LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN TURVALLISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN TURVALLISUUS"

Transkriptio

1 LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN TURVALLISUUS Työturvallisuusopas käytäntöön, opettajien työsuojeluvaltuutettu, Helsingin opetusvirasto LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN TILAT JA VÄLINEET toimittanut opetusneuvos Marja Montonen (OPH 1997) valtaosin käyttökelpoinen, osin tarvetta päivitykseen MAOL:n hallitus huolissaan luonnontieteiden opetuksen turvallisuudesta => uudistaminen yhteistyössä OPH:n, TTK:n, OAJ:n ja BMOL:n kanssa => SUOSITUKSET JA SÄÄDÖKSET KERTAUKSENA JA OSIN UUDISTETTUNA KESKUSTELUNAIHEEKSI ALAN OPETTAJILLE, REHTOREILLE, TILOJEN SUUNNITTELIJOILLE JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

2 Miksi päivitys? työturvallisuuslaki (738/2002) koskee oppilaita harjoitustöissä =>työturvallisuusosion päivitys ja nimeen TURVALLISUUS mukaan ryhmäkoot suurentuneet ryhmien heterogeenisuus tilojen puuttuminen ja puutteellisuus toteutuuko ops:n edellyttämä kokeellisuus uudet TVT- ym. välineet (mm. tilantarve, tilojen suunnittelu) tilojen turvallisuuden uudelleen tarkastelu (väkivalta, tulipalo, varkaudet ) vaarojen selvittäminen ja arviointi tekemättä tai tehty huonosti jätteiden säilytys ja keruu epämääräistä ylläpitäjien, rehtorien ja opettajien huomion kiinnittäminen vastuuseensa Mitä on tehty päivityksen suhteen? sovittu pääosin työnjaosta BMOL ja MAOL laativat käsikirjoitukset osuuksistaan syyskuun 2009 loppuun mennessä (OPH:n rahoitus) TTK:n asiamies Timo Suurnäkki, OAJ:n asiamiehet Marjatta Pitkänen ja Kai Kullaa sekä ET laativat pääosin turvallisuusosion käsikirjoituksen mm. jätteiden käsittelyn, pohjapiirustuksien tekijät sopimatta ja rahoitus puuttuu 2

3 työturvallisuuslaki (738/2002) Vaara- ja haittatekijöiden selvittäminen ja arviointi 10 selvitettävä riittävän järjestelmällisesti ensisijaisesti vaarat poistettava arvioitava jos vaaraa ei voida poistaa käytettävä tarvittaessa asiantuntijoita arviointi työnantajan hallussa ajan tasalla pito voi olla osa muuta työnantajan selvitystä työpaikkaselvityksen tuloksena syntyvän asiakirjan oltava nähtävänä työpaikalla Työntekijän velvollisuudet velvollisuus noudattaa ohjeita huolehtia järjestyksestä ja siisteydestä huolehtia omasta ja työtoverien turvallisuudesta vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja epäasiallista kohtelua vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen (oikeus saada palautetta) käyttää ja hoitaa annettuja suojaimia ja varusteita käyttää sopivaa vaatetusta koneiden, laitteiden ja vaarallisten aineiden ohjeiden mukainen käyttö turva- ja suojalaitteiden käyttö Oikeus työstä pidättäytymiseen (Harkitse huolellisesti, sillä työstä kieltäytyminen voi johtaa irtisanomiseen!) 3

4 Työturvallisuustoiminnan perusasiat (Timo Suurnäkki TTK, Espoo ) työympäristön tilaa tarkkaillaan jatkuvasti ennakoidaan tulevien tilanteiden/ muutosten vaikutuksia todetut epäkohdat korjataan asianmukaisesti häiriö-, läheltä piti-, uhka- ja vaara-, vahinkoja työtapaturmatilanteet raportoidaan yhteisesti sovittavalla tavalla ja tiedot käsitellään yhdessä työpaikalla kuuluu jokaisen tehtäviin (+ esimiesten erityisvastuu) Onnettomuuden kuvaus reikäjuustomallilla (Reason 1991) Lähde: Työsuojelun perusteet. (Työterverveyslaitos 2003) 4

5 REIKÄJUUSTOTEORIA Virheet päätöksenteossa - piilovirheet VAARA Linjajohdon toiminnan puutteet Vaarallisen toiminnan edellytykset Vaarallinen toiminta - aktiiviset virheet Riittämättömät suojaukset Tapaturma Vahinko Lähde: James Reason S u o j a u k s e t Virheistä johtuvat aukot Pysyvistä olosuhteista johtuvat aukot Prof. James Reason avainasemassa on läpi koko työorganisaation heijastuva turvallisuuskulttuuri, jonka avulla saadaan organisaation toiminnasta johtuvat tapaturmat hallintaan ( ei yksilökeskeinen tapaturmien torjunta) ylimmän johdon tulee sitoutua turvallisuusasioihin on vaikutettava ennen muuta töiden järjestelyihin ja johtamiseen tulee varmistaa, että työntekijät, töiden järjestelyt, ohjeet ja määräykset, työtavat ja valvonta ovat ajan tasalla ja ne voivat toimia "suojausketjuna", jos jokin pettää henkilöstö on valmis raportoimaan virheistä ja läheltä piti -tilanteista 5

6 Yksittäisessä tapaturmassa tapahtumat etenevät Reasonin tapaturmamallin mukaan seuraavasti: 1. Syiden ja seurausten ketju alkaa organisaatiotekijöistä, joita ovat johtaminen, strategiset päätökset, yleiset prosessit (suunnittelu, budjetointi jne.), 2. jotka muovaavat organisaatiokulttuuria, lausumattomia asenteita ja kirjoittamattomia sääntöjä, 3. joista syntyvät toimintatavat välittyvät mm. viestinnän avulla läpi organisaation yksittäisiin työpisteisiin (paikalliset tekijät työpaikalla), 4. joissa ne vaikuttavat vaarantavien tekojen (eiturvallisten tekojen) todennäköisyyttä edistävinä tekijöinä (esim. aikapaine, puutteelliset välineet) ja 5. yhdistyvät inhimilliseen taipumukseen tehdä virheitä ja rikkeitä eli vaarantavia tekoja, mutta 6. vaarantavista teoista vain muutamat aiheuttavat aukkoja suojauksiin (joskus aukot voivat syntyä vaarantavista teoista riippumatta). Työturvallisuushankkeita/ fyke kokoelmienhoitajien kurssit/ MFKA, MAOLkerhot, työnantajat Espoon veso-iltapäivä/ Turvallisuus Oulun koulukemian laatumäärittelytiimi 6

7 Tilat, välineet ja työturvallisuus n. 2/3 tunneista soveltuvissa tiloissa tilojen pienuus <--> oppilasryhmän koko hätäsuihku puuttuu kemian luokista välineitä ei riitä kaikille, välineitä liian vähän suurille ryhmille, välineet vanhanaikaisia liian vähän vetokaappeja vakavia puutteita kemikaalien säilytystiloissa vakavia puutteita sähköturvallisuudessa jätteiden käsittely ontuu pahasti (kemikaalien hävittämiseen pitäisi olla selkeä ohjeistus) kuka hoitaa kierrätettävät/kerättävät jätteet eteenpäin varastoinnin ongelma Mitä on sattunut oppitunneilla CuSO4-kide suuhun liukenemaan (vrt. irtokarkkien värjäys kaupassa) silmiin roiskumisia, kemikaaleja joutunut silmiin palovammoja johtimet pistorasiaan suoraan "tahalliset älyttömät temput" esim. kaasupolttimen hana auki ja äkkiä piiloon oppilas ottanut luvatta palan natriumia --> räjähdys pulpetilla edellisellä tunnilla jäänyt väkevä rikkihappo aiheutti vaaratilanteen oppilaan ruiskuttaessa sitä pipetillä toisen päälle happoa roiskunut vaatteille oppilaat maistavat reagensseja oppilaat tekevät ilkivaltaa laitteille koeputki tipahti lattialle ja särkyi -->lasinsiru meni silmään roskiksen syttyminen palamaan 7

8 Asioita, joihin tulisi kiinnittää huomiota työturvallisuuden kannalta ryhmäkoko opettajien ammattitaito (etenkin kemiassa) liian pienet varastot hätäsuihkuja puuttuu asialliset tilat, riittävät tilat, helppo liikkua integroitujen oppilaiden soveltuvuus fysiikan ja kemian yleisopetusryhmiin (erityisoppilaiden integrointi on turvallisuusriski) uusien opettajien työturvallisuuskoulutus koulun sisällä tai keskitetysti työnantajan tulisi taata meille koulutusta työturvallisuuteen liittyen kuka vastaa jätteiden käsittelystä koulussa ja kaupungissa Kaipaatko koulutusta/lisätietoja työturvallisuusasioista? kuka vastuussa jos ja kun jotain sattuu esim. ylisuuressa ke/fy-ryhmässä työturvallisuustietojen päivitys kemikaalien asianmukainen keräys ja jätteiden käsittely kemikaalien varastoinnista koulutusta koulutusta kemikaalien käsittelyyn ja hävitykseen 8

9 Kuka vastuussa? Rehtori johtamansa yksikön toiminnan järjestelystä tilojen ja välineistön asianmukaisesta kunnosta työnantajan sijaisena johtamansa koulun työturvallisuudesta (oikeus saada oikeaa tietoa oppilaista ja olosuhteista) Opettaja opetuksen käytännön järjestelyistä hänelle määrätyistä tehtävistä opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta opetuksensa turvallisuudesta harjoitustöissä opettaja vastaa omalta osaltaan, että työturvallisuus toteutuu työturvallisuuslain hengessä (vrt. esimiesvastuu) opettajan tulee ilmoittaa esimiehelleen, jos hän ei pysty huolehtimaan turvallisuudesta eikä ops:n toteutumisesta (tarvittaessa kirjallisesti) 9

10 10

11 11

12 12

3 TAPATURMAVAARAT. 3.1 Tapaturmavaarat. (Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Työterverveyslaitos 2003) Mikä on työtapaturma?

3 TAPATURMAVAARAT. 3.1 Tapaturmavaarat. (Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Työterverveyslaitos 2003) Mikä on työtapaturma? 3 TAPATURMAVAARAT (Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Työterverveyslaitos 2003) 3.1 Tapaturmavaarat JORMA LAPPALAINEN JA KAIJA LEENA SAARELA Jakson tavoite on kertoa lukijalle mikä on työtapaturma ja siihen

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Työturvallisuuslaki (738/2002) Työturvallisuuslaki (738/2002) Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain 1 :ssä on säännös lain tarkoituksesta. Sen mukaan lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA www.finlex.fi, katso myös Euroopan työterveellisyys ja turvallisuusvirasto http://fi.osha.eu.int Vuoden 2003 alusta

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 26.4.2013

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 26.4.2013 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 26.4.2013 Sisällys 1 JOHDANTO... 5 2 AMMATTIKOULUTUKSEN ERI JÄRJESTÄMISMUODOT JA TYÖYMPÄRISTÖT TYÖTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA... 8 2.1

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

Peruskoulun käsityöopetuksen työturvallisuuden valtakunnalliset koulutuspäivät

Peruskoulun käsityöopetuksen työturvallisuuden valtakunnalliset koulutuspäivät Peruskoulun käsityöopetuksen työturvallisuuden valtakunnalliset koulutuspäivät Riihimäki 10.-11.5.2005 Seminaariraportti Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto opetushallitus Työturvallisuuskeskus,

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 2

Kunnat turvallisiksi 2 Kunnat turvallisiksi 2 2014 Henkilöstö ja työturvallisuus HUOLTOTYÖT! KÄYNNISSÄ Työsuojelu jokaisen asia Henkilöstö avainroolissa kuntien työsuojelussa Toimi näin työturvallisuusasioissa Turvallisuus lisää

Lisätiedot

Markus Suni TYÖTURVALLISUUSTIEDOT JA TAIDOT PERUSKOULUN JÄLKEEN

Markus Suni TYÖTURVALLISUUSTIEDOT JA TAIDOT PERUSKOULUN JÄLKEEN Markus Suni TYÖTURVALLISUUSTIEDOT JA TAIDOT PERUSKOULUN JÄLKEEN Opettajien kokemuksia opiskelijoiden teknisen työn työturvallisuustiedoista ja -taidoista ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Versio 7.5 13.04.2015 Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Toimittanut: Kimmo Karinen

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus 2 2014 SAK:n työsuojelutavoitteet Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Raili Perimäki raili.perimaki@sak.fi puhelin

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013 Yhteistoimintatyhmä 23.3.2009 Työsuojelutoimikunta 26.3.2009 Ammattijärjestöjen lausunnot 14.4.2009 Päivitetty 22.2.2010 Työsuojelutoimikunta 16.3.2010 YH 23.3.2010 Kyh 23.3.2010 31 Kyh liite 6 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 Opetushallitus

Lisätiedot

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 1 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Harjoitustyö kevät 2013 Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä Kevät 2013 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 Työsuojelutoimikunta 20.11.2014 Kunnanhallitus 10.12.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2015 1 (10) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa

Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa on tuotettu Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot