MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS VOIMASSAOLO MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN TUNNUS-TIETO LUETTELO TARKISTUKSET HUOMAUTUKSET... 12

2 Muutoshistoria Päivä Versio Kuvaus Ensimmäinen verovuoden 2015 julkaistu versio 1 YLEISKUVAUS 2 VOIMASSAOLO Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineistoon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumentista Sähköisen tuloveroilmoituksen yleiskuvaus, jossa kerrotaan yleisesti sähköisen tuloveroilmoituksen lähettämisestä. Aineisto pitää toimittaa ISO (Latin 1) merkistön mukaisessa muodossa. Ilmoituksen lähettäminen vaatii vahvan (Katso OTP) tunnistautumisen. Ilmoituksia voi lähettää Katso-tunnisteella, jolla on yrityksen pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai tuloveroilmoittajavaltuutus tai verkkopankkitunnuksilla. Valtuutus tarkistetaan ilmoituksen tunnuksesta 010 Verovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus. Tiedoston rakenne on kuvattu tarkemmin dokumentissa Sähköisen tuloveroilmoituksen yleiskuvaus. Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoympäristöissä alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan. 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN Lisätty tiedot Vuosimuutokset 460 Osinkojen verovapaa osa (erittely osassa IV, 1. Osingot) 461 Osuuskunnan ylijäämien verovapaat osat (erittely osassa IV, 2-3 Ylijäämät) 205 Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETAalueelta ja maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus, kokonaismäärä 206 Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETAalueelta ja maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus, verovapaa osa 207 Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETA-alueelta ja ETA-talousalueen ulkopuoleisista maista, kokonaismäärä 208 Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETA-alueelta ja ETA-talousalueen ulkopuoleisista maista, verovapaa osa

3 Poistettu tiedot 419 Osinkojen ja osuuspääoman korkojen verovapaa osa (erittely kohdassa IV) 203 Osuuspääoman korkojen kokonaismäärä 204 Osuuspääoman korkojen verovapaa osa 034 Ulkomaan maan nimi 035 Asiainhoitaja 917 Liitteitä (1=Verohallinnon liitelomakkeita, 2=Muita liitteitä) Tarkistukset Päivitetty tietoihin 362 ja 363 liittyvää tarkistusta. 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO Sarakkeiden selityksiä: P/V Laskenta/Tarkistus Sallitut arvot P pakollinen kenttä V vapaaehtoisesti täytettävä * Laskenta/Tarkistus sarakkeessa merkitsee, että Tamo tarkistaa tiedon. V/P merkitsee ehdollista pakollisuutta. Tieto on pakollinen vain tietyissä tilanteissa. Ehdollisesti pakollisissa tiedoissa yhden tiedon täyttäminen tai laskennan tulos tekee toisesta tiedosta pakollisen. #-tunnus merkitsee, että kenttä ei voi olla yhtä aikaa täytetty #-merkin jäljessä annetun kentän kanssa. Jos nolla sallitaan se mainitaan tarkistuksen kuvauksessa. L Laskenta/tarkistus sarakkeessa merkitsee, että tiedolle on annettu laskentakaava mutta sitä ei Tamolla tarkasteta. H Laskenta/tarkistus sarakkeessa merkitsee, että tietoon kohdistuu huomautus. Huomautus ei kuitenkaan estä ilmoituksen lähettämistä. Edellä mainittuja merkintöjä voi olla Laskenta/Tarkistus sarakkeessa useampia, esim. jos tietoon kohdistuu sekä laskentaa että tarkistuksia. Sarakkeessa on pilkulla erotettuna ne arvot, jotka tällä tunnuksella voi ilmoittaa. Tunnus P/V Laskenta /tarkistus Kuvaus Muoto Sallitut arvot 000 P VSY00215 AN8 198 V Lähetyspäivä ja -aika, välityspalvelu täyttää, PPKKVVVVHHMMSS PPKKVVVV HHMMSS 045 P Välityspalvelun tunnus AN3 046 P Tieto välityspalvelun versiosta AN5 048 V Tieto lähettävästä ohjelmistosta AN35

4 047 P Valtuutustieto (lähettävä verkkopalvelu täyttää) AN P Verovelvollisen nimi AN P Verovelvollisen katuosoite tai postilokero AN P Verovelvollisen postinumero AN9 033 P Verovelvollisen postitoimipaikka AN P Verovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus YTUNNUS HETU 071 V Toimiala, koodi AN V V/P Toimiala, sanallinen muoto AN V * Toimiala on muuttunut (1=kyllä) N1 1, 041 V Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa, nimi AN V Veroilmoitusta täydentävien tietojen antajan sähköpostiosoite AN V Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antavan puhelinnumero AN V * #239 Maatalouden voitto (kohdasta 18) 462 V * Muistiinpanoihin kirjatut vähennyskelvottomat erät (esim. kohdasta VI) 463 V * Muut lisäykset (mm. arvonlisäveron alarajahuojennus, energiatuotteiden valmisteveron palautukset) 239 V * #238 Maatalouden tappio (kohdasta 19) 460 V * Osinkojen verovapaa osa (erittely osassa IV, 1. Osingot) 461 V * Osuuskunnan ylijäämien verovapaat osat (erittely osassa IV, 2-3 Ylijäämät) 464 V * Muut vähennykset esim. lisävähennykset (kohdasta VII ja VIII) ja koulutusvähennys (erittely lomakkeella 79A) 465 V * Maatalouteen kohdistuvien velkojen korot 362 V * #363 Maatalouden tulos 363 V * #362 Maatalouden tappio 420 V * Pääomatuloista vähennettävän tappion määrä 210 V * Myyntitulot eläimistä (ilman arvonlisäveroa, ei jaksotettuja myyntituloja) 211 V Jaksotettavat myyntitulot kotieläimistä vuonna V * Vuoden 2015 tuloksi jaksotetut myyntitulot kotieläimistä (vuosilta ) 213 V * Muut myyntitulot (ilman arvonlisäveroa) 214 V * Kotieläintuotteiden myyntitulot (ilman arvonlisäveroa) 215 V * Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot 216 V * Majoituspalveluiden yms. myyntitulot (ilman arvonlisäveroa) 217 V * Valtiolta saadut tuet 218 V * Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset 219 V * Tasausvarauksen suora tuloutus 220 V * Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot (mm. pellon vuokratulot) 332 V * Tulot yhteensä (332= ) 437 V Vuonna 2015 maksetut ennakonpidätyksenalaiset palkat 225 V * Palkkamenot 226 V * Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 24 % (ilman arvonlisäveroa) 227 V Jaksotettavat hankintamenot kotieläimistä vuonna V * Vuoden 2015 poistona vähennettävät jaksotetut hankinta-

5 menot kotieläimistä (vuosilta ) 229 V * Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 14 % / 10 % (ilman arvonlisäveroa) 230 V * Muut maatalouden menot (0%, arvonlisäverottomat menot) 231 V * Poistot 232 V * Verovuodelta tehty tasausvaraus 357 V * Menot yhteensä (357= ) 201 V Osinkojen kokonaismäärä julkisesti noteeratuista yhtiöistä ja muista yhtiöistä 202 V Osinkojen verovapaa osa julkisesti noteeratuista yhtiöistä ja muista yhtiöistä 205 V Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETA-alueelta ja maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus, kokonaismäärä 206 V Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETA-alueelta ja maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus, verovapaa osa 207 V Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETA-alueelta ja ETA-talousalueen ulkopuoleisista maista, kokonaismäärä 208 V Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETA-alueelta ja ETA-talousalueen ulkopuoleisista maista, verovapaa osa 240 V * Poistamatta olevat hankintamenot vuoden 2015 alussa, rakennukset 10% 245 V * Poistamatta olevat hankintamenot vuoden 2015 alussa, rakennukset 6% 250 V * Poistamatta olevat hankintamenot vuoden 2015 alussa, rakennelmat 20% 255 V * Poistamatta olevat hankintamenot vuoden 2015 alussa, rakennelmat 25% 241 V * Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennukset 10% 246 V * Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennukset 6% 251 V * Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennelmat 20% 256 V * Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennelmat 25% 242 V * Tasausvaraus, rakennukset 10% 247 V * Tasausvaraus, rakennukset 6% 252 V * Tasausvaraus, rakennelmat 20% 257 V * Tasausvaraus, rakennelmat 25% 243 V * Investointituet, korvaukset ym. rakennukset 10% 248 V * Investointituet, korvaukset ym., rakennukset 6% 253 V * Investointituet, korvaukset ym., rakennelmat 20% 258 V * Investointituet, korvaukset ym., rakennelmat 25% 520 V * V/P Jäännökset, rakennukset 10% 521 V * V/P Jäännökset, rakennukset 6% 522 V * V/P Jäännökset, rakennelmat 20% 523 V * V/P Jäännökset, rakennelmat 25% 524 V * Poisto, rakennukset 10 %

6 525 V * Poisto, rakennukset 6% 526 V * Poisto, rakennelmat 20% 527 V * Poisto, rakennelmat 25% 244 V L Poistamattomat hankintamenot vuoden 2015 lopussa, rakennukset 10% 249 V L Poistamattomat hankintamenot vuoden 2015 lopussa, rakennukset 6% 254 V L Poistamattomat hankintamenot vuoden 2015 lopussa, rakennelmat 20% 259 V L Poistamattomat hankintamenot vuoden 2015 lopussa, rakennelmat 25% 260 V Menojäännös vuoden 2015 alussa, koneet ja kalusto poisto enint. 25% 266 V Menojäännös vuoden 2015 alussa, sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% 272 V Menojäännös vuoden 2015 alussa, salaojat, poisto enintään 20% 261 V Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, koneet ja kalusto, poisto enintään 25% 267 V Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% 273 V Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, salaojat, poisto enintään 20% 262 V Tasausvaraus, koneet ja kalusto poisto enintään 25% 268 V Tasausvaraus, sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% 274 V Tasausvaraus, salaojat, poisto enintään 20% 263 V Myyntihinnat, koneet ja kalusto poisto enint. 25% 269 V Myyntihinnat, sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% 275 V Myyntihinnat, salaojat, poisto enintään 20% 264 V Korvaukset, avustukset ym., koneet ja kalusto poisto enint. 25% 270 V Korvaukset, avustukset ym., sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% 276 V Korvaukset, avustukset ym., salaojat, poisto enintään 20% 510 V *L Menojäännös, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (= ) 512 V L Menojäännös, sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% (= ) 514 V L Menojäännös, salaojat, poisto enintään 20%(= ) 511 V *L Poisto, koneet ja kalusto poisto enintään 25% 513 V Poisto, sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% 515 V Poisto, salaojat, poisto enintään 20% 265 V * Menojäännös vuoden 2015 lopussa, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (= ) 271 V Menojäännös vuoden 2015 lopussa, sillat, tilatuet, asfaltointi yms., poisto enintään 10% (= ) 277 V Menojäännös vuoden 2015 lopussa, salaojat, poisto enintään 20% (= ) 278 V Käyttöön ottamattomien koneiden hankintamenot verovuonna 2015

7 279 V Käyttöön ottamattomien rakennusten hankintamenot verovuonna V Em. menoihin käytetty tasausvaraus 281 V V/P Maatalouden kalustoon kuuluvan ajoneuvon käyttötiedot N1 1,2, perustuvat ajopäiväkirjaan = 1, muuhun selvitykseen = V Maatalouden kalustoon kuuluvien ajoneuvojen kokonaiskilometrimäärä N V * Kokonaismenot muistiinpanoissa 283 V * Yksityistalouden osuus 284 V * Metsätalouden osuus 534 V Yksityistalouteen kuuluvan auton käyttötiedot perustuvat N1 1,2, ajopäiväkirjaan=1, muuhun selvitykseen=2 287 V V/P Yksityistalouteen kuuluvan auton käyttö maataloudessa, kokonaiskilometrimäärä N V V/P Maatalouden ajot yksityistalouteen kuuluvalla ajoneuvolla N V Enimmäismäärä yhteensä yksityistalouteen kuuluvan auton käytöstä maataloudessa (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2015) 519 V Muistiinpanoissa vähennetty yksityistalouteen kuuluvan auton käytöstä maataloudessa 285 V * Lisävähennys yksityistalouteen kuuluvan auton käytöstä maataloudessa 401 V Yli 10h kestäneiden matkojen matkapäivien määrä N3 402 V Enimmäismäärä/matkapäivä yli 10h:n matkoissa (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2015) 403 V Enimmäismäärä yhteensä yli 10h:n matkoissa 404 V Muistiinpanoissa vähennetty yli 10h:n matkoista 405 V Lisävähennys yli 10h:n matkoista 406 V Yli 6h kestäneiden matkojen matkapäivien määrä N3 407 V Enimmäismäärä/matkapäivä yli 6 h:n matkoissa (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2015) 408 V Enimmäismäärä yhteensä yli 6h:n matkoissa 429 V Muistiinpanoissa vähennetty yli 6h:n matkoista 410 V Lisävähennys yli 6h:n matkoista 411 V Ulkomaan matkojen matkapäivien määrä N3 423 V Enimmäismäärä yhteensä ulkomaanmatkoissa 424 V Muistiinpanoissa vähennetty ulkomaan matkoista 425 V Lisävähennys ulkomaan matkoista 532 V Enimmäismäärä yhteensä 533 V Muistiinpanoissa vähennetty yhteensä 286 V Lisävähennys yhteensä 432 V Maatalousmaa ja tuotantorakennusten rakennuspaikat (vuoden 2014 verotuspäätöksen kohta Erittely maataloustoimin- nan tiedoista) 466 V Tuotantorakennukset 431 V Lomamökit ja vuokrattavat asuinrakennukset tontteineen (kiinteistöverolippu) 467 V Maatalouskoneet ja kalusto 468 V Maatalouteen kuuluvat osakkeet ja osuudet

8 469 V Muut maatalouteen kuuluvat varat (esim. tuotanto-oikeudet) 731 V L Maatalouden varat yhteensä (731= ) 732 V Maatalouden velat ja velvoitteet yhteensä 735 V #736 A MAATALOUDEN POSITIIVINEN NETTOVARALLISUUS 736 V #735 B MAATALOUDEN NEGATIIVINEN NETTOVARALLISUUS 470 V Maatilaan kuuluvat etuudet kuten kiven-, soran-, saven- ja turpeenottopaikat 418 V Vaatimus jaettavasta yritystulosta (1=Pääomatulon enimmäismäärä N1 1,2, on 10 % nettovarallisuudesta, 2=Jaettava yritystu- lo on kokonaan ansiotuloa) 409 V Maatalouden käytössä olleiden arvopapereiden luovutusvoitot (erittely lomakkeella 9A) 413 V * Yrittäjän osuus maatalouden nettovarallisuudesta N3 414 V * Puolison osuus maatalouden nettovarallisuudesta N3 415 V * Yrittäjän työskentely maataloudessa (prosenttiosuus) N3 416 V * Puolison työskentely maataloudessa (prosenttiosuus) N3 290 V Tasausvaraus vuodelta V Tasausvaraus vuodelta V Tasausvaraus vuodelta V Jälleenhankintavaraus vuodelta V Jälleenhankintavaraus vuodelta V Jälleenhankintavaraus vuodelta P Tietueen loppumerkki N8 5 TARKISTUKSET Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 900:1 => 072 on pakollinen Jos Toimiala on muuttunut (1=kyllä) (900) tieto on annettu, pitää antaa myös tieto Toimiala, sanallinen muoto (072) #832;Jos Toimiala on muuttunut (1=kyllä) (900) tieto on annettu, pitää antaa myös tieto Toimiala, sanallinen muoto (072) 281 Jos 282>0 ja/tai 283>0 ja/tai 284>0 => 281 on pakollinen Jos Kokonaismenot muistiinpanoissa (282) ja/tai Yksityistalouden osuus (283) ja/tai Metsätalouden osuus (284) on ilmoitettu, pitää myös tieto Maatalouden kalustoon kuuluvan ajoneuvon käyttötiedot perustuvat ajopäiväkirjaan = 1, muuhun selvitykseen = 2 (281) ilmoittaa. #826;Jos Kokonaismenot muistiinpanoissa (282) ja/tai Yksityistalouden osuus (283) ja/tai Metsätalouden osuus (284) on ilmoitettu, pitää myös tieto Maatalouden kalustoon kuuluvan ajoneuvon käyttötiedot perustuvat ajopäiväkirjaan = 1, muuhun selvitykseen = 2 (281) ilmoittaa. 287, 288 Jos 285>0 => 287 ja 288 ovat pakollisia Jos Lisävähennys (285) on annettu, pitää antaa myös tiedot Yksityistalouteen kuuluvan auton käyttö maataloudessa, kokonaiskilometrimäärä (287) ja Maatalouden ajot yksityistalouteen kuuluvalla ajoneuvolla (288).

9 520, , , , #827;Jos Lisävähennys (285) on annettu, pitää antaa myös tiedot Yksityistalouteen kuuluvan auton käyttö maataloudessa, kokonaiskilometrimäärä (287) ja Maatalouden ajot yksityistalouteen kuuluvalla ajoneuvolla (288) Jos 524>0 => 520 > Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennukset 10 % (524), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennukset 10% (520), mutta tieto 524 ei voi olla tietoa 520 suurempi. #828;Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennukset 10 % (524), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennukset 10% (520), mutta tieto 524 ei voi olla tietoa 520 suurempi. Jos 525>0 => 521 > Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennukset 6% (525), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennukset 6% (521), mutta tieto 525 ei voi olla tietoa 521 suurempi. #829;Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennukset 6% (525), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennukset 6% (521), mutta tieto 525 ei voi olla tietoa 521 suurempi. Jos 526>0 => 522> Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennelmat 20% (526), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennelmat 20% (522), mutta tieto 526 ei voi olla tietoa 522 suurempi. # 830;Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennelmat 20% (526), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennelmat 20% (522), mutta tieto 526 ei voi olla tietoa 522 suurempi. Jos 527>0 => 523> Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennelmat 25% (527), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennelmat 25% (523), mutta tieto 527 ei voi olla tietoa 523 suurempi. #831;Jos lomakkeella on tieto Poisto, rakennelmat 25% (527), lomakkeelta täytyy löytyä myös tieto Jäännökset, rakennelmat 25% (523), mutta tieto 527 ei voi olla tietoa 523 suurempi. Lomakkeen kentillä 520, ja 523 on tietyt muodostumiskaavat, jotka tarkistetaan: 520= Jäännökset, rakennukset 10 % (520) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennukset 10 % (240) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennukset 10 % (241) - Tasausvaraus, rakennukset 10 % (242) - Investointituet, korvaukset ym., rakennukset 10 % (243). #32;Jäännökset, rakennukset 10 % (520) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennukset 10 % (240) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennukset 10 % (241) - Tasausvaraus, rakennukset 10 % (242) - Investointituet, korvaukset ym., rakennukset 10 % (243) = Jäännökset, rakennukset 6% (521) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennukset 6 % (245) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennukset 6 % (246) - Tasausvaraus, rakennukset 6 % (247) - Investointituet, korvaukset ym., rakennukset 6 % (248).

10 # 33;Jäännökset, rakennukset 6% (521) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennukset 6 % (245) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennukset 6 % (246) - Tasausvaraus, rakennukset 6 % (247) - Investointituet, korvaukset ym., rakennukset 6 % (248) = Jäännökset, rakennelmat 20 % (522) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennelmat 20 % (250) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennelmat 20 % (251) - Tasausvaraus, rakennelmat 20 % (252) - Investointituet, korvaukset ym., rakennelmat 20 % (253). # 34;Jäännökset, rakennelmat 20 % (522) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennelmat 20 % (250) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennelmat 20 % (251) - Tasausvaraus, rakennelmat 20 % (252) - Investointituet, korvaukset ym., rakennelmat 20 % (253) = Jäännökset, rakennelmat 25 % (523) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennelmat 25 % (255) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennelmat 25 % (256) - Tasausvaraus, rakennelmat 25 % (257) - Investointituet, korvaukset ym., rakennelmat 25 % (258). # 35;Jäännökset, rakennelmat 25 % (523) on oltava = Poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa, rakennelmat 25 % (255) + Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna, rakennelmat 25 % (256) - Tasausvaraus, rakennelmat 25 % (257) - Investointituet, korvaukset ym., rakennelmat 25 % (258). 362= kun tulos positiivinen 363=-( ) kun tulos negatiivinen Maatalouden voitto (238) + Muistiinpanoihin kirjatut vähennyskelvottomat erät (462) + Muut lisäykset (463) - Maatalouden tappio (239) Osinkojen ja osuuspääoman korkojen verovapaa osa (419) Osinkojen verovapaa osa (460) Osuuskunnan ylijäämien verovapaat osat (461) Muut vähennykset (464) - Vähennetään maatalouteen kohdistuvien velkojen korot (465) on oltava yhtä suuri kuin Maatalouden tulos (362) tai Maatalouden tappio (363). # 1032;Maatalouden voitto (238) + Muistiinpanoihin kirjatut vähennyskelvottomat erät (462) + Muut lisäykset (463) - Maatalouden tappio (239) Osinkojen ja osuuspääoman korkojen verovapaa osa (419) Osinkojen verovapaa osa (460) Osuuskunnan ylijäämien verovapaat osat (461) Muut vähennykset (464) - Vähennetään maatalouteen kohdistuvien velkojen korot (465) on oltava yhtä suuri kuin Maatalouden tulos (362) tai Maatalouden tappio (363). 362#363 Vain toisessa tunnuksista Maatalouden tulos (362) tai Maatalouden tappio (363) voi olla nollasta poikkeava arvo # 880;Vain toisessa tunnuksista Maatalouden tulos (362) tai Maatalouden tappio (363) voi olla nollasta poikkeava arvo =100 % Yrittäjäpuolisoiden prosenttiosuus maatalouden nettovarallisuudesta ( ) pitää olla yhteensä 100 %. # 38;Yrittäjäpuolisoiden prosenttiosuus maatalouden nettovarallisuudesta ( ) pitää

11 olla yhteensä 100 % =100 % Yrittäjäpuolisoiden työskentely maataloudessa (prosenttiosuus) ( ) pitää olla yhteensä 100 %. #39;Yrittäjäpuolisoiden työskentely maataloudessa (prosenttiosuus) ( ) pitää olla yhteensä 100 % = Myyntitulot eläimistä (ilman arvonlisäveroa, ei jaksotettuja myyntituloja) (210) + Vuoden 2015 tuloksi jaksotetut myyntitulot kotieläimistä (vuosilta ) (212) + Muut myyntitulot (ilman arvonlisäveroa) (213) + Kotieläintuotteiden myyntitulot (ilman arvonlisäveroa (214) + Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot (215) + Majoituspalveluiden yms. myyntitulot (ilman arvonlisäveroa) (216) + Valtiolta saadut tuet (217) + Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset (218) + Tasausvarauksen suora tuloutus (219) + Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot (mm. pellon vuokratulot) (220) on oltava yhtä suuri kuin Tulot yhteensä (332). #343;Myyntitulot eläimistä (ilman arvonlisäveroa, ei jaksotettuja myyntituloja) (210) + Vuoden tuloksi jaksotetut myyntitulot kotieläimistä (212) + Muut myyntitulot (ilman arvonlisäveroa) (213) + Kotieläintuotteiden myyntitulot (ilman arvonlisäveroa (214) + Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot (215) + Majoituspalveluiden yms. myyntitulot (ilman arvonlisäveroa) (216) + Valtiolta saadut tuet (217) + Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset (218) + Tasausvarauksen suora tuloutus (219) + Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot (mm. pellon vuokratulot) (220) on oltava yhtä suuri kuin Tulot yhteensä (332) = Palkkamenot (225) + Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 24 % (ilman arvonlisäveroa ) (226) + Vuoden 2015 poistona vähennettävät jaksotetut hankintamenot kotieläimistä (vuosilta ) (228) + Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 14 % / 10 % (ilman arvonlisäveroa) (229) + Muut maatalouden menot (0%, arvonlisäverottomat menot) (230) + Poistot (231) + Verovuodelta tehty tasausvaraus (232) on oltava yhtä suuri kuin Menot yhteensä (357). # 344;Palkkamenot (225) + Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 24 % (ilman arvonlisäveroa ) (226) + Vuoden poistona vähennettävät jaksotetut hankintamenot kotieläimistä (228) + Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 14 % / 10 % (ilman arvonlisäveroa) (229) + Muut maatalouden menot (0%, arvonlisäverottomat menot) (230) + Poistot (231) + Verovuodelta tehty tasausvaraus (232) on oltava yhtä suuri kuin Menot yhteensä (357) =( ) Menojäännös, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (510) Poisto, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (511) pitää olla yhtä suuri kuin Menojäännös vuoden lopussa, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (265). # 391;Menojäännös, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (510) Poisto, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (511) pitää olla yhtä suuri kuin Menojäännös vuoden lopussa, koneet ja kalusto poisto enintään 25% (265) Pääomatuloista vähennettävän tappion määrä (420) on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin Maatalouden tappio (363).

12 # 392;Pääomatuloista vähennettävän tappion määrä (420) on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin Maatalouden tappio (363). 735# tai 736 Vain toisessa tiedoista Maatalouden positiivinen nettovarallisuus (735) tai Maatalouden negatiivinen nettovarallisuus (736) voi olla nollasta poikkeava arvo. 6 HUOMAUTUKSET #992; Vain toisessa tiedoista Maatalouden positiivinen nettovarallisuus (735) tai Maatalouden negatiivinen nettovarallisuus (736) voi olla nollasta poikkeava arvo. Huomautus on luonteeltaan tarkistus, jota voi verrata varoitukseen. Tieto, josta huomautus annetaan, ei esimerkiksi vastaa laskennan oletettua tulosta tai kyseessä on varmistus, onko tilanne todella siten kuin se on ilmoitettu. Huomautus ei estä ilmoituksen lähettämistä, mutta asia voi aiheuttaa Verohallinnon yhteydenoton ilmoituksen antajaan. Ei lomakekohtaisia huomautuksia.

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET... 5 Muutoshistoria

Lisätiedot

ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ

ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

ERITTELY ELINKEINOYHTYMÄN SAAMISTA OSINGOISTA JA OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ (73B)

ERITTELY ELINKEINOYHTYMÄN SAAMISTA OSINGOISTA JA OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ (73B) ERITTELY ELINKEINOYHTYMÄN SAAMISTA OSINGOISTA JA OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ (73B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO... 2 5 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT... 2

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 7 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO... 2 5 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5)

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 6 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5)

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.3 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5)

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.2 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2014

Maatalouden veroilmoitus 2014 Maatalouden veroilmoitus 2014 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2014, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.3 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 6.6.2018 1.2 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Maatalous MV Laskelma maatalouden tuloksesta

Maatalous MV Laskelma maatalouden tuloksesta Laskelma maatalouden tuloksesta TULOT Verollinen myynti 24% 1. Eläinten myyntitulot 2. Jaksotetut kotiel. myyntitulot 3. Muut myyntitulot Verollinen myynti 14% 4. Kotieläintuotteiden myyntitulot 5. Kasvinviljelytuotteiden

Lisätiedot

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

MV Maatalous MAATALOUDEN VARALLISUUS

MV Maatalous MAATALOUDEN VARALLISUUS MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

MV Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot (MV15)

MV Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot (MV15) MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ (6A)

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ (6A) ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ (6A) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 7

Lisätiedot

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2018

62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2018 TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS

MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 1700 Maatalousmaa 1. Maatalousmaa yhteensä 2. Tuotantorakennukset 1400 Maatalousrakennukset 1420 Maatalousrak. ALV 2. Tuotantorakennukset yhteensä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Maatalous MV Laskelma maatalouden tuloksesta

Maatalous MV Laskelma maatalouden tuloksesta Laskelma maatalouden tuloksesta TULOT Verollinen myynti 24% 1. Eläinten myyntitulot 2. Jaksotetut kotiel. myyntitulot 3. Muut myyntitulot Verollinen myynti 14% 4. Kotieläintuotteiden myyntitulot 5. Kasvinviljelytuotteiden

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A118/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 17.12.2018 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Sähköiset tuloveroilmoitukset 2014. Ohjelmistotalopäivä 23.5.2014 Seija Karevaara

Sähköiset tuloveroilmoitukset 2014. Ohjelmistotalopäivä 23.5.2014 Seija Karevaara Sähköiset tuloveroilmoitukset 2014 Ohjelmistotalopäivä 23.5.2014 Seija Karevaara Yhteisöjen ilmoitukset 6, 6C, 6B, 4 Ilmoittaminen on jo käynnissä hiljalleen 6B 1117, 6C 13, 4 16, 62 824 Kevään esitäytöstä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A110/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2013

Maatalouden veroilmoitus 2013 Maatalouden veroilmoitus 2013 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2013, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

7K VUOKRATULOT - KIINTEISTÖT

7K VUOKRATULOT - KIINTEISTÖT EROHALLINTO 4.12.2018 1.0 7K UOKRATULOT - KIINTEISTÖT TIETUEKUAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUAUS... 2 2 TIETOIRRAN ANTAMISTA TARKENTAAA KUAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 OIMASSAOLO... 2 5 TIETOIRTAYHDISTELMÄT...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A27/200/2017 1.3 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 23.1.2019 1.0 SELVITYS SIIRTOHINNOITTELUSTA (78) TIETUEKUVAUS 2019 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

1 HARJOITUSTYÖ: MAITOALMA

1 HARJOITUSTYÖ: MAITOALMA 1 HARJOITUSTYÖ: AITOALA 5.8.017 Perussetti: laskelmassa valmiina tilan nykyinen kirjanpitoaineisto Peltotuet 107 ha, kaikki pellot tukikelpoisia Lypsylehmät 43 kpl Vuokrapellot 84 ha, omat pellot 3 ha

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 10.12.2018 A114/200/2017 1.2 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5)

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A27/200/2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A112/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE)

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KO. TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.3 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 2.1.2018 A101/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2016 A129/200/2015 1.3 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A104/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A124/200/2015 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3

Lisätiedot

ULKOMAISEN YHTEISÖN VEROILMOITUS JA SELVITYS TOIMINNASTA (6U)

ULKOMAISEN YHTEISÖN VEROILMOITUS JA SELVITYS TOIMINNASTA (6U) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ULKOMAISEN YHTEISÖN VEROILMOITUS JA SELVITYS TOIMINNASTA (6U) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2011

Maatalouden veroilmoitus 2011 Maatalouden veroilmoitus 2011 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 2.1.2018 A103/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot