Kysynnän ennustaminen muuttuvassa maailmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysynnän ennustaminen muuttuvassa maailmassa"

Transkriptio

1 make connections share ideas be inspired Kysynnän ennustaminen muuttuvassa maailmassa Nina Survo ja Antti Leskinen SAS Institute

2 Mitä on kysynnän ennustaminen? Ennakoiva lähestymistapa, jolla pyritään havaitsemaan kysyntäsignaaleja Mahdollistaa tulevaisuuden skenaarioinnin kompastumatta historian tuotantorajoitteisiin Painotetaan niitä toimenpiteitä, jotka suoraan vaikuttavat kysyntään. Saadaan luotua selkeämpi kuva todellisesta kysynnästä

3 Kysynnän ennustamisen vaiheet Kolmivaiheinen prosessi: Etsitään kysyntäsignaaleja sisäisestä ja ulkoisesta datasta Sovitetaan kysyntää analytiikan avulla Ennustetaan tulevaisuuden kysyntää, jotta saataisiin mahdollisimman tarkkaa tietoa rajoitattamattomasta kysynnästä

4 Kysyntäsignaalien etsiminen yrityksen ja markkinoiden tuottamasta datasta Termille rajoittamaton kysyntä ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää Rajoittamatonta kysyntää ei voida mitata luotettavasti, joudutaan turvautumaan erilaisiin myyntidatoihin: Laskutus Toimitus Tilaukset Jos mahdollista on suositeltavaa käyttää tilausdataa ennustamisen lähtötietona. Tilausdata kuvastaa asiakkaiden myyntikäyttäytymistä paremmin kuin toimitusdata.

5 Mitä on kysynnän sovittaminen? Ennakoiva prosessi, jossa arvioidaan kysyntää siihen vaikuttavien komponenttien näkökulmasta Myynnin ja markkinoinnin toimet: Uuden tuotteen lanseeraus Hinnoittelu Mainostaminen Kampanjat Tapahtumat Tuotteiden elinkaaren hallinta Ulkoisia komponentteja: Kilpailijoiden toimet Säätila Raaka-aineiden hinnat Korot ja valuuttakurssit Taloustilanne

6 Kysynnän sovittaminen analytiikan avulla Mallinnetaan kysyntäkomponenttien tilastollinen vaikutus Skenaarioanalyysillä voidaan arvioida tulevaisuuden kysyntää eri tilanteissa

7 Tulevaisuuden kysynnän ennustaminen Kysyntään vaikuttavien tekijöiden, kuten kausivaihtelun, markkinointitoimenpiteiden (hintamuutokset, mainonta, kampanjat) ja odottamattomien tapahtumien tarkka ennustaminen pelkästään subjektiivisella arvioinnilla on hankalaa Kysynnän ennustamisen tulisikin lähteä historiadataan perustuvasta tilastollisesta aikasarjaennustamisesta Tilastollinen ennuste toimii pohjana, johon voidaan lisätä eri tahojen subjektiivista tietoutta parantamaan ennusteen tarkkuutta

8 Erilaiset lähestymistavat ennustamiseen Subjektiiviseen arvioon perustuvat metodit Pelkkään myyntihistoriaan perustuvat ennustemallit Naiivit mallit ja liukuvan keskiarvon mallit Eksponentiaalinen tasoitus (exponential smoothing) Myyntihistoriaan ja erilaisiin selittäviin tekijöihin perustuvat ennustemallit ARIMAX UCM (Unobserved Components Models)

9 Aikasarjaennustaminen Eri tekniikoita, joilla pyritään löytämään historiasta säännönmukaisuuksia, joita tulevaisuuden myynnit noudattavat Aikasarjamallit pyrkivät löytämään: Trendejä Kausivaihteluita Jaksollisuutta

10 Aikasarjaennustamisen edut Sopii hyvin tilanteeseen, jossa ennusteet on luotava suurelle määrälle tuotteita Sopii hyvin, jos myyntihistoria on stabiili Voivat tasoittaa pieniä satunnaisia muutoksia Helppoja ymmärtää ja käyttää Ovat saatavilla ohjelmistoissa Hyviä lyhyen horisontin ennustamiseen

11 Aikasarjaennustamisen haasteet Vaativat paljon historiadataa Mukautuvat hitaasti myynnin muutoksiin Suuret satunnaiset poikkeamat historia-aineistossa saattavat tuottaa ennusteisiin suuria virheitä

12 Eksponentiaalinen tasoitus Useimmin käytetty malliperhe Perusoletus on, että lähihistorian myynneillä on suurempi vaikutus tulevaisuuteen kuin kaukaisemman historian myynneillä Kolme ylitse muiden: Yksinkertainen tasoitus Holtin kaksiparametrinen tasoitus Holtin ja Wintersin kolmiparametrinen tasoitus

13 Exponentiaalinen tasoitus - Holt & Winters Hyvä ennustamaan trendiä, syklejä ja kausivaihtelua Vaatii vähän dataa Käyttää kolmea parametria Trendi/sykli Kausivaihtelu Epäsäännöllinen Käytetyin matemaattinen metodi

14 Exponentiaalinen tasoitus - Holt & Winters Hankala löytää optimaalisia arvoja tasoitusparametreille Voi ennustaa vain 1-3 jaksoa eteenpäin tehokkaasti Ei pysty ennustamaan äkillisiä muutoksia kohtuullisessa ajassa Mukautuu hitaasti kysynnän muutoksiin Ei voi käyttää selittäviä muuttujia

15 Myyntihistorian ja selittävien muuttujien yhdistämisen edut Mukana useimmissa ohjelmistoissa Antavat tarkempia lyhyen ja keskipitkän ajanjakson ennusteita kuin pelkät aikasarjamallit Näiden avulla voidaan skenarioida tulevaisuutta

16 Myyntihistorian ja selittävien muuttujien yhdistämisen haasteet Ennustetarkkuus riippuu selittävän ja selitettävien muuttujien suhteen johdonmukaisuudesta Selittävien muuttujien tarkat estimaatit ovat välttämättömiä Hyvien mallien kehittäminen vie aikaa ja vaatii tilastotieteen ymmärrystä

17 ARIMAX Edistynein aikasarjamallinnustekniikka Yhdistää aikasarjan elementit ja regressiomallin ARIMA-mallien laajennus, jossa malliin lisätty selittäviä muuttujia: Hinta Mainonta Hyvä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteissa

18 UCM- mallit Structured state space models Jakaa myyntihistorian komponentteihin: Trendi Kausivaihtelu Syklit Selittävät muuttujat Voidaan käyttää skenariointiin Hyviä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteissa Melko uusi menetelmä

19 Ennusteisiin systemaattisesti vaikuttavat Ennustettavan koko tai volyymi Suurempi volyymi, pienempi selittämätön varianssi -> pienempi virhe Datan aggregointi Enempi aggregointia, tarkemmat ennusteet Kysynnän vakaus Aikasarjan eheys Kilpailu markkinoilla Kilpailutilanteessa kysyntä voi käyttäytyä ennalta-arvaamattomasti

20 Ennustevirheen syyt Virhe kysynnän mallin havaitsemisessa ja kausaalisuhteissa Väärät selittävät tekijät Kausaalisuuden sijasta kyse korrelaatiosta Epävakaat mallit tai epäluotettavat suhteet Kyse yleensä keskiarvoista Mallit tai suhteet muuttuvat ajassa

21 Ennustusmallin tehokkuuden mittaaminen Mitataan kuinka hyvin onnistuttiin ennustamaan tuleva Verrataan ennustetta ja toteutunutta myyntiä Vertaillaan historiassa tilastollisia malleja, jotta saadaan selville mikä malli ennustaisi parhaiten

22 Kysynnän ennustamisen hyödyt Rajoittamaton kysyntä saadaan tietoon tarkemmin Voidaan optimoida varaston kokoa ja varastokiertoa, tuotetta on saatavilla oikeaan aikaan Saadaan lyhennettyä toimitusaikoja Saadaan tietoa kysyntään vaikuttavista tekijöistä: Voidaan käyttää hyödyksi strategisissa linjauksissa Niiden avulla voidaan optimoida varastoarvoja Voidaan tutkia hinnan vaikutusta ja maksimoida siten tuottoa Voidaan tehostaa tiedon vaihtoa yrityksen sisällä eri toimijoiden välillä, joilla on tietoa kysynnän muutoksiin

23 Kirjallisuutta Demand-Driven Forecasting: A Structured Approach to Forecasting Charles Chase

24 make connections share ideas be inspired

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni uuden talouden yritys Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Martti Lahtinen 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu RULLAAVA

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala 1 ISBN: 978-952-61-1521-4 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalveluja ei ole vielä osattu hyödyntää yritysten talousohjauksessa

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Ulla Savola TULOKSEN LAADUN VAIKUTUS TILINTARKASTUSPALKKIOIHIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Ulla Savola TULOKSEN LAADUN VAIKUTUS TILINTARKASTUSPALKKIOIHIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Ulla Savola TULOKSEN LAADUN VAIKUTUS TILINTARKASTUSPALKKIOIHIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU Kansantaloustiede, pro gradu - tutkielma Maaliskuu 2003 Laatija: Heikki Nupponen Ohjaaja:

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Elektroniikkatuotteiden kuluttajat ovat tottuneet odottamaan aina uutta. Kysyntä muuttuu nopeasti, ja uudet tuotejulkaisut ja

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

Bayes-verkot analysoinnin ja johtamisen välineenä rakennustuotannossa

Bayes-verkot analysoinnin ja johtamisen välineenä rakennustuotannossa Bayes-verkot analysoinnin ja johtamisen välineenä rakennustuotannossa Ralf Ekholm Bayes Information Technology Oy ralf.ekholm@bayesit.com Bayes-verkot ovat todennäköisyyslaskentaa. Niitä käytetään mm.

Lisätiedot

Liiketilan markkina-analyysi kauppakeskusympäristössä

Liiketilan markkina-analyysi kauppakeskusympäristössä 28 Maanmittaus 81:1-2 (2006) Saapunut 4.4.2006 ja tarkistettuna 28.6.2006 Hyväksytty 14.8.2006 Patrik Skogster Turun kauppakorkeakoulu, Kilpailuinstituutti Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku patrik.skogster@tse.fi

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 Laskentatoimi

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

INVESTOINNIN LASKENTA

INVESTOINNIN LASKENTA YT22 INVESTOINNIN LASKENTA Yrityssalo Oy www.yrityssalo.fi Sivu 2 (8) INVESTOINNIN LASKENTA SISÄLTÖ SIVU 1. INVESTOINNIN SUUNNITTELU 3 1.1 Investointien rahoitus 3 1.2 Investointien luokittelu 4 2. INVESTOINTIKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa ESPOO 2003 VTT TIEDOTTEITA 2225 Kai Häkkinen Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa Käytäntöjä suomalaisessa pk-konepajateollisuudessa vuonna 2003 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA

TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA Diplomityö Prof. Miia Martinsuo hyväksytty tarkastajaksi Talouden ja rakentamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.3.2014 i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA

ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA MIIKA JÄRVINEN ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA Kandidaatintyö miika.jarvinen@iki.fi +358 50 4910576 Tarkastajat: TkT Aki Jääskeläinen i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN

Lisätiedot