40 KYSYMYSTÄ. Metsänomistajan. Asta riehui Sulkavalla Sulkavalla asuva Ritva Kallio, Metsänomistaja Ritva Kallio [ VERO-OPAS ] [ A ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "40 KYSYMYSTÄ. Metsänomistajan. Asta riehui Sulkavalla Sulkavalla asuva Ritva Kallio, Metsänomistaja Ritva Kallio [ VERO-OPAS ] [ A ]"

Transkriptio

1 40 KYSYMYSTÄ metsävero ilmoituksesta TEKSTI: JORMA PALOVAARA KUVAT: MARKUS HENTTONEN, JOHANNA KOKKOLA, KARI LINDHOLM JA MATTI SALMI ASIANTUNTIJAT: VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ HELI MUTKALA-KÄHKÖNEN (METSÄNOMISTAJIEN LIITTO LÄNSI-SUOMI) JOHTAJA TIMO SIPILÄ (MTK) TOIMINNANJOHTAJA AKI HAAPANIEMI (METSÄNHOITOYHDISTYS KIHNIÖ-PARKANO) YLITARKASTAJA KARI PILHJERTA (VEROHALLINTO) METSÄNEUVOJA PETRA VARONEN (METSÄNOMISTAJIEN PALVELUTOIMISTO) Verolomakkeiden palautusaikataulu Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat palauttavat veroilmoituksen viimeistään Samalla voi antaa kalenterivuoden 2010 arvonlisäveroilmoituksen. Metsätaloutta harjoittavien verotusyhtymien tulee antaa metsätalouden veroilmoitus yhdessä lomakkeen 36 (yhtymäselvitys) kanssa mennessä. Liikkeen- tai ammatinharjoittajat voivat antaa metsätalouden veroilmoituksen yhdessä muiden tuloveroilmoitustensa kanssa mennessä. Ei-arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat jättävät metsätalouden veroilmoituksen joko tai mennessä esitäytetyn vero ilmoituksen palauttamisajan mukaan. Metsätalouden veroilmoitusta täyttävältä vaaditaan tänäkin vuonna huolellisuutta. Aarteen perusteellinen vero-opas auttaa sinut hankalien kohtien yli. n kannattaa palauttaa metsätalouden veroilmoitus aina, kun metsänhoidosta on aiheutunut hänelle kustannuksia, sillä ne hyvitetään verotuksessa. Tämä pätee, vaikka metsänomistaja ei olisi saanut verovuonna tuloja puukaupoista. Metsätaloudesta saatujen tulojen ilmoittaminen verottajalle on puolestaan metsänomistajan velvollisuus. Mikäli ei mitään tuloja eikä menoja ole, veroilmoitusta ei ole pakko palauttaa. Miltei aina vähennyskelpoisia kustannuksia on kuitenkin kertynyt. Esimerkiksi metsätilalle tehty tarkastusmatka on vähennyskelpoinen kulu, ja useimmathan joutuivat viime vuonna tekemään myrsky- tai lumituhotarkistuksia. Myös metsäalan kirjallisuuden ja lehdet kuten Aarteen tilausmaksun voi vähentää verotuksessa. Vähennyksistä lisää sivulla 43. Metsätaloudelle on tyypillistä se, että tuloja puukaupoista tulee harvoin mutta kerralla paljon kun taas menoja kertyy vuosittain. Siksi metsänomistajan kannattaa pitää tarkkaa huolta siitä, että hän ilmoittaa kaikki metsätalouden tulonhankinnan vähennyksiin oikeuttavat menonsa. Siitä ei huolehdi hänen puolestaan kukaan muu. Jos menot jäävät ilmoittamatta, metsänomistaja häviää verotuksessa rahaa. Verohuojennukset ja alvit Kolmen viime vuoden ajan metsäverotukseen ovat vaikuttaneet erilaiset ja erisuuruiset puunmyyntitulojen verohuojennukset. Niistä viimeiset myönnettiin vuonna 2010 tehdyille puukaupoille. n täytyy edelleen olla tarkkana ilmoittaessaan puunmyyntitulojaan. Viime vuonna saadusta puunmyyntitulosta saattaa olla verollista 100, 75 tai 50 prosenttia riippuen siitä, milloin kaupat on sovittu. Viime vuonna puunmyyntiä lisäsivät loppukesästä tuhojaan tehneet myrskyt. Astan, Veeran, Lahjan ja Sylvin jäljiltä puuta korjattiin myytäväksi sellaisillakin metsätiloilla, joilla ei ollut suunniteltu puukauppoja. Myrskytuhoista kärsineillä metsänomistajilla osa verotettavasta tulosta saattoi kertyä puunmyynnistä, osa metsävakuutuskorvauksista. Myrskytuhokorvauksista lisää sivulla 42. Suurimmat muutokset vuoden 2010 metsäverotuksessa liittyvät arvonlisäverojen maksuun. Alv-% nousi 23 prosenttiin 1. heinäkuuta Metsätalouden harjoittajilla alv-ilmoitus muuttui kausiveroilmoitukseksi ja verotilimenettely otettiin käyttöön. Oma-aloitteisesti tilitettävät verot, kuten arvonlisäverot, voi hoitaa nykyään Verohallinnon verotilin kautta. Alv-palautuksia haetaan omalla palautushakemuksellaan. Näistä muutoksista kerromme lisää sivulla 46. Asta riehui Sulkavalla Sulkavalla asuva Ritva Kallio, 54, omistaa 35 hehtaaria metsää kotitalonsa lähistöltä. Viime vuonna Kallio ei suunnitellut myyvänsä metsää, mutta aluetta heinäkuun lopussa riepotellut Asta-myrsky muutti asiat. Myrskyn alle joutunutta metsää kaatui 15 hehtaarin alueelta. Puiden korjuu saatiin hoidetuksi jo syys- ja lokakuussa, joten myrskytuhopuiden kauppoja koskee onneksi vielä 25 prosentin verohuojennus. Vakuutuskorvaukset ehtivät maksuun vasta vuonna Niistä Ritva Kallio aikoo tehdä tuhovarauksen seuraavien vuosien kustannusten varalle. Osa kaatuneesta metsästä oli päätehakkuukelpoista, osa vastikään harvennettua. Onneksi puut kaatuivat sentään juurineen eikä myrsky laajassa mitassa katkonut puita keskeltä. Myrskypuista saatiin sekä tukki- että sellupuuta. Kallio aikoo jaksottaa puunmyyntituloja seuraaville vuosille menovarausten avulla, jotta metsän perustamiskustannuksia voidaan vähentää suoraan tuloista. Koska myrskyn alle jäi myös kasvatusmetsää, Ritva Kallion kuitupuupino on muhkea. Onneksi metsävakuutus korvaa myös kasvunmenetyksiä. Ritva Kallio Kotikunta: Sulkava Ammatti: yrittäjä Metsäomaisuus: Sulkavalla 35 hehtaaria vanhemmilta perittyä metsää, jonka Ritva Kallio on lunastanut sisaruksiltaan. 38 metsä AARRE 1/11 AARRE 1/11 metsä 39

2 Tarkkana puunmyyntituloja ilmoittaessa 2C-lomakkeen 1. sivu, kohdat Metsätalouden pääomatulot. Mikä on metsätalouden verotuksen 1 pääperiaate? Se, että kaikki tulot ovat veronalaisia ja kaikki kulut, jotka tulevat metsätulojen hankkimisesta, ovat vähennyskelpoisia. Tuloista vähennetään menot ja erotuksesta maksetaan 28 prosentin pääomavero. maksaa siis veroja vain nettotuloista. Jos verotus jää miinukselle, alijäämä hyvitetään metsänomistajan muussa verotuksessa. Vähennys tehdään ensisijaisesti metsänomistajan muista pääomatuloista. Jos niitä ei ole, vähennys tehdään hänen tuloverotuksestaan. Mitä lasketaan metsätalouden 2 pääomatuloiksi? Pääomatuloiksi lasketaan kaikki metsästä saatavat tulot, esimerkiksi puunmyyntitulot, vakuutuskorvaukset, vahingonkorvaukset, omasta metsästä otettu puu rakentamiseen sekä hirvivahinkokorvaukset. Myös myytyjen joulukuusten, koristehavujen ja polttopuiden myyntitulot ilmoitetaan. Miten eri aikoina tehdyt puukaupat 3 ja niistä saadut tulot ilmoitetaan? Tuloa verotetaan sitten, kun raha liikkuu. Siksi metsänomistaja ilmoittaa tulot sinä vuonna, kun ne hänelle maksetaan, riippumatta siitä, minä vuonna kaupoista on sovittu. Puunmyyntitulot kirjataan kaupantekoajankohdan mukaan verolomakkeen ykköskohdassa oleviin kolmeen sarakkeeseen. saa olla tarkkana merkitessään eri vuosina tehtyjen puukauppojen tuloja, koska niille on myönnetty erisuuruisia verohuojennuksia. Korpitie Kuusikko Kuusikko Esimerkkilomake 1. Puunmyyntitulot ilmoitetaan kaupanteon ajankohdan mukaan. 663: Jaksolla solmitun puukaupan myyntitulosta 50 % on verollista (0,5 x e = e). 674: solmituista kaupoista 75 % on verollista (0,75 x e = e). 675: Hankintakaupassa myyjä tekee itse hakkuun ja kuljettaa puun tien varteen. 676: Tarkempi selvitys hankintatyöstä annetaan lomakkeen sivulla 2 osassa II. 678: Hankintatyön veronalainen määrä saadaan vähentämällä kaupan arvosta hankintatyön arvo (1 800 e 855 e = 945 e) ja laskemalla tästä summasta verollinen osuus, tässä tapauksessa 75 % (0,75 x 945 e = 708,75 e) Myrskytuhosta saatu vakuutuskorvaus lasketaan verotuksessa pääomatuloksi Menovarauksella siirretään osa tuloista kattamaan tulevien vuosien menoja Myrskytuhojen vakuutuskorvauksesta tehtiin tuhovaraus kattamaan tulevaa uudistuskustannusta. 6. Vuosimenoissa ilmoitetaan erikseen palkkakustannukset ja matkakulut. Muihin vuosimenoihin kootaan esimerkiksi sahan polttoaineet, vakuutusmaksut, puhelinkustannukset, alan kurssien osallistumismaksut, ammattilehdet ja veroilmoituksen täyttöneuvonta. 7. Poistoja voidaan tehdä pitkäkestoisista hankinnoista. 644: Ojituskustannuksia oli jäljellä e. Niistä tehtiin 15 %:n eli 244,50 euron poisto. Poiston jälkeen jää tulevina vuosina poistettavaksi vielä 1 385,50 e. Graafi: JARKKO SIRKIÄ Mitä tarkoittaa puun myyntituloista 4 tehtävä ennakonpidätys? Puunmyyntitulojen ennakonpidätys vastaa palkkaverotuksen ennakonpidätystä. Sen tekee joko puun ostaja tai kauppojen välittäjä. n ei tarvitse itse ilmoittaa ennakonpidätyksiä. Pystykaupassa ennakonpidätys on 19 prosenttia ja hankintakaupassa 13 prosenttia. Verohuojennetuissa kaupoissa käytetään omia prosenttejaan. Ennakonpidätysprosenteissa on otettu karkeasti huomioon metsätalouden kustannuksista tehtävät vähennykset. Vähennysten jälkeen jäljelle jäävä verotettava tulo on yleensä pienempi kuin puukaupoista saatu maksu. Lopullinen, veroilmoitukseen perustuva laskelma ratkaisee, tuleeko verotettavalle jälkiveroa vai veronpalautuksia. Hankintakaupan verotus Miten hankintatyö vähennetään 5 verotuksessa? Jos metsänomistaja tekee itse hakkuut tai puunkuljetukset tien varteen, tämän hankintatyön arvo vähennetään kauppojen myyntituloista ennen verotusta. Vähentämällä puunmyyntitulosta hankintatyön arvo saadaan kaupan veronalainen määrä. Verotonta hankintatyötä voi tehdä 125 kuutiometriin asti. Tämän rajan ylittävää metsänomistajan tekemää hankintatyötä verotetaan ansiotulona. Hankintatyön tekijänä voi olla myös oma puoliso tai ennen verovuotta 14 vuotta täyttänyt oma lapsi. Onko metsänhoitoyhdistyksellä teetetty 6 puunkorjuu hankintatyötä? Jos hankintakaupan työt teettää ulkopuolisella, esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksellä, kyseessä ei ole hankintatyö. Nämä menot vähennetään veroilmoituksen kohdassa 6. Vuosimenot. Puukaupasta saadut tulot ilmoitetaan kuitenkin hankintakauppatuloina, ja niitä koskee alhaisempi ennakonpidätysprosentti. Miten lasketaan hankintatyön arvo? 7 Hankintatyön taksa voidaan laskea metsurien työehtosopimustaulukosta puun järeyden mukaan. Toinen vaihtoehto on laskea työn arvo metsäveroilmoituksen täyttöohjeissa annetun keskimääräisen taksan mukaan. Itse tehdyn työn arvo on siis sama kuin jos työn teettäisi palkatulla ammattilaisella. Onko hankintatyön verovapaus tekijäkohtainen? 8 Ei, vaan verovapaus on metsätilakohtainen vaikka tekijöitä olisi useampi. Jos avioparilla on metsätilat eri paikkakunnilla, perhe voi tehdä kummallakin tilalla erikseen oman työn kustannusta koskevat vähennykset. Kuolinpesän osakkailla taas on oikeus Jos metsätulo jää miinukselle, alijäämä hyvitetään muussa verotuksessa.» vain yhteisen työnarvon vähennykseen kutakin metsätilaa kohden. Verovapauden ylittävän hankintatyön arvo ilmoitetaan lomakkeessa tekijäkohtaisesti. Miten hankintatyön arvo vähennetään 9 verohuojennuksella tehdystä puukaupasta? Osittain verovapaan puukaupan tuloista voidaan vähentää koko hankintatyön arvo. hyötyy siis tekemänsä hankintatyön arvon kokonaisuudessaan, vaikka verotettavaa tuloa olisi vain osa puukaupasta. Muut pääomatulot Voiko puuta ottaa metsästä omaan 10 käyttöön verottomasti? Energia- ja polttopuun ottamista omaan käyttöön ei veroteta. Sen sijaan omasta metsästä otettu rakennuspuu katsotaan pääomatuloksi, ja siitä täytyy tehdä ilmoitus. Rakennuspuun arvon voi laskea verottajan taulukosta. Mitä muita tulolajeja kuin pääomatuloa 11 metsätulojen verotuksessa on? Omassa metsässä tehty hankintatyö on tekijälleen ansiotuloa. Hankintatyötä on se, kun metsänomistaja itse hakkaa ja kuljettaa puut tien varteen. Hankintatyötä voi tehdä verovapaasti 125 kuutiometriin asti yhtä metsätilaa kohden. Maatalouden tuloksi lasketaan toiminta, jossa metsänomistaja sahaa ja myy puuta tai myy puuta pakattuna. Metsäalueen vuokraaminen metsästystä varten on vuokratuloa. Jos metsänomistaja saa merkittävää ja jatkuvaa tuloa sahaamalla puuta myytäväksi omasta metsästä, se lasketaan elinkeinotuloksi. Määräaikaiset verohuojennukset vuoden 2010 verotuksessa Jos puukauppa on solmittu ennen , on vuonna 2010 tilitetty puukauppatulo kokonaan veronalaista. Jos puukauppa on solmittu ajalla , on vuonna 2010 tilitetystä puukauppatulosta 50 prosenttia veronalaista ja 50 prosenttia verovapaata. Kun puukauppa on solmittu vuoden 2010 aikana, on vuonna 2010 tilitetyistä puukaupparahoista 75 prosenttia veronalaista ja 25 prosenttia verovapaata. 40 metsä metsä 41

3 Uimaharjulainen metsätalousyrittäjä Juha Räty, 45, omistaa 16 erillistä metsätilaa, yhteensä 400 hehtaaria metsää. Tilat sijaitsevat Lohivaarassa 20 kilometrin säteellä kotitilasta. Viime vuonna Räty osti 24 hehtaarin suuruisen metsätilan ja myi uudelta tilalta pystykauppana yli tuhat kiintokuutiometriä puuta. Räty on mielissään siitä, että muutama vuosi sitten metsävähennys muuttui tilakohtaisesta omistajakohtaiseksi. Koska hänellä on paljon ostamalla hankittuja tiloja, metsävähennystäkin kertyy käytettäväksi paljon. Juha Räty Kotikunta: Joensuu Ammatti: metsätalousyrittäjä Metsäomaisuus: Kotitilan lähettyvillä 16 erillistä metsätilaa, joiden ala on yhteensä 400 hehtaaria. Räty on kasvattanut metsäomaisuutta sukupolvenvaihdoksen jälkeen ostoin. Hyötyä metsävähennyksestä Juha Räty hakkaa vuosittain kuutiometriä hankintapuuta. Jos minulla on yhdellä tilalla vähennyspohjaa jäljellä, voin hyödyntää sen verohuojennuksena toisen tilan puukaupoissa. Se on minulle suuri veroetu. Viime vuonna Räty osti uuden traktorin, jonka hankintahinnasta hän vähentää poistoina puolet metsätalouden verotuksessa. Juha Räty teki metsäveroilmoituksensa pitkään itse mutta ulkoisti homman kaksi vuotta sitten ammattilaiselle. Kun harjoittaa metsätaloutta tässä mittakaavassa, aika ja ammattitaito eivät enää itsellä riitä veroasioihin paneutumiseen. Mitkä metsästä saatavat tulot ovat 12 verovapaita? Valtion maksamat kestävän metsätalou den rahoitustuet (Kemera-tuet), joilla turvataan puuntuotantoa ja metsäluonnon hoitoa, ovat verovapaata tuloa. Samaten verovapaita ovat omaan käyttöön otettu polttopuu ja kokonaan tai osittain väliaikaisilla verohelpotuksilla myyty puu. Suojelualuekorvaukset, kuten Metso-ohjelmasta saatavat tulot, ovat metsänomistajalle verovapaita. Metso-ohjelmassa valtio voi ostaa metsänomistajalta koko suojelukohteen tai maksaa sen suojelusta. Veronalaisia korvauksia Ovatko metsien myrskytuhoista saadut 13 vakuutuskorvaukset tuloa? Kaikista tuhoista saatuja vakuutuskorvauksia verotetaan samoin kuin puun myyntituloa. Vakuutusyhtiöt korvaavat myrskytuhoihin varautuneille erotuksen siitä, paljonko puusta olisi saanut ennen myrskytuhoja ja paljonko siitä sai sen jälkeen. Nuoren metsän kohdalla otetaan huomioon myös metsästä tulevaisuudessa saatavissa ollut tulo. Samalla tavalla verotetaan esimerkiksi hirvivahinkokorvauksia. Milloin kannattaa tehdä tuhovaraus? 14 Tuhovarauksella voidaan siirtää saatuja vakuutuskorvauksia verotettaviksi myöhemmin. Se on järkevää esimerkiksi silloin, kun tuhoutuneen metsän raivausja uudistamistyöt voidaan aloittaa vasta seuraavana verovuonna. Tällöin jo saadut vakuutuskorvaukset tulevat verotettavaksi vasta sinä vuonna, kun metsän uudistustöistä maksetaan. Näin tulot ja menot kohtaavat verotuksessa, vaikka ne syntyvät eri aikaan. Tuhovaraus saa olla enintään tuhoutuneen metsän uudistamismenojen suuruinen. n täytyy liittää muistiinpanoihinsa metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen antama selvitys uudistamismenojen määrästä. Hyödynnä metsävähennys 2C-lomakkeen 1. sivu, kohta 4. Mitä tarkoittaa metsävähennys? 15 Metsävähennys tarkoittaa sitä, että metsänomistaja saa tehdä ostamansa metsän puukaupasta osan verovapaasti. Met- sävähennysoikeutta syntyy metsätalouden harjoittajalle vuonna 1993 ja sen jälkeen hankittujen metsätilojen ostohinnoista. Metsävähennys voidaan tehdä kaupalla, lahjaluontoisella kaupalla tai vaihdolla hankittujen tilojen pääomatuloista. Periaate on sama kuin silloin, jos sahayritys ostaisi uusia laitteita ja nämä investoinnit vähennettäisiin verotuksessa. Samoin metsätalouden harjoittaja investoi uuteen metsään, jolla tuloja hankitaan jatkossa. Paljonko metsätilan ostohinnasta saa 16 metsävähennystä? Metsätalouden harjoittaja voi vähentää 60 prosenttia hankkimansa metsän ostohinnasta. Tämä osuus on käytettävissä oleva metsävähennyspohja. Vuosittain metsävähennystä voi tehdä korkeintaan 60 prosenttia puunmyyntituloista. Metsävähennyksiä jatketaan puunmyyntituloista, kunnes koko metsävähennys on käytetty. Yhden verovuoden metsävähennyksen on oltava vähintään euroa. Jotta metsävähennystä voi tehdä, tarvitaan siis euron tulot. Onko metsävähennys tila- vai 17 omistajakohtainen? Metsävähennys on metsänomistajakohtainen. Jos henkilö omistaa useita metsätiloja, käytettävissä oleva metsänvähennyspohja summataan kaikkien tilojen käytettävissä olevista metsävähennyksistä. Samoin yhteistä metsävähennyspohjaa voidaan vähentää kaikilta metsätiloilta tehdyistä puukaupoista. Voiko metsävähennyspohjan korotuksen 18 tehdä takautuvasti? Metsävähennyspohja korotettiin kaikilla jälkeen hankituilla metsätiloilla 50 prosentista 60 prosenttiin vuonna Lisäys on metsänomistajan käytettävissä myös silloin, jos 50 prosentin metsävähennyspohja on jo käytetty. Veroilmoituksella ilmoitettua vähennyspohjaa korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, jos se on jäänyt tekemättä aiemmissa veroilmoituksissa. Miten metsävähennyskelpoinen tulo 19 lasketaan? Esimerkki: on hankkinut kaksi metsätilaa, joista toisen hinta on ollut ja toisen euroa. Metsävähennyspohja saadaan laskemalla kummastakin hankintahinnasta 60 prosenttia ja summaamalla ne yhteen ( e e = euroa). Tämän verran metsänomistaja saa myydä puuta verovapaasti ostamiltaan metsätiloilta. päättää myydä toiselta ostamaltaan tilalta puuta heti kauppojen jälkeen euron edestä. Puun myyntihinnasta voidaan vähentää vuosittain 60 prosenttia, eli tässä tapauksessa euroa, jolloin verotettavaa tuloa jää euroa. Metsävähennyspohjaa jää puolestaan jäljelle euroa ( e e). Vähennyksiä tehdään niin kauan, että metsävähennyspohja saadaan käytetyksi kokonaan. Mihin menovarausta kannattaa 20 käyttää? Menovarauksen avulla varaudutaan metsätalouden tuleviin kustannuksiin. Sillä siirretään puukaupasta saatua verotettavaa tuloa tuleville vuosille, jolloin metsätaloudessa on tulossa vähennettäviä menoja. Jos metsänomistaja tietää, että hänelle Jos myit puuta, muista hyödyntää metsävähennys.» tulee seuraavina vuosina menoja uuden metsän perustamisesta hakatulle alueelle, puunmyyntituloja kannattaa siirtää. Minkä suuruinen menovaraus saa olla? 21 saa tehdä verovuonna korkeintaan 15 prosentin suuruisen menovarauksen puunmyyntituloista. Menovaraus on käytettävä Oulun ja Lapin lääneissä kuuden seuraavan verovuoden aikana, muualla Suomessa neljän seuraavan verovuoden aikana. Käytä hyödyksi vähennykset 2C-lomakkeen 1. sivu, kohta 4. Muut pääomatuloksi luettavat erät. Verovuonna tuloutettavat meno- ja tuho varaukset merkitään verolomakkeen kohtaan 5. Mikä on metsätalouden verovähennysten periaate? 22 Vähennysten periaate on se, että menot liittyvät aidosti metsätalouden harjoittamiseen. Esimerkiksi mönkijää täytyy käyttää metsätöissä ainakin osittain. Menojen vähennys tuloista on yksinkertaista yhteen- ja vähennyslaskua. Jos tuloja on enemmän kuin menoja, metsänomistaja maksaa veroja ylimenevältä osuudelta. Jos taas menoja kertyy tuloja enemmän, metsänomistaja voi vähentää ne muussa verotuksessaan. Miten edellisinä vuosina tehdyt meno- 23 ja tuhovaraukset tuloutetaan? Edellisinä verovuosina tehdyt meno- ja tuhovaraukset kirjataan verolomakkeen kohtaan viisi. Samassa kohdassa tuloutetaan myös Kemera-tuki, jonka metsänomistaja Tauno Pirttijärvi tekee metsäveroilmoituksensa itse, sillä niin pysyy veroasioissa ajan tasalla. Tauno Pirttijärvi Kotikunta: Rovaniemi Ammatti: eläkeläinen, metsätalouden harjoittaja Metsäomaisuus: Rovaniemen Vikajärvellä 250 hehtaaria. Vähennyksiä kalustosta Rovaniemen Vikajärven kylässä asuva Tauno Pirttijärvi, 72, on pitkän linjan ammattimainen metsätalouden harjoittaja. Hänellä on kotinsa lähellä 250 hehtaaria metsää, josta valtaosa on annettu lahjoituksena lapsille. Vaimonsa kanssa hänellä on metsiin käyttö- ja hallintaoikeus, mikä on toiminut hyvin. Viime vuonna Pirttijärvi teki 150 kuutiometrin puukaupat. Osan puukaupoistaan Pirttijärvi tekee hankintana. Nykyisin eläkkeelle jääneen Pirttijärven hankintahakkuut jäävät vuosittain sadan motin paikkeille, joten hankintatyö on verotonta. Myös istutukset ja nuoren metsän hoitotoimet hoituvat Pirttijärveltä omin voimin. Vähennyksiä ja poistoja Pirttijärvelle tulee uudesta raivaussahasta, traktorin ja sahojen polttoaineista, sahanteristä, metsäteiden kunnostuksista sekä ojituksista. Metsätöitä jatkan niin kauan kuin kunto riittää. 25 pakkasastetta on minulla rajana. Jos sen alle laskee, jätän päivän metsätyöt väliin. 42 metsä metsä 43

4 on saanut eri verovuonna kuin kustannukset ovat syntyneet. Jos kaikki kustannukset on jo vähennetty verotuksessa, niiden osuus ja mahdolliset kulut ylittävä tukien osuus pitää tulouttaa pääoma tuloksi C-lomakkeen 1. sivu, kohta 6. Mitä kuuluu metsätalouden 24 vähennyksiin? Kaikki metsätaloudesta aiheutuneet kulut, siis metsänhoitokulut ja pääomatulon hankkimiskustannukset. Tällaisia ovat esimerkiksi metsäkoneyrittäjien perimät maksut, metsäteiden ja ojien kunnossapitomaksut, metsänhoitomaksu, metsänhoitoyhdistysten perimät palvelumaksut, taimet, tarvikkeet, työkalut, varusteet, matkat, metsämaan muokkaus, metsäalan lehtien tilausmaksut, koulutusmaksut, toisella teetetty taimikonhoito, puhelinkulut, hallintokulut, vakuutusmaksut ja kirjanpitäjältä tai metsänhoitoyhdistykseltä ostetut veroilmoituksen täyttöpalvelut. Listaa voi jatkaa lukuisilla muilla yksittäisillä menoilla. Voiko verovapaiden 25 puukauppojen kuluja vähentää? Osittain verovapaisiin puukauppoihin liittyvät hakkuu-, puunajo- ja matkakustannukset voi vähentää menoina puukauppatulojen verotetusta osuudesta. Jos kaupan vero- helpotus on 50 prosenttia, kuluista vähennetään saman verran. Metsäpalstoilla tehdyt muut toimenpiteet, kuten raivauskulut ja uuden metsän perustamiskulut, ovat kuitenkin aina täysin vähennettäviä kuluja verohelpotuksista huolimatta. Saako Kemera-tuella 26 uudistettujen metsien kustannuksista vähennyksiä? voi vähentää tuen ylittävät kustannukset, kun hän ostaa uudistustyöt palveluna. Jos työn kustannukset ovat euroa ja tukea on saa- 27 Aina, kun metsänomistaja palkkaa Mitä hyväksytään palkkauskuluiksi? tu 700 euroa, ovat vähennyskelpoiset kulut työnantajana vieraan tekemään metsätöitä, 300 euroa. kulut voidaan vähentää verotuksessa. Myös Kannattaa muistaa, että jos metsänomistaja on itse tehnyt Kemera-kelpoiset työt, vähentää verotuksessa lukuun ottamatta oman perheenjäsenen palkkaus voidaan tuki on hänelle verovapaata tuloa. Itse tehdyt työt selvitetään metsänomistajan omis- Jos työ ostetaan metsänhoitoyhdistyksel- omaa puolisoa tai alle 15-vuotiasta lasta. sa muistiinpanoissa. tä, metsänomistaja ei ole työnantaja, vaan kulut vähennetään muina vuosimenoina Mitä matkakuluja verotuksessa 28 voidaan vähentää? Metsään tehdyt matkat, koulutus- ja opintomatkat, kaluston kuljetus huoltoon sekä hallintoon ja hoitotöihin liittyvät matkakulut. n on tehtävä muistiinpanoihinsa tarkat selvitykset matkoista. Niihin kuuluvat erilaiset maksukuitit sekä ajopäiväkirja, johon merkitään selite jokaisen matkan tarpeellisuudesta. Jos Esimerkkilomake II Selvitys hankintatyöstä Taulukossa eritellään työntekijäkohtaisesti hankintatyön arvo, joka on vähennetty hankintakaupoista saaduista puunmyyntituloista lomakkeen etusivulla. Esimerkissä on käytetty metsäveroilmoituksen täyttöohjeissa annettuja kuusikuidun keskimääräisiä taksoja valmistuksesta ja kuljetuksesta (valmistus 12,17 e/m3 ja kuljetus 2,08 e/m3) Jäljellä olevien varausten seuranta. Esimerkissä tähän on merkitty vuonna 2010 tehdyt meno- ja tuhovaraukset. Tulevina vuosina tulouttamattomiin varauksiin merkitään osuus, joka jää jäljelle, kun luvusta vähennetään menoja varten tuloutettu osuus Osittain verovapaisiin puukauppoihin liittyvistä kustannuksista voi laskea vähennyksiin vain verollisen osuuden verran. Tässä ilmoitetaan menojen kokonaissumma. Seurantalukua ei käytetä varsinaisessa verotuksessa Vuonna 2010 solmittuun puukauppaan liittyen on tehty 136 euroa maksanut matka. Siitä 75 % eli 102 euroa on laskettu matkakustannuksiin lomakkeen 1. sivun kohdassa 623. metsänomistajalta puuttuu oman auton metsätalous käytöstä aiheutuvan menon muu selvitys, hän voi vähentää ajoista kuluna 0,24 euroa kilometriltä. Päivärahavähennyksen voi tehdä tietyin ehdoin muun muassa matkoista koulutustilaisuuksiin. 2C-lomakkeen 1. sivu, kohdat 7. ja 8. Miten koneiden ja kaluston ostokulut 29 vähennetään? Jos kaluston tai tarvikkeiden käyttöikä on enintään kolme vuotta, hinta vähennetään lähtökohtaisesti maksuvuonna. Tyypillinen esimerkki on moottorisaha. Sen käyttöikä riippuu kuitenkin siitä, kuinka paljon metsänomistaja tekee sahalla töitä. Myös metsäojien ja -teiden kunnossapitokustannukset vähennetään maksuvuonna. Mönkijän tai moottorikelkan ostokulut voi vähentää vain, jos voi osoittaa niitä käytettävän metsätöihin. Esimerkiksi hankintatyö huomioidaan, muttei verovapaan oman polttopuun hakua. Yksityiskäytössä olevan mönkijän metsätalouskäyttö voidaan vähentää käyttötunteihin perustuvana tuntivähennyksenä vuosimenoissa. Mitkä koneet ja kalustot vähennetään 30 poistoina? Laitteet, joiden käyttöikä ylittää kolme vuotta, vähennetään poistoina. Niiden hinnasta voi vähentää neljäsosan vuosittain, kunnes koko hinta on katettu. Ensimmäisen vuoden jälkeen poisto tehdään jäljellä Hehtaarin harvennuskauppa Joutsan Leivonmäellä asuva Sari Hovila, 37, teki viime vuonna hehtaarin harvennuskaupan kotitalonsa lähellä sijaitsevissa metsissä. Kuusikon päälle kasvanutta koivikkoa poistettiin, jotta kuusille saataisiin enemmän kasvutilaa, kertoo Hovila, jota kannusti kaupantekoon myös vuodenvaihteessa päättynyt 25 prosentin myyntiverohuojennus. Hovila on tehnyt omistamissaan metsissä lähinnä metsänhoitotoimia, joista on kertynyt pientä tuloa. Työt on teetetty metsänhoitoyhdistyksellä. Verotuksessa Sari Hovila Kotikunta: Joutsa Ammatti: sairaanhoitaja, kouluttaja Metsäomaisuus: Metsät, noin 30 hehtaaria, sijaitsevat koti kunnassa. Sari Hovila on perinyt ne isoisältään. Sari Hovila aloitti tänä vuonna Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen hallituksen jäsenenä. metsänhoidon tulot ja menot ovat pysyneet suunnilleen tasoissa. Mahdollisuutta tulouttaa pääomatuloja tuleville vuosille myöhempiä hoitomenoja kattamaan hän on käyttänyt vuodesta Metsäveroilmoituksen Hovila tekee itse tilintarkastajan avustuksella. Omista metsistä saatavaa verovapaata polttopuuta käytetään kotitalon ja rantamökin lämmityksessä. On minulla sellaistakin metsää, josta puuta voisi myydä isommalla kaupalla, mutta toistaiseksi olen odottanut nykyistä parempaa hintatasoa, sanoo Hovila. 44 metsä metsä 45

5 olevasta summasta eli menojäännöksestä. Rakennusmenoista vähennetään kymmenen prosenttia vuosittain. Pysyvien metsäteiden ja rakentamis- ja perusparannusmenoista sekä ojituksista vähennetään viisitoista prosenttia vuosittain. Poistot aloitetaan koneiden, rakennusten ja teiden käyttöönottovuonna. Poistoaika määräytyy siis sille aikajaksolle, jolloin investoinnit kerryttävät verotettavaa tuloa. Liitetäänkö veroilmoitukseen 31 muistiinpanoja tai kuitteja? Ei liitetä. n täytyy säilyttää muistiinpanot, kuitit ja ajopäiväkirjat siltä varalta, että verottaja haluaa tarkistaa erikseen jonkin asian. Miksi vähennyksistä tarvitaan tarkat 32 tositteet? on muistiinpanovelvollinen. Muistiinpanot tehdään ja kuitit kerätään talteen vuoden mittaan aikajärjestyksessä. Menoista vaaditaan aina kuitti muistiinpanojen liitteeksi. Ostokuitista löytyvät tarvittavat tiedot, kuten erittely hinnasta ja arvonlisävero-osuudesta. Omalla autolla tehdyistä matkoista pidetään ajopäiväkirjaa, johon kirjataan minne ja mitä varten on ajettu sekä mitä kohteessa on tehty. Jos yksityisellä automatkalla ostaa samalla esimerkiksi bensaa moottorisahaa varten, asia täytyy eritellä kirjanpidossa. Julkisia kulkuneuvoja käytettäessä talletetaan kuitit ja kirjataan selitteet matkoille. Tarkkoja selvityksiä vaaditaan myös esimerkiksi puhelinkuluista. Kauanko kuitteja pitää säilyttää? 33 Kuitteja täytyy säilyttää kuusi vuotta, koska verottaja voi tehdä tänä aikana verotarkastuksia. Mistä vähennykset tehdään, jos 34 metsätalous jää tappiolliseksi? Jos metsätaloudesta syntyy tappiota, se vähennetään metsänomistajan muussa pääomaverotuksessa. Jos muita pääomatuloja ei ole tai ne eivät riitä kattamaan tappiota kokonaan, syntyy alijäämä. Tästä alijäämästä voidaan vähentää pääomaverotuksen (28 prosenttia) verran metsänomistajan tuloverotuksessa. Suurin hyvitys on euroa. Jos summa ylittää tämänkin, syntyy pääomatulolajin tappio, jonka voi kokonaisuudessaan vähentää pääomaverotuksessa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Pääomatulolajin tappiolla siirretään siis jo syntyneitä kuluja tulevien vuosien tulojen vähennyksiksi. Näin tulot ja menot kohtaavat toisensa verotuksessa, vaikka ne syntyisivät eri aikaan. Miten yhteisesti omistettujen metsätilojen veroilmoitukset tehdään? 35 Aviopuolisot täyttävät yhteisen veroilmoituksen, johon on kirjattu sekä yhdessä että erikseen omistetut metsätilat. Verottaja tekee metsätalouden verotettavan tulon jaon puolisoiden omistusosuuksien suhteessa. Jos toinen puoliso hallitsee itsenäisesti esimerkiksi perintötilaansa, hän voi antaa siitä oman erillisen veroilmoituksen. Perikunta täyttää yhteisen 2C-lomakkeen, samoin yhtymä. Yhtymä jättää myös yhtymäselvityksen eli lomakkeen 36, jonka perusteella verottaja jakaa tulon osakkaille. Kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena, jonka tuloa ei jaeta osakkaille. Yhteismetsä huolehtii verotuksesta osakkaan puolesta. Muista arvonlisäverot Jos on epä varma, kannattaa kysyä ammattilaiselta neuvoja.» MUISTA AlvIT Arvonlisävero maksetaan Verohallinnon tilille annettua viitenumeroa käyttäen. Kausiveroilmoituksella ilmoitetut arvonlisäverot voi maksaa edelleen yhtenä suorituksena. Alvit voi maksaa myös erissä verotilille etukäteen. Verotililtä voi tarkistaa maksettujen arvonlisäverojen määrän. Myös kausiveroilmoituksen voi täyttää verkossa sähköisesti. Miksi metsänomistajan kannattaa olla 36 arvonlisäverovelvollinen? Vaikka arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen on alle 8500 euron liikevaihdolla vapaaehtoista, metsänomistajan kannattaa yleensä ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Silloin hän voi vähentää kaikki metsätulon hankkimiskustannustensa arvonlisäverot puukaupoista saamistaan arvonlisäveroista. Jos arvonlisäveroja on maksanut enemmän kuin on saanut, verottaja maksaa ylittävän määrän takaisin. Tämä pätee silloinkin, kun metsänomistaja ei ole saanut puukauppoihin liittyviä arvonlisäveroja. Esimerkiksi moottorisahan hinnasta maksetut arvonlisäverot vähennetään verotuksessa. Ei-arvonlisäverolliset vähentävät arvonlisäverot metsätalouden menoina. Heille vähennys on vain pääomatulojen veroprosentin suuruinen eli 28 prosenttia. Miten arvonlisäveroista pidetään 37 kirjaa? Arvonlisäverot kirjataan eriteltyinä muistiinpanoihin. Arvonlisävelvollinen ilmoittaa nettokulun, josta on vähennetty arvonlisävero-osuus. Muistiinpanokirjassa olisi hyvä olla kulujen perässä oma sarake arvonlisäverolle. Ostokuiteista löytyvät kaikki tarvittavat tiedot eli nettohinta, alv ja kokonaishinta. Samoin kirjataan arkistoitavan tositteen numero ja päivämäärä. Mitä muutoksia arvonlisäverotukseen 38 on tullut? Arvonlisävero nousi viime vuoden heinäkuun alussa 23 prosenttiin. Lisäksi metsätalouden harjoittajien alv-ilmoitus on muuttunut kausiveroilmoitukseksi ja samalla heilläkin otettiin käyttöön uusi verotilimenettely. Uusi veroilmoituslomake poikkeaa hieman vanhasta, koska sitä käytetään myös työnantajatietojen ilmoittamiseen. Alv-velvollisen tarvitsee täyttää vain alveja koskevat tiedot. Lomakkeen mukana on täyttöohje. Lomakkeen voi täyttää Verohallinnon verkkosivuilla tai palauttaa paperilomakkeena mennessä. Miten verotili toimii? 39 Oma-aloitteisesti tilitettävät verot hoidetaan nykyään Verohallinnon verotilin kautta. Tililtä voi tarkistaa omat alv-tietonsa tietokoneella verkosta. Siellä näkyvät kaikki maksettavat ja palautettavat omaaloitteisesti käsiteltävät maksut. Metsänomistajilla yleisin ja yleensä ainoa oma-aloitteisesti tilitettävä vero on kerran vuodessa maksettava arvonlisävero. Tilitettävät arvonlisäverot on maksettava valtiolle verotilin viitenumeroa käyttäen mennessä. Verotilille voi myös maksaa ennakkoon esimerkiksi puukaupasta saatuja alveja vastaavan summan, jolloin sille maksetaan 0,5 prosentin korkoa varsinaiseen maksupäivään eli helmikuun loppuun saakka. Miten maksettuja arvonlisäveropalautuksia haetaan? 40 Jos verovuonna ei ole ollut puun myyntituloja ja metsätalouteen on kohdistunut vain menoja, arvonlisäverotuksesta on jätettävä helmikuun loppuun mennessä palautushakemus kausiveroilmoituksessa. Sen perusteella maksetaan alv-palautus metsänomistajan tilille. Myös palautukset näkyvät verotilillä. Lisää tietoa verotilistä löydät verohallinnon sivuilta Pitkästä aikaa päätehakkuu Riihimäkeläisellä Raili Kuusisella, 75, on aviomiehensä ja lastensa kanssa yhteensä vajaat 30 hehtaaria metsää entisen kotitilan vieressä Janakkalassa, kahdeksan kilometrin päässä Riihimäeltä. Viime vuonna Kuusinen teki metsänhoitoyhdistyksensä toimihenkilön avustuksella satojen kiintokuutioiden puukaupat kahden vierekkäisen leimikon päätehakkuista. Kaupat olivat ensimmäiset kymmeneen vuoteen. Puukaupan tekoon kannustivat kuusikoihin tulleet tuulenkaadot ja vuonna 2010 päättyneet verohuojennukset. Monena vuonna olemme jättäneet tyhjät laput, mutta nyt tulee sitten tuloa ja menoa. Nyt metsäveroilmoituksen tekeminen on sen verran monimutkaista, että teetämme sen tilitoimistossa, Kuusinen sanoo. Pyysin itse, että suuri osa puun myyntituloista maksettaisiin vasta tämän kuluvan vuoden puolella, koska myös metsän perustamiskustannuksista tulee tänä vuonna menoja. Se helpottaa verotusta. Verotuksessa Kuusinen vähentää myös metsänhoitoyhdistyksen palkkiot, joita kertyy paitsi puukaupan kilpailutuksesta myös metsänistutuspalveluista. Osa perheen metsistä siirrettiin vastikään lasten omistukseen siten, että vanhemmille jäi hallintaoikeus. Kuusinen harmittelee sitä, miten hankalaksi lahjana annetun metsätilan verokohtelu on tehty silloin, kun vanhemmat säilyttävät hallintaoikeuden. Aki Haapaniemen vinkit 1 Tavallisen metsänomistajan tulee tietää vuoden 2010 veroilmoitustaan varten puunmyyntituloistaan ennen kaikkea se, minä ajanjaksona puukauppa on solmittu, sekä se, mitkä ovat verohuojennukset sen ajanjakson puukaupoille eli mihin sarakkeisiin tulot kirjataan. Monilla ovat kuitit hukassa. Parin euron hintainen mappi on 2 metsänomistajan tärkein hankinta verotusta varten. Sinne laitetaan aikajärjestyksessä muistiinpanot, selvitykset, tulotositteet, kuitit ja ajopäiväkirja. Mapissa kuitit myös säilyvät tallessa vaaditut kuusi vuotta. Kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen, jos on epävarma. Esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöt tai tilitoimistot teke- 3 vät veroilmoituksia metsänomistajan kanssa. Pienellä maksulla voi välttää isot verotukselliset tappiot, ja täyttöpalvelu on vähennyskelpoinen kulu. Aki Haapaniemi on Metsänhoitoyhdistys Kihniö-Parkanon toiminnanjohtaja. Raili Kuusinen Kotikunta: Riihimäki Ammatti: eläkeläinen Metsäomaisuus: Kuusisella on seitsemän hehtaarin suuruinen metsätila Janakkalassa entisen kotitilan lähellä. Yhdessä miehen kanssa omistetut noin 20 hehtaaria on juuri siirretty lapsille niin, että hallinta oikeus on yhä vanhemmilla. Oman metsänhoitoyhdistyksen tuttu alueneuvoja on Raili Kuusiselle tärkeä tukihenkilö metsäasioissa. 46 metsä metsä 47

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

7.2.2009 Petra Varonen, MHYP

7.2.2009 Petra Varonen, MHYP Metsäverotus t Metsänomistajan Talvipäivä 7.2.2009 Petra Varonen, MHYP Metsän verot Myyntituloverotus Veroa nettotuloista Arvonlisäverotus 22 %, metsänomistajalla läpikulkuerä 2 Kiinteistöverotus rakennuksista

Lisätiedot

MetsäVero-opas. emetsä-opas Stora Enson puukauppa-asiakkaille

MetsäVero-opas. emetsä-opas Stora Enson puukauppa-asiakkaille MetsäVero-opas emetsä-opas Stora Enson puukauppa-asiakkaille 1-8_emetsaopas.indd 1 28.11.2013 12.06 Valmis veroilmoitus emetsästä emetsän vero-osio on helppo ja luotettava apuväline metsäverotuksen muistiinpanojen

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Metsäverotuksen vinkit 2015 METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Verovelvollisuus Tilan omistajalla, jos hallintaa ei ole erotettu. Hallintaoikeuden haltijalla Kuolinpesällä Verotusyhtymällä

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

Näin täytät. Verokursseilla lähes vuosittain. Vuonna 2012 metsäverotus kiristyi, mutta. metsäveroilmoituksen

Näin täytät. Verokursseilla lähes vuosittain. Vuonna 2012 metsäverotus kiristyi, mutta. metsäveroilmoituksen Näin täytät metsäveroilmoituksen Vuonna 2012 metsäverotus kiristyi, mutta metsäveroilmoituksen täyttäminen on nyt aiempaa yksinkertaisempaa. TEKSTI ANU SUSI HAASTATTELUT MARIA LATOKARTANO KUVAT HANNE MANELIUS

Lisätiedot

Metsäverotus 2014. Jussi Linnala

Metsäverotus 2014. Jussi Linnala Metsäverotus 2014 Jussi Linnala Metsänomistaminen ja verovelvollisuus Tilan omistaja Hallintaoikeuden haltija jos eri henkilö kuin omistaja Yksin tai puolison kanssa Kuolinpesä (Erillinen verotusyksikkö)

Lisätiedot

Metsätalouden pääomatulojen verotus

Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot lasketaan pääomatuloiksi Veroprosentti 30 % yli 50000 32 % (v. 2013 31 %, yli 50000 33 %) Metsätalouden verotus Veroja maksetaan puhtaasta

Lisätiedot

Tervetuloa Metsäveroiltaan!

Tervetuloa Metsäveroiltaan! Tervetuloa Metsäveroiltaan! Matti Äijö asiakasneuvoja p. 0400 392 887 matti.aijo@metsakeskus.fi www.metsään.fi 2 Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot lasketaan pääomatuloiksi

Lisätiedot

On taas aika kaivaa. Alv-selvitys ruutupaperilla Anna-Kaija Salminen, 59, viihtyy metsässä

On taas aika kaivaa. Alv-selvitys ruutupaperilla Anna-Kaija Salminen, 59, viihtyy metsässä 40 kysymystä Veroilmoituksen palautus Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat palauttavat veroilmoituksen viimeistään 29.2.2012. Samalla voi jättää kalen terivuoden 2011 kausiveroilmoituksen. Metsätaloutta

Lisätiedot

METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010

METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010 METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010 Metsä ja verot Metsätalouden pääomatulojen verotus Veroa nettotuloista Hankintatyön ansiotulon verotus Veroa laskennallisesta arvosta, jos määrä ylittää

Lisätiedot

Tervetuloa Metsäveroiltaan!

Tervetuloa Metsäveroiltaan! Tervetuloa Metsäveroiltaan! Matti Äijö metsäneuvoja, Julkiset palvelut, Pirkanmaa p. 0400 392 887 matti.aijo@metsakeskus.fi www.metsään.fi 2 Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Metsävähennys. Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme

Metsävähennys. Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme Metsävähennys Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme Perusteita: Metsävähennys on käytettävissä 1.1.1993 jälkeen vastikkeellisesti hankituilla metsätiloilla. Metsävähennysoikeutta ei ole yleensä alle 2 ha kiinteistöillä

Lisätiedot

Metsäveroillat 2015. Suvi Niittyoja veroasiantuntija Verohallinto

Metsäveroillat 2015. Suvi Niittyoja veroasiantuntija Verohallinto Metsäveroillat 2015 Suvi Niittyoja veroasiantuntija Verohallinto Ajankohtaisia aiheita Sähköinen ilmoittaminen Kausiveroilmoitus Metsätalouden kaluston myyminen Metsävähennyksen tulouttaminen luovutusvoittoon

Lisätiedot

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsäveroilta Matti Äijö Kätevästi omaan metsään Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja näkee kaikkien omien metsätilojensa tiedot selvästi esillä, mitä seuraavaksi pitäisi

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2017 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ UUTTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT JA TOSITTEET

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ UUTTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT JA

Lisätiedot

Metsätalouden verotus Verovuosi 2017

Metsätalouden verotus Verovuosi 2017 Metsätalouden verotus Verovuosi 2017 Suomen metsäkeskus Metsäveroilta 2018 Toimintaa metsiin Pirkanmaalla -hanke www.metsakeskus.fi/toimintaa-metsiin-pirkanmaalla Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -metsäverotus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys METSÄVEROKURSSI

Lisätiedot

Metsätalous 2012 - Asteri malli

Metsätalous 2012 - Asteri malli Metsätalous 2012 - Asteri malli VASTAKIRJAUKSET VARAT Koneet ja kalusto Rakennukset Ojat ja tiet Metsävähennysten määrä Käyttämätön metsävähennys Saamiset Saamiset Veroilmoituksessa esiintymättömät erät

Lisätiedot

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 MAATILAN VEROTUS ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 Aihealueet verotuksen perusteet muutokset 2013 ja 2014 yhtenäistämisohjeet 2013 metsäverotus 2013 arvonlisäverotus kotitalousvähennys verotuksen

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Kausiveroilmoitus 2014. Jussi Linnala

Kausiveroilmoitus 2014. Jussi Linnala Kausiveroilmoitus 2014 Jussi Linnala Arvonlisäverotus Metsänomistaja alkutuottajana vuosimenettelyssä 8.500 euron vuotuinen raja -> pakollinen Ilmoittautuminen tai myös vapaaehtoisesti hakeutuminen. ALV

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS Verovuosi 2011 Lähdeaineistona metsätalouden veroilmoituksen täyttöohjeet, Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011 ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot. Verohallinnon

Lisätiedot

Metsäverotus Jyväskylä Raija Koskenranta

Metsäverotus Jyväskylä Raija Koskenranta Metsäverotus 2016 Jyväskylä 28.1.2017 Raija Koskenranta Metsänomistaminen ja verovelvollisuus Tilan omistaja Hallintaoikeuden haltija, jos eri henkilö kuin omistaja Yksin tai puolison kanssa Kuolinpesä

Lisätiedot

Kuntien puunmyyntitulojen verotuksen, tieja ojapoistojen sekä metsävähennyksen huomioonottaminen tai ottamatta jättäminen yhteismetsäosuuden arvossa

Kuntien puunmyyntitulojen verotuksen, tieja ojapoistojen sekä metsävähennyksen huomioonottaminen tai ottamatta jättäminen yhteismetsäosuuden arvossa Kuntien puunmyyntitulojen verotuksen, tieja ojapoistojen sekä metsävähennyksen huomioonottaminen tai ottamatta jättäminen yhteismetsäosuuden arvossa Haukiputaan ulkometsän tilusjärjestelyntoimituksen toimituskokous

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS. 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS. 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015 METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015 Verohallinnon lähettämä metsätalouden harjoittajan veroilmoitusmateriaali 1 kpl esitäytetty 2C-lomake Täyttöopas Palautuskuori Maatalouttakin

Lisätiedot

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsää omistavat tahot Yksityishenkilöt Kuolinpesät, leski + perittävän lapset Yhtymät (yhteisomistus)

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

Puukaupan teko ja metsänomistajan tulot sekä menot

Puukaupan teko ja metsänomistajan tulot sekä menot Puukaupan teko ja metsänomistajan tulot sekä menot 1 Puheenaiheet tänään Miksi metsää pitäisi hakata? Viiden kohdan puukauppa Puunmyyntiin liittyvät verot ja vähennykset Pääomatulovero Arvonlisävero Metsätilan

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS. 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS. 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015 METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015 Milloin metsätalouden veroilmoitus vuodelta 2015 annetaan? Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat, kaikki verotusyhtymät: 29.2.2016

Lisätiedot

Muutoksia metsänomistajan verotukseen 2017: Metsälahjavähennys ja yrittäjävähennys. Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Kari Pilhjerta

Muutoksia metsänomistajan verotukseen 2017: Metsälahjavähennys ja yrittäjävähennys. Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Kari Pilhjerta Muutoksia metsänomistajan verotukseen 2017: Metsälahjavähennys ja yrittäjävähennys Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 11.3.2017 Kari Pilhjerta Yksityisluonteisesta metsänomistuksesta Metsänomistajien keski-ikä

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin

Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin Metsätalous Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin Metsätalouden verotus Maatilalta saadut vuokratulot ja korvaukset Metsän sivutulo Metsätalouden menovaraus Puun myyntitulot ja puun ostajan ennakonpidätysvelvollisuus

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

Metsätilan verotus yksityisen metsänomistajan näkökulmasta

Metsätilan verotus yksityisen metsänomistajan näkökulmasta Metsätilan verotus yksityisen metsänomistajan näkökulmasta Heikkilä, Taru 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Metsätilan verotus yksityisen metsänomistajan näkökulmasta Heikkilä Taru Liiketalouden

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2011

Maatalouden veroilmoitus 2011 Maatalouden veroilmoitus 2011 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

METSÄVEROTUS. Yksityisen metsänomistajan verotus. Laura Hiltunen. Opinnäytetyö

METSÄVEROTUS. Yksityisen metsänomistajan verotus. Laura Hiltunen. Opinnäytetyö METSÄVEROTUS Yksityisen metsänomistajan verotus Laura Hiltunen Opinnäytetyö SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Koulutusohjelma Liiketalouden ko

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut ja yhteiskunnan tuet

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut ja yhteiskunnan tuet Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut ja yhteiskunnan tuet Seinäjoki 8.11.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta henkilöiltä

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi Poromiehen verotus Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi poronhoitovuosi 2015-2016 2016 verovuoteen Verotuksen perustietona

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS. 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2017

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS. 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2017 METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2017 Verohallinnon lähettämä metsätalouden harjoittajan veroilmoitusmateriaali 1 kpl esitäytetty 2C-lomake Täyttöopas Palautuskuori Maatalouttakin

Lisätiedot

Sisältö. Metsävero-opas Pääkirjoitus. Veroilmoituksen täyttö. Veroilmoituksen täyttö onnistuu ensikertalaiselta. Metsätalouden tulot

Sisältö. Metsävero-opas Pääkirjoitus. Veroilmoituksen täyttö. Veroilmoituksen täyttö onnistuu ensikertalaiselta. Metsätalouden tulot Metsävero-opas 2018 Metsävero-opas 2018 sivu 2 Sisältö Pääkirjoitus Veroilmoituksen täyttö 3 4 Metsävero-opas 2018 Julkaisija: OP Osuuskunta Petri Kortejärvi etunimi.sukunimi@op.fi op.fi Taitto: Otavamedia

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Tulonhankkimiskulut ovat kuluja, jotka liittyvät välittömästi tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Metsälahjavähennyslaskuri

Metsälahjavähennyslaskuri Metsälahjavähennyslaskuri Ohje metsälahjavähennyslaskurin käyttöön 7.4.2017 www.metsakeskus.fi Metsälahjavähennyslaskurin käyttö Metsälahjavähennyslaskuri opastaa metsälahjavähennyksen käytössä ja metsälahjavähennyspohjan

Lisätiedot

Metsäverokoulutus verovuosi 2016

Metsäverokoulutus verovuosi 2016 Metsäverokoulutus verovuosi 2016 Kyösti Sipilä Metsätalouden veroilmoitus Arvonlisäverotus METSÄNOMISTAJAN TULOT JA VEROTUS, VEROVUOSI 2016 MUITA PÄÄOMA TULOJA mm. Puun myynti tontilta, Luovutusvoitot,

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

Metsäveroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus vuodelta 2015

Metsäveroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus vuodelta 2015 Metsäveroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus vuodelta 2015 METSÄNOMISTAJAN TULOT JA VEROTUS, VEROVUOSI 2015 MUITA PÄÄOMA- TULOJA ERI LÄHTEISTÄ mm. METSÄTALOUS Metsän tuotto Hankintatyö MAATALOUS ELINKEINO-

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Hyvä lukija, Metsävero-opas. Metsäverotus koskettaa jokaista metsänomistajaa vähintään kerran vuodessa, kun on aika laatia metsätalouden veroilmoitus.

Hyvä lukija, Metsävero-opas. Metsäverotus koskettaa jokaista metsänomistajaa vähintään kerran vuodessa, kun on aika laatia metsätalouden veroilmoitus. Metsävero-opas Verovuodelle 2011 Metsävero-opas Hyvä lukija, Sisältö Sivu Puun myyntitulon verotus Puun myyntitulojen erittely verotuksessa 4 Puun myyntitulojen keskeisimmät tekijät 5 Ennakonpidätyksen

Lisätiedot

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti, oma veroilmoitus Yli 30 000 vuosituloksesta menee 34% vero Yhtymässä tulos jaetaan

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Kuluja, jotka välittömästi liittyvät tulon hankintaan tai säilyttämiseen Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan ja osa ei vähennyskelpoista

Lisätiedot

Onnistuneen puukaupan eväät Suolahti 5.2.2013

Onnistuneen puukaupan eväät Suolahti 5.2.2013 Onnistuneen puukaupan eväät Suolahti 5.2.2013 Metsäneuvoja Kati Nieminen Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry Kuka voi tehdä puukaupan? Kiinteistön omistaja/omistajat Jos on useita omistajia, tarvitaan kaikkien

Lisätiedot

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Kotitalousvähennys remonttityöstä Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Metsätalous - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Metsätalous - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto LASKELMA METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOSTA 1.1.-31.12.2010 METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOT 1. Puun myyntitulot puukaupan tekoajan mukaan Pystykaupat Ennen 1.4.2008 kohtaan 603 Ositt. veronal. 50% (1.4.2008-31.12.2009)

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 15.01.2016 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2016! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

1. Puun myyntitulot puukaupan tekoajan mukaan Pystykaupat Hankintakaupat Poltto- ja joulupuukaupat 2.Hankintatyön arvo

1. Puun myyntitulot puukaupan tekoajan mukaan Pystykaupat Hankintakaupat Poltto- ja joulupuukaupat 2.Hankintatyön arvo LASKELMA METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOSTA 1-31.12.2018 METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOT 1. Puun myyntitulot puukaupan tekoajan mukaan Pystykaupat Hankintakaupat Poltto- ja joulupuukaupat 2.Hankintatyön arvo Hankintakaupat

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2014

Maatalouden veroilmoitus 2014 Maatalouden veroilmoitus 2014 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2014, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

HELPPO PUUKAUPPA - PARHAAT TULOT. Metsänomistajat

HELPPO PUUKAUPPA - PARHAAT TULOT. Metsänomistajat HELPPO PUUKAUPPA - PARHAAT TULOT Metsänomistajat HELPPO PUUKAUPPA! ONNISTUNEEN PUUKAUPAN ASKELEET SOITA MEILLE HYÖDYNNÄ PAIKALLINEN ASIANTUNTEMUKSEMME JA SAA PUUKAUPASTA PARAS HINTA! TEHDÄÄN SOPIMUS KILPAILUTETAAN

Lisätiedot

Metsätalous Asteri malli

Metsätalous Asteri malli Metsätalous 2016 - Asteri malli LASKELMA METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOSTA 1.1.-31.12.2016 METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOT 1. Puun myyntitulot puukaupan tekoajan mukaan Pystykaupat Hankintakaupat Poltto- ja joulupuukaupat

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja 14.11.2017 Konnevesi Juha Leppänen Projektipäällikkö, Biotalouden perusta kuntoon hanke SPV asiantuntija, Mhy Keski-Suomi Käsiteltäviä asioita Mihin sukupolvenvaihdoksella

Lisätiedot

Miten metsänomistus vaikuttaa pysyvään kunnalliseen hoitoon joutuvien henkilöiden hoitomaksuihin ja erilaisiin Kelan maksamiin sosiaalietuuksiin

Miten metsänomistus vaikuttaa pysyvään kunnalliseen hoitoon joutuvien henkilöiden hoitomaksuihin ja erilaisiin Kelan maksamiin sosiaalietuuksiin Miten metsänomistus vaikuttaa pysyvään kunnalliseen hoitoon joutuvien henkilöiden hoitomaksuihin ja erilaisiin Kelan maksamiin sosiaalietuuksiin Polvelta Toiselle messut, Rovaniemi 18.3.2017 Antti Pajula,

Lisätiedot

Metsäverotus 2013. Jyväskylä 5.2.2014 Juha Leppänen

Metsäverotus 2013. Jyväskylä 5.2.2014 Juha Leppänen Metsäverotus 2013 Jyväskylä 5.2.2014 Juha Leppänen Ajankohtaista Metsäneuvojilla hyvä valmius tehdä veroilmoituksia. 2C:n ja kausiveroilmoituksen täyttö alkaen 50 (alv. 0%) Suunnitelmissa sukupolvenvaihdos?

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

VEROPÄIVÄ15.11.2011. Pirkkahalli Sirpa Himanen

VEROPÄIVÄ15.11.2011. Pirkkahalli Sirpa Himanen VEROPÄIVÄ15.11.2011 Pirkkahalli Sirpa Himanen VÄLITILINPÄÄTÖS arvio kuluvan vuoden lopputuloksesta mutu-tuntuma voi johtaa harhaan, vaikka usein onkin oikea MYYNTIEN JA OSTOJEN AJOITUS käteis- eli maksu-

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 2 MAATALOUDEN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

- muodostamisprosessi- Esa Lappalainen. Puh. 0400 256 146 esa.lappalainen@metsakeskus.fi. Yhteistyössä mukana

- muodostamisprosessi- Esa Lappalainen. Puh. 0400 256 146 esa.lappalainen@metsakeskus.fi. Yhteistyössä mukana Säämingin Yhteismetsä - muodostamisprosessi- Esa Lappalainen Perhemetsä 3G- hanke Puh. 0400 256 146 esa.lappalainen@metsakeskus.fi Yhteistyössä mukana Säämingin yhteismetsän perusidea: Kootaan tulevat

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

15.1.2012. METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOVEROTUS vuodelta 2011 VEROVELVOLLISUUS. Jakoperusteita. JATKOA ilmoittamis-velvollisuudesta ja

15.1.2012. METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOVEROTUS vuodelta 2011 VEROVELVOLLISUUS. Jakoperusteita. JATKOA ilmoittamis-velvollisuudesta ja METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOVEROTUS vuodelta 2011 2 VEROVELVOLLISUUS Tilan omistaja, jos hallintaa ei ole erotettu Hallintaoikeuden haltija Vain hallintaoikeuden haltija voi saada Y-tunnuksen ja myydä puuta

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Auto yrityksessä. Yhtiön vai osakkaan auto?

Auto yrityksessä. Yhtiön vai osakkaan auto? Auto yrityksessä. Yhtiön vai osakkaan auto? Auto yrityksessä Auton käyttö voidaan toteuttaa kahdella tavalla: 1. Oman auton käyttö yrityksen ajoihin, mahdollisuus verovapaaseen kilometrikorvaukseen henkilöyhtiöt

Lisätiedot

Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa

Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa 1 Puheenaiheena tänään Ajantasainen metsäsuunnitelma Luopujan apuväline Jatkajan työkalu Metsätila-arvio Metsän arvon määritys verottajaa

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Lomakkeen 15 täyttäminen

Lomakkeen 15 täyttäminen Tässä esityksessä lomakkeen kohdat käydään läpi käytännöllisessä täyttöjärjestyksessä, joka poikkeaa osittain lomakkeen numerojärjestyksestä. 1. Nimi, henkilötunnus 2. Taiteen ala tai ammatti, esim. kuvataide

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2013

Maatalouden veroilmoitus 2013 Maatalouden veroilmoitus 2013 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2013, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot