METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014"

Transkriptio

1 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014 Metsä sijoituskohteena Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto 4 prosenttia vuonna 2013 Yksityismetsien puuntuotannon reaalinen sijoitustuotto ylitti 4 prosenttia vuonna Tuotto oli yli prosenttiyksikön suurempi kuin kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo. Lisääntyneiden hakkuiden ansiosta liiketuloksen osuus tuotosta nousi 2,9 prosenttiyksikköön, ja puuston nettokasvun arvo lisäsi tuottoa 1,3 prosenttiyksiköllä. Joulukuun 2013 kantohintojen reaaliarvo pysyi lähes samana kuin vuosi sitten. Vuonna 2013 yksityismetsien puuntuotannon reaalinen sijoitustuotto oli 4,2 prosenttia. Puunmyyntitulojen vaikutus kokonaistuottoon oli 3,5 prosenttiyksikköä (kuva 1). Puuntuotannon kokonaiskustannusten vaikutus tuottoon oli 0,81 prosenttiyksikköä ja valtion tukien +0,15 prosenttiyksikköä. Puuston nettokasvun arvon osuus tuotosta oli edelleen suhteellisen korkea, 1,3 prosenttiyksikköä. Reaalisten kantohintojen lasku alensi tuottoa 0,06 prosenttiyksikköä (kuva 2). Vuonna 2013 puuntuotannon reaalituotto oli 1,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosina keskimäärin (kuva 3). Rahoitusmarkkinoiden vapauttamisesta alkaneella ja lamaan päättyneellä ajanjaksolla puuntuotannon reaalituotto oli selvästi negatiivinen kantohintojen laskun takia. Laman pohjalta alkanutta metsäverotuksen siirtymäkautta ( ) leimasivat matala inflaatio ja puuntuotannon hyvä, lähes 5 prosentin vuotuinen reaalituotto. Tälle jaksolle oli tyypillistä myös se, että puuston nettokasvun arvonmuutos oli keskimäärin nollan tuntumassa. Vuosina vuotuiset vaihtelut ovat olleet suuria (kuva 2). Reaalituotto oli keskimäärin vajaat 4 prosenttia, ja nettokasvun arvon vaikutus tuottoon palasi metsäverotuksen siirtymäkautta edeltäneelle tasolle noin prosenttiyksikköön. Koko ajanjaksolla puuntuotannon nimellistuotto oli keskimäärin 4,9 ja inflaatio 2,3 prosenttia vuodessa, joten reaalituotoksi jäi 2,6 prosenttia. Vuonna 2013 osakkeet olivat vertailtavista sijoituslajeista tuottoisimpia, ja ne nousivat vuoden 2011 kurssilaskua edeltäneelle tasolle. Kaikkien Suomessa pörssinoteerattujen osakkeiden nimellistuotto oli 28 prosenttia, ja kolmen suurimman metsäteollisuusyrityksen osakkeiden tuotto vieläkin korkeampi, 38 prosenttia (taulukko 2). Vanhojen vapaarahoitteisten osakehuoneistojen ja puuntuotannon sijoitustuotto oli vajaat 6 prosenttia. Valtion obligaatioiden tuotto jäi yli 2 prosenttia negatiiviseksi. Rahoitusmarkkinoiden vapauttamisesta (1986) alkaneella ajanjaksolla sijoituslajien reaalinen kumulatiivinen tuottoindeksi on kehittynyt parhaiten osakemarkkinoilla, jossa tuottoindeksi oli 3,5-kertainen (pisteluku 350) alkutilanteeseen verrattuna (kuva 4). Puuntuotannon sijoitustuottoindeksi nousi samassa ajassa 174:een. Kun tarkastelu rajataan 2000-luvulle, muuttuu sijoituslajien järjestys oleellisesti. Paras tuotto on saatu sijoitusasunnoista, joiden pisteluku nousi 87 pistettä, ja seuraavina olivat valtion obligaatiot (pisteluku +44) ja puuntuotanto (pisteluku +36). Osakemarkkinoilla ei ole vieläkään palattu vuoden 2000 tasolle. Sekä metsäteollisuusyhtiöiden (pisteluku 4) että Helsingin pörssissä noteerattavien kaikkien osakkeiden tuottoindeksi (pisteluku 31) oli edelleen alempi kuin vuonna 2000, jolloin pörssikurssit olivat IT-kuplan vetäminä poikkeuksellisen korkealla tasolla. Puuntuotantoon sijoittamisen nimellisriski (tuottojen keskihajonta) oli vuosina keskimäärin 12 prosenttia (taulukko 3). Puuntuotannon riski on alentunut rahamarkkinoiden vapauttamisen (1986) jälkeen, mutta osakesijoittamisen riskit ovat hieman kasvaneet. Kun tuottomittarina käytetään ns. Sharpen lukua ja riskittömänä tuottona valtion obligaatioiden tuottoindeksejä, vaihtelevat Sharpen luvut eri sijoituslajeissa 0,2:n ja +0,6:n välillä. Puuntuotannossa Sharpen luvun vaihteluväli oli 0,2 +0,3. Sijoittajan näkökulmasta katsottuna parhaita sijoituskohteita ovat sellaiset, joiden Sharpen luku on korkea. Lisätietoja: Esa Uotila, p , Laatuseloste: Suomen virallinen tilasto Maa-, metsä- ja kalatalous 2014 Finlands officiella statistik Jord- och skogsbruk samt fiske Official Statistics of Finland Agriculture, forestry and fishery

2 6 5 Tuotto, % Puunmyyntitulot Puuntuotannon kokonaiskustannukset Puuston nettokasvun arvo Valtion tuki puuntuotantoon Tuotto yhteensä (ilman kantohintojen muutosta) Rahanarvot on muunnettu elinkustannusindeksillä (1951=100). Kuva 1. Puuntuotannon reaalinen sijoitustuotto ilman laskentavuoden kantohintojen muutosta Tuotto, % Kantohinnan muutos Kokonaistuotto Metsäomaisuuden arvo on laskettu joulukuun kantohinnoilla. Rahanarvot on muunnettu elinkustannusindeksillä (1951=100). Kuva 2. Puuntuotannon reaalinen sijoitustuotto ja kantohintojen vuosimuutoksen vaikutus siihen Metsätilastotiedote 52/2014

3 Tuotto, % Kantohinnan muutos (nimellinen) Puuston nettokasvun arvo (nimellinen) Liiketulos (nimellinen) Inflaatio Kokonaistuotto (reaalinen) Nimellinen tuotto Inflaatio on laskettu elinkustannusindeksin (1951=100) perusteella. Kuva 3. Puuntuotannon nimellinen sijoitustuotto osatekijöittäin, inflaatio ja näiden perusteella laskettu reaalinen kokonaistuotto eri ajanjaksoilla ja vuonna Reaalinen tuottoindeksi, % Pörssiosakkeet Metsäteollisuusosakkeet Sijoitusasunnot Valtion obligaatiot Puuntuotanto Inflaatio on laskettu elinkustannusindeksin (1951=100) perusteella. Kuva 4. Puuntuotannon ja eräiden muiden sijoituslajien kumulatiiviset reaaliset tuottoindeksit Metsä sijoituskohteena

4 1. Yksityismetsien puuntuotannon nimellinen sijoitustuotto osatekijöittäin Vuosi Kantohinnan Puuston netto- Puunmyynti- Puuntuotannon Valtion tuki Puuntuotannon Inflaatio muutos edellisestä kasvun arvo tulot kustannukset puuntuotantoon sijoitustuotto vuodesta kaikkiaan prosenttia ,05 1,25 2,87-0,71 0,12 3,59 7, ,81 1,02 3,08-0,64 0,12 16,37 6, ,00 0,78 3,39-0,68 0,11 4,59 4, ,99 1,27 2,94-0,75 0,14 0,59 3, ,62 1,03 3,02-0,70 0,11 10,06 3, ,84 0,59 3,26-0,67 0,14 17,15 6, ,03 0,33 3,41-0,65 0,12 8,25 6, ,34 0,37 3,21-0,73 0,15 5,35 4, ,40 1,25 2,64-1,04 0,23-23,34 3, ,67 0,93 2,78-1,07 0,26-8,77 2, ,53 0,84 2,57-0,98 0,26 8,21 1, ,12 0,00 3,44-0,78 0,18 17,98 1, ,09-0,14 3,77-0,72 0,14 14,17 0, ,97 0,28 3,28-0,69 0,14 6,98 0, ,96-0,41 4,09-0,74 0,14 4,09 1, ,69-0,42 4,17-0,72 0,14 7,92 0, ,02-0,47 4,06-0,73 0,12 4,05 2, ,35-0,52 4,21-0,75 0,13 6,46 3, ,90-0,04 4,07-0,84 0,16-3,53 1, ,15-0,09 4,08-0,78 0,16 7,56 1, ,99-0,10 4,33-0,86 0,19-2,39 0, ,76-0,01 4,10-0,84 0,17 6,21 0, ,75 0,28 3,93-0,84 0,17 1,81 1, ,99 0,76 3,27-0,75 0,14 18,41 2, ,98 0,35 4,39-0,70 0,12 17,15 2, ,90 1,23 3,68-0,85 0,14-8,72 3, ,33 2,06 2,53-0,95 0,18-7,54-0, ,39 1,41 3,35-0,85 0,15 13,43 2, ,74 1,44 3,41-0,84 0,15 4,87 2, ,74 1,61 3,10-0,80 0,14 4,76 2, ,65 1,26 3,54-0,81 0,15 5,76 1,59 Kantohinnan muutos: kantohintoina on käytetty joulukuun kantohintoja. Puuntuotannon kustannukset: puuntuotannon investoinnit + hallinto- ym. kulut Valtion tuet puuntuotantoon: Kemera-tuet pois lukien tuet energiapuun korjuuseen ja haketukseen. 'Puuntuotannon sijoitustuotto kaikkiaan' voi poiketa osatekijöiden summasta enimmillään noin 0,2 prosenttiyksikköä. Inflaatio on laskettu elinkustannusindeksin (1951=100) joulukuun pisteluvuilla. Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos 4 Metsätilastotiedote 52/2014

5 2. Sijoituslajien nimellistuotot Vuosi Puun- Metsäteollisuus- Kaikki Sijoitus- Valtion Inflaatio tuotanto osakkeet osakkeet asunnot obligaatiot % ,8 11,4 15,2 13,1 8,1 10, ,6 73,3 50,5 9,0 10,6 3, ,1 33,0 26,9 19,2 7,6 3, ,2 28,8 29,8 37,6 7,2 4, ,3-7,0-16,8 4,9 4,5 6, ,4-38,2-36,5-6,6 4,2 5, ,3 8,3-22,0-17,0 12,8 4, ,8 10,4 7,7-18,9 15,8 2, ,2 62,4 65,7 10,9 25,6 2, ,0 6,5 16,4 7,6-5,5 1, ,2-23,0-6,7 0,6 17, ,0 27,7 40,6 18,9 12,1 0, ,1 17,4 30,1 18,7 6,7 1, ,9 19,9 54,3 13,3 11,4 1, ,1 70,1 93,5 14,1-2,2 1, ,5-16,0-9,8-3,1 6,8 3, ,5 11,0-36,6 6,4 5,1 2, ,6-22,3-39,8 13,8 9,0 1, ,4 7,4 8,2 11,5 3,7 0, ,2 9,6 7,3 9,1 6,5 0, ,8 6,4 30,2 8,3 3,6 0, ,4 14,2 19,7 10,7 0,7 1, ,2-21,7 22,3 8,2 2,9 2, ,7-49,4-72,0 1,0 9, ,5 0,1 23,3 13,0 4, ,4 49,7 21,1 9,0 6,1 1, ,9-41,3-31,5 5,1 7,8 3, ,8 16,3 13,2 7,2 8,4 2, ,8 37,7 27,9 5,5-2,3 1,6 Inflaatio on laskettu elinkustannusindeksin (1951=100) joulukuun pisteluvuilla. Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; SVT: Tilastokeskus; Helsingin pörssi; Nordea Oyj Metsä sijoituskohteena

6 3. Sijoituslajien nimellistuotot ja -riskit sekä tuoton riskiin suhteuttava Sharpen luku Vuotuinen nimellistuotto Vuotuinen nimellisriski Sharpen luku % % % % % % Korkeat riskit ja tuotto-odotukset Kaikki pörssiosakkeet 15,2 11,3 12,3 23,6 35,8 32,0 0,3 0,3 0,4 Metsäteollisuusosakkeet 11,4 10,4 10,1 23,1 31,5 28,7 0,1 0,1 0,1 Keskimääräiset riskit ja tuotto-odotukset Sijoitusasunnot 13,1 7,8 9,7 8,1 10,9 10,3 0,6 0,1 0,2 Puuntuotanto 12,8 4,9 7,6 16,2 9,4 12,4 0,3-0,2 0,0 Matalat riskit ja tuotto-odotukset Valtion obligaatiot 8,1 7,2 7,7 3,5 6,3 5,5 Tiedot on laskettu vuosiaineistojen perusteella. Sharpen luku, katso tarkemmin tilaston laatuselosteesta. Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; SVT: Tilastokeskus; Helsingin pörssi; Nordea Oyj 6 Metsätilastotiedote 52/2014

7 Suomen virallinen tilasto Maa-, metsä- ja kalatalous 2014 Finlands officiella statistik Jord- och skogsbruk samt fiske Official Statistics of Finland Agriculture, forestry and fishery Julkaisija: Metsäntutkimuslaitos Metsätilastollinen tietopalvelu PL Vantaa Sähköposti: Puhelin ISSN Suomen virallinen tilasto (verkkojulkaisu) ISSN Metsätilastotiedote (verkkojulkaisu)

Tässä tiedotteessa esitetään puuntuotantoon

Tässä tiedotteessa esitetään puuntuotantoon A JI Metsä sijoituskohteena 1983 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Esa Uotila Antrei Lausti 2.5.2007 864 Metsänomistamisen sijoitustuotto

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Yksityismetsien hakkuuarvo ja metsänomistamisen sijoitustuotto 1983 2003

Yksityismetsien hakkuuarvo ja metsänomistamisen sijoitustuotto 1983 2003 Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Esa Uotila Esa Uotila Yksityismetsien hakkuuarvo ja metsänomistamisen sijoitustuotto 1983 2003 Uotila, E. 2005. Yksityismetsien hakkuuarvo ja metsänomistamisen

Lisätiedot

Yritysten taloutta tutkitaan laskentatoimen ja

Yritysten taloutta tutkitaan laskentatoimen ja Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Markku Penttinen ja Antrei Lausti Metsänomistamisen markkinariski Laskentatoimi ja rahoitus Yritysten taloutta tutkitaan laskentatoimen ja rahoituksen menetelmin.

Lisätiedot

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Kolmena edeltävänä vuonna Suomen metsäteollisuus käytti puuta keskimäärin 59 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta kotimaisen puun osuus oli 5 miljoonaa kuutiometriä.

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Esa-Jussi Viitala ja Jussi Leppänen Esa-Jussi Viitala Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Viitala, E.-J. & Leppänen, J. 2014.

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213. Pellervo Economic Research Institute Reports 213

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213. Pellervo Economic Research Institute Reports 213 Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213 Pellervo Economic Research Institute Reports 213 METSÄNOMISTAJIEN NÄKEMYKSIÄ METSÄTALOUDEN KANNATTAVUUDESTA JA PUUN TARJONNASTA VUOTEEN 2015 Tapio

Lisätiedot

Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen

Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Veli-Matti Saarinen, Jukka Aarnio, Esa Uotila ja Esa-Jussi Viitala Veli-Matti Saarinen Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen kannattavuus kestävän

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

42 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin ja markkina-analyysin tukena

42 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin ja markkina-analyysin tukena 42 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin ja markkina-analyysin tukena Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 18.2.2005 Hyväksytty 9.8.2005 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin

Lisätiedot

Omaisuus ja hoiva Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa

Omaisuus ja hoiva Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa PTT raportteja 232 PTT Reports 232 Omaisuus ja hoiva Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa Jyri Hietala Markus Lahtinen Petri Mäki-Fränti Sami Pakarinen Helsinki 2011 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Suomen metsävarat ovat runsaat ja riittävät tyydyttämään teollisuuden puuntarpeen koivua lukuun ottamatta. Koivua käytetään lähes 50 prosenttia enemmän kuin sitä sisältyy

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2010

Tulonjakotilasto 2010 Tulot ja kulutus 2012 Tulonjakotilasto 2010 Omistusasujien tulot ovat kehittyneet suotuisammin kuin vuokra-asujien Omistusasunnossa ja vuokralla asuvien kotitalouksien välinen tuloero on kasvanut viimeisten

Lisätiedot

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Osakkaiden yhteishanke Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Jouni Väkevä Juha Rajamäki Vesa Imponen Olavi Pennanen Metsätehon raportti 77 17.9.1999 Puutavaran korjuu- ja

Lisätiedot

Stora Enson ja Metsäliitto-konsernin metsien omistusjärjestelyt vuosina 2001 2005

Stora Enson ja Metsäliitto-konsernin metsien omistusjärjestelyt vuosina 2001 2005 Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Esa-Jussi Viitala Esa-Jussi Viitala Stora Enson ja Metsäliitto-konsernin metsien omistusjärjestelyt vuosina 2001 2005 Viitala, E.-J. 2010. Stora

Lisätiedot

Kotitalouksien varallisuus 2013

Kotitalouksien varallisuus 2013 Tulot ja kulutus 2015 Kotitalouksien varallisuus 2013 Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta yli 110 000 euroa vuonna 2013 Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 110 000 euroa vuonna 2013,

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot

Yrittäjien tulot ja verot Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotietojen mukaan YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA ESIPUHE Yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu lähinnä yksittäistapauksiin. Tällöin

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskus - Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takais... http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/11/ttvi_2009_11_2010-01-08_tie_001.html?tulosta Page 1 of 3 Teollisuustuotanto väheni

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 2060

Väestöennuste 2012 2060 Väestö 2012 Väestöennuste 2012 2060 65 vuotta täyttäneiden määrästä pienenee hieman Tilastokeskuksen uudessa väestöennusteessa 65 vuotta täyttäneiden määrä tulevaisuudessa on hieman edellistä väestöennustetta

Lisätiedot

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/1/mwp143.htm ISBN 978-951-4-2216-6 (PDF) ISSN 1795-15X Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle Kari Hyytiäinen, Olli

Lisätiedot

Väestöennuste 2009 2060

Väestöennuste 2009 2060 Väestö 2009 Väestöennuste 2009 2060 Väestöennuste 2009 2060 Suomen väkiluvun kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Maamme väkiluku ylittää 6 miljoonan asukkaan rajan vuonna 2042, jos väestökehitys jatkuu

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Marraskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Marraskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

BoF Online. Yritysten kannattavuuskehitys Suomessa 1975 2010. Terhi Ravaska. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 23.12.

BoF Online. Yritysten kannattavuuskehitys Suomessa 1975 2010. Terhi Ravaska. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 23.12. BoF Online 8 2011 Yritysten kannattavuuskehitys Suomessa 1975 2010 Terhi Ravaska Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki

Lisätiedot

K U U K AU S I K AT S AU S

K U U K AU S I K AT S AU S Helmikuu 2002 KUUKAUSIKATSAUS Helmikuu 2002 Euroopan keskuspankki, 2002 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2013

Velkaantumistilasto 2013 Tulot ja kulutus 2013 Velkaantumistilasto 2013 Asuntovelkojen kasvu pysähtynyt Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 93 620 euroa,

Lisätiedot

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA Eero Hirvonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004)

KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004) Kainuun maakunta -kuntayhtymä 17.8.2005/AT KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004) Maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 7.12.2004, että kuntien talouden kehitys selvitetään viimeisten 10 vuoden ajalta

Lisätiedot