Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus Kuntalain vaatimuksen mukaisesti myös Siikalatvan kunnan on yhtiöitettävä sellainen liiketoiminta, joka toimii kilpailulla vapaalla markkinalla. Tällaista toimintaa on mm. energialiiketoiminta, jota Siikalatvan kunnalla on kaukolämpötoiminta. Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: 1. Kunnan omistamat kaukolämpölaitokset Rantsilassa ja Kestilässä. Laitoksia käyttää ja niiden polttoainehuollosta, kunnossapidosta jne., vastaavat yrittäjät, joille kunta maksaa verkostoon tuotetusta lämmöstä. 2. Kunta ostaa tarvitsemansa lämmön yritysten omistamilta laitoksilta Pulkkilassa ja Piippolassa. 3. Kunta omistaa kaikilla kirkonkylillä kaukolämmön toimittamiseen tarvittavat verkostot. Yhteensä kunta ostaa lämpöä omista tai yritysten omistamista laitoksista noin MWh/vuosi ja asiakkaille toimitetaan noin MWh. Erotus hankitun ja laskutetun lämpömäärän välillä johtuu verkostohävikistä. Myydystä lämmöstä kunnan omat kiinteistöt käyttävät noin 50 %. Yhtiöittämiseksi on tarkasteltu neljää toteuttamisvaihtoehtoa: 1. Myydään koko toiminta ulkopuoliselle yritykselle. 2. Myydään/vuokrataan toiminta jollekin kuntakonsernin yhtiölle. Lähinnä kysymykseen tulevat Siikalatvan Vesihuolto Oy ja Tuohisentteri Oy. 3. Perustetaan uusi yritys, jossa kunnan lisäksi omistajina yksityisiä yrityksiä/henkilöitä. 4. Perustetaan kunnan 100 %:sti omistama yritys Siikalatvan Lämpö Oy. Tarkempaa tietoa laitoksista, verkostoista ja lämmön tuotannosta ja myynnistä sekä yhtiöittämisvaihtoehtojen tarkastelusta on esityslistan liitteenä olevassa yhteenvedossa.

2 Liitteessä on esitetty myös tarkastelua toiminnan taloudellisuudesta. Oleellista tulevan yhtiön taloudellisuudelle ovat myydyn lämmön hinnoittelu sekä lämmön hankinnan kustannukset. Lisäksi huomattava merkitys on sillä hinnalla, jolla omaisuus kunnalta siirretään yhtiölle. Siirtohintaa ja sen maksamista joudutaan vielä selvittämään vuoden 2015 aikana. Yhtiölle on teetetty omaisuuden nykyarvon määritys, joka valmistuu lisäksi yhtiön taloutta on tarkasteltu kahdella eri vaihtoehdolla, joissa toisessa siirtohintana on käytetty tasearvoja ja toisessa tasearvoa lisättynä noin euroa. Molempia vaihtehtoja on tarkasteltu myös yksinkertaisen rahoituslaskelman avulla. Yhtiöittämisvaihtoehtojen tarkastelussa/vertailuissa on päädytty, että alkuvaiheessa kunnan 100 %:sti omistama yhtiö on edullisin ja turvallisin vaihtoehto. Toiminnan kehittyessä on sitten mahdollista tarvittaessa tarkastella omistajapohjan laajennusta. Kunnan omistamassa yhtiössä jatkettaisiin edelleen lämmönostamista yrityksiltä heidän omistamistaan laitoksista samoin yhtiölle siirtyvien laitosten käyttöä jatkettaisiin yrityksiltä palveluksia ostaen. Hallinnollisia palveluksia ostettaisiin kuntaorganisaatiolta sikäli kuin kunta niitä pystyy tarjoamaan. Kunnalta hankittavia palveluita olisivat mm. laskutus ja taloushallinto muutoinkin ja yhtiön johto niin hallinnollinen kuin myös tekninen. Asian kehittämistä jatketaan seuraavasti: 1. Perustetaan kunnan 100 %:sti omistama yhtiö, joka käynnistää toimintansa Laaditaan suunnitelma/sopimus kunnan kaukolämpötoiminnan siirtämiseksi yhtiölle. Samoin sopimus niistä palveluista, jotka kunta tuottaa yhtiölle. 3. Määritellään siirtyvän omaisuuden käypä arvo. 4. Laaditaan suunnitelma ja aikataulu siitä, miten yhtiö maksaa siirtyvän omaisuuden kunnalle. 5. Selvitetään siirtyvät sopimukset ja niiden siirron vaatimat toimenpiteet (lämmöntoimitussopimukset, lämmön ostosopimukset yritysten kanssa jne.) 6. Pyydetään mahdolliset lausunnot omaisuuden siirrosta tilintarkastajalta ja verottajalta. Päätösesitys (keh. ja tekn.joht.): Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perustetaan toimintansa käynnistävä osakeyhtiö, jolle siirretään kunnan kaukolämpötoiminta. Kunta merkitsee koko perustettavan osakeyhtiön osakepääoman. Osakepääoman suuruudeksi päätetään euroa. Tarvittava määräraha varataan vuoden 2015

3 talousarvioon. Lisäksi valtuusto päättää, että yhtiön perustamisen vaatimat käytännön järjestelyt ja perustamistoimiin liittyvät päätökset tekee kunnanhallitus. Omaisuuden siirtohinta ja hinnan maksutapa/suunnitelma tuodaan erikseen valtuuston hyväksyttäväksi. Päätösesitys hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto Kunnanhallituksen esitys hyväksyttin. Kunnanhallitus Kun valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen, pitää kunnanhallituksen tehdä yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset. Päätösesitys (keh. ja tekn.joht.): Kunnanhallitus: 1. Hyväksyy omalta osaltaan perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksen. 2. Päättää, että kunta merkitsee perustettavan yhtiön koko osakekannan. 3. Esittää hallituksen jäsenmääräksi 3 varsinaista jäsentä ja heille 1:n yhteisen varajäsenen. 4. Päättää, että kunnanjohtaja edustaa kuntaa perustavassa yhtiökokouksessa. Kehitys- ja tekninen johtaja toimii perustavan kokouksen sihteerinä. 5. Päättää, että omaisuuden ja toiminnan siirtämistapa ja rahoitus selvitetään vielä siten, että huomioidaan myös mm. varaisiirtoveron vaikutukset. Myyntihinta on 2,8 milj.. Valtuusto tekee lopullisen päätöksen myyntihinnasta.

4 Päätösehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valittavaksi perustettavan yhtiön hallitukseen seuraavat kolme varsinaista jäsentä ja yhden yhteisen varajäsenen: Heikki Juntunen, Pirkko Pehkonen, Seppo Kallio, Ira Toppinen, varajäsen Kunnanhallitus 18 Päätösehdotus (kj.): Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa Siikalatvan Lämpö Oy:n perustamiseen ja liiketoiminnan ja käyttöomaisuuden siirtämiseen yhtiöön liittyen, että 1. Kauppahinta on euroa, lisäksi yhtiön vastuulle siirtyvät palautuskelpoiset liittymismaksut euroa. 2. Kauppahinta jakautuu siten, että Rantsilan ja Kestilän lämpölaitosten rakennusten hinta on yhteensä euroa. Laitosten tonteista tehdään erilliset vuokrasopimukset. 3. Rantsilan ja Kestilän lämpölaitosten koneiden ja laitteiden hinta on yhteensä euroa. 4. Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan kaukolämpöverkostojen hinta on yhteensä euroa. Kauppahinta ja sen jakautuminen perustuu Planora Oy:n tekemään nykyarvon määritykseen. Lisäksi valtuustolle esitetään, että kauppasumma maksetaan seuraavasti: 1. Kunta tekee kauppasummasta euron suuruisen sijoituksen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 2. Loppusumman euroa yhtiö maksaa kunnalle kahden vuoden kuluessa siten, että koko summa on maksettu mennessä. Kunnanhallitus hyväksyy tarkemman maksuohjelman.

5 Päätösehdotus hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto 10 Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan

Lisätiedot

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti: PLANORA

Lisätiedot

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Seminaarinkatu 2 87100 KAJAANI 1(30) Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Osoite: Puh/fax Sähköposti: PL 43 (Voudintie 6) 044 781 9310 etunimi.sukunimi@planora.fi

Lisätiedot

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 Valmistelija: Liikelaitos Salon

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

Yhtiöittämissuunnitelma. Turun sataman yhtiöittäminen 25.5.2012/JV

Yhtiöittämissuunnitelma. Turun sataman yhtiöittäminen 25.5.2012/JV Yhtiöittämissuunnitelma Turun sataman yhtiöittäminen 25.5.2012/JV Sisällysluettelo 1 Aikataulua... 4 2 Yhtiöittämissuunnitelman käyttötarkoitus... 4 3 Päätöksenteko ja organisointi... 4 3.1 Turun kaupunki...

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 27.10.2014 Juuan kunta LÄMPÖLAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN Väliraportti 1. Toimeksianto Toimeksiantomme mukaisesti olemme

Lisätiedot

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3.8.2015 Juuan kunta LÄMPÖLAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN 1. Toimeksianto Toimeksiantomme mukaisesti olemme selvittäneet

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80. 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 82

Käsittellyt asiat. 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80. 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 82 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 4/2008 Kokousaika Torstai 24.04.2008 klo 09.05 12.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

LAIHIAN KUNNAN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 1 (7) LAIHIAN KUNNAN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 1. OMISTAJAPOLIITTISTEN LINJAUSTEN LÄHTÖKOHDAT Kunnan omistajapolitiikka on kunnan voimavarojen suuntaamista kuntalaisia parhaalla mahdollisella palvelevalla

Lisätiedot

Selvitys Savon koulutuskuntayhtymän toimintojen osittaisesta yhtiöittämisestä 12.3.2015

Selvitys Savon koulutuskuntayhtymän toimintojen osittaisesta yhtiöittämisestä 12.3.2015 Selvitys Savon koulutuskuntayhtymän toimintojen osittaisesta yhtiöittämisestä 12.3.2015 Laatija 2 Keijo Tikka 1. Taustaa Kuntalain muutos (626/2013, HE 32/2013 vp) on tullut voimaan 1.9.2013. Muutoksessa

Lisätiedot

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä: Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Kunnanhallitus 65 17.03.2014 Kunnanvaltuusto 13 22.04.2014 Kunnanhallitus 195 22.09.2014 Kunnanvaltuusto 38 29.09.2014 Kunnanhallitus 236 17.11.2014 Kunnan omistamien vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen eteneminen Valmistelijat: toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh.

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS/YHTIÖN PERUSTAMINEN

VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS/YHTIÖN PERUSTAMINEN Kaupunginhallitus 203 24.04.2013 Kaupunginhallitus 213 08.05.2013 Yhteistyöryhmä 4 13.06.2013 Kaupunginhallitus 285 19.06.2013 Kaupunginhallitus 350 18.09.2013 Kaupunginvaltuusto 93 26.09.2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

Osakassopimusluonnos 17.8.2011/ajk/ts Luottamuksellinen Sitoumuksetta

Osakassopimusluonnos 17.8.2011/ajk/ts Luottamuksellinen Sitoumuksetta Osakassopimusluonnos 17.8.2011/ajk/ts Luottamuksellinen Sitoumuksetta Osakassopimus TÄMÄ OSAKASSOPIMUS on tehty..2011. OSAPUOLET (1) Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy (y-tunnus 1730092-3) (TSME

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014 Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 KH 102 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Tamara Liimatainen Euroopan Unionin kilpailuneutraliteetin

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Valtuusto 13.12.2012, LIITE 2 Fullmäktige BILAGA Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Liiketoimintasuunnitelma 04.10.2012 / päivitetty 5.11.2012/päivitetty 19.11.2012/ päivitetty 29.11.2012

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Kunnanhallitus 41 17.02.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko

Lisätiedot

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 8 23.01.2012 Kunnanvaltuusto 6 27.02.2012 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN K.hall. 8 Liitteet 1 ja 2 Uuden Oulun taloustiimi: Oulun talous ja strategia -ryhmän

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS 8.3.2006 2 Sisältö Johdanto........................................... 5 1 Yleistä.......................................... 6 1.1 Historiaa........................................

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/2014 1 Konsernihallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 8:30-10:35 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos Osallistujat

Lisätiedot