Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA 507) KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Mnntin 25. syyskuut 2006 klo KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtj Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET Vltuuston puheenjohtj Toivo Pehkonen Leil Krttunen Tiin Mustonen Hnn Mäkinen Arto Sutinen Jorm Tnsknen (Asko Mustosen tilll) Rili Tnsknen (Kti Monosen tilll) Onni Tukiinen Minn Vris (Irj Hrsen tilll) Jorm Huttunen Vltuuston 1. vrpuheenjohtj Vltuuston 2. vrpuheenjohtj Kunnnjohtj/esittelijä Hllintojohtj/ pöytäkirjnpitäjä Anj Hyvärinen Mrtti Korhonen Puli Vittinen Helen Ksinen Asit :t ALLEKIRJOITUS Onni Tukiinen 261 Puheenjohtj Toivo Pehkonen Pöytäkirjnpitäjä Helen Ksinen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Tiin Mustonen 261 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aik j pikk Perjntin klo 9.00 kunnnvirstoll Allekirjoitukset Hnn Mäkinen Onni Tukiinen Leil Krttunen 261 Aik j pikk Tiistin klo kunnnvirstoll Todist Virk-sem Allekirjoitus Hllintojohtj Helen Ksinen

2 Kunnnhllitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khll. 248 Ehdotus Kokous todetn lilliseksi j päätösvltiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khll. 249 Ehdotus Kunnnhllitus päättää vlit pöytäkirjntrkstjiksi kunnnhllituksen jäsenet Onni Tukiisen j Leil Krttusen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

3 Kunnnhllitus / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA JA VEROTILITYKSET Khll. 250 Liitteenä on yhdistelmä tlousrvion toteutumisest jlt j yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnnhllitus päättää merkitä selvitykset tietoons stetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1. Hllitus Vltuusto

4 Kunnnhllitus / VALTUUSTOALOITE KUNNAN VUOKRATONTTIEN LUNASTAMISESTA PUOLEEN HINTAAN SAAKKA Khll. 251 Vltuutettu Mirj Hlonen on tehnyt vltuustoloitteen kunnn vuokrtonttien lunstmisest puoleen hintn skk. Vltuustoloite on liitteenä. Liitteenä on yhdistelmä tloyhtiöiden j yksityisten henkilöiden Polvijärven kunnlt vuokrmist tonteist. Vltuusto on päättänyt, että mennessä tehtävistä omkotitonttikupoist kunt nt mpohjst lennust niin, että tontit myydään puoleen hintn. Alennus ei koske puusto eikä lohkomiskustnnuksi. Trkoituksen on ollut sd kuntn uutt rkentmist j uusi sukkit. Tloyhtiöiden j yksityisten henkilöiden vuokrmien tonttien oslt rkentminen on jo tphtunut. Sm peruste kuin omkotitonttien myymisessä puoleen hintn ei siten toteudu. Ehdotus Kunnnhllitus päättää, että vltuustoloitteen mukiseen esitykseen tonttien myymisestä puoleen hintn ei lähdetä edellä minituill perusteill. Mikäli nykyinen vuokrlinen hlu lunst vuokrmns suntorkentmiseen käytetyn tontin omkseen se myydään normlill kunnn iemmin päättämällä myyntihinnll. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2. Hllitus Vltuusto

5 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / KORTTELIN 37 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ POLVIJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LÄNSIOSASSA SIJAITSEVAN MAA- JA METSÄ- TALOUSALUEEN MUUTOS JA LAAJENNUS Khll. 190 Khll. 252 Polvijärven kunt on käynnistänyt semkvn muutos- j ljennustyön kirkonkylän semkv-lueell. Asemkvn muutos koskee kortteli 37 (os) j siihen liittyvää puistoluett sekä semkv-lueen länsiosss sijitsev m- j metsätlousluett. Asemkvn ljennus koskee tiloj 5:86, 186:3 j 186:4. Suunnitteluleen ljuus on noin 4,5 h. Asemkvll j semkvn muutoksell mhdollistetn uuden urheilukentän sijoittuminen tjmn luoteislidlle, Juuntien vrteen. Kortteliss 37 tvoitteen on ljent tjmn keskustss sijitsevn päiväkodin luett niin, että lueelle voidn lisätä pysäköimispikkoj j näin ollen prnt lueen liikenneturvllisuutt. Esityslistn mukn on vlmisteluineisto. Ehdotus Kunnnhllitus hyväksyy semkvn j semkvn muutoksen vlmisteluineiston j päättää sett sen yleisesti nähtäville. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Ko. osllistumis- j rviointisuunnitelm, kvluonnos sekä niihin liittyvä vlmisteluineisto on ollut nähtävillä välisen jn Polvijärven hllinto-osstoll. Asist on pyydetty lusunnot Pohjois-Krjln ympäristökeskukselt, Pohjois- Krjln mkuntliitolt, Pohjois-Krjln Sähköltä, Hllitus Vltuusto

6 Polvijärven sosili- j terveystoimelt j Polvijärven sivistystoimelt. Hllitus Vltuusto

7 Kunnnhllitus / Spuneet lusunnot ovt liitteenä. Ehdotus Kunnnhllitus merkitsee sdut lusunnot tiedoksi j nt kvoittjn tehtäväksi vlmistell semkvehdotus. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Hllitus Vltuusto

8 Kunnnhllitus / PUOLIVUOTISRAPORTTI AJALTA Khll. 253 Kunnnhllituksen ntmien ohjeiden mukisesti lutkuntien listen johtvien virnhltijoiden tulee nt lutkunnille kksi kert vuodess rportti tlousrvion toteutumisest. Rportit nnetn mennessä kesäkuun lopun tilnteest j mennessä joulukuun lopun tilnteest. Joulukuun rportti on smll toimintkertomus. Rporteiss tulee selvittää poikkemt tlousrvioon sekä vikutukset tloudellisiin j toiminnllisiin tvoitteisiin. Hllintokunti on pyydetty toimittmn rportit tilnteest hllintojohtjlle mennessä. Hllintokunti on kehotettu noudttmn nnettu määräik rporttien toimittmisess. Luonnokset voi toimitt jo ennen lutkuntkäsittelyä, mutt rportit tulee käsitellä myös lutkunniss. Vltuustolle tlousrvion toteutumisest rportoidn lähettämällä kunnnhllituksen kokomt rportit tiedoksi. Projektien vstuuhenkilöiden tulee rportoid projektien edistymisestä myös kksi kert vuodess jnjksoist j Tytäryhtiöiden tulee rportoid toiminnstn vähintään puolivuosittin ntmll osvuosiktsus j tilinpäätöstietojen yhteydessä toimintkertomus. Rportin tulee sisältää tiivistetty ktsus lkuvuoden toteutumiseen sekä määrärhojen että tvoitteiden oslt. Hllitus Vltuusto

9 Kunnnhllitus / Ehdotus Kunnnhllitus päättää merkitä puolivuotisrportin tietoons stetuksi j nt sen trkstuslutkunnn j tilintrkstjn käyttöön j stt tiedoksi myös vltuustolle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4. Hllitus Vltuusto

10 Kunnnhllitus / POLVIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Khll. 254 Tiehllinnn Svo-Krjln tiepiiri j Polvijärven kunt ovt ltineet yhteistyönä Polvijärven liikenneturvllisuussuunnitelmn. Suunnitelm sisältää sekä liikenneympäristöön tehtävät toimenpiteet että liikenneturvllisuustyön orgnisointisuunnitelmn eri hllintokuntien koulutus-, vlistus- j tiedotustyön toteuttmiseksi. Kunnn liikenneympäristön turvllisuutt prnnetn Liikenneturvllisuussuunnitelm on ldittu Polvijärven kunnn lueelle. Liikenneympäristön suunnittelun tvoitteen on ollut selvittää lueell olevt liikenneturvllisuusongelmt j tehdä toimenpide-esitykset ongelmien poistmiseksi. Suunnittelun pääpino on ollut liikenneturvllisuustyön ongelmkohteiss, joiss pienillä investoinneill svutetn suurin hyöty liikenneturvllisuuden knnlt. Liikenneturvllisuustyön orgnisointisuunnitelm Liikenneturvllisuustyön orgnisointisuunnitelm on ldittu hllintokuntien välisenä yhteistyönä käsittäen hllintokuntien yhteiset liikenneturvllisuustvoitteet, liikenneksvtus-, vlistus-, tiedotustoimenpiteet sekä eri ikä- j siksryhmiin kohdistetut toimenpiteet. Tvoitteen on ollut luod perust suunnitelmlliselle j jtkuvlle liikenneksvtustyölle, joll vikutetn ihmisten senteisiin j liikennekäyttäytymiseen. Hllitus Vltuusto

11 Kunnnhllitus / Asukkill on ollut mhdollisuus osllistu suunnitteluun Liikenneturvllisuussuunnitelmn pohjksi sukkille tehtiin syksyllä 2005 liikenneturvllisuuskysely, joss selvitettiin tienkäyttäjien mielipiteitä lueen liikennesioist. Kyselyssä koottiin tietoj mm. työ-, sioimis- j koulumtkojen liikenneturvllisuusongelmist suunnittelulueell. Mliskuuss 2006 sukkille järjestettiin voin yleisötilisuus, joss esiteltiin prntmistoimenpiteinä suunnitelmluonnoksi. Tilisuudess sukkt sivt nt plutett suunnittelijoille lueen liikenneturvllisuusongelmist, rvioid suunnitelmluonnoksi sekä ideoid toimenpiteitä j toimintmllej yhdessä suunnittelijoiden knss. Polvijärven kunnn sekä tiehllinnon Svo-Krjln tiepiirin lisäksi suunnitelmn ltimiseen osllistuivt mm. Liikenneturvn, poliisin j pelstuslitoksen edustjt. Suunnittelutyöstä on vstnnut Sito-Kuopio Oy. Suunnittelutyö on loitettu syyskuuss Uudest liikenneturvllisuussuunnitelmst tulln erikseen järjestämään esittelytilisuus tiedotusvälineille. Ehdotus Kunnnhllitus hyväksyy Polvijärven liikenneturvllisuussuunnitelmn liitteen mukisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5. Hllitus Vltuusto

12 Kunnnhllitus / ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA -HANKKEEN JATKORAHOITUS Khll. 255 Itä-Suomen läänin liikenneturvllisuustoimij -hnke on kksivuotinen liikenne- j viestintäministeriön j Tiehllinnon rhoittm sekä Itä-Suomen lääninhllituksen, poliisin j Liikenneturvn tukem projekti, jonk tvoitteen on ennen kikke tuke j lisätä kuntien liikenneturvllisuustyötä j - toimint. Projektin pilottimuotoinen kesto on suunniteltu vuosiksi Liikenne- j viestintäministeriön kehittämisrhoitus päättyy vuoden 2006 jälkeen, mutt Tiehllinto on vrutunut omlt osltn jtkmn hyvin lkneen projektin rhoittmist. Lisäksi lääninhllitus voi trjot projektiin lisätyöpnoksen vuodelle Projektin jtkon turvmiseksi rhoituspohj pitää kuitenkin ljent j kunnilt lääninhllitus edellyttää jtkoss pientä vuosi- ti osllistumismksu. Mksun suuruus on euro/vuosi. Itä-Suomen lääninhllitus j Svo-Krjln tiepiiri pyytää, että kunt ilmoittutuu hnkkeen jtkoon (v ). Mikäli kunnt eivät voi osllistu rhoituspohjn vrsin kttvsti, toimijhnke on vrss loppu vuoden 2006 jälkeen. Plvelut j tuotteet, joit vuosimksust lääninhllitus j tiepiiri trjo kunnn käyttöön ovt mm: - Kuntkohtinen liikenneonnettomuustilstointi, eriteltynä yleiset tiet j kvtiet - Kuntien liikenneturvllisuustyöryhmien toiminnn j seurntkokousten tukeminen Hllitus Vltuusto

13 Kunnnhllitus / Mhdollisuus räätälöityihin liikenneturvllisuutt koskeviin koulutusplveluihin hllintokunt-, kunt- j seutukunttsoill Hllitus Vltuusto

14 Kunnnhllitus / Mhdollisuus ksvtus-, vlistus- j tiedotustyön (KVT) tukemiseen j vustmiseen KVT-suunnitelmn tekemisessä - Koulumtkreittien turvllisuutt kuvvien Koululiitukrttojen tekeminen j ylläpitäminen - Mhdollisuus kvojen sekä ktu- j luesuunnitelmien liikenneturvllisuusuditointiin (liikenneturvllisuustrkstus) - Liikenneturvllisuusmterilist, -tphtumist j - teemoist tiedottminen kunnlle - Liikenneturvllisuusiheisen nettisivuston ylläpito. Koululiitu-krtt j -trkstelut plvelevt kunti yhteneväisesti koulumtkojen liikenneturvllisuustrksteluss j hrkittess koululiskuljetuksi. Liikenneturvllisuusuditointi on suunnittelu- ti kvoitusprosessin ulkopuolisen liikenneturvllisuussioihin perehtyneen sintuntijn suorittm suunnitelmluonnosten läpikäynti, joll vrmistetn, ettei suunnitelmiin jää onnettomuusriskikohti j että liikenneturvllisuusnäkökohdt ovt muutoinkin otettu huomioon. Menettely on yleisesti käytössä Tiehllinnon tiesuunnitelmien ldinnss j vstv menettely voidn sovelt myös ktu- j luesuunnitelmiin sekä kvluonnoksiin. Ehdotus Kunnnhllitus päättää ilmoitt Polvijärven kunnn osllistuvn ko. hnkkeen jtkoon. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

15 Mseutulutkunt / Kunnnhllitus / LAUSUNNON ANTO JOENSUUN SEUDUN MAASEUTUOHJELMASTA Mseutultk 16 Joensuun seudun seutuhllitus on lähettänyt lueen kuntiin lusunnolle Joensuun seudun mseutuohjelmn. Ohjelm on liitteenä. Seudun mseutuohjelm on os Pohjois-Krjln TEkeskuksen mseutuosston EU:n ohjelmkudelle toteuttm mkunnllist mseutuohjelmn vlmistelutyötä. Mkunnllisen mseutuohjelmn sisällön toivotn mhdollisimmn suurelt osin sisältyvän vltkunnn tson mseutuohjelmn tvoitteisiin. Myös tulev mkuntohjelm pitää sisällään mseutuosion, johon TE-keskuksen vlmistelem mkunnllinen mseutuohjelm tulisi ntmn sisällön. Joensuun seudun mseutuohjelmn on vlmistellut työryhmä, johon on kuulunut lueen kuntien mseutusihteerit, Josekin edustj, TE-keskuksen mseutuosston edustjt. Joensuun seudun Leder ry on käytännössä vstnnut ohjelmn kirjoittmistyöstä. Ehdotus: mseutulutkunt nt lusunnon Joensuun seudun mseutuohjelmst kunnnhllitukselle. Päätös: Asist käydyn keskustelun jälkeen lusuntoon päätettiin kirjt seurv: hoit Hnkkeiden väliikisen rhoituksen järjestäminen tulisi nykyistä premmin ohjelmien rhoitukseen trkoitettujen rhstojen vull. Hllitus Vltuusto

16 Kunnllisten elinkeinoyhtiöiden, Pro Agri Pohjois-Krjln j Pohjois-Krjln Aikuisopiston merkitys hnkkeiden toteuttjn on jäänyt liin vähälle huomiolle mseutuohjelmn ldinnss. Hllitus Vltuusto

17 Mseutulutkunt / Kunnnhllitus / Khll. 256 Perusplvelujen turvminen mseudull on elinehto elinkeinoelämälle. Ohjelmkuden vihtuminen ei s iheutt liin pitkiä rhoitusktkoksi yritys- j hnkerhoitukseen. Pienimuotoisen elintrvikkeiden jtkojlostukseen liittyviä hnkkeit tulee käynnistää Joensuun seudull. Energintuotnto niin pelloill kuin metsissä on ksvv toimil lähitulevisuudess. Rhoitusresurssej tulee ohjt energihnkkeisiin riittävästi. Luomutuotnnon merkitys yksittäisten tilojen menestystekijänä tulee ott huomioon yritysrhoituksess. Ehdotus Kunnnhllitus lusuntonn yhtyy mseutulutkunnn knnnottoon j sen lisäksi esittää, että mseutuohjelmn sisällytetään esitettyä pinokkmmin pienimuotoinen elintrvikkeiden jtkojlostustoimint mseudull. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6. Hllitus Vltuusto

18 Mseutulutkunt / Kunnnhllitus / LAUSUNTO JOENSUUN SEUDUN LEADER OHJELMASTA Mseutultk 18 Joensuun seudun Leder ry on pikllisen toimijn toteuttnut vuosin Leder II j Leder plus ohjelmi. Tulevll ohjelmkudell toimint jtkuu osn Mnner Suomen mseutuohjelmn toteuttmist. EU rhoituslähteen muuttumisest huolimtt toimint kunt-, seutukunt j toimintryhmätsoll jtkuu entisenlisen Toimintryhmän rhoitus jkutuu seurvsti EU:n osuus 50 %, vltion 30 % j kuntien osuus 20 % Toimintn osllistumisest tehdään erillinen sopimus Leder yhdistyksen j kuntien välillä Esityslistn liitteenä on Leder yhdistyksen ltim ohjelm rhoituksen kohdentmiseksi kudelle Ehdotus esittää kunnnhllitukselle, että Polvijärven kunt tekee rhoitussopimuksen Joensuun seudun Leder ry:n knss j että Leder- määrärht vrtn vuosittin kunnn elinkeinojen kehittämisvroihin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Hllitus Vltuusto

19 Kunnnhllitus / Khll. 257 Ehdotus Kunnnhllitus päättää, että Polvijärven kunt tekee liitteen mukisesti rhoitussopimuksen Joensuun seudun Leder ry:n knss j tuleviin tlousrvioihin vrtn määrärh kunnn elinkeinojen kehittämismäärärhoihin. Hyväksyessään Joensuun seudun Leder ry:n esityksen Polvijärven kunt pinott, että ohjelmn toteutuksess erityisesti korostetn pienyritystoiminnn kehittämistoimien rhoittmist j kikkien hnkkeiden rhoituksest päätettäessä, toteutuksess j seurnnss huomioidn in hnkkeiden tuloksellisuus suhteess käytettäviin pnostuksiin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7. Hllitus Vltuusto

20 Kunnnhllitus / ILMOITUSASIAT Khll. 258 Ehdotus Kunnnhllitus päättää merkitä tietoons stetuiksi seurvt eri virnomisilt spuneet päätökset j kirjelmät: 1. Virnhltijpäätöksiä: - kunnnjohtj Puli Vittisen päätös 25/ hllintojohtj Helen Ksisen päätös 33/ kunnnkmreeri Heikki Hllikisen päätös 73/ rkennuspäällikkö Jrmo Hkkrisen päätökset 74-76/ sivistysjohtj Kuko Kuuseln toimenhoidon keskeytyspäätös 62/Fbb 2 /2006, virkvpuspäätökset /Fb 2 / 2006, päätös 46/2006, päätöspöytäkirjpäätökset /2006 j plvelulisäpäätös 12/ johtv lääkäri Rili Mönttisen päätökset 73-78/ pääemäntä Helen Holopisen päätökset 85-88/ yhdyskuntteknikko Jri Pjrisen päätökset 15-19/ knslisti Arj Lätin päätökset 57-67/ kirjstonjohtj Sirkku Mustlhden päätökset 22-23/ Kokouspöytäkirjoj: - sivistyslutkunt Pohjois-Krjln koulutuskuntyhtymän hllitus Hllitus Vltuusto

21 Kunnnhllitus / Kiinteistönluovutusilmoituksi: - luovuttjn Heikki Åke Klukklst - luovutuksen sjin Tero Åke Klukklst j Juh Åke Espoost - luovutuksen kohtein määräost Polvijärven kunnn Mrtonvrn kylässä sijitsevst tilst Korpel RN:o 112:2 sekä Polvijärven kunnn Kuljunlhden kylässä sijitsevist tiloist: Leppäsärkkä RN:o 19, Väliplst RN:o 25:2, Korpinurmi RN:o 43 j Välinurmi RN:o 44:1. - luovuttjn Pirkko Tukiinen Polvijärveltä - luovutuksen sjin Es j Mrjo Juntunen Ruvslhdelt - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Ruvslhden kylässä sijitsev til Pirkkol RN:o 116:1. - luovuttjin Veikko j Hnn Hrtikisen jkmttomien kuolinpesien oskkt - luovutuksen sjn Jrno Kunings Polvijärveltä - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsev til Päiväkumpu RN:o 5:35. - luovuttjin Pvo j Ritv Koskinen Polvijärveltä - luovutuksen sjn Pekk Krvinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteen määräos Polvijärven kunnn Kinhmon kylässä sijitsevst tilst Vnhrnt RN:o 17:6. - luovuttjn Lhj Jkovuo Joensuust - luovutuksen sjin Tuij Lkkonen j Antero Yletyinen Kuorevrst - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsev til Uusihlkol RN:o 244:6. Hllitus Vltuusto

22 Kunnnhllitus / luovuttjin Mri j Mik Summl Kontioniemestä - luovutuksen sjin Leen j Aimo Kähkönen Onttolst - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsev til Pnm RN:o 25:54. - luovuttjin Alpo j j Arj Hyvärinen Polvijärveltä - luovutuksen sjin Olli j Anj Krttunen Polvijärveltä - luovutuksen kohteen määräl Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsevst tilst Puistol RN:o 89:36. - luovuttjn Aimo Hietl Polvijärveltä - luovutuksen sjn Unto Hietl Helsingistä - luovutuksen kohteen määräl Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsevst tilst Väinölä RN:o 56:31. - luovuttjin Eino j Ail Sren jkmttomien kuolinpesien oskkt - luovutuksen sjin Muri j Kirsi Kkkonen Onttolst - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Kinlhden kylässä sijitsev til Koivul RN:o 44:8. - luovuttjin Eino j Ail Sren jkmttomien kuolinpesien oskkt - luovutuksen sjn Mikko Kkkonen Onttolst - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Kinlhden kylässä sijitsev til Koivul I RN:o 44:4. Hllitus Vltuusto

23 Kunnnhllitus / Käteisksstilityksiä: - Hllinto-ossto 7.9. j Tilittäjänä Heikki Sirviö. Trkstjn Heikki Hllikinen. Ei huomuttmist. - Toripikkmksut Tilittäjänä Helen Jääskeläinen. Trkstjn Heikki Hllikinen. Ei huomuttmist. 5. Yhteistyöllä prempn vesienhoitoon -julkisu. (Pohjois-Krjln ympäristökeskus) Päätös Kunnnhllitus yksimielisesti päätti merkitä ilmoitussit tietoons stetuiksi. Hllitus Vltuusto

24 Sosili- j terveyslutkunt / Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / VALITUS JA KORVAUSVAATIMUS ELÄINLÄÄKÄRIN TYÖSTÄ Stltk 30 Eev j Juhni Krttunen ovt tehneet liitteen mukisen ilmoituksen j korvusvtimuksen eläinlääkäri Risto Nöjdin ntmst eläinlääkintävust. Eläinlääkärin Nöjd on ntnut selvitys sin johdost on liitteenä. Hllintosäännön mukn kunnnhllitus päättää vhingonkorvuksen myöntämisestä tpuksiss, joiss kunt on ktsottu korvusvelvolliseksi j vdittu korvussumm on yli 335 euro. Eläinlääkintää koskeviss sioiss on mhdollisuus hke sin knnnotto eläinlääkintävhinkojen rviointilutkunnlt. Käytäntönä korvusvelvollisuuden rvioinnin on vstviss tpuksiss selvittänyt vkuutusyhtiö. Ehdotus Johtv lääkäri siirtää sin kunnnhllitukselle korvusvelvollisuuden selvittämistä j mhdollist korvuspäätöstä vrten. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

25 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / Khll. 175 Asist on pyydetty Vkuutusyhtiö Pohjoln lusunto. Vkuutusyhtiö Pohjoln mukn Polvijärven kunnll ei ole korvusvelvollisuutt ko. vhingost. Ehdotus Kunnnhllitus viitten Vkuutusyhtiö Pohjoln lusuntoon päättää, että kunt ei lähde mksmn korvuksi siss. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khll. 259 Liite nro 3. Vhinkovkuutusoskeyhtiö Pohjol on toimittnut kunnlle päivätyn kirjelmän, joss todetn seurv: Totemme, että olemme käsitelleet otsikoss minitun vhinkotphtumn (mtlousyhtymä Eev, Juhni j Juh- Pekk Krttunen, Polvijärvi) uudelleen yhtiömme ntmst kielteisestä korvusrtkisust esitetyn muutoksenhun johdost. Ilmoitmme, että ktsomme esitetyillä selvityksillä tässä yksittäistpuksess hiehon j vsikn menetykseen johtneen vhinkotphtumn iheutuneen kunnn eläinlääkärin toiminnst. Korvus suoritetn vstuuvkuutuksen perusteell. Vkuutuksenottjn omvstuu vhingon määrästä on euro. Pohjol on tiedonntons mukn mksnut osuutens ko. korvuksest mtlousyhtymä Krttunen Eev, Juhni j Juh-Pekk -yhtymälle j pyytänyt Polvijärven kunt mksmn kunnn omvstuuosuuden euro korvuksensjn tilille. Hllitus Vltuusto

26 Kunnnhllitus / Ehdotus Kunnnhllitus viitten edellä olevn päättää suoritt kunnn omvstuuosuuden korvuksensjlle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

27 Kunnnhllitus / KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Khll. 260 Kunnnhllituksen seurv kokous pidetään mnntin Hllitus Vltuusto

28 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / SAIRAANKULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Khll. 183 Polvijärven kunt j Suomen Punisen Ristin Polvijärven ossto ovt sopineet llekirjoitetull sopimuksell knsnterveyslin j -setuksen mukisest sirnkuljetuksen järjestämisestä j lääkinnällisen pelstustoiminnn ylläpitämisestä Polvijärven kunnss. Esityslistn liitteenä on kopio voimss olevst sirnkuljetust koskevst sopimuksest. Polvijärven kunt on 1960-luvult skk hoitnut sirnkuljetuksen läheisessä yhteistyössä Suomen Punisen Ristin Polvijärven osston knss. Kunnn plo- j pelstustoimen siirryttyä vuoden 2004 lust lken Pohjois- Krjln pelstuslitoksen tehtäväksi kolmnneksi ospuoleksi sirnkuljetuksen käytännön järjestelyihin on tullut mkunnllinen pelstuslitos. Viime ikoin sirnkuljetuksen hoitminen on käynyt vikeksi, kosk sirnkuljetusuton sttjien smisess on ollut joittin vikeuksi j tehtäviä on pitänyt hoit tilpäisjärjestelyin. Aktiivisist yrityksistä huolimtt ei vpehtoiseen sttjtoimintn ole stu lisäväkeä. Sirnkuljetussist on neuvoteltu Suomen Punisen Ristin Polvijärven osston puheenjohtjn knss eikä osstoll ole mhdollisuutt sd toimintn mukn lisää sttji. Liitteenä tieto sirnkuljetuksen kustnnuksist. Kunnn tehtävänä on sirnkuljetuksen järjestäminen j toiminnn uudelleen järjestämiseksi on lähdettävä välittömästi toimenpiteisiin. Kunt on sidottu Suomen Punisen Ristin Polvijärven osston knss tehtyyn yhteistyösopimukseen, jonk irtisnomisik on 12 kk. Mikäli sopimusospuolet yhdessä sopivt, irtisnomisik on mhdollist lyhentää esim. niin, että sirn- Hllitus Vltuusto

29 kuljetusjärjestelmää muutetn lken. Hllitus Vltuusto

30 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / Käytännössä sirnkuljetus voidn järjestää kolmell eri vihtoehdoll; plvelut järjestetään kunnn omn toimintn, plvelut ostetn yksityiseltä plvelun tuottjlt ti sirnkuljetus ostetn mkunnlliselt Pohjois-Krjln pelstuslitokselt. Nykyinen sirnkuljetusjärjestelmä on kunnn tlouden knnlt edullisin vihtoehto. Kosk nykyisen järjestelmän jtkminen vikutt ongelmlliselt, jäljelle jäävistä vihtoehdoist virnhltijvlmisteluss on prhimmksi j tloudellisemmksi ktsottu sirnkuljetuksen järjestäminen Pohjois-Krjln pelstuslitoksen toimintn. Pelstuslitos on toimittnut esityslistn liitteenä olevn selonteon järjestelmästä, jonk mukisesti se on vlmis hoitmn Polvijärven sirnkuljetuksen. Ko. järjestelmä on käytössä moniss Pohjois- Krjln kunniss. Asi esitellään trkemmin kokouksess. Ehdotus Kunnnhllitus jättää sin pöydälle. Päätös Merkittiin, että esteellisiksi itsensä siss ktsoivt Toivo Pehkonen j Puli Vittinen (syy: yhteisöjääviys) sekä Leil Krttunen j he poistuivt kokoushuoneest sin käsittelyn j päätöksenteon jksi. Asin oslt puheenjohtjn toimi vrpuheenjohtj Onni Tukiinen j esittelijänä hllintojohtj Helen Ksinen. Kunnnhllitus päätti jättää sin pöydälle. Khll. 261 Sosili- j terveystoimi on plknnut väliikist lisätyövoim sttjiksi skk sen vrmistmiseksi, että Polvijärven sirnkuljetus pystyy toimimn häiriöttä. Nyt toteutetull rtkisull mbulnssill Hllitus Vltuusto

31 on jtkuvsti välitön lähtövlmius. (Aiemmin 15 minuutin lähtövlmius ilt- j yöikn). Kunnnhllitus / Kuluvn vuoden tlousrvioss j sosili- j terveyslutkunnn käyttösuunnitelmss on sirnkuljetuksen hoitmiseen vrttu yhteensä euro. Tämän hetkisen rvion mukn kuluvn vuoden sirnkuljetuksen menot ovt n euro. Liitteenä on lskelm sirnkuljetuksen kustnnuksist j selvitys sirnkuljetuksess tphtuneist muutoksist. Mikäli kunt järjestäisi sirnkuljetuksen omn toimintn henkilöstömenojen lisäksi on huomioitv mbulnssin hnkint- j ylläpitokulut. Vstvsti kunt sisi silloin Keln mksmt korvukset j siksmksut. Alustvsti on ennkoitu, että kunnn omn toimintn sirnkuljetuksen järjestäminen olisi nykyistä klliimpi vihtoehto. Mikäli sirnkuljetusjärjestelmää muutetn nykyisestä muuten kuin kunnn kokonn järjestämästä, kunnn on syytä kilpilutt sirnkuljetuksen järjestäminen. Asist on lustvsti neuvoteltu ennen kunnnhllituksen kokoust SPR:n Polvijärven osston knss. Ehdotus Kunnnhllitus päättää ilmoitt SPR:n Polvijärven osstolle, että Polvijärven kunt on vlmis jtkmn kunnn j osston välistä sirnkuljetust koskev sopimust niin muutten, että kunt plkk sirnkuljetuksen hoitmist vrten nykyisen khden vkinisen henkilön lisäksi kksi työsuhteist henkilöä, joill on sirnhoitjn, lähihoitjn, lääkintävhtimestrin ti muu sirnkuljetukseen soveltuv koulutus sillä edellytyksellä, että SPR:n Polvijärven ossto on vlmis osllistumn lisähenkilöstön plkkmiseen erikseen neuvoteltvll tvll j että ossto mks edelleen Hllitus Vltuusto

32 Pohjois-Krjln pelstuslitokselle kuljettjst iheutuvt kustnnukset. Plkttu sirnkuljetuksen henkilöstöä on käytettävä sirnkuljetuksen ohell mhdollisimmn tehokksti sosili- j terveydenhuollon tehtävissä. Kunnnhllitus / Kunnlle iheutuvn lisämenon kttmiseksi SPR:n Polvijärven osston knss neuvolln nykyisen sirnkuljetuksest tehdyn sopimuksen muuttmisest em. päätöksen mukiseksi j SPR:n kunnlle mksmn korvuksen nostmiseksi j sopimus käsitellään erikseen kunnnhllituksess. Kunnnhllitus nt sosili- j terveystoimelle oikeuden plkt sirnkuljetustehtäviin kksi väliikist työsuhteist henkilöä vuoden 2006 loppuun skk, joss jss lopullinen päätös sirnkuljetuksen järjestämisestä tehdään. Päätös Merkittiin, että esteellisiksi itsensä siss ktsoivt Toivo Pehkonen j Puli Vittinen (syy: yhteisöjääviys) sekä Leil Krttunen j he poistuivt kokoushuoneest sin käsittelyn j päätöksenteon jksi. Asin oslt puheenjohtjn toimi vrpuheenjohtj Onni Tukiinen j esittelijänä hllintojohtj Helen Ksinen. Tämän sin oslt pöytäkirjntrkstjin toimivt Tiin Mustonen j Hnn Mäkinen. Liite nro 8. Kunnnhllitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Hllitus Vltuusto

33 Kunt/kuntyhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA Polvijärvi VALITUSOSOITUS Hllitus/lutkunt Kunnnhllitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seurvist päätöksistä ei s tehdä kuntlin 91 :n mukn oikisuvtimust eikä kunnllisvlitust, kosk päätös koskee vin vlmistelu ti täytäntöönpno. Pykälät 250, 258, 260 Kosk päätöksestä voidn tehdä kuntlin 89 :n 1 mom mukn kirjllinen oikisuvtimus, seurviin päätöksiin ei s hke muutost vlittmll: Pykälät , , 259, 261 HllintolinkäyttöL 5 :n/muun linsäädännön mukn seurviin päätöksiin ei s hke muutost vlittmll. Pykälät j vlituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikisuvtimusvirnominen j -ik Seurviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjllisen oikisuvtimuksen. Virnominen, jolle oikisuvtimus tehdään, osoite j postiosoite, sähköposti Hllitus/lutkunt Polvijärven kunnnhllitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät , , 259, 261 Oikisuvtimus on tehtävä 14 päivän kuluess päätöksen tiedoksisnnist. Oikisuvtimusik lskettess tiedoksisntipäivää ei otet lukuun. Oikisuvtimuskirjelmän sisältö j toimittminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjn

34 Kunnnhllitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Vlitusvirnominen j vlitusik Seurviin päätöksiin voidn hke muutost kirjllisell vlituksell. Oikisuvtimuksen johdost nnettuun päätökseen s hke muutost kunnllisvlituksin vin se, jok on tehnyt oikisuvtimuksen. Mikäli päätös on oikisuvtimuksen johdost muuttunut, s päätökseen hke muutost kunnllisvlituksin myös sinosinen sekä kunnn jäsen. Vlitusvirnominen, osoite j postiosoite, sähköposti: Kuopion hllinto-oikeus Mherrnktu 21 PL KUOPIO Kunnllisvlitus, pykälät Vlitusik 30 päivää Hllintovlitus, pykälät Vlitusik päivää Muu vlitusvirnominen, Pykälät Vlitusik päivää osoite j postiosoite, sähköposti: päivää Vlitusik lk päätöksen tiedoksisnnist. Vlitusik lskettess tiedoksisntipäivää ei otet lukuun. Oikisuvtimus-/ vlituskirjelmän sisältö j toimittminen Oikisuvtimuskirjelmässä/vlituskirjelmässä on ilmoitettv - päätös, johon hetn muutost - miltä osin päätöksestä hetn muutost j mitä muutoksi siihen vditn tehtäväksi - muutosvtimuksen perusteet. Oikisuvtimuskirjelmässä/vlituskirjelmässä on ilmoitettv oikisuvtimuksen tekijän/vlittjn nimi j kotikunt. Jos oikisuvtimuksen tekijän/vlittjn puhevlt käyttää hänen lillinen edustjns ti simiehensä ti jos oikisuvtimuksen/vlituksen ltijn on joku muu henkilö, oikisuvtimuskirjelmässä/vlituskirjelmässä on ilmoitettv myös tämän nimi j kotikunt. Lisäksi on ilmoitettv postiosoite j puhelinnumero, joihin si koskevt ilmoitukset oikisuvtimuksen tekijälle/vlittjlle voidn toimitt. Vlittjn, lillisen edustjn ti simiehen on llekirjoitettv vlituskirjelmä. Oikisuvtimuskirjelmään/vlituskirjelmään on liitettävä päätös, jost vlitetn, lkuperäisenä ti jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on nnettu tiedoksi ti muu selvitys oikisuvtimus-/vlitusjn lkmisen jnkohdst. Oikisuvtimuskirjelmään/vlituskirjelmään on liitettävä sikirjt, joihin oikisuvtimuksen tekijä/vlittj veto vtimuksens tueksi, jollei niitä ole jo ikisemmin toimitettu virnomiselle. Asimiehen on liitettävä vltkirj sen mukn kuin hllintolin 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikisuvtimussikirjt/vlitussikirjt on toimitettv oikisuvtimus-/vlitusvirnomiselle viimeistään oikisuvtimus-/vlitusjn viimeisenä päivänä ennen virston ukiolojn päättymistä. Jos oikisuvtimus-/vlitusjn viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vpunpäivä, jouluti juhnnustto ti rkilunti, s sikirjt toimitt virnomiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä rkipäivänä. Asikirjt toimitetn virnomisen siointiosoitteeseen lähettäjän omll vstuull. Tämä voidn tehdä myös postitse, sähköisesti ti lähetin välityksellä. Postiin sikirjt on jätettävä niin joiss, että ne ehtivät perille ennen oikisuvtimus-/vlitusjn päättymistä. Vlitussikirjt voi toimitt myös: nimi, osoite j postiosoite Vlitussikirjt on toimitettv 1 ): nimi, osoite j postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoj Tuomioistuinten j eräiden oikeushllintovirnomisten suoritteist perittävistä mksuist nnetun lin (701/93) nojll muutoksenhkijlt peritään oikeudenkäyntimksu hllinto-oikeudess euro. Yksityiskohtinen oikisuvtimusohje/vlitusosoitus liitetään pöytäkirjnotteeseen.

35 1 ) Jos toimitettv muulle kuin vlitusvirnomiselle. Liitetään pöytäkirjn

36 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnnhllitus 15/ KOKOUSAIKA Mnntin 25. syyskuut 2006 klo nro sivu KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro Liite liite 251 liite 252 liite 253 liite 254 liite 255 Asi Kokouksen lillisuus j päätösvltisuus Pöytäkirjntrkistjien vlint Tlousrvion toteutuminen jlt j verotilitykset Vltuustoloite kunnn vuokrtonttien lunstmisest puoleen hintn skk Korttelin 37 (os) semkvn muutos sekä Polvijärven semkv-lueen länsiosss sijitsevn m- j metsätlouslueen muutos j ljennus Puolivuotisrportti jlt Polvijärven liikenneturvllisuussuunnitelm Itä-Suomen läänin liikenneturvllisuustoimij -hnkkeen jtkorhoitus PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen trkistettu pöytäkirj, johon on liitetty vlitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipntu julkisten kuulutusten ilmoitustululle. Todist: Ilmoitustulun hoitj

37 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnnhllitus 15/ KOKOUSAIKA Mnntin 25. syyskuut 2006 klo nro sivu KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro Liite 256 liite 257 liite liite Asi Lusunnon nto Joensuun seudun mseutuohjelmst Lusunto Joensuun seudun leder ohjelmst Ilmoitussit Vlitus j korvusvtimus eläinlääkärin työstä Kunnnhllituksen seurv kokous Sirnkuljetuksen järjestäminen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen trkistettu pöytäkirj, johon on liitetty vlitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipntu julkisten kuulutusten ilmoitustululle. Todist: Ilmoitustulun hoitj

38 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 248 Ei toimenpiteitä 249 Ei toimenpiteitä 250 Ote kirjnpito 251 Ote Mirj Hloselle 252 Ote sikirjoineen kvoittjlle, ote tekniselle lutkunnlle, sivistyslutkunnlle, sosili- j terveyslutkunnlle 253 Rportti trkstuslutkunnn j tilintrkstjn käyttöön j rportti tiedoksi vltuustolle 254 Ote Sito-Kuopio Oy:lle, sist järjestetään tiedotustilisuus tiedotusvälineille, ote hllintokunnt j liikenneturvllisuustyöryhmän jäsenille 255 Ilmoitus Itä-Suomen lääninhllitukselle 256 Ote Joensuun seutuhllitukselle, ote mseutulutkunnlle 257 Ote Joensuun Leder ry:lle, ote mseutulutkunnlle 258 Ei toimenpiteitä 259 Korvus mksetn mtlousyhtymä Eev, Juhni j Juh-Pekk Krttuselle, ote sosili- j terveyslutkunnlle, ote eläinlääkäreille 260 Ei toimenpiteitä 261 Asi SPR:n Polvijärven osstolle, ote johtvlle lääkärille j vohoidon esimiehelle

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 17/2006 545 (- 566) KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2007 521 (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 13/2007 521 (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2007 521 (- 549) KOKOUSAIKA Mnntin 10. syyskuut 2007 klo 18.30-19.20 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16/2006 508 (- 544) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 16/2006 508 (- 544) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 16/2006 508 (- 544) KOKOUSAIKA Mnntin 16. lokkuut 2006 klo 18.30-21.00 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588)

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 14/2007 550 (- 588) KOKOUSAIKA Mnntin 17. syyskuut 2007 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen, klo 12.10-13.00. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen, klo 12.10-13.00. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 19/2006 586 (- 595) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. joulukuuta 2006 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ)

ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ) Hllitus 117 17.10.2014 Hllitus 136 14.11.2014 ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ) 719/06.061.610/2014 Hllitus 117 Esittelijä Toimitusjohtj Rimo Inkinen Vlmistelijt Toimiljohtj

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 4.2.2003 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 43 44 45 46 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Info Nuorten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 08.01.2013 klo 19.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 08.06.2010 klo 18.00 18.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot