3. Tähystyslentotarpeen (H371) määrittäminen metsäpaloindeksin perusteella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. Tähystyslentotarpeen (H371) määrittäminen metsäpaloindeksin perusteella"

Transkriptio

1 Liite 2 1 TÄHYSTYSLENTO-OHJE 1. Tähystyslennt suritetaan Trafi Ilmailun kullinkin vimassalevien pallenttiminnan sääntöjen (tarjuspyynnön tekhetkellä vimassa OPS T2-100 muuts 3) ja mahdllisten lisähjeiden sekä tämän hjeen mukaisesti. 2. Lenttarpeen määrittelijä Oma-alitteisten tähystyslentjen (H371) tarpeen määrittelee tukikhdan päällikkö tai päivystävä lentäjä khdan 3 tai 4 perusteella. Epäselvissä tapauksissa luvan tähystyslentjen surittamiselle antaa virka-aikana Phjis-Sumen aluehallintvirastn pelastusviranmainen. Yhteystiedt: Kurttila , Ryynänen ja Tallberg Tähystyslenttarpeen (H371) määrittäminen metsäpalindeksin perusteella Tähystyslentja ei suriteta sateella, eikä sateen uhan llessa ilmeinen suunnitellun lennn aikana. Sateen uhka n ilmeinen, mikäli reitin alueelle suunnitellun lennn ajaksi n tulssa saderintama ja reitin indeksin arv putaa seuraavan 12 tunnin ennusteessa (siis ennuste saman päivän illan kl 21 indeksiksi) alle 3,80. Tähystyslentja lennetään Ilmatieteenlaitksen Ilmanet -palvelusta saatavan metsäpalindeksin nustua kullekin reitille erikseen määrätyn raja-arvn yläpulelle, vallitsevan palvaaran mukaisesti 1-2 lenta päivittäin. - liitteessä 3 määritellään reiteittäin metsäpalindeksiin perustuva lentn lähtöraja yhdelle päivittäiselle lennlle ja erikseen raja-arv kahdelle päivittäiselle lennlle. - Phjis-Sumen aluehallintvirast vi muuttaa tähystyslentjen lentnlähdön indeksirajja. Liitteessä 3 erikseen määrätyn maakunnan tai kunnan aamupäivän kl 9:00 metsäpalindeksi tai määrättyjen maakuntien tai kuntien aamupäivän kl 9:00 metsäpalindeksien keskiarv n reitin alueen kk päivän metsäpalindeksi, jnka perusteella päivittäiset lennt määräytyvät. 4. Tähystyslenttarpeen (H371) määrittäminen vyöhykeanalyysin perusteella Mikäli khdassa 3 mainittu metsäpalindeksi ei edellytä tähystyslenta reitille, mutta reitin alueella metsäpalindeksiarvjen ert vat suuret, lenttarpeen määrittely tehdään Ilmatieteenlaitksen Ilmanet -palvelun khdan Tähystyslentkartta perusteella seuraavasti: Vyöhykeanalyysiä ei käytetä päivän tisen lennn määrittelyyn. Reiteillä 1,2,3,8 ja 9 vyöhykeanalyysiä svelletaan indeksirajan 4,00 ylittyessä 3. päivästä lukien. Mikäli yli pulella (yli 50 %) reitin alueella Tähystyslentkartan aluearv n 4,0 4,9 (=ranssi väri) ja muualla aluearv sitä pienempi esim. 1,0-1,9 lennetään lyhennetty reitti kuivalla (ranssilla) alueella. Vyöhykeanalyysitarkastelussa reitin alueella tarkitetaan reittiviivan sisäpulista aluetta ja reittiviivan ulkpulista aluetta 20 kilmetrin etäisyydelle.

2 OHJE Liite (3) VIRVE- viestinnän periaatteita metsäpaljen lenttähystystiminnassa Yleistä Metsäpaljen lenttähystystimintaan liittyvässä viestinnässä hyödynnetään viranmaisradiverkk VIRVEä. Lenttähystystimintaan sallistuvissa ilma-aluksissa käytettävät VIRVE- radipuhelimet vat pelastustimen laitteita. Timintaan käytetään pelastustimen mia puheryhmiä ja kaikkien VIRVE-käyttäjien yhteisiä yhteistimintapuheryhmiä. Viestityksessä n hulehdittava, että puheryhmissä puhutaan vain tehtävän tai tilanteen edellyttämässä laajuudessa. Vastaantettaessa viestitystä, tulee humiida radiliikenteen luttamuksellisuus. Viestinnän periaatteet Lenttähystystiminnassa käytettävien VIRVE- radiiden puheryhmät (XXX viittaa aluelyhenteeseen, jtka n kerrttu sivulla 3): 1. Yhteysryhmä ilma-aluksesta hätäkeskuksen ja pelastustiminnan jhtajan suuntaan XXX PE INFO Pelastustimen hätäkeskuksen yhteysryhmä, jssa: ilmitetaan ma-alitteiset tehtävät hätäkeskukseen ja käydään tehtäviin liittyvää viestintää hätäkeskuksen suuntaan pelastustiminnan jhtaja ttaa yhteyttä ilma-alukseen ja svitaan käytettävästä puheryhmästä. 2. Pelastustimen maayksiköiden ja ilma-alusten välinen timintaryhmä XXX PE LENTO Ensisijainen timintaryhmä, jssa: käydään ilma-aluksen ja pelastustiminnan jhtajan välinen viestintä pastetaan pelastustimen maayksiköitä khteeseen. 3. Kaikkien VIRVE- käyttäjien yhteiset yhteistimintapuheryhmät XXX YLKUTSU ja XXX YL 1-3 Kaikkien VIRVE- käyttäjien yhteistimintaan liittyvään viestintään käytettävät puheryhmät, jita käytetään: kun tehtävän hitamiseen sallistuu myös muita kuin pelastustimen edustajia (esim. pliisiviranmainen, SAR- tehtävä) kun alueen XXX PE LENTO- timintaryhmä n varattu tisen tehtävän hitamiseen. Ennen tähystyslennlle lähtöä: Lentilmitus hätäkeskukseen PE INFO- puheryhmässä, esim. OUL PE INFO (varalla viranmaisnumer). PE INFO- ryhmässä n pidettävä viestintä vähäisenä, jtta ei häiritä muuta viestintää. Muun muassa lentilmitus pitää sisällään vain reitin metsäpalindeksin keskiarvn, arviidun lentnlähtöajan ja mahdlliset lisäselvitykset pulikkaan reitin lentämisestä. Turvalukka Hyväksynyt Laatinut Käyttö rajitettu Harri Virtanen Pääkäyttäjäpalvelut Harri Virtanen Sumen Virveverkk Oy Mikrkatu 1 PL 1199, Kupi GSM: Puhelin Telefax

3 2(3) Lennlle lähdettäessä: Lähetä VIRVE- tilatiet Matkalla Tilatiet lähetetään kiittien päässä lentn lähdettäessä tai siirtlennn kyseessä llessa vasta reitille saavuttaessa (tehtävän suritus alkaa) Palhavainnn yhteydessä: ilmitus alueen hätäkeskukseen PE INFO- ryhmässä, esim. PPK PE INFO tilanteeseen sallistuva pelastustiminnan jhtaja ttaa yhteyttä PE INFOryhmässä, jssa svitaan käytettävästä puheryhmästä js tehtävän hitamiseen ei sallistu muita viranmaisia, viestintä hidetaan hätäkeskusaluekhtaisissa PE LENTO- ryhmissä, esim. OUL PE LENTO js tehtävän hitamiseen sallistuu pliisi tai muita viranmaisia pelastustimen lisäksi, käytetään yhteistimintaryhmiä, esim. OUL YL 1 js alueen PE LENTO -puheryhmässä n yhtäaikaisten tapahtumien jhdsta viestiliikennettä, vidaan käyttää yhteistimintaryhmiä, esim. OUL YL 2 Tehtävältä vapautuminen/tähystyslennn päättyminen Lähetä VIRVE- tilatiet Vapaa/asemalla Tilatiet lähetetään kiittien päässä heti lennn päätyttyä tai siirtlennn kyseessä llessa reitiltä pistuttaessa (tehtävän suritus päättyy). Timintamalli VIRVE metsäpaljen lenttähystystiminnassa HÄTÄKESKUS XXX PE INFO Pelastustiminnan jhtaja ttaa yhteyttä svitaan käytettävä puheryhmä, ensisijaisesti alueellinen PE LENTO Oma-alitteinen tehtävä, tehtävään liittyvä viestintä hätäkeskuksen kanssa XXX PE LENTO Tehtävän hitamiseen liittyvä viestintä pastus, palalue jne. XXX YLKUTSU XXX YL 1-3 Tarvittaessa, muiden viranmaisten kanssa viestiessä

4 3(3) Puheryhmät ja niiden alueet: Ryhmän nimi Alue, jlla ryhmää käytetään (pelastuslaits- tai hätäkeskusalueista mudstuvat alueet) Ryhmän nimi Alue, jlla ryhmää käytetään (pelastuslaits- tai hätäkeskusalueista mudstuvat alueet) HE PE INFO Helsinki RP PE INFO Phjanmaa IKU PE INFO Itä- ja Keski-Uusimaa EP PE INFO Etelä-Phjanmaa LU PE INFO Länsi-Uusimaa KP PE INFO Keski-Phjanmaa KRV PE LENTO Keravan hätäkeskusalue KS PE INFO Keski-Sumi KRV YLKUTSU Keravan hätäkeskusalue VAA PE LENTO Vaasan hätäkeskusalue KRV YL 1 Keravan hätäkeskusalue VAA YLKUTSU Vaasan hätäkeskusalue KRV YL 2 Keravan hätäkeskusalue VAA YL 1 Vaasan hätäkeskusalue KRV YL 3 Keravan hätäkeskusalue VAA YL 2 Vaasan hätäkeskusalue VS PE INFO Varsinais-Sumi VAA YL 3 Vaasan hätäkeskusalue KH PE INFO Kanta-Häme LA PE INFO Lappi PH PE INFO Päijät-Häme PPK PE INFO Phjis-Phjanmaa ja Kainuu TKU PE LENTO Turun hätäkeskusalue OUL PE LENTO Oulun hätäkeskusalue TKU YLKUTSU Turun hätäkeskusalue OUL YLKUTSU Oulun hätäkeskusalue TKU YL 1 Turun hätäkeskusalue OUL YL 1 Oulun hätäkeskusalue TKU YL 2 Turun hätäkeskusalue OUL YL 2 Oulun hätäkeskusalue TKU YL 3 Turun hätäkeskusalue OUL YL 3 Oulun hätäkeskusalue SA PE INFO Satakunta PS PE INFO Phjis-Sav PI PE INFO Pirkanmaa ES PE INFO Etelä-Sav PRI PE LENTO Prin hätäkeskusalue PK PE INFO Phjis-Karjala PRI YLKUTSU Prin hätäkeskusalue EK PE INFO Etelä-Karjala PRI YL 1 Prin hätäkeskusalue KY PE INFO Kymenlaaks PRI YL 2 Prin hätäkeskusalue KUO PE LENTO Kupin hätäkeskusalue PRI YL 3 Prin hätäkeskusalue KUO YLKUTSU Kupin hätäkeskusalue KUO YL 1 KUO YL 2 KUO YL 3 Kupin hätäkeskusalue Kupin hätäkeskusalue Kupin hätäkeskusalue

5 LENTORAPORTTI N: Liite 7 ( ) Pvm. Tukikhta 1. Lentreitti 2. Aamun kell 9:00 metsäpalindeksi: Maakunta/kunta 1 Maakunta/kunta 2 Maakunta/kunta 3 Maakunta/kunta 4 3. Laskennallinen metsäpalindeksi n lentaamun kell 9:00 indeksien keskiarv 4. Aluekeskiarv vvyöhykeanalyysistä/tähystyslentkartasta 5. Tuulennpeus ennuste +12h 6. Lähtöaika: Laskuaika: Lentaika: 7. Saapumisaika reitille: Lähtöaika reitiltä: Lentaika: Hum. khta 7 täytetään kun tukikhdasta judutaan siirtymään tähystyslentreitille. Laskutus tapahtuu khdan 7 aikjen perusteella, kska siirtlentihin käytettyä lentaikaa ei makseta. 8. Tapahtumat ja havainnt lennlla (havaint, sijaintikunta, krdinaatit, tapahtuman tyyppi ja timenpiteet): kl N E N E N E N E 9. Savuhavaintja yht: kpl. Maastpalja yht: kpl, jista ensihavaintja kpl. Muita palja yht:, jista ensihavaintja kpl. Pyydettyjen savuhav. tarkastusten lkm. Kuinka mnessa paltilanteessa pastettiin pelastuslaitsta lkm. 10. Lisätietja: 11. Kneen tyyppi: 12. Kneen rek.tunn: 13. Tähystäjät: 14. Ohjaaja:

6 Liite 12 OHJE HAVAINTOJEN KIRJAAMISESTA LENTORAPORTTIIN Savuhavaintjen lukumäärä Havaint (esim. valvtusta nutista, valvtusta kultuksesta) merkitään savuhavainnksi, js se n tehty lentreitiltä tai edellyttänyt tarkistamista tai reitiltä pikkeamista eikä kyseessä le selkeä maastpal. Savuhavainnksi ei merkitä lennlla tehtyä havainta tai reitiltä pikkeamista esim. asfalttiaseman savun, turvepölyn tai muun pölyn jhdsta. Em. syystä tehty reitiltä pikkeamisen syy ja aika selvitetään lentraprtissa. Havaittujen maastpaljen lukumäärä Havaint maastpalsta (esim. metsäpal tai turvetutantaluepal) merkitään maastpalhavainnksi. Havaint ilmitetaan hätäkeskukseen. Pal vi lla j hätäkeskuksen tiedssa tai se kirjaa tiedt havaitusta palsta ja hälyttää pelastuslaitksen. Esim. valvmatn nuti, jsta vi aiheutua maastpal, merkitään palhavainnksi. Siitä tehdään myös ilmitus hätäkeskukseen. Selkeää palhavainta ei merkitä enää tiseen kertaan savuhavainnksi. jista ensihavaintja Havaint maastpalsta (esim. metsäpal tai turvetutantaluepal) merkitään maastpalhavainnksi. Havaint ilmitetaan hätäkeskukseen. Mikäli ilma-alus saa varmistuksen hätäkeskuksesta ensihavainnsta, (= hätäkeskuksella ei llut aikaisempaa tieta palsta tai hätäkeskus pyytää esim. lisätietja palsta) merkitään pal myös ensihavainnksi. Havaittujen muiden paljen lukumäärä Havainnt muista palista kuin maastpalista (esim. rakennus- tai liikennevälinepalista) merkitään sarakkeeseen Muut palhavainnt. Havaint ilmitetaan hätäkeskukseen. Pal vi lla j hätäkeskuksen tiedssa tai se kirjaa tiedt havaitusta palsta ja hälyttää pelastuslaitksen. Selkeää palhavainta ei merkitä enää tiseen kertaan savuhavainnksi. jista ensihavaintja Havainnt muista palista kuin maastpalista (esim. rakennus- tai liikennevälinepalista) merkitään sarakkeeseen Muut palhavainnt. Havaint ilmitetaan hätäkeskukseen. Mikäli ilma-alus saa varmistuksen hätäkeskuksesta ensihavainnsta, (=hätäkeskuksella ei llut aikaisempaa tieta palsta tai hätäkeskus pyytää esim. lisätietja palsta) merkitään pal myös ensihavainnksi. Pyydettyjen savuhavaintlentjen lukumäärä Merkitään lukumäärä pelastusviranmaisen hätäkeskuksen kautta pyytämistä savuhavaintjen tarkistuslennista. Opastuslentjen lukumäärä Merkitään lukumäärä pelastusviranmaisen pyytämistä pastuslennista. Pyydettyyn savuhavainnn tarkistuslentn liittyvä pastuslent kirjataan vain pastuslennksi, kska kyseessä n sillin tdellisesta löydetystä palsta.

7 Liite Ilmitus tähystyslennsta hätäkeskukseen ja hätäkeskusten yhteystiedt Jkainen tähystyslent ilmitetaan reitin alueen hätäkeskukseen. Lentilmitus hätäkeskukseen tehdään 0-1 tuntia ennen tapahtuvaa lenta Virvellä XXX PE INFO puheryhmässä. Lentilmitus sisältää vain reitin metsäpalindeksin keskiarvn ja arviidun lentn lähtöajan ja mahdlliset lisäselvitykset esim. pulikkaan reitin lentämisestä. Hätäkeskusten viranmaisnumert ja Virven kutsutunnukset vat: Reitit 1 ja 8 Turun hätäkeskus Häke Turku Reitit 2 ja 3 Prin hätäkeskus Häke Pri Reitit 4 ja 5 Keski-Sumen hätäkeskus Kehä Reitit 6 ja 7 Phjanmaan hätäkeskus Pha Reitit 9-15 Kupin hätäkeskus Häke Kupi Reitit Oulun hätäkeskus Häke Oulu Mikäli ilma-alus jutuu tekemään välilaskun, lent päättyy välilaskuun. Ennen lennn jatkumista tehdään hätäkeskukseen uusi lentilmitus. Päivän tisen lennn salta lentilmitus hätäkeskukseen tehdään vasta ensimmäisen lennn päätyttyä. 6. Lentaikataulu Päivittäisten tähystyslentjen surittamisessa tulee nudattaa seuraavaa hjeaikataulua: a) yksi reittilent päivittäin, lentn lähtöaika kl b) kaksi reittilenta päivittäin, ensimmäinen lent kl ja tinen lent kl Epäselvien savuhavaintjen tiedustelulennt (H372) Hätäkeskus hälyttää pelastuslaitksen tehtäväkdilla 420 savuhavaint saatuaan ilmituksen epäselvästä savuhavainnsta. Mikäli savun alkuperää ei saada selville tai savun paikantamisessa maasta käsin n ngelmia, vi pelastusviranmainen antaa hätäkeskukselle tehtäväksi hälyttää ilma-aluksen. Epäselvän savuhavainnn selvittäminen vidaan surittaa lenttiedusteluna, mikäli pelastusviranmainen niin päättää. On humiitava, että pelastusviranmainen ei vi esittää kskaan lentpyyntöä suraan tähystyskneelle. Hätäkeskus hälyttää ilma-aluksen tehtäväkdilla H372 ja tekee lennsta tehtävälmakkeen. Hätäkeskuksen hälyttäessä tähystyslentkneen tarkistamaan savuhavainta, lähettää hätäkeskus sen palveluntuttajan, jnka reitin alueelta havaint n tullut, päivystävän lentäjän ja tukikhdan päällikön matkapuhelinnumern sekä Virve-päätelaitteeseen tekstiviestin H372 savuhavainnn tarkistus. Hätäkeskus vi hälyttää myös lähimmän ilmassa levan tähystyskneen tarkistuslennn surittamiseen. Palveluntuttajan tulee kuitata viesti 10 minuutin kuluessa vastaantetuksi edellä mainittuun hätäkeskuksen viranmaisnumern tai Virvellä XXX PE INFO - puheryhmässä. Kuittaus n merkki siitä että, palveluntuttaja n valmis lähtemään savuhavainnn tarkistuslennlle. Mikäli hätäkeskus ei saa kuittausta, hätäkeskus hälyttää seuraavaksi lähimmän palveluntuttajan vastaavasti.

8 Liite 2 3 Mikäli palveluntuttaja ei pysty lähtemään lentn yhden tunnin kuluessa hätäkeskuksen yhteydentsta, n palveluntuttajan ilmitettava siitä heti hälytyksen saatuaan hätäkeskukseen. Hätäkeskus hälyttää alueen pelastusviranmaisen niin päättäessä seuraavaksi lähimmän ilma-aluksen. 8. Uknilmjen jälkeiset tähystyslennt (myös H372) Uknilmjen jälkeen alueen pelastusviranmaisen (P3 tai P2) harkinnan perusteella vidaan tarvittaessa surittaa erillinen tähystyslent (= savuhavaintjen tarkistuslent H372). Pelastusviranmainen antaa hätäkeskukselle tehtäväksi hälyttää ilmaaluksen. Hätäkeskus hälyttää tähystyskneen khdan 7 mukaisesti ja tekee savuhavainnn tarkistuslennsta tehtävälmakkeen. 9. Muut lennt (H373 ja H374) Spimuksen mukaisista kulutuslennista tehdään lentilmitus khdan 5 mukaisesti. Hätäkeskus hälyttää ilma-aluksen tehtäväkdilla H373 ja tekee lennsta tehtävälmakkeen. Kulutuslennt krvataan lenttähystykseen varatuista määrärahista. Tähystyskneet vat käytettävissä myös pelastustimen muihin tiedustelu - ja jhtamistehtäviin. Pelastusviranmaisen antaa hätäkeskukselle tehtäväksi hälyttää ilma-aluksen. Tällaisia tehtäviä vivat lla esim. myrskyvahinkjen kiireelliset tiedustelulennt (H373) ja sammutustiminnan jhtlennt (H374). Nämä lennt eivät le tähystyslentja ja niiden kulut maksetaan Finavia Oyj:n timesta sisäasianministeriön tähän tarkitukseen erikseen varaamista varista. 10. Havainnn paikantaminen, siitä ilmittaminen ja paikalta pistuminen Tähystyslennlla tai savuhavainnn tarkastuslennlla havaittu maastpal tai muu tulipal paikannetaan ensin. Palsta tehdään aina ilmitus hätäkeskukseen. Paikan krdinaatit välitetään hätäkeskukseen Virven tekstiviestinä ja varmennetaan puheviestillä paikkatiedn perillemen. Paikkatiedn lähettämistä Virven sijaintitiedn perusteella testataan edelleen tähystyskaudella 2014 Oulun hätäkeskusalueen reiteillä Pyydetyllä savuhavainnn tarkistuslennlla (H372) löydetystä muusta savusta ja sen lähteestä ilmitetaan aina hätäkeskukseen. Tdettuun maastpaln liittyvä lyhytkestinen pastuslent sisältyy lentsuritukseen ja se krvataan metsäpaljen lenttähystykseen varatuista määrärahista. Alueen pelastusviranmainen antaa ilma-alukselle luvan pistua tilannepaikalta. Metsäpalvarituksen vimassa llessa nutin sytyttäjälle tai kulttajalle pudtetaan ilma-aluksesta viestikapula, jssa ilmitetaan, että nutin tai muun avtulen tek n kielletty metsäpalvarituksen vimassa llessa. 11. Virve-viestintä tähystyslenttiminnassa Lenttiminnassa viestiliikenteen hätäkeskukseen ja ennen kaikkea pelastustiminnan jhtajaan n tapahduttava vimassa levan pelastustimen Virvepääkäyttäjän(Erillisverkt Oy:n) laatimaan viestiliikennehjeen (liite 4) mukaisesti.

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnr 30968/06/2009 Kulemaan jhtanut sähkötapaturma Pedersöressä 27.7.2009 Tutkijaryhmä: Sakari Hatakka Björn Jhanssn ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTIN TIIVISTELMÄ Onnettmuustapaus

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 OTTELUMANUAALI 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. Ilmitusvelvllisuudet... 2 3. Ottelukenttiin liittyvät määräykset...3 4. Ottelurganisaati.3 5. Ottelutapahtuma... 5 5.1. Markkininti... 5 5.1.1.

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 1 (18) CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 2 (18) Caruna Oy:n ja Caruna Esp Oy:n yleishjeet sähköurakitsijille ja -suunnittelijille Sisällysluettel

Lisätiedot

Ohjekirja Kilipa versio 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulospalveluohjelma

Ohjekirja Kilipa versio 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulospalveluohjelma Ohjekirja Kilipa versi 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulspalveluhjelma Keij Hyttinen Live tulspalvelu: www.kilipa.cm Sisältö 1 Laitteistvaatimukset 2 Yleistä 3 Alitus 4 Pisteasetukset ja hiihtmatkat 4.1

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS Glf Resrt Knpiste GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS KOSKI ARI Henkilömäärä: Nimi: 5 + PRO KOSKI ARI Sähköpsti: ari.kski@utlk.cm FINNAIRIN SUORAT LENNOT Lähtöpäivä Lähtöaika Saapuminen Lennn numer Reitti 26.4.2015

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot