Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA 507) KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Mnntin 25. syyskuut 2006 klo KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtj Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET Vltuuston puheenjohtj Toivo Pehkonen Leil Krttunen Tiin Mustonen Hnn Mäkinen Arto Sutinen Jorm Tnsknen (Asko Mustosen tilll) Rili Tnsknen (Kti Monosen tilll) Onni Tukiinen Minn Vris (Irj Hrsen tilll) Jorm Huttunen Vltuuston 1. vrpuheenjohtj Vltuuston 2. vrpuheenjohtj Kunnnjohtj/esittelijä Hllintojohtj/ pöytäkirjnpitäjä Anj Hyvärinen Mrtti Korhonen Puli Vittinen Helen Ksinen Asit :t ALLEKIRJOITUS Onni Tukiinen 261 Puheenjohtj Toivo Pehkonen Pöytäkirjnpitäjä Helen Ksinen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Tiin Mustonen 261 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aik j pikk Perjntin klo 9.00 kunnnvirstoll Allekirjoitukset Hnn Mäkinen Onni Tukiinen Leil Krttunen 261 Aik j pikk Tiistin klo kunnnvirstoll Todist Virk-sem Allekirjoitus Hllintojohtj Helen Ksinen

2 Kunnnhllitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khll. 248 Ehdotus Kokous todetn lilliseksi j päätösvltiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khll. 249 Ehdotus Kunnnhllitus päättää vlit pöytäkirjntrkstjiksi kunnnhllituksen jäsenet Onni Tukiisen j Leil Krttusen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

3 Kunnnhllitus / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA JA VEROTILITYKSET Khll. 250 Liitteenä on yhdistelmä tlousrvion toteutumisest jlt j yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnnhllitus päättää merkitä selvitykset tietoons stetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1. Hllitus Vltuusto

4 Kunnnhllitus / VALTUUSTOALOITE KUNNAN VUOKRATONTTIEN LUNASTAMISESTA PUOLEEN HINTAAN SAAKKA Khll. 251 Vltuutettu Mirj Hlonen on tehnyt vltuustoloitteen kunnn vuokrtonttien lunstmisest puoleen hintn skk. Vltuustoloite on liitteenä. Liitteenä on yhdistelmä tloyhtiöiden j yksityisten henkilöiden Polvijärven kunnlt vuokrmist tonteist. Vltuusto on päättänyt, että mennessä tehtävistä omkotitonttikupoist kunt nt mpohjst lennust niin, että tontit myydään puoleen hintn. Alennus ei koske puusto eikä lohkomiskustnnuksi. Trkoituksen on ollut sd kuntn uutt rkentmist j uusi sukkit. Tloyhtiöiden j yksityisten henkilöiden vuokrmien tonttien oslt rkentminen on jo tphtunut. Sm peruste kuin omkotitonttien myymisessä puoleen hintn ei siten toteudu. Ehdotus Kunnnhllitus päättää, että vltuustoloitteen mukiseen esitykseen tonttien myymisestä puoleen hintn ei lähdetä edellä minituill perusteill. Mikäli nykyinen vuokrlinen hlu lunst vuokrmns suntorkentmiseen käytetyn tontin omkseen se myydään normlill kunnn iemmin päättämällä myyntihinnll. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2. Hllitus Vltuusto

5 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / KORTTELIN 37 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ POLVIJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LÄNSIOSASSA SIJAITSEVAN MAA- JA METSÄ- TALOUSALUEEN MUUTOS JA LAAJENNUS Khll. 190 Khll. 252 Polvijärven kunt on käynnistänyt semkvn muutos- j ljennustyön kirkonkylän semkv-lueell. Asemkvn muutos koskee kortteli 37 (os) j siihen liittyvää puistoluett sekä semkv-lueen länsiosss sijitsev m- j metsätlousluett. Asemkvn ljennus koskee tiloj 5:86, 186:3 j 186:4. Suunnitteluleen ljuus on noin 4,5 h. Asemkvll j semkvn muutoksell mhdollistetn uuden urheilukentän sijoittuminen tjmn luoteislidlle, Juuntien vrteen. Kortteliss 37 tvoitteen on ljent tjmn keskustss sijitsevn päiväkodin luett niin, että lueelle voidn lisätä pysäköimispikkoj j näin ollen prnt lueen liikenneturvllisuutt. Esityslistn mukn on vlmisteluineisto. Ehdotus Kunnnhllitus hyväksyy semkvn j semkvn muutoksen vlmisteluineiston j päättää sett sen yleisesti nähtäville. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Ko. osllistumis- j rviointisuunnitelm, kvluonnos sekä niihin liittyvä vlmisteluineisto on ollut nähtävillä välisen jn Polvijärven hllinto-osstoll. Asist on pyydetty lusunnot Pohjois-Krjln ympäristökeskukselt, Pohjois- Krjln mkuntliitolt, Pohjois-Krjln Sähköltä, Hllitus Vltuusto

6 Polvijärven sosili- j terveystoimelt j Polvijärven sivistystoimelt. Hllitus Vltuusto

7 Kunnnhllitus / Spuneet lusunnot ovt liitteenä. Ehdotus Kunnnhllitus merkitsee sdut lusunnot tiedoksi j nt kvoittjn tehtäväksi vlmistell semkvehdotus. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Hllitus Vltuusto

8 Kunnnhllitus / PUOLIVUOTISRAPORTTI AJALTA Khll. 253 Kunnnhllituksen ntmien ohjeiden mukisesti lutkuntien listen johtvien virnhltijoiden tulee nt lutkunnille kksi kert vuodess rportti tlousrvion toteutumisest. Rportit nnetn mennessä kesäkuun lopun tilnteest j mennessä joulukuun lopun tilnteest. Joulukuun rportti on smll toimintkertomus. Rporteiss tulee selvittää poikkemt tlousrvioon sekä vikutukset tloudellisiin j toiminnllisiin tvoitteisiin. Hllintokunti on pyydetty toimittmn rportit tilnteest hllintojohtjlle mennessä. Hllintokunti on kehotettu noudttmn nnettu määräik rporttien toimittmisess. Luonnokset voi toimitt jo ennen lutkuntkäsittelyä, mutt rportit tulee käsitellä myös lutkunniss. Vltuustolle tlousrvion toteutumisest rportoidn lähettämällä kunnnhllituksen kokomt rportit tiedoksi. Projektien vstuuhenkilöiden tulee rportoid projektien edistymisestä myös kksi kert vuodess jnjksoist j Tytäryhtiöiden tulee rportoid toiminnstn vähintään puolivuosittin ntmll osvuosiktsus j tilinpäätöstietojen yhteydessä toimintkertomus. Rportin tulee sisältää tiivistetty ktsus lkuvuoden toteutumiseen sekä määrärhojen että tvoitteiden oslt. Hllitus Vltuusto

9 Kunnnhllitus / Ehdotus Kunnnhllitus päättää merkitä puolivuotisrportin tietoons stetuksi j nt sen trkstuslutkunnn j tilintrkstjn käyttöön j stt tiedoksi myös vltuustolle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4. Hllitus Vltuusto

10 Kunnnhllitus / POLVIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Khll. 254 Tiehllinnn Svo-Krjln tiepiiri j Polvijärven kunt ovt ltineet yhteistyönä Polvijärven liikenneturvllisuussuunnitelmn. Suunnitelm sisältää sekä liikenneympäristöön tehtävät toimenpiteet että liikenneturvllisuustyön orgnisointisuunnitelmn eri hllintokuntien koulutus-, vlistus- j tiedotustyön toteuttmiseksi. Kunnn liikenneympäristön turvllisuutt prnnetn Liikenneturvllisuussuunnitelm on ldittu Polvijärven kunnn lueelle. Liikenneympäristön suunnittelun tvoitteen on ollut selvittää lueell olevt liikenneturvllisuusongelmt j tehdä toimenpide-esitykset ongelmien poistmiseksi. Suunnittelun pääpino on ollut liikenneturvllisuustyön ongelmkohteiss, joiss pienillä investoinneill svutetn suurin hyöty liikenneturvllisuuden knnlt. Liikenneturvllisuustyön orgnisointisuunnitelm Liikenneturvllisuustyön orgnisointisuunnitelm on ldittu hllintokuntien välisenä yhteistyönä käsittäen hllintokuntien yhteiset liikenneturvllisuustvoitteet, liikenneksvtus-, vlistus-, tiedotustoimenpiteet sekä eri ikä- j siksryhmiin kohdistetut toimenpiteet. Tvoitteen on ollut luod perust suunnitelmlliselle j jtkuvlle liikenneksvtustyölle, joll vikutetn ihmisten senteisiin j liikennekäyttäytymiseen. Hllitus Vltuusto

11 Kunnnhllitus / Asukkill on ollut mhdollisuus osllistu suunnitteluun Liikenneturvllisuussuunnitelmn pohjksi sukkille tehtiin syksyllä 2005 liikenneturvllisuuskysely, joss selvitettiin tienkäyttäjien mielipiteitä lueen liikennesioist. Kyselyssä koottiin tietoj mm. työ-, sioimis- j koulumtkojen liikenneturvllisuusongelmist suunnittelulueell. Mliskuuss 2006 sukkille järjestettiin voin yleisötilisuus, joss esiteltiin prntmistoimenpiteinä suunnitelmluonnoksi. Tilisuudess sukkt sivt nt plutett suunnittelijoille lueen liikenneturvllisuusongelmist, rvioid suunnitelmluonnoksi sekä ideoid toimenpiteitä j toimintmllej yhdessä suunnittelijoiden knss. Polvijärven kunnn sekä tiehllinnon Svo-Krjln tiepiirin lisäksi suunnitelmn ltimiseen osllistuivt mm. Liikenneturvn, poliisin j pelstuslitoksen edustjt. Suunnittelutyöstä on vstnnut Sito-Kuopio Oy. Suunnittelutyö on loitettu syyskuuss Uudest liikenneturvllisuussuunnitelmst tulln erikseen järjestämään esittelytilisuus tiedotusvälineille. Ehdotus Kunnnhllitus hyväksyy Polvijärven liikenneturvllisuussuunnitelmn liitteen mukisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5. Hllitus Vltuusto

12 Kunnnhllitus / ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA -HANKKEEN JATKORAHOITUS Khll. 255 Itä-Suomen läänin liikenneturvllisuustoimij -hnke on kksivuotinen liikenne- j viestintäministeriön j Tiehllinnon rhoittm sekä Itä-Suomen lääninhllituksen, poliisin j Liikenneturvn tukem projekti, jonk tvoitteen on ennen kikke tuke j lisätä kuntien liikenneturvllisuustyötä j - toimint. Projektin pilottimuotoinen kesto on suunniteltu vuosiksi Liikenne- j viestintäministeriön kehittämisrhoitus päättyy vuoden 2006 jälkeen, mutt Tiehllinto on vrutunut omlt osltn jtkmn hyvin lkneen projektin rhoittmist. Lisäksi lääninhllitus voi trjot projektiin lisätyöpnoksen vuodelle Projektin jtkon turvmiseksi rhoituspohj pitää kuitenkin ljent j kunnilt lääninhllitus edellyttää jtkoss pientä vuosi- ti osllistumismksu. Mksun suuruus on euro/vuosi. Itä-Suomen lääninhllitus j Svo-Krjln tiepiiri pyytää, että kunt ilmoittutuu hnkkeen jtkoon (v ). Mikäli kunnt eivät voi osllistu rhoituspohjn vrsin kttvsti, toimijhnke on vrss loppu vuoden 2006 jälkeen. Plvelut j tuotteet, joit vuosimksust lääninhllitus j tiepiiri trjo kunnn käyttöön ovt mm: - Kuntkohtinen liikenneonnettomuustilstointi, eriteltynä yleiset tiet j kvtiet - Kuntien liikenneturvllisuustyöryhmien toiminnn j seurntkokousten tukeminen Hllitus Vltuusto

13 Kunnnhllitus / Mhdollisuus räätälöityihin liikenneturvllisuutt koskeviin koulutusplveluihin hllintokunt-, kunt- j seutukunttsoill Hllitus Vltuusto

14 Kunnnhllitus / Mhdollisuus ksvtus-, vlistus- j tiedotustyön (KVT) tukemiseen j vustmiseen KVT-suunnitelmn tekemisessä - Koulumtkreittien turvllisuutt kuvvien Koululiitukrttojen tekeminen j ylläpitäminen - Mhdollisuus kvojen sekä ktu- j luesuunnitelmien liikenneturvllisuusuditointiin (liikenneturvllisuustrkstus) - Liikenneturvllisuusmterilist, -tphtumist j - teemoist tiedottminen kunnlle - Liikenneturvllisuusiheisen nettisivuston ylläpito. Koululiitu-krtt j -trkstelut plvelevt kunti yhteneväisesti koulumtkojen liikenneturvllisuustrksteluss j hrkittess koululiskuljetuksi. Liikenneturvllisuusuditointi on suunnittelu- ti kvoitusprosessin ulkopuolisen liikenneturvllisuussioihin perehtyneen sintuntijn suorittm suunnitelmluonnosten läpikäynti, joll vrmistetn, ettei suunnitelmiin jää onnettomuusriskikohti j että liikenneturvllisuusnäkökohdt ovt muutoinkin otettu huomioon. Menettely on yleisesti käytössä Tiehllinnon tiesuunnitelmien ldinnss j vstv menettely voidn sovelt myös ktu- j luesuunnitelmiin sekä kvluonnoksiin. Ehdotus Kunnnhllitus päättää ilmoitt Polvijärven kunnn osllistuvn ko. hnkkeen jtkoon. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

15 Mseutulutkunt / Kunnnhllitus / LAUSUNNON ANTO JOENSUUN SEUDUN MAASEUTUOHJELMASTA Mseutultk 16 Joensuun seudun seutuhllitus on lähettänyt lueen kuntiin lusunnolle Joensuun seudun mseutuohjelmn. Ohjelm on liitteenä. Seudun mseutuohjelm on os Pohjois-Krjln TEkeskuksen mseutuosston EU:n ohjelmkudelle toteuttm mkunnllist mseutuohjelmn vlmistelutyötä. Mkunnllisen mseutuohjelmn sisällön toivotn mhdollisimmn suurelt osin sisältyvän vltkunnn tson mseutuohjelmn tvoitteisiin. Myös tulev mkuntohjelm pitää sisällään mseutuosion, johon TE-keskuksen vlmistelem mkunnllinen mseutuohjelm tulisi ntmn sisällön. Joensuun seudun mseutuohjelmn on vlmistellut työryhmä, johon on kuulunut lueen kuntien mseutusihteerit, Josekin edustj, TE-keskuksen mseutuosston edustjt. Joensuun seudun Leder ry on käytännössä vstnnut ohjelmn kirjoittmistyöstä. Ehdotus: mseutulutkunt nt lusunnon Joensuun seudun mseutuohjelmst kunnnhllitukselle. Päätös: Asist käydyn keskustelun jälkeen lusuntoon päätettiin kirjt seurv: hoit Hnkkeiden väliikisen rhoituksen järjestäminen tulisi nykyistä premmin ohjelmien rhoitukseen trkoitettujen rhstojen vull. Hllitus Vltuusto

16 Kunnllisten elinkeinoyhtiöiden, Pro Agri Pohjois-Krjln j Pohjois-Krjln Aikuisopiston merkitys hnkkeiden toteuttjn on jäänyt liin vähälle huomiolle mseutuohjelmn ldinnss. Hllitus Vltuusto

17 Mseutulutkunt / Kunnnhllitus / Khll. 256 Perusplvelujen turvminen mseudull on elinehto elinkeinoelämälle. Ohjelmkuden vihtuminen ei s iheutt liin pitkiä rhoitusktkoksi yritys- j hnkerhoitukseen. Pienimuotoisen elintrvikkeiden jtkojlostukseen liittyviä hnkkeit tulee käynnistää Joensuun seudull. Energintuotnto niin pelloill kuin metsissä on ksvv toimil lähitulevisuudess. Rhoitusresurssej tulee ohjt energihnkkeisiin riittävästi. Luomutuotnnon merkitys yksittäisten tilojen menestystekijänä tulee ott huomioon yritysrhoituksess. Ehdotus Kunnnhllitus lusuntonn yhtyy mseutulutkunnn knnnottoon j sen lisäksi esittää, että mseutuohjelmn sisällytetään esitettyä pinokkmmin pienimuotoinen elintrvikkeiden jtkojlostustoimint mseudull. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6. Hllitus Vltuusto

18 Mseutulutkunt / Kunnnhllitus / LAUSUNTO JOENSUUN SEUDUN LEADER OHJELMASTA Mseutultk 18 Joensuun seudun Leder ry on pikllisen toimijn toteuttnut vuosin Leder II j Leder plus ohjelmi. Tulevll ohjelmkudell toimint jtkuu osn Mnner Suomen mseutuohjelmn toteuttmist. EU rhoituslähteen muuttumisest huolimtt toimint kunt-, seutukunt j toimintryhmätsoll jtkuu entisenlisen Toimintryhmän rhoitus jkutuu seurvsti EU:n osuus 50 %, vltion 30 % j kuntien osuus 20 % Toimintn osllistumisest tehdään erillinen sopimus Leder yhdistyksen j kuntien välillä Esityslistn liitteenä on Leder yhdistyksen ltim ohjelm rhoituksen kohdentmiseksi kudelle Ehdotus esittää kunnnhllitukselle, että Polvijärven kunt tekee rhoitussopimuksen Joensuun seudun Leder ry:n knss j että Leder- määrärht vrtn vuosittin kunnn elinkeinojen kehittämisvroihin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Hllitus Vltuusto

19 Kunnnhllitus / Khll. 257 Ehdotus Kunnnhllitus päättää, että Polvijärven kunt tekee liitteen mukisesti rhoitussopimuksen Joensuun seudun Leder ry:n knss j tuleviin tlousrvioihin vrtn määrärh kunnn elinkeinojen kehittämismäärärhoihin. Hyväksyessään Joensuun seudun Leder ry:n esityksen Polvijärven kunt pinott, että ohjelmn toteutuksess erityisesti korostetn pienyritystoiminnn kehittämistoimien rhoittmist j kikkien hnkkeiden rhoituksest päätettäessä, toteutuksess j seurnnss huomioidn in hnkkeiden tuloksellisuus suhteess käytettäviin pnostuksiin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7. Hllitus Vltuusto

20 Kunnnhllitus / ILMOITUSASIAT Khll. 258 Ehdotus Kunnnhllitus päättää merkitä tietoons stetuiksi seurvt eri virnomisilt spuneet päätökset j kirjelmät: 1. Virnhltijpäätöksiä: - kunnnjohtj Puli Vittisen päätös 25/ hllintojohtj Helen Ksisen päätös 33/ kunnnkmreeri Heikki Hllikisen päätös 73/ rkennuspäällikkö Jrmo Hkkrisen päätökset 74-76/ sivistysjohtj Kuko Kuuseln toimenhoidon keskeytyspäätös 62/Fbb 2 /2006, virkvpuspäätökset /Fb 2 / 2006, päätös 46/2006, päätöspöytäkirjpäätökset /2006 j plvelulisäpäätös 12/ johtv lääkäri Rili Mönttisen päätökset 73-78/ pääemäntä Helen Holopisen päätökset 85-88/ yhdyskuntteknikko Jri Pjrisen päätökset 15-19/ knslisti Arj Lätin päätökset 57-67/ kirjstonjohtj Sirkku Mustlhden päätökset 22-23/ Kokouspöytäkirjoj: - sivistyslutkunt Pohjois-Krjln koulutuskuntyhtymän hllitus Hllitus Vltuusto

21 Kunnnhllitus / Kiinteistönluovutusilmoituksi: - luovuttjn Heikki Åke Klukklst - luovutuksen sjin Tero Åke Klukklst j Juh Åke Espoost - luovutuksen kohtein määräost Polvijärven kunnn Mrtonvrn kylässä sijitsevst tilst Korpel RN:o 112:2 sekä Polvijärven kunnn Kuljunlhden kylässä sijitsevist tiloist: Leppäsärkkä RN:o 19, Väliplst RN:o 25:2, Korpinurmi RN:o 43 j Välinurmi RN:o 44:1. - luovuttjn Pirkko Tukiinen Polvijärveltä - luovutuksen sjin Es j Mrjo Juntunen Ruvslhdelt - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Ruvslhden kylässä sijitsev til Pirkkol RN:o 116:1. - luovuttjin Veikko j Hnn Hrtikisen jkmttomien kuolinpesien oskkt - luovutuksen sjn Jrno Kunings Polvijärveltä - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsev til Päiväkumpu RN:o 5:35. - luovuttjin Pvo j Ritv Koskinen Polvijärveltä - luovutuksen sjn Pekk Krvinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteen määräos Polvijärven kunnn Kinhmon kylässä sijitsevst tilst Vnhrnt RN:o 17:6. - luovuttjn Lhj Jkovuo Joensuust - luovutuksen sjin Tuij Lkkonen j Antero Yletyinen Kuorevrst - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsev til Uusihlkol RN:o 244:6. Hllitus Vltuusto

22 Kunnnhllitus / luovuttjin Mri j Mik Summl Kontioniemestä - luovutuksen sjin Leen j Aimo Kähkönen Onttolst - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsev til Pnm RN:o 25:54. - luovuttjin Alpo j j Arj Hyvärinen Polvijärveltä - luovutuksen sjin Olli j Anj Krttunen Polvijärveltä - luovutuksen kohteen määräl Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsevst tilst Puistol RN:o 89:36. - luovuttjn Aimo Hietl Polvijärveltä - luovutuksen sjn Unto Hietl Helsingistä - luovutuksen kohteen määräl Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsevst tilst Väinölä RN:o 56:31. - luovuttjin Eino j Ail Sren jkmttomien kuolinpesien oskkt - luovutuksen sjin Muri j Kirsi Kkkonen Onttolst - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Kinlhden kylässä sijitsev til Koivul RN:o 44:8. - luovuttjin Eino j Ail Sren jkmttomien kuolinpesien oskkt - luovutuksen sjn Mikko Kkkonen Onttolst - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Kinlhden kylässä sijitsev til Koivul I RN:o 44:4. Hllitus Vltuusto

23 Kunnnhllitus / Käteisksstilityksiä: - Hllinto-ossto 7.9. j Tilittäjänä Heikki Sirviö. Trkstjn Heikki Hllikinen. Ei huomuttmist. - Toripikkmksut Tilittäjänä Helen Jääskeläinen. Trkstjn Heikki Hllikinen. Ei huomuttmist. 5. Yhteistyöllä prempn vesienhoitoon -julkisu. (Pohjois-Krjln ympäristökeskus) Päätös Kunnnhllitus yksimielisesti päätti merkitä ilmoitussit tietoons stetuiksi. Hllitus Vltuusto

24 Sosili- j terveyslutkunt / Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / VALITUS JA KORVAUSVAATIMUS ELÄINLÄÄKÄRIN TYÖSTÄ Stltk 30 Eev j Juhni Krttunen ovt tehneet liitteen mukisen ilmoituksen j korvusvtimuksen eläinlääkäri Risto Nöjdin ntmst eläinlääkintävust. Eläinlääkärin Nöjd on ntnut selvitys sin johdost on liitteenä. Hllintosäännön mukn kunnnhllitus päättää vhingonkorvuksen myöntämisestä tpuksiss, joiss kunt on ktsottu korvusvelvolliseksi j vdittu korvussumm on yli 335 euro. Eläinlääkintää koskeviss sioiss on mhdollisuus hke sin knnnotto eläinlääkintävhinkojen rviointilutkunnlt. Käytäntönä korvusvelvollisuuden rvioinnin on vstviss tpuksiss selvittänyt vkuutusyhtiö. Ehdotus Johtv lääkäri siirtää sin kunnnhllitukselle korvusvelvollisuuden selvittämistä j mhdollist korvuspäätöstä vrten. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

25 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / Khll. 175 Asist on pyydetty Vkuutusyhtiö Pohjoln lusunto. Vkuutusyhtiö Pohjoln mukn Polvijärven kunnll ei ole korvusvelvollisuutt ko. vhingost. Ehdotus Kunnnhllitus viitten Vkuutusyhtiö Pohjoln lusuntoon päättää, että kunt ei lähde mksmn korvuksi siss. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khll. 259 Liite nro 3. Vhinkovkuutusoskeyhtiö Pohjol on toimittnut kunnlle päivätyn kirjelmän, joss todetn seurv: Totemme, että olemme käsitelleet otsikoss minitun vhinkotphtumn (mtlousyhtymä Eev, Juhni j Juh- Pekk Krttunen, Polvijärvi) uudelleen yhtiömme ntmst kielteisestä korvusrtkisust esitetyn muutoksenhun johdost. Ilmoitmme, että ktsomme esitetyillä selvityksillä tässä yksittäistpuksess hiehon j vsikn menetykseen johtneen vhinkotphtumn iheutuneen kunnn eläinlääkärin toiminnst. Korvus suoritetn vstuuvkuutuksen perusteell. Vkuutuksenottjn omvstuu vhingon määrästä on euro. Pohjol on tiedonntons mukn mksnut osuutens ko. korvuksest mtlousyhtymä Krttunen Eev, Juhni j Juh-Pekk -yhtymälle j pyytänyt Polvijärven kunt mksmn kunnn omvstuuosuuden euro korvuksensjn tilille. Hllitus Vltuusto

26 Kunnnhllitus / Ehdotus Kunnnhllitus viitten edellä olevn päättää suoritt kunnn omvstuuosuuden korvuksensjlle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

27 Kunnnhllitus / KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Khll. 260 Kunnnhllituksen seurv kokous pidetään mnntin Hllitus Vltuusto

28 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / SAIRAANKULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Khll. 183 Polvijärven kunt j Suomen Punisen Ristin Polvijärven ossto ovt sopineet llekirjoitetull sopimuksell knsnterveyslin j -setuksen mukisest sirnkuljetuksen järjestämisestä j lääkinnällisen pelstustoiminnn ylläpitämisestä Polvijärven kunnss. Esityslistn liitteenä on kopio voimss olevst sirnkuljetust koskevst sopimuksest. Polvijärven kunt on 1960-luvult skk hoitnut sirnkuljetuksen läheisessä yhteistyössä Suomen Punisen Ristin Polvijärven osston knss. Kunnn plo- j pelstustoimen siirryttyä vuoden 2004 lust lken Pohjois- Krjln pelstuslitoksen tehtäväksi kolmnneksi ospuoleksi sirnkuljetuksen käytännön järjestelyihin on tullut mkunnllinen pelstuslitos. Viime ikoin sirnkuljetuksen hoitminen on käynyt vikeksi, kosk sirnkuljetusuton sttjien smisess on ollut joittin vikeuksi j tehtäviä on pitänyt hoit tilpäisjärjestelyin. Aktiivisist yrityksistä huolimtt ei vpehtoiseen sttjtoimintn ole stu lisäväkeä. Sirnkuljetussist on neuvoteltu Suomen Punisen Ristin Polvijärven osston puheenjohtjn knss eikä osstoll ole mhdollisuutt sd toimintn mukn lisää sttji. Liitteenä tieto sirnkuljetuksen kustnnuksist. Kunnn tehtävänä on sirnkuljetuksen järjestäminen j toiminnn uudelleen järjestämiseksi on lähdettävä välittömästi toimenpiteisiin. Kunt on sidottu Suomen Punisen Ristin Polvijärven osston knss tehtyyn yhteistyösopimukseen, jonk irtisnomisik on 12 kk. Mikäli sopimusospuolet yhdessä sopivt, irtisnomisik on mhdollist lyhentää esim. niin, että sirn- Hllitus Vltuusto

29 kuljetusjärjestelmää muutetn lken. Hllitus Vltuusto

30 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / Käytännössä sirnkuljetus voidn järjestää kolmell eri vihtoehdoll; plvelut järjestetään kunnn omn toimintn, plvelut ostetn yksityiseltä plvelun tuottjlt ti sirnkuljetus ostetn mkunnlliselt Pohjois-Krjln pelstuslitokselt. Nykyinen sirnkuljetusjärjestelmä on kunnn tlouden knnlt edullisin vihtoehto. Kosk nykyisen järjestelmän jtkminen vikutt ongelmlliselt, jäljelle jäävistä vihtoehdoist virnhltijvlmisteluss on prhimmksi j tloudellisemmksi ktsottu sirnkuljetuksen järjestäminen Pohjois-Krjln pelstuslitoksen toimintn. Pelstuslitos on toimittnut esityslistn liitteenä olevn selonteon järjestelmästä, jonk mukisesti se on vlmis hoitmn Polvijärven sirnkuljetuksen. Ko. järjestelmä on käytössä moniss Pohjois- Krjln kunniss. Asi esitellään trkemmin kokouksess. Ehdotus Kunnnhllitus jättää sin pöydälle. Päätös Merkittiin, että esteellisiksi itsensä siss ktsoivt Toivo Pehkonen j Puli Vittinen (syy: yhteisöjääviys) sekä Leil Krttunen j he poistuivt kokoushuoneest sin käsittelyn j päätöksenteon jksi. Asin oslt puheenjohtjn toimi vrpuheenjohtj Onni Tukiinen j esittelijänä hllintojohtj Helen Ksinen. Kunnnhllitus päätti jättää sin pöydälle. Khll. 261 Sosili- j terveystoimi on plknnut väliikist lisätyövoim sttjiksi skk sen vrmistmiseksi, että Polvijärven sirnkuljetus pystyy toimimn häiriöttä. Nyt toteutetull rtkisull mbulnssill Hllitus Vltuusto

31 on jtkuvsti välitön lähtövlmius. (Aiemmin 15 minuutin lähtövlmius ilt- j yöikn). Kunnnhllitus / Kuluvn vuoden tlousrvioss j sosili- j terveyslutkunnn käyttösuunnitelmss on sirnkuljetuksen hoitmiseen vrttu yhteensä euro. Tämän hetkisen rvion mukn kuluvn vuoden sirnkuljetuksen menot ovt n euro. Liitteenä on lskelm sirnkuljetuksen kustnnuksist j selvitys sirnkuljetuksess tphtuneist muutoksist. Mikäli kunt järjestäisi sirnkuljetuksen omn toimintn henkilöstömenojen lisäksi on huomioitv mbulnssin hnkint- j ylläpitokulut. Vstvsti kunt sisi silloin Keln mksmt korvukset j siksmksut. Alustvsti on ennkoitu, että kunnn omn toimintn sirnkuljetuksen järjestäminen olisi nykyistä klliimpi vihtoehto. Mikäli sirnkuljetusjärjestelmää muutetn nykyisestä muuten kuin kunnn kokonn järjestämästä, kunnn on syytä kilpilutt sirnkuljetuksen järjestäminen. Asist on lustvsti neuvoteltu ennen kunnnhllituksen kokoust SPR:n Polvijärven osston knss. Ehdotus Kunnnhllitus päättää ilmoitt SPR:n Polvijärven osstolle, että Polvijärven kunt on vlmis jtkmn kunnn j osston välistä sirnkuljetust koskev sopimust niin muutten, että kunt plkk sirnkuljetuksen hoitmist vrten nykyisen khden vkinisen henkilön lisäksi kksi työsuhteist henkilöä, joill on sirnhoitjn, lähihoitjn, lääkintävhtimestrin ti muu sirnkuljetukseen soveltuv koulutus sillä edellytyksellä, että SPR:n Polvijärven ossto on vlmis osllistumn lisähenkilöstön plkkmiseen erikseen neuvoteltvll tvll j että ossto mks edelleen Hllitus Vltuusto

32 Pohjois-Krjln pelstuslitokselle kuljettjst iheutuvt kustnnukset. Plkttu sirnkuljetuksen henkilöstöä on käytettävä sirnkuljetuksen ohell mhdollisimmn tehokksti sosili- j terveydenhuollon tehtävissä. Kunnnhllitus / Kunnlle iheutuvn lisämenon kttmiseksi SPR:n Polvijärven osston knss neuvolln nykyisen sirnkuljetuksest tehdyn sopimuksen muuttmisest em. päätöksen mukiseksi j SPR:n kunnlle mksmn korvuksen nostmiseksi j sopimus käsitellään erikseen kunnnhllituksess. Kunnnhllitus nt sosili- j terveystoimelle oikeuden plkt sirnkuljetustehtäviin kksi väliikist työsuhteist henkilöä vuoden 2006 loppuun skk, joss jss lopullinen päätös sirnkuljetuksen järjestämisestä tehdään. Päätös Merkittiin, että esteellisiksi itsensä siss ktsoivt Toivo Pehkonen j Puli Vittinen (syy: yhteisöjääviys) sekä Leil Krttunen j he poistuivt kokoushuoneest sin käsittelyn j päätöksenteon jksi. Asin oslt puheenjohtjn toimi vrpuheenjohtj Onni Tukiinen j esittelijänä hllintojohtj Helen Ksinen. Tämän sin oslt pöytäkirjntrkstjin toimivt Tiin Mustonen j Hnn Mäkinen. Liite nro 8. Kunnnhllitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Hllitus Vltuusto

33 Kunt/kuntyhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA Polvijärvi VALITUSOSOITUS Hllitus/lutkunt Kunnnhllitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seurvist päätöksistä ei s tehdä kuntlin 91 :n mukn oikisuvtimust eikä kunnllisvlitust, kosk päätös koskee vin vlmistelu ti täytäntöönpno. Pykälät 250, 258, 260 Kosk päätöksestä voidn tehdä kuntlin 89 :n 1 mom mukn kirjllinen oikisuvtimus, seurviin päätöksiin ei s hke muutost vlittmll: Pykälät , , 259, 261 HllintolinkäyttöL 5 :n/muun linsäädännön mukn seurviin päätöksiin ei s hke muutost vlittmll. Pykälät j vlituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikisuvtimusvirnominen j -ik Seurviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjllisen oikisuvtimuksen. Virnominen, jolle oikisuvtimus tehdään, osoite j postiosoite, sähköposti Hllitus/lutkunt Polvijärven kunnnhllitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät , , 259, 261 Oikisuvtimus on tehtävä 14 päivän kuluess päätöksen tiedoksisnnist. Oikisuvtimusik lskettess tiedoksisntipäivää ei otet lukuun. Oikisuvtimuskirjelmän sisältö j toimittminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjn

34 Kunnnhllitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Vlitusvirnominen j vlitusik Seurviin päätöksiin voidn hke muutost kirjllisell vlituksell. Oikisuvtimuksen johdost nnettuun päätökseen s hke muutost kunnllisvlituksin vin se, jok on tehnyt oikisuvtimuksen. Mikäli päätös on oikisuvtimuksen johdost muuttunut, s päätökseen hke muutost kunnllisvlituksin myös sinosinen sekä kunnn jäsen. Vlitusvirnominen, osoite j postiosoite, sähköposti: Kuopion hllinto-oikeus Mherrnktu 21 PL KUOPIO Kunnllisvlitus, pykälät Vlitusik 30 päivää Hllintovlitus, pykälät Vlitusik päivää Muu vlitusvirnominen, Pykälät Vlitusik päivää osoite j postiosoite, sähköposti: päivää Vlitusik lk päätöksen tiedoksisnnist. Vlitusik lskettess tiedoksisntipäivää ei otet lukuun. Oikisuvtimus-/ vlituskirjelmän sisältö j toimittminen Oikisuvtimuskirjelmässä/vlituskirjelmässä on ilmoitettv - päätös, johon hetn muutost - miltä osin päätöksestä hetn muutost j mitä muutoksi siihen vditn tehtäväksi - muutosvtimuksen perusteet. Oikisuvtimuskirjelmässä/vlituskirjelmässä on ilmoitettv oikisuvtimuksen tekijän/vlittjn nimi j kotikunt. Jos oikisuvtimuksen tekijän/vlittjn puhevlt käyttää hänen lillinen edustjns ti simiehensä ti jos oikisuvtimuksen/vlituksen ltijn on joku muu henkilö, oikisuvtimuskirjelmässä/vlituskirjelmässä on ilmoitettv myös tämän nimi j kotikunt. Lisäksi on ilmoitettv postiosoite j puhelinnumero, joihin si koskevt ilmoitukset oikisuvtimuksen tekijälle/vlittjlle voidn toimitt. Vlittjn, lillisen edustjn ti simiehen on llekirjoitettv vlituskirjelmä. Oikisuvtimuskirjelmään/vlituskirjelmään on liitettävä päätös, jost vlitetn, lkuperäisenä ti jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on nnettu tiedoksi ti muu selvitys oikisuvtimus-/vlitusjn lkmisen jnkohdst. Oikisuvtimuskirjelmään/vlituskirjelmään on liitettävä sikirjt, joihin oikisuvtimuksen tekijä/vlittj veto vtimuksens tueksi, jollei niitä ole jo ikisemmin toimitettu virnomiselle. Asimiehen on liitettävä vltkirj sen mukn kuin hllintolin 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikisuvtimussikirjt/vlitussikirjt on toimitettv oikisuvtimus-/vlitusvirnomiselle viimeistään oikisuvtimus-/vlitusjn viimeisenä päivänä ennen virston ukiolojn päättymistä. Jos oikisuvtimus-/vlitusjn viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vpunpäivä, jouluti juhnnustto ti rkilunti, s sikirjt toimitt virnomiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä rkipäivänä. Asikirjt toimitetn virnomisen siointiosoitteeseen lähettäjän omll vstuull. Tämä voidn tehdä myös postitse, sähköisesti ti lähetin välityksellä. Postiin sikirjt on jätettävä niin joiss, että ne ehtivät perille ennen oikisuvtimus-/vlitusjn päättymistä. Vlitussikirjt voi toimitt myös: nimi, osoite j postiosoite Vlitussikirjt on toimitettv 1 ): nimi, osoite j postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoj Tuomioistuinten j eräiden oikeushllintovirnomisten suoritteist perittävistä mksuist nnetun lin (701/93) nojll muutoksenhkijlt peritään oikeudenkäyntimksu hllinto-oikeudess euro. Yksityiskohtinen oikisuvtimusohje/vlitusosoitus liitetään pöytäkirjnotteeseen.

35 1 ) Jos toimitettv muulle kuin vlitusvirnomiselle. Liitetään pöytäkirjn

36 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnnhllitus 15/ KOKOUSAIKA Mnntin 25. syyskuut 2006 klo nro sivu KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro Liite liite 251 liite 252 liite 253 liite 254 liite 255 Asi Kokouksen lillisuus j päätösvltisuus Pöytäkirjntrkistjien vlint Tlousrvion toteutuminen jlt j verotilitykset Vltuustoloite kunnn vuokrtonttien lunstmisest puoleen hintn skk Korttelin 37 (os) semkvn muutos sekä Polvijärven semkv-lueen länsiosss sijitsevn m- j metsätlouslueen muutos j ljennus Puolivuotisrportti jlt Polvijärven liikenneturvllisuussuunnitelm Itä-Suomen läänin liikenneturvllisuustoimij -hnkkeen jtkorhoitus PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen trkistettu pöytäkirj, johon on liitetty vlitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipntu julkisten kuulutusten ilmoitustululle. Todist: Ilmoitustulun hoitj

37 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnnhllitus 15/ KOKOUSAIKA Mnntin 25. syyskuut 2006 klo nro sivu KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro Liite 256 liite 257 liite liite Asi Lusunnon nto Joensuun seudun mseutuohjelmst Lusunto Joensuun seudun leder ohjelmst Ilmoitussit Vlitus j korvusvtimus eläinlääkärin työstä Kunnnhllituksen seurv kokous Sirnkuljetuksen järjestäminen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen trkistettu pöytäkirj, johon on liitetty vlitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipntu julkisten kuulutusten ilmoitustululle. Todist: Ilmoitustulun hoitj

38 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 248 Ei toimenpiteitä 249 Ei toimenpiteitä 250 Ote kirjnpito 251 Ote Mirj Hloselle 252 Ote sikirjoineen kvoittjlle, ote tekniselle lutkunnlle, sivistyslutkunnlle, sosili- j terveyslutkunnlle 253 Rportti trkstuslutkunnn j tilintrkstjn käyttöön j rportti tiedoksi vltuustolle 254 Ote Sito-Kuopio Oy:lle, sist järjestetään tiedotustilisuus tiedotusvälineille, ote hllintokunnt j liikenneturvllisuustyöryhmän jäsenille 255 Ilmoitus Itä-Suomen lääninhllitukselle 256 Ote Joensuun seutuhllitukselle, ote mseutulutkunnlle 257 Ote Joensuun Leder ry:lle, ote mseutulutkunnlle 258 Ei toimenpiteitä 259 Korvus mksetn mtlousyhtymä Eev, Juhni j Juh-Pekk Krttuselle, ote sosili- j terveyslutkunnlle, ote eläinlääkäreille 260 Ei toimenpiteitä 261 Asi SPR:n Polvijärven osstolle, ote johtvlle lääkärille j vohoidon esimiehelle

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 17/2006 545 (- 566) KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2007 521 (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 13/2007 521 (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2007 521 (- 549) KOKOUSAIKA Mnntin 10. syyskuut 2007 klo 18.30-19.20 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Raili Tanskanen (Kati Monosen tilalla) Onni Tukiainen.

Irja Haaranen Leila Karttunen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Raili Tanskanen (Kati Monosen tilalla) Onni Tukiainen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2005 412 (- 436) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. elokuuta 2005 klo 16.30-18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

a f A ffis','.."rjî,î*,,*:;

a f A ffis','..rjî,î*,,*:; LTik, F ç t3f f A ffis','.."rjî,î*,,*:; Korjus- j energi-vustusohje 2014 21.1.2014 ì l' I SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO liikkumisesteen ustuksist kustkin esittetysivutt. ARAn verkkosivuil vustukset ovt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetulo työelämään! Työelämän ABC Kikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. SELKOESITE Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Käyntiosoite: Mikonktu 8 A, 6. krs Postiosoite:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot