Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA 507) KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Mnntin 25. syyskuut 2006 klo KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtj Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET Vltuuston puheenjohtj Toivo Pehkonen Leil Krttunen Tiin Mustonen Hnn Mäkinen Arto Sutinen Jorm Tnsknen (Asko Mustosen tilll) Rili Tnsknen (Kti Monosen tilll) Onni Tukiinen Minn Vris (Irj Hrsen tilll) Jorm Huttunen Vltuuston 1. vrpuheenjohtj Vltuuston 2. vrpuheenjohtj Kunnnjohtj/esittelijä Hllintojohtj/ pöytäkirjnpitäjä Anj Hyvärinen Mrtti Korhonen Puli Vittinen Helen Ksinen Asit :t ALLEKIRJOITUS Onni Tukiinen 261 Puheenjohtj Toivo Pehkonen Pöytäkirjnpitäjä Helen Ksinen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Tiin Mustonen 261 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aik j pikk Perjntin klo 9.00 kunnnvirstoll Allekirjoitukset Hnn Mäkinen Onni Tukiinen Leil Krttunen 261 Aik j pikk Tiistin klo kunnnvirstoll Todist Virk-sem Allekirjoitus Hllintojohtj Helen Ksinen

2 Kunnnhllitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khll. 248 Ehdotus Kokous todetn lilliseksi j päätösvltiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khll. 249 Ehdotus Kunnnhllitus päättää vlit pöytäkirjntrkstjiksi kunnnhllituksen jäsenet Onni Tukiisen j Leil Krttusen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

3 Kunnnhllitus / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA JA VEROTILITYKSET Khll. 250 Liitteenä on yhdistelmä tlousrvion toteutumisest jlt j yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnnhllitus päättää merkitä selvitykset tietoons stetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1. Hllitus Vltuusto

4 Kunnnhllitus / VALTUUSTOALOITE KUNNAN VUOKRATONTTIEN LUNASTAMISESTA PUOLEEN HINTAAN SAAKKA Khll. 251 Vltuutettu Mirj Hlonen on tehnyt vltuustoloitteen kunnn vuokrtonttien lunstmisest puoleen hintn skk. Vltuustoloite on liitteenä. Liitteenä on yhdistelmä tloyhtiöiden j yksityisten henkilöiden Polvijärven kunnlt vuokrmist tonteist. Vltuusto on päättänyt, että mennessä tehtävistä omkotitonttikupoist kunt nt mpohjst lennust niin, että tontit myydään puoleen hintn. Alennus ei koske puusto eikä lohkomiskustnnuksi. Trkoituksen on ollut sd kuntn uutt rkentmist j uusi sukkit. Tloyhtiöiden j yksityisten henkilöiden vuokrmien tonttien oslt rkentminen on jo tphtunut. Sm peruste kuin omkotitonttien myymisessä puoleen hintn ei siten toteudu. Ehdotus Kunnnhllitus päättää, että vltuustoloitteen mukiseen esitykseen tonttien myymisestä puoleen hintn ei lähdetä edellä minituill perusteill. Mikäli nykyinen vuokrlinen hlu lunst vuokrmns suntorkentmiseen käytetyn tontin omkseen se myydään normlill kunnn iemmin päättämällä myyntihinnll. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2. Hllitus Vltuusto

5 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / KORTTELIN 37 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ POLVIJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LÄNSIOSASSA SIJAITSEVAN MAA- JA METSÄ- TALOUSALUEEN MUUTOS JA LAAJENNUS Khll. 190 Khll. 252 Polvijärven kunt on käynnistänyt semkvn muutos- j ljennustyön kirkonkylän semkv-lueell. Asemkvn muutos koskee kortteli 37 (os) j siihen liittyvää puistoluett sekä semkv-lueen länsiosss sijitsev m- j metsätlousluett. Asemkvn ljennus koskee tiloj 5:86, 186:3 j 186:4. Suunnitteluleen ljuus on noin 4,5 h. Asemkvll j semkvn muutoksell mhdollistetn uuden urheilukentän sijoittuminen tjmn luoteislidlle, Juuntien vrteen. Kortteliss 37 tvoitteen on ljent tjmn keskustss sijitsevn päiväkodin luett niin, että lueelle voidn lisätä pysäköimispikkoj j näin ollen prnt lueen liikenneturvllisuutt. Esityslistn mukn on vlmisteluineisto. Ehdotus Kunnnhllitus hyväksyy semkvn j semkvn muutoksen vlmisteluineiston j päättää sett sen yleisesti nähtäville. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Ko. osllistumis- j rviointisuunnitelm, kvluonnos sekä niihin liittyvä vlmisteluineisto on ollut nähtävillä välisen jn Polvijärven hllinto-osstoll. Asist on pyydetty lusunnot Pohjois-Krjln ympäristökeskukselt, Pohjois- Krjln mkuntliitolt, Pohjois-Krjln Sähköltä, Hllitus Vltuusto

6 Polvijärven sosili- j terveystoimelt j Polvijärven sivistystoimelt. Hllitus Vltuusto

7 Kunnnhllitus / Spuneet lusunnot ovt liitteenä. Ehdotus Kunnnhllitus merkitsee sdut lusunnot tiedoksi j nt kvoittjn tehtäväksi vlmistell semkvehdotus. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Hllitus Vltuusto

8 Kunnnhllitus / PUOLIVUOTISRAPORTTI AJALTA Khll. 253 Kunnnhllituksen ntmien ohjeiden mukisesti lutkuntien listen johtvien virnhltijoiden tulee nt lutkunnille kksi kert vuodess rportti tlousrvion toteutumisest. Rportit nnetn mennessä kesäkuun lopun tilnteest j mennessä joulukuun lopun tilnteest. Joulukuun rportti on smll toimintkertomus. Rporteiss tulee selvittää poikkemt tlousrvioon sekä vikutukset tloudellisiin j toiminnllisiin tvoitteisiin. Hllintokunti on pyydetty toimittmn rportit tilnteest hllintojohtjlle mennessä. Hllintokunti on kehotettu noudttmn nnettu määräik rporttien toimittmisess. Luonnokset voi toimitt jo ennen lutkuntkäsittelyä, mutt rportit tulee käsitellä myös lutkunniss. Vltuustolle tlousrvion toteutumisest rportoidn lähettämällä kunnnhllituksen kokomt rportit tiedoksi. Projektien vstuuhenkilöiden tulee rportoid projektien edistymisestä myös kksi kert vuodess jnjksoist j Tytäryhtiöiden tulee rportoid toiminnstn vähintään puolivuosittin ntmll osvuosiktsus j tilinpäätöstietojen yhteydessä toimintkertomus. Rportin tulee sisältää tiivistetty ktsus lkuvuoden toteutumiseen sekä määrärhojen että tvoitteiden oslt. Hllitus Vltuusto

9 Kunnnhllitus / Ehdotus Kunnnhllitus päättää merkitä puolivuotisrportin tietoons stetuksi j nt sen trkstuslutkunnn j tilintrkstjn käyttöön j stt tiedoksi myös vltuustolle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4. Hllitus Vltuusto

10 Kunnnhllitus / POLVIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Khll. 254 Tiehllinnn Svo-Krjln tiepiiri j Polvijärven kunt ovt ltineet yhteistyönä Polvijärven liikenneturvllisuussuunnitelmn. Suunnitelm sisältää sekä liikenneympäristöön tehtävät toimenpiteet että liikenneturvllisuustyön orgnisointisuunnitelmn eri hllintokuntien koulutus-, vlistus- j tiedotustyön toteuttmiseksi. Kunnn liikenneympäristön turvllisuutt prnnetn Liikenneturvllisuussuunnitelm on ldittu Polvijärven kunnn lueelle. Liikenneympäristön suunnittelun tvoitteen on ollut selvittää lueell olevt liikenneturvllisuusongelmt j tehdä toimenpide-esitykset ongelmien poistmiseksi. Suunnittelun pääpino on ollut liikenneturvllisuustyön ongelmkohteiss, joiss pienillä investoinneill svutetn suurin hyöty liikenneturvllisuuden knnlt. Liikenneturvllisuustyön orgnisointisuunnitelm Liikenneturvllisuustyön orgnisointisuunnitelm on ldittu hllintokuntien välisenä yhteistyönä käsittäen hllintokuntien yhteiset liikenneturvllisuustvoitteet, liikenneksvtus-, vlistus-, tiedotustoimenpiteet sekä eri ikä- j siksryhmiin kohdistetut toimenpiteet. Tvoitteen on ollut luod perust suunnitelmlliselle j jtkuvlle liikenneksvtustyölle, joll vikutetn ihmisten senteisiin j liikennekäyttäytymiseen. Hllitus Vltuusto

11 Kunnnhllitus / Asukkill on ollut mhdollisuus osllistu suunnitteluun Liikenneturvllisuussuunnitelmn pohjksi sukkille tehtiin syksyllä 2005 liikenneturvllisuuskysely, joss selvitettiin tienkäyttäjien mielipiteitä lueen liikennesioist. Kyselyssä koottiin tietoj mm. työ-, sioimis- j koulumtkojen liikenneturvllisuusongelmist suunnittelulueell. Mliskuuss 2006 sukkille järjestettiin voin yleisötilisuus, joss esiteltiin prntmistoimenpiteinä suunnitelmluonnoksi. Tilisuudess sukkt sivt nt plutett suunnittelijoille lueen liikenneturvllisuusongelmist, rvioid suunnitelmluonnoksi sekä ideoid toimenpiteitä j toimintmllej yhdessä suunnittelijoiden knss. Polvijärven kunnn sekä tiehllinnon Svo-Krjln tiepiirin lisäksi suunnitelmn ltimiseen osllistuivt mm. Liikenneturvn, poliisin j pelstuslitoksen edustjt. Suunnittelutyöstä on vstnnut Sito-Kuopio Oy. Suunnittelutyö on loitettu syyskuuss Uudest liikenneturvllisuussuunnitelmst tulln erikseen järjestämään esittelytilisuus tiedotusvälineille. Ehdotus Kunnnhllitus hyväksyy Polvijärven liikenneturvllisuussuunnitelmn liitteen mukisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5. Hllitus Vltuusto

12 Kunnnhllitus / ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA -HANKKEEN JATKORAHOITUS Khll. 255 Itä-Suomen läänin liikenneturvllisuustoimij -hnke on kksivuotinen liikenne- j viestintäministeriön j Tiehllinnon rhoittm sekä Itä-Suomen lääninhllituksen, poliisin j Liikenneturvn tukem projekti, jonk tvoitteen on ennen kikke tuke j lisätä kuntien liikenneturvllisuustyötä j - toimint. Projektin pilottimuotoinen kesto on suunniteltu vuosiksi Liikenne- j viestintäministeriön kehittämisrhoitus päättyy vuoden 2006 jälkeen, mutt Tiehllinto on vrutunut omlt osltn jtkmn hyvin lkneen projektin rhoittmist. Lisäksi lääninhllitus voi trjot projektiin lisätyöpnoksen vuodelle Projektin jtkon turvmiseksi rhoituspohj pitää kuitenkin ljent j kunnilt lääninhllitus edellyttää jtkoss pientä vuosi- ti osllistumismksu. Mksun suuruus on euro/vuosi. Itä-Suomen lääninhllitus j Svo-Krjln tiepiiri pyytää, että kunt ilmoittutuu hnkkeen jtkoon (v ). Mikäli kunnt eivät voi osllistu rhoituspohjn vrsin kttvsti, toimijhnke on vrss loppu vuoden 2006 jälkeen. Plvelut j tuotteet, joit vuosimksust lääninhllitus j tiepiiri trjo kunnn käyttöön ovt mm: - Kuntkohtinen liikenneonnettomuustilstointi, eriteltynä yleiset tiet j kvtiet - Kuntien liikenneturvllisuustyöryhmien toiminnn j seurntkokousten tukeminen Hllitus Vltuusto

13 Kunnnhllitus / Mhdollisuus räätälöityihin liikenneturvllisuutt koskeviin koulutusplveluihin hllintokunt-, kunt- j seutukunttsoill Hllitus Vltuusto

14 Kunnnhllitus / Mhdollisuus ksvtus-, vlistus- j tiedotustyön (KVT) tukemiseen j vustmiseen KVT-suunnitelmn tekemisessä - Koulumtkreittien turvllisuutt kuvvien Koululiitukrttojen tekeminen j ylläpitäminen - Mhdollisuus kvojen sekä ktu- j luesuunnitelmien liikenneturvllisuusuditointiin (liikenneturvllisuustrkstus) - Liikenneturvllisuusmterilist, -tphtumist j - teemoist tiedottminen kunnlle - Liikenneturvllisuusiheisen nettisivuston ylläpito. Koululiitu-krtt j -trkstelut plvelevt kunti yhteneväisesti koulumtkojen liikenneturvllisuustrksteluss j hrkittess koululiskuljetuksi. Liikenneturvllisuusuditointi on suunnittelu- ti kvoitusprosessin ulkopuolisen liikenneturvllisuussioihin perehtyneen sintuntijn suorittm suunnitelmluonnosten läpikäynti, joll vrmistetn, ettei suunnitelmiin jää onnettomuusriskikohti j että liikenneturvllisuusnäkökohdt ovt muutoinkin otettu huomioon. Menettely on yleisesti käytössä Tiehllinnon tiesuunnitelmien ldinnss j vstv menettely voidn sovelt myös ktu- j luesuunnitelmiin sekä kvluonnoksiin. Ehdotus Kunnnhllitus päättää ilmoitt Polvijärven kunnn osllistuvn ko. hnkkeen jtkoon. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

15 Mseutulutkunt / Kunnnhllitus / LAUSUNNON ANTO JOENSUUN SEUDUN MAASEUTUOHJELMASTA Mseutultk 16 Joensuun seudun seutuhllitus on lähettänyt lueen kuntiin lusunnolle Joensuun seudun mseutuohjelmn. Ohjelm on liitteenä. Seudun mseutuohjelm on os Pohjois-Krjln TEkeskuksen mseutuosston EU:n ohjelmkudelle toteuttm mkunnllist mseutuohjelmn vlmistelutyötä. Mkunnllisen mseutuohjelmn sisällön toivotn mhdollisimmn suurelt osin sisältyvän vltkunnn tson mseutuohjelmn tvoitteisiin. Myös tulev mkuntohjelm pitää sisällään mseutuosion, johon TE-keskuksen vlmistelem mkunnllinen mseutuohjelm tulisi ntmn sisällön. Joensuun seudun mseutuohjelmn on vlmistellut työryhmä, johon on kuulunut lueen kuntien mseutusihteerit, Josekin edustj, TE-keskuksen mseutuosston edustjt. Joensuun seudun Leder ry on käytännössä vstnnut ohjelmn kirjoittmistyöstä. Ehdotus: mseutulutkunt nt lusunnon Joensuun seudun mseutuohjelmst kunnnhllitukselle. Päätös: Asist käydyn keskustelun jälkeen lusuntoon päätettiin kirjt seurv: hoit Hnkkeiden väliikisen rhoituksen järjestäminen tulisi nykyistä premmin ohjelmien rhoitukseen trkoitettujen rhstojen vull. Hllitus Vltuusto

16 Kunnllisten elinkeinoyhtiöiden, Pro Agri Pohjois-Krjln j Pohjois-Krjln Aikuisopiston merkitys hnkkeiden toteuttjn on jäänyt liin vähälle huomiolle mseutuohjelmn ldinnss. Hllitus Vltuusto

17 Mseutulutkunt / Kunnnhllitus / Khll. 256 Perusplvelujen turvminen mseudull on elinehto elinkeinoelämälle. Ohjelmkuden vihtuminen ei s iheutt liin pitkiä rhoitusktkoksi yritys- j hnkerhoitukseen. Pienimuotoisen elintrvikkeiden jtkojlostukseen liittyviä hnkkeit tulee käynnistää Joensuun seudull. Energintuotnto niin pelloill kuin metsissä on ksvv toimil lähitulevisuudess. Rhoitusresurssej tulee ohjt energihnkkeisiin riittävästi. Luomutuotnnon merkitys yksittäisten tilojen menestystekijänä tulee ott huomioon yritysrhoituksess. Ehdotus Kunnnhllitus lusuntonn yhtyy mseutulutkunnn knnnottoon j sen lisäksi esittää, että mseutuohjelmn sisällytetään esitettyä pinokkmmin pienimuotoinen elintrvikkeiden jtkojlostustoimint mseudull. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6. Hllitus Vltuusto

18 Mseutulutkunt / Kunnnhllitus / LAUSUNTO JOENSUUN SEUDUN LEADER OHJELMASTA Mseutultk 18 Joensuun seudun Leder ry on pikllisen toimijn toteuttnut vuosin Leder II j Leder plus ohjelmi. Tulevll ohjelmkudell toimint jtkuu osn Mnner Suomen mseutuohjelmn toteuttmist. EU rhoituslähteen muuttumisest huolimtt toimint kunt-, seutukunt j toimintryhmätsoll jtkuu entisenlisen Toimintryhmän rhoitus jkutuu seurvsti EU:n osuus 50 %, vltion 30 % j kuntien osuus 20 % Toimintn osllistumisest tehdään erillinen sopimus Leder yhdistyksen j kuntien välillä Esityslistn liitteenä on Leder yhdistyksen ltim ohjelm rhoituksen kohdentmiseksi kudelle Ehdotus esittää kunnnhllitukselle, että Polvijärven kunt tekee rhoitussopimuksen Joensuun seudun Leder ry:n knss j että Leder- määrärht vrtn vuosittin kunnn elinkeinojen kehittämisvroihin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Hllitus Vltuusto

19 Kunnnhllitus / Khll. 257 Ehdotus Kunnnhllitus päättää, että Polvijärven kunt tekee liitteen mukisesti rhoitussopimuksen Joensuun seudun Leder ry:n knss j tuleviin tlousrvioihin vrtn määrärh kunnn elinkeinojen kehittämismäärärhoihin. Hyväksyessään Joensuun seudun Leder ry:n esityksen Polvijärven kunt pinott, että ohjelmn toteutuksess erityisesti korostetn pienyritystoiminnn kehittämistoimien rhoittmist j kikkien hnkkeiden rhoituksest päätettäessä, toteutuksess j seurnnss huomioidn in hnkkeiden tuloksellisuus suhteess käytettäviin pnostuksiin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7. Hllitus Vltuusto

20 Kunnnhllitus / ILMOITUSASIAT Khll. 258 Ehdotus Kunnnhllitus päättää merkitä tietoons stetuiksi seurvt eri virnomisilt spuneet päätökset j kirjelmät: 1. Virnhltijpäätöksiä: - kunnnjohtj Puli Vittisen päätös 25/ hllintojohtj Helen Ksisen päätös 33/ kunnnkmreeri Heikki Hllikisen päätös 73/ rkennuspäällikkö Jrmo Hkkrisen päätökset 74-76/ sivistysjohtj Kuko Kuuseln toimenhoidon keskeytyspäätös 62/Fbb 2 /2006, virkvpuspäätökset /Fb 2 / 2006, päätös 46/2006, päätöspöytäkirjpäätökset /2006 j plvelulisäpäätös 12/ johtv lääkäri Rili Mönttisen päätökset 73-78/ pääemäntä Helen Holopisen päätökset 85-88/ yhdyskuntteknikko Jri Pjrisen päätökset 15-19/ knslisti Arj Lätin päätökset 57-67/ kirjstonjohtj Sirkku Mustlhden päätökset 22-23/ Kokouspöytäkirjoj: - sivistyslutkunt Pohjois-Krjln koulutuskuntyhtymän hllitus Hllitus Vltuusto

21 Kunnnhllitus / Kiinteistönluovutusilmoituksi: - luovuttjn Heikki Åke Klukklst - luovutuksen sjin Tero Åke Klukklst j Juh Åke Espoost - luovutuksen kohtein määräost Polvijärven kunnn Mrtonvrn kylässä sijitsevst tilst Korpel RN:o 112:2 sekä Polvijärven kunnn Kuljunlhden kylässä sijitsevist tiloist: Leppäsärkkä RN:o 19, Väliplst RN:o 25:2, Korpinurmi RN:o 43 j Välinurmi RN:o 44:1. - luovuttjn Pirkko Tukiinen Polvijärveltä - luovutuksen sjin Es j Mrjo Juntunen Ruvslhdelt - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Ruvslhden kylässä sijitsev til Pirkkol RN:o 116:1. - luovuttjin Veikko j Hnn Hrtikisen jkmttomien kuolinpesien oskkt - luovutuksen sjn Jrno Kunings Polvijärveltä - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsev til Päiväkumpu RN:o 5:35. - luovuttjin Pvo j Ritv Koskinen Polvijärveltä - luovutuksen sjn Pekk Krvinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteen määräos Polvijärven kunnn Kinhmon kylässä sijitsevst tilst Vnhrnt RN:o 17:6. - luovuttjn Lhj Jkovuo Joensuust - luovutuksen sjin Tuij Lkkonen j Antero Yletyinen Kuorevrst - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsev til Uusihlkol RN:o 244:6. Hllitus Vltuusto

22 Kunnnhllitus / luovuttjin Mri j Mik Summl Kontioniemestä - luovutuksen sjin Leen j Aimo Kähkönen Onttolst - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsev til Pnm RN:o 25:54. - luovuttjin Alpo j j Arj Hyvärinen Polvijärveltä - luovutuksen sjin Olli j Anj Krttunen Polvijärveltä - luovutuksen kohteen määräl Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsevst tilst Puistol RN:o 89:36. - luovuttjn Aimo Hietl Polvijärveltä - luovutuksen sjn Unto Hietl Helsingistä - luovutuksen kohteen määräl Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsevst tilst Väinölä RN:o 56:31. - luovuttjin Eino j Ail Sren jkmttomien kuolinpesien oskkt - luovutuksen sjin Muri j Kirsi Kkkonen Onttolst - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Kinlhden kylässä sijitsev til Koivul RN:o 44:8. - luovuttjin Eino j Ail Sren jkmttomien kuolinpesien oskkt - luovutuksen sjn Mikko Kkkonen Onttolst - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Kinlhden kylässä sijitsev til Koivul I RN:o 44:4. Hllitus Vltuusto

23 Kunnnhllitus / Käteisksstilityksiä: - Hllinto-ossto 7.9. j Tilittäjänä Heikki Sirviö. Trkstjn Heikki Hllikinen. Ei huomuttmist. - Toripikkmksut Tilittäjänä Helen Jääskeläinen. Trkstjn Heikki Hllikinen. Ei huomuttmist. 5. Yhteistyöllä prempn vesienhoitoon -julkisu. (Pohjois-Krjln ympäristökeskus) Päätös Kunnnhllitus yksimielisesti päätti merkitä ilmoitussit tietoons stetuiksi. Hllitus Vltuusto

24 Sosili- j terveyslutkunt / Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / VALITUS JA KORVAUSVAATIMUS ELÄINLÄÄKÄRIN TYÖSTÄ Stltk 30 Eev j Juhni Krttunen ovt tehneet liitteen mukisen ilmoituksen j korvusvtimuksen eläinlääkäri Risto Nöjdin ntmst eläinlääkintävust. Eläinlääkärin Nöjd on ntnut selvitys sin johdost on liitteenä. Hllintosäännön mukn kunnnhllitus päättää vhingonkorvuksen myöntämisestä tpuksiss, joiss kunt on ktsottu korvusvelvolliseksi j vdittu korvussumm on yli 335 euro. Eläinlääkintää koskeviss sioiss on mhdollisuus hke sin knnnotto eläinlääkintävhinkojen rviointilutkunnlt. Käytäntönä korvusvelvollisuuden rvioinnin on vstviss tpuksiss selvittänyt vkuutusyhtiö. Ehdotus Johtv lääkäri siirtää sin kunnnhllitukselle korvusvelvollisuuden selvittämistä j mhdollist korvuspäätöstä vrten. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

25 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / Khll. 175 Asist on pyydetty Vkuutusyhtiö Pohjoln lusunto. Vkuutusyhtiö Pohjoln mukn Polvijärven kunnll ei ole korvusvelvollisuutt ko. vhingost. Ehdotus Kunnnhllitus viitten Vkuutusyhtiö Pohjoln lusuntoon päättää, että kunt ei lähde mksmn korvuksi siss. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khll. 259 Liite nro 3. Vhinkovkuutusoskeyhtiö Pohjol on toimittnut kunnlle päivätyn kirjelmän, joss todetn seurv: Totemme, että olemme käsitelleet otsikoss minitun vhinkotphtumn (mtlousyhtymä Eev, Juhni j Juh- Pekk Krttunen, Polvijärvi) uudelleen yhtiömme ntmst kielteisestä korvusrtkisust esitetyn muutoksenhun johdost. Ilmoitmme, että ktsomme esitetyillä selvityksillä tässä yksittäistpuksess hiehon j vsikn menetykseen johtneen vhinkotphtumn iheutuneen kunnn eläinlääkärin toiminnst. Korvus suoritetn vstuuvkuutuksen perusteell. Vkuutuksenottjn omvstuu vhingon määrästä on euro. Pohjol on tiedonntons mukn mksnut osuutens ko. korvuksest mtlousyhtymä Krttunen Eev, Juhni j Juh-Pekk -yhtymälle j pyytänyt Polvijärven kunt mksmn kunnn omvstuuosuuden euro korvuksensjn tilille. Hllitus Vltuusto

26 Kunnnhllitus / Ehdotus Kunnnhllitus viitten edellä olevn päättää suoritt kunnn omvstuuosuuden korvuksensjlle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

27 Kunnnhllitus / KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Khll. 260 Kunnnhllituksen seurv kokous pidetään mnntin Hllitus Vltuusto

28 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / SAIRAANKULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Khll. 183 Polvijärven kunt j Suomen Punisen Ristin Polvijärven ossto ovt sopineet llekirjoitetull sopimuksell knsnterveyslin j -setuksen mukisest sirnkuljetuksen järjestämisestä j lääkinnällisen pelstustoiminnn ylläpitämisestä Polvijärven kunnss. Esityslistn liitteenä on kopio voimss olevst sirnkuljetust koskevst sopimuksest. Polvijärven kunt on 1960-luvult skk hoitnut sirnkuljetuksen läheisessä yhteistyössä Suomen Punisen Ristin Polvijärven osston knss. Kunnn plo- j pelstustoimen siirryttyä vuoden 2004 lust lken Pohjois- Krjln pelstuslitoksen tehtäväksi kolmnneksi ospuoleksi sirnkuljetuksen käytännön järjestelyihin on tullut mkunnllinen pelstuslitos. Viime ikoin sirnkuljetuksen hoitminen on käynyt vikeksi, kosk sirnkuljetusuton sttjien smisess on ollut joittin vikeuksi j tehtäviä on pitänyt hoit tilpäisjärjestelyin. Aktiivisist yrityksistä huolimtt ei vpehtoiseen sttjtoimintn ole stu lisäväkeä. Sirnkuljetussist on neuvoteltu Suomen Punisen Ristin Polvijärven osston puheenjohtjn knss eikä osstoll ole mhdollisuutt sd toimintn mukn lisää sttji. Liitteenä tieto sirnkuljetuksen kustnnuksist. Kunnn tehtävänä on sirnkuljetuksen järjestäminen j toiminnn uudelleen järjestämiseksi on lähdettävä välittömästi toimenpiteisiin. Kunt on sidottu Suomen Punisen Ristin Polvijärven osston knss tehtyyn yhteistyösopimukseen, jonk irtisnomisik on 12 kk. Mikäli sopimusospuolet yhdessä sopivt, irtisnomisik on mhdollist lyhentää esim. niin, että sirn- Hllitus Vltuusto

29 kuljetusjärjestelmää muutetn lken. Hllitus Vltuusto

30 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / Käytännössä sirnkuljetus voidn järjestää kolmell eri vihtoehdoll; plvelut järjestetään kunnn omn toimintn, plvelut ostetn yksityiseltä plvelun tuottjlt ti sirnkuljetus ostetn mkunnlliselt Pohjois-Krjln pelstuslitokselt. Nykyinen sirnkuljetusjärjestelmä on kunnn tlouden knnlt edullisin vihtoehto. Kosk nykyisen järjestelmän jtkminen vikutt ongelmlliselt, jäljelle jäävistä vihtoehdoist virnhltijvlmisteluss on prhimmksi j tloudellisemmksi ktsottu sirnkuljetuksen järjestäminen Pohjois-Krjln pelstuslitoksen toimintn. Pelstuslitos on toimittnut esityslistn liitteenä olevn selonteon järjestelmästä, jonk mukisesti se on vlmis hoitmn Polvijärven sirnkuljetuksen. Ko. järjestelmä on käytössä moniss Pohjois- Krjln kunniss. Asi esitellään trkemmin kokouksess. Ehdotus Kunnnhllitus jättää sin pöydälle. Päätös Merkittiin, että esteellisiksi itsensä siss ktsoivt Toivo Pehkonen j Puli Vittinen (syy: yhteisöjääviys) sekä Leil Krttunen j he poistuivt kokoushuoneest sin käsittelyn j päätöksenteon jksi. Asin oslt puheenjohtjn toimi vrpuheenjohtj Onni Tukiinen j esittelijänä hllintojohtj Helen Ksinen. Kunnnhllitus päätti jättää sin pöydälle. Khll. 261 Sosili- j terveystoimi on plknnut väliikist lisätyövoim sttjiksi skk sen vrmistmiseksi, että Polvijärven sirnkuljetus pystyy toimimn häiriöttä. Nyt toteutetull rtkisull mbulnssill Hllitus Vltuusto

31 on jtkuvsti välitön lähtövlmius. (Aiemmin 15 minuutin lähtövlmius ilt- j yöikn). Kunnnhllitus / Kuluvn vuoden tlousrvioss j sosili- j terveyslutkunnn käyttösuunnitelmss on sirnkuljetuksen hoitmiseen vrttu yhteensä euro. Tämän hetkisen rvion mukn kuluvn vuoden sirnkuljetuksen menot ovt n euro. Liitteenä on lskelm sirnkuljetuksen kustnnuksist j selvitys sirnkuljetuksess tphtuneist muutoksist. Mikäli kunt järjestäisi sirnkuljetuksen omn toimintn henkilöstömenojen lisäksi on huomioitv mbulnssin hnkint- j ylläpitokulut. Vstvsti kunt sisi silloin Keln mksmt korvukset j siksmksut. Alustvsti on ennkoitu, että kunnn omn toimintn sirnkuljetuksen järjestäminen olisi nykyistä klliimpi vihtoehto. Mikäli sirnkuljetusjärjestelmää muutetn nykyisestä muuten kuin kunnn kokonn järjestämästä, kunnn on syytä kilpilutt sirnkuljetuksen järjestäminen. Asist on lustvsti neuvoteltu ennen kunnnhllituksen kokoust SPR:n Polvijärven osston knss. Ehdotus Kunnnhllitus päättää ilmoitt SPR:n Polvijärven osstolle, että Polvijärven kunt on vlmis jtkmn kunnn j osston välistä sirnkuljetust koskev sopimust niin muutten, että kunt plkk sirnkuljetuksen hoitmist vrten nykyisen khden vkinisen henkilön lisäksi kksi työsuhteist henkilöä, joill on sirnhoitjn, lähihoitjn, lääkintävhtimestrin ti muu sirnkuljetukseen soveltuv koulutus sillä edellytyksellä, että SPR:n Polvijärven ossto on vlmis osllistumn lisähenkilöstön plkkmiseen erikseen neuvoteltvll tvll j että ossto mks edelleen Hllitus Vltuusto

32 Pohjois-Krjln pelstuslitokselle kuljettjst iheutuvt kustnnukset. Plkttu sirnkuljetuksen henkilöstöä on käytettävä sirnkuljetuksen ohell mhdollisimmn tehokksti sosili- j terveydenhuollon tehtävissä. Kunnnhllitus / Kunnlle iheutuvn lisämenon kttmiseksi SPR:n Polvijärven osston knss neuvolln nykyisen sirnkuljetuksest tehdyn sopimuksen muuttmisest em. päätöksen mukiseksi j SPR:n kunnlle mksmn korvuksen nostmiseksi j sopimus käsitellään erikseen kunnnhllituksess. Kunnnhllitus nt sosili- j terveystoimelle oikeuden plkt sirnkuljetustehtäviin kksi väliikist työsuhteist henkilöä vuoden 2006 loppuun skk, joss jss lopullinen päätös sirnkuljetuksen järjestämisestä tehdään. Päätös Merkittiin, että esteellisiksi itsensä siss ktsoivt Toivo Pehkonen j Puli Vittinen (syy: yhteisöjääviys) sekä Leil Krttunen j he poistuivt kokoushuoneest sin käsittelyn j päätöksenteon jksi. Asin oslt puheenjohtjn toimi vrpuheenjohtj Onni Tukiinen j esittelijänä hllintojohtj Helen Ksinen. Tämän sin oslt pöytäkirjntrkstjin toimivt Tiin Mustonen j Hnn Mäkinen. Liite nro 8. Kunnnhllitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Hllitus Vltuusto

33 Kunt/kuntyhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA Polvijärvi VALITUSOSOITUS Hllitus/lutkunt Kunnnhllitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seurvist päätöksistä ei s tehdä kuntlin 91 :n mukn oikisuvtimust eikä kunnllisvlitust, kosk päätös koskee vin vlmistelu ti täytäntöönpno. Pykälät 250, 258, 260 Kosk päätöksestä voidn tehdä kuntlin 89 :n 1 mom mukn kirjllinen oikisuvtimus, seurviin päätöksiin ei s hke muutost vlittmll: Pykälät , , 259, 261 HllintolinkäyttöL 5 :n/muun linsäädännön mukn seurviin päätöksiin ei s hke muutost vlittmll. Pykälät j vlituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikisuvtimusvirnominen j -ik Seurviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjllisen oikisuvtimuksen. Virnominen, jolle oikisuvtimus tehdään, osoite j postiosoite, sähköposti Hllitus/lutkunt Polvijärven kunnnhllitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät , , 259, 261 Oikisuvtimus on tehtävä 14 päivän kuluess päätöksen tiedoksisnnist. Oikisuvtimusik lskettess tiedoksisntipäivää ei otet lukuun. Oikisuvtimuskirjelmän sisältö j toimittminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjn

34 Kunnnhllitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Vlitusvirnominen j vlitusik Seurviin päätöksiin voidn hke muutost kirjllisell vlituksell. Oikisuvtimuksen johdost nnettuun päätökseen s hke muutost kunnllisvlituksin vin se, jok on tehnyt oikisuvtimuksen. Mikäli päätös on oikisuvtimuksen johdost muuttunut, s päätökseen hke muutost kunnllisvlituksin myös sinosinen sekä kunnn jäsen. Vlitusvirnominen, osoite j postiosoite, sähköposti: Kuopion hllinto-oikeus Mherrnktu 21 PL KUOPIO Kunnllisvlitus, pykälät Vlitusik 30 päivää Hllintovlitus, pykälät Vlitusik päivää Muu vlitusvirnominen, Pykälät Vlitusik päivää osoite j postiosoite, sähköposti: päivää Vlitusik lk päätöksen tiedoksisnnist. Vlitusik lskettess tiedoksisntipäivää ei otet lukuun. Oikisuvtimus-/ vlituskirjelmän sisältö j toimittminen Oikisuvtimuskirjelmässä/vlituskirjelmässä on ilmoitettv - päätös, johon hetn muutost - miltä osin päätöksestä hetn muutost j mitä muutoksi siihen vditn tehtäväksi - muutosvtimuksen perusteet. Oikisuvtimuskirjelmässä/vlituskirjelmässä on ilmoitettv oikisuvtimuksen tekijän/vlittjn nimi j kotikunt. Jos oikisuvtimuksen tekijän/vlittjn puhevlt käyttää hänen lillinen edustjns ti simiehensä ti jos oikisuvtimuksen/vlituksen ltijn on joku muu henkilö, oikisuvtimuskirjelmässä/vlituskirjelmässä on ilmoitettv myös tämän nimi j kotikunt. Lisäksi on ilmoitettv postiosoite j puhelinnumero, joihin si koskevt ilmoitukset oikisuvtimuksen tekijälle/vlittjlle voidn toimitt. Vlittjn, lillisen edustjn ti simiehen on llekirjoitettv vlituskirjelmä. Oikisuvtimuskirjelmään/vlituskirjelmään on liitettävä päätös, jost vlitetn, lkuperäisenä ti jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on nnettu tiedoksi ti muu selvitys oikisuvtimus-/vlitusjn lkmisen jnkohdst. Oikisuvtimuskirjelmään/vlituskirjelmään on liitettävä sikirjt, joihin oikisuvtimuksen tekijä/vlittj veto vtimuksens tueksi, jollei niitä ole jo ikisemmin toimitettu virnomiselle. Asimiehen on liitettävä vltkirj sen mukn kuin hllintolin 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikisuvtimussikirjt/vlitussikirjt on toimitettv oikisuvtimus-/vlitusvirnomiselle viimeistään oikisuvtimus-/vlitusjn viimeisenä päivänä ennen virston ukiolojn päättymistä. Jos oikisuvtimus-/vlitusjn viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vpunpäivä, jouluti juhnnustto ti rkilunti, s sikirjt toimitt virnomiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä rkipäivänä. Asikirjt toimitetn virnomisen siointiosoitteeseen lähettäjän omll vstuull. Tämä voidn tehdä myös postitse, sähköisesti ti lähetin välityksellä. Postiin sikirjt on jätettävä niin joiss, että ne ehtivät perille ennen oikisuvtimus-/vlitusjn päättymistä. Vlitussikirjt voi toimitt myös: nimi, osoite j postiosoite Vlitussikirjt on toimitettv 1 ): nimi, osoite j postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoj Tuomioistuinten j eräiden oikeushllintovirnomisten suoritteist perittävistä mksuist nnetun lin (701/93) nojll muutoksenhkijlt peritään oikeudenkäyntimksu hllinto-oikeudess euro. Yksityiskohtinen oikisuvtimusohje/vlitusosoitus liitetään pöytäkirjnotteeseen.

35 1 ) Jos toimitettv muulle kuin vlitusvirnomiselle. Liitetään pöytäkirjn

36 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnnhllitus 15/ KOKOUSAIKA Mnntin 25. syyskuut 2006 klo nro sivu KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro Liite liite 251 liite 252 liite 253 liite 254 liite 255 Asi Kokouksen lillisuus j päätösvltisuus Pöytäkirjntrkistjien vlint Tlousrvion toteutuminen jlt j verotilitykset Vltuustoloite kunnn vuokrtonttien lunstmisest puoleen hintn skk Korttelin 37 (os) semkvn muutos sekä Polvijärven semkv-lueen länsiosss sijitsevn m- j metsätlouslueen muutos j ljennus Puolivuotisrportti jlt Polvijärven liikenneturvllisuussuunnitelm Itä-Suomen läänin liikenneturvllisuustoimij -hnkkeen jtkorhoitus PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen trkistettu pöytäkirj, johon on liitetty vlitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipntu julkisten kuulutusten ilmoitustululle. Todist: Ilmoitustulun hoitj

37 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnnhllitus 15/ KOKOUSAIKA Mnntin 25. syyskuut 2006 klo nro sivu KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro Liite 256 liite 257 liite liite Asi Lusunnon nto Joensuun seudun mseutuohjelmst Lusunto Joensuun seudun leder ohjelmst Ilmoitussit Vlitus j korvusvtimus eläinlääkärin työstä Kunnnhllituksen seurv kokous Sirnkuljetuksen järjestäminen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen trkistettu pöytäkirj, johon on liitetty vlitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipntu julkisten kuulutusten ilmoitustululle. Todist: Ilmoitustulun hoitj

38 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 248 Ei toimenpiteitä 249 Ei toimenpiteitä 250 Ote kirjnpito 251 Ote Mirj Hloselle 252 Ote sikirjoineen kvoittjlle, ote tekniselle lutkunnlle, sivistyslutkunnlle, sosili- j terveyslutkunnlle 253 Rportti trkstuslutkunnn j tilintrkstjn käyttöön j rportti tiedoksi vltuustolle 254 Ote Sito-Kuopio Oy:lle, sist järjestetään tiedotustilisuus tiedotusvälineille, ote hllintokunnt j liikenneturvllisuustyöryhmän jäsenille 255 Ilmoitus Itä-Suomen lääninhllitukselle 256 Ote Joensuun seutuhllitukselle, ote mseutulutkunnlle 257 Ote Joensuun Leder ry:lle, ote mseutulutkunnlle 258 Ei toimenpiteitä 259 Korvus mksetn mtlousyhtymä Eev, Juhni j Juh-Pekk Krttuselle, ote sosili- j terveyslutkunnlle, ote eläinlääkäreille 260 Ei toimenpiteitä 261 Asi SPR:n Polvijärven osstolle, ote johtvlle lääkärille j vohoidon esimiehelle

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot