EURAJOEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAJOEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014"

Transkriptio

1 EJOEN KNA AVOSSAS

2 EJOEN KNA AVOSSAS EJOEN KNA AVOSSAS YLESÄ ASAA AVOKSESA Kvoitusktsus Kvoitust ohj mnkäyttö- j rkennuslki (RL) RL:n :n mukn kunnn tulee vähintään kerrn vuodess lti ktsus kunnss j mkunnn liitoss vireillä olevist j lähiikoin vireille tulevist kvsioist, jotk eivät ole merkitykseltään vähäisiä ässä kvoitusktsuksess esitellään lyhyesti erustietoj kvoituksest sekä kerrotn tietoj Eurjoen kv-sioist j niiden käsittelyviheist sekä sellisist äätöksistä j muist toimist, joill on välitöntä vikutust kvoituksen lähtökohtiin, tvoitteisiin, sisältöön j toteuttmiseen Kvoituksen ohjusvikutus Kvoituksell (mnkäytön suunnittelull) ohjtn lueiden käyttöä j rkentmist voitteen on luod edellytykset hyvälle elinymäristölle sekä edistää ekologisesti, tloudellisesti, sosilisesti j kulttuurisesti kestävää kehitystä nkäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvt vltkunnlliset lueidenkäyttötvoitteet, mkuntkv, yleiskv j semkv Kunnt voivt myös lti yhteisen yleiskvn Pääsiss lom-sutuksen järjestämiseksi rnt-lueelle ldittv semkv kutsutn rnt-semkvksi kuntkv j yleiskv ovt yleisiirteisiä kvoj, jotk ohjvt yksityiskohtisemien kvojen ltimist Ne voivt ohjt myös suorn rkentmist j muut mnkäyttöä kunnn liitto ltii j hyväksyy mkuntkvn Kunnt ltivt j hyväksyvät yleis- j semkvt Rnt-semkvn ltimisest voi huolehti myös mnomistj Rnt-semkvnkin käsittely j hyväksyminen kuuluu kunnlle kuntkvn j kuntien yhteisen oikeusvikutteisen yleiskvn vhvist ymäristöministeriö Lähde: Ymäristöministeriön nternet-sivut wwwymristofi/fi-f/elinymristo_j_kvoitus Knslisen vikutusmhdollisuudet Jokinen voi vikutt om elinymäristöään koskevn suunnitteluun j sitä koskevn äätöksentekoon nkäyttö- j rkennuslin tvoitteen on turvt knslisten tiedonsnti mnkäyttöä j rkentmist koskevist sioist j mhdollisuus osllistu niiden vlmisteluun ätä vrten liss on säännökset osllistumisest kvojen vlmisteluun, ktujen, uistojen j muiden yleisten lueiden suunnitteluun sekä kuulemisest rkentmiseen liittyvissä lumenettelyissä Kvt vlmistelln vuorovikutuksess osllisten knss Osllisi ovt mnomistjt sekä kikki ne, joiden sumiseen, työntekoon ti muihin oloihin kv stt huomttvsti vikutt Osllisi ovt myös virnomiset j yhteisöt, joiden toimil suunnitteluss käsitellään

3 EJOEN KNA AVOSSAS Ajnkohtisist kv-sioist s tieto kunnn kvoitusktsuksest Kvoituksen lkmisest ilmoitetn ikllisiss snomlehdissä (Länsi-Suomi j usi Rum) ti kvoitusktsuksess Yksittäisen kvn vlmistelun ikn: - kvoitustyön loittmisest eli vireille tulost kuulutetn - kvoitusmenettely käy ilmi osllistumis- j rviointisuunnitelmst - kvluonnos setetn yleensä nähtäville j/ti sitä esitellään yleisötilisuudess Luonnoksen nähtävillä olon ikn voi jättää sitä koskevn knnnoton - kvehdotus setetn virllisesti nähtäville yleensä äivän jksi Ehdotust vstn voi jättää ehdotuksen nähtävilläolon ikn kirjllisen muistutuksen Kunnn jäsenillä, eräillä yhteisöillä j vltion virnomisill on oikeus hke muutost kvn hyväksymisäätökseen Yleiskv j semkv koskevst kunnn äätöksestä vlitetn hllinto-oikeuteen kuntkvn j kuntien yhteisen yleiskvn hyväksymisestä vlitetn ensi viheess ymäristöministeriöön Jtkovlitukset tehdään Korkeimn hllinto-oikeuteen Liite, b j c: Kviot kvoitusrosesseist AVOSJÄRJESELÄ Vltkunnlliset lueidenkäyttötvoitteet Vltioneuvosto äätti vltkunnllisist lueidenkäyttötvoitteist j niiden trkistmisest rkistetut tvoitteet tulivt voimn nkäyttö- j rkennuslin :n momentin mukn lueidenkäytön suunnitteluss on huolehdittv vltkunnllisten lueidenkäyttötvoitteiden huomioon ottmisest siten, että edistetään niiden toteuttmist ämä velvoite koskee oikeudellisesti kikke kvoitust Vltkunnllisten lueidenkäyttötvoitteiden knnlt keskeisimiä lkej ovt luonnonsuojelulki, metsälki, vesilki, m-ineslki, rkennussuojelulki, muinismuistolki j ymäristönsuojelulki Näissä leiss säädetään muiden tvoitteiden ohell myös suojelust kyseisellä toimilll j setetn rjoituksi ymäristön muuttmiselle Näiden lkien huomioon ottminen on kvoituksen lähtökoht Kolmitsoinen kvoitusjärjestelmä Kvhierrki Suomess kvoitus erustuu kolmeen eri suunnittelutsoon Yleisesti: kuntkv Yleiskv Asemkv Rnt-lueill: kuntkv Rntyleiskv Rnt-semkv

4 EJOEN KNA AVOSSAS kuntkvoitus kuntkvoj (ent seutukv) lditn mkunnn ti sen osn lueelle kuntkvn lue käsittää useit kunti kuntkvn hyväksyy Stkunnss Stkuntliiton mkuntvltuusto j kvn vhvist ymäristöministeriö Yleiskvoitus Yleiskvn trkoituksen on kunnn ti sen osn yhdyskuntrkenteen j mnkäytön yleisiirteinen ohjminen sekä toimintojen yhteen sovittminen Yleiskv voidn lti myös mnkäytön j rkentmisen ohjmiseksi määrätyllä lueell Yleiskvss esitetään tvoitellun kehityksen eritteet j osoitetn treelliset lueet yksityiskohtisen kvoituksen j muun suunnittelun sekä rkentmisen j muun mnkäytön erustksi (RL ) Yleiskv voidn lti myös viheittin ti os-lueittin, jolloin kvn nimi on osyleiskv Rnt-lueille lditn rntyleiskvoj ti rntosyleiskvoj Niissä keskeisenä sisältönä on rntrkennusoikeuden osoittminen, v-lueiden järjestäminen sekä luonnon- j misemnsuojelu Yleiskvt j rntyleiskvt hyväksyy kunnnvltuusto Asemkvoitus Asemkvoitus (ent rkennuskvoitus) on yksityiskohtisin suunnittelun tso Alueiden käytön yksityiskohtist järjestämistä, rkentmist j kehittämistä vrten lditn semkv, jonk trkoituksen on osoitt treelliset lueet eri trkoituksi vrten j ohjt rkentmist j muut mnkäyttöä ikllisten olosuhteiden, kuunki- j misemkuvn, hyvän rkentmistvn, olemss olevn rkennusknnn käytön edistämisen j kvn muun ohjustvoitteen edellyttämällä tvll (RL ) Rnt-semkv on ääsiss lom-sutuksen järjestämiseksi rnt-lueelle ldittv semkvn muoto Rnt-semkv lditn yleensä mnomistjn loitteest Asemkvt j rnt-semkvt hyväksyy kunnnvltuusto VOASSA OLEVA AVA EJOEN ALEELLA kuntkv Eurjoen lueell mkuntkvoitus kuuluu Stkuntliitolle Ymäristöministeriö vhvisti Stkunnn mkuntkvn Kyseessä on kokonismkuntkv, jok kumosi mkunnn lueell voimss olleet seutukvt Stkunnn mkuntkv on snut linvoimn korkeimmn hllintooikeuden (KHO) äätöksellä Lähde: wwwstkuntliittofi/vhvistetut-j-linvoimiset-sikirjt Liite : Ote Stkunnn mkuntkvst

5 EJOEN KNA AVOSSAS Yleiskvt j rntyleiskv Oikeusvikutteiset yleiskvt Koko kunnn merenrnt-lueet kttv Eurjoen rntyleiskv on vhvistettu Liite : Rntyleiskv Oikisunluonteinen rntyleiskvn muutos hyväksyttiin Vuojoen kylän Lohiluomn tiln lueelle uutoksell trkistettiin yksi lom-sunnon rkennusikk omkotitlon rkennusikksi rkennuslutilnteen mukisesti Auvin kylän Ykstmmen tiln lueelle hyväksyttiin rntyleiskvn muutos Kvll muutettiin yksi lom-sunnon rkennusikk nykyisen käyttötrkoituksen mukiseksi ymärivuotisen sunnon rkennusikksi Olkiluodon osyleiskv hyväksyttiin j linvoimn se si kesällä Eurjoen kunnnvltuusto on hyväksynyt Keskustn osyleiskvn (ks koht ) Kv tulee voimn kuulutuksen jälkeen rviolt tmmikuuss Oikeusvikutuksettomt yleiskvt Keskustn-Lijoen osyleiskv on hyväksytty kunnnvltuustoss vuonn Liite : Keskustn-Lijoen osyleiskv Asemkvt Eurjoen keskustn j Lijoen semkvt on ldittu viheittin usen vuoden ikn Voimss olevt semkvt on koottu numeeriseksi semkvyhdistelmäksi Olkiluodoss nykyisten ydinvoimlitosyksiköiden lueell on voimss semkvt, jotk on vhvistettu vuosin j Vuonn hyväksyttiin kksi semkv, joill osoitettiin Olkiluodon kkkoisosn mjoituskylän lue sekä muutmi toimitilrkennusten rkennusikkoj m käytetyn ydinolttoineen lousijoituslueen semkv hyväksyttiin urun hllinto-oikeus hylkäsi kvst tehdyn vlituksen j linvoimn kv si Vuoden ikn ovt tulleet voimn seurvt semkvt: - Kirkonseudun semkvn muutos, korttelin os - Kirkonseudun semkvn muutos, korttelin os Asemkvt on koottu tulukkoon Liite, b j c: Asemkvyhdistelmä keskustn j Lijoen lueelt Liite : Luettelo semkvoist Rnt-semkvt Kunnn lueelle on ldittu mnomistjien loitteest rnt-semkvoj Voimss olevt rnt-semkvt on koottu tulukkoon Liite : Luettelo rnt-semkvoist

6 EJOEN KNA AVOSSAS VRELLÄ OLEVA AVOSHANKKEE kuntkvoitus Ymäristöministeriö vhvisti Stkunnn mkuntkvn Kyseessä on kokonismkuntkv, jok kumosi mkunnn lueell voimss olleet seutukvt Stkunnn mkuntkv on snut linvoimn korkeimmn hllintooikeuden (KHO) äätöksellä Stkuntliitoss on vireillä Stkunnn vihemkuntkvn ltiminen, joss osoitetn tuulivoimrkentmiseen soveltuvi lueit Stkunnss Kvehdotus oli nähtävillä lokkuuss Kvehdotus oli nähtävillä - Lisätietoj: Stkuntliiton nternet-sivut, wwwstkuntliittofi, jost linkki Alueiden käyttö Liite : Ote Stkunnn mkuntkvst Yleiskvoitus Vireillä ovt seurvt yleiskvtyöt: Keskustn osyleiskv Vuonn loitettiin oikeusvikutteisen Keskustn-Lijoen osyleiskvn ltiminen Vlmisteluviheess suunnittelulueen lounisos oistettiin Poistettv os käsitti Lijoen tjmn j kylälueen voimjohtolueen lounisreunst Rumn rjlle skk Kvn nimeksi tuli tällöin Keskustn osyleiskv Eurjoen kunnnvltuusto on hyväksynyt Keskustn osyleiskvn Kv tulee voimn kuulutuksen jälkeen rviolt tmmikuuss Liite : Keskustn osyleiskv Rntyleiskvn muutos Eurjoen rntyleiskv trkistetn jn tslle rkistukset erustuvt mm myönnettyihin rkennusluiin j oikkemisluiin, Ntur -verkoston lueisiin, uuteen voimjohtovrukseen, uuden yhteystreen osoittmiseen Olkiluodon j vlttie :n välillä voitteen on lomrkennusikkojen rkennusoikeuden lisääminen Kvehdotus oli nähtävillä - Lemlhden tuuliuiston osyleiskv Kvn tvoitteen on khdeksn tuulivoimln rkentminen Eurjoen j Luvin rjmstoss sijitsevlle Lemlhden lueelle uuliuiston kikki rkenteet sijoittuvt Luvin uolelle j Eurjoen uolelle sijoittuu voimloiden suojvyöhykeluett Kvehdotus oli nähtävillä syksyllä Asemkvoitus Kunnss on tällä hetkellä vireillä seurv semkv: Ketunesän lueen kvoitus Ketunesän j Köyryn lueen kvoitus on todettu vuoden kvoitusktsuksess Kvll ljennetn Eurjoen eteläuolist semkv-luett itään Juvjoen j Sydänmntien välisellä lueell voitteen on osoitt ensisijisesti suinrkennusten korttelilueit ktu- j viherlueineen

7 EJOEN KNA AVOSSAS Kv kuulutettiin vireille keväällä ähän mennessä lueest on tehty erusselvityksiä j luonnosvihtoehtoj luerkenteest Asemkvn vlmisteluvihe jtkuu vuoden ikn Lähiikoin vireille tulevt semkvt: Kirkonseudun semkvn muutos, korttelin os Kirkkotien j Eurjoen väliin sijoittuv suin-, liike- j toimistorkennusten korttelilueen mnkäyttöä suunnitelln vstmn tulevi mnkäytön treit Alue ulottuu lännessä ohkntiehen j idässä entiseen K-kun rkennusikkn Kirkonseudun semkvn muutos, Jäähllintie-Energiolku Jäähllintien j Energiolun luett on trve suunnitell vstmn tulevi mnkäytön treit voitteen on mm mhdollist tekojäärdn rkentminen sekä liikenne- j ysäköintirtkisujen rntminen Jäähllin ymärillä Rnt-semkvt Rnt-semkvoj ei ole vireillä KENNSJÄRJESYS Eurjoen kunnnvltuuston hyväksymä Eurjoen rkennusjärjestys tuli voimn Rkennusjärjestykseen voi tutustu kunnn internet-sivull: wwweurjokifi/html/fi/eurjoen_kunnn_rkennusjrjestyshtml AANKÄYÖSOPKSE nkäyttösoimuksi ti kvoitussoimuksi ei kunnss ole vlmisteill SNNELA JA SEYKSE KNNAN ALEELLA iestö, liikenne Kunnn lueell on vireillä seurvi Vrsinis-Suomen ELY-keskuksen urku-pori - yhteysvälihnkkeeseen liittyviä hnkkeit ti suunnitelmi: - Vlttie :n kevyen liikenteen väylä välillä Sorkn t - Lijoki ie- j rkennussuunnitelm ovt vlmiit j tiesuunnitelm on hyväksyttävänä Liikennevirstoss - Vlttie, Eurjoki-Luvi ohituskistt, Eurjoki, Luvi iesuunnitelm on vlmis j se on hyväksyttävänä Liikennevirstoss Rkennussuunnitelm on vlmistunut vuonn - iesuunnitelm vlttie :n rntmiseksi Kämän liittymän kohdll on vlmis j se on hyväksytty Liikennevirstoss joulukuuss Rkennussuunnitelm on vlmistunut vuonn - Vlttie :n Eurjoen ohitustien yleissuunnitelm on vlmis j se on hyväksyttävänä Liikennevirstoss iesuunnitelmn ldint ei käynnistetä toistiseksi (tiedot Vrsinis-Suomen ELY-keskuksest, joulukuu ) Kunnn lueelle ldittiin ti on vireillä seurvi luetekniikn suunnitelmi:

8 EJOEN KNA AVOSSAS - Lvilnmetsä kvlue: Jtkettiin kv-lueen ktujen j vesihuollon suunnitelmien ldint Alueelle suunniteltiin yhteensä, km tieverkosto sekä kunnn olemss oleviin verkostoihin liitettävä uusi jätevesi-, sdevesiviemäri- j vesijohtoverkosto Suunnitelm vlmistui joulukuuss - Hiettien/Korelntien sneerustrvetrkstelu j kevyen liikenteen väylän suunnittelu: Hiettien j Korelntien joväylän sneerustrve trksteltiin toukokuuss Hevy-Lodmn udotusinomittuksill Smll loitettiin Hiettien/Korelntien joväylän eteläuolelle sijoitettvn, n, km ituisen, kevyen liikenteen väylän rkentmissuunnitelmn ldint Väylän udotusinomittuksiss todettiin että joväylän sneerus on kntvuusmittusten erusteell välttämätön, minkä johdost myös joväylän sneeruksen suunnittelu lisättiin loitettuun kevyen liikenteen väylän suunnittelutoimeksintoon Suunnitelm vlmistui joulukuuss - Sydänmntien kevyen liikenteen väylän tilntreen trkstelu: Huhtitoukokuuss tehtiin krtttrkstelun uuden kevyen liikenteen väylän tilntrvetrkstelu Sydänmntien vrteen - Jlkllokentän hrjoituskentän suunnittelu: Eurjoen keskustn yleisurheilukentän j Kirkkotien väliselle lueelle on suunniteltu jlkllon hrjoituskenttä Suunnitelm vlmistui joulukuuss Vesi- j viemäriverkko Vesihuollon kehittämissuunnitelm nt suuntviivt vesihuollon suunnittelulle Suunnitelmn ltii kunt Eurjoen vesihuollon kehittämissuunnitelmn viimeisin äivitys j vesihuoltolitoksen toimint-lueet on hyväksytty kunnnvltuustoss Kehittämissuunnitelmss esitellään linsäädäntöä, kerrotn vesihuollon nykytilst sekä nnetn esitys tulevist vesihuollon kehittämiskohteist iktuluineen ärkein kehittämissuunnitelmn tehtävä on esitellä lueet, jotk stetn keskitetyn vesihuollon iiriin Sen erusteell keskitetyn vesihuollon ulkouolell suvt kunnn sukkt voivt suunnitell vesihuollon järjestämistä kiinteistöillään Kehittämissuunnitelm ei ole juridisesti sitov sikirj Keskitetty vedenjkelu ktt Eurjoell lähes koko kunnn lueen Vesi hnkitn omilt ohjvedenottmoilt Pohjvedenottoksiteetin lisäämiseksi on suunniteltu uutt vedenottmo ulliln Olemss olevien vesilitosten vedenltu vrmistetn V-litteistoill rjnteelt Keskustn tulevn syöttövesijohdon sneerus on käynnissä Kunnn verkosto on yhteydessä Rumn kuungin verkostoon Kuivlhdell on om ohjvedenottmo j verkosto, jok on yhdistetty kunnn muuhun verkostoon Vesijohtoverkoston sneerust jtketn Keskitetty viemäröinti ktt ääosin kvoitetut suinlueet sekä Lijoen eteläosn Lisäksi viemäriverkosto on ljennettu viime vuosin rjnteen, den, ulliln, Piln, rvoln j Ketunesän lueille Vuonn rkennettiin siirtoviemäri Kuivlhden kylään Kuivlhden kylän sisäisen viemäriverkoston suunnitelmt ovt vlmiit j rkentminen thtuu vuonn Lisäksi Lutn kylään j Lijoen koululle on osuuskuntien j kunnn yhteistyönä rkennettu viemäri Viemäriverkoston vuotovesien vähentämiseksi on tehty verkoston sneerust, jot jtketn myös tulevin vuosin Kehittämissuunnitelmn mukn kunnn viemäriverkosto esitetään rkennettvksi uusien kv-lueiden lisäksi useille kunnn kylälueist Kuivlhden kylän lisäksi Huhdn j Kohnn kylien viemäröintisuunnitelmt on ldittu j rkentminen käyn-

9 EJOEN KNA AVOSSAS nistynyt uit kehittämissuunnitelmss minittuj viemäröitäviä lueit ovt Luhtu, Rnnnkulm, Koivuniemi, Auvi, Kukomäki, Hnkkil, Linnm, Jkonkulm, Sydänm, Kinu, Rikntil j Sri Hnkkeiden tvoitteellinen toteutusik on ennen vuott Näiden lisäksi muill lueill viemäriverkosto voidn ljent vesiosuuskuntien j -yhtymien toimest LSÄEDO Neuvont kunnss Kvoitukseen j mnkäyttöön liittyvissä sisällöllisissä j teknisissä sioiss tieto nt Eurjoen kunnss kunnnjohtj Hrri Hiitiö, uh Kvojen käsittelytilnteest ym hllinnollisist sioist tietoj nt hllintojohtj Anne Ahlsten, uh Kvoitukseen j mnkäyttöön liittyvää ineisto j lisätietoj nkäyttöä, kvoitust j linsäädäntöä koskevi julkisuj voi tilt Edit Oyj:st, uhelin, nternet: wwweditublishingfi Ymäristöministeriö Puhelin nternet: wwwymristofi Alueiden käyttö, luonnonsuojelu, mntiet, elinkeinot kuntkvoitus Rkennussuojelu Arkeologi nmittustoimitukset Vrsinis-Suomen j Stkunnn elinkeino-, liikenne- j ymäristökeskukset (ELY-keskus) urku (lueiden käyttö, luonnonsuojelu, liikenne) Pori (elinkeinot) uhelin (urku), (Pori) nternet: wwwely-keskusfi Stkuntliitto uhelin () nternet: wwwstkuntliittofi Stkunnn museo uhelin () nternet: wwworifi/kulttuuri/stkunnnmuseohtml useovirsto uhelin () nternet: wwwnbfi nmittuslitos Pirknmn-Stkunnn mnmittustoimisto uhelin Porin toimistoon nternet: wwwmnmittuslitosfi

10 EJOEN KNA AVOSSAS Eurjoki, EJOEN KNNANHALLS Liitteet, b j c: Kviot kvoitusrosesseist : Ote Stkunnn mkuntkvst : Rntyleiskv : Keskustn-Lijoen osyleiskv : Asemkvyhdistelmä (kolme krttlehteä) : Luettelo semkvoist : Luettelo rnt-semkvoist : Keskustn osyleiskv (hyväksytty )

11 YLESAVAN LAADNA JA KÄSELY LE yleiskvn oikeusvikutteisuudest äättäminen: oikeusvikutteinen, oikeusvikutukseton yleiskv vireille RL rkennuskielto RL mukisesti ti ei toimeniderjoitus RL mukisesti ti ei virnomisneuvottelu kvoitukseen ryhdyttäessä RL, osllistumis- j rviointisuunnitelm RL kvluonnoksen ldint - sisältövtimukset RL j määräykset RL - esityst RL,, vuorovikutus kv vlmisteltess (ltimisviheen kuuleminen) RL osllisell mhdollisuus esittää ymäristö- keskukselle neuvottelu osllistumis- j rviointisuunnitelmn riittävyydestä RL kvehdotuksen ldint kunnnhllitus nähtävillä olo vähintään v lusuntoyynnöt RL, ilmoitusvelvollisuus mukisesti jos kv lditn suunnittelutrvelueelle RL ti RL mukisesti muistutukset lusunnot muistutusten j lusuntojen käsittely virnomisneuvottelu RL, lusuntojen j muistutusten käsittely, trkistukset kvn kunnnhllitus hyväksyy Kunnnvltuusto hyväksyy RL ilmoittminen kvn hyväk- äätös nähtäville symisestä RL, KunL, RL muutoksenhkumhdollisuus vlittmll hllinto-oikeuteen RL, KunL vlituksen hylkääminen sin luttminen kunnnvlt muutoksenhkumhdollisuus korkeimn hllinto-oikeuteen vlituksen hylkääminen sin luttminen kunnnvlt Voimntulo, kuuluttminen Kvn lähettäminen tiedoksi virnomisille RL= nkäyttö- j rkennuslki = nkäyttö- j rkennussetus KunL= Kuntlki

12 ASEAAVAN LAADNA JA KÄSELY LE b kvn vireilletulost ilmoittminen RL osllistumis- j rvointisuunnitelm RL trvittess neuvottelu ymäristökeskuksen knss osllistumis- j rviointisuunnitelmn riittävyydestä RL virnomisneuvottelu kvoitukseen ryhdyttäessä, jos kv merkittävä, RL kvluonnoksen ldint - sisältövtimukset RL j selostus - esityst vuorovikutus kv vlmisteltess (ltimisviheen kuuleminen) RL kvehdotuksen ldint kunnnhllitus osllisell mhdollisuus esittää ymäristökeskukselle neuvottelu osllistumis- j rviointisuunnitelmn riittävyydestä RL nähtävillä olo vähintään v lusuntoyynnöt (vähäinen k-muutos väh v) RL, ilmoitus kv-lueen muistutukset lusunnot mnomistjille virnomisneuvottelu trvittess, RL muistutusten j lusuntojen käsittely kvehdotuksen ldint: trkistukset muistutusten j lusuntojen erusteell jos olennisi muutoksi: uusi nähtävillä olo ti osllisten kuuleminen kvehdotuksen ldint kunnnhllitus hyväksyy kunnnvltuusto hyväksyy RL ilmoittminen kvn hyväk- äätös nähtäville symisestä RL, KunL, RL muutoksenhkumhdollisuus vlittmll hllinto-oikeuteen RL, KunL vlituksen hylkääminen sin luttminen kunnnvltuustoon muutoksenhkumhdollisuus korkeimn hllinto-oikeuteen vlituksen hylkääminen sin luttminen kunnnvltuustoon Voimntulo, kuuluttminen Kvn lähettäminen tiedoksi virnomisille

13 NA-ASEAAVAN LAADNA JA KÄSELY LE c kvn vireilletulost ilmoittminen RL mnomistj yhteydessä kuntn RL osllistumis- j rvointisuunnitelm kuntn RL trvittess neuvottelu ymäristökeskuksen knss osllisumis- j rviointisuunnitelmn riittävyydestä RL kunnn hrkint lueen trkoituksenmukisuudest RL kvn ltijn ätevyyden toteminen RL, virnomisneuvottelu kvoitukseen ryhdyttäessä RL,,, kvluonnoksen ldint - sisältövtimukset RL - erityiset sisältövtimukset RL vuorovikutus kv vlmisteltess (ltimisviheen kuuleminen) kvehdotuksen ldint osllisell mhdollisuus esittää ymkeskukselle neuvottelu os:n riittävyydestä RL kvehdotuksen sttminen hyväksyttäväksi kunnnhllitus nähtävillä olo vähintään v lusuntoyynnöt (vähäinen k-muutos väh v) RL, muistutukset lusunnot muistutusten j lusuntojen käsittely virnomisneuvottelu trvittess, RL kvehdotuksen ldint: trkistukset muistutusten j lusuntojen erusteell, Jos olennisi muutoksi, niin uusi nähtävillä olo ti osllisten kuuleminen kunnnhllitus hyväksyy Kunnnvltuusto hyväksyy RL ilmoittminen kvn hyväk- äätös nähtäville symisestä RL, KunL, RL muutoksenhkumhdollisuus vlittmll hllinto-oikeuteen RL, KunL vlituksen hylkääminen sin luttminen kunnnvlt muutoksenhkumhdollisuus korkeimn hllinto-oikeuteen Voimntulo, kuuluttminen Kvn lähettäminen tiedoksi virnomisille

14 LE Ote Stkunnn mkuntkvst

15 C AAGS AAGS Hvsten Pitkäkri LVA A Pullinkri Lmoori Alsm{ki Koolholmi Slmenkri Aluetunnus EJOK Osyleiskv-lueen rj NAYLESAVA : Korttelin, korttelinosn j lueen rj Slmenrnt so Lmoori LVA Ltokri Sntketo Eri kvmääräysten listen lueenosien välinen rj erkinnät j -määräykset: Slornt Ohjeellinen rkennusikn rj Aluetunnus uttenumiit Krlenniemi Loukkeentol Sntkri {ntym{ki Nummi LVA Erillisientlojen lue Lemlhti iironkri Kr{hy Prmi Le m l hd Kuusisto oj A Krviniittu Rntvinio : : Yht : Yht : : Yht : Kuivlhti : : : : : : : : : : : K t v k r i V : : : : : : : B AAGS : : : : : : : A-K : : /s Kivirnt sr : Loukkeenkirkko : : : sr : K o t i r: n t : Pääkrt : : jluoto Kolo Yht : : : : : : : : : : sklinm : : : Kksoskrit : sr : Yht : : : S : : : : Yht : : : : : : Jkkolnsuo Hisevniittu R : : Hvnen : : : RL : L V : : Ltokri : : : : Kuivlhti Kuusensuunslmi : : : : : : : : : : : : : Ämmänniittu : : : : : : : Ltoniittu Rkentminen sllittu vin virkistyksen treisiin : : : Hirvensri : : : : Käenkri : : : : : : : : toniemener{ Kuivlhti : : h Yht : : : : Pujonnokk : : : : : : : : : : EJOK : : : : : : : : : v : : Läiskyvätkivet h L V /s Pujonkulm sr Pujo : : Yht : : Yht : : : : : lkos{ikk{ : Aluetunnus : : : : : : : Kouklstunkivet : : Yht : : : : : /s : : : Niemenm : : : : : : : : : : : Sntm: { n t y r n t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Yht : : Vähäkri Vähä Pyrekri : : : : : : : Finmtl S : : : Vähä Svikrt : Niitunrint : : : : : : V n t k u: lju : Koskenvinio : : : : : : : : Yht : : : : : : : : : : : sr A /s Rntm{ki Kiilinkri Kllio ll{ : Linnm Puolivesikrt : Vuojoki Kirkonkylä : Auvi Koivistonkulm : : : :: A/s Koivisto : Linnm : Kuokkm : : Linnm Yht : : Yht : : : : EJOK : : Leorvonen : Liiklnsuo : : : : : : Yht : : : Keskleto Yht : : : : : : : : Kovkynsi Keskivedenkrit : : : Runel : : : : Yht : : VY : : : : Kovkynsi Kukonkri Le{kri Liskri Kukkllio Yht : : : : : : : : : Vhokri lvinen : Aluetunnus : : : Yht : Yht : Yht : : : : : : : : : : : : Yht : : : : : ilinenm Vehk-Alho : : : : : : : : Yht : Yht : : : : : : Yht : : : : Köykkä : hkoniemi Knninkri : : : : : : : : : : : : : : : {mmielto : : : : Rikntil : Lijoki : : : : Kylänää : : : : : : Hnkkil : : : : Koulu : Elolhti : : : : so-lnki : Soumäki : Sorro : : : : : : : : : : : : : Prilo : : : usterkko : : Päivärint : Kukenieli Slornt : : : : : : : : Kukonieli : : : : : : Junnl : : : Väkkärä : : : : : : : :: : : Yht : : : : : : : unkkil :: Knni : Knninklliot : Hnkkil : Srvniittu Antti Yht : Yht : : Yht : : : Väkkärä : : : : Yht : : : : : Ksnkllio : : : Koivisto : : Alhokllio : : : Hnkkil : Pihvh Juurus Niemi : : : : : : Heikkilä : : : : : : Nurmel : : : : : : ikol : : : : : : : : : : AN LK : : : : : : : : : Lukkrinnokk : : Kunismäki Lijoki uomisto J{rven{{ Lijoki : : : :: Puulunj{rvi : Rumn mlk Vuorenerkko : : : EJOK : : : : : : Jsu : : : : : : : : : : : : Koivuniemi : unol : : : : Anttil Puulunkulm Hkkri : : : : : : Yht : : : : : : : : : Yht : : : : : : : : ri : : : : Koivuniemi : : Yht : : : : Vuorinen :: ornivuori : Litrenvuori : : Lutkri : : Sorknlhti : : : : Loukku : :: : : : Se{ : : : : : : : : Hyörtti Krrnm : : : : Huhdnää Ruhlue : : : : : Nummenvinio Linnm Ltoerkko : : : ile ile : Yht :: : Rumn mlk unkki Vuojoki : : : : Klttil : : : : : : : : : : : Heikku Siili : : : : : : : : : : : : : : AAGS V{h{-Lnki : : : : : : : : : : : EJOK : : : : : : : Kurum : : : : : : Nornho : : : : : : : : : : : : : : : Sirkkniemi : : : : : : : : : : Yht : : : Hnkkil : : : : Lijoki Lijoki : : Pykil{ : Huknmäki : Väkkärä : : : Klliorint : : : : : : Yht :: : : : : : : Aluetunnus : : ile : : erim EJOK : Helmilä : : : : : : : : Yht : v : sosrv : ile : : : : : : : : :: : : : : Rikntil : : : : : : : : : Suomel : : : : : : : L{htel{ : : nkk : : : : Peltol : : : Linnm : Kukonieli : : : : : : : : : Yht :: Vuojoki Linnm : : : S-s : Yht :: : : : : : : : : : A Rntl : hkoniemi : : : Linnmäki S : S : : Lijoki : ile : Rikntil : Linnl : : Kirkonkylä Kukonieli : : : S-s : Heikkilä : : Keskiikinen linn : Kirkonkylä Kirkonkylä Yht :: : : B : : : : : Yht :: : Kukonieli : : : : : : Hkl : : : : : : : :: : : : : : : : Yht ::: Yht : Lmmi Slmenrnt : Pinomäki : : : : : Yht : nterenää Kivirnt : : : Yht :: : : : : Linnm : Yht :: : RL Eurjoki : : Kirkonkylä : : : : : : : : : : : : Koivuniemi : P r o t i n k: r t : S : Lijoki : sr : : EJOK : Yht :: : : : : Heoluoto Yht : Voitk : V{kev{ Kij Yht : : : : : : : : : : Yht : Voitk : : rvol Yht :: Lijoki : Yht :: : : : : : : : Pil : : : Vkskrit : : : : : : Frinkrt : : : : : : : : : : : : : : RL : : RL : : : Lijoki : Lijoki : : : : Kirkonkylä Yht :: : : /s : k Yht : : : : : Jokirnt Yht : : : : : : hkoniemi : : : Sikniittu Lijoki : : : : Kirkonkylä : Yht :: Pukkiluoto (Puukhulmi) : : : : : lvinen : Lijoki : elluoto : iiro : Yht :: Luoto : : : : AAGS : : : Jusonkrt VY : : : Luodonmnnokk k : Koivuniemi : : Lijoki : : : Koivukri : : Yht :: : Kirkonkylä : : : : : EJOK : : : kh Yht :: : Yht : Rikntil : : : : : : : : : : : : : : Yht :: : Kyläsri : : : S Kuusikri ile : Kyl{m : K Yht :: : : : : Kri Eurkri : Luodonm : Rikntil : : kh :: : ets{rnt Vuojoki : Lijoki Hnkkil : Vuojoki Yht : : ile Hnkkil : ile : Hnkkil ile : Lijoki : : A : : : : : : Yht : : sr : : : : : : : : : : Päivärint : : : : Herhulmi : : : : Antinkri uomikri : : : : : Vähäkri Yht Yht : : Vhtol Vuojoki : Yht : : : : Vimol A : Yht : A : : : : Pil Leäkri /s S Yht :: : A :: : : Verkkokri : : : : EJOK Yht : : : : : : : : sr : : Auvi : Leäkri : : : : : : : : :: : : : : : : : : : Vrvinnokk : : : : Yht : : : Yht :: sr : A Olli Kekokri D / / A/s : Yht : : sr /s : Kirkonkylä : : : Orjnsri Yht : : : rskinkrit Ruokokrt RL : : : Yht : Juhol A Lukkri /s : : : : : Yht : : : Auvi : Rumn mlk P{skri : Nokk : v : Rntere : : : : : ormkri Aluetunnus : : AN LK Hulnm : : Yht : Yht : lvinen : V V R R L V V Vuojoki Orjnsri : : : : : : : : lvinen : : : : : : : : Vuojoki : : : :: : : A : V u o j o k i : : :: : : : Rntl : Auvi Linnm : : : : : Yht :: : : : : : : : : Klkkivuorenkllio : : : Linnm Yht : : : Vuojoki : Verkkokri : : Auvi : : Yht : : : : : : Auvi Vuojoki Syväkllio : : : : : : Vuojoki : : : : : Auvi : : : : A Oinnlhti : : Yht : : : : : : : : : Yht : : : : Svilhti : lvinen : : ykk{l{ : : : Yht : : : : : Kirkonkylä : : : : Auvi Linnm srl e { r n t /s V u o r e l Veikkol : : : Auvi : : Jronnokk : : e t s { r n t : : : : Kirkonkylä : : : Nnninkri : Slmel : : : : : : : : : : : Syöävuori : Koskelonkri : : : Siilä Lehtol : : Kksoskivet Risuinnokk : EJOK : Linnm Kuokkmnkllio : Yht : : : : : V : AN LK : : : : : Psk-Aikko V A : : : : Vuojoki : Lohiluomnnokk : : : Yht : : : Vuojoki Linnm : : : Yht : : : : : : : : : Kukonieli : : : : : : : : : : : EJOK : Yht : : : Kirkonkylä V : : Kunism{ki : : Nousiinen Olkiluoto : : : : : Vuojoki : : : : : : : : : : : : Kirkonkylä Sntlhdenkri : Aikon Pihlvkri : Yht : Niemelä EJOK : : yrnikri A /s sr : : P e n t t i l ä : Yht :: Vähä Kunissri Krhunlk : : Kirkonkylä Vuojoki : rvol : : Vuojoki Yht : : Lhdenerä : Liiklnkri Kngs : : RL Le{krt Vuojoki Kirkonkylä : : : : : Linnm : : : : Yht : : : : Vuojoki V{h{ Kivikkokri : : Vuojoki : : Vuojoki : : : : : Aluetunnus : Yht : Lio Linnm V V : Vuojoki Linnm : : v Ktvnkri : EJOK : eurniemi : : : Kunissri Kirkonkylä : Kori : : : : S Kylmäkri : : Kirkonkylä : : : : : : : : Kuusisenm : Kukonieli : : Viholiiskrt Auvi Yht : V : Olkiluodonj{rvi Kirkonkylä Liiklnkllio : Vuojoki : Kirkonkylä : Vuojoki Yht : Kirkonkylä : Linnm : Kukonieli : tärnt Olkiluoto Kirkonkylä : : Yht : : : : Rntm : Kirkonkylä EJOK : : : : : : : : : : : : : :: Yht :: : Yht : : : : Rnnnkulm : Yht : : Yht : EJOK : : Linnm : : Yht : : : : Lomkoti rvol : : : : : : : Ot{{ : : : Linnm : : Puskkrt : : : uomisto : Linnm Kirkonkylä : Auvi : : : Kirkonkylä ustkrt : : Linnm : : : Yht :: : Vuojoki : : : Kuivlhti : : AN LK : : Linnm : : Heliskllio : : : Lundgreninkllio : : sokllio Auvi : m Auvi : : : : Auvi Auvi : : Kirkonkylä : : :: : : : Kornm : : rvol : : : : : lko{{ : : Auvi : : : Auvi : : : : : : Kuivlhti : : : : : : : : Kirkonkylä Vul : : : : : Auvi : Ruskikrt : : : : Hvisto Sntl : Auvi Selk{nummenhrju : : : {kel{nkulm Yht : rikrinnokk Kivilhdenvuori Vuoren{{ : : : Vuojoki : : Yht : Yht : : Kllioer{ : : : : : : nkrit Kivilhdenkulm : : rvol : : : : sr : {kel{ usim P{iv{rint: : : : : : : Auvi : Kivilhti : : : sr Hlkoniemi Linnm P{iv{rint : : Yht : : : : Sudenkllio : Viitslo : : Hl : : : Vuojoki Yht : : /s : : : {ki-koivistovirkm : : : {kirinne : rvol : Kiskri : : : : : : : : : : : : : : : : Keskikllio : : : Kiilinkri Ruohom : : : Auvi : : : : : : : enninsuo : : : : : ttilnklliot : : : : : Kuivlhti : : : :: : : : : AN LK Kunism{ki Kuivlhti : : Kuivlhti Yht :: yrniemi : : : : : : : : : : J{rvenkulm : : äntykri : :: : : : Hlkokri : : : Antol unkri : : Linnm : : : : : : Linnm : : : : Yht : : : : : : : : Runel soniittu : : Vuojoki : Syk : : Hluksensuo : : : Huhtl : : : : : : Yht : : : Hluksenkllio : Hluoto Vhonkri nonkrrt : : Auvi : : EJOK : : : : : : : : : Yht : : : : : : : : : : : yrniemenkri : : : Vlkikri V { h {Yht R: uokkrt : : : Ruokkrt : Kirkonkylä Yht : EJOK Kinteri : : : : : Ahtol : : : Yht :: : : : : : : : : : Piurikrit Vuojoki Lehtol : Yht : R{{inkivet Eurjoen kunnnvltuusto on hyväksynyt rntyleiskvn : : : : : : : : : : uutettu kunnnvltuuston äätöksen mukiseksi : : : Kirkonkylä P ll{ : : oj : : : : : AAGS Jrmo Lukk, rkkitehti : : : : Yht : Huhtm{ki : : sr : : : Vähäniemi Peri : : : Vntkuljunkllio : : : Kuivlhti mj{rvi EJOK -Prinkk : : : : A/s Kuivlhti KKEHOSO LK OY : : lko-prinkk Poriss Vesilue : : : : Yht : V{h{ Susikri : : : urkistrh : P: eri n : : C : : : : : : Kuivlhti so Susikri Snj{rvi : : : : : : : Keskivedenkivi VESPRJANKÄYNOS NRO - ON KESKEN : : Yht : : : : Kuivlhti v : EJOK EJOK EJOK : Asunnon ti lom-sunnon kerroslst s rkent enintään k-m erillisenä viersmjn, jonk on sijittv smss ihiirissä j noudtettv yhtenäistä rkennust muiden rkennusten knss Yht : Yht : : : hkoluoto : : : : Kntkouli : : : Pihl tj-sutust RkL :n nojll määrätään, että lueelle ei s rkent rkennuksi Alueell ei s suoritt vohkkuit uutkin lueen luonnontil muuttvt toimeniteet ovt kiellettyjä ilmn kunnnhllituksen lu ihinnousu lueeseen sisältyville srille voidn trvittess rjoitt : : : - j metsätlouslue ti vesilue, joll on ymäristörvoj : Rekikllio : : : : VY : : : : : Vähänniemenjärvi : : : : : : : : : Kyl{slmi : : : : : : : : Ridnlust : : Sh : ämän yleiskvn -lueill s myöntää rkennusluvn yleiskvn mukisen tvnomisen omrntisen lomrkennuksen rkentmiseen ilmn rntkv, mikäli rkentminen ei muodost :: : : : : : : : : : : Koulu : : : Puskkri Slmenrnt : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : V ä h ä F r o u v n k: ri : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : so Frouvnkri so Svikrt : : : : : : : K : : : : : : Kyd nkllio : : : : : : /s Kllikri : : : : : : : : Aluetunnus Lom-suntolueill käytetään ensisijisesti kuivkäymälöitä j tlousvesien imeyttämistä mstoon C- jätevedet on johdettv umisäiliöön Aluett voidn käyttää hj-sutusluonteiseen rkentmiseen metrin etäisyydellä rnnst Alueelle ei s rkent lom-suntoj eikä niihin liittyviä tlousrkennuksi Avohkkuit ei s suoritt metriä lähemänä rnt : : : - j metsätlousvltinen lue : : Vnh-Jkkol : Hurunen : : : : : : : : soniittu : : Alueell noudtetn Eurjoen kunnn hyväksymiä jätehuoltomääräyksiä : Kuivlhti : : : : : : : : : : sr : : : : : : : : : : : : Hkhulminkllio : oj : : : : : : : : : : : : en P :: : : : : : : : sk : : : : : : : ko : : Sntketo : EJOK : Kyr mäki : : : : : : : : usi-yrjy : : : : : : Slmi : : : : : : : : : : : : : s : : : Koivul m : : : : : : : RL : : Rnnoill ei s tehdä sellisi m- j vesilueit koskevi ruous- ti täyttämistoimeniteitä, jotk iheuttvt vesilin luvun :ssä minittu hitt ti vhinko Vllitsev mnkäyttö on sllittu Peltolueill tulee misem säilyttää voimen Rkennusikkojen muodostminen on kielletty uun rkentmisen (ldot, ulkorkennukset), kuten myös mnkivuutöiden oslt tulee yytää useovirston lusunto : : : : uinismuistolueen suoj-lue : : : : Hukluoto : : uulikri Slmel : : Kuivlhti : : : : S-s : : : : : : : : Kuivlhti Lännenkivet Kllio-Hyörtti : : : YLESE ÄÄRÄYKSE: : : : :: : : sr m : : : : : : L -Hyörtti s{ikk{ Hkm : : : : : : : : : : : : : : Yksityistie : : : : : : : : : kh : : : so Pyrekri : : : : K lvi : R : : v : : : : : : Br{nhulmi Vssinkllio h : : : : : : : : : : : : J{ l{ Vnh-iivol : : : : : R/s : : : : v Yht : sr kh sr /s/s Hrju h Jkolnkulm sr sr : : : P e: tekri Korkikri : uinismuistolin ruhoittm kiinteä muinisjäännös :: Yht : v : : Yhdystie Vllitsev mnkäyttö on sllittu Sen sijn muu lueen kivminen, eittäminen, muuttminen, oistminen, vhingoittminen j muu siihen kjominen on ilmn tämän lin nojll stu lu kielletty : : Koikri: usi Jkol : : : : : : : : : S : : : : Ennen merkittäviä luonnonolosuhteit muuttvi toimeniteitä on toimeniteestä yydettävä vltion luonnonsuojeluvirnomisen lusunto : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Yht : : : : Suojelulue : : Honkkri : : : : : Pukhulmi : : : sr : : : : : : : : : : : : : : sr V u o r e l /s Kivim{ki /s Hkoniemi Levokri : : : : : S : : : : : : : : Pihlus : Olemss olev rkennus ti rkennusryhmä, jot voidn ylläitää j säilyttää mutt jolle ei voi muodost om rkennusikk Rkennuksen tuhouduttu se voidn korvt uudell smnkokoisell kuitenkin siten, että rkennuksen ti rkennusryhmän yhteenlskettu kerrosl on enintään k-m : : EJOK Kivim : Luomel : sr : : : : : : lmivuo : : : Le{lhti : Pihlus : /s : : sr : : : : : : : : : : : : : : Yht : : : : usi rkennusikk Vltkunnllisen rntojensuojeluohjelmn mukinen ti muu luonnonsuojelulue, jok on trkoitettu vltion toteuttettvksi Alueill edellytetään RkL :n mukisi toimenidelui Ennen merkittäviä luonnonolosuhteit muuttvi toimeniteitä on toimeniteestä yydettävä vltion luonnonsuojeluvirnomisen lusunto Honksuo : Pihlus RL L V v sr /s Rnt Hnnul RL Rntl Vhkri Kisl : : : : : : : : h : kh : : Koskisenkri : V : : : : : : : Rkennusoikeus kerroslneliömetreinä Olemss olev rkennusikk Yht : : : : :: : : V : : : : : : EJOK Särkkä Yht : Yht : Särkänhuivi v Särkänmtl : Yht : : Yht : : EJOK Puhnkri Liinteenkri Yht : : yrjynkrt : Yht : Luonnonsuojelulue : : : : : : Yht : Suojeltv rkennus (numerointi viitt rkennusinventoinnin kohdeluetteloon) : : : : : : : : : : : : Pohirnnnnkulm Pohirnnnslmi Yht : : : : : : Pihlksenslmi : : : : : Hirvensuo : : Alue on vrttu veneiden käyttöä j säilytystä vrten Rkentminen on sllittu vin vesiliikenteen treisiin : Pohimtl : : : Keskiskrt : : : : Ruohokulju : : : Yht : Vesiliikenteen lue : Peltom : Kylm{kri /s L V Kotokri Pienikri oinenkri : : Pihlus Juhol : : : Yht : joll ymäristö säilytetään Yht : Yht : somtl Alue, Rkennuslin :n nojll määrätään, ettei kulttuurihistorillisesti rvokst rkennust ti rkennelm s urk ällisess rkennuksess ti rkennelmss suoritettvien korjus- j muutostöiden tulee oll sellisi, että rkennuksen ti rkennelmn kyläkuvn knnlt merkittävä luonne ti kulttuurihistorillinen rvo säilyy Ennen rkennust muuttviin toimeniteisiin ryhtymistä on Stkunnn useolle vrttv tilisuus lusunnon ntmiseen Virkistyslue V : : : : sr : : hdollinen rkentminen tulee sijoitt olemss olevien rkennusten yhteyteen j soeutt sijoituksen, mittsuhteiden, mterilien j värityksen oslt lueen kulttuurihistorillisiin ominisiirteisiin Alueen kulttuurihistorillisesti rvokkt rkennukset j ymäristö tulee säilyttää udisrkentminen sekä korjus-j muutostyöt tulee soeutt lueen misemllisiin j kulttuurihistorillisiin ominisiirteisiin Ennen kulttuurihistorillist ymäristöä muuttviin toimeniteisiin ryhtymistä on Stkunnn useolle vrttv tilisuus lusunnon ntmiseen eollisuus- j vrstorkennusten lue Alueen toteuttmisen tulee erustu yksityiskohtiseen kvn : Slmiol Pihluksenm : : /s Alueelle s rkent yhteisöjen leiritoimint lvelevi rkennuksi Alueen toteuttmisen tulee erustu yksityiskohtiseen kvn : Leirikeskusten lue Kuivlhti : : Alueen kulttuurihistorillisesti rvoks ymäristö tulee säilyttää : : : erkinnällä on osoitettu Olkiluodon ydinvoimlitoslueen kukosuojvyöhyke tkilulvelujen lue VY : : : kh Alueelle s rkent lomkylän j muit mtkilu lvelevi toimintoj Alueen toteuttmisen tulee erustu yksityiskohtiseen kvn : : Yhdelle rkennusiklle s rkent yhden lom-sunnon vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Erillisen enintään k-m :n sunn s rkent vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Lom-sunnon j sunn yhteenlskettu kerrosl rkennusikll s oll enintään k-m ämän lisäksi rkennusiklle s rkent tlousrkennuksi, joiden yhteenlskettu kerrosl on enintään k-m : : : : : : Yht : : : : : : : : Lom-suntolue erkinnällä on osoitettu yhdyskuntien vedenhnkinnn knnlt tärkeitä ohjvesilueit sekä vedenhnkintn soveltuvi ohjvesilueit Vr-lue v : : : : Sntlhti : : erkinnällä on osoitettu hrjulueit ti muit geologisi muodostumi, joist ei tulisi ott m-inesliss trkoitettu inest linkn, kosk siitä iheutuu yleensä in m-ineslin mom:ss minittuj seuruksi Pohjvesilue v h : : : : : Yht : /s Pskkrt u s tkrt Hulituskri sosri Koo lko Sntkri Pihlukri S Sntkri : : : : sosuo : : : : : : : Pohirnt VY : : Yht : : : : / : : : : : : : rikri : : Syv{kulju Kuivlhti Pihlus : : : : : : : Pohjnrnt : : : : : Vhem : : : : : : : Keskiskoovit EJOK Olemss olevien j uusien rkennusikkojen määrä lueell on osoitettu erillisillä symboleill VY : : : : : : Arvoks hrjulue, ineksenotolt suojeltv lue : : : : : /s : : erkinnällä on osoitettu klliolueit, joist ei tulisi ott kllioinest linkn, kosk siitä iheutuu yleensä in m-ineslin mom:ss minittuj seuruksi : : : : Yht : VY : :: : : : : : VY : : : : : : : : AAGS EJOK : : : B : : : Yht : : : : Aluetunnus : Koivukri : : : : : : : : : : Sukonkri : : : Rntl : : : : : : : : : : : : : : : : : A Pihlus /s Leäkri /R : Yht : : : : : : : : : : : Friskinkri : sr AAGS Viiki : : Kuivlhti EJOK : : : EJOK : : : : : : : : : : : Krvisuo Yht : Yht : : : Yht : : Yhdelle rkennusiklle s rkent yhden lom-sunnon vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Erillisen enintään k-m :n sunn s rkent vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Lom-sunnon j sunn yhteenlskettu kerrosl rkennusikll s oll enintään k-m ämän lisäksi rkennusiklle s rkent tlousrkennuksi, joiden yhteenlskettu kerrosl on enintään k-m Kurkkri : : : : : : : : EJOK VY : : : : : : Yht : : Lom-suntolue V{h{-rkku : :: : : : EJOK : EJOK Loukkeenm : Pihlus L V : : : h Yht : h:vilikk {ntykri : : D D : Kori : Kuivlhti : Pihlus : : Aluetunnus : : : : : : V{h{ Loukkeenm : : : : : so-rkku : : Krle : : : Arvoks klliolue, ineksenotolt suojeltv lue k EJOK : : Huhdn{{ : : VY yttinki Krlenm : : Yleinen vesilue : Vltion Yhdelle rkennusiklle s rkent enintään kksi vkituist sunto sekä lueen ääkäyttötrkoitukseen liittyviä tlous- j tuotntorkennuksi vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Erillisen enintään k-m :n suuruisen sunn s rkent vähintään metrin etäisyydelle rntviivst : : Yht : uomo Le{luoto : tilojen tlouskeskusten lue, joll voi hrjoitt klnjlostust Yht : : Nykyinen veneväylä usi veneväylä A-K Nykyinen livväylä Junnil : : : Lie Krlenkri Yht : : Slo-Jussil Perkol usi tie Yhdelle rkennusiklle s rkent enintään kksi vkituist sunto sekä lueen ääkäyttötrkoitukseen liittyviä tlousrkennuksi vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Erillisen enintään k-m :n suuruisen sunn s rkent vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Os-lueen numero tilojen tlouskeskusten lue Rntl ijl : : Nykyinen tie en Siikkri Härmälä Os-lueen rj Yhdelle rkennusiklle s rkent yhden yksisuntoisen erillisientlon vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Erillisen enintään k-m :n suuruisen sunn s rkent vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Rkennusikn yhteenlskettu kerrosl s oll enintään k-m Lounis-Suomen ymäristökeskus on vhvistnut rntyleiskvn

16 LE Keskustn-Lijoen osyleiskv

17 : : : u / e= : : : P r : : : : : : h : : kt j : t: LP KKK: OL : K : / : P : : : u/ luo : : : : e=, : h YY V : POLK NALLE- : nä : e=, Y : e= nä YLLÄRNE RNNEE : : nä : nä nä : : e= E : E : SY L: D b ÄN A AN E E/s- Pilnkoski : Voiml luo srvoiml : : : : : : : : Pil : : : : : : sr : : sr : : /s- : u/ / e= : luo Pilnkoski e= s% luo : : : nä /s- : u / e= : : u/ AL : e= E ALK: u/ : K : u/ e= m luo : : : e= : : u/ e=: : : : / : : : R : : u/ e=, m : e= : A : KVNE E : RN : e= - : e=, : : AL- luo : LLÄ : e= : : : : e=, : : A s t V LY : : : Pil : e= : : e=, : : nä L P VN : : : E OH : JA A LKKOPOLK : LY AK : le : e=, : nä : / n e= : e= e= : : : : : e= : e= : r : : : LLOKJA : : : : : e= Y : : : : : r : Koulu : : e=, e=, m : : (L) YO : : : : : : : PHKOLK r : luo luo e=, e= NAK JA : : e= A t AN : t E : : t e= : : t : : m : t JA E : : : : : AL : : e= : : L : : Kirkko e= e= / e= : : LP ALK : / YK/s AL YK : : / / r : : : : : : AJAE : t ON : : : : /: : u/ : H AK : : t : : : t : NEERSANEN Sweco Ymäristö Oy äivitetty sc mt : : : : : : / : KOPNKJ A r : : r : : V : u/ e=, /s- : kt OHN : KL Ku : / : : sr t : : s sr % VAN : : AE r : : KÄPYKJA Lvil : : : : : : r : : : : : / : : : : : E : ON : : : dba RK : /k RKONK JA : : kt : AK kt : : : : PEÄJÄE : : : : : kt : : : L : : L : : : : AL : PELOE : : : : : e= : : ÄK E : : : : : : : : : : : : : : : : : : : HAAE : : : e= m L Y/s- : e=, /t : : : : : HONE : : : : : : : : : : : : : : : r : : : : ESOLA :u/ : : : / : : r : : : r YLNENE : : r : : : : : ÄNYE / Kirkonkylä : : : : / : / : : r : : : e= e= : : j : : : e= % e= % : : : AN : YO e= Lvil j ttil e= e= u/ Koulu : : : : E AA J : : E : : E : e= : O ALANE : SA : : : : : e= : : L j : : : () LPA: : VELANE : e= : : / : : : : : : : KO : : : : : / e= % E Y/s : N : e=, m : : u/ L : : K NAAVOL : : : : LA : : LP JOLK : : : : e= : e= : : LAV e= u/ : : : POLK e= A : : N E : e= E A V e= % S E : : : : : : : H : : : e= HAKOLK : : : : : e= : e= : : KO E : : sl / : : : : e= e= e= : : : : e=: : : : : : : : : / : : : e= o = e= / : : : : / : e= : : OJNNE : : e= : : o : o = = / : / : : : : : e= e= : e= : e= : e= : : HRVE HRVE PENE : : : : : : u/ : e= e= : e= : e= : ÄYRÄPOLK : : KORPE RKONE K KOL : : : : : : / e= : : : : / e= : POLK VÄÄRÄ- : : : e= : : : : : : V : : : : rheilukenttä A m sl SAK : : R : u/ luo AL : : : R e= : : e= : KONOE : : : : : e= : u / s+t : e= : : V : E : : : e= : : e= : : e= : : / e= : : : / e= : : : : : : / e= : / : : u / s+t : : K : E u / E s+t : : e= : e= : : : : OLK : : e= : : : LLN Lvil j ttil : : : e= : : : NÄÄÄP : e= : E Krisnkulm / : e= E KORP : : : / : Lvil j ttil : : / : : e= : : : : : : u / s+t : ESE : E O : : e= OLK NYP : e= : : : : : : ESE : HAKSO : : : : : N : KO EV : e= N OLK : : : / : e= : : : : LA : : : e= : : : : u/ e= LAV KK REN u/ e= : e= AS POLK : : : E NGAS NG : : e= : / e= LK / : : : e= PO : : : : : : V / P : : VÄLKJA : / N PO j : LLOE : / : : : u/ e= e= VELANE HA Y JÄÄ EN Jäählli ER GA PO LK : u/ e= RN u / NK Y : : RH E : u / s+t : : e=, : : / k u / s+t EN E u/ e= Y : sl u/ e= E : : HLLER- AN ON K u / e= K : OK RNKOE : VO V POLK : uulivoiml SN u/ e= u/ e= E u/ e= O : NK E u / e= u/ e= R : ON OHORNPOLK : EENER-E OK : V LKO : KOVKJA OE RNK VA u/ e= LLÄ : RS HO : KO KRK u/ e= u/ e= NE DE O ÄH u/ e= : j : NE SÄ KELO : E A u/ e= : POLK OVA- u / e= : : AVAYHDSELÄ KÄRPPÄPOLK : : : : : : : : EJOK Liite : :

18 O PJ L E ÄN YK E AN AN YK N Ä YA Kirkonkylä E Y : th e= m : : e= : m Y : AS e= N : EN : LK OH E E AN E AN LN OLK NP NPO YRJÖ : : s s th s s s m E : : NG th : th ER : e=, : Y- Koivuniemi e=, S Y Antinsillnsuo : : th m e= e= : Y- e= : RS e= A KÖ KL VE E AN PEL KOR : KY : e=, A : : : : m e= : : : : e= Y EL ÄK : ÄN S K J E K m S : : e= e= m K E N : e= e= kt kt E JÄ EN Ä % m : : : : : e=, ON : E PE RÄ PE / : LL % : : : : e=, : e= N e= m : : e= m AS KL NG Ä ER SE YR KL : : EO E e= : EN : : : LLS SE E N E EN JO : : : : : e=, : Kirkonkylä L : : : : ALNP : OLK e=, : e=, e= LÄ JO : VE YA e= L e= : KL JA e= K KL ev RV j SO : : e= HR e= : : : VE N LÄ : e= JA K YA : j : JA K NE : KL : KO : e= e=, : : : : : HR : KL e= : : : e= e= : e=, /t : E ÄN ÄKEL : : : : : /t : KL e= e= : : V : Lijoki e= SEP e=, : : : : : : : : e=, : : : : : : : : : : : : e=, E ÄN : : : : : : : : : LA : : e=, : : : : : e= : : : : : E E EN e=, : : : : : : : L : e=, : : : N : e=, : ÄNE nä : : E N e= : : : : : : e=, VA nä R : HRVEL VA : L J : : : ÄE : : : SE : PÄ N : KJ A e=, : : e=, : EN : : : : : e=, : : : /t m % Vnhinkoti : : : : : : e=, e=, : : : : : : e=, H LK s % : : e=, : LE PO : Y : N : e=, e=, /t AN : e= E NL : : jo : : e=, AL : NE VA : : : e= : : e=, : O : YS : : t E EN :e=, AN ER t LH : : e=, : : Kirkonkylä : e=, e=, : : : : N LLO e=, YSA Plosem : e=, : e=, t : : : : r : ÄPE HK E N : : : : Lutktonm A NE : : : A e=, : u /: PA LO e=, e=, V N E NN : e=, L : KY L OHNE Liite b ESÄ AL : e=, : AL : e=, NP : : : : PER KE KY : JA : O : : ) B (A d OH N K AK: : : : / e=, : / e=, : : : : : : e=, : e=, : e=, : luo : : - : : Ku L : nä : : : : : OR : : u/ AL: : : : E KO KRK VH K : nä LY mu : NE j nä nä AL e= : kt : t: : mt : : : OHNE : : : : NEERSANEN Sweco Ymäristö Oy äivitetty sc

19 KL : ev J E RP : : : : KÄ : P E K OL E K S E A E A E AL RP O E : Koivuniemi : LA : N E LL PE EN JA S : : : VR rjstenkori : : : : : e=, V ON / LK PO e=, ile S : e=, O Y : : O e=, : : : : VR : : : : : : : : : : : Y E O : : ENNE LK L O NP A KK : : NS K E E K LA OL J RV E AL : NE A : SA : : : : LÄ JÄ : : E : : RN : : Y : : : : / : e= : : : / : : : r : : : : e= E : : : : : N : : : : : : : : : : : : : : : : : r : : / : : : e= : : e= : e=, s r : : : : : : : : : : : : : : : : : E : VS : N : : : : LA e= E : : P : R : : KO : n : : : : : : : : : : : : : : e= : : : : : : : e= : : : : KE : LO e= e= : : K : JA : : : : : : : : : : : : : : : : VS : : e= : : : : : e=, : e= : : E r e= : : : : N E : : : : AS : : RJ : A : : : e=, : : : : : : : e= AE : : KRS EL e= : : : : VAD : : K HE E A : : : SOJS S : E : : e=, e= : LARNPOLK : e= %: : : PP e= e= e= e=, : : : : SAKN e= : : leu : POLK : : : : : : : e=, : : : : e=, e= /h : : : e= K : JHANNPOL : e= : : e=, : : : % : e= e=, e=, : leu AN POLK e=, e=, E e=, N e=, L JA : : : e=, : : e=, A NE PP L NP e=, O % LK : : : : L : : : L P : E : : VS JA : : e= E : Lijoki ÄN s : Y : : L : : AN EL E A L VA KO KK N : : E e= e= EN K S N Y E Y : : : E SS SS A : e= ev : : Y : : E KP : ER JA e= Kirkonkylä Koivuniemi : : KPK : : KY KY : : e= : : : m e= : e= ev : : KL PE KOR : : E LAN : E KY YK e= : ÄS ER m ev e= L e= e= : KY : % KL : ev : e= KÖ : m : Liite c / E KL e= EN E e= ÄS ER m N KL : AS Lijoki NG e= e= : : : NEERSANEN Sweco Ymäristö Oy äivitetty sc

20 LE Luettelo semkvoist s() ldittu Vhv KOHDE KOREL vm hyv L H Kirkonseutu AK Kirkonseutu AK Kirkonseutu AK - Kirkonseutu AK - Olkiluoto AK Kirkonseutu AK -,-,,, ym etsol AK,,, os j Lijoki AK Kirkonkylä AK - Lijoki AK,, Kirkons, Riiko-etsol AK j AK -, - Lijoki AK,,, Kirkonseutu AK -,-,- ym Kirkonkylä AK os,, uusi Olkiluoto AK Kirkonseutu Kumottu os Kirkonseutu Kumottu, os, Kirkonseutu AK Lijoki AK Kirkonseutu AK Kirkonseutu AK Kirkonseutu AK os Kirkonseutu AK mtlouslue Kirkonkylä AK j AK os, -, - Eteläos AK j AK -, j -ym Lijoki AK,, -, -, Kirkonkylä AK -,,-,-,-, ym Kirkonkylä AK Kirkonkylä AK, Lijoki AK - Kirkonkylä AK j AK KON (kv) K b Kirkonseutu AK Sydänmntie, K, b Kirkonseutu AK Lvilnnummi -,,- Eteläosn AK - j - Lijoki AK j AK (os), Keskust yllärinvinio K Lijoki AK j AK - Keskust AK, Eteläosn teollisuuslue AK j AK Eteläosn teollisuuslue AK -, Kirkonkylä, Olkiluoto AK Keskust AK - Kirkons AK j AK -, - Kirkons AK j AK,,,,,, j

21 LE Luettelo semkvoist ldittu Vhv KOHDE KOREL vm hyv L H Keskust, Kirkonseutu AK j AK -,,,-,- Kirkonseutu AK Kirkonseutu AK, j Rntere-Anuntil AK, -, (os),, (os) Kirkonseutu AK j AK,,,,- ym eollisuuslue - Köykän ljennus,, Lvilnmetsä AK Runkotie, Lvilntie VO mjoituslue, VO mjoituslue Köykkä,, Keskust AK k,, Keskust AK km-_keskust eollisuuslue AK km-_yrityslue Olkiluoto, lousijoituslue AK, AK kumominen,, Keskust AK oltintie Päiväkoti AK muutos -, uudet - Kirjsto AK Kortteli AK Hirveläntie AK j AK -,, - Rjtie AK j AK,, - Kortteli AK Kortteli AK tontti s()

22 LE Luettelo rnt-semkvoist ldittu Lääninhllitus KOHDE KOREL vm vhvistus vm Särkänhuivi Rntkv Olkiluoto / Vuojoki Rntkv Kuivlhti Rntkv :, :, :, : Vuojoki Rntkv Sntlhti Rntkv eri - sklinm Rntkv Krlenkri Rntkv Olkiluoto Rntkv Luodonm Rntkv Ktvkri-Krlenkri Rntkv eri - Kunissri Rntkv Kylmäkri Rntkv Väkkäränerä Rntkv Hnkkil Rntkv -, Verkkokri Rntkv, (-tif, -tif) Antinkrtno kunnnvlt YmKeskus

23 Liite Keskustn osyleiskvn krtt

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39 0 00 0 : : 0 / KM : : ONTTOLANTE 0 : p 0 PLKKO 00 00 / s y - 0 0 VL 0 LÄNSLNJA PUUTARHAPUSTO 0 VL / s y - RP : 0 :0 0 LPA hi 0 : VL : 0 kt 0-0 VU- - 0 linj - nsi : Lä 0 0 jo : POKKTE 0 : jo 0 :0 0 VU-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE Jämsän kupungiss, 1. kupunginosss os korttelist 15 sekä puisto-, ktu-, stm- j vesilueit. uj nk pä Se

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

VILKKIMÄEN MEIJERI ASEMAKAAVA

VILKKIMÄEN MEIJERI ASEMAKAAVA SELOSTUS L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\6\_3_Vilkkimen_meijeri.doc\PS ASEMAKAAVA KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNNAN KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kvoitusinsinööri Juh Mäki p. 050 35 0395 Kvoitusrkkitehti Pekk Sillnpää

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Telko KETUNPESÄ. Rajamäentalo. A-Pullo Oy VALTA- AKSELI. Altia Oyj Rajamäentehtaat. Roal Oy. Ola n. Tykkitorninmäki. Onnelantie. Kirkko.

Telko KETUNPESÄ. Rajamäentalo. A-Pullo Oy VALTA- AKSELI. Altia Oyj Rajamäentehtaat. Roal Oy. Ola n. Tykkitorninmäki. Onnelantie. Kirkko. Simeon Logistics Kiitosimeon Kukkovehmnmäki Jokisentie Periäis te n ti e 7 0 Yli-Periäinen 7 Yrityspuistontie Klkkitie Telko 0 Yrityspih Yritysritti KETUNPESÄ Khitie Jokisenkj 7 Tiilitie 7 Vedenottmo Kltiensuo

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS ASUNRAKENNUSONEN A -SÄAUEDEN AANEN, YYN A UOKRAUS Rkennustontit myydään, vtn vuokrtn hkemusten sumisärestyksessä. YYNHNNA Omkotitlotontit Kirkonkylä: Niemenhunrnt ääkkölä inlhti Rnt-ho Eräoh uut lueet

Lisätiedot

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 n:o Tekijä os Teemt Kvoittjn vstine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 j 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 LAUSUNNOT L1 Kymenlkson liitto c joen j meren rntojen tulvherkkyys on huomioitu toteutt mkuntkvn tvoitett

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA 507) KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Mnntin 25. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtj Muut

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

n:o Tekijä osa Teemat Kaavoittajan vastine Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13

n:o Tekijä osa Teemat Kaavoittajan vastine Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13 n:o Tekijä os Teemt Kvoittjn vstine Kokoukset 12.12.12 j 3.1.13 LAUSUNNOT L1 L2 Kymenlkson liitto ELY-keskus Kkkois-Suomi b c b c d e joen j meren rntojen tulvherkkyys on huomioitu toteutt mkuntkvn tvoitett

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 17/2006 545 (- 566) KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus, kuulumiset ja ajankohtaista vesihuollossa

Uudenmaan ELY-keskus, kuulumiset ja ajankohtaista vesihuollossa Uudenmn ELY-keskus, kuulumiset j jnkohtist vesihuolloss 13.3.2017 Elinkeino-, liikenne- j ympäristökeskukset (ELY-keskukset) Vstvt: vesihuollon kehittämisestä, suunnittelun ohjuksest, osltn vesihuoltolin

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KAJAANI KAJAANI KAUPUNGINOSA 14 KUURNA KORTTELIN 22 TONTTI 2 VIREILLETULO SELOSTUS 15.5.

Kajaanin kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KAJAANI KAJAANI KAUPUNGINOSA 14 KUURNA KORTTELIN 22 TONTTI 2 VIREILLETULO SELOSTUS 15.5. ASEMAKAAVAN MUUTOS KAJAANI KAUPUNGINOSA KUURNA KORTTELIN TONTTI Muodostuu: Kjnin kupunki Ympäristötekninen toimil PL 870 Kjni VIREILLETULO 6..07 SELOSTUS..07 YMTK KAJAANI KAUPUNGINOSA KUURNA KORTTELIN

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

1 / 5 Virkailijoiden talo, asemakaavamuutos (2305), luonnos nähtävillä (MRA 30 ) 22.6-21.7.2015.

1 / 5 Virkailijoiden talo, asemakaavamuutos (2305), luonnos nähtävillä (MRA 30 ) 22.6-21.7.2015. / irilijoiden tlo, semvmuutos (0), luonnos nähtävillä (MRA 0 ). -..0. Stujen lusuntojen j mielipiteiden tiivistelmät seä vstineet niihin Lusunnot pyydettiin seurvilt: Kervn Omotiyhdistys ry, Kervn ympäristösuojeluyhdistys

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

LIETO KIRKONSEUTU KORTTELIN 101 ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS

LIETO KIRKONSEUTU KORTTELIN 101 ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS SELOSTUS Korttelin 0 ljennus j muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\06\_6_K0_l&m.docx\JM KORTTELIN 0 ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kvsuunnittelij

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU - LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 18.9.2006 LAPPEENRANTA

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU - LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 18.9.2006 LAPPEENRANTA KRKONKYLÄN SEUDUN JA VLKONHJU - LUKONNEMEN OSAYLESKAAVA KAAVASELOSTUS 8.9.006 LPEENRANTA SSÄLLYSLUTELO. PERUSTEDOT.... SJANT JA SEUDLNEN ASEMA.... SUUNNTTELUTLANNE..... Vltkunnlliset lueidenkäyttötvoitteet.....

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588)

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 14/2007 550 (- 588) KOKOUSAIKA Mnntin 17. syyskuut 2007 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

TULVAONGELMA ESPOOSSA

TULVAONGELMA ESPOOSSA TULVAONGELMA ESPOOSSA Espoon tulvtyöryhmä 6.10.2005 ESIPUHE Teknisen j ympäristötoimen johtoryhmä setti 1.6.05 työryhmän vlmistelemn tulvkysymyksen hllinnn j toimenpideperitteiden vlmistelu. Työryhmän

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

EHDOTUKSESSA KORTTELIN POHJOISOSAAN RAKENNETAAN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VANHOJA PUURAKENNUKSIA

EHDOTUKSESSA KORTTELIN POHJOISOSAAN RAKENNETAAN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VANHOJA PUURAKENNUKSIA "ISO-PIETRI" EHDOTUKSESS KORTTELIN POHJOISOSN RKENNETN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VNHOJ PUURKENNUKSI KUNNIOITTV PERINNETLO SEKÄ III-V-KERROKSINEN, JULKISIVULTN RPTTU KERROSTLO. UUDISRKENNUSTEN LÄHTÖKOHTN

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16/2006 508 (- 544) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 16/2006 508 (- 544) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 16/2006 508 (- 544) KOKOUSAIKA Mnntin 16. lokkuut 2006 klo 18.30-21.00 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ)

ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ) Hllitus 117 17.10.2014 Hllitus 136 14.11.2014 ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ) 719/06.061.610/2014 Hllitus 117 Esittelijä Toimitusjohtj Rimo Inkinen Vlmistelijt Toimiljohtj

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: Selostus ja sisällysluettelo 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

SISÄLLYSLUETTELO: Selostus ja sisällysluettelo 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta Ilmakuva Arkkitehtitoimisto Markku Aalto Oy irkko ja seurakuntakeskus Itäkeskus 18.8.2009 SISÄLLYSLUETTELO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

KEHITTÄMISTOIMENPITEET AIRIX Ympäristö Oy Eurajoen kunta Liite 1 (s.1/8) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kustannusarviot eivät ole sitovia, vaan tietyillä suunnittelussa käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuja ja suuntaa antavia. Suunnitelmat

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

x k 1 Riemannin summien käyttö integraalin approksimointiin ei ole erityisen tehokasta; jatkuvasti derivoituvalle funktiolle f virhe b

x k 1 Riemannin summien käyttö integraalin approksimointiin ei ole erityisen tehokasta; jatkuvasti derivoituvalle funktiolle f virhe b 5 Integrlien lskemisest 51 Riemnnin summt [A2], [4, 61] Rjoitetun funktion f : [, b] R Riemnn-integroituvuudelle ytäpitäväksi on kurssill Anlyysi 2 osoitettu, että Riemnnin summill S P := f(ξ k ) ( ),

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

693/AKM Kirkkokatu 3. Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asianumero 722/ /2017 (693/AKM - LIITE 1)

693/AKM Kirkkokatu 3. Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asianumero 722/ /2017 (693/AKM - LIITE 1) Asinumero /0.0.0/0 (/AKM - LTE ) Asemkvn muutos /AKM Kirkkoktu Keskustn () kuunginosn korttelin tontti 0 OSALLSTUMS- JA ARVONTSUUNNTELMA..0 /Akm Kirkkoktu, OAS..0 / Asinumero /0.0.0/0 Suunnittelu- j vikutuslue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2007 521 (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 13/2007 521 (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2007 521 (- 549) KOKOUSAIKA Mnntin 10. syyskuut 2007 klo 18.30-19.20 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

a f A ffis','.."rjî,î*,,*:;

a f A ffis','..rjî,î*,,*:; LTik, F ç t3f f A ffis','.."rjî,î*,,*:; Korjus- j energi-vustusohje 2014 21.1.2014 ì l' I SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO liikkumisesteen ustuksist kustkin esittetysivutt. ARAn verkkosivuil vustukset ovt

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

a-1 pp/h pp/t +88 ylreunan likimrisen korkeusaseman. Yksityiseen kyttn varattu venevalkama-alue. 55 db

a-1 pp/h pp/t +88 ylreunan likimrisen korkeusaseman. Yksityiseen kyttn varattu venevalkama-alue. 55 db : et : n : : : : : : : : : : Rennusl. - e=. suinerrstljen rttelilue. P suinpientljen rttelilue. lusrennusen rennusl, jlle s sijitt utnsilytyspin. Rennusl. suinrennusten rttelilue. Rennusen hjnsuunt sittv

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

SAUKONOJANTIE 3 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAUKONOJANTIE 3 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS L:\KV\TEXT\KVSEL\06\_4_Sukonojntie3.doc\PS SEMV J SEMVN MUUTOS KVN LTIJ: LIEDON KUNNN KVOITUS J TEKNISET PLVELUT: Kvoitusrkkitehti Pekk Sillnpää p. 00-6 90 Suunnittelij Tuomo Hynynen p. 00-96

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot