1. STEREOKUVAPARIN OTTAMINEN ANAGLYFIKUVIA VARTEN. Hyvien stereokuvien ottaminen edellyttää kahden perusasian ymmärtämistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. STEREOKUVAPARIN OTTAMINEN ANAGLYFIKUVIA VARTEN. Hyvien stereokuvien ottaminen edellyttää kahden perusasian ymmärtämistä."

Transkriptio

1 3-D ANAGLYFIKUVIEN TUOTTAMINEN Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio Teknillinen korkeakoulu Petri Rönnholm Perustyövaiheet: A. Ota stereokuvapari B. Poista vasemmasta kuvasta vihreä ja sininen värikanava C. Poista oikeasta kuvasta punainen värikanava D. Yhdistä kuvat yhdeksi kuvaksi E. Kuva on valmis ja sitä voi katsella värilaseilla 1. STEREOKUVAPARIN OTTAMINEN ANAGLYFIKUVIA VARTEN Stereokuvapari tarkoittaa kahta kuvaa, joista toinen on tarkoitettu tarkasteltavaksi vain vasemmalla silmällä ja toinen oikealla. Näin voidaan simuloida ihmisen luonnollista näkötapahtumaa, jolloin näemme kuvan kolmiulotteisena. Hyvien stereokuvien ottaminen edellyttää kahden perusasian ymmärtämistä. 1. Kuvat on otettava eri paikoista ja sopivalta etäisyydeltä toisistaan Jos kuvat otetaan täsmälleen silmävälin etäisyydeltä toisistaan (ja kuva tulostetaan 1:1), näemme syvyysvaikutelman luonnollisena. Kuvanottoväliä muuttamalla voidaan joko korostaa tai vaimentaa kuvan syvyysvaikutelmaa. Sama ilmiö saadaan aikaan myös muuttamalla kuvien tulostuskokoa. 2. Kuvatasojen tulisi olla mahdollisimman tarkasti samansuuntaisia Vasemman silmän tarvitsema kuva Oikean silmän tarvitsema kuva Kuva 1. Stereonäkymään tarvittavat kuvat saadaan parhaiten, kun kameroiden kuvaussuunnat ovat yhdensuuntaiset.

2 Ihmisen silmät ja aivot ovat tottuneet siihen, että kaikki kohteet näkyvät verkkokalvolla samalla korkeustasolla (kuva 2). Kuva 2. Jos stereokuvapari on otettu oikein, kohteet ovat pystysuunnassa samalla tasolla sekä vasemmalla että oikealla kuvalla. Jos kuvaussuunnat eivät ole pysyneet yhdensuuntaisina, kohteet eivät välttämättä enää ole samalla korkeustasolla kuvan kaikissa osissa. Kuvan keskellä vaikutus ei ole suuri, mutta reunoilla kohteet joko suurenevat tai pienenevät. Aivot kykenevät korjaamaan virhettä jonkin verran, mutta suuremmat poikkeamat pystysuunnassa aiheuttavat stereonäkymän katoamisen. Kuva 3. Jos kameralla tähdätään samaan kohteeseen, kohteiden keskinäiset mittasuhteet kuvilla muuttuvat. Muutokset voivat estää stereokuvan näkemisen. Älä siis tähtää samaan kohteeseen, vaan pidä kuvaussuunnat yhdensuuntaisina! Jos otat kuvan käsivaralta, saat sopivan etäisyyden kuville vaihtamalla painoa jalalta toiselle kuvanottojen välissä. Jalustaa käyttämällä voidaan kuitenkin paremmin ehkäistä kiertojen syntymistä kuvien välille.

3 2. STEREOKUVIEN MUUTTAMINEN ANAGLYFIKUVIKSI Kuva 4. Anaglyfilasit (punainen syaani). Punainen linssi on tarkoitettu vasemmalle silmälle ja syaani oikealle silmälle. Anaglyfikuvassa vasen ja oikea stereokuva yhdistetään yhdeksi kuvaksi. Anaglyfikuvaa katsellaan värilasien läpi, jotka suodattavat yhdistetystä kuvasta alkuperäiset kuvat toisistaan erilleen. Yleisesti käytetään linssiyhdistelmää punainen syaani (syaani = vihreä + sininen) (kuva 4). Väriyhdistelmiä on muitakin, mutta värikuvien katselemiseen punainen syaani on sopiva. Suodatus tapahtuu siten, että punainen värilasi näkee kaiken punaisen, mutta ei näe sinistä tai vihreää. Syaani lasi näkee vain vihreää ja sinistä, mutta ei punaista. Jos alkuperäisistä kuvista käytetään vain vastaavat värikanavat, vasen silmä näkee vain vasemmalle silmälle tarkoitetun kuvan ja oikea silmä vain oikealle silmälle tarkoitetun kuvan. Vaikka vasen silmä näkeekin vain punaista ja oikea silmä vihreän ja sinisen sekoitusta, hahmotamme kokonaisuuden normaalivärisenä. Lopputuloksena saadaan kolmiulotteinen värikuva. Värikanavien valinta on esitetty kuvassa 5. Vasen stereokuva Punainen värikanava (R) Vihreä värikanava (G) Sininen värikanava (B) Punainen värikanava (R) Vihreä värikanava (G) Sininen värikanava (B) Oikea stereokuva Anaglyyfistereokuva Kuva 5. Anaglyfikuvan muodostamisen periaate.

4 Vastaavasti luonnollisella valokuvilla tilanne näyttää seuraavalta: Vasen kuva Oikea kuva Punainen värikanava vihreä ja sininen värikanava Anaglyfikuva Kuva 6. Esimerkki anaglyfikuvien muodostamisesta. Kokeile värilaseja kuviin. Jos suljet oikean silmän, pitäisi syaanin kuvan muuttua mustaksi. Koska et voi nähdä kuin punaista punaisen lasin läpi ja kuvasta on poistettu punainen värikanava, lopputulokseksi saadaan musta kuva. Vastaavasti punainen kuva muuttuu mustaksi, kun vasen silmä suljetaan. Lopullista anaglyfikuvaa katsomalla voi nähdä näkymän värillisenä ja kolmiulotteisena.

5 3. ANAGLYFIKUVAN MUODOSTAMINEN KUVANKÄSITTELYOHJELMALLA (PHOTOSHOP) Tarvitset kuvankäsittelyohjelman, jolla voi muokata useita kuvatasoja. Sopivia ohjelmia ovat esimerkiksi PhotoShop, Gimp ym. Vasemmasta kuvasta poistetaan vihreän ja sinisen värikanavat (esim. PhotoShop: Image->Adjust->Levels) (kuva 7). Oikeasta kuvasta poistetaan vastaavasti punainen värikanava. Kuva 7. Kuvan värikanavien poisto: valitse haluamasi värikanava ja aseta Output Levels nollaksi. Vasemmasta kuvasta poistetaan sekä vihreä että sininen värikanava. Kopioidaan esim. oikea kuva (Select->All; Edit->Copy) ja liitetään se vasemman kuvan päälle (Edit->Paste). Liitetyn kuvan tulee olla omana tasonaan (PhotoShop tekee automaattisesti). Päälimmäinen kuva peittää alemman kuvan täysin. Jotta saataisiin molemmat kuvat näkyviin, voidaan käyttää uudemmissa Photoshopin versoissa screen operaatiota (kuva 8a). Anaglyfikuva on periaatteessa nyt valmis, mutta sitä kannattaa vielä hienosäätää seuraavan luvun ohjeiden mukaan. A) B) Kuva 8. A) Uudemmissa PhotoShopin versoissa voi saada kuvatasot näkymään yhtä aikaa Screen toiminnolla. B) Jos toiminto ei ole käytettävissä muutetaan päälimmäinen kuvataso läpinäkyväksi (Opacity 50 %). Operaatio aiheuttaa kuvan tummumisen, mikä voidaan korjata lisäämällä kirkkautta ja kontrastia kuvatasoille. Vanhemmissa versioissa ja muissa ohjelmissa ei välttämättä ole mahdollisuutta screen toimintoon. Anaglyfikuva voidaan kuitenkin tehdä asettamalla päälimmäinen taso 50%

6 läpinäkyväksi (Opacity: 50%) (kuva 8b), jolloin nähdään yhtä aikaa alemmalla ja ylemmällä tasolla olevat kuvat. Päälimmäisen kuvatason asettaminen läpinäkyväksi aiheuttaa sen, että anaglyfikuvan sävyt ovat haalistuneet ja tummentuneet. Värit saadaan normaaleiksi säätämällä kuvan kirkkaus ja kontrasti sopivaksi (Image->Adjust-> Brightness/Contrast). Säätö tulee tehdä erikseen molemmille kuvatasoille ellei kuvatasoja ole yhdistetty (Layer->Flatten Image). HUOMAA: ennenkuin yhdistät tasot, hienosäädä anaglyfikuva seuraavan luvun mukaisesti! 4. ANAGLYFIKUVAN HIENOSÄÄTÄMINEN Ensimmäiseksi tulee varmistaa, ettei kuvilla ole pystysiirtymää. Havaittu siirtymä on poistettava (kuva 9). Kuva 9. Päälimmäistä tasoa voi siirtää nuolinäppäimillä tai hiirellä, kun siirtotyökalu (Move Tool) on valittuna. Mahdollinen pystysiirtymä poistetaan kuvilta. Jos stereokuvaus on onnistunut, pystysiirtymän poisto yhdestä paikasta poistaa sen kaikkialta. Lopuksi säädetään kohteiden etäisyys katsojasta. Säätö tapahtuu siirtämällä kuvia vaakasuunnassa, jolloin katsojasta näkymän kohteet näyttävät tulevan lähemmäksi tai kauemmaksi. Siirto on yksinkertaisinta tehdä nuolinäppäimillä siirtotyökalu toiminnon ollessa päällä. Hiirtä voi myös käyttää, mutta silloin syntyy helposti vahingossa myös pystysiirtymää. Etäisyyssäädön voi tehdä myös ilman stereolaseja. Kun kohde vasemmalla ja oikealla kuvalla ovat täsmälleen päällekkäin (kuva 10), nähdään kohde paperin tai muun tarkastelutason pinnassa. Jos on nähtävissä sivuttaissiirtymää, kohde on joko pinnan alla tai päällä. Yleensä kannattaa kuvat säätää siten, että kovin suuria sivuttaissiirtymiä ei esiinny, koska katsojalle voi muuten tulla vaikeuksia sopeuttaa silmiään ja aivojaan stereonäkymään.

7 Vasen kuva Oikea kuva Paperin alapuolella Paperin pinnassa Paperin yläpuolella Kuva 10. Siirtämällä kuvatasoja toistensa suhteen voidaan vaikuttaa kohteiden etäisyyteen kuvatasosta. Kohteiden keskinäiseen syvyysvaikutelmaan muutos ei vaikuta. 5. TUNNETTUJA ONGELMIA ANAGLYFIKUVISSA Punaiset kohteet mustalla tai tummalla pohjalla saattavat muodostua ongelmallisiksi. Oikeanpuoleisesta stereokuvasta punaisen värikanavan poistaminen voi kadottaa alueen tekstuurin. Jos silmät eivät löydä vastinpiirteitä molemmilta kuvilta, stereonäkymää ei synny. Joskus punainen saattaa tulla katsojan silmissä vallitsevaksi värisävyksi. Jotkut voivat jopa kokea, että punainen ja normaalit värisävyt vilkkuvat vuoron perään. Erityisesti näin voi käydä, jos kuvakanta on ollut liian suuri anaglyfikuvan esityskokoon nähden ja aivoilla on vaikeuksia yhdistää näkymiä kolmiulotteiseksi kuvaksi (liian suuret vaakasiirtymät) tai jos stereokuvissa on jotain vikaa (pystysiirtymää). Punaiseen väriin liittyviä ongelmia voidaan jonkin verran vähentää muuttamalla kuvan värikylläisyyttä (Image->Adjust->Saturation).

Luento 2: Stereoskopia

Luento 2: Stereoskopia Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 2: Stereoskopia AIHEITA (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 3.2.2003, Päivityksiä: Katri Koistinen, 5.2.2004)

Lisätiedot

Stereovideokuvan valmistaminen

Stereovideokuvan valmistaminen Maa-57.290 Fotogrammetrian erikoistyö Stereovideokuvan valmistaminen 2005 Jaakko Järvinen Sisällysluettelo 1. Johdanto s. 3 2. Stereokuvauksen periaate s. 4 3. Kuvauskärryn valmistus s. 6 4. Anaglyfivideokuvan

Lisätiedot

Ville Sipola, 49059B vsipola@cc.hut.fi, Ville_Sipola@hotmail.com

Ville Sipola, 49059B vsipola@cc.hut.fi, Ville_Sipola@hotmail.com Maa-57.355 Kuvatekniikan harjoitustyöt: Anaglyfisen tietokonepelin grafiikan toteuttamisesta Ville Sipola, 49059B vsipola@cc.hut.fi, Ville_Sipola@hotmail.com Sisällysluettelo 1 Työstä...3 2 Kysymykseen

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu GIMP-ohje 1 (3)

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu GIMP-ohje 1 (3) Haaga-Helia ammattikorkeakoulu GIMP-ohje 1 (3) Sisällysluettelo 1. Gimp-käyttöliittymä... 1 1.1 Näkymät, apulinjat, ruudukko... 1 1.2 Zoomaus... 1 1.3 Taustaruudukko... 2 1.4 Apulinjat... 3 1.5 Toimintojen

Lisätiedot

Kuvankäsittely: Photoshop CS4 osa 1

Kuvankäsittely: Photoshop CS4 osa 1 Kuvankäsittely: Photoshop CS4 osa 1 Bittikarttakuva Kuvamateriaali tietokoneella voi olla joko vektorigrafiikkaa (piirrokset) tai bittikarttagrafiikkaa (valokuvat, maalauksenomaiset piirrokset). Kuvankäsittelyssä

Lisätiedot

PhotoShop CS3 Sivu 1 Otavan Opisto 2009

PhotoShop CS3 Sivu 1 Otavan Opisto 2009 PhotoShop CS3 Sivu 1 Sivu 2 Sisältö Adobe Photoshop... 3 Näyttö ja näkymanhallinta... 3 Työkalut... 4 Käyttö... 4 Työkalun osoittimen muuttaminen... 5 Paletit (Asetusikkunat)... 6 Zoomaus... 7 Uuden ikkunan

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI DIGITAALISEN VALOKUVAN MUOKKAAMINEN JULKAI- SUKELPOISEKSI Gimp-kuvankäsittelyohjelma Sari Huhtala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma toukokuu

Lisätiedot

Yksinkertaisista vaativiin

Yksinkertaisista vaativiin Rolf Sara 2012 1. Mitä on restaurointi 2. Milloin restauroidaan 3. Restauroinnin määritelmä 4. Restaurointimenetelmät 5. Kuvien skannaus 6. Kuvien arkistointi 7. Perustyökalut 8. Perustekniikat 9. Esimerkkejä

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELYN ALKEET

KUVANKÄSITTELYN ALKEET KUVANKÄSITTELYN ALKEET SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi KUVANKÄSITTELYN ALKEET 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Picasan kuvankäsittelytoiminnot...

Lisätiedot

Autostereoskooppinen näyttö

Autostereoskooppinen näyttö Maa-57.270 Fotogrammetrian seminaarityö Autostereoskooppinen näyttö 2005 Jaakko Järvinen Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Komposiittikuvat autostereoskooppisten kuvien toteutuksessa... 3 2.1 Juovallisen

Lisätiedot

Mustavalkokuvat. Tehtävä 9

Mustavalkokuvat. Tehtävä 9 Tehtävä 9 Mustavalkokuvat Suuri osa kuvista painetaan vielä mustavalkoisina, koska kyseisen julkaisun sivunvalmistus on sitä. Lisäksi on toki edelleen olemassa syitä painaa tai tulostaa kuvia harmaasävyinä,

Lisätiedot

Ilmakuvien käsittely Maisemailmakuvat julkaisukuntoon

Ilmakuvien käsittely Maisemailmakuvat julkaisukuntoon Ilmakuvien käsittely Maisemailmakuvat julkaisukuntoon Alpo Hassinen Mekrijärven tutkimusasema Itä-Suomen yliopisto This project is funded by the European Union, the Republic of Finland and the Russian

Lisätiedot

Minna Niemelä VANHOJEN VALOKUVIEN RETUSOINTI

Minna Niemelä VANHOJEN VALOKUVIEN RETUSOINTI Minna Niemelä VANHOJEN VALOKUVIEN RETUSOINTI VANHOJEN VALOKUVIEN RETUSOINTI Minna Niemelä Opinnäytetyö Syksy 2014 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimenpidehaku. Asetukset-haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-11(1)

Sisällysluettelo Toimenpidehaku. Asetukset-haku MENU/ Hakemisto. Cyber-shot-käsikirja DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-11(1) Cyber-shot-käsikirja DSC-W180/W190 2009 Sony Corporation 4-143-376-11(1) FI Tietoja tämän käsikirjan käytöstä Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta, kun haluat siirtyä vastaavalle sivulle. Siitä

Lisätiedot

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET 1 Gimp sivuja http://www.gimp.org/tutorials/ opas englanniksi http://www.joutsi.com/gimp.html suomenkielinen opas + hyviä harjoituksia http://opigimp.gimp-suomi.org/ suomenkielinen

Lisätiedot

PHOTOSHOP. kuvankäsittelyn perusteet. Lauri Tolppa

PHOTOSHOP. kuvankäsittelyn perusteet. Lauri Tolppa PHOTOSHOP kuvankäsittelyn perusteet Lauri Tolppa Tavalliset digitaalikuvat voivat olla usein sellaisenaan kovin tylsiä. Oikeaa ohjelmaa käyttäessä kuvankäsittelyssä mahdollisuudet ovat melkein rajattomat.

Lisätiedot

Verkkokauppa.com, Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21, 00180 Helsinki

Verkkokauppa.com, Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21, 00180 Helsinki 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa kamerasta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Ohjelmiston laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Kameran esittely 2.1. Kameran osat

Lisätiedot

Käyttöohje. Zoom-Twix. Versio 3.0. KL Support Oy. Maahantuoja: Nuijamiestentie 3 B 00400 Helsinki Puh. (09) 580 3880 www.kl-support.

Käyttöohje. Zoom-Twix. Versio 3.0. KL Support Oy. Maahantuoja: Nuijamiestentie 3 B 00400 Helsinki Puh. (09) 580 3880 www.kl-support. Käyttöohje Zoom-Twix Versio 3.0 Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 Helsinki Puh. (09) 580 3880 www.kl-support.fi 2 Sisällysluettelo Mikä on Zoom Twix ja Zoom Office?... 6 Zoom Twixin

Lisätiedot

Asiaa valosta. Digitaalinen valokuvaus tuo valon mittaukseen ennennäkemättömän

Asiaa valosta. Digitaalinen valokuvaus tuo valon mittaukseen ennennäkemättömän Asiaa valosta Digitaalinen valokuvaus tuo valon mittaukseen ennennäkemättömän tarkkuuden. Kehittyneet kamerat voivat esimerkiksi näyttää mistä tahansa kuvasta histogrammin, joka on periaatteessa kaavio

Lisätiedot

Kuvankäsittely GIMP 2.8 pikaohje

Kuvankäsittely GIMP 2.8 pikaohje Kuvankäsittely GIMP 2.8 pikaohje Kuvankäsittely varaa runsaasti tilaa keskusmuistista, joten sulje kaikki ylimääräiset ikkunat (ohjelmat, nettiselain jne.). Lataa ilmainen GIMP osoitteesta http://www.gimp-suomi.org/ladattavaa.php.

Lisätiedot

Vantaan aikuislukio / Journalistiliitto -Freelanceosasto Kuvankäsittelyn verkkokurssi

Vantaan aikuislukio / Journalistiliitto -Freelanceosasto Kuvankäsittelyn verkkokurssi Vantaan aikuislukio / Journalistiliitto -Freelanceosasto Kuvankäsittelyn verkkokurssi Tehtävä 4. Kopiointi ja kuvan koostaminen, tasot Photoshop-muotoinen kuva voi sisältää - tai koostua - päällekkäisistä

Lisätiedot

imovie 08 Käyttöönotto Tutustu imovieen ja mullista tapasi toistaa, katsella, säilyttää ja jakaa videoita.

imovie 08 Käyttöönotto Tutustu imovieen ja mullista tapasi toistaa, katsella, säilyttää ja jakaa videoita. imovie 08 Käyttöönotto Tutustu imovieen ja mullista tapasi toistaa, katsella, säilyttää ja jakaa videoita. 1 Sisältö Luku 1 4 Tervetuloa käyttämään imovie 08 -ohjelmaa 5 imovie-käyttöliittymä 5 Yksi videokirjasto

Lisätiedot

Pyyhekumi toimii kuten esikuvansa, eli pyyhii kuvaa pois.

Pyyhekumi toimii kuten esikuvansa, eli pyyhii kuvaa pois. Picture Tube on Psp:n ehkä hauskin, mutta myös kokolailla hyödyttömin työkalu. Sillä voi maalata käyttäen ohjelman mukana tulevilla valmiilla kuvilla ja muodoilla. Deformation työkalulla voidaan kuvaa

Lisätiedot

SP-320. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Tämä kirja sisältää selostukset kameran kaikista toiminnoista. Peruskäyttö. Kuvaamisen perusteet

SP-320. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Tämä kirja sisältää selostukset kameran kaikista toiminnoista. Peruskäyttö. Kuvaamisen perusteet DIGITAALIKAMERA SP-30 FI Käyttöohje Tämä kirja sisältää selostukset kameran kaikista toiminnoista. Peruskäyttö Kuvaamisen perusteet Kuvaaminen lisätoimintoja käyttäen Katselu Tulostus Online-kuvat Kameran

Lisätiedot

Condes. Käyttäjän käsikirja

Condes. Käyttäjän käsikirja Condes Käyttäjän käsikirja Sisältö Johdanto Condes 9:n käyttöön 7 Tervetuloa! 7 Mitä uutta on Condesin versiossa 9 9 Miten... 17 Miten lähdetään liikkeelle... 17 Luo ensimmäinen ratasi... 17 Miten käsitellään

Lisätiedot

Kotiprojektori. Käyttöopas

Kotiprojektori. Käyttöopas Kotiprojektori Käyttöopas Tietoja käsikirjoista ja käytetyistä merkintätavoista Käsikirjat Tämän EPSON-projektorin käyttöohjeet on jaettu seuraaviin kahteen käsikirjaan. Käytä käsikirjoja alla esitetyssä

Lisätiedot

valaisimet Muista valonlähteistä kuvausvalaisimet

valaisimet Muista valonlähteistä kuvausvalaisimet Kuvausvalaisimet Muista valonlähteistä kuvausvalaisimet erottaa se seikka, että ne on suunniteltu käytettäviksi nimenomaan kameroiden kanssa tiettyjen suosittujen kohteiden kuvaamiseen. Kameran salama

Lisätiedot

I I N L I I K T A T N O 2009. Johanna Viherä Tuomas Kuittinen

I I N L I I K T A T N O 2009. Johanna Viherä Tuomas Kuittinen T I E T O T E K N L I I I I K T A T N O 2009 TIETOTAIDOT: KÄYTETÄÄN ÄÄNTÄMME Johanna Viherä Tuomas Kuittinen Sisällysluettelo: Näin pääset alkuun -Työkalut -Symbolit s.3 s.4 Audacityn asennus -Mac OS X

Lisätiedot