KONTIOLAHDEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013-2015"

Transkriptio

1 1 KONTIOLAHDEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Päivitetty: Milla Paasu, henkilöstöpäällikkö Agnes Poutiainen, työterveyshoitaja Hyväksytty yhteistyötoimikunnassa x

2 2 Sisällys 1 TYÖPAIKKA Työpaikan perustiedot Työpaikan taustatiedot Oikeus työterveyspalvelujen käyttöön Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen puuttumisen käytänteiden toteutus TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAJA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Työterveyshuollon tavoitteet Toimintasuunnitelmakauden keskeisimmät työterveyshuollon tavoitteet LAKISÄÄTEINEN, EHKÄISEVÄ JA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA, SISÄLTÄEN TYÖTAPATURMIEN HOIDON (KELA I) Asiantuntijoiden käyttö työterveyshuollossa Työpaikkaan kohdistuva lakisääteinen toiminta Työpaikkaselvitykset Tietojen antaminen ja ohjaus Ensiapuvalmiuden ylläpito ja työtapaturmien ehkäisy Työssä tapahtuneiden kriisitilanteiden jälkihoito Työhyvinvointia tukeva toiminta Työntekijään kohdistuva lakisääteinen toiminta Terveystarkastukset Työkyvyn arviointi ja seuranta Rokotukset Itsehoitopiste TYÖTERVEYSPAINOTETTU SAIRAANHOITO JA MUU TERVEYDENHUOLTO (KELA II) Sairasvastaanotto Joensuun työterveyden toimipisteissä ajanvarauksella Sairausloman myöntäminen Kontiolahden kunnassa TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA SEKÄ LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI... 16

3 3 1 TYÖPAIKKA 1.1 Työpaikan perustiedot KONTIOLAHDEN KUNTA Osoite: Keskuskatu 8, Kontiolahti/henkilöstöhallinto Puhelin , faksi Y tunnus Toimialaluokitus: Julkinen yleishallinto (84110) Tilikausi Työterveyshuollon yhdyshenkilö: henkilöstöpäällikkö Milla Paasu, puh: Tapaturmavakuutusyhtiö: Pohjola, PL 440, Pohjola Eläkevakuutusyhtiö: KEVA, PL 425, HELSINKI TYÖSUOJELUORGANISAATIO Työsuojelupäällikkö: Milla Paasu, p Työsuojeluvaltuutetut: Arto Koskela, työntekijät, p Riitta Rosenius, työntekijät, p Teemu Piirainen, toimihenkilöt (esimiehet), p

4 4 1.2 Työpaikan taustatiedot Koko henkilöstön määrä on n. 660 henkilöä. Henkilökunta jakautuu hallinto-osastoon, sivistysosastoon ja tekniseen osastoon. Henkilöstöstä 80 % on naisia ja 20 % miehiä. a) Hallinto-osasto (keskushallinto, sosiaali- ja terveystoimen tilaus, elinkeino ja työllisyys) riskitekijöinä ovat: työn henkinen kuormitus, päätetyö, ajanhallintaan liittyvät riskit. b) Sivistysosasto (kasvatus- ja koulutoimen hallinto, vapaa-aika palvelut, yläkoulut, lukio, erityisopetus ja alakoulut, varhaiskasvatuspalvelut, maahanmuuttajaopetus) riskitekijöinä ovat: työn henkinen kuormitus, päätetyö, ajanhallintaan liittyvät riskit, väkivallan uhka. c) Tekninen osasto (tekniset palvelut, kiinteistöpalvelut, vesihuolto, ravintohuolto, ympäristöpalvelut) riskitekijöinä ovat: työn fyysinen kuormitus, työn henkinen kuormitus, melu, tärinä, liuotinaineet, seka-altistus. Kuvio 1. Henkilöstömäärä osastoittain vuonna 2013.

5 5 1.3 Oikeus työterveyspalvelujen käyttöön Työterveyshuollon järjestäminen on lakisääteistä ja koskettaa koko henkilöstöä. Työterveyshuollon palveluna Kontiolahden kunta tarjoaa lisäksi maksuttomia sairaanhoitopalveluja henkilöstölle. Työterveyspalvelujen ja sairaanhoitopalvelujen käyttöoikeutta ei kuitenkaan ole yli kuukauden kestävän palkattoman virkavapaan / työloman aikana (vuorotteluvapaa, vanhempainvapaa, hoitovapaa, opintovapaa tms. palkaton vapaa). Käyttöoikeuden rajoitus ei koske sairauslomalla olevaa työntekijää. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäätäessä oikeus työterveyshuollon palveluihin päättyy eläkkeen astuessa voimaan. Peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta lähetetään lasku työntekijälle itselleen. Samoin lasku lähetetään henkilölle itselleen, mikäli hän on käyttänyt työterveyspalveluja edellä mainittujen käyttöoikeusohjeiden vastaisesti. Työterveyshuollon Kontiolahden toimipisteessä työskentelee yksi työterveyshoitaja, joka on paikalla pääsääntöisesti päivittäin. Työterveyslääkäreiden vastaanotto Kontiolahden toimipisteessä on pääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin. Työfysioterapeutti toimii Penttilässä josta käsin hän käy työpaikkakäynnit. 1.4 Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen puuttumisen käytänteiden toteutus Kontiolahden kunnassa on kunnanhallituksen hyväksymä varhaisen puuttumisen, tehostetun tuen ja pitkältä poissaololta palaavan tuen malli, TYÖVIRE-malli. Tavoitteena on, että työntekijän työkyky säilyy koko työuran ajan ja mahdolliset työkykyongelmat havaitaan riittävän ajoissa. Tässä mallissa on myös kuvattu sairauspoissaoloseurantaprosessi. Työvire malliin on liitetty sähköpostihälytykset mallin toimintatavan mukaisesti. Kontiolahden kunnassa on oma päihdeohjelma.

6 6 2 TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAJA JOENSUUN TYÖTERVEYS Kunnallinen liikelaitos Puhelin Faksi TOIMIPISTEET: Enon toimipiste, Kunnantie 2, Eno Heinävaaran toimipiste, Heinävaarantie 7, Heinävaara Joensuun toimipiste,, Kontiolahden toimipiste, Keskuskatu 24, Kontiolahti Pyhäselän toimipiste, Sähkötie 22, Hammaslahti Tuupovaaran toimipiste, Alatie 18, Tuupovaara Johtaja Työterveyshuollon erikoislääkäri Jari Korhonen puh Työterveyslääkäri Anne Karttunen Työterveyslääkäri Olga Kaakkunen Vastaava työterveyshoitaja Satu Myller puh Työterveyshoitaja Agnes Poutiainen puh Työfysioterapeutti Rauni Räsänen puh Muut asiantuntijat Työpsykologia: Työpsykologi Tanja Holopainen ja työpsykologi Anne Monni /Joensuun Työterveys, Tietotaito Group, Psykologipalvelu Tammi Ostopalveluna Näköergonomia: Silmäasema Fennica Potilasasiamies Oksman Oiva puh:

7 7 3 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 3.1 Työterveyshuollon tavoitteet Työterveyshuoltolain mukaan työterveyshuollon tavoitteena on työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa. 3.2 Toimintasuunnitelmakauden keskeisimmät työterveyshuollon tavoitteet 1. Yhteistyön tehostaminen työkyvyn hallintamallin toteuttamisessa. 2. Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyön tiivistäminen työpaikkaselvitysten osalta, sekä uuden toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto riskienarvioinnin toteuttamisessa. 3. Sisäilmaan liittyvien prosessien selkeyttäminen ja jalkauttaminen. 4. Savuttomuuden tukeminen Savuton Kontiolahti hankkeessa. 4 LAKISÄÄTEINEN, EHKÄISEVÄ JA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA, SISÄLTÄEN TYÖTAPA- TURMIEN HOIDON (KELA I) 4.1 Asiantuntijoiden käyttö työterveyshuollossa Työterveyshuollossa toimivat työterveyslääkärit ja hoitajat ovat ammattihenkilöitä. Työfysioterapeutit osallistuvat toimintasuunnitelmassa sovittuihin työpaikkaselvityksiin tarvittaessa asiantuntijoina ergonomisen selvityksen sekä työtilojen, -välineiden ja -kalusteiden suunnittelun osalta. Työfysioterapeuteille ohjataan asiakkaita lääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä lähtökohtana ennaltaehkäisevä / korjaava näkökulma. Tarvittaessa erillistä terapiaa, työfysioterapeutit ohjaavat asiakkaat yksityisten fysioterapiapalveluiden asiakkaiksi. Työssä painottuu tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyen yksilöllinen ohjaus ja neuvonta. Yksilökäynteihin on mahdollisuus liittää työpaikalla tapahtuva ergonomiakartoitus ja -ohjaus. Osatyökykyisen työntekijän selviytymistä kartoitetaan fyysisen toimintakyvyn arvioinnilla suhteessa työhön. Työfysioterapeutit kartoittavat osaltaan työntekijöiden kuntoutustarvetta ja osallistuvat kuntoutukseen liittyvään toimintaan ja seurantaan. Osana työssä jaksamisen arviointia / kuntoutuksen seurantana on mahdollista tehdä erilaisia fyysisen kunnon testauksia/ mittauksia: mm. polkupyöräergometritesti, kävelytesti, lihaskunnon testaukset

8 8 Tarvittaessa järjestetään Kelan hyväksymää ryhmäohjausta: ergonomiaohjaus tules-ohjaus Työntekijöitä / viranhaltijoita kannustetaan työfysioterapeutin palveluiden hyödyntämiseen mahdollisten ergonomia-ongelmien poistamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työpsykologille ohjataan työterveyslääkärin tai hoitajan suosituksesta, mikäli tarvitaan psykologin asiantuntemusta työkyvyn tukemiseksi tai arvioimiseksi, hoitovastuu säilyy työterveyshuollossa. Joensuun työterveyshuolto tuottaa työpsykologin palvelut omana toimintana tai ostopalveluna. Ohjauksen perusteet yksilökäynnille psykologinen työkyvyn arviointi psykologinen jatkohoidon arviointi terveystarkastuskäynnit/ tietojen antaminen ja ohjaus/ lähetteellä mm. seuraavissa tilanteissa o työpaikan sisäiset ristiriidat o työyhteisön toimintaan liittyvät ongelmat o työuupumus o esimiestyön tukeminen o muutostilanteet työpaikalla Ohjauksen perusteet suunnatulle työpaikkaselvitykselle Suunnattuun työpaikkaselvitykseen työpsykologille lähetteen laatii työterveyslääkäri tai hoitaja. työterveyshuollon työpaikkaselvityksen jatkotoimenpiteet, joita ovat o yhteistyöpalaverit henkilöstön eri ammattiryhmien kanssa o palauteluennot o haastattelut ja lomakekyselyt, raportointi o tietojen anto ja ohjaus Työpsykologipalveluiden käyttö työterveyshuollon ohjaamana (yksilökäynti max. 5 krt/ työntekijä tai viranhaltija) Työyhteisöä koskevasta työpsykologikonsultaation käytöstä on sovittava erikseen esimiehen ja henkilöstöpäällikön kanssa.

9 9 4.2 Työpaikkaan kohdistuva lakisääteinen toiminta Työpaikkaselvitykset Työpaikkaselvitykset (työpaikkakäynnit) ovat pohja työterveyshuollon toiminnalle. Niillä selvitetään: työstä ja työpaikan sekä työyhteisön oloista johtuvat terveysvaarat ja haitat työssä käytettävät aineet ja laitteet, työmenetelmät ja niiden muutokset riskien pohjalta haittojen terveydellisen merkityksen arviointi Työyksiköittäin laaditut haitta- ja vaaratekijäkartoitukset toimivat taustatietona työpaikkakäynneillä. Lisäksi käytössä on työterveyshuollon työpaikkakäyntien esitietolomake, jonka avulla kerätään tarpeellisia taustatietoja työn luonteesta, työpaikan olosuhteista ja erityispiirteistä ennen työpaikkakäynnin toteuttamista. Riskienarviointi on tehty systemaattisesti kaikissa kunnan yksiköissä vuonna Arvioinnit on tullut päivittää vuosittain yksikköjen toimesta. Jatkossa riskienarviointi suoritetaan työpaikkakäynnin yhteydessä työsuojeluvaltuutetun organisoimana. Työpaikkakäynnillä käydään läpi työsuojeluvaltuutetun laatima yhteenveto työntekijöiden etukäteen tekemästä riskienarvioinnista. Riskienarviointi saatetaan näin kiinteäksi osaksi työpaikkakäyntiä. Lisäksi yhteenveto käsitellään työyksikössä työntekijöiden kanssa. Työpaikkakäynnit toteutetaan neljän vuoden välein osastoittain toimintasuunnitelman liitteenä olevan taulukon mukaisesti. (Liite 1) Pääsääntöisesti työpaikkaselvityksen toteuttaa työterveyshoitaja, tarvittaessa yhteistyössä työterveyslääkärin kanssa. Tarvittaessa käytetään työpaikkaselvityksissä ja työpaikkakäynneillä muina asiantuntijoina työfysioterapeuttia, työpsykologia, työhygieenikkoa tai muuta työterveyshuollon asiantuntijaa. Käynteihin osallistuu myös työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu. Työterveyshuolto osallistuu terveydenhuoltolain edellyttämiin koulujen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksiin, jotka toteutetaan kolmen vuoden välein. Nämä tarkastukset yhdistetään jatkossa työterveyshuollon työpaikkaselvitysten kanssa. Työpaikkaselvitystiedot pidetään ajan tasalla tekemällä työpaikkakäyntejä työolosuhteiden muuttuessa ja muulloin tarpeen vaatiessa. Työpaikkakäyntejä tehdään myös ongelmien selvittämiseksi työyhteisötasolla ja yksilön ongelmatilanteissa TYÖVIRE-mallin mukaisesti. Työpaikkakäynnit tehdään yhdessä työnantajan edustajan ja työsuojeluvaltuutetun kanssa. Työpaikkaselvityksistä ja työpaikkakäynneistä laaditaan muistiot. Työpaikkaselvityksissä käytetään hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia työmenetelmiä. Työyhteisölle voidaan tarvit-

10 10 taessa tehdä muun muassa Voimavarat työssä -kysely. Toimenpide-ehdotukset toimitetaan työpaikan lähimmälle esimiehelle, joka päättää tarvittavien toimenpiteiden toteutusaikataulusta, seurannasta ja vastuuhenkilöistä. Muistio toimitetaan myös kyseiselle työpaikalle, työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle. Työpaikkakäyntien muistiot käsitellään Kontiolahden kunnan yhteistyötoimikunnassa. Tarvittaessa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita työhygieenisten mittausten suorittamisessa esim. Työterveyslaitos Kuopio, Suomen Sisäilmakeskus Oy, muut asiantuntijalaitokset. (Käytetään pääsääntöisesti sisäilma-asioissa.) Työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja toimivat ammattihenkilöinä työpaikkojen riskien kartoittamisessa. Työterveyshuolto osallistuu tarpeen mukaan uusien työtilojen suunnittelutyöhön Tietojen antaminen ja ohjaus Työterveyshuoltolaissa on määritelty työnantajan ja työntekijän velvollisuudet antaa tietoja. Työolojen terveyshaittoihin liittyvää neuvontaa ja opastusta annetaan työpaikkakäyntien yhteydessä sekä terveystarkastusten ja sairaanhoitokäyntien yhteydessä. Tarvittaessa järjestetään ryhmämuotoista koulutusta työpaikalla esiintyvien tarpeiden pohjalta hyvän työterveyshuoltolain puitteissa ja Kelan korvausperiaatteiden mukaisesti. Ammattihenkilöiden lisäksi voidaan käyttää työterveyshuollon asiantuntijoita, kuten työfysioterapeutteja ja työpsykologeja Ensiapuvalmiuden ylläpito ja työtapaturmien ehkäisy Työterveyshuollon ammattihenkilöt arvioivat ensiapuvalmiuden tarpeen työolosuhteiden vaara- ja haittatekijöiden perusteella yhteistyössä työsuojeluorganisaation kanssa. Työterveyshenkilöstö osallistuu esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön kanssa työpaikan ensiapuvalmiuden suunnitteluun. Joensuun Työterveys järjestää ensiapukoulutusta resurssiensa mukaan. Tarvittaessa käytetään ulkopuolisia palvelujen tuottajia ensiapukoulutuksen järjestämisessä. Ensiapu I (16 tuntia) Työpaikan ensiavun kertauskurssi (8 tuntia) Hätäensiapu (4 tuntia) Työterveyshenkilöstö pyrkii toiminnassaan ennaltaehkäisemään tapaturmia antamalla työntekijöille tietoa tapaturmavaaroista ja osallistumaan pyydettäessä muuhun tapaturman vastaiseen toimintaan työpaikalla yhteistyössä työsuojelun kanssa. Toteuma syksy x 4h ensiapukoulutus Toteuma kevät/kesä x 4h ensiapukoulutus Toteuma elokuu x 4h ravintopalvelutyöntekijät

11 Työssä tapahtuneiden kriisitilanteiden jälkihoito Työterveyshuolto tarjoaa yksilöllistä kriisiapua tilanteissa, joissa on tarve helpottaa työntekijää toipumaan traumaattisesta kokemuksesta ja nopeuttaa työkyvyn palautumista. Tarvittaessa työntekijä ohjataan eteenpäin avun saamiseksi. Resurssien mukaan järjestetään myös kriisinpurkumahdollisuutta ryhmätoimintana omana toimintana tai hankitaan se ulkopuoliselta palvelun tuottajalta Työhyvinvointia tukeva toiminta Perustana työhyvinvointia tukevalle toiminnalle on Kontiolahden kunnan TYÖVIRE-malli, joka sisältää myös ohjeet ja toimintamallin sairauspoissaolojen seurantaan. Työhyvinvointia tukevan toiminnan tavoitteena on henkilöstön työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen ja parantaminen, työperäisten sairauksien ehkäiseminen sekä työyhteisöjen toimivuuden varmistaminen. Tähän tavoitteeseen pyritään yhteistyössä työterveyshenkilöstön, esimiesten, henkilöstöhallinnon, työsuojelu- ja luottamushenkilöstön kanssa. Työterveyshuollon tehtävänä on osaltaan huolehtia, että työkykyä edistävät ja tukevat toimet käynnistetään mahdollisimman varhain. Kuntoutukseen ohjaaminen on työterveyshuollon jatkuvaa toimintaa, samoin kuin siihen liittyvä yksilö- ja ryhmäseuranta. Yhteistyössä työnantajan kanssa anotaan työpaikan omia Aslak- ja TYK- kuntoutuskursseja. Tämän lisäksi henkilökuntaa ohjataan työterveyshuollon lähettein ja lausunnoin avokuntoutukseen, valtakunnallisiin ASLAK- ja TYK -ryhmiin, yksilölliseen TYK - kuntoutukseen sekä yksilöllisiin laitoskuntoutuksiin. Työterveyshuolto ohjaa myös muihin mahdollisiin kuntoutuksiin. Työterveyshuolto seuraa kuntoutuksen jälkeen työtekijöiden työkykyä moniammatillisesti yksilöllisesti ja sovitusti myös ryhmämuotoisesti. Työfysioterapeuteille ohjataan asiakkaita lääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä. Etenkin alaselkäoireisten henkilöiden ohjaamiseen panostetaan. Työpaikan ergonomiaa kehitetään osallistumalla työn ja työympäristön suunnitteluun ja/tai korjaamiseen, niin että sillä saadaan tuettua työntekijöitä ja työnantajaa omaksumaan tietoja, taitoja, asenteita ja toimintatapoja, joilla on merkitystä yksilöiden ja työpaikan työterveydelle ja turvallisuudelle. Samalla kehitetään työtä ja työolosuhteita ja pyritään ennaltaehkäisemään terveysvaaroja ja haittoja. 4.3 Työntekijään kohdistuva lakisääteinen toiminta Työterveyshuollossa toimivat ammattihenkilöinä työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat. Tarvittaessa käytetään asiantuntijana työfysioterapeuttia ja työpsykologia.

12 Terveystarkastukset Terveystarkastukset tehdään pääosin työterveyshoitajan toimesta. Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti tehdään työterveyslääkärin tarkastuksia. Tarvittaessa ohjataan työfysioterapeutille tai työpsykologille. Työpsykologin terveystarkastukseen ohjataan lähetteellä ja taustalla on työhön liittyvät kuormitustekijät.(liite 2. Terveystarkastusten sisältö, liite 3. ammattikohtaiset terveystarkastukset) Alkutarkastukset ja tulotarkastukset Alkutarkastuksia tehdään sijoitettaessa työntekijää tehtäviin, joista aiheutuu erityistä sairastumisen vaaraa tai tapaturmavaaraa tai työtehtävien muutoin sitä edellyttäessä mm. melu, yötyö, biologiset altisteet, kemialliset altisteet. Alkutarkastuksesta työterveyshenkilöstö antaa kirjallisen soveltuvuuslausunnon työntekijälle (Kuntalomake 8446:98, Lausunto terveystarkastuksesta) ja hän toimittaa sen esimiehelleen. Alkutarkastuksen tavoitteena on: selvittää työntekijän terveydentila arvioida terveydellisin perustein työntekijän soveltuvuus työtehtäväänsä. Ammattikohtaisten terveystarkastusten määrittely erillisellä liitteellä; siivoustyö, elintarviketyö, melutyö, tekninen henkilöstö, työhön liittyvä erityinen väkivallan uhka. (Liite 2) Jos henkilö ei sijoitu edellä kuvattuihin tehtäviin, joissa on erityinen sairastumis- tai tapaturmavaara eli jos hänelle ei tehdä alkutarkastusta, esimiehet ohjaavat uuden työntekijän tulotarkastukseen. Siinä selvitetään henkilön terveydentila ja annetaan tietoa ja ohjausta työolosuhteista. Tulotarkastus tehdään jo ennen työn aloittamista, mikäli sitä on edellytetty valintapäätöksessä. Muussa tapauksessa esimies ohjaa työntekijän tulotarkastukseen viimeistään viiden (5) kuukauden kuluttua työn alkamisesta. Terveystarkastukseen käytetty aika (ei matka aika) on työaikaa Määräaikaistarkastukset Määräaikaistarkastusten tavoitteena on estää työntekijää sairastumasta työssä esiintyvän altisteen vaikutuksesta. Määräaikaistarkastukset pohjautuvat työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta säädettyihin lakeihin ja asetuksiin sekä työpaikkaselvityskäynneillä todettuun altisteeseen ja siitä arvioituu tarkastustarpeeseen. Esimies ilmoittaa työterveyshoitajalle ne työkohteet, joissa käyttöön on otettu uusia työntekijöiden terveyttä vaarantavia aineita. Esimies ilmoittaa työterveyshoitajalle ne henkilöt, jotka

13 13 työskentelevät kyseisissä työkohteissa. Esimies toimittaa työterveysasemalle käytössä olevista aineista käyttöturvallisuustiedotteet. Työterveyshoitaja kutsuu työntekijät lakisääteisiin määräaikaistarkastuksiin. Ammattikohtaiset lakisääteiset määräaikaistarkastukset on esitetty erillisellä liitteellä. (Liite 2) Terveystarkastukseen käytetty aika (ei matka aika) on työaikaa Muut terveystarkastukset Terveystarkastusten kohdentaminen henkilöstöön työyhteisöittäin määritellään tämän työterveyshuollon toimintasuunnitelman liitteen mukaisessa taulukossa (liite1). Toteutetaan osastoittain tehtävien työpaikkaselvitysten yhteydessä. Tarkastuksessa seurataan työntekijän fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä selvitetään ja seurataan työntekijän elämäntapavalintoja ja rohkaistaan terveyttä edistäviin valintoihin. Lisäksi havainnoidaan mahdollisimman varhain terveydentilan muutokset, alkavat sairaudet ja merkit jaksamisongelmista ja työkyvyn laskusta sekä ohjataan tarvittaessa hoitoon tai kuntoutukseen. Tarvittaessa tehdään arvio työkyvystä tai kuntoutustarpeesta. Työntekijöiden terveydentilan työ- ja toimintakyvyn seurantatarkastukset suoritetaan työyhteisöllisesti. Tällöin terveystarkastukseen käytetty aika (ei matka aika) on työaikaa. Tarvittaessa henkilöstöllä on myös mahdollisuus varata itse aika terveystarkastukseen (ei työnantajan aloitteesta). Tällöin tarkastukseen käytetty aika ei ole työaikaa. Terveystarkastusten perusteella tarvittaessa käynnistetään työkykyä tukevia toimenpiteitä tai ohjataan kuntoutukseen Työkyvyn arviointi ja seuranta Työterveyshuoltolaissa on määritelty työterveyshenkilöstön tehtäväksi vajaakuntoisen työntekijän terveydentilan sekä työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen huomioiden työntekijän terveydelliset edellytykset. Tätä työterveyshuollossa toteutetaan moniammatillisesti. Edellä mainitun lain perusteella työntekijällä on oikeus myös pyytää työterveyshuoltoa tekemään perustellusta syystä työkuormituksestaan selvitys. Mikäli työntekijällä on vaikeuksia selviytyä entisessä työssään, työntekijä itse voi hakeutua tai esimies voi ohjata hänet työterveyshuoltoon työkyvynarviointiin. Työterveyshuolto noudattaa Kontiolahden kunnan päihdeohjelmaa ja hoitoonohjaussopimusmallia. Esimiehet ohjaavat päihdeongelmaisen työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin vastaanotolle tarvittaessa.

14 14 Työterveyshuolto noudattaa Kontiolahden kunnan TYÖVIRE-mallin mukaista toimintamallia. Mallin mukaisesti pyritään tukemaan henkilön työkykyä ja voimavaroja ja löytämään sopivat toimintaedellytykset työssä selviytymiselle yhteistyössä muun muassa esimiesten, henkilöstöhallinnon sekä työsuojeluvaltuutettujen että luottamusmiesten kanssa. Muutoinkin työterveyshuollon tavoitteena on seurata yhteistyössä työnantajan kanssa henkilöstön sairastavuutta ja jaksamista sekä käynnistää tukitoimet riittävän ajoissa. Työpsykologipalveluihin ohjataan työterveyshuollon ammattihenkilön lähetteellä työ- ja toimintakyvyn arvioimiseen. Työkyvyn arviointiin kuluva aika on työaikaa, mutta siitä seuraavat toimenpiteet ovat omaa aikaa Rokotukset Yleiset rokotukset annetaan työterveyshuollossa Jäykkäkouristus-kurkkumätä, Tetanus-d rokotteen tehostaminen (10 v. välein) MPR-rokote Työn vuoksi tarpeelliset rokotukset Vuodeosastolla ja vastaanotolla työskentelevät laitoshuoltajat: B-hepatiittirokotus Vesihuoltolaitoksella työskentelevät työntekijät: A-hepatiittirokotus Liikuntapaikkojen hoitajat: A+B hepatiittirokotus Työmatka ulkomaille: Rokotusoppaan mukaan (A-hepatiitti, A+B-hepatiittirokotus) Ulkomaille tehtäviin työmatkoihin liittyvät tarpeelliset rokotukset kustantaa työnantaja, muut ulkomaanmatkoihin liittyvät rokotukset työntekijä kustantaa itse. Muut työnantajan tarjoamat rokotukset ilmainen kausi-influenssarokotus opetushenkilöstölle Itsehoitopiste Joensuun Työterveyden tiloissa Penttilänkadulla on itsehoitopiste. Sen tavoitteena on tietojen antaminen ja ohjaus sekä oman itsehoidon tukeminen monipuolisine tarjontoineen. 5 TYÖTERVEYSPAINOTETTU SAIRAANHOITO JA MUU TERVEYDENHUOLTO (KELA II) Työterveyspainotetulla sairaanhoidolla tarkoitetaan työterveyshenkilöstön toteuttamaa sairaanhoitoa, jossa taustalla on tieto asiakkaan työstä, työyhteisöstä ja työpaikan yhteistyöverkosta.

15 15 Joensuun Työterveys täydentää sairaanhoidonlääkäripalvelujen tuottamista käyttäen erikseen laaditun sopimuksen mukaan ostopalvelulääkäreitä. Joensuun Työterveyshuolto ostaa erikoislääkäripalveluja liittyen työntekijöiden työ- ja toimintakykyarviointeihin. Hoitovastuu säilyy työterveyshuollon lääkärillä. Työterveyspainotettu sairaanhoito sisältää työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan antaman hoidon tarpeen arvioinnin, hoidon, laboratoriotutkimukset, röntgentutkimukset ja ultraäänitutkimukset ja muut tarvittavat perustutkimukset ja toimenpiteet (hoitovastuu on työterveyslääkärillä). Tarvittaessa ohjataan erikoislääkärin konsultaatioon (maksusitoumus). Joensuun Työterveyden työterveyslääkärin lähetteellä magneettikuvaus alkaen (maksusitoumus). Kriteereistä on erillinen ohje. Avosairaanhoitoon ei sisälly gynekologiset tutkimukset, luomien, pattien, kynsien tai syylien poistot. Ko. hoidot toteuttaa perusterveydenhuolto. Laboratoriotutkimukset otetaan Joensuun Työterveyden palveluesitteen mukaisissa näytteenottopisteissä. Työnantajan järjestämillä sairaanhoitopalveluilla tuetaan kokonaisterveyden ja työ- ja toimintakyvyn säilyttämistä sekä työperäisten sairauksien mahdollisimman varhaista toteamista ja hoidon käynnistämistä. Tavallisten kansantautien osalta työterveyshuollon tehtäviin kuuluu hoidon tarpeen arviointi, tutkimus, hoito ja hoidon seuranta resurssien puitteissa sekä tarvittava ohjaus jatkohoitoon perusterveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoitoon. Päihdeasioiden tutkimus ja hoito sekä tarvittava hoitoonohjaus Työterveyshuolto toimii Kontiolahden kunnan päihdeohjelman mukaisesti. Päihdeasioiden hoitamisen lisäksi työterveyshuolto käyttää Audit-mittaria terveystarkastuksissa, antaa tietoa ja ohjausta ja ohjaa tarvittavaan hoitoon. 5.1 Sairasvastaanotto Joensuun työterveyden toimipisteissä ajanvarauksella Joensuun työterveyden Penttilän toimipisteessä toimii sairasvastaanotto ajanvarauksella. Ajanvaraus lääkäreiden ja työterveyshoitajien vastaanotoille arkisin klo numerosta Kontiolahden toimipisteessä sairasvastaanotto toimii myös ajanvarauksella, samasta numerosta. Sairasvastaanottoaikoja varataan joka päivälle.

16 Sairausloman myöntäminen Kontiolahden kunnassa Kontiolahden kunnassa on sairauspoissaolojen myöntämisessä seuraava käytäntö 1. Esimiehen luvalla 1-5 pv. Poissaolosta tulee sopia henkilökohtaisesti (tekstiviesti ei käy). 2. Työterveyshoitajan lausunto/todistus 1-7 pv 3. Työterveyslääkärin lausunto/todistus yli 7 päivää kestävä sairauspoissaolo 6 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA SEKÄ LAA- DUN JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Työterveyshuolto tekee yhteistyötä (esim. työpaikkakäynnit, työpaikkaselvitykset, erillisselvitykset, riskien arviointi, yksilöön kohdistuvat toimenpiteet) työsuojeluhenkilöstön kanssa ja osallistuu yhteistyötoimikunnan kokouksiin pyydettäessä. Työterveyshuolto on mukana tarvittaessa työsuojelutarkastuksissa. Työterveyshuolto osallistuu asiantuntijana sisäilmatyötyöryhmän kokouksiin. Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan yhteistyötoimikunnassa vuosittain työterveyshuollon toteutumisen seurannan ja arvioinnin yhteydessä yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa tarkistettaessa suunnitelmaa seuraavalle toimintavuodelle Työterveyshuolto tekee asiakkailleen asiakastyytyväisyyskyselyjä, joiden pohjalta arvioidaan toimintaa. Joensuun Työterveys kuuluu kunnalliseen Conmedicin työterveyslaatuverkostoon. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kontiolahdessa / 2015 Jere Penttilä Kunnanjohtaja, Kontiolahden kunta Jari Korhonen Johtaja, Joensuun Työterveys Liitteet: Työpaikkaselvitykset ja työpaikkakäynnit osastoittain Liite 1 Terveystarkastuksen sisältö Liite 2 Ammattikohtaiset terveystarkastukset Liite 3 Tietoja toiminnan toteuttamisesta Liite 4

17 17 Liite 1. TYÖPAIKKASELVITYKSET JA TYÖPAIKKAKÄYNNIT Kohde Toteutuminen Seuranta TYÖPAIKKAKÄYNNIT JA TERVEYSTAR- KASTUKSET 2013 SIVISTYSOSASTO Varhaiskasvatuspalvelut Perhepäivähoitajat/terveystarkastukset 2013 Onttolan Päiväkoti ja esikouluryhmä Sivistysosaston hallinto sekä kulttuuri ja vapaa-aika hallinto Kulttuuri ja vapaa-aika, liikunnan ohjaajat 25.3, 29.4, 6.5, Alakoulut Ahokkala Jakokoski Kirkonkylä Kontioniemi Kulho Kylmäoja Lehmo Onttola Selkie Varparanta Kontiolahden lukio TYÖPAIKKAKÄYNNIT JA TERVEYSTAR- KASTUKSET 2014 Kontiolahden koulu (sis. koulukuraattori) Ahokkalan koulu (opisk.ymp.tark.) Kulhon koulu (opisk.ymp.tark.) Kylmäojan koulu (opisk.ymp.tark.)

18 18 TEKNINEN OSASTO Hallinto ja muut tekniset palvelut (virasto II Ympäristö ja kaavoitus) Kiinteistöpalvelut 1. Laitoshuoltajat (työpaikkakäynneistä eri työpisteisiin sovitaan erikseen puhtauspalvelupäällikön kanssa) Tekninen toimi ja ympäristöyksikkö Vuodeosasto ja vastaanotot, Yläkoulu, lukio, liikuntahalli, Kylmäojan koulu ja päiväkoti 2. Kiinteistönhoitajat Kiinteistönhoito Rinnetien hoivakoti, Kiinteistönhoito Kontiolahden koulu, Keskusvarasto ja kiinteistö- ja kunnossapitotyö 3. Liikuntapaikkojen hoitajat, kunnossapitotyöntekijät (työpaikkakäynneistä tarvittaviin kohteisiin sovitaan erikseen) Vesihuoltolaitos Liikunta- ja yleisalueiden hoitoyksikkö Ravintohuolto ja keittiöt/ terveystarkastukset Työpaikkaselvitykset Kylmäojan koulu (valmistus) TYÖPAIKKAKÄYNNIT JA TERVEYSTAR- KASTUKSET 2015 Ravintohuolto ja keittiöt/ työpaikkakäynnit Peltosirkun päiväkoti (jakelu) Paiholan päiväkoti (jakelu) Lehmon päiväkoti (valmistus) Varparannan hoivakoti (valmistus) Kontiolahden koulu (valmistus) Kulhon koulu (valmistus) Ahokkalann koulu (jakelu) Lehmon koulu (jakelu) Onttolan koulu (jakelu) Kirkonkylän alakoulu (jakelu)

19 19 Jakokosken koulu (jakelu) Selkien koulu (jakelu) Terveyskeskuksen keittiö (valmistus) Hallinto-osasto Kirkonkylän koulu (opisk.ymp.tark.) Kontioniemen koulu (opisk.ymp.tark.) Lehmon koulu (opisk.ymp.tark.) Onttolan koulu (opisk.ymp.tark.) Liite 2. TERVEYSTARKASTUKSEN SISÄLTÖ Työolosuhdekartoitus, riskien arviointi työhyvinvointi, työnhallinta, työergonomia työn fyysinen kuormitus ja henkinen kuormitus Terveydentilan kartoitus ja terveydentilan edistämissuunnitelma elintottumukset ja terveystottumukset (ruokailutottumukset, liikuntakäyttäytyminen, tupakointi, alkoholi, elämänhallinta) koettu terveydentila työkyky- ja kuntoutustarve sairaudet, oireet ja toteutettu itsehoito Tutkimukset ja mittarit pituus, paino, painoindeksi vyötärön ympärysmitta verenpaine ja pulssi kuulontutkimus näön tutkimus. Tarvittaessa ohjaus optikolle / silmätautien erikoislääkärille työkykyindeksi (TKI) audit-päihdekysely tarvittaessa l oppuunpalamis-indeksi (BBI) laboratoriotutkimukset -pieni verenkuva -rasvapaketti (kokonaiskolesteroli, hyvä kolesteroli, huono kolesteroli, triglyseridit -verensokeri - tarvittaessa maksakoe,sydänfilmi Muu rokotukset (rokotusohjelman mukaan) ohjaus ja neuvonta yksilöllinen palaute

20 20 työperäiseen sairauteen viittaavat oireet työkykyyn vaikuttavat sairaudet kuntoutustarpeenarviointi työterveyslääkärin terveystarkastus tai työfysioterapeutin terveystarkastus tarvittaessa terveystarkastuksessa havaittujen poikkeavien löydösten vuoksi asiakas ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Mikäli työ on luokiteltu erityisen sairastumisen vaaraa aiheuttavaksi: muut laboratoriotutkimukset työn altisteiden/ riskien perusteella esim. liuotinaineet muut erikseen sovittavat röntgentutkimukset työn altisteiden /riskien perusteella (esim. Tb- altistus) Liite 3. AMMATTIKOHTAISET TERVEYSTARKASTUKSET 1. Siivoustyö - alkutarkastus tehdään kaikille siivoustyötä tekeville - määräaikaistarkastus kolmen vuoden välein 2. Elintarviketyö - alkutarkastus tehdään kaikille elintarviketyöntekijöille - määräaikaistarkastus 1 5 vuoden välein 3. Melutyö - alkutarkastus tehdään kaikille - määräaikaistarkastus: neljän vuoden ajan vuoden välein, sen jälkeen kolmen vuoden välein 4. Teknisen viraston terveystarkastukset - alkutarkastus tehdään kaikille työntekijöille työsuhteen alkaessa - määräaikaistarkastukset 1-3 vuoden välein 5. Työhön liittyvä erityinen väkivallan uhka - alkutarkastuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että henkilö on ominaisuuksiltaan työhön sopiva - määräaikaistarkastukset suoritetaan kolmen vuoden välein 6. Terveystarkastukset työstä pois siirryttäessä - terveystarkastus työstä pois siirryttäessä tehdään syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuneille työntekijöille työsuhteen päättyessä, mikäli edellisestä terveystarkastuksesta on kulunut yli vuosi

21 21 Liite 4. TIETOJA TOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA Yksilötaso x Terveystarkastusten yhteydessä tehdään työterveyssuunnitelma x Vajaakuntoisen työntekijän työkyvyn edistämisen suunnitelmia tehdään x Kuntoutussuunnitelmia tehdään Työpaikkataso x Työpaikkaselvitykseen liittyy toimenpide-ehdotuksia x Ryhmäkohtaista neuvontaa ja ohjausta toteutetaan x Päihdehaittojen ehkäisy ja varhainen tuki käytössä x Työpaikan ja työterveyshuollon hallintatavat käytössä LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI JA SEURANTA Arviointi ja seuranta x Toimenpiteiden vaikuttavuutta työympäristössä/-yhteisössä x Työntekijöiden altistumista ja kuormittumista x Työntekijöiden terveydentilaa ja työkykyä x Työperäisiä (tapaturma/ammattitaudit) ja työhön liittyviä sairauksia x Työntekijöiden sairauspoissaoloja x Työterveyshuollon omia toimintatapoja (laatua) x Tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteuttamista x Asiakastyytyväisyyttä

KONTIOLAHDEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016-2018

KONTIOLAHDEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016-2018 1 KONTIOLAHDEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016-2018 Päivitetty: 2.11.2015 Milla Paasu, henkilöstöpäällikkö Agnes Poutiainen, työterveyshoitaja Rauni Räsänen, työfysioterapeutti

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle Työterveys Nurmeksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2017-31.12.2021 Toimintasuunnitelma tulee käsitellä työpaikalla yhteistoimintamenettelyn edellyttämällä tavalla. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Työnantajan ja työterveyshuollon perustiedot 2. Työnantajan järjestämän työterveyshuollon laajuus

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti päivitetty TYÖPAIKKA Toimiala (numero) Tilikausi Nimi Pyhäjärven kaupunki Osoite Ollintie 26, Puhelin 08-7697111 Faksi 087697100 Yhteyshenkilö Nimi

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017.

Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017. Kemin kaupunki/terveyspalvelut TOIMINTASUUNNITELMA Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Työterveyshuolto Kemin kaupungin

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi!

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi! Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio Tervetuloa asiakkaaksi! PUITESOPIMUS Koskee kansanterveyslain edellyttämien kuntien lakisääteisten työterveyspalveluiden järjestämistä Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2016-31.12.2018 Toimintasuunnitelma päivitetty: 26.11.2015 1 TYÖPAIKKA Työnantajan nimi LIEKSAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Vuosille 2012-2015 2 1. TYÖNANTAJAN TIEDOT Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio Tilikausi: 1.1 31.12.2012, toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. Toimiala- ja

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa

Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa vuonna 0 Toni Pekka KEVA toni.pekka@keva.fi TYKYHELMI..0 Kuopion Musiikkikeskus Tutkimuksen aineisto Tavoitteena tarkastella kunta- ja seurakuntaorganisaatioiden

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Kemin kaupunki/terveyspalvelut TOIMINTASUUNNITELMA Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 1.12.2016 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työterveys on jokaisen oikeus ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työter yöterveyshuoltolaki yshuoltolaki uudistui 1.1.2002 Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006 1 TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT 1.1.2007 ALKAEN JA EHDOTETTAVAVAT UUDET HINNAT 1.1.2009 ALUSTA LUKIEN Ensin on ilmoitettu kunkin ryhmän tämänhetkinen hinta ja sen jälkeen uusi ehdotettava hinta Sosiaali- ja

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle

Polvijärven kunta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle Polvijärven kunta Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2018 31.12.2020 Sivu 2 / 12 Toimintasuunnitelma tulee käsitellä työpaikalla yhteistoimintamenettelyn edellyttämällä tavalla. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin Johtaja Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin

Yhteyshenkilö Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin Johtaja Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2013 31.12.2017 / tämä on voimassa siihen saakka kunnes uusi työterveyshuollon toimintasuunnitelma on hyväksytty Perustiedot päivitetty 12.12.2017 ASIAKKAAN

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto hyväksynyt 5.12.2012 Voimaantulo 11.12.2012 LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Yhdyshenkilöt:

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA 1/5 TARJOUSPYYN- NÖN LIITE 1 SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA Siuntion kunta ja XXXXX sopivat työterveyspalvelujen tuottamisesta ajalla 1.1.2012-31.12.2013 seuraavasti: Sopimusosapuolet Palveluntuottaja

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Pirkkalan kunta. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS PERUSTIEDOT

Pirkkalan kunta. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS PERUSTIEDOT TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS Pirkkalan kunta Ly-tunnus 0152084-1 Toimiala Julkiset palvelut Tilikausi 1.1.- 31.12.2009 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyspalvelu

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 Hyväksytty/käsitelty pvm/ Kunnanhallitus 22.2.2016 13 Yhteistyötoimikunta 3.2.2016 / 5 1. Työnantajan tiedot Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio

Lisätiedot

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6 SODANKYLÄN KUNTA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 2015 2017 TYÖNANTAJATIEDOT Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1. Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 ALKAEN Juuan terveyskeskuksen työterveyshuolto tuottaa laadukkaita,

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Yritys: Pornaisten kunta Ajalle: 1.1.2017-31.12.2018 Päivitetty: 19.12.2016 Porvoon kaupunki Kuninkaantien työterveys puh. 019 520 4693 faksi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 1 HEINÄVEDEN TOIMIPISTE Virastokuja 1, 79700 Heinävesi Työterveyshoitaja Annamari Luostarinen Puh. 040-353 1975 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 TYÖNANTAJA Nimi ja osoite HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö:

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: _ Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: Yritysnumero: YRITYKSEN NIMI: Osoite: Laskutus-os: Puhelin: Toimiala: Toimipaikat: Tilikausi: Hallinto/Talous-os: Yhdyshenkilö ja e-mail: Tapaturmavakuutus:

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 Säkylän kunta 1.1.2018 Sosiaali- ja terveystoimi Työterveyshuolto Välskärinte 5 27800 Säkylä TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT TYÖTERVEYSHUOLLON YLEISMAKSU Yleismaksu/työntekijä 24 ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys, työpaikkakäynti,

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012. Toni Pekka Kevan Työterveyspäivä 22.11.2012

Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012. Toni Pekka Kevan Työterveyspäivä 22.11.2012 Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012 Toni Pekka Kevan Työterveyspäivä 22.11.2012 Tutkimuksen toteutus ja aineisto Erillistutkimus ev.lut. kirkon seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä Seurantatutkimus,

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 13.8.14 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea

Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea Terveystalo Kemijärvi Sairaala Lapponiassa, Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi Avoinna:

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

1. TERVEYSTARKASTUKSET, TYÖSSÄSELVITYMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI (LAKISÄÄTEINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA, KELA I)

1. TERVEYSTARKASTUKSET, TYÖSSÄSELVITYMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI (LAKISÄÄTEINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA, KELA I) Liite 1B VAATIMUSMATRIISI Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä. Tarjoajan nimi: Ohjeet: Tarjoajan on vastattava seuraaviin kysymyksiin ja liitettävä erikseen pyydetyt selvitykset

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Pori)

Palvelutasovaihtoehdot (Pori) Palvelutasovaihtoehdot (Pori) 1. lakisääteinen + kattavan tason 2. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen 3. lakisääteinen + suppean tason 1. Lakisääteinen, kattavan tason Lakisääteinen ja ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty sosiaali-ja terveyslautakunnan kokouksessa x.x.2015 TERVEYDEN JA TYÖKYVYN EDISTÄMINEN JA TUKEMINEN, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys,

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos Asiantuntijasta managereiksi - työsuojelun, työterveyshuollon ja työpaikkojen uudistuvat työroolit, vastuut ja työtavat - Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 30.9.2016 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/00.00.00/2016 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Työterveyshuolto Maksuton sairaanhoito Säännökset joihin

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla Työsuojeluviranomaisen havaintoja haasteista avustajien työsuojelussa ja työsuhteissa. Miten avustajien työsuojelua voisi edistää? Marja Tereska-Korhonen, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Leila Rautjärvi, koulutuspäällikkö, tth Selina Selin, työterveyshuollon erikoislääkäri Systemaattista seulontaa voidaan tehdä

Lisätiedot

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI Tämä pieni opas työterveydenhoitoon. Rakennusliitto ry Edunvalvontaosasto Tiina Nurmi-Kokko, sosiaalisihteeri Tapio Jääskeläinen, työsuojelusihteeri Kuvat Tapio Jääskeläinen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016

LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016 LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016 Etelä-Karjalan Työkunto Oy - Työterveyshuolto Luumäen toimipiste, Marttilantie 24, 54500 Taavetti, puh. 020 7199070, faksi 0406026822

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle. L2- Väestön terveys 6.10.2014. Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto.

Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle. L2- Väestön terveys 6.10.2014. Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto. Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle L2- Väestön terveys 6.10.2014 Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto Parikeskustelua Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista TYÖ ja TERVEYS? 1 Parikeskustelua

Lisätiedot