KONTIOLAHDEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013-2015"

Transkriptio

1 1 KONTIOLAHDEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Päivitetty: Milla Paasu, henkilöstöpäällikkö Agnes Poutiainen, työterveyshoitaja Hyväksytty yhteistyötoimikunnassa x

2 2 Sisällys 1 TYÖPAIKKA Työpaikan perustiedot Työpaikan taustatiedot Oikeus työterveyspalvelujen käyttöön Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen puuttumisen käytänteiden toteutus TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAJA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Työterveyshuollon tavoitteet Toimintasuunnitelmakauden keskeisimmät työterveyshuollon tavoitteet LAKISÄÄTEINEN, EHKÄISEVÄ JA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA, SISÄLTÄEN TYÖTAPATURMIEN HOIDON (KELA I) Asiantuntijoiden käyttö työterveyshuollossa Työpaikkaan kohdistuva lakisääteinen toiminta Työpaikkaselvitykset Tietojen antaminen ja ohjaus Ensiapuvalmiuden ylläpito ja työtapaturmien ehkäisy Työssä tapahtuneiden kriisitilanteiden jälkihoito Työhyvinvointia tukeva toiminta Työntekijään kohdistuva lakisääteinen toiminta Terveystarkastukset Työkyvyn arviointi ja seuranta Rokotukset Itsehoitopiste TYÖTERVEYSPAINOTETTU SAIRAANHOITO JA MUU TERVEYDENHUOLTO (KELA II) Sairasvastaanotto Joensuun työterveyden toimipisteissä ajanvarauksella Sairausloman myöntäminen Kontiolahden kunnassa TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA SEKÄ LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI... 16

3 3 1 TYÖPAIKKA 1.1 Työpaikan perustiedot KONTIOLAHDEN KUNTA Osoite: Keskuskatu 8, Kontiolahti/henkilöstöhallinto Puhelin , faksi Y tunnus Toimialaluokitus: Julkinen yleishallinto (84110) Tilikausi Työterveyshuollon yhdyshenkilö: henkilöstöpäällikkö Milla Paasu, puh: Tapaturmavakuutusyhtiö: Pohjola, PL 440, Pohjola Eläkevakuutusyhtiö: KEVA, PL 425, HELSINKI TYÖSUOJELUORGANISAATIO Työsuojelupäällikkö: Milla Paasu, p Työsuojeluvaltuutetut: Arto Koskela, työntekijät, p Riitta Rosenius, työntekijät, p Teemu Piirainen, toimihenkilöt (esimiehet), p

4 4 1.2 Työpaikan taustatiedot Koko henkilöstön määrä on n. 660 henkilöä. Henkilökunta jakautuu hallinto-osastoon, sivistysosastoon ja tekniseen osastoon. Henkilöstöstä 80 % on naisia ja 20 % miehiä. a) Hallinto-osasto (keskushallinto, sosiaali- ja terveystoimen tilaus, elinkeino ja työllisyys) riskitekijöinä ovat: työn henkinen kuormitus, päätetyö, ajanhallintaan liittyvät riskit. b) Sivistysosasto (kasvatus- ja koulutoimen hallinto, vapaa-aika palvelut, yläkoulut, lukio, erityisopetus ja alakoulut, varhaiskasvatuspalvelut, maahanmuuttajaopetus) riskitekijöinä ovat: työn henkinen kuormitus, päätetyö, ajanhallintaan liittyvät riskit, väkivallan uhka. c) Tekninen osasto (tekniset palvelut, kiinteistöpalvelut, vesihuolto, ravintohuolto, ympäristöpalvelut) riskitekijöinä ovat: työn fyysinen kuormitus, työn henkinen kuormitus, melu, tärinä, liuotinaineet, seka-altistus. Kuvio 1. Henkilöstömäärä osastoittain vuonna 2013.

5 5 1.3 Oikeus työterveyspalvelujen käyttöön Työterveyshuollon järjestäminen on lakisääteistä ja koskettaa koko henkilöstöä. Työterveyshuollon palveluna Kontiolahden kunta tarjoaa lisäksi maksuttomia sairaanhoitopalveluja henkilöstölle. Työterveyspalvelujen ja sairaanhoitopalvelujen käyttöoikeutta ei kuitenkaan ole yli kuukauden kestävän palkattoman virkavapaan / työloman aikana (vuorotteluvapaa, vanhempainvapaa, hoitovapaa, opintovapaa tms. palkaton vapaa). Käyttöoikeuden rajoitus ei koske sairauslomalla olevaa työntekijää. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäätäessä oikeus työterveyshuollon palveluihin päättyy eläkkeen astuessa voimaan. Peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta lähetetään lasku työntekijälle itselleen. Samoin lasku lähetetään henkilölle itselleen, mikäli hän on käyttänyt työterveyspalveluja edellä mainittujen käyttöoikeusohjeiden vastaisesti. Työterveyshuollon Kontiolahden toimipisteessä työskentelee yksi työterveyshoitaja, joka on paikalla pääsääntöisesti päivittäin. Työterveyslääkäreiden vastaanotto Kontiolahden toimipisteessä on pääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin. Työfysioterapeutti toimii Penttilässä josta käsin hän käy työpaikkakäynnit. 1.4 Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen puuttumisen käytänteiden toteutus Kontiolahden kunnassa on kunnanhallituksen hyväksymä varhaisen puuttumisen, tehostetun tuen ja pitkältä poissaololta palaavan tuen malli, TYÖVIRE-malli. Tavoitteena on, että työntekijän työkyky säilyy koko työuran ajan ja mahdolliset työkykyongelmat havaitaan riittävän ajoissa. Tässä mallissa on myös kuvattu sairauspoissaoloseurantaprosessi. Työvire malliin on liitetty sähköpostihälytykset mallin toimintatavan mukaisesti. Kontiolahden kunnassa on oma päihdeohjelma.

6 6 2 TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAJA JOENSUUN TYÖTERVEYS Kunnallinen liikelaitos Puhelin Faksi TOIMIPISTEET: Enon toimipiste, Kunnantie 2, Eno Heinävaaran toimipiste, Heinävaarantie 7, Heinävaara Joensuun toimipiste,, Kontiolahden toimipiste, Keskuskatu 24, Kontiolahti Pyhäselän toimipiste, Sähkötie 22, Hammaslahti Tuupovaaran toimipiste, Alatie 18, Tuupovaara Johtaja Työterveyshuollon erikoislääkäri Jari Korhonen puh Työterveyslääkäri Anne Karttunen Työterveyslääkäri Olga Kaakkunen Vastaava työterveyshoitaja Satu Myller puh Työterveyshoitaja Agnes Poutiainen puh Työfysioterapeutti Rauni Räsänen puh Muut asiantuntijat Työpsykologia: Työpsykologi Tanja Holopainen ja työpsykologi Anne Monni /Joensuun Työterveys, Tietotaito Group, Psykologipalvelu Tammi Ostopalveluna Näköergonomia: Silmäasema Fennica Potilasasiamies Oksman Oiva puh:

7 7 3 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 3.1 Työterveyshuollon tavoitteet Työterveyshuoltolain mukaan työterveyshuollon tavoitteena on työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa. 3.2 Toimintasuunnitelmakauden keskeisimmät työterveyshuollon tavoitteet 1. Yhteistyön tehostaminen työkyvyn hallintamallin toteuttamisessa. 2. Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyön tiivistäminen työpaikkaselvitysten osalta, sekä uuden toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto riskienarvioinnin toteuttamisessa. 3. Sisäilmaan liittyvien prosessien selkeyttäminen ja jalkauttaminen. 4. Savuttomuuden tukeminen Savuton Kontiolahti hankkeessa. 4 LAKISÄÄTEINEN, EHKÄISEVÄ JA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA, SISÄLTÄEN TYÖTAPA- TURMIEN HOIDON (KELA I) 4.1 Asiantuntijoiden käyttö työterveyshuollossa Työterveyshuollossa toimivat työterveyslääkärit ja hoitajat ovat ammattihenkilöitä. Työfysioterapeutit osallistuvat toimintasuunnitelmassa sovittuihin työpaikkaselvityksiin tarvittaessa asiantuntijoina ergonomisen selvityksen sekä työtilojen, -välineiden ja -kalusteiden suunnittelun osalta. Työfysioterapeuteille ohjataan asiakkaita lääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä lähtökohtana ennaltaehkäisevä / korjaava näkökulma. Tarvittaessa erillistä terapiaa, työfysioterapeutit ohjaavat asiakkaat yksityisten fysioterapiapalveluiden asiakkaiksi. Työssä painottuu tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyen yksilöllinen ohjaus ja neuvonta. Yksilökäynteihin on mahdollisuus liittää työpaikalla tapahtuva ergonomiakartoitus ja -ohjaus. Osatyökykyisen työntekijän selviytymistä kartoitetaan fyysisen toimintakyvyn arvioinnilla suhteessa työhön. Työfysioterapeutit kartoittavat osaltaan työntekijöiden kuntoutustarvetta ja osallistuvat kuntoutukseen liittyvään toimintaan ja seurantaan. Osana työssä jaksamisen arviointia / kuntoutuksen seurantana on mahdollista tehdä erilaisia fyysisen kunnon testauksia/ mittauksia: mm. polkupyöräergometritesti, kävelytesti, lihaskunnon testaukset

8 8 Tarvittaessa järjestetään Kelan hyväksymää ryhmäohjausta: ergonomiaohjaus tules-ohjaus Työntekijöitä / viranhaltijoita kannustetaan työfysioterapeutin palveluiden hyödyntämiseen mahdollisten ergonomia-ongelmien poistamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työpsykologille ohjataan työterveyslääkärin tai hoitajan suosituksesta, mikäli tarvitaan psykologin asiantuntemusta työkyvyn tukemiseksi tai arvioimiseksi, hoitovastuu säilyy työterveyshuollossa. Joensuun työterveyshuolto tuottaa työpsykologin palvelut omana toimintana tai ostopalveluna. Ohjauksen perusteet yksilökäynnille psykologinen työkyvyn arviointi psykologinen jatkohoidon arviointi terveystarkastuskäynnit/ tietojen antaminen ja ohjaus/ lähetteellä mm. seuraavissa tilanteissa o työpaikan sisäiset ristiriidat o työyhteisön toimintaan liittyvät ongelmat o työuupumus o esimiestyön tukeminen o muutostilanteet työpaikalla Ohjauksen perusteet suunnatulle työpaikkaselvitykselle Suunnattuun työpaikkaselvitykseen työpsykologille lähetteen laatii työterveyslääkäri tai hoitaja. työterveyshuollon työpaikkaselvityksen jatkotoimenpiteet, joita ovat o yhteistyöpalaverit henkilöstön eri ammattiryhmien kanssa o palauteluennot o haastattelut ja lomakekyselyt, raportointi o tietojen anto ja ohjaus Työpsykologipalveluiden käyttö työterveyshuollon ohjaamana (yksilökäynti max. 5 krt/ työntekijä tai viranhaltija) Työyhteisöä koskevasta työpsykologikonsultaation käytöstä on sovittava erikseen esimiehen ja henkilöstöpäällikön kanssa.

9 9 4.2 Työpaikkaan kohdistuva lakisääteinen toiminta Työpaikkaselvitykset Työpaikkaselvitykset (työpaikkakäynnit) ovat pohja työterveyshuollon toiminnalle. Niillä selvitetään: työstä ja työpaikan sekä työyhteisön oloista johtuvat terveysvaarat ja haitat työssä käytettävät aineet ja laitteet, työmenetelmät ja niiden muutokset riskien pohjalta haittojen terveydellisen merkityksen arviointi Työyksiköittäin laaditut haitta- ja vaaratekijäkartoitukset toimivat taustatietona työpaikkakäynneillä. Lisäksi käytössä on työterveyshuollon työpaikkakäyntien esitietolomake, jonka avulla kerätään tarpeellisia taustatietoja työn luonteesta, työpaikan olosuhteista ja erityispiirteistä ennen työpaikkakäynnin toteuttamista. Riskienarviointi on tehty systemaattisesti kaikissa kunnan yksiköissä vuonna Arvioinnit on tullut päivittää vuosittain yksikköjen toimesta. Jatkossa riskienarviointi suoritetaan työpaikkakäynnin yhteydessä työsuojeluvaltuutetun organisoimana. Työpaikkakäynnillä käydään läpi työsuojeluvaltuutetun laatima yhteenveto työntekijöiden etukäteen tekemästä riskienarvioinnista. Riskienarviointi saatetaan näin kiinteäksi osaksi työpaikkakäyntiä. Lisäksi yhteenveto käsitellään työyksikössä työntekijöiden kanssa. Työpaikkakäynnit toteutetaan neljän vuoden välein osastoittain toimintasuunnitelman liitteenä olevan taulukon mukaisesti. (Liite 1) Pääsääntöisesti työpaikkaselvityksen toteuttaa työterveyshoitaja, tarvittaessa yhteistyössä työterveyslääkärin kanssa. Tarvittaessa käytetään työpaikkaselvityksissä ja työpaikkakäynneillä muina asiantuntijoina työfysioterapeuttia, työpsykologia, työhygieenikkoa tai muuta työterveyshuollon asiantuntijaa. Käynteihin osallistuu myös työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu. Työterveyshuolto osallistuu terveydenhuoltolain edellyttämiin koulujen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksiin, jotka toteutetaan kolmen vuoden välein. Nämä tarkastukset yhdistetään jatkossa työterveyshuollon työpaikkaselvitysten kanssa. Työpaikkaselvitystiedot pidetään ajan tasalla tekemällä työpaikkakäyntejä työolosuhteiden muuttuessa ja muulloin tarpeen vaatiessa. Työpaikkakäyntejä tehdään myös ongelmien selvittämiseksi työyhteisötasolla ja yksilön ongelmatilanteissa TYÖVIRE-mallin mukaisesti. Työpaikkakäynnit tehdään yhdessä työnantajan edustajan ja työsuojeluvaltuutetun kanssa. Työpaikkaselvityksistä ja työpaikkakäynneistä laaditaan muistiot. Työpaikkaselvityksissä käytetään hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia työmenetelmiä. Työyhteisölle voidaan tarvit-

10 10 taessa tehdä muun muassa Voimavarat työssä -kysely. Toimenpide-ehdotukset toimitetaan työpaikan lähimmälle esimiehelle, joka päättää tarvittavien toimenpiteiden toteutusaikataulusta, seurannasta ja vastuuhenkilöistä. Muistio toimitetaan myös kyseiselle työpaikalle, työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle. Työpaikkakäyntien muistiot käsitellään Kontiolahden kunnan yhteistyötoimikunnassa. Tarvittaessa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita työhygieenisten mittausten suorittamisessa esim. Työterveyslaitos Kuopio, Suomen Sisäilmakeskus Oy, muut asiantuntijalaitokset. (Käytetään pääsääntöisesti sisäilma-asioissa.) Työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja toimivat ammattihenkilöinä työpaikkojen riskien kartoittamisessa. Työterveyshuolto osallistuu tarpeen mukaan uusien työtilojen suunnittelutyöhön Tietojen antaminen ja ohjaus Työterveyshuoltolaissa on määritelty työnantajan ja työntekijän velvollisuudet antaa tietoja. Työolojen terveyshaittoihin liittyvää neuvontaa ja opastusta annetaan työpaikkakäyntien yhteydessä sekä terveystarkastusten ja sairaanhoitokäyntien yhteydessä. Tarvittaessa järjestetään ryhmämuotoista koulutusta työpaikalla esiintyvien tarpeiden pohjalta hyvän työterveyshuoltolain puitteissa ja Kelan korvausperiaatteiden mukaisesti. Ammattihenkilöiden lisäksi voidaan käyttää työterveyshuollon asiantuntijoita, kuten työfysioterapeutteja ja työpsykologeja Ensiapuvalmiuden ylläpito ja työtapaturmien ehkäisy Työterveyshuollon ammattihenkilöt arvioivat ensiapuvalmiuden tarpeen työolosuhteiden vaara- ja haittatekijöiden perusteella yhteistyössä työsuojeluorganisaation kanssa. Työterveyshenkilöstö osallistuu esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön kanssa työpaikan ensiapuvalmiuden suunnitteluun. Joensuun Työterveys järjestää ensiapukoulutusta resurssiensa mukaan. Tarvittaessa käytetään ulkopuolisia palvelujen tuottajia ensiapukoulutuksen järjestämisessä. Ensiapu I (16 tuntia) Työpaikan ensiavun kertauskurssi (8 tuntia) Hätäensiapu (4 tuntia) Työterveyshenkilöstö pyrkii toiminnassaan ennaltaehkäisemään tapaturmia antamalla työntekijöille tietoa tapaturmavaaroista ja osallistumaan pyydettäessä muuhun tapaturman vastaiseen toimintaan työpaikalla yhteistyössä työsuojelun kanssa. Toteuma syksy x 4h ensiapukoulutus Toteuma kevät/kesä x 4h ensiapukoulutus Toteuma elokuu x 4h ravintopalvelutyöntekijät

11 Työssä tapahtuneiden kriisitilanteiden jälkihoito Työterveyshuolto tarjoaa yksilöllistä kriisiapua tilanteissa, joissa on tarve helpottaa työntekijää toipumaan traumaattisesta kokemuksesta ja nopeuttaa työkyvyn palautumista. Tarvittaessa työntekijä ohjataan eteenpäin avun saamiseksi. Resurssien mukaan järjestetään myös kriisinpurkumahdollisuutta ryhmätoimintana omana toimintana tai hankitaan se ulkopuoliselta palvelun tuottajalta Työhyvinvointia tukeva toiminta Perustana työhyvinvointia tukevalle toiminnalle on Kontiolahden kunnan TYÖVIRE-malli, joka sisältää myös ohjeet ja toimintamallin sairauspoissaolojen seurantaan. Työhyvinvointia tukevan toiminnan tavoitteena on henkilöstön työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen ja parantaminen, työperäisten sairauksien ehkäiseminen sekä työyhteisöjen toimivuuden varmistaminen. Tähän tavoitteeseen pyritään yhteistyössä työterveyshenkilöstön, esimiesten, henkilöstöhallinnon, työsuojelu- ja luottamushenkilöstön kanssa. Työterveyshuollon tehtävänä on osaltaan huolehtia, että työkykyä edistävät ja tukevat toimet käynnistetään mahdollisimman varhain. Kuntoutukseen ohjaaminen on työterveyshuollon jatkuvaa toimintaa, samoin kuin siihen liittyvä yksilö- ja ryhmäseuranta. Yhteistyössä työnantajan kanssa anotaan työpaikan omia Aslak- ja TYK- kuntoutuskursseja. Tämän lisäksi henkilökuntaa ohjataan työterveyshuollon lähettein ja lausunnoin avokuntoutukseen, valtakunnallisiin ASLAK- ja TYK -ryhmiin, yksilölliseen TYK - kuntoutukseen sekä yksilöllisiin laitoskuntoutuksiin. Työterveyshuolto ohjaa myös muihin mahdollisiin kuntoutuksiin. Työterveyshuolto seuraa kuntoutuksen jälkeen työtekijöiden työkykyä moniammatillisesti yksilöllisesti ja sovitusti myös ryhmämuotoisesti. Työfysioterapeuteille ohjataan asiakkaita lääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä. Etenkin alaselkäoireisten henkilöiden ohjaamiseen panostetaan. Työpaikan ergonomiaa kehitetään osallistumalla työn ja työympäristön suunnitteluun ja/tai korjaamiseen, niin että sillä saadaan tuettua työntekijöitä ja työnantajaa omaksumaan tietoja, taitoja, asenteita ja toimintatapoja, joilla on merkitystä yksilöiden ja työpaikan työterveydelle ja turvallisuudelle. Samalla kehitetään työtä ja työolosuhteita ja pyritään ennaltaehkäisemään terveysvaaroja ja haittoja. 4.3 Työntekijään kohdistuva lakisääteinen toiminta Työterveyshuollossa toimivat ammattihenkilöinä työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat. Tarvittaessa käytetään asiantuntijana työfysioterapeuttia ja työpsykologia.

12 Terveystarkastukset Terveystarkastukset tehdään pääosin työterveyshoitajan toimesta. Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti tehdään työterveyslääkärin tarkastuksia. Tarvittaessa ohjataan työfysioterapeutille tai työpsykologille. Työpsykologin terveystarkastukseen ohjataan lähetteellä ja taustalla on työhön liittyvät kuormitustekijät.(liite 2. Terveystarkastusten sisältö, liite 3. ammattikohtaiset terveystarkastukset) Alkutarkastukset ja tulotarkastukset Alkutarkastuksia tehdään sijoitettaessa työntekijää tehtäviin, joista aiheutuu erityistä sairastumisen vaaraa tai tapaturmavaaraa tai työtehtävien muutoin sitä edellyttäessä mm. melu, yötyö, biologiset altisteet, kemialliset altisteet. Alkutarkastuksesta työterveyshenkilöstö antaa kirjallisen soveltuvuuslausunnon työntekijälle (Kuntalomake 8446:98, Lausunto terveystarkastuksesta) ja hän toimittaa sen esimiehelleen. Alkutarkastuksen tavoitteena on: selvittää työntekijän terveydentila arvioida terveydellisin perustein työntekijän soveltuvuus työtehtäväänsä. Ammattikohtaisten terveystarkastusten määrittely erillisellä liitteellä; siivoustyö, elintarviketyö, melutyö, tekninen henkilöstö, työhön liittyvä erityinen väkivallan uhka. (Liite 2) Jos henkilö ei sijoitu edellä kuvattuihin tehtäviin, joissa on erityinen sairastumis- tai tapaturmavaara eli jos hänelle ei tehdä alkutarkastusta, esimiehet ohjaavat uuden työntekijän tulotarkastukseen. Siinä selvitetään henkilön terveydentila ja annetaan tietoa ja ohjausta työolosuhteista. Tulotarkastus tehdään jo ennen työn aloittamista, mikäli sitä on edellytetty valintapäätöksessä. Muussa tapauksessa esimies ohjaa työntekijän tulotarkastukseen viimeistään viiden (5) kuukauden kuluttua työn alkamisesta. Terveystarkastukseen käytetty aika (ei matka aika) on työaikaa Määräaikaistarkastukset Määräaikaistarkastusten tavoitteena on estää työntekijää sairastumasta työssä esiintyvän altisteen vaikutuksesta. Määräaikaistarkastukset pohjautuvat työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta säädettyihin lakeihin ja asetuksiin sekä työpaikkaselvityskäynneillä todettuun altisteeseen ja siitä arvioituu tarkastustarpeeseen. Esimies ilmoittaa työterveyshoitajalle ne työkohteet, joissa käyttöön on otettu uusia työntekijöiden terveyttä vaarantavia aineita. Esimies ilmoittaa työterveyshoitajalle ne henkilöt, jotka

13 13 työskentelevät kyseisissä työkohteissa. Esimies toimittaa työterveysasemalle käytössä olevista aineista käyttöturvallisuustiedotteet. Työterveyshoitaja kutsuu työntekijät lakisääteisiin määräaikaistarkastuksiin. Ammattikohtaiset lakisääteiset määräaikaistarkastukset on esitetty erillisellä liitteellä. (Liite 2) Terveystarkastukseen käytetty aika (ei matka aika) on työaikaa Muut terveystarkastukset Terveystarkastusten kohdentaminen henkilöstöön työyhteisöittäin määritellään tämän työterveyshuollon toimintasuunnitelman liitteen mukaisessa taulukossa (liite1). Toteutetaan osastoittain tehtävien työpaikkaselvitysten yhteydessä. Tarkastuksessa seurataan työntekijän fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä selvitetään ja seurataan työntekijän elämäntapavalintoja ja rohkaistaan terveyttä edistäviin valintoihin. Lisäksi havainnoidaan mahdollisimman varhain terveydentilan muutokset, alkavat sairaudet ja merkit jaksamisongelmista ja työkyvyn laskusta sekä ohjataan tarvittaessa hoitoon tai kuntoutukseen. Tarvittaessa tehdään arvio työkyvystä tai kuntoutustarpeesta. Työntekijöiden terveydentilan työ- ja toimintakyvyn seurantatarkastukset suoritetaan työyhteisöllisesti. Tällöin terveystarkastukseen käytetty aika (ei matka aika) on työaikaa. Tarvittaessa henkilöstöllä on myös mahdollisuus varata itse aika terveystarkastukseen (ei työnantajan aloitteesta). Tällöin tarkastukseen käytetty aika ei ole työaikaa. Terveystarkastusten perusteella tarvittaessa käynnistetään työkykyä tukevia toimenpiteitä tai ohjataan kuntoutukseen Työkyvyn arviointi ja seuranta Työterveyshuoltolaissa on määritelty työterveyshenkilöstön tehtäväksi vajaakuntoisen työntekijän terveydentilan sekä työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen huomioiden työntekijän terveydelliset edellytykset. Tätä työterveyshuollossa toteutetaan moniammatillisesti. Edellä mainitun lain perusteella työntekijällä on oikeus myös pyytää työterveyshuoltoa tekemään perustellusta syystä työkuormituksestaan selvitys. Mikäli työntekijällä on vaikeuksia selviytyä entisessä työssään, työntekijä itse voi hakeutua tai esimies voi ohjata hänet työterveyshuoltoon työkyvynarviointiin. Työterveyshuolto noudattaa Kontiolahden kunnan päihdeohjelmaa ja hoitoonohjaussopimusmallia. Esimiehet ohjaavat päihdeongelmaisen työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin vastaanotolle tarvittaessa.

14 14 Työterveyshuolto noudattaa Kontiolahden kunnan TYÖVIRE-mallin mukaista toimintamallia. Mallin mukaisesti pyritään tukemaan henkilön työkykyä ja voimavaroja ja löytämään sopivat toimintaedellytykset työssä selviytymiselle yhteistyössä muun muassa esimiesten, henkilöstöhallinnon sekä työsuojeluvaltuutettujen että luottamusmiesten kanssa. Muutoinkin työterveyshuollon tavoitteena on seurata yhteistyössä työnantajan kanssa henkilöstön sairastavuutta ja jaksamista sekä käynnistää tukitoimet riittävän ajoissa. Työpsykologipalveluihin ohjataan työterveyshuollon ammattihenkilön lähetteellä työ- ja toimintakyvyn arvioimiseen. Työkyvyn arviointiin kuluva aika on työaikaa, mutta siitä seuraavat toimenpiteet ovat omaa aikaa Rokotukset Yleiset rokotukset annetaan työterveyshuollossa Jäykkäkouristus-kurkkumätä, Tetanus-d rokotteen tehostaminen (10 v. välein) MPR-rokote Työn vuoksi tarpeelliset rokotukset Vuodeosastolla ja vastaanotolla työskentelevät laitoshuoltajat: B-hepatiittirokotus Vesihuoltolaitoksella työskentelevät työntekijät: A-hepatiittirokotus Liikuntapaikkojen hoitajat: A+B hepatiittirokotus Työmatka ulkomaille: Rokotusoppaan mukaan (A-hepatiitti, A+B-hepatiittirokotus) Ulkomaille tehtäviin työmatkoihin liittyvät tarpeelliset rokotukset kustantaa työnantaja, muut ulkomaanmatkoihin liittyvät rokotukset työntekijä kustantaa itse. Muut työnantajan tarjoamat rokotukset ilmainen kausi-influenssarokotus opetushenkilöstölle Itsehoitopiste Joensuun Työterveyden tiloissa Penttilänkadulla on itsehoitopiste. Sen tavoitteena on tietojen antaminen ja ohjaus sekä oman itsehoidon tukeminen monipuolisine tarjontoineen. 5 TYÖTERVEYSPAINOTETTU SAIRAANHOITO JA MUU TERVEYDENHUOLTO (KELA II) Työterveyspainotetulla sairaanhoidolla tarkoitetaan työterveyshenkilöstön toteuttamaa sairaanhoitoa, jossa taustalla on tieto asiakkaan työstä, työyhteisöstä ja työpaikan yhteistyöverkosta.

15 15 Joensuun Työterveys täydentää sairaanhoidonlääkäripalvelujen tuottamista käyttäen erikseen laaditun sopimuksen mukaan ostopalvelulääkäreitä. Joensuun Työterveyshuolto ostaa erikoislääkäripalveluja liittyen työntekijöiden työ- ja toimintakykyarviointeihin. Hoitovastuu säilyy työterveyshuollon lääkärillä. Työterveyspainotettu sairaanhoito sisältää työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan antaman hoidon tarpeen arvioinnin, hoidon, laboratoriotutkimukset, röntgentutkimukset ja ultraäänitutkimukset ja muut tarvittavat perustutkimukset ja toimenpiteet (hoitovastuu on työterveyslääkärillä). Tarvittaessa ohjataan erikoislääkärin konsultaatioon (maksusitoumus). Joensuun Työterveyden työterveyslääkärin lähetteellä magneettikuvaus alkaen (maksusitoumus). Kriteereistä on erillinen ohje. Avosairaanhoitoon ei sisälly gynekologiset tutkimukset, luomien, pattien, kynsien tai syylien poistot. Ko. hoidot toteuttaa perusterveydenhuolto. Laboratoriotutkimukset otetaan Joensuun Työterveyden palveluesitteen mukaisissa näytteenottopisteissä. Työnantajan järjestämillä sairaanhoitopalveluilla tuetaan kokonaisterveyden ja työ- ja toimintakyvyn säilyttämistä sekä työperäisten sairauksien mahdollisimman varhaista toteamista ja hoidon käynnistämistä. Tavallisten kansantautien osalta työterveyshuollon tehtäviin kuuluu hoidon tarpeen arviointi, tutkimus, hoito ja hoidon seuranta resurssien puitteissa sekä tarvittava ohjaus jatkohoitoon perusterveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoitoon. Päihdeasioiden tutkimus ja hoito sekä tarvittava hoitoonohjaus Työterveyshuolto toimii Kontiolahden kunnan päihdeohjelman mukaisesti. Päihdeasioiden hoitamisen lisäksi työterveyshuolto käyttää Audit-mittaria terveystarkastuksissa, antaa tietoa ja ohjausta ja ohjaa tarvittavaan hoitoon. 5.1 Sairasvastaanotto Joensuun työterveyden toimipisteissä ajanvarauksella Joensuun työterveyden Penttilän toimipisteessä toimii sairasvastaanotto ajanvarauksella. Ajanvaraus lääkäreiden ja työterveyshoitajien vastaanotoille arkisin klo numerosta Kontiolahden toimipisteessä sairasvastaanotto toimii myös ajanvarauksella, samasta numerosta. Sairasvastaanottoaikoja varataan joka päivälle.

16 Sairausloman myöntäminen Kontiolahden kunnassa Kontiolahden kunnassa on sairauspoissaolojen myöntämisessä seuraava käytäntö 1. Esimiehen luvalla 1-5 pv. Poissaolosta tulee sopia henkilökohtaisesti (tekstiviesti ei käy). 2. Työterveyshoitajan lausunto/todistus 1-7 pv 3. Työterveyslääkärin lausunto/todistus yli 7 päivää kestävä sairauspoissaolo 6 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA SEKÄ LAA- DUN JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Työterveyshuolto tekee yhteistyötä (esim. työpaikkakäynnit, työpaikkaselvitykset, erillisselvitykset, riskien arviointi, yksilöön kohdistuvat toimenpiteet) työsuojeluhenkilöstön kanssa ja osallistuu yhteistyötoimikunnan kokouksiin pyydettäessä. Työterveyshuolto on mukana tarvittaessa työsuojelutarkastuksissa. Työterveyshuolto osallistuu asiantuntijana sisäilmatyötyöryhmän kokouksiin. Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan yhteistyötoimikunnassa vuosittain työterveyshuollon toteutumisen seurannan ja arvioinnin yhteydessä yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa tarkistettaessa suunnitelmaa seuraavalle toimintavuodelle Työterveyshuolto tekee asiakkailleen asiakastyytyväisyyskyselyjä, joiden pohjalta arvioidaan toimintaa. Joensuun Työterveys kuuluu kunnalliseen Conmedicin työterveyslaatuverkostoon. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kontiolahdessa / 2015 Jere Penttilä Kunnanjohtaja, Kontiolahden kunta Jari Korhonen Johtaja, Joensuun Työterveys Liitteet: Työpaikkaselvitykset ja työpaikkakäynnit osastoittain Liite 1 Terveystarkastuksen sisältö Liite 2 Ammattikohtaiset terveystarkastukset Liite 3 Tietoja toiminnan toteuttamisesta Liite 4

17 17 Liite 1. TYÖPAIKKASELVITYKSET JA TYÖPAIKKAKÄYNNIT Kohde Toteutuminen Seuranta TYÖPAIKKAKÄYNNIT JA TERVEYSTAR- KASTUKSET 2013 SIVISTYSOSASTO Varhaiskasvatuspalvelut Perhepäivähoitajat/terveystarkastukset 2013 Onttolan Päiväkoti ja esikouluryhmä Sivistysosaston hallinto sekä kulttuuri ja vapaa-aika hallinto Kulttuuri ja vapaa-aika, liikunnan ohjaajat 25.3, 29.4, 6.5, Alakoulut Ahokkala Jakokoski Kirkonkylä Kontioniemi Kulho Kylmäoja Lehmo Onttola Selkie Varparanta Kontiolahden lukio TYÖPAIKKAKÄYNNIT JA TERVEYSTAR- KASTUKSET 2014 Kontiolahden koulu (sis. koulukuraattori) Ahokkalan koulu (opisk.ymp.tark.) Kulhon koulu (opisk.ymp.tark.) Kylmäojan koulu (opisk.ymp.tark.)

18 18 TEKNINEN OSASTO Hallinto ja muut tekniset palvelut (virasto II Ympäristö ja kaavoitus) Kiinteistöpalvelut 1. Laitoshuoltajat (työpaikkakäynneistä eri työpisteisiin sovitaan erikseen puhtauspalvelupäällikön kanssa) Tekninen toimi ja ympäristöyksikkö Vuodeosasto ja vastaanotot, Yläkoulu, lukio, liikuntahalli, Kylmäojan koulu ja päiväkoti 2. Kiinteistönhoitajat Kiinteistönhoito Rinnetien hoivakoti, Kiinteistönhoito Kontiolahden koulu, Keskusvarasto ja kiinteistö- ja kunnossapitotyö 3. Liikuntapaikkojen hoitajat, kunnossapitotyöntekijät (työpaikkakäynneistä tarvittaviin kohteisiin sovitaan erikseen) Vesihuoltolaitos Liikunta- ja yleisalueiden hoitoyksikkö Ravintohuolto ja keittiöt/ terveystarkastukset Työpaikkaselvitykset Kylmäojan koulu (valmistus) TYÖPAIKKAKÄYNNIT JA TERVEYSTAR- KASTUKSET 2015 Ravintohuolto ja keittiöt/ työpaikkakäynnit Peltosirkun päiväkoti (jakelu) Paiholan päiväkoti (jakelu) Lehmon päiväkoti (valmistus) Varparannan hoivakoti (valmistus) Kontiolahden koulu (valmistus) Kulhon koulu (valmistus) Ahokkalann koulu (jakelu) Lehmon koulu (jakelu) Onttolan koulu (jakelu) Kirkonkylän alakoulu (jakelu)

19 19 Jakokosken koulu (jakelu) Selkien koulu (jakelu) Terveyskeskuksen keittiö (valmistus) Hallinto-osasto Kirkonkylän koulu (opisk.ymp.tark.) Kontioniemen koulu (opisk.ymp.tark.) Lehmon koulu (opisk.ymp.tark.) Onttolan koulu (opisk.ymp.tark.) Liite 2. TERVEYSTARKASTUKSEN SISÄLTÖ Työolosuhdekartoitus, riskien arviointi työhyvinvointi, työnhallinta, työergonomia työn fyysinen kuormitus ja henkinen kuormitus Terveydentilan kartoitus ja terveydentilan edistämissuunnitelma elintottumukset ja terveystottumukset (ruokailutottumukset, liikuntakäyttäytyminen, tupakointi, alkoholi, elämänhallinta) koettu terveydentila työkyky- ja kuntoutustarve sairaudet, oireet ja toteutettu itsehoito Tutkimukset ja mittarit pituus, paino, painoindeksi vyötärön ympärysmitta verenpaine ja pulssi kuulontutkimus näön tutkimus. Tarvittaessa ohjaus optikolle / silmätautien erikoislääkärille työkykyindeksi (TKI) audit-päihdekysely tarvittaessa l oppuunpalamis-indeksi (BBI) laboratoriotutkimukset -pieni verenkuva -rasvapaketti (kokonaiskolesteroli, hyvä kolesteroli, huono kolesteroli, triglyseridit -verensokeri - tarvittaessa maksakoe,sydänfilmi Muu rokotukset (rokotusohjelman mukaan) ohjaus ja neuvonta yksilöllinen palaute

20 20 työperäiseen sairauteen viittaavat oireet työkykyyn vaikuttavat sairaudet kuntoutustarpeenarviointi työterveyslääkärin terveystarkastus tai työfysioterapeutin terveystarkastus tarvittaessa terveystarkastuksessa havaittujen poikkeavien löydösten vuoksi asiakas ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Mikäli työ on luokiteltu erityisen sairastumisen vaaraa aiheuttavaksi: muut laboratoriotutkimukset työn altisteiden/ riskien perusteella esim. liuotinaineet muut erikseen sovittavat röntgentutkimukset työn altisteiden /riskien perusteella (esim. Tb- altistus) Liite 3. AMMATTIKOHTAISET TERVEYSTARKASTUKSET 1. Siivoustyö - alkutarkastus tehdään kaikille siivoustyötä tekeville - määräaikaistarkastus kolmen vuoden välein 2. Elintarviketyö - alkutarkastus tehdään kaikille elintarviketyöntekijöille - määräaikaistarkastus 1 5 vuoden välein 3. Melutyö - alkutarkastus tehdään kaikille - määräaikaistarkastus: neljän vuoden ajan vuoden välein, sen jälkeen kolmen vuoden välein 4. Teknisen viraston terveystarkastukset - alkutarkastus tehdään kaikille työntekijöille työsuhteen alkaessa - määräaikaistarkastukset 1-3 vuoden välein 5. Työhön liittyvä erityinen väkivallan uhka - alkutarkastuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että henkilö on ominaisuuksiltaan työhön sopiva - määräaikaistarkastukset suoritetaan kolmen vuoden välein 6. Terveystarkastukset työstä pois siirryttäessä - terveystarkastus työstä pois siirryttäessä tehdään syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuneille työntekijöille työsuhteen päättyessä, mikäli edellisestä terveystarkastuksesta on kulunut yli vuosi

21 21 Liite 4. TIETOJA TOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA Yksilötaso x Terveystarkastusten yhteydessä tehdään työterveyssuunnitelma x Vajaakuntoisen työntekijän työkyvyn edistämisen suunnitelmia tehdään x Kuntoutussuunnitelmia tehdään Työpaikkataso x Työpaikkaselvitykseen liittyy toimenpide-ehdotuksia x Ryhmäkohtaista neuvontaa ja ohjausta toteutetaan x Päihdehaittojen ehkäisy ja varhainen tuki käytössä x Työpaikan ja työterveyshuollon hallintatavat käytössä LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI JA SEURANTA Arviointi ja seuranta x Toimenpiteiden vaikuttavuutta työympäristössä/-yhteisössä x Työntekijöiden altistumista ja kuormittumista x Työntekijöiden terveydentilaa ja työkykyä x Työperäisiä (tapaturma/ammattitaudit) ja työhön liittyviä sairauksia x Työntekijöiden sairauspoissaoloja x Työterveyshuollon omia toimintatapoja (laatua) x Tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteuttamista x Asiakastyytyväisyyttä

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 Työhyvinvointifoorumi 17.11.2014 Yhteistyötoimikunta 28.11.2014 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Työsuojelujaosto Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TK - Työterveys Kaksineuvoinen 1 Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Voimassaoloaika 2014-2018 Päivitetty Työterveyshuolto Käsitelty työsuojelutoimikunta yt-ryhmä henkilöstö- ja talousjaosto

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA. ajalla 1.1.2015 31.12.2015

TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA. ajalla 1.1.2015 31.12.2015 TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA ajalla 1.1.2015 31.12.2015 1 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 PERUSTIETOLEHTI 2 TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 3 1. TYÖTERVEYSHUOLLON

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(13) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2015-31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi ASIKKALAN KUNTA Postiosoite

Lisätiedot

4.1. Yrityksen toiminta 6 4.2. Henkilöstön kuvaus 6 4.3. Keskeiset riskit, kuormitustekijät ja altisteet 7 5. SUUNNITELTU TYÖTERVEYSHUOLTOTOIMINTA 8

4.1. Yrityksen toiminta 6 4.2. Henkilöstön kuvaus 6 4.3. Keskeiset riskit, kuormitustekijät ja altisteet 7 5. SUUNNITELTU TYÖTERVEYSHUOLTOTOIMINTA 8 Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain Päivitetty 25.11.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ORGANISAATION PERUSTIEDOT 3 2. TYÖTERVEYSHUOLLON PERUSTIEDOT 4 3. TYÖTERVEYSHUOLLON SOPIMUS JA JÄRJESTÄMINEN 5 4.

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014 YRITYS Kajaanin kaupunki Osoite Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Puhelin 08-61551 E-mail etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 Työsuojelutoimikunta 20.11.2014 Kunnanhallitus 10.12.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2015 1 (10) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 1 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 Forssa FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Voimassaoloaika 1.1-31.12.2015 YRITYS / ASIAKAS Virallinen nimi Kauniaisten kaupunki Toimiala(+ toimialakoodi) Julkinen yleishallinto (84110) Työterveyshuollon yhdyshenkilö Päivi Hytönen, henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, 73500 Juankoski. etunimi.sukunimi@juankoski.fi

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, 73500 Juankoski. etunimi.sukunimi@juankoski.fi TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI Juankoskentie 13, 73500 Juankoski etunimi.sukunimi@juankoski.fi Toimiala: 84110, julkinen yleishallinto Tilikausi: 1.1. 31.12. Tapaturmavakuutusyhtiö

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 ASIAKAS Osoite Yritys PL 40, 86600 Haapavesi Faksi Sähköposti liisa.hankonen@haapavesi.fi,maria.sorvisto@haapavesi.fi

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen heti sosiaalisen yrityksen toiminnan alusta alkaen on sekä yrittäjälle että koko työyhteisölle tarpeellinen ja kannattava sijoitus.

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä YRITYS Työpaikka Osoite Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Puhelin vaihde: (08) 587 561 00 Faksi (08) 553 6507 Sähköposti

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle 1 SISÄLTÖ Alan erityispiirteet...4 Työterveyshuollon hankkiminen...5 Työterveyshuollon tasot Kela-korvaukset...7 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ylöjärvi/ kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle 01.01.2014-31.12.2016 Hyväksytty Yrityksen perustiedot Yritys Ylöjärvi/ kunnat Y-tunnus 0158221-7 Toimiala 84110,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä

Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä Marina Tolonen SHRM 5 (2010 2011) 22.9.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1.0. Johdanto 1.1. Helsingin seurakuntayhtymä lyhyesti, nykytila 1.2. Työn tarkoitus

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Yhteistyökomitea 9.3.2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA... 3 2. TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 3 2.1 Yhteistyökomitea...

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON LOMAKKEIDEN KEHITTÄMINEN

TYÖTERVEYSHUOLLON LOMAKKEIDEN KEHITTÄMINEN TYÖTERVEYSHUOLLON LOMAKKEIDEN KEHITTÄMINEN Terveyssuunnitelmalomakkeesta työaltisteiden yhteenvetolomakkeeseen LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Työterveyshuollon erikoistumisopinnot 08TT06E Projektityö Marraskuu

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot