Pirkanmaan kuntapäivä. Tampere Kunta- ja. Keva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan kuntapäivä. Tampere 19.9.2012. Kunta- ja. Keva"

Transkriptio

1 Pirkanmaan liitto ja Suomen Kuntaliitto Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Kunta- ja palvelurakenneuudistukset l k t ja Keva Pekka Alanen Keva

2 Missio 2012 lähtien Keva vastaa kattavasti ti julkisen sektorin eläketurvan toimeenpanosta Visio Keva tarjoaa kuntasektorille kt pysyvästi parhaan ja taloudellisimman lli i vaihtoehdon järjestää ja rahoittaa henkilöstön työeläketurva Keva tuottaa julkiselle sektorille työeläkealan parhaat eläkepalvelut Kevan työeläkepalvelujen piirissä vuoden 2012 alusta koko julkinen sektori eli noin 1,3 miljoonaa vakuutettua ja eläkkeensaajaa Keva hoitaa kunta-alan valtion evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan henkilöstön työeläkeasiat Pekka Alanen 2

3 Keva Jäsenyhteisöjä ( ) kaupungit kunnat kuntayhtymät osakeyhtiöt yhdistykset 12 -säätiöt 9 Henkilöasiakkaita n. 1,3 milj. Vakuutettuja (KuEL) Muita asiakkaita (VaEL, KiEL, KelaL) Eläkkeensaajia (KuEL) Muita eläkkeensaajia (VaEL, KiEL, KelaL) /2012 KuEL-palkkasumma 8,1 mrd KuEL-maksutulo 25 2,5 mrd Maksettavat eläkkeet (KuEL) 1,9 mrd Maksettavat eläkkeet (VaEL) 1,9 mrd Sijoitukset - rahaston arvo ( ) 31,8 mrd - reaalituotto (v ) 3,2 % Vakinainen henkilöstö ( ) Pekka Alanen 3

4 Keva työeläkekentässä e e tässä Maksutulo 2011 (mrd ) 4,4 4,0 3,7 Keva Varma Ilmarinen Asiakkaiden määrä 2011 Varma Ilmarinen Keva Sijoitukset (mrd ) ,9 29,6 27,5 Varma Keva Ilmarinen Käsittelyaikoja 2011 (pvä) Ero koko yksityiseen sektoriin Lähde: Eläketurvakeskus KuEL Yks. Ero Vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutuslupaukset Pekka Alanen 4

5 Toimintaympäristön haasteita Miten kireä taloudellinen ympäristö vaikuttaa sijoitusmarkkinoille ja sijoitustoimintaan? Vaikutukset todennäköisesti pitkäaikaisia Miten sovitetaan yhteen kuntien haasteet toiminnan tehokkuudesta ja tuottavuudesta sekä eläkejärjestelmän kestävyyteen liittyvät tavoitteet? Eläkejärjestelmän kestävyys: eläkkeiden rahoitus, eläkemaksut työssä jatkaminen Kuntien haasteet: talousmurros, kunta- ja palvelurakenteiden muutos, kuntatyöntekijöiden ikääntyminen, eläköitymisen kiihtyminen Miten kuntien liiketoimintojen osakeyhtiöittäminen vaikuttaa vakuutettupohjaan? Pekka Alanen 5

6 Palveluntuotantotavat ja KuEL Kunnan oma organisaatio, liikelaitos KuEL:n piirissä, ei ongelmia Kuntien yhteistyömuodot y (kuntayhtymä, y seutuyhteistyö, ) y Myös KuEL:n piirissä, ei ongelmia Kunnalliset yhtiöt ja säätiöt Valintamahdollisuus: KuEL tai TyEL 100-% kuntasektorin omistus: ei rajoituksia liittymiselle Kuntien määräysvalta (ei 100 %): lakiin perustuvat kunnalliset palvelut ja näitä tukevat palvelut (tai enemmistö suoraan KuEL:sta) Mahdollistaa joustavan yhteistoiminnan kunnan ja yksityisen välillä Ostopalvelut Eivät KuEL:n piirissä Eivät ongelma, jos vain täydentävät kuntien palvelutuotantoa Pekka Alanen 6

7 KuEL-vakuutettu henkilöstömäärä kunnallisissa osakeyhtiöissä Pekka Alanen 7

8 Henkilöpiirin supistumisen vaikutus eläkemaksuun Pekka Alanen 8

9 Keskeisiä linjauksia Kevan strategiassa Kuntatyönantajilta perittävä maksu pidetään mahdollisimman vakaana ja ennustettavana Sijoitustoiminnalla pyritään tukemaan mahdollisimman tehokkaasti maksuvakautusta Keva osallistuu aktiivisesti yleisen työeläketurvan kehittämiseen Työssä jatkamista tuetaan Keva on edelleen koko työeläkesektorin nopein ja tehokkain toimija (vaikka vastuukenttä laajentunut melkoisesti) Pekka Alanen 9

10 Väestön ikärakenne 2008 ja 2030 Yli 63-vuotiaiden määrä kasvaa noin hengellä 75 vuotta täyttäneiden määrä kaksinkertaistuu Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä kasvaa prosenttia Pekka Alanen 10

11 Kuntatyöntekijöiden ikärakenne 2008 ja heidän ennustettu tilanteensa Pekka Alanen 11

12 Kuntatyöntekijöiden ikärakenne 2008 ja heidän ennustettu tilanteensa 2030 Noin kaksi kolmasosaa kuntatyöntekijöistä on siirtynyt eläkkeelle vuonna 2030 Kunta-alan eläkepoistuma on henkeä vuosina Pekka Alanen 12

13 Kunta-alan eläkepoistuma Henk luvulla eläkkeelle siirtyy kuntatyöntekijää (KuEL- ja VaEL-vakuutetut) Pekka Alanen 13

14 Työssä jatkamisen tulokset toistaiseksi myönteisiä Kevan työssä jatkamisen mittarit 2000 ja Omaan eläkeikäänsä tai sen yli jatkaneet (%) 38,4 56,1 63-vuotiaana tai vanhempana eläkkeelle siirtyneiden osuus (%) 21,6 47,7 Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (%) 1,07 0,97 Osatyökyvyttömyyseläkkeiden osuus kaikista tk-eläkkeistä (%) 17,5 38,9 Eläkkeelle siirtymisiän odote 25-vuotiaalle (v) 58,2 60,5 Työ- ja virkasuhteiset KuEL-vakuutetut Pekka Alanen 14

15 Alkaneiden eläkkeiden keskieläke 2011 Keskieläke, Vanhuuseläkkeet Täysi työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke 709 Osakuntoutustuki 676 Työttömyyseläke 963 Yhteensä Osa-aikaeläkkeet Pekka Alanen 15

16 Kunta-alan eläkepoistuma (KuEL ja VaEL) Pirkanmaa Henk. Henk Vanhuuseläke Työkyvyttömyysel Pekka Alanen 16

17 Henk Kunta-alan alan eläkepoistuma (KuEL ja VaEL) Pirkanmaa Henk. Vanhuuseläke Työkyvyttömyysel. Eläkepoistuma yht Pekka Alanen 17

18 Perushoitajat ja lähihoitajat Sairaanhoitajat Aineen opettajat ja lehtorit Lastenhoitajat ja päiväkotiapul. Siivoojat Luokanopettajat Sairaala- ja hoitoapulaiset Lastentarhanopettajat Perhepäivähoitajat ym. Henkilökohtaiset avustajat ym. Sihteerit Muut perusk. ja luk. leht. ja t.op. Keittiöapulaiset Kunnallishall. erityisasiantuntijat Johdon sihteerit, osastosiht. ym. Kodinhoitajat ja kotiavustajat Sosiaalityöntekijät Kiinteistöhuoltomiehet Terveydenhoitajat Muut lääkärit Sosiaalialan ohjaajat ja kasvatt. Erikoislääkärit ja osastonlääkärit Palomiehet Kokit, keittäjät ja kylmäköt Osastonhoitajat Erityisopettajat Laboratoriohoitajat Linja-auton ja raitiovaun. kuljett. Opettajat ja opetusal. erit.as.t. Kirjasto-, ark.- ja museotyöntek. Mielenterveyshoitajat Others Kunta-alan eläkepoistuma Pirkanmaa Suurimmat ammattiryhmät (Aml01), henk % Pekka Alanen 18

19 Pirkanmaan eläkepoistumaennuste seutukunnittain Ylä-Pirkanmaa 705 Tampereen seutukunta Luoteis-Pirkanmaa Lounais-Pirkanmaa Etelä-Pirkanmaa Henkeä Koko maa Pirkanmaa yhteensä Ylä-Pirkanmaa Tampereen seutukunta Luoteis-Pirkanmaa Lounais-Pirkanmaa Etelä-Pirkanmaa Osuus henkilöstöstä, % Pekka Alanen 19

20 3,5 3,0 % Kunta-alan eläkepoistuma Pirkanmaa % Eläkepoistuma, % Koko kunta-ala ala, % 2,5 2,0 15 1,5 1,0 0,5 0, Pekka Alanen 20

21 Eläkejärjestelmän nykytila Eläkkeiden maksutasoon vaikuttaa palkkasumman kehitys Kevan tavoitteena pitää eläkemaksut vakaana Kunnallinen eläkejärjestelmä on osittain rahastoiva Palkkasumman kehitys vaikuttaa tulevaisuudessakin Rahasto tasaa vuosikymmenen loppupuolelta lähtien Kuntien eläkevastuut arviolta 96 miljardia Tuleva kehitys on olennainen ja monitahoinen kysymys kuntien kannalta! Eläkemaksut ovat kiinteä osa kuntataloutta työvoimavaltaisella alalla Maksukomponentit strategian mukaisesti yksityisalojen tasolla 2010 lähtien (lukuun ottamatta eläkemenoperusteista maksua) Työnantajan maksut: palkkaperusteinen 16,35 %, varhaiseläkemenoperusteinen 1 %, eläkemenoperusteinen 6,25 % Suuret ikäluokat eläköityvät parhaillaan Pekka Alanen 21

22 Mitkä vaikuttavat tulevaan kehitykseen? Rakennemuutokset Palvelujen tuottamistavat voivat vaikuttaa henkilöstön määrään Väestön ikääntyminen Huoltosuhteen heikkeneminen kasvattaa eläkemenoja Elinaikakerroin tasaa eläkemenoja Palvelutarpeiden lisääntyminen lisää henkilöstöä? Eläköitymisikä ja työssä jatkaminen ovat kehittyneet suotuisasti Odote tällä hetkellä 60,6 vuotta Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus ei ole kuitenkaan laskenut Sijoitustuotot Maailmantalous yskähtelee myös tulevaisuudessa Rahoitussuunnittelussa otettu huomioon tuottonäkymien muutos Pekka Alanen 22

23 Rahoituksen peruskivet Pääosin eläkemenojen rahoitus tapahtuu eläkemaksuilla, joita jäsenyhteisöiltä peritään Vuodesta 1988 lähtien varoja kerätty puskurirahastoon, jonka varoille saatavilla sijoitustuotoilla tasataan maksua eläkemenojen kasvaessa tulevaisuudessa Rahastoituva osa = tulojen ja menojen erotus l. rahoituskate Rahoituksen kokonaisuutta ohjataan rahoitusstrategialla Pekka Alanen 23

24 Kunnallisen eläkejärjestelmän j rahastoinnin vaiheet Maksutulot = eläkemenot Maksutulot < eläkemenot Maksutulot > eläkemenot Pekka Alanen 24

25 Kunnallisen eläkemaksun rakenne Pekka Alanen 25

26 KuEL-palkkasumman reaalinen muutos Maksuissa mahdollinen laskuvara pitkällä aikavälillä Maksuissa korotuspaine pitkällä aikavälillä Vuoden 2011 palkkasumman muutos arvioituna Pekka Alanen 26

27 Sijoitustoiminnan lähtökohdat KuEL 135 : Eläkevastuurahaston varoja sijoitettaessa on huolehdittava sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä hajauttamisesta. Kevan johtosäännön 3 :n mukaan hallituksen on laadittava eläkelaitokselle sen varojen sijoittamista koskeva pitemmän aikavälin suunnitelma eli sijoitusstrategia. Sijoitusstrategian tarkoitus on kuvata keskeisimmät periaatteet ja menettelytavat, joilla sijoitustoiminnan pitemmän aikavälin tavoitteet pyritään saavuttamaan osana koko eläkejärjestelmän rahoitusta Pekka Alanen 27

28 Sijoitustoiminnan rooli eläkkeiden rahoituksessa Sijoitustoiminnalle on tarjolla monenlaisia tehtäviä; mutta vain yksi on olemassa: eläkejärjestelmän rahoituksen turvaaminen. Sijoitustoiminnalla on kaksi päätavoitetta: tukea kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitusta alentamalla eläkemaksuja sijoitustuottojen avulla vakaa eläkemaksu turvata eläkejärjestelmän likviditeetti siten, että eläkkeiden maksamiseen on kaikissa olosuhteissa riittävästi ä ti likvidejä id varoja turvattu likviditeetti Pekka Alanen 28

29 Pekka Alanen 29

30 Pekka Alanen 30

31 Kumulatiivinen reaalituotto Pekka Alanen 31

32 Sijoitusomaisuuden markkina-arvo arvo Pekka Alanen 32

33 Rahoitusstrategian keskeiset periaatteet / 1 Kokonaismaksun vakautus nykytasolle ei todennäköisesti mahdollista => vakautetaan ensi sijassa työnantajan maksu (työntekijämaksu nousee TyEL-maksun noususta johtuen) Palkkasumman muutoksen vaikutus: reaalinen kasvu 3 vuoden aikajänteellä <1 tai >2 % => maksutason muutos harkitaan Korotukset max. 0,3 %-yksikköä / vuosi Rakenteellinen maksutasovaje kuitenkin korjattava tästä riippumatta Pyritään edelleen yhdenmukaiseen maksurakenteeseen TyEL- maksun kanssa (pl. eläkemenoperusteinen maksu) Pekka Alanen 33

34 Rahoitusstrategian keskeiset periaatteet / 2 Sijoitustoiminnalle ei aseteta kiinteää tuottotavoitetta vaan sijoituksilla pyritään mahdollisimman hyvin tukemaan maksun vakautustavoitetta ( dynaaminen allokaatio) Eläkemeno- ja maksutulokassavirrat mahdollisimman tarkasti huomioon Sijoitustoiminnan tavoite = järjestelmän rahoitustasapainon mahdollisimman tehokas säilyttäminen/parantaminen 20 vuoden aikajänteellä Huomiota myös likviditeetin idit ti varmistamiseen i Pekka Alanen 34

35 Yhteenveto Kunnallinen eläkejärjestelmä on kestävällä pohjalla Muutama reunaehto: Henkilöstön määrän ja sitä myöden palkkasumman ei pidä laskea Palvelujen tuotantotavat merkitsevät Kuntien yhtiöt syytä pitää kunnallisessa eläkejärjestelmässä j Syytä ottaa huomioon konserniohjeissa Työuria tarvetta pidentää varsinkin keskeltä (vähentää työkyvyttömyyseläkkeitä) Työssä jatkamisen tukeminen tärkeää Vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen, organisaation tuloksellisuuteen, lli t on kustannuskysymys k (esim. sairauspäivän hinta) Kuntien taloudellisen tilanteen vakaus tärkeää Pekka Alanen 35

36 Kiitokset! Tietoa eläkeasioista Pekka Alanen 36

Kuntiin tuloksellisuutta hyödyntämällä työssä jaksamisen työkaluja. Ylilääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm Keva

Kuntiin tuloksellisuutta hyödyntämällä työssä jaksamisen työkaluja. Ylilääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm Keva Kuntiin tuloksellisuutta hyödyntämällä työssä jaksamisen työkaluja Ylilääkäri Keva Keva Jäsenyhteisöjä (1.1.2012) 923 - kaupungit 107 - kunnat 229 - kuntayhtymät 164 - osakeyhtiöt 404 - yhdistykset 12

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja kuntasektorin eläkkeiden rahoitus. Keva-päivä 23.5.2013 Allan Paldanius

Palveluiden järjestäminen ja kuntasektorin eläkkeiden rahoitus. Keva-päivä 23.5.2013 Allan Paldanius Palveluiden järjestäminen ja kuntasektorin eläkkeiden rahoitus Keva-päivä 23.5.2013 Allan Paldanius Yleistä kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksesta / 1 Puhdas jakojärjestelmä vuosina 1964 1987 Rahastointi

Lisätiedot

Satakunnan kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen

Satakunnan kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Satakunnan kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Suomen Kuntaliiton ja Satakuntaliiton maakuntatilaisuus 2.11.2011 Päivi von Plato palvelujohtaja Keva Keva palveluksessanne Keva Itsenäinen julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Sisältö Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus vuoteen 2011 5 Hallituksen toimintakertomus 2011 7 Hallintoelimet 2011 23 5 Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus vuoteen 2011 Muutosten

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

Tänään työssä hyvän huomisen puolesta

Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Vuosikertomus 2007 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Sisältö 02 Kuntien eläkevakuutus lyhyesti 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Yhteiskuntavastuu 08 Eläketurvan haasteet 11 Palvelut 13 Eläkepalvelut

Lisätiedot

2013 toimintakertomus

2013 toimintakertomus 2013 toimintakertomus Toimintakertomus 2013 Sisältö Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen katsaus vuoteen 2013 2 Hallituksen toimintakertomus 2013 4 Hallintoelimet 2013 21 2 Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen

Lisätiedot

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2005. Vuosikertomus 2005

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2005. Vuosikertomus 2005 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2005 1 Vuosikertomus 2005 2 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2005 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta. Sisältö Kuntien eläkevakuutus 2 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettu päättää myös eläkeasioista Valtuutettu on mukana tekemässä eläkeasioihin vaikuttavia strategisia päätöksiä miten suuria kunnan

Lisätiedot

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004. Vuosikertomus 2004

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004. Vuosikertomus 2004 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004 1 Vuosikertomus 2004 2 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta. Sisältö Kuntien eläkevakuutus 2 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2009

Hallituksen toimintakertomus 2009 Hallituksen toimintakertomus 2009 1 Sisältö Toimintaympäristö 2 Säädösmuutokset 2 Asiakkuudet 3 Maksutulo 3 Eläkkeet ja ammatillinen kuntoutus 4 Sijoitustoiminta 7 Tytär- ja osakkuusyhtiöt 10 Eläkevastuurahasto

Lisätiedot

2012 toimintakertomus

2012 toimintakertomus 2012 toimintakertomus Toimintakertomus 2012 Sisältö Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus vuoteen 2012 2 Hallituksen toimintakertomus 2012 4 Hallintoelimet 2012 17 2 Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus

Lisätiedot

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013

Lisätiedot

06/2013. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

06/2013. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012

Lisätiedot

Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012

Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012 Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN LUKIJALLE Tässä tilastokatsauksessa esitetään työeläkkeiden rahoitukseen liittyviä tilastolukuja pääasiassa

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014

Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014 Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014 5.6.2014 Oulu Asiakkuusjohtaja Jorma Rautakoski, Keva Kouluttaja Birgitta Moisala, Keva Eläkejohtaja Eija Korhonen, Keva Kouluttaja Liisi Gråstén-Weckström, Keva Palvelussuhdeasiantuntija,

Lisätiedot

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla tammikuu 2012 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry Kunta-alan Unioni ry Tekniikka ja terveys KTN

Lisätiedot

Menevä ministeri Kuntauudistus pisti Virkkuseen vipinää. Tampere haluaa houkutella työvoimaa. Vastuullisuus on. ahdingossa vai auringossa?

Menevä ministeri Kuntauudistus pisti Virkkuseen vipinää. Tampere haluaa houkutella työvoimaa. Vastuullisuus on. ahdingossa vai auringossa? Tampere haluaa houkutella työvoimaa Vastuullisuus on viisautta sijoittamisessa 2-2012 www.keva.fi Rehtori viihtyy koulun käytävillä Kunnanjohtajat ahdingossa vai auringossa? Keva på svenska s. 27 Menevä

Lisätiedot

mister mansikka Kuntapalveluiden järjestäminen on toisinaan turhan tunteikasta touhua. Turussa muutetaan osakeyhtiöiksi

mister mansikka Kuntapalveluiden järjestäminen on toisinaan turhan tunteikasta touhua. Turussa muutetaan osakeyhtiöiksi Turussa muutetaan liikelaitokset osakeyhtiöiksi 3-2011 www.keva.fi Ylijohtaja Laajala: tavoitteena elinvoimainen kuntarakenne Konserniohje helpottaa Jyväskylän valintoja Ammatillinen kuntoutus vie takaisin

Lisätiedot

HEDGERAHASTOT TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSKOHTEENA Näkökulmana vastuullinen sijoittaminen

HEDGERAHASTOT TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSKOHTEENA Näkökulmana vastuullinen sijoittaminen TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos HEDGERAHASTOT TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSKOHTEENA Näkökulmana vastuullinen sijoittaminen Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2008 Ohjaaja: Antti

Lisätiedot

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta 1 2012 Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta Tammikuu 2012 Lisätiedot: Kaija Kallinen kaija.kallinen@sak.fi puhelin 020 774 0154 Tilaukset: SAK

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Lakisääteiset eläkkeet. Pitkän aikavälin laskelmat 2007. Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA

RAPORTTEJA. Lakisääteiset eläkkeet. Pitkän aikavälin laskelmat 2007. Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA R RAPORTTEJA Lakisääteiset eläkkeet Pitkän aikavälin laskelmat 2007 Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA Peter Biström, Kalle Elo, Tapio Klaavo smo Risku ja Hannu Sihvonen Lakisääteiset eläkkeet

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TYÖELÄKE 5 2011. Ministeri Paula risikko odottaa vaihtoehtoja eläkekysymyksiin. Ratkaisuja ei voi Enää lykätä

TYÖELÄKE 5 2011. Ministeri Paula risikko odottaa vaihtoehtoja eläkekysymyksiin. Ratkaisuja ei voi Enää lykätä TYÖELÄKE 5 2011 Ministeri Paula risikko odottaa vaihtoehtoja eläkekysymyksiin Ratkaisuja ei voi Enää lykätä Pääkirjoitus Perusidealtaan yksinkertainen ja pitävä Yhdeksänvuotias Lauri sanoo tässä lehdessä

Lisätiedot

Mitä kautta työkyvyttömyys

Mitä kautta työkyvyttömyys Mitä työkyvyttömyys maksaa? Allan Paldanius / Kuntien eläkevakuutus k Mitä kautta työkyvyttömyys maksaa? Työkyvyttömyyden eri vaiheet työkyvyn menetys alkaa näkyä satunnaiset sairaslomat, sijaisten palkat,

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta. 1. Johdanto

Sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta. 1. Johdanto Sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta 1. Johdanto Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat tehneet tämän sopimuksen mukaisen ratkaisun seuraavaksi työeläkeuudistukseksi. Neuvottelut ovat perustuneet pääministeri

Lisätiedot