NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat."

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. Vuokrattavat tilat sijaitsevat Luonnonmaalla. osoite Luonnonmaantie Naantali vuokrattava 360,5 m 2 huoneistoala Sopimukseen sisältyy lisäksi liitekartalla osoitetun piha-alueen käyttöoikeus. 3 TARKOITUS 4 VUOKRA-AIKA Vuokrauksen kohde vuokrataan liikehuoneistokäyttöön. Muu käyttö ilman vuokranantajan lupaa on kielletty. 4.1 Vuokra-aika alkaa xx.xx Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa puolin ja toisin kuuden kuukauden irtisanomisajalla. 5 VUOKRA 5.1 Vuokran suuruus Vuokra on allekirjoitushetkellä 1950,00 kuukaudessa. Vuokranantaja perii vuokran yhteydessä kohteen lämmitys- ja vesikustannuksia vuokralaiselta lisäksi ensimmäisen kalenterivuoden aikana XXX kuukaudessa. Vuokraan, lämmitys- ja vesimaksuihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Arvonlisäveroa ei kuitenkaan näihin lisätä, jos vuokralainen käyttää tilaa arvonlisäverolain mukaiseen verottomaan palvelutoimintaan.

2 NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 2 Vuokrapäivitykset: Vuokra sidotaan kuluttajahintaindeksin kokonaisindeksiin 2005=100. Vuokra määritetään kalenterivuosittain, väliseksi ajaksi samantasoiseksi indeksin muutosten perusteella. Kalenterivuoden perusvuokra saadaan kertomalla sopimuksen mukainen lähtövuokra vertailuindeksin ja perusindeksin suhteella. Vertailuindeksinä käytetään edellisen vuoden lokakuun indeksiä. Perusindeksinä käytetään sopimuksentekohetkellä julkaistua viimeistä indeksiä (vrt. toukokuun 2014 indeksi on 119,5). Tilojen toiminnallisten kunnossapito-, investointi- ja peruskorjaustöiden yhteydessä vuokrasopimus tarkastetaan muutosten mukaiselle tasolle Kulutusperusteiset kustannukset: Vuokralainen vastaa sähkön ja jätehuollon kulutusmaksujen suorittamisesta. Vuokralainen suorittaa lisäksi lämmitys- ja vesimaksuja vuokranantajalle tämän vuosittain ilmoittaman kuukausiveloituksen mukaan. Vuokranantajan ilmoittama kuukausiveloitus määräytyy kulutuksen ja ko. erien muutosten perusteella. 5.2 Vuokranmaksu 5.3 Viivästyskorko 5.4 Vuokravakuus 6 HALLINTAOIKEUS Kuukausivuokra maksetaan kunkin kuukauden 5. päivä. Maksuerille lasketaan viivästyskorko korkolain mukaisesti. Vuokravakuutta ei vaadita niin kauan kuin vuokranantajana ja vuokralaisena toimii kaupungin sisäinen yksikkö. Hallintaoikeus vuokrauksen kohteeseen siirtyy vuokrakauden alkaessa. 7 VUOKRALAISEN OIKEUDET 7.1 Vuokraoikeuden siirto Vuokraoikeutta ei saa siirtää, ellei vuokranantaja siihen suostu etukäteen tehdystä anomuksesta. 7.2 Jälleenvuokraus Vuokralaisella ei ole oikeutta jälleenvuokraamiseen sopimatta vuokranantajan kanssa.

3 NAANTALIN KAUPUNKI 8 VUOKRALAISEN VELVOLLISUUDET TILAVUOKRASOPIMUS Toiminta 8.2 Rakennusten kunnossapito 8.3 Huonetilojen muutostyöt ja peruskorjaukset 8.4 Vuokralaista koskevat lait ja määräykset Vuokralainen vastaa tilojen sopimuksen mukaisesta käytöstä. Vuokrakauden päättyessä vuokrauksen kohde on luovutettava vuokranantajalle vähintään siinä kunnossa kuin se on ollut vuokrakauden alkaessa normaalia kulumista lukuun ottamatta. Vuokralainen huolehtii siitä, että toiminta kohteessa ei aiheuta vahinkoa vuokrakohteelle ja että vuokrakohde pidetään siistinä. Mikäli vuokralainen havaitsee vuokrakohteessa ongelman, joka aiheuttaa haittaa kohteen säilyvyydelle tai käytön turvallisuudelle, on siitä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen vastaa tiloihin liittyvien tarveselvitysten laatimisesta. Vuokralainen ottaa osaa kohteen kunnossapito-ohjelmointiin ja nimeää edustajan investointihankkeiden hankesuunnittelu- sekä rakennuttamisvaiheisiin. 8.5 Vuokra-alueen käyttö Vuokralainen on velvollinen noudattamaan, mitä rakennus-, palo-, terveys-, järjestys- ja ympäristölainsäädännössä on säädetty tai määrättytontinomistajan tai haltijan noudatettavaksi. Vuokrasopimukseen kuuluvaa piha-aluetta ei saa käyttää muuhun kuin asemakaavan ja tämän vuokrasopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, eikä tontilla saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka savulla, hajulla, melulla tai muulla tavoin toiminnan laatuun nähden kohtuuttomasti häiritsee ympäristöä. Vuokra-alueelle ei saa myöskään aiheuttaa vahinkoa. Vuokralainen sitoutuu toiminnassaan noudattamaan voimassa olevia ympäristönsuojeluun liittyviä säännöksiä ja toimimaan huoneistoa käyttäessään kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristön huomioon ottavalla tavalla. Mikäli vuokralaisen toiminnasta aiheutunutta saastumista ilmenee, suoritetaan puhdistus viranomaisten vaatimassa laajuudessa vuokralaisen kustannuksella.

4 NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS Irtaimisto ja vuokralaisen kiintokalustus 9 VUOKRANANTAJAN OIKEUDET 9.1 Purkuoikeus 9.2 Tontille sijoitettavat rakenteet 9.3 Katselmukset 10 VUOKRANANTAJAN VELVOLLISUUDET Vuokralainen hankkii tarvitsemansa irtaimiston ja kiintokalusteet. Jos vuokralainen olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on vuokranantajalla oikeus purkaa sopimus. Kaupungilla on oikeus sijoittaa vuokratontille tarpeelliset johdot, laitteet ja kiinnikkeet. Vuokralaiselle edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuva vahinko korvataan tarpeen mukaan erikseen. Vuokranantajalla on oikeus toimittaa vuokrauksen kohteessa katselmuksia, joista kuitenkin, mikäli se hankaluudetta voi tapahtua, ilmoitetaan vuokralaiselle hyvissä ajoin. Jos tarkastus on aiheuttanut muistutuksia, on puutteellisuudet korjattava vuokranantajan määräämässä ajassa Kiinteistön hoito ja ylläpito Vuokralainen huolehtii rakennuksen, teknisten laitteiden, kalusteiden ja irtaimiston hoidosta sekä ylläpidosta. Vuokranantaja vastaa kiinteistön jätehuollosta ja kiinteistön lämmityksestä Kunnossapito 10.3 Tilainvestoinnit Vuokralainen huolehtii tilojen vuosikorjaustoimenpiteistä. Vuosikorjauksien toteuttamista varten laaditaan vuokranantajan kanssa yhteistyössä vuosittain päivitettävä kunnossapito-ohjelma. Vuokranantajan vastuulla kustannuksineen on tilainvestointien yhteydessä osallistua vuokralaisen tarveselvitystyöhön laatia teknisten peruskorjausten tarveselvitykset laatia tiloihin liittyvät hankesuunnitelmat rakennuttaa tilahankkeet

5 NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 5 11 MUUT EHDOT Tilojen toiminnallisten investointi- ja peruskorjaustöiden yhteydessä vuokrasopimus tarkastetaan muutosten mukaiselle tasolle, kuten kohdassa 5.1 on todettu Sopimussakko 11.2 Vakuutukset 11.3 Erimielisyydet Mikäli vuokralainen olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai sen nojalla annettuja määräyksiä, on tämä velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheutetun vahingon määrän. Lisäksi vuokralainen on velvollinen suorittamaan vuokranantajalle sopimussakkoa kulloinkin enintään vuotuisen vuokranmaksun määrän. Vuokranantaja vakuuttaa vuokrauksen kohteen, mutta ei vuokralaiselle kuuluvaa omaisuutta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla Muut ehdot Mikäli tässä sopimuksessa ei toisin määrätä, noudatetaan vuokrasuhteessa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (482/1995). 12 JAKELU 13 VOIMAANTULO Tätä vuokrasopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi vuokranantajalle ja toinen vuokralaiselle. Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä. ALLEKIRJOITUKSET Naantalissa xx. xxkuuta 2014 NAANTALIN KAUPUNKI VUOKRALAINEN

6 NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 6 LIITEKARTTA PIHA-ALUEESTA:

7 NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 7 LIITEKARTTA, POHJAPIIRUSTUS:

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015.. Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

asennus- palvelu- Hinnasto voimassa 1.10.2011 alkaen. SUOMI

asennus- palvelu- Hinnasto voimassa 1.10.2011 alkaen. SUOMI asennus- palvelu- HINNASTO 2013 Hinnasto voimassa 1.10.2011 alkaen. SUOMI Asennuspalveluiden veloitusperusteet Hintamme koskevat normaaleina arkipäivinä (ma-pe klo 07.00-16.00 suoritettavia töitä). Yli-

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus 18102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA!

Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus 18102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA! Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus 18102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA! Sisällys Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus... 3 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) Tehtävä 1 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa korjausten suorittamisvuonna (1 p) Jos korjaustoimet

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot