Teknisen analyysin ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen analyysin ohjeet"

Transkriptio

1 Teknisen analyysin ohjeet Liukuvat keskiarvot (Moving Averages) - Yksinkertainen (Simple) - Eksponentiaalinen (Exponential) - Painotettu (Weighted) Bollinger Bands Envelope Moving Average Convergence Divergence (MACD) Momentum Relative Strenght Index (RSI) Vaihto (Volume) Williams %R Liukuvat keskiarvot (Moving Averages) Liukuvat keskiarvot näyttävät osakkeen hinnan keskiarvon tietyllä aikavälillä. Liukuvat keskiarvot voidaan laskea mistä tahansa aikasarjasta vaikkapa avauksesta tai päätöksestä, ylimmästä/alimmasta kurssista, vaihdosta tai jopa toisesta indikaattorista. Myös toisen liukuvan keskiarvon keskiarvot ovat yleisessä käytössä. Tekninen analyysi tuntee seitsemää erilaista tapaa keskiarvojen laskemiseen. Yksinkertainen (Simple) Eksponentiaalinen (Exponential) Aikasarjoitettu (Time Series) Kolmiomainen (Triangular) Muuttuva (Variable) Vaihtokorjattu (Volumeadjusted) Painotettu (Weighted) Ainoa merkittävä ero keskiarvojen laskentatapojen välillä on lähinnä kuinka osakkeen hinnan viimeisiä hintamuutoksia käsitellään. Simple Moving Average (SMA) Yksinkertaisessa eli aritmeettisessa liukuvassa keskiarvossa kaikki arvot saavat saman painokertoimen. Laskentaperiaate: SMA lasketaan lisäämällä tietyn ajanjakson (esim. 5 päivää) arvopaperin päätöskurssit yhteen. Saatu summa jaetaan valitun ajanjakson pituudella. SMA = (Hintojen summa)/n n = Aikajaksojen määrä Päivä Päätös Hintojen summa SMA (11)

2 Tulkinta: Yleisin tulkintatapa on verrata liukuvaa keskiarvoa arvopaperin hintaan. Liukuva keskiarvo antaa ostosignaalin, kun arvopaperin hinta nousee läpi keskiarvonsa. Myyntisignaali syntyy vastaavasti arvopaperin hinnan liukuessa keskiarvonsa alapuolelle. Exponential Moving Average (EMA) EMA eli eksponentiaalinen liukuvakeskiarvo painottaa uusimpia hintamuutoksia enemmän. Tämä on perusteltua olettaen, että muutosten informaatioarvo vähenee niiden vanhetessa. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo saadaan lisäämällä uusimman ajan hetken arvo edelliseen liukuvaan keskiarvoon sen prosentuaalisessa suhteessa. Laskentaperiaate: Esimerkiksi 33% eksponentiaalinen liukuva keskiarvo saadaan kertomalla tämän päivän päätöskurssi 33%:lla. Saatu arvo lisätään edellisen päivän liukuvaan keskiarvoon kerrottuna 67%:lla (100-33%) = 67%. käyttämällä seuraavaa laskentakaavaa: EMA = (Päätöskurssi * 0.33)+(Edellinen EMA * (1-0.33)) Laskuissa on yleensä helpompi käyttää aikajaksoja prosenttien sijasta. Prosenttilukua vastaava ajanjakso voidaan laskea alla olevalla kaavalla. Saadut ajanjaksot eivät aina ole kokonaislukuja, joten esimerkiksi 33% vastaa tarkalleen päivää. Aikajaksot = (2 / Prosentti) - 1 Päivä Päätös SMA Edellinen EMA EMA Kun ensimmäistä pistettä lasketaan, kaavassa esiintyvää edellistä keskiarvoa ei ole vielä olemassa. Sen sijaan kaava voidaan syöttää alkuun tavallista keskiarvoa käyttäen. 2(11)

3 Tulkinta: Yleisin tulkintatapa on verrata liukuvaa keskiarvoa arvopaperin hintaan. Liukuva keskiarvo antaa ostosignaalin, kun arvopaperin hinta nousee läpi keskiarvonsa. Myyntisignaali syntyy vastaavasti arvopaperin hinnan liukuessa keskiarvonsa alapuolelle. Weightened Moving Average (WMA) WMA eli painotettu liukuva keskiarvo korostaa tuoreimpia hintamuutoksia vanhojen arvojen kustannuksella. Se lasketaan kertomalla jokaisen päivän päätöskurssi tietyllä painokertoimella. Laskentaperiaate: Oheisessa taulukossa on kuvattu, kuinka viiden päivän painotettu liukuva keskiarvo lasketaan. Päivä Painokerroin Hinta Painotettu keskiarvo 1 1 x = x = x 9.00 = x = x = Yhteensä 15 x = / 15 = Painoarvo perustuu liukuvan keskiarvon päivien lukumäärään. Oheisessa esimerkissä ensimmäinen päivä sai painokertoimeksi yksi. Tuorein tämän päivän arvo taas sai kertoimeksi viisi antaen sille moninkertaisen painoarvon viisi päivää vanhaan arvoon verrattuna. Tulkinta: Yleisin tulkintatapa on verrata liukuvaa keskiarvoa arvopaperin hintaan. Liukuva keskiarvo antaa ostosignaalin, kun arvopaperin hinta nousee läpi keskiarvonsa. Myyntisignaali syntyy vastaavasti arvopaperin hinnan liukuessa keskiarvonsa alapuolelle. 3(11)

4 Bollinger Bands John Bollingerin 1980-luvulla kehittämä Bollinger Bands eli Bollingerin nauhat on Envelopen kaltainen indikaattori. Sen avulla pystytään mittaamaan ovatko vallitsevat hinnat suhteellisesti korkealla vai matalalla. Envelopessa nauhat piirretään liukuvan keskiarvon ylä- ja alapuolelle kiinteää prosenttiyksikköä käyttäen. Bollingerissa taas käytetään volatilitettia kuvaavaa keskihajontaa, jonka ansiosta nauhat mukautuvat dynaamisesti markkinoiden mukaan. Toisin sanoen nauhat levenevät volatiliteetin noustessa ja kapenevat sen laskiessa. Laskentaperiaate: Bollinger Bands koostuu kolmesta nauhasta. Keskimmäinen, yleensä yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA), kuvastaa keskipitkää trendiä. Kaavan n-kirjain kuvaa käytettyä ajanjaksoa (oletusasetuksena esimerkiksi 20 periodia). Ylä- ja alanauhan sekä keskinauhan välimatkan laskennassa käytetään volatiliteettia, yleensä tarkastellun ajanjakson keskihajontaa. D-kirjain kuvaa käytettyjen keskihajontayksiköiden määrää. Päivä Päätös SMA Keskihajonta 2 x keskihajonta Ylänauha Keskinauha Alanauha (11)

5 Herra Bollinger suositteli keskinauhan liukuvan keskiarvon laskennassa käyttävän oletusarvona 20 periodia ja kaksinkertaista keskihajontaa. Jos aikajännettä pidennetään esimerkiksi 20 periodista 50 periodiin, myös keskihajonnan kerrointa on syytä nostaa 2:sta 2,1:een. Vastaavasti 10 periodin liukuvan keskiarvon käyttö pienentää keskihajonnan kerrointa 2:sta 1,9:ään. Sitä lyhyemmät ajanjaksot eivät tutkitustikaan toimi kovin hyvin. Yksinkertaista keskihajontaa käytettäessä noin 67 % havainnoista asettuu nauhojen väliin. Vastaavasti kaksinkertaista keskihajontaa käyttämäen vähintään 95% hinnoista asettuu nauhojen väliin. Tulkinta Yleisen tulkinnan mukaan hinnat pysyvät volatiliteetin mukaan elävien ylä- ja alanauhojen välissä. Volatiliteetin kasvaessa nauhat laajenevat antaen enemmän anteeksi. Paikallaan polkevien markkinoiden ja laskevan volatiliteetin aikana nauhat vastaavasti kapenevat. Herra Bollinger on itse todennut Bollingerin nauhoista mm. seuraavaa: Hintojen nopeat muutokset tuntuvat tapahtuvan nauhojen kaventuessa ja volatiliteetin laskiessa. Hintojen liikkuessa nauhojen ulkopuolelle voimassa olevan trendi todennäköisesti jatkuu ellei hinta käänny äkisti. Nauhojen ulkopuolisten huippujen ja pohjien jälkeiset nauhojen sisäpuolella tapahtuvat huiput ja pohjat viittaavat trendin käänteeseen. Yhdestä nauhasta alkaneella liikkeelle on taipumus jatkaa koko matkan toiseen nauhaan. Havainto on käytännöllinen tavoitehintoja asettaessa. Bollingerin nauhoja voidaan myös käyt tää puhtaiden hintakuvioiden kuten M-huippujen (kaksoishuippujen) ja W-poh jien (kaksoispohjien) tunnistamiseen. Hinnan koskettaessa ylä- tai alanauhoja sitä yksistään ei voida pitää osto- tai myyntisignaalina. Se pikenmiten kertoo kurssien olevan korkealla tai matalla. Signaalien luontiin tulisi käyttää myös muita indikaattoreita. 5(11)

6 Nauhojen kaventuessa volatiliteetti laskee ja leventyessä se kasvaa. Envelope Indikaattori koostuu kurssikäyrästä ja kahdesta liukuvasta keskiarvosta. Toinen niistä on alempi liukuva keskiarvo ja toinen ylempi. Indikaattori pyrkii tunnistamaan markkinoilta ylireaktioita. Tulkinta Ostosignaali saadaan, kun kurssikuvaaja osuu alempaan liukuvaan keskiarvoon ja myyntisignaali vastaavasti kurssikuvaajan ja ylemmän liukuvan keskiarvon kohdatessa. Optimaalinen liukuvien keskiarvojen etäisyys kurssikuvaajasta normaalitilanteessa riippuu osakkeen volatiliteetista. Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Gerald Appelin kehittämä MACD on yksi käytetyimpiä teknisen analyysin indikaattoreita. MACD:ssa käytetään eksponentiaalisia liukuvia keskiarvoja, joiden erotusta MACD-kuvaaja mittaa. Laskentaperiaate MACD-kuvaaja muodostetaan perinteisesti 26 ja 12 päivän exponentiaalisten liukuvien 6(11)

7 eri vaiheessa. Tulkinta a) MACD:n risteämiset (crossovers) Osta, kun MACD nousee signaaliviivan yläpuolelle ja myy, kun MACD putoaa signaaliviivan alapuolelle. Toinen tapa on ostaa MACD noustessa nollan yläpuolelle ja myydä sen lasketessa nollan alapuolelle. b) Ylimyydyt ja yliostetut tilanteet MACD:a voidaan käyttää myös ylilyöntien tunnistamiseen. Jos lyhyempi EMA lähtee selkeästi eroon pidemmästä EMA:sta MACD:n noustessa, kyseessä voi olla yliostettu tilanne, ja korjausliike on mahdollinen. Sama toimii myös laskevalla markkinalla. c) Eroavaisuudet (divergences) Trendi voi olla päättymässä, jos MACD:n kehitys eroaa osakkeen hintakehityksestä. Kun nousevalla markkinalla MACD alkaa laskea, mutta osakkeen hinta jatkaa vielä ylös, havaitaan nousevan markkinan eroavaisuutta. Tällöin myyntitoimeksiannon tekeminen voisi olla järkevää. Vastaavasti jos laskevalla markkinalla MACD kääntyy ylös, mutta osakkeen laskee vielä, havaitaan laskevan markkinan eroavaisuutta. Signaalien validiteetti on parhaimmilla ylimyydyissä/yliostetuissa markkinatilanteissa. Momentum Trendiä seuraava Momentum-indikaattori toimii hyvin markkinoilla, joilla on havaittavissa joko nousevia tai laskevia trendejä. Jos kauppaa käydään kapeassa vaihteluvälissä (trading range), indikaattori ei toimi. Momentum kertoo sen, kuinka paljon osakkeen hinta on muuttunut valitulla aikavälillä. Kuten trendiä seuraavat indikaattorit yleensäkin, momentum antaa vääriä signaaleja, jos markkinoilla liikutaan kapealla alueella. Laskentaperiaate Momentumin arvojen laskeminen on yksinkertaista, mutta sen ei kannata antaa hämätä. Yksinkertainen on usein myös toimivaa. Momentum = CLOSE(i) / CLOSE(i-N)*100 7(11)

8 CLOSE(i) = viimeinen hinta CLOSE(i-N) = viimeinen hinta N aikayksikköä sitten Tulkinta Perusidea on ostaa, kun indikaattori käy pohjalla ja kääntyy ylös ja myydä, kun indikaattori käy huipulla ja kääntyy alas. Momentum-indikaattorin saavuttaessa historiallisesti katsottuna hyvin alhaisia tai korkeita arvoja trendi jatkaa kuitenkin oletettavasti samaan suuntaan. Momentum-indikaattoria voi käyttää myös eräänlaisena johtavana indikaattorina. Kun markkina nousee huippuunsa, indikaattori nousee terävästi ennen laskuaan alas. Markkinan tippuessa pohjilleen momentum-indikaattori taas putoaa terävästi ennen kääntymistään nousuun. Relative Strength Index (RSI) RSI eli suhteellinen voimaindeksi tuli tunnetuksi J. Welles Wilderin kirjoittaman lehtiartikkelin perusteella vuonna Se on yksi kaikkein tunnetuimpia ja käytetyimpiä teknisen analyysin indikaattoreita sijoittajien keskuudessa. Wilderin lanseeratessa RSI:n, hän suositteli 14 päivän RSI:n käyttämistä. Sen jälkeen myös 9 ja 25 päivän RSI:t ovat kasvattaneet suosiotaan. RSI on hintaa seuraava oskilaattori, joka saavuttaa välisiä arvoja. Indikaattori vertaa viimeisten ylöspäin tapahtuneiden hintamuutosten voimakkuutta alaspäin suuntautuneisiin hintamuutoksiin. Laskentaperiaate: RSI = /[1+RS] Nousut = (nousujen summa)/rsi parametri Laskut = (laskujen summa)/rsi parametri Ensimmäinen RS = Nousut/Laskut RS1 = [(Edellinen nousu)*(rsi parametri-1) + nousu]/rsi parametri RS2 = [(Edellinen lasku)*(rsi parametri-1) + lasku]/rsi parametri Tasoitettu RS = RS1/RS2 8(11)

9 RSI parametri = Wilderin RSI parametri (14) Tulkinta: Wilder kirjoittaa New Concepts in Technical Trading Systems -kirjassaan viidestä tulkintatavasta. Huiput ja pohjat (Tops and Bottoms) RSI saavuttaa usein huippunsa 70 ja pohjansa 30 arvoilla. RSIn huiput ja pohjat muodostuvat yleensä ennen kohteena olevan arvopaperin hintakuvaajaa. 70 pisteen taso kuvastaa osakkeen olevan yliostettu. Kun RSI leikkaa 70 pisteen signaaliviivan yläpuolelta alaspäin, muodostetaan myyntisignaali. Todellisen noususuhdanteen aikana arvo 80 saattaa toimia paremmin, koska osakkeiden arvostustaso on korkeampi. Jos RSI saavuttaa, usein myös pohjana toimivan, arvon 30, indikaattori antaa ostosignaalin leikkauksen tapahtuessa alapuolelta ylöspäin (20 voimakkaan laskusuhdanteen aikana). Kuvaajamuodostelmat (Chart Formations) RSI muodostaa usein esimerkiksi pää-hartiat (head and shoulders) tai kolmio (triangles) - kuvaajamuodostelmia, jotka saattavat olla näkymättömissä itse hintakuvaajassa. Häiriöheilahdukset (Failure Swings) Tunnetaan myös tuki- ja vastustasojen läpimurtona. Läpimurto tapahtuu, kun RSI ohittaa edelliset huippunsa tai pohjansa. Tuki- ja vastustasot (Support and Resistance) RSI näyttää joskus hintaa selvemmin tuki- ja vastustasot. Eroavaisuudet (Divergences) RSIn ja hintakuvaajan välillä esiintyy poikkeamaa, kun hinta saavuttaa uuden huippunsa (pohjansa), mutta RSI ei saavuta uusia ääriarvoja. Tässä tapauksessa hinta yleensä korjaantuu ja liikkuu RSIn kanssa samaan suuntaan. Vaihto (Volume) 9(11)

10 Tietyllä aikavälillä ostettujen ja myytyjen arvopapereiden lukumäärä. Sitä käytetään arvioimaan hinnan suunnan muutosten pysyvyyttä. Tulkinta: Tavallisesti vaihto on suurimmillaan, kun hinta muuttuu trendin osoittamaan suuntaan ja pienimmillään korjausliikkeiden aikaan. Vaihto kasvaa korkeaksi usein myös hintojen ollessa ylhäällä tai paniikkimyynneissä aallonpohjan lähestyessä. Korkea vaihto voi täten merkitä myös trendin vaihtumista. Vaihto on taas usein vähäistä markkinoiden hakiessa suuntaa laskun jälkeen tai hinnan vakiintuessa tietylle tasolle. Williams %R Williams %R saa arvoja 0 ja -100 väliltä ja pyrkii tunnistamaan yliostettuja ja ylimyytyjä tilanteita. Indikaattori toimii erityisen hyvin markkinoilla, joilla ei ole selkeää suuntaa. Tulkinta Osake on yliostettu, jos Williams %R antaa arvon 0 ja -20 väliltä ja ylimyyty, jos arvo on välillä -80 ja Indikaattori toimii hyvin markkinoilla, jolla ei ole havaittavissa selkeitä trendejä. Esimerkiksi selvässä laskutrendissä oleva osake voi olla ylimyydyssä tilassa pitkänkin aikaa. Williams %R:ää käytettäessä kannattaneekin odottaa signaalinsuuntainen kurssireaktio ennen toimeksiannon tekemistä. 10(11)

IntStream E.R.T 1.0 ANALYYSIT

IntStream E.R.T 1.0 ANALYYSIT IntStream E.R.T 1.0 ANALYYSIT 2004 Intstream Oy Kaikki oikeudet pidätetään Rev. 1.0.2 www.intstream.fi - Tekniikantie 14, 02150 Espoo info@intstream.fi - Puh: 09-2517 3518 fax: 09-2517 3519 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Aalto yliopisto Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Loppuraportti 8.5.2013 Vesa Husgafvel (projektipäällikkö) Tomi Jussila

Lisätiedot

TEKNINEN ANALYYSI. Eurostoxx 50, DAX ja S&P 500 24.9.2012. Mahdollinen käännekohta lähestyy

TEKNINEN ANALYYSI. Eurostoxx 50, DAX ja S&P 500 24.9.2012. Mahdollinen käännekohta lähestyy TEKNINEN ANALYYSI Eurostoxx 50, DAX ja S&P 500 24.9.2012 FIMin teknisen analyysin raportit perustuvat, mm. kaupankäyntitietojen analysointiin ja tarkoituksena on kuvata lyhyen aikavälin (1-5 päivän) kurssikehitystä.

Lisätiedot

Aki Taanila TOIMITUSKETJUN HALLINNAN TYÖKALUJA

Aki Taanila TOIMITUSKETJUN HALLINNAN TYÖKALUJA Aki Taanila TOIMITUSKETJUN HALLINNAN TYÖKALUJA 10.9.2015 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN LAADUNVALVONTA... 2 1.1 Prosessin kyvykkyys... 2 1.2 Prosessin valvonta... 4 1.2.1 Kontrollikaavio keskiarvolle...

Lisätiedot

Volatiliteetti kriisien aikana Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla. Volatility in the US stock markets during crises 19.05.2012

Volatiliteetti kriisien aikana Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla. Volatility in the US stock markets during crises 19.05.2012 Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Volatiliteetti kriisien aikana Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla Volatility in the US stock markets during crises 19.05.2012 Lauri Sandqvist

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu / yrityksen taloustiede, laskentatoimi OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA Johtamiskorkeakoulu Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro

Lisätiedot

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Tuotetietoa Sisältö I 3 Sisältö Mini Futuuri 04 Mistä vipuvaikutus muodostuu? Päivittäinen rahoituskustannus Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Esimerkki Mini

Lisätiedot

Bitcoinin hajautushyödyt sijoitusportfoliossa Diversification benefits of Bitcoin in investment portfolio

Bitcoinin hajautushyödyt sijoitusportfoliossa Diversification benefits of Bitcoin in investment portfolio LUT School of Business and Management A250A5000 Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen Timo Leivo Bitcoinin hajautushyödyt sijoitusportfoliossa Diversification benefits of Bitcoin in investment portfolio

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 106 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 106 D'Ambrogi-Ola, Barbara Kontrasyklisyyden vahvistaminen

Lisätiedot

Viisas Raha 7 2009 9,50

Viisas Raha 7 2009 9,50 Viisas Raha 7 2009 9,50 14 23 21 8 TOIMITUS TOIMITTAJALTA Viisas Raha Kriisin opit Kirjoitin tähän lehteen jutun siitä, mitä sijoittaja voisi finanssikriisistä oppia. Aloitin kirjoituspöytätutkimuksella.

Lisätiedot

Hedge-rahastojen menestyksen pysyvyyden empiirinen tarkastelu sijoittajan näkökulmasta

Hedge-rahastojen menestyksen pysyvyyden empiirinen tarkastelu sijoittajan näkökulmasta Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus Hedge-rahastojen menestyksen pysyvyyden empiirinen tarkastelu sijoittajan näkökulmasta Performance Persistence of Hedge Funds:

Lisätiedot

Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06

Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06 Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06 1 Warranttien (ei turbojen) hinnoittelusta 1.1 Näin ainakin on (selvää tai ei) 1.2 Ei se vola tyhjän takia tipu 1.3 Useimmiten otm-warret ovat rajusti ylihintaisia

Lisätiedot

Kansainvälisen yrityksen valuuttaposition riskinhallinta johdannaisilla

Kansainvälisen yrityksen valuuttaposition riskinhallinta johdannaisilla Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kansainvälisen yrityksen valuuttaposition riskinhallinta johdannaisilla Currency risk management in a multinational company with derivatives Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus HEDGE-RAHASTOJEN MENESTYSMITTAUS Tarkastajat: Professori Eero Pätäri Professori Mika Vaihekoski Kouvolassa 15.3.2007 Valtteri

Lisätiedot

DYNAAMISEN ALLOKAATION TUOMAT MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TOIMIVALLE PIENSIJOITTAJALLE

DYNAAMISEN ALLOKAATION TUOMAT MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TOIMIVALLE PIENSIJOITTAJALLE TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu DYNAAMISEN ALLOKAATION TUOMAT MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TOIMIVALLE PIENSIJOITTAJALLE Yhtiöntaloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 Ohjaaja: Eeva-Mari

Lisätiedot

Huhtikuu 2012. MarkkinaKatsaus on tällä kertaa poikkeuksellisesti PDFmuotoisena ja ilmestyy pääsiäisen vuoksi torstaina totun lauantain sijaan.

Huhtikuu 2012. MarkkinaKatsaus on tällä kertaa poikkeuksellisesti PDFmuotoisena ja ilmestyy pääsiäisen vuoksi torstaina totun lauantain sijaan. Huhtikuu 2012 MarkkinaKatsaus on tällä kertaa poikkeuksellisesti PDFmuotoisena ja ilmestyy pääsiäisen vuoksi torstaina totun lauantain sijaan. Käymme läpi ensin USA:n osakemarkkinat ja tämän jälkeen siirrymme

Lisätiedot

Joukkovelkakirjat ja riski

Joukkovelkakirjat ja riski Joukkovelkakirjat ja riski Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto 14.12.2010 Mikko Ristamäki TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos RISTAMÄKI,

Lisätiedot

Osingon muutoksen vaikutus osakekursseihin

Osingon muutoksen vaikutus osakekursseihin LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SCHOOL OF BUSINESS Rahoitus Osingon muutoksen vaikutus osakekursseihin Kandidaatin tutkielma Joni Salminen Leirikatu 2 A 1 53600 LAPPEENRANTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

ASUNTOJEN HINTOJEN MUODOSTUMINEN JA KOTITALOUKSIEN VELKAANTUMISEN ROOLI Onko pääkaupunkiseudulla asuntokupla?

ASUNTOJEN HINTOJEN MUODOSTUMINEN JA KOTITALOUKSIEN VELKAANTUMISEN ROOLI Onko pääkaupunkiseudulla asuntokupla? ASUNTOJEN HINTOJEN MUODOSTUMINEN JA KOTITALOUKSIEN VELKAANTUMISEN ROOLI Onko pääkaupunkiseudulla asuntokupla? Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Pauliina Luukkonen 2011 Taloustieteen laitos

Lisätiedot

Osinko ja omien osakkeiden osto omistajan näkökulmasta

Osinko ja omien osakkeiden osto omistajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatin tutkielma Rahoitus Osinko ja omien osakkeiden osto omistajan näkökulmasta Dividends and share repurchases from owners point

Lisätiedot

Kysynnän ennustaminen

Kysynnän ennustaminen t-2.108 Sovelletun matematiikan erikoistyöt ura Salmi 41917D Kysynnän ennustaminen Sisällys 1 1. Johdanto... 2 2. Kysyntä... 3 3. Ennustamismenetelmät... 4 3.1 Kvalitatiiviset menetelmät... 4 3.2 Kvantitatiiviset

Lisätiedot

Korkorahastojen menestyminen vuosina 2001 2011

Korkorahastojen menestyminen vuosina 2001 2011 Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Korkorahastojen menestyminen vuosina 2001 2011 The Success of Bond funds in the years 2001 2011 19.04.2012 Joni Mettänen Sisällysluettelo

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

Fedin malli ovatko osakkeet yliarvostettuja?

Fedin malli ovatko osakkeet yliarvostettuja? Fedin malli ovatko osakkeet yliarvostettuja? Kaj Kangasmäki Pro gradu -tutkielma Kansantaloustieteen laitos Tampereen yliopisto Tammikuu 2001 1 Tampereen yliopisto Kansantaloustieteen laitos KANGASMÄKI,

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA

JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA Projektityö Tarkastaja: Sami Repo II SISÄLLYS 1. Johdanto...1 2. Pohjoismaiset sähkömarkkinat...2 2.1. Pohjoismaiden tuotanto-osuudet...2

Lisätiedot