MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS VOIMASSAOLO MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN TUNNUS-TIETO LUETTELO TARKISTUKSET HUOMAUTUKSET... 12

2 Muutoshistoria Päivä Versio Kuvaus Ensimmäinen verovuoden 2015 julkaistu versio 1 YLEISKUVAUS 2 VOIMASSAOLO Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineistoon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumentista Sähköisen tuloveroilmoituksen yleiskuvaus, jossa kerrotaan yleisesti sähköisen tuloveroilmoituksen lähettämisestä. Aineisto pitää toimittaa ISO (Latin 1) merkistön mukaisessa muodossa. Ilmoituksen lähettäminen vaatii vahvan (Katso OTP) tunnistautumisen. Ilmoituksia voi lähettää Katso-tunnisteella, jolla on yrityksen pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai tuloveroilmoittajavaltuutus tai verkkopankkitunnuksilla. Valtuutus tarkistetaan ilmoituksen tunnuksesta 010 Verovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus. Tiedoston rakenne on kuvattu tarkemmin dokumentissa Sähköisen tuloveroilmoituksen yleiskuvaus. Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoympäristöissä alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan. 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN Lisätty tiedot Vuosimuutokset 460 Osinkojen verovapaa osa (erittely osassa IV, 1. Osingot) 461 Osuuskunnan ylijäämien verovapaat osat (erittely osassa IV, 2-3 Ylijäämät) 205 Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETAalueelta ja maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus, kokonaismäärä 206 Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETAalueelta ja maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus, verovapaa osa 207 Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETA-alueelta ja ETA-talousalueen ulkopuoleisista maista, kokonaismäärä 208 Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETA-alueelta ja ETA-talousalueen ulkopuoleisista maista, verovapaa osa

3 Poistettu tiedot 419 Osinkojen ja osuuspääoman korkojen verovapaa osa (erittely kohdassa IV) 203 Osuuspääoman korkojen kokonaismäärä 204 Osuuspääoman korkojen verovapaa osa 034 Ulkomaan maan nimi 035 Asiainhoitaja 917 Liitteitä (1=Verohallinnon liitelomakkeita, 2=Muita liitteitä) Tarkistukset Päivitetty tietoihin 362 ja 363 liittyvää tarkistusta. 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO Sarakkeiden selityksiä: P/V Laskenta/Tarkistus Sallitut arvot P pakollinen kenttä V vapaaehtoisesti täytettävä * Laskenta/Tarkistus sarakkeessa merkitsee, että Tamo tarkistaa tiedon. V/P merkitsee ehdollista pakollisuutta. Tieto on pakollinen vain tietyissä tilanteissa. Ehdollisesti pakollisissa tiedoissa yhden tiedon täyttäminen tai laskennan tulos tekee toisesta tiedosta pakollisen. #-tunnus merkitsee, että kenttä ei voi olla yhtä aikaa täytetty #-merkin jäljessä annetun kentän kanssa. Jos nolla sallitaan se mainitaan tarkistuksen kuvauksessa. L Laskenta/tarkistus sarakkeessa merkitsee, että tiedolle on annettu laskentakaava mutta sitä ei Tamolla tarkasteta. H Laskenta/tarkistus sarakkeessa merkitsee, että tietoon kohdistuu huomautus. Huomautus ei kuitenkaan estä ilmoituksen lähettämistä. Edellä mainittuja merkintöjä voi olla Laskenta/Tarkistus sarakkeessa useampia, esim. jos tietoon kohdistuu sekä laskentaa että tarkistuksia. Sarakkeessa on pilkulla erotettuna ne arvot, jotka tällä tunnuksella voi ilmoittaa. Tunnus P/V Laskenta /tarkistus Kuvaus Muoto Sallitut arvot 000 P VSY00215 AN8 198 V Lähetyspäivä ja -aika, välityspalvelu täyttää, PPKKVVVVHHMMSS PPKKVVVV HHMMSS 045 P Välityspalvelun tunnus AN3 046 P Tieto välityspalvelun versiosta AN5 048 V Tieto lähettävästä ohjelmistosta AN35

4 047 P Valtuutustieto (lähettävä verkkopalvelu täyttää) AN P Verovelvollisen nimi AN P Verovelvollisen katuosoite tai postilokero AN P Verovelvollisen postinumero AN9 033 P Verovelvollisen postitoimipaikka AN P Verovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus YTUNNUS HETU 071 V Toimiala, koodi AN V V/P Toimiala, sanallinen muoto AN V * Toimiala on muuttunut (1=kyllä) N1 1, 041 V Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa, nimi AN V Veroilmoitusta täydentävien tietojen antajan sähköpostiosoite AN V Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antavan puhelinnumero AN V * #239 Maatalouden voitto (kohdasta 18) 462 V * Muistiinpanoihin kirjatut vähennyskelvottomat erät (esim. kohdasta VI) 463 V * Muut lisäykset (mm. arvonlisäveron alarajahuojennus, energiatuotteiden valmisteveron palautukset) 239 V * #238 Maatalouden tappio (kohdasta 19) 460 V * Osinkojen verovapaa osa (erittely osassa IV, 1. Osingot) 461 V * Osuuskunnan ylijäämien verovapaat osat (erittely osassa IV, 2-3 Ylijäämät) 464 V * Muut vähennykset esim. lisävähennykset (kohdasta VII ja VIII) ja koulutusvähennys (erittely lomakkeella 79A) 465 V * Maatalouteen kohdistuvien velkojen korot 362 V * #363 Maatalouden tulos 363 V * #362 Maatalouden tappio 420 V * Pääomatuloista vähennettävän tappion määrä 210 V * Myyntitulot eläimistä (ilman arvonlisäveroa, ei jaksotettuja myyntituloja) 211 V Jaksotettavat myyntitulot kotieläimistä vuonna V * Vuoden 2015 tuloksi jaksotetut myyntitulot kotieläimistä (vuosilta ) 213 V * Muut myyntitulot (ilman arvonlisäveroa) 214 V * Kotieläintuotteiden myyntitulot (ilman arvonlisäveroa) 215 V * Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot 216 V * Majoituspalveluiden yms. myyntitulot (ilman arvonlisäveroa) 217 V * Valtiolta saadut tuet 218 V * Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset 219 V * Tasausvarauksen suora tuloutus 220 V * Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot (mm. pellon vuokratulot) 332 V * Tulot yhteensä (332= ) 437 V Vuonna 2015 maksetut ennakonpidätyksenalaiset palkat 225 V * Palkkamenot 226 V * Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 24 % (ilman arvonlisäveroa) 227 V Jaksotettavat hankintamenot kotieläimistä vuonna V * Vuoden 2015 poistona vähennettävät jaksotetut hankinta-

5 menot kotieläimistä (vuosilta ) 229 V * Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 14 % / 10 % (ilman arvonlisäveroa) 230 V * Muut maatalouden menot (0%, arvonlisäverottomat menot) 231 V * Poistot 232 V * Verovuodelta tehty tasausvaraus 357 V * Menot yhteensä (357= ) 201 V Osinkojen kokonaismäärä julkisesti noteeratuista yhtiöistä ja muista yhtiöistä 202 V Osinkojen verovapaa osa julkisesti noteeratuista yhtiöistä ja muista yhtiöistä 205 V Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETA-alueelta ja maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus, kokonaismäärä 206 V Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETA-alueelta ja maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus, verovapaa osa 207 V Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETA-alueelta ja ETA-talousalueen ulkopuoleisista maista, kokonaismäärä 208 V Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETA-alueelta ja ETA-talousalueen ulkopuoleisista maista, verovapaa osa 240 V * Poistamatta olevat hankintamenot vuoden 2015 alussa, rakennukset 10% 245 V * Poistamatta olevat hankintamenot vuoden 2015 alussa, rakennukset 6% 250 V * Poistamatta olevat hankintamenot vuoden 2015 alussa, rakennelmat 20% 255 V * Poistamatta olevat hankintamenot vuoden 2015 alussa, rakennelmat 25% 241 V * Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennukset 10% 246 V * Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennukset 6% 251 V * Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennelmat 20% 256 V * Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennelmat 25% 242 V * Tasausvaraus, rakennukset 10% 247 V * Tasausvaraus, rakennukset 6% 252 V * Tasausvaraus, rakennelmat 20% 257 V * Tasausvaraus, rakennelmat 25% 243 V * Investointituet, korvaukset ym. rakennukset 10% 248 V * Investointituet, korvaukset ym., rakennukset 6% 253 V * Investointituet, korvaukset ym., rakennelmat 20% 258 V * Investointituet, korvaukset ym., rakennelmat 25% 520 V * V/P Jäännökset, rakennukset 10% 521 V * V/P Jäännökset, rakennukset 6% 522 V * V/P Jäännökset, rakennelmat 20% 523 V * V/P Jäännökset, rakennelmat 25% 524 V * Poisto, rakennukset 10 %

6 525 V * Poisto, rakennukset 6% 526 V * Poisto, rakennelmat 20% 527 V * Poisto, rakennelmat 25% 244 V L Poistamattomat hankintamenot vuoden 2015 lopussa, rakennukset 10% 249 V L Poistamattomat hankintamenot vuoden 2015 lopussa, rakennukset 6% 254 V L Poistamattomat hankintamenot vuoden 2015 lopussa, rakennelmat 20% 259 V L Poistamattomat hankintamenot vuoden 2015 lopussa, rakennelmat 25% 260 V Menojäännös vuoden 2015 alussa, koneet ja kalusto poisto enint. 25% 266 V Menojäännös vuoden 2015 alussa, sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% 272 V Menojäännös vuoden 2015 alussa, salaojat, poisto enintään 20% 261 V Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, koneet ja kalusto, poisto enintään 25% 267 V Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% 273 V Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, salaojat, poisto enintään 20% 262 V Tasausvaraus, koneet ja kalusto poisto enintään 25% 268 V Tasausvaraus, sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% 274 V Tasausvaraus, salaojat, poisto enintään 20% 263 V Myyntihinnat, koneet ja kalusto poisto enint. 25% 269 V Myyntihinnat, sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% 275 V Myyntihinnat, salaojat, poisto enintään 20% 264 V Korvaukset, avustukset ym., koneet ja kalusto poisto enint. 25% 270 V Korvaukset, avustukset ym., sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% 276 V Korvaukset, avustukset ym., salaojat, poisto enintään 20% 510 V *L Menojäännös, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (= ) 512 V L Menojäännös, sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% (= ) 514 V L Menojäännös, salaojat, poisto enintään 20%(= ) 511 V *L Poisto, koneet ja kalusto poisto enintään 25% 513 V Poisto, sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% 515 V Poisto, salaojat, poisto enintään 20% 265 V * Menojäännös vuoden 2015 lopussa, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (= ) 271 V Menojäännös vuoden 2015 lopussa, sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% (= ) 277 V Menojäännös vuoden 2015 lopussa, salaojat, poisto enintään 20% (= ) 278 V Käyttöön ottamattomien koneiden hankintamenot verovuonna 2015

7 279 V Käyttöön ottamattomien rakennusten hankintamenot verovuonna V Em. menoihin käytetty tasausvaraus 281 V V/P Maatalouden kalustoon kuuluvan ajoneuvon käyttötiedot N1 1,2, perustuvat ajopäiväkirjaan = 1, muuhun selvitykseen = V Maatalouden kalustoon kuuluvien ajoneuvojen kokonaiskilometrimäärä N V * Kokonaismenot muistiinpanoissa 283 V * Yksityistalouden osuus 284 V * Metsätalouden osuus 534 V Yksityistalouteen kuuluvan auton käyttötiedot perustuvat N1 1,2, ajopäiväkirjaan=1, muuhun selvitykseen=2 287 V V/P Yksityistalouteen kuuluvan auton käyttö maataloudessa, kokonaiskilometrimäärä N V V/P Maatalouden ajot yksityistalouteen kuuluvalla ajoneuvolla N V Enimmäismäärä yhteensä yksityistalouteen kuuluvan auton käytöstä maataloudessa (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2015) 519 V Muistiinpanoissa vähennetty yksityistalouteen kuuluvan auton käytöstä maataloudessa 285 V * Lisävähennys yksityistalouteen kuuluvan auton käytöstä maataloudessa 401 V Yli 10h kestäneiden matkojen matkapäivien määrä N3 402 V Enimmäismäärä/matkapäivä yli 10h:n matkoissa (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2015) 403 V Enimmäismäärä yhteensä yli 10h:n matkoissa 404 V Muistiinpanoissa vähennetty yli 10h:n matkoista 405 V Lisävähennys yli 10h:n matkoista 406 V Yli 6h kestäneiden matkojen matkapäivien määrä N3 407 V Enimmäismäärä/matkapäivä yli 6 h:n matkoissa (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2015) 408 V Enimmäismäärä yhteensä yli 6h:n matkoissa 429 V Muistiinpanoissa vähennetty yli 6h:n matkoista 410 V Lisävähennys yli 6h:n matkoista 411 V Ulkomaan matkojen matkapäivien määrä N3 423 V Enimmäismäärä yhteensä ulkomaanmatkoissa 424 V Muistiinpanoissa vähennetty ulkomaan matkoista 425 V Lisävähennys ulkomaan matkoista 532 V Enimmäismäärä yhteensä 533 V Muistiinpanoissa vähennetty yhteensä 286 V Lisävähennys yhteensä 432 V Maatalousmaa ja tuotantorakennusten rakennuspaikat (vuoden 2014 verotuspäätöksen kohta Erittely maataloustoimin- nan tiedoista) 466 V Tuotantorakennukset 431 V Lomamökit ja vuokrattavat asuinrakennukset tontteineen (kiinteistöverolippu) 467 V Maatalouskoneet ja kalusto 468 V Maatalouteen kuuluvat osakkeet ja osuudet

8 469 V Muut maatalouteen kuuluvat varat (esim. tuotanto-oikeudet) 731 V L Maatalouden varat yhteensä (731= ) 732 V Maatalouden velat ja velvoitteet yhteensä 735 V #736 A MAATALOUDEN POSITIIVINEN NETTOVARALLISUUS 736 V #735 B MAATALOUDEN NEGATIIVINEN NETTOVARALLISUUS 470 V Maatilaan kuuluvat etuudet kuten kiven-, soran-, saven- ja turpeenottopaikat 418 V Vaatimus jaettavasta yritystulosta (1=Pääomatulon enimmäismäärä N1 1,2, on 10 % nettovarallisuudesta, 2=Jaettava yritystu- lo on kokonaan ansiotuloa) 409 V Maatalouden käytössä olleiden arvopapereiden luovutusvoitot (erittely lomakkeella 9A) 413 V * Yrittäjän osuus maatalouden nettovarallisuudesta N3 414 V * Puolison osuus maatalouden nettovarallisuudesta N3 415 V * Yrittäjän työskentely maataloudessa (prosenttiosuus) N3 416 V * Puolison työskentely maataloudessa (prosenttiosuus) N3 290 V Tasausvaraus vuodelta V Tasausvaraus vuodelta V Tasausvaraus vuodelta V Jälleenhankintavaraus vuodelta V Jälleenhankintavaraus vuodelta V Jälleenhankintavaraus vuodelta P Tietueen loppumerkki N8 5 TARKISTUKSET Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 900:1 => 072 on pakollinen Jos Toimiala on muuttunut (1=kyllä) (900) tieto on annettu, pitää antaa myös tieto Toimiala, sanallinen muoto (072) #832;Jos Toimiala on muuttunut (1=kyllä) (900) tieto on annettu, pitää antaa myös tieto Toimiala, sanallinen muoto (072) 281 Jos 282>0 ja/tai 283>0 ja/tai 284>0 => 281 on pakollinen Jos Kokonaismenot muistiinpanoissa (282) ja/tai Yksityistalouden osuus (283) ja/tai Metsätalouden osuus (284) on ilmoitettu, pitää myös tieto Maatalouden kalustoon kuuluvan ajoneuvon käyttötiedot perustuvat ajopäiväkirjaan = 1, muuhun selvitykseen = 2 (281) ilmoittaa. #826;Jos Kokonaismenot muistiinpanoissa (282) ja/tai Yksityistalouden osuus (283) ja/tai Metsätalouden osuus (284) on ilmoitettu, pitää myös tieto Maatalouden kalustoon kuuluvan ajoneuvon käyttötiedot perustuvat ajopäiväkirjaan = 1, muuhun selvitykseen = 2 (281) ilmoittaa. 287, 288 Jos 285>0 => 287 ja 288 ovat pakollisia Jos Lisävähennys (285) on annettu, pitää antaa myös tiedot Yksityistalouteen kuuluvan auton käyttö maataloudessa, kokonaiskilometrimäärä (287) ja Maatalouden ajot yksityistalouteen kuuluvalla ajoneuvolla (288).

9 520, , , , #827;Jos Lisävähennys (285) on annettu, pitää antaa myös tiedot Yksityistalouteen kuuluvan auton käyttö maataloudessa, kokonaiskilometrimäärä (287) ja Maatalouden ajot yksityistalouteen kuuluvalla ajoneuvolla (288) Jos 524>0 => 520 > Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennukset 10 % (524), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennukset 10% (520), mutta tieto 524 ei voi olla tietoa 520 suurempi. #828;Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennukset 10 % (524), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennukset 10% (520), mutta tieto 524 ei voi olla tietoa 520 suurempi. Jos 525>0 => 521 > Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennukset 6% (525), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennukset 6% (521), mutta tieto 525 ei voi olla tietoa 521 suurempi. #829;Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennukset 6% (525), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennukset 6% (521), mutta tieto 525 ei voi olla tietoa 521 suurempi. Jos 526>0 => 522> Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennelmat 20% (526), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennelmat 20% (522), mutta tieto 526 ei voi olla tietoa 522 suurempi. # 830;Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennelmat 20% (526), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennelmat 20% (522), mutta tieto 526 ei voi olla tietoa 522 suurempi. Jos 527>0 => 523> Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennelmat 25% (527), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennelmat 25% (523), mutta tieto 527 ei voi olla tietoa 523 suurempi. #831;Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennelmat 25% (527), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennelmat 25% (523), mutta tieto 527 ei voi olla tietoa 523 suurempi. Lomakkeen kentillä 520, ja 523 on tietyt muodostumiskaavat, jotka tarkistetaan: 520= Jäännökset, rakennukset 10 % (520) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennukset 10 % (240) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennukset 10 % (241) - Tasausvaraus, rakennukset 10 % (242) - Investointituet, korvaukset ym., rakennukset 10 % (243). #32;Jäännökset, rakennukset 10 % (520) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennukset 10 % (240) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennukset 10 % (241) - Tasausvaraus, rakennukset 10 % (242) - Investointituet, korvaukset ym., rakennukset 10 % (243) = Jäännökset, rakennukset 6% (521) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennukset 6 % (245) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennukset 6 % (246) - Tasausvaraus, rakennukset 6 % (247) - Investointituet, korvaukset ym., rakennukset 6 % (248).

10 # 33;Jäännökset, rakennukset 6% (521) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennukset 6 % (245) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennukset 6 % (246) - Tasausvaraus, rakennukset 6 % (247) - Investointituet, korvaukset ym., rakennukset 6 % (248) = Jäännökset, rakennelmat 20 % (522) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennelmat 20 % (250) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennelmat 20 % (251) - Tasausvaraus, rakennelmat 20 % (252) - Investointituet, korvaukset ym., rakennelmat 20 % (253). # 34;Jäännökset, rakennelmat 20 % (522) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennelmat 20 % (250) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennelmat 20 % (251) - Tasausvaraus, rakennelmat 20 % (252) - Investointituet, korvaukset ym., rakennelmat 20 % (253) = Jäännökset, rakennelmat 25 % (523) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennelmat 25 % (255) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennelmat 25 % (256) - Tasausvaraus, rakennelmat 25 % (257) - Investointituet, korvaukset ym., rakennelmat 25 % (258). # 35;Jäännökset, rakennelmat 25 % (523) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennelmat 25 % (255) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennelmat 25 % (256) - Tasausvaraus, rakennelmat 25 % (257) - Investointituet, korvaukset ym., rakennelmat 25 % (258). 362= kun tulos positiivinen 363=-( ) kun tulos negatiivinen Maatalouden voitto (238) + Muistiinpanoihin kirjatut vähennyskelvottomat erät (462) + Muut lisäykset (463) - Maatalouden tappio (239) Osinkojen ja osuuspääoman korkojen verovapaa osa (419) Osinkojen verovapaa osa (460) Osuuskunnan ylijäämien verovapaat osat (461) Muut vähennykset (464) - Vähennetään maatalouteen kohdistuvien velkojen korot (465) on oltava yhtä suuri kuin Maatalouden tulos (362) tai Maatalouden tappio (363). # 1032;Maatalouden voitto (238) + Muistiinpanoihin kirjatut vähennyskelvottomat erät (462) + Muut lisäykset (463) - Maatalouden tappio (239) Osinkojen ja osuuspääoman korkojen verovapaa osa (419) Osinkojen verovapaa osa (460) Osuuskunnan ylijäämien verovapaat osat (461) Muut vähennykset (464) - Vähennetään maatalouteen kohdistuvien velkojen korot (465) on oltava yhtä suuri kuin Maatalouden tulos (362) tai Maatalouden tappio (363). 362#363 Vain toisessa tunnuksista Maatalouden tulos (362) tai Maatalouden tappio (363) voi olla nollasta poikkeava arvo # 880;Vain toisessa tunnuksista Maatalouden tulos (362) tai Maatalouden tappio (363) voi olla nollasta poikkeava arvo =100 % Yrittäjäpuolisoiden prosenttiosuus maatalouden nettovarallisuudesta ( ) pitää olla yhteensä 100 %. # 38;Yrittäjäpuolisoiden prosenttiosuus maatalouden nettovarallisuudesta ( ) pitää

11 olla yhteensä 100 % =100 % Yrittäjäpuolisoiden työskentely maataloudessa (prosenttiosuus) ( ) pitää olla yhteensä 100 %. #39;Yrittäjäpuolisoiden työskentely maataloudessa (prosenttiosuus) ( ) pitää olla yhteensä 100 % = Myyntitulot eläimistä (ilman arvonlisäveroa, ei jaksotettuja myyntituloja) (210) + Vuoden 2015 tuloksi jaksotetut myyntitulot kotieläimistä (vuosilta ) (212) + Muut myyntitulot (ilman arvonlisäveroa) (213) + Kotieläintuotteiden myyntitulot (ilman arvonlisäveroa (214) + Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot (215) + Majoituspalveluiden yms. myyntitulot (ilman arvonlisäveroa) (216) + Valtiolta saadut tuet (217) + Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset (218) + Tasausvarauksen suora tuloutus (219) + Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot (mm. pellon vuokratulot) (220) on oltava yhtä suuri kuin Tulot yhteensä (332). #343;Myyntitulot eläimistä (ilman arvonlisäveroa, ei jaksotettuja myyntituloja) (210) + Vuoden tuloksi jaksotetut myyntitulot kotieläimistä (212) + Muut myyntitulot (ilman arvonlisäveroa) (213) + Kotieläintuotteiden myyntitulot (ilman arvonlisäveroa (214) + Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot (215) + Majoituspalveluiden yms. myyntitulot (ilman arvonlisäveroa) (216) + Valtiolta saadut tuet (217) + Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset (218) + Tasausvarauksen suora tuloutus (219) + Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot (mm. pellon vuokratulot) (220) on oltava yhtä suuri kuin Tulot yhteensä (332) = Palkkamenot (225) + Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 24 % (ilman arvonlisäveroa ) (226) + Vuoden 2015 poistona vähennettävät jaksotetut hankintamenot kotieläimistä (vuosilta ) (228) + Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 14 % / 10 % (ilman arvonlisäveroa) (229) + Muut maatalouden menot (0%, arvonlisäverottomat menot) (230) + Poistot (231) + Verovuodelta tehty tasausvaraus (232) on oltava yhtä suuri kuin Menot yhteensä (357). # 344;Palkkamenot (225) + Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 24 % (ilman arvonlisäveroa ) (226) + Vuoden poistona vähennettävät jaksotetut hankintamenot kotieläimistä (228) + Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 14 % / 10 % (ilman arvonlisäveroa) (229) + Muut maatalouden menot (0%, arvonlisäverottomat menot) (230) + Poistot (231) + Verovuodelta tehty tasausvaraus (232) on oltava yhtä suuri kuin Menot yhteensä (357) =( ) Menojäännös, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (510) Poisto, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (511) pitää olla yhtä suuri kuin Menojäännös vuoden lopussa, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (265). # 391;Menojäännös, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (510) Poisto, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (511) pitää olla yhtä suuri kuin Menojäännös vuoden lopussa, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (265) Pääomatuloista vähennettävän tappion määrä (420) on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin Maatalouden tappio (363).

12 # 392;Pääomatuloista vähennettävän tappion määrä (420) on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin Maatalouden tappio (363). 735# tai 736 Vain toisessa tiedoista Maatalouden positiivinen nettovarallisuus (735) tai Maatalouden negatiivinen nettovarallisuus (736) voi olla nollasta poikkeava arvo. 6 HUOMAUTUKSET #992; Vain toisessa tiedoista Maatalouden positiivinen nettovarallisuus (735) tai Maatalouden negatiivinen nettovarallisuus (736) voi olla nollasta poikkeava arvo. Huomautus on luonteeltaan tarkistus, jota voi verrata varoitukseen. Tieto, josta huomautus annetaan, ei esimerkiksi vastaa laskennan oletettua tulosta tai kyseessä on varmistus, onko tilanne todella siten kuin se on ilmoitettu. Huomautus ei estä ilmoituksen lähettämistä, mutta asia voi aiheuttaa Verohallinnon yhteydenoton ilmoituksen antajaan. Ei lomakekohtaisia huomautuksia.

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS

MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 1700 Maatalousmaa 1. Maatalousmaa yhteensä 2. Tuotantorakennukset 1400 Maatalousrakennukset 1420 Maatalousrak. ALV 2. Tuotantorakennukset yhteensä

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2013

Maatalouden veroilmoitus 2013 Maatalouden veroilmoitus 2013 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2013, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE)

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KO. TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2011

Maatalouden veroilmoitus 2011 Maatalouden veroilmoitus 2011 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2012

Maatalouden veroilmoitus 2012 Maatalouden veroilmoitus 2012 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2012, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE VÄLIAIKAINEN LISÄTUKI Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE Suurin osa pyydetyistä tiedosta löytyy helpoiten

Lisätiedot

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl...

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl... Page 1 of 6 Tätä lomaketta käyttävät m.m. osakeyhtiö ja osuuskunta. Nimi BrroBustle Oy Katuosoite tai postilokero PL 39 Asiainhoitaja raimo ruohola Tilikausi, max 18 kk 01.07.2009-30.06.2010 6B ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT Liitetiedostojen nimeäminen 2 (8) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ DOKUMENTISTA... 3 2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI... 3 3 LIITETIEDOSTOJEN

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 TIETUEMALLIT... 5 3.1 Kiinteämittainen

Lisätiedot

2 Tukeen oikeuttavan vieraan pääoman määrä 31.12.2014 (liitelomakkeen

2 Tukeen oikeuttavan vieraan pääoman määrä 31.12.2014 (liitelomakkeen 177553 1 (6) 29.2.2016 293/03.00.01/2016 TULKINTOJA VÄLIAIKAISEEN KANSALLISEEN LISÄTUKEEN 1 Hakijan tukikelpoisuus Maatilan maataloudesta osaa harjoitetaan viljelijän omissa nimissä (maatalouden harjoittaja)

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

VEROPÄIVÄ15.11.2011. Pirkkahalli Sirpa Himanen

VEROPÄIVÄ15.11.2011. Pirkkahalli Sirpa Himanen VEROPÄIVÄ15.11.2011 Pirkkahalli Sirpa Himanen VÄLITILINPÄÄTÖS arvio kuluvan vuoden lopputuloksesta mutu-tuntuma voi johtaa harhaan, vaikka usein onkin oikea MYYNTIEN JA OSTOJEN AJOITUS käteis- eli maksu-

Lisätiedot

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 MAATILAN VEROTUS ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 Aihealueet verotuksen perusteet muutokset 2013 ja 2014 yhtenäistämisohjeet 2013 metsäverotus 2013 arvonlisäverotus kotitalousvähennys verotuksen

Lisätiedot

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot EROHALLINTO 3.10.2014 A76/200/2013 versio 1.2H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (18) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Metsäverotuksen vinkit 2015 METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Verovelvollisuus Tilan omistajalla, jos hallintaa ei ole erotettu. Hallintaoikeuden haltijalla Kuolinpesällä Verotusyhtymällä

Lisätiedot

VEROPÄIVÄ 22.11.2012. Ahlman Sirpa Himanen

VEROPÄIVÄ 22.11.2012. Ahlman Sirpa Himanen VEROPÄIVÄ 22.11.2012 Ahlman Sirpa Himanen VÄLITILINPÄÄTÖS arvioidaan kuluvan vuoden lopputulos ja keinot, jolla sitä voidaan tarvittaessa muuttaa mutu-tuntuma voi johtaa harhaan, vaikka usein onkin oikea

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri Eritellyt tiedot taloudellisesti merkittävistä verotuista valtion talousarvion tehtäväalueen ja veromuodon mukaan Verotuet tehtäväalueittain Arvioitu verotuki miljoonaa euroa Huomautuksia 1. Yleinen hallinto

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1254/2014 Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista Annettu Helsingissä 18 joulukuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

HE 117/2006 vp. neisto-osakkeen arvona pidettäisiin poistamatta olevaa hankintamenoa. Lakiin ehdotetaan lisäksi lisättäväksi metsämaan,

HE 117/2006 vp. neisto-osakkeen arvona pidettäisiin poistamatta olevaa hankintamenoa. Lakiin ehdotetaan lisäksi lisättäväksi metsämaan, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varojen arvostamisesta

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 4 MUUTOKSET

Lisätiedot

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA 1 (7) SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA Eteran sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tiedostomuodossa. Kuvauksen mukaisen tiedoston voi lähettää Eteran vakuutuspalvelussa

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012 Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012 Veroilmoitus verkossa Täydennä tai korjaa esitäytetty veroilmoitus verkossa. Palvelu on auki veroilmoitukseesi

Lisätiedot

ASTERI TULOVEROILMOITUS. Päivitys 10.12.2007. sisältäen kaikki verovuoden 2007 lomakkeet

ASTERI TULOVEROILMOITUS. Päivitys 10.12.2007. sisältäen kaikki verovuoden 2007 lomakkeet ASTERI TULOVEROILMOITUS Päivitys 10.12.2007 sisältäen kaikki verovuoden 2007 lomakkeet Tämä päivitysvihko täydentyy joulu-tammikuun aikana, tämä on esiversio ohjevihkosesta, tulostettu 12.12.2007 10:06

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET Liitetiedostojen nimeäminen 2 (8) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OHJEESTA... 3 2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI... 3 2.1 Liitetiedoston lähettäminen... 4 2.2 Tuloveroilmoituksen

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TULOVEROTUS Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2296-6

Lisätiedot

TyEL-ansiotietojen sähköinen ilmoittaminen

TyEL-ansiotietojen sähköinen ilmoittaminen OHJE 1 (5) TyEL-ansiotietojen sähköinen ilmoittaminen Kuukausi-ilmoitustekniikka 1.1.2012 OHJE 2 (5) 1 TAUSTAA Tämä kuvaus määrittelee säännöt, joiden mukaan Eläke-Fennian asiakkaat voivat tehdä ansioilmoitukset

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS. 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS. 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015 METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015 Verohallinnon lähettämä metsätalouden harjoittajan veroilmoitusmateriaali 1 kpl esitäytetty 2C-lomake Täyttöopas Palautuskuori Maatalouttakin

Lisätiedot

KUUKAUSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS

KUUKAUSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS KUUKAUSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen kuukausi-ilmoituksen tekemiseen Versio 2.0-1.1.2012 (päivitetty 2015) Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 195 000 www.ilmarinen.fi TAUSTAA Tämä

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Asteri Tuloveroilmoitus. päivitys 29.2.2008. sisältäen kaikki verovuoden 2007 lomakkeet

Asteri Tuloveroilmoitus. päivitys 29.2.2008. sisältäen kaikki verovuoden 2007 lomakkeet Asteri Tuloveroilmoitus päivitys 29.2.2008 sisältäen kaikki verovuoden 2007 lomakkeet Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 75 30 www.atsoft.fi 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75 321 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Ulkoasiainministeriön ilmoitus

SISÄLLYS. N:o 1. Ulkoasiainministeriön ilmoitus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2006 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelasta

Ajankohtaista Kelasta Ajankohtaista Kelasta Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 13.5.2016 Kela Päivi Hyvärinen etunimi.sukunimi@kela.fi Aiheita esara XML-skeemamuutokset xx.xx.2016 lukien Asiointipalvelun selainsovelluksen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Tilinpäätössiirrot ja vastaiset menot

KIRJANPITO 22C00100. Tilinpäätössiirrot ja vastaiset menot KIRJANPITO 22C00100 Luento 9: Tilinpäätössiirrot ja vastaiset menot Luento 9 Tilinpäätössiirrot: Poistoero Verotusperusteiset varaukset Vastaiset menot ja menetykset: Vastaiset menot Pakolliset varaukset

Lisätiedot

Asteri Tuloveroilmoitus Kevätpäivitys 14.4.2008. sisältäen verovuoden 2008 lomakkeet mm. osakeyhtiöille, asuntoyhtiöille ja yhdistyksille

Asteri Tuloveroilmoitus Kevätpäivitys 14.4.2008. sisältäen verovuoden 2008 lomakkeet mm. osakeyhtiöille, asuntoyhtiöille ja yhdistyksille Asteri Tuloveroilmoitus Kevätpäivitys 14.4.2008 sisältäen verovuoden 2008 lomakkeet mm. osakeyhtiöille, asuntoyhtiöille ja yhdistyksille Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 75 30 www.atsoft.fi

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Tervetuloa Metsäveroiltaan!

Tervetuloa Metsäveroiltaan! Tervetuloa Metsäveroiltaan! Matti Äijö asiakasneuvoja p. 0400 392 887 matti.aijo@metsakeskus.fi www.metsään.fi 2 Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot lasketaan pääomatuloiksi

Lisätiedot

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %.

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %. Tilinpäätössuunnittelu luentoharjoitukset 2015 1 (11) Luentoharjoitus 1 Lumi Oy:n tase 31.12.200X Pysyvät vastaavat Pitkävaikutteiset menot 1 000 Maa-alueet 60 000 Rakennus 200 000 Kalusto 50 000 Osakkeet

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS Varatuomari, veroasiantuntija Marja Blomqvist SPL Kasvattajapäivät 17.11.2012 Forssa Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjanpito 3. Yleistä verotuksesta 4. Tuloverotus 5. Arvonlisäverotus

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus Tilituki Pro 2016.1

Ajankohtaiskatsaus Tilituki Pro 2016.1 Ajankohtaiskatsaus Tilituki Pro 2016.1 Softsalo Oy Tammikuu 2016 2016.1-ohjelmapäivitys, yleistä - Uuden ohjelmaversion voi asentaa helpoiten ohjelman alkuruudun Internetpäivitys-toiminnolla tai internetsivulta

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

XML ja esara-tiedostot Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 28.11.2014. Kela Terveysosasto Päivi Hyvärinen

XML ja esara-tiedostot Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 28.11.2014. Kela Terveysosasto Päivi Hyvärinen XML ja esara-tiedostot Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 28.11.2014 Kela Terveysosasto Päivi Hyvärinen Peräkkäistiedostoista XML:ään Työnantaja voi lähettää hakemukset ja ilmoitukset esara-tiedostoina

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2015 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 105/2015 (julkaisupäivä 11.2.2015) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2529-5

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa Talentum Pro Helsinki 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot