IntStream E.R.T 1.0 ANALYYSIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IntStream E.R.T 1.0 ANALYYSIT"

Transkriptio

1 IntStream E.R.T 1.0 ANALYYSIT 2004 Intstream Oy Kaikki oikeudet pidätetään Rev Tekniikantie 14, Espoo - Puh: fax:

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 FORWARD KÄYRÄ Forward Käyrä 4 2 TIETOSARJAT Hinta Historiallinen hintakehitys Historiallinen vaihto sekä tavallinen vaihto Avaus Ylin Alin Open Interest 7 3 SYNTEETTISET JOHDANNAISET Kytketty Delivery (viikottainen) Kytketty Delivery (kuukausittainen) Lyhin Maturiteetti 12 4 ARITMEETTINEN LASKENTA Erotus Yhteenlasku Jakolasku Kertolasku 20 5 SUHTEELLINEN LASKENTA Normalisointi Prosenttimuutos Prosenttimuutos valitusta päivästä 26 6 TEKNINEN ANALYYSI Yksinkertainen liukuva keskiarvo Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo Envelopes Bollinger Bands MACD Relative Strength Index Deviaatio (liukuva hinta) Rate-of-Change Momentum 39 7 TILASTOLLINEN LASKENTA Keskiarvo 40 2

3 7.2 Keskitaso Keskihajonta volatiliteetti Korrelaatio arvo Korrelaaatio liukuva 45 8 STAATTISEN MUUTTUJAN LASKENTA Kerroin 46 9 AIKAMUOKKAUSLASKENTA Vuoden siirto Päivän siirto Aikajakson leikkaus TARKKUUDEN MUOKKAUS Kalenteripäivän keskiarvo Kalenteriviikon keskiarvo Kalenterikuukauden keskiarvo ANALYYSIMATRIISIN TIETOKENTÄT Analyysimatriisin tietokentät MARKKINAINFORMAATIO TIETOKENTÄT Markkinainformaatio elementin tietokentät 55 3

4 1 FORWARD KÄYRÄ Kuvaus Forward käyrä (engl. Forward curve) on graafinen ja numeraalinen esitys tulevaisuuden sähkönhinnasta, eli eri pituisten forwardien hinnoista, jotka antavat kaikkien markkinaosapuolten parhaan arvion näiden jaksojen oikeasta hinnasta. Tuloksena muodostettu käyrä antaa ennustearvon lisäksi aina ajantasaisen kuvan markkinan hinnoittelumekanismista. Ei manuaalisia muuttujia, käyttäjän pitää ainoastaan valita forward käyrä näkyviin. Tiedot perustuvat päivänloppunoteerauksiin jolloin mallin arvotkin päivittyvät kerran vuorokaudessa. Tulos Seuraavan 8 viikon hinnat esitetään viikon hintoina, loppuosa tuloksista ovat kuukauden keskihintaennusteita. Kokonaisennustejakso muodostuu kuluvasta vuodesta lisättynä 36 kuukaudella. Tulos perustuu aina uusimpiin markkinahintoihin, jotka on optimointifunktion avulla asetettu vuosiprofiilin päälle. Heilahteluväli perustuu viimeisen 5 vuoden spot-hintojen vaihteluväliin Analyysi löytyy analyysivelhon ryhmästä forward käyrä. Tuloksia kannattaa katso datataulukon avulla jotta tarkat numeroarvot saadaan selvitettyä. Tarjolla euromääräinen sekä NOK-määräinen versio. Kuva Sähkön hintaennuste graafina, ennustetarkkuus katkoviivojen välillä 4

5 2 TIETOSARJAT Osiossa esitellyt tietosarjat löytyvät resurssienhallinta -työkalulla useimmista finanssimarkkinoiden instrumenteista. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi Nordpool viikkotuotteet, kuukausituotteet, kausisekä vuosituotteet. Esitetyt sarjat ovat osittain raakainformaatiota, jota voidaan käyttää analyysien syötteenä sekä toisaalta analysoida suoraan. 2.1 Hinta Hinta sarjaan on tallennettu instrumentin päivänsisäiset noteeraukset jotka muodostuvat Nord Pool (tm) markkinan kautta toteutuneista kaupoista. Reaaliaikaisin sähkön hinnan tietolähde. Markkinainformaatio-ikkunan viim. kauppa- elementti näyttää myös hintasarjan uusinta arvoa. Kuva Tick-piirturi sopii hyvin päivänsisäisen tiedon esittämiseen 2.2 Historiallinen kehitys Historiallinen kehitys sarjaan on tallennettu instrumenttikohtaisesti kaupankäyntipäivien loppunoteeraukset, eli kaupankäyntipäivän viimeisen kaupan arvon. Sarja on tehokas mm. trendianalysointia ajatellen, koska arvot ovat valmiiksi tasajakoisia, eli yksi arvo per vuorokausi. 5

6 2.3 Historiallinen vaihto ja vaihto Historiallinen vaihto sarjaan on tallennettu kaupankäyntipäiväkohtainen kumulatiivinen vaihto, eli toteutuneiden kauppojen yhteenlaskettu lukumäärä / kaupankäyntipäivä. Vaihto-sarja sisältää vastaavasti päivänsisäiset vaihtotiedot, jotka muodostuvat siis yksittäisistä kaupoista ilman yhteenlaskua. Tulkinta Vaihtotietoa on pitkään käytetty hyväksi tulkittaessa markkinahintatrendin vahvuutta. Heikolla markkinalla trendiä ei ole havaittavissa tai markkina on trendien käännöspisteissä. Alhainen vaihdon taso voidaan nähdä tarkoittavan useita asioita: 1) Markkinoilla ei ole kaupan tekemisestä kiinnostuneita osapuolia. 2) Nykyisestä hintatasosta ollaan erimielisiä ja osapuolet eivät tästä syystä tee kauppaa. Ilmiöön usein liittyy sivuttainen hintaliike, jossa ei voimakkaita muutoksia. 3) Alhaista likviditeettiä, eli suhteessa päivän vaihtoon nähden suuren kaupan tekeminen kumpaan suuntaan tahansa (osto- tai myyntiliike) vaikuttaa hintatasoon ja koko kaupalle ei ole todennäköistä saada uusimman noteerauksen mukaista hintaa. Korkea vaihtotaso voidaan nähdä tarkoittavan: 1) Markkinan kokoon nähden suuri ostaja / myyjä on tehnyt transaktiopäätöksen. 2) Markkinaosapuolten konsensusta hintatrendin suunnasta. Vahvan nousutrendin tunnusmerkkeihin kuuluu korkeahko vaihto hinnan noustessa, ja alhaisempi vaihto hinnan tarkistusliikkeen (laskuliikkeen) yhteydessä. Tällöin muodostuu kasvavien huippujen muodostama hintatrendi, jota seuraa vastaava vaihtotrendi. Erityisen korkeat vaihtotasot yleensä nähdään: 1) Uuden hintatrendiliikkeen alkaessa 2) Trendin ollessa huipulla 3) Laskun ollessa lähestymässä alinta pohjatasoaan (paniikkimyynti) Yleinen tulkinta: Varmista hintatrendiä tulkitessa, tukeeko vaihdon kehitys tätä, eli onko kehitys samansuuntainen. Jos kehityssuunnat eriävät toisistaan, kyseessä on trendiä ei-vahvistava signaali. 6

7 Taulukko vaihdon tulkinnasta: Hinnan liike Vaihdon liike Markkina Ylös Ylös Vahva nousutrendi Ylös Alas Heikko nouseva markkina Alas Ylös Vahva laskutrendi Alas Alas Heikko laskeva markkina 2.4 Avaus Avaus sarja sisältää ensimmäisen kaupan noteerauksen kultakin kaupankäyntipäivältä, eli päivän avaavan kaupan arvon. 2.5 Ylin Ylin -sarja sisältää kaupankäyntipäiväkohtaisen ylimmän noteerauksen, eli päivän korkeimman kaupan arvon. 2.6 Alin Alin -sarja sisältää kaupankäyntipäiväkohtaisen alimman noteerauksen, eli päivän alimman kaupan arvon. 2.7 Open Interest Open Interest on avonaisten sopimusten lukumäärä termiini- tai optiomarkkinoiden instrumeneista. Open Interest sekoitetaan helposti vaihtoon ja näiden tulkinta trendin vahvistamisessakin on hyvin samankaltainen. Open Interest kuitenkin erottelee uudet ja jo aiemmat sopimukset eli jos open interest nousee, kyseessä on aina tilanne jossa markkinoille on tullut lisää osallistujia. Jos myyjänä on taho joka myy aiemmin hankkimansa johdannaisen, open interest ei kasva tällaisen kaupan seurauksena, vaikka vaihto kasvaisikin. Taulukko Open Interestin tulkinnasta Nord Pool-markkinalla: Hinnan liike Open Interestin liike Markkina Ylös Jyrkästi ylös Vahva nousutrendi Ylös Loiva nousu Heikko nouseva markkina Alas Hyrkästi ylös Vahva laskutrendi Alas Loiva nousu Heikko laskeva markkina Open Interestiä kannattaa myös seurata sen ennakoivan tehon vuoksi, koska joskus hintatrendit näkyvät ensin Open Interestin kehityksessä. 7

8 Kuva V204 johdannaisen hintakehitys ja Open interest vuoden 2004 alun ensimmäiset 5 kk Kuvassa täytetty osio esittää Open Interestin arvoja, ja viiva hintakehitystä V2-04 johdannaiselle. Molemmat on suhteutettu alkamaan arvosta 100% alkane Huomaa, miten yhteneväinen Open Interestin kasvu on ollut hintakasvun kanssa lukuunottamatta jyrkkää nousua Open Interestissä ennen hinnan jyrkkkää nousua hinnassa. 3 SYNTEETTISET JOHDANNAISET Kuvaus Synteettiset johdannaiset ovat laskennallisia johdannaisia, jotka perustuvat usean markkinoilla olevan johdannaisen hintatiedon yhdistämiseen uudeksi hintasarjaksi, jotka kuvaavat markkinaa, mutta eivät ole sellaisenaan ostettavia suojaustuotteita. 3.1 Kytketty Delivery (viikottainen) Kytketty Delivery sarjat ovat rakennettu peräkkäisistä instrumenteista, joiden suojausajankohta (niiden deliveryajankohta) osuu samalle jaksolle. Viikottainen kytketty delivery on sarja, joka kuvaa valitun viikon suojausinstrumentin hintakäyttäytymistä. Esimerkiksi viikon 20/2004 hinta muodostetaan: a) viikon 20 historiasta (kaupankäyntinoteerauksia tarjolla väliltä ). b) kuukausituote toukokuu 2004 (May-04) historiasta väliltä c) kausituote SO-2004 historiasta väliltä d) Vuosituote ENOYR2004 historiasta

9 Tuloksena on historiallinen kehitysreferenssi vuoden 2001 alusta viikon 20/2004 hinnalle. Analyysi löytyy analyysivelhon ryhmästä Synteettiset johdannaiset nimellä Kytketty Delivery (viikottainen). Kohdepvm syötä päivämäärä, joka kuuluu viikkoon josta analyysi halutaan muodostaa. Analyysi päivittyy kerran kaupankäyntivuorokausina, jos valittuna on tulevaisuudessa oleva delivery-ajankohta. Tulkinta Analyysiä voidaan käyttää muodostettaessa historiakäyrää tuotteelle, jonka lyhyt kaupankäyntiaika estää hintahistorian katsomisen. Tätä voidaan hyödyntää mm. pidemmän ajan trendin arvioinnissa. Jos päätöstä viikkotuotteen hankkimisesta ollaan tekemässä, voidaan kytketyn deliveryn avulla luotua historiadataa käyttää varmistamaan nähdäänkö hankinnan kohteena olevan tuotteen käytöksessä profiilia joka auttaisi ajoituspäätöksen tekemisessä. Kuva Viikon 20 kytketty delivery vuosilta 2004 ja 2003 Esimerkin avulla huomataan kuinka kahden kuivan vuoden (2003 ja 2004) viikon 20 tuote on voimakkaasti reagoinut syksy- talvijaksolla. 9

10 Kuva Viikkotuotteen kyky ennakoida SPOT-kurssia Ylläesitellyssä graafissa on mukana SPOT-systeemihinta viikkokeskikurssina sekä viikon 20/ kytketty delivery johdannainen (paksulla viivalla). On havaittavissa, että korkealla SPOT-kurssilla, vaikka tällä ei pitäisi ollakaan vaikutusta suojauksen hintaan, on nostava vaikutus itse suojauksen sen hetkiseen hintaan. Yksi mahdollinen tulkinta on tarkastaa spot-kurssin hintataso (onko se esimerkiksi erityisen korkealla) ennen kuin tekee hankintapäätöksen suojaustuotteelle. Johdannainen on kuitenkin toiminut esimerkiksi vuoden 2003 alussa aivan oikein, eli korkea SPOThinta ei vaikuttanut suojauksen kustannukseen. 10

11 3.2 Kytketty Delivery (kuukausittainen) Kts. tarkemmat tulkintaohjeet edellisestä kohdasta (3.1 viikottainen kytketty delivery). Kuukausittainen kytketty delivery on vastaava synteettinen johdannainen kuin viikottainenkin, paitsi, että se luo historiakäyrän kuukausituotteelle. Analyysi löytyy analyysivelhon ryhmästä Synteettiset johdannaiset nimellä Kytketty Delivery (kuukausittainen). Kohdepvm syötä päivämäärä, joka kuuluu kuukauteen, josta analyysi halutaan muodostaa. Analyysi päivittyy kerran kaupankäyntivuorokausina, jos valittuna on tulevaisuudessa oleva delivery-ajankohta. Kuva Kuukauden marraskuu-2004 hintahistoria Kytketty delivery voidaan laskea myös tulevaisuudessa olevalle tuotteelle, tosin kurssihistoriaa voidaan muodostaa ainoastaan kuluvaan päivään asti. Esimerkissä syötetty päivämäärä syötteeksi kohtaan kohdepvm, joka näinollen muodostaa meille marraskuu 2004:n kuukausituotteen hintahistorian. Tulos löytyy myös valmisanalyysina Tiedostojen pikavalinnasta nimellä marraskuu2004_historia. 11

12 3.3 Lyhin maturiteetti Johdannaisilla on taipumus reagoida voimakkaasti kaupankäyntijaksonsa päättymiseen kaupankäyntijakson lähestyessä loppuaan sekä kaupankäyntimäärät, että hintaheilahtelut kasvavat. Lyhin maturiteetti sarja on keinotekoinen johdannainen, joka on luotu sarjasta viikkotuotteita, joiden kaupankäyntijakso on aina seuraavaksi päättymässä. Kustakin viikkotuotteesta on mukana 5 päivän hintakehitys, eli tuotekohtaisesti viimeisen kaupankäyntiviikon noteeraukset. Näin on luotu synteettinen johdannainen, joka kuvaa sähkömarkkinan lyhyen jakson hintakehitystä. Analyysi löytyy analyysivelhon ryhmästä Synteettiset johdannaiset nimellä Lyhin maturiteetti. Alkupvm Päivämäärä, jonne asti analyysisarjaa tuotetaan lukien tästä päivästä taaksepäin. Analyysi päivittyy kerran kaupankäyntivuorokausina. Tulkinta Lyhin maturiteetti käyrää voidaan hyödyntää useilla tavoilla. Seuraavassa muutamia: 1) Sähkömarkkinan hintakehityksen indeksinä ts. vertailutasona 2) ennakoimaan hintamuutoksia johdannaisissa 3) ennakoimaan hintamuutoksia SPOT-kurssissa 4) osoittamaan markkinahinnoittelun sisältämän spreadin Kuva Lyhin maturiteetti voi ennakoida hyvin tehokkaasti johdannaisten hintaliikkeitä Kuvassa ohuella viivalla lyhin maturiteetti käyrä ja paksummalla SO-04 -johdannaisen hintakehitys. Jos lyhyen ja pidemmän välin tuotteiden hintakehitys on samansuuntainen (tämä on mielestämme normaali tilanne kuvassa vuoden 2003 syksy) lyhin maturiteetti käyrä voi toimia todella tehokkaasti ennakoimaan suurempia hintaliikkeitä. 12

13 Kuvan loppujaksolla (alkaen tammikuu 2004 puoliväli) tilanne on kuitenkin muuttunut, koska V2-04 hintakehitys on ollut erisuuntainen suhteessa SPOT- ja lyhyen jakson tuotteiden hintoihin. Kuva Lyhin maturiteetti on tehokas myös spot-kurssitason ennakoinnissa Kuvassa systeemi Spot-kurssi vuorokauden keskihintoina ja lokakuusta 2002 alkaen lyhin maturiteetti sarja. Kuvassa on selvästi havaittavissa useita Spot-kurssin piikkejä, jotka nähtiin ensin lyhin maturiteetti sarjassa osoittaen näin lyhin maturiteetti sarjan selvää ennakointi / ennustetehoa. 13

14 4 ARITMEETTINEN LASKENTA Kuvaus Aritmeettiseen laskentaan kuuluvat yhteen-,vähennys, jako- ja kertolaskut eivät varmasti sellaisenaan vaadi esittelyä, joten osiossa keskitytään lähinnä esittelemään näiden hyödyntämistä. 4.1 Erotus Erotus-laskutoimitusta voidaan hyväksikäyttää useissa tarkoituksissa, kuten kahden suojaustuotteen spreadin laskemisessa, tuotantotasapainon esittelyssä jne. Analyysi löytyy analyysivelhon ryhmästä Aritmeettinen laskenta nimellä Erotus. Aikasarja 1 Sarja, josta vähennetään sarja 2. Aikasarja 2 Sarja, joka vähennetään sarjasta 1. Analyysi päivittyy aina, kun molempiin sarjoihin tulee muutos. Tulos Tulokset lasketaan syötesarjojen alku- ja loppuaikojen yhteiseltä aikaväliltä, eli jaksolta, jolla molemmista sarjoista löytyy todellisia arvoja. On huomattavaa, että tuloksen laskemiseksi pisteiden ei tarvitse osua kohdakkain, vaan ERT järjestelmä luo tarvittaessa puuttuvan pistearvon interpoloimalla, eli täyttämällä tyhjät kohdat, mutta vain tietosarjojen alku- ja loppuarvojen väliltä. 14

15 Esimerkki Kuinka paljon keskimääräinen säästö olisi, jos saisimme siirrettyä tunnin tuotannon / kulutuksen tunnilla taaksepäin. Vastaus: 1,88 Eur / MW Suomen alueella Kuva Euromääräisten Suomen alueen Spot-hintojen erotuksen keskiarvo Miten toteutettiin: 1) Valitse Resurssienhallinta (Elspot-kurssit/ Elspotalue Suomi / Tunnin hinta EUR) ensimmäinsen sarja 2) Vedä hiiren painike pohjassa samaan graafiin vertailusarja (Tunnin hinta EUR) 3) Maalaa molemmat sarjat Analyysimatriisissa ja valitse Analysoi. Analyysivelhon avauduttua valitse Aritmeettinen laskenta / Erotus. Sarjat ovat valmiiksi valittuna velhossa. Valitse kohteeksi Uusi kaavio 4) Erotus-sarja avautuu uuteen graafiin. Maalaa tämä sarja Analyysimatriisin avulla ja valitse uudestaan Analysoi. Analyysivelhon avauduttua valitse Tilastollinen laskenta / Keskitaso. Vähennys-sarja on jo valittuna syötesarjaksi. Valitse graafin kohteeksi listasta graafi jossa erotus-laskun tulos on (Vähennys(Tunnin hinta EUR Tunnin hinta EUR) 15

16 Esimerkki 2 laske kahden tuotteen välinen hintaspread Vastaus: Tuotteiden V2-04 ja OCT-04 välinen spread viime päätöskurssilla oli 9,5 NOK. Spreadi lähellä keskitasoaan. Löytyy myös valmistiedostosta Tuotteiden_valinen_spread Kuva Ylemmän graafin tuotteiden välinen hintaspread alemmassa graafissa 16

17 Esimerkki 3 Suomen sähkötase Löytyy myös valmistiedostosta Tuotanto_ja_Vientitase_Suomi Kuva Tuonti, vienti, kulutus ja tuotanto Ylimmässä graafissa Venäjä -> Suomi sähkön tuonti sekä Suomi -> Ruotsi ja Suomi -> Norja sähkön vienti. Keskimmäisessä graafissa Suomen alueen kulutus ja tuotanto tieto. Alimmassa näiden yhteinen tasetieto. 17

18 Tehdyt toimenpiteet: 1) Ylimpään graafiin valittiin Resurssienhallinta (Fyysiset siirrot/ Venäjä -> Suomi). 2) Vedettiin hiiren painike pohjassa samaan graafiin myös Suomi -> Ruotsi sekä Suomi -> Norja. 3) Graafin Asetukset-välilehdeltä valittiin sarjojen piirtureiksi. Vuoristo piirturi ja aikaakseliksi Sarjan viimeisin (kuluva) viikko. 4) Laskimme yhteenlaskulla (Aritmeettinen laskenta/yhteenlasku) viennin Norjaan ja Ruotsiin yhteen ja vähensimme tämän tuonnista Venäjältä. Esimerkiksi kuluvan tunnin arvoilla tiedot ovat: Tuonti Venäjä-> Suomi: 1072 MWh/h, Vienti Suomi -> Ruotsi: 983 MWh/h + Suomi - > Norja: 0 Mwh. Tulos: Ylijäämä: = 89 MWh/h 5) Toiseen graafiin valittiin resurssienhallinnasta (Tuotanto ja kulutus / Suomi) sekä tuotanto, että kulutus sarjat. Ensimmäinen sarja valittiin Näytä graafi toiminnolla uuteen graafiin ja toinen sarja vedettiin samaan graafiin. Tämän jälkeen graafin nimivälilehdestä oikealla hiiren painikkeella valitiin Uusi horisontaalinen ryhmä ja näin graafi saatiin edellisen alle. 6) Tuotanto ja kulutus graafien erotus laskettiin maalaamalla nämä Analyysimatriisissa ja käyttämällä Analysoi - toimintoa, joka esitäytti Analyysivelhon Erotus laskutoimenpiteeseen sarjat paikoilleen. 18

19 4.2 Yhteenlasku Yhteenlasku-laskutoimitusta voidaan käyttää osana laajempaa analyysiä, kuten eri nettotietojen seuraamisessa jne. Kts. esimerkki yhteenlaskun hyväksikäytöstä edellisen osion (4.1 Erotus) esimerkistä 3. Analyysi löytyy analyysivelhon ryhmästä Aritmeettinen laskenta nimellä Yhteenlasku. Aikasarja 1 Sarja, johon lisätään sarja 2. Aikasarja 2 Sarja, johon lisätään sarja 1. Analyysi päivittyy aina, kun molempiin sarjoihin tulee muutos. Tulos Tulokset lasketaan syötesarjojen alku- ja loppuaikojen yhteiseltä aikaväliltä, eli jaksolta, jolla molemmista sarjoista löytyy todellisia arvoja. On huomattavaa, että tuloksen laskemiseksi pisteiden ei tarvitse osua kohdakkain, vaan ERT järjestelmä luo tarvittaessa puuttuvan pistearvon interpoloimalla, eli täyttämällä tyhjät kohdat, mutta vain tietosarjojen alku- ja loppuarvojen väliltä. 4.3 Jakolasku Jakolasku-laskutoimitusta voidaan käyttää osana analyysejä mm. kertoimien luomisessa jne. Analyysi löytyy analyysivelhon ryhmästä Aritmeettinen laskenta nimellä Jakolasku. Aikasarja 1 Sarja, joka jaetaan sarjalla 2. Aikasarja 2 Sarja, jolla sarja 1 jaetaan (nimittäjä). Analyysi päivittyy aina, kun molempiin sarjoihin tulee muutos. 19

20 Tulos Tulokset lasketaan syötesarjojen alku- ja loppuaikojen yhteiseltä aikaväliltä, eli jaksolta, jolla molemmista sarjoista löytyy todellisia arvoja. On huomattavaa, että tuloksen laskemiseksi pisteiden ei tarvitse osua kohdakkain, vaan ERT järjestelmä luo tarvittaessa puuttuvan pistearvon interpoloimalla, eli täyttämällä tyhjät kohdat, mutta vain tietosarjojen alku- ja loppuarvojen väliltä. 4.4 Kertolasku Kertolasku-laskutoimitusta voidaan käyttää osana analyysejä, kuten valuuttakurssin vaikutuksen seuraamisessa jne. Analyysi löytyy analyysivelhon ryhmästä Aritmeettinen laskenta nimellä Kertolasku. Aikasarja 1 Sarja, joka kerrotaan sarjalla 2. Aikasarja 2 Sarja, joka kerrotaan sarjalla 1. Analyysi päivittyy aina, kun molempiin sarjoihin tulee muutos. Tulos Tulokset lasketaan syötesarjojen alku- ja loppuaikojen yhteiseltä aikaväliltä, eli jaksolta, jolla molemmista sarjoista löytyy todellisia arvoja. On huomattavaa, että tuloksen laskemiseksi pisteiden ei tarvitse osua kohdakkain, vaan ERT järjestelmä luo tarvittaessa puuttuvan pistearvon interpoloimalla, eli täyttämällä tyhjät kohdat, mutta vain tietosarjojen alku- ja loppuarvojen väliltä. 20

21 Esimerkki Poista valuuttakurssin vaikutus euromääräisen tuotteen hinnasta (ENOYR-06) Esimerkki löytyy myös valmistiedostona: Vuoden_2006_tuote Ylimmässä graafissa NOK\EUR valuuttakurssi (Resurssienhallinta/Valuuttakurssit/Euro / NOK\EUR). Keskimmäisessä euromääräinen noteeraus vuoden 2006 tuotteesta ja alimmassa NOKmääräinen kurssikehitys sekä tämän keskitaso (keskiarvo). Norjan kruunu määräinen kurssikehitys on luotu kertomalla euromääräinen kurssikehitys NOK\EUR valuuttakurssilla. On havaittavissa, että kurssikehityksen nousu johtui pääasiassa valuuttakurssimuutoksesta, vasta aivan esimerkkijakson loppupuolella kurssitaso nousi muista kuin valuuttakurssillisista syistä. 21

22 5 SUHTEELLINEN LASKENTA 5.1 Normalisointi Normalisointi mahdollistaa valitun jakson arvojen siirtämisen asteikolle riippumatta niiden numeraalisen arvon koosta. Normalisointi sopii siis hyvin esimerkiksi vertailutehtäviin. Analyysi löytyy analyysivelhon ryhmästä Suhteellinen laskenta nimellä Normalisionti. Aikasarja Sarja, jonka arvoista normalisointi lasketaan. Valittavan jakson loppupvm (vapaavalintainen) jakson loppupvm jolta normalisointi lasketaan Valittavan jakson alkupvm (vapaavalintainen) jakson alkupvm jolta normalisointi lasketaan Analyysi päivittyy aina, kun sarjaan tulee muutos. Kuva Vuoden 2005 kesätuote ja koko vuoden tuote normalisoituna Esimerkissä vasemmanpuoleinen kuva esittää kahden eri tuotteen hintakehityksiä normalisoituina (SO-05 ja FWYR-05) ja oikean puoleinen raakamuodossa, eli ilman normalisoimista. Normalisointi tekee tiedosta siis vertailukelpoisempaa nimenomaan jos halutaan vertailla tiedon kehittymistä. 22

23 Normalisointia voidaan käyttää myös mittaamaan käyttöastetta. Alla oleva kuva esittää normalisoituja tuotantotietoja Norjan ja Suomen alueelta, alkuaika-asetuksella alkaen. Kuva Normalisoidut tuotantotasot Norja ja Suomi Kuvasta näkyy esim. Norjan tuotantotason olevan 10% korkeimmasta tuotantotasosta valitulla jaksolla ( ). Norjan tuotantoprofiili on hyvin erikaltainen kuin Suomen, viikonloppuisin Norjan tuotanto ajetaan keskimäärin n. 1/5 arkipäivän huipputehoista kun taas Suomen tuotanto vähenee noin 1/ Prosenttimuutos Prosenttimuutosta voidaan hyväksikäyttää: 1. profiilien seurannassa 2. korrelaatiolaskennan yhteydessä Analyysi laskee edellisen pisteen ja uusimman pisteen välisen erotuksen (periodiasetuksella 1), jakaa tämän edellisen pisteen arvolla ja kertoo tuloksen 100. Tuloksena muodostuu sarjan pisteiden välinen prosenttimuutos. Analyysi löytyy analyysivelhon ryhmästä Suhteellinen laskenta nimellä Prosenttimuutos. Aikasarja Sarja, jonka arvoista prosenttimuutos lasketaan. Periodi Asetus vaihtaa vertailukohtaa, oletusarvolla 1 muutos lasketaan edellisestä pisteestä. Analyysi päivitetään aina kun sarjan tiedot päivittyvät. 23

24 Kuva Tuotantoprofiilit Norja, Suomi ja Ruotsi Kuvassa prosenttimuutoksena Norjan tuotantotiedot (ohuin viiva), Ruotsin tuotantoprofiili paksulla viivalla ja Suomen tuotantoprofiili histogrammikuvauksena. Kuva Systeemispot-kurssi (palkkidiagrammi) ja Norjan tuotanto prosenttimuutosprofiilina 24

25 Esimerkki Jos seuraavan kuun arvopaperin arvo näyttää kiinnostavan sijoittajia ja oletetaan sen nousevan 4% tänään, kuinka meitä kiinnostavan vuoden 2005 arvopaperin arvo arvioidaan nousevan? Vastaus: Oletusarvo vuoden 2005 arvopaperin nousulle on 2,54% jos kesäkuun arvopaperin arvo nousee 4%. Kuva Päivittäinen prosenttimuutos lyhyen (kesäkuu-2004) ja pitkän tuotteen (vuosi- 2005) välillä yhdistettynä korrelaatioanalyysiin Esimerkin arvopaperien päivittäisten prosentuaalisten nousu/laskujen arvonmuutoksella on voimakas samansuuntainen riippuvuus (korrelaatio: 0,8 asteikolla jossa 1.0 osoittaa täydellistä samansuuntaista riippuvuutta). Laskemalla korrelaatiokertoimen potenssiin, saadaan selitysaste, jonka arvo nähdään analyysimatriisin alareunassa (63,47%). Kertomalla oletusnousun (4%) *0,6347 selitystekijällä, saadaan vastaukseksi 2,54%. Katso myös korrelaatio kohdat 7.4 ja

26 5.3 Prosenttimuutos valitusta päivästä Prosenttimuutos valitusta päivästä -analyysi poikkeaa prosenttimuutosanalyysistä (kohta 5.2) siten että muutosprosenttia ei verrata automaattisesti edelliseen arvoon, vaan käyttäjän valitsemaan kiinteään vertailupisteeseen. Usein tämänkaltainen vertailupisteeksi valitaan esimerkiksi vuoden tai kuukauden alku. Prosenttimuutos valitusta päivästä toimii varsin samankaltaisesti kuin normalisointi, paitsi tulokset nähdään suoraan prosenttimuutoksina eikä suhteellisena asteikkona. Analyysi löytyy analyysivelhon ryhmästä Suhteellinen laskenta nimellä Prosenttimuutos valitusta päivästä. Aikasarja Sarja, jonka arvoista prosenttimuutos lasketaan. Laskennan vertailupvm Päivämäärä, jonka arvoon prosenttimuutosta lasketaan Analyysi päivitetään aina kun sarjan tiedot päivittyvät. Kuva Suojausajankohdan kaukaisuus vaikuttaa voimakkaasti kurssikehitykseen Kuvassa vuoden 2004 (tummempi viiva) sekä vuoden 2005 loppusyksyn (V2) kauden suojaustuotteiden prosentuaalinen kehitys 12kk jaksolta ( ). 26

27 6 TEKNINEN ANALYYSI Kuvaus Arvopapereiden hinnan muodostuminen johtuu useista seikoista. Kaksi yleisintä kuitenkin ovat makrotalouden vaikutusoletus tulevaisuuden kassavirtoihin, sekä arvopaperimarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan suhde, markkinapsykologia sekä sijoittajien yhteinen näkemys minkä arvoista listatun tuotteen arvo juuri tällä hetkellä on. Ensimmäistä tapaa analysoida hinnanmuodostusta kutsutaan fundamenttianalyysiksi, jälkimmäistä taas tekniseksi analyysiksi. Fundamenttien analysoinnissa käydään läpi toimialan ja kansantalouden perusasetelmat sekä muutokset sääntöihin ja muihin rajoitteisiin. Fundamenttianalyysin käyttö rajoittuu jo tietojen päivitystiheydenkin takia ainoastaan pitkän tähtäimen sijoittamiseen, kun taas tekninen analyysi keskittyy enemmänkin lyhyen tähtäimen analysointiin. Pitkällä tähtäimellä arvopaperin arvo ei voi poiketa merkittävästi fundamenttianalyysin tuloksista, mutta lyhyellä tähtäimellä markkinatoimijoiden odotukset voivat tehdä suuriakin eroavuuksia näiden kahden hinnoittelumallin välille. Tekninen analyysi pyrkii purkamaan markkinoiden hinnanmuodostumisesta saatavaa informaatiota ja ottaa tätä kautta huomioon sijoittajien odotukset arvopaperin kurssiin. Koska markkinatieto mahdollistaa tarkan ja ajantasaisen tiedon päivittymisen, tekninen analyysi soveltuu myös lyhyemmän tähtäimen kaupankäynnin tukemiseen. Optimaaliseen tulokseen päästään todennäköisimmin käyttämällä molempia menetelmiä samanaikaisesti. Tekninen analyysi perustuu erilaisiin analyysin työkaluihin, indikaattoreihin. Usean indikaattorin samanaikainen käyttö on suositeltavaa, koska kaikki indikaattorit mittaavat eri asioita hintakehityksessä ja toiset voivat olla sopimattomia juuri kyseiselle arvopaperille. Indikaattoreiden sovittaminen (parametrien säätäminen) tilannekohtaisesti voi lisäksi parantaa merkittävästikin niiden käytettävyyttä. Yleisin parametri on periodi, joka määrittelee kuinka pitkältä ajalta indikaattorin arvo lasketaan. Mitä pidempi periodi, sitä tasaisempaa indikaattorien käyttäytyminen on. Lyhyt periodi löytää useammin kaupantekomahdollisuuksia, mutta tuottaa myös useammin myös vääriä signaaleja. Teknisen analyysin indikaattorit voidaan jakaa karkeasti eri luokkiin seuraavasti: trendiä (hintaliikkeen suuntaa) mittaavat indikaattorit momenttia (hintaliikkeen voimakkuutta) mittaavat indikaattorit yli- ja alihinnoittelua mittaavat indikaattorit 27

28 6.1 (Yksinkertainen) Liukuva keskiarvo Simple Moving Average (SMA) Liukuva keskiarvo on arvopaperin hinnan keskiarvo tietyllä ajan hetkellä ja on todennäköisesti maailman käytetyin teknisen analyysin indikaattori. Pelkästään Googlesta hakusanoilla Moving Average vastauksia löytyi yli 6,7 miljoonaa. Yksinkertainen liukuva keskiarvo - Simple Moving Average (SMA) muodostetaan laskemalla ensin yhteen arvopaperin hinnat liukuvan laskemisajalta sekä jakamalla näin saatu luku ajanhetkien määrällä. Esimerkiksi 20 päivän liukuva keskiarvo tänä päivänä vastaa markkinoilla toimijoiden yhteistä näkemystä arvopaperin arvosta 20 päivän ajalta. Jos tämän hetken hinta ylittää liukuvan keskiarvon, se osoittaa, että sijoittajien tämän hetken odotukset arvopaperin hintakehityksestä ylittävät annetun ajan keskiarvon. Analyysi löytyy analyysivelhon ryhmästä Tekninen analyysi nimellä Liukuva keskiarvo. Liukuvat keskiarvot usein tulostetaan samaan graafiin itse hintaesityksen kanssa. Monesti käytetään useampaakin kuin yhtä liukuvaa. Aikasarja Sarja, jonka arvoista yksinkertainen liukuva keskiarvo lasketaan. Periodi Parametri vaikuttaa siihen kuinka pitkältä ajanjaksolta indikaattori lasketaan. Usein käytetään 5 (viikon),10 (kahden),20 (kuukauden) tai jopa 50 pisteen (historiallisen kehityksen sarjoilla) päivien periodeja. Oletusarvoksi asetettu 20. Analyysi päivitetään aina, kun sarjan tiedot päivittyvät. Tulkinta Tyypillinen tulkinta liukuvalle keskiarvolle on ostaa arvopaperia silloin kun sen hinta ylittää liukuvan keskiarvonsa ja myydä tai odottaa laskutrendin alkua kun tämän hetken hinta alittaa liukuvan. Tämän strategian hyötynä on se, että sijoittaja on aina oikealla puolella markkinaa; hintojen noustessa olet mukana noususta hyötymässä ja hintojen laskiessa olet tienyt tämän jo ennalta. Haittana on se, että sijoittajan kauppojen toteutushetki on aina myöhässä verrattuna hintamuutoksen käännepisteisiin eli alimpaan ja ylimpään mahdolliseen hintaan. Strategian toimimisen kannalta olennaista on löytää oikea liukuvan keskiarvon pituus. Ideaalipituus liukuvalle keskiarvolle lasketaan jakamalla kahdella havaitun syklin pituus ja lisäämällä tähän lukuun yksi. Mitä lyhyempää kaupankäyntiä sijoittaja käy, sen lyhyempiä liukuvia keskiarvoja kannattaa käyttää. 28

29 Kuva - Yleinen tekniikka käyttää kahden eri pituisen liukuvan leikkauspisteitä johtaa usein vielä parempaan tulokseen kuin vain liukuvan ja itse hinnan leikkauspisteiden hyväksikäyttö 12kk jaksolla ( ) kahden yksinkertaisen liukuvan (21 ja 5 päivän periodeilla) leikkauspisteisiin perustuva strategia on näyttänyt etenemissuunnan markkinoiden osalta varsin hyvin. Markkinoilla toimijan pitää kuitenkin aina verifioifa läpäisyliike odottamalla löytyykö sille vahvistusta. 6.2 Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo Exponential Moving Average (EMA) Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo Exponential Moving Average (EMA) lasketaan lisäämällä uusimman ajan hetken arvo edelliseen liukuvan keskiarvon arvoon sen prosentuaalisessa suhteessa. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo painottaa siis yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa (6.1) enemmän uusimpia hintamuutoksia verrattuna vanhempiin. Tämä on perusteltua olettaen, että muutosten informaatioarvo vähenee niiden vanhetessa. Analyysi löytyy analyysivelhon ryhmästä Tekninen analyysi nimellä Liukuva keskiarvo Liukuvat keskiarvot usein tulostetaan samaan graafiin itse hintaesityksen kanssa. Monesti käytetään useampaakin kuin yhtä liukuvaa. 29

Teknisen analyysin ohjeet

Teknisen analyysin ohjeet Teknisen analyysin ohjeet Liukuvat keskiarvot (Moving Averages) - Yksinkertainen (Simple) - Eksponentiaalinen (Exponential) - Painotettu (Weighted) Bollinger Bands Envelope Moving Average Convergence Divergence

Lisätiedot

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO 26.4.2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 LINEAARINEN MALLI... 1 Selityskerroin... 3 Excelin funktioita... 4 EKSPONENTIAALINEN MALLI... 4 MALLIN KÄYTTÄMINEN ENNUSTAMISEEN...

Lisätiedot

H HI IN N T N O ANJ E S N U O S J U A O U J S AUS P Ö P Ö R RS SS I I S S S S Ä Ä 16.3.2009 1

H HI IN N T N O ANJ E S N U O S J U A O U J S AUS P Ö P Ö R RS SS I I S S S S Ä Ä 16.3.2009 1 HINTOJEN SUOJAUS HINNAN SUOJAUS PÖRSSISSÄ PÖRSSISSÄ 16.3.2009 1 Hintojen suojaus pörssissä - futuurit ja optiot Futuurisopimus on sitova sopimus, jolla ostat tai myyt tulevaisuudessa hintaan, josta sovitaan

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

FCA suuntaviivat, Pitkän aikavälin siirtotuotteet ja Energiaviraston arviointi. Verkkosääntöfoorumi, Jori Säntti

FCA suuntaviivat, Pitkän aikavälin siirtotuotteet ja Energiaviraston arviointi. Verkkosääntöfoorumi, Jori Säntti FCA suuntaviivat, Pitkän aikavälin siirtotuotteet ja Energiaviraston arviointi Verkkosääntöfoorumi, 14.3.2017 Jori Säntti Tausta FCA suuntaviivat EU Komission asetus, tavoitteena harmonisoida rajojen yli

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi v.26 Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi www.aktiiviporssikauppa.com Yleiskatsaus Kohde-etuus Suositus 1 viikko 1 kuukausi LONG-tuote

Lisätiedot

YLEISKUVA - Kysymykset

YLEISKUVA - Kysymykset INSIGHT Käyttöopas YLEISKUVA - Kysymykset 1. Insight - analysointityökalun käytön mahdollistamiseksi täytyy kyselyn raportti avata Beta - raportointityökalulla 1. Klikkaa Insight välilehteä raportilla

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu yritysten tulosodotukset kasvun

Lisätiedot

Aki Taanila AIKASARJOJEN ESITTÄMINEN

Aki Taanila AIKASARJOJEN ESITTÄMINEN Aki Taanila AIKASARJOJEN ESITTÄMINEN 4.12.2012 Viivakaavio Excelissä voit toteuttaa viivakaavion kaaviolajilla Line (Viiva). Viivakaavio onnistuu varmimmin, jos taulukon ensimmäisessä sarakkeessa ovat

Lisätiedot

HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset kuka valvoo ja miten?

HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset kuka valvoo ja miten? HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset kuka valvoo ja miten? Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Laila Hietalahti 0 Finanssivalvonta

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Sisällysluettelo ESIPUHE 1. PAINOKSEEN... 3 ESIPUHE 2. PAINOKSEEN... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4

Sisällysluettelo ESIPUHE 1. PAINOKSEEN... 3 ESIPUHE 2. PAINOKSEEN... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 Sisällysluettelo ESIPUHE 1. PAINOKSEEN... 3 ESIPUHE 2. PAINOKSEEN... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. METODOLOGIAN PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 6 1.1 KESKEISTEN KÄSITTEIDEN KERTAUSTA... 7 1.2 AIHEESEEN PEREHTYMINEN...

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2012-2013 kulutushuippu saavutettiin 18.1.2013 tunnilla 9-10, jolloin sähkön kulutus oli 14 043 MWh/h

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Haitallinen valikoituminen: Kahden tyypin malli

Haitallinen valikoituminen: Kahden tyypin malli Haitallinen valikoituminen: Kahden tyypin malli Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari Mikko Hyvärinen 29.1.2008 Haitallinen valikoituminen kahden tyypin malli Haitallinen valikoituminen tarkoittaa että päämies

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2011-2012 kulutushuippu saavutettiin 3.2.2012 tunnilla 18-19 jolloin sähkön kulutus oli 14 304 (talven

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit 5. harjoitukset 14.4.2015 Futuurit ja termiinit

A250A0100 Finanssi-investoinnit 5. harjoitukset 14.4.2015 Futuurit ja termiinit A250A0100 Finanssi-investoinnit 5. harjoitukset 14.4.2015 Futuurit ja termiinit ehtävä 5.1 Kesäkuun 3. päivä ostaja O ja myyjä M sopivat syyskuussa erääntyvästä 25 kappaleen OMX Helsinki CAP-indeksifutuurin

Lisätiedot

Metsämuuronen: Tilastollisen kuvauksen perusteet ESIPUHE... 4 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. METODOLOGIAN PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 8 2. AINEISTO...

Metsämuuronen: Tilastollisen kuvauksen perusteet ESIPUHE... 4 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. METODOLOGIAN PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 8 2. AINEISTO... Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. METODOLOGIAN PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 8 1.1 KESKEISTEN KÄSITTEIDEN KERTAUSTA...9 1.2 AIHEESEEN PEREHTYMINEN...9 1.3

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA 26.3.2009 1 Riskienhallinnan yleiset periaatteet ja sovellukset 2 Markkinariskien hallinnan tarve ja lähtökohdat EU:n maatalouspolitiikka kehittyy entistä markkinalähtöisempään

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Aki Taanila AIKASARJAENNUSTAMINEN

Aki Taanila AIKASARJAENNUSTAMINEN Aki Taanila AIKASARJAENNUSTAMINEN 26.4.2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 1 AIKASARJA ILMAN SYSTEMAATTISTA VAIHTELUA... 2 1.1 Liukuvan keskiarvon menetelmä... 2 1.2 Eksponentiaalinen tasoitus... 3 2 AIKASARJASSA

Lisätiedot

ESITTELYSSÄ UUSI INTSTREAM E.R.T yli 50 parannusta

ESITTELYSSÄ UUSI INTSTREAM E.R.T yli 50 parannusta Intstream Oy:n asiakaskirje 03/05 ESITTELYSSÄ UUSI INTSTREAM E.R.T yli 50 parannusta ERT:n ensimmäinen vuosi oli menestys Teknisen analyysin koulutusseminaari Espoossa 15. kesäkuuta Uuden Intstream E.R.T:n

Lisätiedot

intstream a Europower company E 2 ETRM Sähkömyyntiprosessin hallinta Salkunhallintatyökalu 2009 Intstream Oy, kaikki oikeudet pidätetään

intstream a Europower company E 2 ETRM Sähkömyyntiprosessin hallinta Salkunhallintatyökalu 2009 Intstream Oy, kaikki oikeudet pidätetään intstream a Europower company E 2 ETRM Sähkömyyntiprosessin hallinta Salkunhallintatyökalu 2009 Intstream Oy, kaikki oikeudet pidätetään Tarjouslaskenta Automatisoitu tarjouslaskenta tukee myyjän myyntiprosessia

Lisätiedot

1. Lineaarinen optimointi

1. Lineaarinen optimointi 0 1. Lineaarinen optimointi 1. Lineaarinen optimointi 1.1 Johdatteleva esimerkki Esimerkki 1.1.1 Giapetto s Woodcarving inc. valmistaa kahdenlaisia puuleluja: sotilaita ja junia. Sotilaan myyntihinta on

Lisätiedot

Kvantitatiiviset menetelmät

Kvantitatiiviset menetelmät Kvantitatiiviset menetelmät HUOM! Tentti pidetään tiistaina.. klo 6-8 Vuorikadulla V0 ls Muuttujien muunnokset Usein empiirisen analyysin yhteydessä tulee tarve muuttaa aineiston muuttujia Esim. syntymävuoden

Lisätiedot

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009 Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Sähkön käytön kysyntäjousto Lähtökohta kysyntäjoustolle: Jousto tulee saattaa markkinapaikalle

Lisätiedot

Kaavioiden rakenne. Kaavioiden piirto symboleita yhdistelemällä. Kaavion osan valitseminen päätöksellä ja toistaminen silmukalla.

Kaavioiden rakenne. Kaavioiden piirto symboleita yhdistelemällä. Kaavion osan valitseminen päätöksellä ja toistaminen silmukalla. 2. Vuokaaviot 2.1 Sisällys Kaavioiden rakenne. Kaavioiden piirto symbolta yhdistelemällä. Kaavion osan valitseminen päätöksellä ja toistaminen silmukalla. Esimerkkejä: algoritmi oven avaamiseen vuokaaviona,

Lisätiedot

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Esityksen sisältö Fingridin strategia sähkömarkkinoiden kehittämisestä Ruotsi Venäjä ENTSO-E Markkinatieto Tehoreservit

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Supremum ja inmum Tarkastellaan aluksi avointa väliä, Tämä on joukko, johon kuuluvat kaikki reaaliluvut miinus yhdestä yhteen Kuitenkaan päätepisteet eli luvut ja

Lisätiedot

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Sisältö Commerzbank AG Bull & Bear perusteet Sertikaatin komponentit Esimerkkejä Vertailua muihin tuotteisiin Suojamekanismi Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank

Lisätiedot

Ohjelmassa on käytettävä funktiota laskeparkkimaksu laskemaan kunkin asiakkaan maksu. Funktio floor pyöristää luvun lähimmäksi kokonaisluvuksi.

Ohjelmassa on käytettävä funktiota laskeparkkimaksu laskemaan kunkin asiakkaan maksu. Funktio floor pyöristää luvun lähimmäksi kokonaisluvuksi. Tehtävä 24. Kallioparkki veloittaa 2 euroa kolmelta ensimmäiseltä pysäköintitunnilta. Yli kolmen tunnin pysäköinnistä veloitetaan lisäksi 0.5 euroa jokaiselta yli menevältä tunnilta. Kuitenkin maksimiveloitus

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa. Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa. Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Teemat Pullonkaulatilanne yleensä Pohjoismaissa Ruotsi-Suomi raja erityisesti Fenno-Skan 2:n vaikutus

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 8 Optioiden hinnoittelusta 1. Optioiden erilaiset kohde-etuudet 1.1. Osakeoptiot Yksi optio antaa yleensä oikeuden ostaa/myydä 1 kpl kohdeetuutena olevia

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet VAASAN YLIOPISTO/AVOIN YLIOPISTO TILASTOTIETEEN PERUSTEET Harjoituksia 1 KURSSIKYSELYAINEISTO: 1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet Nimi Ikä v. Asema Palkka

Lisätiedot

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa. Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa. Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy Tutki3u sähkömarkkinaa julkisen 6edon pohjalta Selvityksen tekijänä on riippumaton

Lisätiedot

OP.FI ANALYSOINTITYÖKALU -OPAS

OP.FI ANALYSOINTITYÖKALU -OPAS OP.FI ANALYSOINTITYÖKALU -OPAS Sisällysluettelo sivu 1. Kurssien analysointityökalun käyttö 2 2. Teknisen analyysin indikaattorit 3 3. Graafin muokkaus 5 4. Piirtotyökalut 7 5. Graafin asetukset 8 6. Benchmark-toiminto

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2017 Harjoitus 5 Arttu Kahelin arttu.kahelin@aalto.fi 1. Maan julkisen sektorin budjettialijäämä G-T on 5 % BKT:sta, BKT:n reaalinen kasvu on 5% ja reaalikorko on 3%. a)

Lisätiedot

Fortumin sähkömarkkinakatsaus Keilaniemi

Fortumin sähkömarkkinakatsaus Keilaniemi Fortumin sähkömarkkinakatsaus Keilaniemi 19.3.27 Lotta Forssell viestintäjohtaja Fortum Portfolio Management and Trading 19/3/28 1 Sähkömarkkinakatsauksen tausta ja tarkoitus Fortumin sähkömarkkinakatsauksen

Lisätiedot

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009 Advisory Corporate Finance Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Syyskuu 2009 Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen

Lisätiedot

E2 SALES Sähkömyyntiprosessin hallinta

E2 SALES Sähkömyyntiprosessin hallinta E2 SALES Sähkömyyntiprosessin hallinta 2011 Intstream Oy, kaikki oikeudet pidätetään Tarjouslaskenta Automatisoitu tarjouslaskenta tukee myyjän myyntiprosessia nopeuttamalla tarjouslaskennan suorittamista.

Lisätiedot

3 TOISEN ASTEEN POLYNOMIFUNKTIO

3 TOISEN ASTEEN POLYNOMIFUNKTIO 3 TOISEN ASTEEN POLYNOMIFUNKTIO POHDITTAVAA 1. Kuvasta voidaan arvioida, että frisbeegolfkiekko käy noin 9 metrin korkeudella ja se lentää noin 40 metrin päähän. Vastaus: Frisbeegolfkiekko käy n. 9 m:n

Lisätiedot

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P Osa 5. Joustoista Kysynnän hintajousto (price elasticity of demand) mittaa, miten kysynnän määrä reagoi hinnan muutokseen = kysytyn määrän suhteellinen muutos jaettuna hinnan suhteellisella muutoksella

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

Tarkista vielä ennen analysoinnin aloittamista seuraavat seikat:

Tarkista vielä ennen analysoinnin aloittamista seuraavat seikat: Yleistä Tilastoapu on Excelin sisällä toimiva apuohjelma, jonka avulla voit analysoida tilastoaineistoja. Tilastoapu toimii Excelin Windows-versioissa Excel 2007, Excel 2010 ja Excel 2013. Kun avaat Tilastoavun,

Lisätiedot

FCA selvitys arviointimenetelmästä RfG poikkeamamenettelyt

FCA selvitys arviointimenetelmästä RfG poikkeamamenettelyt FCA selvitys arviointimenetelmästä RfG poikkeamamenettelyt Verkkosääntöfoorumi 29.11.2016 Jarno Lamponen Sääntelyviranomaisten päätös suojaustuotteista Pitkän aikavälin siirtokapasiteetin jakamista koskevien

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

Kysynnän ennustaminen muuttuvassa maailmassa

Kysynnän ennustaminen muuttuvassa maailmassa make connections share ideas be inspired Kysynnän ennustaminen muuttuvassa maailmassa Nina Survo ja Antti Leskinen SAS Institute Mitä on kysynnän ennustaminen? Ennakoiva lähestymistapa, jolla pyritään

Lisätiedot

Harjoitukset 2 : Monimuuttujaregressio (Palautus )

Harjoitukset 2 : Monimuuttujaregressio (Palautus ) 31C99904, Capstone: Ekonometria ja data-analyysi TA : markku.siikanen(a)aalto.fi & tuuli.vanhapelto(a)aalto.fi Harjoitukset 2 : Monimuuttujaregressio (Palautus 24.1.2017) Tämän harjoituskerran tarkoitus

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 24.4.2017 1 Kategoriset muuttujat Lukumääriä Prosentteja (muista n-arvot) Pylväitä 2 Yhteenvetotaulukko (frekvenssitaulukko) TAULUKKO 1. Asunnon tyyppi

Lisätiedot

Mistä joustoa sähköjärjestelmään?

Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Joustoa sähköjärjestelmään Selvityksen lähtökohta Markkinatoimijoitten tarpeet toiveet Sähkömarkkinoiden muutostilanne Kansallisen ilmastoja energiastrategian vaikuttamisen

Lisätiedot

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja - Kuinka erotan jyvät akanoista Petri Kärkkäinen salkunhoitaja eq Suomiliiga eq Suomiliiga on Suomeen sijoittava osakerahasto Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin ja Suomessa noteerattujen yhtiöiden

Lisätiedot

(1) Katetuottolaskelma

(1) Katetuottolaskelma (1) Katetuottolaskelma Katetuottolaskelmalla tarkastellaan yrityksen kannattavuutta myyntituotto - muuttuvat kustannukset (mukut) = katetuotto katetuotto - kiinteät kustannukset (kikut) = tulos (voitto

Lisätiedot

Tiedosto Muuttuja Kuvaus Havaintoväli Aikasarjan pituus. Intelin osakekurssi. (Pörssi-) päivä n = 20 Intel_Volume. Auringonpilkkujen määrä

Tiedosto Muuttuja Kuvaus Havaintoväli Aikasarjan pituus. Intelin osakekurssi. (Pörssi-) päivä n = 20 Intel_Volume. Auringonpilkkujen määrä MS-C2128 Ennustaminen ja aikasarja-analyysi 4. harjoitukset / Tehtävät Kotitehtävät: 3, 5 Aihe: ARMA-mallit Tehtävä 4.1. Tutustu seuraaviin aikasarjoihin: Tiedosto Muuttuja Kuvaus Havaintoväli Aikasarjan

Lisätiedot

Ohje. Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0

Ohje. Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0 Ohje Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0 Tämän ohjeen tarkoituksen on tutustuttaa sinut Diabetesseurantataulukon käyttöön. Ohjeen lähtökohtana on, että et ennestään hallitse

Lisätiedot

1 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

1 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Ensimmäisen asteen polynomifunktio ENNAKKOTEHTÄVÄT. a) f(x) = x 4 b) Nollakohdassa funktio f saa arvon nolla eli kuvaaja kohtaa x-akselin. Kuvaajan perusteella funktion nollakohta on x,. c) Funktion f

Lisätiedot

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015 Yleistä Excel on taulukkolaskentaohjelma. Tämä tarkoittaa sitä että sillä voi laskea laajoja, paljon laskentatehoa vaativia asioita, esimerkiksi fysiikan laboratoriotöiden koetuloksia. Excel-ohjelmalla

Lisätiedot

7. Resistanssi ja Ohmin laki

7. Resistanssi ja Ohmin laki Nimi: LK: SÄHKÖ-OPPI Tarmo Partanen Teoria (Muista hyödyntää sanastoa) 1. Millä nimellä kuvataan sähköisen komponentin (laitteen, johtimen) sähkön kulkua vastustavaa ominaisuutta? 2. Miten resistanssi

Lisätiedot

Fortumin energiamarkkinakatsaus Keilaniemi

Fortumin energiamarkkinakatsaus Keilaniemi Fortumin energiamarkkinakatsaus Keilaniemi 27.5.29 Lotta Forssell viestintäjohtaja Fortum Portfolio Management and Trading Timo Liiri Asiakkuuspäällikkö Fortum Markets 27/5/29 1 Energiamarkkinakatsauksen

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus 1 2 3 4 5 YHT 1. Selitä lyhyesti, mitä seuraavat käsitteet kohdissa a) e) tarkoittavat ja vastaa kohtaan f) a) Työllisyysaste (2 p) b) Oligopoli (2 p) c) Inferiorinen hyödyke (2 p) d) Kuluttajahintaindeksi

Lisätiedot

Siirtojen hallinta 2015

Siirtojen hallinta 2015 Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2015 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta

Lisätiedot

EMS Light Nordic -seurantatyökalu

EMS Light Nordic -seurantatyökalu 8 EMS Light Nordic EMS Light Nordic on helppokäyttöinen seurantatyökalu, jonka avulla yritys voi helposti seurata ja analysoida esimerkiksi energian kulutusta, jätemääriä sekä materiaaleihin liittyviä

Lisätiedot

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Markkinatakaajan rooli Vipuvaikutus Bull & Bear Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki

Lisätiedot

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 JOHANNA MEHTÄLÄ 2014 TARKKAILUN PERUSTA Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalaston elohopeapitoisuuksien tarkkailu perustuu

Lisätiedot

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: Lokaatio ja hajonta

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: Lokaatio ja hajonta Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: ja hajonta Sisältö Havaittujen arvojen jakauma Havaittujen arvojen jakaumaa voidaan kuvailla ja esitellä tiivistämällä havaintoarvot sopivaan muotoon. Jakauman

Lisätiedot

Luentorunko 7: Raha, hintataso ja valuuttakurssit pitkällä aikav

Luentorunko 7: Raha, hintataso ja valuuttakurssit pitkällä aikav Luentorunko 7: Raha, hintataso ja valuuttakurssit pitkällä aikavälillä Niku, Aalto-yliopisto ja Etla Makrotaloustiede 31C00200, Talvi 2018 Johdanto Mitä on raha? Rahan määrä ja hintataso pitkällä aikavälillä.

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013 28.5.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2013-2014 oli keskimääräistä lämpimämpi. Talven kylmin ajanjakso ajoittui tammikuun puolivälin jälkeen.

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

Esimerkki 1: auringonkukan kasvun kuvailu

Esimerkki 1: auringonkukan kasvun kuvailu GeoGebran LASKENTATAULUKKO Esimerkki 1: auringonkukan kasvun kuvailu Auringonkukka (Helianthus annuus) on yksivuotinen kasvi, jonka varren pituus voi aurinkoisina kesinä hyvissä kasvuolosuhteissa Suomessakin

Lisätiedot

3. Tietokoneharjoitukset

3. Tietokoneharjoitukset 3. Tietokoneharjoitukset Aikasarjan logaritmointi Aikasarjoja analysoidaan usein logaritmisessa muodossa. Asialooginen perustelu logaritmoinnille: Muuttujan arvojen suhteelliset muutokset ovat usein tärkeämpiä

Lisätiedot

Seuratiedote 2/09 LIITE 4

Seuratiedote 2/09 LIITE 4 CSA-järjestelmä Johdantoa USGAn Course Rating -järjestelmässä todetaan: USGAn Course Ratingin ja Slope Ratingin määritysten tulee vastata olosuhteita kauden aikana, jolloin suurin osa kierroksista pelataan.

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI LTKY012. Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI LTKY012. Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas KURSSIN SISÄLTÖ Johdanto Mittaaminen ja aineiston hankinta Mitta-asteikot Otanta Aineiston esittäminen ja data-analyysi Havaintomatriisi

Lisätiedot

1 Aritmeettiset ja geometriset jonot

1 Aritmeettiset ja geometriset jonot 1 Aritmeettiset ja geometriset jonot Johdatus Johdatteleva esimerkki 1 Kasvutulille talletetaan vuoden jokaisen kuukauden alussa tammikuusta alkaen 100 euroa. Tilin nettokorkokanta on 6%. Korko lisätään

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET Jokaisen tehtävän perässä on pistemäärä sekä sivunumero (Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 2012) josta vastaus löytyy. (1) (a) Suppea raha sisältää

Lisätiedot

12. Korkojohdannaiset

12. Korkojohdannaiset 2. Korkojohdannaiset. Lähtökohtia Korkojohdannaiset ovat arvopapereita, joiden tuotto riippuu korkojen kehityksestä. korot liittyvät lähes kaikkiin liiketoimiin korkojohdannaiset ovat tärkeitä. korkojohdannaisilla

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan?

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Hämeen Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu yritysten tulosodotukset kasvun riskit markkinoiden

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2017 Harjoitus 4 Arttu Kahelin arttu.kahelin@aalto.fi Tehtävä 1 a) Kokonaistarjonta esitetään AS-AD -kehikossa tuotantokuilun ja inflaation välisenä yhteytenä. Tämä saadaan

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 8 Väliarvolause Oletetaan, että funktio f on jatkuva jollain reaalilukuvälillä [a, b] ja derivoituva avoimella välillä (a, b). Funktion muutos tällä välillä on luonnollisesti

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 3/Tosi; Organisaatiokenttää ei mainita (s.35). 2. Osiot 1 ja 2/Epätosia; Puppua. Osio 3/Lähellä oikeata kuvion 2.1 mukaan (s.30). Osio 4/Tosi (sivun 30 tekstin

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

1.Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet

1.Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet VAASAN YLIOPISTO/KESÄYLIOPISTO TILASTOTIETEEN PERUSTEET Harjoituksia A KURSSIKYSELYAINEISTO: 1.Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet Nimi Ikä v. Asema Palkka

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

talletetaan 1000 euroa, kuinka paljon talouteen syntyy uutta rahaa?

talletetaan 1000 euroa, kuinka paljon talouteen syntyy uutta rahaa? TALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 1.6.2017 1. Kerro lyhyesti (korkeintaan kolmella lauseella ja kaavoja tarvittaessa apuna käyttäen), mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä: (a) moraalikato (moral hazard) (b)

Lisätiedot

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Kari Eloranta 2016 Jyväskylän Lyseon lukio 11. tammikuuta 2016 Kokeen rakenne Fysiikan kokeessa on 13 tehtävää, joista vastataan kahdeksaan. Tehtävät 12 ja 13 ovat

Lisätiedot

Kuluttaja valitsee erilaisten hyödykekorien välillä. Kuluttajan preferenssijärjestyksen perusoletukset ovat

Kuluttaja valitsee erilaisten hyödykekorien välillä. Kuluttajan preferenssijärjestyksen perusoletukset ovat Kuluttajan valinta KTT Olli Kauppi Kuluttaja valitsee erilaisten hyödykekorien välillä. Kuluttajan preferenssijärjestyksen perusoletukset ovat 1. Täydellisyys: kuluttaja pystyy asettamaan mitkä tahansa

Lisätiedot