Luento 7 Stereokartoituskojeet Maa Fotogrammetrian perusteet 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luento 7 Stereokartoituskojeet. 2007 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1"

Transkriptio

1 Luento 7 Stereokartoituskojeet 1

2 Stereokartoitus (Hannu Hyyppä, Petri Rönnholm, TKK) 2

3 Fotogrammetrinen prosessi 3

4 Stereokartoituskoje Stereokartoituskojeessa kuvaparin stereoskooppinen tarkastelu ja tarkka 3-D koordinaattien mittaus on yhdistetty toisiaan tukeviksi toiminnoiksi. Kojeen käyttäjä eli stereo-operatööri tulkitsee stereomallia ja osoittaa kartoitettavia yksityiskohtia mallilla liikkuvan avaruusmittamerkin avulla. Stereomalli on kohteen muodoltaan tarkka rekonstruktio. 4

5 Multiplex-stereokoje Kuvapari Optinen oikaisu Kohteen anaglyfikuva Avaruusmittamerkki 5

6 Oikaisu ja kaksoisprojektio stereokuvaksi 6

7 Avaruusmittamerkki Mittamerkit kuvilla Illuusio mittamerkistä Silmät 7

8 Rakenne I Stereokuvapari normaaliasentoinen, tai lähes normaaliasentoinen vähäiset kallistukset sallittu ja voidaan korjata orientoinnin yhteydessä digitoitu kuva, tai filmidiapositiivi tai paperikuva Stereonäyttö kuvien projisiointi kuvien erottelu okulaari-, anaglyfi-, polarisaatiotai vuorotteluperiaatteella Avaruusmittamerkki 8

9 Rakenne II Laskinosa kuva- ja kohdekoordinaattien väliset muunnokset Orientoinnit sisäinen orientointi keskinäinen orientointi normaaliasentoisuuden palauttamiseksi absoluuttinen orientointi mallikoordinaatiston muuntamiseksi kohdekoordinatistoon Piirturi automaatti, pisteiden rekisteröinti 9

10 Analogiset ja analyyttiset stereokojeet Stereokartoituskojeet on jaettu analogisiin ja analyyttisiin sen mukaan, miten koordinaattien avaruusohjaus on toteutettu. Analogisissa kojeissa kohdekoordinaattien ja kuvakoordinaattien välinen muunnos ratkaistaan analogisesti, joko optiseen tai mekaaniseen projektioon perustuen. Analyyttisissä stereokartoituskojeissa muunnos lasketaan tietokoneella. 10

11 Zeiss Stereoplanigraph Optinen avaruusohjaus 11

12 Wild Autograph A8 Mekaaninen avaruusohjaus 12

13 Mekaaninen avaruusohjaus Kuvakannatin 2D koordinaatit Kuvapiste Projektiokeskus 3D koordinaatit Avaruusohjain Kuvakannatin 13

14 Stereotarkastelu Mittamerkki Stereo-okulaarit Avaruusohjain 14

15 Orientointi Stereomalli saadaan aikaan siten, että kuvat projisioidaan tarkastelutilaan ja orientoidaan alkuperäistä kuvaustilannetta vastaavaan asemaan keskenään. Avaruusmittamerkki liitetään stereomalliin projisioimalla merkki erikseen kummallakin kuvalla kohtaan, joka vastaa senhetkistä 3D sijaintia (avaruusohjaus). 15

16 Orientointi Kameravakio c Kappa κ Pääpiste Phi φ Kanta B Omega ω 16

17 Wild Autograph B8 XYZ dz Projektio karttatasoon Pantografi Piirturi (muunnos kartan mittakaavaan) 17

18 Analyyttinen stereokoje I 18

19 Avaruusohjaus I 1. Operatööri siirtää mittamerkin paikkaan (XYZ). 2. Tietokone laskee vastaavat kuvakoordinaatit (xy) ja (xy) ja määrittää mittamerkin paikan kummallakin kuvalla. 19

20 Avaruusohjaus II 3. Kuvakannattimia siirretään vastaava matka sähköisesti servo-ohjaimilla. 4. Kuvankannattimien liikkeet mitataan ja tarkistetaan, että mittamerkin osoittamat kuvakoordinaatit (xy) ja (xy) vastaavat jatkuvasti mallikoordinaatteja XYZ suljettu takaisinkytkentä 20

21 Avaruusohjaus III Kun tämä toistetaan riittävän suurella taajudella (30 Hz), mittamerkin viivettä ei voi havaita ja avaruusohjaus tuntuu todelliselta. Analyyttisen stereokojeen erityisenä etuna on myös se, että avaruusohjauksessa voidaan käsitellä muitakin kameramalleja kuin keskusprojektio, systemaattiset kuvausvirheet (optiikan piirtovirheet, ilmakehän refraktio, karttaprojetiot, jne.) voidaan huomioida 21

22 Wild Aviolyt Analyyttinen stereokoje Numeerinen piirturi Stereookulaarit Tietokone X Y Z Avaruusohjaus XYZ 22

23 Matra Traster Polarisaatio- Stereolasit kuvaruutu 23

24 Zeiss Planicomp Kuvakannattimet Avaruusohjaus XYZ 24

25 Stereokartoituskojeiden kehitys Analogiset stereokartoituskojeet autografit optiset tai mekaaniset avaruusohjaimet stereomallin muodostamiseen kuvaparilta Analyyttiset stereokojeet analyyttiset plotterit ei avaruusohjaimia, vaan tietokoneella laskien Digitaaliset stereotyöasemat ei kuvakannattimia uusimpana uutuutena vapaa stereotarkastelu (autostereoskopia) 25

26 Digitaaliset stereotyöasemat Analogisten stereokartoituskojeiden merkitys on 1990-luvulla hävinnyt. Uusimmissa kartoitusjärjestelmissä fotogrammetriset kojeet on korvattu digitaalisilla kuvatyöasemilla. Niissä fotogrammetriset toiminnot sisältyvät digitaalisten kuvien geometriseen käsittelyyn ennen kuvien projisiointia kuvanäytölle. 26

27 Digitaalinen stereokartoituskoje I Kuva: Carl Zeiss AG Kuva: Leica Geosystems 27

28 Digitaalinen stereokartoituskoje II Stereokartoitus edellyttää sitä, että työasemaan liitetään steronäyttö ja stereofotogrammetrinen ohjelmisto, eli työasemasta tehdään digitaalinen stereokartoituskoje. Stereokartoitusta varten kuvapari oikaistaan stereonäytölle stereokuvauksen normaalitapauksen mukaisesti. 28

29 Oikaisu stereokuvauksen normaalitapaukseen Georeferoitu Georeferoitu kuvapari oikaistaan kuvanäytön tasolle niin, että sydänsäteet projisioituvat yhdensuuntaisiksi. Tätä kutsutaan epipolaarioikaisuksi, ja kuvaparia Epipolaarioikaistu epipolaarioikaistuksi kuvapari kuvapariksi tai Sydänsäde epipolaarikuvaksi. kuvapari Kuvanäyttö 29

30 Avaruusohjaus Kuvapari orientoidaan ja oikaistaan projektiivisesti siten, että se vastaa stereokuvauksen normaalitapausta. Stereoskooppinen tulkinta ja kartoitus tehdään 3D kuvanäytöllä, eikä erillistä avaruusohjausta enään tarvita. Avaruusohjaimena toimii tietokoneen 3D kursori. 30

31 Digitaalinen stereokartoituskoje III Oikaisu tehdään kuvien georeferointitietojen perusteella. Epipolaarioikaistuilla kuvapareilla vasemman ja oikean kuvan välillä ei ole pystyparallaksia eli y = y. Avaruusmittamerkin 3D sijaintia määrittävät X, Y, ja Z koordinaatit muunnetaan kuvaparin 2D liikkeiksi x, y ja px. 31

32 Digitaalinen stereokartoituskoje IV Kun käyttäjä liikuttaa avaruusmittamerkkiä stereomallilla, mittamerkin 3D liikkeet muunnetaan kuvien 2D liikkeiksi. vasemmalla kuvalla (x, y ) oikealla (x +px, y ). 32

33 DVP Digital Video Plotter Stereoskooppi Split screen -stereonäyttö 33

34 Split screen -stereonäyttö Vasen kuva Oikea kuva Kuvaruutunäyttö Peilistereoskooppi 34

35 Kaksoisprojektio rinnakkain 35

36 Kaksoisprojektio päällekkäin (Kimmo Nurminen) 36

37 Stereolasien polarisaatiotasot 120 Hz kuvaruutunäyttö Stereolasit Polarisaatiokaihtimet 37

38 Stereonäytön polarisaatiotasot 120 Hz kuvaruutunäyttö Polarisaatiokaihtimet Stereolasit 38

39 LeicaHelava SocetSet 39

40 EspaSystems Maanmittauslaitoksen ylläpitämän valtakunnallisen maastotietokannan tiedonkeruussa siirryttiin vuonna 2001 käyttämään EspaCity-sovellusta. Työasemalla tulkitaan digitaalisia stereo-ortokuvia ja editoidaan suoraan Smallworldin maastotietokantaa. 40

41 Autostereoskopia I Lentikulaarinäyttö 41

42 Autostereoskopia II 42

43 Analogiset kartoituskuvat I Toistaiseksi valtaosa suurimittakaavaisesta kartoitustoiminnasta perustuu analogiakuvien käyttöön Kuvat ovat pääasiassa värikuvia, jotka otetaan kartoitusmittakameralla. Kuvausjärjestelmän erotuskyky on vähintään 40 lp/mm ja parhaimmillaan 60 lp/mm. Yksi ilmakuva on kooltaan 230 mm x 230 mm ja sisältää 1.5 Gb kuvatietoa. 43

44 Analogiset kartoituskuvat II Kuvausjärjestelmän "heikoin" lenkki on filmi, joka deformoituu kuvaus- ja kartoitushetkien välillä. Kartoitusmittakameran geometrinen tarkkuus on kertaluokkaa 1 µm, mikä vastaa suhteellista tarkkuutta 1 : kuva-alalla. Vaikka kuvan deformaatiota voidaan pääosin kontrolloida reunamerkein, niiden jäännösvirheiden vaikutusta rekonstruoidun kohdemallin deformoitumiseen on kontrolloitava myös hyvällä lähtöpistegeometrilalla. 44

45 Digitaaliset kartoituskuvat I Digitaalisia kartoituskuvia voidaan tuottaa joko skannaamalla kuvauksen jälkeen filmiltä, tai kuvaamalla suoraan digitaalisella kameralla. Digitaalisten kameroiden käyttö kartoituskuvauksiin on lisääntymässä ja vilkkaan kehitystyön kohteena. 45

46 Digitaaliset kartoituskuvat II Kartoituskuvat digitoidaan ns. fotogrammetrisilla skannereilla. Joissain erikoistilanteissa tulevat kyseeseen myös mikrodensitometrit, julkaisuskannerit tai diaskannerit. Digitaalinen kartoituskuvaus on joko korkearesoluutioista satelliittikuvausta tai ilmakuvausta digitaalisin kameroin. 46

47 Tuotantojärjestelmiä Suomessa FM-Kartta Oy (www.fm-kartta.fi) Roll film scanner Leica DSW600, Windows XP Kuvankäsittelyohjelmisto Photoshop, WindowsNT. Suoraan skannerista saadaan tiilitettyä TIFF:iä ja pääjakeluformaatti on TIFF, formaattimuunnoksia tehdään yleisimpiin käytössä oleviin formaatteihin Mittausohjelmisto Inpho Match-AT Ortokuvatuotanto PCI OrthoEngine Suuriformaattinen väritulostin HP 2500 (600 dpi) Aineiston saa CD-R, DVD-R, DVD+R, LTO 100/200 GB 47

48 Ilmakuvaskannerit 48

49 Fotogrammetriset skannerit 49

50 Digitaalinen ilmakuvaus 50

51 Lentosuunta Bush broom -geometria 51

52 Master Cone 4 Color Cones Panchromatic Cones (Timo Sääski, FM-Kartta Oy) 52

53 Matriisikuvan geometria pistettä Lentosuunta pistettä (Timo Sääski, FM-Kartta Oy) 53

54 Vexcel Ultracam-D digitaalinen laajakulmakamera matriisi CCD-tekniikkaan perustuva frame-kamera tallentaa samanaikaisesti mv-, väri- ja väärävärikanavat tallentaa 9 mikrometrin resoluutilla * 7500 pikseliä 500m: kuvakoko 517m*337m, 4.5 cm maastoresoluutio 1500m: kuvakoko 1552m*505m, 7 cm maastoresoluutio 3000m: kuvak. 3105m*2025m, 27cm maastoresoluutio (Timo Sääski, FM-Kartta Oy) 54

55 Vexcel Ultracam-D ei filmiä, ei skannausta hyvä radiometria, hyvä geometria mv-, väri- ja väärävärikuvilla sama geometria vähemmällä valolla, pitkä kuvauskausi automaattinen kuvanmuodostus edulliset kokonaiskustannukset (Timo Sääski, FM-Kartta Oy) 55

56 Vexcel Ultracam-D Skannattu kuva Digikuva (Timo Sääski, FM-Kartta Oy) 56

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto 31.1.2003 MML/1/012/2003 KAAVOITUSMITTAUSOHJEET Maanmittauslaitos on tänään antanut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 206 :n 3 momentissa tarkoitetut,

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje 18 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Mittausohje Mittausohje Liikenneviraston ohjeita 18/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Vt 14 Savonlinna, Laitaatsalmen maastomalliote Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Maastotietojen hankinta

Maastotietojen hankinta Tiesuunnittelun laatujärjestelmä Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet TILAAJAN MENETTELY KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N

Lisätiedot

Suurnopeusfotogrammetria: 3D-liikkeen määrityksestä kuvamittauksin suurnopeusvideota käyttäen

Suurnopeusfotogrammetria: 3D-liikkeen määrityksestä kuvamittauksin suurnopeusvideota käyttäen Maa-57.290 Fotogrammetrian erikoistyö Suurnopeusfotogrammetria: 3D-liikkeen määrityksestä kuvamittauksin suurnopeusvideota käyttäen Mika Virtanen Sisällysluettelo 0. Johdanto 5 1. Kuva, sen tallennus ja

Lisätiedot

Stereovideokuvan valmistaminen

Stereovideokuvan valmistaminen Maa-57.290 Fotogrammetrian erikoistyö Stereovideokuvan valmistaminen 2005 Jaakko Järvinen Sisällysluettelo 1. Johdanto s. 3 2. Stereokuvauksen periaate s. 4 3. Kuvauskärryn valmistus s. 6 4. Anaglyfivideokuvan

Lisätiedot

Strukturoituun valoon perustuva 3D-pinnan mittaus monikamerajärjestelmällä

Strukturoituun valoon perustuva 3D-pinnan mittaus monikamerajärjestelmällä Strukturoituun valoon perustuva 3D-pinnan mittaus monikamerajärjestelmällä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Helsinki, marraskuu 2014 Tekniikan

Lisätiedot

24.3.2015. Lomakkeessa kuvataan hankittava palvelu, sille asetettavia vaatimuksia sekä hankinnalle asetettavia vaatimuksia.

24.3.2015. Lomakkeessa kuvataan hankittava palvelu, sille asetettavia vaatimuksia sekä hankinnalle asetettavia vaatimuksia. Liite 5 HANKINNALLE ASETETTUJA VAATIMUKSIA HANKITTAVA PALVELU: KAAVAN POHJAKARTTA, MITTAUSLUOKKA 2 Lomakkeessa kuvataan hankittava palvelu, sille asetettavia vaatimuksia sekä hankinnalle asetettavia vaatimuksia.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos Terrestriaalisen laserkeilaimen tosiaikainen orientointi virtuaali-rtk (Real Time Kinematic) menetelmällä Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

Digitaalisten valokuvien tulostusopas

Digitaalisten valokuvien tulostusopas Digitaalisten valokuvien tulostusopas NPD3325-00 Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toimintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

Stereoskooppisen kuvan geometristen vääristymien visualisointi, havaitseminen ja vaikutus koettuun syvyysvaikutelman luonnollisuuteen

Stereoskooppisen kuvan geometristen vääristymien visualisointi, havaitseminen ja vaikutus koettuun syvyysvaikutelman luonnollisuuteen Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Jussi Litja Stereoskooppisen kuvan geometristen vääristymien visualisointi, havaitseminen ja vaikutus koettuun syvyysvaikutelman

Lisätiedot

MAASTOTIETOJEN LAATUMALLI

MAASTOTIETOJEN LAATUMALLI MAASTOTIETOJEN LAATUMALLI Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe...3 1. Maastotietojen laatumalli...4 1.1. Laatuluokat...5 1.2. Laatumallin rakenne...5 2. Maastotietojen laatutekijät...5 2.1. Tietojen

Lisätiedot

OPTINEN KOLMIULOTTEINEN MITTAUS OHUTLEVY- TUOTTEIDEN LAADUNVALVONNASSA

OPTINEN KOLMIULOTTEINEN MITTAUS OHUTLEVY- TUOTTEIDEN LAADUNVALVONNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOTEKNIIKAN OSASTO OPTINEN KOLMIULOTTEINEN MITTAUS OHUTLEVY- TUOTTEIDEN LAADUNVALVONNASSA Diplomityön aihe on hyväksytty Tietotekniikan osaston osastoneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

KATSAUS FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN TOIMINTAAN SUOMESSA VUONNA 2007

KATSAUS FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN TOIMINTAAN SUOMESSA VUONNA 2007 FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN SEURA KATSAUS FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN TOIMINTAAN SUOMESSA VUONNA 2007 Koonnut Kirsi Karila SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...2 2 Toiminta kansainvälisissä yhteisöissä...

Lisätiedot

Elokuvan esisuunnitteluun käytettävien 3d-mallinnusmenetelmien vertailu

Elokuvan esisuunnitteluun käytettävien 3d-mallinnusmenetelmien vertailu Elokuvan esisuunnitteluun käytettävien 3d-mallinnusmenetelmien vertailu Mikko Mantila, Teemu Berglund, Panu Kujala, Iina Lehto, Pasi Moilanen, Tero Ahlfors, Santtu Parikka, Aaron Joensuu Sisällysluettelo

Lisätiedot

BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa

BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa Turun yliopisto Geologian laitos Pro Gradu -tutkielma Janne Jääskeläinen 2006 TURUN YLIOPISTO Geologian laitos JÄÄSKELÄINEN,

Lisätiedot

Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa

Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, toukokuu 2012 Tekniikan kandidaatti Juho Simonen

Lisätiedot

ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO:

ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO: ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO JA HISTORIAA...2 2. ROBOTTITYYPIT JA RAKENTEET...5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Robottityypit ja rakenteet... 1 2.2.1 Suorakulmaiset robotit... 1 2.2.2 Scara - robotit...

Lisätiedot

Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen

Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen opettajille Ilkka Blomqvist ja Tino Johansson OPH 2004 Sisällys 1 Paikkatieto kouluopetuksessa... 3 1.1 Paikkatieto lukioiden uudessa opetussuunnitelmassa...

Lisätiedot

Digitaalisen kuvan perusteet

Digitaalisen kuvan perusteet 1 Digitaalisen kuvan perusteet Analoginen versus digitaalinen Analoginen kuva, esimerkiksi diapositiivi tai paperikuva, sisältää jatkuvasävyisiä väripintoja ja yksityiskohtia. Tummuus- ja läpäisyarvojen

Lisätiedot

Controlling the Camera of 3D World by Using Real Time Face Tracking

Controlling the Camera of 3D World by Using Real Time Face Tracking Controlling the Camera of 3D World by Using Real Time Face Tracking Tomi Lamminsaari Department of Software Systems Tampere University of Technology Abstract Gestures have become very common elements of

Lisätiedot

DIGITAALISTEN KUVAVÄÄRENNÖSTEN TUNNISTAMINEN JPEGPAKKAUSTA HYÖDYNTÄEN

DIGITAALISTEN KUVAVÄÄRENNÖSTEN TUNNISTAMINEN JPEGPAKKAUSTA HYÖDYNTÄEN Ilkka Ollari DIGITAALISTEN KUVAVÄÄRENNÖSTEN TUNNISTAMINEN JPEGPAKKAUSTA HYÖDYNTÄEN Tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielma 1.8.21 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

OHJEET JA TOIMITUSEHDOT

OHJEET JA TOIMITUSEHDOT OHJEET JA TOIMITUSEHDOT 1(10) muuntaa diasi ja negatiivisi digitaaliseen muotoon mitatulla laadulla. Palvelumme sopii parhaiten suurten kuvamäärien digitoimiseen, parista dialippaasta tai muutamasta negatiivikotelosta

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen vanhojen painettujen karttojen georeferointi

Maanmittauslaitoksen vanhojen painettujen karttojen georeferointi Maanmittauslaitoksen vanhojen painettujen karttojen georeferointi Jukka Rahkonen http://latuviitta.org Lisenssi Creative Commons Attribution 3.0 Unported Viimeksi muokattu 18. joulukuuta 2013 Mitä georeferointi

Lisätiedot

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger HP ipaq Trip Guide For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger Huomautus tekijänoikeuksista Tuote ja tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi

Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi Joensuun yliopisto 2002 Tietojenkäsittelytieteen laitos Erikoistyö Risto Joki-Korpela 142829 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Lämpösäteilyn teoriaa 4 3 Lämpökameran

Lisätiedot

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän yleismäärittely 2. Lähtötilanne Kartoituskohde Tuusulan kunta, Siippoon alue Karttatyyppi numeerinen kaavan pohjakartta Kartoitusalueen

Lisätiedot

Tietokone avuksi ja iloksi

Tietokone avuksi ja iloksi Tietokone avuksi ja iloksi - myös omien luovien tuotosten teossa Ensimmäinen Tietokone avuksi ja iloksi opasti käyttämään tietokonetta, hakemaan tietoa verkosta ja käyttämään verkkopalveluita. Nyt käsissäsi

Lisätiedot

34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics)

34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics) 90 34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics) Omat kasvot kylpyhuoneen peilissä, kuu kaukoputken läpi katsottuna, kaleidoskoopin kuviot. Kaikki nämä ovat esimerkkejä optisista kuvista (images). Kuva muodostuu,

Lisätiedot

KATSAUS FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN TOIMINTAAN SUOMESSA V. 2000 FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN SEURA

KATSAUS FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN TOIMINTAAN SUOMESSA V. 2000 FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN SEURA KATSAUS FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN TOIMINTAAN SUOMESSA V. 2000 FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN SEURA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 KATSAUKSEN LÄHDEAINEISTO... 2 2 OPETUS- JA KOULUTUSTOIMINTA... 2

Lisätiedot