40 KYSYMYSTÄ. Metsänomistajan. Asta riehui Sulkavalla Sulkavalla asuva Ritva Kallio, Metsänomistaja Ritva Kallio [ VERO-OPAS ] [ A ]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "40 KYSYMYSTÄ. Metsänomistajan. Asta riehui Sulkavalla Sulkavalla asuva Ritva Kallio, Metsänomistaja Ritva Kallio [ VERO-OPAS ] [ A ]"

Transkriptio

1 40 KYSYMYSTÄ metsävero ilmoituksesta TEKSTI: JORMA PALOVAARA KUVAT: MARKUS HENTTONEN, JOHANNA KOKKOLA, KARI LINDHOLM JA MATTI SALMI ASIANTUNTIJAT: VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ HELI MUTKALA-KÄHKÖNEN (METSÄNOMISTAJIEN LIITTO LÄNSI-SUOMI) JOHTAJA TIMO SIPILÄ (MTK) TOIMINNANJOHTAJA AKI HAAPANIEMI (METSÄNHOITOYHDISTYS KIHNIÖ-PARKANO) YLITARKASTAJA KARI PILHJERTA (VEROHALLINTO) METSÄNEUVOJA PETRA VARONEN (METSÄNOMISTAJIEN PALVELUTOIMISTO) Verolomakkeiden palautusaikataulu Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat palauttavat veroilmoituksen viimeistään Samalla voi antaa kalenterivuoden 2010 arvonlisäveroilmoituksen. Metsätaloutta harjoittavien verotusyhtymien tulee antaa metsätalouden veroilmoitus yhdessä lomakkeen 36 (yhtymäselvitys) kanssa mennessä. Liikkeen- tai ammatinharjoittajat voivat antaa metsätalouden veroilmoituksen yhdessä muiden tuloveroilmoitustensa kanssa mennessä. Ei-arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat jättävät metsätalouden veroilmoituksen joko tai mennessä esitäytetyn vero ilmoituksen palauttamisajan mukaan. Metsätalouden veroilmoitusta täyttävältä vaaditaan tänäkin vuonna huolellisuutta. Aarteen perusteellinen vero-opas auttaa sinut hankalien kohtien yli. n kannattaa palauttaa metsätalouden veroilmoitus aina, kun metsänhoidosta on aiheutunut hänelle kustannuksia, sillä ne hyvitetään verotuksessa. Tämä pätee, vaikka metsänomistaja ei olisi saanut verovuonna tuloja puukaupoista. Metsätaloudesta saatujen tulojen ilmoittaminen verottajalle on puolestaan metsänomistajan velvollisuus. Mikäli ei mitään tuloja eikä menoja ole, veroilmoitusta ei ole pakko palauttaa. Miltei aina vähennyskelpoisia kustannuksia on kuitenkin kertynyt. Esimerkiksi metsätilalle tehty tarkastusmatka on vähennyskelpoinen kulu, ja useimmathan joutuivat viime vuonna tekemään myrsky- tai lumituhotarkistuksia. Myös metsäalan kirjallisuuden ja lehdet kuten Aarteen tilausmaksun voi vähentää verotuksessa. Vähennyksistä lisää sivulla 43. Metsätaloudelle on tyypillistä se, että tuloja puukaupoista tulee harvoin mutta kerralla paljon kun taas menoja kertyy vuosittain. Siksi metsänomistajan kannattaa pitää tarkkaa huolta siitä, että hän ilmoittaa kaikki metsätalouden tulonhankinnan vähennyksiin oikeuttavat menonsa. Siitä ei huolehdi hänen puolestaan kukaan muu. Jos menot jäävät ilmoittamatta, metsänomistaja häviää verotuksessa rahaa. Verohuojennukset ja alvit Kolmen viime vuoden ajan metsäverotukseen ovat vaikuttaneet erilaiset ja erisuuruiset puunmyyntitulojen verohuojennukset. Niistä viimeiset myönnettiin vuonna 2010 tehdyille puukaupoille. n täytyy edelleen olla tarkkana ilmoittaessaan puunmyyntitulojaan. Viime vuonna saadusta puunmyyntitulosta saattaa olla verollista 100, 75 tai 50 prosenttia riippuen siitä, milloin kaupat on sovittu. Viime vuonna puunmyyntiä lisäsivät loppukesästä tuhojaan tehneet myrskyt. Astan, Veeran, Lahjan ja Sylvin jäljiltä puuta korjattiin myytäväksi sellaisillakin metsätiloilla, joilla ei ollut suunniteltu puukauppoja. Myrskytuhoista kärsineillä metsänomistajilla osa verotettavasta tulosta saattoi kertyä puunmyynnistä, osa metsävakuutuskorvauksista. Myrskytuhokorvauksista lisää sivulla 42. Suurimmat muutokset vuoden 2010 metsäverotuksessa liittyvät arvonlisäverojen maksuun. Alv-% nousi 23 prosenttiin 1. heinäkuuta Metsätalouden harjoittajilla alv-ilmoitus muuttui kausiveroilmoitukseksi ja verotilimenettely otettiin käyttöön. Oma-aloitteisesti tilitettävät verot, kuten arvonlisäverot, voi hoitaa nykyään Verohallinnon verotilin kautta. Alv-palautuksia haetaan omalla palautushakemuksellaan. Näistä muutoksista kerromme lisää sivulla 46. Asta riehui Sulkavalla Sulkavalla asuva Ritva Kallio, 54, omistaa 35 hehtaaria metsää kotitalonsa lähistöltä. Viime vuonna Kallio ei suunnitellut myyvänsä metsää, mutta aluetta heinäkuun lopussa riepotellut Asta-myrsky muutti asiat. Myrskyn alle joutunutta metsää kaatui 15 hehtaarin alueelta. Puiden korjuu saatiin hoidetuksi jo syys- ja lokakuussa, joten myrskytuhopuiden kauppoja koskee onneksi vielä 25 prosentin verohuojennus. Vakuutuskorvaukset ehtivät maksuun vasta vuonna Niistä Ritva Kallio aikoo tehdä tuhovarauksen seuraavien vuosien kustannusten varalle. Osa kaatuneesta metsästä oli päätehakkuukelpoista, osa vastikään harvennettua. Onneksi puut kaatuivat sentään juurineen eikä myrsky laajassa mitassa katkonut puita keskeltä. Myrskypuista saatiin sekä tukki- että sellupuuta. Kallio aikoo jaksottaa puunmyyntituloja seuraaville vuosille menovarausten avulla, jotta metsän perustamiskustannuksia voidaan vähentää suoraan tuloista. Koska myrskyn alle jäi myös kasvatusmetsää, Ritva Kallion kuitupuupino on muhkea. Onneksi metsävakuutus korvaa myös kasvunmenetyksiä. Ritva Kallio Kotikunta: Sulkava Ammatti: yrittäjä Metsäomaisuus: Sulkavalla 35 hehtaaria vanhemmilta perittyä metsää, jonka Ritva Kallio on lunastanut sisaruksiltaan. 38 metsä AARRE 1/11 AARRE 1/11 metsä 39

2 Tarkkana puunmyyntituloja ilmoittaessa 2C-lomakkeen 1. sivu, kohdat Metsätalouden pääomatulot. Mikä on metsätalouden verotuksen 1 pääperiaate? Se, että kaikki tulot ovat veronalaisia ja kaikki kulut, jotka tulevat metsätulojen hankkimisesta, ovat vähennyskelpoisia. Tuloista vähennetään menot ja erotuksesta maksetaan 28 prosentin pääomavero. maksaa siis veroja vain nettotuloista. Jos verotus jää miinukselle, alijäämä hyvitetään metsänomistajan muussa verotuksessa. Vähennys tehdään ensisijaisesti metsänomistajan muista pääomatuloista. Jos niitä ei ole, vähennys tehdään hänen tuloverotuksestaan. Mitä lasketaan metsätalouden 2 pääomatuloiksi? Pääomatuloiksi lasketaan kaikki metsästä saatavat tulot, esimerkiksi puunmyyntitulot, vakuutuskorvaukset, vahingonkorvaukset, omasta metsästä otettu puu rakentamiseen sekä hirvivahinkokorvaukset. Myös myytyjen joulukuusten, koristehavujen ja polttopuiden myyntitulot ilmoitetaan. Miten eri aikoina tehdyt puukaupat 3 ja niistä saadut tulot ilmoitetaan? Tuloa verotetaan sitten, kun raha liikkuu. Siksi metsänomistaja ilmoittaa tulot sinä vuonna, kun ne hänelle maksetaan, riippumatta siitä, minä vuonna kaupoista on sovittu. Puunmyyntitulot kirjataan kaupantekoajankohdan mukaan verolomakkeen ykköskohdassa oleviin kolmeen sarakkeeseen. saa olla tarkkana merkitessään eri vuosina tehtyjen puukauppojen tuloja, koska niille on myönnetty erisuuruisia verohuojennuksia. Korpitie Kuusikko Kuusikko Esimerkkilomake 1. Puunmyyntitulot ilmoitetaan kaupanteon ajankohdan mukaan. 663: Jaksolla solmitun puukaupan myyntitulosta 50 % on verollista (0,5 x e = e). 674: solmituista kaupoista 75 % on verollista (0,75 x e = e). 675: Hankintakaupassa myyjä tekee itse hakkuun ja kuljettaa puun tien varteen. 676: Tarkempi selvitys hankintatyöstä annetaan lomakkeen sivulla 2 osassa II. 678: Hankintatyön veronalainen määrä saadaan vähentämällä kaupan arvosta hankintatyön arvo (1 800 e 855 e = 945 e) ja laskemalla tästä summasta verollinen osuus, tässä tapauksessa 75 % (0,75 x 945 e = 708,75 e) Myrskytuhosta saatu vakuutuskorvaus lasketaan verotuksessa pääomatuloksi Menovarauksella siirretään osa tuloista kattamaan tulevien vuosien menoja Myrskytuhojen vakuutuskorvauksesta tehtiin tuhovaraus kattamaan tulevaa uudistuskustannusta. 6. Vuosimenoissa ilmoitetaan erikseen palkkakustannukset ja matkakulut. Muihin vuosimenoihin kootaan esimerkiksi sahan polttoaineet, vakuutusmaksut, puhelinkustannukset, alan kurssien osallistumismaksut, ammattilehdet ja veroilmoituksen täyttöneuvonta. 7. Poistoja voidaan tehdä pitkäkestoisista hankinnoista. 644: Ojituskustannuksia oli jäljellä e. Niistä tehtiin 15 %:n eli 244,50 euron poisto. Poiston jälkeen jää tulevina vuosina poistettavaksi vielä 1 385,50 e. Graafi: JARKKO SIRKIÄ Mitä tarkoittaa puun myyntituloista 4 tehtävä ennakonpidätys? Puunmyyntitulojen ennakonpidätys vastaa palkkaverotuksen ennakonpidätystä. Sen tekee joko puun ostaja tai kauppojen välittäjä. n ei tarvitse itse ilmoittaa ennakonpidätyksiä. Pystykaupassa ennakonpidätys on 19 prosenttia ja hankintakaupassa 13 prosenttia. Verohuojennetuissa kaupoissa käytetään omia prosenttejaan. Ennakonpidätysprosenteissa on otettu karkeasti huomioon metsätalouden kustannuksista tehtävät vähennykset. Vähennysten jälkeen jäljelle jäävä verotettava tulo on yleensä pienempi kuin puukaupoista saatu maksu. Lopullinen, veroilmoitukseen perustuva laskelma ratkaisee, tuleeko verotettavalle jälkiveroa vai veronpalautuksia. Hankintakaupan verotus Miten hankintatyö vähennetään 5 verotuksessa? Jos metsänomistaja tekee itse hakkuut tai puunkuljetukset tien varteen, tämän hankintatyön arvo vähennetään kauppojen myyntituloista ennen verotusta. Vähentämällä puunmyyntitulosta hankintatyön arvo saadaan kaupan veronalainen määrä. Verotonta hankintatyötä voi tehdä 125 kuutiometriin asti. Tämän rajan ylittävää metsänomistajan tekemää hankintatyötä verotetaan ansiotulona. Hankintatyön tekijänä voi olla myös oma puoliso tai ennen verovuotta 14 vuotta täyttänyt oma lapsi. Onko metsänhoitoyhdistyksellä teetetty 6 puunkorjuu hankintatyötä? Jos hankintakaupan työt teettää ulkopuolisella, esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksellä, kyseessä ei ole hankintatyö. Nämä menot vähennetään veroilmoituksen kohdassa 6. Vuosimenot. Puukaupasta saadut tulot ilmoitetaan kuitenkin hankintakauppatuloina, ja niitä koskee alhaisempi ennakonpidätysprosentti. Miten lasketaan hankintatyön arvo? 7 Hankintatyön taksa voidaan laskea metsurien työehtosopimustaulukosta puun järeyden mukaan. Toinen vaihtoehto on laskea työn arvo metsäveroilmoituksen täyttöohjeissa annetun keskimääräisen taksan mukaan. Itse tehdyn työn arvo on siis sama kuin jos työn teettäisi palkatulla ammattilaisella. Onko hankintatyön verovapaus tekijäkohtainen? 8 Ei, vaan verovapaus on metsätilakohtainen vaikka tekijöitä olisi useampi. Jos avioparilla on metsätilat eri paikkakunnilla, perhe voi tehdä kummallakin tilalla erikseen oman työn kustannusta koskevat vähennykset. Kuolinpesän osakkailla taas on oikeus Jos metsätulo jää miinukselle, alijäämä hyvitetään muussa verotuksessa.» vain yhteisen työnarvon vähennykseen kutakin metsätilaa kohden. Verovapauden ylittävän hankintatyön arvo ilmoitetaan lomakkeessa tekijäkohtaisesti. Miten hankintatyön arvo vähennetään 9 verohuojennuksella tehdystä puukaupasta? Osittain verovapaan puukaupan tuloista voidaan vähentää koko hankintatyön arvo. hyötyy siis tekemänsä hankintatyön arvon kokonaisuudessaan, vaikka verotettavaa tuloa olisi vain osa puukaupasta. Muut pääomatulot Voiko puuta ottaa metsästä omaan 10 käyttöön verottomasti? Energia- ja polttopuun ottamista omaan käyttöön ei veroteta. Sen sijaan omasta metsästä otettu rakennuspuu katsotaan pääomatuloksi, ja siitä täytyy tehdä ilmoitus. Rakennuspuun arvon voi laskea verottajan taulukosta. Mitä muita tulolajeja kuin pääomatuloa 11 metsätulojen verotuksessa on? Omassa metsässä tehty hankintatyö on tekijälleen ansiotuloa. Hankintatyötä on se, kun metsänomistaja itse hakkaa ja kuljettaa puut tien varteen. Hankintatyötä voi tehdä verovapaasti 125 kuutiometriin asti yhtä metsätilaa kohden. Maatalouden tuloksi lasketaan toiminta, jossa metsänomistaja sahaa ja myy puuta tai myy puuta pakattuna. Metsäalueen vuokraaminen metsästystä varten on vuokratuloa. Jos metsänomistaja saa merkittävää ja jatkuvaa tuloa sahaamalla puuta myytäväksi omasta metsästä, se lasketaan elinkeinotuloksi. Määräaikaiset verohuojennukset vuoden 2010 verotuksessa Jos puukauppa on solmittu ennen , on vuonna 2010 tilitetty puukauppatulo kokonaan veronalaista. Jos puukauppa on solmittu ajalla , on vuonna 2010 tilitetystä puukauppatulosta 50 prosenttia veronalaista ja 50 prosenttia verovapaata. Kun puukauppa on solmittu vuoden 2010 aikana, on vuonna 2010 tilitetyistä puukaupparahoista 75 prosenttia veronalaista ja 25 prosenttia verovapaata. 40 metsä metsä 41

3 Uimaharjulainen metsätalousyrittäjä Juha Räty, 45, omistaa 16 erillistä metsätilaa, yhteensä 400 hehtaaria metsää. Tilat sijaitsevat Lohivaarassa 20 kilometrin säteellä kotitilasta. Viime vuonna Räty osti 24 hehtaarin suuruisen metsätilan ja myi uudelta tilalta pystykauppana yli tuhat kiintokuutiometriä puuta. Räty on mielissään siitä, että muutama vuosi sitten metsävähennys muuttui tilakohtaisesta omistajakohtaiseksi. Koska hänellä on paljon ostamalla hankittuja tiloja, metsävähennystäkin kertyy käytettäväksi paljon. Juha Räty Kotikunta: Joensuu Ammatti: metsätalousyrittäjä Metsäomaisuus: Kotitilan lähettyvillä 16 erillistä metsätilaa, joiden ala on yhteensä 400 hehtaaria. Räty on kasvattanut metsäomaisuutta sukupolvenvaihdoksen jälkeen ostoin. Hyötyä metsävähennyksestä Juha Räty hakkaa vuosittain kuutiometriä hankintapuuta. Jos minulla on yhdellä tilalla vähennyspohjaa jäljellä, voin hyödyntää sen verohuojennuksena toisen tilan puukaupoissa. Se on minulle suuri veroetu. Viime vuonna Räty osti uuden traktorin, jonka hankintahinnasta hän vähentää poistoina puolet metsätalouden verotuksessa. Juha Räty teki metsäveroilmoituksensa pitkään itse mutta ulkoisti homman kaksi vuotta sitten ammattilaiselle. Kun harjoittaa metsätaloutta tässä mittakaavassa, aika ja ammattitaito eivät enää itsellä riitä veroasioihin paneutumiseen. Mitkä metsästä saatavat tulot ovat 12 verovapaita? Valtion maksamat kestävän metsätalou den rahoitustuet (Kemera-tuet), joilla turvataan puuntuotantoa ja metsäluonnon hoitoa, ovat verovapaata tuloa. Samaten verovapaita ovat omaan käyttöön otettu polttopuu ja kokonaan tai osittain väliaikaisilla verohelpotuksilla myyty puu. Suojelualuekorvaukset, kuten Metso-ohjelmasta saatavat tulot, ovat metsänomistajalle verovapaita. Metso-ohjelmassa valtio voi ostaa metsänomistajalta koko suojelukohteen tai maksaa sen suojelusta. Veronalaisia korvauksia Ovatko metsien myrskytuhoista saadut 13 vakuutuskorvaukset tuloa? Kaikista tuhoista saatuja vakuutuskorvauksia verotetaan samoin kuin puun myyntituloa. Vakuutusyhtiöt korvaavat myrskytuhoihin varautuneille erotuksen siitä, paljonko puusta olisi saanut ennen myrskytuhoja ja paljonko siitä sai sen jälkeen. Nuoren metsän kohdalla otetaan huomioon myös metsästä tulevaisuudessa saatavissa ollut tulo. Samalla tavalla verotetaan esimerkiksi hirvivahinkokorvauksia. Milloin kannattaa tehdä tuhovaraus? 14 Tuhovarauksella voidaan siirtää saatuja vakuutuskorvauksia verotettaviksi myöhemmin. Se on järkevää esimerkiksi silloin, kun tuhoutuneen metsän raivausja uudistamistyöt voidaan aloittaa vasta seuraavana verovuonna. Tällöin jo saadut vakuutuskorvaukset tulevat verotettavaksi vasta sinä vuonna, kun metsän uudistustöistä maksetaan. Näin tulot ja menot kohtaavat verotuksessa, vaikka ne syntyvät eri aikaan. Tuhovaraus saa olla enintään tuhoutuneen metsän uudistamismenojen suuruinen. n täytyy liittää muistiinpanoihinsa metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen antama selvitys uudistamismenojen määrästä. Hyödynnä metsävähennys 2C-lomakkeen 1. sivu, kohta 4. Mitä tarkoittaa metsävähennys? 15 Metsävähennys tarkoittaa sitä, että metsänomistaja saa tehdä ostamansa metsän puukaupasta osan verovapaasti. Met- sävähennysoikeutta syntyy metsätalouden harjoittajalle vuonna 1993 ja sen jälkeen hankittujen metsätilojen ostohinnoista. Metsävähennys voidaan tehdä kaupalla, lahjaluontoisella kaupalla tai vaihdolla hankittujen tilojen pääomatuloista. Periaate on sama kuin silloin, jos sahayritys ostaisi uusia laitteita ja nämä investoinnit vähennettäisiin verotuksessa. Samoin metsätalouden harjoittaja investoi uuteen metsään, jolla tuloja hankitaan jatkossa. Paljonko metsätilan ostohinnasta saa 16 metsävähennystä? Metsätalouden harjoittaja voi vähentää 60 prosenttia hankkimansa metsän ostohinnasta. Tämä osuus on käytettävissä oleva metsävähennyspohja. Vuosittain metsävähennystä voi tehdä korkeintaan 60 prosenttia puunmyyntituloista. Metsävähennyksiä jatketaan puunmyyntituloista, kunnes koko metsävähennys on käytetty. Yhden verovuoden metsävähennyksen on oltava vähintään euroa. Jotta metsävähennystä voi tehdä, tarvitaan siis euron tulot. Onko metsävähennys tila- vai 17 omistajakohtainen? Metsävähennys on metsänomistajakohtainen. Jos henkilö omistaa useita metsätiloja, käytettävissä oleva metsänvähennyspohja summataan kaikkien tilojen käytettävissä olevista metsävähennyksistä. Samoin yhteistä metsävähennyspohjaa voidaan vähentää kaikilta metsätiloilta tehdyistä puukaupoista. Voiko metsävähennyspohjan korotuksen 18 tehdä takautuvasti? Metsävähennyspohja korotettiin kaikilla jälkeen hankituilla metsätiloilla 50 prosentista 60 prosenttiin vuonna Lisäys on metsänomistajan käytettävissä myös silloin, jos 50 prosentin metsävähennyspohja on jo käytetty. Veroilmoituksella ilmoitettua vähennyspohjaa korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, jos se on jäänyt tekemättä aiemmissa veroilmoituksissa. Miten metsävähennyskelpoinen tulo 19 lasketaan? Esimerkki: on hankkinut kaksi metsätilaa, joista toisen hinta on ollut ja toisen euroa. Metsävähennyspohja saadaan laskemalla kummastakin hankintahinnasta 60 prosenttia ja summaamalla ne yhteen ( e e = euroa). Tämän verran metsänomistaja saa myydä puuta verovapaasti ostamiltaan metsätiloilta. päättää myydä toiselta ostamaltaan tilalta puuta heti kauppojen jälkeen euron edestä. Puun myyntihinnasta voidaan vähentää vuosittain 60 prosenttia, eli tässä tapauksessa euroa, jolloin verotettavaa tuloa jää euroa. Metsävähennyspohjaa jää puolestaan jäljelle euroa ( e e). Vähennyksiä tehdään niin kauan, että metsävähennyspohja saadaan käytetyksi kokonaan. Mihin menovarausta kannattaa 20 käyttää? Menovarauksen avulla varaudutaan metsätalouden tuleviin kustannuksiin. Sillä siirretään puukaupasta saatua verotettavaa tuloa tuleville vuosille, jolloin metsätaloudessa on tulossa vähennettäviä menoja. Jos metsänomistaja tietää, että hänelle Jos myit puuta, muista hyödyntää metsävähennys.» tulee seuraavina vuosina menoja uuden metsän perustamisesta hakatulle alueelle, puunmyyntituloja kannattaa siirtää. Minkä suuruinen menovaraus saa olla? 21 saa tehdä verovuonna korkeintaan 15 prosentin suuruisen menovarauksen puunmyyntituloista. Menovaraus on käytettävä Oulun ja Lapin lääneissä kuuden seuraavan verovuoden aikana, muualla Suomessa neljän seuraavan verovuoden aikana. Käytä hyödyksi vähennykset 2C-lomakkeen 1. sivu, kohta 4. Muut pääomatuloksi luettavat erät. Verovuonna tuloutettavat meno- ja tuho varaukset merkitään verolomakkeen kohtaan 5. Mikä on metsätalouden verovähennysten periaate? 22 Vähennysten periaate on se, että menot liittyvät aidosti metsätalouden harjoittamiseen. Esimerkiksi mönkijää täytyy käyttää metsätöissä ainakin osittain. Menojen vähennys tuloista on yksinkertaista yhteen- ja vähennyslaskua. Jos tuloja on enemmän kuin menoja, metsänomistaja maksaa veroja ylimenevältä osuudelta. Jos taas menoja kertyy tuloja enemmän, metsänomistaja voi vähentää ne muussa verotuksessaan. Miten edellisinä vuosina tehdyt meno- 23 ja tuhovaraukset tuloutetaan? Edellisinä verovuosina tehdyt meno- ja tuhovaraukset kirjataan verolomakkeen kohtaan viisi. Samassa kohdassa tuloutetaan myös Kemera-tuki, jonka metsänomistaja Tauno Pirttijärvi tekee metsäveroilmoituksensa itse, sillä niin pysyy veroasioissa ajan tasalla. Tauno Pirttijärvi Kotikunta: Rovaniemi Ammatti: eläkeläinen, metsätalouden harjoittaja Metsäomaisuus: Rovaniemen Vikajärvellä 250 hehtaaria. Vähennyksiä kalustosta Rovaniemen Vikajärven kylässä asuva Tauno Pirttijärvi, 72, on pitkän linjan ammattimainen metsätalouden harjoittaja. Hänellä on kotinsa lähellä 250 hehtaaria metsää, josta valtaosa on annettu lahjoituksena lapsille. Vaimonsa kanssa hänellä on metsiin käyttö- ja hallintaoikeus, mikä on toiminut hyvin. Viime vuonna Pirttijärvi teki 150 kuutiometrin puukaupat. Osan puukaupoistaan Pirttijärvi tekee hankintana. Nykyisin eläkkeelle jääneen Pirttijärven hankintahakkuut jäävät vuosittain sadan motin paikkeille, joten hankintatyö on verotonta. Myös istutukset ja nuoren metsän hoitotoimet hoituvat Pirttijärveltä omin voimin. Vähennyksiä ja poistoja Pirttijärvelle tulee uudesta raivaussahasta, traktorin ja sahojen polttoaineista, sahanteristä, metsäteiden kunnostuksista sekä ojituksista. Metsätöitä jatkan niin kauan kuin kunto riittää. 25 pakkasastetta on minulla rajana. Jos sen alle laskee, jätän päivän metsätyöt väliin. 42 metsä metsä 43

4 on saanut eri verovuonna kuin kustannukset ovat syntyneet. Jos kaikki kustannukset on jo vähennetty verotuksessa, niiden osuus ja mahdolliset kulut ylittävä tukien osuus pitää tulouttaa pääoma tuloksi C-lomakkeen 1. sivu, kohta 6. Mitä kuuluu metsätalouden 24 vähennyksiin? Kaikki metsätaloudesta aiheutuneet kulut, siis metsänhoitokulut ja pääomatulon hankkimiskustannukset. Tällaisia ovat esimerkiksi metsäkoneyrittäjien perimät maksut, metsäteiden ja ojien kunnossapitomaksut, metsänhoitomaksu, metsänhoitoyhdistysten perimät palvelumaksut, taimet, tarvikkeet, työkalut, varusteet, matkat, metsämaan muokkaus, metsäalan lehtien tilausmaksut, koulutusmaksut, toisella teetetty taimikonhoito, puhelinkulut, hallintokulut, vakuutusmaksut ja kirjanpitäjältä tai metsänhoitoyhdistykseltä ostetut veroilmoituksen täyttöpalvelut. Listaa voi jatkaa lukuisilla muilla yksittäisillä menoilla. Voiko verovapaiden 25 puukauppojen kuluja vähentää? Osittain verovapaisiin puukauppoihin liittyvät hakkuu-, puunajo- ja matkakustannukset voi vähentää menoina puukauppatulojen verotetusta osuudesta. Jos kaupan vero- helpotus on 50 prosenttia, kuluista vähennetään saman verran. Metsäpalstoilla tehdyt muut toimenpiteet, kuten raivauskulut ja uuden metsän perustamiskulut, ovat kuitenkin aina täysin vähennettäviä kuluja verohelpotuksista huolimatta. Saako Kemera-tuella 26 uudistettujen metsien kustannuksista vähennyksiä? voi vähentää tuen ylittävät kustannukset, kun hän ostaa uudistustyöt palveluna. Jos työn kustannukset ovat euroa ja tukea on saa- 27 Aina, kun metsänomistaja palkkaa Mitä hyväksytään palkkauskuluiksi? tu 700 euroa, ovat vähennyskelpoiset kulut työnantajana vieraan tekemään metsätöitä, 300 euroa. kulut voidaan vähentää verotuksessa. Myös Kannattaa muistaa, että jos metsänomistaja on itse tehnyt Kemera-kelpoiset työt, vähentää verotuksessa lukuun ottamatta oman perheenjäsenen palkkaus voidaan tuki on hänelle verovapaata tuloa. Itse tehdyt työt selvitetään metsänomistajan omis- Jos työ ostetaan metsänhoitoyhdistyksel- omaa puolisoa tai alle 15-vuotiasta lasta. sa muistiinpanoissa. tä, metsänomistaja ei ole työnantaja, vaan kulut vähennetään muina vuosimenoina Mitä matkakuluja verotuksessa 28 voidaan vähentää? Metsään tehdyt matkat, koulutus- ja opintomatkat, kaluston kuljetus huoltoon sekä hallintoon ja hoitotöihin liittyvät matkakulut. n on tehtävä muistiinpanoihinsa tarkat selvitykset matkoista. Niihin kuuluvat erilaiset maksukuitit sekä ajopäiväkirja, johon merkitään selite jokaisen matkan tarpeellisuudesta. Jos Esimerkkilomake II Selvitys hankintatyöstä Taulukossa eritellään työntekijäkohtaisesti hankintatyön arvo, joka on vähennetty hankintakaupoista saaduista puunmyyntituloista lomakkeen etusivulla. Esimerkissä on käytetty metsäveroilmoituksen täyttöohjeissa annettuja kuusikuidun keskimääräisiä taksoja valmistuksesta ja kuljetuksesta (valmistus 12,17 e/m3 ja kuljetus 2,08 e/m3) Jäljellä olevien varausten seuranta. Esimerkissä tähän on merkitty vuonna 2010 tehdyt meno- ja tuhovaraukset. Tulevina vuosina tulouttamattomiin varauksiin merkitään osuus, joka jää jäljelle, kun luvusta vähennetään menoja varten tuloutettu osuus Osittain verovapaisiin puukauppoihin liittyvistä kustannuksista voi laskea vähennyksiin vain verollisen osuuden verran. Tässä ilmoitetaan menojen kokonaissumma. Seurantalukua ei käytetä varsinaisessa verotuksessa Vuonna 2010 solmittuun puukauppaan liittyen on tehty 136 euroa maksanut matka. Siitä 75 % eli 102 euroa on laskettu matkakustannuksiin lomakkeen 1. sivun kohdassa 623. metsänomistajalta puuttuu oman auton metsätalous käytöstä aiheutuvan menon muu selvitys, hän voi vähentää ajoista kuluna 0,24 euroa kilometriltä. Päivärahavähennyksen voi tehdä tietyin ehdoin muun muassa matkoista koulutustilaisuuksiin. 2C-lomakkeen 1. sivu, kohdat 7. ja 8. Miten koneiden ja kaluston ostokulut 29 vähennetään? Jos kaluston tai tarvikkeiden käyttöikä on enintään kolme vuotta, hinta vähennetään lähtökohtaisesti maksuvuonna. Tyypillinen esimerkki on moottorisaha. Sen käyttöikä riippuu kuitenkin siitä, kuinka paljon metsänomistaja tekee sahalla töitä. Myös metsäojien ja -teiden kunnossapitokustannukset vähennetään maksuvuonna. Mönkijän tai moottorikelkan ostokulut voi vähentää vain, jos voi osoittaa niitä käytettävän metsätöihin. Esimerkiksi hankintatyö huomioidaan, muttei verovapaan oman polttopuun hakua. Yksityiskäytössä olevan mönkijän metsätalouskäyttö voidaan vähentää käyttötunteihin perustuvana tuntivähennyksenä vuosimenoissa. Mitkä koneet ja kalustot vähennetään 30 poistoina? Laitteet, joiden käyttöikä ylittää kolme vuotta, vähennetään poistoina. Niiden hinnasta voi vähentää neljäsosan vuosittain, kunnes koko hinta on katettu. Ensimmäisen vuoden jälkeen poisto tehdään jäljellä Hehtaarin harvennuskauppa Joutsan Leivonmäellä asuva Sari Hovila, 37, teki viime vuonna hehtaarin harvennuskaupan kotitalonsa lähellä sijaitsevissa metsissä. Kuusikon päälle kasvanutta koivikkoa poistettiin, jotta kuusille saataisiin enemmän kasvutilaa, kertoo Hovila, jota kannusti kaupantekoon myös vuodenvaihteessa päättynyt 25 prosentin myyntiverohuojennus. Hovila on tehnyt omistamissaan metsissä lähinnä metsänhoitotoimia, joista on kertynyt pientä tuloa. Työt on teetetty metsänhoitoyhdistyksellä. Verotuksessa Sari Hovila Kotikunta: Joutsa Ammatti: sairaanhoitaja, kouluttaja Metsäomaisuus: Metsät, noin 30 hehtaaria, sijaitsevat koti kunnassa. Sari Hovila on perinyt ne isoisältään. Sari Hovila aloitti tänä vuonna Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen hallituksen jäsenenä. metsänhoidon tulot ja menot ovat pysyneet suunnilleen tasoissa. Mahdollisuutta tulouttaa pääomatuloja tuleville vuosille myöhempiä hoitomenoja kattamaan hän on käyttänyt vuodesta Metsäveroilmoituksen Hovila tekee itse tilintarkastajan avustuksella. Omista metsistä saatavaa verovapaata polttopuuta käytetään kotitalon ja rantamökin lämmityksessä. On minulla sellaistakin metsää, josta puuta voisi myydä isommalla kaupalla, mutta toistaiseksi olen odottanut nykyistä parempaa hintatasoa, sanoo Hovila. 44 metsä metsä 45

5 olevasta summasta eli menojäännöksestä. Rakennusmenoista vähennetään kymmenen prosenttia vuosittain. Pysyvien metsäteiden ja rakentamis- ja perusparannusmenoista sekä ojituksista vähennetään viisitoista prosenttia vuosittain. Poistot aloitetaan koneiden, rakennusten ja teiden käyttöönottovuonna. Poistoaika määräytyy siis sille aikajaksolle, jolloin investoinnit kerryttävät verotettavaa tuloa. Liitetäänkö veroilmoitukseen 31 muistiinpanoja tai kuitteja? Ei liitetä. n täytyy säilyttää muistiinpanot, kuitit ja ajopäiväkirjat siltä varalta, että verottaja haluaa tarkistaa erikseen jonkin asian. Miksi vähennyksistä tarvitaan tarkat 32 tositteet? on muistiinpanovelvollinen. Muistiinpanot tehdään ja kuitit kerätään talteen vuoden mittaan aikajärjestyksessä. Menoista vaaditaan aina kuitti muistiinpanojen liitteeksi. Ostokuitista löytyvät tarvittavat tiedot, kuten erittely hinnasta ja arvonlisävero-osuudesta. Omalla autolla tehdyistä matkoista pidetään ajopäiväkirjaa, johon kirjataan minne ja mitä varten on ajettu sekä mitä kohteessa on tehty. Jos yksityisellä automatkalla ostaa samalla esimerkiksi bensaa moottorisahaa varten, asia täytyy eritellä kirjanpidossa. Julkisia kulkuneuvoja käytettäessä talletetaan kuitit ja kirjataan selitteet matkoille. Tarkkoja selvityksiä vaaditaan myös esimerkiksi puhelinkuluista. Kauanko kuitteja pitää säilyttää? 33 Kuitteja täytyy säilyttää kuusi vuotta, koska verottaja voi tehdä tänä aikana verotarkastuksia. Mistä vähennykset tehdään, jos 34 metsätalous jää tappiolliseksi? Jos metsätaloudesta syntyy tappiota, se vähennetään metsänomistajan muussa pääomaverotuksessa. Jos muita pääomatuloja ei ole tai ne eivät riitä kattamaan tappiota kokonaan, syntyy alijäämä. Tästä alijäämästä voidaan vähentää pääomaverotuksen (28 prosenttia) verran metsänomistajan tuloverotuksessa. Suurin hyvitys on euroa. Jos summa ylittää tämänkin, syntyy pääomatulolajin tappio, jonka voi kokonaisuudessaan vähentää pääomaverotuksessa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Pääomatulolajin tappiolla siirretään siis jo syntyneitä kuluja tulevien vuosien tulojen vähennyksiksi. Näin tulot ja menot kohtaavat toisensa verotuksessa, vaikka ne syntyisivät eri aikaan. Miten yhteisesti omistettujen metsätilojen veroilmoitukset tehdään? 35 Aviopuolisot täyttävät yhteisen veroilmoituksen, johon on kirjattu sekä yhdessä että erikseen omistetut metsätilat. Verottaja tekee metsätalouden verotettavan tulon jaon puolisoiden omistusosuuksien suhteessa. Jos toinen puoliso hallitsee itsenäisesti esimerkiksi perintötilaansa, hän voi antaa siitä oman erillisen veroilmoituksen. Perikunta täyttää yhteisen 2C-lomakkeen, samoin yhtymä. Yhtymä jättää myös yhtymäselvityksen eli lomakkeen 36, jonka perusteella verottaja jakaa tulon osakkaille. Kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena, jonka tuloa ei jaeta osakkaille. Yhteismetsä huolehtii verotuksesta osakkaan puolesta. Muista arvonlisäverot Jos on epä varma, kannattaa kysyä ammattilaiselta neuvoja.» MUISTA AlvIT Arvonlisävero maksetaan Verohallinnon tilille annettua viitenumeroa käyttäen. Kausiveroilmoituksella ilmoitetut arvonlisäverot voi maksaa edelleen yhtenä suorituksena. Alvit voi maksaa myös erissä verotilille etukäteen. Verotililtä voi tarkistaa maksettujen arvonlisäverojen määrän. Myös kausiveroilmoituksen voi täyttää verkossa sähköisesti. Miksi metsänomistajan kannattaa olla 36 arvonlisäverovelvollinen? Vaikka arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen on alle 8500 euron liikevaihdolla vapaaehtoista, metsänomistajan kannattaa yleensä ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Silloin hän voi vähentää kaikki metsätulon hankkimiskustannustensa arvonlisäverot puukaupoista saamistaan arvonlisäveroista. Jos arvonlisäveroja on maksanut enemmän kuin on saanut, verottaja maksaa ylittävän määrän takaisin. Tämä pätee silloinkin, kun metsänomistaja ei ole saanut puukauppoihin liittyviä arvonlisäveroja. Esimerkiksi moottorisahan hinnasta maksetut arvonlisäverot vähennetään verotuksessa. Ei-arvonlisäverolliset vähentävät arvonlisäverot metsätalouden menoina. Heille vähennys on vain pääomatulojen veroprosentin suuruinen eli 28 prosenttia. Miten arvonlisäveroista pidetään 37 kirjaa? Arvonlisäverot kirjataan eriteltyinä muistiinpanoihin. Arvonlisävelvollinen ilmoittaa nettokulun, josta on vähennetty arvonlisävero-osuus. Muistiinpanokirjassa olisi hyvä olla kulujen perässä oma sarake arvonlisäverolle. Ostokuiteista löytyvät kaikki tarvittavat tiedot eli nettohinta, alv ja kokonaishinta. Samoin kirjataan arkistoitavan tositteen numero ja päivämäärä. Mitä muutoksia arvonlisäverotukseen 38 on tullut? Arvonlisävero nousi viime vuoden heinäkuun alussa 23 prosenttiin. Lisäksi metsätalouden harjoittajien alv-ilmoitus on muuttunut kausiveroilmoitukseksi ja samalla heilläkin otettiin käyttöön uusi verotilimenettely. Uusi veroilmoituslomake poikkeaa hieman vanhasta, koska sitä käytetään myös työnantajatietojen ilmoittamiseen. Alv-velvollisen tarvitsee täyttää vain alveja koskevat tiedot. Lomakkeen mukana on täyttöohje. Lomakkeen voi täyttää Verohallinnon verkkosivuilla tai palauttaa paperilomakkeena mennessä. Miten verotili toimii? 39 Oma-aloitteisesti tilitettävät verot hoidetaan nykyään Verohallinnon verotilin kautta. Tililtä voi tarkistaa omat alv-tietonsa tietokoneella verkosta. Siellä näkyvät kaikki maksettavat ja palautettavat omaaloitteisesti käsiteltävät maksut. Metsänomistajilla yleisin ja yleensä ainoa oma-aloitteisesti tilitettävä vero on kerran vuodessa maksettava arvonlisävero. Tilitettävät arvonlisäverot on maksettava valtiolle verotilin viitenumeroa käyttäen mennessä. Verotilille voi myös maksaa ennakkoon esimerkiksi puukaupasta saatuja alveja vastaavan summan, jolloin sille maksetaan 0,5 prosentin korkoa varsinaiseen maksupäivään eli helmikuun loppuun saakka. Miten maksettuja arvonlisäveropalautuksia haetaan? 40 Jos verovuonna ei ole ollut puun myyntituloja ja metsätalouteen on kohdistunut vain menoja, arvonlisäverotuksesta on jätettävä helmikuun loppuun mennessä palautushakemus kausiveroilmoituksessa. Sen perusteella maksetaan alv-palautus metsänomistajan tilille. Myös palautukset näkyvät verotilillä. Lisää tietoa verotilistä löydät verohallinnon sivuilta Pitkästä aikaa päätehakkuu Riihimäkeläisellä Raili Kuusisella, 75, on aviomiehensä ja lastensa kanssa yhteensä vajaat 30 hehtaaria metsää entisen kotitilan vieressä Janakkalassa, kahdeksan kilometrin päässä Riihimäeltä. Viime vuonna Kuusinen teki metsänhoitoyhdistyksensä toimihenkilön avustuksella satojen kiintokuutioiden puukaupat kahden vierekkäisen leimikon päätehakkuista. Kaupat olivat ensimmäiset kymmeneen vuoteen. Puukaupan tekoon kannustivat kuusikoihin tulleet tuulenkaadot ja vuonna 2010 päättyneet verohuojennukset. Monena vuonna olemme jättäneet tyhjät laput, mutta nyt tulee sitten tuloa ja menoa. Nyt metsäveroilmoituksen tekeminen on sen verran monimutkaista, että teetämme sen tilitoimistossa, Kuusinen sanoo. Pyysin itse, että suuri osa puun myyntituloista maksettaisiin vasta tämän kuluvan vuoden puolella, koska myös metsän perustamiskustannuksista tulee tänä vuonna menoja. Se helpottaa verotusta. Verotuksessa Kuusinen vähentää myös metsänhoitoyhdistyksen palkkiot, joita kertyy paitsi puukaupan kilpailutuksesta myös metsänistutuspalveluista. Osa perheen metsistä siirrettiin vastikään lasten omistukseen siten, että vanhemmille jäi hallintaoikeus. Kuusinen harmittelee sitä, miten hankalaksi lahjana annetun metsätilan verokohtelu on tehty silloin, kun vanhemmat säilyttävät hallintaoikeuden. Aki Haapaniemen vinkit 1 Tavallisen metsänomistajan tulee tietää vuoden 2010 veroilmoitustaan varten puunmyyntituloistaan ennen kaikkea se, minä ajanjaksona puukauppa on solmittu, sekä se, mitkä ovat verohuojennukset sen ajanjakson puukaupoille eli mihin sarakkeisiin tulot kirjataan. Monilla ovat kuitit hukassa. Parin euron hintainen mappi on 2 metsänomistajan tärkein hankinta verotusta varten. Sinne laitetaan aikajärjestyksessä muistiinpanot, selvitykset, tulotositteet, kuitit ja ajopäiväkirja. Mapissa kuitit myös säilyvät tallessa vaaditut kuusi vuotta. Kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen, jos on epävarma. Esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöt tai tilitoimistot teke- 3 vät veroilmoituksia metsänomistajan kanssa. Pienellä maksulla voi välttää isot verotukselliset tappiot, ja täyttöpalvelu on vähennyskelpoinen kulu. Aki Haapaniemi on Metsänhoitoyhdistys Kihniö-Parkanon toiminnanjohtaja. Raili Kuusinen Kotikunta: Riihimäki Ammatti: eläkeläinen Metsäomaisuus: Kuusisella on seitsemän hehtaarin suuruinen metsätila Janakkalassa entisen kotitilan lähellä. Yhdessä miehen kanssa omistetut noin 20 hehtaaria on juuri siirretty lapsille niin, että hallinta oikeus on yhä vanhemmilla. Oman metsänhoitoyhdistyksen tuttu alueneuvoja on Raili Kuusiselle tärkeä tukihenkilö metsäasioissa. 46 metsä metsä 47

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS Verovuosi 2011 Lähdeaineistona metsätalouden veroilmoituksen täyttöohjeet, Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011 ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot. Verohallinnon

Lisätiedot

Metsätalouden pääomatulojen verotus

Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot lasketaan pääomatuloiksi Veroprosentti 30 % yli 50000 32 % (v. 2013 31 %, yli 50000 33 %) Metsätalouden verotus Veroja maksetaan puhtaasta

Lisätiedot

Tervetuloa Metsäveroiltaan!

Tervetuloa Metsäveroiltaan! Tervetuloa Metsäveroiltaan! Matti Äijö metsäneuvoja, Julkiset palvelut, Pirkanmaa p. 0400 392 887 matti.aijo@metsakeskus.fi www.metsään.fi 2 Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot

Lisätiedot

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsäveroilta Matti Äijö Kätevästi omaan metsään Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja näkee kaikkien omien metsätilojensa tiedot selvästi esillä, mitä seuraavaksi pitäisi

Lisätiedot

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA 16. TAMMIKUUTA NUMERO 1/2014 9 WWW.METSALEHTI.FI 19 KYSYMYSTÄ MYRSKY- PUISTA VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA METSÄN OMISTAJA TAVOITTEENA KOVA TUOTTO

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015 Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2015

Sijoittajan vero-opas 2015 Sijoittajan vero-opas 2015 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet......4 Veroilmoituksen täydentäminen......6

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010

METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010 METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010 Metsä ja verot Metsätalouden pääomatulojen verotus Veroa nettotuloista Hankintatyön ansiotulon verotus Veroa laskennallisesta arvosta, jos määrä ylittää

Lisätiedot

MetsäVero-opas. emetsä-opas Stora Enson puukauppa-asiakkaille

MetsäVero-opas. emetsä-opas Stora Enson puukauppa-asiakkaille MetsäVero-opas emetsä-opas Stora Enson puukauppa-asiakkaille 1-8_emetsaopas.indd 1 28.11.2013 12.06 Valmis veroilmoitus emetsästä emetsän vero-osio on helppo ja luotettava apuväline metsäverotuksen muistiinpanojen

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Aluksi Ammattitaitelijaa verotetaan joko tuloverolain (TVL) tai elinkeinoverolain (EVL) mukaan. Nämä taiteilijan vero-ohjeet on ensisijaisesti suunnattu

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Kari Tiusanen KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.4.2014 Tekijä Kari Tiusanen

Lisätiedot

henki LÄHIPUUTA TUOTANTOLAITOKSILLE

henki LÄHIPUUTA TUOTANTOLAITOKSILLE henki UPM:N LEHTI METSÄNOMISTAJILLE 4/2012 Metsäverotuksen KYMMENEN VINKKIÄ Näin otat huomioon RIISTAN ELINOLOT Helsingissä halutaan KOKONAIS- PALVELUA LÄHIPUUTA TUOTANTOLAITOKSILLE UPM:n metsäasiakasvastaava

Lisätiedot

Ammattitaiteiljan verotusohjeet

Ammattitaiteiljan verotusohjeet Ammattitaiteiljan verotusohjeet Sisällysluettelo Aluksi... 2 Taiteilijan verotus TVL:n nojalla... 2 Esitäytetty veroilmoitus... 3 Esitäytetyn veroilmoituksen palautuspäivä... 3 Taiteellisen toiminnan tulot...

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Oikeuskäytäntö 4 KHO vuosikirja-ratkaisuja 4 KHO lyhyet ratkaisuselosteet 6 Arvonlisäverotus 7 KVL:n ennakkoratkaisut

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen ABC

Yrittäjän verotuksen ABC Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.10.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC

Lisätiedot

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA Pro gradu Valtiotieteellinen tiedekunta Taloustiede Milka Suomalainen Ohjaaja: Roope Uusitalo Kevät 2013 2 Sisällys

Lisätiedot

Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE

Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE Tiina Pajari Opinnäytetyö Kevät 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU ELINKEINONHARJOITTAJILLA JA HENKILÖYHTIÖISSÄ Sanna Pikkumaa Talouden ja hallinnon koulutusohjelma marraskuu 2005 Työn

Lisätiedot