EURAJOEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAJOEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014"

Transkriptio

1 EJOEN KNA AVOSSAS

2 EJOEN KNA AVOSSAS EJOEN KNA AVOSSAS YLESÄ ASAA AVOKSESA Kvoitusktsus Kvoitust ohj mnkäyttö- j rkennuslki (RL) RL:n :n mukn kunnn tulee vähintään kerrn vuodess lti ktsus kunnss j mkunnn liitoss vireillä olevist j lähiikoin vireille tulevist kvsioist, jotk eivät ole merkitykseltään vähäisiä ässä kvoitusktsuksess esitellään lyhyesti erustietoj kvoituksest sekä kerrotn tietoj Eurjoen kv-sioist j niiden käsittelyviheist sekä sellisist äätöksistä j muist toimist, joill on välitöntä vikutust kvoituksen lähtökohtiin, tvoitteisiin, sisältöön j toteuttmiseen Kvoituksen ohjusvikutus Kvoituksell (mnkäytön suunnittelull) ohjtn lueiden käyttöä j rkentmist voitteen on luod edellytykset hyvälle elinymäristölle sekä edistää ekologisesti, tloudellisesti, sosilisesti j kulttuurisesti kestävää kehitystä nkäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvt vltkunnlliset lueidenkäyttötvoitteet, mkuntkv, yleiskv j semkv Kunnt voivt myös lti yhteisen yleiskvn Pääsiss lom-sutuksen järjestämiseksi rnt-lueelle ldittv semkv kutsutn rnt-semkvksi kuntkv j yleiskv ovt yleisiirteisiä kvoj, jotk ohjvt yksityiskohtisemien kvojen ltimist Ne voivt ohjt myös suorn rkentmist j muut mnkäyttöä kunnn liitto ltii j hyväksyy mkuntkvn Kunnt ltivt j hyväksyvät yleis- j semkvt Rnt-semkvn ltimisest voi huolehti myös mnomistj Rnt-semkvnkin käsittely j hyväksyminen kuuluu kunnlle kuntkvn j kuntien yhteisen oikeusvikutteisen yleiskvn vhvist ymäristöministeriö Lähde: Ymäristöministeriön nternet-sivut wwwymristofi/fi-f/elinymristo_j_kvoitus Knslisen vikutusmhdollisuudet Jokinen voi vikutt om elinymäristöään koskevn suunnitteluun j sitä koskevn äätöksentekoon nkäyttö- j rkennuslin tvoitteen on turvt knslisten tiedonsnti mnkäyttöä j rkentmist koskevist sioist j mhdollisuus osllistu niiden vlmisteluun ätä vrten liss on säännökset osllistumisest kvojen vlmisteluun, ktujen, uistojen j muiden yleisten lueiden suunnitteluun sekä kuulemisest rkentmiseen liittyvissä lumenettelyissä Kvt vlmistelln vuorovikutuksess osllisten knss Osllisi ovt mnomistjt sekä kikki ne, joiden sumiseen, työntekoon ti muihin oloihin kv stt huomttvsti vikutt Osllisi ovt myös virnomiset j yhteisöt, joiden toimil suunnitteluss käsitellään

3 EJOEN KNA AVOSSAS Ajnkohtisist kv-sioist s tieto kunnn kvoitusktsuksest Kvoituksen lkmisest ilmoitetn ikllisiss snomlehdissä (Länsi-Suomi j usi Rum) ti kvoitusktsuksess Yksittäisen kvn vlmistelun ikn: - kvoitustyön loittmisest eli vireille tulost kuulutetn - kvoitusmenettely käy ilmi osllistumis- j rviointisuunnitelmst - kvluonnos setetn yleensä nähtäville j/ti sitä esitellään yleisötilisuudess Luonnoksen nähtävillä olon ikn voi jättää sitä koskevn knnnoton - kvehdotus setetn virllisesti nähtäville yleensä äivän jksi Ehdotust vstn voi jättää ehdotuksen nähtävilläolon ikn kirjllisen muistutuksen Kunnn jäsenillä, eräillä yhteisöillä j vltion virnomisill on oikeus hke muutost kvn hyväksymisäätökseen Yleiskv j semkv koskevst kunnn äätöksestä vlitetn hllinto-oikeuteen kuntkvn j kuntien yhteisen yleiskvn hyväksymisestä vlitetn ensi viheess ymäristöministeriöön Jtkovlitukset tehdään Korkeimn hllinto-oikeuteen Liite, b j c: Kviot kvoitusrosesseist AVOSJÄRJESELÄ Vltkunnlliset lueidenkäyttötvoitteet Vltioneuvosto äätti vltkunnllisist lueidenkäyttötvoitteist j niiden trkistmisest rkistetut tvoitteet tulivt voimn nkäyttö- j rkennuslin :n momentin mukn lueidenkäytön suunnitteluss on huolehdittv vltkunnllisten lueidenkäyttötvoitteiden huomioon ottmisest siten, että edistetään niiden toteuttmist ämä velvoite koskee oikeudellisesti kikke kvoitust Vltkunnllisten lueidenkäyttötvoitteiden knnlt keskeisimiä lkej ovt luonnonsuojelulki, metsälki, vesilki, m-ineslki, rkennussuojelulki, muinismuistolki j ymäristönsuojelulki Näissä leiss säädetään muiden tvoitteiden ohell myös suojelust kyseisellä toimilll j setetn rjoituksi ymäristön muuttmiselle Näiden lkien huomioon ottminen on kvoituksen lähtökoht Kolmitsoinen kvoitusjärjestelmä Kvhierrki Suomess kvoitus erustuu kolmeen eri suunnittelutsoon Yleisesti: kuntkv Yleiskv Asemkv Rnt-lueill: kuntkv Rntyleiskv Rnt-semkv

4 EJOEN KNA AVOSSAS kuntkvoitus kuntkvoj (ent seutukv) lditn mkunnn ti sen osn lueelle kuntkvn lue käsittää useit kunti kuntkvn hyväksyy Stkunnss Stkuntliiton mkuntvltuusto j kvn vhvist ymäristöministeriö Yleiskvoitus Yleiskvn trkoituksen on kunnn ti sen osn yhdyskuntrkenteen j mnkäytön yleisiirteinen ohjminen sekä toimintojen yhteen sovittminen Yleiskv voidn lti myös mnkäytön j rkentmisen ohjmiseksi määrätyllä lueell Yleiskvss esitetään tvoitellun kehityksen eritteet j osoitetn treelliset lueet yksityiskohtisen kvoituksen j muun suunnittelun sekä rkentmisen j muun mnkäytön erustksi (RL ) Yleiskv voidn lti myös viheittin ti os-lueittin, jolloin kvn nimi on osyleiskv Rnt-lueille lditn rntyleiskvoj ti rntosyleiskvoj Niissä keskeisenä sisältönä on rntrkennusoikeuden osoittminen, v-lueiden järjestäminen sekä luonnon- j misemnsuojelu Yleiskvt j rntyleiskvt hyväksyy kunnnvltuusto Asemkvoitus Asemkvoitus (ent rkennuskvoitus) on yksityiskohtisin suunnittelun tso Alueiden käytön yksityiskohtist järjestämistä, rkentmist j kehittämistä vrten lditn semkv, jonk trkoituksen on osoitt treelliset lueet eri trkoituksi vrten j ohjt rkentmist j muut mnkäyttöä ikllisten olosuhteiden, kuunki- j misemkuvn, hyvän rkentmistvn, olemss olevn rkennusknnn käytön edistämisen j kvn muun ohjustvoitteen edellyttämällä tvll (RL ) Rnt-semkv on ääsiss lom-sutuksen järjestämiseksi rnt-lueelle ldittv semkvn muoto Rnt-semkv lditn yleensä mnomistjn loitteest Asemkvt j rnt-semkvt hyväksyy kunnnvltuusto VOASSA OLEVA AVA EJOEN ALEELLA kuntkv Eurjoen lueell mkuntkvoitus kuuluu Stkuntliitolle Ymäristöministeriö vhvisti Stkunnn mkuntkvn Kyseessä on kokonismkuntkv, jok kumosi mkunnn lueell voimss olleet seutukvt Stkunnn mkuntkv on snut linvoimn korkeimmn hllintooikeuden (KHO) äätöksellä Lähde: wwwstkuntliittofi/vhvistetut-j-linvoimiset-sikirjt Liite : Ote Stkunnn mkuntkvst

5 EJOEN KNA AVOSSAS Yleiskvt j rntyleiskv Oikeusvikutteiset yleiskvt Koko kunnn merenrnt-lueet kttv Eurjoen rntyleiskv on vhvistettu Liite : Rntyleiskv Oikisunluonteinen rntyleiskvn muutos hyväksyttiin Vuojoen kylän Lohiluomn tiln lueelle uutoksell trkistettiin yksi lom-sunnon rkennusikk omkotitlon rkennusikksi rkennuslutilnteen mukisesti Auvin kylän Ykstmmen tiln lueelle hyväksyttiin rntyleiskvn muutos Kvll muutettiin yksi lom-sunnon rkennusikk nykyisen käyttötrkoituksen mukiseksi ymärivuotisen sunnon rkennusikksi Olkiluodon osyleiskv hyväksyttiin j linvoimn se si kesällä Eurjoen kunnnvltuusto on hyväksynyt Keskustn osyleiskvn (ks koht ) Kv tulee voimn kuulutuksen jälkeen rviolt tmmikuuss Oikeusvikutuksettomt yleiskvt Keskustn-Lijoen osyleiskv on hyväksytty kunnnvltuustoss vuonn Liite : Keskustn-Lijoen osyleiskv Asemkvt Eurjoen keskustn j Lijoen semkvt on ldittu viheittin usen vuoden ikn Voimss olevt semkvt on koottu numeeriseksi semkvyhdistelmäksi Olkiluodoss nykyisten ydinvoimlitosyksiköiden lueell on voimss semkvt, jotk on vhvistettu vuosin j Vuonn hyväksyttiin kksi semkv, joill osoitettiin Olkiluodon kkkoisosn mjoituskylän lue sekä muutmi toimitilrkennusten rkennusikkoj m käytetyn ydinolttoineen lousijoituslueen semkv hyväksyttiin urun hllinto-oikeus hylkäsi kvst tehdyn vlituksen j linvoimn kv si Vuoden ikn ovt tulleet voimn seurvt semkvt: - Kirkonseudun semkvn muutos, korttelin os - Kirkonseudun semkvn muutos, korttelin os Asemkvt on koottu tulukkoon Liite, b j c: Asemkvyhdistelmä keskustn j Lijoen lueelt Liite : Luettelo semkvoist Rnt-semkvt Kunnn lueelle on ldittu mnomistjien loitteest rnt-semkvoj Voimss olevt rnt-semkvt on koottu tulukkoon Liite : Luettelo rnt-semkvoist

6 EJOEN KNA AVOSSAS VRELLÄ OLEVA AVOSHANKKEE kuntkvoitus Ymäristöministeriö vhvisti Stkunnn mkuntkvn Kyseessä on kokonismkuntkv, jok kumosi mkunnn lueell voimss olleet seutukvt Stkunnn mkuntkv on snut linvoimn korkeimmn hllintooikeuden (KHO) äätöksellä Stkuntliitoss on vireillä Stkunnn vihemkuntkvn ltiminen, joss osoitetn tuulivoimrkentmiseen soveltuvi lueit Stkunnss Kvehdotus oli nähtävillä lokkuuss Kvehdotus oli nähtävillä - Lisätietoj: Stkuntliiton nternet-sivut, wwwstkuntliittofi, jost linkki Alueiden käyttö Liite : Ote Stkunnn mkuntkvst Yleiskvoitus Vireillä ovt seurvt yleiskvtyöt: Keskustn osyleiskv Vuonn loitettiin oikeusvikutteisen Keskustn-Lijoen osyleiskvn ltiminen Vlmisteluviheess suunnittelulueen lounisos oistettiin Poistettv os käsitti Lijoen tjmn j kylälueen voimjohtolueen lounisreunst Rumn rjlle skk Kvn nimeksi tuli tällöin Keskustn osyleiskv Eurjoen kunnnvltuusto on hyväksynyt Keskustn osyleiskvn Kv tulee voimn kuulutuksen jälkeen rviolt tmmikuuss Liite : Keskustn osyleiskv Rntyleiskvn muutos Eurjoen rntyleiskv trkistetn jn tslle rkistukset erustuvt mm myönnettyihin rkennusluiin j oikkemisluiin, Ntur -verkoston lueisiin, uuteen voimjohtovrukseen, uuden yhteystreen osoittmiseen Olkiluodon j vlttie :n välillä voitteen on lomrkennusikkojen rkennusoikeuden lisääminen Kvehdotus oli nähtävillä - Lemlhden tuuliuiston osyleiskv Kvn tvoitteen on khdeksn tuulivoimln rkentminen Eurjoen j Luvin rjmstoss sijitsevlle Lemlhden lueelle uuliuiston kikki rkenteet sijoittuvt Luvin uolelle j Eurjoen uolelle sijoittuu voimloiden suojvyöhykeluett Kvehdotus oli nähtävillä syksyllä Asemkvoitus Kunnss on tällä hetkellä vireillä seurv semkv: Ketunesän lueen kvoitus Ketunesän j Köyryn lueen kvoitus on todettu vuoden kvoitusktsuksess Kvll ljennetn Eurjoen eteläuolist semkv-luett itään Juvjoen j Sydänmntien välisellä lueell voitteen on osoitt ensisijisesti suinrkennusten korttelilueit ktu- j viherlueineen

7 EJOEN KNA AVOSSAS Kv kuulutettiin vireille keväällä ähän mennessä lueest on tehty erusselvityksiä j luonnosvihtoehtoj luerkenteest Asemkvn vlmisteluvihe jtkuu vuoden ikn Lähiikoin vireille tulevt semkvt: Kirkonseudun semkvn muutos, korttelin os Kirkkotien j Eurjoen väliin sijoittuv suin-, liike- j toimistorkennusten korttelilueen mnkäyttöä suunnitelln vstmn tulevi mnkäytön treit Alue ulottuu lännessä ohkntiehen j idässä entiseen K-kun rkennusikkn Kirkonseudun semkvn muutos, Jäähllintie-Energiolku Jäähllintien j Energiolun luett on trve suunnitell vstmn tulevi mnkäytön treit voitteen on mm mhdollist tekojäärdn rkentminen sekä liikenne- j ysäköintirtkisujen rntminen Jäähllin ymärillä Rnt-semkvt Rnt-semkvoj ei ole vireillä KENNSJÄRJESYS Eurjoen kunnnvltuuston hyväksymä Eurjoen rkennusjärjestys tuli voimn Rkennusjärjestykseen voi tutustu kunnn internet-sivull: wwweurjokifi/html/fi/eurjoen_kunnn_rkennusjrjestyshtml AANKÄYÖSOPKSE nkäyttösoimuksi ti kvoitussoimuksi ei kunnss ole vlmisteill SNNELA JA SEYKSE KNNAN ALEELLA iestö, liikenne Kunnn lueell on vireillä seurvi Vrsinis-Suomen ELY-keskuksen urku-pori - yhteysvälihnkkeeseen liittyviä hnkkeit ti suunnitelmi: - Vlttie :n kevyen liikenteen väylä välillä Sorkn t - Lijoki ie- j rkennussuunnitelm ovt vlmiit j tiesuunnitelm on hyväksyttävänä Liikennevirstoss - Vlttie, Eurjoki-Luvi ohituskistt, Eurjoki, Luvi iesuunnitelm on vlmis j se on hyväksyttävänä Liikennevirstoss Rkennussuunnitelm on vlmistunut vuonn - iesuunnitelm vlttie :n rntmiseksi Kämän liittymän kohdll on vlmis j se on hyväksytty Liikennevirstoss joulukuuss Rkennussuunnitelm on vlmistunut vuonn - Vlttie :n Eurjoen ohitustien yleissuunnitelm on vlmis j se on hyväksyttävänä Liikennevirstoss iesuunnitelmn ldint ei käynnistetä toistiseksi (tiedot Vrsinis-Suomen ELY-keskuksest, joulukuu ) Kunnn lueelle ldittiin ti on vireillä seurvi luetekniikn suunnitelmi:

8 EJOEN KNA AVOSSAS - Lvilnmetsä kvlue: Jtkettiin kv-lueen ktujen j vesihuollon suunnitelmien ldint Alueelle suunniteltiin yhteensä, km tieverkosto sekä kunnn olemss oleviin verkostoihin liitettävä uusi jätevesi-, sdevesiviemäri- j vesijohtoverkosto Suunnitelm vlmistui joulukuuss - Hiettien/Korelntien sneerustrvetrkstelu j kevyen liikenteen väylän suunnittelu: Hiettien j Korelntien joväylän sneerustrve trksteltiin toukokuuss Hevy-Lodmn udotusinomittuksill Smll loitettiin Hiettien/Korelntien joväylän eteläuolelle sijoitettvn, n, km ituisen, kevyen liikenteen väylän rkentmissuunnitelmn ldint Väylän udotusinomittuksiss todettiin että joväylän sneerus on kntvuusmittusten erusteell välttämätön, minkä johdost myös joväylän sneeruksen suunnittelu lisättiin loitettuun kevyen liikenteen väylän suunnittelutoimeksintoon Suunnitelm vlmistui joulukuuss - Sydänmntien kevyen liikenteen väylän tilntreen trkstelu: Huhtitoukokuuss tehtiin krtttrkstelun uuden kevyen liikenteen väylän tilntrvetrkstelu Sydänmntien vrteen - Jlkllokentän hrjoituskentän suunnittelu: Eurjoen keskustn yleisurheilukentän j Kirkkotien väliselle lueelle on suunniteltu jlkllon hrjoituskenttä Suunnitelm vlmistui joulukuuss Vesi- j viemäriverkko Vesihuollon kehittämissuunnitelm nt suuntviivt vesihuollon suunnittelulle Suunnitelmn ltii kunt Eurjoen vesihuollon kehittämissuunnitelmn viimeisin äivitys j vesihuoltolitoksen toimint-lueet on hyväksytty kunnnvltuustoss Kehittämissuunnitelmss esitellään linsäädäntöä, kerrotn vesihuollon nykytilst sekä nnetn esitys tulevist vesihuollon kehittämiskohteist iktuluineen ärkein kehittämissuunnitelmn tehtävä on esitellä lueet, jotk stetn keskitetyn vesihuollon iiriin Sen erusteell keskitetyn vesihuollon ulkouolell suvt kunnn sukkt voivt suunnitell vesihuollon järjestämistä kiinteistöillään Kehittämissuunnitelm ei ole juridisesti sitov sikirj Keskitetty vedenjkelu ktt Eurjoell lähes koko kunnn lueen Vesi hnkitn omilt ohjvedenottmoilt Pohjvedenottoksiteetin lisäämiseksi on suunniteltu uutt vedenottmo ulliln Olemss olevien vesilitosten vedenltu vrmistetn V-litteistoill rjnteelt Keskustn tulevn syöttövesijohdon sneerus on käynnissä Kunnn verkosto on yhteydessä Rumn kuungin verkostoon Kuivlhdell on om ohjvedenottmo j verkosto, jok on yhdistetty kunnn muuhun verkostoon Vesijohtoverkoston sneerust jtketn Keskitetty viemäröinti ktt ääosin kvoitetut suinlueet sekä Lijoen eteläosn Lisäksi viemäriverkosto on ljennettu viime vuosin rjnteen, den, ulliln, Piln, rvoln j Ketunesän lueille Vuonn rkennettiin siirtoviemäri Kuivlhden kylään Kuivlhden kylän sisäisen viemäriverkoston suunnitelmt ovt vlmiit j rkentminen thtuu vuonn Lisäksi Lutn kylään j Lijoen koululle on osuuskuntien j kunnn yhteistyönä rkennettu viemäri Viemäriverkoston vuotovesien vähentämiseksi on tehty verkoston sneerust, jot jtketn myös tulevin vuosin Kehittämissuunnitelmn mukn kunnn viemäriverkosto esitetään rkennettvksi uusien kv-lueiden lisäksi useille kunnn kylälueist Kuivlhden kylän lisäksi Huhdn j Kohnn kylien viemäröintisuunnitelmt on ldittu j rkentminen käyn-

9 EJOEN KNA AVOSSAS nistynyt uit kehittämissuunnitelmss minittuj viemäröitäviä lueit ovt Luhtu, Rnnnkulm, Koivuniemi, Auvi, Kukomäki, Hnkkil, Linnm, Jkonkulm, Sydänm, Kinu, Rikntil j Sri Hnkkeiden tvoitteellinen toteutusik on ennen vuott Näiden lisäksi muill lueill viemäriverkosto voidn ljent vesiosuuskuntien j -yhtymien toimest LSÄEDO Neuvont kunnss Kvoitukseen j mnkäyttöön liittyvissä sisällöllisissä j teknisissä sioiss tieto nt Eurjoen kunnss kunnnjohtj Hrri Hiitiö, uh Kvojen käsittelytilnteest ym hllinnollisist sioist tietoj nt hllintojohtj Anne Ahlsten, uh Kvoitukseen j mnkäyttöön liittyvää ineisto j lisätietoj nkäyttöä, kvoitust j linsäädäntöä koskevi julkisuj voi tilt Edit Oyj:st, uhelin, nternet: wwweditublishingfi Ymäristöministeriö Puhelin nternet: wwwymristofi Alueiden käyttö, luonnonsuojelu, mntiet, elinkeinot kuntkvoitus Rkennussuojelu Arkeologi nmittustoimitukset Vrsinis-Suomen j Stkunnn elinkeino-, liikenne- j ymäristökeskukset (ELY-keskus) urku (lueiden käyttö, luonnonsuojelu, liikenne) Pori (elinkeinot) uhelin (urku), (Pori) nternet: wwwely-keskusfi Stkuntliitto uhelin () nternet: wwwstkuntliittofi Stkunnn museo uhelin () nternet: wwworifi/kulttuuri/stkunnnmuseohtml useovirsto uhelin () nternet: wwwnbfi nmittuslitos Pirknmn-Stkunnn mnmittustoimisto uhelin Porin toimistoon nternet: wwwmnmittuslitosfi

10 EJOEN KNA AVOSSAS Eurjoki, EJOEN KNNANHALLS Liitteet, b j c: Kviot kvoitusrosesseist : Ote Stkunnn mkuntkvst : Rntyleiskv : Keskustn-Lijoen osyleiskv : Asemkvyhdistelmä (kolme krttlehteä) : Luettelo semkvoist : Luettelo rnt-semkvoist : Keskustn osyleiskv (hyväksytty )

11 YLESAVAN LAADNA JA KÄSELY LE yleiskvn oikeusvikutteisuudest äättäminen: oikeusvikutteinen, oikeusvikutukseton yleiskv vireille RL rkennuskielto RL mukisesti ti ei toimeniderjoitus RL mukisesti ti ei virnomisneuvottelu kvoitukseen ryhdyttäessä RL, osllistumis- j rviointisuunnitelm RL kvluonnoksen ldint - sisältövtimukset RL j määräykset RL - esityst RL,, vuorovikutus kv vlmisteltess (ltimisviheen kuuleminen) RL osllisell mhdollisuus esittää ymäristö- keskukselle neuvottelu osllistumis- j rviointisuunnitelmn riittävyydestä RL kvehdotuksen ldint kunnnhllitus nähtävillä olo vähintään v lusuntoyynnöt RL, ilmoitusvelvollisuus mukisesti jos kv lditn suunnittelutrvelueelle RL ti RL mukisesti muistutukset lusunnot muistutusten j lusuntojen käsittely virnomisneuvottelu RL, lusuntojen j muistutusten käsittely, trkistukset kvn kunnnhllitus hyväksyy Kunnnvltuusto hyväksyy RL ilmoittminen kvn hyväk- äätös nähtäville symisestä RL, KunL, RL muutoksenhkumhdollisuus vlittmll hllinto-oikeuteen RL, KunL vlituksen hylkääminen sin luttminen kunnnvlt muutoksenhkumhdollisuus korkeimn hllinto-oikeuteen vlituksen hylkääminen sin luttminen kunnnvlt Voimntulo, kuuluttminen Kvn lähettäminen tiedoksi virnomisille RL= nkäyttö- j rkennuslki = nkäyttö- j rkennussetus KunL= Kuntlki

12 ASEAAVAN LAADNA JA KÄSELY LE b kvn vireilletulost ilmoittminen RL osllistumis- j rvointisuunnitelm RL trvittess neuvottelu ymäristökeskuksen knss osllistumis- j rviointisuunnitelmn riittävyydestä RL virnomisneuvottelu kvoitukseen ryhdyttäessä, jos kv merkittävä, RL kvluonnoksen ldint - sisältövtimukset RL j selostus - esityst vuorovikutus kv vlmisteltess (ltimisviheen kuuleminen) RL kvehdotuksen ldint kunnnhllitus osllisell mhdollisuus esittää ymäristökeskukselle neuvottelu osllistumis- j rviointisuunnitelmn riittävyydestä RL nähtävillä olo vähintään v lusuntoyynnöt (vähäinen k-muutos väh v) RL, ilmoitus kv-lueen muistutukset lusunnot mnomistjille virnomisneuvottelu trvittess, RL muistutusten j lusuntojen käsittely kvehdotuksen ldint: trkistukset muistutusten j lusuntojen erusteell jos olennisi muutoksi: uusi nähtävillä olo ti osllisten kuuleminen kvehdotuksen ldint kunnnhllitus hyväksyy kunnnvltuusto hyväksyy RL ilmoittminen kvn hyväk- äätös nähtäville symisestä RL, KunL, RL muutoksenhkumhdollisuus vlittmll hllinto-oikeuteen RL, KunL vlituksen hylkääminen sin luttminen kunnnvltuustoon muutoksenhkumhdollisuus korkeimn hllinto-oikeuteen vlituksen hylkääminen sin luttminen kunnnvltuustoon Voimntulo, kuuluttminen Kvn lähettäminen tiedoksi virnomisille

13 NA-ASEAAVAN LAADNA JA KÄSELY LE c kvn vireilletulost ilmoittminen RL mnomistj yhteydessä kuntn RL osllistumis- j rvointisuunnitelm kuntn RL trvittess neuvottelu ymäristökeskuksen knss osllisumis- j rviointisuunnitelmn riittävyydestä RL kunnn hrkint lueen trkoituksenmukisuudest RL kvn ltijn ätevyyden toteminen RL, virnomisneuvottelu kvoitukseen ryhdyttäessä RL,,, kvluonnoksen ldint - sisältövtimukset RL - erityiset sisältövtimukset RL vuorovikutus kv vlmisteltess (ltimisviheen kuuleminen) kvehdotuksen ldint osllisell mhdollisuus esittää ymkeskukselle neuvottelu os:n riittävyydestä RL kvehdotuksen sttminen hyväksyttäväksi kunnnhllitus nähtävillä olo vähintään v lusuntoyynnöt (vähäinen k-muutos väh v) RL, muistutukset lusunnot muistutusten j lusuntojen käsittely virnomisneuvottelu trvittess, RL kvehdotuksen ldint: trkistukset muistutusten j lusuntojen erusteell, Jos olennisi muutoksi, niin uusi nähtävillä olo ti osllisten kuuleminen kunnnhllitus hyväksyy Kunnnvltuusto hyväksyy RL ilmoittminen kvn hyväk- äätös nähtäville symisestä RL, KunL, RL muutoksenhkumhdollisuus vlittmll hllinto-oikeuteen RL, KunL vlituksen hylkääminen sin luttminen kunnnvlt muutoksenhkumhdollisuus korkeimn hllinto-oikeuteen Voimntulo, kuuluttminen Kvn lähettäminen tiedoksi virnomisille

14 LE Ote Stkunnn mkuntkvst

15 C AAGS AAGS Hvsten Pitkäkri LVA A Pullinkri Lmoori Alsm{ki Koolholmi Slmenkri Aluetunnus EJOK Osyleiskv-lueen rj NAYLESAVA : Korttelin, korttelinosn j lueen rj Slmenrnt so Lmoori LVA Ltokri Sntketo Eri kvmääräysten listen lueenosien välinen rj erkinnät j -määräykset: Slornt Ohjeellinen rkennusikn rj Aluetunnus uttenumiit Krlenniemi Loukkeentol Sntkri {ntym{ki Nummi LVA Erillisientlojen lue Lemlhti iironkri Kr{hy Prmi Le m l hd Kuusisto oj A Krviniittu Rntvinio : : Yht : Yht : : Yht : Kuivlhti : : : : : : : : : : : K t v k r i V : : : : : : : B AAGS : : : : : : : A-K : : /s Kivirnt sr : Loukkeenkirkko : : : sr : K o t i r: n t : Pääkrt : : jluoto Kolo Yht : : : : : : : : : : sklinm : : : Kksoskrit : sr : Yht : : : S : : : : Yht : : : : : : Jkkolnsuo Hisevniittu R : : Hvnen : : : RL : L V : : Ltokri : : : : Kuivlhti Kuusensuunslmi : : : : : : : : : : : : : Ämmänniittu : : : : : : : Ltoniittu Rkentminen sllittu vin virkistyksen treisiin : : : Hirvensri : : : : Käenkri : : : : : : : : toniemener{ Kuivlhti : : h Yht : : : : Pujonnokk : : : : : : : : : : EJOK : : : : : : : : : v : : Läiskyvätkivet h L V /s Pujonkulm sr Pujo : : Yht : : Yht : : : : : lkos{ikk{ : Aluetunnus : : : : : : : Kouklstunkivet : : Yht : : : : : /s : : : Niemenm : : : : : : : : : : : Sntm: { n t y r n t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Yht : : Vähäkri Vähä Pyrekri : : : : : : : Finmtl S : : : Vähä Svikrt : Niitunrint : : : : : : V n t k u: lju : Koskenvinio : : : : : : : : Yht : : : : : : : : : : : sr A /s Rntm{ki Kiilinkri Kllio ll{ : Linnm Puolivesikrt : Vuojoki Kirkonkylä : Auvi Koivistonkulm : : : :: A/s Koivisto : Linnm : Kuokkm : : Linnm Yht : : Yht : : : : EJOK : : Leorvonen : Liiklnsuo : : : : : : Yht : : : Keskleto Yht : : : : : : : : Kovkynsi Keskivedenkrit : : : Runel : : : : Yht : : VY : : : : Kovkynsi Kukonkri Le{kri Liskri Kukkllio Yht : : : : : : : : : Vhokri lvinen : Aluetunnus : : : Yht : Yht : Yht : : : : : : : : : : : : Yht : : : : : ilinenm Vehk-Alho : : : : : : : : Yht : Yht : : : : : : Yht : : : : Köykkä : hkoniemi Knninkri : : : : : : : : : : : : : : : {mmielto : : : : Rikntil : Lijoki : : : : Kylänää : : : : : : Hnkkil : : : : Koulu : Elolhti : : : : so-lnki : Soumäki : Sorro : : : : : : : : : : : : : Prilo : : : usterkko : : Päivärint : Kukenieli Slornt : : : : : : : : Kukonieli : : : : : : Junnl : : : Väkkärä : : : : : : : :: : : Yht : : : : : : : unkkil :: Knni : Knninklliot : Hnkkil : Srvniittu Antti Yht : Yht : : Yht : : : Väkkärä : : : : Yht : : : : : Ksnkllio : : : Koivisto : : Alhokllio : : : Hnkkil : Pihvh Juurus Niemi : : : : : : Heikkilä : : : : : : Nurmel : : : : : : ikol : : : : : : : : : : AN LK : : : : : : : : : Lukkrinnokk : : Kunismäki Lijoki uomisto J{rven{{ Lijoki : : : :: Puulunj{rvi : Rumn mlk Vuorenerkko : : : EJOK : : : : : : Jsu : : : : : : : : : : : : Koivuniemi : unol : : : : Anttil Puulunkulm Hkkri : : : : : : Yht : : : : : : : : : Yht : : : : : : : : ri : : : : Koivuniemi : : Yht : : : : Vuorinen :: ornivuori : Litrenvuori : : Lutkri : : Sorknlhti : : : : Loukku : :: : : : Se{ : : : : : : : : Hyörtti Krrnm : : : : Huhdnää Ruhlue : : : : : Nummenvinio Linnm Ltoerkko : : : ile ile : Yht :: : Rumn mlk unkki Vuojoki : : : : Klttil : : : : : : : : : : : Heikku Siili : : : : : : : : : : : : : : AAGS V{h{-Lnki : : : : : : : : : : : EJOK : : : : : : : Kurum : : : : : : Nornho : : : : : : : : : : : : : : : Sirkkniemi : : : : : : : : : : Yht : : : Hnkkil : : : : Lijoki Lijoki : : Pykil{ : Huknmäki : Väkkärä : : : Klliorint : : : : : : Yht :: : : : : : : Aluetunnus : : ile : : erim EJOK : Helmilä : : : : : : : : Yht : v : sosrv : ile : : : : : : : : :: : : : : Rikntil : : : : : : : : : Suomel : : : : : : : L{htel{ : : nkk : : : : Peltol : : : Linnm : Kukonieli : : : : : : : : : Yht :: Vuojoki Linnm : : : S-s : Yht :: : : : : : : : : : A Rntl : hkoniemi : : : Linnmäki S : S : : Lijoki : ile : Rikntil : Linnl : : Kirkonkylä Kukonieli : : : S-s : Heikkilä : : Keskiikinen linn : Kirkonkylä Kirkonkylä Yht :: : : B : : : : : Yht :: : Kukonieli : : : : : : Hkl : : : : : : : :: : : : : : : : Yht ::: Yht : Lmmi Slmenrnt : Pinomäki : : : : : Yht : nterenää Kivirnt : : : Yht :: : : : : Linnm : Yht :: : RL Eurjoki : : Kirkonkylä : : : : : : : : : : : : Koivuniemi : P r o t i n k: r t : S : Lijoki : sr : : EJOK : Yht :: : : : : Heoluoto Yht : Voitk : V{kev{ Kij Yht : : : : : : : : : : Yht : Voitk : : rvol Yht :: Lijoki : Yht :: : : : : : : : Pil : : : Vkskrit : : : : : : Frinkrt : : : : : : : : : : : : : : RL : : RL : : : Lijoki : Lijoki : : : : Kirkonkylä Yht :: : : /s : k Yht : : : : : Jokirnt Yht : : : : : : hkoniemi : : : Sikniittu Lijoki : : : : Kirkonkylä : Yht :: Pukkiluoto (Puukhulmi) : : : : : lvinen : Lijoki : elluoto : iiro : Yht :: Luoto : : : : AAGS : : : Jusonkrt VY : : : Luodonmnnokk k : Koivuniemi : : Lijoki : : : Koivukri : : Yht :: : Kirkonkylä : : : : : EJOK : : : kh Yht :: : Yht : Rikntil : : : : : : : : : : : : : : Yht :: : Kyläsri : : : S Kuusikri ile : Kyl{m : K Yht :: : : : : Kri Eurkri : Luodonm : Rikntil : : kh :: : ets{rnt Vuojoki : Lijoki Hnkkil : Vuojoki Yht : : ile Hnkkil : ile : Hnkkil ile : Lijoki : : A : : : : : : Yht : : sr : : : : : : : : : : Päivärint : : : : Herhulmi : : : : Antinkri uomikri : : : : : Vähäkri Yht Yht : : Vhtol Vuojoki : Yht : : : : Vimol A : Yht : A : : : : Pil Leäkri /s S Yht :: : A :: : : Verkkokri : : : : EJOK Yht : : : : : : : : sr : : Auvi : Leäkri : : : : : : : : :: : : : : : : : : : Vrvinnokk : : : : Yht : : : Yht :: sr : A Olli Kekokri D / / A/s : Yht : : sr /s : Kirkonkylä : : : Orjnsri Yht : : : rskinkrit Ruokokrt RL : : : Yht : Juhol A Lukkri /s : : : : : Yht : : : Auvi : Rumn mlk P{skri : Nokk : v : Rntere : : : : : ormkri Aluetunnus : : AN LK Hulnm : : Yht : Yht : lvinen : V V R R L V V Vuojoki Orjnsri : : : : : : : : lvinen : : : : : : : : Vuojoki : : : :: : : A : V u o j o k i : : :: : : : Rntl : Auvi Linnm : : : : : Yht :: : : : : : : : : Klkkivuorenkllio : : : Linnm Yht : : : Vuojoki : Verkkokri : : Auvi : : Yht : : : : : : Auvi Vuojoki Syväkllio : : : : : : Vuojoki : : : : : Auvi : : : : A Oinnlhti : : Yht : : : : : : : : : Yht : : : : Svilhti : lvinen : : ykk{l{ : : : Yht : : : : : Kirkonkylä : : : : Auvi Linnm srl e { r n t /s V u o r e l Veikkol : : : Auvi : : Jronnokk : : e t s { r n t : : : : Kirkonkylä : : : Nnninkri : Slmel : : : : : : : : : : : Syöävuori : Koskelonkri : : : Siilä Lehtol : : Kksoskivet Risuinnokk : EJOK : Linnm Kuokkmnkllio : Yht : : : : : V : AN LK : : : : : Psk-Aikko V A : : : : Vuojoki : Lohiluomnnokk : : : Yht : : : Vuojoki Linnm : : : Yht : : : : : : : : : Kukonieli : : : : : : : : : : : EJOK : Yht : : : Kirkonkylä V : : Kunism{ki : : Nousiinen Olkiluoto : : : : : Vuojoki : : : : : : : : : : : : Kirkonkylä Sntlhdenkri : Aikon Pihlvkri : Yht : Niemelä EJOK : : yrnikri A /s sr : : P e n t t i l ä : Yht :: Vähä Kunissri Krhunlk : : Kirkonkylä Vuojoki : rvol : : Vuojoki Yht : : Lhdenerä : Liiklnkri Kngs : : RL Le{krt Vuojoki Kirkonkylä : : : : : Linnm : : : : Yht : : : : Vuojoki V{h{ Kivikkokri : : Vuojoki : : Vuojoki : : : : : Aluetunnus : Yht : Lio Linnm V V : Vuojoki Linnm : : v Ktvnkri : EJOK : eurniemi : : : Kunissri Kirkonkylä : Kori : : : : S Kylmäkri : : Kirkonkylä : : : : : : : : Kuusisenm : Kukonieli : : Viholiiskrt Auvi Yht : V : Olkiluodonj{rvi Kirkonkylä Liiklnkllio : Vuojoki : Kirkonkylä : Vuojoki Yht : Kirkonkylä : Linnm : Kukonieli : tärnt Olkiluoto Kirkonkylä : : Yht : : : : Rntm : Kirkonkylä EJOK : : : : : : : : : : : : : :: Yht :: : Yht : : : : Rnnnkulm : Yht : : Yht : EJOK : : Linnm : : Yht : : : : Lomkoti rvol : : : : : : : Ot{{ : : : Linnm : : Puskkrt : : : uomisto : Linnm Kirkonkylä : Auvi : : : Kirkonkylä ustkrt : : Linnm : : : Yht :: : Vuojoki : : : Kuivlhti : : AN LK : : Linnm : : Heliskllio : : : Lundgreninkllio : : sokllio Auvi : m Auvi : : : : Auvi Auvi : : Kirkonkylä : : :: : : : Kornm : : rvol : : : : : lko{{ : : Auvi : : : Auvi : : : : : : Kuivlhti : : : : : : : : Kirkonkylä Vul : : : : : Auvi : Ruskikrt : : : : Hvisto Sntl : Auvi Selk{nummenhrju : : : {kel{nkulm Yht : rikrinnokk Kivilhdenvuori Vuoren{{ : : : Vuojoki : : Yht : Yht : : Kllioer{ : : : : : : nkrit Kivilhdenkulm : : rvol : : : : sr : {kel{ usim P{iv{rint: : : : : : : Auvi : Kivilhti : : : sr Hlkoniemi Linnm P{iv{rint : : Yht : : : : Sudenkllio : Viitslo : : Hl : : : Vuojoki Yht : : /s : : : {ki-koivistovirkm : : : {kirinne : rvol : Kiskri : : : : : : : : : : : : : : : : Keskikllio : : : Kiilinkri Ruohom : : : Auvi : : : : : : : enninsuo : : : : : ttilnklliot : : : : : Kuivlhti : : : :: : : : : AN LK Kunism{ki Kuivlhti : : Kuivlhti Yht :: yrniemi : : : : : : : : : : J{rvenkulm : : äntykri : :: : : : Hlkokri : : : Antol unkri : : Linnm : : : : : : Linnm : : : : Yht : : : : : : : : Runel soniittu : : Vuojoki : Syk : : Hluksensuo : : : Huhtl : : : : : : Yht : : : Hluksenkllio : Hluoto Vhonkri nonkrrt : : Auvi : : EJOK : : : : : : : : : Yht : : : : : : : : : : : yrniemenkri : : : Vlkikri V { h {Yht R: uokkrt : : : Ruokkrt : Kirkonkylä Yht : EJOK Kinteri : : : : : Ahtol : : : Yht :: : : : : : : : : : Piurikrit Vuojoki Lehtol : Yht : R{{inkivet Eurjoen kunnnvltuusto on hyväksynyt rntyleiskvn : : : : : : : : : : uutettu kunnnvltuuston äätöksen mukiseksi : : : Kirkonkylä P ll{ : : oj : : : : : AAGS Jrmo Lukk, rkkitehti : : : : Yht : Huhtm{ki : : sr : : : Vähäniemi Peri : : : Vntkuljunkllio : : : Kuivlhti mj{rvi EJOK -Prinkk : : : : A/s Kuivlhti KKEHOSO LK OY : : lko-prinkk Poriss Vesilue : : : : Yht : V{h{ Susikri : : : urkistrh : P: eri n : : C : : : : : : Kuivlhti so Susikri Snj{rvi : : : : : : : Keskivedenkivi VESPRJANKÄYNOS NRO - ON KESKEN : : Yht : : : : Kuivlhti v : EJOK EJOK EJOK : Asunnon ti lom-sunnon kerroslst s rkent enintään k-m erillisenä viersmjn, jonk on sijittv smss ihiirissä j noudtettv yhtenäistä rkennust muiden rkennusten knss Yht : Yht : : : hkoluoto : : : : Kntkouli : : : Pihl tj-sutust RkL :n nojll määrätään, että lueelle ei s rkent rkennuksi Alueell ei s suoritt vohkkuit uutkin lueen luonnontil muuttvt toimeniteet ovt kiellettyjä ilmn kunnnhllituksen lu ihinnousu lueeseen sisältyville srille voidn trvittess rjoitt : : : - j metsätlouslue ti vesilue, joll on ymäristörvoj : Rekikllio : : : : VY : : : : : Vähänniemenjärvi : : : : : : : : : Kyl{slmi : : : : : : : : Ridnlust : : Sh : ämän yleiskvn -lueill s myöntää rkennusluvn yleiskvn mukisen tvnomisen omrntisen lomrkennuksen rkentmiseen ilmn rntkv, mikäli rkentminen ei muodost :: : : : : : : : : : : Koulu : : : Puskkri Slmenrnt : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : V ä h ä F r o u v n k: ri : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : so Frouvnkri so Svikrt : : : : : : : K : : : : : : Kyd nkllio : : : : : : /s Kllikri : : : : : : : : Aluetunnus Lom-suntolueill käytetään ensisijisesti kuivkäymälöitä j tlousvesien imeyttämistä mstoon C- jätevedet on johdettv umisäiliöön Aluett voidn käyttää hj-sutusluonteiseen rkentmiseen metrin etäisyydellä rnnst Alueelle ei s rkent lom-suntoj eikä niihin liittyviä tlousrkennuksi Avohkkuit ei s suoritt metriä lähemänä rnt : : : - j metsätlousvltinen lue : : Vnh-Jkkol : Hurunen : : : : : : : : soniittu : : Alueell noudtetn Eurjoen kunnn hyväksymiä jätehuoltomääräyksiä : Kuivlhti : : : : : : : : : : sr : : : : : : : : : : : : Hkhulminkllio : oj : : : : : : : : : : : : en P :: : : : : : : : sk : : : : : : : ko : : Sntketo : EJOK : Kyr mäki : : : : : : : : usi-yrjy : : : : : : Slmi : : : : : : : : : : : : : s : : : Koivul m : : : : : : : RL : : Rnnoill ei s tehdä sellisi m- j vesilueit koskevi ruous- ti täyttämistoimeniteitä, jotk iheuttvt vesilin luvun :ssä minittu hitt ti vhinko Vllitsev mnkäyttö on sllittu Peltolueill tulee misem säilyttää voimen Rkennusikkojen muodostminen on kielletty uun rkentmisen (ldot, ulkorkennukset), kuten myös mnkivuutöiden oslt tulee yytää useovirston lusunto : : : : uinismuistolueen suoj-lue : : : : Hukluoto : : uulikri Slmel : : Kuivlhti : : : : S-s : : : : : : : : Kuivlhti Lännenkivet Kllio-Hyörtti : : : YLESE ÄÄRÄYKSE: : : : :: : : sr m : : : : : : L -Hyörtti s{ikk{ Hkm : : : : : : : : : : : : : : Yksityistie : : : : : : : : : kh : : : so Pyrekri : : : : K lvi : R : : v : : : : : : Br{nhulmi Vssinkllio h : : : : : : : : : : : : J{ l{ Vnh-iivol : : : : : R/s : : : : v Yht : sr kh sr /s/s Hrju h Jkolnkulm sr sr : : : P e: tekri Korkikri : uinismuistolin ruhoittm kiinteä muinisjäännös :: Yht : v : : Yhdystie Vllitsev mnkäyttö on sllittu Sen sijn muu lueen kivminen, eittäminen, muuttminen, oistminen, vhingoittminen j muu siihen kjominen on ilmn tämän lin nojll stu lu kielletty : : Koikri: usi Jkol : : : : : : : : : S : : : : Ennen merkittäviä luonnonolosuhteit muuttvi toimeniteitä on toimeniteestä yydettävä vltion luonnonsuojeluvirnomisen lusunto : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Yht : : : : Suojelulue : : Honkkri : : : : : Pukhulmi : : : sr : : : : : : : : : : : : : : sr V u o r e l /s Kivim{ki /s Hkoniemi Levokri : : : : : S : : : : : : : : Pihlus : Olemss olev rkennus ti rkennusryhmä, jot voidn ylläitää j säilyttää mutt jolle ei voi muodost om rkennusikk Rkennuksen tuhouduttu se voidn korvt uudell smnkokoisell kuitenkin siten, että rkennuksen ti rkennusryhmän yhteenlskettu kerrosl on enintään k-m : : EJOK Kivim : Luomel : sr : : : : : : lmivuo : : : Le{lhti : Pihlus : /s : : sr : : : : : : : : : : : : : : Yht : : : : usi rkennusikk Vltkunnllisen rntojensuojeluohjelmn mukinen ti muu luonnonsuojelulue, jok on trkoitettu vltion toteuttettvksi Alueill edellytetään RkL :n mukisi toimenidelui Ennen merkittäviä luonnonolosuhteit muuttvi toimeniteitä on toimeniteestä yydettävä vltion luonnonsuojeluvirnomisen lusunto Honksuo : Pihlus RL L V v sr /s Rnt Hnnul RL Rntl Vhkri Kisl : : : : : : : : h : kh : : Koskisenkri : V : : : : : : : Rkennusoikeus kerroslneliömetreinä Olemss olev rkennusikk Yht : : : : :: : : V : : : : : : EJOK Särkkä Yht : Yht : Särkänhuivi v Särkänmtl : Yht : : Yht : : EJOK Puhnkri Liinteenkri Yht : : yrjynkrt : Yht : Luonnonsuojelulue : : : : : : Yht : Suojeltv rkennus (numerointi viitt rkennusinventoinnin kohdeluetteloon) : : : : : : : : : : : : Pohirnnnnkulm Pohirnnnslmi Yht : : : : : : Pihlksenslmi : : : : : Hirvensuo : : Alue on vrttu veneiden käyttöä j säilytystä vrten Rkentminen on sllittu vin vesiliikenteen treisiin : Pohimtl : : : Keskiskrt : : : : Ruohokulju : : : Yht : Vesiliikenteen lue : Peltom : Kylm{kri /s L V Kotokri Pienikri oinenkri : : Pihlus Juhol : : : Yht : joll ymäristö säilytetään Yht : Yht : somtl Alue, Rkennuslin :n nojll määrätään, ettei kulttuurihistorillisesti rvokst rkennust ti rkennelm s urk ällisess rkennuksess ti rkennelmss suoritettvien korjus- j muutostöiden tulee oll sellisi, että rkennuksen ti rkennelmn kyläkuvn knnlt merkittävä luonne ti kulttuurihistorillinen rvo säilyy Ennen rkennust muuttviin toimeniteisiin ryhtymistä on Stkunnn useolle vrttv tilisuus lusunnon ntmiseen Virkistyslue V : : : : sr : : hdollinen rkentminen tulee sijoitt olemss olevien rkennusten yhteyteen j soeutt sijoituksen, mittsuhteiden, mterilien j värityksen oslt lueen kulttuurihistorillisiin ominisiirteisiin Alueen kulttuurihistorillisesti rvokkt rkennukset j ymäristö tulee säilyttää udisrkentminen sekä korjus-j muutostyöt tulee soeutt lueen misemllisiin j kulttuurihistorillisiin ominisiirteisiin Ennen kulttuurihistorillist ymäristöä muuttviin toimeniteisiin ryhtymistä on Stkunnn useolle vrttv tilisuus lusunnon ntmiseen eollisuus- j vrstorkennusten lue Alueen toteuttmisen tulee erustu yksityiskohtiseen kvn : Slmiol Pihluksenm : : /s Alueelle s rkent yhteisöjen leiritoimint lvelevi rkennuksi Alueen toteuttmisen tulee erustu yksityiskohtiseen kvn : Leirikeskusten lue Kuivlhti : : Alueen kulttuurihistorillisesti rvoks ymäristö tulee säilyttää : : : erkinnällä on osoitettu Olkiluodon ydinvoimlitoslueen kukosuojvyöhyke tkilulvelujen lue VY : : : kh Alueelle s rkent lomkylän j muit mtkilu lvelevi toimintoj Alueen toteuttmisen tulee erustu yksityiskohtiseen kvn : : Yhdelle rkennusiklle s rkent yhden lom-sunnon vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Erillisen enintään k-m :n sunn s rkent vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Lom-sunnon j sunn yhteenlskettu kerrosl rkennusikll s oll enintään k-m ämän lisäksi rkennusiklle s rkent tlousrkennuksi, joiden yhteenlskettu kerrosl on enintään k-m : : : : : : Yht : : : : : : : : Lom-suntolue erkinnällä on osoitettu yhdyskuntien vedenhnkinnn knnlt tärkeitä ohjvesilueit sekä vedenhnkintn soveltuvi ohjvesilueit Vr-lue v : : : : Sntlhti : : erkinnällä on osoitettu hrjulueit ti muit geologisi muodostumi, joist ei tulisi ott m-inesliss trkoitettu inest linkn, kosk siitä iheutuu yleensä in m-ineslin mom:ss minittuj seuruksi Pohjvesilue v h : : : : : Yht : /s Pskkrt u s tkrt Hulituskri sosri Koo lko Sntkri Pihlukri S Sntkri : : : : sosuo : : : : : : : Pohirnt VY : : Yht : : : : / : : : : : : : rikri : : Syv{kulju Kuivlhti Pihlus : : : : : : : Pohjnrnt : : : : : Vhem : : : : : : : Keskiskoovit EJOK Olemss olevien j uusien rkennusikkojen määrä lueell on osoitettu erillisillä symboleill VY : : : : : : Arvoks hrjulue, ineksenotolt suojeltv lue : : : : : /s : : erkinnällä on osoitettu klliolueit, joist ei tulisi ott kllioinest linkn, kosk siitä iheutuu yleensä in m-ineslin mom:ss minittuj seuruksi : : : : Yht : VY : :: : : : : : VY : : : : : : : : AAGS EJOK : : : B : : : Yht : : : : Aluetunnus : Koivukri : : : : : : : : : : Sukonkri : : : Rntl : : : : : : : : : : : : : : : : : A Pihlus /s Leäkri /R : Yht : : : : : : : : : : : Friskinkri : sr AAGS Viiki : : Kuivlhti EJOK : : : EJOK : : : : : : : : : : : Krvisuo Yht : Yht : : : Yht : : Yhdelle rkennusiklle s rkent yhden lom-sunnon vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Erillisen enintään k-m :n sunn s rkent vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Lom-sunnon j sunn yhteenlskettu kerrosl rkennusikll s oll enintään k-m ämän lisäksi rkennusiklle s rkent tlousrkennuksi, joiden yhteenlskettu kerrosl on enintään k-m Kurkkri : : : : : : : : EJOK VY : : : : : : Yht : : Lom-suntolue V{h{-rkku : :: : : : EJOK : EJOK Loukkeenm : Pihlus L V : : : h Yht : h:vilikk {ntykri : : D D : Kori : Kuivlhti : Pihlus : : Aluetunnus : : : : : : V{h{ Loukkeenm : : : : : so-rkku : : Krle : : : Arvoks klliolue, ineksenotolt suojeltv lue k EJOK : : Huhdn{{ : : VY yttinki Krlenm : : Yleinen vesilue : Vltion Yhdelle rkennusiklle s rkent enintään kksi vkituist sunto sekä lueen ääkäyttötrkoitukseen liittyviä tlous- j tuotntorkennuksi vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Erillisen enintään k-m :n suuruisen sunn s rkent vähintään metrin etäisyydelle rntviivst : : Yht : uomo Le{luoto : tilojen tlouskeskusten lue, joll voi hrjoitt klnjlostust Yht : : Nykyinen veneväylä usi veneväylä A-K Nykyinen livväylä Junnil : : : Lie Krlenkri Yht : : Slo-Jussil Perkol usi tie Yhdelle rkennusiklle s rkent enintään kksi vkituist sunto sekä lueen ääkäyttötrkoitukseen liittyviä tlousrkennuksi vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Erillisen enintään k-m :n suuruisen sunn s rkent vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Os-lueen numero tilojen tlouskeskusten lue Rntl ijl : : Nykyinen tie en Siikkri Härmälä Os-lueen rj Yhdelle rkennusiklle s rkent yhden yksisuntoisen erillisientlon vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Erillisen enintään k-m :n suuruisen sunn s rkent vähintään metrin etäisyydelle rntviivst Rkennusikn yhteenlskettu kerrosl s oll enintään k-m Lounis-Suomen ymäristökeskus on vhvistnut rntyleiskvn

16 LE Keskustn-Lijoen osyleiskv

17 : : : u / e= : : : P r : : : : : : h : : kt j : t: LP KKK: OL : K : / : P : : : u/ luo : : : : e=, : h YY V : POLK NALLE- : nä : e=, Y : e= nä YLLÄRNE RNNEE : : nä : nä nä : : e= E : E : SY L: D b ÄN A AN E E/s- Pilnkoski : Voiml luo srvoiml : : : : : : : : Pil : : : : : : sr : : sr : : /s- : u/ / e= : luo Pilnkoski e= s% luo : : : nä /s- : u / e= : : u/ AL : e= E ALK: u/ : K : u/ e= m luo : : : e= : : u/ e=: : : : / : : : R : : u/ e=, m : e= : A : KVNE E : RN : e= - : e=, : : AL- luo : LLÄ : e= : : : : e=, : : A s t V LY : : : Pil : e= : : e=, : : nä L P VN : : : E OH : JA A LKKOPOLK : LY AK : le : e=, : nä : / n e= : e= e= : : : : : e= : e= : r : : : LLOKJA : : : : : e= Y : : : : : r : Koulu : : e=, e=, m : : (L) YO : : : : : : : PHKOLK r : luo luo e=, e= NAK JA : : e= A t AN : t E : : t e= : : t : : m : t JA E : : : : : AL : : e= : : L : : Kirkko e= e= / e= : : LP ALK : / YK/s AL YK : : / / r : : : : : : AJAE : t ON : : : : /: : u/ : H AK : : t : : : t : NEERSANEN Sweco Ymäristö Oy äivitetty sc mt : : : : : : / : KOPNKJ A r : : r : : V : u/ e=, /s- : kt OHN : KL Ku : / : : sr t : : s sr % VAN : : AE r : : KÄPYKJA Lvil : : : : : : r : : : : : / : : : : : E : ON : : : dba RK : /k RKONK JA : : kt : AK kt : : : : PEÄJÄE : : : : : kt : : : L : : L : : : : AL : PELOE : : : : : e= : : ÄK E : : : : : : : : : : : : : : : : : : : HAAE : : : e= m L Y/s- : e=, /t : : : : : HONE : : : : : : : : : : : : : : : r : : : : ESOLA :u/ : : : / : : r : : : r YLNENE : : r : : : : : ÄNYE / Kirkonkylä : : : : / : / : : r : : : e= e= : : j : : : e= % e= % : : : AN : YO e= Lvil j ttil e= e= u/ Koulu : : : : E AA J : : E : : E : e= : O ALANE : SA : : : : : e= : : L j : : : () LPA: : VELANE : e= : : / : : : : : : : KO : : : : : / e= % E Y/s : N : e=, m : : u/ L : : K NAAVOL : : : : LA : : LP JOLK : : : : e= : e= : : LAV e= u/ : : : POLK e= A : : N E : e= E A V e= % S E : : : : : : : H : : : e= HAKOLK : : : : : e= : e= : : KO E : : sl / : : : : e= e= e= : : : : e=: : : : : : : : : / : : : e= o = e= / : : : : / : e= : : OJNNE : : e= : : o : o = = / : / : : : : : e= e= : e= : e= : e= : : HRVE HRVE PENE : : : : : : u/ : e= e= : e= : e= : ÄYRÄPOLK : : KORPE RKONE K KOL : : : : : : / e= : : : : / e= : POLK VÄÄRÄ- : : : e= : : : : : : V : : : : rheilukenttä A m sl SAK : : R : u/ luo AL : : : R e= : : e= : KONOE : : : : : e= : u / s+t : e= : : V : E : : : e= : : e= : : e= : : / e= : : : / e= : : : : : : / e= : / : : u / s+t : : K : E u / E s+t : : e= : e= : : : : OLK : : e= : : : LLN Lvil j ttil : : : e= : : : NÄÄÄP : e= : E Krisnkulm / : e= E KORP : : : / : Lvil j ttil : : / : : e= : : : : : : u / s+t : ESE : E O : : e= OLK NYP : e= : : : : : : ESE : HAKSO : : : : : N : KO EV : e= N OLK : : : / : e= : : : : LA : : : e= : : : : u/ e= LAV KK REN u/ e= : e= AS POLK : : : E NGAS NG : : e= : / e= LK / : : : e= PO : : : : : : V / P : : VÄLKJA : / N PO j : LLOE : / : : : u/ e= e= VELANE HA Y JÄÄ EN Jäählli ER GA PO LK : u/ e= RN u / NK Y : : RH E : u / s+t : : e=, : : / k u / s+t EN E u/ e= Y : sl u/ e= E : : HLLER- AN ON K u / e= K : OK RNKOE : VO V POLK : uulivoiml SN u/ e= u/ e= E u/ e= O : NK E u / e= u/ e= R : ON OHORNPOLK : EENER-E OK : V LKO : KOVKJA OE RNK VA u/ e= LLÄ : RS HO : KO KRK u/ e= u/ e= NE DE O ÄH u/ e= : j : NE SÄ KELO : E A u/ e= : POLK OVA- u / e= : : AVAYHDSELÄ KÄRPPÄPOLK : : : : : : : : EJOK Liite : :

18 O PJ L E ÄN YK E AN AN YK N Ä YA Kirkonkylä E Y : th e= m : : e= : m Y : AS e= N : EN : LK OH E E AN E AN LN OLK NP NPO YRJÖ : : s s th s s s m E : : NG th : th ER : e=, : Y- Koivuniemi e=, S Y Antinsillnsuo : : th m e= e= : Y- e= : RS e= A KÖ KL VE E AN PEL KOR : KY : e=, A : : : : m e= : : : : e= Y EL ÄK : ÄN S K J E K m S : : e= e= m K E N : e= e= kt kt E JÄ EN Ä % m : : : : : e=, ON : E PE RÄ PE / : LL % : : : : e=, : e= N e= m : : e= m AS KL NG Ä ER SE YR KL : : EO E e= : EN : : : LLS SE E N E EN JO : : : : : e=, : Kirkonkylä L : : : : ALNP : OLK e=, : e=, e= LÄ JO : VE YA e= L e= : KL JA e= K KL ev RV j SO : : e= HR e= : : : VE N LÄ : e= JA K YA : j : JA K NE : KL : KO : e= e=, : : : : : HR : KL e= : : : e= e= : e=, /t : E ÄN ÄKEL : : : : : /t : KL e= e= : : V : Lijoki e= SEP e=, : : : : : : : : e=, : : : : : : : : : : : : e=, E ÄN : : : : : : : : : LA : : e=, : : : : : e= : : : : : E E EN e=, : : : : : : : L : e=, : : : N : e=, : ÄNE nä : : E N e= : : : : : : e=, VA nä R : HRVEL VA : L J : : : ÄE : : : SE : PÄ N : KJ A e=, : : e=, : EN : : : : : e=, : : : /t m % Vnhinkoti : : : : : : e=, e=, : : : : : : e=, H LK s % : : e=, : LE PO : Y : N : e=, e=, /t AN : e= E NL : : jo : : e=, AL : NE VA : : : e= : : e=, : O : YS : : t E EN :e=, AN ER t LH : : e=, : : Kirkonkylä : e=, e=, : : : : N LLO e=, YSA Plosem : e=, : e=, t : : : : r : ÄPE HK E N : : : : Lutktonm A NE : : : A e=, : u /: PA LO e=, e=, V N E NN : e=, L : KY L OHNE Liite b ESÄ AL : e=, : AL : e=, NP : : : : PER KE KY : JA : O : : ) B (A d OH N K AK: : : : / e=, : / e=, : : : : : : e=, : e=, : e=, : luo : : - : : Ku L : nä : : : : : OR : : u/ AL: : : : E KO KRK VH K : nä LY mu : NE j nä nä AL e= : kt : t: : mt : : : OHNE : : : : NEERSANEN Sweco Ymäristö Oy äivitetty sc

19 KL : ev J E RP : : : : KÄ : P E K OL E K S E A E A E AL RP O E : Koivuniemi : LA : N E LL PE EN JA S : : : VR rjstenkori : : : : : e=, V ON / LK PO e=, ile S : e=, O Y : : O e=, : : : : VR : : : : : : : : : : : Y E O : : ENNE LK L O NP A KK : : NS K E E K LA OL J RV E AL : NE A : SA : : : : LÄ JÄ : : E : : RN : : Y : : : : / : e= : : : / : : : r : : : : e= E : : : : : N : : : : : : : : : : : : : : : : : r : : / : : : e= : : e= : e=, s r : : : : : : : : : : : : : : : : : E : VS : N : : : : LA e= E : : P : R : : KO : n : : : : : : : : : : : : : : e= : : : : : : : e= : : : : KE : LO e= e= : : K : JA : : : : : : : : : : : : : : : : VS : : e= : : : : : e=, : e= : : E r e= : : : : N E : : : : AS : : RJ : A : : : e=, : : : : : : : e= AE : : KRS EL e= : : : : VAD : : K HE E A : : : SOJS S : E : : e=, e= : LARNPOLK : e= %: : : PP e= e= e= e=, : : : : SAKN e= : : leu : POLK : : : : : : : e=, : : : : e=, e= /h : : : e= K : JHANNPOL : e= : : e=, : : : % : e= e=, e=, : leu AN POLK e=, e=, E e=, N e=, L JA : : : e=, : : e=, A NE PP L NP e=, O % LK : : : : L : : : L P : E : : VS JA : : e= E : Lijoki ÄN s : Y : : L : : AN EL E A L VA KO KK N : : E e= e= EN K S N Y E Y : : : E SS SS A : e= ev : : Y : : E KP : ER JA e= Kirkonkylä Koivuniemi : : KPK : : KY KY : : e= : : : m e= : e= ev : : KL PE KOR : : E LAN : E KY YK e= : ÄS ER m ev e= L e= e= : KY : % KL : ev : e= KÖ : m : Liite c / E KL e= EN E e= ÄS ER m N KL : AS Lijoki NG e= e= : : : NEERSANEN Sweco Ymäristö Oy äivitetty sc

20 LE Luettelo semkvoist s() ldittu Vhv KOHDE KOREL vm hyv L H Kirkonseutu AK Kirkonseutu AK Kirkonseutu AK - Kirkonseutu AK - Olkiluoto AK Kirkonseutu AK -,-,,, ym etsol AK,,, os j Lijoki AK Kirkonkylä AK - Lijoki AK,, Kirkons, Riiko-etsol AK j AK -, - Lijoki AK,,, Kirkonseutu AK -,-,- ym Kirkonkylä AK os,, uusi Olkiluoto AK Kirkonseutu Kumottu os Kirkonseutu Kumottu, os, Kirkonseutu AK Lijoki AK Kirkonseutu AK Kirkonseutu AK Kirkonseutu AK os Kirkonseutu AK mtlouslue Kirkonkylä AK j AK os, -, - Eteläos AK j AK -, j -ym Lijoki AK,, -, -, Kirkonkylä AK -,,-,-,-, ym Kirkonkylä AK Kirkonkylä AK, Lijoki AK - Kirkonkylä AK j AK KON (kv) K b Kirkonseutu AK Sydänmntie, K, b Kirkonseutu AK Lvilnnummi -,,- Eteläosn AK - j - Lijoki AK j AK (os), Keskust yllärinvinio K Lijoki AK j AK - Keskust AK, Eteläosn teollisuuslue AK j AK Eteläosn teollisuuslue AK -, Kirkonkylä, Olkiluoto AK Keskust AK - Kirkons AK j AK -, - Kirkons AK j AK,,,,,, j

21 LE Luettelo semkvoist ldittu Vhv KOHDE KOREL vm hyv L H Keskust, Kirkonseutu AK j AK -,,,-,- Kirkonseutu AK Kirkonseutu AK, j Rntere-Anuntil AK, -, (os),, (os) Kirkonseutu AK j AK,,,,- ym eollisuuslue - Köykän ljennus,, Lvilnmetsä AK Runkotie, Lvilntie VO mjoituslue, VO mjoituslue Köykkä,, Keskust AK k,, Keskust AK km-_keskust eollisuuslue AK km-_yrityslue Olkiluoto, lousijoituslue AK, AK kumominen,, Keskust AK oltintie Päiväkoti AK muutos -, uudet - Kirjsto AK Kortteli AK Hirveläntie AK j AK -,, - Rjtie AK j AK,, - Kortteli AK Kortteli AK tontti s()

22 LE Luettelo rnt-semkvoist ldittu Lääninhllitus KOHDE KOREL vm vhvistus vm Särkänhuivi Rntkv Olkiluoto / Vuojoki Rntkv Kuivlhti Rntkv :, :, :, : Vuojoki Rntkv Sntlhti Rntkv eri - sklinm Rntkv Krlenkri Rntkv Olkiluoto Rntkv Luodonm Rntkv Ktvkri-Krlenkri Rntkv eri - Kunissri Rntkv Kylmäkri Rntkv Väkkäränerä Rntkv Hnkkil Rntkv -, Verkkokri Rntkv, (-tif, -tif) Antinkrtno kunnnvlt YmKeskus

23 Liite Keskustn osyleiskvn krtt