Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004."

Transkriptio

1 TOIMITILASTRATEGIA

2 1 Kansikuva: Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa

3 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 TIIVISTELMÄ TOIMITILASTRATEGIAN TAVOITTEET YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA OULUN YLIOPISTON TILAT PERUSKORJAUKSET JA TILAMUUTOKSET VUOKRASOPIMUKSET YHTEYDENPITO VUOKRANANTAJIEN JA PALVELUTUOTTAJIEN KANSSA TILOJEN HALLINNOINTI TILAHALLINTAJÄRJESTELMÄT STRATEGISET TAVOITTEET TILOJEN HANKINTA TOIMITILAMENOT INVESTOINTIOHJELMA PERUSKORJAUKSET JA TILAMUUTOKSET TILAKUSTANNUKSET JA SISÄINEN VUOKRAUS TILAMUUTOKSET TILOJEN VUOKRAUS ULKOPUOLISILLE JA PROJEKTEILLE TILAHALLINTAJÄRJESTELMÄT TURVALLISUUS YMPÄRISTÖASIAT ESTEETTÖMYYS ENNUSTEET OPISKELIJA- JA HENKILÖSTÖMÄÄRIEN KEHITYS TOIMITILARISKIT TOIMITILASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA SANASTOA...17 LIITE 1 KIINTEISTÖLUETTELO...18 LIITE 2 TILAT TILARYHMITTÄIN...19 LIITE 3 TILAT KOULUTUSALOITTAIN...20

4 3 Alkusanat Oulun yliopiston toimitilastrategiatyöryhmä laati vuosien 2003 ja 2004 aikana selvityksen Oulun yliopiston tiloista ja niiden käytöstä sekä teki esityksen Oulun yliopiston toimitilastrategiaksi. Tavoitteena oli saada toimitilakustannusten nousu hallintaan. Selvitykseen sisältyi laaja kartoitus yliopiston tiloista. Selvitys hyväksyttiin Oulun yliopiston hallituksessa Toimitilastrategiaa on toteutettu syksystä 2004 alkaen. Lisäksi Oulun yliopisto on kohdentanut tilakustannukset yksiköille vuoden 1998 alusta alkaen. Opetusministeriö toimitti päivätyllä kirjeellä yliopistoille ohjeaineiston toimitilastrategioiden laatimiseksi. Oulun yliopiston toimitilastrategiatyöryhmä vertaili tehtyä toimitilastrategiaa opetusministeriön ohjeeseen ja sen pohjalta tarkensi toimitilastrategiaa. Tämä toimitilastrategia on päivitetty vastaamaan nykytilaa ja mukaan on otettu opetusministeriön ohjeeseen liittyviä sitovia osuuksia. Toimitilastrategiatyöryhmä

5 4 Tiivistelmä Toimitilastrategia on osa Oulun yliopiston kokonaisstrategiaa. Toimitilastrategialla tuetaan yliopiston perustoimintaa, johtamista ja yhteisiä ohjausjärjestelmiä. Toimitilastrategian hyväksyy Oulun yliopiston hallitus. Strategiaa tarkistetaan tulossopimuskausittain tai vähintään viiden vuoden välein. Toimitilapalvelut vastaa toimitilastrategian päivittämisestä ja valmistelusta. Oulun yliopisto vuokraa toiminnalleen tarvitsemansa tilat sekä hankkii tai tuottaa itse tarvittavat kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut. Oulun yliopisto ei pidä tarkoituksenmukaisena omistaa tiloja, nykylainsäädännön mukaan se ei ole edes mahdollista. Tavoitteena on, että yliopiston käytössä on sen toiminnan edellyttämät viihtyisät, terveelliset, turvalliset, esteettömät ja kestävän kehityksen mukaiset tilat. Lisäksi tavoitteena on, että tilat ovat tehokkaasti ja joustavasti käytettävissä ja että ne jakaantuvat tasapuolisesti yksiköiden tarpeiden mukaan. Tilojen tehokasta käyttöä edistetään mahdollisimman laajalla tilojen yhteiskäytöllä mm. muuttamalla yksiköitten käytössä olevia opetustiloja yhteiskäyttöisiksi tiloiksi. Vastuu toimitilakustannuksista viedään mahdollisimman lähelle tilojen käyttäjiä. Tavoitteena on, että yliopiston toimitilamenot eivät enää tilojen lisääntymisen vuoksi kasva, vaan niitä pyritään supistamaan. Yliopiston nykyiset tai niitä korvaavat ja jo rakenteilla olevat tilat riittävät yliopiston tarpeisiin, ellei tapahdu merkittäviä muutoksia toiminnan laajuudessa. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi yliopisto luopuu mahdollisista ylimääräisistä tiloista. Toimintaa pyritään keskittämään kampusalueille tai niiden välittömään läheisyyteen, jolloin päästään tehokkaaseen tilojen yhteiskäyttöön sekä yksiköiden muuttuvien tilatarpeiden helpompiin järjestelyihin. Samalla vähennetään riskiä tilojen tyhjäkäytöstä. Täydentävällä rahoituksella tehtävä toiminta tulee lähtökohtaisesti aina hinnoitella siten, että hinnoittelu kattaa täysimääräisesti toiminnasta aiheutuvat tilakustannukset. Myös sisäiset, maksulliset tukipalvelut on hinnoiteltava siten, että hinta sisältää täysimääräisesti tilakustannukset. Tilakustannusten kohdentamisen ja sisäisen vuokrauksen periaatteet uudistetaan. Vuoden 2007 alusta alkaen siirrytään tilojen sisäiseen vuokraukseen, jolloin yksiköt tulevat kustannusvastuullisiksi käytössään olevista tiloista. Tämä toteutetaan muuttamalla rahanjakomallia ja huomioimalla täydentävä rahoitus. Tilahallintaohjelmistoja sekä taloudellisten tunnuslukujen raportointia kehitetään. Oulun yliopiston vuokraamien tilojen peruskorjaukset ohjelmoidaan yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. Laajat käyttäjälähtöiset muutostyöt sovitetaan peruskorjausten yhteyteen. Tällöin vältetään tai vähennetään muutostöiden aiheuttamia lisävuokravaikutuksia. Peruskorjauksissa pyritään välttämään tarpeettomia tilojen käyttötarkoitusmuutoksia. Rakennusinvestointiohjelma päivitetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Rakennusinvestointiohjelman laatimisesta vastaa toimitilapalvelut ja sen hyväksyy Oulun yliopiston hallitus. Opiskelijoiden sisäänottomäärissä ei tapahdu suuria muutoksia lähimmän viiden vuoden aikana. Oulun yliopiston opiskelijamäärien ja toimitilojen tarpeen tarkasteluissa on huomioitava muuta Suomea voimakkaampi ikäluokkien pienentyminen Pohjois-Suomen alueella, kilpaileva koulutustarjonta sekä virtuaaliopetuksen lisääntyminen. Opetus- ja koulutusrakenteessa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi aikuis- ja ulkomaalaisopiskelijoiden määrät voivat lisääntyä merkittävästi nykyisestä. Henkilöstömäärien kehitykseen vaikuttaa valtionhallinnon tuottavuusohjelma. Eläkkeelle jäävien vakansseja ei kaikissa tapauksissa täytetä. Henkilöstörakenteessa tapahtuu muutoksia mm. tutkimukseen panostamisen vuoksi.

6 5 1 Toimitilastrategian tavoitteet Toimitilastrategia on osa johtamista ja Oulun yliopiston kokonaisstrategiaa. Toimitilastrategialla tuetaan yliopiston perustoimintaa ja yhteisiä ohjausjärjestelmiä. Tavoitteena on, että yliopiston käytössä on sen toiminnan edellyttämät viihtyisät, terveelliset, turvalliset, esteettömät ja kestävän kehityksen mukaiset tilat. Lisäksi tavoitteena on, että tilat ovat tehokkaasti ja joustavasti käytettävissä sekä tilat jakaantuvat tasapuolisesti yksiköiden tarpeiden mukaan. Tilojen tehokasta käyttöä edistetään mahdollisimman laajalla tilojen yhteiskäytöllä mm. muuttamalla yksiköitten käytössä olevia opetustiloja yhteiskäyttöisiksi tiloiksi. Vastuu toimitilakustannuksista viedään mahdollisimman lähelle tilojen käyttäjiä. 2 Yliopiston tila-asioiden nykytila 2.1 Oulun yliopiston tilat Oulun yliopiston käytössä oli vuonna 2005 toimitiloja n htm 2 (huoneistoala). Budjetoidut tilakustannukset vuodelle 2005 olivat n vuodessa, kokonaistilakustannukset olivat n ja harjoittelukoulut mukaan lukien n Oulun yliopisto aloitti toimintansa vuonna Alkuvuosina Oulun yliopisto toimi eri puolilta kaupunkia vuokratuissa tiloissa. Ensimmäinen Oulun yliopiston käyttöön rakennettu rakennus valmistui Kasarmintie 4:n tontille vuonna 1961 opettajainvalmistuslaitoksen ja harjoituskoulun käyttöön. Kontinkankaalle ensimmäinen rakennus valmistui vuonna 1972 ja Linnanmaalle vuonna Rakennuttajana ja kiinteistöjen omistajana toimi rakennushallitus. Paikalliset rakennuspiirit vastasivat kiinteistöjen ylläpidosta ja hoidosta sisältäen myös siivouksen ja sähkön yms. Yliopisto ei maksanut rakennushallinnon tiloista vuokraa eikä ylläpitokustannuksia. Suuri muutos tapahtui vuonna 1995, jolloin rakennushallitus lakkautettiin ja perustettiin valtiovarainministeriön alainen Valtion kiinteistölaitos (nykyisin Senaatti-kiinteistöt). Yliopistot tulivat Valtion kiinteistölaitoksen vuokralaisiksi ja alkoivat maksaa käytettävissään olevista toimitiloista pääoma- ja hoitovuokraa Valtion kiinteistölaitokselle. Samassa yhteydessä yliopiston vastuulle siirtyi käyttäjäpalveluja mm. sähkö, siivous, valaisinhuolto, pienimuotoiset käyttäjälähtöiset korjaus- ja muutostyöt sekä osa koneiden ja laitteiden huolloista. Vuonna 1995 yliopistojen tilojen rakentamisrahojen budjetointi siirtyi yliopistolaitoksen budjetista Valtion kiinteistölaitokselle, mikä mahdollisti silloiselle Valtion kiinteistölaitokselle paremmat investointimahdollisuudet yliopistojen tilatarpeisiin. Myös peruskorjausten toteuttaminen ja ohjelmointi nopeutui. Yliopistojen siirtyminen vuokralaiseksi toi mukanaan yliopistoille tilojen suhteen valinnan vapautta, mutta myös vastuuta. Oulun yliopiston tilat sijaitsevat pääasiassa Linnanmaan, Kontinkankaan ja Kajaanin kampusalueilla. Oulun kaupunkialueella ovat erillisissä kiinteistöissä arkkitehtuurin osaston tilat sekä musiikkikasvatuksen tilat ja osa varhaiskasvatuksen tiloista. Lisäksi tutkimusasemia tai erillisyksiköitä sijaitsee mm. Kuusamossa, Hailuodossa, Sodankylässä ja Kemissä. Linnanmaan kampusalueen rakennukset on rakennettu vaiheittain. Rakennusvaiheet 1 4 n htm 2 (pinta-alat ovat vuokrauspinta-aloja, eivätkä sisällä Senaatti-kiinteistöjen tiloja) rakennettiin

7 luvun aikana pääasiassa teknillisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan käyttöön. Rakennusvaiheet 5 7 n htm 2 rakennettiin 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvun alkupuolella luonnontieteellisen, humanistisen, ja kasvatustieteiden tiedekunnan sekä pääkirjaston käyttöön. Rakennusvaihe 8 eli hallintorakennus n htm 2 valmistui vuonna Rakennusvaihe 9 eli Tietotalo 1 n htm 2 valmistui vuonna 2001 sähkö- ja tietotekniikan osaston käyttöön. Rakennusvaihe 10 eli Tietotalo 2 n htm 2 valmistui vuonna 2004 sähkö- ja tietotekniikan osaston ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksen käyttöön. Saman hankkeen yhteydessä rakennettiin mikro- ja nanoteknologiakeskuksen tilat. Rakennusvaiheille on ominaista ns. keskusväylä, joka yhdistää kaikki rakennusvaiheet saman katon alle. Harjoittelukoulujen tilat on rakennettu erillisinä rakennuksina kampusalueen läheisyyteen, ala-aste n htm 2 valmistui vuonna 1982 ja yläaste ja lukio n htm 2 valmistui vuonna Kuva 1. Linnanmaan kampusalueen rakennusvaiheet. Kontinkankaan kampusalueen rakennukset on rakennettu kolmena erillisenä rakennuksena ja ne valmistuivat vuosina , yhteensä n htm 2, lääketieteellisen tiedekunnan laitosten käyttöön. Kastellin tutkimuskeskuksen rakennus valmistui Tutkimuskeskuksen tiloista osa n htm 2 on yliopiston käytössä. Vuonna 2003 valmistui lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus n htm 2. Kajaanin kampusalueen vanhimmat rakennukset on rakennettu 1900-luvun alkupuolella, uusin rakennus on valmistunut vuonna Kampusalueella on tiloja n htm 2, sisältäen harjoittelukoulun tilat. Muiden kiinteistöjen ja rakennusten pinta-alat vaihtelevat htm 2 ja ne on rakennettu pääosin ja 1970-luvuilla. Luettelo Oulun yliopiston vuokraamista kiinteistöistä ja rakennuksista on liitteenä. LIITE 1.

8 7 2.2 Peruskorjaukset ja tilamuutokset Linnanmaan kampusalueen rakennuksissa on aloitettu peruskorjaukset pääasiassa ns. teknisinä peruskorjauksina ja vuoden 1996 alusta alkaen on korjattu tai uusittu mm. vesikattoja, ilmanvaihtokonehuoneita, sähköpääkeskuksia, vesijohtoverkkoja ja ikkunoita. Uudisrakennusten valmistuttua on vapautuvien tilojen peruskorjaukset ja muutostyöt toteutettu täydellisempänä, mm. pintarakenteet, kiintokalusteet, sähkönjakeluverkot sekä valaistus on korjattu tai uusittu. Laajimmat muutostyötarpeet ovat aiheuttaneet vuonna 2002 alkanut ns. kirjastojen yhdistämishanke sekä Tietotalo 1:n ja 2:n valmistuttua Linnanmaalta vapautuvien tilojen muutostyöt. Linnanmaalla lisävuokravaikutteisten muutostöiden osuus on toistaiseksi ollut suuri n %. Kontinkankaalla rakennusvaihe 1 on peruskorjattu kokonaisuudessaan vuoden 2005 alkuun mennessä. Rakennusvaihe 2:n peruskorjaus on ohjelmoitu vuosille ja hammaslääketieteen laitosrakennuksen peruskorjaus vuosille Lisävuokravaikutteisten muutostöiden osuus on ollut keskimäärin 15 %. Kontinkankaan peruskorjaukset eroavat Linnanmaan peruskorjauksista siinä, että Kontinkankaan peruskorjaukset toteutetaan laajempina kokonaisuuksina ja lähes kaikki rakennusosat korjataan tai uusitaan. Kajaanin kampuksen rakennuksista lähes kaikki on kertaalleen peruskorjattu ja 1990-luvuilla. Vuokravaikutteisten muutostöiden osuus on ollut käytännössä 0 %. Oulangan biologisen aseman päärakennuksen peruskorjaus toteutettiin vuosina Vuokravaikutteisten muutostöiden osuus oli 0 %. Arkkitehtuurin osaston rakennukset on peruskorjattu viime vuosina vanhaa päärakennusta lukuun ottamatta. Vuokravaikutteisten muutostöiden osuus on ollut 0 %. 2.3 Vuokrasopimukset Oulun yliopisto vuokraa tarvitsemansa tilat pääosin Senaatti-kiinteistöiltä ja osan muilta vuokranantajilta. Senaatti-kiinteistöjen vuokrasopimukset on uusittu takautuvasti valtiovarainministeriön julkaiseman työryhmämuistion 20/2003 (Yliopistojen vuokratyöryhmän muistio) mukaisesti alkaen. Uusitut vuokrasopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on 12 kk ja ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika on viisi vuotta sopimuksen alkamisajankohdasta. Tuottoprosentti voi vaihdella rakennuksen käyttötarkoituksen ja sijainnin mukaan 6 9 %. Elinkustannusindeksistä huomioidaan 100 %. Vuokraan sisältyy pääomavuokra, lämpö, vesi ja kiinteistönhoito. Vuokrasopimuksien, joihin sisältyy jo tehtyjä investointeja, vuokra-aika on alkuperäisen sopimuksen mukainen tai jos tuleviin sopimuksiin sisältyy investointeja, vuokra-aika voi mahdollisesti olla pidempi kuin viisi vuotta.

9 8 2.4 Yhteydenpito vuokranantajien ja palvelutuottajien kanssa Yhteydenpito yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen välillä tapahtuu seuraavilla tasoilla. Oulun yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen johto tapaavat säännöllisesti ns. strategiakokouksessa kerran vuodessa. Tapaamisessa käsitellään strategisia asioita, kuten molempien osapuolten kiinteistöjen käyttöön liittyviä strategioita, kiinteistöjen investointeja, ostoja ja myyntejä, vuokra- ja palvelusopimusten ehtoja ja niiden kehittämistä. Kokoukseen osallistuu mm. yliopiston rehtori ja Senaattikiinteistöjen ylin johto. Oulun yliopiston toimitilapalvelujen edustajien ja Senaatti-kiinteistöjen Oulun yliopiston asiakastiimin edustajien välillä pidetään vuosittain kaksi yhteistyökokousta. Kokouksissa käsitellään yliopiston vuokraamien toimitilojen investointi-, korjaus- ja muutostarpeet ja niiden rahoitus, ajankohtaiset vuokrasopimuksiin sekä ostettaviin palveluihin liittyvät asiat. Kokouksiin osallistuvat yliopiston talousjohtaja ja Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja sekä asioita valmistelevat henkilöt. Oulun yliopiston toimitilapalvelujen edustajien ja Senaatti-kiinteistöjen Oulun yliopiston asiakastiimin edustajien välillä pidetään kahden kuukauden välein yhteistyökokouksia. Kokouksissa käsitellään ajankohtaiset yliopiston vuokraamien toimitilojen investointi-, korjaus- ja muutostarpeet ja niiden rahoitus, ajankohtaiset vuokrasopimuksiin sekä ostettaviin palveluihin liittyvät asiat. Kokouksiin osallistuu yliopiston toimitila-asioita valmistelevat henkilöt ja Senaatti-kiinteistöjen asiakaspäällikkö, projektipäälliköt, kiinteistöpäälliköt sekä tarvittaessa Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja. Linnanmaan ja lääketieteellisen tiedekunnan kampusalueiden ohjausryhmä kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Ohjausryhmässä käsitellään peruskorjaus- ja muutostyöhankkeiden sekä taloteknisten asioiden linjaratkaisuja. Kokouksiin osallistuvat yliopiston hankkeita valmistelevat henkilöt sekä Senaatti-kiinteistöjen projektipäälliköt sekä talotekniikan asiantuntijat. Palvelujen yhteistyöryhmä (PM/FM-ryhmä) kokoontuu säännöllisesti neljä kertaa vuodessa käsittelemään hankkeita, projektien aikatauluja ja palvelujen toimintaan liittyviä asioita. Osallistujina ovat palvelujen hankintaa ja toimintaa valmistelevat, valvovat sekä suorittavat toimihenkilöt yliopistolta, Senaatti-kiinteistöiltä ja palveluiden tuottajilta. Kokousten sisältöä, aikatauluja ja kokousmääriä tarkistetaan ja kehitetään yhteistyössä Senaattikiinteistöjen kanssa. Oulun yliopiston hankkimien kiinteistö-, tila- ja liitännäispalveluiden tuottajien kanssa pidetään säännölliset kehitys- ja laatukokoukset. Laatua seurataan päivittäin.

10 Taulukko 1. Oulun yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen yhteistyö. 9 YHTEISTYÖKOKOUKSET RAKENNUSHANKKEET Strategiakokous 1 x vuodessa Yhteistyökokous 2 x vuodessa Yhteistyökokous n. 2 kk välein Ohjausryhmä 4 x vuodessa Palvelujen PM/FMtyöryhmä 4 x vuodessa Suunnittelu ja työmaakokoukset Työmaa- tai ns. viikkopalaverit -strategiset asiat -investoinnit -myynnit -rahoitus -sopimusehdot -investoinnit, korjaus- ja muuostyöt 5 vuoden ajanjaksolta -rahoitus -sopimusasiat Ajankohtaiset: -investoinnit -korjaus- ja muuostyöt -rahoitus -sopimusasiat -rakennus- ja korjaushankkeiden linjaratkaisut -vuosikorjausja kunnossapitohankkeet -palveluhankinnat - rakennushankkeen valmistelu ja ohjaus - rakennushankkeen valmistelu ja ohjaus Rehtori x YLIOPISTON EDUSTAJA TAI- ORG. Tilaasioista vastaava virkamies (talousjohtaja) Toimitilapalveluiden edustaja Yksikön johtaja tai esimies x x x x x x x x Tarvittaessa Tarvittaessa Tilayhdyshenkilö x x SENAATTI-KIINTEISTÖJEN EDUSTAJA TAI ORGANISAATIO Toimitusjohtaja ja / tai yliopistokiinteistöistä vastaava johtaja Aluejohtaja Asiakaspäällikkö Projektipäällikkö Kiinteistöpäällikkö Talotekniikanasiantuntija Rakennuttaja- tai projektikonsultti x x x Tarvittaessa x x x x x x x (x) x x x x (x) x (x) x x x x

11 Tilojen hallinnointi Oulun yliopiston hallitus päättää strategisista tila-asioista toimitiloista vastaavan virkamiehen esittelystä. Rehtori vastaa hallituksen päättämien strategisten toimitila-asioiden toimeenpanosta toimitiloista vastaavan virkamiehen esittelystä. Strategisia tila-asioita ovat mm. rakennusinvestointiohjelman hyväksyminen sekä laajat lisätilavuokraukset. Toimitiloja koskevien strategisten asioiden valmistelua johtaa tiloista vastaava vararehtori toimitilapalveluiden avustamana. Oulun yliopiston tilojen hankinnasta, varustamisesta, kunnossapidosta ja sisäisistä järjestelyistä vastaa toimitilapalvelut. Yksikön johtaja päättää ja vastaa yksikölle osoitettujen tilojen käytöstä. Rehtori jakaa toimitilarahat hallituksen päättämien suuntaviivojen mukaisesti. Tilayhdyshenkilöt toimivat yksikköjensä yhdyshenkilöinä tiloja koskevissa asioissa yliopiston sisällä, toimitilapalveluihin ja Senaatti-kiinteistöihin esimerkiksi peruskorjaushankkeissa sekä palvelun tuottajien kanssa. Taulukko 2. Tiloja koskeva päätöksenteko. PÄÄTÖKSENTEKOELIN TAI VASTUUHENKILÖ- JA ORGANISAATIO Yliopiston hallitus Tilastrategiatyöryhmä Rehtori Tiloista vastaava vararehtori Tilaasioista vastaava virkamies (talousjohtaja) Toimitilapalveluiden edustaja Yksikön johtaja tai esimies Tilayhdyshenkilö Hyväksyminen ja päätöksenteko Esittely hallitukselle Toimitilastrategia Toimitilastrategian valmistelu Valmistelu Johtaminen Valmistelu Valmistelu Toimitilastrategian toimeenpano Vastuu toimeenpanosta Esittely rehtorille TOIMENPIDE TAI TEHTÄVÄ Toimitilarahojen jakaminen Tilojen hankinta, varustaminen, kunnossapito, tilajärjestelyt Uudisrakennusinvestoinnit ja suuret muutostyöhankkeet Jakopäätös hallituksen linjausten mukaisesti Lisätilat ja suurehkot muutostyöhankkeet Valmistelu Esittely hallitukselle ja rehtorille. Sopimusten hyväksyminen. Valmistelu Yksikön tilojen käyttö Tarvittaessa päätöksenteko Valmistelu ja päätökset Vastuu ja päätökset Valmistelu

12 Tilahallintajärjestelmät Oulun yliopistolla on käytössä KOKI-kiinteistönpito-ohjelma. Ohjemaan on liitetty digitaaliset Cadpiirustukset. KOKI-ohjelmalla hallitaan kiinteistö- ja rakennustiedot, tilojen käyttötarkoitukset ja tiloja käyttävät yksiköt sekä lasketaan sisäiset vuokrat yksiköittäin. Piirustusten hallintaan käytetään AutoCad-ohjelmistoja. Tilanvaraustilojen hallintaan käytetään WinTimmi-tilanvarausohjelmistoa. Oulun yliopiston tiloille on määritelty käyttötarkoitukset. Käyttötarkoitukset kuvaavat tilan rakenteellisia ominaisuuksia ja varustetasoa. Käyttötarkoituksista on tehty yliopiston tarvitsemat yhteenvedot tilaryhmittäin: Toimistotilat (normaalivarusteiset toimistotilat, toimistotila-työtilat, toimiston aputilat, kokoushuoneet ja taukotilat), opetus-, erityisopetus-, laboratorio- (laboratoriot, työpajat ja verstaat), yleisö- (kirjasto-, museo- ja kokoelmatilat) sekä liikenne- ja tekniset tilat. LIITE 2. Tilahallintajärjestelmien kehitystarpeet on esitetty strategiaosuudessa. 3 Strategiset tavoitteet 3.1 Tilojen hankinta Oulun yliopisto vuokraa toiminnalleen tarvitsemansa tilat sekä hankkii tai tuottaa itse tarvittavat kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut. Oulun yliopisto ei pidä tarkoituksenmukaisena omistaa tiloja, nykylainsäädännön mukaan se ei ole edes mahdollista. Tilojen vuokrauksessa turvataan aina ensisijaisesti opetus- ja tutkimustyön tarvitsemat tilat. Yliopiston toimitilarahat varataan vain yliopiston budjettirahoitteisen toiminnan turvaamiseen. Täydentävällä rahoituksella tapahtuvan toiminnan rahoituksen tulee kattaa myös sen aiheuttamat tilakustannukset yliopiston hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan. Oulun yliopiston ja sairaanhoitopiirin välillä käydään neuvottelut kliinisen opetuksen ryhmätyötilojen riittävyydestä. Tavoitteena on saada nykyistä tarvetta vastaavat lisätilat, pyrkien molempien osapuolen kannalta optimaaliseen ratkaisuun. 3.2 Toimitilamenot Toimitilamenojen suunnittelujänne on vähintään viisi vuotta. Tavoitteena on, että yliopiston toimitilamenot eivät enää tilojen lisääntymisen vuoksi kasva vaan niitä pyritään supistamaan. Yliopiston nykyiset tai niitä korvaavat ja jo rakenteilla olevat tilat riittävät yliopiston tarpeisiin, ellei tapahdu merkittäviä muutoksia toiminnan laajuudessa. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi yliopisto luopuu mahdollisista ylimääräisistä tiloista. Toimintaa pyritään keskittämään kampusalueille tai niiden välittömään läheisyyteen, jolloin päästään tehokkaaseen tilojen yhteiskäyttöön sekä yksiköiden muuttuvien tilatarpeiden helpompiin järjestelyihin. Samalla vähennetään riskiä tilojen tyhjäkäytöstä.

13 12 Tilamuutokset tulee tehdä siten, että niistä ei aiheudu vuokrakustannusten nousua, ensisijaisesti toimintoja uudelleen järjestellen. Materiaali-, kaluste-, varuste- ja laitevalinnoissa on huomioitava kokonaistaloudellisuus. Käyttäjälähtöiset muutos- ja korjaustyöt yliopiston tiloissa sovitetaan yhteen kiinteistön omistajan tekemien tilojen peruskorjausten kanssa lukuun ottamatta vähäisiä muutos- ja korjaustöitä. Tämä edellyttää kiinteää yhteistyötä töiden suunnittelussa ja aikatauluttamisessa. Oulun yliopisto on sopeuttamis- ja kehittämisohjelman mukaisesti supistanut vuodesta 2004 alkaen investointiohjelmaa ja irtisanonut tehottomassa käytössä olleita tiloja. On siirrytty määräaikaisesti vuokratuista tiloista tiloihin, joissa on voimassaolevat pitkäaikaiset vuokrasopimukset. Linnanmaan vapautuvien tilojen uudelleenkohdentamisessa ja ns. tilavyörytyksessä on käytetty toimistotilojen osalta tilatasausmitoituksia, jotta yksiköiden käytössä olevien tilojen määrä saadaan tasapuoliseksi. 3.3 Investointiohjelma Yliopiston rakennusinvestointiohjelma päivitetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Rakennusinvestointiohjelman laatimisesta vastaa toimitilapalvelut ja sen hyväksyy Oulun yliopiston hallitus. Yliopiston rakennusinvestointiohjelmassa esitetään uudisrakennushankkeet sekä laajat muutostyöt. Oulun yliopiston hallitus on hyväksynyt rakennusinvestointisuunnitelman vuosille toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Yliopisto on varautunut rakennusinvestointiohjelmassa eri vaihtoehtoihin ja voi reagoida muutoksiin nopeasti. Investointisuunnitelmat tehdään viideksi vuodeksi eteenpäin yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Investointisuunnitelma sisältää uudisrakennushankkeiden sekä laajojen muutostöiden lisäksi Senaatti-kiinteistöjen omistajalähtöiset peruskorjaushankkeet ja talotekniset korjaustyöt. 3.4 Peruskorjaukset ja tilamuutokset Oulun yliopiston vuokraamien tilojen peruskorjaukset ohjelmoidaan yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. Laajat käyttäjälähtöiset muutostyöt sovitetaan peruskorjausten yhteyteen. Tällöin vältetään tai vähennetään muutostöiden aiheuttamia lisävuokravaikutuksia. Peruskorjauksissa pyritään välttämään tarpeettomia tilojen käyttötarkoitusmuutoksia. Peruskorjaus- ja muutostyöhankkeessa hankkeelle lasketaan kokonaiskustannusarvio, josta yliopiston muutostyöosuus lasketaan euroina ja %-osuutena hankkeen kokonaiskustannuksista. Muutostyöosuuden laskennassa käytetään apuna Senaatti-kiinteistöjen, yliopistojen ja VTT:n kehittämää ns. Ferrari-laskentamallia. Laskentamallia käytetään pääasiassa tilanteissa, jotka käynnistyvät tilojen käyttäjän tarpeista ennen rakennusosien varsinaisia uusimisjaksoja. Laskentamalli ei koske vuosikorjauksia eikä rakenteiden tai talotekniikan normaalia peruskorjausta. Laskentamalli huomioi tilan teknisen arvon tarkasteluhetkellä, muutostöiden aiheuttaman tilan kalleuden muutoksen sekä laskee hankkeen kustannusosuudet yliopistolle ja Senaatti-kiinteistöille. Yliopiston euromääräisestä muutostyöosuudesta lasketaan 6 8 % tuottovaatimuksella lisävuokra /kk.

14 13 Oulun yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen vastuut rakennushankkeissa on sovittu rakennusosittain vuokrasopimuksen liitteenä olevassa hankintarajaliitteessä. Yliopisto toteuttaa omalla rahoituksella pienimuotoisia yksiköiden esittämiä korjaus- ja muutostöitä mm. seinä- ja ovimuutoksia, laiteasennuksia sekä yksittäisten tilojen käyttötarkoitusmuutoksia. Peruskorjauksissa, tilamuutoksissa ja -järjestelyissä otetaan huomioon ravintoloiden lisääntyneet käyttäjämäärät sekä opiskelijoiden taukotilat. 3.5 Tilakustannukset ja sisäinen vuokraus Oulun yliopisto on kohdentanut tilakustannukset yksiköille vuoden 1998 alusta alkaen. Tilakustannusten kohdentaminen ei ole tuottanut toivottuja tuloksia esimerkiksi tilojen käytön tehostumisena. Vuonna 2005 on toteutettu Linnanmaan toimistotilojen tilatasaukset hallinnollisella päätöksellä. Lisäksi vuonna 2005 on toteutettu erityistilojen tilaselvitys, jonka edellyttämien toimenpiteiden toteutustapa vaatii kehittämistä ja hallinnollisia päätöksiä. Tilakustannusten kohdentamisen ja sisäisen vuokrauksen periaatteet uudistetaan. Vuoden 2007 alusta alkaen siirrytään tilojen sisäiseen vuokraukseen, jolloin yksiköt tulevat kustannusvastuullisiksi käytössään olevista tiloista. Tämä toteutetaan muuttamalla rahanjakomallia ja huomioimalla täydentävä rahoitus. Tilahallintaohjelmistoja sekä taloudellisten tunnuslukujen raportointia kehitetään. Taloudellisten tunnuslukujen raportointi ja opetusministeriön ohjeen mukainen kustannuskehikon mukainen toiminnan erittely rahoituslähteittäin, koulutusaloittain sekä tilakustannusten rakenne vaativat nykyisen tilahallintaohjelman sekä todellisten tilakustannusten seurannan kehittämistä. Yhteiskäytössä olevien tilojen vuokraus- ja tilanvarausjärjestelmä (Timmi-salit) säilytetään ja sitä kehitetään. Tavoitteena on, että suuret kokoushuoneet, ATK-luokat ja yhteiskäyttölaboratoriot siirretään tilanvarausjärjestelmään. Jo olemassa oleviin tiloihin pyritään luomaan projekti-hotelli, josta voidaan vuokrata kalustettuja ja varustettuja tiloja yliopiston projektien käyttöön. 3.6 Tilamuutokset Tilat, joista yksiköt luopuvat vuokrasopimuksen päätyttyä tai neuvottelujen kautta, palautuvat yliopiston toimitilapalveluille edelleen vuokrattavaksi muille yksiköille, kasvaville yksiköille, projekteille tai yliopiston toimintaa tukeville ulkopuolisille vuokralaisille. Luopuessaan tiloistaan yksikön tulee luopua yksikön rajoilla olevista tiloista, tilakokonaisuuksista tai tiloista, jotka ovat käyttökelpoisia uudelle vuokralaiselle. Vapautuvista tiloista pyritään kokoamaan laajempia kokonaisuuksia, jotta ne voidaan tarvittaessa vuokrata yliopiston toimintaa tukeville ulkopuolisille tahoille. Koska tavoitteena on tilojen tasapuolinen jakautuminen yliopiston eri yksiköiden tarpeiden mukaan, tarkastellaan eri yksiköiden käytössä olevien tilojen määriä ja laajuuksia määräajoin. Tarkastelun pohjalta tehdään tilojen ja tilakustannusten tarpeelliset uudelleenkohdentamiset.

15 Tilojen vuokraus ulkopuolisille ja projekteille Oulun yliopisto voi tilanteen mukaan alivuokrata vapaita tiloja ulkopuoliselle. Tätä varten laaditaan yliopiston tilojen ulosvuokrauksen periaatteet. Osaamisperusteisen yritystoiminnan osalta noudatetaan ohjetta Osaamisperusteinen toiminta Oulun yliopistossa. Täydentävällä rahoituksella tehtävä toiminta tulee lähtökohtaisesti aina hinnoitella siten, että hinnoittelu vastaa täysimääräisesti toiminnasta aiheutuvia tilakustannuksia. Myös sisäiset, maksulliset tukipalvelut on hinnoiteltava siten, että hinta sisältää täysimääräisesti tilakustannukset. 3.8 Tilahallintajärjestelmät Oulun yliopiston tilahallintajärjestelmiä kehitetään opetusministeriön ohjeen mukaisten tunnuslukujen saamiseksi. Oulun yliopiston tilojen käyttötarkoitukset muutetaan vastaamaan opetusministeriön ohjetta ja yliopistojen tunnuslukutyöryhmän ehdotusta ns. TALO2000-nimikkeistön mukaiseksi. Oulun yliopiston yhteisten tilojen jyvittäminen muutetaan vastaamaan opetusministeriön ohjetta ja yliopistojen tunnuslukutyöryhmän esitystä. 3.9 Turvallisuus Vuokrattavien tilojen tulee olla toimintaa vastaavat, terveelliset, esteettömät ja turvalliset. Turvallisuuskulttuuria luodaan ja lisätään turvallisuustietoisuutta koulutuksen avulla. Varaudutaan tietoturvariskeihin ja ennaltaehkäistään niitä. Omaisuuteen kohdistuva rikollinen toiminta todennäköisesti lisääntyy. Yliopiston sisätiloissa ja ulkoalueilla lisätään videovalvontaa ja muuta turvatekniikkaa Ympäristöasiat Tilojen hankinnassa, rakentamisessa ja ylläpidossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita Oulun yliopiston ympäristöohjelman mukaisesti. Yliopistolle on laadittu ympäristöohjelma vuonna 2001 ja ympäristöpolitiikka vuonna Ympäristöohjelma uusitaan säännöllisin väliajoin. Painotetaan energian käytön seuraamista, kulutuksen vähentämistä sekä jätehuollon ja kierrätyksen tehostamista Esteettömyys Opetusministeriön julkaisun 2005:6 mukaisesti esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin.

16 15 Tilojen hankinnassa, varustamisessa ja kalustamisessa sekä uudisrakennusten ja peruskorjaus- ja muutostöiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon esteettömyys. 4 Ennusteet 4.1 Opiskelija- ja henkilöstömäärien kehitys Oulun yliopiston toiminta-alueena on Pohjois-Suomi. Toiminnan aiheuttama tilatarve keskittyy pääasiassa Oulun kampusalueille sekä Kajaanin kampukselle. Opiskelijoiden enemmistö on nyt ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa lähtöisin Pohjois-Suomen alueelta. Opiskelijoiden sisäänottomäärissä ei tapahdu suuria muutoksia lähimmän viiden vuoden aikana. Oulun yliopiston opiskelijamäärien ja toimitilojen tarpeen tarkasteluissa on huomioitava muuta Suomea voimakkaampi ikäluokkien pienentyminen Pohjois-Suomen alueella, kilpaileva koulutustarjonta sekä virtuaaliopetuksen lisääntyminen. Opetus- ja koulutusrakenteessa tapahtuu muutoksia. Aikuis- ja ulkomaalaisopiskelijoiden määrät voivat lisääntyä merkittävästi nykyisestä. Henkilöstömäärien kehitykseen vaikuttaa valtionhallinnon tuottavuusohjelma. Eläkkeelle jäävien vakansseja ei kaikissa tapauksissa täytetä. Henkilöstörakenteessa tapahtuu muutoksia mm. tutkimukseen panostamisen vuoksi. 4.2 Toimitilariskit Toimitilariskejä voivat aiheuttaa sekä yliopiston oma muuttuva toiminta, että ulkopuoliset tekijät. Riskit kohdistuvat niin tilojen määrään, tilatyyppeihin kuin tilojen rahoitukseen. Riskejä voivat aiheuttaa esimerkiksi seuraavat tekijät: - Pohjois-Suomen elinkeinorakenteen ja mahdollisesti muut toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, jotka heijastuvat koulutustarpeeseen ja siten tilatarpeeseen. - Henkilöstö- ja opiskelijamäärien kehityksen ennustaminen voi olla vaikeaa. Muutokset voivat johtua Oulun yliopistosta riippumattomista valtakunnallisista ratkaisuista. Nämä muutokset vaativat tilatarpeen uudelleen tarkastelua. - Koulutus- ja opiskelijarakenteen muutokset, jotka johtuvat mm. aikuiskoulutuksen ja tutkimuksen lisääntymisestä, vaativat erityyppisiä tiloja. - Täydentävän rahoituksen muutokset aiheuttavat riskin tilamäärille ja tilatyypeille. Pitkät vuokrasopimukset sitovat tilamäärät pitkäksi ajaksi, kun taas täydentävän rahoituksen kesto voi vaihdella. Tämä saattaa johtaa tilojen rahoitusongelmiin. - Sisäilmaongelmat aiheuttavat henkilöstölle ja opiskelijoille oireiluja ja ovat siten terveysriski. Oireiluista aiheutuu sairauspoissaoloja sekä oireilevien henkilöiden muuttoja tai yksiköiden muuttoja. Korjaustoimenpiteistä johtuvien korvaavien tilojen saanti on hankalaa. Kiinteistön omistajan kanssa on lisättävä yhteistyötä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisevään toimintaan sekä sisäilmaongelmien ratkaisukeinoja ja korjaustoimenpiteitä on kehitettävä.

17 16 - Tulevien peruskorjauksien vaatimien korvaavien tilojen järjestelyihin on varauduttava hyvissä ajoin. 5 Toimitilastrategian toteuttaminen ja seuranta Toimitilastrategian hyväksyy Oulun yliopiston hallitus. Toimitilastrategiaa tarkistetaan tulossopimuskausittain tai vähintään viiden vuoden välein. Toimitilapalvelut vastaa toimitilastrategian päivittämisestä ja valmistelusta.

18 17 6 Sanastoa Huoneala hum 2 = Huoneala on huoneen ala, jonka rajoina ovat huonetta ympäröivien seinien pinnat tai niiden ajateltu jatke. Huoneen sisällä olevien kantavien ja muiden kiinteiden rakennusosien, kuten hormien rakennusosa-alaa ei lasketa huonealaan. Kaappien ja muiden kiintokalusteiden ala lasketaan huonealaan. RT Huoneistoala htm 2 = Huoneistoala on ala, jota rajaavat toisaalta huoneistoa ympäröivien seinien, toisaalta huoneiston kantavien ja muiden koko rakennukselle välttämättömien rakennusosien huoneiston puoleiset pinnat. Huoneistoala lasketaan huoneistoon kuuluvien huoneiden huonealojen sekä ei-kantavien seinien rakennusosa-alojen summana. RT Oulun yliopiston pinta-aloja mitattaessa huoneen pinta-ala on rajattu ja mitattu kevyen väliseinän keskeltä. Kun rakennuksen huoneiden pinta-alat (huonekohtaiset huoneistoalat) lasketaan yhteen, saadaan summaksi koko rakennuksen huoneistoala. Huoneistoalaa käytetään Senaatti-kiinteistöjen sopimuksissa vuokran maksun perusteena olevana pinta-alana. Hyötyala hym 2 = Hyötyalaa käytetään rakennuskohteissa, joista laaditaan tilaohjelma. Hyötyala kuvaa tilaohjelmaan kuuluvien tilojen laajuutta. Hyötyala lasketaan huonealojen summana. Hyötyalaan lasketaan kaikki tilaohjelmaan kuuluvat tilat. Tilaohjelman ja hyötyalan ulkopuolelle jäävät yleensä rakennuksen sisäistä liikennettä palvelevat tilat, kuten käytävät, portaat, porrashuoneet, tuulikaapit, aulat, sekä teknisiä järjestelmiä palvelevat tilat. RT Tilaohjelma = Tilaohjelmaan luetellaan luettelona esim. uudisrakennuksen hankesuunnitteluvaiheessa rakennuksen käyttöön tarvittavat tilat. Pinta-alat ilmoitetaan huonealoina hum 2. Yhteenlasketusta pinta-alasta käytetään myös nimitystä ohjelma-ala ohm 2. Kun suunnitteluvaiheessa lisätään tarvittavat käytävät, porrashuoneet ja tekniset tilat, saadaan summaksi koko rakennuksen huoneala.

19 18 LIITE 1 Kiinteistöluettelo Oulun yliopiston vuokraamat tilat vuonna Pinta-alat vuokrattuja huoneistoaloja htm 2. Pintaala Kiinteistö, rakennus tai sen osa Htm 2 Liikuntahallit Kajaanin liikuntahalli / Osuus käyttök. 23 % Linnanmaan liikuntahalli / Osuus käyttk. 37 % 977 Liikuntahallit yhteensä Muut vuokratilat Jokimäki Oy / Sammaltie Kajaanin kaupunki / Kajaanin yliopistokeskus / TOL Kemin teollisuuskylä Oy 212 PSOAS 1 / Rakentajantie 5 / Avoin yliopisto, 1. krs. 289 PSOAS 1 / Rakentajantie 5 / TOL 3. krs 74 PSOAS 1 / Rakentajantie 5 / TUPA 228 PSOAS 1 / Rakentajantie 5 / Yhdyskäytävä 390 Utsjoen kunta / Tutkijatilat 35 Vierashuoneistot, ulkopuoliset 220 VTT / F-Siipi / Tutkijantie Muut vuokratilat yhteensä Muut vuokratilat, käyttäjä maksaa Bioworld-hanke Hailuodon kunta / Perämeren tutk.asema Iilaakson teollisuuskylä / Mikroelektroniikka 48 Kainuun osuusmeijeri / Biotekniikan lab Kajaanin teknologiapuisto Oy / Mit. lab Kajaanin teknologiapuisto Oy /Mit.lab Nivalan teollisuuskylä Oy / Oulun Eteläisen inst. 176 PSOAS / KV-yksikkö / KV-opisk. Vuokratut PSOAS 1 / Kolutus- ja tutkimuspalvelut Pudasjärven kaupunki / Meri-Lappi inst Rakentamisteknologian tutkimusryhmä/ Timo Aho 295 Tietomaa / Showroom-projekti Y-daatta / Koulutus- ja tutkimuspalvelut Ylivieskan Smarthouse YTEK Oy / huoneisto Ylivieskan Smarthouse YTEK Oy / huoneisto Ylivieskan Smarthouse YTEK Oy / Origo 139 Muut vuokratilat, käyttäjä maksaa yhteensä Senaatti-kiinteistöt Aleksanterinkatu Aleksanterinkatu 4-6, uudisrakennus Haukiputaan tekokuuasema 200 Kajaanin yliopistokeskus / OKL,KAKE Kastellin tutkimuskeskus Kiimingin observatorio 90 Kiimingin seismologinen asema 15 Kuusamon seismologinen asema 30 Linnanmaa Linnanmaa / Päärakennus Linnanmaa / Tietotalo Linnanmaa / Tietotalo Lääketieteellinen tiedekunta / Päärakennus Lääketieteellinen tiedekunta / Transgeeniset eläimet 591 Lääketieteellinen tiedekunta Oulangan biologinen asema Perämeren tutkimusasema 873 Sodankylän geofysiikan observatorio Sodankylän geofysiikan observatorio, uusi päärakennus 651 Ulkokrunnin tutkimusasema 110 Varhaiskasvatuksen yksikkö VTT / J-Halli 519 Senaatti-kiinteistöt yhteensä Senaatti-kiinteistöt, harjoittelukoulut Kajaanin yliopistokeskus / Kajaanin harjoittelukoulu Normaalikoulun ala-aste Normaalikoulun ylä-aste ja lukio Senaatti-kiinteistöt, harjoittelukoulut yhteensä Kaikki yhteensä

20 19 LIITE 2 Tilat tilaryhmittäin Oulun yliopiston tilaryhmäjakauma vuonna Pinta-alat huonealoja hum 2. 7 LIIIKENNE- JA TEKNISET TILA T 25 % 1 TOIM ISTOTILAT 22 % 2 NORM AALIVARUST. OPETUSTILAT 10 % 6 M UUT TILAT 15 % 3 ERITYISOPETUSTILAT 5 % 5 Y LEISÖTILA T (KIRJASTOT JA MUSEOT) 6 % 4 LABORATORIOT 17 % Tilaryhmä Hum 2 % 1 TOIMISTOTILAT ,6 2 NORMAALIVARUSTEISET OPETUSTILAT ,5 3 ERITYISOPETUSTILAT ,0 4 LABORATORIOT ,3 5 YLEISÖTILAT (KIRJASTOT JA MUSEOT) ,2 6 MUUT TILAT ,1 7 LIIIKENNE- JA TEKNISET TILAT ,3 Kaikki yhteensä ,0

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA

SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA 6.2.2013 0 YHTEENVETO HANKKEEN NIMI KUVAUS HANKKEESTA HANKEVASTUU VUOKRANANTAJA VUOKRALAISET OSOITE TOIMINNAT VUOKRA AIKATAULU

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 120 Sörnäistenkatu 1, toimistotilan vuokraaminen kiinteistöviraston käyttöön HEL 2016-003067 T 10 01 04 Päätös Käsittely päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 212 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2015-013974

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (5) 116 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toimistotilojen vuokraamisesta rakennusviraston käyttöön, Elimäenkatu 5 HEL 2015-000791 T 10 01 04 Kiinteistökartta

Lisätiedot

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO MYYDÄÄN ARVOKIINTEISTÖ KUOPION KESKUSTASSA TARJOUSTEN PERUSTEELLA PERUSTIETOA KOHTEESTA Myynnin kohteena Kuopiossa sijaitsevat Maanmittauslaitoksen virastorakennus ja saunarakennus

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 15.10.2015 Hatanpään kartano Hatanpään kartanoajan katsotaan alkaneen 1689. Hans Henrik Boijen aikana 1700-luvun

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Kaupunginhallitus 86 21.03.2016 Kaupunginhallitus 158 30.05.2016 Kaupunginhallitus 176 13.06.2016 Kaupunginhallitus 197 27.06.2016 Korvausvaade Hanhenpuiston asumisyksikön kustannuksista 821/10.03.02/2015

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013 Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta Nykyinen toimitilavuokra ja sen laskentaperiaatteet

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Tilahankkeiden valmistelu- ja päätösprosessi

Tilahankkeiden valmistelu- ja päätösprosessi KULA 20.5.2014 JHov Tilahankkeiden valmistelu- ja päätösprosessi Tilahankkeen vaiheet Käyttäjätoimialojen ilmaisema tilan tarve käynnistää yksittäisen rakennushankkeen prosessin. Yksittäinen rakennushanke

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

VUOKRATTAVA TILA, suun terveydenhuollon tilat

VUOKRATTAVA TILA, suun terveydenhuollon tilat Tekniset palvelut 30.1.2018 1 VUOKRATTAVA TILA, suun terveydenhuollon tilat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) hakee käyttöönsä vuokratiloja keskitetylle hammashoitolalle.

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Valtion toimitilastrategia Tutkimusympäristöjen tehokkuusmittaus - mitä tulisi mitata 17.11.2014 Juha Lemström Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Valtion sisäisen vuokrajärjestelmän

Lisätiedot

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk 1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA Luonnos 16.2.2017 tekninen ltk 2(5) 1. JOHDANTO Kiinteistöstrategialla tavoitellaan kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden ylläpidon pitkäjänteistä kehittämistä sekä

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja.

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja. VUOKRSOPIMUS 1.1 Sopijapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Easy-Lift Oy, jäljempänä yritys. Teollsuustie 8, 89400 HYRYNSALMI 1.2 Sopimuksen kohde 2. VUOKRAMINEN Vuokrattava

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013 Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 660/02.08.03.01/2012 Yhall 07.05.2013 83 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 12 Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma HEL 2015-013974 T 10 06 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut.

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut. Hindsbyn ent. koulu salkku Toimenpide Hindsbyntie 301 1903 rakennusvuosi toimenpide Myynti 04130 Sipoo 1973 korjaus vuosi Entinen kyläkoulurakennus jossa erilaista toimintaa ollut vuosien varrella ja talon

Lisätiedot

YDW-tietomalli 28.4.2008

YDW-tietomalli 28.4.2008 YDW-tietomalli 28.4.2008 Generated from VP-UML ME Class Diagram Tilahallinto Summary Name Kiinteistö Organisaatio Rakennus Tila Vastuualue Documentation Lainsäädännössä kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag LOUNAIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TURUN PÄÄPOLIISIASEMAN JA KRP:N TOIMITILAHANKE LISÄTTYNÄ VAPAUTENSA MENETTÄNEIDEN TILOJEN KEHITTÄMISELLÄ 1. Taustaa Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiaseman

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 21.11.2013 67 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista. HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 7/2013. Kokous: Tiistai klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista. HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 7/2013. Kokous: Tiistai klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 7/2013 Hallituksen pöytäkirja 7/2013 Sivu 1/6 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista. Sihteeri lakimies Visa Hiltunen p. 0400 248 120, visa.hiltunen@ivu.fi. Hallintojohtaja Kirsi Moisander

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA JA LEMPÄÄLÄSSÄ TREDU-CAMPUKSEN MYÖTÄ Lempäälän kunta 2016 / NL

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA JA LEMPÄÄLÄSSÄ TREDU-CAMPUKSEN MYÖTÄ Lempäälän kunta 2016 / NL AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA JA LEMPÄÄLÄSSÄ TREDU-CAMPUKSEN MYÖTÄ 2017 Lempäälän kunta 2016 / NL Lähtökohdat Pirkanmaan koulutuskonsernin koulutustoiminta siirtyi omistajakuntien

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Vuokrasopimus 1 Luonnos 15.10.2014. 2 Merimaskun Rantamakasiini -rakennus ja siihen kuuluva piha-alue.

Naantalin kaupunki Vuokrasopimus 1 Luonnos 15.10.2014. 2 Merimaskun Rantamakasiini -rakennus ja siihen kuuluva piha-alue. Naantalin kaupunki Vuokrasopimus 1 1 Osapuolet 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen T:mi Marita Lamberg, y-tunnus 1979727-5 2 Vuokrauskohde

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (5) 148 Lauttasaaren 2. ala-aste, Tarveselvityksen hyväksyminen, opetusvirasto HEL 2016-013438 T 10 06 00 Päätös Käsittely päätti hyväksyä 2.12.2016 päivätyn Lauttasaaren

Lisätiedot

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Liite 3 Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Turun kaupungin tavoitteena on omalla toiminnallaan sekä yhteistyössä yliopistojen ja muiden kumppanien kanssa kehittää toimintaympäristöä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2013 1 (5) 1 Tarveselvityksen hyväksyminen Stadin ammattiopiston lisätiloille osoitteessa Elimäenkatu 23 HEL 2013-005707 T 10 06 00 Päätösehdotus Esittelijä päättänee hyväksyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA OULUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA OULUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA OULUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OULUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulutusala

Luonnontieteellinen koulutusala Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian koulutusohjelma klo 11.45 12.15 Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

MATTILANNIEMI. Toimitiloja teknologiaosaamisen sydämessä

MATTILANNIEMI. Toimitiloja teknologiaosaamisen sydämessä MATTILANNIEMI Toimitiloja teknologiaosaamisen sydämessä 2 Luonto ja huipputeknologia kohtaavat Puistomainen Mattilanniemen alue sijaitsee keskeisellä paikalla vain 15 minuutin kävelymatkan päässä Jyväskylän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PÄÄTÖS: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokous: Keskiviikko 21.8.2013 klo 11.00 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Läsnä: Professori Jorma Rantanen (läsnä asiat 1 9) Viestintäjohtaja Merja Haverinen (läsnä asiat 1

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 MYYNTIESITE 7.4.2017 MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 Yleistä Kiinteistö Oy Porin Ammattiopiston hallitus on päättänyt laittaa myyntiin Puinnintie 2 osoitteessa sijaitsevan

Lisätiedot

HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2017 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2017 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2017 ennustea 2016issa Muutos*is Henkilö lkm. 72 300 72 800-0,7 % HTV 69 900 71 700-2,6 % Toimisto-HTV 50 000 50 800-1,6 %

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSHANKE YHALL 17.09.2014 80 Valmistelija:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Tonttien 297-25-80-1 (Jynkän koulu) ja 297-43-17-1 (Karttulan koulu) vuokraaminen / Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä.

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä. 1. VUOKRANANTAJA 2. VUOKRALAINEN Nimi/Organisaatio Organisaation edustaja/yhteyshenkilö ja asema organisaatiossa Puhelin/Fax Y-tunnus Lähiosoite Pankkiyhteys Luottamuksellisuus (_) Sopimus on luottamuksellinen

Lisätiedot

TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10

TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10 TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10 NNISSÄ HISTORIALLINEN MAAHERRAN MAKASIINI PERUSTIETOA KOHTEESTA Myynnin kohteena Turun keskustassa sijaitseva historiallinen kiinteistö Maaherran makasiini Osoite: Henrikinkatu

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Nro 3060

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Nro 3060 LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRAN- ANTAJA 2. VUOKRA- LAINEN 3. VUOKRAUS- KOHDE ESPOON KAUPUNKI / TILAKESKUS -LIIKELAITOS Virastopiha 2B, 5.krs 02070 Yhteyshenkilö Pankki ja tilinumero Y-tunnus Puhelin

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot