouslue ti vesilue, joll on ymäristörvoj : Rekikllio : : : : VY : : : : : Vähänniemenjärvi : : : : : : : : : Kyl{slmi : : : : : : : : Ridnlust : : Sh : ämän yleiskvn -lueill s myöntää rkennusluvn yleiskvn mukisen tvnomisen omrntisen lomrkennuksen rkentmiseen ilmn rntkv, mikäli rkentminen ei muodost :: : : : : : : : : : : Koulu : : : Puskkri Slmenrnt : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : V ä h ä F r o u v n k: ri : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : so Frouvnkri so Svikrt : : : : : : : K : : : : : : Kyd nkllio : : : : : : /s Kllikri : : : : : : : : Aluetunnus Lom-suntolueill käytetään ensisijisesti kuivkäymälöitä j tlousvesien imeyttämistä mstoon C- jätevedet on johdettv umisäiliöön Aluett voidn käyttää hj-sutusluonteiseen rkentmiseen metrin etäisyydellä rnnst Alueelle ei s rkent lom-suntoj eikä niihin liittyviä tlousrkennuksi Avohkkuit ei s suoritt metriä lähemänä rnt : : : - j metsätlousvltinen lue : : Vnh-Jkkol : Hurunen : : : : : : : : soniittu : : Alueell noudtetn Eurjoen kunnn hyväksymiä jätehuoltomääräyksiä : Kuivlhti : : : : : : : : : : sr : : : : : : : : : : : : Hkhulminkllio : oj : : : : : : : : : : : : en P :: : : : : : : : sk : : : : : : : ko : : Sntketo : EJOK : Kyr mäki : : : : : : : : usi-yrjy : : : : : : Slmi : : : : : : : : : : : : : s : : : Koivul m : : : : : : : RL : : Rnnoill ei s tehdä sellisi m- j vesilueit koskevi ruous- ti täyttämistoimeniteitä, jotk iheuttvt vesilin luvun :ssä minittu hitt ti vhinko Vllitsev mnkäyttö on sllittu Peltolueill tulee misem säilyttää voimen Rkennusikkojen muodostminen on kielletty uun rkentmisen (ldot, ulkorkennukset), kuten myös mnkivuutöiden oslt tulee yytää useovirston lusunto : : : : uinismuistolueen suoj-lue : : : : Hukluoto : : uulikri Slmel : : Kuivlhti : : : : S-s : : : : : : : : Kuivlhti Lännenkivet Kllio-Hyörtti : : : YLESE ÄÄRÄYKSE: : : : :: : : sr m : : : : : : L -Hyörtti s{ikk{ Hkm : : : : : : : : : : : : : : Yksityistie : : : : : : : : : kh : : : so Pyrekri : : : : K lvi : R : : v : : : : : : Br{nhulmi Vssinkllio h : : : : : : : : : : : : J{ l{ Vnh-iivol : : : : : R/s : : : : v Yht : sr kh sr /s/s Hrju h Jkolnkulm sr sr : : : P e: tekri Korkikri : uinismuistolin ruhoittm kiinteä muinisjäännös :: Yht : v : : Yhdystie Vllitsev mnkäyttö on sllittu Sen sijn muu lueen kivminen, eittäminen, muuttminen, oistminen, vhingoittminen j muu siihen kjominen on ilmn tämän lin nojll stu lu kielletty : : Koikri: usi Jkol : : : : : : : : : S : : : : Ennen merkittäviä luonnonolosuhteit muuttvi toimeniteitä on toimeniteestä yydettävä vltion luonnonsuojeluvirnomisen lusunto : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Yht : : : : Suojelulue : : Honkkri : : : : : Pukhulmi : : : sr : : : : : : : : : : : : : : sr V u o r e l /s Kivim{ki /s Hkoniemi Levokri : : : : : S : : : : : : : : Pihlus : Olemss olev rkennus ti rkennusryhmä, jot voidn ylläitää j säilyttää mutt jolle ei voi muodost om rkennusikk Rkennuksen tuhouduttu se voidn korvt uudell smnkokoisell kuitenkin siten, että rkennuksen ti rkennusryhmän yhteenlskettu kerrosl on enintään k-m : : EJOK Kivim : Luomel : sr : : : : : : lmivuo : : : Le{lhti : Pihlus : /s : : sr : : : : : : : : : : : : : : Yht : : : : usi rkennusikk Vltkunnllisen rntojensuojeluohjelmn mukinen ti muu luonnonsuojelulue, jok on trkoitettu vltion toteuttettvksi Alueill edellytetään RkL :n mukisi toimenidelui Ennen merkittäviä luonnonolosuhteit muuttvi toimeniteitä on toimeniteestä yydettävä vltion luonnonsuojeluvirnomisen lusunto Honksuo : Pihlus RL L V v sr /s Rnt Hnnul RL Rntl Vhkri Kisl : : : : : : : : h : kh : : Koskisenkri : V : : : : : : : Rkennusoikeus kerroslneliömetreinä Olemss olev rkennusikk Yht : : : : :: : : V : : : : : : EJOK Särkkä Yht : Yht : Särkänhuivi v Särkänmtl : Yht : : Yht : : EJOK Puhnkri Liinteenkri Yht : : yrjynkrt : Yht : Luonnonsuojelulue : : : : : : Yht : Suojeltv rkennus (numerointi viitt rkennusinventoinnin kohdeluetteloon) : : : : : : : : : : : : Pohirnnnnkulm Pohirnnnslmi Yht : : : : : : Pihlksenslmi : : : : : Hirvensuo : : Alue on vrttu veneiden käyttöä j säilytystä vrten Rkentminen on sllittu vin vesiliikenteen treisiin : Pohimtl : : : Keskiskrt : : : : Ruohokulju : : : Yht : Vesiliikenteen lue : Peltom : Kylm{kri /s L V Kotokri Pienikri oinenkri : : Pihlus Juhol : : : Yht : joll ymäristö säilytetään Yht : Yht : somtl Alue, Rkennuslin :n nojll määrätään, ettei kulttuurihistorillisesti rvokst rkennust ti rkennelm s urk ällisess rkennuksess ti rkennelmss suoritettvien korjus- j muutostöiden tulee oll sellisi, että rkennuksen ti rkennelmn kyläkuvn knnlt merkittävä luonne ti kulttuurihistorillinen rvo säilyy Ennen rkennust muuttviin toimeniteisiin ryhtymistä on Stkunnn useolle vrttv tilisuus lusunnon ntmiseen Virkistyslue V : : : : sr : : hdollinen rkentminen tulee sijoitt olemss olevien rkennusten yhteyteen j soeutt sijoituksen, mittsuhteiden, mterilien j värityksen oslt lueen kulttuurihistorillisiin ominisiirteisiin Alueen kulttuurihistorillisesti rvokkt rkennukset j ymäristö tulee säilyttää udisrkentminen sekä korjus-j muutostyöt tulee soeutt lueen misemllisiin j kulttuurihistorillisiin ominisiirteisiin Ennen kulttuurihistorillist ymäristöä muuttviin toimeniteisiin ryhtymistä on Stkunnn useolle vrttv tilisuus lusunnon ntmiseen eollisuus- j vrstorkennusten lue Alueen toteuttmisen tulee erustu yksityiskohtiseen kvn : Slmiol Pihluksenm : : /s Alueelle s rkent yhteisöjen leiritoimint lvelevi rkennuksi Alueen toteuttmisen tulee erustu yksityiskohtiseen kvn : Leirikeskusten lue Kuivlhti : : Alueen kulttuurihistorillisesti rvoks ymäristö tulee säilyttää : : : erkinnällä on osoitettu Olkiluodon ydinvoimlitoslueen kukosuojvyöhyke tkilulvelujen lue VY : : : kh Alueelle s rkent lomkylän j muit mtkilu lvelevi toimintoj Alueen toteuttmisen tulee erustu yksityiskohtiseen kvn : : Yhdelle rkennusiklle s rkent yhden lom-sunnon vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Erillisen enintään k-m :n sunn s rkent vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Lom-sunnon j sunn yhteenlskettu kerrosl rkennusikll s oll enintään k-m ämän lisäksi rkennusiklle s rkent tlousrkennuksi, joiden yhteenlskettu kerrosl on enintään k-m : : : : : : Yht : : : : : : : : Lom-suntolue erkinnällä on osoitettu yhdyskuntien vedenhnkinnn knnlt tärkeitä ohjvesilueit sekä vedenhnkintn soveltuvi ohjvesilueit Vr-lue v : : : : Sntlhti : : erkinnällä on osoitettu hrjulueit ti muit geologisi muodostumi, joist ei tulisi ott m-inesliss trkoitettu inest linkn, kosk siitä iheutuu yleensä in m-ineslin mom:ss minittuj seuruksi Pohjvesilue v h : : : : : Yht : /s Pskkrt u s tkrt Hulituskri sosri Koo lko Sntkri Pihlukri S Sntkri : : : : sosuo : : : : : : : Pohirnt VY : : Yht : : : : / : : : : : : : rikri : : Syv{kulju Kuivlhti Pihlus : : : : : : : Pohjnrnt : : : : : Vhem : : : : : : : Keskiskoovit EJOK Olemss olevien j uusien rkennusikkojen määrä lueell on osoitettu erillisillä symboleill VY : : : : : : Arvoks hrjulue, ineksenotolt suojeltv lue : : : : : /s : : erkinnällä on osoitettu klliolueit, joist ei tulisi ott kllioinest linkn, kosk siitä iheutuu yleensä in m-ineslin mom:ss minittuj seuruksi : : : : Yht : VY : :: : : : : : VY : : : : : : : : AAGS EJOK : : : B : : : Yht : : : : Aluetunnus : Koivukri : : : : : : : : : : Sukonkri : : : Rntl : : : : : : : : : : : : : : : : : A Pihlus /s Leäkri /R : Yht : : : : : : : : : : : Friskinkri : sr AAGS Viiki : : Kuivlhti EJOK : : : EJOK : : : : : : : : : : : Krvisuo Yht : Yht : : : Yht : : Yhdelle rkennusiklle s rkent yhden lom-sunnon vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Erillisen enintään k-m :n sunn s rkent vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Lom-sunnon j sunn yhteenlskettu kerrosl rkennusikll s oll enintään k-m ämän lisäksi rkennusiklle s rkent tlousrkennuksi, joiden yhteenlskettu kerrosl on enintään k-m Kurkkri : : : : : : : : EJOK VY : : : : : : Yht : : Lom-suntolue V{h{-rkku : :: : : : EJOK : EJOK Loukkeenm : Pihlus L V : : : h Yht : h:vilikk {ntykri : : D D : Kori : Kuivlhti : Pihlus : : Aluetunnus : : : : : : V{h{ Loukkeenm : : : : : so-rkku : : Krle : : : Arvoks klliolue, ineksenotolt suojeltv lue k EJOK : : Huhdn{{ : : VY yttinki Krlenm : : Yleinen vesilue : Vltion Yhdelle rkennusiklle s rkent enintään kksi vkituist sunto sekä lueen ääkäyttötrkoitukseen liittyviä tlous- j tuotntorkennuksi vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Erillisen enintään k-m :n suuruisen sunn s rkent vähintään metrin etäisyydelle rntviivst : : Yht : uomo Le{luoto : tilojen tlouskeskusten lue, joll voi hrjoitt klnjlostust Yht : : Nykyinen veneväylä usi veneväylä A-K Nykyinen livväylä Junnil : : : Lie Krlenkri Yht : : Slo-Jussil Perkol usi tie Yhdelle rkennusiklle s rkent enintään kksi vkituist sunto sekä lueen ääkäyttötrkoitukseen liittyviä tlousrkennuksi vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Erillisen enintään k-m :n suuruisen sunn s rkent vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Os-lueen numero tilojen tlouskeskusten lue Rntl ijl : : Nykyinen tie en Siikkri Härmälä Os-lueen rj Yhdelle rkennusiklle s rkent yhden yksisuntoisen erillisientlon vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Erillisen enintään k-m :n suuruisen sunn s rkent vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Rkennusikn yhteenlskettu kerrosl s oll enintään k-m Lounis-Suomen ymäristökeskus on vhvistnut rntyleiskvn

16 LE Keskustn-Lijoen osyleiskv

17 : : : u / e= : : : P r : : : : : : h : : kt j : t: LP KKK: OL : K : / : P : : : u/ luo : : : : e=, : h YY V : POLK NALLE- : nä : e=, Y : e= nä YLLÄRNE RNNEE : : nä : nä nä : : e= E : E : SY L: D b ÄN A AN E E/s- Pilnkoski : Voiml luo srvoiml : : : : : : : : Pil : : : : : : sr : : sr : : /s- : u/ / e= : luo Pilnkoski e= s% luo : : : nä /s- : u / e= : : u/ AL : e= E ALK: u/ : K : u/ e= m luo : : : e= : : u/ e=: : : : / : : : R : : u/ e=, m : e= : A : KVNE E : RN : e= - : e=, : : AL- luo : LLÄ : e= : : : : e=, : : A s t V LY : : : Pil : e= : : e=, : : nä L P VN : : : E OH : JA A LKKOPOLK : LY AK : le : e=, : nä : / n e= : e= e= : : : : : e= : e= : r : : : LLOKJA : : : : : e= Y : : : : : r : Koulu : : e=, e=, m : : (L) YO : : : : : : : PHKOLK r : luo luo e=, e= NAK JA : : e= A t AN : t E : : t e= : : t : : m : t JA E : : : : : AL : : e= : : L : : Kirkko e= e= / e= : : LP ALK : / YK/s AL YK : : / / r : : : : : : AJAE : t ON : : : : /: : u/ : H AK : : t : : : t : NEERSANEN Sweco Ymäristö Oy äivitetty sc mt : : : : : : / : KOPNKJ A r : : r : : V : u/ e=, /s- : kt OHN : KL Ku : / : : sr t : : s sr % VAN : : AE r : : KÄPYKJA Lvil : : : : : : r : : : : : / : : : : : E : ON : : : dba RK : /k RKONK JA : : kt : AK kt : : : : PEÄJÄE : : : : : kt : : : L : : L : : : : AL : PELOE : : : : : e= : : ÄK E : : : : : : : : : : : : : : : : : : : HAAE : : : e= m L Y/s- : e=, /t : : : : : HONE : : : : : : : : : : : : : : : r : : : : ESOLA :u/ : : : / : : r : : : r YLNENE : : r : : : : : ÄNYE / Kirkonkylä : : : : / : / : : r : : : e= e= : : j : : : e= % e= % : : : AN : YO e= Lvil j ttil e= e= u/ Koulu : : : : E AA J : : E : : E : e= : O ALANE : SA : : : : : e= : : L j : : : () LPA: : VELANE : e= : : / : : : : : : : KO : : : : : / e= % E Y/s : N : e=, m : : u/ L : : K NAAVOL : : : : LA : : LP JOLK : : : : e= : e= : : LAV e= u/ : : : POLK e= A : : N E : e= E A V e= % S E : : : : : : : H : : : e= HAKOLK : : : : : e= : e= : : KO E : : sl / : : : : e= e= e= : : : : e=: : : : : : : : : / : : : e= o = e= / : : : : / : e= : : OJNNE : : e= : : o : o = = / : / : : : : : e= e= : e= : e= : e= : : HRVE HRVE PENE : : : : : : u/ : e= e= : e= : e= : ÄYRÄPOLK : : KORPE RKONE K KOL : : : : : : / e= : : : : / e= : POLK VÄÄRÄ- : : : e= : : : : : : V : : : : rheilukenttä A m sl SAK : : R : u/ luo AL : : : R e= : : e= : KONOE : : : : : e= : u / s+t : e= : : V : E : : : e= : : e= : : e= : : / e= : : : / e= : : : : : : / e= : / : : u / s+t : : K : E u / E s+t : : e= : e= : : : : OLK : : e= : : : LLN Lvil j ttil : : : e= : : : NÄÄÄP : e= : E Krisnkulm / : e= E KORP : : : / : Lvil j ttil : : / : : e= : : : : : : u / s+t : ESE : E O : : e= OLK NYP : e= : : : : : : ESE : HAKSO : : : : : N : KO EV : e= N OLK : : : / : e= : : : : LA : : : e= : : : : u/ e= LAV KK REN u/ e= : e= AS POLK : : : E NGAS NG : : e= : / e= LK / : : : e= PO : : : : : : V / P : : VÄLKJA : / N PO j : LLOE : / : : : u/ e= e= VELANE HA Y JÄÄ EN Jäählli ER GA PO LK : u/ e= RN u / NK Y : : RH E : u / s+t : : e=, : : / k u / s+t EN E u/ e= Y : sl u/ e= E : : HLLER- AN ON K u / e= K : OK RNKOE : VO V POLK : uulivoiml SN u/ e= u/ e= E u/ e= O : NK E u / e= u/ e= R : ON OHORNPOLK : EENER-E OK : V LKO : KOVKJA OE RNK VA u/ e= LLÄ : RS HO : KO KRK u/ e= u/ e= NE DE O ÄH u/ e= : j : NE SÄ KELO : E A u/ e= : POLK OVA- u / e= : : AVAYHDSELÄ KÄRPPÄPOLK : : : : : : : : EJOK Liite : :

18 O PJ L E ÄN YK E AN AN YK N Ä YA Kirkonkylä E Y : th e= m : : e= : m Y : AS e= N : EN : LK OH E E AN E AN LN OLK NP NPO YRJÖ : : s s th s s s m E : : NG th : th ER : e=, : Y- Koivuniemi e=, S Y Antinsillnsuo : : th m e= e= : Y- e= : RS e= A KÖ KL VE E AN PEL KOR : KY : e=, A : : : : m e= : : : : e= Y EL ÄK : ÄN S K J E K m S : : e= e= m K E N : e= e= kt kt E JÄ EN Ä % m : : : : : e=, ON : E PE RÄ PE / : LL % : : : : e=, : e= N e= m : : e= m AS KL NG Ä ER SE YR KL : : EO E e= : EN : : : LLS SE E N E EN JO : : : : : e=, : Kirkonkylä L : : : : ALNP : OLK e=, : e=, e= LÄ JO : VE YA e= L e= : KL JA e= K KL ev RV j SO : : e= HR e= : : : VE N LÄ : e= JA K YA : j : JA K NE : KL : KO : e= e=, : : : : : HR : KL e= : : : e= e= : e=, /t : E ÄN ÄKEL : : : : : /t : KL e= e= : : V : Lijoki e= SEP e=, : : : : : : : : e=, : : : : : : : : : : : : e=, E ÄN : : : : : : : : : LA : : e=, : : : : : e= : : : : : E E EN e=, : : : : : : : L : e=, : : : N : e=, : ÄNE nä : : E N e= : : : : : : e=, VA nä R : HRVEL VA : L J : : : ÄE : : : SE : PÄ N : KJ A e=, : : e=, : EN : : : : : e=, : : : /t m % Vnhinkoti : : : : : : e=, e=, : : : : : : e=, H LK s % : : e=, : LE PO : Y : N : e=, e=, /t AN : e= E NL : : jo : : e=, AL : NE VA : : : e= : : e=, : O : YS : : t E EN :e=, AN ER t LH : : e=, : : Kirkonkylä : e=, e=, : : : : N LLO e=, YSA Plosem : e=, : e=, t : : : : r : ÄPE HK E N : : : : Lutktonm A NE : : : A e=, : u /: PA LO e=, e=, V N E NN : e=, L : KY L OHNE Liite b ESÄ AL : e=, : AL : e=, NP : : : : PER KE KY : JA : O : : ) B (A d OH N K AK: : : : / e=, : / e=, : : : : : : e=, : e=, : e=, : luo : : - : : Ku L : nä : : : : : OR : : u/ AL: : : : E KO KRK VH K : nä LY mu : NE j nä nä AL e= : kt : t: : mt : : : OHNE : : : : NEERSANEN Sweco Ymäristö Oy äivitetty sc

19 KL : ev J E RP : : : : KÄ : P E K OL E K S E A E A E AL RP O E : Koivuniemi : LA : N E LL PE EN JA S : : : VR rjstenkori : : : : : e=, V ON / LK PO e=, ile S : e=, O Y : : O e=, : : : : VR : : : : : : : : : : : Y E O : : ENNE LK L O NP A KK : : NS K E E K LA OL J RV E AL : NE A : SA : : : : LÄ JÄ : : E : : RN : : Y : : : : / : e= : : : / : : : r : : : : e= E : : : : : N : : : : : : : : : : : : : : : : : r : : / : : : e= : : e= : e=, s r : : : : : : : : : : : : : : : : : E : VS : N : : : : LA e= E : : P : R : : KO : n : : : : : : : : : : : : : : e= : : : : : : : e= : : : : KE : LO e= e= : : K : JA : : : : : : : : : : : : : : : : VS : : e= : : : : : e=, : e= : : E r e= : : : : N E : : : : AS : : RJ : A : : : e=, : : : : : : : e= AE : : KRS EL e= : : : : VAD : : K HE E A : : : SOJS S : E : : e=, e= : LARNPOLK : e= %: : : PP e= e= e= e=, : : : : SAKN e= : : leu : POLK : : : : : : : e=, : : : : e=, e= /h : : : e= K : JHANNPOL : e= : : e=, : : : % : e= e=, e=, : leu AN POLK e=, e=, E e=, N e=, L JA : : : e=, : : e=, A NE PP L NP e=, O % LK : : : : L : : : L P : E : : VS JA : : e= E : Lijoki ÄN s : Y : : L : : AN EL E A L VA KO KK N : : E e= e= EN K S N Y E Y : : : E SS SS A : e= ev : : Y : : E KP : ER JA e= Kirkonkylä Koivuniemi : : KPK : : KY KY : : e= : : : m e= : e= ev : : KL PE KOR : : E LAN : E KY YK e= : ÄS ER m ev e= L e= e= : KY : % KL : ev : e= KÖ : m : Liite c / E KL e= EN E e= ÄS ER m N KL : AS Lijoki NG e= e= : : : NEERSANEN Sweco Ymäristö Oy äivitetty sc

20 LE Luettelo semkvoist s() ldittu Vhv KOHDE KOREL vm hyv L H Kirkonseutu AK Kirkonseutu AK Kirkonseutu AK - Kirkonseutu AK - Olkiluoto AK Kirkonseutu AK -,-,,, ym etsol AK,,, os j Lijoki AK Kirkonkylä AK - Lijoki AK,, Kirkons, Riiko-etsol AK j AK -, - Lijoki AK,,, Kirkonseutu AK -,-,- ym Kirkonkylä AK os,, uusi Olkiluoto AK Kirkonseutu Kumottu os Kirkonseutu Kumottu, os, Kirkonseutu AK Lijoki AK Kirkonseutu AK Kirkonseutu AK Kirkonseutu AK os Kirkonseutu AK mtlouslue Kirkonkylä AK j AK os, -, - Eteläos AK j AK -, j -ym Lijoki AK,, -, -, Kirkonkylä AK -,,-,-,-, ym Kirkonkylä AK Kirkonkylä AK, Lijoki AK - Kirkonkylä AK j AK KON (kv) K b Kirkonseutu AK Sydänmntie, K, b Kirkonseutu AK Lvilnnummi -,,- Eteläosn AK - j - Lijoki AK j AK (os), Keskust yllärinvinio K Lijoki AK j AK - Keskust AK, Eteläosn teollisuuslue AK j AK Eteläosn teollisuuslue AK -, Kirkonkylä, Olkiluoto AK Keskust AK - Kirkons AK j AK -, - Kirkons AK j AK,,,,,, j

21 LE Luettelo semkvoist ldittu Vhv KOHDE KOREL vm hyv L H Keskust, Kirkonseutu AK j AK -,,,-,- Kirkonseutu AK Kirkonseutu AK, j Rntere-Anuntil AK, -, (os),, (os) Kirkonseutu AK j AK,,,,- ym eollisuuslue - Köykän ljennus,, Lvilnmetsä AK Runkotie, Lvilntie VO mjoituslue, VO mjoituslue Köykkä,, Keskust AK k,, Keskust AK km-_keskust eollisuuslue AK km-_yrityslue Olkiluoto, lousijoituslue AK, AK kumominen,, Keskust AK oltintie Päiväkoti AK muutos -, uudet - Kirjsto AK Kortteli AK Hirveläntie AK j AK -,, - Rjtie AK j AK,, - Kortteli AK Kortteli AK tontti s()

22 LE Luettelo rnt-semkvoist ldittu Lääninhllitus KOHDE KOREL vm vhvistus vm Särkänhuivi Rntkv Olkiluoto / Vuojoki Rntkv Kuivlhti Rntkv :, :, :, : Vuojoki Rntkv Sntlhti Rntkv eri - sklinm Rntkv Krlenkri Rntkv Olkiluoto Rntkv Luodonm Rntkv Ktvkri-Krlenkri Rntkv eri - Kunissri Rntkv Kylmäkri Rntkv Väkkäränerä Rntkv Hnkkil Rntkv -, Verkkokri Rntkv, (-tif, -tif) Antinkrtno kunnnvlt YmKeskus

23 Liite Keskustn osyleiskvn krtt

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS ASUNRAKENNUSONEN A -SÄAUEDEN AANEN, YYN A UOKRAUS Rkennustontit myydään, vtn vuokrtn hkemusten sumisärestyksessä. YYNHNNA Omkotitlotontit Kirkonkylä: Niemenhunrnt ääkkölä inlhti Rnt-ho Eräoh uut lueet

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 n:o Tekijä os Teemt Kvoittjn vstine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 j 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 LAUSUNNOT L1 Kymenlkson liitto c joen j meren rntojen tulvherkkyys on huomioitu toteutt mkuntkvn tvoitett

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

1 / 5 Virkailijoiden talo, asemakaavamuutos (2305), luonnos nähtävillä (MRA 30 ) 22.6-21.7.2015.

1 / 5 Virkailijoiden talo, asemakaavamuutos (2305), luonnos nähtävillä (MRA 30 ) 22.6-21.7.2015. / irilijoiden tlo, semvmuutos (0), luonnos nähtävillä (MRA 0 ). -..0. Stujen lusuntojen j mielipiteiden tiivistelmät seä vstineet niihin Lusunnot pyydettiin seurvilt: Kervn Omotiyhdistys ry, Kervn ympäristösuojeluyhdistys

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

KEHITTÄMISTOIMENPITEET AIRIX Ympäristö Oy Eurajoen kunta Liite 1 (s.1/8) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kustannusarviot eivät ole sitovia, vaan tietyillä suunnittelussa käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuja ja suuntaa antavia. Suunnitelmat

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU - LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 18.9.2006 LAPPEENRANTA

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU - LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 18.9.2006 LAPPEENRANTA KRKONKYLÄN SEUDUN JA VLKONHJU - LUKONNEMEN OSAYLESKAAVA KAAVASELOSTUS 8.9.006 LPEENRANTA SSÄLLYSLUTELO. PERUSTEDOT.... SJANT JA SEUDLNEN ASEMA.... SUUNNTTELUTLANNE..... Vltkunnlliset lueidenkäyttötvoitteet.....

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

TULVAONGELMA ESPOOSSA

TULVAONGELMA ESPOOSSA TULVAONGELMA ESPOOSSA Espoon tulvtyöryhmä 6.10.2005 ESIPUHE Teknisen j ympäristötoimen johtoryhmä setti 1.6.05 työryhmän vlmistelemn tulvkysymyksen hllinnn j toimenpideperitteiden vlmistelu. Työryhmän

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30 rk LUUKKU 023 TEKNTUNNELI LUUKKU VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO HOLVI KYLMÄVRSTO SOSTIL UNIONINKTU 25 KELLRIKERROS PRH SK TELET KISELEFFIN KELLRIKERROS ENSIÖ- JMO TLO- JMO SÄHKÖPK VRSTO VRSTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys I suunt II Mperä j pint Riskinro, 0410901 I tieliikenn e j tienpito vlttiet 3 j 10, tie 130 Vlttiet 3 j 10 kuuluvt korkeimpn kunnosspitoluo kkn Is (normlisti in pljn). Molemmt tiet ovt merkittäviä vrllisten

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016 lusekkeet, lusekkeet, TIEA241 Automtit j kieliopit, syksy 2016 Antti-Juhni Kijnho lusekkeet j smuus TIETOTEKNIIKAN LAITOS 22. syyskuut 2016 Sisällys lusekkeet, lusekkeet lusekkeet j smuus j smuus lusekkeet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

, tarkistettu KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Kiinteistö Kristerinrinne Suunnittelualueen pinta-ala on 0,5487 ha.

, tarkistettu KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Kiinteistö Kristerinrinne Suunnittelualueen pinta-ala on 0,5487 ha. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUTTUAN LOHILUOMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, kortteli 435 kiinteistö 2:811 5.3.2014, tarkistettu 17.6.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Kiinteistö Kristerinrinne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot