Luento 12: Stereokartoitus digitaalisin kuvin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luento 12: Stereokartoitus digitaalisin kuvin"

Transkriptio

1 Maa Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma Luento 12: Stereokartoitus digitaalisin kuvin Luento 12: Stereokartoitus digitaalisin kuvin Digitaalinen fotogrammetrinen stereotyöasema Automaattisen kuvakorrelaation käyttö EspaCity Pro Hills DiAP Digital Image Analytical Plotter BaeSystems SocetSet Intergraph Leica Geosystems Inpho DVP Digital Video Plotter Julkaisuja Digitaalinen fotogrammetrinen stereotyöasema (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, Muutoksia: Eija Honkavaara ) Digitaalisen fotogrammetrisen stereotyöaseman perustoimintona voidaan pitää sen kartoitussovellusta. Muita toimintoja voivat olla ilmakolmiointi ja ortokuvaus. o Kartoitussovellukset Orientointia ei tarvita, mikäli kuvat on georeferoitu, eli kuvien ulkoinen orientointi tunnetaan joko kolmioinnin tai aiemmin tehtyjen orientointien perusteella. Muiden kuvien orientoinnissa noudatetaan analogiakojeiden ja analyyttisten stereokojeiden käytössä vakiintunutta stereomallin orientointia. Sisäisessä ja keskinäisessä orientoinnissa pisteenhaku perustuu automaattiseen yhteensovitukseen. Absoluuttisessa orientoinnissa stereo-operatööri identifioi lähtöpisteet. Karttapohjan 3D vektoriaineisto kerätään stereomallilta työaseman omalla kartoitusohjelmalla, joka useimmiten tukeutuu valmiiseen grafiikkasovellukseen (esim. MicroStation). Vektorimalli editoidaan projisioimalla se kuvaparille päällenäyttönä. Vastaavasti vanha rasterikartta voidaan projisioida stereomallille ja käyttää sitä vektoroinnin pohjana. Korkeusmallin taiteviivat mitataan 3D vektoreina muun karttapohjan tiedonkeruun yhteydessä. Muu osa kerätään ruutuverkkona, jonka solmupisteiden korkeudet mitataan automaattisesti. Kuvapareittain kerätty korkeusmalli mosaikoidaan ja editoidaan. Editointia varten malli projisioidaan stereomallin päälle. Korkeuskäyrät interpoloidaan valmiilta korkeusmallilta. Useissa kartoitussovelluksissa korkeusmallien laatu voidaan tarkistaa referenssikorkeusmalleilla. o Ilmakolmiointi 1

2 Pistemittaus reunamerkit automaattisesti liitospisteet, automaattisesti tai puoliautomaattisesti lähtöpisteet, manuaalisesti Sädekimpputasoitus o Ortokuvaus: orto-oikaisu ja mosaikointi Ks. myös: Analyyttinen stereomittaus o../../../301/luennot/11/11.html Digitaalisten fotogrammetristen työasemien laitteisto koostuu stereotarkastelulaitteistosta ja 3D-hiirestä. Unix-työasemat ovat väistymässä, ja niiden sijalle ovat tulleet PC:t. o Stereovaikutelma: Optinen (peilistereoskooppi), Elektroninen (Aktiivilasit: esim. StereoGraphics CrystalEyes, Passiivilasit: esim. NuVision 21SX), Anaglyfimenetelmä o Liikkuva kuva, staattinen mittamerkki vs. Liikkuva mittamerkki, staattinen kuva Työaseman ydin on fotogrammetrinen ohjelmisto, jonka tasot ovat Heipken (2001) mukaan: o käyttöjärjestelmä, o tietokanta (vektori, rasteri ja attribuuttidata), o kuvankäsittely (kompressointi, prosessointi ja näyttö), o fotogrammetriset sovellutukset (orientointi, korkeusmallit, ortokuvat, vektoritieto) sekä o käyttöliittymä. Digitaaliset fotogrammetriset järjestelmät poikkeavat toisistaan toiminnallisuutensa, automaatioasteensa sekä hintansa puolesta. Heipke (2001) on luokitellut järjestelmät yleiskäyttöisiin systeemeihin, pieniin systeemeihin, kaukokartoitusohjelmistoihin sekä vektoritiedon keruuseen suunnattuihin systeemeihin. Yleiskäyttöisillä fotogrammetrisilla systeemeillä voidaan suorittaa kaikki perinteiset fotogrammetriset tehtävät, kuten kuvien orientointi, DTM:n muodostus, ortokuvien ja ortokuvamosaiikkien luominen sekä vektoritiedon keräys. Lisäksi joissakin systeemeissä on työkaluja myös muuhun visualisointiin, kuten fly-throughs:ien tekemiseen. Lukuunottamatta maastotukipisteiden mittausta ja vektoritiedon keruuta kaikki toiminnot ovat pitkälle automatisoituja. Vektoritiedon keruu tehdään CAD ympäristössä. Kaikissa systeemeissä on stereonäyttö. Yleiskäyttöisiä systeemejä tarjoavat suuret ohjelmistotalot, esim. Inpho GmbH, Leica Geosystems ja Intergraph. Markkinoilla on monia pienempiä järjestelmiä, joissa keskitytään prosessin joihinkin osa-alueisiin. Nämä järjestelmät tarjoavat yleensä yleiskäyttöisiä järjestelmiä vähemmän automaatiota, mutta saattavat toisaalta olla edistyksellisiä jollakin osaalueella. Järjestelmissä on useimmiten stereonäyttö. Myös suurilla yrityksillä on tuotevalikoimissaan yleiskäyttöisten ohjelmistojen lisäksi pienempiä ja edullisempia ohjelmistoja. Esim. ADAM Technology, DVP Geomatic Systems, ESPA Systems, I.S.M International Systemap Corp. of Canada. Kaukokartoitusohjelmistot on tarkoitettu useimmiten ortokuvien tuotantoon ja yleensä niissä ei ole stereotarkastelumahdollisuutta. Esim. ER-Mapper, PCI Geomatics, Research Systems RSI. Fotogrammetrisen ohjelmiston käyttökelpoisuutta arvioitaessa tärkeää on huomioida prosessoinnin eri osien yhdistettävyys. Gülch (2000) on luokitellut automaatioasteet seuraavasti: o Interaktiivinen: systeemissä ei ole automaattisia toimintoja. 2

3 o Semiautomaattinen: operaattori käyttää hyväkseen automaattisia menetelmiä, mutta kontrolloi koko ajan prosessia. o Automatisoitu: operaattori määrittää menetelmän parametrit ja prosessin päätyttyä suorittaa laaduntarkastuksen. o Autonominen: Prosessi suoritetaan täysin ilman ihmisen interaktiota. GIM International lehden on katsauksessa on kuvattu yhteensä 24 yrityksen 34 ohjelmistoa (Plugers 2001). Järjestelmistä löytyy semiautomaattisia ja automaattisia toimintoja seuraavasti: o Automaattinen sisäinen orientointi: 21 o Automaattinen keskinäinen orientointi: 20 o Automaattinen liitospisteenmittaus: 18 o Automaattinen karkeiden virheiden etsintä: 13 o Automaattinen murtoviivan tunnistus: 6 o Automaattinen korkeusmallinmittaus: 24 o Kartoitusvalmius: 29 o Semiautomaattinen viivanirroitus: 7 o Semiautomaattinen nurkkapisteenirroitus: 7 Automatisoituja prosesseja ovat ortokuvien tuotanto, korkeusmallien laskenta, sisäisen ja keskinäisen orientoinnin määritys sekä liitospisteiden mittaus ilmakolmiointia varten. Vektoritiedon keruuseen järjestelmissä ei ole automaattisia menetelmiä ja semiautomaattisetkin menetelmät ovat harvinaisia. Leica Geosystems TopoMouse Automaattisen kuvakorrelaation käyttö Sisäinen orientointi o manuaalinen reunamerkkien osoitus o automaattinen reunamerkkihavaintojen tarkka kohdistaminen, 2-D haku Keskinäinen orientointi o automaattinen parallaksien havaitseminen, 2-D haku Absoluuttinen orientointi 3

4 o manuaalinen signaalien identifiointi ja havaitseminen keskisesti o automaattinen kohdistaminen samaan signaaliin muilla kuvilla, 2-D haku o automaattinen korkeustukipisteillä vaakaparallaksin poistaminen, 1-D haku Korkeusmallin mittaus o manuaalinen mallin rajaus o manuaalinen taiteviivojen osoitus o automaattinen korkeusmallin havaintotyö XY-ohjauksella, 1-D haku o manuaalinen korkeusmallin editointi, ja täydentäminen katveiden osalta, 1-D haku Maastomallin mittaus o manuaalinen kohteen tulkinta ja osoitus o automaattinen vastinpiirteen haku naapurikuvilta, 1-D haku o manuaalinen katveissa ja epäjatkuvuuskohdissa maanpinnan osoittaminen, mikäli automaatti eksyy EspaCity EspaCity on digitaalinen fotogrammetrinen kartoitussovellus, joka toimii Windows tai XP ympäristöissä. Sovelluksen 3D-käyttö perustuu joko operatöörin stereotulkintaan tai piirteiden automaattiseen 3D-yhteensovitukseen kohdetilassa. Sovellukseen sisältyvät mm. automaattinen maastomallin mittaus, maastomallin editointi, korkeuskäyrien laskenta, vektoriaineiston päällenäyttö, 2D-vektoriaineiston muunnos 3D-aineistoksi, käyttäjän luokitus kohdepiirteille, valmius kuvia lomittavaan tai anaglyfikuvien stereonäyttöön. Sovellusta valmistaa suomalainen Espa Systems. Espa Systems'in tukemia muita fotogrammetrisia sovelluksia ovat mm. ilmakolmiointi (EspaBlock/EspaBundle) ja ortokuvaus (EspaOrtho). o EspaKernel EspaBlock EspaBundle EspaOrtho EspaCity EspaGate Maanmittauslaitoksen ylläpitämän valtakunnallisen maastotietokannan tiedonkeruussa siirryttiin vuonna 2001 käyttämään EspaCity-sovellusta. Työasemalla tulkitaan digitaalisia stereokuvia ja editoidaan suoraan Smallworldin maastotietokantaa. (Kuvat: Tella, 2000, ja Mäkinen, 2001). 4

5 EspaCityn anaglyfinäyttö. Esimerkkikuva on Vantaalta ja kyse on viistoilmailmakuvista. (Kimmo Nurminen, 2002) Pro Hills Pro Hills on digitaalinen fotogrammetrinen stereotyöasema, joka toimii Windows NT 4- ja 2000-ympäristöissä. Järjestelmän 3D-varustukseen kuuluvat 100 Hz lomittamaton 19" stereonäyttö, 21" normaalinäyttö, käsi- ja jalkapyörät sekä 3D-hiiri. Työaseman kartoitussovelluksena on Pro Hills JX ja kolmiointisovelluksena Pro Hills AT, jotka on toteuttanut China Siwei Surveying and Mapping Technology Beijing Co. Sovellukset o Vektoritiedon keruu o Korkeusmallien valmistaminen o Ortokuvaus o Ortokuvamosaiikkien tuottaminen Kuva-aineisto o Digitaaliset ilmakuvat o IKONOS-stereokuvat. Vesa Roivas, VHR-satelliittikuvat topografisessa kartoituksessa, diplomityö, TKK 5

6 o "Tässä työssä käsitellään 1,0 m:n erotuskykyisten VHR-satelliittikuvien käyttöä fotogrammetrisessa kartoituksessa. Työssä käydään yleisesti läpi VHR-satelliittikuvien kuvausgeometria sekä esitetään menetelmä IKONOSstereokuvilta tapahtuvaan kartoitukseen digitaalisessa stereotyöasemassa. Lisäksi arvioidaan IKONOS-kuvien geometrista tarkkuutta sekä esitetään joitakin arvioita kuvien soveltuvuudesta topografiseen kartoitukseen." o "Ensimmäinen kaupallinen VHR-satelliitti IKONOS aloitti toimintansa vuoden 1999 lopussa. Vuoteen 2006 mennessä maata tulee kiertämään yli kymmenen samantyyppistä VHR-satelliittia, mikä tuo haasteita fotogrammetristen ohjelmistojen valmistajille sekä kuvien käyttäjille. Linjakeilausmenetelmällä tuotetut VHR-satelliittikuvat eroavat nykyisistä satelliitti- ja ilmakuvista kuvausgeometrian rekonstruoinnissa, kuvien jatkoprosessoinnissa sekä kuvausjärjestelmän operatiivisuudessa. VHR-satelliittikuvien geometrisesta tarkkuudesta eikä niiden käytettävyydestä fotogrammetriseen kartoitukseen ole vielä tehty laajamittaisia tutkimuksia." o "IKONOS-stereomalli toimitetaan tilaajalle valmiina tuotteena, johon kuuluvat epipolaarioikaistut kuvat sekä kohde-kuva -muunnosta varten lasketut rationaalifunktioiden kertoimet. Kuvien toimittaja ei käytä muunnosten laskennassa lainkaan tukipisteitä, vaan orientoi stereomallin ainoastaan kuvauksen aikana havaittujen rataparametrien perusteella, jolloin stereomalli ei ole aivan tarkasti maastokoordinaatistossa. Stereomalli voidaan orientoida absoluuttisesti maastokoordinaatistoon tukipisteiden avulla käyttämällä 7- parametrista yhdenmuotoisuusmuunnosta. Tässä työssä saatiin pisteen määrityksen tarkkuudeksi ilman tukipisteitä orientoidulle IKONOSstereomallille 3 m:n tasokeskivirhe ja 7 m:n korkeuskeskivirhe. Absoluuttisen orientoinnin jälkeen IKONOS-stereomallin tasokeskivirhe oli 1,0 m ja korkeuskeskivirhe 0,6 m." 6

7 VHR-kuvankäsittelyn prosessikaavio. (Vesa Roivas, 2001) 7

8 DiAP Digital Image Analytical Plotter DiAP NT on digitaalinen fotogrammetrinen stereotyöasema, joka toimii Windows NT-ympäristössä. Järjestelmän 3D-varustukseen kuuluvat 120 Hz lomittamaton 21" stereonäyttö, käsi- ja jalkapyörät sekä 3D-hiiri. Työaseman kartoitussovelluksena on Production Works, joka on integroitu MicroStation 95-sovellukseen. Työaseman valmistaja on kanadalainen I.S.M. International Systemap Corp. ja sitä edustaa Suomessa Suomen Kartoitus ja Mittaus SKM Oy. Sovellukset o DiAP Digital image Analytical Plotter - All standard digital photogrammetric functions included o DiAP ATM Aerial Triangulation Module - Aerial triangulation block set-up, point identification and measurement system o DiAP AIM Automation Module - Second generation softcopy automation o SysImage Digital OrthoPhoto System - Digital orthophoto system including all standard orthophoto mapping functions o TIN/CIP Terrain Modeling System - Terrain surface modeling including TIN and contour interpolation functions o Production Works Data Capture System - Three dimensional data capture MicroStation interface o DiAP Viewer Stereo Viewing System - Brings softcopy stereo viewing to the end-user Tuotteet BaeSystems SocetSet SOCET SET on monipuolinen fotogrammetrinen ohjelmisto. o SOCET SET is a versatile digital photogrammetric software product which provides user friendly image exploitation tools for both military and commercial applications. Imagery can be input from cartographic or reconnaissance cameras, SPOT, Landsat, and other satellites, and softcopy sources. o Alustat Intel PC, Windows NT/2000 Sun Ultra/Solaris SGI Octane/IRIX o Yhden tai kahden kuvaruudun työasema Siihen sisältyvät seuraavat fotogrammetriset toiminnot: o Stereonäyttö passiviset polarisaatiolasit, esim. StereoGraphics Z2000i Screen aktiiviset LCD-lasit, esim. StereoGraphics CrystalEyes o Kameramallit perinteiset kartoitusilmakuvakamerat (frame camera) panoraamakamerat LH Systems'in digitaalikamerat (digital sensors) Landsat, SPOT, JERS, Radarsat, IRS, ERS, SIR-C o Ilmakolmiointi o Automaattinen maastomallin tiedonkeruu o "True-orto"-ortokuvaus o Kuvamosaiikit 8

9 suoraan raakakuvista ja korkeusmallista, ilman välivedostusta ortokuvaksi o 3D Feature Collection PRO600, 3D piirteiden ja DTM-tiedonkeruuseen ja editointiin MicroStation GeoGraphics-ympäristössä FEATURE, 3D piirteiden tiedonkeruu "true orto"-ortokuvien tuottamiseen ja ympäristön visualisointisovelluksiin, ja suora kaksisuuntainen yhteys ESRI/SDE:hen o Simulations and Virtual Reality RapidScene, MultiGen, Hyprion o DEVKIT omien sovellusten ohjelmoimiseen (omat kameramallit, muiden sovellusten linkit, jne.) SOCET SET 9

10 10

11 Ilmakolmiointi. 11

12 SocetSet'in anaglyfinäyttö. SocetSet'in "split screen"-näyttö. 12

13 Adaptive automatic terrain extraction. DTM visualized by colour coding. 13

14 Feature extraction. Rapidscene. 14

15 Minnesota 3-D photomap. Rapidscene, Rosslyn city scape. 15

16 Line of sight application. Intergraph Workstations o ImageStation - photogrammetric workflow production o ImageStation Stereo Softcopy Kit (SSK) - a matched kit of hardware and software that turns your PC into a digital stereoplotter, running the same ImageStation software as the ImageStation 2002 Digital Photogrammetric Software: Applications for production workflow: o Project & Data Management ImageStation Photogrammetric Manager o Orientations & Triangulation ImageStation Model Setup ImageStation Digital Mensuration ImageStation Automatic Triangulation ImageStation Satellite Triangulation Modules o Feature Collection ImageStation Stereo Display ImageStation Feature Collection o Digital Terrain Model Generation ImageStation DTM Collection ImageStation Automatic Elevations o OrthoPhoto Generation ImageStation Base Rectifier 16

17 ImageStation OrthoPro o Geographic Imaging Image Viewer I/RAS C Image Analyst Terra Share: TerraShare is an enterprise infrastructure for geospatial data management and earth imaging production. TerraShare integrates storage infrastructure with end-user production and exploitation tools that enable individuals and organizations to effectively address their geospatial data management, access, and distribution needs. Thus, companies can increase their return on investment on geospatial data (particularly for images and elevation), as well as improve the bottom line of their earth imaging production operations. References o Intergraph 17

18 Leica Geosystems LPS:n rakenne Leica Geosystems: Leica Photogrammetric Suite (LPS) LPS Core: provides the necessary tools required to transform raw imagery into geospatial data. Includes: Image Viewer, Image Imports and Exports, Color Balancing, Orthomosaicking, 3D Surfacing, Map Composition, Image Processing Tools, Automatic Interior Orientation, Manual and Automatic Point Measurement, Block Triangulation Add-On Modules: LPS is scalable, so you can purchase only the tools you need to build your solution on top of the Core. The add-on modules provide additional production-oriented tools, that help maximize data through-put. o LPS Stereo brings you the ability to extract geospatial information using stereo imagery as an accurate reference source. It features subpixel pointing, continuous roaming and zooming and fast-graphics rendering. Viewing options include Stereo, Split Panel, Mono and Tri-View (Stereo, Left, Right and Mono). o LPS Terrain Editor (TE) includes point, area and break line-based editing tools required to clean DTMs for subsequent use in orthorectification, 3D visualization and engineering and GIS analysis. Terrain Editor supports many DTM formats. o LPS ORIMA is modern, easy-to-use orientation management software that processes large data sets of image coordinates, ground control points and GPS coordinates. Triangulation lets you create production-focused aerial triangulation for frame and ADS40 imagery. o LPS PRO600 puts flexible, easy to learn CAD-based tools in your hands, providing all the mapping data parameters you need, including signs, symbols, colors, line thickness, user-defined line-types and forms. o LPS Automatic Terrain Extraction (ATE) allows for fast, accurate terrain extraction from multiple images, using cross-correlation with feature-based mapping and built-in accuracy reporting. 18

19 Inpho Productivity Bundles. LPS is available in pre-packaged bundles to help you build the right solution for your business. o Triangulation Pack includes Core, Stereo and ORIMA. It is the ideal solution for production aerial triangulation for large mapping projects. o DTM Capture Pack - Auto includes Core, Stereo, Automatic Terrain Extraction and Terrain Editor. It is perfect for the automatic creation of reliable and clean DTMs. o DTM Capture Pack Manual includes Core, Stereo and Terrain Editor. This bundle allows for manual creation of accurate DTMs. o Engineering Data Capture Pack includes Core, Stereo and PRO600. This bundle is designed for engineering-specific vector collection on the MicroStation platform. o Ortho-Mosaic Pack includes Core and ImageEqualizer. It lets you create seamless ortho-mosaics. o Leica Production Mapping Pack includes Core, Stereo, Automatic Terrain Extraction, Terrain Editor, PRO600, ORIMA -TE/GPS and ImageEqualizer. It is an all-inclusive production mapping solution for professional photogrammetrists and engineering scientists. o GIS Desktop Mapping Pack includes Core, Stereo, Automatic Terrain Extraction, Terrain Editor and Stereo Analyst for ArcGIS. It is an all-inclusive desktop mapping solution for the GIS professional. Inpho Image Capture: UltraScan5000 Triangulation: MATCH-AT, PAT, inblock, SKIP DTM: MATCH-T, SCOP, Capture Contours Ortho: OrthoMAster, OrthoWarp ER, OrthoVista, OrthoBox Data Capture: Summit Evolution, Capture NT, inject Advanced Systems: ImageWebServer, GeoBroker 19

20 DVP Digital Video Plotter Basic components of the DVP System. (Cagnon et al., 1996) 20

21 Flowchart of the DVP System. (Cagnon et al., 1996) Käyttö o fotogrammetrian ohjelmisto PC-ympäristössä (orientoinnit, tiedonkeruu) o 3-D analyyttinen stereomittauslaite o lisäksi: autokorrelaatio päällenäyttö muun aineiston yhteiskäyttö (MicroStation, AutoCAD) Varustus o IBM-AT 80x86-80x87-suorittimilla o 66+ MHz o 300+ MB kovalevy o 8+ MB RAM o SVGA-näyttö o digitointi-tabletti o kuvanlukulaite (skanneri) 8 bittiä/pikseli (mv) 24 - " - (väri) o hiiri o stereotarkastelulaitteisto Stereonäyttö o peilistereoskooppi o kuvaruutu kahdessa osassa vasen/oikea o näyttöön 2 x 400 x 600 pikseliä o 1 pikseli = 1 piste o esim: 1:3500 ja 600 dpi => 25.4 mm / 600 x 3500 = 148 mm ==> pikselikoko 0.15 m ===> stereomalli 60 m x 90 m o kuvien kohdistaminen yhdessä/erikseen o kuvan päivitys muutamassa sekunnissa o mittamerkin liikkuessa kuva pysyy paikallaan o zoomauksella puolen pikselin kohdistuserotuskyky o mittamerkin xy-liike digitointitabletilla ja nuolinäppäimillä o mittamerkin z-liike hiirellä ja funktionäppäimillä Orientoinnit o sisäinen orientointi max. 100 kpl (ml. reseaut) pns-tasoitus o keskinäinen orientointi Gruberin pisteet (6 kpl) yleensä useampia vaihtoehdot parallaksihavainnoille mono molemmilla kuvilla stereo yhdessä autokorrelaatio automaattinen ohjaus pisteille o absoluuttinen orientointi yhdenmuotoismuunnos maastoon 21

22 tehdään neljän pisteen jälkeen tämän jälkeen ohjaus automaattisesti Käyttö kartoitustehtäviin o Pohjakuviot, käyrät elementteinä: pisteet, viivat, suorakuomiot, kaaret, ympyrät myös: teksti, pistekorkeudet koodaus viivatyyppeiksi ja väreiksi DXF- ja ASCII-muotoisten tietojen päällenäyttö 2-D CAD-tiedoille päällenäytössä vakiokorkeus myös DVP-mittaustulokset on muunnettavissa DXF- ja ASCIImuotoon o DEM pääasiassa autokorrelaatiolla stereo-operatööri auttaa tarvittaessa tarpeen yleensä vain peitteisillä alueilla automaattinen DEM-tiedonkeruu kohdistetaan tasaväliseen ruudukkoon operatööri tarkistaa o Viitteet Paul-A. Gagnon, M. Boulianne, J.-P.Agnard, C.Nolette, Present Status of the DVP System (1), Application of Digital Photogrammetric Workstations, OEEPE, Official Publications No 33, IfAG, Frankfurt am Main Julkaisuja ASPRS Chapter 12. Automation and Digital Photogrammetric Workstations. ASPRS Manual of Photogrammetry, p Gülch, E., Digital Systems for Automated Cartographic Feature Extraction. In: International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B2. pp Heipke C., Digital Photogrammetric Workstations - A review of the state-of-theart for topographic applications, GIM International, (15) 4, pp Mäkinen, Kirsi, Maastotietokanta kipusi Kitiselle ja muutti Smallworldiin. Maankäyttö, 1/ Nurminen, Kimmo, Digitaalisten ilmakuvien käyttö kaupungin paikkatietojärjestelmässä (Digital Aerial Photographs in Municipal Geographic Information System), diplomityö, TKK, 2002 Plugers, P., Product Survey on Digital Photogrammetric Workstations, GIM International, (15) 4, pp Tella, Ari, JAKO/ National Topographic Data System in Finland. Smallworld 2000 EMEA, , Freiburg. Maa Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Fotogrammetrian termistöä

Fotogrammetrian termistöä Fotogrammetrian termistöä Petri Rönnholm, Henrik Haggrén, 2015 Hei. Sain eilen valmiiksi mukavan mittausprojektin. Kiinnostaako kuulla yksityiskohtia? Totta kai! (Haluan tehdä vaikutuksen tähän kaveriin,

Lisätiedot

Luento 7: Fotogrammetrinen mittausprosessi

Luento 7: Fotogrammetrinen mittausprosessi 7Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 7.2.2003, Päivityksiä: Katri Koistinen, 5.2.2004 ) Luento 7: Fotogrammetrinen mittausprosessi

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

DroneKnowledge Towards knowledge based export of small UAS remote sensing technology Kohti tietämysperusteisen UAS kaukokartoitusteknologian vientiä

DroneKnowledge Towards knowledge based export of small UAS remote sensing technology Kohti tietämysperusteisen UAS kaukokartoitusteknologian vientiä DroneKnowledge Towards knowledge based export of small UAS remote sensing technology Kohti tietämysperusteisen UAS kaukokartoitusteknologian vientiä Tekes Challenge Finland Vaihe 1 Projekti, 1.6-14.11.2016

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy t Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy Agenda 1. Office Excel 2013 2. SharePoint 2013 3. SQL Server 2012 SP1 4. SharePoint 2013 BI-arkkitehtuuri 5. Kunta-analyysi

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

Luento 7 Stereokartoituskojeet Maa Fotogrammetrian perusteet 1

Luento 7 Stereokartoituskojeet Maa Fotogrammetrian perusteet 1 Luento 7 Stereokartoituskojeet 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Stereokartoitus (Hannu Hyyppä, Petri Rönnholm, TKK) 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 2 Fotogrammetrinen prosessi 2008

Lisätiedot

Biomassatulkinta LiDARilta

Biomassatulkinta LiDARilta Biomassatulkinta LiDARilta 1 Biomassatulkinta LiDARilta Jarno Hämäläinen (MMM) Kestävän kehityksen metsävarapalveluiden yksikkö (REDD and Sustainable Forestry Services) 2 Sisältö Referenssit Johdanto Mikä

Lisätiedot

Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines

Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines SYKE Helsinki 28.8.2015 Jaakko Seppälä M.Sc Eng. Head of the Board EHP-Tekniikka Ltd. EHP-Tekniikka Oy Jaakko

Lisätiedot

Heikki Laurila, Lauri Jauhiainen (Luke) Tampere viljelijätapaaminen Teppo Tutkija. Luonnonvarakeskus 1

Heikki Laurila, Lauri Jauhiainen (Luke) Tampere viljelijätapaaminen Teppo Tutkija. Luonnonvarakeskus 1 Opal-Life Maatalouden uudet kaukokartoitus- ja satelliittiteknologiat ja niiden hyödyntäminen kasvintuotannon tutkimuksessa New Remote Sensing Technologies for Agriculture Precision Farming and Crop Production

Lisätiedot

Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta

Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta Asiakkuusjohtaja Tarmo Savolainen Viasys VDC Oy Agenda Viasys VDC Oy Digirakentamisen yhtälö Caseja: USA, Englanti, Ranska, Vietnam Yhteenveto 1 VIASYS VDC

Lisätiedot

Envibase-hanke. www.ymparisto.fi/envibase. Esittely KTKlle SYKE 3.3.2016 Saku Anttila Yrjö Sucksdorff

Envibase-hanke. www.ymparisto.fi/envibase. Esittely KTKlle SYKE 3.3.2016 Saku Anttila Yrjö Sucksdorff Envibase-hanke www.ymparisto.fi/envibase Esittely KTKlle SYKE 3.3.2016 Saku Anttila Yrjö Sucksdorff Envibase kehittää ympäristötiedon keräämisen, hallinnan ja julkaisun infrastruktuuria Tutkmustiedon hallinta

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Luento 11: Stereomallin ulkoinen orientointi

Luento 11: Stereomallin ulkoinen orientointi Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 17.2.2003, Päivityksiä: Katri Koistinen, 23.2.2004 ) Luento 11: Stereomallin ulkoinen

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Pintamallintaminen ja maastomallinnus

Pintamallintaminen ja maastomallinnus 1 / 25 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Pintamallintaminen ja maastomallinnus Muistilista uuden ohjelman opetteluun 2 / 25 1. Aloita käyttöliittymään tutustumisesta: Mitä hiiren näppäintä

Lisätiedot

iwitness-harjoitus, kohteen mallinnus

iwitness-harjoitus, kohteen mallinnus Maa-57.1010, Johdanto valokuvaukseen, fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen iwitness-harjoitus, kohteen mallinnus Harjoituksen kulku tiivistettynä A. Aloitustilaisuus 25.1. klo 11.45. B. Mallinnuskuvien

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

www.terrasolid.com Kaupunkimallit

www.terrasolid.com Kaupunkimallit www.terrasolid.com Kaupunkimallit Arttu Soininen 03.12.2015 Vuonna 1993 Isoja askeleita 1993-2015 Laserkeilaus helikopterilla/lentokoneella Laserkeilaus paikaltaan GPS+IMU yleistynyt kaikkeen ilmasta mittaukseen

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

OUGF syysseminaari Back to Basics

OUGF syysseminaari Back to Basics Oracle User Group Finland r.y. OUGF syysseminaari Back to Basics Hotelli Presidentti Congress Center Helsinki 6.11.2002 Hermanni Patama, OUGF pj 2002 OUGF syysseminaari 2002 Sivu 1 OUGF hallitus 2002 Hermanni

Lisätiedot

TKI-yhteistyöllä alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta

TKI-yhteistyöllä alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta TKI-yhteistyöllä alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta Hans Söderlund Oulun Yliopiston hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori, VTT Yksilöt Yhteisöt Yritykset Kenen vastuulla tämä

Lisätiedot

Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8.

Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8. Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8.2012 Hakemisto 1. Sivustot internetissä... 2 2. Yleistä... 2 3.

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Reliable sensors for industrial internet

Reliable sensors for industrial internet Reliable sensors for industrial internet 21.5.2015 Anu Kärkkäinen, PhD Research Team Leader VTT Technical Research Centre of Finland anu.karkkainen@vtt.fi Click to edit Master Contents title style Click

Lisätiedot

Pakettisynkronointitestauksen automaatio

Pakettisynkronointitestauksen automaatio Pakettisynkronointitestauksen automaatio Risto Hietala valvoja: Prof. Riku Jäntti ohjaaja: DI Jonas Lundqvist ESITYKSEN RAKENNE Tietoverkkojen synkronointi Pakettikytkentäisten verkkojen synkronointi Ohjelmistotestaus

Lisätiedot

Hakkerin henkilökuva. [Avaa linkki valmiiksi ja poista presentaatiosta] https://www.youtube.com/watch?v=adv6xw9pnue

Hakkerin henkilökuva. [Avaa linkki valmiiksi ja poista presentaatiosta] https://www.youtube.com/watch?v=adv6xw9pnue Hakkerin henkilökuva [Avaa linkki valmiiksi ja poista presentaatiosta] https://www.youtube.com/watch?v=adv6xw9pnue 31.1.2017 Nixu 1 Tietojenka sittelyn tradenomin uratarina Petri Jurvanen 31.1.2017 Nixu

Lisätiedot

Luento Fotogrammetrian perusteet. Henrik Haggrén

Luento Fotogrammetrian perusteet. Henrik Haggrén Luento 8 6.5.2016 Fotogrammetrian perusteet Henrik Haggrén Sisältö Fotogrammetrinen kuvaaminen Avaruussuorat ja sädekimput Sisäinen ja ulkoinen orientointi Kollineaarisuusehto kohteen ja kuvan välillä

Lisätiedot

Local and comprehensive schemes with renewable energy. Mika Kallio One1 Oy

Local and comprehensive schemes with renewable energy. Mika Kallio One1 Oy Local and comprehensive schemes with renewable energy Mika Kallio One1 Oy Contents Renewable Energy- complexity of solutions How to approach and make a big picture One1 renewable energy model Case excamples

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Uudista Lakisääteinen & Säännönmukainen Raportointi Clarity FSR sovelluksen avulla. Satu Kylliäinen Sr.Solution Specialist

Uudista Lakisääteinen & Säännönmukainen Raportointi Clarity FSR sovelluksen avulla. Satu Kylliäinen Sr.Solution Specialist Uudista Lakisääteinen & Säännönmukainen Raportointi Clarity FSR sovelluksen avulla Satu Kylliäinen Sr.Solution Specialist The Last Mile in Financial Reporting The Last Mile Planning Modeling Budgeting

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Luento 2 Stereokuvan laskeminen. 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1

Luento 2 Stereokuvan laskeminen. 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Luento 2 Stereokuvan laskeminen 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Aiheet Stereokuvan laskeminen stereokuvan piirto synteettisen stereokuvaparin tuottaminen laskemalla stereoelokuva kollineaarisuusyhtälöt

Lisätiedot

INSPIRE Tietotuoteseminaari

INSPIRE Tietotuoteseminaari INSPIRE Tietotuoteseminaari 22.1.2013 Ryhmä 1 : Korkeus, Ortoilmakuvat Veijo Pätynen ja Risto Ilves 22.01.2013 Ryhmän 1 kokoonpano ja osapuolten roolit Hakala Jari SYKE Korkeus Junttila Kimmo Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Missä mennään BI? Mikko Kontio

Missä mennään BI? Mikko Kontio Missä mennään BI? Mikko Kontio Source: EMC - Big Data in 2020 % Business Intelligence Business Analytics set of theories, methodologies, architectures, and technologies that transform raw data into meaningful

Lisätiedot

Kehittyvien satelliittiaineistojen mahdollisuudet

Kehittyvien satelliittiaineistojen mahdollisuudet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Kehittyvien satelliittiaineistojen mahdollisuudet Forest Big Data loppuseminaari, Heureka 8.3.2016 Tuomas Häme, Laura Sirro, Yrjö Rauste VTT VTT:n satelliittikuvatutkimusaiheet

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Työmäärän arviointi. Vaihtoehtoja. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto

Työmäärän arviointi. Vaihtoehtoja. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto Työmäärän arviointi Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 20.3. Vaihtoehtoja Arvioidaan projektin jälkeen (onnistuu varmasti) Verrataan karkeasti samanlaisiin aiempiin projekteihin Ositetaan projekti

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Toimintakaavio. Ohjelmisto ja sovellukset yhdellä silmäyksellä. Tyyp. mittaustarkkuus Alue

Tekniset tiedot. Toimintakaavio. Ohjelmisto ja sovellukset yhdellä silmäyksellä. Tyyp. mittaustarkkuus Alue Tekniset tiedot Tyyp. mittaustarkkuus ± 1,0 mm Alue 0,05 enintään 300 m X-Range Power Technology Smart Base -mittausalue Vaakasuora 360 Pystysuora 40 80 Etäisyys m 2, 5, 10 m P2P-toiminnon tyypillinen

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

ADVANCED MOBILE NETWORK MONITORING SOLUTIONS. Made in EXFO Oulu site

ADVANCED MOBILE NETWORK MONITORING SOLUTIONS. Made in EXFO Oulu site ADVANCED MOBILE NETWORK MONITORING SOLUTIONS Made in EXFO Oulu site Working with EXFO 30 Years of leadership No. 1 Worldwide in portable optical test solutions More Than 1600 Employees Located in Canada,

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Peliosaamisen koulutuskokonaisuus

Peliosaamisen koulutuskokonaisuus Peliosaamisen koulutuskokonaisuus University of Tampere / SIS / TRIM Game Research Lab Frans Mäyrä, frans.mayra@uta.fi PhD, Professor of Hypermedia, esp. Digital Culture and Game Studies GameLab history

Lisätiedot

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Juho Kannala 7.5.2010 Johdanto Tietokonenäkö on ala, joka kehittää menetelmiä automaattiseen kuvien sisällön tulkintaan Tietokonenäkö on ajankohtainen

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne 2010-2011 7.5.2010 Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M902-P Perusopinnot (80 op) Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi C1 10 Mat-1.1120 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Kuluttajapalvelun rakentaminen. Omegawave Mikko Heilimo

Kuluttajapalvelun rakentaminen. Omegawave Mikko Heilimo t Kuluttajapalvelun rakentaminen Omegawave Mikko Heilimo Agenda Omegawave lyhyesti Régis Laurent Director of Operations, Global Knowledge Competencies include: Gold Learning Silver System Management Mitä

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

JYX yliopiston palvelujen keskiössä. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto

JYX yliopiston palvelujen keskiössä. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto JYX yliopiston palvelujen keskiössä Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Kirjasto julkaisuarkiston ylläpitäjänä Suurin osa julkaisuarkistoista kirjastojen ylläpitämiä Luonnolinen

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN

DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Diplomityö Tietotekniikan osasto 20.5.1997 Ari Korhonen WORLD WIDE WEB (WWW) TIETORAKENTEIDEN JA ALGORITMIEN TIETOKONEAVUSTEISESSA OPETUKSESSA Työn valvoja

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2

PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2 PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2 Transcription Module -ohjelmiston ominaisuudet FI Transcription Module -ohjelmiston ominaisuudet Toistaa DSS-, DSS Pro-, WMA-, MP3- ja WAV/AIFF-muodossa

Lisätiedot

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa Roope Syvälahti Manager BLM Sales & Services Vantaa 07.10.2016 Tietomallintaminen rakentamisessa ja kiinteistöalalla Rakennuksen tietomalli (Building Information

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Koordinaattimuunnospalvelut Reino Ruotsalainen

Koordinaattimuunnospalvelut Reino Ruotsalainen Koordinaattimuunnospalvelut 11.12.2009 Reino Ruotsalainen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2009 Lisätietoja: http://www.fgi.fi/julkaisut/pdf/gltiedote30.pdf Geodeettisen laitoksen tiedote 30/2009: SUOMEN

Lisätiedot

Ylläpitäjät, järjestelmäarkkitehdit ja muut, jotka huolehtivat VMwareinfrastruktuurin

Ylläpitäjät, järjestelmäarkkitehdit ja muut, jotka huolehtivat VMwareinfrastruktuurin KOULUTUSTIEDOTE 1(6) VMWARE VSPHERE 5: INSTALL, CONFIGURE AND MANAGE II Tavoite Koulutuksen jälkeen osallistujat hallitsevat VMware vsphere -ympäristön asennuksen, konfiguroinnin ja hallinnan. Koulutus

Lisätiedot

Metsäkeilauksista suunnistuskarttoja?

Metsäkeilauksista suunnistuskarttoja? Metsäkeilauksista suunnistuskarttoja? Suunnistuskartoittajien talvipäivä 5.2.2011 Jussi Peuhkurinen 2 Arbonaut lyhyesti Perustettu 1994 Päätoimisto Joensuussa Sivutoimistot Helsingissä ja Vermontissa Konsultointi-,

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rastikuvissa näkyy selvästi että kilpailija koskee

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Uutta Terra-ohjelmissa

Uutta Terra-ohjelmissa www.terrasolid.com Uutta Terra-ohjelmissa Arttu Soininen 03.12.2015 Uutta tiekohteisiin viimeisinä vuosina Parannuksia mobiilidatan sijainnin parantamiseen Uusia työkaluja lopputuotteiden tekemiseen, esim.

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS TERMINATOR SIGNAALINKÄSITTELY KUVA VOIDAAN TULKITA KOORDINAATTIEN (X,Y) FUNKTIONA. LÄHDE: S. SEITZ VÄRIKUVA KOOSTUU KOLMESTA KOMPONENTISTA (R,G,B). ÄÄNI VASTAAVASTI MUUTTUJAN

Lisätiedot

Returns to Scale Chapters

Returns to Scale Chapters Return to Scale Chapter 5.1-5.4 Saara Tuurala 26.9.2007 Index Introduction Baic Formulation of Retur to Scale Geometric Portrayal in DEA BCC Return to Scale CCR Return to Scale Summary Home Aignment Introduction

Lisätiedot

Attribuuttipohjainen käyttövaltuuksien hallinta Case Dreamspark Premium

Attribuuttipohjainen käyttövaltuuksien hallinta Case Dreamspark Premium Attribuuttipohjainen käyttövaltuuksien hallinta Case Dreamspark Premium Jari Kotomäki Aalto University IT Käyttövaltuuksien hallinta eli auktorisointi Prosessi, jossa on kyse käyttäjän tunnistamisen (autentikoinnin,

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

100 % Kaisu Keskinen Diat

100 % Kaisu Keskinen Diat 100 % Kaisu Keskinen Diat 98-103 4-1 Chapter 4: outline 4.1 introduction 4.2 virtual circuit and datagram 4.3 what s inside a router 4.4 IP: Internet Protocol datagram format IPv4 addressing ICMP IPv6

Lisätiedot

Domain spesifinen mallinnus ja generointi käytännössä. Petri Savolainen

Domain spesifinen mallinnus ja generointi käytännössä. Petri Savolainen Domain spesifinen mallinnus ja generointi käytännössä Petri Savolainen Agenda o Taustaa o DSM yleisesti o Meidän versiomme DSM:ästä o Case Muistaako kukaan? o Helppoa o Tuottavaa o Businessongelman ratkomista

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

LifeData Anu Kantola, Metla

LifeData Anu Kantola, Metla LifeData 2011 2015 Anu Kantola, Metla LifeData-palvelut 8.3.2012 Anu Kantola/ Metla http://www.metla.fi/life/lifedata/ 2 Tavoite Tutkimusaineistojen ja havaintojen tuottaminen tutkijoiden ja asiakkaiden

Lisätiedot

Flowbased Capacity Calculation and Allocation. Petri Vihavainen Markkinatoimikunta

Flowbased Capacity Calculation and Allocation. Petri Vihavainen Markkinatoimikunta Flowbased apacity alculation and Allocation Petri Vihavainen Markkinatoimikunta Miksi flowbased? Nykyinen AT/NT- malli on yksinkertainen ja toimiva Tilanne voi muuttua tulevaisuudessa: A- verkko silmukoituu

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 H4t1, Exercise 4.2. H4t2, Exercise 4.3. H4t3, Exercise 4.4. H4t4, Exercise 4.5. H4t5, Exercise 4.6. (Exercise 4.2.) 1 4.2. Solve the LP max z = x 1 + 2x 2

Lisätiedot