Luento 12: Stereokartoitus digitaalisin kuvin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luento 12: Stereokartoitus digitaalisin kuvin"

Transkriptio

1 Maa Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma Luento 12: Stereokartoitus digitaalisin kuvin Luento 12: Stereokartoitus digitaalisin kuvin Digitaalinen fotogrammetrinen stereotyöasema Automaattisen kuvakorrelaation käyttö EspaCity Pro Hills DiAP Digital Image Analytical Plotter BaeSystems SocetSet Intergraph Leica Geosystems Inpho DVP Digital Video Plotter Julkaisuja Digitaalinen fotogrammetrinen stereotyöasema (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, Muutoksia: Eija Honkavaara ) Digitaalisen fotogrammetrisen stereotyöaseman perustoimintona voidaan pitää sen kartoitussovellusta. Muita toimintoja voivat olla ilmakolmiointi ja ortokuvaus. o Kartoitussovellukset Orientointia ei tarvita, mikäli kuvat on georeferoitu, eli kuvien ulkoinen orientointi tunnetaan joko kolmioinnin tai aiemmin tehtyjen orientointien perusteella. Muiden kuvien orientoinnissa noudatetaan analogiakojeiden ja analyyttisten stereokojeiden käytössä vakiintunutta stereomallin orientointia. Sisäisessä ja keskinäisessä orientoinnissa pisteenhaku perustuu automaattiseen yhteensovitukseen. Absoluuttisessa orientoinnissa stereo-operatööri identifioi lähtöpisteet. Karttapohjan 3D vektoriaineisto kerätään stereomallilta työaseman omalla kartoitusohjelmalla, joka useimmiten tukeutuu valmiiseen grafiikkasovellukseen (esim. MicroStation). Vektorimalli editoidaan projisioimalla se kuvaparille päällenäyttönä. Vastaavasti vanha rasterikartta voidaan projisioida stereomallille ja käyttää sitä vektoroinnin pohjana. Korkeusmallin taiteviivat mitataan 3D vektoreina muun karttapohjan tiedonkeruun yhteydessä. Muu osa kerätään ruutuverkkona, jonka solmupisteiden korkeudet mitataan automaattisesti. Kuvapareittain kerätty korkeusmalli mosaikoidaan ja editoidaan. Editointia varten malli projisioidaan stereomallin päälle. Korkeuskäyrät interpoloidaan valmiilta korkeusmallilta. Useissa kartoitussovelluksissa korkeusmallien laatu voidaan tarkistaa referenssikorkeusmalleilla. o Ilmakolmiointi 1

2 Pistemittaus reunamerkit automaattisesti liitospisteet, automaattisesti tai puoliautomaattisesti lähtöpisteet, manuaalisesti Sädekimpputasoitus o Ortokuvaus: orto-oikaisu ja mosaikointi Ks. myös: Analyyttinen stereomittaus o../../../301/luennot/11/11.html Digitaalisten fotogrammetristen työasemien laitteisto koostuu stereotarkastelulaitteistosta ja 3D-hiirestä. Unix-työasemat ovat väistymässä, ja niiden sijalle ovat tulleet PC:t. o Stereovaikutelma: Optinen (peilistereoskooppi), Elektroninen (Aktiivilasit: esim. StereoGraphics CrystalEyes, Passiivilasit: esim. NuVision 21SX), Anaglyfimenetelmä o Liikkuva kuva, staattinen mittamerkki vs. Liikkuva mittamerkki, staattinen kuva Työaseman ydin on fotogrammetrinen ohjelmisto, jonka tasot ovat Heipken (2001) mukaan: o käyttöjärjestelmä, o tietokanta (vektori, rasteri ja attribuuttidata), o kuvankäsittely (kompressointi, prosessointi ja näyttö), o fotogrammetriset sovellutukset (orientointi, korkeusmallit, ortokuvat, vektoritieto) sekä o käyttöliittymä. Digitaaliset fotogrammetriset järjestelmät poikkeavat toisistaan toiminnallisuutensa, automaatioasteensa sekä hintansa puolesta. Heipke (2001) on luokitellut järjestelmät yleiskäyttöisiin systeemeihin, pieniin systeemeihin, kaukokartoitusohjelmistoihin sekä vektoritiedon keruuseen suunnattuihin systeemeihin. Yleiskäyttöisillä fotogrammetrisilla systeemeillä voidaan suorittaa kaikki perinteiset fotogrammetriset tehtävät, kuten kuvien orientointi, DTM:n muodostus, ortokuvien ja ortokuvamosaiikkien luominen sekä vektoritiedon keräys. Lisäksi joissakin systeemeissä on työkaluja myös muuhun visualisointiin, kuten fly-throughs:ien tekemiseen. Lukuunottamatta maastotukipisteiden mittausta ja vektoritiedon keruuta kaikki toiminnot ovat pitkälle automatisoituja. Vektoritiedon keruu tehdään CAD ympäristössä. Kaikissa systeemeissä on stereonäyttö. Yleiskäyttöisiä systeemejä tarjoavat suuret ohjelmistotalot, esim. Inpho GmbH, Leica Geosystems ja Intergraph. Markkinoilla on monia pienempiä järjestelmiä, joissa keskitytään prosessin joihinkin osa-alueisiin. Nämä järjestelmät tarjoavat yleensä yleiskäyttöisiä järjestelmiä vähemmän automaatiota, mutta saattavat toisaalta olla edistyksellisiä jollakin osaalueella. Järjestelmissä on useimmiten stereonäyttö. Myös suurilla yrityksillä on tuotevalikoimissaan yleiskäyttöisten ohjelmistojen lisäksi pienempiä ja edullisempia ohjelmistoja. Esim. ADAM Technology, DVP Geomatic Systems, ESPA Systems, I.S.M International Systemap Corp. of Canada. Kaukokartoitusohjelmistot on tarkoitettu useimmiten ortokuvien tuotantoon ja yleensä niissä ei ole stereotarkastelumahdollisuutta. Esim. ER-Mapper, PCI Geomatics, Research Systems RSI. Fotogrammetrisen ohjelmiston käyttökelpoisuutta arvioitaessa tärkeää on huomioida prosessoinnin eri osien yhdistettävyys. Gülch (2000) on luokitellut automaatioasteet seuraavasti: o Interaktiivinen: systeemissä ei ole automaattisia toimintoja. 2

3 o Semiautomaattinen: operaattori käyttää hyväkseen automaattisia menetelmiä, mutta kontrolloi koko ajan prosessia. o Automatisoitu: operaattori määrittää menetelmän parametrit ja prosessin päätyttyä suorittaa laaduntarkastuksen. o Autonominen: Prosessi suoritetaan täysin ilman ihmisen interaktiota. GIM International lehden on katsauksessa on kuvattu yhteensä 24 yrityksen 34 ohjelmistoa (Plugers 2001). Järjestelmistä löytyy semiautomaattisia ja automaattisia toimintoja seuraavasti: o Automaattinen sisäinen orientointi: 21 o Automaattinen keskinäinen orientointi: 20 o Automaattinen liitospisteenmittaus: 18 o Automaattinen karkeiden virheiden etsintä: 13 o Automaattinen murtoviivan tunnistus: 6 o Automaattinen korkeusmallinmittaus: 24 o Kartoitusvalmius: 29 o Semiautomaattinen viivanirroitus: 7 o Semiautomaattinen nurkkapisteenirroitus: 7 Automatisoituja prosesseja ovat ortokuvien tuotanto, korkeusmallien laskenta, sisäisen ja keskinäisen orientoinnin määritys sekä liitospisteiden mittaus ilmakolmiointia varten. Vektoritiedon keruuseen järjestelmissä ei ole automaattisia menetelmiä ja semiautomaattisetkin menetelmät ovat harvinaisia. Leica Geosystems TopoMouse Automaattisen kuvakorrelaation käyttö Sisäinen orientointi o manuaalinen reunamerkkien osoitus o automaattinen reunamerkkihavaintojen tarkka kohdistaminen, 2-D haku Keskinäinen orientointi o automaattinen parallaksien havaitseminen, 2-D haku Absoluuttinen orientointi 3

4 o manuaalinen signaalien identifiointi ja havaitseminen keskisesti o automaattinen kohdistaminen samaan signaaliin muilla kuvilla, 2-D haku o automaattinen korkeustukipisteillä vaakaparallaksin poistaminen, 1-D haku Korkeusmallin mittaus o manuaalinen mallin rajaus o manuaalinen taiteviivojen osoitus o automaattinen korkeusmallin havaintotyö XY-ohjauksella, 1-D haku o manuaalinen korkeusmallin editointi, ja täydentäminen katveiden osalta, 1-D haku Maastomallin mittaus o manuaalinen kohteen tulkinta ja osoitus o automaattinen vastinpiirteen haku naapurikuvilta, 1-D haku o manuaalinen katveissa ja epäjatkuvuuskohdissa maanpinnan osoittaminen, mikäli automaatti eksyy EspaCity EspaCity on digitaalinen fotogrammetrinen kartoitussovellus, joka toimii Windows tai XP ympäristöissä. Sovelluksen 3D-käyttö perustuu joko operatöörin stereotulkintaan tai piirteiden automaattiseen 3D-yhteensovitukseen kohdetilassa. Sovellukseen sisältyvät mm. automaattinen maastomallin mittaus, maastomallin editointi, korkeuskäyrien laskenta, vektoriaineiston päällenäyttö, 2D-vektoriaineiston muunnos 3D-aineistoksi, käyttäjän luokitus kohdepiirteille, valmius kuvia lomittavaan tai anaglyfikuvien stereonäyttöön. Sovellusta valmistaa suomalainen Espa Systems. Espa Systems'in tukemia muita fotogrammetrisia sovelluksia ovat mm. ilmakolmiointi (EspaBlock/EspaBundle) ja ortokuvaus (EspaOrtho). o EspaKernel EspaBlock EspaBundle EspaOrtho EspaCity EspaGate Maanmittauslaitoksen ylläpitämän valtakunnallisen maastotietokannan tiedonkeruussa siirryttiin vuonna 2001 käyttämään EspaCity-sovellusta. Työasemalla tulkitaan digitaalisia stereokuvia ja editoidaan suoraan Smallworldin maastotietokantaa. (Kuvat: Tella, 2000, ja Mäkinen, 2001). 4

5 EspaCityn anaglyfinäyttö. Esimerkkikuva on Vantaalta ja kyse on viistoilmailmakuvista. (Kimmo Nurminen, 2002) Pro Hills Pro Hills on digitaalinen fotogrammetrinen stereotyöasema, joka toimii Windows NT 4- ja 2000-ympäristöissä. Järjestelmän 3D-varustukseen kuuluvat 100 Hz lomittamaton 19" stereonäyttö, 21" normaalinäyttö, käsi- ja jalkapyörät sekä 3D-hiiri. Työaseman kartoitussovelluksena on Pro Hills JX ja kolmiointisovelluksena Pro Hills AT, jotka on toteuttanut China Siwei Surveying and Mapping Technology Beijing Co. Sovellukset o Vektoritiedon keruu o Korkeusmallien valmistaminen o Ortokuvaus o Ortokuvamosaiikkien tuottaminen Kuva-aineisto o Digitaaliset ilmakuvat o IKONOS-stereokuvat. Vesa Roivas, VHR-satelliittikuvat topografisessa kartoituksessa, diplomityö, TKK 5

6 o "Tässä työssä käsitellään 1,0 m:n erotuskykyisten VHR-satelliittikuvien käyttöä fotogrammetrisessa kartoituksessa. Työssä käydään yleisesti läpi VHR-satelliittikuvien kuvausgeometria sekä esitetään menetelmä IKONOSstereokuvilta tapahtuvaan kartoitukseen digitaalisessa stereotyöasemassa. Lisäksi arvioidaan IKONOS-kuvien geometrista tarkkuutta sekä esitetään joitakin arvioita kuvien soveltuvuudesta topografiseen kartoitukseen." o "Ensimmäinen kaupallinen VHR-satelliitti IKONOS aloitti toimintansa vuoden 1999 lopussa. Vuoteen 2006 mennessä maata tulee kiertämään yli kymmenen samantyyppistä VHR-satelliittia, mikä tuo haasteita fotogrammetristen ohjelmistojen valmistajille sekä kuvien käyttäjille. Linjakeilausmenetelmällä tuotetut VHR-satelliittikuvat eroavat nykyisistä satelliitti- ja ilmakuvista kuvausgeometrian rekonstruoinnissa, kuvien jatkoprosessoinnissa sekä kuvausjärjestelmän operatiivisuudessa. VHR-satelliittikuvien geometrisesta tarkkuudesta eikä niiden käytettävyydestä fotogrammetriseen kartoitukseen ole vielä tehty laajamittaisia tutkimuksia." o "IKONOS-stereomalli toimitetaan tilaajalle valmiina tuotteena, johon kuuluvat epipolaarioikaistut kuvat sekä kohde-kuva -muunnosta varten lasketut rationaalifunktioiden kertoimet. Kuvien toimittaja ei käytä muunnosten laskennassa lainkaan tukipisteitä, vaan orientoi stereomallin ainoastaan kuvauksen aikana havaittujen rataparametrien perusteella, jolloin stereomalli ei ole aivan tarkasti maastokoordinaatistossa. Stereomalli voidaan orientoida absoluuttisesti maastokoordinaatistoon tukipisteiden avulla käyttämällä 7- parametrista yhdenmuotoisuusmuunnosta. Tässä työssä saatiin pisteen määrityksen tarkkuudeksi ilman tukipisteitä orientoidulle IKONOSstereomallille 3 m:n tasokeskivirhe ja 7 m:n korkeuskeskivirhe. Absoluuttisen orientoinnin jälkeen IKONOS-stereomallin tasokeskivirhe oli 1,0 m ja korkeuskeskivirhe 0,6 m." 6

7 VHR-kuvankäsittelyn prosessikaavio. (Vesa Roivas, 2001) 7

8 DiAP Digital Image Analytical Plotter DiAP NT on digitaalinen fotogrammetrinen stereotyöasema, joka toimii Windows NT-ympäristössä. Järjestelmän 3D-varustukseen kuuluvat 120 Hz lomittamaton 21" stereonäyttö, käsi- ja jalkapyörät sekä 3D-hiiri. Työaseman kartoitussovelluksena on Production Works, joka on integroitu MicroStation 95-sovellukseen. Työaseman valmistaja on kanadalainen I.S.M. International Systemap Corp. ja sitä edustaa Suomessa Suomen Kartoitus ja Mittaus SKM Oy. Sovellukset o DiAP Digital image Analytical Plotter - All standard digital photogrammetric functions included o DiAP ATM Aerial Triangulation Module - Aerial triangulation block set-up, point identification and measurement system o DiAP AIM Automation Module - Second generation softcopy automation o SysImage Digital OrthoPhoto System - Digital orthophoto system including all standard orthophoto mapping functions o TIN/CIP Terrain Modeling System - Terrain surface modeling including TIN and contour interpolation functions o Production Works Data Capture System - Three dimensional data capture MicroStation interface o DiAP Viewer Stereo Viewing System - Brings softcopy stereo viewing to the end-user Tuotteet BaeSystems SocetSet SOCET SET on monipuolinen fotogrammetrinen ohjelmisto. o SOCET SET is a versatile digital photogrammetric software product which provides user friendly image exploitation tools for both military and commercial applications. Imagery can be input from cartographic or reconnaissance cameras, SPOT, Landsat, and other satellites, and softcopy sources. o Alustat Intel PC, Windows NT/2000 Sun Ultra/Solaris SGI Octane/IRIX o Yhden tai kahden kuvaruudun työasema Siihen sisältyvät seuraavat fotogrammetriset toiminnot: o Stereonäyttö passiviset polarisaatiolasit, esim. StereoGraphics Z2000i Screen aktiiviset LCD-lasit, esim. StereoGraphics CrystalEyes o Kameramallit perinteiset kartoitusilmakuvakamerat (frame camera) panoraamakamerat LH Systems'in digitaalikamerat (digital sensors) Landsat, SPOT, JERS, Radarsat, IRS, ERS, SIR-C o Ilmakolmiointi o Automaattinen maastomallin tiedonkeruu o "True-orto"-ortokuvaus o Kuvamosaiikit 8

9 suoraan raakakuvista ja korkeusmallista, ilman välivedostusta ortokuvaksi o 3D Feature Collection PRO600, 3D piirteiden ja DTM-tiedonkeruuseen ja editointiin MicroStation GeoGraphics-ympäristössä FEATURE, 3D piirteiden tiedonkeruu "true orto"-ortokuvien tuottamiseen ja ympäristön visualisointisovelluksiin, ja suora kaksisuuntainen yhteys ESRI/SDE:hen o Simulations and Virtual Reality RapidScene, MultiGen, Hyprion o DEVKIT omien sovellusten ohjelmoimiseen (omat kameramallit, muiden sovellusten linkit, jne.) SOCET SET 9

10 10

11 Ilmakolmiointi. 11

12 SocetSet'in anaglyfinäyttö. SocetSet'in "split screen"-näyttö. 12

13 Adaptive automatic terrain extraction. DTM visualized by colour coding. 13

14 Feature extraction. Rapidscene. 14

15 Minnesota 3-D photomap. Rapidscene, Rosslyn city scape. 15

16 Line of sight application. Intergraph Workstations o ImageStation - photogrammetric workflow production o ImageStation Stereo Softcopy Kit (SSK) - a matched kit of hardware and software that turns your PC into a digital stereoplotter, running the same ImageStation software as the ImageStation 2002 Digital Photogrammetric Software: Applications for production workflow: o Project & Data Management ImageStation Photogrammetric Manager o Orientations & Triangulation ImageStation Model Setup ImageStation Digital Mensuration ImageStation Automatic Triangulation ImageStation Satellite Triangulation Modules o Feature Collection ImageStation Stereo Display ImageStation Feature Collection o Digital Terrain Model Generation ImageStation DTM Collection ImageStation Automatic Elevations o OrthoPhoto Generation ImageStation Base Rectifier 16

17 ImageStation OrthoPro o Geographic Imaging Image Viewer I/RAS C Image Analyst Terra Share: TerraShare is an enterprise infrastructure for geospatial data management and earth imaging production. TerraShare integrates storage infrastructure with end-user production and exploitation tools that enable individuals and organizations to effectively address their geospatial data management, access, and distribution needs. Thus, companies can increase their return on investment on geospatial data (particularly for images and elevation), as well as improve the bottom line of their earth imaging production operations. References o Intergraph 17

18 Leica Geosystems LPS:n rakenne Leica Geosystems: Leica Photogrammetric Suite (LPS) LPS Core: provides the necessary tools required to transform raw imagery into geospatial data. Includes: Image Viewer, Image Imports and Exports, Color Balancing, Orthomosaicking, 3D Surfacing, Map Composition, Image Processing Tools, Automatic Interior Orientation, Manual and Automatic Point Measurement, Block Triangulation Add-On Modules: LPS is scalable, so you can purchase only the tools you need to build your solution on top of the Core. The add-on modules provide additional production-oriented tools, that help maximize data through-put. o LPS Stereo brings you the ability to extract geospatial information using stereo imagery as an accurate reference source. It features subpixel pointing, continuous roaming and zooming and fast-graphics rendering. Viewing options include Stereo, Split Panel, Mono and Tri-View (Stereo, Left, Right and Mono). o LPS Terrain Editor (TE) includes point, area and break line-based editing tools required to clean DTMs for subsequent use in orthorectification, 3D visualization and engineering and GIS analysis. Terrain Editor supports many DTM formats. o LPS ORIMA is modern, easy-to-use orientation management software that processes large data sets of image coordinates, ground control points and GPS coordinates. Triangulation lets you create production-focused aerial triangulation for frame and ADS40 imagery. o LPS PRO600 puts flexible, easy to learn CAD-based tools in your hands, providing all the mapping data parameters you need, including signs, symbols, colors, line thickness, user-defined line-types and forms. o LPS Automatic Terrain Extraction (ATE) allows for fast, accurate terrain extraction from multiple images, using cross-correlation with feature-based mapping and built-in accuracy reporting. 18

19 Inpho Productivity Bundles. LPS is available in pre-packaged bundles to help you build the right solution for your business. o Triangulation Pack includes Core, Stereo and ORIMA. It is the ideal solution for production aerial triangulation for large mapping projects. o DTM Capture Pack - Auto includes Core, Stereo, Automatic Terrain Extraction and Terrain Editor. It is perfect for the automatic creation of reliable and clean DTMs. o DTM Capture Pack Manual includes Core, Stereo and Terrain Editor. This bundle allows for manual creation of accurate DTMs. o Engineering Data Capture Pack includes Core, Stereo and PRO600. This bundle is designed for engineering-specific vector collection on the MicroStation platform. o Ortho-Mosaic Pack includes Core and ImageEqualizer. It lets you create seamless ortho-mosaics. o Leica Production Mapping Pack includes Core, Stereo, Automatic Terrain Extraction, Terrain Editor, PRO600, ORIMA -TE/GPS and ImageEqualizer. It is an all-inclusive production mapping solution for professional photogrammetrists and engineering scientists. o GIS Desktop Mapping Pack includes Core, Stereo, Automatic Terrain Extraction, Terrain Editor and Stereo Analyst for ArcGIS. It is an all-inclusive desktop mapping solution for the GIS professional. Inpho Image Capture: UltraScan5000 Triangulation: MATCH-AT, PAT, inblock, SKIP DTM: MATCH-T, SCOP, Capture Contours Ortho: OrthoMAster, OrthoWarp ER, OrthoVista, OrthoBox Data Capture: Summit Evolution, Capture NT, inject Advanced Systems: ImageWebServer, GeoBroker 19

20 DVP Digital Video Plotter Basic components of the DVP System. (Cagnon et al., 1996) 20

21 Flowchart of the DVP System. (Cagnon et al., 1996) Käyttö o fotogrammetrian ohjelmisto PC-ympäristössä (orientoinnit, tiedonkeruu) o 3-D analyyttinen stereomittauslaite o lisäksi: autokorrelaatio päällenäyttö muun aineiston yhteiskäyttö (MicroStation, AutoCAD) Varustus o IBM-AT 80x86-80x87-suorittimilla o 66+ MHz o 300+ MB kovalevy o 8+ MB RAM o SVGA-näyttö o digitointi-tabletti o kuvanlukulaite (skanneri) 8 bittiä/pikseli (mv) 24 - " - (väri) o hiiri o stereotarkastelulaitteisto Stereonäyttö o peilistereoskooppi o kuvaruutu kahdessa osassa vasen/oikea o näyttöön 2 x 400 x 600 pikseliä o 1 pikseli = 1 piste o esim: 1:3500 ja 600 dpi => 25.4 mm / 600 x 3500 = 148 mm ==> pikselikoko 0.15 m ===> stereomalli 60 m x 90 m o kuvien kohdistaminen yhdessä/erikseen o kuvan päivitys muutamassa sekunnissa o mittamerkin liikkuessa kuva pysyy paikallaan o zoomauksella puolen pikselin kohdistuserotuskyky o mittamerkin xy-liike digitointitabletilla ja nuolinäppäimillä o mittamerkin z-liike hiirellä ja funktionäppäimillä Orientoinnit o sisäinen orientointi max. 100 kpl (ml. reseaut) pns-tasoitus o keskinäinen orientointi Gruberin pisteet (6 kpl) yleensä useampia vaihtoehdot parallaksihavainnoille mono molemmilla kuvilla stereo yhdessä autokorrelaatio automaattinen ohjaus pisteille o absoluuttinen orientointi yhdenmuotoismuunnos maastoon 21

22 tehdään neljän pisteen jälkeen tämän jälkeen ohjaus automaattisesti Käyttö kartoitustehtäviin o Pohjakuviot, käyrät elementteinä: pisteet, viivat, suorakuomiot, kaaret, ympyrät myös: teksti, pistekorkeudet koodaus viivatyyppeiksi ja väreiksi DXF- ja ASCII-muotoisten tietojen päällenäyttö 2-D CAD-tiedoille päällenäytössä vakiokorkeus myös DVP-mittaustulokset on muunnettavissa DXF- ja ASCIImuotoon o DEM pääasiassa autokorrelaatiolla stereo-operatööri auttaa tarvittaessa tarpeen yleensä vain peitteisillä alueilla automaattinen DEM-tiedonkeruu kohdistetaan tasaväliseen ruudukkoon operatööri tarkistaa o Viitteet Paul-A. Gagnon, M. Boulianne, J.-P.Agnard, C.Nolette, Present Status of the DVP System (1), Application of Digital Photogrammetric Workstations, OEEPE, Official Publications No 33, IfAG, Frankfurt am Main Julkaisuja ASPRS Chapter 12. Automation and Digital Photogrammetric Workstations. ASPRS Manual of Photogrammetry, p Gülch, E., Digital Systems for Automated Cartographic Feature Extraction. In: International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B2. pp Heipke C., Digital Photogrammetric Workstations - A review of the state-of-theart for topographic applications, GIM International, (15) 4, pp Mäkinen, Kirsi, Maastotietokanta kipusi Kitiselle ja muutti Smallworldiin. Maankäyttö, 1/ Nurminen, Kimmo, Digitaalisten ilmakuvien käyttö kaupungin paikkatietojärjestelmässä (Digital Aerial Photographs in Municipal Geographic Information System), diplomityö, TKK, 2002 Plugers, P., Product Survey on Digital Photogrammetric Workstations, GIM International, (15) 4, pp Tella, Ari, JAKO/ National Topographic Data System in Finland. Smallworld 2000 EMEA, , Freiburg. Maa Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma

Luento 12: Stereokartoitus digitaalisin kuvin

Luento 12: Stereokartoitus digitaalisin kuvin Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 25.10.2002 Muutoksia: Eija Honkavaara 24.10.2004, HH 18.10.2005) Luento 12: Stereokartoitus

Lisätiedot

Luento 7 Stereokartoituskojeet. 2007 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1

Luento 7 Stereokartoituskojeet. 2007 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Luento 7 Stereokartoituskojeet 1 Stereokartoitus (Hannu Hyyppä, Petri Rönnholm, TKK) 2 Fotogrammetrinen prosessi 3 Stereokartoituskoje Stereokartoituskojeessa kuvaparin stereoskooppinen tarkastelu ja tarkka

Lisätiedot

Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu

Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu 3-D mallien tiedonkeruu Ilmakuvauksen

Lisätiedot

Luento 9. Stereokartoituskojeet

Luento 9. Stereokartoituskojeet Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 9. Stereokartoituskojeet AIHEITA Analogiset stereokartoituskojeet Analyyttiset stereokartoituskojeet Digitaalinen

Lisätiedot

Luento 8: Kolmiointi AIHEITA. Kolmiointi. Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi. Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Luento 8: Kolmiointi AIHEITA. Kolmiointi. Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi. Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (P. Rönnholm / H. Haggrén, 12.10.2004) Luento 8: Kolmiointi AIHEITA Kolmiointi Nyrkkisääntöjä Kuvablokki Blokin pisteet Komparaattorit

Lisätiedot

Fotogrammetrian termistöä

Fotogrammetrian termistöä Fotogrammetrian termistöä Petri Rönnholm, Henrik Haggrén, 2015 Hei. Sain eilen valmiiksi mukavan mittausprojektin. Kiinnostaako kuulla yksityiskohtia? Totta kai! (Haluan tehdä vaikutuksen tähän kaveriin,

Lisätiedot

Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet

Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet Luento 8 Kartoitussovellukset Petri Rönnholm/Henrik Haggrén Mitä fotogrammetrisella kartoituksella tuotetaan? 3D koordinaatteja kohteesta Maaston korkeusmalli Topograafiset

Lisätiedot

Luento 7: Fotogrammetrinen mittausprosessi

Luento 7: Fotogrammetrinen mittausprosessi 7Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 7.2.2003, Päivityksiä: Katri Koistinen, 5.2.2004 ) Luento 7: Fotogrammetrinen mittausprosessi

Lisätiedot

Luento 6 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen

Luento 6 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen Luento 6 Mittakuva 1 Aiheita Mittakuva Muunnokset informaatiokanavassa. Geometrisen tulkinnan vaihtoehdot. Stereokuva, konvergentti kuva. Koordinaatistot. Kuvien orientoinnit. Sisäinen orientointi. Ulkoinen

Lisätiedot

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä Esri Finland LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä November 2012 Janne Saarikko Agenda Lidar-aineistot ja ArcGIS 10.1 - Miten LAS-aineistoa voidaan hyödyntää? - Aineistojen hallinta LAS Dataset

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Luento 5 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen

Luento 5 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen Luento 5 Mittakuva 1 Aiheita Mittakuva Muunnokset informaatiokanavassa. Geometrisen tulkinnan vaihtoehdot. Stereokuva, konvergentti kuva. Koordinaatistot. Kuvien orientoinnit. Sisäinen orientointi. Ulkoinen

Lisätiedot

Luento 5 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen

Luento 5 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen Luento 5 Mittakuva 1 Aiheita Mittakuva Muunnokset informaatiokanavassa. Geometrisen tulkinnan vaihtoehdot. Stereokuva, konvergentti kuva. Koordinaatistot. Kuvien orientoinnit. Sisäinen orientointi. Ulkoinen

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Johdatus ArcGIS-ohjelmistoon

Johdatus ArcGIS-ohjelmistoon Johdatus ArcGIS-ohjelmistoon PAIKKATIETOPAJA hanke Esityksen pohjalla Raili Hokajärven tekemä esitys ArcGIS ESRI:n (Environmental Systems Research Institute) kehittämä ja myymä paikkatietoohjelmistojen

Lisätiedot

FOTOGRAMMETRINEN PISTETIHENNYS

FOTOGRAMMETRINEN PISTETIHENNYS FOTOGRAMMETRINEN PISTETIHENNYS 1. Yleistä 2. Ilmakuvaus SKM Gisair Oy Työssä määritettiin ulkoinen orientointi Sotkamon kunnan keskustan alueen ilmakuvaukselle. Ilmakuvauksen teki SKM Gisair Oy keväällä

Lisätiedot

Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu

Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu 3-D mallien tiedonkeruu Ilmakuvauksen

Lisätiedot

WP3 Decision Support Technologies

WP3 Decision Support Technologies WP3 Decision Support Technologies 1 WP3 Decision Support Technologies WP Leader: Jarmo Laitinen Proposed budget: 185 000, VTT 100 000, TUT 85 000. WP3 focuses in utilizing decision support technologies

Lisätiedot

Luento 7 Stereokartoituskojeet Maa Fotogrammetrian perusteet 1

Luento 7 Stereokartoituskojeet Maa Fotogrammetrian perusteet 1 Luento 7 Stereokartoituskojeet 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Stereokartoitus (Hannu Hyyppä, Petri Rönnholm, TKK) 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 2 Fotogrammetrinen prosessi 2008

Lisätiedot

Luento 9: Analyyttinen stereomittaus. Kuvien oikaisu. Ortokuvaus

Luento 9: Analyyttinen stereomittaus. Kuvien oikaisu. Ortokuvaus Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (P. Rönnholm / H. Haggrén, 13.10.2004) Luento 9: Analyyttinen stereomittaus. Kuvien oikaisu. Ortokuvaus AIHEITA Stereomittaus

Lisätiedot

Luento 10: Optinen 3-D mittaus ja laserkeilaus

Luento 10: Optinen 3-D mittaus ja laserkeilaus Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (P. Rönnholm / H. Haggrén, 19.10.2004) Luento 10: Optinen 3-D mittaus ja laserkeilaus AIHEITA Optinen 3-D digitointi Etäisyydenmittaus

Lisätiedot

Luento 1 Fotogrammetria prosessina Maa Fotogrammetrian perusteet 1

Luento 1 Fotogrammetria prosessina Maa Fotogrammetrian perusteet 1 Luento 1 Fotogrammetria prosessina. 2007 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet (3 op) Sisältyy geomatiikan koulutusohjelman perusmoduuliin A1. Kurssin kuvaus Stereofotogrammetria.

Lisätiedot

Radanrakentamisen 3D-lähtötietomallin mittaus (Case Jorvas, UAS)

Radanrakentamisen 3D-lähtötietomallin mittaus (Case Jorvas, UAS) RYM PRE InfraFINBIM, Pilottipäivä nro 5, 3.10.2012 VTT, Vuorimiehentie 3, Espoo Radanrakentamisen 3D-lähtötietomallin mittaus (Case Jorvas, UAS) Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Tausta 3D-lähtötietojen

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Luento 9 3-D mittaus. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen

Luento 9 3-D mittaus. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen Luento 9 3-D mittaus 1 Luennot 2008 JOHDANTO Koko joukko kuvia! Kuvien moniulotteisuus. LUENNOT I. Kuvien ottaminen Mitä kuvia ja miten? Mitä kuvista nähdään? II. III. IV. Kuvien esikäsittely Miten kartoituskuvat

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Luento 10 3-D maailma. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen

Luento 10 3-D maailma. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen Luento 10 3-D maailma 1 Luennot 2007 JOHDANTO Koko joukko kuvia! Kuvien moniulotteisuus. LUENNOT I. Kuvien ottaminen Mitä kuvia ja miten? Mitä kuvista nähdään? II. III. IV. Kuvien esikäsittely Miten kartoituskuvat

Lisätiedot

Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset (Close-Range Photogrammetry)

Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset (Close-Range Photogrammetry) Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset (Close-Range Photogrammetry) -luennot: --ti 12-14 M5, to 12-14 M5 --Henrik Haggrén (HH), Petteri Pöntinen (PP) 1. Johdanto ja teoreettisia perusteita I,

Lisätiedot

Luento 4 Georeferointi Maa Fotogrammetrian perusteet 1

Luento 4 Georeferointi Maa Fotogrammetrian perusteet 1 Luento 4 Georeferointi 2007 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Sisältö Georeferointi käsitteenä Orientoinnit Stereokuvaparin mittaus Stereomallin ulkoinen orientointi (= absoluuttinen orientointi)

Lisätiedot

Paikkatiedon tulevaisuus

Paikkatiedon tulevaisuus Paikkatiedon tulevaisuus Yksityismetsätalouden metsänhoitajien vierailu TE:llä 11.10.2007 Juhani Tervo Pääarkkitehti, GIS Iso skaala erilaisia paikkatietojärjestelmiä Paikkatieto tietojärjestelmissä Paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitalisaation hyödyt teollisuudessa Teollisuus ja digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia, Tampere Heli Helaakoski, TkT, tutkimuspäällikkö Teollisuuden

Lisätiedot

Luento 6: 3-D koordinaatit

Luento 6: 3-D koordinaatit Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 6: 3-D koordinaatit AIHEITA (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 16.2.2003, Päivityksiä: Katri Koistinen 5.2.2004

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

ELEC-C5070 Elektroniikkapaja (5 op)

ELEC-C5070 Elektroniikkapaja (5 op) (5 op) Luento 2 - Virtuaali-instrumentointi Virtuaali-instrumentointi Virtual instrumentation is the use of customizable software and modular measurement hardware to create user-defined measurement systems,

Lisätiedot

Ilmaisia ohjelmia laserkeilausaineistojen käsittelyyn. Laserkeilaus- ja korkeusmalliseminaari 8.10.2010 Jakob Ventin, Aalto-yliopisto

Ilmaisia ohjelmia laserkeilausaineistojen käsittelyyn. Laserkeilaus- ja korkeusmalliseminaari 8.10.2010 Jakob Ventin, Aalto-yliopisto Ilmaisia ohjelmia laserkeilausaineistojen käsittelyyn Laserkeilaus- ja korkeusmalliseminaari 8.10.2010, Aalto-yliopisto Johdanto Aalto-yliopiston maanmittausosastolla tehdyn kesätyön tuloksia Tehtävä oli

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

Luento 4 Georeferointi

Luento 4 Georeferointi Luento 4 Georeferointi 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Sisältö Georeferointi käsitteenä Orientoinnit Stereokuvaparin mittaus Stereomallin ulkoinen orientointi (= absoluuttinen orientointi)

Lisätiedot

Suuriformaattiset digitaaliset ilmakuvakamerat

Suuriformaattiset digitaaliset ilmakuvakamerat Maa 57.270, Fotogrammetrian, kaukokartoituksen ja kuvantulkinnan seminaari Suuriformaattiset digitaaliset ilmakuvakamerat 2007 Lauri Saarinen Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Digitaalinen ilmakuvakamera...3

Lisätiedot

Kilpailutoiminta. Klo 13-14 Kilpailutoiminnan turvallisuuskoulutus Timo Mustakallio Klo 14-14.30 Kahvitauko. Kilpailutapahtumatrekisteri, koulutus

Kilpailutoiminta. Klo 13-14 Kilpailutoiminnan turvallisuuskoulutus Timo Mustakallio Klo 14-14.30 Kahvitauko. Kilpailutapahtumatrekisteri, koulutus Kilpailutoiminta Klo 13-14 Kilpailutoiminnan turvallisuuskoulutus Timo Mustakallio Klo 14-14.30 Kahvitauko Klo 14.30 15.15 Klo 15.15 16.00 Kilpailutapahtumatrekisteri, koulutus Trax Meet, GPS-seuranta

Lisätiedot

3D Win. Suomessa yli 1 200 lisenssiä Ruotsissa noin 100 Myyntiä myös Saksaan, Tanskaan, Hollantiin, Viroon, Malesiaan. Maasto

3D Win. Suomessa yli 1 200 lisenssiä Ruotsissa noin 100 Myyntiä myös Saksaan, Tanskaan, Hollantiin, Viroon, Malesiaan. Maasto 3D system Oy 3D system Oy 3D Win erikoissovellukset Perustettu 1993 9 henkilöä Suomalainen maanmittausalan ohjelmistotalo Ohjelmistotuotteiden suunnittelu ja tuottaminen mittaus, paikkatieto, kartta ja

Lisätiedot

DroneKnowledge Towards knowledge based export of small UAS remote sensing technology Kohti tietämysperusteisen UAS kaukokartoitusteknologian vientiä

DroneKnowledge Towards knowledge based export of small UAS remote sensing technology Kohti tietämysperusteisen UAS kaukokartoitusteknologian vientiä DroneKnowledge Towards knowledge based export of small UAS remote sensing technology Kohti tietämysperusteisen UAS kaukokartoitusteknologian vientiä Tekes Challenge Finland Vaihe 1 Projekti, 1.6-14.11.2016

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri. Sami Repo

Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri. Sami Repo Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri Sami Repo Miksi? Energiansäästö Muut lämmitysmuodot korvautuvat lämpöpumpuilla Nollaenergiarakentaminen (ZEB) Sähköautot Lämmityskuormien ohjaaminen hinnan perusteella

Lisätiedot

Atostek. KanTa-konseptin tuotteistaminen ja vienti ulkomaille

Atostek. KanTa-konseptin tuotteistaminen ja vienti ulkomaille Atostek KanTa-konseptin tuotteistaminen ja vienti ulkomaille 10.3.2017 Atostek CONFIDENTIAL Atostek - Company Facts Atostek Ltd. founded in 1999 56 employees mainly at Master level AAA credit rating since

Lisätiedot

Luento 6: Stereo- ja jonomallin muodostaminen

Luento 6: Stereo- ja jonomallin muodostaminen Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (P. Rönnholm / H. Haggrén, 5.10.2004) Luento 6: Stereo- ja jonomallin muodostaminen AIHEITA Keskinäinen orientointi Esimerkki

Lisätiedot

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu Internet-asetukset 2(22) Sisällysluettelo 1 INTERNET-ASETUKSET MICROSOFT WINDOWS 95/98... 3 1.1 MODEEMIN ASENNUS... 3 1.2 APN:N ASETTAMINEN... 3 1.3

Lisätiedot

PROJECT X. 2D tarkastuksen standardi Mittausteknologian edelläkävijä

PROJECT X. 2D tarkastuksen standardi Mittausteknologian edelläkävijä PROJECT X 2D tarkastuksen standardi Mittausteknologian edelläkävijä 2-dimensioinen kameramittausjärjestelmä Project X.. 2D mittauksen standardi Project X on erilainen. Siinä on otettu käyttöön aivan uusi,

Lisätiedot

Nykyaikaiset paikkatietoratkaisut. Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 A BIM for infrastructure software solution. Olli Ojala Future Group Oy

Nykyaikaiset paikkatietoratkaisut. Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 A BIM for infrastructure software solution. Olli Ojala Future Group Oy Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 A BIM for infrastructure software solution Olli Ojala Future Group Oy Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 PAIKKATIEDOT PIIRUSTUKSET MITTAUKSET MASSAT MAASTOMALLI MAASTOONMERKINTÄ

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Luento 11: Stereomallin ulkoinen orientointi

Luento 11: Stereomallin ulkoinen orientointi Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 17.2.2003, Päivityksiä: Katri Koistinen, 23.2.2004 ) Luento 11: Stereomallin ulkoinen

Lisätiedot

yhdistää ICT -palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi.

yhdistää ICT -palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. YRITYKSELLÄ ON MONENLAISIA YHTEISTYÖKUMPPANEITA. Pelkästään ICT palveluiden piiriin kuuluvat koodaukset, palvelimet, mikrotuki, ohjelmasovellukset sekä tekniset laitteet voivat kaikki tulla eri palveluntarjoajilta.

Lisätiedot

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft 1 Visualisoinnin aamu 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:45 Tiedon visualisointi Ari Suominen, Tuote-

Lisätiedot

Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet

Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 2007 Luento 10 Digitaaliset kuvat, näytöt, visualisointi Petri Rönnholm Minkälainen olikaan digitaalinen kuva? Digitaalinen kuva on matriisi, jossa jokaisella alkiolla

Lisätiedot

Alternative DEA Models

Alternative DEA Models Mat-2.4142 Alternative DEA Models 19.9.2007 Table of Contents Banker-Charnes-Cooper Model Additive Model Example Data Home assignment BCC Model (Banker-Charnes-Cooper) production frontiers spanned by convex

Lisätiedot

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Enterprise Architecture TJTSE25 2009 Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Jukka (Jups) Heikkilä Professor, IS (ebusiness) Faculty of Information Technology University of Jyväskylä e-mail: jups@cc.jyu.fi tel:

Lisätiedot

Fotogrammetrisen kartoituksen opintojaksot

Fotogrammetrisen kartoituksen opintojaksot Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 1: Opintojakson sisältö ja tavoitteet (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 11.10.2002 Muutoksia: Eija Honkavaara

Lisätiedot

IR-lämpömittarityypit

IR-lämpömittarityypit IR-lämpömittarityypit Kokonaissäteilypyrometrit Laaja aallonpituusalue (esim. 1-100 µm) häiriöaltis Hidas (vaste 1-3 s) Osittaissäteilypyrometrit Kapea aallonpituusalue (esim. 0,5-1,1 µm) vähemmän häiriöaltis

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

www.terrasolid.com Kaupunkimallit

www.terrasolid.com Kaupunkimallit www.terrasolid.com Kaupunkimallit Arttu Soininen 03.12.2015 Vuonna 1993 Isoja askeleita 1993-2015 Laserkeilaus helikopterilla/lentokoneella Laserkeilaus paikaltaan GPS+IMU yleistynyt kaikkeen ilmasta mittaukseen

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu Returns to Scale II Contents Most Productive Scale Size Further Considerations Relaxation of the Convexity Condition Useful Reminder Theorem 5.5 A DMU found to be efficient with a CCR model will also be

Lisätiedot

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE Toukokuu, 2013 Pekka Pykäläinen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Application Platform Microsoft HYÖDYNNÄ KAIKKI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TIETO NEW WORLD OF DATA

Lisätiedot

Miehittämättömän lennokin ottamien ilmakuvien käyttö energiakäyttöön soveltuvien biomassojen määrän nopeassa arvioinnissa

Miehittämättömän lennokin ottamien ilmakuvien käyttö energiakäyttöön soveltuvien biomassojen määrän nopeassa arvioinnissa Miehittämättömän lennokin ottamien ilmakuvien käyttö energiakäyttöön soveltuvien biomassojen määrän nopeassa arvioinnissa Anna Lopatina, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto, Anna.lopatina@uef.fi

Lisätiedot

Luento 6: Kolmiointi digitoiduin kuvin.

Luento 6: Kolmiointi digitoiduin kuvin. Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 6: Kolmiointi digitoiduin kuvin. Luento 6: Kolmiointi digitoiduin kuvin. Liitospisteiden mittaus Kuvien yhteensovitus

Lisätiedot

iwitness-harjoitus, kohteen mallinnus

iwitness-harjoitus, kohteen mallinnus Maa-57.1010, Johdanto valokuvaukseen, fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen iwitness-harjoitus, kohteen mallinnus Harjoituksen kulku tiivistettynä A. Aloitustilaisuus 29.1. klo 14.15. B. Mallinnuskuvien

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Biomassatulkinta LiDARilta

Biomassatulkinta LiDARilta Biomassatulkinta LiDARilta 1 Biomassatulkinta LiDARilta Jarno Hämäläinen (MMM) Kestävän kehityksen metsävarapalveluiden yksikkö (REDD and Sustainable Forestry Services) 2 Sisältö Referenssit Johdanto Mikä

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Leica Pegasus:One. Leica Pegasus:One

Leica Pegasus:One. Leica Pegasus:One GNSS/INS NovAtel SPAN Laserkeilain 2D Profiler tai 3D HDS Kamerajärjestelmä 6 CCD kameraa 1600 x 1200 pikseliä 360-deg näkökenttä Teollisuus PC Mittaussovellus 500 GB SSD Kattoteline Standard Virtalähde

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

PixInsight. Tampereen Ursa Jouni Raunio 11.2.2014

PixInsight. Tampereen Ursa Jouni Raunio 11.2.2014 PixInsight Tampereen Ursa Jouni Raunio 11.2.2014 PixInsight - Yleistä PixInsight on tehokas ja ilmaisuvoimainen usealla eri alustalla toimiva ohjelma kuvankäsittelyyn astronomiassa ja tieteessä PixInsight

Lisätiedot

Backup Exec 3600 Appliance

Backup Exec 3600 Appliance Backup Exec 3600 Appliance Markku A Suistola Principal Presales Consultant Parempaa varmistusta kaikille! Ohjelmisto Appliance Pilvi Virtuaalisen ja fyysisen ympäristön suojaus 2 Perinteinen ratkaisu usein

Lisätiedot

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy t Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy Agenda 1. Office Excel 2013 2. SharePoint 2013 3. SQL Server 2012 SP1 4. SharePoint 2013 BI-arkkitehtuuri 5. Kunta-analyysi

Lisätiedot

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta Tiistai Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Ltd Established in 2006, spin-off from UPM The story started already in 1995 from a burning

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

Luento 5: Stereoskooppinen mittaaminen

Luento 5: Stereoskooppinen mittaaminen Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 5: Stereoskooppinen mittaaminen AIHEITA Etäisyysmittaus stereokuvaparilla Esimerkki: "TKK" Esimerkki: "Ritarihuone"

Lisätiedot

Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta

Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta Asiakkuusjohtaja Tarmo Savolainen Viasys VDC Oy Agenda Viasys VDC Oy Digirakentamisen yhtälö Caseja: USA, Englanti, Ranska, Vietnam Yhteenveto 1 VIASYS VDC

Lisätiedot

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps Pikaohje Laite toimii Windows XP SP3, Windows 7,8,10 ja Mac OSx 10.5 tai käyttöjärjestelmissä, Linux tuki netistä ladattavilla ajureilla USB portin

Lisätiedot

Esitykset jaetaan tilaisuuden jälkeen, saat linkin sähköpostiisi. Toivottavasti vastaat myös muutamaan kysymykseen tapahtumasta Have a lot of fun!

Esitykset jaetaan tilaisuuden jälkeen, saat linkin sähköpostiisi. Toivottavasti vastaat myös muutamaan kysymykseen tapahtumasta Have a lot of fun! SUSEtoberfest 2017 #SUSEtoberfest @SUSESuomi Wifi saatavilla SSID:Korjaamonavoin salasana: korjaamo Finceptum koulutuksen ständi Lasse Paavola SUSE ja Micro Focus Secure -tiimi Esitykset jaetaan tilaisuuden

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto. Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja

OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto. Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja Agenda OpusCapita yrityksenä ja tarjooma lyhyesti Windows 7 -projekti Evaluointi Evaluoinnin tulokset Käyttöönottoprojekti OpusCapita

Lisätiedot

Geomatiikan koulutusohjelman moduulirakenne lukuvuonna

Geomatiikan koulutusohjelman moduulirakenne lukuvuonna Geomatiikan koulutusohjelman moduulirakenne lukuvuonna 2013-2014 Diplomi-insinöörin tutkinto (120 op) (M3006) Fotogrammetria ja kaukokartoitus Moduuli antaa laajat tiedot fotogrammetriseen kartoitukseen

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN PSK-BIM seminaari 9.5.2014 Jukka Mäkelä, Oy 1 SMARTGEO OY Palvelujen johtoajatuksena on tarkkojen, kattavien ja luotettavien

Lisätiedot

Luento 6: Kolmiointi digitoiduin kuvin.

Luento 6: Kolmiointi digitoiduin kuvin. Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 6: Kolmiointi digitoiduin kuvin. Luento 6: Kolmiointi digitoiduin kuvin. Kolmiointi digitoiduin kuvin Liitospisteiden

Lisätiedot

C470E9AC686C

C470E9AC686C INVENTOR 17 VALUOSAN SUUNNITTELU http://help.autodesk.com/view/invntor/2017/enu/?guid=guid-b3cd4078-8480-41c3-9c88- C470E9AC686C About Mold Design in Inventor Mold Design provides integrated mold functionality

Lisätiedot

Luento Fotogrammetrian perusteet. Henrik Haggrén

Luento Fotogrammetrian perusteet. Henrik Haggrén Luento 8 6.5.2016 Fotogrammetrian perusteet Henrik Haggrén Sisältö Fotogrammetrinen kuvaaminen Avaruussuorat ja sädekimput Sisäinen ja ulkoinen orientointi Kollineaarisuusehto kohteen ja kuvan välillä

Lisätiedot

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän yleismäärittely 2. Lähtötilanne Kartoituskohde Tuusulan kunta, Siippoon alue Karttatyyppi numeerinen kaavan pohjakartta Kartoitusalueen

Lisätiedot

Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines

Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines SYKE Helsinki 28.8.2015 Jaakko Seppälä M.Sc Eng. Head of the Board EHP-Tekniikka Ltd. EHP-Tekniikka Oy Jaakko

Lisätiedot

IR-lämpömittarityypit

IR-lämpömittarityypit IR-lämpömittarityypit Kokonaissäteilypyrometrit Laaja aallonpituusalue (esim. 1-100 µm) häiriöaltis Hidas (vaste 1-3 s) Osittaissäteilypyrometrit Kapea aallonpituusalue (esim. 0,5-1,1 µm) vähemmän häiriöaltis

Lisätiedot

Programme for the New National Topographic Database joint effort with municipalities and other authorities

Programme for the New National Topographic Database joint effort with municipalities and other authorities Programme for the New National Topographic Database joint effort with municipalities and other authorities Antti Jakobsson 25.1.2017 YHTEISTYÖSSÄ: Why-What-How-When? Why? Users needs Needs of the society

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business Avoimen datan liiketoimintamallit Matti Rossi, Aalto University School of Business Bio Tietojärjestelmätieteen professori Aalto-Yliopiston kauppakorkeakoulussa Vähemmistöomistaja MetaCase Consulting oy:ssä

Lisätiedot