Metsään ABC -päivä Suomen metsäkeskus 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsään ABC -päivä 6.9.2014. 4.9.2014 Suomen metsäkeskus 1"

Transkriptio

1 Metsään ABC -päivä Suomen metsäkeskus 1

2 METSÄÄN ABC -PÄIVÄ Avaus ja päivän tavoitteet sekä aikataulut Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet Metsänhoito Hakkuut ja puukauppa Tasa- ja eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon vertailu Luonnonhoito Metsäverotus, lyhyt oppimäärä Metsäkeskuksen palvelut jatkossa Suomen metsäkeskus 2

3 Suomalainen metsänomistaja Suomen metsäkeskus 3

4 Suomen metsäkeskus 4

5 Metsänomistajan oikeuksia ja velvollisuuksia Metsänomistaja päättää itse metsänsä käytöstä Hakkuu- ja hoitopakkoa ei ole Jos hakataan, hakkuissa on noudatettava metsälakia» hyvän metsänhoidon suositukset» metsäsertifiointi

6 Metsien hoito Suomen metsäkeskus 6

7 Suomen metsäkeskus 7

8 Suomen metsäkeskus 8

9 Uudistushakkuu Vanhat metsät uudistetaan, kun niiden kasvu on pienentynyt Suomen metsäkeskus 9

10 Päätehakkuun jälkeen metsä on uudistettava Mitä nopeammin» sen helpommin» edullisemmin» paremmin tuloksin Suunnitelma kannattaa tehdä ennen hakkuuta Töiden järjestys on maanmuokkaus ja istutus tai kylvö Suomen metsäkeskus 10

11 Jos edellytykset ovat suotuisat, hyvä puiden siemenvuosi ja sopiva maaperä voidaan myös harkita luontaista uudistamista Suomen metsäkeskus 11

12 Metsään hakataan pieniä aukkoja ja jätetään uudistumaan luontaisesti Helpompi hallita ja uudistaa Valopuulajien (mänty, lehtipuut) menestyminen Rehevillä alueilla heinittyminen Eri-ikäiskäsittelyn ja pienaukkojen yhdistelmät Pienaukkohakkuut Suomen metsäkeskus 12

13 Eri hakkuutavat ja puukauppa Ensiharvennus Harvennus Juurikäävän torjunta Suomen metsäkeskus 13

14 Luonnonhoito Luonnonsuojelu suojelualueilla (Metsähallitus luonnonpuistot, kansallispuistot, erämaa-alueet, Natura 2000) METSO-ohjelma (ELY, valintakriteerit ja tärkeät rakennepiirteet) Ympäristötukisopimus (Suomen metsäkeskus, kemera, 10 v, 10 ) Metsäluonnonhoitohankkeet (Suomen metsäkeskus, kemera) Metsäsertifiointi (10 kriteerin C-kohdan elinympäristöt) Metsänhoitosuositukset (Tapio 2014, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen) Ennallistaminen (Metsähallitus mm. kulotus, lahopuun tuottaminen) Monitavoitteinen metsänhoito (luonnonhoitosuunnitelmat) Ekologisten yhteyksien luominen (mm. kaavoitus) WWF:n perintömetsä Suomen metsäkeskus 14

15 Uhanalaisten lajien määrä elinympäristöittäin Suomessa ELINYMPÄRISTÖT UHANALAISET LAJIT KPL METSÄT ,2 SUOT 103 4,6 VEDET 148 6,6 RANNAT ,9 KALLIOT ,1 TUNTURIT 128 5,7 KULTTUURIYMP ,3 tuntematon 11 0,5 YHTEENSÄ PROSENTTIA (Lähde: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja 2010) Suomen metsäkeskus 15

16 Lahopuun väheneminen suurin puute nykyisissä talousmetsissä Metsien uudistamis- ja hoitotoimet Puulajisuhteiden muutokset Kuloalueiden ja muiden luontaisen suksession alkuvaiheiden väheneminen Maankäytön muutokset Suomen metsäkeskus 16

17 Kuka voi tehdä puukaupan? Kiinteistön omistaja» Jos on useita omistajia, tarvitaan kaikkien kirjallinen suostumus tai valtuutus (valtakirja) Kiinteistön hallintaoikeuden haltija Joku muu valtakirjalla Suomen metsäkeskus 17

18 Puukaupan vaiheet: 1. Aie tai päätös myydä puuta 2. Puunmyyntisuunnitelman teko 3. Tarjouspyynnöt 4. Tarjousten vertailu 5. Päätös myynnistä ja ostajasta 6. Puukauppasopimuksen teko» Kaupan ehtojen sopiminen 7. Korjuun, katkonnan ja mittauksen valvonta 8. Mittaustodistuksen hyväksyminen (kaupan päätös) 9. Myyntitulojen saaminen, verotus Suomen metsäkeskus 18

19 Onko sopiva aika tehdä puukauppa? Metsänhoidollinen tila» harvennushakkuitten tarvetta, uudistuskypsää metsää, energiapuukohteita Taloudelliset asiat» jokin investointi tulossa, hyvä sijoitusmahdollisuus, hyvä puumarkkinatilanne Metsän muut arvot» METSO, virkistys, sienestys, marjastus, metsästys jne. Harvennushakkuiden, varsinkin ensiharvennusten, ajan määrittää metsän tarve Päätehakkuissa kannattaa ottaa selvää lähiajan markkinatilanteesta» Suomen metsäkeskus 19

20 Puunmyyntisuunnitelmassa näkyvät muun muassa Hakkuualueet, pinta-alat ja hakkuutavat Arviot puutavaralajien määristä ja niiden arvosta Puun korjuuseen liittyen: sopiva vuodenaika, varastopaikat, lähikuljetusreitit, luontokohteet ja muut erityiset asiat, ennakkoraivauksen tarve Metsänkäyttöilmoituksen teko Hakkuun jälkeen tehtävät hoitotyöt, mahdolliset rahoitustuet Suomen metsäkeskus 20

21 Puun hintaan vaikuttavat: Metsän sijainti Etäisyys metsäautoteistä Maasto, korjuuolot Korjuu- ja kuljetuskelpoisuus Energiapuun kertymä Myytävä puumäärä Kertyvät puutavaralajit Puiden järeys ja laatu Hakkuutapa Suhdanteet, markkinat Suomen metsäkeskus 21

22 Tarjousten vertailussa otetaan huomioon: Yksikköhinnat Katkonta (kuinka hyvin ostajat ovat katkoneet puita aiemmissa, samantyyppisissä hakkuissa) Mitta- ja laatuvaatimukset, laatuhinnoittelu Korjuujälki aiemmissa hakkuissa Maksuehdot Ostajan vakavaraisuus Suomen metsäkeskus 22

23 Puukauppasopimus Ei ole koko alan kattavia vakioehtoja, vaan jokainen puukauppa on erillinen sopimus. Ehdoista voi neuvotella Tarkista yksityiskohdat: mm. ennakkoraivaus, hakkuutapa, mittaustapa, tehdäänkö kantokäsittely, kaikki puutavaralajit sekä niiden yksikköhinnat, kaikkien puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset, maksuaikataulu, omistusoikeuden siirtyminen, varastopaikat, tiet, korjuuaika Suomen metsäkeskus 23

24 Mitä veroja ja milloin? Luovutusvoittovero» Luovuttaessa metsästä» Ei aina lähisukulaiskaupoissa Varainsiirtovero» Ostettaessa metsää Perintö- ja lahjavero» Kuoleman jälkeen tai lahjan saatua Tulovero» Metsätyöstä verovuonna Pääomatulovero» Metsän verotettavasta tulosta verovuonna Arvonlisävero» Vuosittain saaduista alv:stä Metsänhoitomaksu» Vielä vuodelta 2013

25 Luovuttaessa vastiketta vastaan Luovutusvoittovero» Koskee myös perintönä saatua omaisuutta Verokanta 30 %» Luovutushinnasta vähennetään hankintahinta ja kulut tai hankintameno-olettama (max 40 %)» Yli vero 32 % Lähiomaiselle luovuttaessa verovapaata» Vaatii saajalta viiden vuoden sitoutumisen» Serkku ei ole lähiomainen

26 Arvonlisävero, 1 Arvonlisäveron verokanta 24, 14 tai 10 % Kannattaa aina, jos ostat metsääsi tavaraa tai palveluja» Kuittien kirjaaminen ei lisätyö» Ainoa vero, jossa voit saada maksamaasi takaisin 100 % verokannalla Puukaupassa tuleva alv on läpikulkumatkalla yhtiöltä verottajalle tilisi kautta

27 Arvonlisävero, 2 Pakollinen yli yhteenlasketulla vuotuismyynneillä» Jos vuosimyynti ylittää 8 500, maksat omasta pussista alv:n verottajalle Vapaaehtoisesti voi hakeutua milloin vain» Alv-velvollisuus alkaa ilmoitusvuoden tai metsänomistuksen alusta Tuloton, tappiollinen alv-kuolinpesä = alv:t voi vähentää, palautus kesällä

28 Alv muistiinpanoissa Merkitse alv eriteltynä muistiinpanoihin Laske summat myyntien ja ostojen osalta yhteen (=myynti-osto) Muista, että poistojen alv vähennetään maksuvuonna» Poisto tehdään valmistumisvuodesta alkaen Älä erota itse alv:tä kuitista Tarkista myyjän alv-velvollisuus

29 Tuloverotus Maksetaan saadusta palkkatulosta, eläkkeestä, erilaisista etuuksista» Progressio Metsätaloudessa hankintakaupasta syntyy ansiotuloa» Yleensä hankintahakkuumäärä vuodessa ei ylitä verovapaan (125 m³) tulon rajaa» Verovapaus maatilakohtainen/ vuosi

30 Pääomatulovero Pääomatulolajien verokanta 30 % (2014)» Yli :n pääomatulo 32 %» Maksetaan pääomatulojen ja -menojen erotuksesta Lopullisessa verotuksessa kaikki pääomatulolajit yhdistetään Esimerkkinä vuokrat, puunmyyntitulot, korkotulot, maa-ainesten myynti» Tulo- ja menolajit voivat olla eri lähteistä

31 Alijäämähyvitys ja tappio Vain pääomatulolajien menoja Alijäämähyvitys (30 %) menoista vähennetään palkkatulon verosta Jollei verot riitä tai maksimi täyttyy, vahvistetaan tulolajin tappio» Puoliso ja pienet lapset kasvattavat rajaa Tappio vähennyskelpoinen 10 v pääomatuloista, sitten katoaa» Luovutusvoitto ei kuulu tähän

32 Pääomatuloverotus Muistiinpanovelvollisuus Kassaperiaate tuloissa ja menoissa Poistot pitkäkestoisissa hankinnoissa Metsätalouden menot vähennyskelpoisia Verovuonna voi olla vain menoja

33 Muistiinpanovelvollisuus Kuitit ja muistiinpanot säilytetään kuusi vuotta» Veroilmoitusvuosi + viisi seuraavaa vuotta» Ei kirjanpitovelvollisuutta Kassaperiaate» Kirjataan aikajärjestyksessä» Kuitit numeroidaan juoksevasti» Ei liitetä veroilmoitukseen» Tarvittaessa selvitys muistiinpanoihin

34 Metsätalouden tulot Pystykauppa tulo Joulukuusen myyntitulo Polttopuiden myyntitulo Omaan käyttöön otetun puutavaran tulo, ei polttopuu Kemeratuki Linkkimastojen vuokratulo maataloustuloa

35 Metsätalouden menot Kaikki metsätalouteen kohdistuva» Yksityistalous erotettava» Esim.: raivaussaha, metsäkurssi, näppylä-hanskat, kuusen taimet, atk-kulut, neuvontapalvelu, MYEL-maksu, sahapolttoaine Matkakustannukset 0,25 /km autolla» muut kulkuneuvot tositteen mukaan Poistot: tiet, ojat, metsätalouden rakennukset, koneet, sillat

36 Mikä on metsän menoa? Tarkastele asiaa yrittäjänä» Onko sillä mitään tekemistä metsänhoidon ja tulon saannin kanssa?» Voitko käyttää sitä helposti yksityistaloudessa?» Millaisen selvityksen teet asiasta muistiinpanoihin?» Verotarkastuksia tehdään nykyisin paljon

37 Metsävähennys jälkeen vastikkeellisesti hankitun tilan hankintahinnasta 60 % vastikkeelle saadun/saatujen tilojen puukauppatuloista Puukauppatulosta vähintään 1 500, enintään 60 %.» Minimi puukauppatulo vuodessa Vähentämisellä ei määräaikaa Muuttui % -> 60 %» Vanhoille tiloille lisäpohja» Henkilökohtainen ei tilakohtainen

38 Menovaraus Puukauppa tai vakuutuskorvauksesta tehtävä varaus» Tuhovaraus vakuutuskorvauksesta Laskennallinen muistiinpanoissa Siirretään veronmaksua Varaudutaan menoihin ilman tuloja Puukaupasta 15 % neljäksi vuodeksi» Verottaja tulouttaa automaattisesti

39 Matkakustannukset Metsänhoitoon ja talouteen kohdistuvilta matkoilta 0,25 /km Bussi-, juna tai muut liput kuitin mukaan» Pääkaupunkiseudun yhtenäistämisohjeet Matkoja on esim. kurssimatka, sahan huolto, taimikonhoito, metsänviljely Matka ei ole: polttopuiden haku, joulukuusen nouto ja yleistepastelu suppilovahveroaikaan

40 Ojat: kunnostusojitus, täydennysojitus» Ojitus-mätästys vuosimeno Poistot Tiet: uusi tie, vanhan tien perusparannus, jossa kaivetaan ojaa, laitetaan rumpuja» Tien lanaus, soran levittäminen, reunojen niitto vuosimeno Rakennukset: vaja raivaussahoille, jalasmökki umpikorpeen, silta» Ei kesämökki, sauna, polttopuu varasto

41 Kuitittomat menot Seutulippu Atk-kulut Yrittäjäpäiväraha mahd. koulutuspäiviltä Mahdollisesti työhuonevähennys Puhelinkulut Sähkö, kiinteistövero, lämmitys kesämökin metsäkäytöstä Suhteuta toimintaasi

42 Muistiinpanovihko 2013 Pvm selite netto ALV 24 % raivaussaha 590,00 135, kuusen taimet 300,00 69, talkoot, 5 hlö 49, työvälineitä 177,85 40,90 MATKAT koti-varisto-koti 24 km 6, koti-mökki-koti 360 km 90, mökki-metsä-mökki 2 x 29 km 14,50

43 Selvitykset muistiinpanoissa Selvitä tarpeelliset hankinnat muistiinpanojen liitteeksi tuoreeltaan Kerro, mikä metsätarve hankinnalla oli nyt ja seuraavina vuosina Selviteltävää on» Maastomönkijässä ja moottorikelkassa» Eksoottisemmissa metsämatkoissa» Uudessa tiessä ja vajassa» Muu mikä tahansa, joka on hyvä olla muistissa